Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Návod k montáži a údržběpro odborníkaPlynový kondenzační kotelLogano plus GB402Před montáží a údržboupečlivě pročtěte.6 720 804 432 (2012/09) CZ


ObsahObsah1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . 41.1 Použité symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2 Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Údaje o přístroji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.1 Prohlášení o shodě ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2 Použití v souladu s určeným účelem . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.3 K tomuto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.4 Nářadí, materiály a pomocné prostředky . . . . . . . . . . . . 52.5 Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.6 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.7 Rozměry a technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.7.1 Rozměry Logano plus GB402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.7.2 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.1 Normy, předpisy a směrnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.2 Pokyny k instalaci a provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.3 Schvalovací a informační povinnost . . . . . . . . . . . . . . . 113.4 Kvalita otopné vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.5 Připojení spalovacího vzduchu/odvodu spalin . . . . . . 113.6 Kvalita spalovacího vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.7 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Přeprava kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.1 Přeprava kotle jeřábem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.1.1 Sejmutí kotle z palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.2 Přeprava kotle na válečcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Montáž kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.1 Požadavky na prostor instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.2 Doporučené vzdálenosti od stěn . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.3 Vyrovnání kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.1 Připojení odtahu spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.2 Instalace hadičky pro odtok kondenzátu . . . . . . . . . . . 156.3 Montáž krytu kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.4 Zhotovení přípojky přiváděného vzduchu (pro provoznezávislý na vzduchu z prostoru) . . . . . . . . . . . . . . . . 166.5 Připojení na topný okruh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.5.1 Připojení výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.5.2 Montáž pojistné skupiny (na straně stavby) na výstup 176.5.3 Připojení vratného potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.5.4 Instalace zásobníku teplé vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.6 Naplnění topného systému a zkouška těsnosti . . . . . . 186.7 Elektrické připojení - provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.7.1 Montáž regulačního přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.7.2 Připojení na síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.8 Zásobování palivem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Uvedení topného systému do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.1 Kontrola provozního tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.2 Kontrola těsnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.3 Zaznamenání charakteristických hodnot plynu . . . . . . 227.4 Kontrola vybavení kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.5 Odvzdušnění plynového potrubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.6 Kontrola otvorů pro přívod a odvod vzduchu akontrola připojení odtahu spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.7 Uvedení topného systému do provozní pohotovosti . . 247.8 Uvedení regulačního přístroje a hořáku do provozu . . . 247.8.1 Zapnutí kotle prostřednictvím BC10 . . . . . . . . . . . . . . . 247.8.2 Provedení testu spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.8.3 Vyvolání servisní roviny a zobrazení dat monitoru najednotce RC35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.9 Měření připojovacího přetlaku plynu . . . . . . . . . . . . . . . 257.10 Kontrola a nastavení poměru plyn/vzduch . . . . . . . . . . 267.10.1 Provedení a kontrola nastavení CO2 (70-80 %) připlném zatížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.10.2 Nastavení a kontrola CO2 při částečném zatížení . . . . . 267.10.3 Kontrola nastavení CO2 při plném zatížení (70-80 %) 277.11 Změna zobrazení stavu na BC 10 na zobrazení stavukotlové teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.12 Návrat z testu spalin do provozního režimu . . . . . . . . . . 277.13 Snímání naměřených hodnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.13.1 Tah komína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.13.2 Hodnota CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.14 Kontrola funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.14.1 Kontrola ionizačního proudu (proudu plamene) . . . . . . 287.15 Kontrola těsnosti za provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.16 Montáž dílů opláštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.17 Informování majitele/provozovatele zařízení, předánítechnické dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.18 Protokol o uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Odstavení topného zařízení z provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308.1 Odstavení topného systému z provozu pomocíregulačního přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308.2 Topný systém v Odstavení z provozu v případě nouze 309 Servisní prohlídky a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.1 Příprava kotle k inspekci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309.2 Všeobecné práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319.3 Vnitřní zkouška těsnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319.3.1 Stanovení zkušebního objemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319.3.2 Provedení zkoušky těsnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329.4 Kontrola provozního tlaku topného systému . . . . . . . . . 339.5 Měření oxidu uhličitého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339.6 Čištění hořáku a výměníku tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339.6.1 Demontáž a čištění hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349.6.2 Čištění výměníku tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359.7 Prohlídka elektrod hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny1.1 Použité symbolyVýstražné pokynySignální slova na začátku výstražných pokynů označují druh a závažnostnásledků, pokud nebude dodržen postup odvrácení nebezpečí.• OZMÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám.• UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít klehkým až středně těžkýmporaněním osob.• VAROVÁNÍ signalizuje nebezpečí těžkého poranění osob.• NEBEZPEČÍ znamená, že mohou vzniknout těžké újmy na zdraví osob.Důležité informaceDalší symbolySymbol▶Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražnýmtrojúhelníkem na šedém podkladě a opatřenyrámečkem.Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebomateriálních hodnot jsou označeny vedle uvedenýmsymbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a doleodděleny čárami.Význampožadovaný úkonkřížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jinédokumenty• výčet/položka seznamu– výčet/položka seznamu (2. rovina)Tab. 11.2 Bezpečnostní pokynyNebezpečí při zápachu plynu▶ Uzavřete plynový ventil.▶ Otevřete okna a dveře.▶ Nemanipulujte s elektrickými spínači, ani s telefonem, zástrčkou nebozvonkem.▶ Uhaste zdroje otevřeného ohně. Nekuřte! Nepoužívejte zapalovač anijiné zápalné zdroje!▶ Varujte obyvatele domu, avšak nezvoňte.▶ Při slyšitelném úniku neprodleně opusťte budovu. Zabraňte vstuputřetím osobám a z prostoru mimo budovu informujte policii a hasiče.▶ Z prostoru mimo budovu uvědomte telefonicky plynárenskouspolečnost a autorizovanou servisní firmu.Nebezpečí při zápachu spalin▶ Vypněte kotel ( str. 30).▶ Otevřete okna a dveře.▶ Informujte servisní firmu.Nebezpečí otravy. Nedostatečný přívod vzduchu může véstk nebezpečnému úniku spalin.▶ Dbejte na to, aby otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu nebylyzmenšeny nebo uzavřeny.▶ Pokud závadu neprodleně neodstraníte, je další provoz kotlenepřípustný.▶ Upozorněte písemně provozovatele zařízení na zjištěný nedostatek asouvisející nebezpečí.Ohrožení v důsledku úniku plynů▶ Dbejte na to, aby nebyla poškozena potrubí odtahu spalin a těsnění.▶ Kotel nesmí být vybaven klapkou přívodního vzduchu nebo termickyřízenou uzavírací klapkou spalin za připojením odtahu spalin.Nebezpečí výbuchu vznětlivých plynů▶ Práci na dílech vedoucích plyn svěřte pouze odborné firmě.Nebezpečí v důsledku přítomnosti výbušných a snadno vznětlivýchmateriálů▶ Snadno vznětlivé materiály (papír, záclony, oděvy, ředidla, barvyatd.) nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti kotle.4Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Údaje o přístroji2Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při otevřeném kotli▶ Před otevřením kotle:Proveďte kompletní odpojení od síťového napětí a učiňte opatřeníproti neúmyslnému zapnutí.▶ Nestačí pouze vypnout regulační přístroj.Nebezpečí v důsledku zkratuK zabránění zkratu používejte pouze:▶ originální kabelové propojení Buderus.Instalace a nastavení▶ Předpokladem bezpečného a hospodárného provozu kotle jepředpisová instalace a seřízení hořáku a regulačního přístroje.▶ Umístění kotle svěřte pouze autorizované odborné firmě.▶ Součásti sloužící k odvodu spalin neupravujte.▶ Na dílech vedoucích plyn smí práce provádět pouze kvalifikovaný aautorizovaný personál.▶ Elektrotechnické práce smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.▶ Kotel nesmí být provozován v prostorách, ve kterých se stále zdržujíosoby.▶ Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu ve dveřích, oknech astěnách nezavírejte ani nezmenšujte. Při montáži spárotěsných okenzajistěte zásobování spalovacím vzduchem.▶ Pojistné ventily nikdy nezavírejte!Během zátopu může z pojistného ventilu okruhu otopné vody a zpotrubí teplé vody vytékat voda.Poškození v důsledku chyb při obsluzeChyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a/nebomateriální škody.▶ Nedovolte, aby s tímto přístrojem manipulovaly děti nebo aby se stalpředmětem jejich hry.▶ Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopnéjej odborně obsluhovat.Poučení zákazníka▶ Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti kotle a jeho obsluhu.▶ Provozovatel je odpovědný za bezpečnost a ekologickou nezávadnosttopného systému (spolkový zákon pro ochranu před imisemi).▶ Upozorněte zákazníka na to, že sám nesmí na zařízení provádětjakékoliv úpravy ani opravy.▶ Údržbu a opravy smějí provádět pouze autorizované servisní firmy.▶ Používejte pouze originální náhradní díly!▶ Lze-li použít jiné kombinace, příslušenství a díly podléhající rychlémuopotřebení, pak smí být použity jen tehdy, pokud jsou pro takovépoužití určeny a pokud negativně neovlivní charakteristiky výkonu abezpečnostní požadavky.2 Údaje o přístroji2.1 Prohlášení o shodě ESTento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmipříslušným evropským směrnicím i doplňujícím národním požadavkům.Shoda byla prokázána udělením značky CE. Prohlášení o shodětohoto výrobku si lze buď prohlédnout na webové adresewww.buderus.de/konfo nebo vyžádat u příslušné pobočky značkyBuderus.2.2 Použití v souladu s určeným účelemKotel Logano plus GB402 je koncipován pro obvyklé užití jako plynovýkondenzační kotel k vytápění obytného prostoru a k přípravě teplé vody.Použitelné jsou pouze plyny z veřejné sítě zásobování plynem.Respektujte vždy údaje uvedené na typovém štítku a technické údaje( kapitola 2.7, str. 8), jen tak bude provoz kotle odpovídat určenémuúčelu.2.3 K tomuto návoduTento návod k montáži a údržbě obsahuje důležité informace o bezpečnéa odborné montáži, uvedení do provozu a údržbě plynovéhokondenzačního kotle.Tento návod k montáži a údržbě je stejně jako servisní návod určen proodborného řemeslníka, který na základě svého odborného výcviku azkušenostídisponuje znalostmi v zacházení s topnými systémy a plynovýmiinstalacemi.Pro kotel Logano plus GB402 lze obdržet tuto dokumentaci:• Návod k obsluze• návod k obsluze regulačního přístroje MC10• Návod k montáži a údržbě• Provozní deník• Projekční podkladyVýše zmíněné dokumenty jsou k dispozici rovněž na internetovýchstránkách značky Buderus.Máte-li návrhy na zlepšení nebo zjistíte nesrovnalosti, spojte se s námi.Přehled důležitých adres a internetovou adresu najdete na zadní stranětéto dokumentace.2.4 Nářadí, materiály a pomocné prostředkyK montáži a údržbě kotle budete potřebovat:• standardní topenářské, plyno- a vodoinstalatérské nářadí, jakož isadu metrických stranových klíčů a klíčů s vnitřním šestihranem,• obslužnou jednotku RC35 pro uvedení do provozu, inspekci a údržbukotle jako monitorovací přístroj.Jako monitorovací přístroj lze použít také PC s BuderusLogamatic ECO-Soft 4000/EMS a Service Key.Kromě toho jsou účelné:• 5 trubek (cca R 1¼ ", cca 900 mm dlouhých) jako podložky pro valeníkotle• čisticí plechy a/nebo chemický čisticí prostředek pro mokré čištění(k dostání jako příslušenství)Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 5


2 Údaje o přístroji2.5 Popis výrobkuKotel Logano plus GB402 je plynový kondenzační kotel s hliníkovýmvýměníkem tepla.Obr. 1 Hlavní součásti kotle Logano plus GB402[1] Přední stěna kotle[2] Plynová armatura[3] Regulační přístroj (MC10 a BC10)[4] Plynový hořák (hořákový tubus)[5] Kotlový blok s tepelnou izolací[6] Opláštění kotle[7] Vana kondenzátu a sifon[8] Hořákový automatHlavní součásti kotle Logano plus GB402 ( obr. 1) jsou:• Regulační přístroj• Přístrojový rám a opláštění• Kotlový blok s tepelnou izolací• Plynový hořákRegulační přístroj kontroluje a řídí všechny elektrické komponenty kotle.Kotlové těleso přenáší teplo z hořáku na otopnou vodu. Tepelná izolacesnižuje ztráty sáláním a pohotovostní ztráty.6Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Údaje o přístroji22 4 53 6112 10 811 12 91076720614021-003.1TDObr. 2 Základní řídicí jednotka Logamatic BC10 - ovládací prvky[1] Provozní vypínač "ZAP/VYP"[2] Otočný knoflík k nastavení požadované teploty teplé vody[3] LED "Příprava teplé vody"[4] Displej pro zobrazení stavu[5] Otočný knoflík k nastavení maximální teploty kotle[6] LED "Požadavek tepla"[7] Základní deska s místem pro zasunutí obslužné jednotky např.RC35 (za krytem)[8] LED "Hořák" (zap./vyp.)[9] Připojovací zdířka pro konektor diagnostiky[10] Tlačítko "Zobrazení stavu"[11] Tlačítko "Test spalin"[12] Tlačítko "Reset" (odrušovací tlačítko)Základní řídicí jednotka Logamatic BC10 ( obr. 2).Základní řídicí jednotka Logamatic BC10 umožňuje základní ovládánítopného systému. Pro tento účel disponuje mj. těmito funkcemi:• zapnutí / vypnutí topného systému• zadání požadované teploty teplé vody a maximální teploty kotle vprovozu vytápění• zobrazení stavuPřehled ovládacích prvků základní řídicí jednotky Logamatic BC10 je naobr. 2.Mnoho dalších funkcí ke komfortní regulaci topného systému je kdispozici prostřednictvím obslužné jednotky (jako je např. RC35*).* k dostání samostatně2.6 Rozsah dodávkyKotel Logano plus GB402 je expedován kompletně se základní řídicíjednotkou Logamatic BC10 a regulátorem MC10 ve 3 obalovýchjednotkách.▶ Při dodání zkontrolujte neporušenost obalu.▶ Zkontrolujte, zda je v pořádku rozsah dodávky.▶ Obalový materiál odstraňte ekologicky nezávadným způsobem.Obalovájednotka Díl Obaly1 (kotel) Kotel smontovaný(bez opláštění)SifonStavěcí šroubyPřipojovací díl kotleNálepkaPřepnutí na jiný druh plynuTechnická dokumentace1 balení ve fóliina paletě1 balíček ve fólii1 balíček ve fólii1 karton1 balíček ve fólii1 balíček ve fólii2 (samostatné) Opláštění 1 karton3 (samostatné) Regulační přístroj MC10(obsahuje BC10)Tab. 2 Rozsah dodávky1 kartonPříslušenstvíKe kotli lze objednat mnoho různého příslušenství.Podrobné informace o vhodném příslušenství najdete v katalogu.V pobočkách lze obdržet toto příslušenství:• Pojistný ventil nebo pojistnou skupinu• Spalinový systém• Systém přiváděného vzduchu• Obslužnou jednotku, např. RC35• Tlumič hluku• Adaptér přiváděného vzduchu (příslušenství pro provoz nezávislý navzduchu z prostoru)Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 7


2 Údaje o přístroji2.7 Rozměry a technické údaje2.7.1 Rozměry Logano plus GB402Obr. 3 Rozměry a přípojky pro kotel Logano plus GB402 (rozměry v mm)[AA] = výstup spalin[AKO] = výstup kondenzátu[EV] = vstup potrubí spalovacího vzduchu(pouze u provozu nezávislého na vzduchu z prostoru)[GAS] = připojení plynu[MAG]= možnost připojení membránové expanzní nádoby prozabezpečení jednotlivého kotle[RK] = zpátečka kotle[ST] = připojení pojistného ventilu nebo pojistné skupiny[VK] = výstup kotle8Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Údaje o přístroji22.7.2 Technické údajeVelikost kotle (výkon - počet článků)Jednotka GB402-320 - 5 GB402-395 - 6 GB402-470 - 7 GB402-545 - 8 GB402-620 - 9Jmenovité tepelné zatížení Qn (Hi) kW 61,0 – 304,8 75,2 – 376,2 89,5 – 447,6 103,8 – 519,0 118,0 – 590,0Jmenovitý tepelný výkonpři teplotním spádu 80/60 °CkW 58,9 – 297,2 72,6 – 367,4 85,2 – 435,8 100,7 – 507,0 114,9 – 578,2Jmenovitý tepelný výkonpři teplotním spádu 50/30 °CkW 66,7 – 320,0 80,5 – 395,0 95,6 – 468,2 113,0 – 545,0 127,6 – 621,4Účinnost kotle při maximálním výkonua teplotním spádu 80/60 °C% 97,5 97,6 97,3 97,7 98,0Účinnost kotle při maximálním výkonua teplotním spádu 50/30 °C% 105,1 105,0 104,6 105,0 105,3Normovaný stupeň využití při topné křivce 75/60 °C% 106,0 106,3 106,6 106,3 106,4Normovaný stupeň využití při topné křivce 40/30 °C% 109,6 109,4 109,7 109,3 110,4Množství tepla na pokrytí pohotovostní ztráty přinadměrné teplotě 30/50 K% 0,20/0,33 0,16/0,27 0,14/0,23 0,12/0,20 0,11/0,17Okruh otopné vodyObsah vody v kotli l 47,3 53,3 59,3 65,3 75,3Tlaková ztráta otopné vody při t20K mbar 99 105 95 108 113Maximální teplota na výstupupři provozu vytápění nebo provozu teplé vody°C 30 – 85Pojistné mezní hodnoty/bezpečnostní omezovačteploty°C 100Maximálně přípustný provozní tlak bar 6Potrubní připojeníPřípojka plynu palce 2Připojení otopné vody DN/mm 80Přípojka odvodu kondenzátu palce ¾"Hodnoty spalinPřipojení pro odvod spalin mm 250Množství kondenzátu pro zemní plyn G20,40/30 °Cl/h 30,8 39,2 46,2 55,9 64,7plné zatížení g/s 142,4 174,5 207,1 240,6 271,9Hmotnostní tok spalinčástečnézatíženíg/s 28,7 36,8 40,6 48,0 53,2plné zatížení °C 45 44 44 43 44Teplota spalin 50/30 °Cčástečnézatížení°C 30plné zatížení °C 65Teplota spalin 80/60 °Cčástečnézatížení°C 57 58 58 58 58plné zatížení % 9,1Obsah CO 2 , zemní plyn E/LL částečnézatížení% 9,3Normovaný emisní faktor CO mg/kWh 20Normovaný emisní faktor NO x mg/kWh 40Zbytkový dopravní tlak ventilátoru(systém vedení odtahu spalin a přívoduPa 100spalovacího vzduchu)Spalinový systémDruh konstrukce (podle pravidel DVGW)provoz závislý na vzduchu z prostoru: B 23 , B 23Pprovoz nezávislý na vzduchu z prostoru: C 13 , C 33 , C 43 , C 53, C 63 , C 83 , C 93provoz závislý na vzduchu z prostoru: B 23 , (B 23P platí pouze pro Belgii)Druh konstrukce (Belgie a Nizozemsko)provoz nezávislý na vzduchu z prostoru: C 13 , C 33 , C 43 , C 53, (C 63 platí pouze proNizozemsko), C 83 , C 93Tab. 3 Technické údajeLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 9


2 Údaje o přístrojiVelikost kotle (výkon - počet článků)Jednotka GB402-320 - 5 GB402-395 - 6 GB402-470 - 7 GB402-545 - 8 GB402-620 - 9Elektrická dataElektrické krytí - IPX0DNapájecí napětí/kmitočet V/Hz 230/50plné zatížení W 418 449 487 588 734Elektrický příkončástečnézatíženíW 39 45 42 45 49Ochrana proti zasažení elektrickým proudem Třída ochrany 1Maximálně přípustné jištění přístroje A 10Rozměry a hmotnost přístrojePřepravní rozměry šířka × hloubka × výška mm 781 x 1740 x 1542Hmotnost (bez opláštění) kg 410 438 465 493 520Tab. 3Technické údajeVelikost kotle Zemní plyn H (G20) Zemní plyn L (DE) Zemní plyn L (G25) (NL)Wobbeho index14,9 kWh/m 3 Wobbeho index12,8 kWh/m 3 Wobbeho index12,2 kWh/m 3Průtok plynu Průtok plynu Průtok plynu[m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h]320 -5 32,3 34,3 37,6395 -6 39,8 42,4 46,4470 -7 47,4 50,4 55,2545 -8 55,0 58,4 64,0620 -9 62,5 66,5 72,8Tab. 4 Průtok plynu (vztaženo na 15 °C teploty plynu a 1013 mbar tlaku vzduchu)ZeměVelikost kotleJmenovitý tlakplynu [mbar]KategorieplynuPři expedici nastavený druh plynu,skupina plynu a zkušební plynPři expedici nastaveno najmenovitý tlak [mbar] 1)DE 320-620 20 I 2ELL 2E, G20 20AT, BY, CH, CZ, 320-620 20 I 2H 2H, G20 20DK, EE, ES, GB,IE, IT, LT, LV, PT,RO, RU, SI, SK,TR, UAFR 320-620 20/252)I 2Esi 2Es 2) , G20 20BE 320-620 20/25 I 2E(R) 2Es 2) ,G20 20FR 320-620 20/25 | 2) 2Esi 2Ei 2) , G25 3)25LU 320-620 20 I 2E 2E, G20 20NL 320-620 25 I 2L 2L, G25 25PL 320 20 I 2E 2E, G20 20PL 395-620 20 I 2ELw 2E, G20 20HU 320 25 I 2H 2H, G20 25HU 395-620 25 I 2HS 2H, G20 25CZ 320-620 20 | 2ELL 2LL, G25 3) 20Tab. 5 Kategorie a připojovací přetlaky plynu, specifické pro jednotlivé země1) Plynárenská společnost musí garantovat minimální a maximální tlaky (podle národních předpisů pro veřejné zásobování plynem).2) Es a Ei jsou oblasti skupiny plynu E.3) Zásobování skupinou plynu LL se pro DE a oblastí Ei skupiny plynů E pro FR uskutečňuje s nastavením pro horní Wobbeho index pro 0 °C, 1013 mbar, 12,8 kWh/m 3 . To vprůměru odpovídá standardnímu zásobování v zásobovacích oblastech se skupinou plynů LL a pohybuje se na horní hranici oblasti skupiny plynů E. Tím se má zamezitneúmyslným přetěžujícím nastavením a usnadnit uvedení do provozu.Má-li být ve stávající zástavbě kotel vyměněn:▶ U plynárenské společnosti se informujte, zda jedodržován jmenovitý tlak plynu podle tabulky 5(kategorie plynu specifická pro danou zemi apřipojovací přetlaky).10Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Předpisy33 Předpisy3.1 Normy, předpisy a směrnicePři montáži a provozu topného systému dodržujte platnémístní normy a předpisy!Řiďte se údaji na typovém štítku kotle.3.2 Pokyny k instalaci a provozuPři instalaci a provozu topného systému je třeba dodržovat:• ustanovení místních stavebních předpisů pro prostor instalace,• ustanovení místních stavebních předpisů pro přívod a odvod vzduchua pro připojení komínových průduchů,• předpisy pro připojení na elektrickou síť,• technická pravidla plynárenské společnosti pro připojení plynovéhohořáku na místní rozvodnou síť plynu,• předpisy a normy upravující bezpečnostně technické vybaveníteplovodních topných systémů.Pro Švýcarsko dodatečně platí:Kotle byly prověřeny podle požadavků vyhlášky o čistotě ovzduší (LRV,dodatek 4) a podle směrovacího předpisu pro požární policii sdruženíVKF a schváleny organizací SVGW. Při instalaci je třeba dodržovatsměrnice pro stavbu a provoz plynových topenišť G3 d/f, směrnici G1organizace SVGW a kantonální požárně-policejní předpisy.V Rakousku je při instalaci nutné dodržovat směrnice G 1 (ÖVGW TR-Gas) a regionální stavební předpisy. Požadavky ohledně ochrannýchopatření týkajících se drobných topenišť (emisí) a ohledně úsporyenergie (účinnosti) podle čl. 15a B-VG a jejich realizace v zemskýchzákonech (vyhláškách) jsou plněny.V Belgii je nutné dodržovat:• Nařízení Belgian Royal Decree ze dne 17.7.2009 (maximální hodnotaCO při 100% zatížení hořáku = 110 mg/kWh a NOx < 70 mg/kWh; vizprohlášení o shodě).• NBN D 51-003 – Vnitřní potrubí zemního plynu a umístění spotřebičů- Všeobecná ustanovení• NBN B 61-001 – Topná zařízení a komíny: Kotle pro vytápění snominálním výkonem 70 kW nebo vyšším - Předpisy pro prostorinstalace, přívod vzduchu a odtah spalin.3.5 Připojení spalovacího vzduchu/odvodu spalinProstor umístění musí být opatřen potřebnými otvory pro přívodspalovacího vzduchu vedoucími do venkovního prostoru.Pro provoz závislý na vzduchu z prostoru platí:Otvor pro přívod spalovacího vzduchu dimenzujte podle následujícítabulky.Plynový kondenzační kotel Průřez otvoru v cm 2GB402-320-5 > 690GB402-395-6 > 850GB402-470-7 > 990GB402-545-8 > 1150GB402-620-9 > 1290Tab. 6Otvory pro přívod spalovacího vzduchuPro provoz nezávislý na vzduchu z prostoru platí:Prostor umístění musí mít za účelem větrání místnosti jeden horní ajeden dolní otvor vedoucí do venkovního prostoru o velikosti nejméně150 cm 2 nebo potrubí vedoucí do venkovního prostoru o průřezech zhlediska proudění ekvivalentních.▶ Před tyto otvory nestavte žádné předměty.Otvory pro přívod spalovacího vzduchu musí být vždy volné.3.6 Kvalita spalovacího vzduchu▶ Spalovací vzduch chraňte před účinky agresivních látek (např.halogenové uhlovodíky obsahující sloučeniny chlóru nebo fluoru).Zamezíte tím korozi.3.7 Likvidace▶ Díly topného systému, které je třeba vyměnit, nechte ekologickyzlikvidovat autorizovaným pracovištěm.3.3 Schvalovací a informační povinnost▶ Instalace plynového kotle vyžaduje oznámení příslušné plynárenskéspolečnosti a její schválení.▶ Mějte na paměti, že budete potřebovat regionálně specifická povolenípro spalinový systém a připojení kondenzátu na veřejný systémodpadních vod.▶ Před zahájením montáže informujte příslušného revizního technikakomínových systémů a správce kanalizační sítě.3.4 Kvalita otopné vodyProtože čistá voda jako médium k přenosu tepla neexistuje, musíte dbátna její kvalitu. Voda, která neodpovídá požadavkům na kvalitu,poškozuje topný systém tvorbou vodního kamene a vznikem koroze.Před plněním topného systému si pečlivě v provozním deníku přečtěteinformace o kvalitě vody. Nedodržení požadované kvality vody má připoškození kotle za následek zánik záruky.Jakost vody je hlavním faktorem ke zvýšeníhospodárnosti, funkční bezpečnosti, životnosti aprovozní způsobilosti topného systému.▶ Pro prokázání kvality vody evidujte v provozní knizepožadované hodnoty.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 11


4 Přeprava kotle4 Přeprava kotleUPOZORNĚNĺ: Nebezpečí úrazu při přenášení těžkýchpředmětů!▶ Kotel přepravujte pouze jeřábem, vysokozdvižnýmvozíkem nebo na přepravních válcích.NEBEZPEČĺ: Ohrožení života v důsledku možného pádubřemen!Padající břemena mohou způsobit smrtelná zranění.▶ Kotel přepravujte pouze jeřábem, vysokozdvižnýmvozíkem nebo na přepravních válcích.▶ Přepravu (např. pomocí vysokozdvižného vozíku)nebo zvedání jeřábem smí provádět pouze odbornýpersonál.▶ Dodržujte bezpečnostní upozornění pro zvedánítěžkých břemen (např. jeřábem).▶ Noste osobní ochranné pomůcky (např. bezpečnostníobuv a ochranné rukavice).▶ Břemena zajišťujte proti sklouznutí přepravnímipopruhy.4.1 Přeprava kotle jeřábemOZNÁMENĺ: Poškození kotle přepravním prostředkem!Bez nasazovacího kartonu se deformuje rám kotle přizvedání jeřábem.▶ Nasazovací karton s vnitřním dřevěným bedněnímnesnímejte při přepravě z kotle.▶ Jeřábové popruhy (zvedací popruhy) protáhněte paletou.OZNÁMENĺ: Poškození kotle nárazem!Rozsah dodávky kotle obsahuje konstrukční díly citlivévůči nárazům.▶ Při další přepravě chraňte veškeré komponenty přednárazy.▶ Dbejte na přepravní označení na obalech.Do prostoru umístění lze kotel přepravit jeřábem, nízkozdvižným nebovysokozdvižným vozíkem. Za účelem ochrany proti znečištění dopravtekotel do prostoru umístění pokud možno v přepravním obalu.Obr. 4Přeprava kotle jeřábem na paletě4.1.1 Sejmutí kotle z palety▶ Odstraňte 4 pojistné šrouby [1].Obr. 5 Uvolnění kotle z palety[1] Pojistné šrouby[2] Zajišťovací lišta12Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Montáž kotle5OZNÁMENĺ: Poškození kotle nárazem!Posouvá-li se kotel z palety bočním směrem, hrozínebezpečí překlopení.▶ Z palety posouvejte kotel přes stranu, na které jehořák nebo přes stranu spalin. Při sunutí přes stranuspalin odstraňte zajišťovací lištu [2].▶ Zamezte tvrdému dosednutí kotle.4.2 Přeprava kotle na válečcíchJe-li cesta k místu instalace rovná, lze kotel také valit. Použijte k tomu5 trubek o délce cca 900 mm (průměr R 1¼ ") jako podložky pro valení.▶ Trubky položte na podlahu ve vzdálenosti asi 400 mm od sebe.▶ Zvedněte kotel na trubky a přepravte jej opatrně k místu instalace.Můžete také použít standardních přepravních válečků.▶ Přitom dbejte na rovnoměrné rozložení zátěže nanosných dílech, aby nedošlo k vmáčknutí plechovéhodna.5 Montáž kotle5.1 Požadavky na prostor instalaceOZNÁMENĺ: Poškození zařízení mrazem!▶ Topný systém umístěte v místnosti zabezpečené protimrazu.NEBEZPEČĺ: Nebezpečí v důsledku přítomnostivýbušných a snadno vznětlivých materiálů!▶ Snadno vznětlivé materiály (papír, záclony, oděvy,ředidla, barvy atd.) nepoužívejte ani neskladujtevblízkosti kotle.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození kotle znečištěnýmspalovacím vzduchem!▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlórahalogenové uhlovodíky (obsažené např.v rozprašovačích, ředidlech, čisticích prostředcích,barvách a lepidlech).▶ Tyto látky v kotelně neskladujte ani nepoužívejte.▶ Zabraňte nadměrnému výskytu prachu (stavební prach).Obr. 6Přeprava kotle na válečcích (rozměry v mm)Pokud kotel neuvádíte do provozu, chraňte jej předznečištěním.OZNÁMENĺ: Poškození kotle přehřátím!Nepřípustná teplota okolí může způsobit poškozenítopného systému.▶ Zajistěte, aby teplota okolí byla vyšší než 0 °C a nižšínež 35 °C.Zamezení obtěžování konečných zákazníků hlukem▶ Je-li kotel umístěn v hlukově citlivém prostředí (např. v bytovémobjektu), použijte výrobcem nabízená protihluková opatření (tlumičehluku spalin, kompenzátory).5.2 Doporučené vzdálenosti od stěnPři určení místa instalace musíte dodržet odstupy pro vedení spalin asadu připojovacích trubek ( obr. 7 a kapitola 6, o připojení na systémvedení odtahu spalin a na vodovodní a plynové potrubí, str. 14)!Vezměte v úvahu případné další nutné odstupy od stěnpro další komponenty, jako je např. zásobník teplé vody,trubková propojení nebo jiné konstrukční součásti nastraně spalin atd.Obalový materiál zlikvidujte ekologickou cestou.Obr. 7Vzdálenosti od stěn v prostoru umístěníLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 13


6 MontážRozměrVzdálenost od stěny (mm)minimálnědoporučenoA 700 1000B 150 400C 1)- -D 700 1000E 1) 150 400Tab. 7 Doporučené a minimální vzdálenosti od stěn (míry v mm).Dodržte minimální odstup míry E.1) Tato vzdálenost závisí na namontovaném systému vedení odtahu spalin.5.3 Vyrovnání kotleAby se v kotli nemohl shromažďovat vzduch a kondenzát mohl volněodtékat z vany kondenzátu, musí být kotel vyrovnán do vodorovnépolohy.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození kotle v důsledkunedostatečné nosnosti instalační plochy nebonevhodného podkladu!▶ Zajistěte, aby instalační plocha měla dostatečnounosnost.▶ Umístěte kotel do jeho konečné polohy.▶ Pomocí stavěcích šroubů a vodováhy vyrovnejte kotel do vodorovnépolohy.6 Montáž6.1 Připojení odtahu spalinPři instalaci spalinového systému se řiďte požadavky platnými v zemiurčení.Vedení spalin u vícekotlových systémů(kaskáda).Tento návod se vztahuje pouze na systém s jednímkotlem. Systémy odtahu spalin a přívodu spalovacíhovzduchu si pro zařízení s několika kotli nechejte spočítata dimenzovat pouze kvalifikovanými odborníky. Výpočtysi nechejte potvrdit a zajistit výrobcem spalinovýchsystémů. Spalinový systém musí zabraňovat zpětnémuproudění spalin přes kotle, které nejsou v provozu.NEBEZPEČĺ: Ohrožení života v důsledku spalinunikajících do prostoru umístění!▶ V připojení odtahu spalin vany kondenzátu musí býtsprávně vloženo nepoškozené těsnění.Pro připojení odtahu spalin platí v jednotlivých zemích velmi rozdílnépožadavky.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledkunesprávně odvedeného kondenzátu!▶ Kondenzát nacházející se v potrubí odtahu spalinodveďte výtokem na připojovacím dílu kotle přímo dosifonu v kotli ( kapitola 6.2, str. 15). Připojovací dílkotle, odtok kondenzátu a hadička pro odtokkondenzátu jsou obsaženy v rozsahu dodávky.▶ Použijte připojovací díl kotle obsažený v rozsahudodávky.▶ Připojovací díl kotle [2] nasuňte na připojení odtahu spalin [1].▶ Hadičku pro odtok kondenzátu [3] namontujte na odtok kondenzátupřipojovacího dílu kotle.▶ Hadičku pro odtok kondenzátu protáhněte otvorem ve spodní zadnístěně.Obr. 8Vyrovnání kotleObr. 9 Montáž připojení odtahu spalin[1] Připojení odtahu spalin[2] Připojovací díl kotle s odtokem kondenzátu[3] Hadička pro odtok kondenzátu14Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Montáž6▶ Připojte odtah spalin.Při instalaci připojení odtahu spalin věnujte pozornost:• specifickým požadavkům dané země,• průřez potrubí odtahu spalin musí být v souladu s výpočty podleplatných předpisů,• vedení odtahu spalin zvolte co nejkratší a instalujte se spádem kekotli,• potrubí odtahu spalin je nutné v příslušných vzdálenostech bezpečněupevnit,• připojení odtahu spalin je nutno provést bez vytvoření pnutí anepřenášet na něj žádná zatížení,• potrubí odtahu spalin je nutné naplánovat a instalovat tak, abynekladlo odpor proudění.▶ Hadičku pro odtok kondenzátu instalujte od připojovacího dílu kotle kneutralizačnímu zařízení se spádem.NEBEZPEČĺ: Ohrožení života otravou v důsledku únikuspalin!▶ U celého systému odtahu spalin zkontrolujte, zdaspojovací místa byla správně vytvořena a utěsněna.6.2 Instalace hadičky pro odtok kondenzátuInformace o hadičce pro odtok kondenzátu▶ Kondenzát nacházející se v kotli a v potrubí odtahuspalin odvádějte v souladu s předpisy (potrubí odtahuspalin instalujte se spádem ke kotli).▶ Kondenzát nacházející se v potrubí odtahu spalinodveďte výtokem na připojovacím dílu kotle přímo dosifonu v kotli. Připojovací díl kotle, odtok kondenzátua hadička jsou obsaženy v rozsahu dodávky.▶ Zavedení kondenzátu do veřejného systémůodpadních vod je třeba provést v souladu s předpisydané země.▶ Dodržujte regionální předpisy.NEBEZPEČĺ: Možnost ohrožení života v důsledkuotravy! Není-li sifon naplněn vodou, nebo jsou-li přípojkyotevřené, mohou unikající spaliny ohrozit lidský život.▶ Naplňte sifon vodou.Obr. 10 Instalace hadičky pro odtok kondenzátu[1] Neutralizační zařízení (příslušenství)[2] Vana kondenzátu[3] Připojení hadičky pro odtok kondenzátu na systém odtahu spalin[4] Úhlová průchodka plnicího otvoru[5] Odbočka ze sifonu do neutralizačního zařízení nebo do potrubíodpadní vody[6] Sifon▶ Připojení na systém odpadní vody proveďte podle návoduneutralizačních zařízení a místních předpisů.▶ Odšroubujte uzavírací čepičku na plnicím otvoru dodaného sifonu analijte do sifonu asi 2 litry vody.▶ Na plnicí otvor namontujte úhlovou průchodku [4] s vloženýmtěsněním.▶ Hadičku pro odtok kondenzátu vedoucí ze systému odtahu spalin [3]našroubujte na úhlovou průchodku pomocí hadicové objímky.▶ Sifon namontujte na výtok vany kondenzátu [2].Jako příslušenství jsou k dostání neutralizační zařízení,která mohou být namontována uvnitř opláštění kotle.▶ Neutralizační zařízení (příslušenství) instalujte podle návodu kmontáži uvnitř kotle nebo na straně stavby.▶ Hadičku pro odtok kondenzátu instalujte od sifonu k neutralizačnímuzařízení se spádem.Je-li neutralizační zařízení umístěno mimo kotel, jemožnost protáhnout hadičku pro odtok kondenzátuotvorem v zadní stěně.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 15


6 Montáž6.3 Montáž krytu kotle▶ Přední kryt kotle [1] připevněte na rám 4 šrouby.▶ Zadní kryt kotle [2] připevněte na rám 4 šrouby.▶ Potrubí přiváděného vzduchu až ke kolenu přípojky přiváděnéhovzduchu zhotovte pomocí standardního systému přiváděnéhovzduchu podle požadavků platných v dané zemi.▶ Abyste zamezili tvorbě kondenzátu (uvnitř i venku), izolujte potrubípřiváděného vzduchu.Obr. 12 Připojení přiváděného vzduchu pro provoz nezávislý na vzduchuz prostoru (příslušenství)[1] Krycí plech[2] Adaptér6.5 Připojení na topný okruhObr. 11 Přední a zadní kryt kotle[1] Přední kryt kotle[2] Zadní kryt kotle6.4 Zhotovení přípojky přiváděného vzduchu (pro provoznezávislý na vzduchu z prostoru)Spalovací vzduch se do kotle přivádí přípojkou ve venkovní stěně,šachtou nebo samostatným potrubím v šachtě.Pro provoz nezávislý na vzduchu z prostoru umístění jek dostání adaptér jako příslušenství.Podle umístění otvoru pro nasávání vzduchu na vnějšístraně budovy doporučujeme namontovat do potrubípřívodu vzduchu tlumič hluku.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledkunetěsnících přípojek!▶ Připojovací potrubí připevněte na přípojky kotle bezpnutí.▶ Pokud se šroubení opět povolují, je třeba použít novétěsnění.▶ Příruby na výstupu a zpátečce vytápění dotáhnětepevně až po montáži přípojek.▶ Před montáží potrubního spojení zkontrolujtepřípadné poškození těsnění a přípojek na kotli.Výstup kotle (VK)Zpátečka kotle (RK)DN80normalizovaná příruba PN6 dle EN1092Tab. 8 Rozměry vodních přípojekAbyste zabránili vzniku kondenzátu v potrubí přívoduvzduchu (vnitřní a venkovní strana), potrubí přívoduvzduchu izolujte.▶ Demontujte krycí plech [1] na předním krytu kotle.▶ Na traverzu namontujte adaptér [2] (příslušenství) a utěsnětetěsnicím prostředkem (příslušenství).▶ Na straně stavby nasaďte na adaptér koleno přiváděného vzduchu autěsněte.▶ Při kaskádovém uspořádání zajistěte, aby kotle byly vybavenysamostatným potrubím přiváděného vzduchu.16Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Montáž66.5.1 Připojení výstupu▶ Mezi přírubu na kotli a závitovou přírubu na potrubí výstupu vložtetěsnění.▶ Přírubový spoj přitáhněte vždy 4 šrouby s podložkami a maticemi.▶ Nosník armatury vyrovnejte a namontujte omezovače maximálníhotlaku [5].Obr. 13 Montáž výstupu (VK)6.5.2 Montáž pojistné skupiny (na straně stavby) na výstupOZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení? V důsledkunesprávné montáže!▶ Pojistný ventil a automatický odvzdušňovač nebopojistnou skupinu namontujte na výstup.Pojistná skupina (příslušenství) obsahuje automatickýodvzdušňovač a tlakoměr a umožňuje adaptacipojistného ventilu (další příslušenství) a nosníkuarmatury pro omezovač maximálního tlaku.Nebude-li příslušenství použito, je zásadně nutnéinstalovat před prvním uzavíracím zařízením ve výstupupojistný ventil, tlakoměr a automatický odvzdušňovač.Obr. 14 Montáž nosníku armatury[1] Závitová příruba na výstupu[2] Rozdělovač[3] Víkový ventil[4] Nosník armatury kompletně s víkovým ventilem ¾ palce[5] Omezovač maximálního tlakuPodle provozního tlaku jsou zapotřebí různé pojistnéventily.▶ Při provozním tlaku do 3 barů utěsněte pojistný ventil na závitovémnátrubku rozdělovače vhodným těsnicím prostředkem.▶ Rozdělovač [2] na nátrubku výstupu [1] utěsněte vhodným těsnicímprostředkem.▶ Z víkového ventilu [3] odstraňte přechodový kus na šroubení.▶ Přechodový kus s těsněním namontujte na závitovou přírubu nosníkuarmatury [4] a společně s víkovým ventilem našroubujte narozdělovač.Obr. 15 Pojistný ventil (do 3 barů)[1] Pojistný ventilLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 17


6 Montáž▶ Při provozním tlaku od 3 do 6 barů utěsněte hrdlo [4] a závitovoupřírubu [3] na závitovém nátrubku rozdělovače vhodným těsnicímprostředkem. Pojistný ventil [1] našroubujte s těsněním [2] nazávitovou přírubu.▶ Na příslušný pojistný ventil instalujte výfukové potrubí.Obr. 17 Montáž vratného potrubí (RK)Obr. 16 Pojistná skupina (3 až 6 barů)[1] Pojistný ventil[2] Těsnění[3] Závitová příruba[4] Hrdlo6.5.3 Připojení vratného potrubíDoporučujeme Vám instalovat ve zpátečce ze stranystavby filtr nečistot (příslušenství); omezíte takznečištění otopné vody.▶ Odšroubujte závitovou přírubu na vratném potrubí.▶ Závitovou přírubu namontujte na vratné potrubí (na straně stavby)( tab. 8, str. 16).▶ Mezi přírubu na kotli a závitovou přírubu na vratném potrubí vložtetěsnění.▶ Přírubový spoj přitáhněte vždy 4 šrouby s podložkami a maticemi.Připojení membránové expanzní nádoby (MAG)Pro zabezpečení jednotlivých kotlů lze na ¾ palcovou přípojku vratnéhopotrubí podle ČSN EN 12828 instalovat membránovou expanznínádobu MAG.▶ MAG pro udržování tlaku v systému instalujte do vratného potrubípřed čerpadlo na straně stavby.Připojení plnicího a vypouštěcího kohoutu na straně stavby▶ Aby mohlo být prováděno doplňování plnicí vody, upozorněteprovozovatele na to, kde se plnicí a vypouštěcí kohout nachází.▶ Do vratného potrubí mimo kotel instalujte plnicí a vypouštěcí kohout.6.5.4 Instalace zásobníku teplé vodyPřipojení zásobníku teplé vody na potrubí výstupu a zpátečky se provádína straně stavby. Potřebné externí nabíjecí čerpadlo zásobníku může býtřízeno regulačním přístrojem MC10 + BC10 ( Návody MC10/BC10).6.6 Naplnění topného systému a zkouška těsnostiPřed uvedením topného systému do provozu je třeba zkontrolovat jehotěsnost a vyloučit tak výskyt netěsností při pozdějším provozu.▶ Pro zaručení dobrého odvzdušnění otevřete před naplněním všechnytopné okruhy a termostatické ventily.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení tvorboukotelního kamene!▶ Dbejte údajů v provozní knize.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení nadměrnýmtlakem při zkoušce těsnosti!Při velkém tlaku může dojít k poškození tlakových,regulačních nebo bezpečnostních zařízení.▶ Po naplnění vytvořte v topném systému tlakodpovídající hodnotě reakčního tlaku pojistnéhoventilu.18Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Montáž6OZNÁMENĺ: Možnost poškození zařízení!Napouštění studené vody do horkého topného systémumůže mít za následek vznik trhlinek způsobenýchteplotním pnutím. Kotel ztratí těsnost.▶ Topný systém plňte pouze ve vychladlém stavu(teplota na výstupu smí činit maximálně 40 °C).▶ Během provozu neplňte topný systém plnicím avypouštěcím kohoutem na kotli, nýbrž výhradněprostřednictvím plnicího kohoutu na potrubnímrozvodu (zpátečka) topného systému.▶ Dbejte na dodržení kvality vody předepsanéprovozním deníkem a zaznamenejte do něj množství akvalitu plnicí vody.UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledkuznečištění pitné vody!▶ Dodržujte místní předpisy a normy pro zamezeníznečištění pitné vody.▶ V Evropě platí EN 1717 (ČR: ČSN EN 1717).▶ Před plněním topného systému si pečlivě v provozním deníkupřečtěte informace o kvalitě vody.▶ Otevřete ochranné hlavice všech automatických odvzdušňovačů.▶ Otevřete plnicí a vypouštěcí kohout.▶ Topný systém plňte pomalu pomocí plnicího zařízení. Sledujte přitomúdaj o tlaku (na tlakoměru).6.7 Elektrické připojení - provedeníPlnou funkčnost získá kotel teprve s instalovaným regulačnímpřístrojem.NEBEZPEČĺ: Nebezpečí ohrožení života elektrickýmproudem!▶ Před započetím prací na elektrické instalaci odpojtekompletně síťové napětí a učiňte opatření protináhodnému zapnutí.Při připojování elektrických komponent postupujte také podle schématuzapojení a podle návodů příslušného výrobku.Při elektrickém připojení respektujte následujícípožadavky:▶ Elektrotechnické práce v rámci topného systémuprovádějte jen tehdy, máte-li pro tyto prácepříslušnou kvalifikaci. Nemáte-li odpovídajícíkvalifikaci, nechte si elektrická připojení provéstodbornou firmou.▶ Dodržujte místní předpisy!6.7.1 Montáž regulačního přístrojePodle přání lze regulační přístroj namontovat ve2různých polohách.Pohledovou clonu nelze montovat.2136 720 615 876-59.1RSObr. 18 Tlakoměr pro uzavřené systémy[1] Červená ručička[2] Ručička tlakoměru[3] Zelené pole▶ Je-li dosažen požadovaný zkušební tlak, vodovodní kohout a plnicí avypouštěcí kohout uzavřete.▶ Zkontrolujte těsnost všech přípojek a potrubních vedení.▶ Pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech topný systémodvzdušněte.▶ Poklesne-li odvzdušňováním zkušební tlak, musí být doplněna voda.▶ Od plnicího a vypouštěcího kohoutu odpojte hadici.▶ Podle místních předpisů proveďte zkoušku těsnosti.▶ Byla-li provedena zkouška těsnosti a žádná netěsnost nebyla zjištěna,nastavte správný tlak.Obr. 19 Varianty montáže regulačního přístroje▶ Zasouvací háčky regulačního přístroje nasaďte do oválných otvorůpředního krytu kotle.▶ Regulační přístroj posuňte směrem k vnější hraně kotle.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 19


6 Montáž▶ Pružné háčky regulačního přístroje zatlačte do připravených otvorůtak, aby zaskočily.OZNÁMENĺ: Nebezpečí provozní poruchy v důsledkuvýpadku proudu!▶ Při připojení externích komponentů k regulačnímupřístroji MC10 dbejte na to, aby tyto komponentynepřekročily v součtu maximálně možný odběrproudu 5 A.▶ Všechny kabely zajistěte kabelovými sponami (rozsah dodávky).1. Sponu s vloženým kabelem zasuňte shora do otvorů sponkovéhorámu.2. Kabelovou příchytku posuňte dolů.3. Přidržujte.4. Páčku překlopte nahoru.Obr. 20 Montáž regulačního přístroje (Logamatic MC10)6.7.2 Připojení na síťPodle místních předpisů vytvořte pevné připojení na síť.▶ Vyšroubujte oba šrouby krytu regulačního přístroje a kryt sejměte.NEBEZPEČĺ: Ohrožení života elektrickým proudem!Nesprávně připojené kabely mohou způsobit chybnýprovoz s možnými nebezpečnými následky.▶ Při elektrickém připojování se řiďte schématemzapojení jednotky MC10 a návodem k montáži MC10(obsaženy v rozsahu dodávky regulačního přístroje).7 747 010 720-34.1RSObr. 22 Zajištění vodičů kabelovými úchytkamiZasunutí funkčních modulůPřímo do regulačního přístroje je možné zasunout celkem 2 funkčnímoduly. V systému může být použit pouze jeden směšovací modul.K připojení dodatečných modulů je zapotřebí vždy kompletní skříň(příslušenství).Postupujte podle návodů k montáži funkčních modulů.▶ Vnější zadní výstupky funkčního modulu zasuňte do patek regulačníhopřístroje [1].▶ Přední stranu modulu zatlačte směrem dolů.Obr. 21 Sejmutí horního krytu7 747 010 720-33.1RSNEBEZPEČĺ: Nebezpečí vzniku požáru v důsledkuhorkých dílů kotle!Horké části kotle mohou poškodit elektrické vedení.▶ Dbejte na to, aby všechny elektrické kabely bylyuloženy do příslušných kabelových vedení nebo abybyly vedeny po tepelné izolaci kotle.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení chybnýmřízením!▶ Kabely vysokého a nízkého napětí instalujte dokabelových kanálů odděleně.▶ Kabely veďte k zadní stěně kabelovým kanálem.▶ Všechny vodiče protáhněte kabelovým vedením k regulačnímupřístroji a připojte podle schématu zapojení.Obr. 23 Zasunutí funkčních modulů20Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Uvedení topného systému do provozu7Montáž krytu▶ Kryt regulačního přístroje zaveďte ve vodicích kolejničkách směremdolů.▶ Kryt regulačního přístroje zajistěte dvěma šrouby.Obr. 24 Montáž krytu6.8 Zásobování palivem7 747 010 720-35.1RSNEBEZPEČĺ: Ohrožení života v důsledku možnéhovýbuchu vznětlivých plynů!▶ Na dílech vedoucích plyn smí práce provádět pouzekvalifikovaný a autorizovaný personál.▶ Při připojování plynu dodržujte místní předpisy.▶ Plynové přípojky utěsněte schváleným těsnicímprostředkem.▶ Do plynového potrubí (GAS) instalujte plynový ventil R2” [2]. Plynovépotrubí v kotli přitom zajistěte proti pootočení.Montáž tepelné uzavírací pojistky (TAE) je nutno provéstpodle místních předpisů.Navíc doporučujeme instalaci filtru a kompenzátoru doplynového potrubí podle místních předpisů.▶ Kompenzátor [1] (doporučen) připojte na plynový ventil.▶ Plynové potrubí připojte na přípojku plynu nebo na kompenzátor bezpnutí.▶ Na straně stavby připevněte plynové potrubí na držáky tak, abynedošlo k žádnému zatížení plynové přípojky.▶ Uzavřete plynový ventil.Obr. 25 Připojení plynu[1] Kompenzátor[2] Plynový ventil (zde s tepelnou uzavírací pojistkou)[3] Trubkové objímkaPro vyšší připojovací přetlaky plynu než udávátabulka 10, ( str. 26), nabízí Buderus dodatečnéregulátory tlaku plynu v příslušenství.7 Uvedení topného systému do provozuTato kapitola popisuje uvedení do provozu se základním modulemregulačního přístroje.▶ Během provádění dále popsaných prací vyplňujte protokol o uvedenído provozu ( kapitola 7.18, str. 29).OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození kotle v důsledkunadměrné prašnosti a znečištění při provozu závislém navzduchu z prostoru!Vysoká prašnost a velké znečištění mohou nastat např.při stavební činnosti v prostoru umístění.▶ Při stavební činnosti provozujte kotel nezávisle navzduchu z prostoru.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození kotle znečištěnýmspalovacím vzduchem!▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór ahalogenové uhlovodíky (obsažené např.v rozprašovačích, ředidlech, čisticích prostředcích,barvách a lepidlech).▶ Tyto látky v prostoru umístění ani neskladujte, aninepoužívejte.▶ Neprovozujte kotel při zvýšené prašnosti, např. při stavebníchpracích. Při zvýšené prašnosti nesmí být do sací cesty instalovánžádný vzduchový filtr. Při zvýšené prašnosti přebudujte kotel naprovoz nezávislý na vzduchu z prostoru.▶ Dojde-li v důsledku stavebních prací ke znečištění hořáku, je třeba jejpřed uvedením do provozu vyčistit.▶ Zkontrolujte potrubí pro odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu(u provozu nezávislého na vzduchu z prostoru) a také otvory propřívod spalovacího vzduchu a větrání ( kapitola 6.1, str. 14).Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 21


7 Uvedení topného systému do provozu7.1 Kontrola provozního tlaku▶ Před uvedením do provozu zkontrolujte provozní tlak vody topnéhosystému a případně jej upravte.▶ Červenou ručičku [1] tlakoměru nastavte na potřebný provozní tlakminimálně 1 baru.21Otevřené topné systémy nejsou u tohoto kotle možné.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení tvorboukotelního kamene!▶ Dbejte údajů v provozní knize.Obr. 26 Tlakoměr pro uzavřené systémy[1] Červená ručička[2] Ručička tlakoměru[3] Zelené poleUPOZORNĚNĺ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledkuznečištění pitné vody!▶ Dodržujte předpisy a normy pro zamezení znečištěnípitné vody (např. vodou z topných systémů) platné vdané zemi.▶ V Evropě platí EN 1717 (ČR: ČSN EN 1717).▶ K dosažení potřebného provozního tlaku buďto otopnou vodudoplňte, nebo ji pomocí plnicího a vypouštěcího kohoutuinstalovaného na straně stavby odpusťte.▶ Pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech topný systémběhem plnění odvzdušněte.36 720 615 876-59.1RSNEBEZPEČĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledkuzkratu!▶ Před detekcí netěsností zakryjte ohrožená místa,např. senzor vnitřního tlaku vody a čidlo na vratnémpotrubí kotle.▶ Prostředek pro detekci netěsností nestříkejte anenechávejte odkapávat na kabelová vedení,konektory nebo elektrická připojovací vedení.▶ Zkontrolujte těsnost celého nového úseku plynového potrubí včetnětěsnicího místa bezprostředně u plynové armatury.Zkušební tlak smí na vstupu do plynové armatury činit maximálně150 mbar.Zjistí-li se při zkoušce těsnosti netěsnost, je nutnédetekci netěsností provést pěnotvorným prostředkemna všech spojích. Prostředek použitý pro zkoušení únikuplynu musí být jako takový schválený.▶ Prostředek nenanášejte na elektrická připojovacípotrubí.▶ Provedení zkoušky těsnosti potvrďte v protokolu o uvedení doprovozu.7.3 Zaznamenání charakteristických hodnot plynuNa charakteristické hodnoty plynu (Wobbeho index a provoznívýhřevnost) se informujte u příslušné plynárenské společnosti apoznamenejte je do protokolu o uvedení do provozu ( kapitola 7.18,str. 29).Má-li být ve stávající zástavbě kotel vyměněn:▶ U plynárenské společnosti se informujte, zda jedodržován jmenovitý tlak plynu podle tabulky 5,str. 10 (kategorie plynu specifická pro danou zemi apřipojovací přetlaky).7.4 Kontrola vybavení kotleHořák je po dodání připraven k provozu s nastavením na používání jednéskupiny plynu popř. na jednu oblast skupiny plynů. Skupina plynu popř.její oblast musí být v dané oblasti zásobování k dispozici. Zjistí-li se, žekotel byl objednán v nesprávném nastavení, je nutné kotel příslušnýmzpůsobem upravit a aktualizovat typový štítek.▶ Od příslušné plynárenské společnosti si vyžádejte informaci ododávané skupině plynu popř. její oblasti.▶ Skutečně dodávaný plyn porovnejte s označením přístroje.7.2 Kontrola těsnostiPřed prvním uvedením do provozu je nutné u všech nových plynovýchúseků potrubí zkontrolovat těsnost.NEBEZPEČĺ: Nebezpečí výbuchu!Vyskytují-li se na plynových potrubích a přípojkáchnetěsnosti, hrozí nebezpečí výbuchu.▶ Pomocí pěnotvorného prostředku proveďtedůkladnou detekci netěsností.22Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Uvedení topného systému do provozu7▶ Je-li nutné, přelepte v příslušném úseku nálepkou [2], která odpovídádodávanému plynu (je přiložena ke kotli), typový štítek [1] (na zadnístěně).Obr. 27 Aktualizace typového štítkuZemě Druh plynu Výrobní nastaveníAT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE,ES, FR, GB, HU, IE, IT, LT, LU,LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,TR, UADE, FRZemní plyn skupiny H (G20)Zemní plyn skupiny E (G20)Oblast Es zemního plynuskupiny E (G20)Zemní plyn skupiny LLOblast Ei zemního plynuskupiny EPři dodávce nastaveno a připraveno k provozu.Plynová armatura je nastavená a zapečetěná.Horní Wobbeho index pro 15 °C, 1013 mbar:• Nastaveno na 14,1 kWh/m 3• Použitelné od 11,4 do 15,2 kWh/m 3Horní Wobbeho index pro 0 °C, 1013 mbar:• Nastaveno na 14,9 kWh/m 3• Použitelné od 12,0 do 16,1 kWh/m 3(Skupina zemního plynu "H podle pracovního listu DVGW G 260" se pohybuje veskupině zemního plynu "E podle DIN EN 437")Při dodávce nastaveno a připraveno k provozu.Plynová armatura je nastavená a zapečetěná.Horní Wobbeho index pro 15 °C, 1013 mbar:• Nastaveno na 12,1 kWh/m 3• Použitelné od 11,4 do 12,4 kWh/m 3Horní Wobbeho index pro 0 °C, 1013 mbar:• Nastaveno na 12,8 kWh/m 3• Použitelné od 12,0 do 13,1 kWh/m 3(Skupina zemního plynu "L podle pracovního listu DVGW G 260" se pohybuje veskupině zemního plynu "E podle DIN EN 437")NL Zemní plyn skupiny L (G25) Při dodávce nastaveno a připraveno k provozu.Plynová armatura je nastavená a zapečetěná.Horní Wobbeho index pro 15 °C, 1013 mbar:• Nastaveno na 11,5 kWh/m 3• Použitelné od 10,85 do 12,4 kWh/m 3Horní Wobbeho index pro 0 °C, 1013 mbar:• Nastaveno dna 12,2 kWh/m 3• Použitelné od 10,6 do 13,8 kWh/m 3Tab. 9 Výrobní nastaveníLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 23


7 Uvedení topného systému do provozu7.5 Odvzdušnění plynového potrubí▶ Šroubový uzávěr zkušebního nátrubku pro připojovací tlak plynu aodvzdušnění povolte o dvě otáčky a nasuňte hadičku.▶ Pomalu otevřete plynový ventil.▶ Unikající plyn přes vodní předlohu spalte. Pokud již neuniká žádnývzduch, stáhněte hadici a dotáhněte šroubový uzávěr.▶ Uzavřete plynový ventil.7.8 Uvedení regulačního přístroje a hořáku do provozu7.8.1 Zapnutí kotle prostřednictvím BC10▶ Otočný knoflík „maximální teplota v kotli“ a otočný knoflík pro„požadovanou teplotu TV“ nastavte na 0.Tím je zaručeno, že se hořák ještě nespustí (požadavek teplaneexistuje).▶ Provozní vypínač na základní řídicí jednotce přepněte do polohy „1“.Celý topný systém se nyní zapne.Při prvním uvedení do provozu blikne na displeji krátce „-“ a hned potése objeví poruchové hlášení „4A“-„700“. Poruchové hlášení „4A“-„700“ se objeví proto, že hořák byl expedován ve stavu poruchy.▶ Vyčkejte asi 1 minutu, než systém EMS naváže spojení s obslužnoujednotkou RC35 (k dodání samostatně).Obr. 28 Odvzdušnění plynového potrubí[1] Zkušební nátrubek pro měření připojovacího tlaku plynu a proodvzdušnění7.6 Kontrola otvorů pro přívod a odvod vzduchu akontrola připojení odtahu spalin▶ Zkontrolujte, zda otvory přívodu a odvodu vzduchu vyhovují místnímpředpisům a předpisům pro instalaci plynových spotřebičů. Závadynechejte neprodleně odstranit.NEBEZPEČĺ: Možnost ohrožení života v důsledkuotravy!Nedostatečný přívod vzduchu může véstk nebezpečnému úniku spalin.▶ Dbejte na to, aby otvory pro přívod a odvod větracíhovzduchu nebyly zmenšeny nebo uzavřeny.▶ Pokud závadu neprodleně neodstraníte, je dalšíprovoz kotle nepřípustný.▶ Upozorněte písemně provozovatele zařízení nazjištěný nedostatek a související nebezpečí.▶ Zkontrolujte, zda připojení odtahu spalin vyhovuje platnýmpředpisům ( kapitola 6.1, str. 14).▶ Případné závady nechejte neprodleně odstranit.7.7 Uvedení topného systému do provozní pohotovosti▶ Otevřete přívod paliva na hlavním uzávěru a před plynovouarmaturou.▶ Zapněte nouzový vypínač otopné soustavy (je-li součástí zařízení) apříslušný domácí jistič.Obr. 29 Základní řídicí jednotka Logamatic BC10[1] Otočný knoflík k nastavení „požadované teploty teplé vody“[2] Otočný knoflík k nastavení „maximální teploty kotle“[3] Hlavní vypínač▶ Na BC10 stiskněte tlačítko „Reset“. Indikace stavu na BC10 svítí a nadispleji se zobrazí okamžitá teplota kotle ve °C.Objeví-li se hlášení o chybě „A11“, musíte na obslužné jednotce RC35nastavit datum a čas. Teprve pak se objeví okamžitá teplota kotlovévody.Před zahájením dalších prací při uvádění soustavy do provozu nastavtena obslužné jednotce RC35 správné parametry. Abyste zajistilibezvadnou funkci topného systému, musíte správně nastavit konfiguracipro přípravu teplé vody (čerpadlo vytápění a nabíjecí čerpadlozásobníku). V této souvislosti si přečtěte návod k montáži a servisuobslužné jednotky RC35.Při použití regulačního systému Logamatic 4000postupujte při uvedení zařízení do provozu takto:▶ Vypněte regulační přístroj Logamatic 4000.▶ Instalujte obslužnou jednotku RC35.7.8.2 Provedení testu spalinTlačítko použije topenář k provedení testu spalin.Regulace vytápění pracuje 30 minut se zvýšenou teplotou na výstupu(zajistěte odběr tepla). Během testu spalin svítí desetinná tečkavzobrazení stavu.▶ Stiskněte tlačítko (minimálně na 2 sekundy), dokud vezobrazení stavu nerozsvítí desetinná tečka.▶Proveďte test spalin.24Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Uvedení topného systému do provozu7▶ Ukončete test spalin a znovu stiskněte tlačítko .Obr. 30 Vyvolání testu spalin7.8.3 Vyvolání servisní roviny a zobrazení dat monitoru najednotce RC35▶ Stiskněte současně tlačítka + + a otevřete nabídkufunkcí SERVISNI MENU.▶ Otočným knoflíkem otáčejte doleva tak dlouho, dokud se nadispleji neobjeví položka Diagnoza (označená ).SERVISNI MENUSnadna obsluhaNastaveniBDiagnozaUdrzba7.9 Měření připojovacího přetlaku plynu▶ Šroubový uzávěr zkušebního nátrubku pro připojovací tlak plynu aodvzdušnění povolte o 2 otáčky.▶ Měřicí hadičku tlakoměru (měřicí přesnost je menší než 0,1 mbar)nasaďte na nátrubek pro měření tlaku [1].▶ Změřte připojovací přetlak plynu při zapáleném hořáku (velkézatížení) a hodnotu poznamenejte do protokolu o uvedení do provozu( kapitola 7.18, str. 29).▶ Pohybuje-li se připojovací přetlak plynu mimo hodnoty uvedené vtabulce 10, vypněte kotel a informujte plynárenskou společnost.Uvedení do provozu není nutné!Kontrola regulátoru tlaku plynu před přístrojem:Odpojíte-li hořák z vysoké zátěže, nesmí připojovacípřetlak plynu překročit hodnotu určenou pojistnouskupinou uzavíracího tlaku.Při překročení uvědomte plynárenskou společnost(neprovádějte uvedení do provozu).Při hodnotách > 50 mbar není skupina uzavíracího tlakudostatečná. Vypněte kotel a informujte plynárenskouspolečnost o nutnosti regulátoru tlaku s lepší uzavíracískupinou (neprovádějte uvedení do provozu).▶ Odpojte měřicí hadičku.▶ Šroubový uzávěr zkušebního nátrubku pro připojovací přetlak plynupečlivě pevně utáhněte.▶ Stisknutím tlačítka otevřete menu SERVIS |DIAGNOSTIKA.▶ Otočným knoflíkem otáčejte doleva tak dlouho, dokud se nadispleji neobjeví položka Udaje monitoru (označená ).SERVIS /DIAGNOSTIKAFunkcni testBUdaje monitoruDiagnozaUdrzba▶ Stisknutím tlačítka otevřete menu DIAG.|HODNOTA MONIT.▶ Otočným knoflíkem otáčejte doleva tak dlouho, dokud se nadispleji neobjeví položka Kotel / horak (označená ).DIAG./HODNOTA MONIT.BKotel / horakTepla vodaTopny okruh 1BUS komponentObr. 31 Měření připojovacího přetlaku plynu[1] Zkušební nátrubek pro měření připojovacího tlaku plynu a proodvzdušnění▶ Stiskněte tlačítko pro otevření menu Kotel / horak.Hodnoty monitoru se zobrazují jako seznam, tj. otáčením knoflíku sepříp. zobrazí další hodnoty.V těchto menu lze odečítat aktuální výkon hořáku (požadovaný/skutečný) a proud plamene.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 25


7 Uvedení topného systému do provozuZeměAT, BY, CH, CZ,DK, EE, ES, GB,IE, LT, LV, PT,RO, RU, SI, SK,TR, UASkupina plynu(Zkušební plyn) Připojovací přetlak 1) [mbar]min. jmen. max.Zemní plyn H (G20) 17 20 25HU Zemní plyn H (G20) 18 25 33DE 2) , LU, PL Zemní plyn E (G20) 17 20 25FR, BEZemní plyn Es17 20 25Zemní plyn E (G20)FR, BEOblast Ei Zemní plyn 20 25 30E (G25)NL Zemní plyn L (G25) 20 25 30DE 2)Zemní plyn LL18 20 25(G25)PLZemní plyn Lw16 20 23(G27) 3)4)HUZemní plyn S18 25 33(G25.1) 3)Tab. 10 Skupiny plynů a připojovací přetlaky podle EN 4371) Plynárenská společnost musí tlak garantovat podle předpisů dané země nebopodle místních předpisů. Kromě toho musí být dodrženy výše uvedené podmínky.Uvedení do provozu mimo uvedený rozsah připojovacího přetlaku je nepřípustné.2) Skupina zemního plynu "H podle pracovního listu DVGW G 260" se pohybuje veskupině zemního plynu "E podle DIN EN 437". Skupina zemního plynu "L podlepracovního listu DVGW G 260" se pohybuje ve skupině zemního plynu "LL podleDIN EN 437".3) 320 kW varianta není pro tuto skupinu plynu vhodná.4) dříve GZ41,5▶ Znovu zkontrolujte obsah CO 2 a hodnotu poznamenejte do protokoluo uvedení do provozu ( kapitola 7.18, str. 29).Obr. 32 Kontrola nastavení CO 2 při plném zatížení[1] Stavěcí šroub pro vysoké zatížení7.10.2 Nastavení a kontrola CO 2 při částečném zatížení▶ Stiskněte tlačítko (minimálně na 2 sekundy), dokud vezobrazení stavu nerozsvítí desetinná tečka.Tím je aktivován test spalin.▶ Podržte současně stisknutá tlačítka a po dobu cca5sekund.Předepsaný připojovací přetlak musí být zajištěn v celémmodulačním rozsahu kotle. Popř. je třeba zajistitdodatečný regulátor tlaku.U soustav s několika kotli nebo u soustav se zvýšenouspotřebou musí být rozsah připojovacího přetlakuzaručen pro každý samostatný kotel v každémprovozním stavu. Každý kotel nebo spotřebič zásobujtepřípadně přes samostatný regulátor tlaku.Pro vyšší připojovací přetlaky plynu než udávátabulka 10, nabízí Buderus dodatečné regulátory tlakuplynu jako příslušenství.7.10 Kontrola a nastavení poměru plyn/vzduch▶ Zkontrolujte nastavení CO2 pro plné a částečné zatížení hořáku.▶ Je-li nutné, nastavení upravte.7.10.1 Provedení a kontrola nastavení CO 2 (70-80 %) při plnémzatížení▶ Zatížení odečtěte na RC 35 nebo prostřednictvím Service-Key.▶ Vyčkejte, dokud se nedosáhne 70-80 % zatížení.▶ Měřicí čidlo prostrčte měřicím otvorem ( obr. 36, str. 27) v potrubíodtahu spalin, podržte je v hlavním proudu a zkontrolujte obsah CO 2 .▶Při hodnotách CO 2 nižších než 8,5 % nebo vyšších než 9,6 % opravtenastavení pomocí stavěcího šroubu pro vysoké zatížení na 9,1 % (vizobr. 32).– Otáčení vpravo ve smyslu hodinových ručiček vede ke sníženíobsahu CO 2 .– Otáčení doleva způsobí zvýšení obsahu CO 2 .Obr. 33 Vyvolání částečného zatížení na BC10Při základním nastavení se objeví zobrazení " ".▶ Abyste procentuálně snížili výkon kotle, stiskněte tlačítko ,dokud se na displeji neobjeví "L20".▶ Zatížení odečtěte na RC35 nebo prostřednictvím Service-Key.▶ Vyčkejte, dokud není dosaženo zatížení 20 %.▶ Měřicí čidlo prostrčte měřicím otvorem ( obr. 36, str. 27) v potrubíodtahu spalin, podržte je v hlavním proudu a zkontrolujte obsah CO 2 .▶ Při hodnotách CO 2 nižších než 9,0 % nebo vyšších než 9,6 % opravtenastavení pomocí stavěcího šroubu pro nízké zatížení [1] na 9,3 %.– Otáčení vpravo ve smyslu hodinových ručiček vede ke sníženíobsahu CO 2 .– Otáčení doleva způsobí zvýšení obsahu CO 2 .26Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Uvedení topného systému do provozu7▶ Zkontrolujte znovu obsah CO 2 a hodnotu zaznamenejte do protokoluo uvedení do provozu kapitola 7.18 (str. 29).7.13 Snímání naměřených hodnot▶ V některém měřicím místě v připojovacím dílu kotle proveďtenásledující měření a zapište je do protokolu o uvedení do provozu( kapitola 7.18, str. 29):– tah komína– teplota spalin t A– teplota vzduchu t L– teplota spalin netto t A - t L– obsah oxidu uhelnatého (CO 2 )nebo obsah kyslíku (O 2 )– hodnota COObr. 34 Kontrola nastavení při částečném zatížení7.10.3 Kontrola nastavení CO 2 při plném zatížení (70-80 %)▶ Abyste procentuálně zvýšili výkon kotle, stiskněte tlačítko .▶ Zatížení odečtěte na RC35 nebo prostřednictvím Service-Key.▶ Vyčkejte, dokud se nedosáhne 70-80 % zatížení.▶ Zkontrolujte znovu obsah CO 2 a příp. jej upravte ( kapitola 7.10.1,str. 26).Obr. 36 Snímání naměřených hodnot[1] Poloha měřicího místa ve spalinové trubce7.13.1 Tah komínaPotřebný dopravní tlak instalovaného systému odtahu spalin apřiváděného vzduchu nesmí být větší než 100 Pa (1,0 mbar).NEBEZPEČĺ: Ohrožení života otravou v důsledku únikuspalin!▶ Kotel musí být napojen na komín nebo spalinovézařízení ( tab. 3, str. 9).Obr. 35 Vyvolání plného zatížení na BC107.11 Změna zobrazení stavu na BC 10 na zobrazení stavukotlové teploty▶ Stiskněte tlačítko pro přechod k dalšímu zobrazení stavu.Zobrazí se aktuální provozní tlak P1.7.▶ Stiskněte tlačítko pro přechod k dalšímu zobrazení stavu.Zobrazí se provozní stav 0Y (displejový kód).▶ Stiskněte tlačítko pro přechod k dalšímu zobrazení stavu.Zobrazí se teplota kotle.7.13.2 Hodnota COHodnoty CO měřené bez přístupu vzduchu se musí pohybovat podhranicí 400 ppm nebo 0.04 obj. %.Hodnoty nad 100 ppm svědčí o chybném nastavení hořáku, nesprávnémnastavení přístroje, znečištění hořáku nebo výměníku tepla nebo ozávadě hořáku.▶ Zjistěte příčinu a odstraňte ji.7.12 Návrat z testu spalin do provozního režimu▶ K ukončení testu spalin stiskněte tlačítko .▶ Na RC35 se vraťte zpět do provozního režimu.▶ Zavřete klapku na RC35.▶ Je-li kotel určen pro provoz s regulačním systémem Logamatic 4000,regulátor RC35 opět odstraňte. Zapněte znovu regulační systémLogamatic 4000.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 27


7 Uvedení topného systému do provozu7.14 Kontrola funkcíPři uvedení do provozu a při ročních inspekcích musíte kontrolovatvšechna regulační, řídící a zabezpečovací zařízení z hlediska jejichfunkce a, je-li možné jejich seřizování, pak z hlediska jejich správnéhonastavení.7.14.1 Kontrola ionizačního proudu (proudu plamene)Vyvolání servisní roviny na RC35▶ Otevřete klapku na RC35.▶ Stiskněte současně tlačítka + + a otevřete nabídkufunkcí SERVISNI MENU.▶ Otočným knoflíkem otáčejte doleva tak dlouho, dokud se nadispleji neobjeví položka Diagnoza (označená ).7.16 Montáž dílů opláštění▶ Boční stěny vzadu (bez izolačního materiálu) [3] nejprve zavěstedole, pak lehce nadzdvihněte a zavěste nahoře.▶ Boční stěny vzadu [3] zajistěte pojistnými šrouby na zadní straněkotle.▶ Boční stěny vpředu (s izolačním materiálem) [2] nejprve zavěstedole, pak lehce nadzdvihněte a zavěste nahoře.▶ Boční stěny vpředu [2] zajistěte pojistnými šrouby na přední straněkotle.▶ Přední stěnu [1] nejprve zavěste dole, pak lehce nadzdvihněte azavěste nahoře.▶ Přední stěnu [1] zajistěte pojistným šroubem nahoře na kotli.▶ Průhledný obal s technickou dokumentací připevněte na některouboční stěnu kotle.SERVISNI MENUSnadna obsluhaNastaveniBDiagnozaUdrzba▶ Stisknutím tlačítka otevřete menu SERVIS |DIAGNOSTIKA.▶ Otočným knoflíkem otáčejte doleva tak dlouho, dokud se nadispleji neobjeví položka Diagnoza (označená ).▶ Stisknutím tlačítka otevřete menu SERVIS |DIAGNOSTIKA.Zobrazení jednotlivých položek menu závisí na použitémzařízení.▶ Tlačítko podržte stisknuté a současně otáčejte otočnýmknoflíkem pro změnu nastavení, např. ionizační proud.Změna bude účinná při uvolnění tlačítka.▶ Odečtěte ionizační proud a hodnotu zapište do protokolu o uvedenído provozu ( kapitola 7.18, str. 29).Pro zajištění bezporuchového provozu musí ionizační proud přičástečném a plném zatížení (při hořícím plamenu) činit nejméně15 μA.▶ Na RC35 se vraťte zpět do provozního režimu.▶ Zavřete klapku na RC35.7.15 Kontrola těsnosti za provozu▶ Při běžícím hořáku zkontrolujte pomocí pěnotvorného prostředkuvšechna potenciální netěsná místa po celé délce plynového vedení,např.:• zkušební nátrubek• šroubový uzávěr pro připojovací přetlak plynu• šroubení (i na plynové přípojce) atd.Prostředek použitý pro zkoušení úniku plynu musí být jako takovýschválený.NEBEZPEČĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledkuzkratu!▶ Před detekcí netěsností zakryjte ohrožená místa,např. senzor vnitřního tlaku vody a čidlo na vratnémpotrubí kotle.▶ Nestříkejte detekční prostředek na přívody kabelů,konektory nebo elektrická připojovací vedení.Nenechávejte jej na ně ani kapat.▶ Pro zamezení koroze detekční prostředky pečlivěutřete.Obr. 37 Montáž dílů opláštění[1] Přední stěna[2] Boční stěny vpředu (s izolačním materiálem)[3] Boční stěny vzadu (bez izolačního materiálu)7.17 Informování majitele/provozovatele zařízení, předánítechnické dokumentace▶ Majitele/provozovatele zařízení seznamte s celým topným systémema s návody k obsluze kotle.▶ Společně s obsluhou/provozovatelem uveďte zařízení do provozu aodstavte z provozu.▶ Podle návodu k obsluze poučte zákazníka o tom, jak se zachovatv případě nouze, např. při požáru.▶ Předejte obsluze/majiteli technickou dokumentaci a společněpodepište protokol o uvedení do provozu ( kapitola 7.18, str. 29).28Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Uvedení topného systému do provozu77.18 Protokol o uvedení do provozu▶ Potvrďte provedení prací při uvedení do provozu, podepište se apřipojte datum.Práce prováděné při uvedení do provozu Str. Naměřené hodnoty Poznámky1. Naplnění topného systému provedení zkoušky těsnosti 182. Byly vzaty v úvahu údaje o kvalitě vody v provozním deníku? Ano:- koncentrace přísad Přísada:_________3. Zaznamenání charakteristiky plynu: Wobbeho index,22 _________ kW/m³výhřevnost_________ kW/m³4. Kontrola těsnosti přívodu plynu 22Koncentrace:_______%– odvzdušnění přívodu plynu 245. Vytvoření provozního tlaku 226. Kontrola otvorů přívodu a odvodu vzduchu a připojení odtahu spalin 247. Kontrola vybavení kotle 228. Uvedení regulačního přístroje a hořáku do provozu 249. Nastavení druhu plynu v případě potřeby 2610. Snímání naměřených hodnot 27 Plné zatížení částečné zatížení- dopravní tlak ______Pa ______Pa- teplota spalin brutto t A ______ °C ______ °C- teplota vzduchu t L ______ °C ______ °C- teplota spalin netto t A – t L ______ °C ______ °C- obsah oxidu uhličitého (CO 2 ) nebo obsah kyslíku (O 2 ) ______ % ______ %- ztráty ve spalinách q A ______ % ______ %- hodnota CO bez přístupu vzduchu _____ ppm _____ ppm11. Měření připojovacího přetlaku plynu 25 ____________ mbar12. Kontrola těsnosti za provozu 2813. Kontrola funkcí 28– kontrola ionizačního proudu ____________ μA14. Montáž dílů opláštění 2815. Informování provozovatele, předání technické dokumentace 2816. Odborné uvedení do provozu instalující odbornou firmou Podpis:______________________17. Podpis provozovatele Podpis:______________________Tab. 11 Protokol o uvedení do provozuLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 29


8 Odstavení topného zařízení z provozu8 Odstavení topného zařízení z provozuOZNÁMENĺ: Poškození zařízení mrazem!Je-li topný systém odstaven z provozu, hrozí přimrazivém počasí nebezpečí zamrznutí.▶ Při nebezpečí mrazu chraňte topný systém předzamrznutím. Za tím účelem vypusťte otopnou voduv nejníže položeném bodě topného systému.Odvzdušňovač v nejvyšším bodě topného systémumusí být přitom otevřený.8.1 Odstavení topného systému z provozu pomocíregulačního přístrojeTopný systém se odstaví z provozu pomocí základní řídicí jednotkyLogamatic BC10. Hořák se vypne automaticky. Bližší informace kobsluze základní řídicí jednotky Logamatic BC10 najdete v kapitole 7,( str. 21).▶ Topný systém vypněte provozním vypínačem jednotky BC10.▶ Uzavřete hlavní uzávěr přívodu paliva.Nabídněte svým zákazníkům uzavření smlouvy o provádění ročníchprohlídek, jakož i smlouvy o provádění údržby a prohlídek zařízení podleaktuální potřeby. Z protokolů o prohlídkách a údržbě se dozvíte, kteréčinnosti musí taková smlouva obsahovat ( kapitola 9.14, str. 41).Náhradní díly lze objednat prostřednictvím servisunáhradních dílů Buderus.9.1 Příprava kotle k inspekciNEBEZPEČĺ: Nebezpečí ohrožení života elektrickýmproudem!▶Před otevřením kotle:Proveďte kompletní odpojení od síťového napětí aučiňte opatření proti neúmyslnému zapnutí.▶ Odstavení topného systému z provozu.▶ Vyšroubujte pojistný šroub přední stěny nahoře uprostřed kotle.▶ Přední stěnu lehce nadzdvihněte a sejměte směrem dopředu.NEBEZPEČĺ: Ohrožení života v důsledku možnéhovýbuchu vznětlivých plynů!▶ Práce na plynovém potrubí smějí provádět pouzeautorizovaní odborní řemeslníci (dodržujte místnípředpisy).Obr. 38 Základní řídicí jednotka Logamatic BC108.2 Topný systém v Odstavení z provozu v případě nouzeTopné zařízení vypínejte jističem umístěným v prostorukotelny nebo nouzovým vypínačem topení pouze vpřípadě nouze.Poučte svého zákazníka o tom, jak se zachovat v případě nouze, např. připožáru.▶ Nikdy se sami nevystavujte nebezpečí života. Vlastní bezpečnost mávždy přednost.▶ Uzavřete hlavní uzávěr přívodu paliva.▶ Prostřednictvím nouzového vypínače nebo příslušného jističe(pojistek) odpojte kotel od zdroje elektrického proudu.9 Servisní prohlídky a údržbaObecné důvody pro pravidelnou údržbu topných systémů:• abyste zajistili vysokou účinnost a hospodárnost provozu topnéhosystému (nízká spotřeba paliva),• abyste dosáhli vysoké provozní bezpečnosti,• udržení ekologicky šetrného spalování na vysoké úrovni,• zaručení spolehlivého provozu a dlouhé životnosti.Údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní servisní technici. Při výměnědílů používejte pouze komponenty schválené společností Buderus.Údržbu je nutné provádět jednou ročně. Výsledky inspekcí zapisujteprůběžně do protokolu o inspekcích a údržbě.Obr. 39 Sejmutí přední stěny[1] Přední stěna30Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Servisní prohlídky a údržba99.2 Všeobecné práceDále uvedené práce nejsou v této dokumentaci blíže popsány. Přesto jemusíte provést:▶ Zkontrolujte celkový stav topného systému.▶ Proveďte vizuální a funkční kontrolu topného systému.▶ Kontrola funkce a bezpečnosti vedení vzduchu a spalin.▶ Kontrola všech potrubí vedoucích plyn a vodu, zda nevykazujípřítomnost koroze.▶ Případná výměna zkorodovaných potrubí.▶ Kontrola přetlaku membránové expanzní nádoby.▶ Roční ověření koncentrace eventuálně použitých nemrznoucíchprostředků/přísad v plnicí vodě systému.9.3 Vnitřní zkouška těsnosti9.3.1 Stanovení zkušebního objemuV zkuš. = V celk. = V potrubí +V plynová armatura▶ Délku potrubí stanovte až k hlavnímu uzávěru paliva.▶ Objem plynové armatury (V plynová armatura ) stanovte podle tab. 12.▶ Objem potrubí (V potrubí ) stanovte podle tab. 13 a tab. 14.▶ Vypočítejte zkušební objem (V zkuš ) podle výše uvedené rovnice.Objem plynové armatury (přibližné hodnoty)Objem plynové armatury do 50 kW0,1 litrůObjem plynové armatury > 50 kW0,2 litrůTab. 12 Objem plynové armatury (V plynová armatura )Délka potrubíObjem potrubí (V potrubí ) v litrechPrůměr potrubí v palcíchv metrech ½ ¾ 1 1¼ 1½ 21 0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 2,22 0,4 0,7 1,2 2,0 2,7 4,43 0,6 1,1 1,7 3,0 4,1 6,64 0,8 1,5 2,3 4,0 5,5 8,85 1,0 1,8 2,9 5,1 6,9 11,06 1,2 2,2 3,5 6,1 8,2 13,27 1,4 2,5 4,1 7,1 9,6 15,48 1,6 2,9 4,6 8,1 11,0 17,69 1,8 3,3 5,2 9,1 12,4 19,810 2,0 3,6 5,8 10,1 13,7 22,0Tab. 13 Objem potrubí (V potrubí ) v závislosti na délce a průměru potrubíDélka potrubíObjem potrubí (V potrubí ) v litrechPrůměr potrubí v mm (měděná trubka)v metrech 15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 35 x 1,5 45 x 1,51 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,42 0,3 0,4 0,6 1,0 1,6 2,83 0,4 0,6 0,9 1,5 2,4 4,24 0,5 0,8 1,3 2,0 3,2 5,55 0,7 1,0 1,6 2,5 4,0 6,96 0,8 1,2 1,9 2,9 4,8 8,37 0,9 1,4 2,2 3,4 5,6 9,78 1,1 1,6 2,5 3,9 6,4 -9 1,2 1,8 2,8 4,4 7,2 -10 1,3 2,0 3,1 4,9 8,0 -Tab. 14 Objem potrubí (V potrubí ) v závislosti na délce a průměru potrubíLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 31


9 Servisní prohlídky a údržba9.3.2 Provedení zkoušky těsnosti▶ Uzavřete hlavní uzávěr přívodu paliva.▶ Povolte šroubový uzávěr zkušebního nátrubku o dvě otáčky.▶ Nasuňte měřicí hadičku trubkového U-tlakoměru na zkušebnínátrubek.▶ Otevřete hlavní uzávěr přívodu paliva, odečtěte a zaznamenejte tlak.▶ Uzavřete hlavní uzávěr přívodu paliva a po jedné minutě znovuodečtěte tlak.▶ Z vytvořeného rozdílu určete pokles tlaku za minutu.Pomocí zjištěného poklesu tlaku za minutu a zkušebního objemu (V zkuš )odečtěte z dále uvedeného diagramu ( obr. 41), zda plynováarmatura smí být ještě použita.Obr. 40 Zkouška vnitřní těsnosti[1] zkušební nátrubekObr. 41 Přípustný pokles tlaku za minutu při zkoušce vnitřní těsnosti tlakem plynu, který je k dispozici[x] Zkušební objem v litrech[y] Pokles tlaku v mbar za jednu minutu[1] Oblast "Armatura těsná" = platí pro nové instalace[2] Oblast "Armatura dostatečně těsná" = armatura použitelná bezUkončení zkoušky těsnostiomezení[3] Oblast "Armatura netěsná" = armatura není použitelná>> zkoušku proveďte tak, jak je popsáno dále[][] Příklad odečtu: Zkušební objem (V zkuš ) 5 litrů a pokles tlaku4 mbar/min = oblast 3 "armatura netěsná" = armaturanepoužitelná >> proveďte zkoušku podle následujícího popisuZjistíte-li při zkušebním objemu (V zkuš ) < 1 litr silnýpokles tlaku > 10 mbar/min, musíte zkušební objem(V zkuš ) zvětšit. Zahrňte proto do zkoušky těsnostipotrubí až k nejblíže položenému uzávěru a zkouškuopakujte s novým zkušebním objemem (V zkuš ).Leží-li zjištěný bod zkušebního objemu (V zkuš. ) a poklesu tlaku za minutuv oblasti "Armatura netěsná" (srovnej příklad odečtu), musíte provéstdále popsanou zkoušku.NEBEZPEČĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledkuzkratu!▶ Prostředek pro detekci netěsností nestříkejte anenechávejte odkapávat na kabelová vedení,konektory nebo elektrická připojovací vedení.▶ Ohrožená místa před detekcí netěsností zakryjte.▶ Všechna těsnicí místa zkoušeného úseku potrubí zkontrolujtepěnotvorným prostředkem pro zjišťování netěsností.▶ V případě potřeby netěsnost utěsněte a zkoušku opakujte.▶ Nezjistí-li se žádná netěsnost, plynovou armaturu vyměňte.▶ Odpojte hadici.▶ Po ukončení měřicích prací pevně utáhněte šroub na měřicímnátrubku.▶ Zkontrolujte těsnost měřicího nátrubku.32Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Servisní prohlídky a údržba99.4 Kontrola provozního tlaku topného systémuOZNÁMENĺ: Možnost poškození zařízení!Napouštění studené vody do horkého topného systémumůže mít za následek vznik trhlinek způsobenýchteplotním pnutím. Kotel ztratí těsnost.▶ Topný systém plňte pouze ve vychladlém stavu(teplota na výstupu smí činit maximálně 40 °C).▶ Během provozu neplňte topný systém plnicím avypouštěcím kohoutem na kotli, nýbrž výhradněprostřednictvím plnicího kohoutu na potrubnímrozvodu (zpátečka) topného systému.▶ Dbejte na dodržení kvality vody předepsanéprovozním deníkem a zaznamenejte do něj množství akvalitu plnicí vody.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení častýmdoplňováním vodyPříliš časté doplňování vody může mít - podle jakostipoužité vody - za následek poškození topného systémukorozí a tvorbou vodního kamen (sledujte záznamy vprovozním deníku).▶Během plnění topný systém odvzdušňujte.▶ Podrobte topný systém zkoušce těsnosti.▶ Zkontrolujte funkční spolehlivost expanzní nádoby.U uzavřených systémů se hodnoty tlakoměru musí pohybovat v zelenémpoli.Červená ručička tlakoměru se musí být nastavena na hodnotupožadovaného provozního tlaku.▶ Pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech topný systémodvzdušněte.▶ Znovu zkontrolujte provozní tlak.Provozní tlak lze odečíst také na regulačním přístrojipomocí "Infomenu" (např., zobrazení "P1.4" odpovídá1,4 baru).▶ Množství doplňovací vody zaznamenejte do provozního deníku.9.5 Měření oxidu uhličitého▶ Měřicí čidlo prostrčte měřicím otvorem v potrubí odtahu spalina podržte je v hlavním proudu.▶ Poznamenejte hodnoty spalin.Liší-li se obsah CO 2 o více než 0,5 % od požadované hodnoty( tab. 3, str. 9), nastavte hořák tak, jak je popsáno odkapitoly 7.10, str. 26 až 7.10.2, str. 26.9.6 Čištění hořáku a výměníku teplaKotel může být vyčištěn suchým nebo mokrým čištěním.Pro suché čištění je jako příslušenství k dostání jeden dlouhý a jedenkrátký čisticí plech. Čisticí nářadí pro mokré čištění je k dostání jakopříslušenství.▶ Odstavte topný systém z provozu ( kapitola 7, str. 21).▶ Uzavřete hlavní uzávěr plynu.▶ Nechte kotel vychladnout.▶ Demontujte sifon [2] na výtoku vany kondenzátu [1] a podstavtevědro nebo vanu.Vytvořte provozní tlak o velikosti nejméně 1 baru.▶ Zkontrolujte provozní tlak v topném systému.Ukazuje-li ručička tlakoměru pod dolní hranici zeleného pole, jeprovozní tlak příliš nízký. Je třeba doplnit vodu.213Obr. 43 Demontáž sifonu[1] Výtok vany kondenzátu[2] SifonObr. 42 Tlakoměr pro uzavřené systémy[1] Červená ručička[2] Ručička tlakoměru[3] Zelené pole6 720 615 876-59.1RSUPOZORNĚNĺ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledkuznečištění pitné vody.▶ Dodržujte místní předpisy a normy pro zamezeníznečištění pitné vody.▶ Plnicím a vypouštěcím kohoutem namontovaným na straně stavbydoplňte vodu.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 33


9 Servisní prohlídky a údržba9.6.1 Demontáž a čištění hořáku▶ Povolte upínací sponu [1] nahoře na hadici přiváděného vzduchu.▶ Hadici přiváděného vzduchu [2] s hrdlem odpojte od sběračepřiváděného vzduchu [3].▶ Uvolněte všechna elektrická zástrčková spojení na bloku elektrod.Obr. 44 Uvolnění hadice přiváděného vzduchu[1] Upínací spona[2] Hadice přiváděného vzduchu[3] Sběrač přiváděného vzduchu▶ Vyšroubujte 4 šrouby na přírubě plynové armatury [1] uvolněteplynovou přípojku.Obr. 46 Uvolnění elektrických zástrčkových spojení na bloku elektrod[1] Kabel hlídače[2] Kabel zapalování[3] Kabel zapalování▶ Odšroubujte upevňovací matice [1] na směšovacím kolenu nahoře adole.▶ Rozpojte elektrická spojení na plynové armatuře a ventilátoru( obr. 56, str. 37).▶ Hořák opatrně vytáhněte směrem dopředu.Obr. 45 Uvolnění plynové přípojky[1] Šrouby▶ Odšroubujte všechny 4 šrouby [1] mezi směšovacím kolenem asaněmi.Obr. 47 Povolení matic na směšovacím kolenu[1] Upevňovací matice s podložkami34Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Servisní prohlídky a údržba99.6.2 Čištění výměníku teplaSuché čištění výměníku tepla▶ Sejměte tepelnou izolaci výměníku tepla.Obr. 48 Uvolnění směšovacího kolena od saní[1] Šrouby a přítužné matice▶ Směšovací koleno s hořákem vytáhněte.Obr. 50 Tepelná izolace výměníku tepla[1] Svorka[2] Tepelná izolace▶ Odšroubujte upevňovací matice na čisticích víkách [1] na výměníkutepla nahoře a dole.▶ Sejměte čisticí víka.Obr. 49 Vyjmutí hořáku▶ Hořákový tubus a směšovací koleno vyfoukejte zevnitř a zvenkumírným proudem stlačeného vzduchu (max. 3 bary).Při větším znečištění lze hořákový tubus od směšovacího kolena oddělita pomocí vzduchové pistole s dlouhou zahnutou trubkou. Lze jejvyfoukat zevnitř i zvenku mírným proudem stlačeného vzduchu (max.3bary).▶ Hořákový tubus s novým těsněním opět namontujte.Obr. 51 Otevření čisticího víka[1] Čisticí víčko▶ Odšroubujte upevňovací šrouby na víku vany kondenzátu nahoře adole.▶ Sejměte víko.UPOZORNĚNĺ: Nebezpečí poranění ostrými hranami načisticích plechách!▶ Abyste zabránili poraněním, navlečte si při čištěníkotle pomocí čisticích plechů rukavice(příslušenství).Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 35


9 Servisní prohlídky a údržba▶ Spalinové tahy výměníku tepla čistěte dlouhým čisticím plechemvodorovně a diagonálně.▶ Zadní část spalinových tahů čistěte zdola vanou kondenzátu krátkýmčisticím plechem.Mokré čištění výměníku teplaPři mokrém čištění použijte čisticí prostředek odpovídající znečištění(začazení nebo zanesení). Čisticí prostředek musí být schválený prohliník!▶ Výměník tepla čistěte vodou nebo čisticím prostředkem schválenýmpro hliník (dodržujte pokyny k upotřebení výrobce čisticíhoprostředku).Elektrické díly (ventilátor, plynovou armaturu atd.)chraňte během mokrého čištění před vlhkostí aznečištěním.Obr. 52 Suché čištění výměníku tepla[1] Dlouhý čisticí plech (k dodání samostatně)[2] Krátký čisticí plech (k dodání samostatně)NEBEZPEČĺ: Ohrožení života v důsledku unikajícíchspalin!▶ Při montáži si dejte pozor na vadná těsnění a přesnédosednutí. Vadná těsnění vyměňte.▶ Těsnění vyměňujte tak, jak je předepsáno( kapitola 9.13, str. 40).▶ Čisticí víko opět přišroubujte.1Obr. 54 Mokré čištění výměníku teplaPráce na výměníku tepla při mokrém a suchém čištění▶ Případné zbývající nečistoty spláchněte hadicí do vědra nebo vanykondenzátu.▶ Vanu kondenzátu vyčistěte vodou.▶ Sifon vyčistěte vodou.NEBEZPEČĺ: Možnost ohrožení života v důsledkuotravy! Není-li sifon naplněn vodou, mohou unikajícíspaliny ohrozit lidský život.▶ Sifon naplňte asi 2 litry vody.▶ Sifon opět namontujte ( kapitola 6.2, str. 15).▶ Zkontrolujte propustnost hadičky pro výtok kondenzátu a sifonu.2Obr. 53 Pohled na čisticí víko[1] 320 kW[2] 395-620 kW6720646293-01.1BU36Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Servisní prohlídky a údržba99.7 Prohlídka elektrod hořákuKontrola polohy elektrod▶ Uveďte hořák do údržbové polohy ( kapitola 9.6, str. 33).▶ Změřte spáru elektrod a srovnejte s požadovanými hodnotamiv obr. 55.9.8 Výměna komponent9.8.1 Demontáž plynové armatury▶ Odstavte topný systém z provozu ( kapitola 8, str. 21).▶ Uzavřete hlavní uzávěr plynu a zajistěte jej proti neúmyslnémuznovuotevření.▶ Odpojte kompenzační hadičku [1] na sběrači přiváděného vzduchu.▶ Povolením hadicové spony uvolněte hadici přiváděného vzduchu mezisběračem přiváděného vzduchu a adaptérem.▶ Hadici přiváděného vzduchu s hrdlem odpojte od sběračepřiváděného vzduchu.▶ Odpojte elektrické spojovací kabely [3] na plynové armatuře.▶ Vyšroubujte 4 šrouby [2] na přírubě plynové armatury.Obr. 56 Rozpojení přípojek plynové armatury[1] Kompenzační hadička[2] Šrouby[3] Elektrické spojovací kabely▶ Odstraňte 3 matice [2] na desce trysek a demontujte plynovouarmaturu [1].Obr. 55 Nastavení polohy elektrod[1] Těsnění (O-kroužek) směšovacího kolena[2] Upevňovací šrouby hořákového tubusu[3] Zapalovací elektroda[4] Hořákový tubus[5] Ionizační elektroda▶ Při odchylce od předepsaných hodnot vyměňte blok elektrod s novýmtěsněním.▶ Jsou-li na elektrodách usazeniny, blok elektrod vyměňte s novýmtěsněním nebo elektrody očistěte smirkovým papírem.Doporučujeme výměnu bloku elektrod v rámci ročníúdržby.Obr. 57 Odšroubování plynové armatury[1] Plynová armatura[2] MaticeLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 37


9 Servisní prohlídky a údržba9.8.2 Výměna plynového filtru▶ Povolte oba šrouby [4] na víku filtru [3] na spodní straně plynovéarmatury.▶ Vyjměte filtrační kazetu [1] a vložte novou.▶ Na víko filtru vložte nové těsnění [2] a oběma šrouby víko opětnašroubujte.▶ Sejměte zadní poloskořepinu [1].Obr. 60 Demontáž zadní poloskořepiny[1] Poloskořepina▶ Montážní desku [1] demontujte z ventilátoru.▶ Oba zadní šrouby [3] (spojení mezi saněmi [2] a ventilátorem [5])povolte (nevyšroubovat).▶ Ventilátor podepřete a oba přední šrouby [4] vyšroubujte.▶ Ventilátor vytáhněte směrem dopředu.Obr. 58 Výměna plynového filtru[1] Filtrační kazeta[2] Těsnění[3] Víko filtru[4] Šroub9.8.3 Demontáž ventilátoru▶ Odpojte elektrická zástrčková spojení na ventilátoru.▶Vytáhněte hořák ( kapitola 9.6.1, str. 34).▶ Demontujte plynovou armaturu ( kapitola 9.8.1, str. 37).▶ Uvolněte svorku [3] na sběrači přiváděného vzduchu a stáhnětepřední poloskořepinu [4] z rozpěrných šroubů.▶ Vrtulku [2] a sací nástavec ventilátoru [1] z rozpěrných šroubůstáhněte rovněž.Obr. 61 Demontáž dílů sběrače přiváděného vzduchu[1] Montážní deska[2] Saně[3] Šroub vzadu[4] Šroub vpředu[5] VentilátorObr. 59 Demontáž dílů sběrače přiváděného vzduchu[1] Sací nástavec ventilátoru[2] Vrtulka[3] Svorka[4] Poloskořepina vpředu38Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Servisní prohlídky a údržba99.9 Montáž demontovaných dílů▶ Všechny díly kotle, které byly demontovány pro účely inspekce neboúdržby, opět namontujte v obráceném pořadí.▶ Všechna těsnění zkontrolujte, na otěr a poškození.Dbejte na předepsanou výměnu těsnění( kapitola 9.13, str. 40).▶ V případě potřeby těsnění vyměňte.9.9.1 Montáž ventilátoru▶ Ventilátor nasuňte pod šrouby vyšroubované na spodní straně saní.Ventilátor v přední části mírně skloňte a do příslušné drážky sanívložte nové těsnění [1].▶ Ventilátor připevněte na saně všemi 4 šrouby.9.9.3 Montáž hořákuNEBEZPEČĺ: Ohrožení života v důsledku unikajícíchspalin!▶ Při montáži si dejte pozor na vadná těsnění a přesnédosednutí. Vadná těsnění vyměňte.▶ Dodržujte popsané pořadí montáže.▶ Na horní stranu saní vložte těsnění.▶ Na směšovací koleno vložte O-kroužek.▶ Hořákem se směšovacím kolenem zaveďte do spalovacího prostorukotle.▶ Saně posuňte směrem ke kotlovému bloku.▶ Směšovací koleno připevněte 4 šrouby na saně.▶ Směšovací koleno namontujte pomocí 4 šroubů na přední článekkotle.Na přírubě je nahoře umístěno indikační okénko, abybylo možné zvenčí zkontrolovat, zda je vloženo těsnění.▶ Zapojte všechny spojovací kabely na plynové armatuře, na ventilátorua nasaďte zástrčková spojení na bloku elektrod. Ionizační kabel [1]přitom instalujte tak, jak je znázorněno na obr. 63 (pod vodicí tyčí).Obr. 62 Výměna těsnění mezi ventilátorem a saněmi▶ Po montáži ventilátoru zkontrolujte, zda je těsnění správně usazené.9.9.2 Montáž sběrače přiváděného vzduchu a plynové armatury▶ Montážní desku pevně přišroubujte na ventilátor. Zadnípoloskořepinu sběrače přiváděného vzduchu usaďte na rozpěrnéšrouby montážní desky a sací nástavec ventilátoru nasaďte narozpěrné šrouby ve směru k poloskořepině a zajistěte.▶ Vrtulku nasuňte na rozpěrné šrouby tak, aby značka směřovalanahoru.Při montáži vrtulky dbejte na to, aby značka směřovalanahoru.▶ Přední poloskořepinu namontujte na sběrač přiváděného vzduchupomocí svorek.▶ Na sběrač přiváděného vzduchu nasaďte kompenzační hadičku.▶ Plynovou armaturu s deskou trysek připevněte na rozpěrné šrouby.Obr. 63 Konektorové spojení na bloku elektrod.9.9.4 Montáž přívod plynu na plynovou armaturu▶ Na přírubu plynové armatury vložte nový O-kroužek.▶ Plynovou armaturu namontujte 4 šrouby na ventilátor.▶ Přírubu plynové přípojky přišroubujte opět 4 šrouby na plynovouarmaturu.9.9.5 Montáž jednotky přiváděného vzduchuOZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení znečištěnýmvzduchem!▶ Před montáží hadice přiváděného vzduchuzkontrolujte, zda mřížka přiváděného vzduchu(zabudovaná ve spodním adaptéru hadice) neníznečištěná a případně ji vyčistěte.▶ Hadici přiváděného vzduchu s hrdlem nasaďte na sběrač přiváděnéhovzduchu a pomocí hadicové spony připevněte na horní adaptér.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 39


9 Servisní prohlídky a údržba9.10 Kontrola těsnosti za provozuOZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledkuzkratu!▶ Před detekcí netěsností zakryjte ventilátor a jináohrožená místa.▶ Prostředek pro detekci netěsnosti nestříkejte nakabelová vedení, konektory nebo elektrickápřipojovací vedení. Nenechávejte jej na ně ani kapat.Doporučujeme výměnu bloku elektrod v rámci ročníúdržby.▶ Uveďte kotel do provozu a při plném zatížení zkontrolujte detekčnímprostředkem těsnost všech těsnění.▶ Další kontroly těsnosti celého zařízení viz kapitola 7.15, str. 28.9.11 Kontrola ionizačního prouduAby byl zajištěn bezporuchový provoz, musí ionizační proud přičástečném a plném zatížení (a při hořícím plamenu) činit alespoň 15 μA.Ionizační proud (proud plamene) lze odečítat na obslužné jednotceRC35 v "SERVISNI MENU DIAG.|HODNOTA MONIT."( kapitola 7.14.1, str. 28).9.12 Ukončení inspekce a údržby9.12.1 Odstranění měřicích přístrojůVěnujte pozornost návodům k BC10 a RC35.9.12.2 Montáž dílů opláštění▶Montáž dílů opláštění ( obr. 37, str. 28).9.12.3 Potvrzení inspekce a údržby▶ Podepište protokol o inspekci a údržbě v této dokumentaci( kapitola 9.14, str. 41).9.13 Výměna těsnění v závislosti na době užíváníPo uvedené době užívání je třeba vyměnit následující těsnění.TěsněníTěsnění směšovacího kolena(O-kroužek)Těsnění čisticího víka (navýměníku tepla)Výměna po x letech doby užívánípři druhu užívání:standardní 1) průmyslový 2)po5 letechpo3 letechTab. 15 Výměna po době užívání1) Platí pro obvyklé užití kotle jako plynový kondenzační kotel k vytápění obytnéhoprostoru a k přípravě teplé vody.2) Platí pro užívání kotle např. k průmyslové výrobě tepla s trvale vysokými teplotamina výstupu a zatíženími hořáku.NEBEZPEČĺ: Ohrožení života v důsledku unikajícíchplynů!▶ Při každé výměně elektrody vyměňte těsnění blokuelektrod.▶ Při každé údržbě vyměňte těsnění na připojovacípřírubě plynové armatury.▶ Těsnění vyměňujte vždy při výskytu poškození neboznámek jeho stárnutí.40Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Servisní prohlídky a údržba99.14 Protokoly o servisních prohlídkách a údržběProtokoly o inspekcích a údržbě Vám poslouží i jako předloha prokopírování.▶ Po provedení servisní prohlídky se podepište a uveďte datum.Práce v rámci servisní prohlídky Str. Plné zatížení částečné zatížení Plné zatížení1. Všeobecná kontrola topného systému (vizuální afunkční kontrola)2. Kontrola dílů vedení plynu a vody zařízení na:částečnézatížení- vnitřní těsnost- zjevnou korozi- projevy stárnutí3. Kontrola koncentrace nemrznoucích prostředků/přísadv otopné vodě (věnovat pozornost doporučenímvýrobce a údajům v provozním deníku). Koncentrace:________% Koncentrace:________%4. Zkontrolujte tlak vody v topném systému. 33- přetlak expanzní nádoby ( návod k montážiexpanzní nádoby)- Provozní tlak 335. Kontrola znečištění hořáku a výměníku tepla, přitom jenutné odstavit topný systém z provozu.6. Kontrola sifonu a vany kondenzátu, za tím účelem jenutné odstavit topný systém z provozu.7. Kontrola bloku elektrod, za tím účelem topný systém 37odstavit z provozu.8. Kontrola připojovacího přetlaku plynu 259. Kontrola otvorů pro přívodu a odvod vzduchu, připojení 24odtahu spalin a vedení odtahu spalin.10. Zaznamenání naměřených hodnot: 27- Tah komína________Pa ________Pa ________Pa ________Pa- teplota spalin brutto t A________ °C ________ °C ________ °C ________ °C- teplota vzduchu t L________ °C ________ °C ________ °C ________ °C- teplota spalin netto t A - t L________ °C ________ °C ________ °C ________ °C- obsah oxidu uhelnatého (CO 2 )nebo obsah kyslíku (O 2 ) _________% _________% _________% _________%- hodnota CO bez přístupu vzduchu_______ppm _______ppm _______ppm _____ppm11. Provedení kontroly funkcí: 28- kontrola ionizačního proudu.12. Kontrola těsnosti za provozu. 28________μA ________μA _______μA ______μA13. Kontrola správnosti požadovaného nastavení–regulačního přístroje (viz dokumentace k regulačnímupřístroji).14. Závěrečná kontrola činností spojených s prohlídkou –Potvrzení o provedení odborné servisní prohlídceRazítko firmy/datum/podpisTab. 16Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 41


9 Servisní prohlídky a údržbaZjistí-li se při inspekci stav, který by vyžadoval provedeníúdržby, je nutné tyto práce v závislosti na konkrétnípotřebě provést.Předepsaná výměna těsnění je uvedena v kapitole 9.13(str. 40).1.Plné zatíženíČástečnézatíženíPlné zatíženíČástečnézatíženíPlné zatíženíČástečnézatíženíPlné zatíženíČástečnézatížení2.3.4.Koncentrace:________% Koncentrace:________% Koncentrace:________% Koncentrace:________%5.6.7.8.9.10.________Pa ________Pa ________Pa ________Pa ________Pa ________Pa ________Pa ________Pa________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C ________ °C_________% _________% _________% ________% _________% _________% _________% _________%11._______ppm _______ppm _______ppm ______ppm _______ppm _______ppm _______ppm ______ppm12.________μA ________μA _______μA ______μA ________μA ________μA _______μA _______μA13.14.Tab. 1742Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Servisní prohlídky a údržba9Údržba podle aktuální potřeby Str. Datum: ______ Datum: ______1. Odstavení topného zařízení z provozu 302. Čištění hořáku a výměníku tepla 333. Výměna těsnění čisticího víka na výměníku tepla. 354. Výměna bloku elektrod 375. Vyčištění sifonu. 376. Vyčištění vany kondenzátu. 377. Výměna těsnění směšovacího kolena (O-kroužek). 378. Provedení kontroly funkcí.Potvrzení provedení odborné údržby.Razítko firmy/podpisTab. 181.Datum: ______ Datum: ______ Datum: ______ Datum: ______ Datum: ______2.3.4.5.6.7.8.Razítko firmy, podpis Razítko firmy, podpis Razítko firmy, podpis Razítko firmy, podpis Razítko firmy/podpisTab. 19Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 43


10 Odstraňování poruch10 Odstraňování poruch10.1 Identifikace provozního stavu a odstranění poruchDojde-li k poruše, zobrazí se na displeji regulačního přístroje blikajícíkód poruchy. Obslužná jednotka zobrazuje poruchy ve formě textovéhohlášení.OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízenímrazem.Byl-li topný systém v důsledku poruchy vypnut,hrozí při mrazivém počasí jeho zamrznutí.▶ Poruchu proto neprodleně odstraňte a topnýsystém uveďte opět do provozu.▶ Není-li to možné, vypusťte v nejnižším boděotopné a vodní potrubí.K poruše došlo tehdy, jestliže displej bliká a není zobrazena aktuálníteplota kotlové vody nebo provozní hlášení.Příklad: "6A" = hořák nestartujePřehled provozních a poruchových kódů, jakož i možné příčiny poruch ajejich odstranění lze nalézt v dokumentaci k regulačním přístrojům av následující kapitole 10.2 ( str. 45).▶ K resetování poruchy stiskněte tlačítko "Reset" na dobu cca 5 sekund.Resetování poruchy je možné jen v případě, že porucha byla oznámenablikajícím hlášením. Během resetu se na displeji objeví "rE".Objeví-li se na displeji nakonec běžné provozní hlášení, znamená to, žeporucha byla odstraněna. Vyskytne-li se porucha znovu, zopakujteresetování ještě dvakrát až třikrát.Obr. 64 Resetování hlášení o poruše tlačítkem "Reset"44Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Odstraňování poruch1010.2 Provozní a poruchové indikace10.2.1 Provozní hlášeníZobrazenýkódDodatkovýkód Příčina Popis2P 564 Nárůst teploty nakotlovém čidle je přílišrychlý( > 70K/min).OA - Přístroj v programuoptimalizace spínání.OH - Přístroj je v provoznípohotovosti, nenípožadavek tepla.OY - Aktuální teplota kotlovévody je vyšší nežpožadovaná teplotakotlové vody.OP - Čekání na rozběhventilátoru.OE - Přístroj je v provoznípohotovosti, existujepožadavek tepla, je všakdodáváno příliš mnohoenergie.OU - Začátek běhu programupro start hořáku.Ochrana výměníku tepla provysokou rychlost vzestupu.V nastavené doběoptimalizace spínání došlo knovému požadavku na hořák.Přístroj se nachází v režimublokování impulzů. Standardnídoba optimalizace spínání činí10 minut.Kotel je v provoznípohotovosti a z topnéhookruhu nemá žádnýpožadavek tepla.Aktuální teplota kotlové vodyje vyšší než požadovanáteplota kotlové vody.Kotel se vypne.Pro další průběh je zapotřebídetekce rozběhu.Aktuální potřeba teplasystému je nižší, nežposkytuje minimálnímodulační stupeň hořáku.Postup zkoušení/PříčinaŽádný nebo příliš malýodběr tepla (např.termostatické ventily asměšovače jsou zavřeny).Příliš malé objemovéproudění v kotli.Čerpadlo bez funkce.Usazeniny ve vodní částikotle (nečistoty z topnéhosystému, zanesenívápnem).Zkontrolujte nastavenívýkonu na základní řídicíjednotce BC10.Zkontrolujte nastaveníregulace v regulačnímpřístroji RC35.- -- -- -- -- - -OC - Začátek startu hořáku. - - -OL - Otevření plynové- - -armatury.OF - Nedostatečný průtokkotlem.Tab. 20 Provozní kódyRozdíl teplot mezi výstupem azpátečkou > 15 KDiference teploty mezivýstupem a čidlembezpečnostní teploty >15KPomocí BC10zkontrolujte teplotu navýstupu,pomocí RC35 neboService Key zkontrolujteteplotu vratné vody,změřte odpor kotlovéhočidla (STB) a porovnejtejej s charakteristikou.ČinnostZajistěte dostatečný odběrtepla.Instalujte dostatečně výkonnáčerpadla.Zkontrolujte, zda je čerpadloovládáno. Příp. čerpadlovyměňte.Kotlový blok propláchněte/vyčistěte na straně otopné vodyprostředky schválenými prohliník.Přizpůsobte výkon kotlepožadované potřebě teplabudovy.Nastavení regulace přizpůsobtepodmínkám systému.Upravte nastavení čerpadlakotlového okruhu.Přístrojem na měření teplotyzkontrolujte povrchovou teplotulitinového článku opatřenéhočidlem bezpečnostní teploty.Zkontrolujte, zda některýlitinový článek není ucpaný.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 45


10 Odstraňování poruch10.2.2 Chybová hlášeníDruh 1)Zobrazenýkód Kód poruchy Příčina Popis Postup zkoušení/Příčina ČinnostB 2E 207 Tlak vody je40KV 2U 575 ISTB (inteligentníbezpečnostníomezovačteploty) navýstupu- Zkontrolujte, zda tlak v systémučiní minimálně 1 bar.Regulace kotleidentifikovalanesprávný průtok nastraně vody.Ochrana výměníkutepla kvůli přílišvelkému rozdílu teplot.Skutečná teplota navýstupu z kotledosahuje výstupníteploty ISTB 140 °C a jenaměřen ionizačníproud nebo jsouotevřeny magnetickéventily.V 3C 537 Žádné otáčky. SAFe nemá žádnézpětné hlášení ootáčkách, ačkolivventilátor má být vprovozu.V 3C 538 Příliš nízký početotáčekventilátoru.V 3C 540 Příliš vysokýpočet otáčekventilátoru.Zjištěný počet otáček jenižší než předepsaný.Zjištěný počet otáček jevyšší než předepsaný.V 4A 520 ISTB na výstupu. Teplota na výstupudosáhla hodnoty100 °C.Tab. 21 Poruchové indikace1) V = blokační; B = provozníZkontrolujte, zda nedošlo kzáměně výstupu a zpátečky kotle.Zkontrolujte, zda je správný směrtoku čerpadla.Problémy v hydraulice.Prověřte průtok vody.Zkontrolujte spojovací kabelymezi SAFe a ventilátorem, zdanemají vadný kontakt, zda nejsoupřerušeny nebo poškozeny.Zkontrolujte konektory na SAFe aventilátor.Znečištění ventilátoru.Ventilátor je vadný.Zkontrolujte spojovací kabelsignálu PWM/SAFe, zda nemávadný kontakt, zda není přerušennebo poškozen.Zkontrolujte příp. poškozeníkonektorů.Jelikož je nárůst teploty v kotlihlídán kotlovým čidlem a hořák setak včas vypne, nemůže se totoporuchové hlášení za normálníchokolností objevit.Nepříznivé řešení hydrauliky vsystémech se dvěma kotli: kotlese vzájemně ovlivňují např. přeszpátečku nebo výstup.Upravte provozní tlak.Připojte správně výstup azpátečku.Zajistěte správný směr tokučerpadel.Zkontrolujte hydraulikuzařízení.Zajistěte dostatečný průtok.Vyměňte kotlové čidlo/STB.Vyměňte zapalovací elektrodu /elektrodu hlídače.Zajistěte správný kontakt.Případně vyměňte kabel.Je-li napětí k dispozici(ventilátor se nerozběhne),ventilátor vyměňte.Ventilátor popř. vyčistěte.Vyměňte ventilátor.Zajistěte správný kontakt.Případně vyměňte kabel.Vyměňte ventilátor.Zkontrolujte hydrauliku.46Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Odstraňování poruch10Druh 1)Zobrazenýkód Kód poruchy Příčina Popis Postup zkoušení/Příčina ČinnostV 4U 521 Rozdíl nakotlovém čidlemezi čidlemteploty 1 a 2 jepříliš velký.V 4U 522 Zkrat kotlovéhočidla mezi čidlemteploty 1 a 2.V 4Y 523 Přerušení čidlateploty kotle.V 4U 524 Zkrat kotlovéhočidla.Diference teploty mezičidlem teploty 1 a 2 jepříliš velký (odchylka>5K/2s).V testovacím režimupro čidlo teploty bylazjištěna chyba.Teplota na čidle teplotykotle je příliš nízká(< -5 °C)Byla naměřena přílišvysoká teploty(> 130 °C) na kotlovémčidle.V 4A 575 Reakce ISTB. Teplota na výstupukotle dosáhla svémaximální přípustnéhodnoty.B 5L 542 Komunikace sSAFe neúplná.Tab. 21 Poruchové indikace1) V = blokační; B = provozníNedodává-li SAFevšechna potřebná data,způsobí MC10 tutozávadu.Zkontrolujte, zda tlačítko "Reset"na SAFe svítí.Zkontrolujte, zda je zpětná klapkana nabíjecím čerpadle zásobníkuzavřená.Zkontrolujte, zda je správnépřipojení výstupu a zpátečky.Zkontrolujte, zda konektory nakotlovém čidle a na SAFe nejsouznečištěny nebo poškozeny.Zkontrolujte hodnoty odporu nakotlovém čidle podle tabulky nebozkontrolujte konektor na čidleteploty.Zkontrolujte hodnoty napětí nakotlovém čidle podle tabulky.Zkontrolujte kabel čidla.Zkontrolujte konektorové spojení.Zkontrolujte hodnoty čidel podletabulky.Zkontrolujte hodnoty napětí načidle teploty podle tabulky.Zkontrolujte kabel čidla.Potvrďte "Reset" na SAFe.Je-li zpětná klapka otevřená,zavřete ji.Jsou-li výstup a zpátečkazaměněny, připojte je správně.Konektory příp. vyčistěte nebovyměňte.Pokud se hodnoty čidelodchylují nebo je-li konektorvadný, kotlové čidlo vyměňte.Zjistíte-li odchylky, vyměňteSAFe.V případě poškození vyměňte.V případě znečištění vyčistětepopř. vyměňte.Je-li konektor uvolněný, opětjej připojte.V případě odchylek vyměňtečidlo teploty.V případě odchylek vyměňteSAFe.V případě poškození vyměňte.Zkontrolujte konektorové spojení. V případě znečištění vyčistětepopř. vyměňte.V případě poškození vyměňte.Je-li konektor uvolněný, opětjej připojte.Zkontrolujte hodnoty čidel podletabulky.Zkontrolujte hodnoty napětí načidle teploty podle tabulky(dokumentace SAFe).V případě odchylek vyměňtečidlo teploty.V případě odchylek vyměňteSAFe.Zkontrolujte kabel čidla.V případě poškození vyměňte.Zkontrolujte konektorové spojení. V případě znečištění vyčistětepopř. vyměňte.V případě poškození vyměňte.Je-li konektor uvolněný, opětjej připojte.Zkontrolujte hodnoty čidel podletabulky.Zkontrolujte hodnoty napětí načidle teploty podle tabulky(dokumentace SAFe).Zareagoval bezpečnostníomezovač teploty.Zkontrolujte kabelová spojenímezi SAFe a MC10.V případě odchylek vyměňtečidlo teploty.V případě odchylek vyměňteSAFe.Zkontrolujte plynovouarmaturu.(Zhasne plamen po vypnutíregulátoru?)Jsou-li spojení v pořádku,vyměňte SAFe.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 47


10 Odstraňování poruchDruh 1)Zobrazenýkód Kód poruchy Příčina Popis Postup zkoušení/Příčina ČinnostB 5L 543 Žádnákomunikace sSAFe.B 6L 515 Výpadekionizačníhosignálu zaprovozu.B 6L 514 Zhasnutí plameneběhemstabilizační dobyplamene.V 6C 576 Ionizační proudběhempředběžnéhovýplachuvzduchem> 0.9 μA.Tab. 21 Poruchové indikace1) V = blokační; B = provozníMC10 nedostává dataod SAFe.Výpadek ionizačníhosignálu během provozuhořáku.Během stabilizačnídoby nebyl detekovánžádný signál plamene.Ve fázi předběžnéhovýplachu vzduchem bylzjištěn signál plamene.Zkontrolujte, zda konektorykabelů (sběrnicový kabel a síťovýkabel) mezi SAFe a MC10 jsousprávně zasunuty.V MC10 zkontrolujte na svorkách"Síť SAFe", zda je zde napětí230 voltů.Zkontrolujte, zda spojovací kabely(sběrnicový kabel a síťový kabel)mezi SAFe a MC10 nejsoupoškozeny.Zkontrolujte, zda na SAFe svítízelená kontrolka.Rozpojte kabel sběrnice meziSAFe a MC10 a zkontrolujte, zdakotel běží v nouzovém režimu(běží na 60 °C teploty kotle).Výměnou zkontrolujte, zda jevadný SAFe nebo MC10.Zůstane-li SAFe tmavý, vyčkejteurčitou dobu, protože se přístrojmožná nerozběhne, je-li SAFestudený.Je-li konektor uvolněný, opětjej připojte.Není-li zde napětí 230 voltů,vyměňte MC10.Vyměňte spojovací kabel.Pokud kontrolka nesvítí,vyměňte SAFe.Pokud se kotel nerozběhne,vyměňte SAFe.Vyměňte SAFe nebo MC10.Čekejte max. 30 minut azkontrolujte, zda pak zelenákontrolka v SAFe opět svítí.Není-li tomu tak, SAFevyměňte.- Žádné opatření, SAFe sepokusí o opakovaný start.- Žádné opatření, SAFe sepokusí o opakovaný start.Zkontrolujte ionizační elektrodu.Zajistěte, aby kovová vláknahořáku nebyla v kontaktu selektrodami.Zkontrolujte funkci plynovéarmatury.Zkontrolujte vzdálenostelektrod ionizační elektrody.Ionizační elektrodu vyměňte.Vyměňte plynovou armaturu.48Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Odstraňování poruch10Druh 1)Zobrazenýkód Kód poruchy Příčina Popis Postup zkoušení/Příčina ČinnostB 6A 577 Žádný plamenvbezpečnostnídobě.V 6L 561 5krát "Power up"(přerušení napětíběhem startuhořáku).Ionizační proud jeběhem bezpečnostnídoby < 1,1 μA.Hořákový automat byl5krát během rozběhuhořáku vypnut.B 7A 550 Podpětí. Síťové napětí je přílišnízké.B 7A 551 Přerušení napětí. Síťové napětí bylo nakrátkou dobupřerušeno.B 7P 549 Bezpečnostnířetězec serozepnul.Tab. 21 Poruchové indikace1) V = blokační; B = provozníExterní komponentyzapojené dobezpečnostníhořetězce jednotky MC10vykazují přerušení.Připojovací přetlak plynu je přílišnízký.Regulátor tlaku plynu nenínastaven na potřebné množstvíplynu.Průřezy plynového potrubí nemajídostatečné rozměry (min. průřezpřívodního plynového potrubí)Při příliš nízkém tlakuinformujte plynárenskouspolečnost.Instalujte regulátor tlaku plynunastavený na potřebnémnožství plynu, popř.informujte dodavatele plynu.Instalujte dostatečnědimenzované plynové potrubí.Vzduch v přívodu plynu.Přívod plynu odvzdušněte.Protitlak zařízení pro odtah spalin Zařízení pro odtah spalinje příliš vysoký v důsledku vhodně dimenzujte a proveďte.nevhodného provedení (přílišmnoho ohybů, malé průřezy,velká délka, příliš dlouhévodorovné úseky).Zapalovací / ionizační elektroda Zapalovací/ionizační elektroduznečištěna.vyčistěte nebo vyměňte.Zkontrolujte spojovací kabel mezi Zajistěte správný kontakt.SAFe a ionizační elektrodou, zda Případně vyměňte kabel.nemá vadný kontakt, zda nenípřerušen nebo poškozen.Zkontrolujte vzdálenosti elektroda poškození zapalovací / ionizačníelektrody.Zkontrolujte spojovací kabel mezizapalovacím trafem a zapalovacíelektrodou, zda nemá vadnýkontakt (na elektrodě a trafu), zdanení přerušen nebo poškozen.Hořákový tubus neboelektrodu vyrovnejte. Vadnouelektrodu vyměňte.Zajistěte správný kontakt.Případně vyměňte kabel.Hořákový automat SAFe je vadný. Vyměňte SAFe.Zapalovací trafo je vadné (nedává Zapalovací trafo vyměňte.žádnou nebo zpožděnou jiskru,"tvrdý start").Zkontrolujte napájení el. proudem Hořákový automat odblokujte.230 V k regulačnímu přístroji. Odstraňte problém v napájeníel. napětím.Síťové napětí nesmí klesnout pod195 Voltů.Zkontrolujte, zda síťový přívodnevykazuje uvolněné kontakty.Zkontrolujte elektrické propojenía správné kontakty síťovézástrčky na MC10 nebo SAFe.Zkontrolujte průchodnostkomponent.Zajistěte správné napájení el.napětím.Případné kontaktní problémyodstraňte.Popř. vadné komponentyvyměňte.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 49


10 Odstraňování poruchDruh 1)Zobrazenýkód Kód poruchy Příčina Popis Postup zkoušení/Příčina ČinnostB 8L 534 Žádný tlak plynunebo sepnulpřídavnýomezovač tlakuspalin (tlak>7,5mbar).V 8P 580 Magnetický ventil1 netěsnýV 8U 581 Magnetický ventil2 netěsnýV 9Y 500501502503Porucha interníhorelé SAFe.V CY 566 Teplota zpátečky 130 °C (zkrat)Ačkoliv se magnetickýventil 1 musel otevřít,není žádný tlak plynu.Hořák učiní třikrát posobě pokusy o start apoté vyčká jednuhodinu, aby znovuprovedl tři pokusy.Kontrolní systémventilů identifikovalnepřípustně vysokoumíru netěsnosti umagnetického ventilu1.Kontrolní systémventilů identifikovalnepřípustně vysokoumíru netěsnosti umagnetického ventilu2.Interní závadaelektroniky v SAFe.Regulační přístrojdostává od čidlavratného potrubínerealistické hodnoty.Regulační přístrojdostává od čidlavratného potrubínerealistické hodnoty.V CO 568 Porucha senzoru Přerušení senzoru tlakutlaku vody vody (napětí > 3,5 V).(přetržený kabel).V CO 569 Porucha senzoru Zkrat senzoru tlakutlaku vody (zkrat). vody (napětí < 0,5 V).Tab. 21 Poruchové indikace1) V = blokační; B = provozníZkontrolujte, zda je plynovýkohout otevřen.Zkontrolujte, zda je k dispozicitlak plynu.Zkontrolujte, zda sepnulomezovač tlaku spalin.Zkontrolujte elektrodu.Zkontrolujte zapalovací trafo.Zkontrolujte znečištění plynovéhofiltru.Zkontrolujte znečištění plynovéarmatury.Plynový filtr je k dispozici.Zkontrolujte znečištění plynovéarmatury.Plynový filtr je k dispozici.Stiskněte tlačítko "Reset" avyčkejte, zda se závada odstraní.Zkontrolujte spojovací kabel meziSAFe a čidlem vratného potrubí.Zkontrolujte elektrické připojeníspojovacího kabelu na SAFe.Zkontrolujte hodnoty odporučidla teploty podle tabulky.Zkontrolujte napětí na svorkáchčidla teploty v SAFe podletabulky.Zkontrolujte spojovací kabel meziSAFe a čidlem vratného potrubí.Zkontrolujte elektrické připojeníspojovacího kabelu na SAFe.Zkontrolujte hodnoty odporučidla teploty podle tabulky.Zkontrolujte napětí na svorkáchčidla teploty v SAFe podletabulky.Zkontrolujte kabelové spojení ksenzoru tlaku vody.Zkontrolujte senzor tlaku vody.Zkontrolujte kabelové spojení ksenzoru tlaku vody.Zkontrolujte senzor tlaku vody.Příp. vyměňte plynovouarmaturu.Změřte tlak plynu.Odblokujte omezovač tlakuspalin.Zkontrolujte, zda spalinovácesta není ucpaná.Popř. elektrodu vyměňte.Popř. zapalovací trafovyměňte.Popř. plynový filtr vyměňte.Vyměňte plynovou armaturu.Vyměňte plynovou armaturu.Zůstane-li závada i po resetu, jenutné vyměnit SAFe.Popř. vyměňte spojovacíkabel.Popř. odstraňte kontaktníproblém.Popř. vyměňte čidlo teploty.Při správných hodnotáchodporu čidla teploty, avšaknesprávných hodnotáchnapětí, vyměňte SAFe.Popř. vyměňte spojovacíkabel.Popř. odstraňte kontaktníproblém.Popř. vyměňte čidlo teploty.Při správných hodnotáchodporu čidla teploty, avšaknesprávných hodnotáchnapětí, vyměňte SAFe.Příp. přerušení odstraňte.Vyměňte senzor tlaku vody.Příp. zkrat odstraňte.Vyměňte senzor tlaku vody.50Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Odstraňování poruch10Druh 1)Zobrazenýkód Kód poruchy Příčina Popis Postup zkoušení/Příčina ČinnostV CY 573 Teplota navýstupu 130 °C (zkrat)Regulační přístrojdostává od čidlateploty na výstupunerealistické hodnotyRegulační přístrojdostává od čidlateploty na výstupunerealistické hodnotyV LP 570 Příliš četná Během určité doby byloodblokování přes přes komunikační portkomunikační port. přijato příliš mnohoodblokování.Pozor: Tuto chybu lzeodblokovat pouzetlačítkem na SAFe.Tab. 21 Poruchové indikace1) V = blokační; B = provozníZkontrolujte spojovací kabel meziSAFe a čidlem teploty na výstupu.Zkontrolujte elektrické připojeníspojovacího kabelu na SAFe.Zkontrolujte hodnoty odporučidla teploty podle tabulky.Zkontrolujte napětí na svorkáchčidla teploty v SAFe podletabulky.Zkontrolujte spojovací kabel meziSAFe a čidlem teploty na výstupu.Zkontrolujte elektrické připojeníspojovacího kabelu na SAFe.Zkontrolujte hodnoty odporučidla teploty podle tabulky.Zkontrolujte napětí na svorkáchčidla teploty v SAFe podletabulky.Průběžně nastalé poruchy bylypouze odblokovány aneodstraněny.Funkce BC10 je vadná, čímždochází k neustálémuodblokování.Funkce SAFe je vadná.Popř. vyměňte spojovacíkabel.Popř. odstraňte kontaktníproblém.Popř. vyměňte čidlo teploty.Při správných hodnotáchodporu čidla teploty, avšaknesprávných hodnotáchnapětí, vyměňte SAFe.Popř. vyměňte spojovacíkabel.Popř. odstraňte kontaktníproblém.Popř. vyměňte čidlo teploty.Při správných hodnotáchodporu čidla teploty, avšaknesprávných hodnotáchnapětí, vyměňte SAFe.Vyhledejte a odstraňte příčinuporuch, které vedly kodblokování.Vyměňte BC10.Vyměňte SAFe.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 51


10 Odstraňování poruchDruh 1)Zobrazenýkód Kód poruchy Příčina Popis Postup zkoušení/Příčina ČinnostV LL 571 Příliš četnéopakované starty,přestože jeodblokováno.V EE 601 Měření čidlateploty navýstupu.V EE 612 Měření čidlavratného potrubí.V EE 613 Měření čidlateploty navýstupuTab. 21 Poruchové indikace1) V = blokační; B = provozníVyskytlo se 15 přímopo sobě jdoucíchopakovaných startů.Tzn., že se poodblokování stálevyskytoval stejnýproblém.Pozor: Tuto chybu lzeodblokovat pouzetlačítkem na SAFe.Za sebou následujícíměření teploty navýstupu se vzájemněznačně liší.Za sebou následujícíměření teploty vratnévody se vzájemněznačně liší.Za sebou následujícíměření teploty navýstupu se vzájemněznačně liší.Průběžně nastalé poruchy bylypouze odblokovány aneodstraněny.Vyhledejte a odstraňte příčinuporuch, které vedly kodblokování.Zkontrolujte kabel ke kotlovému V případě poškození vyměňte.čidlu.V případě znečištění vyčistětepopř. vyměňte.Zkontrolujte konektorové spojení. Je-li konektor uvolněný, opětjej připojte.Zkontrolujte hodnoty čidel podletabulky.Zkontrolujte hodnoty napětí načidle teploty podle tabulky.Zkontrolujte kabel ke kotlovémučidlu.V případě odchylek čidloteploty vyměňte.V případě odchylek vyměňteSAFe.V případě poškození vyměňte.V případě znečištění vyčistětepopř. vyměňte.Zkontrolujte konektorové spojení. Je-li konektor uvolněný, opětjej připojte.Zkontrolujte hodnoty čidel podletabulky.Zkontrolujte hodnoty napětí načidle teploty podle tabulky.Zkontrolujte hodnoty odporučidla teploty na výstupu.V případě odchylek čidloteploty vyměňte.V případě odchylek vyměňteSAFe.V případě odchylek čidloteploty na výstupu vyměňte.52Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Příloha1111 Příloha11.1 Charakteristiky čidelNEBEZPEČĺ: Ohrožení života elektrickým proudem.▶ Před každým měřením celý topný systém vypněte.Srovnávací teploty (prostoru, výstupní, venkovní a spalin) měřte vždyv blízkosti příslušného čidla. Charakteristiky jsou tvořeny pouzestředními hodnotami a vykazují určité tolerance. Elektrický odpor měřtena koncích kabelů.Obr. 65 Charakteristiky čidel: kotlové čidlo[x] Odpor v [y] Teplota v °CJako kotlové čidlo jsou použity 2 stejné senzory (dvojitésenzory) vestavěné do pouzdra čidla.Veškerá čidla teploty na GB402 mají stejnoucharakteristiku.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 53


11 Příloha11.2 Hydraulický odporObr. 66 Průtokový odpor vody[x] Hmotnostní průtok ( m³/h)[y] Tlaková ztráta na straně otopné vody (mbar)11.3 Schéma zapojení MC10OZNÁMENĺ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledkunesprávné instalace!▶ Zajistěte pevné připojení na síť (žádná zástrčka sochranným kontaktem).▶ Při připojení na síť dbejte na správné zapojení fází.▶ Instalaci, pojistku, hlavní vypínač, nouzový vypínač aveškerá ochranná opatření volte podle místníchpředpisů.NEBEZPEČĺ: Nebezpečí ohrožení života elektrickýmproudem!▶ Ochranný vodič (žluto-zelený) se nesmí používat jakořídicí vedení.OZNÁMENĺ: Nebezpečí provozní poruchy v důsledkuvýpadku proudu!▶ Při připojení externích komponentů k regulačnímupřístroji MC10 dbejte na to, aby tyto komponentynepřekročily v součtu maximálně možný odběrproudu 5 A.54Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Příloha11Obr. 67 Schéma zapojení MC101) Celkový proud všech připojených externích komponentů nesmí v součtu překročit 5 A.Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 55


11 PřílohaLegenda k obr. 67:[1] Hlavní vypínač[2] Pojistka, 10 AT[3] Napájení ze sítě hořákového automatu SAFe, 230 V/50 Hz[4] Komponent 1[5] Komponent 2[6] Síťový vstup[7] Napájení ze sítě funkčních modulů, 230 V/50 Hz[8] DWV 3cestný ventilsvorka 73 - modrásvorka 74 - černásvorka 75 - hnědá[9] PS - nabíjecí čerpadlo zásobníku[10] PZ - cirkulační čerpadlo[11] PZB - dopravní čerpadlo[12] PH-HK1 - čerpadlo vytápění[13] WA - požadavek tepla (externí)[14] FA - čidlo venkovní teploty[15] FW - čidlo výstupní teploty teplé vody[16] EV - externí blokace(můstek při připojení odstranit)[17] RC - regulátor prostorové teploty[18] EMS - BUS-sběrnicový kabel EMS,spojení s funkčními moduly[19] SAFe - sběrnicový kabel SAFe,spojení s hořákovým automatem[20] Malá napětí[21] Řídicí napětí 230 V~Obr. 68 Možné dodací varianty BC10[A] Pojistka v MC10[B] Pojistka v základní řídicí jednotce BC10[1] Logamatic MC10[2] Funkční moduly xM10[3] Náhradní pojistka 10 AT[4] Obslužná jednotka RC35 nebo záslepka[5] Základní řídicí jednotka BC10[6] Jištění přístroje 10 AT56Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


Příloha1111.4 Schéma zapojení SAFeObr. 69 Schéma zapojení SAFe[1] Ventilátor (signál PWM)[2] Zapalovací trafo[3] Ionizace[4] Magnetický plynový ventil (MV1/MV2)[5] Spínač tlaku plynu[6] Síťový vstup[7] Čidlo tlaku vody[8] Hlídač tlaku spalin[9] Čidlo teploty na výstupu[10] Čidlo vratného potrubí[11] Kotlové čidloLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 57


RejstříkRejstříkBBezpečnostní pokyny ................................................. 4CČištění za mokra .................................................... 36Čisticí plech ........................................................ 35Čisticí víčko......................................................... 34DDemontáž hořáku................................................... 34Druh el. proudu ....................................................... 9Druhy paliva .......................................................... 9EElektroda ........................................................... 37IIonizační proud ..................................................... 40KKategorie plynu ....................................................... 9Konstrukční typ....................................................... 9MMráz ................................................................ 13NNormy .............................................................. 11OObaly ................................................................. 7Obslužná jednotka RC35 ........................................... 40Opal ................................................................ 37Ovládací prvky BC10 ................................................. 6PPopis výrobku ........................................................ 6Předpisy ............................................................ 11Přeprava............................................................ 12případě nouze ...................................................... 30Prostor pro umístění................................................ 13Protokoly, inspekce a údržba ....................................... 41Provozní tlak, maximální .............................................. 9SSměrnice ........................................................... 11Suché čištění ....................................................... 35TTeplota na výstupu, maximální........................................ 9Třícestný ventil ..................................................... 19VVyrovnání........................................................... 14Vzdálenosti od stěn ................................................. 13ZZásobování palivem ................................................ 21Zkouška těsnosti, plyn .............................................. 4058Logano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09)


PoznámkyLogano plus GB402 – 6 720 804 432 (2012/09) 59


Bosch Termotechnika s.r.o.Obchodní divize BuderusPrùmyslová 372/1108 00 Praha 10Tel.: (+420) 272 191 111Fax: (+420) 272 700 618info@buderus.czwww.buderus.cz

More magazines by this user
Similar magazines