23.09.2015 Views

Bamix - Procesor černý (SK)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POUŽITIE STLÁČADLA

• Zložte veko procesora (obr.1)

• Veľké časti surovín pred vložením do procesora nakrájajte či nasekajte na kúsky o veľkosti cca

1 cm.

• Veľmi tvrdé suroviny najskôr zľahka pomeľte v procesore bez vloženého stláčadla.

• Optimálne množstvo surovín pre jednotlivé mletia je 35-40 ml.

• Nasaďte stláčadlo na hriadeľ procesora (obr.2) a uzavrite vekom (obr.3).

• Pri použití stláčadla meľte suroviny na rýchlosť II (spodné tlačidlo na mixéri).

• Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti držte procesor pri mletí pod uhlom 45°. Môžete s ním

aj ľahko potriasať, aby nedochádzalo k priľnutiu surovín na steny procesora počas mletia.

• Niektoré suroviny, najmä ako veľmi tvrdé korenie, potom nemožno bezo zvyšku úplne jemne

zomlieť. Po dokončení mletia použite jemné sitko k oddeleniu hrubých častí.

• Stláčadlo možno umývať v umývačke riadu.

Upozornenie: Stláčadlo pre jemné mletie je doplnok k procesoru. Jedná sa o voliteľné príslušenstvo,

ktoré je možné dokúpiť samostatne na www.slahame.sk alebo už môže byť súčasťou procesora.


Procesor 200 ml

Procesor 200 ml melie a seká všetky druhy potravín - sušené i čerstvé. Spoľahlivo v ňom spracujete

zeleninu, tvrdý syr, čokoládu, cukor na práškový cukor, koreniny, kávu, suché alebo čerstvé pečivo na

strúhanku, malé množstvo rýb a mäsa, oriešky, obilniny aj mak.

Oceníte ho pri príprave detskej stravy a nátierok všetkých druhov. S použitím stláčadla môžete z

vybraných surovín pripraviť veľmi jemný prášok. Slúži na rozšírenie využitia línie mixérov DELUXE

M160 a SWISS LINE M200.

POUŽITIE PROCESORA

• Kapacita plnenia závisí na druhu spracovávaných surovín. Pokiaľ ide o obilniny, strukoviny

alebo tvrdý syr, naplňte nádobu max. do 1/2.

• Tvrdé suroviny nakrájajte pred spracovaním na kúsky veľkosti max. 2-3 cm.

• Po zapnutí mixéru ho jemne pritlačte na veko procesora.

• Nemožno umývať v umývačke riadu.

MLETIE

• Sušená zelenina a korenie (napr. škorica, vanilka, muškátový oriešok)

• Čokoláda (okrem mliečnej) na varenie

• Cukor na práškový cukor, tablety na jemný prášok

• Káva do prekvapkávača (nie pre espresso)

• Suché pečivo na strúhanku, obilie pre celozrnné pečivo

• Sušené ryby, huby a ďalšie sušené potraviny

• Tvrdý syr ako je Gruyére, ementál, parmezán

• Mak, orechy (napr. Lieskové orechy, mandle, arašidy)

MIXOVANIE

• Menšie množstvo tekutín (poliev, pest)

• Arašidové maslo

• Detská strava

SEKANIE

• Cesnak, chren, cibuľa (na pyré), zelenina do polievky

• Kokos, varené vajcia (iba 2-3 pulzy mixérom)

• Bylinky (nemôžu byť mokré)

• Čerstvé pečivo (do plnky, na strúhanku)

• Mäso (surové alebo varené) na mäsové guľky alebo tatarák

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Nádoba je určená na použitie len s uzavretým viečkom.

• Pri výmene noža buďte opatrní, aby nedošlo k poraneniu.


9. května 24/22

250 92 Šestajovice

Česká republika

www.slahame.sk

www.mujbamix.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!