Views
8 months ago

Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-2

Design of corporate magazine for Dr Oetker Srbija. A4 layout, 4 color print.

Društveno odgovorno ponašanje 1. mart | 2017. Zaštita životne sredine Odvojene kante za papir, plastiku i staklo Kada se zna da se recikliranjem samo jedne tone hartije spasava oko 24 stabala, onda je jasno da je naša kompanija za samo tri meseca reciklažom papira spasila čak 376 stabala drveta Upravljanje otpadom prvo u proizvodnji, a potom i u upravnoj zgradi kompanije Dr. Oetker realizuje se od oktobra 2016. godine. Cilj je da se sav nastali otpadni materijal na adekvatan način odloži i reciklira, pa samim tim smanji i komunalni otpad koji se direktno odlaže na deponiju, čime se sprovodi i zakon o upravljanju otpadom i štiti životna sredina. Kada se zna da se recikliranjem samo jedne tone hartije spasava oko 24 stabala, onda je jasno da smo mi za samo tri meseca reciklažom papira spasili čak 376 stabala drveta. Inicijator ideje da se odvoje kante za papir, plastiku i staklo bio je kolega Dragan Vještica, Menadžer Kontrolinga, logistike, nabavke i IT sektora, a realizacija ovakvog odgovornog društvenog ponašanja je sprovedena po preseljenju na novu lokaciju u Šimanovcima. Za upravljanje otpadom zadužena je koleginica Marija Količine ambalažnog otpada U poslednja tri meseca 2016. godine reciklirali smo veliku količinu papira, PE i PP folija Oktobar: 2540 kg papira; 250kg PE folija; 280kg PP folija Novembar: 6580kg papira; 910kg PE folija; 320kg PP folija Decembar: 6540kg papira; 980kg PE folija; 310kg PP folija 16

Društveno odgovorno ponašanje 1. mart | 2017. Akcija za nabavku pomagala Čep za hendikep Inicijativu Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banata da se masovnim prikupljanjem zatvarača od tvrde plastike i njihovim recikliranjem obezbedi novac za kupovinu različitih invalidskih pomagala, zaposleni u kompaniji Dr. Oetker Srbija podržavaju od marta 2015. godine Pre nekoliko godina Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banata pokrenulo je akciju pod nazivom „Čep za hendikep“, sa idejom da se masovnim prikupljanjem svih vrsta zatvarača od tvrde plastike sa tetrapak i plastične ambalaže, flaša sa vodom i sokovima, šampona, omekšivača i drugih proizvoda, može da doprinese boljem kvalitetu života ljudi koji se bore sa problemima i izazovima hendikepa i invaliditeta. Odziv je od početka akcije bio veliki, jer je bilo jasno da nešto što svakodnevno odlažemo u komunalni otpad može da se iskoristi za reciklažu, a dobijeni novac iskoristi za nabavku invalidskih kolica, hodalica, štaka i drugih pomagala. Vrlo brzo, humanost na delu je pokazala i kompanija Dr. Oetker Srbija, na inicijativu koleginice Marije Jevremović iz službe Kontrole i razvoja, u martu 2015. godine. Realizacija ideje koleginice Jevremović odmah je odobrena, pa je u kantini kompanije postavljena kutija za prikupljanje čepova. Bez i jednog doniranog dinara, ali sa razvijenom svešću o značaju reciklaže, zaposleni u Dr. Oetker su aktivno podržali akciju. Jevremović iz službe Kontrole i razvoja, a sklopljen je i ugovor sa kompanijom koja pruža usluge zbrinjavanja ambalažnog otpada i organizuje transport, skladištenje i reciklažu otpadnog materijala. Da bi se otpad lakše i jasnije odvajao na samom mestu nastajanja, postavljene su kante obeležene nalepnicama sa nazivom vrste otpada i različitom bojom (da bi se znala i boja kese koja se odlaže). Na drugom spratu Proizvodnje obeležena su kolica za odlaganje natron vreća i PE folija nakon iskorišćenja sirovine. Na ovom mestu se radi i baliranje, tj presovanje papira i folija, što je zbog uštede prostora najbolji način sortiranja otpada. Takođe, u ekološkoj stanici postavljen je veliki abrol kontejner za odvajanje papira, kao i metalni kavezi sa džambo vrećama za odvajanje folija, obeleženi istim bojama i nazivima kao i kante u pogonu. U upravnoj zgradi na svakom sprat su postavljene kutije za odvajanje otpada kao i posteri sa objašnjenjem. Na temu odlaganja otpada su u novembru 2016. održane dve interne obuke za zaposlene u Proizvodnji, a sa ovim tipom edukacije nastaviće se u februaru i martu 2017. godine. Plan je i da se ljudi svakodnevno informišu kratkim obukama na licu mesta, u proizvodnji, zajedno sa rukovodstvom. Biće postavljena i vizuelna uputstva, što će sve zajedno doprineti da se kod svih zaposlenih izgradi svest o važnosti reciklaže, koja će se u skoroj budućnosti proširiti i na svako domaćinstvo. Rečju, upravljati otpadom je jako bitno iz mnogo razloga, a jedno od njegovih osnovnih načela kaže i da zagađivač plaća. Samo u periodu od juna 2015. do oktobra 2016. napunjeno je 27 kutija, od kojih je svaka težila oko 10 kilograma (količina potrebna za nabavku jednih invalidskih kolica je oko pet tona zatvarača). U oktobru 2016. godine kutija je zamenjena buretom u koje stane oko 13 kg čepova i koje je već dva puta napunjeno i ispražnjeno. Prikupljene čepove dostavljamo osnovnim školama koje su i distributivni centri. Kada se kompanija nalazila na Čukarici, to je bila škola u Žarkovu, a sada su to škole na Novom Beogradu. 17

ALO-Sprint-broj-2@23-nov-2017
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
crno bela magija - Mini Studio Magazin
Fojnička škrinja broj 2 - Samostan Fojnica
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
Fojnička škrinja broj 13 - Samostan Fojnica
Å UMARSKI LIST 2-4/1936
ALO-VIP-No-2@21-nov-2017
Sudije u Hagu donijele odluku! - Europa Magazine
Raspored utakmica Svjetskog kupa Obrazac za ... - Europa Magazine
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
GODINA XXX. BROJ 2 (80) BOžIć 2011. ISSN: 1330-755X
Eko revija broj 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...
ISSN 1332-2036 GOD. XXIV. BOžIć, 2009. BR. 2 - Franjevačka ...
Fojnička škrinja broj 12 - Samostan Fojnica
Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-1
Fashion MOOD Magazine Concept