Views
9 months ago

Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-2

Design of corporate magazine for Dr Oetker Srbija. A4 layout, 4 color print.

Obraćanje 1. mart |

Obraćanje 1. mart | 2017. Predsednik Izvršnog odbora Richard Oetker Dragi bivši i sadašnji zaposleni sa dugom tradicijom, imamo obavezu da pratimo promene navika potrošača i prilagođavamo im naše proizvode i usluge. Fleksibilnost i spremnost na prilagođavanje su, takođe, naša tradicija i ne bi smo trajali 125 godina bez ovih osobina. Naročit izazov predstavljaju promene nastale digitalizacijom trgovine i proizvodnje. Ovo je globalni proces, obuhvata sve sektore i samim tim i polja našeg poslovanja. Godina 2016. je za našu kompaniju bila sasvim posebno ispunjena događajima. Pod devizom „Deo doma već 125 godina“, zajedno smo proslavili godišnjicu kompanije mnogobrojnim promocijama i aktivnostima. Ne bučno i na sav glas, nego na naš način, prikladno i sa obe noge čvrsto na zemlji. U središtu, opet na naš način, bili ste vi, naši zaposleni i naravno, potrošači. Kao što je formulisao Dr. August Oetker, osnivač naše kompanije, u našem fokusu su ljudi, što za naše porodično poslovanje važi i danas. Pored promocija vezanih za našu Richard Oetker, Predsednik Izvršnog odbora Dr. Oetker godišnjicu, u koje ste na mnogo načina bili uključeni, Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, prvi put sprovedena u mnogim zemljama, bila je središte našeg interesovanja. Vrlo sam zadovoljan što je toliko mnogo vas učestvovalo i iskoristilo mogućnost da Izvršnom odboru iznese svoje mišljenje. Dobili smo kritike, želje, čak i pohvale, i zajedno sa vama, mnoge sugestije primenili u programima i merama. Iako se ovde mnoge stvari odvijaju na uhodan i uobičajen način, živimo u vreme brzih promena kojima moramo da se prilagođavamo. Štaviše, verujem da mi, kao kompanija „Ljudi će uvek morati da jedu i piju“, ova mudra izreka istinita je i danas. Međutim, šta potrošač konzumira, kada, gde i kako je proizvedeno, način na koji je transportovano, sve se to promenilo i nastavlja da se menja. Iza svega ovoga nalazi se rastuća obrada velikih količina podataka, što nam omogućava da odgovorimo na potrebe i želje potrošača. Želimo i potrebno je da se suočimo sa ovim razvojem jer nam on, takođe, pruža enormne mogućnosti. Da bi ih iskoristili, u mnogim oblastima krenućemo novim stazama i možda, napustiti neku od dosadašnjih. Ali, kao što sam već naveo, to je nešto što smo uvek činili i nema razloga da se plašimo novog. Naprotiv, pomoći ćemo kreiranju tog razvoja i iskoristiti snagu našeg brenda i kvalitet naših proizvoda na putu digitalizacije. Za sada, želim Vama, Vašim porodicama i onima koje volite, srećne i spokojne Božićne praznike i dobar početak Nove godine. Srdačan pozdrav Richard Oetker Prevod teksta iz internacionalnih novina Staff Magazine, People, places and products Dr. Oetker Srbija 16 godina poslovanja Prvog februara 2017. kompanija Dr. Oetker proslavila je 16 godina uspešnog poslovanja u Srbiji sa tendencijom da nastavi sa rastom i dobrim rezultatima. Menadžerski tim Dr. Oetker Srbija 2

Digitalizacija 1. mart | 2017. Dr. Oetker mreža Novi intranet Međunarodni tim konstruiše koncept novog intranet okruženja čije je lansiranje predviđeno za februar ove godine Vesti Kadrovske promene Promene pozicija Kolega Luka Janićijević sa pozicije Pakera u službi Proizvodnje napredovao je na poziciju Trgovinskog aranžera u službi Prodaje. očećemo u šest pilot „Pzemalja a zatim ćemo i ostale nacionalne kompanije da priključimo na novi intranet“, objašnjava Dennis Zulk, menadžer projekta. Na novom intranetu, zajedno sa njim rade njegove kolege iz IT sektora, Andrea Kreuzer, Thomas Watta i Kevin Kub, kao i Jochen Krümpelmann (Ljudski resursi), Jürgen Nettelnstroth (Odnosi sa javnošću) i predstavnici šest pilot zemalja. Pored Nemačke, ovih šest pilot zemalja uključuju nacionalne kompanije iz Velike Britanije, Danske, Poljske, Italije (Cameo), zastupljene sa po jednim zaposlenim i Holandije koju predstavljaju dvoje kolega. Michael Schubert (Izvršni IT menadžer Dr. Oetker Holandija) je jedan od njih. On kaže: „Slažemo sa da će nova verzija intraneta isporučiti znatnu dodatnu vrednost celoj organizaciji, nacionalnim kompanijama i svakom zaposlenom bez obzira kojoj nacionalnoj kompaniji pripada“. Kratak osvrt Zadatak o osmišljavanju novog intraneta je kao međunarodni program treninga zadao Izvršni odbor. Pošto su učesnici predstavili svoje rezultate, odbor je zadužio tim sastavljen od kolega iz IT sektora i sektora Odnosa sa javnošću da razradi koncept intranet okruženja i osigura njegovu tehničku implementaciju. Ideja vodilja ovog međunarodno usaglašenog intraneta je bila da osigura da svi zaposleni imaju pristup važnim informacijama, kao što su, na primer, oglasi za otvorene pozicije, kroz ovaj digitalni kanal. Međunarodni tim posvetio se ovom zadatku i razvio intranet okruženje koje suštinski počiva na tri stuba. Model tri stuba Kao Globalni intranet menadžer, Jürgen Nettelnstroth, biće odgovoran za međunarodni sadržaj i budući razvoj. Na novom intranetu pored stuba sa međunarodnim prilozima na engleskom, koji će biti pristupačan zaposlenima širom sveta, postojaće i nacionalni stub koji će sadržavati vesti i interesantne činjenice na lokalnom jeziku za određenu zemlju. Treći stub biće posvećen lokalnim vestima. Sadržaće, na primer, vesti značajne za proizvodni pogon. Novi intranet će, znači, pružati mogućnost objavljivanja materijala od interesa za zaposlene iz bilo koje nacionalne kompanije sa bilo koje lokacije. „Jedan intranet za sve“ „Radni naslov projekta „Jedan intranet za sve“ izražava mogućnost pristupa svakog zaposlenog sadržajima na drugim lokacijama. U tu svrhu, integrisali smo selektor lokacije kojim će se jednim klikom moći izabrati sadržaj iz drugih zemalja i lokacija“, objašnjava Thomas Watta (IT Manager za Moers). Pored toga, intranetu će prvi put moći da se pristupi sa kompanijskih mobilnih telefona. Ujednačeni dizajn osigurava isti prikaz na svim uređajima, bez obzira da li se upotrebljava računar, tablet, ili pametni telefon. Takođe, moći će da se priđe organigramima nacionalnih kompanija, kao i sadržajima sa Facebooka, Instagrama i Twittera. „Trening za autore intraneta je planiran za početak godine“, kaže Nettelnstroth koji uvek sa zadovoljstvom prima sugestije za sadržaje na novom intranetu. Iz tog razloga koncept je već predstavljen u pilot zemljama i mnogim odeljenjima. Kolega Dragan Draganić sa pozicije Pakera u službi Proizvodnje napredovao je na poziciju Trgovinskog aranžera u službi Prodaje. Koleginica Tanja Terzić sa pozicije Pakera u službi Proizvodnje napredovala je na poziciju Tehničar kontrole kvaliteta u službi Kontrole i razvoja. Kolega Ivan Stanković sa pozicije Šefa održavanja u službi Proizvodnje napredovao je na poziciju Menadžera održavanja u okviru iste službe. Koleginica Marija Jevremović sa pozicije Tehničara kontrole kvaliteta u službi Kontrole i razvoja napredovala je na poziciju Specijaliste kontrole kvaliteta u okviru iste službe. 3

Maj 2005 - Vikend Magazin
crno bela magija - Mini Studio Magazin
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
Fojnička škrinja broj 2 - Samostan Fojnica
ALO-Sprint-broj-2@23-nov-2017
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
GODINA XXX. BROJ 2 (80) BOžIć 2011. ISSN: 1330-755X
Sudije u Hagu donijele odluku! - Europa Magazine
Fojnička škrinja broj 13 - Samostan Fojnica
ALO-VIP-No-2@21-nov-2017
Å UMARSKI LIST 2-4/1936
Raspored utakmica Svjetskog kupa Obrazac za ... - Europa Magazine
Fojnička škrinja broj 12 - Samostan Fojnica
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...
Eko revija broj 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ISSN 1332-2036 GOD. XXIV. BOžIć, 2009. BR. 2 - Franjevačka ...
Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-1
Fashion MOOD Magazine Concept