Views
10 months ago

Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-2

Design of corporate magazine for Dr Oetker Srbija. A4 layout, 4 color print.

Intervju 1. mart | 2017.

Intervju 1. mart | 2017. SAP - Dragan Vještica, Menadžer Controlling, nabavka, logistika, IT Optimizacija i harmonizacija poslovanja Digitalne tehnologije neumoljivo menjaju trgovinu i industriju i kompanije sa dugom tradicijom, kao Dr. Oetker i druge članice Oetker grupe, moraju da se prilagođavaju ovim promenama Dragan Vještica, Menadžer sektora Controlling, nabavka, logistika, IT Implementacija SAP-a (Systems, Applications and Products), jedan je od prioriteta poslovanja kompanije Dr. Oetker Srbija za ovu godinu. O prednostima, ali i izazovima uvođenja novog informacionog sistema, razgovarali smo sa Draganom Vješticom, menadžerom sektora Controlling, nabavka, logistika, IT Implementacija novog informativnog sistema SAP, koja će zameniti IS Pantheon, je u toku. Koje su prednosti SAP-a? Zbog čega je novi sistem efikasniji? Ovaj projekat se u Dr. Oetker svetu naziva CHESS (Consolidation and Harmonization of the European SAP Systems). Šta bi ukratko to trebalo da znači: isti SAP-R/3-System u svim zemljama; internacionalna IT-organizacija; internacionalna poslovna organizacija; harmonizovani procesi i harmonizovani master podaci. Iz svega ovoga proističe da se Dr. Oetker Srbija sa ovim sistemom ravnopravno pridružuje svim ostalim članicama Dr. Oetker grupe. Izlišno je porediti lokalizovani Pantheon sa svetskim ERP-om kakav je SAP. SAP nije samo prosto IS, to je sistem koji postavlja standarde, automatizuje procese, poboljšava transparentnost, ubrzava donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Migracija podataka iz starog u novi informativni sistem i edukacija korisnika su proces koji se ne odvija „preko noći“. Kada je planirano da SAP u potpunosti zameni Pantheon? Prelazak na SAP zakazan je za 1. maj ove godine. Naravno, do tada je potrebno uložiti mnogo napornog zajedničkog rada svih odeljenja u našoj kompaniji kako bi se ovaj strateški najvažniji projekat u ovoj godini realizovao na najbolji mogući način. Koliko je SAP user-friendly program i zašto? SAP u poređenju sa drugim sistemima ne spada među najpoželjnije user-friendly sisteme. Međutim, kada jednom uđe u svakodnevnu upotrebu, ljudi obično zaboravljaju da su ikada koristili neki drugi sistem. Vrlo često se postavljaju i pitanja kako je moguće da neko koristi neki drugi sistem a ne SAP. Kako je organizovana obuka key usera i end usera? Kada predviđate da će zaposleni u potpunosti da ovladaju SAP-om i koliko će ova promena da unapredi kretanja materijala, finansija i uopšte, bolje planiranje? Ovaj projekat vode dva tima: jedan tim IT stručnjaka iz Nemačke i naš tim sastavljen od najboljih pojedinaca (Key User-a) reprezenata svih procesa u kompaniji. Zajednički, oni bi trebali da omoguće uspešnost ovog projekta. Uz njih, lokalnu konsultantsku pomoć imamo od kompanije S&T. Treninzi, radionice i testiranja organizovani su u određenim fazama naizmenično: priprema se uvek uradi lokalno sa kompanijom S&T, zatim nadogradnja stečenog znanja dolazi od kolega is Nemačke, a krajnja rutina se postiže samo konstatnim samostalnim vežbanjem. Naravno, za svaku novinu potrebno je vreme kako bi sve leglo na svoje mesto, ali nadam se da će svi ovladati bar minimumom potrebnog znanja već na startu projekta a potpuna rutina dolazi nakon nekoliko meseci. Očekivanja su da će ovaj sistem da umnogome unapredi našu organizaciju, a u najmanju ruku, da eliminiše gomile manuelnog rada i stotine Excel dokumenta. U kojim sestrinskim Dr. Oekter kompanijama je SAP već u potpunosti implementiran? SAP živi u preko 30 zemalja sveta već više od 10 godina. Uporedo sa implementacijom SAP-a u Srbiji sličan projekat pokrenut je i u Meksiku. Trainee program U okviru višemesečnog internacionalnog trainee programa, ove godine iz centrale u Nemačkoj u HR službu Dr. Oetker Srbija dolazi kolega Axel Menzel, dok će u službu Kontrolinga doći Markus Sutmöller. Koleginica Nadine Flentage će pružiti podršku na CHESS projektu u okviru IT službe. Kao Menadžer sektora Controlling, nabavka, logistika, IT, kako se vi suočavate sa promenama i integracijom procesa u različitim oblastima? Kako motivišete druge da daju svoj maksimum u procesima ostvarenja kompanijske strategije? Promene su sastavni deo života i pitanje je samo koliko si spreman da se s njima suočiš. Ponekad su bolne, ali isto tako mogu da nam probude skrivenu snagu da se s njma, uzdignuta čela, suočimo. Ne treba klonuti, nego konstatno izvlačiti pouke, koristiti naučene lekcije i smreno čekati nove izazove. Što se motivacije tiče: „Ako želiš popraviti svet, popravi prvo sebe. Ako želiš popraviti državu, popravi prvo sebe. Ako želiš popraviti narod, popravi prvo sebe. Ako želiš popraviti selo, popravi prvo sebe. Početi od sebe i popraviti prvo sebe – to je osnovna poluga i za druge“. 6

Projektna kultura 1. mart | 2017. Planiranje, priprema i poštovanje vremena Uspostavljanje projektne kulture započeli smo 2014. godine sa ciljem da unapredimo kulturu planiranja, pripreme i efikasnost korišćenja radnog vremena, kao i da zaposlene naučimo novim veštinama i alatima. Svi zaposleni na specijalistčkim pozicijama prošli su trening Upravljanje projektima. Alat Pro Easy Tool koristi se za vođenje projekata na nivou Dr. Oetker grupe i dostupan je svim zaposlenima. Do 2016. godine po ovoj metodologiji uspešno su sprovedena dva velika projekta: uspostavljanje sistema inicijativa za zaposlene i preseljenje fabrike na novu lokaciju. Sada nastavljamo sa formiranjem projektnih timova sa zadacima od velikog značaja, čiji je cilj da sprovedu promene na nivou cele kompanije: lokalni CHESS tim radi na implementaciji SAP-a, dok je tim Šampion zadužen za evaluaciju i eventualne promene autoprevoznika. Članovi SAP tima: 1. Milovan Savić, Proizvodnja; 2. Miroslav Umićević, Kontroling; 3. Predrag Jeremić, IT; 4. Vladimir Mrđa, Logistika; 5. Irena Milošević, Menadžerka kontrole i razvoja; 6. Gordana Dušić, Fakturno odeljenje; 7. Svetlana Kovačević, Kontrola i razvoj; 8. Ranka Vlahović, Finansije; 9. Mirjana Vasović, Prodaja; 10. Sonja Vukmirović, Logistika; 11. Zorica Arizanović, Prodaja; 12. Mileta Popov, Menadžer postrojenja; 13. Dragan Vještica, Menadžer kontroling, logistike, nabavke i IT-a i lider CHESS projekta u Srbiji 1 2 3 4 12 13 5 11 6 7 8 9 10 SAP tim Dr. Oetker Srbija Šampion tim Evaulacija autoprevoznika Siniša Nenadović, šef tima Šampion Posle godinu dana korišćenja organizovanog prevoza za zaposlene oformili smo projektni tim Šampion koji ima zadatak da ispita zadovoljstvo zaposlenih aktuelnim prevoznikom i istraži tržište sa ciljem pronalaženja najboljeg odnosa cene i kvaliteta. Tim u sastavu Ivana Varničić (HR), Gordana Dušić (Fakturno odeljenje), Katarina Kmekić (Proizvodnja), Ljiljana Grubanović (Proizvodnja) i Mitar Lutovac (Kontrola i razvoj) predvodi kolega Siniša Nenadović iz službe Nabavke. Nakon prikupljanja i obrade informacija koje će biti dobijene od zaposlenih, tim će ispitati sve ponude na tržištu, napraviti uporednu analizu prikupljenih ponuda i dostaviti menadžmentu predloge na osnovu kojih će se definisati prevoz zaposlenih za naredni period. Kroz ovaj projektni rad zaposleni učestvuju u unapređenju pogodnosti koje kompanija pruža, unapređuju svoja znanja i veštine i neguju krosfunkcionalnu saradnju. 7

ALO-Sprint-broj-2@23-nov-2017
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Sudije u Hagu donijele odluku! - Europa Magazine
nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...
Maj 2005 - Vikend Magazin
crno bela magija - Mini Studio Magazin
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
Fojnička škrinja broj 2 - Samostan Fojnica
GODINA XXX. BROJ 2 (80) BOžIć 2011. ISSN: 1330-755X
Fojnička škrinja broj 12 - Samostan Fojnica
Fojnička škrinja broj 13 - Samostan Fojnica
ALO-VIP-No-2@21-nov-2017
Raspored utakmica Svjetskog kupa Obrazac za ... - Europa Magazine
Å UMARSKI LIST 2-4/1936
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
Eko revija broj 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ISSN 1332-2036 GOD. XXIV. BOžIć, 2009. BR. 2 - Franjevačka ...
Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-1
Fashion MOOD Magazine Concept