Views
4 months ago

M2_Generowanie_i_pozycjonowanie_produktów

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISMU MODUŁ 2 – GENEROWANIE I POZYCJONOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH Ten moduł szkoleniowy jest częścią cyklu modułów szkoleniowych dotyczących turystyki kulturowej, kóre zostały opracowane w ramach programu Erasmus Partnerstwo strategiczne EUROPETOUR. Europetour jest inicjatywą europejską, która zmierza do tego, aby podkreślić dziedzictwo kulturowe Europy i poprzez to wesprzeć obszary wiejskie przy uwzględnieniu ekonomicznego potencjału turystyki kulturowej Więcej informacji (w języku angielskim): http://www.europetour.tips zdjęcia: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger Ta publikacja podlega licencji creative commons – niekomercjalnemu przekazywaniu z podaniem nazwy źródła na warunkach jak 4.0 International License. Poniższe dzieło mogą Państwo dowolnie Kopiować, przekazywać je na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie Dopasować lub przekształcać i bazować na tym materiale Należy przytym zachować następuące warunki: podać nazwę: Należy podać nazwę źródła, link do licencji i wskazać, czy zostały dokonane zmiany. NonCommercial: Nie wolno wykorzystywać tego materiału do komecyjnych celów. ShareAlike: Jeśli na nowo układany jest materiał, przekształcany lub na nim się bazuje, należy nowe artykuły opublikować na zasadach tej samej licencji jak oryginal. Wsparcie Komisji Europejskiej w celu powstania tej publikacji nie stanowi potwierdzenia jej treści, która odzwierciedla jedynie punkty widzenia jej autorów. Komisja Europejska nie może być odpowiedzialna za wykorzystywanie zawartych w niej treści. numer projektu: 2015-1-DE02-KA202-002325 2

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISMU MODUŁ 2 – GENEROWANIE I POZYCJONOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH Spis treści: 1. Generowanie produktów i usług turystyki kulturowej 6 1.1 Co oznacza pozycjonowanie? ................................................................................................... 6 1.2 Co to jest produkt lub usługa turystyki kulturowej? ............................................................... 6 1.3 Właściwości produktów i usług turystyki kulturowej ............................................................... 6 2. Strategia pozycjonowania ............................................................................................................. 17 2.1 Pozycjonowanie za pomocą istotnych cech produktów. ........................................................ 17 2.2 Efektywne pozycjonowanie. ................................................................................................... 18 2.3 Wyzwania pozycjonowania dla atrakcyjnego kulturowo miejsca podróży ............................ 18 3. Pozycjonowanie materialnych i niematerialnych produktów i usług. .......................................... 23 3.1 Stworzenie celu podróży poprzez wyobraźnię ....................................................................... 23 4. podstawowe elementy atrakcyjnych kulturowo miejsc podróży ................................................. 27 4.1 Pozycjonowanie na rynku ....................................................................................................... 27 4.2 Psychologiczne pozycjonowanie ............................................................................................ 28 4.3 Obiektywne pozycjonowanie .................................................................................................. 28 4.4 Subiektywne pozycjonowanie................................................................................................. 29 4.5 Założenia pozycjonowania ...................................................................................................... 29 4.6 Pozycjonowanie według cech i wartości dodanych dla gości.................................................. 29 4.7 Pozycjonowanie według stosunku cena-usługa ...................................................................... 30 4.8 Pozycjonowanie pod względem korzyści i obszaru wykorzystania ......................................... 30 4.9 Pozycjonowanie według zwiedzających .................................................................................. 30 4.10 Pozycjonowanie pod względem konkretnego rodzaju produktu ............................................ 30 5. Cele podróży turystyki kulturowej jako rynki niszowe .................................................................. 35 5.1 Rozróżnianie ........................................................................................................................... 35 5.2 strategia niszowa .................................................................................................................... 35 5.3 Praktyczne korzystanie z pozycjonowania .............................................................................. 36 Najlepszy przykład: ...................................................................................................................... 39 EUROPETOUR ......................................................................................................................................... 42 10 partnerów– 8 europejskich regionów – wspólne cele ...................................................................... 43 3

M1_Charakerystyka_celu_podróży
Raport odpowiedzialnego biznesu ... - 2009 - PKN Orlen
Untitled - AG Neovo Service Website
Innowacje społeczne - Europa
pdf - 2,6 MB - Dalkia
2/2005 PL - Kemppi
Kodeks postępowania + etyki - Clear Channel Communications
EUROszansa dla Lubelszczyzny - LGD Zielony Pierścień
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
40-lecie firmy D.A.S. - SOUND.PL
InTerneTowy DwuTygoDnIk - Rynek Podróży
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
Zachowanie w pracy - IMI plc
WYKONANIE CELU OZE 2020
Builder, listopad 2012 - Lafarge
Wska - ZMiGM
usługi turystyczne
Nowe podejście do zamówień publicznych - Ecorys
Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój (pdf)
1aMJCwP
Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE ... - ClientEarth
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego
Auditorium 3/2007 PDF - Dekra
1 - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Recenzja Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny
Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Nowe atrakcje ...
PrzestrzeganIe warunków śwIadczenIa usług turystycznych
Pytanie 10 Promocja turystyki kulturowej przez Internet. Czy to ...
Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki ...