Views
9 months ago

M2_Generowanie_i_pozycjonowanie_produktów

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISMU MODUŁ 2 – GENEROWANIE I POZYCJONOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH Ten moduł szkoleniowy jest częścią cyklu modułów szkoleniowych dotyczących turystyki kulturowej, kóre zostały opracowane w ramach programu Erasmus Partnerstwo strategiczne EUROPETOUR. Europetour jest inicjatywą europejską, która zmierza do tego, aby podkreślić dziedzictwo kulturowe Europy i poprzez to wesprzeć obszary wiejskie przy uwzględnieniu ekonomicznego potencjału turystyki kulturowej Więcej informacji (w języku angielskim): http://www.europetour.tips zdjęcia: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger Ta publikacja podlega licencji creative commons – niekomercjalnemu przekazywaniu z podaniem nazwy źródła na warunkach jak 4.0 International License. Poniższe dzieło mogą Państwo dowolnie Kopiować, przekazywać je na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie Dopasować lub przekształcać i bazować na tym materiale Należy przytym zachować następuące warunki: podać nazwę: Należy podać nazwę źródła, link do licencji i wskazać, czy zostały dokonane zmiany. NonCommercial: Nie wolno wykorzystywać tego materiału do komecyjnych celów. ShareAlike: Jeśli na nowo układany jest materiał, przekształcany lub na nim się bazuje, należy nowe artykuły opublikować na zasadach tej samej licencji jak oryginal. Wsparcie Komisji Europejskiej w celu powstania tej publikacji nie stanowi potwierdzenia jej treści, która odzwierciedla jedynie punkty widzenia jej autorów. Komisja Europejska nie może być odpowiedzialna za wykorzystywanie zawartych w niej treści. numer projektu: 2015-1-DE02-KA202-002325 2

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISMU MODUŁ 2 – GENEROWANIE I POZYCJONOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH Spis treści: 1. Generowanie produktów i usług turystyki kulturowej 6 1.1 Co oznacza pozycjonowanie? ................................................................................................... 6 1.2 Co to jest produkt lub usługa turystyki kulturowej? ............................................................... 6 1.3 Właściwości produktów i usług turystyki kulturowej ............................................................... 6 2. Strategia pozycjonowania ............................................................................................................. 17 2.1 Pozycjonowanie za pomocą istotnych cech produktów. ........................................................ 17 2.2 Efektywne pozycjonowanie. ................................................................................................... 18 2.3 Wyzwania pozycjonowania dla atrakcyjnego kulturowo miejsca podróży ............................ 18 3. Pozycjonowanie materialnych i niematerialnych produktów i usług. .......................................... 23 3.1 Stworzenie celu podróży poprzez wyobraźnię ....................................................................... 23 4. podstawowe elementy atrakcyjnych kulturowo miejsc podróży ................................................. 27 4.1 Pozycjonowanie na rynku ....................................................................................................... 27 4.2 Psychologiczne pozycjonowanie ............................................................................................ 28 4.3 Obiektywne pozycjonowanie .................................................................................................. 28 4.4 Subiektywne pozycjonowanie................................................................................................. 29 4.5 Założenia pozycjonowania ...................................................................................................... 29 4.6 Pozycjonowanie według cech i wartości dodanych dla gości.................................................. 29 4.7 Pozycjonowanie według stosunku cena-usługa ...................................................................... 30 4.8 Pozycjonowanie pod względem korzyści i obszaru wykorzystania ......................................... 30 4.9 Pozycjonowanie według zwiedzających .................................................................................. 30 4.10 Pozycjonowanie pod względem konkretnego rodzaju produktu ............................................ 30 5. Cele podróży turystyki kulturowej jako rynki niszowe .................................................................. 35 5.1 Rozróżnianie ........................................................................................................................... 35 5.2 strategia niszowa .................................................................................................................... 35 5.3 Praktyczne korzystanie z pozycjonowania .............................................................................. 36 Najlepszy przykład: ...................................................................................................................... 39 EUROPETOUR ......................................................................................................................................... 42 10 partnerów– 8 europejskich regionów – wspólne cele ...................................................................... 43 3

40-lecie firmy D.A.S. - SOUND.PL
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Zachowanie w pracy - IMI plc
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
EUROszansa dla Lubelszczyzny - LGD Zielony Pierścień
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
HTML5 i CSS3. Zaawansowane wzorce projektowe - Helion
InTerneTowy DwuTygoDnIk - Rynek Podróży
Builder, listopad 2012 - Lafarge
Nowe podejście do zamówień publicznych - Ecorys
Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój (pdf)
PO IG dla turystyki - Program Innowacyjna Gospodarka
1 - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego
Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE ... - ClientEarth
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
Zespół Roboczy ds. Ochrony Konsumentów - Ministerstwo Finansów
Doradztwo Planowanie Zarządzanie projektem Realizacja ... - GICON
Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem ...
Dążenie - United Technologies
w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA