Views
10 months ago

EGELIFE SAYI_111_kucuk

lır”, ya da

lır”, ya da “kızların erken evlenmesi, onun eşine ve gelin gittiği eve uyumunu/itaatini kolaylaştırır” şeklindeki kalıp yargılar, kızların erken evlendirilmelerinin nedenleri arasında görülüyor. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeleri; Çocuğa yönelik cinsel istismarı içermektedir. Okula gitme hakları ellerinden alınmaktadır. Ev içi sorumlulukları artmaktadır (doğumla bu daha da yükselmektedir). Evliliklerindeki rolleri daha edilgen olmaktadır (bütün kararları eşleri vermektedir) Kimlik gelişimleri tamamen oluşmamaktadır. Fiziksel şiddete 2, cinsel şiddete 3 kat daha fazla maruz kalmaktadırlar. İntihar düşüncesi daha yaygındır. Gebelik önleyici yöntemleri bilmediklerinden, istenmeyen gebelik yaşama riskleri daha yüksek olmaktadır. Erken gebelik, beden sağlığı açısından da zararlıdır çünkü üreme sistemleri henüz gelişmemiştir. Kendine dahi bakamayan anne, çocuğuna da bakamamaktadır. İyi de, “Çocuk Evlilikleri” Türkiye’de Neden Bu Kadar Yaygın? Medeni Kanun’un 124. maddesi gereğince, mahkemeler çeşitli şartlar nedeniyle çocuk yaşta evlilikler olabilir diyor. Bir hukukçu olmasanız da rağmen, bu ifadenin ne kadar ürkütücü olduğunun sizler de farkındasınızdır. 15 yaşındaki bir kız çocukla evlenen kişi, ancak şikayet olması durumunda ceza almakta. Böyle bir durum çocuğun, ya kendi kocasını ya da kendi ailesini karşısına alması anlamına geliyor ki, bu durumu çok fazla sayıda çocuğun üstlenmesi mümkün değilmiş gibi gözüküyor. İşin bir başka üzücü tarafı ise bu iki şart Türkiye’de 15-18 yaş arasında evlilikleri meşrulaştırıyor ve herkese doğalmış gibi görünmesine neden olabiliyor. Kız çocukların neden erken yaşlarda evlendirildiği sorusunun başka nedenleri arasında; maddi sıkıntı çeken ailelerde, kız çocukların evlenmesi aile yükünün azaltmasına neden olabiliyor. Evlilik sonucunda kız tarafı başlık parası alıyorsa, ailenin ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyor. Çocuk Gelinlerin Kamusal Alan Ve Özel Yaşamda Yeri Çocuk gelinler yaptıkları evlilikler nedeniyle okulu terk etmek zorunda kalıyorlar. Evli kadınların karşılaştığı toplumsal kısıtlamalara maruz kalıyorlar (örneğin evli kadınlar sokakta tek başlarına gezemezler). Sosyal çevreden kopmaları nedeniyle ergenlik dönemlerinde kazanmaları gereken sosyal becerileri edinmekte zorlanıyorlar. Bu üç temel durum, kız çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmalarını engellerken, hep edilgen kişiler olarak kalacaklarının da bir göstergesi oluyor. UNICEF’in 2005 yılında yaptığı bir araştırmada, çocuk gelinlerin evlilikleri ve kendi hayatları ile ilgili kararlarda daha az etkin oldukları ortaya konulmuştur. Türkiye’de Çocuk Gelin Sorunu Türkiye’de 18 yaşın altında yapılan evliliklerin büyük bir çoğunluğu; Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Gerçekten acı olan bir başka konu ise: “aile içinde şiddete maruz kalan çocuklar, evliliği bir kurtuluş olarak” görebiliyorlar. Korumacı cinsiyetçilikle bir yandan kadına onun temiz ve saf olması gerektiği gibi idealler koyulurken, diğer yandan kadın zayıf ve güçsüz kabul ediliyor. Kadın zayıf olduğu için de, saflığını (bekaretini/namusunu) koruyamayacağı ve bu nedenle de erkekler tarafından korunması gerektiği düşünülüyor. Dünyada Neler Yapılıyor? İngiltere’de zorla evlilikleri önlemek için “zorla evlilik birimleri” kuruluyor. Bu birimin kurulma amacı; çocukların maruz kaldığı zorla evliliklerle mücadele etmek. Sadece bu kadarla da kalmıyor. “Zorla evlilik yasası” bu konuda toplumda konunun ne kadar önemli olduğunu ve yaptırımlarının olduğunu açıklıyor. Almanya’da ise durum çok daha farklı. Çünkü burada yaşayan Türkler halen gelenek ve göreneklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Çocuklarının yabancılaşmasını engellemek amacıyla, Türkiye’den akrabalarının getirilmesi ile hem akraba evliliği geleneğini sürdürüyorlar hem de çocuk yaşta evliliklere imkan oluşturuyorlar. Ancak güzel tarafı, Almanya’da çocukları ve gençleri koruma- 122 Ege Life MART 2017

ya yönelik “Çocuk ve Gençlik Koruma Yasası” onların bu amaçlarını bir ölçüde engellemiş oluyor. Yakalanmaları durumunda ciddi ceza alabiliyorlar. Evlilik mi Evcilik mi? Erken ya da Zorla Evlilikler Sonuç olarak neler yapılabilir sorusuna çeşitli alternatifler sunulabilir. Öncelikle, bu tür evliliklerin toplumsal olarak normal kabul görmesinin değiştirilmesi gerekiyor. Bu algının değiştirilmesi ise aslında zor. Çünkü; toplumun ciddi bir bilinçlendirilmeye götürülmesi gerekiyor. Yani eğitimden sağlığa, hem ailelere hem de çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmek zorundayız. Bir dönemler; Milli eğitim müfredatlarına “Çocuk Hakları” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” derslerinin ilave edilmesinin gerekli olduğu düşüncesi vardı. Biliyorum ki, bunlar ilave de edildi. Ancak ne yazık ki, yazılanlar uygulanmadı, teori ile uygulama bir türlü uyuşturulamadı. Belki de en önemli bir başka alternatif; ev hayatında kadının “ekonomik” olarak güçlendirilmesi. Yani, meslek sahibi olması sağlanarak, bu kadınların ve kızların kendilerini bir “birey” olarak görmelerinin sağlanmasıdır. Medyanın bu gibi konularda önemi ve sosyal baskısı oldukça güçlüdür. Her kız öğrencinin, her aile bireyinin bu bilinç ve farkındalık içinde “yazılı ve görsel basın”dan etkilenerek doğru adımlar atması önemlidir. Belki ilk beş yıl içinde değil ama, gelecek on yıl içinde bu tür eğitimlerinde etkisiyle, “çocuk yaşta evlilikler” konusunda, gelişmiş ülkelerde rastlanan sayısal verilere ulaştığımızı görme şansımız olabilecektir... Muğla’da dünyaya gelmesi ile başlayan yaşam yolculuğu, çocukluğunun küçük bir şehirde, sevgi ve huzur dolu bir ortamda geçmesi ile devam etti. Şu anda Celal Bayar Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon dalındaki profesörlüğü ile süregelen akademik hayatının yanı sıra, firmalara eğitimler vererek gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Gazeteler ve dergilerde yazılar yazarken, televizyon programlarında konukları ile konuşurken, öğrencilerinin bilinçlenmesini sağlarken, kurumlara yol gösterici olurken, kısaca yaşamının her alanında ve yaptığı her işte, yaşam pusulasını dürüst olmak, hedefli olmak, kararlı olmak ve sevgi ile bilgiyi paylaşmaktan oluşan dört ok olarak belirlemiştir. MART 2017 Ege Life 123

KALKIYOR
Öteki -
Temmuz 2016 sayı 106
JETLER NEDEN AYNI RENKTE?
WINTER’S GATE
KASIM-ARALIK 2016 ❖ 3
’ETKİN PİŞMANLIK’