19.04.2018 Views

PP67

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 ELU LUGU<br />

7<br />

Haigus, millega SAAB ELADA<br />

Kui fenüülketonuurik sööb tavapärast toitu, tekib tema<br />

organismis aine, mis hakkab kahjustama aju ning põhjustab<br />

vaimse ja motoorse alaarengu. Eluaegse eridieediga annab<br />

seda ära hoida. Paraku ei saa fenüülketonuurikud Eestis<br />

meditsiini- ja sotsiaalsüsteemilt piisavat abi ning väga suur<br />

töö tuleb selliste laste tervise jaoks teha peredel endil.<br />

Üheksa-aastane Mattias ütleb,<br />

et tema lemmiktoit on praetud<br />

pekk kurgi ja erileivaga.<br />

Tavalist leiba ta süüa ei tohi. Ise valmistab<br />

Mattias endale kõige meelsamini<br />

burgerit. Seda teeb ta oma<br />

erisaiast ning vahele paneb tomatit,<br />

kurki ja dieetjuustu. Mattiasele<br />

meeldib süüa teha. Võib-olla hakkabki<br />

ta suureks saades kokaks,<br />

nagu on ta isa Antti.<br />

Kolmeaastane Dominic teatab<br />

vanema venna juttu kuulates,<br />

et tema sööb ainult oma saia,<br />

oma leiba ja oma makarone. Kurki<br />

ja banaani ka. Ja salatit. Seda toitu,<br />

mida teised söövad, tema süüa<br />

ei tohi, sest see teeb haigeks. Aga<br />

kui haigeks jääd, hakkavad juhtuma<br />

pahad lood: võetakse vereproovi ja<br />

võib-olla tuleb isegi kiirabi. Seda<br />

Dominic ei taha.<br />

Erivajadustega laps!<br />

Tervetele lastele ei suuda vanemad<br />

vahel liigseid maiustusigi keelata,<br />

aga üheksane Mattias ja kolmene<br />

Dominic teavad täpselt, et enamik<br />

toiduaineid nende suhu sattuda<br />

ei tohi.<br />

Diagnoositakse juba<br />

sünnitusmajas<br />

• Fenüülketonuuria on kõige sagedamini esinev pärilik<br />

haigus Eestis, mis ravimata juhtudel põhjustab mõõduka<br />

kuni raske vaimse arengu mahajäämuse.<br />

• Haiguse korral on häirunud ühe toiduvalgust saadava<br />

aminohappe fenüülalaniini ainevahetus. Organismis<br />

kuhjuv fenüülalaniin tungib närvirakkudesse ja kahjustab<br />

neid. Haiguse kiire avastamise korral ja spetsiaalset dieeti<br />

järgides on võimalik kahjustusi täielikult vältida. Ranget<br />

dieeti tuleb aga pidada kogu elu.<br />

• Tänapäeval diagnoositakse fenüülketonuuria tänu sõeluuringutele<br />

juba vastsündinueas ja vanemad saavad kohe<br />

teada, kuidas last toita. Eestis alustati sõeluuringutega 25<br />

aastat tagasi, 1993. aastal. Keskmiselt sünnib meil aastas<br />

üks kuni kolm fenüülketonuuriat põdevat last.<br />

Utnode pere mõlemad lapsed<br />

põevad fenüülketonuuriat. Ema<br />

Maarja ja isa Antti ei salga, et Mattiase<br />

päriliku haiguse ilmsikstulek<br />

oli neile kõva hoop. Eluks ajaks<br />

kestma jääv ülirange ja suurte piirangutega<br />

dieet, mis selle haiguse<br />

korral on vältimatu, hirmutas.<br />

Pealegi ei osanud nad esimest<br />

last oodates pärilikku haigust isegi<br />

mitte karta. Neil polnud aimugi,<br />

et nad mõlemad on fenüülketonuuriat<br />

põhjustava rikkis geeni kandjad.<br />

Loodus on pärilikkusaine loonud<br />

tagavaragarantiiga: iga geeni on<br />

kaks koopiat ja pärilik haigus, näiteks<br />

fenüülketonuuria, avaldub siis,<br />

kui mõlemas on viga. Kui üks geenikoopia<br />

on terve, teeb see vajaliku<br />

töö ära ning haigus välja ei löö.<br />

„Dominici oodates me aga juba<br />

teadsime, et 25-protsendise tõenäosusega<br />

sünnib ka teine laps haigena,<br />

kuid sama suur oli lootus saada<br />

täiesti terve laps – juhul kui ta pärib<br />

meilt mõlemalt terved geenivariandid.<br />

Kõige tõenäolisem ennustus,<br />

tervelt 50 protsenti, oli aga see,<br />

et laps pärib ühelt vanemalt terve,<br />

teiselt rikkis geeni ning temastki<br />

APRILL 2018 WWW.PUUTEPUNKT.EE 4058 TÖÖÕNNETUST LÕPPES TÖÖTAJA JAOKS KERGE KEHAVIGASTUSEGA.<br />

APRILL 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!