30.05.2018 Views

SG24

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ROZŠIŘU<br />

strana 5<br />

VÝ VOJ ŽIVOTA<br />

strana 8<br />

SIEGFRIED<br />

ED<br />

HAGL<br />

strana 12<br />

<br />

<br />

<br />

strana 20<br />

<br />

<br />

<br />

Nová kniha<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

z edice<br />

<br />

<br />

Rozhovor s ředitelkou mobilního hospice<br />

Svět Grálu<br />

sobota 3. října 2009<br />

<br />

strana 32<br />

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice<br />

Vstupné 170 Kč<br />

Svět Grálu<br />

cena 78 Kč<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Milí čtenáři,<br />

letos oslaví časopis Svět Grálu své páté narozeniny. Za uplynulých pět let trochu povyrostl, nejen že se postavil na<br />

vlastní nohy, ale také se naučil více mluvit. Promiňte mi tu metaforu, ale je to skutečně tak. V porovnání s prvními<br />

čísly obsahují ta dnešní více než polovinu článků českých a slovenských autorů. No a co, řeknete si – to přece není<br />

nic zvláštního. Ale přece, podívejme se kolem sebe a řekněme si, je dnes skutečně běžné číst časopisy bez komerčních<br />

reklam a PR článků? Narazíme dnes snadno na vlastní názor a dokážeme si jej vytvářet? Kolik věnujeme prostoru<br />

svým vlastním myšlenkám a umíme je ještě sdílet s ostatními? Dokážeme ještě naslouchat a učit se od ostatních? I to je,<br />

přátelé, forma jak postupovat ve svém životě dál, jak získávat zkušenosti, inspiraci, odvahu i sílu k přemáhání sebe<br />

sama. Proto jsme se rozhodli uspořádat nové přednáškové fórum. Kromě přednášek bude fórum zajímavé i pro děti.<br />

Věříme, že vás svým programem zaujme. Těšíme se na vás!<br />

Váš Svět Grálu<br />

více na www.svetgralu.cz<br />

Hlavní sál<br />

9.00 zahájení<br />

9.15 – 10.30 Ing. Vít Syrový: Tajemství krve<br />

10.45 – 12.00 Mgr. Helena Bartošová: Hledali pomoc pro tělo… našli pomoc pro duši<br />

12.15 – 13.45 MUDr. Jan Palouček: Víra v uzdravení – stačí to?<br />

14.00 – 16.00 Margot Ruis: Bytosti přírody – přátelé člověka, ochránci Země<br />

16.15 – 17.45 Ing. Artur Zatloukal: Smrtí život nekončí<br />

Akce pro malé i velké děti v přilehlé galerii<br />

9.00 – 10.30 hraní klubových her, skládání jednoduchých skládaček z papíru<br />

10.30 – 12.00 Mgr. Vojtěch Zavadil: V království stromů deštného pralesa – promítání fotografií<br />

a povídání o tropickém pralese, střelba z indiánské foukačky.<br />

12.15 – 16.00 výlet s Jozefem a Eliškou Burianovými do tajemných zákoutí Divoké Šárky pod názvem<br />

„Kamzičí stezkou“, při nepříznivém počasí hra s pohádkovým motivem v galerii<br />

Během Přednáškového fóra zdarma k rozebrání starší čísla časopisu Svět Grálu. Rovněž bude možné zakoupit knihy nakladatelství<br />

Integrál Brno. Možnost domluvit si individuální konzultace s Ing. Vítem Syrovým, Mgr. Helenou Bartošovou, MUDr. Janem Paloučkem.<br />

Margot Ruis<br />

Bytosti přírody – přátelé člověka, ochránci Země<br />

simultánní překlad zajištěn<br />

Přírodní bytosti, jimž vděčíme za úrodnou půdu, její zelený příkrov, živou vodu<br />

a čistý vzduch k dýchání znovu hledají kontakt s lidmi a rády by byly vyslyšeny.<br />

Mohou nám předat poselství hluboké moudrosti, ale také dramatické apely na<br />

téma léčení nemocné Země. K tomu je zapotřebí spolupráce nás všech: léčba<br />

Země začíná v srdcích lidí! Budete-li chtít, můžete i vy nahlédnout do mých více<br />

než dvacetiletých intenzivních setkání s přírodními bytostmi.<br />

strana 9<br />

Päť biologických zákonov doktora Hamera<br />

strana 13<br />

strana 5<br />

strana 11<br />

2. díl seriálu Tajemství zrození<br />

strana 21<br />

strana 32<br />

strana 35<br />

cena 78 Kč<br />

strana 20<br />

strana 29<br />

strana 39<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

Svět Grálu<br />

www.svetgralu.cz<br />

www.svetgralu.sk<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo<br />

25<br />

Dospievanie –<br />

kľúč k dospelosti<br />

Pre okolie neľahké obdobie života,<br />

pre človeka samotného rozhodujúce<br />

hľadanie životných postojov.<br />

Vychádza v septembri 2010<br />

19/2009 Svět Grálu<br />

8 STRAN NAVÍC !<br />

MILÍ ČTENÁŘI,<br />

OD TOHOTO ČÍSLA PRO VÁS ČASOPIS ROZŠIŘUJEME<br />

PŘI ZACHOVÁNÍ STEJNÉ CENY<br />

Svět Grálu<br />

Duchovní souvislosti v uo<br />

životě<br />

březen – květen 2009 · číslo 19<br />

Gemmoterapie v praxi KDYŽ TO NEBYL<br />

Svet Grálu<br />

ZÁZRAK, CO TEDY?<br />

<br />

Ještě nepřišel čas – zážitek blízké smrti<br />

21/2009 Svět Grálu<br />

Přednáškové fórum časopisu<br />

Hřích zvaný strava<br />

Démonická síla a posedlost<br />

Lidé by měli umírat doma<br />

Program fóra<br />

Témata přednášek<br />

Materialisté<br />

pocházejí z opice<br />

… a Vy?<br />

Jak vznikl život<br />

Přednáškové fórum<br />

22/2009 Svět Grálu<br />

20/2009 Svet Grálu<br />

<br />

Je rodina<br />

prežitok ?<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

jún – august 2009 · číslo 20<br />

Hledání české hudby a sebe sama<br />

y<br />

Rakovina? Minimalizujte paniku!<br />

Trestaním detí si dospelí<br />

autoritu nezaistia Svoboda – dar<br />

Prežila som vlastnú smrť nebo prokletí ?<br />

Výchova –<br />

detstvo podľa plánu<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

prosinec 2009 – únor 2010 · číslo 22<br />

Logoterapie, lékařská péče o duši<br />

Sedmý smysl u lidí a zvířat<br />

Zákony inkarnace<br />

Tunguzská záhada<br />

Zažil jsem smrt<br />

Syndróm<br />

vyhorenia<br />

Svět Grálu<br />

FOTOSERIÁL HIMÁLAJ<br />

Strana 31<br />

Kniha Manfreda Kybera<br />

Verunčina tři světla<br />

s podnadpisom Román detskej duše na tomto<br />

i onom svete je omnoho viac než len ezoterická<br />

rozprávka pre dospelých, je poetickým náčrtom<br />

cesty k stratenému raju. Farbisto podaný dej, ktorý<br />

sa odohráva v tomto reálnom svete, sa majstrovsky<br />

prelína s opisovaním sveta neviditeľného, ktorým<br />

sme obklopení.<br />

Približuje súvislosť minulých životov s realitou<br />

pozemského života a popisuje i odchod z tohto<br />

sveta do prostredia, kde na onom svete naše bytie<br />

pokračuje. A celým týmto dejom sa ako červená niť<br />

tiahne cesta, vedúca do strateného raja...<br />

Manfred Kyber - Verunčina tři světla<br />

Bežná cena: 3,98 € / Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 3,78 €<br />

Knihu si môžete objednať prostredníctvom priloženého objednávacieho kupónu v časopise,<br />

alebo v našom on-line obchode na stránke www.svetgralu.sk


To sa tak niekedy v noci zobudíte,<br />

založíte si ruky za hlavu a pozeráte<br />

sa a počúvate. Vidno strop, v polotme<br />

akoby prázdny, no v skutočnosti plný<br />

myšlienok a predstáv. Aj cez okno vidieť<br />

ešte kus oblohy s pár hviezdičkami,<br />

zvyšok sa do okna nevojde, pretože je<br />

stiesnený okolitými strechami. Počuť<br />

nočné mesto, oddychujúce po hašterivom<br />

a nervóznom dni, konečne sem dosiahol<br />

i vesmír a nalieva doň silu, aby jej<br />

zostalo dobrým ľuďom na celý zajtrajšok.<br />

Mozog sa vám krúti ako horúca<br />

parná turbína, vyrábajúca vo dne v noci<br />

elektrinu, i keď ju už nikto nepotrebuje.<br />

Myšlienky, myšlienky, myšlienky.<br />

Sú myšlienky bezmyšlienkovité<br />

a bezvýrazné ako tváre ľudí v električke.<br />

Nemajú silu, pretože nie sú precítené.<br />

Potom sú myšlienky silné a pevné,<br />

pretože sú naplnené životom a pretlakom.<br />

Myšlienky sú, teda existujú, pretože<br />

my, ľudia sme tvorcovia, formovatelia<br />

sveta. Tak, ako staviame okolité<br />

strechy, domy, mosty, továrne a cesty,<br />

staviame i myšlienky.<br />

„Keby som tak mal také okuliare…“<br />

napadne vám a hneď tie okuliare vidíte<br />

na strope. Okuliare, ktoré by videli<br />

myšlienky.“ Tak to by som trebárs uvidel<br />

kolegu Jozefa zo susednej kancelárie,<br />

známeho neprajného kverulanta,<br />

ako nad ním visí závistlivá myšlienka.<br />

Vyzerá napoly ako on i s jeho tvárou,<br />

ale pritom je taká, ešte závistlivejšia.<br />

Drží sa ho ako kukučie mláďa, on ju<br />

priživuje a vyživuje a ona ho zasa pobáda<br />

k ešte väčšej závisti. Nikto nič nevidí,<br />

iba ja skrz svoje okuliare; ale aj tak<br />

to z neho ostatní cítia – tak ako z vás<br />

cítiť dym, keď strávite večer pri táboráku.<br />

Až jedného dňa − ajhľa, vtáča sa<br />

osamostatnilo a vyletelo z hniezda. Je<br />

preč, ponáhľa sa k svojim, k rovnako<br />

závistlivým myšlienkam do ich spoločného<br />

hniezdiska. Ale nezabudne,<br />

u koho sa vyliahlo a kam sa má vrátiť.<br />

Raz som videl také spoločné hniezdisko<br />

havranov neďaleko Mělníka.<br />

Každý zimný podvečer sa do holého<br />

listnatého lesa zlietali tisíce a tisíce<br />

čiernych vtákov, posadali si na konáre<br />

a škriekali a krákali na seba jeden<br />

cez druhého; nič iné sa v tom lese neudržalo<br />

a nevydržalo okrem tých pochmúrnych<br />

škrekľúňov. Obsadili celý<br />

les, cítili sa v ňom silní a medzi svojimi.<br />

Ráno sa potom, keď sa opäť dosýta vyškriekali,<br />

rozlietali v húfoch po krajine:<br />

sliediť tými lesklými rozhnevanými<br />

očami, kde by sa čo dalo nájsť a rozklovať<br />

veľkými, silnými zobáčiskami.<br />

Aj naša závisť s kolegovou tvárou naberá<br />

posilu medzi svojimi a snorí po<br />

krajine, až nájde iného človeka, ktorý<br />

sa s takouto závisťou pohráva. Môže<br />

to byť sused Buček, ale aj Ibrahim Ali<br />

v Turecku alebo George Straw v Austrálii.<br />

U Georgea nakoniec nepochodí,<br />

ten urobí svojej závisti rázny koniec,<br />

ale Ali sa dá zviesť k zlému činu a ajhľa<br />

– už je kolega Jozef spojený nielen<br />

so svojou závisťou, ale aj s Ibrahimom<br />

a s jeho karmou.<br />

Jedného dňa sa zaťažená a posilnená<br />

závisť ako veľký vták opäť vráti<br />

do Jozefovho okolia; posadí sa na konár,<br />

zloží si čierne krídla a chystá sa<br />

zletieť až k nemu, len čo sa vyskladá tá<br />

správna príležitosť. A príležitosť nadíde,<br />

pretože kolega Jozef sa nemieni<br />

zmeniť a i naďalej sa považuje za ukrivdeného<br />

bojovníka za svoje spravodlivé<br />

právo. A už je to tu: jeho nežičlivý<br />

sused podal sťažnosť na stavebnom<br />

úrade kvôli posunutiu Jozefovej stavby<br />

o pol metra oproti výkresom. Nič mu<br />

do toho nie je, veď sám býva na úplne<br />

opačnom konci pozemku, ale Jozef<br />

musí platiť pokutu. Trest? Také slovo<br />

Božia spravodlivosť nepozná, len zákon<br />

Čo kto zaseje, to zožne.<br />

Jozef sa však nedá, v duši mu planie<br />

čosi, čo nazýva spravodlivým hnevom.<br />

Pozve si geometra a zistí, že susedov<br />

plot presahuje do jeho pozemku o 20<br />

cm. Jozef jasá, sused musí celý plot prestavať,<br />

akákoľvek vzájomná dohoda je<br />

nemožná...<br />

NA ÚVOD…<br />

Úbohý Jozef. Keby tušil, že za svoje<br />

víťazstvo platí desaťnásobnou stratou...<br />

zmenil by sa? To by záležalo len<br />

na ňom, nič a nikto by ho nemohol odradiť<br />

od rozhodnutia zmeniť sa k lepšiemu.<br />

Má tromfy v rukách. Keby sa<br />

zachoval ako džentlmen a dohodol<br />

sa na odškodnom, dostal by naspäť<br />

omnoho viac ako pokutu; ohromený<br />

a zahanbený sused by zažil veľké životné<br />

prekvapenie: takto vyzerá v skutočnosti<br />

heslo „šíriť okolo seba dobro“.<br />

Ale on to neurobí, bude sa zaplietať<br />

stále nižšie a nižšie. A všetko to začalo<br />

myšlienkami – závisťou živenými mláďatami<br />

vo vlastnom hniezde.<br />

A tak si tie okuliare zase z očí zložíte<br />

a pozeráte sa na nočný strop bez nich.<br />

Je vám trocha úzko z toho, čo všetko si<br />

my, nemúdri a nevedomí ľudia dokážeme<br />

navariť. Ale zasa pocítite aj úľavu<br />

z tej veľkej nemennej spravodlivosti,<br />

ktorá každému prináša štedré klasy<br />

z každého zasiateho zrniečka. Nielen<br />

zlého, ale samozrejme i z dobrého. Čo<br />

na tom, že nevyrastú hneď, že to zatiaľ<br />

vyzerá tak, že sa spravodlivosti nedovoláme,<br />

že zatiaľ majú prevahu tí<br />

druhí. Ak sa dobru v našom živote nedarí,<br />

znamená to, že buď máme ešte na<br />

odpykávanie staré viny, alebo že naše<br />

polepšenie ešte nie je dosť ozajstné, aby<br />

uviedlo do chodu ten pozvoľný prúd<br />

spravodlivého diania.<br />

Zatvoríte oči... keď ich otvoríte, je<br />

biely deň, strop je biely, belostne je<br />

v duši a kosé ranné slniečko na strechách<br />

domov napodobňuje horské vrcholy<br />

v prvých<br />

jarných lúčoch. –<br />

Je čas hľadať<br />

dobro, nachádzať<br />

ho a vďačne ním<br />

žiť.<br />

Artur Zatloukal<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


OBSAH<br />

PRÍRODA<br />

Prečo miznú včely?<br />

Od ich prežitia závisí aj to naše. Ako môžeme včely chrániť?<br />

5<br />

RECENZIA<br />

Sila prítomného okamihu<br />

„Veríte že ste svojou mysľou. Je to však iba klam.“<br />

28<br />

ZDRAVIE<br />

Neviditeľný most<br />

Modrá skalica – zabudnutý liek<br />

TÉMA<br />

Výskum myšlienok<br />

Môžu myšlienky pohnúť aj naším<br />

osudom?<br />

9<br />

TÉMA<br />

Telepatia – podvod alebo<br />

prirodzená schopnosť?<br />

Experimenty a svedectvá<br />

ZDRAVIE<br />

Cesta k životu<br />

Liečivá sila – magnetizmus a zázračné uzdravenie<br />

29<br />

33<br />

10<br />

PRIKÁZANIA<br />

Štvrté prikázanie 37<br />

TÉMA<br />

O psoch, čo čítajú myšlienky<br />

Zoznámte sa s Marsom, Pikky a Jimom, obzvášť nadanými<br />

psími telepatmi<br />

14<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Malta<br />

Súostrovie s nepatrnou rozlohou,<br />

no s bohatou históriou<br />

ROZHOVOR<br />

Homeopatia – vášeň na celý život<br />

SERIÁL<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Výber mena a výchova pred narodením<br />

Rozhovor s Teréziou Stankovskou,<br />

zakladateľkou Inštitútu<br />

homeopatického vzdelávania<br />

Slovensko<br />

15<br />

25<br />

HUDBA<br />

Josef Suk<br />

O vernom milovaní Radúza a Mahulieny<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

TÉMA Sedem rokov núdze 46<br />

Mágia – cesta do neznáma<br />

Dobrodružstvo s neblahým koncom 19<br />

POVIEDKA<br />

O duši, ktorá hľadala domov 47<br />

KLÍMA<br />

Zmena klímy a príroda 23<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 48<br />

38<br />

42<br />

NA ZÁVER<br />

Nech prvý hodí kameňom 50


PRÍRODA<br />

Anna Štefková<br />

PREČO MIZNÚ<br />

VČELY ?<br />

Na Zemi žijú včely už dlho. Včelie<br />

fosílne nálezy sú síce veľmi<br />

vzácne, napriek tomu vznikol na základe<br />

rôznych paleolontologických<br />

štúdií rad hypotéz, z ktorých sa postupne<br />

vytvorila prijateľná predstava<br />

o dávnom vývoji včiel. Predpokladá<br />

sa, že včely sa vyvinuli asi pred 80<br />

miliónmi rokov z predkov podobných<br />

osám, ktoré opustili mäsitú<br />

stravu a stali sa vegetariánmi. Postupne<br />

sa včely prispôsobovali zberu<br />

peľu a nektáru. Telo sa im pokrylo<br />

chĺpkami, vznikli peľové kefôčky<br />

a košíčky na zber peľu, vyvinul sa<br />

medový vačok na prenášanie nektáru<br />

a predĺžil sa sosák. Odlišné<br />

podmienky sa podieľali na bohatej<br />

druhovej rozmanitosti včiel a jej<br />

príbuzných – od včiel samotárskych<br />

cez čmeliakov, včely bezžihadlové<br />

(tropické) až po včely žijúce sociálne<br />

v početných spoločenstvách. Najdokonalejšiu<br />

formu takého spoločenstva<br />

vytvorila včera medonosná.<br />

HLAVNÝM PRÍNOSOM<br />

VČIEL JE OPEĽOVANIE<br />

Označenie včela medonosná (Apis<br />

mellifera L.) alebo správnejšie<br />

Apis mellifica L.,čo znamená<br />

„včela vyrábajúca<br />

med“, pretože včely zbierajú<br />

a nosia do úľa nektár<br />

a medovicu, nie hotový<br />

med, je však vzhľadom na<br />

dôležitosť postavenia včiel v prírode<br />

trocha zavádzajúci. Med a ostatné<br />

produkty včiel sú tak trocha nadstavbou;<br />

hlavná úloha a prínos týchto<br />

malých, usilovných (a bodavých) živočíchov<br />

spočíva v opeľovaní kvitnúcich<br />

rastlín. Dnes má táto skupina<br />

rastlín najviac druhov. Značná časť<br />

kvitnúcich rastlín, nielen okrasné,<br />

ale i veľa úžitkových rastlín, je odkázaných<br />

na opeľovanie hmyzom.<br />

Bez opelenia tak nemôže väčšina<br />

ovocných druhov a zeleniny prinášať<br />

plody, ktoré sú súčasťou potravy<br />

ľudí. Už jediný úľ postavený do lánu<br />

poľa s kvitnúcou repkou zvýši výnos<br />

v priemere o 10 %, teda asi o 400 kg<br />

Značná časť kvitnúcich rastlín je<br />

odkázaná na opeľovanie hmyzom<br />

na hektár! U mnohých druhov ovocia,<br />

ktoré sú takmer výlučne závislé<br />

od opeľovania hmyzom, je neoceniteľná<br />

práca včiel ešte výraznejšia.<br />

VČELY MIZNÚ<br />

BEZ STOPY<br />

Niet sa čo čudovať, že odborníci aj<br />

informovaná verejnosť temer na<br />

celom svete vyjadrujú značné znepokojenie<br />

nad skutočnosťou, že včely<br />

miznú. V Severnej Amerike zmizli<br />

v roku 2006 milióny včiel – prestali<br />

sa starať o plod, opustili svoje úle,<br />

prosto zmizli. Na západnom pobreží<br />

tak v rokoch 2006/2007 skolabovalo<br />

skoro 60 % včelstiev, na východnom<br />

pobreží a v Texase viac<br />

než 70 %. V celej zemi tak zmizlo<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


PRÍRODA<br />

v priemere 25 % včiel. V Amerike<br />

je dnes 80–90 % ovocných stromov<br />

opeľovaných včelstvami, privážanými<br />

do sadov v čase kvitnutia. Alternatíva<br />

Tri štvrtiny potravinovej produkcie<br />

v Únii sú závislé od včiel<br />

k opeľovaniu včelami v podstate neexistuje<br />

– pokiaľ neberieme do úvahy<br />

trebárs umelý vietor, ktorý by peľ prenášal.<br />

Pokles počtu včiel nie je však<br />

obmedzený iba na Ameriku. V niektorých<br />

krajinách EÚ poklesol počet<br />

včelstiev až o 50 %. V Slovinsku napríklad<br />

klesol počet včelstiev v zimnom<br />

období 2007/2008 o 30 %, v Českej<br />

republike o štvrtinu. V lete 2008 zahynulo<br />

v južnom Nemecku 11 500 včelstiev,<br />

to je 500 miliónov včiel! Na záchranu<br />

európskych včelstiev, ktoré sú<br />

ohrozované klimatickými zmenami,<br />

pesticídmi a novými nákazami, vyzval<br />

aj Európsky parlament. Podľa<br />

neho sú tri štvrtiny potravinovej produkcie<br />

v Únii závislé od včiel a opeľovaním<br />

sú podmienené štyri<br />

z piatich druhov zeleniny<br />

vypestovanej v Európe. Za<br />

poklesom počtu včiel stojí<br />

o. i. výrazný pokles peľu<br />

a nektáru. Tento úbytok je<br />

spôsobený využívaním ošetrených<br />

semien a extenzívnym poľnohospodárstvom,<br />

keď sa na veľkých plochách<br />

pestuje iba jedna plodina. Kvôli tomu<br />

sa včelám zle hľadá dostatok nektáru,<br />

ktorý predstavuje základ ich<br />

stravy. Znížený príjem tohto zdroja<br />

potravy potom oslabuje imunitný<br />

systém včiel. Ďalšie nebezpečenstvo<br />

predstavujú pesticídy, obzvlášť<br />

nervový jed chlothianidin, ktorý sa<br />

používa na morenie semien, nedostatok<br />

genetickej rozmanitosti rastlín<br />

a klimatické zmeny. Podozrenie<br />

vyvoláva i geneticky zmenená kukurica.<br />

Mnoho európskych včelárov<br />

dáva hlavnú vinu systémovým pesticídom<br />

novej generácie, Španieli Nosema<br />

ceranae. Výskumníci naopak za<br />

najväčšieho vinníka miznutia včiel<br />

označujú roztoča Varroa destructor.<br />

Niektorí včelári v Únii prichádzajú<br />

každú zimu o niekoľko desiatok včelstiev.<br />

Výskumom príčin masívnych<br />

úhynov včiel sa zaoberá projekt nazvaný<br />

COLOSS, ktorý si kladie za<br />

cieľ fenomén úhynu objasniť a potom<br />

navrhnúť prostriedky na prevenciu.<br />

Do projektu je zapojených 130 výskumníkov<br />

z celého sveta, vrátane<br />

špecialistov z Českej republiky. Minuloročný<br />

kongres Apimondie vo<br />

francúzskom meste Montpellier bol<br />

príležitosťou na diskusiu o dosiahnutých<br />

výsledkoch práce. Výskumníci<br />

Úhyn včiel nemá<br />

iba jedinú príčinu<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

sú presvedčení, že úhyn nie je spôsobený<br />

len jedinou príčinou, jednotlivé<br />

faktory však môžu pôsobiť súčasne,<br />

a tak dochádza k vzájomným interakciám<br />

negatívnych vplyvov. Pritom<br />

je zaujímavé, že za primárny<br />

stresový faktor sa začínajú považovať<br />

klimatické zmeny, ktoré majú<br />

vplyv na dostupnosť vody a potravy<br />

pre včely.<br />

Podľa názoru mnohých odborníkov<br />

si národné vlády ani Európska


PRÍRODA<br />

cukor bežne používaný v domácnostiach.<br />

Obsahuje glukózu, fruktózu,<br />

do piatich percent sacharózu, maltózu<br />

a iné cukry v najrôznejších pomeroch<br />

a ešte asi 200 ďalších látok.<br />

Pri zbieraní nektáru prinášajú včely<br />

do úľa okrem peľu aj rastlinné farbivá,<br />

tzv. flavonoidy, u ktorých bolo<br />

únia ešte stále závažnosť miznutia<br />

hmyzích opeľovačov plne neuvedomujú.<br />

Zďaleka totiž nejde len o samotných<br />

včelárov, ktorým v určitých<br />

prípadoch hrozí aj krach. Ide o zachovanie<br />

prírody, jej rozmanitosti,<br />

ale aj o poľnohospodárske činnosti<br />

v tej podobe, ako ich poznáme. Ide<br />

o opeľovanie, ktoré je nevyhnutné na<br />

to, aby nám v Európe narástla tretina<br />

potravín, ktoré spotrebovávame –<br />

predovšetkým ovocia a zeleniny.<br />

NAJLEPŠÍ MED<br />

JE Z DOMÁCEJ<br />

PRODUKCIE<br />

Ako už bolo povedané, najobľúbenejšou<br />

potravou včiel je kvetový<br />

nektár. Časť nektáru, ktorý včely<br />

hneď nespotrebujú, zmiešajú s telovými<br />

fermentmi a plnia ním plásty.<br />

Na jeden kilogram kvetového medu<br />

sú potrebné 2 kg nektáru. S nektárom<br />

sa do medu dostane asi 0,5 %<br />

peľu. Pokiaľ prevažuje iba jeden druh<br />

peľu, hovoríme o mede repkovom,<br />

agátovom, lipovom alebo trebárs vresovom,<br />

inak sa tento med označuje<br />

všeobecne ako kvetový. Veľmi oceňovaný<br />

je aj med označovaný ako lesný,<br />

pretože včely tu zbierajú výlučky<br />

mšíc na ihličnatých stromoch. Med<br />

je tmavý, chutí korenisto a nekryštalizuje<br />

tak ľahko ako med kvetový.<br />

Med nie je chemicky konštantná<br />

zlúčenina, ako napríklad sacharóza,<br />

Liečivé účinky medu<br />

sú známe po tisícročia<br />

dokázané, že posilňujú náš imunitný<br />

systém. Liečivé účinky medu sú napokon<br />

známe už po tisícročia – nech<br />

už je to lyžička medu do čaju pri začínajúcom<br />

nachladnutí alebo do<br />

pleťovej masky či natretie medu na<br />

nehojacu sa ranu alebo na popraskané<br />

pery. Čo sa týka konzumácie<br />

medu, nie je také dôležité, aký druh<br />

jeme, ale odkiaľ náš med pochádza.<br />

Med, ktorý včely vyrobia z nektáru<br />

v našom okolí, obsahuje čiastočky<br />

peľu z našej domácej flóry. Náš obranný<br />

systém sa naučí s týmto peľom<br />

„zaobchádzať“ a imunitný systém sa<br />

posilní. Dovozové medy, ktoré pochádzajú<br />

zo všetkých končín sveta<br />

(napríklad med z Austrálie), môžu<br />

obsahovať peľové čiastočky, na ktoré<br />

nie je náš organizmus navyknutý,<br />

a tak môže vyvolávať alergické reakcie.<br />

KVETOVÝ PEĽ –<br />

OCEŇOVANÝ<br />

A OBÁVANÝ<br />

Okrem nektáru zbierajú včely na<br />

svojich letoch i kvetový peľ.<br />

Čiastočky peľu sú veľmi malé, u tých<br />

najmenších ich váži 300 000 jeden<br />

gram. Kvetové pele obsahujú takmer<br />

všetky životne dôležité aminokyseliny,<br />

ktoré ľudské telo potrebuje.<br />

Množstvo ľudí sa dnes stravuje jednostranne,<br />

preto sa často odporúča<br />

kvetový peľ ako doplnok stravy, osobitne<br />

pri chorobách podmienených<br />

vekom, alebo ako kúra na posilnenie<br />

organizmu. To isté platí i pre materskú<br />

kašičku – Gelée Royale. Kvetové<br />

pele majú však aj svoju temnú<br />

stránku. Stúpa počet osôb alergických<br />

na kvetové pele, nielen dospelých<br />

ale i detí. Zatiaľ nie je jasné,<br />

prečo sa tak zvyšuje citlivosť na pele,<br />

môže to však súvisieť práve s dovozovými<br />

medmi. Krajiny, ktoré sú<br />

v zásobovaní medom prakticky sebestačné,<br />

ako je napríklad Španielsko,<br />

Portugalsko, Lotyšsko, Balkán alebo<br />

trópy, problém alergie v podstate nepoznajú.<br />

PROPOLIS – PRÍRODNÉ<br />

ANTIBIOTIKUM<br />

Určite všetci poznáte lesklé, lepkavé<br />

pupence gaštanov, bukov,<br />

topoľov aj iných stromov. Včely tieto<br />

lepkavé látky zbierajú, miešajú ich<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


PRÍRODA<br />

s voskom, éterickými olejmi, fermentmi<br />

a flavonoidmi a s takto vzniknutou<br />

hmotou zvanou propolis utesňujú<br />

škáry vo svojom úli. Výskum<br />

tohto včelieho produktu sa rozšíril<br />

až v šesťdesiatych rokoch minulého<br />

storočia, keď sa nadšený dánsky včelár<br />

K. L. Aagaard, ktorý ochorel na<br />

zápal hrdla, sám propolisom vyliečil.<br />

Pokyn na užitie propolisu dostal<br />

vo sne. Dnes je propolis známy ako<br />

Propolis ako prírodné<br />

antibiotikum<br />

prírodné antibiotikum, okrem toho<br />

je účinný pri liečbe takmer všetkých<br />

plesňových ochorení na koži i v krvi.<br />

U niektorých jedincov môže však<br />

propolis vyvolať alergickú reakciu,<br />

pretože obsahuje asi 5 % peľu. Včely<br />

samé sa pomocou propolisu chránia<br />

pred mnohými chorobami, pretože<br />

prostredie úľa − vysoká vzdušná vlhkosť<br />

a teplota asi 35°C − je na šírenie<br />

plesní obzvlášť priaznivé.<br />

MNOHOSTRANNÝ<br />

A VEĽMI OCEŇOVANÝ –<br />

VČELÍ VOSK<br />

Včelí vosk je produkt mastných kyselín<br />

a alkoholu, ktorý včely vypotia.<br />

Včely samé používajú vosk na<br />

stavbu plástov, z nich získaný čistý<br />

vosk sa potom používa na výrobu<br />

sviečok, voskových farieb, pleťových<br />

mliek i krémov, na liečebné účely, je<br />

vhodný na zábaly, pri chorobách<br />

z nachladnutia alebo bolestiach svalov<br />

a kĺbov.<br />

HONEYMOON<br />

A MEDOVINA<br />

Je ešte jeden výrobok,<br />

ktorý je potrebné v súvislosti<br />

so včelami a ich<br />

produkciou medu spomenúť<br />

– a to je medovina. Pripravuje<br />

sa kvasením medu<br />

a je jedným z najstarších<br />

alkoholických nápojov na<br />

svete. Vyrábala sa už v Babylone<br />

pred viac ako 4 000<br />

rokmi. Je bohatá na vitamín<br />

B podporujúci reprodukciu a na<br />

aminokyseliny, ktoré majú vplyv na<br />

zvýšenie plodnosti. V starej Perzii<br />

mali novomanželia piť sladký medový<br />

nápoj po celý „medový mesiac“<br />

– odtiaľ pochádza anglický<br />

výraz pre medové týždne: „honeymoon“.<br />

Pokiaľ sa potom páru narodil<br />

syn, posielali sa výrobcovi medoviny<br />

gratulácie ohľadom kvality jeho výrobku.<br />

AKO VČELY CHRÁNIŤ?<br />

Ako teda včely chrániť, keď sú také<br />

nepostrádateľné? Napríklad<br />

tým, že vo svojej záhrade namiesto<br />

anglického trávnika, ktorý musíme<br />

kosiť každý týždeň, vysejeme lúčnu<br />

zmes. Šetríme čas, pretože lúku stačí<br />

pokosiť dvakrát za sezónu, a lúčne<br />

kvety poskytujú včelám nektár. Pri<br />

kosení by sme vôbec mali byť opatrní.<br />

Včely totiž zbierajú nektár prevažne<br />

pri teplotách 20 – 25°C. Pri nepriaznivej<br />

zhode okolností môžeme<br />

na jednej kvitnúcej lúke kosačkou<br />

zlikvidovať až 20 000 včiel! Včely<br />

nám budú vďačné za vysádzanie<br />

kvitnúcich kríkov a stromov, skoro<br />

kvitnúce rastliny, slnečnice, brečtan<br />

atď. A aj za nelámanie „bahniatok“,<br />

ktoré v prírode zjari nájdeme – sú pre<br />

včely prvou potravou po dlhej zime...<br />

Vzhľadom na mnohostrannú užitočnosť<br />

včiel je preto určite oprávnený<br />

výrok, ktorý hovorí, že najprv<br />

umiera včela – potom človek. Časové<br />

rozpätie medzi<br />

oboma dejmi je vraj<br />

asi štyri roky. To je<br />

nepríjemne málo...<br />

Anna Štefková<br />

anna.stefkova@svetgralu.cz<br />

Literatúra:<br />

• B. Hrobařová: Původ včely medonosné,<br />

Včelařství 10/2009<br />

• Ing. S. Jaš: Příčin plošných úhynů včelstev<br />

je hned několik, Včelařství 11/2009<br />

• Vetweb.cz<br />

• Siegfried Hagl: Wo bleiben die Bienen,<br />

GW52<br />

• Franz-Josef Würfl: Emsige Helfer für Mensch<br />

und Natur, GW 53<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


ZDRAVIE<br />

Gerd Harms<br />

Síran meďnatý, alebo inak modrá skalica<br />

je biela kryštalická látka, ktorá pri<br />

kontakte s vodou zmodrie. Využíva sa<br />

v mnohých oblastiach ako napríklad<br />

v ovocinárstve na postreky viniča a ovocných<br />

stromov. Jeho využitie ako ako liečebného<br />

prostriedku je menej známe<br />

možno i kvôli tomu, že nebola pochopená<br />

podstata účinku tejto metódy.<br />

nohí sme už iste zažili nepríjemné<br />

a bolestivé hojenie rany<br />

M<br />

po vytrhnutí zuba. No a práve toto<br />

je prípad, kedy by sme mohli vyskúšať<br />

túto už takmer zabudnutú medikáciu.<br />

Pripravíme si roztok modrej<br />

skalice (na pohár vody stačí jedna<br />

čajová lyžička prášku) a do nej vhodíme<br />

náš vytrhnutý zub. Účinok<br />

sa dostaví v podobe úľavy od bolesti<br />

a zrýchleného priebehu liečby.<br />

Túto metódu popisuje publikácia<br />

zubného lekára Hansa Geislera<br />

„To ma vyliečilo, to mi pomohlo“,<br />

v ktorej rozpráva o svojich skúsenostiach<br />

s touto kedysi rozšírenou<br />

metódou liečenia, ktorá upadla do<br />

zabudnutia, pretože si ľudia nevedeli<br />

vysvetliť spôsob ako účinkuje.<br />

Medzi oddelenou časťou tela v pohári<br />

s antiseptickým roztokom modrej<br />

skalice na jednej strane a telom,<br />

ktoré sa malo liečiť na druhej strane,<br />

nebolo žiadne viditeľné spojenie.<br />

Táto metóda sa dá využiť aj<br />

v iných prípadoch. Do roztoku<br />

modrej skalice môžeme dať časť obväzu<br />

z reznej, či hnisajúcej rany, použitú<br />

vreckovku pri silnej nádche,<br />

moč v prípade problémov s ľadvinami,<br />

močovým mechúrom, príp.<br />

prostatou. Je to bezpečný a lacný<br />

spôsob samoliečby.<br />

Táto metóda spája antiseptické<br />

pôsobenie modrej skalice a síry,<br />

ktorú obsahuje. No jej účinok nespočíva<br />

v chemickom pôsobení – tak<br />

ako sme zvyknutí pri bežnej medicíne<br />

– ale v pôsobení vibrácií a informácií<br />

týchto látok na diaľku. Tie<br />

si nachádzajú vlastnú cestu k telu<br />

cez spojenie, ktoré sa na prechodnú<br />

dobu vytvorí medzi oddelenou časťou<br />

tela a vlastným telom. Podľa<br />

niektorých vedeckých vysvetlení<br />

každé telo kmitá na svojej jedinečnej<br />

vlnovej dĺžke a oddelená časť tela<br />

ešte nejaký čas kmitá na tejto vlne.<br />

Tým vznikne elektromagnetické<br />

spojenie, ktorým sa môže preniesť<br />

určitý vplyv.<br />

Skúsenosti s touto metódou poukazujú<br />

na to, že existujú určité<br />

vzťahy a prepojenia, ktoré nie sú<br />

dostupné našim telesným zmyslom<br />

a poznatkom dnešnej lekárskej<br />

vedy či prírodovedy. Sú to neviditeľné<br />

spojenia, ktoré majú na naše<br />

zdravie blahodarný vplyv.<br />

Gerd Harms<br />

gerd.harms@svetgralu.cz<br />

(Pozn. red.: Podobný spôsob využitia tejto<br />

netradičnej metódy popisuje aj v Čechách<br />

žijúci slovenský reflexný terapeut Július Pataky<br />

vo svojej knihe Učebnice reflexní terapie,<br />

vydavateľstvo Fontána, 1998).<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


„Žiaden čin, žiadne slovo, žiadna myšlienka sa nestratí, všetko ostáva a prinesie svoje plody.“<br />

Carl Hilty (1831 - 1909), švajčiarsky filozof, právnik a spisovateľ<br />

Martin Schott, Rastislav Podivinský<br />

Výskum<br />

myšlienok<br />

„Predstavte si,“ hovorí susedke matka deväťročnej<br />

Natálky, „čo mi včera tá moja dcéra povedala,<br />

keď sa vrátila domov zo školy. ‚Mami, deti si dnes<br />

v autobuse spievali takú sprostú pesničku, už ju<br />

viem aj naspamäť, tak som si ju spievala tiež, bola<br />

to zábava.‘ Hovorím jej: ‚Natálka, to nie je pekné,<br />

veď vieš, už som vám deťom toľkokrát hovorila,<br />

že u nás v rodine sa neslušne hovoriť nebude, my<br />

s ocinom tiež takto nikdy nehovoríme. Nie je to<br />

správne.‘ A Natálka na to: No a môžem si spievať s<br />

deťmi aspoň v mysli, pre seba, aby ma nikto nepočul?<br />

– No isteže, myslieť si môžeš čo chceš, Natálka.<br />

Keď si to na tebe nikto nevšimne, nikomu to ani neublíži…,“<br />

odpovedala vraj dcérke táto milá pani…<br />

Zrejme by podobne odpovedalo i mnoho ďalších,<br />

ktorí to so svojimi deťmi a blízkymi myslia „skutočne”<br />

dobre. A čo vy? Tiež si myslíte, že myšlienky<br />

nemôžu ubližovať, škodiť, alebo naopak pomáhať?<br />

ZVNÚTRA VON<br />

aždý bude iste súhlasiť s tým, že<br />

K smutné a depresívne myšlienky<br />

podobne ako aj myšlienky optimistické<br />

a veselé silne ovplyvňujú celkový<br />

duševný, psychický i telesný stav<br />

človeka. Tu ide predovšetkým o naše<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

vnútro, vonkajší svet akoby nimi ostal<br />

nedotknutý. Na druhej strane je<br />

zrejmé, že činom najskôr predchádzajú<br />

myšlienky. Bez nich sa nezaobíde ani<br />

projekt stavby, ani hudobné dielo, ani<br />

žiadne bežné činnosti denného<br />

života. Navyše sa zdá,<br />

že myšlienky nášho denného<br />

života môžu byť dosť silné<br />

na to, aby na nás doliehali<br />

i v noci počas spánku. Desivý<br />

večerný film alebo vážnejšie<br />

pracovné či osobné<br />

problémy sa nám neraz<br />

premietajú i v snoch. Naše<br />

sny sú potom často dopletené,<br />

a to možno i preto, že<br />

sú obohatené o ďalšie myšlienky<br />

putujúce naším okolím,<br />

ktoré vníma podvedomie<br />

našej duše, uvoľnenej<br />

počas spánku. Myšlienka<br />

je niečo určité, nejaká substancia<br />

ktorá existuje, ktorú<br />

niekto najskôr sformoval. Každá taká<br />

myšlienka je spojená s tým, kto ju vytvoril,<br />

má zrejmú farbu i tvar, má aj svoj<br />

emocionálny náboj. Svedčia o tom aj<br />

niektoré umelecké diela. Vráťme sa<br />

však k ich vplyvu na nás a na naše<br />

okolie.<br />

Dnes sa často polemizuje o tom, čo<br />

môže byť príčinou niektorých nepochopiteľných<br />

udalostí. Neraz sa napríklad<br />

stalo, že žiak zobral otcovu zbraň<br />

a bez okolkov ju vytiahol na svojich<br />

spolužiakov a učiteľov. Tragédií tohto<br />

typu obletelo svet už niekoľko. Zakaždým<br />

vznikli diskusie o tom, či takýto<br />

skrat v uvažovaní nemohol spôsobiť<br />

pestrý „myšlienkový svet“ dnešných filmov<br />

a počítačových hier, ktorých bohatosť<br />

spočíva hlavne vo veľkej dávke násilia,<br />

plytkosti a povrchnosti. Prílišná<br />

pozornosť venovaná týmto médiám<br />

môže otráviť predovšetkým mysle detí,<br />

ktoré sa ešte len vyvíjajú, sú veľmi vnímavé<br />

a nemajú ujasnený obraz o svete.<br />

Vplyv myšlienok, hlavne ten negatívny<br />

sa dokazuje len ťažko. Preto<br />

myšlienky agresivity, nenávisti, závisti<br />

a ďalšie význačné charakteristické myšlienkové<br />

prúdy dnešnej modernej doby<br />

môžu pôsobiť „v utajení“ a bez zjavnej


TÉMA<br />

ujmy. Naproti tomu ak niekto prepadne<br />

zákazníka pri supermarkete, môže sa<br />

stať jeho čin viditeľný nielen náhodným<br />

okoloidúcim, ale vďaka priemyselným<br />

kamerám neskôr pobaví aj milióny divákov<br />

na televíznych obrazovkách. Jeho<br />

záblesk slávy napokon končí na polícii<br />

s rukami v putách.<br />

Slová a skutky sú ľahko rozpoznateľné,<br />

zodpovednosť za ne je jednoznačne<br />

pochopiteľná. Myšlienky sú<br />

síce jemnejšieho druhu, ich účinok je<br />

zmyslami alebo prístrojmi fakticky nezachytiteľný,<br />

no zodpovednosť za ne<br />

človek taktiež musí prijať. Jej prejavy<br />

sú potom viditeľné v onom šťastí, či nešťastí,<br />

dobrom či zlom osude. Jeho príčiny<br />

pritom tkvejú aj v tom neviditeľnom<br />

svete myšlienok a v nich samých<br />

ako tvorcoch.<br />

PRENOS MYŠLIENOK<br />

renosom myšlienok na diaľku sa<br />

P zaoberalo už mnoho experimentov.<br />

Úlohou zúčastnených na jednom<br />

experimente bolo uhádnuť, na ktorý<br />

obraz jeden z nich práve myslí. Stanovená<br />

osoba mala obraz “vysielať” a iná,<br />

ktorá ho má “prijímať”, musí uhádnuť,<br />

na ktorý obraz “vysielateľ” myslí.<br />

Účastníci pokusu pritom sedia v pokoji<br />

a sústredení, každý v inej zvukotesnej<br />

miestnosti. “Prijímateľ” dostane štyri<br />

obrázky a má uhádnuť, ktorý z nich<br />

prijal v myšlienkach od “vysielateľa”.<br />

Štatistická pravdepodobnosť správneho<br />

uhádnutia je 25 %. Avšak skutočný<br />

výsledok z 2500 pokusov bol 33,2 %.<br />

U hudobne nadaných osôb bola úspešnosť<br />

až okolo 40 %.<br />

TEHOTENSTVO VĎAKA<br />

MODLITBÁM?<br />

uhokórejský gynekológ Kwang Cha<br />

J a americký profesor Roger Lobo sa<br />

rozhodli preveriť spoľahlivosť „školskej<br />

náuky“. Obaja chceli zistiť, či ženy po<br />

umelom oplodnení otehotnejú ľahšie,<br />

ak sa za ne budú iní modliť. Na tomto<br />

experimente sa zúčastilo 219 žien vo<br />

veku od 26 do 46 rokov. Boli rozdelené<br />

do dvoch skupín, pričom ani pacientky<br />

ani lekári nevedeli, ako boli zadelené.<br />

Fotografie žien jednej skupiny boli rozoslané<br />

veriacim z rôznych častí zeme<br />

s prosbou, aby sa za ne počas troch týždňov<br />

modlili. Výsledok bol obdivuhodný:<br />

zo skupiny žien, za ktoré sa iní<br />

modlili, otehotnelo 50 % žien, z druhej<br />

skupiny otehotnelo naproti tomu len<br />

26 % žien.<br />

POSOLSTVO VODY<br />

asaru Emoto, japonský výskumník<br />

a autor kníh o vode, je<br />

M<br />

známy svojimi experimentmi so zmrazovaním<br />

a fotografovaním kryštálikov<br />

vody, na ktoré najprv nechal pôsobiť<br />

myšlienky alebo slová buď pozitívneho<br />

alebo negatívneho charakteru. Niektoré<br />

tiež ovplyvňoval hudbou. Pozitívne<br />

pôsobenie na vzorky vody spôsobilo,<br />

že jej kryštály mali pekné vzory<br />

a tvary. Vplyvom negatívnych myšlienok<br />

naopak vznikli neharmonické<br />

a nepekné útvary, alebo nevznikli<br />

žiadne. M. Emoto raz fotografoval<br />

zmrazenú vzorku vody, ktorú odobral<br />

vo svojej vlasti v Shinagawe v Tokiu.<br />

S prekvapením zistil, že očakávané obrazce<br />

sa nevytvorili. Očividne asi nešlo<br />

o dobrú vodu. Poprosil však 500 svojich<br />

študentov z rôznych častí Japonska,<br />

aby na túto vzorku vody, ktorú položil<br />

na svoj pult, posielali dobré myšlienky.<br />

Následné fotografie potom zobrazovali<br />

pekné kryštalické štruktúry.<br />

V inom experimente zasa nechal na<br />

jednu vzorku vody pôsobiť peknú klasickú<br />

hudbu, ďalšej vzorke „púšťali“<br />

heavy-metal s nepeknými textami.<br />

Prvá vzorka vytvorila nádherné kryštály,<br />

v druhej vzorke sa nevytvorili<br />

kryštály žiadne.<br />

Účinok slov na vodu: túto formu kryštálu<br />

ovplyvnili slová o láske a vďačnosti.<br />

THE NOLAN SISTERS<br />

aždému z nás sa iste neraz stalo,<br />

K že si náhle spomenul na nejakú<br />

blízku osobu, ktorá čoskoro zatelefonovala,<br />

alebo pri zazvonení telefónu<br />

nás spontánne napadlo, kto nám volá.<br />

Ruppert Sheldrake, biológ a bádateľ<br />

v oblasti telepatie, sa vo svojom výskume<br />

zaoberá aj prenosom myšlienok<br />

v súvislosti s telefonovaním. Na<br />

svojej webovej stránke www.sheldrake.<br />

org uverejnil experiment (http://www.<br />

youtube.com/watch?v=UdOi3s-tBzk),<br />

na ktorý si prizval 5 dám zo známej<br />

anglickej ženskej hudobnej skupiny 80-<br />

tych rokov – The Nolan Sisters. Štyrom<br />

z nich pripadla úloha telefonistiek<br />

– vysielačiek signálu a piata, najmladšia<br />

sa stala prijímateľkou. Štyri staršie<br />

sestry na základe náhodného výberu<br />

hodom kockou mali zatelefonovať najmladšej<br />

sestre, ktorá čakala pri telefóne<br />

vo vzdialenejšom hoteli. Jej úlohou<br />

bolo prv než zdvihne slúchadlo<br />

uhádnuť, ktorá zo štyroch sestier jej<br />

práve telefonuje. Štatistická pravdepodobnosť,<br />

že uhádne správneho volajúceho<br />

je 25 %. Tento experiment preveril,<br />

či je možné myšlienkovým úsilím<br />

dosiahnuť lepší výsledok ako je štatistický<br />

priemer. Výsledok bol presvedčivý,<br />

dosiahnuté skóre bolo 50 %.<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


TÉMA<br />

V<br />

RAJČINY PROFESORA<br />

HOFFMANNA<br />

roku 1991 na podnet profesora<br />

Manfreda Hoffmanna vyhlásilo<br />

bavorské rádio „Hier und Heute“ experiment,<br />

ku ktorému boli prizvaní<br />

poslucháči tohto rádia. Prihlásili sa<br />

stovky poslucháčov. Náhodným výberom<br />

dostalo príležitosť 100 záujemcov.<br />

Vybrané osoby sa zúčastnili<br />

pokusu, ktorý mal preukázať, či je<br />

možné pozitívnymi myšlienkami<br />

ovplyvňovať vývoj rastlín. Každý<br />

účasník dostal písomné inštrukcie<br />

a šesť priesad rajčín rovnakého veku,<br />

sorty a dátumu výsadby. Týchto šesť<br />

rastlín museli rozdeliť na dve skupiny,<br />

ktoré zasadili vedľa seba v rozostupe<br />

približne jedného metra. Obidve<br />

skupiny rajčín mali vyrastať pri<br />

rovnakých svetelných a tepelných<br />

podmienkach, v rovnakej pôde a rovnako<br />

zavlažované a hnojené. Každý<br />

týždeň sa zaznamenávali údaje ako<br />

výška, začiatok kvitnutia, prvý náznak<br />

tvoriaceho sa plodu a počet plodov.<br />

Navyše sa vykonávali neohlásené<br />

kontroly. Rajčiny sa nesmeli<br />

skonzumovať, ale boli odovzdané na<br />

laboratórny rozbor kvality.<br />

Rozhodujúcim momentom pokusov<br />

bolo mentálne pôsobenie na rastliny.<br />

Na to poslúžilo už zmienené rozdelenie<br />

rastlín do dvoch skupín. S jednou<br />

skupinou mali účastníci pokusu<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

vybudovať „emocionálny vzťah“: rastliny<br />

denne láskyplne pozdravili a viackrát<br />

denne sa im priateľsky buď v myšlienkach<br />

alebo nahlas prihovárali.<br />

Ostatné tri rastliny dostali také isté<br />

množstvo svetla a vody, ale zostali bez<br />

tejto ľudskej náklonnosti.<br />

Účastníčka experimentu Uta Ebbinghausenová<br />

z Meckenheimu v prvom<br />

týždni pokusu nespozorovala medzi<br />

oboma skupinami žiaden zreteľný<br />

rozdiel. „Annu, Bertu a Cecíliu“ ako<br />

pokrstila svoje tri rastliny, každé ráno<br />

pekne pozdravila a viackrát za deň sa<br />

im prihovárala. Nezdalo sa jej správne<br />

nehovoriť s ostatnými tromi, no kvôli<br />

pokusu to vydržala. “Pred ôsmym týždňom<br />

bolo zjavné, že rastliny ku ktorým<br />

som sa prihovárala, rýchlejšie<br />

rástli a boli väčšie. Najväčšie plody<br />

mala po takmer troch mesiacoch Cecília,<br />

ktorá bola pôvodne problémový<br />

prípad. Keď som ju dostala, mala nalomenú<br />

stonku. Táto rastlina bola na<br />

konci pokusu najvydarenejšia, venovala<br />

som jej najviac starostlivosti.“<br />

Predavačka kníh Sibylle Hofmannová<br />

sa svojim rastlinkám prihovárala<br />

napríklad takto: ”ach, vy ste mi opäť<br />

podrástli, pekne, že ste tu. Slniečko<br />

svieti, takže sa vám dnes bude dobre<br />

dariť. Môžete opäť pekne podrásť…“<br />

Rozdiel medzi oboma skupinami sa<br />

u nej prejavil už v prvom týždni. “Trojica,<br />

ktorú som nikdy nezabudla pochváliť,<br />

rástla vlastne od začiatku rovnomerne.<br />

Kvety sa ukázali skôr a boli<br />

silnejšie ako ostatné. Mali skôr, viac,<br />

krajšie a väčšie plody. A ich listy zostali<br />

aj dlhšie zelené.”<br />

Na konci vegetačného obdobia priniesli<br />

účastníci plody a vypísané protokoly.<br />

Porovnanie hmotnosti plodov<br />

prinieslo zaujímavý výsledok: plody<br />

„hýčkaných“ rastlín boli ťažšie o 22,4 %.<br />

No rozdiely v kvalite medzi oboma<br />

skupinami nedokázali preukázať ani<br />

renomovaní labužníci pri ochutnávke<br />

ani chemické laboratórne vyšetrenia.<br />

Profesor Hoffmann bol na začiatku<br />

pokusu skeptický. Dostal však odpoveď<br />

na to, prečo majú niektorí ľudia<br />

zvláštne nadanie v zaobchádzaní s rastlinami<br />

a stromami, ktorým všetko pod<br />

rukami kvitne a nápadne rastie, bez<br />

toho, že by sami mali na to logické vysvetlenie.<br />

Tento fenomén si vysvetľuje<br />

tak, že títo ľudia cítili k svojim chránencom<br />

„zvláštny vnútorný vzťah“. Pokus<br />

s rajčinami to iba potvrdzuje.<br />

EXPERIMENT S FIALKAMI<br />

r. Henning z Ostenu, známy<br />

D mníchovský terapeut, na svojich<br />

seminároch pravidelne vykonáva<br />

pokusy v komunikácii medzi<br />

človekom a rastlinou napríklad aj<br />

takýmto experimentom: „Kúpime<br />

dve rovnako veľké fialky v kvetináči<br />

a postavíme ich na miesto, kde majú<br />

obidve rovnaké svetlo. Samozrejme<br />

sú polievané súčasne a pravidelne<br />

rovnakým množstvom vody. Jeden<br />

kvetináč má označenie mínus,<br />

druhý označenie plus. V skupine – to<br />

je približne 20 osôb – sa potom dohodneme,<br />

že každý z nás raz denne<br />

pôjde k obidvom rastlinám a bude<br />

s nimi hovoriť: buď nahlas, alebo<br />

iba v myšlienkach. Dôležité je, že<br />

sa rastline s označením mínus bude<br />

nadávať, napr. takto: „uschni, ty si<br />

taká škaredá, nikto ťa nepotrebuje,<br />

želám ti, aby sa ti listy scvrkli a odpadli“.<br />

S druhou rastlinkou sa má<br />

dobre zaobchádzať, bude iba chválená:<br />

„si prekrásna, tvoja modrá<br />

farba je krajšia ako obloha, chcel by<br />

som, aby sa ti vždy tak dobre darilo,<br />

aby tvoje kvety boli dlho také nádherné<br />

a prosím ťa, nikdy nezabudni,<br />

že ťa potrebujem“. “Tento pokus robím<br />

už viac rokov s každou vzdelávacou<br />

skupinou. Už po približne<br />

desiatich dňoch sa dá pozorovať zreteľný<br />

rozdiel medzi obidvomi rastlinami.<br />

U fialiek s označením mínus<br />

bolo zreteľne vidieť, že kvety neboli


TÉMA<br />

Myšlienkové formy<br />

... Živá sila, prúdiaca stvorením, a teda aj ľuďmi, pevne zachytí pomocou<br />

zomknutej vôle to jemnohmotné hotovej myšlienky a sformuje ho do<br />

zhusteného útvaru, ktorý vyjadruje zmysel tejto myšlienky. Živá sila sformuje<br />

teda niečo skutočné, niečo živé, čo potom vo svete myšlienkových<br />

foriem priťahuje rovnorodé podľa zákona príťažlivej sily alebo naopak, je<br />

priťahované rovnorodým, čo vždy záleží od jeho vlastnej sily.<br />

Podľa toho, ako je myšlienka pri svojom vzniku spolupreciťovaná, buď<br />

silnejšie alebo slabšie, taký bude mať i jej jemnohmotný útvar život.<br />

Tento svet myšlienkových foriem je husto obývaný. Vzájomnou príťažlivou<br />

silou vytvorili sa celé ústredne síl, z ktorých prúdi sústredená sila,<br />

ovplyvňujúca ľudí.<br />

V prvom rade ovplyvňuje tých, ktorí sa prikláňajú k tomu istému druhu,<br />

ktorí teda čosi podobné prechovávajú v sebe. Títo ľudia sú tým posilňovaní<br />

vo svojich predsavzatiach a neustále povzbudzovaní k vytváraniu<br />

nových, podobných útvarov, ktoré pôsobiac rovnako, vstupujú do sveta<br />

myšlienkových foriem.<br />

Avšak aj iní ľudia, ktorí nemajú v sebe tieto vlastnosti, môžu byť myšlienkovými<br />

ústredňami dotieravo obťažovaní a pozvoľna k nim priťahovaní,<br />

ak sa týmto strediskám trvalým prílivom dostane netušenej sily. Chránení<br />

pred tým sú len tí ľudia, ktorí majú v sebe nejakú mocnejšiu inorodosť,<br />

takže spojenie s odlišným je nemožné.<br />

Teraz je to žiaľ len nenávisť, závisť, neprajníctvo, zmyselnosť, lakomosť<br />

a všetky ostatné zlá, ktoré zásluhou zvýšeného počtu svojich prívržencov<br />

majú najmocnejšie centrály síl vo svete myšlienkových foriem. Menej už<br />

čistota a láska. Z tohto dôvodu sa zlo šíri neuveriteľnou rýchlosťou. K tomu<br />

ešte treba rátať s tým, že tieto silové centrály myšlienkových foriem nadväzujú<br />

spojenie s rovnorodými oblasťami temna. Odtiaľ sú najviac podnecované<br />

k neustále väčšej činnosti, takže pri ďalšom pôsobení môžu<br />

v ľudstve napáchať ozajstné spustošenie.<br />

Nech je preto požehnaná hodina, keď myšlienky čistej lásky zaujmú<br />

opäť viac miesta v ľudstve. Tým sa vyvinú vo svete myšlienkových foriem<br />

rovnorodé silné centrály, ktoré budú môcť dostať posily zo svetlejších sfér.<br />

A tak nielenže budú posilnení tí, ktorí usilujú k dobru, ale centrály budú<br />

pomaly pôsobiť očistne aj na temnejšie mysle.<br />

Ukážka z diela „Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina<br />

také veľké, rastlinky boli suchšie,<br />

hoci boli rovnako zalievané, a listy<br />

len tak viseli. Druhým fialkám sa<br />

darilo nádherne. Všetky tieto rozdiely<br />

sa do konca kurzu ešte zväčšili.<br />

Pritom účastníci nemuseli mať zlé<br />

svedomie, pretože po kurze beriem<br />

obidve fialky ku mne domov, kde sa<br />

obzvlášť dobre starám o slabú fialku.<br />

Po pár týždňoch láskyplnej opatery<br />

už žiadne rozdiely nie sú. A potom sa<br />

prihodí niečo zvláštne: fialka, s ktorou<br />

sa najprv zle zaobchádzalo, žije<br />

pravidelne dlhšie ako tá druhá, je<br />

silnejšia a zdravšia a má krajšie kvety.<br />

Je to podobné ako u ľudí. Kto prešiel<br />

utrpením, kto pochopil krízy ako<br />

šancu na vývoj, ten na svojej ceste<br />

zašiel ďalej, stal sa zrelším a žije svoj<br />

život intenzívnejšie a krajšie.“<br />

ZODPOVEDNOSŤ<br />

iaceré výsledky výskumov potvrdzujú,<br />

že myšlienky majú<br />

V<br />

vplyv, s ktorým sa doteraz nepočítalo.<br />

Vďaka ich preukázateľnému účinku je<br />

teraz jasné, že musia aj samé ako také<br />

z niečoho pozostávať, nemôžu byť ničím.<br />

Ich pôsobenie je nenápadné, no<br />

dostatočne citeľné. Nevzťahuje sa len<br />

na prejavy mozgu, presahuje osobný<br />

okruh jednotlivca bez obmedzenia<br />

na miesto alebo vzdialenosť. Všetky<br />

pokusy a poznatky zreteľne hovoria<br />

o tom, že myšlienky ako “diela“ ľudí<br />

majú vplyv na materiálny svet, ničivý<br />

alebo budujúci, presne podľa našej<br />

vôle. Výskum myšlienok viacerých<br />

bádateľov priniesol nový, rozšírený<br />

pohľad na zodpovednosť ľudí, ktorá<br />

nekončí len pri slovách a skutkoch.<br />

Kladie dôraz aj na zodpovednosť<br />

myšlienkovej dielne každého človeka:<br />

jej dôsledky sú viditeľné v materiálnom<br />

i nemateriálnom svete a na<br />

každého si počkajú tu či na druhom<br />

brehu.<br />

Martin Schott a Rastislav Podivinský<br />

martin.schott@svetgralu.cz<br />

rastislav.podivinsky@svetgralu.sk<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


g<br />

g<br />

PRÍBEH<br />

g<br />

O psoch,<br />

g<br />

g<br />

čo čítajú myšlienky<br />

g<br />

g<br />

g<br />

g<br />

g<br />

g<br />

g<br />

g<br />

Prevládajúci názor, ktorý robí zviera otrokom<br />

jeho inštinktov, sa začína pomaly<br />

meniť. Pamäť, schopnosť učiť sa, vysoko<br />

komplexné sociálne správanie a mimoriadne<br />

vyvinuté zmysly v ríši zvierat poukazujú<br />

na inteligenciu a vedomie.<br />

Reiner Holbe<br />

Č<br />

lovek sa už nemôže ďalej uzatvárať<br />

pred poznaním, že telepatia, jasnovidectvo,<br />

predvídavosť a ktoviečo iné<br />

nie sú schopnosti výlučné len u ľudí.<br />

Jedným z prvých, ktorí sa na akademickej<br />

pôde pustili do skúmania zatiaľ<br />

stále spornej oblasti, bol v dvadsiatych<br />

rokoch minulého storočia sovietsky<br />

psychiater a neurológ Vladimir Michailovič<br />

Bechterev (1857 – 1927). Svoje experimenty<br />

s telepatickou komunikáciou<br />

u zvierat vykonával v leningradskom<br />

ústave, ktorý dnes nesie jeho meno.<br />

Profesor Bechterev mal to šťastie, že<br />

našiel pre svoje široko poňaté pokusy<br />

ideálneho spolupracovníka v cirkusovom<br />

krotiteľovi Vladimirovi Durovovi<br />

a v jeho zvieratách. Durov, ešte než sa<br />

stal artistom v cirkuse, vyštudoval na<br />

univerzite biológiu. Prvý test, ktorý priniesol<br />

Bechterevovi neočakávané výsledky,<br />

spôsobil, že sa touto špeciálnou<br />

oblasťou začal bližšie zaoberať. Napísal<br />

vtedy na kúsok papiera istý príkaz a podal<br />

ho Durovovi, ktorý prišiel do ústavu<br />

s ovčiackym psom Marsom. Krotiteľ si<br />

prečítal obsah, uchopil hlavu psa pevne<br />

do svojich rúk a mlčky sa na neho pozeral.<br />

Po čase sa Mars z jeho zovretia uvoľnil<br />

a cieľavedome sa vydal do vedľajšej<br />

miestnosti. Bolo v nej niekoľko písacích<br />

stolov s kopami kníh a časopisov.<br />

Pes len nakrátko zaváhal, potom vyskočil<br />

na jeden písací stôl, uchopil do<br />

papule telefónny zoznam a priniesol ho<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

svojmu pánovi. Neverbálna komunikácia<br />

a odovzdávanie príkazu bez sprievodnej<br />

mimiky alebo gestikulácie fungovala<br />

perfektne. Bechterev totiž presne<br />

tento pokyn napísal na papier, ktorý potom<br />

bez slova podal krotiteľovi. Od tejto<br />

chvíle sa Bechterev a Durov k pokusom<br />

v leningradskom ústave schádzali pravidelne.<br />

Iné zviera, ktoré malo priam fenomenálne<br />

nadanie na to, aby plnilo Durovove<br />

telepatické rozkazy, bola Pikky,<br />

sučka škótskeho teriéra. Pikky vykonávala<br />

Bechterevove a Durovove príkazy<br />

absolútne presne. Veľmi obratne napríklad<br />

vzala z ruky hosťa vreckovku, rukavicu<br />

z kolien iného, vyliezla na stôl<br />

alebo priniesla z klavíra notovú partitúru.<br />

Všetky tieto úlohy boli sučke odovzdávané<br />

len v myšlienkach. Úzkostlivo<br />

sa pri tom dbalo predovšetkým na to,<br />

aby zvieraťu neboli nechcene odovzdávané<br />

pokyny pohybom očí ani inou mimikou.<br />

Približne v rovnakom čase, keď sa<br />

Bechterev a Durov snažili pri laboratórnych<br />

pokusoch prísť na stopu paranormálnym<br />

schopnostiam svojich chránencov,<br />

na zaostalom americkom juhu<br />

dvadsiatych rokov nechal o sebe počuť<br />

iný pes – seter Jim. Pri dlhodobom spolužití<br />

so psom nadobudli manželia Arsdalovci,<br />

ktorým pes patril, dojem, že Jim<br />

rozumie nielen ich hovoru, ale že dokáže<br />

aj čítať myšlienky.<br />

Najlepšie zdokumentovaná skúška<br />

Jimových neobyčajných schopností sa<br />

uskutočnila v roku 1933 na univerzite<br />

Missouri-Columbia. Vystúpil tu pred<br />

mnohými profesormi a študentmi. Počas<br />

náročných testov plnil Jim aj príkazy,<br />

ktoré mu boli zadané v rôznych jazykoch.<br />

Pes ignoroval iba jediný príkaz písaný<br />

po grécky. Autor spomedzi študentov<br />

sa neskôr priznal, že si chcel z Jima<br />

vystreliť a na papier napísal iba grécku<br />

abecedu – teda žiadny povel.<br />

Systematický výskum paranormálnych<br />

schopností zvierat sa v USA začal<br />

až v päťdesiatych rokoch. Výsledky<br />

pokusov uskutočnených na rôznych<br />

miestach s rôznymi rasami psov presvedčili<br />

výskumníkov o existencii telepatických<br />

schopností aspoň u niektorých<br />

psích rás. Psychológovia sa domnievajú,<br />

že toto nadanie je zvlášť silne vyvinuté<br />

v prípadoch, keď medzi zvieraťom a človekom<br />

existuje silný citový vzťah. Podľa<br />

dr. Essera, ktorý sa takými pokusmi zaoberal<br />

v Orangenburgu v New Jersey, by<br />

štúdium mimozmyslového vnímania<br />

u zvierat mohlo byť užitočné pri výklade<br />

paranormálnych javov vôbec.<br />

Podľa knihy Hartwiga Hausdorfa<br />

„Nadprirodzené schopnosti zvierat a rastlín“,<br />

Dialog 2009; spracovala Anna Štefková


ROZHOVOR<br />

Rozhovor s Teréziou<br />

Stankovskou,<br />

zakladateľkou Inštitútu<br />

homeopatického<br />

vzdelávania Slovensko<br />

Homeopatia<br />

– vášeň na celý život<br />

Položím vám otázku, ktorú ste<br />

už dostali asi veľakrát. Ako ste sa<br />

vlastne stali homeopatkou?<br />

Boli to moje vlastné zdravotné<br />

problémy, ktoré nedokázala vyliečiť<br />

klasická medicína. Hľadala som<br />

preto cestu alternatívnej liečby, prešla<br />

som viacerými liečiteľmi na Slovensku<br />

i v Čechách, kým som sa dostala<br />

k jednému ľudovému liečiteľovi, homeopatovi,<br />

ktorého mi odporučila<br />

moja známa; pomohol jej, aj jej rodine.<br />

S istou dávkou nedôvery ako<br />

chemička som išla za ním. Síce som<br />

už o homeopatii mala naštudované<br />

základné informácie, vedela som, že<br />

sa používajú veľmi malé koncentrácie<br />

liekov, dokonca jedov, čo ma prekvapilo,<br />

pretože som mnoho rokov<br />

pracovala vo výskume liečiv a o toxikológii<br />

liečiv som niečo vedela, no<br />

ale už som nemala žiadnu inú možnosť,<br />

pretože som vyskúšala naozaj<br />

všetko. Napokon som bola príjemne<br />

prekvapená, že tento homeopat mi<br />

s mojím problémom pomohol. Lenže<br />

žiaľ, niekoľko mesiacov po tom, čo sa<br />

môj stav po polročnej práceneschopnosti<br />

začal zlepšovať, tento človek<br />

náhle zomrel. Tak som začala hľadať<br />

ďalej, až som sa dostala k ponuke<br />

seminára homeopatie v Brne,<br />

ktorý poriadala londýnska homeopatická<br />

škola. Myslela som si, že sa to<br />

za pár mesiacov všetko naučím a že<br />

si budem môcť vyriešiť svoje vlastné<br />

problémy a problémy vo svojom okolí.<br />

Mala som i chorého otca a prognóza<br />

možnosti jeho vyliečenia bola veľmi<br />

zlá. Tak som si povedala, že sa to naučím<br />

a budem vedieť pomôcť sebe aj<br />

svojej rodine, no a napokon sa z toho<br />

stala vášeň na celý život. A čím viac<br />

sa tomu venujem a vzdelávam, tým<br />

viac zisťujem, koľko toho ešte na štúdium<br />

stále je.<br />

Sú viaceré homeopatické školy –<br />

anglická, francúzska, indická...<br />

ktorú uprednostňujete vy?<br />

Venujem sa klasickej, anglickej homeopatii,<br />

ktorá uznáva princípy zakladateľa<br />

homeopatie Samuela Hahnemanna<br />

a rozvíja ju do moderných<br />

smerov. Liečime podľa holistického<br />

princípu „podobné sa lieči podobným“.<br />

Je to princíp, ktorý hovorí, že<br />

telo a duša je jeden celok. Nemôžeme<br />

liečiť fyzické telo, pokiaľ nebudeme<br />

liečiť chorého najskôr na duševnej<br />

úrovni. Problémy na duševnej úrovni<br />

sa potom prejavujú vo fyzickej rovine<br />

v podobe chorôb. Nemôžem liečiť len<br />

niektorý orgán človeka, pretože napr.<br />

bolesť je len signalizácia, že s človekom<br />

nie je niečo v poriadku. Pre mňa<br />

preto nie je dôležitá len diagnóza, ale<br />

to, ako sa problém u daného človeka<br />

prejavuje, i to, ako sa človek v tomto<br />

svete cíti, ako vníma tento svet, ako sa<br />

Pani Terézia Stankovská je povolaním<br />

chemička. Homeopatii sa venuje 18 rokov.<br />

správa, pretože každý sme individualita<br />

a každý vnímame svoju existenciu<br />

iným spôsobom, riadime sa určitými<br />

vzorcami, ktoré sú typické len<br />

pre nás. Dôležité je pre mňa to, prečo<br />

v živote konáme, ako konáme, prečo<br />

myslíme tak, ako myslíme.<br />

Spomenuli ste, že základným pravidlom<br />

v homeopatii je ,,podobné sa<br />

lieči podobným“. Ako to podľa vás<br />

funguje?<br />

Homeopatia člení lieky do niekoľkých<br />

skupín. Sú to lieky z ríše rastlinnej,<br />

minerálnej aj živočíšnej. Riadime<br />

sa tzv. doktrínou signatúr, ktorá<br />

je homeopatii veľmi nápomocná. Je<br />

dôležité v akej podobe je minerál,<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


ROZHOVOR<br />

alebo rastlina, kde sa nachádza, aké<br />

má vlastnosti, aké účinky vyvoláva<br />

u zdravého človeka. Alebo pri lieku<br />

zo zvieracej ríše treba uvažovať, ako<br />

to zviera žije, ako sa správa v prírode,<br />

pretože rovnaká stopa je zanechaná<br />

v lieku vyrobenom z tej-ktorej rastliny,<br />

minerálu, či živočícha. Na základe<br />

podobnosti sa potom určuje<br />

konštitučný liek.<br />

...skúste nám to priblížiť na nejakom<br />

príklade:<br />

Tak napríklad môjho manžela, keď<br />

pil vodu z pohára, do jazyka poštípala<br />

včela. Mal opuch, ktorý mohol<br />

spôsobiť udusenie, manžel má alergiu<br />

na včelí jed. V tom čase bol na<br />

chalupe sám, stihol mi ešte zavolať<br />

a ja som mu povedala, že na poličke<br />

je liek Apis. Ešte sa dokonca stihol<br />

aj odfotiť mobilom, vyzeral naozaj<br />

hrozne. Tento liek mu zabral, možem<br />

povedať, že mu v tej chvíli i zachránil<br />

život. Čiže Apis ako liek z včely lieči<br />

pichnutia včelou ale aj iné prípady,<br />

ktoré majú podobné príznaky ako po<br />

pichnutí včelou. Zoberme si napríklad<br />

strichnín, je to jed, toxická látka,<br />

ktorá u zdravého človeka spôsobuje<br />

kŕčové stavy. V homeopatickej podobe<br />

máme lieky, ktoré sú vyrobené<br />

z látok obsahujúcich strichnín a tieto<br />

lieky sa použijú práve na liečbu kŕčov.<br />

Je známe, že homeopatia je účinná<br />

i v liečbe chronických chorôb, z ktorých<br />

sa mnohé považujú za nevyliečiteľné.<br />

Ako podľa vás vôbec vznikajú<br />

tieto chronické choroby?<br />

Tých dôvodov je niekoľko. Jednak<br />

sú to dedičné predispozície, ktoré<br />

v nás tlejú a za určitých okolností<br />

sa môžu prejaviť. Najväčším spúšťačom<br />

ochorení je naša vlastná psychika<br />

a spôsob ako žijeme. Homeopatia<br />

je vhodná preto, lebo sa hľadá<br />

príčina a neriešia sa len dôsledky.<br />

Ako som už hovorila, žijeme v určitých<br />

vzorcoch správania sa. Určitý<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

stereotyp v našom myslení a emóciách<br />

sa stáva prekážkou, nedokážeme<br />

flexibilne reagovať, ale opakujeme tie<br />

isté chyby a nedokážeme sa z nich vymaniť,<br />

nevieme zmeniť spôsob života,<br />

ktorý nám ubližuje. Darmo vieme,<br />

že by sme sa mali správať inak, jesť<br />

iné jedlá, žijeme stereotypne a nemáme<br />

silu, či vôľu prekonať svoje<br />

nedostatky.<br />

A akým spôsobom diagnostikujete?<br />

Predovšetkým človek by mal prísť<br />

k homeopatovi dobrovoľne, odporučenému<br />

lieku musí predchádzať<br />

rozhovor, ktorý je veľmi podrobný.<br />

Chorý človek musí popísať celý svoj<br />

stav, ako pociťuje to ochorenie, aké<br />

sú príznaky, dopodrobna sa treba vypytovať<br />

na jeho strachy, sny, obdobie,<br />

kedy začali jeho problémy...<br />

Všimol som si, že používate viaceré<br />

hrubé knihy. Ktorá z nich je pre<br />

vás najdôležitejšia?<br />

Tých kníh je niekoľko, v prvom<br />

rade treba ovládať základné dielo<br />

zakladateľa homeopatie Organon<br />

homeopatickej liečby; je to kniha,<br />

kde sú základné filozofické poučky,<br />

ktorým treba rozumieť a ktorými<br />

sa treba riadiť. Ďalšou knihou, bez<br />

ktorej homeopat nemôže pracovať je<br />

Repertórium. Táto kniha obsahuje<br />

všetky možné príznaky ľudského<br />

tela – od mysle až po orgány. Ďalej je<br />

to Materia Medika, kde sú popísané<br />

celkové obrazy daných liekov. Najprv<br />

pomocou Repertória vyberieme liek,<br />

o ktorom predpokladáme, že môže<br />

byť vhodný na základe podobnosti,<br />

následne si to potom skontrolujeme<br />

v Materii Medike.<br />

Spomeniete si na niektorý zvlášť<br />

zaujímavý alebo typický prípad vyliečenia?<br />

Je ich niekoľko. Najradšej mám tie<br />

prípady ľudí, s ktorými sa stretávam<br />

doteraz. Mám dlhodobý kontakt<br />

s niektorými mojimi bývalými pacientmi<br />

a vidím ako sa im vodí, že<br />

ten liek naozaj fungoval, že sú harmonickí<br />

a dobre sa im darí. Potom sú<br />

to naši žiaci v škole. Každému z nich,<br />

ak má záujem, určujem jeho konštitučný<br />

liek a my ostatní na stretnutiach<br />

v škole môžeme pozorovať, ako<br />

ten človek reaguje, ako sa správa a vidíme<br />

zmenu po podaní konštitučného<br />

lieku.<br />

Môžete spomenúť aj nejaký konkrétnejší<br />

prípad?<br />

O svojom osobnom prežití<br />

a účinku homeopatickej liečby hovorí<br />

študentka Zuzana:<br />

Ja som dosť výbušný typ, zvyknem<br />

veľmi prudko a rýchlo reagovať, ak<br />

ma niekto „vytočí“. Momentálne je<br />

to ale také, že ak cítim, že svoj hnev<br />

neovládnem, že čoskoro vybuchnem,<br />

dokážem zachytiť moment keď sa to<br />

blíži a viem sa ovládnuť a reagovať pokojne.<br />

Povedala by som, že už častejšie<br />

viem pokojnejšie reagovať, a častejšie<br />

sa viem na celú tú vec pozrieť<br />

z nadhľadu. Jednoducho je zo mňa<br />

vyrovnanejší človek. Naučila som sa<br />

ľudí vnímať úplne inak, s väčším pochopením.<br />

To treba jednoducho zažiť,<br />

človeku akoby sa otvorili oči. Keď sa<br />

začnete liečiť, tak veci sa náhle začínajú<br />

vyjasňovať. Bola to moja agresivita,<br />

povýšenosť, vždy som chcela tlakom<br />

dokázať, mať pravdu, za každú<br />

cenu presadiť svoj názor, pretože som<br />

bola na sto percent presvedčená, že je<br />

pravdivý. Dnes dokážem ľudí o niečo<br />

viac počúvať a naučila som sa niečo,<br />

čo bol dovtedy pre mňa neznámy pojem:<br />

a to je pokora. V minulosti, ak<br />

mi chcel niekto niečo vysvetliť, som<br />

reagovala tak, že som ho síce počúvala,<br />

no v podstate mi bol dôležitejší<br />

môj názor a vypočula som ho len aby<br />

som ho mohla preskočiť a pretlačiť<br />

svoj názor. Dnes keď počúvam, tak


ROZHOVOR<br />

dávam človeku priestor i čas aby sa<br />

mohol vyjadriť, snažím sa prijímať<br />

i ten jeho názor a niekedy zistím, že<br />

ak dám tomu človeku čas, tak nakoniec<br />

môže mať naozaj pravdu.<br />

Tieto zmeny sa udejú vo vnútri človeka,<br />

ale zmení sa aj jeho vyžarovanie<br />

do okolia, to znamená, že človek,<br />

ktorý sa lieči, urobí dobre nielen sebe<br />

samému, ale aj celému svojmu okoliu,<br />

rodine – to, že nie je agresívny a výbušný<br />

sa samozrejme premietne aj do<br />

vzťahov a do celého života.<br />

a stáva sa z nej chronický problém.<br />

A ja som už mala veľmi zlé stavy, a aj<br />

toto mi zmizlo zo života, postupne<br />

samozrejme. Ďalší problém som mala<br />

so ženskými orgánmi, prešla som<br />

mnohými gynekologickými ambulanciami<br />

a zjedla veľa liekov, ale nepomáhalo<br />

to. Aj to sa vyliečilo. Samozrejme,<br />

z času na čas sa stane pod<br />

vplyvom ťažkých životných situácií,<br />

že staré symptómy sa znovu objavia.<br />

Ale dá sa veľmi rýchlo z toho dostať<br />

pomocou svojho konštitučného lieku.<br />

okamžite. Ak dostanete nesprávne<br />

zvolený liek, tak vám môže pomôcť<br />

len čiastočne alebo dokonca uškodiť,<br />

ale vhodne zvolený liek vás môže<br />

úspešne vyliečiť.<br />

Takže aj taký rozvod možno odložiť,<br />

nie?<br />

(Zuzana) Ale áno (smiech), dokonca<br />

sme mali taký prípad... naša<br />

kolegyňa v ročníku, ktorá sa po dlhoročnom<br />

manželstve, v ktorom chýbala<br />

komunikácia, chcela rozviesť.<br />

Po podaní lieku manželovi začal byť<br />

omnoho komunikatívnejší, vnímavejší<br />

a ústretový. Úplne ju to zaskočilo...<br />

dokonca si začal pýtať ďalšie<br />

dávky lieku, lebo cítil prínos a ona<br />

bola nadšená.<br />

U mňa však toho bolo viac. Mala<br />

som depresie. Neverila som si, zatvárala<br />

som sa doma v byte, nechodila<br />

som von, všetko som videla čierne.<br />

Tí čo majú depresie to veľmi dobre<br />

poznajú, že človek nemá energiu, nedokáže<br />

urobiť ani niektoré základné<br />

veci ako upratať domácnosť a normálne<br />

sa venovať práci. Mne to vrátilo<br />

chuť do života, prinieslo vyrovnanosť<br />

a celkovo pozitívne vnímanie<br />

všetkého okolo seba.<br />

To je dosť nezvyčajný príbeh. Ako<br />

študentka homeopatie, mali ste prípady<br />

aj bežnejších, typicky telesných<br />

zdravotných problémov?<br />

(Zuzana) Môžem popísať aj ďalší<br />

môj zdravotný problém. Od malička<br />

som mala problémy s močovými<br />

cestami, časté zápaly, ktoré sa liečili<br />

antibiotikami, a pokiaľ sa nimi<br />

lieči príliš často, choroba sa zhoršuje<br />

Mnoho ľudí hľadá na<br />

svoje choroby rýchly<br />

liek. Chce vziať pilulku<br />

a byť vyliečený do týždňa.<br />

Koľko trvalo vám,<br />

kým ste sa zbavili svojich<br />

zdravotných problémov?<br />

Ja (Zuzana) som bola<br />

prvýkrát u homeopata<br />

pred desiatimi rokmi.<br />

Dostala som nejaký konštitučný<br />

liek, ktorý mi<br />

pomaličky začal zaberať<br />

na psychickej úrovni.<br />

Lenže mne bolo ťažko<br />

a ja som ho prestala brať.<br />

K homeopatickej liečbe<br />

som sa vrátila po rokoch,<br />

keď mi na zápaly stredného<br />

ucha nepomáhali<br />

ani antibiotiká.<br />

Liečba sa dá veľmi<br />

urýchliť, keď si človek<br />

nájde dobrého homeopata<br />

(a tým správny liek).<br />

Ja som navštívila troch, kým som takého<br />

našla – p. Stankovskú. Myslím<br />

si, že pri zvolení dobrej liečby sa dá<br />

chronická choroba vyliečiť za obdobie<br />

od niekoľko mesiacov do niekoľkých<br />

rokov. No je to ťažké generalizovať,<br />

pretože naozaj to závisí od<br />

individuálneho prípadu, od zdravotného<br />

stavu človeka, od jeho konštitúcie.<br />

Ustupovať môžu začať problémy<br />

Zakladateľ homeopatie, Samuel Hahnemann (1755–1843).<br />

Princípy homeopatie, ktoré objavil, platia dodnes.<br />

Dnešný životný štýl prináša<br />

omnoho viac psychických problémov<br />

ako v minulosti. Máte prípady<br />

vyliečenia aj zdravotných problémov<br />

psychického pôvodu?<br />

(T. Stankovská) Príčina zdravotného<br />

problému nespočíva len vo fyzickej<br />

alebo psychickej úrovni, ale<br />

vždy je to komplex príčin. Prvý posun<br />

v liečení, i keď za vami príde človek<br />

s fyzickým problémom, je v mentálnej,<br />

či emocionálnej oblasti. Na prvej<br />

kontrole musím vidieť, že je trošku<br />

uvoľnenejší, že má lepšiu náladu, že<br />

lepšie zvláda svoje problémy a tým<br />

úplným vyliečením toho človeka je,<br />

že má väčšiu vôľu, chuť do života, vie<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


ROZHOVOR<br />

riešiť svoje problémy s väčším nadhľadom,<br />

je harmonickejší.<br />

Aby som bola konkrétnejšia, mala<br />

som prípad chlapčeka, ktorý bol zasiahnutý<br />

elektrickým prúdom a bol<br />

niekoľko minút v bezvedomí. Bol ešte<br />

v predškolskom veku a hrozilo, že nebude<br />

môcť chodiť do riadnej školy,<br />

ale do špeciálnej, pretože jeho psychika<br />

zostala narušená. Avšak pod<br />

vplyvom homeopatickej liečby sa dal<br />

úplne do poriadku. Teraz už chodí na<br />

strednú školu a je zdravý.<br />

Stále častejším problémom sa stávajú<br />

depresie. Mali ste aj takýchto<br />

pacientov?<br />

Áno, aj depresie sa dajú pekne liečiť.<br />

Mala som napríklad pacientku s popôrodnými<br />

depresiami a dalo sa to<br />

pekne do poriadku.<br />

Občas sa stretávam s názormi, že<br />

homeopatická liečba nefunguje, že<br />

niektorým ľuďom nezabrala. Čo<br />

môže byť podľa vás príčinou?<br />

Pamätám si slová lektorov, keď som<br />

ešte študovala homeopatiu, že nikdy<br />

nie je chyba v lieku, ale je to v človeku,<br />

ktorý liek dáva. Nie že by homeopat<br />

nechcel človeku pomôcť, ale stane<br />

sa, že liek, ktorý sa vyberie, nesadne.<br />

Preto je veľmi dôležité, aby bola dobrá<br />

komunikácia a vzájomná dôvera medzi<br />

pacientom a homeopatom, aby sa<br />

vždy našiel ten správny liek a aby sa<br />

dal následnými kontrolami prípadne<br />

skorigovať.<br />

Jedným z najvážnejších spoločenských<br />

problémov je alkoholizmus.<br />

Čo myslíte, čo je príčinou toho, že<br />

mnoho mužov, ale i žien uniká k alkoholu,<br />

ktorý nakoniec zruinuje ich<br />

život, z mnohých sa stávajú bezdomovci...<br />

Dôvodom je to, že nedokážeme riešiť<br />

svoje problémy, chýba nám vôľa.<br />

Každý z nás sa snaží riešiť ťažkosti<br />

inou cestou a jednou z možností, ako<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

dokázať preklenúť problémy, je siahnuť<br />

po fľaške. Tá niekomu pomôže<br />

sa uvoľniť a vybiť negatívne emócie<br />

týmto spôsobom, niekomu pomôže<br />

zabudnúť na problém v čase, keď je<br />

pod vplyvom alkoholu. Avšak po vytriezvení<br />

sa človek dostáva opäť do<br />

začarovaného kruhu, z ktorého nevie<br />

von.<br />

Dá sa aj alkoholik vyliečiť homeopaticky?<br />

Mohol by sa, ale samozrejme dôvod,<br />

prečo sa z človeka stáva alkoholik<br />

nie je jeden a homeopatia nepátra<br />

po príznaku ale hľadá dôvod. Treba<br />

hľadať a odstrániť príčinu a až potom<br />

môžeme čakať, že by si pacient mohol<br />

uvedomiť a pochopiť, prečo sa k alkoholu<br />

uchyľuje. Nie je to jednoduché,<br />

ale dá sa to.<br />

Ste zakladateľkou Inštitútu homeopatického<br />

vzdelávania Slovensko<br />

a vediete vlastnú školu. Čo predchádzalo<br />

založeniu IHVS a čo čaká<br />

študentov vašej školy?<br />

Nie som spokojná s úrovňou homeopatie<br />

na Slovensku, je málo klasických<br />

homeopatov nelekárov. V Čechách<br />

napríklad existujú školy pre<br />

homeopatov nelekárov, na Slovensku<br />

nebola, tak som vzala na seba túto<br />

ťažkú úlohu aby u nás vznikla určitá<br />

komunita nelekárov, aby aj oni dostali<br />

šancu, pokiaľ sa chcú venovať<br />

klasickej homeopatii, aby im poskytla<br />

adekvátne vzdelanie, ktoré sa týka nie<br />

len klasickej homeopatie, ale aj základného<br />

medicínskeho minima, ktoré<br />

od absolventov vyžaduje i európske<br />

centrum pre homeopatiu.<br />

Čo sa týka študentov, mám na nich<br />

veľmi prísne kritériá. Ide o štvorročné<br />

diaľkové štúdium, kde sa preberajú<br />

základné filozofické témy. Stretávame<br />

sa na seminároch raz za mesiac.<br />

V prvých ročníkoch sa preberajú<br />

základy homeopatie, základné rozdelenie,<br />

neskôr sa rozoberajú všetky<br />

najdôležitejšie lieky, samozrejme aj<br />

moderné smery, a veľmi dôležitá je<br />

aj doktrína signatúr, základné poznatky<br />

z toxikológie, z biológie, rozdelenie<br />

liekov do čeľadí, základné<br />

poznatky z chémie. Dôležité je, aby<br />

sa študenti naučili ako pracovať s pacientom,<br />

ako viesť rozhovor, dôležité<br />

sú živé prípady, kontroly ich vlastných<br />

pacientov pod mojím vedením.<br />

V konečnom dôsledku ja rozhodnem<br />

aký dostane liek, po dohode so študentom.<br />

V poslednom ročníku majú<br />

študenti takzvané supervízie, to znamená,<br />

že prinesú vlastné prípady a ja<br />

ich s nimi riešim. Za celé obdobie výučby<br />

sú podľa smerníc európskej centrálnej<br />

rady pre homeopatiu povinní<br />

odovzdať mi tridsať vlastných prípadov.<br />

Štúdium je zároveň aj cesta sebapoznávania.<br />

Študent musí byť najprv<br />

vyrovnaný sám so sebou, poznať samého<br />

seba, aby svoje problémy neprenášal<br />

na svojich pacientov.<br />

Otázka na záver:<br />

Chorobou, či skôr znakom dnešnej<br />

doby je vysoká rozvodovosť a zároveň<br />

aj neochota vstupovať do manželstva.<br />

Čo si myslíte, že je príčinou<br />

tohto stavu a aké sú východiská?<br />

To je veľmi široká téma, sú to na<br />

jednej strane finančné tlaky, mladí<br />

ľudia chcú po ukončení školy najskôr<br />

urobiť kariéru, prípadne zabezpečiť<br />

zázemie pre založenie rodiny, potom<br />

je tu určite i záležitosť citových väzieb<br />

medzi partnermi, nedôvera, ktorú<br />

dnes ľudia majú navzájom jeden voči<br />

druhému. Je tu iste i otázka morálky<br />

a zvyšujúci sa nedostatok hlbšieho<br />

vnímania vzťahov, prílišná náročnosť<br />

a požiadavky jeden na druhého,<br />

neschopnosť tolerancie, akceptovania<br />

jedinečnosti, neochota vzájomnej<br />

pomoci. Je to všetko otázka ega<br />

a priorít ľudí.<br />

Rastislav Podivinský<br />

rastislav.podivinsky@svetgralu.sk


TÉMA<br />

Mágia<br />

tomáš výboch<br />

cesta do neznáma<br />

Je málo pojmov, ktoré môžu v človeku vyvolať<br />

také mnohoraké pocity, ako je mágia.<br />

Pojem, ktorý u niekoho vyvoláva len<br />

súcitný pohľad nad nevedomosťou a naivitou,<br />

u iného pocit bázne a nesmiernej<br />

príťažlivosti, u ďalšieho zas pocit ostychu<br />

až veľký strach. Mágia je skrátka<br />

pojem zahalený závojom, pod ktorým<br />

však málokto očakáva niečo kladné a pozitívne.<br />

Mágia ja každopádne súčasťou<br />

ľudstva a možno povedať, že je taká<br />

stará ako ľudstvo samo, aj keď zmysel<br />

tohto pojmu sa počas tisícročí menil.<br />

J<br />

ednou z jej najúplnejších a najjasnejších<br />

definícií je táto: „Mágia je<br />

využívanie neznámych, dočasne nedefinovateľných<br />

a konkrétne nedokázateľných<br />

prírodných a kozmických síl<br />

na určitý zámer“.<br />

Aj keď to navonok nie je zrejmé, mágia<br />

má svojich stúpencov i dnes. Ľudí<br />

priťahuje z rôznych dôvodov snáď<br />

práve preto, že vo všeobecnom povedomí<br />

nemá toto tajné učenie takmer<br />

žiadne hranice. Chcete rýchlo a ľahko<br />

zbohatnúť? Pomocou mágie to dosiahnete!<br />

Chcete získať lásku človeka, pre<br />

ktorého ste doposiaľ ľahostajný a nepríťažlivý?<br />

Žiadny problém! Chcete<br />

sa pomstiť človeku, ktorý vám ublížil –<br />

aj tu vám mágia ochotne poskytne<br />

svoje služby. Alebo proste túžite po<br />

moci a sláve, po tom, aby ste prečnievali<br />

z davu a túžite to získať akýmkoľvek<br />

spôsobom – ale tak, aby ste za<br />

to neboli braný na zodpovednosť? Aj<br />

tu vám mágia ponúka<br />

mnoho spôsobov.<br />

Tým že mágia využíva<br />

sily, ktoré sú ľudským<br />

očiam neviditeľné, očakáva<br />

sa, že dokáže úplne<br />

všetko; ľudia často predpokladajú,<br />

že zákony<br />

ktoré riadia svet viditeľný<br />

nie sú totožné so<br />

zákonmi, ktoré riadia<br />

svet záhrobný. A čo je<br />

prirodzenou cestou nedosiahnuteľné,<br />

to tajná<br />

náuka sľubuje ľahko splniť.<br />

Pritom sa často kladie<br />

dôraz na to, že človek<br />

za tieto skutky nebude<br />

musieť niesť žiadnu zodpovednosť,<br />

pretože sú predsa ľudským<br />

očiam skryté a teda - nedokázateľné.<br />

Tak si mágia kvôli nejasnej predstave<br />

získala a stále získava mnoho<br />

stúpencov, ktorí ju praktizujú v domnení,<br />

že keď jej účinky nevidieť, nie<br />

je potrebné za ne skladať účty.<br />

Skúsenosti však ukázali, že to tak<br />

veľmi často nebýva a následky sú neraz<br />

osudné.<br />

S<br />

ZMLUVA S DIABLOM<br />

tačí si spomenúť na slávneho doktora<br />

Johanna Fausta – profesora<br />

na univerzite vo Wittenbergu, ktorého<br />

osoba je opradená mnohými<br />

Zmluva s diablom<br />

bola obľúbenou<br />

témou pre literárne,<br />

operné i výtvarné<br />

stvárnenie. Faust si<br />

pomaly uvedomuje<br />

svoj nerozvážny čin<br />

a ľutuje ho, kým Mefisto<br />

sa škodoradostne teší<br />

z ľudskej hlúposti.<br />

legendami a bola neskôr<br />

predlohou pre slávne<br />

Goetheho dielo. Jedna<br />

z nich vraví, že Faust<br />

bol človek, ktorého<br />

túžba po poznaní bola<br />

neukojiteľná. Faust zapredal<br />

svoju dušu diablovmu<br />

služobníkovi Mefistofelovi,<br />

ktorý mu ako<br />

protislužbu poskytoval<br />

svoju múdrosť 24 rokov.<br />

Ako sa roky míňali,<br />

začal si Faust uvedomovať,<br />

že Mefistofelom<br />

poskytovaná múdrosť<br />

nie je tá pravá múdrosť<br />

a svoj nerozvážny čin<br />

veľmi ľutoval. Keď však<br />

na to prišiel, bolo preňho už príliš<br />

neskoro, pretože od zmluvy nebolo<br />

možné odstúpiť, keďže ju podpísal<br />

vlastnou krvou. Mefistofeles si po<br />

jeho dušu v noci prišiel a Fausta na<br />

druhý deň našli jeho žiaci mŕtveho<br />

v jeho pracovni.<br />

V tomto príbehu je veľmi jednoducho<br />

a jasne vykreslené zmýšľanie<br />

a počínanie minulých i súčasných<br />

mágov.<br />

Faust sa rozhodol vedome porušiť<br />

zákony prírody a získať múdrosť<br />

nie cestou prirodzenou – ako obyčajný<br />

človek, ktorý s bdelým duchom<br />

a s čistou mysľou postupne kráča po<br />

ceste poznania, ale rozhodol sa onú<br />

múdrosť získať okamžite. Sám si bol<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


TÉMA<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

vedomý, že jeho konanie<br />

nie je celkom<br />

správne, pretože vedel,<br />

že démon, ktorého privoláva,<br />

je služobníkom<br />

diabla. Napriek tomu<br />

spočiatku naivne veril,<br />

že dokáže od tohto prisluhovača<br />

diabla dostať<br />

pravú čistú múdrosť,<br />

čo si samozrejme<br />

odporuje, pretože „zlo<br />

plodí len zlo“ a tak je<br />

nelogické očakávať od<br />

diablovho služobníka<br />

niečo dobré. A tak sa<br />

aj stalo. Mefistofeles<br />

poskytol Faustovi<br />

mnoho vedomostí, no<br />

táto zdanlivá múdrosť<br />

ho v skutočnosti učila<br />

konať v protiklade<br />

s Božou vôľou. Toto<br />

počínanie je v legende<br />

vykreslené tak, že Faust<br />

získal na svoje prianie<br />

mladosť, a okrem toho<br />

dokázal napr. „vyčarovať“<br />

v strede zimy<br />

strapec hrozna, čo je<br />

samozrejme podľa<br />

prírodných zákonov –<br />

totožných s vôľou<br />

Božou – nemožné.<br />

Tým symbolicky spečatil<br />

známu Zmluvu<br />

s diablom vlastnou krvou. A aj keď<br />

si to už na konci života uvedomil, nič<br />

mu to nebolo platné, pretože vina ktorou<br />

sa zaťažil, bola príliš veľká.<br />

T<br />

ento príbeh celkom presne vrhá<br />

svetlo na chyby bádateľov okultizmu<br />

a praktikantov mágie a môže<br />

byť preto človeku vážnym varovaním,<br />

aby sa nezahrával so silami, ktorých<br />

účinnosť a pôsobenie nepozná; a obzvlášť,<br />

aby neveril naivnej predstave,<br />

že dokáže obísť pôsobenie prírodných<br />

zákonov.<br />

Goetheho legendárny Faust experimentuje so zaklínadlami,<br />

Edwin Austin Abbey, okolo 1835.<br />

Typickým znakom väčšiny mágov<br />

je očakávanie, že s trochou chytrosti<br />

preľstia prírodné zákony. Sú si vedomí<br />

zákona „zvratného pôsobenia“, ktorý<br />

hovorí o tom, že čo človek zaseje, to<br />

taktiež zožne, no napriek tomu predpokladajú,<br />

že oni sami tomuto zákonu<br />

uniknú. Tak napríklad v úvode jednej<br />

z kníh o mágii je varovanie:<br />

„Pokiaľ je Tvoje srdce zmietané lakomstvom<br />

alebo nenávisťou, vrhni túto<br />

knihu do ohňa, v opačnom prípade Ti<br />

bude prameňom všetkého zla, príčinou<br />

Tvojej skazy a úplnej záhuby. Ak<br />

si však plný viery, nádeje<br />

a lásky, uschovaj<br />

ju ako najdrahší poklad<br />

všehomíra. Si slobodný<br />

vo svojich činoch, nezabudni<br />

však, že budeš nútený<br />

skladať presný účet<br />

z užívania pokladov,<br />

ktoré Ti tu zverujem.“<br />

Vzápätí sa však autor<br />

snaží zbaviť zodpovednosti<br />

slovami:<br />

„Pokiaľ ide o mňa, služobníka<br />

Božieho, odmietam<br />

akúkoľvek zodpovednosť<br />

za to, že som<br />

nenapísal túto knihu iba<br />

pre dobro ľudstva.“<br />

Za zmienku ešte stojí,<br />

že v uvedenej knihe<br />

sú návody, ako privolať<br />

niečiu lásku, prekliať<br />

susedov dobytok,<br />

alebo privodiť smrť<br />

protivníka.<br />

J<br />

e smutné, že práve<br />

mágovia, ľudia, ktorí<br />

sú presvedčení o existencii<br />

jemnohmotného<br />

sveta a veria aj v Boha<br />

a jeho spravodlivosť,<br />

zároveň jeho existenciu<br />

popierajú, pretože<br />

konajú zlo s myšlienkou,<br />

že sú povznesení nad akúkoľvek<br />

zodpovednosť. S ľútosťou možno<br />

konštatovať, že toto nie je iba prejav<br />

nevedomosti, ale aj ohromná namyslenosť.<br />

Čím je však táto hanebná márnomyseľnosť<br />

živená?<br />

V mágii existuje mnoho odlíšení. To<br />

najznámejšie je rozdelenie na mágiu<br />

čiernu a bielu, pričom čierna (tzv. malefícium)<br />

sa používa na konanie zla,<br />

a biela na konanie dobra, ako je napríklad<br />

liečenie alebo privolávanie<br />

lásky. Treba však spomenúť, že niektorí<br />

mágovia existenciu bielej mágie


TÉMA<br />

zavrhujú, keďže napríklad aj privolávanie<br />

lásky pomocou mágie je umelý,<br />

násilný zásah, ktorý našťastie neprinesie<br />

želaný efekt. Okrem toho existuje<br />

ešte napríklad theurgia, čo znamená<br />

„vysoká mágia“. Pomenovanie<br />

pochádza z gréčtiny, pričom „theos“<br />

znamená boh a ergon sa prekladá ako<br />

práca. V doslovnom preklade to teda<br />

znamená „práca súvisiaca s bohmi“.<br />

Termín sa vzťahuje k tzv. vysokej,<br />

silne ritualizovanej mágii, pri ktorej<br />

sa praktikujúca osoba snaží dosiahnuť<br />

stav vedomia, ktorý umožňuje spojenie<br />

s božskou podstatou, prípadne prebudenie<br />

božstva v sebe.<br />

Mágovia veria, že v sebe majú iskru<br />

Boha. Práve toto je jedna z najzhubnejších<br />

myšlienok mágie. Pri tejto myšlienke<br />

totiž vzrastá ohromná pýcha,<br />

ktorá oným mágom nedovolí počuť<br />

dobre mienené rady svojho okolia, varujúce<br />

nešťastníka pred zjavným nebezpečenstvom.<br />

Táto pýcha dovoľuje<br />

mágovi vyvyšovať sa nad svoje okolie<br />

a považovať ho za hlúpe a nevedomé,<br />

až to nakoniec môže prerásť do<br />

strašného konca, pretože človek vidí<br />

vo svojej „božskosti“ možnosť konať<br />

podľa ľubovôle a schopnosť obchádzať<br />

zákony prírody. Mág si tak vytvára<br />

vlastný svet predstáv. Je so svojím myslením<br />

často tak ďaleko, že vôbec nevidí<br />

ako komicky a odstrašujúco na svoje<br />

okolie pôsobí. Neuvedomuje si, ako<br />

sa jeho myšlienky čoraz viac točia už<br />

len okolo stále užšieho okruhu záujmov<br />

a tým sa stáva úplne neprirodzeným.<br />

Jeho myšlienky sa neprestajne<br />

zaoberajú mágiou a zaklínaním, privolávaním<br />

duchov s cieľom splnenia<br />

svojich túžob a podobne. V tomto<br />

dychtivom chcení sa hrá so špiritistickou<br />

tabuľkou, vykonáva rituály, od<br />

ktorých sa zdravo mysliaci človek s odporom<br />

odvracia. Otvára tým bránu,<br />

ktorú väčšinou nedokáže viac zatvoriť,<br />

pretože démoni, ktorých vytvoril,<br />

alebo pre nejaký účel vyvolal, obracajú<br />

sa proti nemu a postupne ho zničia.<br />

Veľmi často sa stáva, že takto experimentujúci<br />

ľudia sa dostávajú na psychiatrické<br />

kliniky s ťažkou psychózou,<br />

alebo schizofréniou. Nedokážu už odlíšiť<br />

pravdu od fikcie, svoje predstavy<br />

od skutočnosti. Tým zaplatili za dané<br />

poznanie „vlastnou krvou“.<br />

Veľmi názorne a presne to zhrnul už<br />

v roku 1852 lekár Brierre de Boismont<br />

vo svojej knihe »Traite des hallucinations«,<br />

ktorý urobil sériu zaujímavých<br />

pozorovaní.<br />

Tvrdí:<br />

„Prepiate vášne, pyšné snahy o svätosť,<br />

neodporovanie zlu, osamelosť plná malicherností<br />

a žiadostí, ohavné ukájanie<br />

vášne proti neustálym varovaniam svedomia:<br />

to všetko vedie k bezmocnosti rozumu,<br />

chorobnej extáze, hystérii a šialenstvu.<br />

Človek nie je šialený pretože má<br />

vidiny, ale preto, lebo im verí viac ako<br />

zdravému ľudskému rozumu. Jedine<br />

poslušnosť a autorita môžu zachrániť<br />

mystikov; pokiaľ však v sebe majú tvrdohlavnú<br />

sebadôveru, potom už niet<br />

pomoci. Domnievajú sa, že sú múdrejší<br />

než spoločnosť; veria, že tvoria náboženstvo<br />

a sú úplne osamotení; myslia,<br />

že uchvátili pre svoju osobu tajomné<br />

kľúče života, ale ich inteligencia je už<br />

zasvätená smrti.“<br />

T<br />

úžba po poznaní dejov odohrávajúcich<br />

sa mimo každodenného<br />

chápania ľudskej mysle je úplne prirodzená<br />

a správna. Človek chce celkom<br />

oprávnene vedieť o veciach, ktoré sa<br />

týkajú onoho sveta. Avšak často nikto,<br />

ani predstavitelia náboženskej obce<br />

nedávajú adekvátnu odpoveď, pretože<br />

sami ju nepoznajú – a tak všetku<br />

duchovedu proste zahrnú do ríše zla,<br />

ktoré má byť človeku nedotknuteľné.<br />

Človeku túžiacemu po poznaní to samozrejme<br />

nestačí – a ak sa zvedavosť<br />

spojí s tvrdohlavosťou človeku tak<br />

často vlastnou, pustí sa do skúmania<br />

onoho záhrobia na vlastnú päsť.<br />

V tomto prípade je však táto túžba<br />

nesprávne vedená. Môže si zadovážiť<br />

potrebnú literatúru, ktorou je trh<br />

zamorený. Ak má dotyčný zdravé<br />

kritické myslenie, veľmi často svoje<br />

štúdium ukončí. Odradiť ho môže<br />

ťažká reč, ktorou sú tieto knihy písané,<br />

komplikovanosť rituálov, prípadne<br />

zjavná márnomyseľnosť, ktorá<br />

sa prejavuje na stránkach týchto kníh.<br />

V tom horšom prípade sa môže nedočkavo<br />

pustiť do prvých pokusov.<br />

Veľmi často sa však – našťastie – dostaví<br />

neúspech, ktorý mnohých bádateľov<br />

odradí od ďalších experimentov,<br />

alebo vytrvajú a pomocou krkolomných<br />

ťažkých techník ovládania myslenia<br />

postupne dosiahnu víťazstvo, no<br />

často až príliš neskoro pochopia, že je<br />

to „Pyrrhovo víťazstvo“.<br />

Je ešte jedna vec, ktorá môže človeka,<br />

ktorý vstúpil na pole mágie odradiť<br />

Jedno zo stvárnení diablovho služobníka<br />

Mefistofela letiaceho nad Wittenbergom.<br />

(autor obrazu – Eugene Delacroix)<br />

od oných pokusov. Pri troche bdelosti<br />

totiž môže pri štúdiu príslušnej<br />

literatúry veľmi rýchlo spoznať, akým<br />

morom nevedomostí a rozporov je<br />

oná duchoveda. Bez problémov totiž<br />

ľahko prehliadne tak často protirečivé<br />

názory v jednotlivých publikáciách.<br />

Kým v jednej z nich sa dočíta,<br />

že duše mŕtvych nemožno vyvolať,<br />

druhá mu poskytuje mnoho návodov<br />

ako to učiniť. Jedna opisuje démona<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


TÉMA<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

s určitým menom zjavujúceho<br />

sa v podobe mládenca,<br />

iná opisuje toho<br />

istého démona ako tvora<br />

v podobe medveďa, alebo<br />

starého muža. To sú len<br />

dva príklady z nespočetného<br />

množstva protirečení.<br />

Nie je možné vykoreniť<br />

burinu nevedomostí,<br />

obopínajúcu pole mágie<br />

a okultizmu. Každý jednoduchý<br />

človek s otvorenou<br />

mysľou veľmi rýchlo<br />

prehliadne krehkú stavbu,<br />

na ktorej oná duchoveda<br />

dnes stojí a prirodzene sa<br />

od nej odvráti.<br />

To ale neznamená, že sa<br />

druhý svet ako taký nemá<br />

skúmať. Veď túžba po poznaní<br />

je v človeku ukrytá<br />

v tom najhlbšom vnútri.<br />

A táto túžba sa týka aj<br />

snahy vedieť, čo sa nachádza<br />

na „druhom brehu“.<br />

Nástrojom poznania však<br />

nemajú byť čarovné prútiky,<br />

zaklínadlá a rôzne krkolomné<br />

cvičenia snažiace<br />

sa násilne vypudiť ducha<br />

von z tela, alebo privolať duše zo záhrobia,<br />

aby o ňom podali správu.<br />

Vnímanie a vyciťovanie druhého<br />

sveta sa stane celkom samozrejmým<br />

a prirodzeným, keď sa človek v snahe<br />

o zušľachtenie svojej bytosti poctivo<br />

začne usilovať o vyššie ciele. V tomto<br />

chcení nastane zjemnenie jeho schopnosti<br />

vyciťovania, už napríklad tým,<br />

že človek ostražito dbá na to, aby neubližoval<br />

svojim blížnym slovami,<br />

skutkami, ba ani myšlienkami. Tým<br />

sa mu dostáva poznania, ktoré ho<br />

môže bezpečne priviesť ku šťastiu.<br />

Celkom prirodzene nadobudne presvedčenie<br />

o myšlienkových formách<br />

a útvaroch a to aj napriek tomu, že ich<br />

nevidí, pretože ich bude zreteľne vyciťovať.<br />

Oproti mágom však bude mať<br />

Filozof, matematik a dvorný astrológ kráľovnej Elizabeth – John Dee<br />

a Edmund Kelly vykonávajú magickú evokáciu ducha<br />

(Ebenezer Sibley, okolo 1825)<br />

obrovskú výhodu, a tou je prirodzená<br />

ochrana. Tú totiž človek získava automaticky,<br />

pokiaľ získava schopnosti<br />

prirodzene, bez násilných cvičení.<br />

Abd-ru-shin – autor Posolstva Grálu<br />

vo svojom diele píše: „Človek s umelým<br />

školením stojí na neistých nohách<br />

a nemôže ani pri najlepšej vôli rozoznať<br />

presnú hranicu medzi pravdou<br />

a klamom, ani hranicu medzi tisícorakými<br />

útvarmi v jemnohmotnom živote.<br />

K tomu pristúpia ešte nízke, pre neho<br />

rozhodne škodlivé vplyvy, ktorým sa<br />

sám otvoril dobrovoľne, a to ešte s veľkou<br />

námahou, a proti ktorým nemôže<br />

postaviť vyššiu silu. Tak sa z neho stáva<br />

vrak bez kormidla na neznámom mori,<br />

ktorý môže byť nebezpečný všetkému,<br />

s čím sa stretne. ... Ak sa človek uberá<br />

po takej ceste, ktorá ho<br />

časom privedie k určitému<br />

stupňu vnútornej čistoty,<br />

čo sa prirodzene potom<br />

odzrkadlí v jeho myšlienkach,<br />

slovách a skutkoch,<br />

dosiahne postupne spojenie<br />

s čistejšími výšinami<br />

a odtiaľ v spätnom pôsobení<br />

tiež väčšiu silu. Tým<br />

získal cez všetky medzistupne<br />

spojenie, ktoré ho<br />

drží a poskytuje mu oporu.<br />

Dostane sa mu vždy len<br />

toľko, na koľko prinajmenšom<br />

stačí svojou silou,<br />

čím je už vopred odstránené<br />

každé nebezpečenstvo.<br />

Nakoniec i deliaca<br />

hranica, ktorú možno prirovnať<br />

k latke na člnku,<br />

bude stále tenšia a tenšia,<br />

až odpadne nakoniec úplne.<br />

To je ale potom chvíľa, keď<br />

sa taký človek cíti celkom<br />

ako doma v jemnohmotnom<br />

svete až hore k svetlým<br />

výšinám, podobne ako<br />

ryba vo vode. Jedine to je<br />

správna cesta. ...“<br />

A človek na takejto správnej ceste<br />

nikdy nebude túžiť privolávať démonov<br />

či duchov kvôli splneniu svojich<br />

vlastných prianí. Nebude túžiť vzbudzovať<br />

lásku nejakej osoby násilným<br />

spôsobom, nebude chcieť nikoho prekliať,<br />

pretože v jeho srdci bude láska,<br />

ktorá takú myšlienku vôbec nepripustí.<br />

A ani sa nebude snažiť získať múdrosť<br />

od niekoho, kto mu ju nikdy nemôže<br />

dať.<br />

Tomáš Výboch<br />

tomas.vyboch@svetgralu.sk


KLÍMA<br />

Nedostatok vody zasiahol aj Alpy<br />

Výskumný projekt EÚ poukazuje na rizikové oblasti<br />

A<br />

lpský región je ohrozený nedostatkom<br />

vody. Centrum pre geoinformatiku<br />

Univerzity v Salzburgu<br />

spoločne s európskymi expertmi pracuje<br />

na medziodborových konceptoch,<br />

ktoré by tento problém pomohli<br />

zvládnuť. Na jeseň minulého roku bol<br />

piatimi alpskými štátmi, Rakúskom,<br />

Švajčiarskom, Francúzskom, Talianskom<br />

a Slovinskom, zahájený projekt<br />

„Alp-Water-Scarce“. „Jeho cieľom je<br />

vyvinúť miestny systém včasného varovania<br />

pri nedostatku vody v Alpách<br />

a reálne riešenie na multifunkčné využitie<br />

a recykláciu vody,“ vysvetlil vedúci<br />

projektu Hermann Klug.<br />

V pozadí projektu je skutočnosť, že<br />

v Alpách v poslednom období padá<br />

menej zrážok a miera obnovovania<br />

podzemnej vody v niektorých oblastiach<br />

silne klesá. Výskumy v Korutánsku<br />

(Rakúsko) napríklad ukázali,<br />

že obnova podzemných vôd za<br />

posledných sto rokov poklesla o 25<br />

percent. Podobné výsledky sú k dispozícii<br />

aj zo Slovinska. Okrem toho<br />

– najmä pre cestovný ruch – budú<br />

v mnohých regiónoch vodné zdroje<br />

počas zimnej sezóny veľmi intenzívne<br />

využívané. Výroba umelého<br />

snehu, ale aj narastajúci počet ubytovacích<br />

kapacít spotrebujú veľké<br />

množstvá vody. Preto bude v budúcnosti<br />

alpský región – obzvlášť<br />

na juhu a v jednotlivých vnútroalpských<br />

údoliach – s globálnou zmenou<br />

klímy vystavený takému suchu,<br />

ktoré bude treba brať vážne.<br />

V projekte „Alp-Water-Scarce“ sa<br />

kladie dôraz na aktívnu podporu<br />

povedomia o týchto rizikách nielen<br />

u obyvateľstva, ale aj v oblasti hospodárstva,<br />

priemyslu a turizmu. Jeho<br />

cieľom je vypracovať konkrétne opatrenia<br />

pre prípady nedostatku vody<br />

priamo na mieru daných regiónov.<br />

Informácie: http://www.alpwaterscarce.eu<br />

„Masové vymieranie rastlinných druhov už začalo!“<br />

šte za nášho života môže byť po-<br />

všetkých dnešných druhov<br />

„Elovica<br />

rastlín vyhubená,“ varuje Bradley<br />

J. Cardinal, vedúci aktuálnej porovnávacej<br />

štúdie o svetových trávnych<br />

ekosystémoch, ktorú spracovali ekológovia<br />

z Univerzity Santa Barbara<br />

(Kalifornia). Výskumníci teraz zisťujú,<br />

ktoré druhy zvierat a rastlín potrebujú<br />

kvôli svojmu ekologickému<br />

významu zvláštnu ochranu.<br />

Masové vymieranie mnohých<br />

druhov zvierat a rastlín sa v histórii<br />

Zeme udialo naposledy pred 65<br />

miliónmi rokov. Veda predpokladá,<br />

že k vymretiu všetkých dinosaurov<br />

a mnohých rastlinných druhov vtedy<br />

viedol dopad meteoru. Na dnešnom<br />

vymieraní druhov nesie do veľkej<br />

miery vinu človek. „Pokiaľ by sa potvrdila<br />

téza o akútnom masovom<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


KLÍMA<br />

vymieraní druhov, museli by byť ich<br />

najdôležitejší zástupcovia identifikovaní<br />

a chránení,“ povedal Todd<br />

Oakley, spoluautor štúdie, „pretože<br />

pestrosť druhov je otázkou prežitia.<br />

Čím menej rôznych rastlinných druhov<br />

ekosystém zahŕňa, tým menej<br />

biomasy môže vytvoriť. Okrem toho<br />

prínos určitého druhu k biomase je<br />

tým väčší, čím je tento druh geneticky<br />

vzácnejší.“<br />

S úbytkom biomasy sa citeľne<br />

zmenšuje aj absorpcia oxidu uhličitého<br />

a produkcia kyslíka, čo má<br />

celosvetovo negatívny vplyv na zloženie<br />

atmosferických, životne dôležitých<br />

plynov. Aj potravinový reťazec je vymieraním<br />

rastlinných druhov prerušený<br />

a ohrozený lovom a rybárstvom.<br />

Zdroj: Pressetext Austria<br />

Vplyv globálnej zmeny klímy na vznik oceánskych<br />

zón smrti<br />

V<br />

ýskumný tím z kielskeho Leibnizovho<br />

ústavu pre morské vedy<br />

vo svojej aktuálnej štúdii dospel k záveru,<br />

že vplyvom zmeny klímy porastie<br />

počet zón smrti v oceánoch.<br />

Popri vzrastajúcom okysľovaní sa<br />

v moriach v budúcnosti rozšíria aj<br />

zóny s nízkym obsahom kyslíka,<br />

ktoré neumožňujú žiadnu vyššiu<br />

formu života.<br />

„Doposiaľ sme vychádzali z toho,<br />

že zásadný vplyv rastúcich koncentrácií<br />

oxidu uhličitého na oceán spočíva<br />

v rastúcom okysľovaní morskej<br />

vody,“ hovorí autor štúdie Andreas<br />

Oschlies. „Teraz sa nám podarilo pomocou<br />

modelovej štúdie ukázať, že<br />

človekom vyvolaný rast obsahu CO 2<br />

by mohol mať výrazne nepriaznivý<br />

dopad na zóny s malým obsahom<br />

kyslíka v tropických oceánoch.“<br />

Tieto štúdie predpovedajú do<br />

konca tohto storočia rozšírenie zón<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

s vodou s malým obsahom kyslíka<br />

až o 50 percent. Týmto sú postihnuté<br />

veľmi rybnaté regióny ako napríklad<br />

Peru, zóna pri pobreží západnej Afriky,<br />

Namíbia a Arabské more pri západnom<br />

pobreží Indie.<br />

Oschlies hovorí: „Oxid uhličitý<br />

pôsobí na morskú hladinu ako hnojivo.<br />

Morský planktón bude obsahovať<br />

stále viac uhlíka a spotrebuje<br />

preto pri rozklade viac kyslíka, než<br />

pôvodná biomasa bohatá na bielkoviny.“<br />

Silný pokles koncentrácie<br />

kyslíka v hĺbke niekoľko sto metrov<br />

má na svedomí bakteriálny rozklad<br />

klesajúceho organického materiálu.<br />

Takto vznikajúcich zón smrti sa skutočne<br />

treba obávať. Postihnuté budú<br />

nielen lastúrniky, ale aj ulitníky,<br />

kôrovce, hviezdice a ďalšie živočíchy,<br />

ktoré dostatočne rýchlo neujdú.<br />

„Žiadny živý tvor, ktorý je viditeľný<br />

voľným okom, to neprežije,“ varuje<br />

Oschlies. Za týchto podmienok budú<br />

môcť existovať len organizmy, ktoré<br />

na svoje prežitie nepotrebujú kyslík:<br />

napríklad baktérie, ktoré využívajú<br />

dusičnany, východiskové pre výživu<br />

rastlín. Tým prispejú k zníženiu<br />

množstva živín v mori.<br />

Výskumníci na svoju štúdiu použili<br />

globálny model klímy s oceánom,<br />

atmosférou a integrovanými<br />

kolobehmi uhlíka a živín. Model bol<br />

naplnený dátami, získanými z terénnych<br />

experimentov s tzv. mezokozmami.<br />

Tieto pokusné zariadenia,<br />

ktoré pôsobia ako výrazne zväčšené<br />

skúmavky, umožňujú v zrýchlenom<br />

priebehu študovať vplyv rastúceho<br />

pohlcovania oxidu uhličitého v oceáne<br />

za reálnych podmienok.<br />

Informácie: http://www.ifm-geomar.de


SERIÁL<br />

Výber mena<br />

a výchova pred narodením<br />

Christopher Vasey<br />

Tajomstvo zrodenia 4. diel<br />

Svoje krstné meno považujeme za<br />

samozrejmosť a používame ho bez<br />

toho, aby sme o tom priveľa uvažovali.<br />

Naši rodičia však určite dlho<br />

premýšľali, kým nám ho vybrali.<br />

Majú snáď krstné mená hlbší význam,<br />

môžu byť vhodné alebo dokonca<br />

nevhodné? Alebo je jedno, či<br />

sa niekto volá František alebo Juraj,<br />

Anna či Mária?<br />

Človek by povedal, že krstné mená<br />

sa volia náhodne, no v skutočnosti to<br />

však tak nie je. Každé krstné meno<br />

má totiž zvláštnu silu a zodpovedá<br />

osobnosti toho, kto je jeho nositeľom.<br />

A ani k jeho voľbe v skutočnosti nedochádza<br />

náhodne, pretože rozhodnutia<br />

rodičov podliehajú zákonu príťažlivosti<br />

rovnorodého.<br />

ČO VYJADRUJE MENO<br />

Všetko, čo nás obklopuje, či už<br />

sú to kamene, rastliny alebo umelé<br />

predmety, majú určité charakteristické<br />

črty. Farba, tvar, materiál a iné<br />

vlastnosti nám umožňujú jednotlivé<br />

veci od seba jednoznačne odlišovať.<br />

Niekedy môžeme dokonca cítiť<br />

i zvláštne „vyžarovanie“ alebo „energiu“,<br />

ktorá z nich vychádza.<br />

Aj každý tón má svoju zvláštnu<br />

„farbu“, vlastné vyžarovanie. Keď<br />

premýšľame nad pomenovaním nejakého<br />

predmetu, sme silou príťažlivosti<br />

rovnorodého nevedomky inšpirovaní<br />

k tomu, aby sme zvolili<br />

vhodné označenie, ktorého vlastnosti<br />

zodpovedajú pomenúvanej veci.<br />

Názvy a označenia vecí nie sú preto<br />

náhodne zvolené a ľubovoľne zameniteľné<br />

pojmy. Naopak, každý niečo<br />

vyjadruje, „zachvieva sa“ v patričnej<br />

vibrácii, podobne ako príslušný<br />

predmet, má určitú „farbu“, „energiu“,<br />

a „silu“.<br />

To isté platí aj o menách ľudí. Meno<br />

vyjadruje zvláštny druh energie,<br />

ktorá vychádza z osobnosti človeka<br />

a vystihuje individuálne vlastnosti<br />

duše.<br />

To, že krstné meno dieťaťa je vybrané<br />

väčšinou už pred narodením,<br />

tejto skutočnosti vôbec neodporuje.<br />

Rodičia totiž vnímajú vyžarovanie<br />

dieťaťa už počas tehotenstva, pretože<br />

jeho duša je s matkou spojená už niekoľko<br />

mesiacov pred pôrodom.<br />

Asi každý už niekedy zažil, aký<br />

úzky vzťah má človek k vlastnému<br />

menu. Ihneď sa napríklad cítime nepríjemne,<br />

keď niekto naše meno nesprávne<br />

vysloví.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


SERIÁL<br />

Rodičia môžu ľahko prísť na<br />

zvlášny, individuálny význam každého<br />

krstného mena. Stačí len, aby<br />

si predstavili, že by svojim deťom<br />

vymenili mená a hneď pocítia nesúlad<br />

– a to nielen kvôli zvyku. Meno<br />

a dieťa sa potom už k sebe jednoducho<br />

nehodia.<br />

Nevyhnutnosť súladu medzi človekom<br />

a jeho menom platí, prirodzene,<br />

aj pre dvojčatá. Aj keď sú si<br />

telesne veľmi podobné, sú to predsa<br />

dve rozdielne duše. Každá z nich<br />

má za sebou vlastnú životnú cestu,<br />

ktorá viedla minulými inkarnáciami,<br />

každá z nich sa vyvinula vo vlastnú<br />

osobnosť a preto potrebuje „vlastné”<br />

meno. To ukazuje napríklad nasledujúci<br />

príbeh:<br />

Žena porodila dvojčatá a oznámila<br />

pôrodnej asistentke mená, ktoré vybrala<br />

pre obe dievčatká. Matka však<br />

bola veľmi zarazená, keď jej asistentka<br />

dcéry priniesla a podľa náramkov<br />

zistila, že mená boli prehodené:<br />

prvorodená, ktorá sa mala<br />

volať Mária, mala meno druhorodenej<br />

Emmy, a naopak. Matka ihneď<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

žiadala, aby sa omyl napravil. Povedali<br />

jej však, že deti už boli s týmito<br />

menami zaznamenané v matrike<br />

a že táto zámena predsa nemá žiadne<br />

dôsledky, keď sú obe deti jej. Matka<br />

však o tom nechcela ani počuť a rozrušená<br />

energicky trvala na tom, aby<br />

bol zápis opravený, čo sa napokon<br />

k úľave matky aj stalo.<br />

DIEŤA NÁM<br />

“NAŠEPKÁVA”<br />

V niektorých kultúrach sa vzhľadom<br />

na veľký význam mena prenechával<br />

jeho výber na kňaza alebo šamana.<br />

I keď v súčastnosti rozhodujú<br />

o krstnom mene dieťaťa väčšinou<br />

rodičia, i tak nie je výber mena slobodný<br />

alebo náhodný, ale podlieha<br />

tlaku vyžarovania dieťaťa. Ako sme<br />

si už povedali, jeho duch je spojený<br />

s malým vyvíjajúcim sa telíčkom<br />

v materskom lone a jeho charakteristické<br />

vyžarovanie smerodajne pôsobí<br />

aj na rodičov ktorí si lámu hlavu nad<br />

vhodným menom. Vybrané meno je<br />

potom obvykle v súlade s vyžarovaním<br />

dieťaťa, jednoducho sa k nemu<br />

hodí. Tak sa tiež môže stať, že rodičia,<br />

ktorí si vyhliadli nejaké krstné meno<br />

už pred počatím, svoje rozhodnutie<br />

náhle zmenia, pretože dôjdu k presvedčeniu,<br />

že sa toto meno k dieťaťu<br />

predsa len nehodí. Iní zase dlho vôbec<br />

nevedia, aké meno dať svojmu<br />

dieťaťu, až im náhle príde na um takpovediac<br />

na poslednú chvíľu. Občas<br />

sa stáva, že i napriek usilovnému<br />

premýšľaniu im žiadne chlapčenské<br />

meno nenapadá a na myseľ prichádzajú<br />

len dievčenské mená – no a potom<br />

sa ukáže, že sa skutočne narodí<br />

dievčatko.<br />

Skutočnosť, že dieťa niekedy dostane<br />

rovnaké meno, aké má jeden<br />

z rodičov, takisto nestojí v protiklade<br />

so zákonitosťami výberu mena. Ako<br />

sme si už povedali, zákon príťažlivosti<br />

rovnorodého môže spôsobiť, že<br />

v jednej rodine sa stretávajú ľudské<br />

duše s určitými spoločnými vlastnosťami.<br />

Zhoda mien môže byť vyjadrením<br />

tohto javu.<br />

A ako možno vysvetliť, že aj<br />

mená zažívajú svoje, dá sa povedať,<br />

„módne vlny“? V každej generácii sú<br />

vždy nejaké mimoriadne obľúbené<br />

mená a iné mená, ktoré sa po desaťročia<br />

takmer nepoužívali, sa náhle na<br />

nejaký čas stanú znova populárne. Aj<br />

za týmto zdanlivo módnym trendom<br />

pôsobí zákon príťažlivosti rovnorodého.<br />

Každá doba má svoj zvláštny<br />

charakter, ktorého sociálne a historické<br />

aspekty vždy priťahujú určitý<br />

druh ľudských duší, čo sa okrem<br />

iného viditeľne prejaví aj často používanými<br />

krstnými menami.<br />

Výber krstného mena teda nie je<br />

ponechaný na náhodu, ale podlieha<br />

zákonu príťažlivosti rovnorodého.<br />

Naše meno zodpovedá tomu, akí sme.<br />

Jeho vyžarovanie je cennou pomocou<br />

pre náš pozemský život. Podporuje<br />

nás v tom, aby sme prebúdzali<br />

vlastné sily.


SERIÁL<br />

EXISTUJE VÝCHOVA<br />

PRED NARODENÍM?<br />

Znalosť zákona príťažlivosti rovnorodého<br />

stavia do nového svetla aj konanie,<br />

všeobecne nazývané „výchova<br />

pred narodením“ a pomôže nám porozumieť<br />

tomu, čo sa v jej rámci skutočne<br />

deje.<br />

Zástancovia tejto „výchovy“ hovoria,<br />

že sa údajne dá formovať dieťa<br />

už v čase, keď sa nachádza v matkinom<br />

lone. Vhodnými prostriedkami<br />

je vraj možné vytvoriť požadované<br />

charakterové črty alebo rozvinúť<br />

vlastnosti, ktoré by sa inak nevyvinuli<br />

vôbec, alebo len veľmi málo.<br />

Plod nepochybne vníma vonkajšie<br />

podnety a reaguje na ne. Dieťa neskôr<br />

dokáže napríklad znovu spoznať<br />

určitú hudobnú skladbu, ktorú<br />

mu pravidelne prehrávali počas matkinho<br />

tehotenstva.<br />

Táto výchova, nazývaná aj prenatálna,<br />

využíva prevažne sluch<br />

a hmat. Vychádza z toho, že keď sa<br />

vyvíjajúcemu dieťaťu prihovárame,<br />

čítame mu vybrané texty, spievame<br />

alebo mu púšťame hudbu, pôsobí to<br />

na dieťa povzbudivo a podporuje to<br />

vývoj jeho sluchových schopností<br />

alebo aj muzikálnosť. Ak matka dáva<br />

plodu pravidelným mäkkým dotykom<br />

svojich rúk najavo, že je obklopený<br />

ochraňujúcou atmosférou, tak<br />

táto náklonnosť posilňuje sebadôveru<br />

a vnútornú sebaistotu dieťaťa.<br />

Ako sme si už povedali, duch dieťaťa<br />

sa počas tehotenstva nachádza<br />

v bezprostrednej blízkosti matky,<br />

„kúpe“ sa do určitej miery v jej vyžarovaní.<br />

Dieťa preto citlivo vníma<br />

aj matkine emócie – napríklad<br />

jej radosť počas<br />

vychádzky do prírody<br />

alebo pri počúvaní hudby,<br />

no pociťuje i jej žiaľ alebo<br />

strach. Preto sa matkám<br />

správne odporúča vyvarovať<br />

sa negatívnych<br />

emócií a vyhľadávať len<br />

povznášajúce prostredie<br />

predchnuté krásou a prirodzenosťou.<br />

Aj tým totiž<br />

dieťaťu poskytujeme<br />

impulzy na rozvoj zmyslu<br />

pre krásu, radosť zo života<br />

a dôveru v neho.<br />

Na rozdiel od niektorých<br />

propagátorov „prenatálnej<br />

výchovy“ by sme však nemali<br />

jej význam preceňovať a predpokladať,<br />

že základy kvalitného charakteru<br />

vzniknú správaním sa matky<br />

počas tehotenstva.<br />

Prenatálna výchova, aj keď je zdrojom<br />

dobrých impulzov, v skutočnosti nič zásadné<br />

na duševnej podstate dieťaťa nemení<br />

Prenatálna výchova, aj keď je<br />

zdrojom dobrých impulzov, v skutočnosti<br />

nič zásadné na duševnej<br />

podstate dieťaťa nemení. Zohráva tu<br />

úlohu niečo iné: je to znovu zákon<br />

príťažlivosti rovnorodého. Pokiaľ<br />

matka počas tehotenstva často počúva<br />

hudbu a možno aj sama hrá na<br />

hudobný nástroj, potom prirodzene<br />

môže svojou muzikálnosťou pritiahnuť<br />

ducha, ktorý má podobné vlastnosti.<br />

Povahu dieťaťa tým však nijako<br />

nezmení, lebo dieťa si so sebou<br />

prináša svoju vlastnú výbavu – prípadne<br />

aj muzikálnosť.<br />

Pokiaľ by správanie sa matky<br />

bolo pre schopnosti a vlastnosti<br />

dieťaťa skutočne rozhodujúce,<br />

potom by to znamenalo značnú<br />

nespravodlivosť – podľa toho by sme<br />

všetci boli vlastne obeťami okolností.<br />

Niečo také však zákony stvorenia nepripustia.<br />

Každý človek žne to, čo kedysi<br />

zasial. Život, ktorý smieme alebo<br />

musíme žiť, je v zásade vždy výsledkom<br />

nášho vlastného úsilia. Snaha<br />

nastávajúcich mamičiek o kladný<br />

a harmonický priebeh tehotenstva<br />

je dieťaťu v každom prípade prospešná.<br />

No rozhodujúcim faktorom<br />

pri výbere osobnostných kvalít nie<br />

je „prenatálna výchova“ už inkarnovaných<br />

duší – tkvie v zušľachťovaní<br />

našich osobných kvalít, ktoré sú<br />

pre príťažlivosť prichádzajúcich duší<br />

rozhodujúce.<br />

Téma piateho dielu: Telesná podobnosť<br />

rodičov a dieťaťa<br />

Christopher Vasey<br />

christopher.vasey@svetgralu.sk<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


RECENZIA<br />

SILA PRÍTOMNÉHO<br />

OKAMIHU<br />

„Veríte že ste svojou mysľou. To je však klam.“<br />

Roman Levický<br />

Už po prvých stránkach čítania tejto knihy som nadobudol dojem,<br />

že ide – v istom zmysle – o výnimočné dielo. Na rozdiel od iných ezoterických príručiek<br />

sa v nej nedozviete, ako pozitívnym myslením privolávať šťastie – či už v láske, alebo<br />

v podnikaní. Eckhart Tolle ukazuje, že príčinou nášho nešťastia – a prekážkou pre dosiahnutie<br />

skutočného šťastia – je naše stotožnenie sa s mysľou, s neustále sa krútiacim<br />

kolobehom pozemských myšlienok. Myseľ, ktorá mala byť nástrojom ducha pre život<br />

na Zemi, sa vyšvihla na post riadiacej jednotky a odrezala nás od vyššej inteligencie,<br />

od nášho pravého bytia.<br />

olle vo svojej knihe prostredníctvom<br />

jednoduchých dialógov<br />

T<br />

odkrýva poznanie, ktoré bolo nepochybne<br />

súčasťou každého duchovného<br />

učenia, no postupne prerástlo<br />

burinou. Nie náhodou vám budú<br />

mnohé pasáže z jeho knihy pripomínať<br />

Ježišovo Kázanie na hore.<br />

Nechajme však prehovoriť samotnú<br />

knihu: „Naše stotožnenie sa<br />

s mysľou vytvára medzi nami a realitou<br />

neprehľadnú stenu pojmov, názvov,<br />

predstáv, súdov a definícií, ktoré<br />

blokujú akékoľvek naozajstné vzťahy.<br />

Táto stena stojí medzi vami a vaším<br />

ja, medzi vami a vašimi blížnymi,<br />

medzi vami a prírodou a medzi vami<br />

a Bohom. Práve táto stena myslenia<br />

vyvoláva ilúziu, že ste úplne odlúčení<br />

od „druhých“. Zabúdate na základný<br />

fakt, že pod úrovňou materiálnych<br />

javov a oddelených foriem ste<br />

totožní so všetkým, čo existuje. Slovom<br />

„zabúdate“, chcem povedať, že<br />

túto jednotu necítite ako samozrejmú<br />

realitu. Možno veríte, že je to tak, ale<br />

neviete to. Vaša viera vás možno utešuje,<br />

ale oslobodiť vás môže iba vaša<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

skúsenosť. (…) Myseľ je vynikajúci nástroj,<br />

pokiaľ ju používame správne. Ak<br />

ju užívame nesprávnym spôsobom,<br />

stáva sa veľmi deštruktívnou. V skutočnosti<br />

svoju myseľ nepoužívate nesprávne<br />

– zvyčajne ju totiž nepoužívate<br />

vôbec. Vaša myseľ používa vás.“<br />

Mnoho ľudí bude z týchto tvrdení<br />

v rozpakoch. Čo je teda realita<br />

„za mysľou“, čo sa so mnou stane ak<br />

(hoci len na chvíľu) prestanem myslieť?<br />

A čo ak vôbec nedokážeme prestať<br />

myslieť? Eckhart Tolle na to odpovedá:<br />

„Potom vás teda vaša myseľ<br />

používa. Nevedome sa s ňou stotožňujete,<br />

takže si ani neuvedomujete,<br />

že ste jej otrokom. Ste svojím myslením<br />

takmer posadnutý a považujete<br />

ho za svoje ja. Počiatkom slobody je<br />

poznanie, že nie ste totožný so svojím<br />

myslením. Toto poznanie vám umožňuje<br />

pozorovať svoje myslenie. Akonáhle<br />

začnete svoje myslenie sledovať,<br />

aktivujete vyššiu úroveň svojho<br />

vedomia. Uvedomíte si, že myslenie<br />

je len nepatrným aspektom nesmiernej<br />

sféry inteligencie. Uvedomíte si, že<br />

z tejto sféry pochádza všetko skutočne<br />

dôležité – krása, láska, tvorivosť, radosť<br />

a vnútorný pokoj.“ Na námietku,<br />

či sa týmto „pozorovaním mysle“ človek<br />

neocitne mimo reálneho sveta,<br />

alebo neupadne do akéhosi bezvedomia,<br />

Tolle vo svojej knihe odpovedá,<br />

že v tomto stave vnútorného spojenia<br />

sme naopak „omnoho bdelejší,<br />

než v stave stotožnenia so svojou mysľou“.<br />

Zaujímavé na knihe Eckharta<br />

Tolleho je nepochybne aj to, že za<br />

jeho slovami cítite hlbokú životnú<br />

skúsenosť človeka, ktorý po ťažkej<br />

osobnej kríze sám prešiel vnútornou<br />

transformáciou a podáva o nej svedectvo<br />

ďalším. Možno aj preto bola<br />

jeho kniha preložená do 33 jazykov<br />

a stala sa bestselerom NY Times č. 1.<br />

Roman Levický<br />

roman.levicky@svetgralu.sk


Dr. Gerd Harms<br />

TELEPATIA – PODVOD ALEBO<br />

PRIRODZENÁ SCHOPNOSŤ?<br />

Paul práve nemal žiadnu naliehavú prácu. Vtom mu zrazu napadlo zavolať svojmu<br />

priateľovi Emilovi. Siahol teda po svojom mobilnom telefóne, stlačil pár tlačidiel,<br />

na displeji sa objavila Emilova fotografia, stlačil tlačidlo ešte raz a čakal na<br />

zodvihnutie. „Zvláštne“, začul Emilov dôverne známy hlas. „Práve som na teba<br />

myslel. To bola určite telepatia!“<br />

„Myslíš? – Nechce sa mi to veriť“, namietol Paul. „Ako často som na teba myslel, bez<br />

toho, že by si si to vôbec všimol. Určite to bude náhoda, že si si na mňa spomenul<br />

práve teraz, skôr než som ti zavolal...“<br />

Istotne si mnohí čitatelia týchto riadkov spomenú na podobné skúsenosti a neraz<br />

sa sami seba pýtali, či skutočne existuje čosi ako neviditeľný prenos myšlienok.<br />

EXPERIMENTY<br />

S PRENOSOM<br />

MYŠLIENOK<br />

Telepatickému prenosu myšlienok<br />

sa napríklad venuje parapsychológia.<br />

Pri klasickom pokuse sa pracuje<br />

s takzvanými Zenerovými kartami.<br />

Sú pomenované po jednom kolegovi<br />

amerického parapsychológa<br />

J. B. Rhinea a vyznačujú sa piatimi<br />

rôznymi symbolmi. „Odosielateľ“<br />

vezme karty v náhodnom poradí<br />

a dôkladne ich pozoruje. Príjemca<br />

ich má potom v rovnakom čase<br />

„uhádnuť“. Opakovanými pokusmi<br />

je možné zistiť, či počet správne<br />

„uhádnutých“ symbolov zodpovedá<br />

miere náhodných výsledkov, alebo<br />

je úspešnosť vyššia. Výsledok dosť<br />

závisí na pokusných osobách, na ich<br />

momentálnom rozpoložení, a aj na<br />

prostredí, v ktorom sa pokus odohráva.<br />

Uvoľnená atmosféra a hravý<br />

prístup bez napätia, určitý stav očakávania<br />

– to najčastejšie vedie k výsledkom<br />

naznačujúcim prenos myšlienok.<br />

Pri týchto experimentoch<br />

boli aj pokusy ešte viac stimulovať<br />

mozog odosielateľa napríklad tým,<br />

že sa mu vysielané symboly v určitých<br />

intervaloch opakovane krátko<br />

ukazovali v podobe rozsvecujúcich<br />

sa svetelných obrazov.<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


TÉMA<br />

ÚČINNÉ I NA VEĽKÉ<br />

VZDIALENOSTI?<br />

Počas jedného letu na Mesiac od<br />

31. januára do 9. februára 1971<br />

uskutočnil americký fyzik a testovací<br />

pilot Edgar B. Mitchell bez<br />

vedomia úradov i ostatných členov<br />

posádky vesmírnej lode experimenty<br />

so zmienenými Zenerovými<br />

kartami. „Príjemcovia “ jeho<br />

„myšlienkových zásielok“ boli štyria<br />

ľudia na 380 000 km vzdialenej<br />

Zemi. Výsledky neskôr za pomoci<br />

prof. Rhinea vyhodnotil a zverejnil<br />

a údajne prekonali všetky očakávania.<br />

Mitchell sa po tomto lete<br />

rozlúčil s cestami do vesmíru a venoval<br />

sa ďalšiemu výskumu prenosu<br />

myšlienok a podobných javov.<br />

To, ako prenos myšlienok funguje,<br />

sa v rámci súčasnej fyziky (dosiaľ)<br />

nedarí objasniť. Pochopiteľnú domnienku,<br />

že k prenosu myšlienok<br />

dochádza prostredníctvom elektromagnetických<br />

vĺn ako pri rádiovom<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

spojení na vesmírnej<br />

lodi, je možné<br />

vyvrátiť: opatrenia,<br />

pomocou ktorých<br />

sa dajú elektromagnetické<br />

vlny<br />

odcloniť, na prenos<br />

myšlienok nemajú<br />

žiaden vplyv.<br />

ŠIESTY<br />

ZMYSEL<br />

O telepatii sa<br />

často hovorí aj ako<br />

o „šies tom zmysle“,<br />

lebo prostredníctvom<br />

piatich známych<br />

zmyslov<br />

k nemu nemôže<br />

dochádzať. Namiesto<br />

pojmu telepatia,<br />

ktorý pochádza<br />

z gréčtiny, sa dnes hovorí<br />

tiež o remote viewing (vnímanie na<br />

diaľku), a na jeho zvládnutie dokonca<br />

existujú tréningové metódy. 1<br />

Pomocou takého tréningu sa údajne<br />

dajú ľahšie a presnejšie prepojiť<br />

vnemy takzvaného podvedomia do<br />

denného vedomia. Pritom nejde iba<br />

o vnímanie myšlienok vzdialených<br />

osôb, ale celkom všeobecne o „nadzmyslové“<br />

vnímanie priestorovo<br />

vzdialených okolností alebo skrytých<br />

súvislostí.<br />

Pri prenose myšlienok nám obyčajne<br />

najprv napadnú jasne vymedzené,<br />

myšlienkami a slovami jednoznačne<br />

opísateľné veci, javy či<br />

osoby. Prípadne to, čo sa môže preveriť<br />

experimentmi. Oveľa bežnejší<br />

je však prenos neurčitých vnútorných<br />

emócií a postojov. Matka napríklad<br />

často na diaľku cíti, že sa<br />

jej dieťaťu, alebo inému blízkemu<br />

človeku niečo prihodilo, i keď tomuto<br />

pocitu možno neprikladá nejakú<br />

váhu.<br />

PRENOS<br />

MYŠLIENOK AKO<br />

HROMADNÝ JAV<br />

Ak sa hovorí o možnosti prenosu<br />

myšlienok, človek v prvej chvíli<br />

pomyslí snáď iba na myšlienkovú<br />

komunikáciu medzi jednotlivými<br />

ľuďmi. Prenos myšlienok ako hromadný<br />

jav je však omnoho významnejší.<br />

My všetci sa ako odosielatelia<br />

myšlienok a ich príjemcovia<br />

podieľame na niečom, čo môžeme<br />

označiť ako myšlienkový priestor.<br />

Vezmime si napríklad dnešné prostredie,<br />

ktoré je prestúpené početnými<br />

elektromagnetickými vlnami,<br />

ktorých súčasťou je i rádiové a televízne<br />

vysielanie. Pomocou televízora<br />

alebo rádia sa na ne môžeme<br />

„napojiť“ a potom vedome spoluprežívať<br />

ich obsah. Podľa toho, aké vysielanie<br />

si zvolíme, je zjavné, k čomu<br />

inklinujeme. Ešte názornejšie pomery<br />

panujú na internete, ku ktorému<br />

má prístup už nespočetné<br />

množstvo ľudí. „Surfujúci“ prijímajú<br />

i odosielajú a o tom, aký obsah<br />

vysielaných informácií prevažuje,<br />

rozhoduje veľké množstvo účastníkov.<br />

Kto sa chce vyhnúť tomu, aby<br />

prijal všeobecný trend a myšlienkový<br />

smer väčšiny, musí si vedome<br />

vyberať. Keďže myšlienkový priestor<br />

– na rozdiel od elektromagnetických<br />

signálov – prenáša, alebo obsahuje<br />

jemnejšie myšlienkové záchvevy, je<br />

to s vedomým výberom či kontrolou<br />

o to ťažšie. Spravidla si vôbec<br />

neuvedomujeme, nakoľko je naše<br />

myslenie ovplyvňované tým, čomu<br />

sa všeobecne venuje veľa pozornosti,<br />

čo takpovediac „visí vo vzduchu“.<br />

Pre toho, kto dokáže myslenie dostatočného<br />

množstva ľudí riadiť určitým<br />

smerom, nie je potom ťažké<br />

pre svoje zámery získať aj ďalších.<br />

Tých pár jednotlivcov, ktorých to<br />

neovplyvní, spravidla nepredstavuje<br />

účinnú opozíciu.


TÉMA<br />

PÔSOBIVÉ<br />

SVEDECTVÁ<br />

O PRENOSE MYŠLIENOK<br />

Uvedené skutočnosti dokladá i „celosvetový<br />

Projekt vedomia“. Aby sme<br />

lepšie porozumeli experimentom,<br />

vykonávaným v rámci tohto medzinárodného<br />

projektu, oboznámime sa<br />

najprv s niekoľkými skutočnosťami:<br />

Elektromagnetické vlny ako<br />

sprostredkovatelia správ majú tieto<br />

správy prenášať neporušené, od<br />

odosielateľa k príjemcovi. Ak sú však<br />

signály príliš slabé, potom ich môže<br />

zatieňovať tzv. „šum“ a sluchom ho<br />

aj ako šumenie vnímame. Podľa<br />

nášho súčasného poznania tento<br />

šum vzniká z nepravidelných výkyvov<br />

vovnútri používanej techniky<br />

a prenosových kanálov. Aj u zdanlivého<br />

„nič“, u fyzikálneho vákua<br />

sa vyskytujú také výkyvy; tie však<br />

v súčasnosti môžeme zaznamenávať<br />

iba na základe ich jemných účinkov<br />

na hmotné predmety (kvantových<br />

fluktuácií). Myšlienky sú, podľa jednej<br />

známej piesne, „prchavejšie než<br />

tiene“, teda jemnejšie než to, čím<br />

sa zaoberá dnešná veda a technika.<br />

Môžeme teda v prvom rade vychádzať<br />

z toho, že sa ich účinky prejavujú<br />

v tých oblastiach, ktoré majú<br />

čo do činenia so šumom, z nášho<br />

pohľadu nepravidelným. Tento šum<br />

je dnes považovaný za dôsledok náhodných<br />

javov, ktoré sa dajú v bežných<br />

podmienkach zaznamenať iba<br />

prostredníctvom ich strednej hodnoty<br />

alebo ich súhrnného pôsobenia,<br />

práve tak, ako je to pri rádioaktívnom<br />

rozpade. 2 To bolo smerodajné<br />

pre vedcov, ktorí sa podieľajú na<br />

Projekte vedomia. Na svojej domovskej<br />

internetovej stránke 3 okrem<br />

iného objasňujú:<br />

„Celosvetový Projekt vedomia, nazývaný<br />

aj Projekt EGG alebo GCP 4 ,<br />

je medzinárodnou, multidisciplinárnou<br />

spoluprácou vedcov, inžinierov,<br />

umelcov a ďalších ľudí. (...) Od augusta<br />

1998 sme zbierali dáta z globálnej<br />

siete generátorov náhodných<br />

čísiel. Táto sieť teraz dosiahla počet<br />

zhruba 65 staníc. Na týchto staniciach<br />

vytvárajú fyzikálne generátory<br />

náhodné čísla a v sekundových<br />

intervaloch ich potom prenášajú po<br />

mesiace a roky do centrály v Princetone<br />

(USA). Tam sú archivované<br />

a neskoršie analyzované. Náš zámer<br />

spočíva v preskúmaní jemných vzájomných<br />

interakcií, ktoré odrážajú<br />

prítomnosť a aktivitu vedomia v našom<br />

svete. Dospeli sme k poznatku,<br />

že naša globálna sieť reaguje na stav,<br />

keď majú milióny z nás rovnaké zámery<br />

a emócie. Môžeme to považovať<br />

za dôkaz toho, že sa podieľame<br />

na rastúcom globálnom vedomí. Pripomína<br />

nám, že sme schopní toto<br />

vedomie rozvíjať a že sme zaň zodpovední.<br />

Vytvárame svet, v ktorom<br />

žijeme, a pokiaľ to ako celok chceme,<br />

môžeme po svete šíriť úsmev.“<br />

Ako ukážkový príklad pôsobenia<br />

totožných myšlienok a emócií uvádza<br />

vedúci projektu Roger Nelson<br />

11. september 2001. Vtedy boli ľudia<br />

na celom svete, v rovnakom<br />

čase konfrontovaní so skutočnosťou<br />

teroristického útoku, ktorý bol<br />

dovtedy považovaný za nemožný.<br />

Myšlienky, nabité emóciami, ktoré<br />

boli pri ňom vyvolané, viedli na<br />

fyzikálnych generátoroch náhodných<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


TÉMA<br />

čísiel, rozmiestnených po celom svete,<br />

k rovnorodým odchýlkam v tom čase<br />

vytvorených náhodných čísiel.<br />

MOC MYŠLIENKOVÝCH<br />

FORIEM<br />

Veľký význam a pôsobenie našich<br />

myšlienok, svojím dosahom ďaleko<br />

presahujúci výlučne osobný rozmer<br />

človeka, zdôrazňuje aj Abd-<br />

-ru-shin vo svojom diele „Vo Svetle<br />

Pravdy“ 5 , kde sa okrem iného hovorí<br />

o myšlienkových formách.<br />

Z každej myšlienky vyžaruje určitá<br />

informácia, preto má aj zodpovedajúcu<br />

formu, ktorá ju odlišuje<br />

od ostatných foriem. Rovnorodé<br />

myšlienky si k sebe nachádzajú<br />

cestu a môžu pri svojom zhlukovaní<br />

veľmi zosilnieť, čo znamená,<br />

že sa ľuďom, ktorí sú im otvorení,<br />

vnucujú a podnecujú ich. Títo ľudia<br />

sú síce spravidla presvedčení o tom,<br />

že všetky myšlienky, ktoré sa vynárajú<br />

v ich vedomí sú ich vlastné výtvory,<br />

mnohé pozorovania to však<br />

vyvracajú. Konanie ľudí nie vždy<br />

usmerňujú iba čisté, plne vedomé<br />

myšlienky. Mnohé pohnútky sa<br />

uskutočnia nevedome, hnané zmesou<br />

vlastných sklonov a prijatých<br />

myšlienok. Pritom sa ľahko vytvára<br />

bludný kruh. Ľudia sú ovplyvňovaní<br />

prevládajúcimi myšlienkami,<br />

ktoré svojou pozornosťou živia<br />

a potom takto posilnené myšlienky<br />

opäť vysielajú a tým upevňujú určitý<br />

myšlienkový priestor. Týmto<br />

spôsobom naprí klad veľmi zosilneli<br />

myšlienky spojené so sexualitou,<br />

takže mnohým ľuďom robí<br />

problémy takéto myšlienky ovládnuť.<br />

To vysvetľuje rastúci počet abnormálnych<br />

spôsobov správania sa<br />

a sexuálnych deliktov. V tejto súvislosti<br />

sú už napríklad dostupné<br />

„softvéry na ochranu detí“ pred<br />

obsahom, ktorý „ohrozuje mládež“;<br />

v mnohých prípadoch by sa<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

však určite hodili aj „softvéry na<br />

ochranu dospelých“. Totiž to, pred<br />

čím máme chrániť deti, vlastne neprospieva<br />

ani dospelým: ich myšlienkový<br />

svet tak prijíma podnety,<br />

ktoré majú nepríjemné dôsledky<br />

nielen pre nich samotných. Robia<br />

z nich odosielateľov myšlienok, pri<br />

ktorých si želáme, aby radšej neexistovali.<br />

Čo sa však vo všeobecnosti neberie<br />

do úvahy je fakt, že naše myšlienky<br />

zasahujú aj prírodné sily, alebo presnejšie<br />

povedané bytosti ovládajúce<br />

tieto sily; zadávajú tak podnet na<br />

spätný účinok. Príčina takzvaných<br />

prírodných katastrof tiež spočíva<br />

v nás a v našich materialisticky orientovaných<br />

myšlienkach. Existujú ľudia,<br />

ktorí si túto skutočnosť osobne<br />

prežili.<br />

POZITÍVNE PÔSOBENIE<br />

MYŠLIENOK<br />

Myšlienky však môžu pôsobiť aj konštruktívne.<br />

Tak napríklad zisťujeme,<br />

že nové, neznáme skutočnosti a súvislosti<br />

sa dajú rozpoznať alebo naučiť<br />

o to rýchlejšie, o čo viac ľudí sa<br />

nimi zaoberá. Pritom medzi týmito<br />

ľuďmi nemusí existovať žiadne vonkajšie<br />

spojenie – slovom, písmom ani<br />

obrazom.<br />

Poznanie uvedených skutočností<br />

by mohlo ľudí motivovať, aby sa zaoberali<br />

prevažne pozitívnymi a konštruktívnymi<br />

vecami. Podporujúce<br />

myšlienky sa potom budú presadzovať<br />

ľahšie než všetko to, čo senzáciechtivé<br />

masovokomunikačné prostriedky<br />

zväčša rozširujú a čím sa<br />

potom nespočetní ľudia v myšlienkach<br />

zaoberajú.<br />

„KRB MYŠLIENOK“ –<br />

– NAŠE ZMÝŠĽANIE<br />

V diele „Vo svetle Pravdy“ autor<br />

už pred desaťročiami dôrazne<br />

upozorňuje na účinky, ktoré môžeme<br />

naším myslením vyvolať.<br />

Skúsenosti však ukazujú, že preniesť<br />

toto poznanie do bežného<br />

života nebýva ľahké. Naše mentálne<br />

prostredie tvoria i mnohé<br />

znehodnocujúce myšlienky, ktoré<br />

sa k nám stále znovu vkrádajú, ak<br />

to dovolí naša duchovná alebo spirituálna<br />

sila. A tá je žiaľ, spravidla<br />

málo rozvinutá. Nedosahujeme<br />

teda poväčšine takú bdelosť, aká<br />

sa od nás požaduje: „Udržujte krb<br />

svojich myšlienok čistý, tým založíte<br />

mier a budete šťastní!“ 6<br />

Krb – to nie je len samotný oheň,<br />

ale i miesto, v ktorom oheň horí,<br />

a krb myšlienok takisto nemožno<br />

stotožňovať so samotnými myšlienkami.<br />

Je skôr vnútorným postojom,<br />

z ktorého sa myšlienky vynárajú,<br />

je akoby filtrom myšlienok, ktoré<br />

na nás pôsobia. Ten určuje, akým<br />

myšlienkam a s akou intenzitou sa<br />

oddávame.<br />

SILA A OBLASŤ<br />

PÔSOBENIA MYŠLIENOK<br />

Naše zmýšľanie, celkový stav našej<br />

mysle teda rozhoduje o tom, aký<br />

druh myšlienok v nás vzniká, aké<br />

myšlienky z nás vychádzajú a aké<br />

nás môžu zvonka ovplyvňovať.<br />

A čím väčšie je naše zanietenie alebo<br />

vrúcnosť, o to mocnejšie a pôsobivejšie<br />

sú aj myšlienkové formy. Tak<br />

sa človek v najvyššej núdzi dokáže<br />

trebárs i opravdivo modliť – a ak sú<br />

jeho myšlienky čisté, potom môže<br />

táto modlitba skutočne pomôcť, pretože<br />

nájde spojenie k vyšším úrovniam<br />

a silám. Pri modlitbách teda<br />

nezáleží na vonkajšej forme či konkrétnych<br />

slovách, ale na sile a čistote<br />

cítenia.<br />

Sú ľudia, ktorí sa vo svojich modlitbách<br />

celkom nezištne prihovárajú<br />

za vyššie blaho druhých či celého<br />

sveta.


ZDRAVIE<br />

Jednoduchým spôsobom k tomu<br />

môžeme prispieť všetci – tým, že<br />

s vedomím sily svojich myšlienok<br />

pestujeme dobro v sebe a prispievame<br />

tak pozitívnym, nápomocným<br />

zmýšľaním k dobru všeobecnému.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

3. diel<br />

CESTA K ŽIVOTU<br />

Dr. Gerd Harms<br />

gerd.harms@svetgralu.cz<br />

1 Viď napr.: www.remoteviewing.de<br />

alebo www.welt-der-wahrnehmung.<br />

de<br />

2 Autor sám zostavil také fyzikálne generátory<br />

náhodných čísiel na základe<br />

procesov šumu alebo procesov rádioaktívneho<br />

rozpadu. Nesmú sa zamieňať<br />

s matematickými generátormi náhodných<br />

čísiel, keďže ich náhodné čísla síce<br />

nie sú zjavné, napriek tomu sú však vopred<br />

stanovené (pseudonáhoda).<br />

3 http://noosphere.princeton.edu/<br />

4 Global Consciousness Project (Projekt<br />

globálneho vedomia)<br />

5 V tomto diele sa slovo „myšlienka“ vyskytuje<br />

samostatne alebo ako súčasť<br />

iného slova na zhruba 350 miestach<br />

textu.<br />

6 „Vo Svetle Pravdy“, 1. zväzok, prednáška<br />

„Prebuďte sa“<br />

LIEČIVÁ SILA – MAGNETIZMUS<br />

A ZÁZRAČNÉ UZDRAVENIE<br />

V nasledujúcom článku si priblížime podstatné piliere medicíny budúcnosti,<br />

ktorá pomáha nielen prostredníctvom chemických liekov a technických<br />

zariadení, ale je založená na jemnejších oblastiach. Ústrednou myšlienkou celej<br />

série „Cesta k životu“ je osobná zodpovednosť na základe širšieho povedomia<br />

o našom ľudskom bytí.<br />

LIEČIVÁ SILA – AKO<br />

JU DOSIAHNUŤ?<br />

Ľudia obdarení liečivou silou sú<br />

odvekými sprievodcami chorých.<br />

Takmer vždy sa však svojimi<br />

schopnosťami vymykali súdobému<br />

medicínskemu poznaniu, dnešok<br />

nevynímajúc. Nedôvera, prenasledovanie<br />

a závisť dodnes sprevádzajú<br />

ich cestu rovnako, ako úcta a obdiv.<br />

V porovnaní s vývojom medicíny,<br />

sprevádzaným zvratmi a hľadaním,<br />

zostáva liečivá sila bez premien, vo<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


ZDRAVIE<br />

svojom pôsobení dokonalá. Akoby<br />

stála vysoko nad všetkým ľudským<br />

poznaním – ako memento pripomínajúce<br />

pôvod života samotného. Je<br />

nenápadne darovaná vždy iba jednotlivcom,<br />

a to v rôznych obmenách<br />

a intenzite. Je darom, po ktorom<br />

mnohí túžia, v snahe pomáhať<br />

druhým. Celkom prirodzene potom<br />

vyvstáva otázka, či je nejakým spôsobom<br />

možné sa k daru liečivej sily<br />

dopracovať a ako.<br />

V prvom rade treba vziať na vedomie<br />

skutočnosť, že duchovným základom<br />

každého nadania je čistá<br />

túžba spojená s vytrvalým úsilím.<br />

Takým vytrvalým, že obstojí<br />

i v skúškach mnohých životov. Zákony<br />

vesmíru vychádzajú čistej túžbe<br />

a úsiliu vždy v ústrety, preto môžu<br />

i v tomto prípade priniesť spravodlivé<br />

vyrovnanie v podobe daru liečenia.<br />

Ovládať pravú liečiteľskú silu<br />

sa preto nikdy nedá naučiť, ani ju<br />

získať iným spôsobom, pretože skutočné<br />

dary môže človek iba prijímať.<br />

Sú určené jeho duchu a musia preto<br />

zostať nezávislé na predstavách jeho<br />

rozumu. O ich udelení rozhoduje vyššia<br />

moc, pretože človek sám nikdy nie<br />

je schopný domyslieť dôsledky svojich<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

želaní. V ich splnení či nenaplnení<br />

spočíva jeho najvyššia ochrana a vedenie,<br />

ktorému by sa mal pokorne<br />

podvoliť. Toto konštatovanie nie je<br />

populárne, lebo nevychádza v ústrety<br />

obvyklej domnienke o takmer neobmedzených<br />

ľudských možnostiach.<br />

Naopak, človek sa ním stavia na stupeň,<br />

ktorému prislúcha viac skromnosti<br />

a vďaky za všetku telesnú a duševnú<br />

výbavu, ktorú od vesmíru do<br />

života dostal vo svojich schopnostiach<br />

i obmedzeniach. Kto<br />

z dnešných, tých domnelo<br />

hrdých ľudí<br />

by dobrovoľne zliezol<br />

na stupeň, ktorý<br />

zdanlivo sľubuje<br />

len drinu a odriekanie,<br />

stupeň, na<br />

ktorom by sa musel<br />

zriecť všetkého<br />

predstierania?<br />

Ak niekomu nie je<br />

liečivá sila daná, nie<br />

je to omyl ani iný nedostatok<br />

zo strany<br />

prírodných zákonov<br />

– je to ochrana<br />

a pomoc. Človek<br />

však spravidla už nie<br />

je schopný vidieť vo svojich obmedzeniach<br />

ukazovateľa tej najlepšej cesty,<br />

lebo si navykol pozorovať svoj život<br />

jednostranne, iba z hľadiska pozemského<br />

prospechu. Ak sa mu zdá niečo<br />

atraktívne a vábivé, vyrazí za novým<br />

cieľom bez ohľadu na svoje skutočné<br />

vlohy, o ktoré sa má v živote opierať<br />

a ktoré si bezpochyby aj priniesol na<br />

svet. Snaží sa potom dobývať to, čo<br />

je pre neho neskutočné a čo svojou<br />

vzdorovitosťou nikdy nedosiahne.<br />

Jeho konanie je potom vlastne nesúhlasom<br />

a vzburou proti osudovému<br />

určeniu, ktorému položil základ<br />

on sám, svojimi predchádzajúcimi<br />

životmi.<br />

Je nanešťastie dostatok príležitostí,<br />

ako domnelé liečivé<br />

schopnosti pomerne ľahko získať.<br />

Majstrami a veľmajstrami v tomto<br />

odbore sa to len tak hemží. Vzniká<br />

tu dojem, akoby človek mohol sám<br />

tento dar rozdeľovať. Aký by tu<br />

potom bol rozdiel medzi človekom<br />

a Stvoriteľom...?<br />

Pravá cesta na získanie liečivých<br />

schopností spočíva v duchovnej premene<br />

človeka. Ten v sebe musí pripraviť<br />

pôdu na prijímanie vyššej sily,<br />

pretože každá skutočná sila vyžaduje<br />

aj verného správcu. Inému nemôže<br />

byť darovaná, lebo by ňou ubližoval<br />

sebe aj iným. Verným správcom tejto<br />

sily sa môže stať človek, ktorý v sebe<br />

priviedol k životu túžbu po blízkosti<br />

Svetla. Táto túžba mu umožňuje poznať<br />

svoju bezpodmienečnú závislosť<br />

od zdroja všetkého života a vychováva<br />

ho k pokore a trpezlivosti.<br />

V neustálom úsilí je vnútro človeka<br />

spolu s jeho telom prebudované natoľko,<br />

že oboje rezonuje s určitým<br />

stupňom liečivej sily. Keď človek dosiahol<br />

vo svojom vnútornom vývoji<br />

stanovenú výšku, na ktorej ho očakáva<br />

vzácny dar, potom môže nastať<br />

okamih spojenia. Dar tu bol už<br />

pripravený, len človek sa zdržiaval<br />

dole. Jeho duša a telo sa teraz stávajú<br />

mostom, po ktorom môžu plynúť<br />

hojivé lúče k tým, pre ktorých je<br />

to dobré. Nie všetkým ľuďom je totiž<br />

určená blahodarná úľava, pretože by<br />

sa znova ocitli v nebezpečenstve, že<br />

upadnú do starých návykov.<br />

Túto cestu získavania liečivých<br />

schopností je možné priblížiť aj iným<br />

obrazom: každý človek sa podobá na<br />

brúsený kryštál. Typ výbrusu a jeho<br />

dokonalosť závisí v plnej miere od<br />

toho, akým spôsobom vyhodnocuje<br />

človek svoje zážitky a skúsenosti – či<br />

sú pre neho nástrojom sebapoznania,<br />

alebo zámienkou na nespokojnosť<br />

a na výpady proti druhým.<br />

Ak ich používa ako brusivo s pevným<br />

zámerom prijímať a odrážať<br />

stále viac svetla, bude výbrus žiarivý


ZDRAVIE<br />

a krásny. Prekážky sa pre neho stanú<br />

ukazovateľmi cesty a ochrancami.<br />

Využíva ich ako nástroj na rozjasnenie<br />

a vystupňovanie lesku ďalších<br />

plôch, ktorými môže prenikať svet lo<br />

jeho duše. Ak si naopak zvolí zlý spôsob<br />

vyhodnocovania, bude vnímať<br />

prekážky a obmedzenia predovšetkým<br />

ako brzdu svojho zamýšľaného<br />

rozvoja. Drahocenné jadro zostane<br />

ukryté pod nevzhľadným, hrubým<br />

povrchom, ktorý dáva len matne tušiť,<br />

že tu leží vzácna, lež nepoužitá surovina.<br />

Prítomnosť svetla v kryštáli<br />

ho čoraz viac nadľahčuje a on môže<br />

v pomyselnej špirále stúpať stále vyššie<br />

až do miest, kde zásluhou svojho<br />

výbrusu môže odrazu pojať liečivé<br />

svetlo. Neopracovaná surovina naopak<br />

zostáva ležať v dôsledku svojej<br />

tiaže na rovnakom mieste tak dlho,<br />

dokiaľ sa nerozhodne inak. Prevaľovanie<br />

na rovnakej úrovni jej k lesku<br />

nepomôže, pretože tu sa odlamuje<br />

a brúsi výlučne nahrubo. Ak sa tu<br />

a tam prelomí ochranný val zásahom<br />

cudzej vôle, takže sa telo stane<br />

dočasne prístupné trocha vyšším<br />

vibráciám, ku ktorým však nebolo<br />

privedené postupným vývojom vlastnej<br />

duše, spôsobuje táto energia iba<br />

škodu, i napriek zdanlivej prechodnej<br />

úľave. Mnohí ľudia sa podrobujú<br />

špeciálnemu mentálnemu výcviku,<br />

aby zvýšili svoju schopnosť pracovať<br />

s energiou. Všetky tieto metódy psychického<br />

drilu nesú vysoké riziko neprirodzeného<br />

vývoja, lebo čistota sily<br />

je už od počiatku skalená nezvyklým<br />

chcením. Týmto spôsobom môže byť<br />

posilnená náchylnosť k chorobám<br />

a môže dôjsť k zhoršeniu stavu namiesto<br />

liečenia.<br />

ŽIVOTNÝ<br />

MAGNETIZMUS<br />

Rôzne formy liečiteľských schopností<br />

majú celý rad označení, ktoré<br />

niekedy vypovedajú viac o osobných<br />

predstavách, než o skutočnej podstate<br />

menovaného deja. V zásade sa<br />

dajú tieto schopnosti rozdeliť na dve<br />

skupiny:<br />

Odovzdávanie vlastnej energie. Pre<br />

túto skupinu je predpokladom dokonalé<br />

telesné zdravie. Životná sila<br />

je vytváraná v miernom prebytku,<br />

ktorý môže byť odovzdaný druhým<br />

ľuďom, bez ujmy na vlastnom zdraví.<br />

Znakom tohto spôsobu liečenia je<br />

únava, ktorá sa dostavuje po odčerpaní<br />

životnej sily až k medznej hranici,<br />

potrebnej na zachovanie vlastnej<br />

rovnováhy. Liečivé vibrácie tohto<br />

typu sú nešpecifické, hrubšieho charakteru<br />

a môžu sa veľmi dobre uplatniť<br />

najmä pri bolestivých stavoch.<br />

Odovzdávanie energie prijatej<br />

z vyššej úrovne. V tejto rozvetvenej<br />

skupine dochádza k rozličnému typu<br />

prenosov síl z onoho sveta. Charakter<br />

a intenzita liečivého prenosu závisí<br />

nielen od vnútorného a telesného<br />

stavu liečiteľa, ale aj od vnútorného<br />

stavu pacienta. Priebeh liečenia je<br />

celkom nezávislý od osobných želaní<br />

alebo predstáv a v prísnej spravodlivosti<br />

zodpovedá skutočnému stavu<br />

duší. Pri akomkoľvek druhu prenosu<br />

liečivej sily je cieľovou stanicou<br />

pozemské telo, ktoré je vplyvom liečenia<br />

podnietené na obnovenie svojej<br />

zákonitej činnosti. Je to teda vždy<br />

len pozemské telo, ktoré sa samo<br />

uzdravuje, akonáhle na to prijalo<br />

silu. Z tejto skutočnosti je možné<br />

vyvodiť niekoľko závažných záverov.<br />

Ak má byť telu zachovaná možnosť<br />

uzdravenia, musia zostať všetky základné<br />

telesné systémy neporušené.<br />

V tejto súvislosti je potrebné zmieniť<br />

sa predovšetkým o negatívnom dopade<br />

chemickej liečby a ožarovania,<br />

ktoré v rôznej miere atakujú krvný<br />

a imunitný systém.<br />

Cieľom liečby teda nesmie byť<br />

snaha vnútiť telu určitý stav – síce<br />

žiaduci, ale nie sú preň vytvorené<br />

predpoklady. Základom liečby je<br />

vytváranie podmienok, v ktorých<br />

telo nadobúda schopnosť regenerácie.<br />

Vlastné liečenie vykonáva potom<br />

telo samo, iba je potrebné ho k tomu<br />

vhodným spôsobom povzbudiť.<br />

Tento prístup však vyžaduje omnoho<br />

viac trpezlivosti a aj úcty k vlastnému<br />

telu, než je obvyklé. Telo sa<br />

má stať každému človeku vzácnym<br />

nástrojom, ktorý bude s najväčšou<br />

starostlivosťou ochraňovať a udržiavať<br />

vo vzornom poriadku.<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


ZDRAVIE<br />

Telo je vo svojej činnosti<br />

celkom závislé od<br />

energie, ktorú prijíma<br />

z viacerých úrovní.<br />

Z tohto pohľadu je cieľom<br />

liečenia taký stav, v ktorom<br />

telo znova získa stratenú<br />

schopnosť prijímať<br />

energiu zvonka v dostatočnej<br />

miere. S touto energiou<br />

potom hospodári tak,<br />

ako mu predpisuje jeho<br />

vnútorný zákon. Ľudské<br />

predstavy o tom, aká porucha<br />

by sa mala upraviť<br />

najskôr, sa však často rozchádzajú<br />

so skutočnými<br />

potrebami tela. Tam, kde<br />

sa vyvíja príliš veľký tlak<br />

na úpravu určitých porúch<br />

bez toho, aby sa rešpektovali<br />

energetické väzby na<br />

ďalšie orgány aj zákonitá<br />

postupnosť regeneračných dejov, dochádza<br />

k ďalšie mu poškodeniu. Dalo<br />

by sa povedať, že telo si želá, aby sa<br />

s ním zaobchádzalo zodpovedajúcim<br />

spôsobom. Tento spôsob nie je možné<br />

zmeniť, pretože je dôsledkom pôsobenia<br />

prírodných zákonov v ľudskom tele.<br />

LIEČENIE – ČO JE TO?<br />

Pod úspešným liečením si väčšina<br />

ľudí predstaví iba to, že vymiznú určité<br />

telesné alebo psychické príznaky,<br />

ktoré ich obťažovali. Je samozrejmé,<br />

že práve o tento výsledok v medicíne<br />

predovšetkým ide, je však veľký rozdiel,<br />

akým spôsobom sa tento výsledok<br />

dosiahol.<br />

Pôvod choroby spočíva vo vlastnostiach<br />

človeka, teda v jeho vnútornom<br />

svete. Zásahom v telesnej rovine,<br />

napr. potlačením problémov, vyoperovaním<br />

orgánu alebo utlmením<br />

nervového systému nie je ovplyvnená<br />

hybná sila choroby, spočívajúca<br />

v nesprávnom vnútornom pohybe<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

človeka. Tu je potrebný oveľa hlbší<br />

zásah, ktorý však musí každý urobiť<br />

sám, lebo nikto nemôže vstúpiť do<br />

vnútorného sveta človeka, aby uskutočnil<br />

jeho premenu.<br />

Pravé liečenie je preto neodmysliteľné<br />

od zásadného prehodnotenia<br />

životných postojov. Ak to dokáže,<br />

potom sa človek samočinne otvára<br />

pôsobeniu liečivých prúdov, pomáhajúcich<br />

jeho telu vrátiť sa na úroveň<br />

svetlejších záchvevov. Svojou úprimnou<br />

snahou vyslovuje už čistú prosbu,<br />

ktorú nepotrebuje formovať do slov.<br />

Kto sa síce zbavil určitých problémov,<br />

avšak svoj život vedie ďalej spôsobom,<br />

ktorý mu tieto obtiaže spôsobil, nech<br />

neráta so skutočným, trvalým uzdravením,<br />

lebo za skutočné uzdravenie<br />

je nutné považovať iba uzdravenie<br />

ducha. Je to nadobudnutie vlastností<br />

a postojov, ktoré poháňajú človeka<br />

v jeho živote prospešným smerom,<br />

prinášajúcom silu telu i duši. V priebehu<br />

liečenia je k pacientovi vytvorený<br />

most žiarenia, nespočíva však<br />

v moci liečiteľa ovplyvniť, či a do akej<br />

miery človek túto pomoc<br />

prijme. Čo ako dobrý liečiteľ,<br />

nemôže svojím zásahom<br />

vykonať viac, než<br />

sprostredkovať liečivú silu.<br />

Pacient sa môže tomu žiareniu<br />

otvoriť – ale nie je<br />

mu otvorený automaticky.<br />

Žiadne liečenie nedokáže<br />

natrvalo napravovať nedisciplinovanosť.<br />

Kto<br />

nechce sám na sebe pracovať<br />

a podkopáva svojím<br />

chybným postojom opatrenia,<br />

ktoré môžu prispieť<br />

k uzdraveniu, nemal by<br />

sa čudovať, ak bude liečenie<br />

bezvýsledné. Pokiaľ<br />

pacient nerobí všetko potrebné<br />

na svoje uzdravenie,<br />

alebo dokonca z princípu<br />

odmieta zmeniť svoj<br />

životný štýl, je otázne, do<br />

akej miery je účelné vynakladať pre<br />

neho vzácnu silu. Preto je nesprávne,<br />

ak sa v mnohých prípadoch hovorí<br />

o neúspešnom liečení, pretože neúspešný<br />

bol pacient a nie liečivá sila.<br />

Nie je možné považovať sa za pasívny<br />

„objekt“, ktorý cez seba nechá<br />

prejsť umenie lekára alebo liečiteľa,<br />

aby ich tým urobil zodpovednými<br />

za svoje zdravie. Žiadny lekár alebo<br />

liečiteľ nedokáže uzdraviť. Tí všetci<br />

môžu vytvoriť len lepšie podmienky<br />

a možnosti na pôsobenie liečivých<br />

síl. Potom sa už môžu len prizerať –<br />

pretože prevziať zodpovednosť za cudzieho<br />

ducha nie je v ich moci.<br />

Mudr. Jan Palouček<br />

jan.paloucek@svetgralu.cz<br />

Vo štvrtej časti našej série „Cesta k životu“<br />

nájdete: Tajomstvo energetickej výmeny


PRIKÁZANIE<br />

„Cti<br />

otca<br />

i<br />

matku!“<br />

Martin Ernst<br />

Štvrté<br />

prikázanie<br />

Nedávno sme sa s kolegom zhovárali<br />

o štvrtom prikázaní.<br />

Uprostred rozhovoru ma prerušil<br />

a s ľahko ironickým úsmevom nadhodil:<br />

„Snáď nechcete so všetkou vážnosťou<br />

tvrdiť, že desatoro prikázaní<br />

má dnes ešte význam?! Zamyslite sa<br />

predsa, kedy prikázania – ak je vôbec<br />

možné ich odvodzovať od nejakého<br />

autora – vznikli! Údajne pred tromi<br />

tisíckami rokov. Prosím vás, aké spoločenské<br />

pomery vtedy vládli? Pozrime<br />

sa napríklad na štvrté prikázanie:<br />

deti, predovšetkým synovia,<br />

boli vtedy pre svojich rodičov „zaopatrením<br />

v starobe“! Dcéry a synovia,<br />

ktorí vo veľkej rodine zaručovali<br />

prežitie otca a matky, po svadbe<br />

totiž opúšťali rodičovský dom. Dôchodky<br />

vtedy neboli. Prikázanie bolo<br />

preto vytvorené z praktických dôvodov.<br />

Deti, ktoré boli napriek rôznemu<br />

strádaniu s námahou vychované,<br />

nemali zabúdať na rodičov, keď<br />

raz zostarnú.<br />

Také zaopatrovacie zariadenie<br />

v dnešných časoch, keď sa má každý<br />

sám vopred postarať o seba na starobu,<br />

predsa nie je na mieste. Neočakávajme<br />

od mladej generácie príliš.<br />

Založiť si vlastnú existenciu nie<br />

je dnes ľahké. Koľko rokov musí taký<br />

mladý človek napríklad študovať,<br />

kým dosiahne titul? Čakáte snáď, že<br />

mladá, vyštudovaná žena zavesí svoje<br />

povolanie na klinec, aby rodila a vychovávala<br />

deti, keď si konečne mohla<br />

splniť sen o vytúženom zamestnaní? –<br />

Nie, prikázania platili pre vtedajšiu<br />

dobu. Do dnešnej už nepatria!“<br />

Tým bola táto téma pre kolegu<br />

ukončená.<br />

Mne však v hlave vírili myšlienky:<br />

Čo by to bolo za Boha –<br />

a bezpochyby to bol Boh, ktorý Mojžišovi<br />

odovzdal svoje zákony – keby<br />

jeho pokyny mali len „prechodný“<br />

význam? Potom by to bol nedokonalý<br />

Boh! Ale Boh je dokonalý vo všetkom,<br />

čo hovorí a čo robí!<br />

Čo som mohol kolegovi – keby<br />

nebol odišiel – odpovedať? Mohol<br />

som mu povedať, že prikázania<br />

nemožno posudzovať len z materiálneho<br />

hľadiska! Sú myslené<br />

všeobsiahle. Poskytujú oporu predovšetkým<br />

v eticko-mravnej oblasti,<br />

ukazujú nám duchovné mosty, aby<br />

sme my, ľudia, mohli v harmónii<br />

a bez zbytočných bremien prežiť svoj<br />

pozemský život.<br />

Napomenutie, aby sme ctili otca<br />

i matku – teda v zmysle otcovstva<br />

a materstva – má platnosť<br />

na všetky časy. Nabáda k úcte k tomuto<br />

poslaniu rodičov, aj ich deti.<br />

Pre rodičov je dôležité, aby si boli<br />

vedomí povinností, ktoré otcovstvo<br />

a materstvo prináša. Majú poskytovať<br />

deťom domov. Táto úloha sa<br />

nemôže a nesmie prenášať na štát,<br />

i keď je dobré, že tým deťom, ktoré<br />

nemôžu nájsť bezpečie u rodičov,<br />

ponúka náhradné možnosti. Podľa<br />

zákonov stvorenia potrebuje každé<br />

dieťa bezpečie u rodičov a teplo domova,<br />

aby sa mohlo podľa svojho založenia<br />

rozvíjať. Takýto domov môže<br />

poskytovať dospievajúcemu len nenarušená<br />

rodina.<br />

Trend rastúcej rozvodovosti<br />

považujem za dôkaz morálneho<br />

úpadku. V rozvrátených manželstvách<br />

zmizla schopnosť – alebo<br />

vôbec ochota – viesť užitočnú diskusiu<br />

a vyjasňovať si problémy.<br />

Deti by si však mali uvedomiť –<br />

okrem dnešného domáhania sa „detských<br />

práv“ – aj svoje samozrejmé<br />

povinnosti voči rodičom. Vzájomná<br />

láska medzi rodičmi a deťmi je základným<br />

kameňom harmonickej rodiny.<br />

Len rovnováha medzi dávaním<br />

a braním prináša mier a harmóniu.<br />

Z prirodzenej potreby vyjadriť vďaku<br />

svojim rodičom potom vyvierajú<br />

i rešpekt a úcta. Štvrté prikázanie to<br />

pripomína.<br />

Martin Ernst •<br />

martin.ernst@svetgralu.sk<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


Katedrála sv. Jána vo Vallette bola<br />

hlavnou katedrálou Rádu Maltézskych<br />

rytierov, aj keď vonkajšok budovy tomu<br />

nenasvedčuje. Každý rytier musel pri<br />

prijatí do Rádu priniesť dar, ktorý bol<br />

využitý na výzdobu interiéru chrámu.<br />

Katedrála sv. Jána má jednoduchý<br />

zovňajšok, ale interiér je prepychovým<br />

súborom pozlátených prvkov, mramorovej<br />

mozaikovej podlahy, bohatých<br />

nástenných malieb a pozoruhodných<br />

umeleckých diel, z ktorých najznámejším<br />

je obraz Michelangela di Caravaggia<br />

nazvaný „Sťatie Jána Krstiteľa.“<br />

Úzka ulička tichého mesta Mdiny,<br />

bývalého hlavného mesta, ktoré<br />

si až doposiaľ zachovalo pôsobivú<br />

atmosféru stredoveku, aj vďaka tomu,<br />

že je prístupné iba pre chodcov<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


Valletta, Republic Street. Arkiere sú asi najtypickejším znakom maltskej architektúry. Tieto pôvabné architektonické prvky nájdeme na Malte<br />

na mnohých miestach.<br />

MALTA<br />

Malta je súostrovie viacerých ostrovov, z ktorých sú iba tri obývané.<br />

História osídlenia ostrovov siaha k piatim tisíckam rokov.<br />

Svojou strategickou polohou odpradávna pútala pozornosť<br />

najrôznejších dobyvateľov: Feničanov, Rimanov, Byzantíncov,<br />

Vandalov, Arabov či Normanov. Tí všetci tu, na tomto maličkom<br />

území, zanechali svoje stopy.<br />

Rudolf Harčarík<br />

rudolf.harcarik@svetgralu.sk<br />

Mohutná kupola kostola Našej Panej z hory Karmel má výšku 42 metrov a je jednou<br />

z dominánt hlavného mesta Valletta. Počas II. svetovej vojny bola úplne zničená. Po<br />

skončení vojny bola obnovená do svojej pôvodnej krásy.<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


20-tonový monolit v chrámovom komplexe Haqar Qim, čo v preklade znamená „Kamene<br />

modlitieb“. K najvýznačnejšiemu obdobiu v histórii Malty patrí tzv. obdobie chrámov.<br />

Okolo roku 3500 pred Kr. boli postavené doposiaľ najstaršie megalitické chrámy na svete,<br />

a to Ggantija na ostrove Gozo a Hagar Qim a Mnajdra na ostrove Malta. Zaujímavosťou<br />

je, že okolo roku 2500 pr. n. l. sa maltské ostrovy na niekoľko desaťročí vyľudnili.<br />

Replika bomby z II. svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny zažili obyvatelia Malty 2000<br />

bombových útokov, pri ktorých zahynulo 1500 ľudí a bolo zničených viac než 30 000<br />

budov. V roku 1942 zasiahla bomba chrám v Moste. Chrám je známy tým, že má tretiu<br />

najväčšiu kupolu v Európe. V čase dopadu bomby na chrám v ňom bolo zhromaždených<br />

300 ľudí. Bomba prepadla kupolou, ale nevybuchla a ani nikoho nezranila. Do bomby<br />

vyrobenej v plzenskej Škodovke nedali robotníci v rámci sabotáže rozbušku.<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


FOTOREPORTÁŽ<br />

Príkre útesy spadajúce prudko do mora utvárajú pôsobivú scenériu severozápadnej časti ostrova Malta.<br />

Monument apoštola Pavla postavený na ostrove pomenovanom po apoštolovi. V roku 60 n. l. pri tomto<br />

ostrovčeku stroskotala loď s apoštolom Pavlom a ďalšími 270 ľuďmi na palube. Všetci stroskotanie<br />

prežili. Mnoho Malťanov sa počas trojmesačného pobytu apoštola na ostrove stalo kresťanmi.<br />

Z vtáčej perspektívy sa zdá, že celý severovýchod hlavného ostrova Malty je jediné veľké mesto.<br />

Tento dojem je klamlivý; je to dôsledok veľmi rýchlej výstavby za posledných približne tridsať rokov.<br />

Hranice jednotlivých miest tejto aglomerácie sú rozoznateľné iba z miestnych popisných tabuliek.<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


HUDBA<br />

Jaroslav Klimecký<br />

Josef Suk starší (1874 – 1935), žiak a zať Antonína Dvořáka, český skladateľ, huslista a člen slávneho Českého kvarteta, bol veľkým<br />

lyrikom českej hudby. Na jednej strane človek s nesmiernym pokladom láskavosti a vrúcneho citu, na druhej strane opora a disciplinovaný<br />

člen najlepšieho vtedajšieho českého sláčikového kvarteta, pracovitý skladateľ, komponujúci svoje diela v hotelových<br />

izbách a v čase krátkych letných prázdnin.<br />

olo to 6. apríla 1898. V Národnom<br />

divadle prebieha premiéra<br />

B<br />

Zeyerovej rozprávkovej hry so scénickou<br />

hudbou Josefa Suka. Diváci<br />

počúvajú so stále rastúcim záujmom<br />

úvod predstavenia. Zahajujú ho pokojným<br />

spevom lesné rohy, tiché tóny<br />

drevených nástrojov s vlnami akordov<br />

harfy pripravujú nástup hlavnej myšlienky<br />

Prológu. Prednáša ju krásne<br />

husľové sólo s protihlasom klarinetu<br />

a vlnením harfových akordov. V okamihu<br />

doznenia vrcholu rozprávkovej<br />

nálady sa opona otvára a v pokračujúcom<br />

husľovom sóle sa rozoznieva<br />

ľúbezný, túžobný motív Mahulieny.<br />

Spolu s opakujúcim sa vstupným spevom<br />

lesných rohov uvádzajú slová<br />

dievčaťa-Rozprávky poslucháča do<br />

dávneho Slovenska, do dejiska príbehu<br />

o Radúzovi a Mahuliene.<br />

„Som Rozprávka. Kto za mnou<br />

pôjde, povediem ho do modrých<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


HUDBA<br />

krajov báje. Po starých cestách, šumiacimi<br />

lesmi, okolo morských ôk<br />

vás v tichú Slovač povediem. Ľud<br />

voľný žije ešte v horách voľných. No<br />

nešvár predsa už svoju skazu koná!<br />

Dve kniežatá sa v nenávisti potýkali,<br />

než zrodení… Radúz a Mahuliena,<br />

o ktorých strastiach vám dnes všetko<br />

rozpoviem…“<br />

Tak sa pred poslucháčmi rozvíja dej<br />

Zeyerovej hry. Tak prehovára k ľudským<br />

srdciam Sukova hudba. Nielen<br />

pri premiére, ale od reprízy k repríze<br />

bolo čoraz zrejmejšie, aká dôležitá je<br />

v Zeyerovej dráme práve táto hudba.<br />

Suk tu vytvoril typ národnej, ľudovej<br />

rozprávky v tónoch. Na základoch<br />

Smetanovej a Dvořákovej českej<br />

hudby – a predsa po novom – vyjadril<br />

motív lásky utrpenia i vykúpenia. Čo<br />

vzbudilo v skladateľovom vnútri také<br />

čisté a ušľachtilé city?<br />

D<br />

AKO SA TO ZAČALO<br />

o šiesteho ročníka Sukovho štúdia<br />

na pražskom konzervatóriu,<br />

kam bol prijatý už ako jedenásťročný<br />

chlapec – na husle k riaditeľovi Bennewitzovi,<br />

na kompozíciu ako Dvořákov<br />

žiak, spadá zdanlivo náhodná<br />

udalosť, ktorej dosah Suk nemohol<br />

tušiť. Jedeného večera stretol vo foyeri<br />

Národného divadla svojho učiteľa<br />

s dcérou, ktorú mu Dvořák predstavil.<br />

Bola to Otylka Dvořáková. Sukovi sa<br />

zapáčila na prvý pohľad. Iste mu imponovalo,<br />

že je dcérou milovaného<br />

učiteľa, ale láska na prvý pohľad bola<br />

rozhodujúca.<br />

Vrcholom blaha bolo pre Suka<br />

Dvořákovo pozvanie na návštevu<br />

Vysokej, letného sídla Dvořákovej rodiny.<br />

Považoval za vyznamenanie, že<br />

on, sedemnásťročný konzervatorista<br />

požíva takú dôveru presláveného skladateľa.<br />

Pri jednej návšteve vo Vysokej<br />

ho Dvořák požiadal o prácu na klavírnom<br />

výťahu svojej predohry Othello<br />

z cyklu Príroda, život a láska, ktorú<br />

Suk s radosťou vykonal; a neskôr ešte<br />

raz – na práve ukončenom Te Deum.<br />

Dvořák bol v prípravách na odchod<br />

do Ameriky a chcel mať výťahy hotové<br />

pre svojho nakladateľa Simrocka.<br />

Aj tejto práce sa Suk ochotne ujal.<br />

Vo Vysokej sa vtedy Sukovi náramne<br />

páčilo. Bola tam spoločnosť<br />

mladých, veselých ľudí, prišiel spolužiak<br />

a kolega Nedbal, bol tam aj huslista<br />

Kovařík, sprevádzajúci Dvořáka<br />

do Ameriky, a pravdaže, Otylka!<br />

Dvořák však ihneď Suka zamestnal.<br />

Zaviedol ho do altánku v záhrade, dal<br />

mu pero, papier a prikázal, aby do večera<br />

urobil kus práce. Tu však Suka<br />

nadšenie opustilo. Práca mu vonkoncom<br />

nešla od ruky. Zo záhrady počul<br />

smiech Otylky, s ktorou od rána<br />

neprehovoril slova, veselý hovor ostatných<br />

hostí, a tak mu aj obed zhorkol<br />

v ústach. Bolo mu ako vyhnancovi<br />

na prahu raja. Najmä keď sa<br />

k Otylke s veselým smiechom pripojil<br />

i Kovařík. Popoludní ešte navyše<br />

nesprávne prepísal kontrabasy, takže<br />

Dvořák ho pokarhal – veru takto si<br />

nešťastný a zahanbený Suk svoju návštevu<br />

vo Vysokej nepredstavoval...<br />

Mráčiky sa však rýchlo prehnali.<br />

Netrvalo dlho a Suk prebýval vo Vysokej<br />

častejšie.<br />

V tom čase pracoval aj na svojich<br />

skladbách. V nich sa vtedy prejavoval<br />

výraz mladistvého smútku, melanchólie,<br />

ktorý ho viedol k obľube<br />

molových tónin. Dvořák, s veľkým<br />

záujmom sledujúci vývoj mladého<br />

skladateľa, videl, že Suk sa nemôže<br />

vymaniť z molového pátosu. Poradil<br />

mu: „Suk, teraz je leto, tak urobte<br />

niečo radostné, aby to neboli stále tie<br />

veľkoleposti v mole.“<br />

A tak Suk už počas leta začal pracovať<br />

na svojej Serenáde Es dur pre<br />

sláčiky, jednej z jeho najznámejších<br />

a najpôsobivejších skladieb. Jej tóny<br />

počúvame na Vianoce v televízii<br />

i v rozhlase dodnes.<br />

Dvořák nevidel Sukovu Serenádu<br />

pred odchodom do Ameriky. A tak<br />

keď mu ju Suk po návrate ukázal,<br />

prezrel si ju a zamračene povedal:<br />

„Nebude z vás nič. Píšete veľké<br />

noty! Šetrite papierom!“ Keď videl<br />

Sukovo zmeravenie nad takým prijatím,<br />

zmierlivejšie dodal: „Napokon,<br />

aj Händel písal veľké noty, a predsa<br />

bol veľkým skladateľom.“ A odporučil<br />

Serenádu svojmu berlínskemu nakladateľovi<br />

Simrockovi na vydanie.<br />

Za Serenádu potom dostal Suk štátne<br />

štipendium 400 zlatých. Mal vtedy<br />

18 rokov.<br />

T<br />

ČESKÉ KVARTETO<br />

u je potrebné obzrieť sa späť, do<br />

čias nižších ročníkov Sukovho štúdia<br />

na konzervatóriu. Tam sa vtedy na<br />

hodinách komornej hudby zišli štyria<br />

mladí, nadšení a nadaní študenti<br />

a pod prísnym a cieľavedomým vedením<br />

profesora Wihana, skúseného komorného<br />

hráča, a tak zanedlho vzniklo<br />

slávne České kvarteto. Vtedy v ideálnej<br />

zostave – Karel Hoffman prím, Josef<br />

Suk sekund, Oskar Nedbal viola a Otto<br />

Berger cello – sa kvarteto v pomerne<br />

krátkom čase stalo presláveným súborom.<br />

Pre Suka potom, po absolvovaní<br />

konzervatória, bolo České kvarteto<br />

existenčným zabezpečením celých 40<br />

rokov trvania tohto súboru. Platil však<br />

za to dosť vysokú cenu: na väčšine svojich<br />

skladieb pracoval, alebo ich aspoň<br />

skicoval v hotelových izbách a vo vlakoch<br />

na cestách po celej Európe.<br />

Vo vzácnych chvíľach voľna medzi<br />

početnými zájazdmi do zahraničia<br />

hráči často vyhoveli i pozvaniam do<br />

súkromných salónov nadšených milovníkov<br />

hudby. Mnohé pražské i mimopražské<br />

salóny stáli o to, aby mohli<br />

privítať slávne České kvarteto. Tak<br />

to bolo aj u mecenáša Josefa Hlávku.<br />

Sem chodievali umelci ako boli Myslbek,<br />

Vrchlický alebo Julius Zeyer. Ten<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


HUDBA<br />

motív vernej lásky, žiariacej čistotou<br />

a nežnosťou, motív Mahulieny, zidealizovanej<br />

Otylky, svieti dodnes v E dur.<br />

Pre Suka to bolo obdobie prerodu<br />

mládenca v muža. Prejavovalo sa nehou<br />

muža k žene a aj istou zdržanlivosťou<br />

voči Otylke Dvořákovej. Vrúcnosť<br />

tohto pomeru sa však stupňovala, keď<br />

Suk videl, že sú jeho city opätované.<br />

Otylka si píše do svojho denníčka:<br />

„Ja snívala som o šťastí a ono stále nešlo<br />

– až zrazu v zime, zvečera, bez ohlásenia<br />

vošlo.“ Inokedy: „Len chvíľu ešte<br />

maličkú a iste príde hrať. A prišiel,<br />

hral a aj spieval. Kto poznal si moje<br />

city, ktoré hudbou jeho nádhernou mi<br />

v dušu boli vliate? Kľačala som a počula<br />

hudby umné zvuky a ticho v srdci<br />

plakala – kto pozná moje muky?“<br />

Mahuliena: „Moje srdce krvavý je<br />

kvet. Čo bolí ma, čo bolí? Nad hlavou<br />

mojou, keď mraky tiahnu, za nimi by<br />

som chcela – neviem prečo a kam.“<br />

V role Mahulieny sa objavila Otylka<br />

a Suk sa časom stáva uznávaným nápadníkom.<br />

Má 23 rokov. Už takmer<br />

patrí do Dvořákovej rodiny. Vo Vysokej<br />

je ako doma, v Prahe býva v rovnakom<br />

dome ako Dvořákovci. Celé<br />

okolie už vie o vzťahu týchto mladých<br />

ľudí, len Dvořák akoby nič nepozoroval.<br />

V čase, keď Suk s Otylkou už pomýšľajú<br />

na sobáš, prekvapil svoju dcéru<br />

otázkou, kto vraj to z Českého kvarteta<br />

za ňou chodí! Dvořák sa nemohol<br />

zmieriť s myšlienkou, že by mal stratiť<br />

svoje najmilšie dieťa a svadbu odďaľoval,<br />

aj keď mal Suka veľmi rád ako<br />

človeka aj ako hudobníka. Vedel však<br />

dobre aj z vlastnej skúsenosti, že chlieb<br />

hudobníka býva niekedy tvrdý a trpký,<br />

a práve taký ťažký môže byť aj chlieb<br />

skladateľovej ženy.<br />

Otylka však už nebola štrnásťročným<br />

dievčatkom, s ktorým sa Suk lúčil<br />

pred ich odchodom do Ameriky, kam<br />

s matkou a bratom sprevádzala otca.<br />

Pôvabná dievčina teraz vítala Suka vo<br />

Vysokej s čoraz menej tajenou náklonnosťou.<br />

Láska Dvořákovej dcéry a mlavtedy<br />

práve chystal vydanie staroslovenskej<br />

rozprávky Radúz a Mahuliena.<br />

Uvažoval aj o jej javiskovej podobe<br />

s vhodnou scénickou hudbou. Hlávkova<br />

manželka, ktorá dobre poznala<br />

Sukove skladby, bola nadšená predovšetkým<br />

Serenádou pre sláčiky a prišla<br />

na myšlienku, že by Suk mohol Zeyerovu<br />

hru zhudobniť. Prostredníctvom<br />

nej Zeyer teda poslal Sukovi, ktorého<br />

osobne nepoznal, text hry. Hneď po prvom<br />

čítaní bol Suk taký zaujatý čistou<br />

poéziou a dejom, že si ihneď poznamenáva,<br />

kde by mala znieť hudba, kde<br />

dať priestor slovu. Na tomto pláne už<br />

potom nič nemenil. Aj Dvořák, ktorý<br />

obdivoval Zeyerove verše, tento plán<br />

schválil. Suk odsunul prácu na iných<br />

skladbách a začal pracovať na Radúzovi.<br />

Spolu s ním prežíval svoju čistú<br />

lásku k Otylke.<br />

Radúz: „Ó, nikdy rosa svetlejšia nepršala<br />

z nebies než tá, čo padá teraz<br />

z blankytu tvojich očí! Kto si?“ „Som<br />

Mahuliena… Kráľ je môj otec…“<br />

České kvarteto r. 1895; zľava K. Hoffmann,<br />

H. Wihan, O. Nedbal a J. Suk<br />

Túto časť Suk pôvodne zamýšľal<br />

v B dur. Ale Dvořák svoj názor prejavil<br />

prosto: „Ako huslista, Suk, by ste<br />

mohli vedieť, že keď niekomu hrá Rozprávka<br />

do uška, musí to byť vo vyššej<br />

polohe, a nie tudlikať na A strune.<br />

Dajte to do E dur!“ Suk to uznal, a tak<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

dého skladateľa už nebola nijakým<br />

tajomstvom. A tak Dvořák konečne<br />

súhlasil, že bude mať v mladom skladateľovi<br />

dobrého člena rodiny i nástupcu<br />

vo svojom umení, a došlo k zasnúbeniu<br />

Josefa Suka s Otiliou Dvořákovou.<br />

Josef Suk a Otilie Dvořáková<br />

Otylkin denníček: „Či máš ma, milý,<br />

máš ma rád? Veď ty tou istou otázkou<br />

si v ten deň moje „Áno“ vynútil, ó, doznať<br />

lásku nebeskú ma tlkot srdca prinútil.“<br />

V izbičke vo Vysokej, kde Suk pracoval,<br />

sa pianíno po prvý raz rozoznelo<br />

hudbou Rozprávky: motívom Mahulieny,<br />

motívom lásky. Na záhrade načúvala<br />

Otylka a Sukovi s jarou v srdci<br />

kvitla i láska v hudbe. To bolo až do<br />

svadby s Otylkou najšťastnejšie obdobie<br />

Sukovho života.<br />

Radúz: „Ty prichádzaš, spása moja!<br />

O, zadržím ťa, zadržím... už nikdy,<br />

nikdy neunikneš mi s mojou chorou<br />

pamäťou...!“<br />

Mahuliena: „Utíš sa, moja duša premilá!<br />

Utíš sa a počuj! Je spása tebe<br />

možná!“<br />

Vo štvrtok 17. novembra 1898 sa splnil<br />

sen oboch šťastných snúbencov.<br />

V pražskom Novom Meste, v kostole sv.<br />

Štefana, za účasti mnohých Dvořákových<br />

i Sukových priateľov, slávnostným


HUDBA<br />

obradom uzavreli manželstvo. Nevestiným<br />

svedkom bol jej strýko gróf Václav<br />

Kounic, Sukovým svedkom najstarší<br />

člen Českého kvarteta, „pán profesor“<br />

Hanuš Wihan. Nad mladými manželmi<br />

sa sklonilo nebo šťastia.<br />

Mahuliena: „Ó, hviezda moja utešená,<br />

telesného puta zbavený, Radúz<br />

môj sladký, drahý, schopný si teraz počuť<br />

môj hlas a rozumieť, čo duša moja<br />

duši šepká tvojej!“<br />

Suk sa čoskoro rozhodol dať hudbe<br />

k Zeyerovej dráme formu orchestrálnej<br />

suity. Zhrnul ju podľa deja do štyroch<br />

viet s názvami: „O vernom milovaní<br />

Radúza a Mahulieny a ich strastiach“,<br />

„Hra na labute a pávy“, „Smútočná<br />

hudba“, „Runy kliatba a ako bola láskou<br />

zrušená“. S názvom Pohádka ju<br />

venoval pani Zdenke Hlávkovej. Už<br />

pri prvom naštudovaní Oskarom Nedbalom<br />

vo februári 1910 bolo zrejmé,<br />

Otilie Dvořáková (1878 – 1905)<br />

so synom Josefom<br />

že mal autor pri písaní hudby šťastnú<br />

ruku. Ako samostatné symfonické orchestrálne<br />

dielo nastúpila Pohádka<br />

úspešnú cestu koncertnými sálami ako<br />

jedna z citovo najhlbších a najrýdzejších<br />

skladieb českej hudby. Ako verná<br />

pieseň vernej lásky dvoch ľudí.<br />

„Ó, budú ešte neskoré pokolenia si<br />

rozprávať o vernom ich milovaní! Tak<br />

ako v rozprávke, akí šťastní sú Radúz<br />

a Mahuliena!“ znejú posledné slová<br />

i tóny dohry, keď opona padá.<br />

N<br />

ANJEL SMRTI<br />

etrvalo dlho a po úspechu Radúza<br />

a Mahulieny sa znovu<br />

ozval básnik Julius Zeyer so žiadosťou,<br />

či by Suk zhudobnil jeho ďalšie<br />

dielo: legendu „Pod jabloňou“. Tu Suk<br />

dlho váhal. Text legendy bol v úplne<br />

inom duchu ako Radúz a Mahuliena.<br />

Zaujalo ho však šťastné manželstvo<br />

hlavných hrdinov legendy, Živana<br />

a Danice. Videl v nich naplnenie<br />

svojho verného milovania Radúza<br />

a Mahulieny, aj obraz vlastného rodinného<br />

šťastia. A tak vtedy už ťažko<br />

chorému básnikovi písomne potvrdil<br />

spoluprácu. Sukova hudba k tejto legende<br />

je oslavou rodinného šťastia,<br />

ešte zdôraznenou očakávaným narodením<br />

prvého dieťaťa. Radostné očakávanie<br />

však kalilo zistenie vážneho<br />

srdcového ochorenia mladej matky.<br />

Po ťažkom pôrode sa narodilo zdravé<br />

dieťa, no matkina choroba nebola<br />

zažehnaná. Suk odchádzal na zahraničné<br />

turné Českého kvarteta v obavách<br />

a starostiach.<br />

V Španielsku, l. mája 1904, ho zastihla<br />

správa o Dvořákovej smrti.<br />

Odchádza do Prahy, bolestne zasiahnutý<br />

nečakaným odchodom milovaného<br />

učiteľa a svokra, i v starostiach<br />

o chorú Otylku, ktorej sa otcova<br />

smrť musela dotknúť oveľa hlbšie.<br />

Svojej bolesti dala priechod vo verši:<br />

„Moja túžba sa raz stíši a spať budem<br />

pri Tebe svoj večný sen. Potom<br />

nájdem upokojenie, môj milovaný,<br />

drahý, vznešený!“<br />

O rok nato, po zhoršujúcej sa chorobe<br />

odišla 5. júla Otylka za svojím<br />

otcom: Suk uložil svoju nesmiernu<br />

bolesť do piatich viet symfónie<br />

Julius Zeyer (1841 – 1901)<br />

s menom anjela smrti – „Asrael“.<br />

Na titulnú stranu partitúry napísal<br />

venovanie:<br />

„Vznešenej pamiatke Dvořákovej<br />

a Otylkinej.“<br />

Asrael je prvým dielom mohutného<br />

štvordielneho cyklu, ktorým<br />

Suk dovršuje svoje životné dielo. Po<br />

prvý raz zaznelo 3. februára 1907.<br />

Nasleduje hudobná báseň Pohádka<br />

léta 1909, symfonická báseň Zrání<br />

1918 a Epilog – symfonická skladba<br />

pre veľký orchester, zbor a sóla, 1933.<br />

Josef Suk, človek zlatého srdca,<br />

ktorý vôkol seba šíril lásku slovom<br />

i skutkom, odišiel za svojou Mahulienou<br />

krátko po oslave svojich šesťdesiatin<br />

– 29. mája 1935.<br />

Literatúra:<br />

Jaroslav Klimecký<br />

jaroslav.klimecky @ svetgralu.cz<br />

J. M. Květ: Josef Suk, Praha 1936<br />

Jiří Borkovec: Josef Suk, Praha 1956<br />

Zdeněk Sádecký: Lyrismus v tvorbě Josefa<br />

Suka, Praha 1966<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


46<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

Z pokladov Biblie<br />

„A z Nílu vystupovalo sedem kráv, na pohľad pekných<br />

a v mäse tučných a pásli sa na mokradi“<br />

(Prvá kniha Mojžišova Gn 41, 2)<br />

Nedávno mi prišiel na um príbeh<br />

o Jozefovom výklade sna<br />

v Egypte. Znovu som si pritom uvedomil,<br />

aké aktuálne sú staré biblické<br />

príbehy a aké pravdy v sebe skrývajú.<br />

Faraónovi sa sníval sen, ktorý sa<br />

opakoval a znepokojoval ho. Videl<br />

v ňom sedem dobre vykŕmených<br />

kráv, ktoré potom zožralo sedem<br />

vychudnutých, slabých kráv. Musel<br />

nad snom premýšľať. Nakoniec si<br />

nechal zavolať izraelitu Jozefa, nech<br />

mu sen vyloží.<br />

A tak Jozef faraónovi vysvetlil,<br />

že vo sne ide o prirovnanie. Sedem<br />

krásnych a dobre vykŕmených kráv<br />

predstavovalo sedem rokov, počas<br />

ktorých sa dala očakávať veľmi bohatá<br />

úroda. Sedem hladných kráv<br />

naproti tomu oznamovalo príchod<br />

siedmich nasledujúcich rokov<br />

biedy a nedostatku. Jozef vo svojom<br />

výklade upozornil faraóna aj<br />

na vhodné preventívne opatrenia,<br />

ktoré bolo nutné vykonať. Požadoval,<br />

aby sa prebytky z bohatých<br />

rokov uskladnili a vznikli tak zásoby<br />

na nadchádzajúce obdobie núdze.<br />

Faraón rozpoznal Jozefovu múdrosť<br />

a menoval ho správcom budúcich<br />

úrod. –<br />

Martin Ernst<br />

Jozefove slová sa vyplnili a krajina<br />

vďaka nemu dokázala prečkať čas<br />

núdze. Z uskladnených rezerv bolo<br />

možné zásobovať dokonca i susedné<br />

národy. –<br />

V čom je tento príbeh aktuálny?<br />

Myslím si, že nepreháňam ak poviem,<br />

že sa dnes nachádzame na začiatku<br />

„siedmich rokov nedostatku“.<br />

Hospodárske bohatstvo je spotrebované,<br />

v prázdnych trezoroch úverových<br />

ústavov sú len bezcenné papiere.<br />

Hospodárstvo stráca na sile.<br />

Namiesto nového rastu prichádzajú<br />

ťažkosti s odbytom a poklesy obratu.<br />

Podľa biblického príbehu povedal<br />

Jozef faraónovi: „Nie ja, ale Boh<br />

priaznivo odpovie faraónovi!“ (Prvá<br />

kniha Mojžišova Gn 41, 16) Faraón<br />

sa riadil tým, čo mu bolo zvestované.<br />

Ale pýtali sme sa my – v čase<br />

„siedmich rokov všeobecného blahobytu“<br />

– na vôľu Stvoriteľa? Alebo<br />

sme sa nechali viesť vnímavou predvídavosťou?<br />

Nie! V popredí vždy stáli<br />

zištné rozumové záujmy. Ľudia mysleli<br />

len na vlastné výhody a na čo najvyššie<br />

zisky, kým osud prírody, spoločnosti<br />

a blížnych im bol ľahostajný.<br />

Teraz sú „tučné roky“ preč. Aj<br />

tam, kde mali vzniknúť duchovné<br />

zásoby v podobe trvalých hodnôt, sú<br />

zásobárne prázdne. Duchovne sme<br />

schudobneli; sotva dnes môžeme byť<br />

vzormi a ani okolité národy z nás nemôžu<br />

mať úžitok.<br />

„V krajine sa nebude nič vedieť<br />

o hojnosti pre hlad, ktorý potom<br />

nastane, lebo bude strašný. A to, že<br />

sa faraónov sen opakoval dva razy,<br />

značí, že Boh s istotou rozhodol túto<br />

vec a že ju Boh uskutoční čoskoro.“<br />

prorokoval vtedy Jozef. (Prvá kniha<br />

Mojžišova Gn 41, 31-32)<br />

Čo nás z tejto duchovnej chudoby<br />

môže zachrániť? Predsa duchovný<br />

chlieb! Kristus povedal: „Vezmite<br />

a jedzte!“ (Matúš 26, 26) – Tým chlebom<br />

je jeho Slovo. A kto prijme Kristovo<br />

posolstvo, ten bude pripravený<br />

i na ťažšie skúšky. Kto prijme Kristovo<br />

Slovo, ten aj v čase „chudobných<br />

rokov“ bude žiť!<br />

Martin Ernst •<br />

martin.ernst@svetgralu.sk


O duši,<br />

ktorá<br />

hľadala<br />

domov<br />

Dlhé tri dni a tri noci sa Renáta<br />

odhodlávala na tento krok<br />

a zvažovala všetky pre a proti. Rozum<br />

jej hovoril, aby urobila, čo požadoval<br />

jej priateľ; no jej cit, ten materinský,<br />

ktorý sa v nej začal prebúdzať,<br />

keď zistila, že je tehotná, ju od tohto<br />

kroku odrádzal. Renátin priateľ deti<br />

nechcel, to jej dal už predtým nekompromisne<br />

najavo. A teraz dostala<br />

na výber – buď on, alebo dieťa.<br />

A pretože Renáta toho muža milovala<br />

a nedokázala si predstaviť život bez<br />

neho, vyhral v ťažkom vnútornom<br />

boji rozum. Teraz teda sedela Renáta<br />

v čakárni gynekológa, aby požiadala<br />

o prerušenie tehotenstva.<br />

Bolo tu plno. Chcela odviesť svoje<br />

myšlienky od toho, čo ju čakalo, a tak<br />

siahla po časopisoch na malom stolčeku.<br />

Z kôpky zdravotníckych informácií<br />

a bulvárnych časopisov vypadol<br />

list písaný na písacom stroji.<br />

Zaujal ju, pretože kto ešte dnes, v čase<br />

počítačov a tlačiarní píše na stroji?<br />

Časopisy teda opäť odložila a začítala<br />

sa do onoho listu. Nadpis znel:<br />

O DUŠI, KTORÁ<br />

HĽADALA DOMOV<br />

Na onom svete prebývajú milióny<br />

duší, ktoré čakajú na svoju príležitosť,<br />

na vtelenie sa do ľudského tela –<br />

aby zbierali nové skúsenosti potrebné<br />

na ďalší vývoj, aby pomáhali ostatným<br />

nájsť cestu zo zmätkov, ktoré<br />

na zemi často panujú, či aby odčinili<br />

karmu z minulých pozemských životov.<br />

Keď žena tu na zemi otehotnie<br />

a v jej tele sa začne utvárať telíčko<br />

dieťaťa, podľa zákona príťažlivosti<br />

rovnorodého bude k nej priťahovaná<br />

niektorá z duší, ktoré túžobne čakajú<br />

na možnosť vteliť sa.<br />

Tak to bolo aj v prípade jednej konkrétnej<br />

ľudskej duše na onom svete.<br />

Ťahalo ju to k tehotnej pozemskej<br />

žene, ktorá s ňou mala zrejme mnoho<br />

spoločného – a bolo to krásne a svetlé.<br />

Duša sa zdržiavala v jej blízkosti<br />

a čakala na chvíľu, kým ľudské telíčko<br />

dorastie tak, aby sa s ním mohla<br />

spojiť. V blízkosti ženy jej bolo dobre,<br />

horšie to bolo, keď prichádzal muž,<br />

ktorý k žene patril. Vanul z neho<br />

chlad a napriek tomu duša vedela,<br />

že ju aj k tomuto mužovi pútajú neviditeľné<br />

vlákna. Nebolo to však nič,<br />

čo by ju tešilo.<br />

Jedného dňa, keď si bola žena svojím<br />

tehotenstvom – a šťastím, ktoré<br />

cítila – už celkom istá, oznámila túto<br />

očakávanú radostnú udalosť svojmu<br />

mužovi. Jeho reakcia však prekvapila<br />

ju aj dušičku, ktorá sa chystala na inkarnáciu.<br />

Muž dieťa odmietol a žene<br />

dal ultimátum: potrat alebo rozchod.<br />

Dostala pár dní na rozmyslenie, potom<br />

sa žene ozve a spýta sa, ako sa<br />

rozhodla; povedal a odišiel.<br />

V miestnosti po ňom zostala hrôza<br />

a strach. Duša bola na smrť vydesená,<br />

trpela vnútorným bojom, ktorý žena<br />

viedla sama so sebou. Vysielala do jej<br />

myšlienok prosby, aby ju neposielala<br />

preč, aby si dieťa nechala, cítila však,<br />

ako sa myšlienky ženy, ktorá muža<br />

veľmi milovala, jej úpenlivým prosbám<br />

stále viac uzatvárajú.<br />

Žena dala nakoniec prednosť svojej<br />

láske k mužovi, a tak jedného dňa<br />

bola tejto duši bolestne odopretá možnosť<br />

novej inkarnácie na zemi.<br />

Vzťah tých dvoch ľudí nestroskotal,<br />

ale šťastný nebol. Ženu ešte dlho trápila<br />

horká ľútosť a vo chvíľach samoty<br />

si predstavovala svoje nenarodené dieťa,<br />

ktoré už mohlo behať a sedieť s nimi pri<br />

stole... Bola to dlhá cesta, ktorú museli<br />

prejsť, kým obaja, muž i žena, dostali<br />

príležitosť napraviť svoju chybu.<br />

Ani duša to nemala ľahké. Až po dlhom<br />

čase prekonala strach z odmietnutia.<br />

Potom sa v nej začala opäť<br />

prebúdzať túžba po živote na zemi,<br />

a podarilo sa jej nájsť pár, ktorý ju<br />

s radosťou privítal.<br />

P.S. Mohol by to byť môj príbeh. Aj<br />

ja som sa kedysi rozhodla pre lásku<br />

k mužovi a zabudla som na všetko ostatné.<br />

Snáď tento príbeh pomôže iným<br />

ženám v ich rozhodovaní a udrží niektorým<br />

dušiam ich domov. Preto som<br />

sem položila tento list.<br />

Renáta dočítala a položila list späť.<br />

Zdvihla sa a potichu opustila čakáreň<br />

lekára. Rozhodla sa: jej dieťa sa<br />

narodí, a ona urobí všetko pre to, aby<br />

bol jeho domov šťastný.<br />

Na motív poviedky Irmhild Karner:<br />

Duša, ktorá predsa ešte našla domov (GW 10/99)<br />

napísala Anna Štefková •<br />

anna.stefkova@svetgralu.cz<br />

Anna Štefková<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


NÁZORY<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 24/2010, vyšlo 1. 6. 2010.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Rastislavova 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman Levický (Slanec),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st. (Brno),<br />

Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Mária Pesselová, Rastislav Podivinský, Adela Slováčková,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Ráztočno), Alena Nairn (Praha),<br />

Pavel Patloch (Karviná), Martin Pukančík (Košice)<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

• Dreamstime: Alain Lacroix, Leuven, Belgium (titul, 6), Wingedsmile (2),<br />

Mona Makela, Tres Piedras, United States (4, 15), Barak Tal, Palmachim,<br />

Israel (5), Alle (5), Kiraly Zoltan, Timisoara, Romania (6–7), Fausto Fiori,<br />

Milan, Italy (7), Serge23 (8), Ljupco Smokovski, Skopje, Macedonia (9),<br />

Radu Razvan, Cluj Napoca, Romania (9), Kozsák Rudolf Árpád, Budapest,<br />

Hungary (10), Kts (10), Iurii Kryvenko, Kyiv, Ukraine (13), Yuri Arcurs,<br />

Aarhus Centrum, Denmark (27), Dmccale (29), Julien Tromeur, Paris, France<br />

(31), Ken Hurst, Waxahachie, Tx, United States (35), Pavel Losevsky, Moscow,<br />

Russian Federation (37), Andrej Bezuglov, Kyjev, Ukrajina (25),<br />

Lev Dolgachov, Talin, Estonsko (26)<br />

• wikipedia.org: Samuel Hahnemann (17), John Dee a Edmund (22),<br />

Josef Suk (42), České kvarteto (44), Julius Zeyer (45), Zener_cards (30)<br />

• www.antonin-dvorak.cz: Josef Suk a Otilie Dvořáková (44),<br />

Otilie Dvořáková se synem Josefem (45)<br />

• www.sxc.hu: Samuel Rosa, Paris, France (12), miamiamia (33)<br />

• 4umi.com: Mephistopheles Wittenberg lithograph (21)<br />

• www.wga.hu: DUCCIO di Buoninsegna, Healing of the Blind Man (34)<br />

• www.artrenewal.org: Carl Heinrich Bloch, Christ Healing (36)<br />

• www.allposters.com: Faust (19) • www.britannica.com: Faust (20)<br />

• www.rhine.org: (30) • www.annegeddes.com: (47)<br />

• www.rutgers.edu: (zadná strana obálky)<br />

• texurestockbyhjs.deviantart.com: (zadná strana obálky)<br />

• Svět Grálu: (2, 3) • GralsWelt: (titul, 3, 4, 11) • Filip Langar: (14)<br />

• Ľubomír Textoris: (23, 24) • Rudolf Harčarík: (4, 38–41)<br />

• Jozef Lehotkai: (46, 50) • Pavel Patloch: (5, 8)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné,<br />

alebo kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak<br />

náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše<br />

príspevky.<br />

redakcia<br />

Život na druhom brehu<br />

Zaujímam sa o veci, ktoré som dlho<br />

považovala za zbytočné a dlho som<br />

apelovala aj na iných, aby ma z takýchto<br />

tém vynechali. Nie som neveriaca,<br />

práve naopak, no hmatateľné<br />

veci boli pre mňa omnoho dôveryhodnejšie<br />

ako dohady. No ktosi tam,<br />

na druhej strane, má za úlohu približovať<br />

ľudstvo viac a viac k tomu,<br />

aby sme si uvedomili svoju zraniteľnosť,<br />

maličkosť, potrebu a hlavne<br />

podstatu vlastnej existencie ako takej.<br />

Viem, o čom píšem, lebo som si to<br />

mohla vyskúšať, „ bolo mi to dovolené“.<br />

(…) Zažila som počas svojej<br />

srdcovej arytmie tzv. „odchod“ aj<br />

„príchod“ (…). Najprv som sa veľmi<br />

bála, keď som sa ráno prebudila. No<br />

keď som si prešla spomienky, tak<br />

som pochopila, že to bolo krásne.<br />

(…) Bola som na pokraji nervového<br />

zrútenia, lebo manžel bol alkoholik,<br />

tri deti, každodenné hádky a potom<br />

srdce. Denno-denne som sa modlila,<br />

aby sa to skončilo. A prišlo to,<br />

na čo som nikdy ani len nepomyslela.<br />

Stála som v lese a uvidela osobu,<br />

ktorá stála pri strome a vzápätí sa<br />

stratila. Tak som sa podišla pozrieť,<br />

čo sa deje, no v tej chvíli som pocítila<br />

niečo ako „vtiahnutie“. Ocitla<br />

som sa v miestnosti, bola chladná<br />

a pripomínala mi patológiu. Okolo<br />

mňa sa objavili malé stvorenia ako<br />

detičky, tíško mi šepkali, aby som sa<br />

nebála až som zrazu počula z chodby<br />

ťažké a pomalé kroky. Ukázali mi,<br />

aby som išla do vedľajšej miestnosti.<br />

Strach ma tiesnil, no ktosi, alebo čosi<br />

sa mi prihováralo, až som pocítila<br />

pokoj. Vošla som teda do tej izby.<br />

Oproti, v rohu miestnosti, stál neskutočne<br />

veľký stôl. Za ním sedela<br />

osoba, do tváre som jej nevidela, ale<br />

mala som pocit, akoby to bola žena.<br />

Mala na hlave veľkú kapucňu, ktorá<br />

bola súčasťou jej oblečenia. Po chvíli<br />

krátkeho uvažovania, kto to je, sa<br />

objavila mohutná, chudá ruka a až<br />

vtedy som si všimla, že na stole leží<br />

neskutočne veľká kniha. Tou chudou<br />

rukou po nej prešla a v hlave sa<br />

mi objavil hlas: „Ešte nie, ešte nie je<br />

čas.“ A po mojom želaní odísť som<br />

sa ocitla niekde úplne inde. Okolo<br />

mňa sa objavili toľkí prechádzajúci<br />

sa ľudia, až som si myslela, že som<br />

na nejakej dovolenke. Potom som si<br />

všimla dvere, nad ktorými bola markíza.<br />

Podišla som k nim a keď som<br />

vošla dnu, uvidela som niečo ako lavice<br />

v triede a tam zopár ľudí. No<br />

vtedy som už mala na mále a rozplakala<br />

som sa. Ozval sa hlas: - „Prečo<br />

plačeš?“ - „Lebo neviem, kde som<br />

a prečo som tu!“. Vtedy som si všimla,<br />

že osoba s ktorou sa zhováram,<br />

je kolegyňa moje mamy, ktorá<br />

zomrela, keď som mala asi 11 a teraz<br />

mám 36. „Teta Ruženka - a vy ste tu<br />

prečo ?“ - „No, ja som tu preto, lebo aj<br />

my sa musíme pripraviť na príchody<br />

tých, ktorí prídu po nás“ (vtedy mi<br />

to nedávalo zmysel). Vo dverách sa<br />

ozval ku mne akýsi hlas, no nikoho<br />

som nevidela. Teta sa rýchlo prihovorila:<br />

,,Ak sa vrátiš, povedz mame, že<br />

sa mám dobre a že na ňu veľa myslím.“<br />

Vtedy som sa postavila a vyšla<br />

von. Celý čas som cítila, že za mnou


NÁZORY<br />

niekto stojí, no po otočení som stále<br />

pocítila telepatickú vetu „neotáčaj sa“.<br />

Možno to znie humorne, ale objavili<br />

sa predo mnou akési nad zemou sa<br />

vznášajúce skútre. Pochopila som, že<br />

čakajú na mňa. Môj strážny hlas mi<br />

povedal „my ťa povedieme“. Strach<br />

zo mňa opadol, no nesmelo som sa<br />

usadila. Zrazu som uvidela svetlá<br />

predo mnou a do tváre sa mi oprel<br />

vánok. Mala som silný pocit voľnosti.<br />

Ako pri silnom mesačnom svite v lete,<br />

keď je spln, som videla vysoké stráne<br />

a po pravici čiernu roklinu s nekonečnou<br />

hĺbkou, z ktorej ma zamrazilo.<br />

V tom okamihu sa tí dvaja predo<br />

mnou stratili a v momente som uvidela<br />

z diaľky sa blížiacu svetelnú rúru,<br />

na konci s otvorom a zeleňou, ktorá sa<br />

neuveriteľne rýchlo blížila. Kým som<br />

sa spamätala, bola som von. Bola som<br />

v tom istom lese, odkiaľ som sa sem<br />

dostala. Cítila som v tvári slnko, vtedy<br />

som otvorila oči a prebrala sa. Ležala<br />

som na posteli a mala som neskutočne<br />

ťažké ruky aj nohy. Po zorientovaní<br />

som zišla k mame, ešte spala. Zobudila<br />

som ju, lebo som si pamätala<br />

odkaz. „Mami pozdravuje ťa teta<br />

Ruženka“. Chudera, bola v šoku a nechápala,<br />

čo chcem. Trvalo, kým sa<br />

prebrala, všetko som jej povedala, no<br />

potrebovali sme dôkaz. - „V čom bola<br />

teta?“ - „Mala na sebe sivý kostým<br />

a bielu blúzku. - „V tom bola pochovaná...“,<br />

iba toľko vedela povedať. No<br />

ja som nebola na jej pohrebe, takže<br />

som ju nevidela.... Pochopila som, že<br />

mám možnosť ísť ďalej, povedať ostatným,<br />

že na druhú stranu ideme len<br />

ako farebné duše, naša farba sa mení<br />

podľa toho, akým životom sme žili.<br />

Tam sa rozhodnú, kam nás zadelia.<br />

Tešme sa z každého dňa, ktorý máme<br />

a rozdávajme lásku, lebo presne tá,<br />

čistá a úprimná, nás robí farebnými<br />

a pre Boha potrebnými a áno, vraciame<br />

sa, som si tým skoro istá, lebo<br />

chyby sa musia naprávať a kto iný, len<br />

my si ich musíme napraviť. A kto ma<br />

sprevádzal,<br />

teraz už viem -<br />

bol to môj anjel<br />

a teraz, keď si<br />

naň spomeniem,<br />

mám taký príjemný<br />

pocit. Každý deň vstávajme s pocitom<br />

„dnešný deň bude krásny“, lebo si ho<br />

riadime my. Ak len podáme pohár<br />

vody jednému smädnému, tak aj to<br />

sa objaví na našej duši ako dobrý bod.<br />

Ľudia, ktorí sa utápajú v alkohole, peniazoch,<br />

drogách, sexe, sa vrátili preto,<br />

lebo minulé životy premrhali, no zabudli<br />

prečo sú tu; a tak to bude znovu<br />

a stále dookola, až kým to nebude dokonalé.<br />

Život je krásny, ale krátky, tak<br />

si ho chráňme a vážme, rozdávajme<br />

lásku a ošetrujme rany tých ktorí<br />

nás potrebujú. Veď či chceme, alebo<br />

nie, život „tam“ je naša súčasť. A nič<br />

na nej nemôžeme zmeniť. Okrem jedného:<br />

spôsob ako žiť a ako budeme<br />

odchádzať.<br />

Henrieta<br />

Predplatné zabezpečuje<br />

Svet Grálu n. o. Páričkova 21,<br />

821 08 Bratislava 2<br />

Tel.číslo: 0903 907 233,<br />

e-mail: redakcia@svetgralu.sk,<br />

číslo účtu: 4 350 319 108/3100<br />

Ľudová banka.<br />

www.svetgralu.sk<br />

Predplaťte si Svet Grálu<br />

10,62 € ročne (4 čísla, včítane poštovného a DPH)<br />

ušetríte oproti kúpe jednotlivých čísel v stánkoch<br />

dostanete 2 staršie čísla zdarma (do vyčerpania zásob)<br />

získate časopis bez komerčnej reklamy až do Vašej schránky<br />

darčekové predplatné<br />

(objednávky telefonicky alebo na www.svetgralu.sk)<br />

PREDPLATNÉ SI MÔŽETE OBJEDNAŤ:<br />

poštou – prostredníctvom kupónu vloženého v časopise<br />

telefonicky na čísle 0903 907 233<br />

prostredníctvom elektronického formulára na www.svetgralu.sk<br />

S prvým číslom dostanete list s poštovou poukážkou a variabilným symbolom.<br />

Vážení čitatelia,<br />

zaznamenali sme niekoľko prípadov nedoručenia časopisu.<br />

Pokiaľ ste i vy márne hľadali vo vašej schránke niektoré<br />

z objednaných čísel Sveta Grálu, neváhajte a ozvite sa našej<br />

redakcii mailom alebo telefonicky. Chýbajúci časopis vám<br />

opätovne zašleme.<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010


... NECH PRVÝ HODÍ KAMEŇOM<br />

Kameň môže byť veľmi tvrdý.<br />

ameň môže byť veľmi ostrý,<br />

môže byť veľmi ťažký. S kameňom<br />

sa dá budovať, ale tiež zraniť alebo<br />

ublížiť. Celkom zreteľne si ešte spomínam,<br />

ako po pustošivom bombardovaní<br />

môjho rodného mesta v roku<br />

1945 pukali obrovské kamene starobylého<br />

kostola, ako kamenné múry<br />

barokových domov ležali v rozvalinách<br />

na rozrytých uliciach a zuhoľnatené<br />

zvyšky múrov – kamenní<br />

svedkovia bývalých múzeí, divadiel<br />

a kultúrnych stredísk – sa varovne<br />

týčili ako žalujúce prsty.<br />

Kameňmi sa dá dokonca usmrtiť.<br />

Zo starozákonných tradícií sa dozvedáme,<br />

že ťažké previnenie proti Božiemu<br />

príkazu alebo proti zvykom<br />

a mravom bolo trestané smrťou ukameňovaním.<br />

Porušiteľ zákona bol<br />

privedený do kruhu, okolo neho stáli<br />

jeho žalobcovia a predstavitelia obce.<br />

Svedkovia hodili proti obžalovanému<br />

prvý kameň, k tomu sa pridali ostatní,<br />

až bol previnilec kameňmi prikrytý.<br />

To platilo do istej miery ako symbol<br />

vyhladenia páchateľa a spáchanej viny.<br />

Jedného dňa, keď Ježiš učil<br />

v chráme, prerušili zákonníci a farizeji<br />

jeho prednášku a priviedli ženu,<br />

ktorú pristihli pri cudzoložstve. Povedali<br />

mu, že táto žena porušila zákon<br />

a že musí byť ukameňovaná. Nech<br />

nad ňou vynesie rozsudok. Žiadali to<br />

od neho preto, aby vyskúšali, či Ježiš<br />

bude ctiť literu ich zákona.<br />

Vydali mu ženu na odsúdenie. Zdá<br />

sa však, že Ježiš nemá záujem odsúdiť<br />

ju. Ženu si nevšíma. Zákonníci, ktorí<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

24 | 2010<br />

úzkostlivo dbajú na dodržiavanie zákona,<br />

na neho naliehajú, aby povedal,<br />

čo zamýšľa s touto previnilou ženou<br />

učiniť. No namiesto toho, aby súdil<br />

ženu, obracia sa Ježiš náhle na jej žalobcov.<br />

Pohliadne im do tváre a hovorí:<br />

„Kto z vás je bez viny, nech prvý<br />

hodí kameňom!“<br />

Niečo podobné židovskí kňazi ešte<br />

nezažili. Jeden za druhým skladajú<br />

tíško kameň na zem a vzďaľujú sa.<br />

Nakoniec zostáva Ježiš so ženou sám.<br />

Díva sa na ňu a hovorí: „Kde sú tvoji<br />

žalobcovia, ktorí ťa obvinili?“ Ona<br />

odpovedá: „Všetci odišli.“ Nato Ježiš<br />

odvetí: „Keď ťa už nikto neobviňuje,<br />

ani ja ťa neobžalujem. Choď a nehreš<br />

už!“ A prepúšťa ju.<br />

Táto udalosť ma nedávno opäť dojala.<br />

Ak sa totiž pozerám trochu pozornejšie<br />

okolo seba, tak sa mi niekedy<br />

zdá, akoby ešte aj dnes boli<br />

niektorí z nás ochotní kameňovať. Je<br />

možné, že pochádzajú z kruhov, ktoré<br />

cítia úzku spojitosť s Bohom? Mohli<br />

by sme ich považovať za moderných<br />

zákonníkov, veď oni predsa chcú iba<br />

to, aby SLOVO bolo verne podľa litery<br />

plnené. Zdá sa, že občas zabúdajú, že<br />

Ježišovi ani tak nešlo o potrestanie<br />

hriešnika, ako skôr o to, aby pochopil<br />

a zmenil sa.<br />

Jeden katolícky duchovný mi kedysi<br />

rozprával, ako sa pokúsil správu<br />

o cudzoložnici – ale mohol to byť aj<br />

cudzoložník – priblížiť svojej obci.<br />

Na jednom spoločnom popoludní<br />

poprosil mladíkov, aby čakali pred<br />

kostolom a každému návštevníkovi<br />

Božieho domu dali jeden kameň. Boli<br />

to kamene, ktoré kňaz v predošlý deň<br />

zhromaždil a očistil na starom železničnom<br />

násype. V kostole zhromaždeným<br />

najprv prečítal príbeh cudzoložnice<br />

z Jánovho evanjelia. Potom<br />

povedal: „Teraz tiež každý z vás drží<br />

v ruke kameň. Hodili by ste ho po cudzoložnici,<br />

keby som vám to radil?<br />

Poctivo priznajte: netlačí vás tento<br />

kameň v ruke? Alebo vás snáď ťaží?<br />

Nemohol by to byť kameň tvrdosti<br />

vášho srdca? Kameň vašej nelásky?<br />

Alebo kameň vášho sebectva? Vašej<br />

sebalásky? Vašej lenivosti? Myslím, že<br />

každý z nás sa ho chce zbaviť, oslobodiť<br />

sa od ťarchy tohto kameňa. Poďte<br />

dopredu a položte svoje kamene<br />

žiadostivosti a malomyseľnosti sem<br />

do blízkosti oltára Božieho!“<br />

Všetci členovia zhromaždenia šli<br />

jeden po druhom pred oltár a odložili<br />

svoje kamene. Tak vznikla asi dva<br />

metre od oltára hromádka kamenia.<br />

Keď to všetko prebehlo, kňaz povedal:<br />

„Ako môžeme konať bohoslužbu, keď<br />

medzi nami a Bohom leží hromada<br />

kamenia?“ – A vzal veľkú kyticu ruží<br />

a kamene ňou zakryl. „Teraz žiari nad<br />

tvrdým kamením láska a zakrýva ho.<br />

Vezmite si tento obraz so sebou domov<br />

ako podobenstvo. Pokúste sa namiesto<br />

kameňov, ktoré vás delia od Boha,<br />

nájsť a naplniť jeho lásku.<br />

Páčilo sa mi, čo ten kňaz urobil.<br />

A keď som sa večer ukladal na spánok,<br />

našiel som v sebe ešte mnoho kameňov,<br />

veľmi tvrdých kameňov.<br />

Martin Ernst •<br />

martin.ernst@svetgralu.sk


Dr. Raymond Moody<br />

POPRVÝKRÁT NA SLOVENSKU!<br />

Dr. Moody zhromaždil výpovede tisícov ľudí,<br />

ktorí prežili klinickú smrť.<br />

Ich skúmaním sa snaží klásť ďalšie otázky a vyvolať<br />

diskusiu – nielen o smrti a o prekonaní<br />

strachu z nej, ale najmä diskusiu o zmysle života<br />

a o jeho naplnení.<br />

Raymond Moody je držiteľom Svetovej ceny za<br />

humanizmus.<br />

Prednáška na tému:<br />

EXISTUJE ZA HRANICOU ŽIVOTA ĎALŠÍ SVET?<br />

Bude to zhrnutie poznatkov o skúsenosti ľudí, ktorí majú osobný zážitok<br />

blízkosti smrti, a ponúka diskusiu nad najhlbším a večným mystériom našej<br />

existencie: existuje po smrti život?<br />

6. 9. 2010 o 19. hodine<br />

Dom odborov Istropolis (Veľká sála), Trnavské mýto 1, Bratislava<br />

Vstupenky v sieti Ticketportál, www.ticketportal.sk<br />

alebo v pokladnici divadla Wüstenrot.<br />

Po prednáške bude nasledovať autogramiáda.<br />

autor bestselleru ŽIVOT PO ŽIVOTE<br />

PROGRAM DR. MOODYHO V BRATISLAVE:<br />

Prednáškové fórum Sveta Grálu<br />

Téma: Smrť ako súčasť života<br />

Sobota 9. októbra 2010, od 10.00 hod.<br />

V sále Břetislava Bakalu, Žerotínovo nám., Brno<br />

• MUDr. Jan PALOUČEK – Čo je smrť a čo sa s nami<br />

stane po smrti? Aké sú oblasti onoho sveta, pomoc<br />

a kontakt s našimi pomocníkmi a vodcami.<br />

• MUDr. Ivan RUSNÁK, CSc. – Smrť ako súčasť života<br />

• Ing. Artur ZATLOUKAL – 30 rokov medzi<br />

mŕtvymi, o záhrobných vplyvoch nášho sveta<br />

• Skúsenosti blízke smrti – zážitky z druhej<br />

strany; rozhovory s ľuďmi, ktorí mali mimotelesný<br />

zážitok alebo prežili klinickú smrť<br />

a ďalšie...<br />

Na prácu Raymonda Moodyho nadväzuje<br />

celý rad odborníkov, je autorom niekoľkých kníh<br />

a mnohých desiatok vedeckých článkov. U nás je<br />

najznámejšia jeho kniha Život po živote. Témy boli<br />

spracované aj filmovo a vyšli na DVD (česky Život<br />

po životě, edícia Spiritual Cinema, www.spiritualcinema.cz)<br />

Informácie na www.prazskebrany.cz.<br />

Jaroslav Strnad<br />

+420 603 551 824, jaroslav@felicius.cz<br />

www.felicius.cz


„Som si istý, že všetky náboženstvá prinášajú rovnaké<br />

posolstvo. Sú nimi láska, súcit, tolerancia, schopnosť<br />

odpustenia, pestovanie sebaovládania a vnútorné<br />

uspokojenie. Myslím, že z tohto základu vychádzali<br />

všetky náboženstvá. A aj preto majú všetky náboženské<br />

tradície – napriek všetkým filozofickým rozdielom –<br />

rovnaký potenciál, a to je pomáhať ľudstvu.“<br />

Dalajláma na konferencii Fórum 2000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!