27.05.2018 Views

SG23

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

strana 5<br />

strana 8<br />

strana 12<br />

strana 20<br />

Rozhovor s riaditeľkou mobilného hospica<br />

strana 32<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

<br />

<br />

<br />

strana 5<br />

strana 15<br />

strana 24<br />

strana 32<br />

strana 44<br />

<br />

<br />

<br />

VÝ VOJ ŽIVOTA<br />

SIEGFRIED<br />

ED<br />

HAGL<br />

Nová kniha<br />

z edície<br />

Svet Grálu<br />

Ezoterika je krokom rokomdoonoho<br />

onoho<br />

sveta.<br />

Sveta, ktorý existuje, ale skrýva<br />

www.svetgralu.sk<br />

aj nebezpečenstvo.<br />

E<br />

USPORADÚVAME PRE VÁS PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI<br />

strana 9<br />

Pět biologických ický<br />

zákonů doktora Hamera<br />

strana 13<br />

strana 5<br />

strana 11<br />

2. diel seriálu Tajomstvo zrodenia<br />

strana 21<br />

www.svetgralu.sk<br />

strana 32<br />

strana 35<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

strana 20<br />

strana 29<br />

strana 39<br />

cena 78 Kč<br />

POSELSTVÍ BAREV<br />

ve dnech roku<br />

2010<br />

Barva roku 2010<br />

purpurová<br />

Každý den, týden i měsíc v roce má svou barvu, která ovlivňuje náš život, podobně jako jej ovlivňují<br />

fáze Měsíce nebo postavení planet. Barva dne vystihuje sílu, která právě obzvlášť výrazně působí.<br />

POSELSTVÍ<br />

ve dnech rokuBAREV<br />

2010<br />

Barva roku 2010 – purpurová<br />

www.svetgralu.sk<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Grál je od dávnych čias symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých duchovných a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet zmenil na nepoznanie, ale hodnoty zostávajú.<br />

Ďalšie číslo 24<br />

Tajomná moc<br />

myšlienok<br />

Účinky myšlienok často podceňujeme,<br />

majú však silu, ktorú si väčšinou<br />

neuvedomujeme. Sú skutočné ako naše<br />

činy. Ibaže sú dôležitejšie.<br />

Vychádza v júni 2010<br />

19/2009 Svet Grálu<br />

<br />

Materialisti<br />

pochádzajú z opice<br />

… a Vy?<br />

Ako vznikol život<br />

8 STRÁN NAVIAC AC!<br />

MILÍ ČITATELIA,<br />

OD TOHTO ČÍSLA PRE VÁS ČASOPIS ROZŠIRUJEME<br />

ZA NEZMENENÚ CENU<br />

20/2009 Svět Grálu<br />

Svet Grálu<br />

Duchovné súvislosti v uo<br />

živote<br />

marec – máj 2009 · číslo 19<br />

Svět Grálu<br />

Gemmoterapia v praxi KDYŽ TO NEBYL<br />

ZÁZRAK, CO TEDY?<br />

Ešte neprišiel čas – zážitok blízkej smrti<br />

Hriech Hi zvaný strava<br />

HAG<br />

červen –<br />

srpen 2009 · číslo 20<br />

Démonické sily a posadnutosť<br />

Nebezpečenstvo Hledání české hudby a sebe sama<br />

<br />

<br />

<br />

Ľudia by mali zomierať doma<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

v ezoterike<br />

Rakovina? Minimalizujte paniku!<br />

21/2009 Svet Grálu<br />

Prednáškové fórum časopisu<br />

<br />

Je rodina<br />

přežitek ?<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

Trestáním dětí si dospělí<br />

autoritu nezajistí<br />

Sloboda – dar<br />

Prožila jsem vlastní smrt<br />

alebo prekliatie?<br />

Strana 23<br />

Výchova –<br />

dětství podle plánu<br />

REPORTÁŽ<br />

Pouť do Lurd<br />

Svet Grálu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

september – november 2009 · číslo 21<br />

Svet Grálu<br />

Stretnutie s Jensom – muzikoterapia<br />

Zachráňme studničky<br />

Keď zomrelo milión Írov…<br />

Boj o modrý elixír života<br />

Tretia cesta za zdravím<br />

SLÁVIME<br />

december 2009 – február 2010 · číslo 22<br />

NARODENINY!<br />

Logoterapia, lekárska starostlivosť o dušu<br />

Siedmy zmysel človeka a zvierat<br />

PREDNÁŠKOVÉ FÓRUM<br />

Zákony inkarnácie<br />

Tunguzská záhada<br />

Zažil som smrť<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Už v predaji!<br />

Poselství barev 2010<br />

nástenný kalendár<br />

vreckový diár<br />

k tomu zdarma!


ydať sa do prírody –<br />

V to nie je len tak.<br />

Vstup do nej totiž obvykle<br />

strážia rozprávkoví<br />

černokňažníci a bludičky,<br />

zvádzajúci pútnikov na<br />

nepravé cesty. Spoznáte<br />

ich podľa toho, že – kráčajúc<br />

– nahlas preberajú<br />

svoje problémy v zamestnaní,<br />

starosti s prípravou<br />

šťavnatej roštenky a s nákupom<br />

v supermarkete. Vy ich najprv musíte<br />

minúť – neobzerať sa, ani nerobiť<br />

to isté! Až potom ste prešli skúškou<br />

a ste v prírode.<br />

To si tak idete, a naraz sa musíte zastaviť...<br />

Slnko presvitá mladým jarným<br />

lístím a v lese to vyzerá ako vo<br />

vnútri zeleného lampiónu; pod klenbou<br />

stromov sa ako chrámový zbor<br />

rozlieha vtáčí spev, vzduch bzučí jarným<br />

hmyzom, po zime dychtivo čiperným.<br />

Kdesi hore zaujato pracuje<br />

ďateľ a húževnato sa dobýja do<br />

uschnutého kmeňa; na konári sa na<br />

vás rozčuľuje veverička „cok! cok!“–<br />

čo vy tu? Dole niečo zašuchorí – snáď<br />

myš? Nie, to je drozd, starý známy:<br />

na všetky strany rozhadzuje vlaňajšie<br />

lístie, hľadajúc ukrytú pochúťku; podchvíľou<br />

sa ostražito rozhliadne. To my,<br />

braček drozd, my sme ti pri práci výkonnejší:<br />

keď my niečo robíme, tak to<br />

sme takí sústredení a ani sa veľmi nerozhliadame<br />

ako ty, no a pritom občas<br />

nejaká tá nepozornosť – čože? Nie, nechytí<br />

nás mačka, len nás vyhreší šéf<br />

alebo manželka. A jeme trikrát denne<br />

z porcelánu – čože? Nieee; čo to je, to<br />

ti poviem inokedy; ale umýva sa to<br />

fosfátovými práškami; čože? No to<br />

je taký praktický umývací prostriedok,<br />

veď sa kvôli nemu, samozrejme,<br />

stavajú kanalizácie a čističky. Ale obvykle<br />

sa trocha prejeme a potom sme<br />

z toho chorí, ale na to máme zase lekársku<br />

službu a sociálne poistenie; a...<br />

že čo odpadky? – nie, kdeže havrany,<br />

myši a líšky: máme také múdre, veľké<br />

a ťažké smetiarske vozy<br />

a akciové spoločnosti,<br />

a tie majú svoje učtárne<br />

a predstavenstvá... čože?<br />

Ale, daj už pokoj, milý<br />

drozd. A počuj – že tu<br />

máte čosi ako prírodné<br />

bytosti? Drozd sa na<br />

mňa zahľadel dlhým,<br />

predlhým pohľadom. Je<br />

ich tu toľko, že sa nimi<br />

musím predierať, hovoril ten pohľad;<br />

a ešte povedal: nevedel som, že vlastne<br />

nič nevieš, my sa vás ľudí bojíme a pritom<br />

si myslíme, že ste takí… no, ako –<br />

múdri, ale keď sa s vami dáme do reči,<br />

tak to ste takí – skôr zaostalí. To mi<br />

povedalo to drozdie oko. A frng! –<br />

ukázal mi päty, zakľučkoval medzi<br />

kmeňmi. – Ozaj, všimli ste si, že keď<br />

vták vzlietne, ešte nevie, kam vlastne<br />

poletí a kde pristane? Keď vrabec naďobne<br />

čerešňu, z ničoho-nič vyštartuje<br />

a namiesto ekonomicky správneho<br />

preletu na susedný konár, prefrčí<br />

polovicou záhrady a vyberie si just<br />

celkom iný strom a celkom inú haluz.<br />

To je taký iný životný štýl, vieme?<br />

A tak tu zostanete sám... sám? Hľa,<br />

tamto vzadu sa medzi stromami<br />

mihla postava: vysoký, chudučký<br />

šuhaj v klobúku, v jasnozelenej a modrej<br />

kamizolke... zaostríte zrak – nikto<br />

tam nie je. Zato vám odtiaľ zavanie citeľné<br />

odmietnutie, nevšímavosť, neláska,<br />

nechuť ukazovať sa alebo sa<br />

skontaktovať. Trocha sa vás to dotkne;<br />

bratku, tak ja tu stojím so srdcom na<br />

dlani, rozplývam sa nad drozdom –<br />

Á, už to mám: no áno, bodaj by ste<br />

nás ľudí mali radi, keď vám tu rúbeme<br />

stromy, rozhadzujeme smeti, robíme<br />

hluk – raz som v južných Čechách<br />

videl taký veľkostroj na rúbanie stromov:<br />

obluda podobná bagru sa priplazila<br />

sťa tuleň ku smreku, objala ho do<br />

pazúrov a bznnn! – chladnokrvne ako<br />

mäsiar ho podrezala. My tomu hovoríme<br />

úkladná vražda a zatvárame za<br />

to ľudí do väzenia. – Potom si strom<br />

NA ÚVOD…<br />

položila na zem, s bezcitnosťou požierajúcej<br />

modlivky ho pretiahla akýmsi<br />

obojkom a jedným ťahom odvetvila.<br />

Nakoniec kmeň rozrezala na dvojmetrové<br />

kusy pre papierne. Za tri minúty<br />

zostal z urasteného smreka peň, kôpka<br />

brvien a smutná hŕba haluziny. Až má<br />

z toho človek zimomriavky. Ale za to<br />

ja predsa nemôžem, vieš?<br />

A tak úkosom hľadíte medzi stromy,<br />

tam kde to pred chvíľou prebleslo<br />

modro a zeleno – my predsa nie<br />

sme všetci takí, my vás, kamoškovia,<br />

máme radi! Ale z toho mokrého<br />

miesta to zavialo chladom a dýchlo<br />

nevôľou: nevyhováraj sa na iných, človeče;<br />

koľkože ty rozdávaš lásky? A keď<br />

neseješ, čo chceš žať?<br />

Tu vo vás hegne; neostáva vám nič<br />

iné, len si rozpačito nasadiť čapicu<br />

a zahanbený kráčať lesom ďalej. Samozrejme,<br />

že si vás pritom všetci obzerajú<br />

a všetci to o vás vedia: aha, aj<br />

to je jeden z nich. Nie aby ste sa s ním,<br />

rusalky, hrali, ešte sa od toho úbožiaka<br />

zašpiníte, radšej bežte pripraviť<br />

tú kaluž pre žaby. I dôjdete až na<br />

okraj lesa, zmráka sa, z dediny počuť<br />

zvonenie „anjel pána“ a nad údolím<br />

sa dvíha Pani Hmla. Zastavíte<br />

sa, vy, bezdomovec, ktorý oddávna<br />

utekal z mesta a ktorého práve v prírode<br />

pohanili; v pomykove zložíte čapicu<br />

a nesmelo prehovoríte: ale aj tak<br />

vám ďakujem, viete? Že som mohol<br />

byť vaším hosťom, vo vašom kráľovstve<br />

a moci a sláve... A naraz je vzduch<br />

vôkol vás vľúdny, hebký a ktosi neviditeľný,<br />

kto toho už veľa vytrpel a napriek<br />

tomu nestráca silu a vrelosť, prehovorí:<br />

Nám? Bohu ďakuj, človeče,<br />

veď od neho máš v sebe ľudskú dušu,<br />

ktorú my nemáme; tak veľa ste toho<br />

od neho dostali a tak málo mu toho<br />

s vďakou vraciate! Poďakuj jemu, a my<br />

si už z tej vďaky od teba vezmeme to,<br />

čo nám chýba a čo nám dlhujete.<br />

Artur Zatloukal<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


OBSAH<br />

OSOBNOSŤ<br />

Bol Baťa fenomén?<br />

„Za Baťovcov bývalo všetko lepšie.“ Radi na tie časy spomínali<br />

nielen môj starý otec, ale i moji rodičia ...<br />

ROZHOVOR<br />

Zamenila som istotu za dôveru<br />

TÉMA<br />

Bohovia starých čias<br />

POSOLSTVO GRÁLU<br />

O prírodných bytostiach<br />

Rozhovor s Annou Sasarakovou<br />

nielen o patchworku, bylinkách<br />

a reflexnej terapii<br />

10<br />

Zašlé poznanie znovuobjavujú ľudia,<br />

ktorí sú spätí s prírodou<br />

Z prednášky Posolstva Grálu „Bohovia – Olymp – Valhala“<br />

SERIÁL<br />

Tajomstvo zrodenia<br />

Duchovná rovnorodosť rodičov a detí<br />

ROZHOVOR<br />

Rozprávanie s Margot Ruis<br />

o neviditeľnom svete prírodných<br />

bytostí<br />

14<br />

„Kiežby boli všetky prírodné bytosti<br />

šťastné!“<br />

TÉMA<br />

Bytosti prírody<br />

Ukážka z knihy Margot Ruis<br />

5<br />

18<br />

19<br />

22<br />

26<br />

UMENIE<br />

O umení<br />

ŽIVOT<br />

Tchaj-ťi čchüan<br />

ZDRAVIE<br />

Nové skutočnosti o záhadnom ochorení<br />

Chcete vedieť v akom stave je svet?<br />

Pozrite sa na umelecké diela, ktoré<br />

práve vznikajú.<br />

27<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Anglicko – Norfolk 30<br />

ZDRAVIE<br />

Cesta k životu<br />

Svetlo a žiarenie, duch a astrálne telo<br />

2. diel seriálu liečiteľa MUDr. Jana Paloučka<br />

NÁBOŽENSTVO<br />

Stigmy<br />

Záhada „Kristových rán“<br />

Sú postihnutí stigmami svätí alebo tí, ktorí sa previnili?<br />

Zdravotné cvičenie? Meditácia?<br />

Umenie harmónie? Sebaobrana?<br />

Čo je to tchaj-ťi?<br />

Autizmus vo svete okolo nás<br />

32<br />

35<br />

39<br />

PRIKÁZANIA<br />

Tretie prikázanie 43<br />

44<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 48<br />

NA ZÁVER…<br />

Z poslednej vôle Tomáša Baťu 50


OSOBNOSŤ<br />

Bol Baťa fenomén?<br />

Anna Štefková<br />

----------------- ---------<br />

„Za Baťov bývalo všetko lepšie.“ Táto<br />

veta ma sprevádzala detstvom, pretože<br />

som sa narodila v Zlíne a obaja<br />

moji rodičia od svojich štrnástich rokov<br />

u Baťu pracovali. Párok s rožkom za korunu,<br />

ponožky sa neštopkali a v obchodnom<br />

dome bolo dostať všetko. A tie prvé<br />

máje! Skutočné nadšenie robotníkov,<br />

mladých mužov a žien v sprievode, pohostenie<br />

pre príbuzných v továrenských<br />

dielňach, v parku sa tancovalo... Radi na<br />

tie časy spomínali nielen moji rodičia,<br />

ale i môj starý otec, sám obuvník, ktorý<br />

sem chodil na návštevu. „Baťa a Zlín, to<br />

bola republika v republike,“ vravieval.<br />

Dlho som v tých Baťoch mala zmätok, Tomáš<br />

a Jan mi nejako splývali. Môj otec<br />

prišiel do Zlína z chudobného beskydského<br />

kraja v roku 1933, a až časom som<br />

pochopila, že Baťa, o ktorom sa doma<br />

hovorilo, bol už vlastne Jan Baťa, nie<br />

zakladateľ obuvníckych závodov Tomáš.<br />

Tomáša Baťu už rodičia nezažili, pretože<br />

ten v roku 1932 zomrel pri havárii lietadla.<br />

Jeho nevlastný brat, Jan Antonín<br />

Baťa, ktorý podnik v súlade s Tomášovým<br />

testamentom prevzal, však pokračoval<br />

v rokmi overenom štýle, takže pojem<br />

„baťovec“ s Tomášom Baťom nezomrel.<br />

Boli to aj starí baťovci, ktorí mi rozprávali<br />

o živote v Zlíne, aký bol v období<br />

medzi prvou a druhou svetovou vojnou.<br />

B<br />

aťovci boli obuvníkmi v Zlíne nepretržite<br />

viac než 300 rokov. Ten<br />

prvý, Lukáš Batiu, ako sa Baťovci až do<br />

18. storočia písali, prišiel v roku 1672<br />

do Zlína z Želechovíc, dediny vzdialenej<br />

asi 5 km. Potom opäť Lukáš, dvaja<br />

Martinovia, Šimon a dvaja Antonínovia<br />

boli ďalšími pokračovateľmi rodinnej<br />

obuvníckej tradície. Pre nás je<br />

dôležitý ten posledný Antonín – otec<br />

Tomáša Baťu. Tomáš Baťa sa narodil<br />

v Zlíne v roku 1876 do rodiny, v ktorej<br />

už boli starší súrodenci. Mal šesť<br />

rokov, keď začal z odrezkov vyrábať<br />

prvé topánočky. Neboli väčšie ako palec,<br />

a na zhotovenie takého páru topánok<br />

potreboval celý deň usilovnej<br />

práce. Ľudia, ktorí ocenili podnikateľského<br />

ducha dieťaťa, si ich kupovali.<br />

Keď potom chodieval s otcom na jarmoky,<br />

jeho oblasť podnikania sa rozšírila<br />

o ďalšie služby – pomáhal zákazníkom<br />

obúvať a vyzúvať topánky,<br />

zakúpenú obuv odnášal až do domu.<br />

Jeho snaha bola väčšinou odmenená<br />

drobnými peniažtekmi, ktoré si ukladal<br />

na vkladnú knižku.<br />

Keď mal Tomáš desať rokov, jeho<br />

matka zomrela. Dva roky nato sa rodina<br />

presťahovala do Uherského Hradišťa,<br />

kde Tomáš nastúpil do piatej<br />

triedy nemeckej školy. V Zlíne bola<br />

česká škola, v ktorej absolvoval štyri<br />

triedy. Keďže podobne ako väčšina<br />

žiakov po nemecky nevedel, kvôli<br />

tomu, ako sám tvrdil, výučba neprinášala<br />

žiaduci efekt. Navyše, často do<br />

školy nechodil, pretože musel pomáhať<br />

otcovi. V rodine sa vzdelanie cenilo,<br />

ale živnosť mala prednosť.<br />

Keď mal Tomáš štrnásť rokov, školu<br />

opustil a nastúpil do učenia k otcovi.<br />

Po nevydarenom pokuse o osamostatnenie<br />

vo Viedni sa vrátil späť a prevzal<br />

starostlivosť o odbyt u otca. Predaj<br />

po trhoch však nespĺňal jeho predstavy<br />

o modernom podnikaní. Kúpil<br />

si mapu, našiel Prahu, požiadal otca<br />

o peniaze a vyrazil na cestu. Živil sa<br />

žemľami, prespával na železničných<br />

staniciach, a po štrnástich dňoch sa<br />

vrátil a priviezol objednávky na topánky.<br />

Objav nového systému predaja<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


OSOBNOSŤ<br />

Tomáš Baťa<br />

mal pre dielňu rovnaký význam, ako<br />

pre Španielov objavenie Ameriky, napísal<br />

kedysi o svojej ceste. Teraz sa<br />

mohol podnik začať rozvíjať.<br />

Okrem nového systému predaja<br />

priniesla Tomášovi táto cesta ešte<br />

jedno poznanie. Uvedomil si svoje<br />

nedostatky – nečitateľný rukopis, nesprávny<br />

pravopis, nedbalé oblečenie<br />

či neznalosť spoločenského správania.<br />

Mal iba 16 rokov! Dnešní manažéri<br />

absolvujú množstvo školení a majú<br />

svojich poradcov, Tomáš si však musel<br />

poradiť sám. Niektorí obchodníci<br />

sa cítili dotknutí, že obyčajný chlapec<br />

z Moravy sa im stáva na roveň, a robili<br />

všetko preto, aby mu vzali odvahu.<br />

Iní sa však na mladého Moraváka,<br />

ktorý im ponúka obchod, pozerali<br />

s nadšením a podporili ho. Začiatok<br />

budúceho koncernu Baťa sa datuje<br />

od roku 1894, keď sa Tomáš so svojimi<br />

súrodencami Antonínom a Annou<br />

osamostatnili, založili obuvnícku<br />

dielňu a s tromi pomocníkmi<br />

začali výrobu. V roku 1900 už pracovalo<br />

vo firme 50 stálych zamestnancov.<br />

O šesť rokov neskôr si postavili<br />

prvú vlastnú továrenskú budovu<br />

a roku 1908 sa Tomáš Baťa stal jediným<br />

vlastníkom firmy. Živnosť bola<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

moderná – pevná pracovná doba od<br />

šiestej ráno do šiestej večer s hodinovou<br />

poludňajšou prestávkou, výplata<br />

každý týždeň. Osamostatnenie sa bolo<br />

vyjadrením túžby po lepšom živote.<br />

Mladí ľudia nepotrebujú mnoho, aby<br />

sa cítili bohatí. Baťovci mali odrazu<br />

viac času, začali sa stretávať s „lepšou“<br />

spoločnosťou a hanbili sa za to, že sú<br />

iba obuvníkmi.<br />

Zariadenia a materiál kupovali na<br />

splátky a keď nemohli platiť, predlžovali<br />

splatnosť. Veriteľom však dochádzala<br />

trpezlivosť a z konkurzu,<br />

o ktorom si Tomáš vždy myslel, že sa<br />

týka iných, sa mu začali ježiť vlasy na<br />

hlave. Konkurz firmy videl ako smrť;<br />

a on chcel žiť! Začal tvrdo pracovať,<br />

tak tvrdo, ako si to my dnes už sotva<br />

dokážeme predstaviť. Z krízy sa dostal.<br />

Dlhov síce mal viac ako majetku,<br />

ale dôležitejšie boli morálne hodnoty:<br />

jeho dôvera v prácu a dôvera dodávateľov,<br />

zákazníkov a robotníkov v neho.<br />

Zákaziek pribúdalo. Dokonca tak, že<br />

si Tomáš jedného dňa uvedomil, že<br />

nie je schopný dodržať svoje záväzky.<br />

Vtedy šlo o dodávku letnej textilnej<br />

obuvi s koženým podpätkom do<br />

Viedne. Meno firmy bolo ohrozené,<br />

pomôcť mohli jedine stroje. Voči nim<br />

mal však Tomáš veľkú nedôveru. Čítal<br />

romány Tolstého, ktoré hlásali jednoduchý,<br />

prostý spôsob života, a on Tolstého<br />

zbožňoval. No na filozofovanie<br />

nemal čas. Vydal sa na cestu do Prahy<br />

a odtiaľ pokračoval do Frankfurtu nad<br />

Mohanom, aby vyhľadal firmu vyrábajúcu<br />

obuvnícke stroje. Skoro si netrúfal,<br />

biedne oblečený a s chatrnými<br />

znalosťami nemčiny, vstúpiť do palácov<br />

bohatej frankfurtskej spoločnosti.<br />

Kapitalistická spoločnosť bola podľa jeho názoru<br />

dobrá iba pre leňochov a vykorisťovateľov, ale<br />

on sníval o jednoduchom živote podľa Tolstého<br />

Hľadal iba dva jednoduché stroje a videl<br />

strojov more – avšak všetky boli<br />

na parný pohon, ktorý firma nemala,<br />

a navyše, ceny presahovali jeho možnosti.<br />

Nakoniec Tomáš niečo nakúpil<br />

a vracal sa domov.<br />

Táto cesta otriasla jeho predstavami<br />

o budúcom živote. Tomáš Baťa,<br />

ako sám hovoril, bol až dovtedy svojím<br />

zmýšľaním možno i trochu komunista.<br />

Ovplyvnili ho knihy Tolstého,<br />

Svatopluka Čecha i literatúra českých<br />

bratov. Kapitalistická spoločnosť bola<br />

podľa jeho názoru dobrá iba pre leňochov<br />

a vykorisťovateľov, ale on sníval<br />

o jednoduchom živote podľa Tolstého.<br />

Chcel splatiť svoje i bratove dlhy<br />

a zarobiť toľko peňazí, aby si mohol<br />

kúpiť statok a pestovať všetko sám,<br />

pre seba a pre svoju rodinu. Továrne<br />

predsa zotročujú robotníkov, obchodníci<br />

parazitujú na práci iných! V nemeckom<br />

Porýní však videl továrne,<br />

krásne obytné domy, veľké lode na<br />

Rýne, ktoré prevážali tovar a... zdravých<br />

a dobre oblečených ľudí. Začal<br />

tušiť, odkiaľ toto bohatstvo a blahobyt<br />

prichádza – z tovární vybavených<br />

strojmi, ktoré vyrábali omnoho viac,<br />

než kedykoľvek mohol vyrobiť i ten<br />

najlepší robotník. Tomáš Baťa však nechcel<br />

patriť k nenávideným fabrikantom<br />

a vykorisťovateľom, chcel predsa<br />

svoj statok! No potom si spomenul na<br />

ustarostené oči svojich zamestnancov,<br />

ktorí sa obávali o svoju mzdu, keď sa<br />

firma dostala do problémov. Títo ľudia<br />

nezarábali mnoho, ale bol to pravidelný<br />

príjem a umožňoval im a ich<br />

rodinám prežiť. Smie ich opustiť? Čo<br />

by robili, kým príde kolektivizmus<br />

a nejaký socialistický systém, ktorý sa


OSOBNOSŤ<br />

o všetko postará? Po čase mal už Tomáš<br />

toľko peňazí, že si mohol dovoliť<br />

svoj vysnený statok kúpiť a mohol<br />

zabezpečiť aj svojich súrodencov; napriek<br />

tomu sa rozhodol zostať na svojom<br />

poste a „stať sa nenávideným továrnikom,<br />

vykorisťovateľom a otrokárom<br />

– len preto, aby mohol slúžiť ľuďom“.<br />

Ešte jedna cesta bola pre Tomáša<br />

Baťu dôležitá – cesta do Ameriky. Poznatky,<br />

ktoré pri svojej práci a cestách<br />

po Európe získal, sa mu nezdali dostatočné<br />

na zavádzanie všetkého nového,<br />

čo poznal a chcel. Preto odcestoval<br />

s tromi robotníkmi do Ameriky. Táto<br />

krajina ho nadchla, no najviac sa mu<br />

páčili tamojší ľudia. Nelámali si hlavu<br />

tým, či je pre nich nejaká práca dosť<br />

dobrá. Neexistovalo žiadne „panstvo“,<br />

všetci boli ochotní si vyhrnúť rukávy<br />

a radostne pracovať. Ľudia si navzájom<br />

priali úspech. „Duše Američanov netrápili<br />

pochybnosti, či jednotlivec smie<br />

alebo nesmie hromadiť majetok. Táto<br />

pochybnosť žila iba v podvedomí našej<br />

spoločnosti, naočkovaná hlavne ruskou<br />

literatúrou. Na tejto pôde sa potom,<br />

samozrejme, darilo aj myšlienkam<br />

Marxovho princípu nového socializmu,“<br />

hodnotil Tomáš Baťa svoju<br />

Súrodenci Anna, Tomáš a Antonín Baťovci,<br />

zakladatelia firmy T. & A. Baťa<br />

cestu do zámoria. V Spojených štátoch<br />

zaujala Baťu taktiež organizácia<br />

práce, rozdelenie jednotlivých operácií<br />

pri výrobe obuvi na jednoduché úkony<br />

a usporiadanie strojov. Výkony amerických<br />

robotníkov boli oproti tunajším<br />

desaťnásobné. Baťa tam sám pracoval<br />

ako robotník, aby mohol svojim<br />

ľuďom nielen vysvetliť, ale<br />

aj ukázať, ako sa čo robí, a taktiež<br />

pochopil nutnosť špecializácie.<br />

Zaujímal sa aj o otázky<br />

súvisiace s problematikou riadenia<br />

práce, podnikovej výchovy<br />

a motiváciou pracovníkov.<br />

Dokonale poznal pásový<br />

systém zavedený v automobilových<br />

závodoch Ford a aplikoval<br />

ho na podmienky obuvníckej<br />

výroby v Zlíne.<br />

Potom prišla prvá svetová<br />

vojna a povolávacie rozkazy<br />

pre zamestnancov. Tomáš Baťa<br />

denne cestoval do Viedne, aby<br />

pre svoj podnik získal vojenskú<br />

zákazku a tak uchránil zamestnancov<br />

pred nástupom do<br />

vojny. Cestovať v tej dobe však<br />

nebolo také jednoduché ako<br />

dnes – striedal konský povoz<br />

s rýchlikom, ale nakoniec sa mu podarilo<br />

zákazku získať. Musel prestavať<br />

výrobu: dovtedy sa v závode vyrábali<br />

iba tenisky a sandále. Počas vojny<br />

bol podnik pod vojenským<br />

dohľadom. V roku 1917 sa<br />

denne vyrábalo 10-tisíc párov<br />

obuvi a podnik zamestnával<br />

5-tisíc ľudí. Ceny potravín<br />

počas vojny, samozrejme,<br />

prudko rástli. Baťa<br />

preto svojich zamestnancov<br />

a ich rodiny zásoboval<br />

potravinami a jedlom<br />

a zhruba 35-tisíc ľudí dostávalo<br />

potraviny za ceny,<br />

ktoré iba málo prevyšovali<br />

mierové ceny. Rozdiel bol<br />

dotovaný firmou.<br />

Po vojne Baťa výrobu preorientoval<br />

a chcel pokračovať vo svojej<br />

predvojnovej politike nízkych cien,<br />

jeho odberatelia sa však postavili proti.<br />

Preto zriadil vlastné predajne, zaviedol<br />

pevné ceny a pomaly konsolidoval<br />

podnik k novej práci. V roku 1922,<br />

v čase veľkej priemyselnej krízy, keď<br />

skrachovali stovky firiem a mnoho<br />

Tomáš Baťa zdraví prezidenta<br />

Československej republiky T. G. Masaryka<br />

pri jeho návšteve Zlína v roku 1928<br />

ďalších zastavilo prácu, uskutočnil radikálny<br />

krok, ktorý mu priniesol sympatie<br />

verejnosti: zo dňa na deň zlacnil<br />

svoje výrobky o 50 %. Ostatní opatrní<br />

podnikatelia to považovali za nezmysel<br />

a čakali, že Baťa skrachuje. On však<br />

týmto krokom vypredal zásoby tovaru<br />

v skladoch, premenil tak mŕtvy kapitál<br />

na kapitál použiteľný a pokračoval<br />

vo výrobe. Znížil réžiu aj tým, že<br />

znížil mzdy – ale prácu ľuďom udržal.<br />

A od roku 1922 sa datuje veľký rozvoj<br />

a rozkvet Baťových závodov, ktoré sa<br />

postupne rozšírili zo štyroch budov na<br />

70 v Zlíne a 50 v Otrokoviciach, kde<br />

bol sústredený predovšetkým garbiarsky<br />

priemysel. Ak v roku 1925 podnik<br />

zamestnával 5200 ľudí, v roku<br />

1930 to už bolo 17 400 zamestnancov.<br />

Rast baťovského priemyslového komplexu<br />

pokračoval aj v tridsiatych rokoch.<br />

Nevyrábali sa už iba topánky;<br />

rozrastali sa strojárne, gumárenské<br />

a chemické závody, pribudla textilná<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


OSOBNOSŤ<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

výroba atď. Firma mala svoje letisko<br />

i námornú dopravnú loď. Od roku<br />

1930 sa budovali nové závody na rôznych<br />

miestach Československa i v zahraničí.<br />

Organizačný systém podniku,<br />

samospráva dielní, zodpovednosť za<br />

vlastnú prácu, týždenné uzávierky<br />

a výplaty atď. – z toho sa môžu poučiť<br />

manažéri aj podnikatelia.<br />

Nás však zaujíma osobnosť Tomáša<br />

Baťu. Z rozprávania ľudí, ktorí ho zažili,<br />

sa javí ako nesmierne zodpovedný<br />

človek s morálkou, ktorá je dnes v určitých<br />

kruhoch už skoro prežitkom.<br />

Česť, poctivosť, spoľahlivosť, pracovitosť,<br />

starostlivosť o blaho a zdravie<br />

svojich zamestnancov a ich rodín – aj<br />

tak by sa dal charakterizovať podnikateľ<br />

Tomáš Baťa.<br />

Sám bol pracovitý, preto<br />

to vyžadoval aj od iných.<br />

Deň má 86 400 sekúnd –<br />

hlásal nápis na plote obkolesujúcom<br />

továreň. Nič<br />

viac, nič menej. Ale chcel<br />

tým každému povedať,<br />

koľko sa z toho množstva<br />

dá premrhať a stratiť<br />

každý deň. A skutočne,<br />

vtedajší zamestnanci nestrácali<br />

z času skoro nič. Aj<br />

deti si podľa jeho názoru<br />

mohli ľahkou prácou v rámci domova<br />

či pomoci iným privyrobiť pár korún,<br />

ktoré im mali byť ponechané, aby sa<br />

sami naučili hospodáriť. Pracujúca<br />

mládež nemala odovzdávať celý svoj<br />

zárobok rodičom, ako to bolo často<br />

zvykom, ale mladí si mali peniaze šetriť,<br />

aby mali svoj kapitál, keď si budú<br />

chcieť založiť rodinu. Razil heslo „bohatstvo<br />

pre všetkých“ a snažil sa, aby<br />

Tam, kde sa ľudia zamestnávajú vzájomnými<br />

podvodmi, nemôže žiadne bohatstvo vzniknúť.<br />

Títo ľudia potom nemajú čas vytvárať hodnoty<br />

podmienky na jeho uskutočnenie čestnou<br />

prácou mali v podniku všetci. Štrnásťročné<br />

deti, ktoré prichádzali do<br />

podniku rovno zo školy, ako napríklad<br />

moji rodičia, museli ešte tri roky pokračovať<br />

v štúdiu popri práci. Peniaze,<br />

ktoré si zarobili, nesmeli všetky minúť;<br />

v podstate dostávali iba vreckové<br />

a peniaze na stravu, a zvyšok im ukladali.<br />

O väčších nákupoch rozhodovali<br />

vychovávatelia. Mládež bývala v internátnych<br />

domovoch mladých mužov<br />

a žien v blízkosti závodu pod dozorom<br />

vychovávateľov – Baťa sám nepoznal<br />

podľa svojich slov žiadny väčší<br />

pôžitok než prácu: „Moja práca má jediný<br />

účel: slúžiť životu. Milujem život.<br />

Chcel by som ho žiť desaťkrát za<br />

Baťove rodinné domčeky pre pracovníkov<br />

firmy, obklopené záhradami<br />

sebou bezo zmien, za všetkých podmienok.<br />

Prial som si desať synov, nie<br />

preto, aby som im mohol rozdeliť svoj<br />

majetok, ale aby som ich učil žiť a pracovať.“<br />

Pracovitosť preto podporoval<br />

aj u svojho syna. Ten sa raz liečil vo<br />

Švajčiarsku a pretože sa mu tam páčilo,<br />

požiadal otca o predĺženie pobytu.<br />

Ako dôvod uviedol, že sa chce<br />

zdokonaliť v nemčine. Obratom prišla<br />

odpoveď: zostať vo Švajčiarsku mohol,<br />

na druhý deň však musel nastúpiť<br />

do tamojšieho Baťovho závodu – kde<br />

popri práci bude môcť vylepšiť svoje<br />

jazykové znalosti dostatočne.<br />

Tomáš Baťa mal vysokú mienku<br />

o morálke. Bola pre neho samozrejmou<br />

povinnosťou každého človeka.<br />

Čím vyššia je morálka obchodníka<br />

a výrobcu, tým je celá zem bohatšia,<br />

hovorieval. Tam, kde sa ľudia zamestnávajú<br />

vzájomnými podvodmi,<br />

nemôže žiadne bohatstvo vzniknúť.<br />

Títo ľudia potom nemajú čas vytvárať<br />

hodnoty. (Že by toto bol dôvod<br />

vtedajšieho veľkého zadĺženia nášho<br />

štátu?) Morálne správanie sa Baťa vyžadoval<br />

i v súkromnom živote svojich<br />

zamestnancov. O jednom z jeho slobodných<br />

(!) úradníkov bolo známe, že<br />

často strieda priateľky. Keď sa to Tomáš<br />

Baťa dozvedel, pozval si ho „na<br />

koberček“ a vážne ho pred takýmto<br />

správaním varoval. Zvlášť vysoké nároky<br />

mal Tomáš Baťa na svojich vedúcich<br />

pracovníkov. Na osobnom oddelení<br />

firmy pracoval človek, ktorý sa<br />

vyznal v astrológii a pre ľudí vytipovaných<br />

na vedúce pozície zostavoval<br />

horoskopy. Baťa nerád prijímal do vedúcich<br />

funkcií ľudí, ktorí sa „narodili<br />

pod šťastnou hviezdou“, pretože<br />

tí plávali životom bez ťažkostí. Mal<br />

radšej ľudí s kvadratúrami v horoskopoch,<br />

o tých vedel, že sú zvyknutí bojovať<br />

s problémami – takých on potreboval.<br />

Nechal taktiež v Anglicku vyštudovať<br />

Roberta Saudka grafológiu,<br />

pretože sa chcel pomocou grafologických<br />

rozborov uistiť, že sa medzi jeho<br />

spolupracovníkov nedostanú nečestní<br />

a nepoctiví ľudia. V roku 1923 bol Tomáš<br />

Baťa zvolený za starostu mesta<br />

Zlín. Teraz mu už nešlo len o budovanie<br />

firmy, chcel prispieť aj k rozvoju<br />

mesta a regiónu. Obklopil sa potrebnými<br />

architektonickými odborníkmi:<br />

spočiatku samotným Koterom, neskôr<br />

jeho žiakom Jiřím Gočárom, Vladimírom<br />

Karfíkom a ďalšími. Baťovská


OSOBNOSŤ<br />

Sviatok práce: Státisíce návštevníkov prichádzajú<br />

každý rok do Zlína, aby boli svedkami osláv<br />

najväčšieho zo všetkých sviatkov, Sviatku<br />

práce, ktorý sa tu prvýkrát slávil v roku 1924<br />

výstavba sa v 20-tych rokoch minulého<br />

storočia stále výraznejšie rozširovala<br />

a potrebovala rozsiahle plochy<br />

okolo pôvodného stredovekého jadra<br />

Zlína. Preto bol v roku 1929 z rúk baróna<br />

Haupta odkúpený Zlínsky zámok.<br />

Nuž a tak mal Baťa konečne pozemky<br />

na veľkorysú výstavbu nových častí<br />

Zlína, aj na dôkladné preformovanie<br />

pôvodného mestského jadra. Urbanistické<br />

riešenia a architektonická tvorba<br />

významných staviteľov usmerňovali<br />

rozsiahle stavebné akcie. Okrem rozširovania<br />

samotného továrenského<br />

areálu sa budovali záhradné<br />

obytné štvrte<br />

so stovkami typických<br />

tehlových domčekov<br />

pre Baťových zamestnancov.<br />

Baťa nebol prívržencom<br />

kolektívneho<br />

bývania. Zastával<br />

názor, že keď robotník<br />

musí slúžiť v pracovnom<br />

procese, má byť pánom<br />

vo svojom dome, preto<br />

teda pre robotníkov stavali<br />

rodinné domy, či<br />

poldomy so záhradkou. (A záhradky<br />

sa kontrolovali, či sú udržiavané, či<br />

niekde potajomky nevyrastajú kurníky<br />

pre sliepky...) Pre pracujúcu mládež<br />

boli postavené internáty, v ktorých<br />

mohlo koncom tridsiatych rokov bývať<br />

až desaťtisíc osôb. No neboli to iba<br />

obytné domy, ktoré sa v Zlíne stavali.<br />

Pred továrenskou bránou vyrastalo na<br />

prelome 20-tych a 30-tych rokov impozantné<br />

obchodné a spoločenské centrum<br />

s tržnicou, obchodným domom,<br />

hotelom a kinom pre tritisíc<br />

divákov. (Nie nadarmo<br />

sa kniha Baťových prejavov<br />

nazýva Wort und Tat –<br />

Slovo a čin. Tomáš Baťa sa<br />

v júli 1930 vrátil po celozávodnej<br />

dovolenke z Paríža,<br />

ráno si zavolal architekta<br />

Gahuru a poslal ho do Paríža<br />

pozrieť si kino, ktoré<br />

Hrob Tomáša Baťu na zlínskom Lesnom cintoríne<br />

sa tam Baťovi páčilo. Gahura<br />

to nebral vážne, kvôli<br />

jednému kinu ísť do Paríža?<br />

Keď Tomáš Baťa zistil<br />

poobede, že Gahura neodcestoval,<br />

vynadal mu a poslal ho i so<br />

staviteľom do Francúzska firemným<br />

lietadlom. To bol počiatok zlínskeho<br />

Veľkého kina.) Vybudované školské<br />

budovy a rozľahlý parkový areál nemocnice<br />

neslúžili iba potrebám firmy<br />

Baťa a ich pracovníkom, ale mali širšie<br />

poslanie: slúžili verejnosti, všetkým<br />

obyvateľom mesta. Nové architektonické<br />

znaky výstavby Zlína postupne<br />

vytvárali zvláštny prototyp vzorného<br />

funkcionalistického sídla. Ako prvé<br />

funkcionalistické mesto sveta sa Zlín<br />

prezentoval už v roku 1930. Pozoruhodným<br />

celkom vybudovaným na<br />

vysokej kultúrnej úrovni bol Lesný<br />

cintorín, založený v roku 1931 na ploche<br />

40 hektárov. Aj oňho musel Baťa,<br />

ako o všetko na svete, ťažko bojovať.<br />

Na jednej schôdzi pri voľbách do mestského<br />

zastupiteľstva povedal, že cintorín<br />

nemá vzbudzovať hrôzu, ale má byť<br />

vytvorený tak, aby ho živí mohli pokojne<br />

a radostne navštevovať a spomínať<br />

na svojich blízkych. Bola vznesená<br />

námietka: „... ale myslite na to, že les,<br />

ktorý je dnes mladý, vyrastie. Korene<br />

stromov preniknú do hrobov a strávia<br />

zvyšky ľudských tiel, takže z nich<br />

nič nezostane.“ Na to odpovedal Tomáš<br />

Baťa: „Môže byť niečo krajšie, než<br />

ešte raz po smrti môcť takto prísť na<br />

svet a vo vetvách stromov ďalej slúžiť?“<br />

Iróniou osudu bol Tomáš Baťa jedným<br />

z prvých, ktorých telo našlo na<br />

tomto lesnom cintoríne posledné<br />

miesto odpočinku – po havárii lietadla<br />

17. júla 1932.<br />

Je potrebné odpovedať na otázku<br />

z úvodu, či bol Tomáš Baťa fenomén?<br />

P.S.<br />

V bývalých Baťových závodoch<br />

v Zlíne sa už topánky nevyrábajú.<br />

Radnica hľadá pre jestvujúce továrenské<br />

objekty vhodné využitie. No<br />

jedno tu z tých čias zostalo – zvyk<br />

chodiť do práce zavčasu ráno.<br />

Proste obuvníci.<br />

Anna Štefková<br />

stefkova@svetgralu.cz<br />

Literatúra:<br />

1. Thomas Baťa: Wort und Tat, Zlín 1936<br />

2. Zlínský funkcionalismus, sborník<br />

příspěvků symposia, Zlín 1991<br />

9<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


ROZHOVOR<br />

Zamenilasom<br />

istotu<br />

za<br />

dôveru<br />

Rozhovor s Annou Sasarakovou<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

SG: Sama o sebe hovoríte, že ste<br />

taký pútnik životom. Čo je skutočne<br />

Vaším povolaním, ktoré Vás „živí“?<br />

A.S.: Dá sa povedať, že mám dva<br />

okruhy svojej činnosti. Jedným je výroba<br />

úžitkových predmetov z textilu;<br />

sú to prevažne vankúše a prikrývky<br />

šité technikou patchworku, ktorých<br />

dôležitou súčasťou je aj ich výplň: pohánkové<br />

šupy, byliny a kvety podľa<br />

individuálnych potrieb. Do druhého<br />

okruhu patrí konkrétna starostlivosť<br />

o klienta, ktorý prichádza ku mne<br />

po pomoc. Dnes už táto časť mojej<br />

práce prevažuje a je trocha rozsiahlejšia:<br />

vykonávam masáže, ktorých<br />

cieľom je uvoľniť napätie vo fyzickej<br />

aj duševnej úrovni a súčasne etikoterapiu,<br />

a na podporu ozdravného procesu<br />

využívam aj fytoterapiu – čiže<br />

bylinky.<br />

SG: Spomenuli ste etikoterapiu – čo<br />

to je?<br />

A.S.: Doslovne to znamená – liečba<br />

mravnosťou. Všetci dnes žijeme pod<br />

veľkým tlakom, čiže v strese. Ide<br />

vlastne o to, že ak stres rozmeníme na<br />

drobné, zistíme, že za ním sú rôzne<br />

negatívne pocity ako strach, ľútosť,<br />

zloba, krivda, závisť, nenávisť alebo<br />

trápenie sa za iných. Najčastejšie<br />

niektorý z týchto pocitov, dlhšie pretrvávajúcich,<br />

spôsobuje fyzické ťažkosti.<br />

Vysvetľujem to ľuďom a spolu<br />

hľadáme príčiny zdravotných problémov<br />

v ich duši.<br />

SG: My o Vás, samozrejme, vieme,<br />

že ste taká novodobá babka - bylinkárka,<br />

pomáhate uzdraviť telo, aj liečiť<br />

dušu. Poznáte množstvo liečivých<br />

rastlín, které okrem sušenia viete<br />

spracovávať aj iným spôsobom, však?<br />

A.S.: Áno, okrem sušenia, ktoré sa<br />

najčastejšie u bylín využíva, robím aj<br />

základné tinktúry, ktoré potom individuálne<br />

kombinujem. Pripravujem<br />

čajové zmesi, tinktúry, krémy, masti<br />

a byliny dávam aj do svojich vankúšov.<br />

Tieto zmesi robím pre každého<br />

klienta „na mieru“.<br />

SG: Môžete nám to individuálne<br />

predpisovanie bylín priblížiť?<br />

A.S.: Ak má päť ľudí problémy so<br />

žlčníkom, nie vždy pomôže tá istá bylina,<br />

lebo prvotné príčiny sú rôzne<br />

na fyzickej aj na duchovnej úrovni.<br />

Byliny nezbieram ani nesuším vo<br />

veľkom množstve. Nepredávam ich<br />

a klienti dostávajú len „štartovací“


ROZHOVOR<br />

balíček. Radím im, aby si bylinky<br />

zbierali sami. Väčšinou spoznajú, že<br />

vlastnoručne nazbierané majú väčšiu<br />

silu, ako tie z obchodu. Takto ich vediem<br />

k tomu, aby sa o svoje zdravie<br />

starali. Nedá mi pritom nespomenúť,<br />

že človek sa musí harmonizovať na<br />

duševnej i fyzickej úrovni. Často ani<br />

čaje a tinktúry na odstránenie problémov<br />

nebudú stačiť. Treba si uvedomovať<br />

aj to, čo jeme. Jedlo je veľmi výrazný<br />

faktor. Poznám aj extrémny prístup<br />

k jedlu: ľudia si vyberú čokoľvek,<br />

pomodlia sa nad tým a myslia si, že<br />

je to v poriadku. Už aj staré, kultúrne<br />

vyspelé východné národy hlásali, že<br />

na to, aby sme boli zdraví a šťastní,<br />

potrebujeme duševnú hygienu, telesnú<br />

činnosť a správne stravovanie.<br />

Sme rôzni, no je jedna dobrá, univerzálna<br />

zásada: striedmosť vo všetkom.<br />

SG: Ako sa u Vás prejavila schopnosť<br />

rozpoznať, ktorá bylinka komu<br />

a na aký neduh pomôže?<br />

A.S.: Už od detstva som bola vedená<br />

k zbieraniu bylín, hlavne zásluhou<br />

sestry môjho starého otca. Väčšinou<br />

sa u nás doma varili bylinkové čaje.<br />

Tam už bol akýsi základ, zdedený po<br />

predkoch. Aj na internáte na výške<br />

som si varila „rodinný čaj“ z bylinkovej<br />

zmesi. Keď som už presedlala z pôvodnej<br />

profesie k dnešnej činnosti, tak<br />

nejako prirodzene sa mi tam zakomponovali<br />

aj byliny, v ktorých sa snúbi<br />

sila zeme so silou nebies. – Na to, ako<br />

určujem tú pravú bylinu pre konkrétneho<br />

človeka, nemám jednoznačnú<br />

odpoveď. Pôsobenie bylín z hľadiska<br />

ich obsahových látok, samozrejme,<br />

poznám, no väščinou sa rozhodujem<br />

intuitívne.<br />

SG: Kedy a akým spôsobom ste<br />

zistili, že máte schopnosť pomáhať<br />

chorým?<br />

A.S.: Ako väčšina ľudí tejto doby,<br />

aj ja som zmenila svoj život. Prišla<br />

proste chvíľa, keď som sa musela<br />

zastaviť a obzrieť sa za seba. Uvidela<br />

som všeličo, ale najviac vystúpil do<br />

popredia obraz úspešnej, no nie vyrovnanej<br />

a šťastnej Anny. V tom čase<br />

som stretla niekoľkých ľudí, ktorí mi<br />

v pravom slova zmysle pomohli. Neriešili<br />

za mňa moje problémy, len mi<br />

ich pomohli pochopiť. Vďaka nim<br />

som sa dostala aj ku knihe Posolstvo<br />

Grálu od Abd-ru-shina, ktorá zmenila<br />

môj život. Naraz som videla tie isté situácie<br />

v inom svetle: v ťažkostiach –<br />

vyučovacie lekcie, v nezvládaných<br />

emóciách zasa cestu k cnostiam, ktoré<br />

ešte nemám v sebe ukotvené... Každý<br />

deň sa stal radostným putovaním<br />

a poznávaním samej seba.<br />

SG: ...takže ste v skutočnosti začínali<br />

od seba?<br />

A.S.: Vlastne áno. To, že som sa<br />

začala venovať práci s ľuďmi, nebol<br />

zámer. Zrazu sa „náhodou“ v mojom<br />

živote objavili ľudia, ktorí tiež potrebovali<br />

pomoc. Najvýraznejšie „prebúdzanie<br />

sa“ do novej pôsobnosti<br />

Anna Sasaraková<br />

Pôvodným povolaním stavebná inžinierka;<br />

z rodnej obce Chmeľová odišla ako veľa mladých<br />

ľudí na štúdiá a po ich ukončení začala<br />

svoju pracovnú kariéru ako projektantka.<br />

Po páde komunizmu pracovala viac rokov ako<br />

manažérka v obchodnej sfére. Táto oblasť<br />

práce prinášala okrem iných pracovných povinností<br />

aj možnosť stretávať sa s mnohými<br />

ľuďmi a podnecovala v Anne úprimný záujem<br />

o ich potreby, aj o ich ťažkosti v nových sociálnych<br />

podmienkach. Tu sa vďaka jej citlivosti<br />

a jemnému vnímaniu rozvíjali jej prirodzené<br />

vlohy, záľuby a danosti, odkláňajúce sa od<br />

jej pôvodného profesionálneho zamerania.<br />

Ako to už býva, keď bezstarostnosť mladosti<br />

vystrieda rozvážnosť stredného veku, často<br />

sa vraciame k tomu, čomu hovoríme naše korene.<br />

A pani Anna sa veľmi jasne hlási k hodnotám, z ktorých vyšla a ktoré sú v jej živote<br />

určujúce: prostá, neúnavná pracovitosť jej mamy... (od zeleninových záhonov<br />

k senám, od sliepok k zajačikom, od varenia k stáčaniu medu, v nedeľu do cerkvi–<br />

a od pondelka znova). Trpezlivosť a svedomitosť otcova, od ktorého pochytila krajčírske<br />

zručnosti, pomáhajúc mu naučila sa i mnohému zo života včiel... A napokon<br />

tá nádherná, zázračná ríša byliniek, do ktorej vnučku zasväcovala babička!<br />

Zaiste, hektický život veľkomesta, aj práca v obchodnej sfére so svojou zaliečavou,<br />

no krutou agresivitou sa čoraz viac rozchádzali s vnútornými postojmi pani<br />

Anny – úsilím o život v Pravde, láskou a úctou k prírode a človeku, potrebou harmónie<br />

v živote. Jedného dňa nadišiel moment rozhodnutia.<br />

Tak po mnohých rokoch, strávených v meste, privádzajú pani Annu jej záujmy späť<br />

do rodnej dediny. Chce žiť tu, kde cíti opravdivosť života – možno trochu drsného,<br />

uzavretého, no čestného, úprimného a srdečného. Žiadny prepych, luxus, nadbytok<br />

– iba to, čo je pre človeka dobré. Tu pokojne prijíma prostotu života a zodpovedne,<br />

s láskou robí to, čo jej srdce káže.<br />

To pani Anna nehovorí, TO ŽIJE...<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


ROZHOVOR<br />

spôsobila jedna blízka osoba, ktorá<br />

v tom čase už bola veľmi vážne chorá.<br />

Občas som ju navštevovala, a v jej prítomnosti<br />

som cítila silnú túžbu niečo<br />

urobiť – pomáhať. Bol to zrejme súcit<br />

s týmto trpiacim človekom, vďaka<br />

ktorému som začala hľadať spôsoby<br />

ako pomôcť.<br />

To sa dialo v čase, keď som bola<br />

zamestnaná v práci, kde som bola<br />

spokojná a šťastná. Ani som si<br />

nevedela predstaviť, že by<br />

som odtiaľ odišla. Postupne<br />

som však prichádzala<br />

na to, že<br />

ma moja práca<br />

uspokojuje len po<br />

stránke hmotnej<br />

a rozumovej,<br />

mentálne som<br />

už bola niekde<br />

inde. Napokon<br />

som pochopila,<br />

že sa nedá sedieť<br />

na dvoch stoličkách.<br />

Ak chcem žiť<br />

prosto a čestne, nemôžem<br />

sa v zamestnaní<br />

tváriť, že ma baví a pritom...<br />

Tak som prvýkrát urobila<br />

rozhodnutie, ktoré sa rozumu<br />

zdalo ťažké. Odísť z hmotnej istoty<br />

do Dôvery. Ľahko sa o dôvere hovorí,<br />

keď máte finančnú istotu. Ale<br />

ja som bola v tom čase už rozvedená.<br />

Sloboda je v tom, že sa slobodne pre<br />

niečo rozhodnete, aj keď vás k tomu<br />

nič nenúti a máte viac možností, ako<br />

konať. Sloboda nie je to, že robím,<br />

čo mi zostalo. Odvtedy – už desať<br />

rokov – sa snažím spoznávať svoje<br />

danosti a rozvíjať ich na prospech<br />

iných.<br />

SG: S akými ťažkosťami za Vami<br />

ľudia prichádzajú?<br />

A.S.: To sa nedá povedať, neexistuje<br />

nejaký univerzálny profil klienta. Pre<br />

niekoho je prioritným problémom<br />

bolesť chrbta, inú ženu trápi, že je<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

podvádzaná. Je veľká škála ťažkostí,<br />

ktoré ľudí postihujú. To, nad čím sa<br />

niekto ani nepozastaví, iného veľmi<br />

sužuje.<br />

SG: A ako je to podľa Vás – prečo<br />

človek vlastne ochorie?<br />

A.S.: Myslím, že s našimi chorobami<br />

je to ako s nezvládnutou vyučovacou<br />

lekciou v škole, ibaže toto<br />

je škola duchovná. Ak nekráčame<br />

po svojej ceste životom<br />

a nenapĺňame<br />

to, čo je pre nás potrebné<br />

až nevyhnutné,<br />

prichádzajú<br />

láskavé zastavenia,<br />

hoci aj<br />

vo forme choroby.<br />

Inokedy<br />

sú to problémy<br />

vzťahové, emocionálne,<br />

ktoré<br />

sa často navzájom<br />

prelínajú.<br />

SG: Ako teda<br />

svojim klientom pomáhate?<br />

A.S.: Snažím sa im pomôcť<br />

v dvoch úrovniach: na úrovni fyzickej<br />

i duchovnej. Popri reflexnej<br />

masáži vedieme priateľský rozhovor,<br />

väčšinou človek sám hovorí, čo<br />

ho trápi. Ja sa mu snažím ukázať iný<br />

pohľad na jeho trápenie. Každý sa<br />

väčšinou pozerá na svoje problémy<br />

z vnútra akejsi ulity, nevidí veci<br />

z nadhľadu. Na to potrebuje druhú<br />

osobu, ktorá mu nebude iba pritakávať,<br />

ale pokúsi sa mu ukázať ten<br />

iný pohľad. V tom, čo prežívame, je<br />

vždy niečo pozitívne. Ak to človek<br />

pochopí, pocíti ihneď úľavu. Ľuďom<br />

však nedávam hotové „pravdy“. Nabádam<br />

ich, aby sami našli odpovede,<br />

ktoré každý nosíme v sebe. Ide len<br />

o to, ako ich vydolovať.<br />

SG: To je niekedy ťažké, najmä ak<br />

ide o tragické situácie...<br />

A.S.: Platí to známe, ľudovo povedané:<br />

čo nás nezabije, to nás posilní.<br />

Alebo inak: surový diamant je nevzhľadný<br />

kameň, ale keď ho vybrúsime,<br />

zažiari. Ja verím tomu, že sme<br />

v tomto bytí ako v škole života. Buď<br />

sa učíme dobrovoľne, alebo, ak sa výučbe<br />

bránime, prepadáme z ročníka<br />

do ročníka. Viete, keď prídu rodičia<br />

a potrebujú pomoc pre deti a kým pochopia,<br />

že pomoc dieťaťu je v ich „rukách“<br />

– niekedy to veru trvá...<br />

SG: To musí byť určite krásny pocit,<br />

keď sa také niečo podarí! Vráťme sa<br />

však ešte k tomu, čo je na prvý pohľad<br />

viditeľné: k reflexnej masáži...<br />

A.S.: Masáž je dobrá na to, aby sa<br />

zharmonizovalo telo fyzické a energetické.<br />

Názov „reflexná“ súvisí s tým,<br />

že určitými reflexnými plochami zasahujeme<br />

energetické dráhy tela (moderná<br />

medicína tomu hovorí nervové<br />

ukončenia, ja radšej zostanem pri<br />

dráhach), ktoré vedú k vnútorným orgánom.<br />

Pri reflexnej terapii začínam<br />

chodidlami. V reflexných bodoch na<br />

chodidlách sú odzrkadlené všetky životne<br />

dôležité orgány, pohybový aparát,<br />

celý endokrinný systém. Cez tlakové<br />

pôsobenie na reflexné plochy je<br />

možné odstrániť energetické blokády<br />

a umožniť v tele prúdenie energie bez<br />

prekážok. Po chodidlách postupujem<br />

cez niektoré akupresúrne body na<br />

celom tele, pričom aktivujem ďalšie<br />

dôležité energetické centrá, buď tlakom<br />

palca alebo dotykom celej dlane.<br />

Navigátorom u mňa je prostredník,<br />

cez ktorý cítim, kde sa ktorý bod na<br />

tele nachádza. Stokrát opísané však<br />

nedá obraz jediného prežitia. Treba<br />

to skúsiť.<br />

SG: Ako klienti reagujú na reflexnú<br />

masáž?<br />

A.S.: To záleží od toho, v akom<br />

stave klient prichádza. Väčšina ľudí<br />

reaguje už na prvýkrát upokojením,<br />

ale v niekoľkých prípadoch sa objavil


ROZHOVOR<br />

pri prvej masáži aj silný nepokoj.<br />

Vtedy sa klienta pýtam, či mám pokračovať.<br />

Po chvíli totiž nepokoj zvyčajne<br />

odoznie. Keď som reflexnú terapiu<br />

robila môjmu bratovi po silnom životnom<br />

otrase, najprv bol veľmi rozrušený,<br />

no po pätnástich minútach zaspal.<br />

Niektorí klienti reagujú na niektoré<br />

body veľmi bolestivo, vtedy, keď sú<br />

energeticky presýtené príslušné centrá.<br />

Po uvoľnení tlaku aj bolesť ustupuje. Dá<br />

sa povedať, že pri terapii ľudia väčšinou<br />

relaxujú až driemu. Obyčajne je potrebné<br />

prísť viackrát. Hovorievam, že je<br />

to ako s čistením studne. Tiež ju musíte<br />

viackrát vyčerpať, aby sa ukázala čistá<br />

voda. Náhle zázraky sa nedejú, dejú sa<br />

však pozvoľné zmeny s pretrvávajúcim<br />

účinkom. Najvýraznejšiu zmenu cíti asi<br />

polovica ľudí po prvej masáži, ale nedá<br />

sa to zovšeobecniť.<br />

SG: Môžete popísať nejaký prípad<br />

z Vašej praxe, keď ste videli skutočne<br />

výrazný účinok na zdravie klienta?<br />

A.S.: Bola u mňa lekárka s herniou<br />

(vysunutím jadra) platničky. Bola jej<br />

aplikovaná ozónová injekcia s kortikoidom,<br />

no napriek tomuto ošetreniu<br />

to bolo veľmi bolestivé, takže to bola<br />

utrápená žena, ktorá bola schopná<br />

byť len v určitej zafixovanej polohe.<br />

Po prvej masáži, pri ktorej sme si rozobrali<br />

aj jej trápenia, vstávala s rozžiarenými<br />

očami. Neskôr mi povedala,<br />

že už v ten deň bola presvedčená<br />

o zdarnom konci svojho trápenia.<br />

Bola na terapii trikrát, vždy po<br />

štyroch dňoch. Teraz sa má dobre, ale<br />

prichádza aj naďalej, vždy keď to potrebuje.<br />

Hovorí, že si sem chodí načerpať<br />

psychickú pohodu. Po čase sa<br />

z takýchto klientov stávajú priatelia.<br />

SG: Stretávate sa u klientov aj s psychickými<br />

ťažkosťami?<br />

A.S.: Prišiel raz za mnou mladý<br />

muž, výborný športovec, ktorý si<br />

kvôli určitým problémom chcel siahnuť<br />

na život. Nevidel inú možnosť,<br />

ako skoncovať so svojím trápením.<br />

Prvýkrát sme sa rozprávali veľmi<br />

dlho; kládla som mu otázky, aby som<br />

ho primäla pozerať sa na svoju situáciu<br />

inak. Druhý raz prišiel úplne zmenený,<br />

vlastne iba „pre istotu“.<br />

SG: Čo je teda najdôležitejšie na to,<br />

aby sa človek, ktorý sa skutočne chce<br />

vyliečiť, vyliečil? Čo musí pochopiť?<br />

Aká je správna cesta k uzdraveniu?<br />

A.S.: Raz som si niekde prečítala<br />

vetu:<br />

ZDRAVÝ DUCH SI TVORÍ<br />

ZDRAVÉ TELO. Dovtedy som to<br />

poznala inak: V zdravom tele zdravý<br />

duch. Tie isté slová, no dávajú kvalitatívne<br />

úplne iný význam.<br />

Myslím, že tak nejak je to v našom<br />

živote; venujeme príliš veľa času svojim<br />

šatám, svojmu fyzickému bytiu,<br />

a málo času nám zostáva na podstatu<br />

– na ducha, ktorý sa prišiel do<br />

hmoty vyvinúť k plnému sebauvedomeniu.<br />

Učme sa preto radostne spoznávať<br />

zákonitosti stvorenia, tešiť sa<br />

z prítomného okamihu, byť vďační za<br />

všetko a za všetkých, ktorí nám prichádzajú<br />

do života, aj keď nie vždy<br />

prinášajú to, po čom túžime. Potom<br />

pochopíme, že ak sa budeme starať<br />

o podstatu, všetko ostatné nám bude<br />

pridané darom.<br />

SG.: Ďakujeme za rozhovor a prajeme<br />

mnoho úspechov.<br />

Zhovárali sa Mária Majerová a Roman Levický<br />

majerova@svetgralu.sk<br />

levicky@svetgralu.sk<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


to znamená na vedomé bytosti, ktoré<br />

mohli jeho želanie či rozkaz splniť.<br />

Existuje teda niekto, kto by mohol<br />

zmeniť prúdenie vetra alebo veľkosť<br />

vĺn v mori, pretože si to ktosi iný želá?<br />

Pri pozornom čítaní biblie natrafíme<br />

na viacero miest, ktoré dávajú<br />

tušiť, že okrem ľudí a zvierat existujú<br />

ešte iné bytosti – a že Boh nie<br />

je sám vykonávateľom všetkej činnosti<br />

vo stvorení. Jeho pomocníci sa<br />

väčšinou označujú ako anjeli, no nemusia<br />

to vždy byť milučkí anjelici<br />

s krídlami, ako ich poznáme z obrázkov.<br />

Zaujímavý odkaz na to, že<br />

Bohovia starých ias<br />

Anna Štefková<br />

V ten deň, keď sa zvečerilo, Ježiš učeníkom<br />

povedal: „Prejdime na druhý<br />

breh“. I opustili zástup, a vzali ho so<br />

sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním<br />

aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica<br />

a vlny sa valili na loď, takže sa<br />

loď už napĺňala. On bol v zadnej časti<br />

lode a spal na poduške. Zobudili ho<br />

a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to,<br />

že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru<br />

a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor<br />

prestal a nastalo veľké ticho. A im<br />

povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále<br />

nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký<br />

strach a jeden druhému hovorili: „Čo<br />

myslíš, kto je to, že ho i vietor i more<br />

poslúchajú!“<br />

Mnohí z nás si citovaný úryvok<br />

z Markovho evanjelia (4, 35 − 41) isto<br />

pamätajú z hodín náboženstva alebo<br />

z kázní na bohoslužbách. Väčšinou sa<br />

poukazuje na to, že „kto Boha má za<br />

pevný hrad, ten nemusí sa zlého báť“,<br />

teda na nutnosť či „výhody“ ozajstnej<br />

viery. Tento úryvok má však ešte iný<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

aspekt. Koho to Ježiš vlastne oslovil,<br />

komu dokonca pohrozil, aby sa utíšil<br />

a neohrozil loď a jej pasažierov, keď<br />

sa so svojimi učeníkmi plavil po mori<br />

galilejskom?<br />

Prúdenie vody i vzduchu podlieha<br />

fyzikálnym zákonom, ako aj iné pochody<br />

v prírode. Študovala som chémiu<br />

a pamätám si, ako sme v laboratóriu<br />

veľakrát netrpezlivo čakali,<br />

kým nám z roztoku vykryštalizuje<br />

nejaká látka. Zariekavanie ani dohováranie<br />

nepomohlo, mohli sme iba<br />

v rámci fyzikálnych zákonov zmeniť<br />

podmienky kryštalizácie – trebárs<br />

zmenou teploty roztoku. Ježiš<br />

Boh stvoril anjelov<br />

pre všetky živly<br />

a prírodné javy<br />

však požadoval zmenu v správaní,<br />

obracal sa teda na niekoho, kto bol<br />

schopný takú zmenu vedome urobiť,<br />

činnosť určitých bytostí sa týka i prírodných<br />

živlov, nájdeme napríklad<br />

v Apokryfoch, teda v textoch, ktoré<br />

cirkev, predovšetkým katolícka, už<br />

skôr z biblie vypustila (Luther oproti<br />

tomu protestantom tieto texty odporúčal).<br />

V Knihe jubileí (II, 2) sa napríklad<br />

dočítame, že Boh stvoril anjelov<br />

pre všetky živly a prírodné javy:<br />

oheň, vietor, oblaky, blesk a hrom,<br />

zimu a teplo, ročné obdobia .... Existencia<br />

anjelov – ako vysoko postavených<br />

bytostí, ktoré vládnu živlom –<br />

nie je židovskými vykladačmi textu<br />

spochybňovaná. Dohadujú sa údajne<br />

len o tom, či boli títo anjeli stvorení<br />

hneď v prvý deň, alebo až druhý či<br />

piaty zo siedmich dní stvorenia sveta!<br />

Nie je dôležité, či týchto pomocníkov<br />

nazveme anjelmi alebo duchmi<br />

živlov. Dôležité je, že existujú. Že<br />

sú to sformované sily prírody, ktoré<br />

majú svoju podobu a postavu, aj keď<br />

ich ľudia vo veľkej väčšine nevidia.<br />

Niektorí ich však videli a už kedysi<br />

dávno o nich ostatným referovali.


TÉMA<br />

Tak vznikli mýty o bohoch, ktoré sa<br />

vyskytujú prakticky po celej zemeguli.<br />

Grécka mytológia, bohovia Rimanov,<br />

Keltov, Germánov i Slovanov<br />

nachádzajú svoje náprotivky s väčšími<br />

či menšími odchýlkami aj v Afrike,<br />

Ázii a v Amerike. Prečo bohovia?<br />

Boli veľkí, vznešení, boli to vodcovia.<br />

Vodcovia celého radu ďalších<br />

prírodných bytostí, ktoré mali a majú<br />

na starosti konkrétne úlohy. Práve<br />

ten pojem „bohovia“ zrejme prekážal<br />

misionárom, keď prinášali zvesti o jedinom<br />

jednom Bohu do krajín, ktoré<br />

o ňom ešte nikdy nepočuli. Chceli<br />

často jediným odmietavým gestom<br />

zniesť zo sveta mýty o bohoch, ktoré<br />

národy, žijúce ešte v harmónii s prírodou,<br />

považovali za svoj poklad. Namiesto<br />

toho, aby misionári ľuďom vysvetlili,<br />

že ich bohovia sú služobníci<br />

Najvyššieho, o ktorom im oni prinášajú<br />

zvesti, označili často poznatky<br />

týchto národov či kmeňov za pohanské.<br />

A tak sa znalosti o prírodných<br />

bytostiach z povedomia ľudí pomaličky<br />

vytrácali.<br />

No mnohé pretrvali aspoň v rozprávkach.<br />

Často sú hrdinami rozprávok<br />

najmä malé bytosti, ktoré sa<br />

starajú o vodu, oheň, kvety, stromy,<br />

kamene: vodníci, rusalky, gnómovia,<br />

škriatkovia, permoníci, víly a ďalšie.<br />

Aj to sú vlastne zabudnuté vedomosti,<br />

pretože boli časy, keď aspoň niektorí<br />

ľudia mohli s týmito bytosťami komunikovať<br />

a prijímať ich cenné rady.<br />

Boli to zväčša ľudia spätí s prírodou,<br />

poľnohospodári, pastieri alebo<br />

umelci, ktorých vnímanie je oproti<br />

iným citlivejšie.<br />

Aj dnes existujú ľudia, ktorí tvrdia,<br />

že môžu prírodné bytosti vidieť. Ale<br />

prečo ich nevidíme všetci? Pokiaľ na<br />

vlastné oči nezazriem, neuverím, to<br />

je častý záver diskusie s ľuďmi, ktorým<br />

chceme o prírodných bytostiach<br />

niečo povedať. Každodenne však používame<br />

veľa vecí, ktoré patria do<br />

nášho života a predsa sme ich nikdy<br />

nevideli. Elektrina, bez ktorej by<br />

sme nevedeli existovať, rádiové vlny,<br />

ktoré neustále križujú náš priestor.<br />

Kto sa dnes odváži popierať trebárs<br />

magnetické sily len preto, že ich nevidí?<br />

Alebo naše myšlienky a pocity?<br />

Sú azda ľudia, ktorí tvrdia, že<br />

vidia prírodné bytosti, vybavení inak,<br />

alebo lepšie než obyčajní smrteľníci?<br />

Ani nie, dokážu len používať nástroje,<br />

o ktorých väčšina ľudí nevie, že ich<br />

vôbec má. Očami pozemského tela<br />

môžeme vidieť len naše okolie, ktoré<br />

má rovnakú hutnosť ako my sami.<br />

Aby sme mohli s prírodnými bytosťami<br />

komunikovať, nemusíme ich nevyhnutne vidieť<br />

Prírodné bytosti sú však z jemnejšej<br />

hmoty. Môžeme ich vidieť očami<br />

nášho jemnejšieho tela, ktoré tiež<br />

vlastníme a ktoré nám, teda nášmu<br />

duchu, zostáva, keď pozemské telo<br />

pri svojej pozemskej smrti odložíme.<br />

Sú ľudia, ktorí tieto oči vedia používať<br />

už tu na Zemi, tí potom vidia viac.<br />

Môžu však nastať okamihy, keď sa aj<br />

iným vo vypätých situáciách tieto oči<br />

otvoria a oni uvidia bytosti, ktoré im<br />

− napríklad –, zachránia život. Stalo<br />

sa to i známemu pilotovi Charlesovi<br />

Lindberghovi, ktorý v roku 1927 preletel<br />

prvýkrát sám Atlantický oceán.<br />

Rozprával potom, že keď vyčerpaný<br />

chladom a nepriaznivými poveternostnými<br />

podmienkami bojoval so<br />

spánkom, pomohli mu prírodné bytosti<br />

predsa len dosiahnuť s lietadlom<br />

cieľ. Podobné správy pochádzajú aj<br />

od iných pilotov, alebo od baníkov,<br />

ktorí boli zavalení v baniach.<br />

Platí to i o zvieratách. Niekedy sa –<br />

inak poslušné zvieratá – vzpierajú<br />

počúvnuť svojho pána a odmietajú<br />

pokračovať v ceste, a potom sa ukáže,<br />

že mu zachránili život – napr. pôdny<br />

zosuv by ich všetkých pochoval.<br />

Videli zvieratá bytostného, ktorý<br />

im stál v ceste a varoval ich alebo im<br />

bránil prejsť? V roku 1950 psy zachránili<br />

mníchov jedného švajčiarskeho<br />

hospicu (Hospiz des Großen<br />

Sankt Bernhards) pred istou smrťou.<br />

Jedného dňa, za nádherného počasia<br />

totiž odmietli psy vyjsť na plánovanú<br />

prechádzku. Na základe ich<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


TÉMA<br />

neobvyklého správania sa mnísi rozhodli<br />

prechádzky vzdať. O hodinu<br />

neskôr sa na ceste, ktorou by boli išli,<br />

zrútila do údolia obrovská lavína. Takých<br />

príkladov je veľa.<br />

Aby sme mohli s bytosťami prírody<br />

komunikovať, nemusíme ich nevyhnutne<br />

vidieť. Ako príklad poslúži<br />

Bez pôsobenia<br />

bytostných by život<br />

na Zemi nebol<br />

vôbec možný<br />

príbeh jedného amerického meteorológa,<br />

ktorý v rokoch 1935 – 1945 vzbudil<br />

veľkú pozornosť svojimi precíznymi<br />

predpoveďami hurikánov na pobreží<br />

Spojených štátov. Presné predpovede<br />

majú pre obyvateľov týchto<br />

končín obrovský význam. Ľudia sa<br />

totiž môžu včas uchýliť do bezpečia<br />

pred ničivým víchrom a povodňami,<br />

ktoré väčšinou tento živel sprevádzajú.<br />

Presné predpovede hurikánov<br />

sú ťažké, pretože majú − podľa našich<br />

meradiel − nevyspytateľný priebeh;<br />

zrýchľujú alebo spomaľujú svoj<br />

pohyb, zdanlivo bezdôvodne menia<br />

svoj smer a objavia sa náhle v oblastiach,<br />

ktoré nie sú na ne pripravené.<br />

Spomínaný americký meteorológ<br />

mal k dispozícii rovnaké informačné<br />

zdroje ako jeho kolegovia, jeho predpovede<br />

však boli omnoho presnejšie,<br />

a to aj v tých prípadoch, keď hurikány<br />

naberali celkom nevypočítateľný smer.<br />

Samozrejme, pýtali sa ho, odkiaľ čerpá<br />

podrobnejšie informácie. Priznal sa,<br />

že sa v sporných prípadoch neváhal<br />

posadiť k oknu, pozorovať nebo a oblaky<br />

a poprosiť o informáciu. A obvykle<br />

aj dostal odpoveď.<br />

V apríli 1998 zasa písali noviny<br />

o severnej Brazílii, kde už šesť mesiacov<br />

panovalo veľké sucho. Horeli<br />

savany, horeli lesy a požiare sa<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

šírili veľkou rýchlosťou. Zakrátko už<br />

ohrozovali územie jedného indiánskeho<br />

kmeňa. Indiáni sa zhromaždili<br />

na rituál, ktorý mal privolať na<br />

pomoc prírodné bytosti. Netrvalo<br />

ani 24 hodín a prišiel výdatný dážď<br />

a oheň uhasil.<br />

Všade na svete sú ľudia, ktorí cítia<br />

spätosť s prírodou a obracajú sa na<br />

prírodné bytosti s prosbou o pomoc.<br />

Nie sú to len kmene domorodcov<br />

v Afrike alebo v Oceánii. Aj v civilizovanej<br />

Európe existujú poľnohospodárske<br />

združenia, ktoré sa snažia<br />

pracovať v súlade s prírodou a s prírodnými<br />

bytosťami. V nehostinnom<br />

kraji, v piesočnej, neúrodnej pôde narástli<br />

hlávky kapusty vážiace viac než<br />

20 kg, jedna obrovská brokolica vystačila<br />

rodine na niekoľko týždňov;<br />

v novinách sa objavili snímky obrovských<br />

tekvíc vypestovaných v záhradách<br />

na pôde, v ktorej predtým<br />

nič nerástlo. Niekoľko ľudí prišlo do<br />

tohto kraja, založili tu záhradu a ukázalo<br />

sa, že prostredníctvom jednej zo<br />

žien môžu prijímať cenné rady a odporúčania<br />

prírodnej bytosti. Samozrejme,<br />

sami museli tvrdo pracovať,<br />

aby pôdu zúrodnili, ale to predsa robili<br />

aj ostatní v okolí. No výsledky<br />

boli neporovnateľné. Nešlo však len<br />

o kvantitu. Ľudia vo Findhorne zistili,<br />

že všetky potraviny, ktoré boli<br />

vypestované vo vedomej spolupráci<br />

s prírodnými bytosťami, majú vyšší<br />

výživný potenciál. Telo, ktoré dostáva<br />

takúto stravu, potom lepšie<br />

prijíma dôležité slnečné a kozmické<br />

žiarenie. A tu sú dve z mnohých rád,<br />

ktoré ľudia vo Findhorne dostali od<br />

prírodných bytostí: nerezať zakvitnuté<br />

stromy a kríky, a pokiaľ možno,<br />

rastliny nepresádzať. Lepšie je vysiať<br />

ich hustejšie a slabšie rastliny vytrhať,<br />

pretože presadzovanie berie<br />

rastlinám silu. A ešte jedna požiadavka:<br />

v každej záhrade by mal byť


TÉMA<br />

ponechaný jeden kút bez obrábania,<br />

podľa možnosti bez zásahu ľudskej<br />

ruky; prosto “úhorom“.<br />

V nemeckom Biedenkopfe vychádza<br />

od šesťdesiatych rokov publikácia<br />

Márie a Mathiasa Thunových,<br />

ktorí robia pokusy s pestovaním rôznych<br />

druhov zeleniny a poľných plodín<br />

v závislosti od konštelácie planét.<br />

Popudom im bola literatúra Rudolfa<br />

Steinera. V Dexbachu a okolí<br />

majú niekoľko polí, na ktorých robia<br />

svoje konštelačné pokusy. O prírodných<br />

bytostiach vedia. Manžel pani<br />

Márie Thunovej, Walter Thun, bol<br />

maliar a tieto bytosti videl a maľoval.<br />

V Dexbachu, v starej stodole prestavanej<br />

na galériu, je stála výstava<br />

jeho obrazov. Upúta rôznorodosťou<br />

prírodných bytostí zachytených na<br />

plátne – od „trpaslíčkov“ hojdajúcich<br />

zvončekmi náprstníka až po rozviate<br />

vzdušné bytosti, ktoré sú aj na obraze<br />

akoby neustále v pohybe.<br />

Tváre bytostných môžeme vidieť<br />

i na obrazoch švédskej maliarky Elisabeth<br />

Ryhre. Jej práce zobrazujú<br />

prevažne pôvodné, človekom nedotknuté<br />

lesy a vodstvo. Nie je v nich<br />

len bezprostredne viditeľná krása<br />

stvorenia: pozorným pohľadom zbadáme<br />

skryté tváre, elementárne postavy,<br />

pôsobenie bytostných, zachytené<br />

štetcom a farbou. To, čo vidíme<br />

na obrazoch maliarky, nie je však fantázia<br />

– jej obrazy sú vyjadrením toho,<br />

čo skutočne prežíva: už ako dieťa bola<br />

v kontakte s prírodnými bytosťami<br />

a v dospelom veku sa jej ho podarilo<br />

obnoviť. Sama maliarka o tom hovorí:<br />

„Zaujímavé na prírodných bytostiach<br />

je to, že sa momentálne vyskytujú na<br />

mnohých miestach – v literatúre, vo<br />

filmoch a na obrazoch. Nielen na mojich,<br />

ale aj v dielach iných umelcov.<br />

Musí to mať nejaký dôvod. Myslím si,<br />

že dozrel čas, aby sme sa s bytostnými<br />

opätovne stretávali. Ľudia si musia<br />

znova osvojiť znalosti, ktoré upadli<br />

do zabudnutia. Musíme do nášho<br />

života vrátiť duchovnú časť skutočnosti,<br />

aby sme dosiahli určitú rovnováhu<br />

– skôr, než bude všetko príliš<br />

triezve, pravouhlé a mŕtve.“<br />

Prírodné bytosti uviedli do chodu<br />

evolúciu na tejto planéte a vedú ju<br />

stále vpred. Sprevádzajú a riadia<br />

všetky prírodné udalosti a pochody<br />

aj dnes. Stvoriteľ sa sám – na rozdiel<br />

od všeobecne rozšíreného názoru –<br />

nestará o jednotlivosti na tejto malej<br />

planéte. Všetko sa síce deje podľa<br />

jeho vôle, vykonávanie tejto vôle však<br />

prenecháva určitým bytostiam, ku<br />

ktorým na nižšom stupni patria aj<br />

prírodné bytosti.<br />

Bez ich pôsobenia by život na Zemi<br />

pre ľudí vôbec nebol možný. Ako sa<br />

im za to odvďačujeme? Popierame ich<br />

existenciu, ničíme prírodu. A to nie<br />

je všetko. Margot Ruis, ktorá vníma<br />

svet bytostných a píše o nich, zaznamenala<br />

názory dvoch elfov na naše<br />

pôsobenie: „Myšlienky ľudí siahajú<br />

až do hôr. Počujeme ich i na tých<br />

najvyšších vrcholkoch. Sú hlasné<br />

a hrubé. Stále hlasnejšie. Hustá hmla<br />

ľudských myšlienok sa vkráda nahor<br />

do hôr, dosahuje až na dno oceánov.<br />

Nič nie je také prenikavé, ako to, čo<br />

ľudia vysielajú: rev nenávisti, hukot<br />

žiadostivosti, dunenie hnevu, neustály<br />

vreskot ega, šum chaotických,<br />

neforemných myšlienok.“<br />

Druhý elf opisuje narúšanie harmónie<br />

stvorenia ľudskými duchmi.<br />

Jeho výpoveď sa končí slovami:<br />

„Ale ešte nie je neskoro všetko zmeniť.<br />

Preto k tebe prehováram, aby sa<br />

to dozvedeli aj iní ľudia. Každý človek,<br />

ktorý si je vedomý svojich schopností<br />

a síl a je ochotný použiť ich na<br />

prospech prírodných bytostí, je ziskom<br />

Zeme. S radosťou vítame každého<br />

jednotlivca a ďakujeme mu za<br />

spoluprácu.“<br />

K tomu niet čo dodať.<br />

Anna Štefková<br />

stefkova@svetgralu.cz<br />

Ch.Vasey: Gnome, Götter, Gottesdiener<br />

Gralswelt Themenheft č. 9 – Naturwesen<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


O prírodných bytostiach<br />

(Z prednášky Posolstva Grálu „Bohovia – Olymp – Valhala“)<br />

Abd-ru-shin<br />

...Ten, ktorý stojí ešte nízko, nedokáže však hľadieť<br />

ani len bytostným zrakom a práve tak ani<br />

jemnohmotným, iba zrakom hrubohmotným. Toto<br />

hrubohmotné oko sa v divočine stále viac a viac zostruje<br />

vplyvom nutného osobného boja proti iným ľuďom,<br />

proti zvieratám a živlom, pričom sa postupne<br />

naučí rozoznávať jemnejšiu a najjemnejšiu hrubohmotnosť.<br />

Pritom spozorujú takíto ľudia najprv fantómy!<br />

Teda útvary, sformované iba strachom a úzkosťou<br />

ľudí a nimi tiež udržované...<br />

U týchto vyššie vyvinutých ľudí sú ďalšie obalové<br />

vrstvy smerom hore čoraz viac prerážané zvnútra<br />

prebúdzajúcim sa uzavretým duchom. Preto títo ľudia<br />

vidia už dobromyseľnejšie bytosti, alebo vedia<br />

o nich z tušenia, a tým sa u nich pomaly stráca uctievanie<br />

démonov. Tak to pokračuje ďalej. Stále vyššie.<br />

Je stále jasnejšie a jasnejšie. Pri normálnom vývoji<br />

duch preniká stále dopredu.<br />

Gréci, Rimania, Germáni vídali napríklad ešte<br />

viac! Svojím vnútorným zrením prenikli cez hmotnosť<br />

až do rozprestierajúceho sa bytostného, ktoré je<br />

nad ňou. S pokračujúcim vývojom mohli nakoniec<br />

uvidieť aj vodcov bytostných a živlov. Niekoľko mediálnych<br />

ľudí mohlo svojím nadaním prísť s nimi dokonca<br />

do bližšieho styku. ...<br />

Pre vtedajší vývoj národov to bolo to najvyššie,<br />

čo mohli dosiahnuť, keď bytostné videli, cítili a počuli.<br />

Je samozrejmé, že sa potom pozerali na mocných<br />

vodcov živlov v ich činnosti a inorodosti ako na<br />

to najvyššie a nazývali ich bohmi. Ich vysoké, skutočne<br />

jestvujúce sídlo, podobné hradu, potom nazývali<br />

Olympom a Valhalou.<br />

Lenže vnútorné zrenie a počúvanie je u ľudí pri ich<br />

vyjadrovaní navonok vždy závislé od ich súčasnej<br />

osobnej schopnosti chápania a vyjadrovania. Z toho<br />

vyplýva, že Gréci, Rimania a Germáni opisovali tých<br />

istých vodcov živlov a všetkého bytostného formou<br />

a pojmami, podľa toho, aké boli názory v ich vtedajšom<br />

okolí. Aj keď v opisovaní všetkých boli určité odlišnosti,<br />

predsa to boli tí istí vodcovia! ...<br />

Neskôr potom, keď povolané národy, teda tie najvyvinutejšie<br />

(vývoj rozumu sa pritom neberie do úvahy),<br />

mohli pri svojom dozrievaní prežitím preraziť túto<br />

hranicu bytostného, preniklo ich zrenie alebo tušenie<br />

až k prahu duchovnej ríše.<br />

Prirodzeným následkom toho bolo, že museli zvrhnúť<br />

doterajších bohov ako takých a na ich miesto nastúpilo<br />

niečo vyššie. Ale napriek tomu sa tieto národy<br />

nedostali, žiaľ, tak ďaleko, aby boli schopné vidieť duchovným<br />

zrakom.<br />

Duchovná ríša im tak zostala neotvorená, keďže sa<br />

normálny vývoj zastavil na tomto mieste. Nešiel dopredu,<br />

ale bol brzdený stále prudšie vzrastajúcou domýšľavosťou<br />

rozumu.<br />

Len málo výnimočných jedincov sa mohlo uchrániť<br />

pred touto stagnáciou, ako napríklad Budha a ešte<br />

iní. Tým, že sa zriekli sveta, podarilo sa im pokračovať<br />

v normálnom vývoji a aj duchovný zrak sa im pootvoril<br />

do určitej miery! ...<br />

Podvoľujúc sa tomuto cíteniu, sformovali si už jedného,<br />

neviditeľného Boha! Bez toho, že by o tom vedeli<br />

niečo bližšie.<br />

Preto je prirodzené, že tohto Boha, ktorého len tušili,<br />

považovali za najvyššiu duchovnú bytosť, pretože<br />

duchovné bolo tou novou oblasťou, pri ktorej<br />

stáli ešte len na prahu.<br />

Tak sa stalo, že pri tomto novom názore o neviditeľnom<br />

Bohu, bola správne vystihnutá iba základná<br />

skutočnosť, nie však pojem. Ich predstava o Bohu bola<br />

totiž nesprávna! Ľudský duch si nikdy nepredstavoval<br />

Boha takého, akým je v skutočnosti! Nazdávali sa, že<br />

je najvyššou duchovnou bytosťou. Tento nedostatok<br />

chýbajúceho ďalšieho vývoja prejavuje sa ešte aj dnes.<br />

Prejavuje sa v tom, že mnohí ľudia chcú bezpodmienečne<br />

trvať na tom, že majú v sebe rovnorodé z Toho,<br />

ktorého vyciťujú ako svojho Boha! ...<br />

Tým dozrel čas, kedy ako akt z núdze sa musel vteliť<br />

na zem silný vyslanec Boží v Ježišovi Nazaretskom,<br />

aby ešte nezrelému ľudstvu priniesol posolstvo z Božského<br />

k osvieteniu a k pomoci. ...<br />

Abd-ru-shin<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


Duchovná rovnorodosť<br />

rodičov a detí<br />

Christopher Vasey<br />

Tajomstvo zrodenia 3. diel<br />

P<br />

PUTOVANIE<br />

ĽUDSKÉHO DUCHA<br />

ríbeh každého človeka sa začína<br />

v duchovnej úrovni, ktorá tvorí<br />

najvyššiu časť stvorenia. Tam naše<br />

ľudské schopnosti ešte nie sú vyvinuté,<br />

len v nás driemu. A našou úlohou<br />

je priviesť ich k plnému rozkvetu.<br />

Ako sa pšeničné zrno nemôže vyvíjať<br />

na voľnom vzduchu a je nutné<br />

zasadiť ho do zeme, tak aj zárodok<br />

ľudského ducha – aby sa začal<br />

vyvíjať – musí duchovnú úroveň<br />

opustiť a prejsť do hutnejších častí<br />

stvorenia. Pozemský svet podnecuje<br />

ducha k rozvíjaniu jeho schopností,<br />

jeho duchovného potenciálu.<br />

Zápolenie s hmotou, ktorá ho obklopuje,<br />

posilňuje jeho vôľu, podporuje<br />

vytrvalosť, bdelosť a všetky<br />

ďalšie duchovné kvality – podobne<br />

ako atlét trénuje svaly tým, že ich<br />

zaťažuje nad bežnú mieru. Námaha,<br />

ktorú musia svaly pri tréningu vynaložiť,<br />

ich posilňuje. Ľudský duchovný<br />

zárodok na začiatku svojho<br />

vývoja teda opúšťa domov, aby sa<br />

ponoril do nižších, ťažších úrovní.<br />

Samotný duch nie je nič hmlistého<br />

a aby v nich zotrval a nebol pôsobením<br />

zákona tiaže ťahaný späť<br />

nahor, musí sa zahaliť akýmsi plášťom,<br />

rovnorodým s hustotou svojho<br />

okolia. Ten ho potom drží v hutnejšej<br />

úrovni a slúži ako skafander potápača:<br />

človeku umožňuje prenikať<br />

do hlbín mora. Spomenutý obal neslúži<br />

duchu iba ako závažie. Je to zároveň<br />

aj nástroj umožňujúci vnímať<br />

okolie a aktívne v ňom pôsobiť. Nie<br />

je to teda odev, je to skutočné telo –<br />

má ľudskú formu s hlavou, trupom,<br />

s orgánmi a končatinami.<br />

Postupne sa ľudský duch norí do<br />

čoraz nižších úrovní stvorenia, zakaždým<br />

pri tom na seba berie ďalší<br />

obal, ktorý sa pridruží k ostatným –<br />

podobne, ako u známych ruských<br />

matriošiek. Posledným a najhutnejším<br />

obalom ľudského ducha je pozemské<br />

telo, vznikajúce v tele nastávajúcej<br />

matky. Do telíčka sa vtelí<br />

(inkarnuje) ľudská duša i so svojimi<br />

jemnejšími obalmi.<br />

UKOTVENIE<br />

V TELESNOM „OBLEKU“<br />

plodnením vajíčka spermiou<br />

O a následným vývojovým<br />

procesom vzniká celkom zvláštny<br />

druh vyžarovania, ktorý duše na<br />

onom svete, teda v jemnohmotnej<br />

úrovni stvorenia, dokážu vnímať<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


SERIÁL<br />

ako príležitosť na vtelenie, a tak<br />

sa môžu pripravené duše priblížiť<br />

k malému telíčku. Po výberovom<br />

procese vhodná duša zakotví v blízkosti<br />

vznikajúceho tela, aby mohlo<br />

dôjsť k ich vzájomnému spojeniu,<br />

ktoré neskôr vedie k inkarnácii.<br />

Zámerne tu hovorím o „zakotvení“,<br />

pretože rovnako ako sa loď<br />

musí ukotviť k morskému dnu, aby<br />

ju vietor neodohnal na iné miesto,<br />

tak sa musí aj duša ukotviť, aby<br />

mohla zostať v blízkosti vznikajúceho<br />

tela.<br />

Možnosť ukotvenia dáva v prvom<br />

rade duša matky, v menšej miere aj<br />

duša otca (výnimočne aj niekto iný<br />

z blízkeho okolia). Ich vyžarovanie<br />

dušu prichádzajúceho dieťaťa priťahuje<br />

a umožňuje jej zostať v blízkosti<br />

dozrievajúceho telíčka, kým sa s ním<br />

v okamihu vtelenia nespojí. Na príležitosť<br />

vteliť sa čaká však veľa duší.<br />

Ako prebieha ich výber?<br />

Deje sa celkom prirodzeným spôsobom<br />

– podľa zákona príťažlivosti<br />

rovnorodého. Ako si ešte neskôr povieme,<br />

zohráva tu rolu aj zákon spätného<br />

pôsobenia. Vyžarovanie rodičov<br />

sa prejavuje veľmi osobitým príťažlivým<br />

účinkom a má určité špecifické<br />

„zafarbenie“, ktoré zodpovedá<br />

kvalitám, vlastnostiam a charakteru<br />

rodičov vrátane ich slabostí a nedostatkov.<br />

Pri výbere z viacerých duší<br />

pripravených na vtelenie je toto vyžarovanie<br />

základom, pretože pritiahne<br />

vždy tú z nich, ktorá im je odtieňom<br />

svojho vyžarovania najpríbuznejšia.<br />

To je dôvod, prečo majú<br />

deti toľko vlastností a povahových<br />

čŕt zhodných so svojimi rodičmi (tie<br />

sa mylne považujú za zdedené, pozn.<br />

red.).<br />

„AKÝ OTEC,<br />

TAKÝ SYN“<br />

lenovia jednej rodiny mávajú<br />

Č často výrazné spoločné povahové<br />

črty, napríklad veľkorysosť, nezištnosť<br />

alebo určité nadania. Môžu<br />

to však byť aj negatívne črty: lakomstvo,<br />

egoizmus, sklon k násiliu alebo<br />

velikášstvo. Treba však zdôrazniť, že<br />

na duchovnej úrovni nedochádza<br />

k žiadnemu dedeniu; je to vždy iba<br />

priťahovanie rovnorodého, ktoré<br />

môže ovplyvňovať celé generácie.<br />

Túto skutočnosť potvrdzujú rôzne<br />

príslovia: „Aká matka, taká Katka“,<br />

„Strom sa pozná podľa svojho ovocia“<br />

alebo „Jablko nepadá ďaleko od<br />

stromu“.<br />

Ak synovia vykonávajú rovnaké<br />

povolanie ako ich otcovia, nemusí to<br />

byť vždy preto, že by k tomu boli vedení.<br />

Môže byť za tým jednoducho<br />

skutočnosť, že syn má v sebe rovnaké<br />

nadanie ako otec. Slávnym príkladom<br />

tohto úkazu je rodina skladateľa<br />

Johanna Sebastiana Bacha<br />

(1685–1750). V rodine Bachovcov<br />

sa od 16. storočia až do polovice 19.<br />

storočia zrodilo v 12 generáciách 75<br />

ľudí, ktorí sa aspoň čiastočne živili<br />

hudbou.<br />

Práve tak sa niekedy po celé generácie<br />

prejavujú charakterové poruchy,<br />

pretože príťažlivosť rovnorodého<br />

k sebe privádza rovnako zmýšľajúcich<br />

ľudí bez ohľadu na to, či ide<br />

o dobrých alebo zlých.<br />

SPOJENIE<br />

S TELOM<br />

A<br />

ko sme sa už zmienili, počatím sa<br />

vytvorí príležitosť na vtelenie,<br />

pričom duša hodiaca sa k budúcim<br />

rodičom zakotví v ich blízkom okolí.<br />

Toto zakotvenie má dve zložky.<br />

Duše spája jednak most vyžarovania,<br />

svojím účinkom podobný magnetizmu,<br />

a sú to ešte aj tzv. osudové<br />

vlákna. Takto sa vytvára zväzok<br />

medzi rodičmi a tým ľudským duchom,<br />

ktorý sa k nim chce pridružiť<br />

ako nový člen rodiny.<br />

Duša sa však má vteliť do pripraveného<br />

plodu, a tak sa ešte musí vytvoriť<br />

ďalšie spojenie s ním. Na tento<br />

účel vznikajú zvláštne vlákna,<br />

dôležité nielen pre samotné<br />

vtelenie, ale aj pre celé obdobie<br />

pozemského života<br />

človeka. Na konci života<br />

sa potom tieto vlákna,<br />

ktorými sa duch prichytil<br />

k svojmu pozemskému<br />

telu, opäť uvoľnia.<br />

Žiadne z nich však<br />

nie sú naším hrubohmotným<br />

zrakom<br />

viditeľné.


SERIÁL<br />

K týmto vláknam patrí tzv. „strieborná<br />

šnúra“. Ide o vlákna striebornej<br />

farby, ktoré spájajú hmotné telo<br />

s astrálnym telom, teda jemnejším<br />

„oblekom“ ducha. Aj v Biblii jestvuje<br />

zmienka o tomto dôležitom „striebornom<br />

povrazci“ (Kazateľ 12, 5),<br />

ktorého pretrhnutie spôsobí uvoľnenie<br />

duše od tela, teda pozemskú<br />

smrť.<br />

PREČO EXISTUJÚ<br />

„ČIERNE OVCE“?<br />

ákon príťažlivosti rovnorodého<br />

Z spôsobuje, že sa v jednej rodine<br />

stretávajú ľudskí duchovia s podobnými<br />

vlastnosťami. Ako je to však<br />

s takzvanými čiernymi ovcami? Ako<br />

je možné, že sa v rodine objavia deti,<br />

ktoré sú iné než ich rodičia a súrodenci<br />

a obyčajne majú výrazne inorodé<br />

charakterové vlastnosti? Také<br />

deti môžu byť zdrojom nespočetných<br />

problémov a starostí a často<br />

privádzajú svojich rodičov do zúfalstva.<br />

Niekedy môže byť nápadná iba<br />

ich odlišnosť, napríklad vyhranená<br />

manuálna zručnosť v rodine nepraktických<br />

intelektuálov.<br />

Je snáď „čierna ovca“ výnimkou zo<br />

zákona príťažlivosti rovnorodého?<br />

Určite nie, hoci to tak vyzerá.<br />

Pred chvíľou sme si povedali, že<br />

duša, ktorá sa chce inkarnovať, potrebuje<br />

na nadviazanie spojenia<br />

s embryom človeka v jeho blízkom<br />

okolí. Týmto kotviacim bodom sú<br />

spravidla rodičia, no nie vždy je to<br />

tak. Môže ísť aj o niekoho, kto sa<br />

často zdržiava v blízkosti budúcej<br />

matky – napríklad o príbuzného,<br />

spolupracovníka alebo o niekoho,<br />

kto má z nejakého dôvodu k matke<br />

blízko.<br />

Na vytvorenie kotviaceho bodu<br />

pre dušu však samotná blízkosť takých<br />

osôb nestačí. Je to zrejmé zo<br />

skutočnosti, že typické čierne ovce<br />

sú zriedkavé. Rozhodujúci je vnútorný<br />

postoj matky. Ak nemá vysoké<br />

ideály alebo vzťah k ušľachtilému<br />

a krásnemu, ak nie je duchovne<br />

bdelá a jej vnútorný život<br />

je chudobný, potom je i jej vyžarovanie<br />

slabé. Taká slabosť poskytuje<br />

duši, ktorú priťahuje, iba slabé spojenie.<br />

Vybranú dušu môže preto vytlačiť<br />

iná, o vtelenie usilujúca duša.<br />

K tomu však dochádza tiež iba vtedy,<br />

ak nejaká osoba v okolí matky ponúka<br />

na zakotvenie silný bod: výraznú<br />

povahovú vlastnosť alebo poruchu.<br />

V normálnom prípade je budúca<br />

matka proti takému chybnému vývoju<br />

chránená bdelosťou svojho<br />

ducha. Radosť alebo strach počas<br />

tehotenstva podnecujú jej vnútorný<br />

život a mali by vlastne akúkoľvek<br />

vlažnosť vylúčiť. No je určite<br />

dôležité, aby tehotná žena starostlivo<br />

dbala na to, akými osobami sa<br />

obklopuje, obzvlášť na začiatku tehotenstva,<br />

keď dochádza k výberu<br />

duše. Ľudia v dávnejších časoch<br />

o týchto súvislostiach dobre vedeli.<br />

Napríklad v antickom Grécku sa tehotné<br />

ženy sťahovali zo spoločenského<br />

života. O afrických kmeňoch<br />

je známe, že budúce matky odchádzajú<br />

do chatrčí, ktoré stoja izolovane<br />

mimo osady. Aj u nás menia<br />

mnohé ženy svoje zvyklosti, keď zistia,<br />

že čakajú dieťa. Chodievajú napríklad<br />

menej do spoločnosti a cítia<br />

potrebu viesť pokojnejší život, aj keď<br />

si nie sú vedomé hlbších dôvodov<br />

tohto počínania.<br />

VPLYV OTCA NA<br />

NOVORODENCA<br />

a normálnych okolností sú duše<br />

Z čakajúce na vtelenie priťahované<br />

vyžarovaním oboch rodičov.<br />

Čo sa však stane, ak je otec počas tehotenstva<br />

prítomný len minimálne<br />

alebo vôbec nie, pretože je napríklad<br />

na cestách, má prácu vo veľkej<br />

vzdialenosti, alebo zomrel? Nebude<br />

mať azda s dieťaťom žiadne spoločné<br />

vlastnosti a črty?<br />

Prirodzene, telesná podobnosť<br />

zdedená prostredníctvom génov<br />

bude existovať. Vylúčená však nie je<br />

ani duchovná podobnosť. Priťahovanie<br />

duše chystajúcej sa na vtelenie<br />

sa začína už bezprostredne po plodení,<br />

teda v okamihu, keď je otec prítomný<br />

a tvorí mocný príťažlivý bod<br />

na zakotvenie duše. Takto nadviazané<br />

prvé vlákna sa môžu ďalej vyvíjať<br />

aj v čase, keď je otec od budúcej<br />

matky vzdialený. Dieťa s ním<br />

teda môže byť úplne duchovne rovnorodé.<br />

Rozhodujúca nie je bezpodmienečná<br />

fyzická prítomnosť, ale predovšetkým<br />

vnútorná spätosť medzi<br />

otcom a matkou. Ak oboch rodičov<br />

spája pravá láska, túžba po<br />

spoločnom živote, ak myslia jeden<br />

na druhého, potom táto vnútorná<br />

blízkosť pôsobí oveľa silnejšie než<br />

priestorová vzdialenosť.<br />

Ak však oboch rodičov nespájajú<br />

navzájom hlbšie city, alebo sa<br />

rozišli pretože vo svojom vzťahu<br />

nevideli žiadnu budúcnosť, potom<br />

bude vplyv otca len slabý – vtedy<br />

matka prakticky sama vytvára duchovnú<br />

príťažlivosť. V takých prípadoch<br />

sa bude dieťa duchovne podobať<br />

prevažne svojej matke a len telesné<br />

znaky budú pripomínať otca.<br />

Téma štvrtého dielu: „Výber mena<br />

a výchova pred narodením“<br />

Christopher Vasey<br />

christopher.vasey@svetgralu.sk<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


TÉMA<br />

„KIEŽBY BOLI VŠETKY PRÍRODNÉ<br />

BYTOSTI ŠŤASTNÉ!“<br />

Rozhovor s Margot Ruis<br />

I dnes medzi nami žijú ľudia,<br />

ktorí prírodné bytosti počujú, cítia,<br />

niekedy i vidia, prirodzené je<br />

to hlavne u detí. Margot Ruis a jej<br />

manžel Gerhard Kogoj bytostných<br />

vidia a dokonca sa s nimi aj<br />

bežne rozprávajú. Dar, ktorý títo<br />

manželia z Rakúska dostali, im<br />

umožňuje sprostredkovať ďalším<br />

ľuďom to, čo nám prírodné bytosti<br />

chcú odkázať dnes. – Môžeme<br />

sa o tom dozvedieť prostredníctvom<br />

prednášok, seminárov, publikovaných<br />

článkov či knihy „Bytosti<br />

prírody“. Modlitba „Kiež sú<br />

všetky prírodné bytosti šťastné“<br />

vyšla zo srdca Margot Ruis.<br />

Poznáme ich z rozprávok, povestí, piesní, z obrázkov, obrazov; ich sochy, sošky a iné<br />

stvárnenia sú v posledných rokoch dokonca veľmi populárne. Rozplývame sa nad ich<br />

krásou a nežnosťou, veľkosťou a múdrosťou, a napriek tomu málokto verí v ich skutočnú<br />

existenciu. Prírodné bytosti – nech už ide o víly, vodníkov, elfov, vzdušné bytosti,<br />

gnómov, obrov zo skál či obrov z morí a oceánov, sú tu na Zemi od nepamäti,<br />

boli tu skôr než ľudstvo samo a – človeče, hanbi sa – po celý ten čas sledujú naše počínanie,<br />

zatiaľ čo oni sami od prapočiatkov svojej existencie bezchybne plnia Stvoriteľovu<br />

vôľu. Zabudli sme na to, že kedysi bolo pre nás prirodzené žiť s prírodnými bytosťami,<br />

komunikovať s nimi, pýtať sa ich na radu... Na dejepise sme sa učili o pravekých<br />

ľuďoch, ktorí naivne verili v bytosti stromov, búrok, ohňa či vody a spolu s učiteľkou<br />

sme sa smiali, akí boli naivní...<br />

Kto sú prírodné bytosti? V škole<br />

sme sa učili o všetkom živom i neživom<br />

na Zemi, o prírodných bytostiach<br />

nikdy...<br />

A to je problém, že sme sa o nich neučili<br />

a že sa o nich neučí. Západné civilizácie<br />

už po stáročia odsúvajú tieto<br />

bytosti do ríše rozprávok. Staré kultúry,<br />

ako boli Kelti a Germáni to ešte<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

vedeli a poznali ich, tým bolo jasné,<br />

že tieto bytosti existujú. Neskoršie<br />

s christianizáciou však došlo k tomu,<br />

že sa prírodné bytosti zakázali, povedalo<br />

sa, že neexistujú, a po dlhé<br />

stáročia bolo nebezpečné, keď človek<br />

videl veci, ktoré nevideli ostatní<br />

a ktoré neboli oficiálne povolené a prípustné.<br />

Mnoho ľudí, ktorí chodili do<br />

lesa, žili v harmónii s prírodnými bytosťami,<br />

skončilo na hranici. Na takého<br />

človeka, ktorý vedel liečiť a poznal<br />

mnohé tajomstvá o bylinách,<br />

stačilo upozorniť a bol s ním koniec.<br />

A od inkvizičného súdu nebolo návratu<br />

medzi živých. Potom prišla moderná<br />

prírodná veda, v jej očiach sa<br />

dostali bytostní do kategórie temnej


TÉMA<br />

poverčivosti. A tak to vyzerá dodnes.<br />

Ľudia veria, že existujú rozprávkové<br />

bytosti, ktoré v skutočnosti neexistujú.<br />

Pre prírodné bytosti je to však ťažké.<br />

Pretože keď ľudia v ich existenciu neveria,<br />

nemusia na nich ani brať ohľad.<br />

Preto prírodným bytostiam veľmi záleží<br />

na tom, aby ľudia vzali ich existenciu<br />

opäť na vedomie; dúfajú, že potom<br />

ich skôr budú mať na zreteli. A či sa<br />

o nich budeme učiť v škole? Tak to<br />

bude asi ešte chvíľu trvať. Pokiaľ sa<br />

vôbec niekedy dočkáme.<br />

Napriek tomu sa zdá, že najmä<br />

v poslednom čase sú tieto bytosti<br />

nesmierne populárne – všade ich<br />

vidíme stvárnené do najrôznejších<br />

podôb.<br />

Áno, v posledných dvadsiatich rokoch<br />

sa veľa zmenilo aj urobilo. Spomínam<br />

si, že semináre o prírodných<br />

bytostiach boli pred dvadsiatimi<br />

rokmi, keď sme s nimi začínali,<br />

priam exotické. Časom začali ľudia<br />

prejavovať obrovský záujem o semináre<br />

i o naše prednášky, a tak je to<br />

dodnes. Naozaj dnes omnoho častejšie<br />

vidíme obrázky, knižky; je zrejmé, že<br />

v človeku drieme túžba, ktorá sa stále<br />

väčšmi prebúdza.<br />

Ako a kedy sa u vás začali prejavovať<br />

schopnosti vnímať prírodné<br />

bytosti?<br />

Bolo to presne v roku 1987, v tom<br />

roku som začala šamansky pracovať,<br />

absolvovala som niekoľko seminárov,<br />

kde išlo o vedomý kontakt s neviditeľnými<br />

svetmi a o prenesenie informácií<br />

a posolstiev, ktoré môžu byť pre jednotlivca<br />

alebo pre spoločnosť užitočné.<br />

Jeden sa uskutočnil vo vysokých horách<br />

v Rakúsku a trval celý týždeň...<br />

Sedela som sama hore a naraz som ich<br />

mohla vidieť... A išlo to samé od seba.<br />

Užasla som. Boli tam vodné žienky,<br />

zišli z malého vodopádu a naraz stáli<br />

predo mnou. A tým sa to začalo.<br />

A ako sa to potom vyvíjalo ďalej?<br />

So šamanskou cestou sa toho veľmi<br />

veľa vyvíjalo... Všetko to moje vnútorné<br />

videnie veľmi rýchlo zosilnelo,<br />

začala som vidieť aj energiu – niekedy<br />

auru, niekedy energiu hudby, všetko<br />

možné. Už skôr som pracovala s drahokamami<br />

a tie ku mne začali v rovnakom<br />

čase prehovárať, ukázali mi,<br />

čo mám s nimi robiť. Ošetrovala som<br />

ľudí kameňmi a tie mi samé povedali<br />

– ten patrí sem a ten tuná, mňa<br />

polož sem – samé sa hlásili. To všetko<br />

prišlo samé od seba v rovnakom čase.<br />

Rok 1987 bol veľmi dobrý rok. Navyše<br />

som sa na jeseň zoznámila so svojím<br />

mužom. <br />

Áno, vy a váš muž máte rovnaké<br />

schopnosti. Bolo to to, čo vás spojilo<br />

a spája?<br />

Áno, samozrejme, veľmi. Predovšetkým<br />

na začiatku to bolo veľmi<br />

krásne, keď sme mohli porovnávať.<br />

Išli sme spolu do lesa, ja som zazrela<br />

lesného elfa a povedala som Gerhardovi:<br />

„Vidíš tam niečo?“ A on na to<br />

len: „Myslíš toho lesného elfa?“ To<br />

je na začiatku veľmi dobré, keď máte<br />

spätnú kontrolu. Tak sme porovnávali<br />

farby, vlasy, či to súhlasí. Teraz už robíme<br />

dlhodobo spoločne semináre do<br />

ríše prírodných bytostí aj iné.<br />

Vybavíte si nejaký obzvlášť<br />

krásny zážitok zo stretnutia s prírodnými<br />

bytosťami?<br />

Tých je veľmi veľa. O mnohých<br />

z nich píšem vo svojej knihe ´Bytosti<br />

prírody´. Vybavujem si hneď to prvé<br />

stretnutie. Prvýkrát, keď som uvidela<br />

veľkého elfa, to bolo úžasné. Sedela<br />

som na kopci v horách a mala som<br />

zatvorené oči. A naraz som cítila, že<br />

predo mnou stojí niečo veľké. Roztvorila<br />

som oči, predo mnou stála nádherná<br />

veľká bytosť. Ja nie som nejako<br />

prehnane úctivý typ, som skôr taká ležérna,<br />

ale vtedy som úplne vydýchla<br />

„no pána!“ To bolo niečo neskutočné –<br />

úžasné. A to bol vlastne začiatok nového<br />

priateľstva...<br />

Pochopila som správne, že prírodné<br />

bytosti chcú vaším prostredníctvom<br />

oznamovať ľuďom niečo dôležité?<br />

Je niečo, čo by nám chceli aktuálne<br />

odkázať?<br />

Áno. Ľudia spôsobujú prírodným<br />

bytostiam veľké problémy – sú dlhodobé,<br />

v poslednom čase veľmi dramatické<br />

a dosť sa vyostrili. Ide hlavne<br />

o prestúpenie celej prírody a atmosféry<br />

určitými vibráciami, ktoré sú<br />

oslabujúce a nepriateľské voči životu.<br />

Stručne povedané: okrem toho, že vibrácie<br />

našich zlých vlastností a negatívnych<br />

pocitov sú pre nich veľmi nepríjemné,<br />

aktuálne majú veľký problém<br />

s určitými mikrovlnami a žiarením.<br />

Či už ide o televízne, radarové či rozhlasové<br />

vysielače a najmä v posledných<br />

niekoľkých rokoch mobilné telefóny.<br />

To je pre prírodné bytosti obzvlášť<br />

nepríjemná záležitosť, navyše<br />

to žiarenie je všade – menej v celkom<br />

vzdialených oceánoch, ale inak všade.<br />

Všade tam, kde sa človek pohybuje.<br />

A prírodné bytosti nám odkazujú,<br />

že tieto vlny a vibrácie oslabujú<br />

všetok život na Zemi a takisto aj nás.<br />

Život jemnohmotný i hrubohmotný;<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


TÉMA<br />

rastliny, zvieratá, ľudí, potoky, les,<br />

more, všetko. Potom sú ešte také veci<br />

ako HAARP 1 a to je to najhoršie a najväčšie<br />

– to je tá najväčšia rana.<br />

Toto zariadenie môže slúžiť aj ako<br />

nebezpečná zbraň. Akým spôsobom<br />

sa s tým prírodné bytosti môžu vyrovnať<br />

– ak vôbec existuje spôsob?<br />

Oni sa s tým nevyrovnajú. Pred<br />

dvoma rokmi povedal veľký morský<br />

elf Gerhardovi, a bol už dosť nahnevaný<br />

a veľmi sa ponosoval: „Vy ste<br />

nám zobrali more. More je rozrezané,<br />

my sa už nemôžeme voľne pohybovať.<br />

Sú tu prekážky, ktoré by sme mali<br />

lámať, sú pre nás nepríjemné a spôsobujú<br />

nám bolesť.“ Gerhard sa opýtal:<br />

„Čo to je?“ A on: „Prichádza to<br />

zvonka a dosahuje to až na dno mora.<br />

A rozrezáva to more, nielen do hĺbky,<br />

ale aj do šírky. A je to už skoro všade.“<br />

A tak sme si okamžite povedali, že to<br />

je haarp. Ešte sú ďalšie veci, o ktorých<br />

ani nevieme. A ktovie, čo všetko ešte<br />

existuje, aké strašné veci vymýšľajú<br />

alebo používajú vojaci. Je to veľmi zlé<br />

obzvlášť pre vzdušné bytosti, a keď<br />

sme počuli, že i pre tie morské, je to<br />

zúfalé. Keď si predstavíme, že haarp<br />

môže dokonca „rozrezať“ dno mora,<br />

tak vidíme, čo je to za silu a ako to na<br />

jemnohmotné bytosti pôsobí. A my<br />

sme tiež jemnohmotné bytosti.<br />

Veľa sa dnes hovorí o sporných<br />

génových technológiách. Aký to<br />

má vplyv na bytostných?<br />

U nás v Rakúsku sa tomu ešte stále<br />

pokúšame brániť. Nemáme žiadne<br />

polia s génovo zmenenými rastlinami,<br />

ale nevieme, ako dlho ešte budeme<br />

odolávať... Zároveň nemôžem<br />

povedať, že som videla nejaké modifikované<br />

polia a ich bytosti, ale určite<br />

je to vonkoncom neprípustný zásah.<br />

Človek si tu priveľa dovoľuje. Už len<br />

samotná predstava, že vezmeme gén<br />

ryby a dáme ho do rastliny, je úplne<br />

perverzná. Keby to tak Stvoriteľ chcel,<br />

aby mala kukurica rybí gén, určite by<br />

to tak urobil. Najhoršie je, že človek<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

prírodu nepočúva, nepozerá sa, nedáva<br />

pozor a nič sa nenaučí. Namiesto<br />

toho si myslí, že on sám by to mohol<br />

urobiť lepšie. Je nesporné, že energia<br />

týchto vecí pôsobí veľmi nepriaznivo.<br />

Na prednáškach ľuďom hovoríte –<br />

a píšete o tom aj vo svojej knihe – že<br />

môžeme bytostných prosiť o pomoc<br />

a o radu... Komu máme poďakovať?<br />

Bytostným alebo Stvoriteľovi?<br />

Ďakovať je vždy dobré. Môžete ďakovať<br />

i prírodným bytostiam. Energia<br />

vďaky je pre nich veľmi dobrá vibrácia.<br />

Kedysi bolo trvalé spojenie medzi<br />

ľuďmi a prírodnou ríšou a ľudia posielali<br />

prírodným bytostiam dobré myšlienky.<br />

A aj svoju vďačnosť. A to je vibrácia,<br />

ktorá im pomáha. A že ďakujeme<br />

Bohu – to je niečo, čo aj tak robíme,<br />

alebo by sme mali robiť. To nie<br />

je ten šéf hore, ale sú to i tí malí spolupracovníci.<br />

Tí potrebujú pomoc.<br />

Hovorili sme o smutných veciach,<br />

ktoré bytostným spôsobujeme my,<br />

ľudia. Je niečo, čo na nás majú radi?<br />

Ale istotne. Napríklad vždy na nás<br />

obdivovali našu silu ducha. Oni hovoria,<br />

že ľudský duch je krásny a silný<br />

nástroj. Že dokážeme vytvoriť veľké<br />

a silné veci. Ale momentálne nerobíme<br />

len dobré veci. Oni ľudí vždy obdivovali<br />

– aj tie možnosti, ktoré my<br />

máme a oni nie. Napríklad našu slobodnú<br />

vôľu, ktorá nám umožňuje samostatne<br />

sa rozhodnúť – pre svetlo<br />

alebo pre temnotu. Jedna vodná<br />

žienka – o ktorej píšem vo svojej<br />

knihe – viedla so mnou veľmi zaujímavý<br />

rozhovor o ľudskom a elfom<br />

vedomí. Povedala mi: „My sme vás<br />

vždy obdivovali. Vy sa môžete slobodne<br />

rozhodnúť slúžiť Svetlu alebo<br />

mu neslúžiť. My nemôžeme inak, než<br />

mu slúžiť.“ To sa jej zdalo pekné. Ja<br />

som jej zasa povedala: „Želala by som<br />

nám také vedomie, ako má ten veľký<br />

elf.“ Oni vypúšťajú iba dobré vibrácie.<br />

Na rozdiel od toho, čo tu robíme my.<br />

Na prednáške v Prahe ste tiež povedali,<br />

že prírodné bytosti majú<br />

rady, keď si spievame alebo pospevujeme.<br />

Prostredníctvom vašej spoločnosti<br />

Dana Mudra ste vydali niekoľko<br />

cédečiek so spevom, ktoré bytostným<br />

robí dobre. Mohli by ste<br />

aspoň v krátkosti predstaviť túto<br />

spoločnosť?<br />

Áno, rada. Od roku 2001 sme<br />

s manželom cestovali každú zimu do<br />

Indie. Počas dvoch pobytov sme tam<br />

videli veľmi mnoho biedy a spoznali<br />

sme tam aj veľmi veľa nádherných<br />

ľudí. A povedali sme si, že musíme<br />

niečo urobiť. Nemôžeme tam iba cestovať<br />

s vedomím, že sa nám darí dobre<br />

a pritom vidieť, ako sa majú oni... Tak<br />

sme sa rozhodli, že peniaze, ktoré zarobíme<br />

seminármi a prednáškami,<br />

pôjdu do Indie. A tak sme spolu s niekoľkými<br />

ďalšími priateľmi založili<br />

spoločnosť Dana Mudra. Nikto z nás<br />

nemal na začiatku ani tušenie, akou<br />

formou to bude nakoniec fungovať.<br />

V stanovách máme: Získať peniaze na<br />

indické sociálne projekty, aby sa niečo<br />

postavilo na nohy, a druhý bod, ktorý<br />

je rovnako dôležitý, je rozširovanie<br />

transmateriálneho svetového názoru.<br />

To je veľmi stručne povedané. Niekedy<br />

sa ľudia pýtajú – Čo to je? Ale je to<br />

jasné. Zaujíma nás všetko, čo existuje<br />

mimo hmotného sveta.<br />

Gerhard Kogoj: Spev majú prírodné<br />

bytosti rady. Pred rokmi som mal zážitok<br />

s jedným elfom, ktorý spieval<br />

slabiku Óm. Od tých čias sa pravidelne<br />

spájam s touto vibráciou a odporúčam<br />

ľuďom to isté.<br />

Ako prebiehajú vaše semináre<br />

v ríši prírodných bytostí? Ako učíte<br />

ľudí vnímať bytostných?<br />

Učiť – to nie je to správne slovo. Robíme<br />

to tak, že v nich posilníme latentnú<br />

senzibilitu na vnímanie týchto<br />

bytostí. To nie je záležitosť jedného<br />

dňa. Takisto nemôžeme stanoviť nejaké<br />

pravidlá, pretože sú to ľudia,<br />

ktorí potrebujú len maličký popud,<br />

prosto príležitosť byť sami so sebou<br />

a sami v prírode a že sa im dostane


TÉMA<br />

zopár podnetov, aby sa naladili na<br />

jemnohmotné vycítenie. A potom<br />

sa to naraz stane. Ľudia ich predovšetkým<br />

cítia, nie vidia. Cítiť, počuť<br />

ich vie mnoho ľudí. Po každom seminári<br />

je niekoľko takých, ktorí vidia.<br />

My môžeme po dvadsiatich rokoch<br />

konštatovať, že ľudia, ktorí prichádzajú<br />

dnes, v porovnaní s tými na začiatku,<br />

omnoho viac poznajú, viacej<br />

vedia a je to oveľa ľahšie.<br />

Na prednáškach hovoríte a v knihe<br />

píšete o mnohých konkrétnych bytostiach,<br />

ktoré sa vám s niečím zdôverili,<br />

potom ste povedali, že máte<br />

jedného priateľa, radcu, ktorý vás<br />

roky sprevádza. Povedzte nám o tom<br />

niečo!<br />

Máme niekoľko takých priateľov –<br />

rovnako ako medzi ľuďmi. Tento<br />

veľký elf, o ktorom som hovorila, je<br />

prvý, s ktorým som sa stretla. Pred<br />

desiatimi – dvanástimi rokmi, keď<br />

sme často chodili do týchto hôr, sme<br />

mali veľmi silné spojenie. A i keď<br />

sme niekde inde, tak i vtedy je stále<br />

možné. Ale máme aj iných priateľov.<br />

Napríklad prítomnosť morského elfa,<br />

o ktorom som tiež hovorila, tu teraz<br />

veľmi silno cítim. Tých dvoch poznáme<br />

už od začiatku, boli spomenutí<br />

i v knihe, ktorá vyšla v roku 1994.<br />

Po celý čas sme v kontakte.<br />

Veľmi často hovoríte o bytostiach<br />

zo Španielska, z rakúskych hôr. Zaujíma<br />

ma, či má každý národ svojho<br />

hlavného bytostného, akúsi národnú<br />

bytosť?<br />

To by sme sa museli vrátiť ku Keltom,<br />

ktorí boli spirituálne veľmi silno<br />

založení. Že Zem je vlastne tiež bytosť,<br />

ženská bytosť, bohyňa. A táto bohyňa<br />

bola veľmi dôležitá pre blaho všetkého<br />

ľudu a kráľ alebo knieža musel načúvať<br />

hlasu bohyne tejto Zeme. Musel<br />

s touto Zemou spolupracovať, a keď<br />

to nerobil, vyschli pramene, bola zlá<br />

úroda a ročné obdobia neprišli v tom<br />

správnom čase. Potom sa povedalo, že<br />

zemi vládne zlý kráľ. Ale keď hovoril<br />

pravdu Zeme, potom bolo všetko<br />

v poriadku. Bola dobrá žatva, úroda,<br />

pramene plné vody a počasie priaznivo<br />

naklonené. Personifikácia Zeme<br />

bola veľmi dôležitá. Môžeme<br />

to vidieť skôr miestne,<br />

pretože s politickými hranicami<br />

nemajú prírodné bytosti<br />

nič do činenia. I keď,<br />

samozrejme, majú zvláštne<br />

spojenie s národom. Sú to<br />

ženské bytosti – my sme poznali<br />

bytosti zodpovedné<br />

za pomerne veľkú oblasť,<br />

a to sú kráľovné, nádherné<br />

a svetlé ženy. Často bývajú<br />

v dutých (nie však v hrubohmotne<br />

dutých) horách.<br />

Takú ženu poznáme napríklad<br />

v Andalúzii. Andalúzia<br />

spadá do jej kompetencie.<br />

Španielsko je tu vždy<br />

prítomné, ja tam totiž cestujem<br />

veľmi rada...(smiech).<br />

To je na vás aj vidieť, vyzeráte<br />

trocha ako Španielka.<br />

Ak majú jednotlivé<br />

národy určité spoločné črty, objavuje<br />

sa niečo také i u tých prírodných<br />

bytostí?<br />

Oni vyzerajú vždy trocha inak. Napríklad<br />

malé vodné žienky sú u nás<br />

v potokoch vždy svetlé, majú modré<br />

oči. Na Havaji vyzerajú inak. Majú<br />

tmavšiu pokožku, čierne vlasy, prispôsobujú<br />

sa ľuďom. V Španielsku sú<br />

trocha tmavšie ako u nás v Rakúsku.<br />

Keďže oni ľudí veľmi obdivujú, tak sa<br />

im prispôsobujú, chcú tiež tak vyzerať.<br />

A to som ešte nebola v čiernej Afrike...<br />

Stretli ste sa aj u nás v Českej republike<br />

s prírodnými bytosťami? Je<br />

niečo, čo by nám chceli odkázať?<br />

Predovšetkým sa tu stretávame<br />

s ľuďmi... v piatok večer sme boli na<br />

Petříne a tam sú tiež prekrásne stromy<br />

a bola tam veľmi krásna a veselá stromová<br />

bytosť. Počas nášho seminára<br />

v pražskej Šárke sme sa napríklad zamerali<br />

na skupinu stromov na stráni,<br />

kde pred nami elfovia tancovali. Túto<br />

skupinu elfov sme doteraz nikde inde<br />

nevideli.<br />

Rozhovor viedla Marie Šuláková a Jiří Gottweiss •<br />

marie.sulakova@svetgralu.cz<br />

gottweiss@svetgralu.cz<br />

Preklad sprostredkovala PhDr. Magdalena Havlová<br />

1) Systém HAARP znamená High-frequency Active<br />

Auroral Research Program, teda aktívny vysokofrekvenčný<br />

výskum polárnej žiary. HAARP<br />

vysiela elektromagnetické vlnenie do ionosféry,<br />

ktorá obsahuje veľké množstvo nabitých<br />

častíc (iontov) a okrem iného umožňuje<br />

šíriť rôzne rádiové vlny a využíva ich prirodzené,<br />

charakteristické vlastnosti. Na hranici<br />

kozmického priestoru môže generovať vlny<br />

s extrémne dlhými frekvenciami, ktoré sa vracajú<br />

späť na zemský povrch. Tieto vlny možno<br />

využiť mnohorakým spôsobom. Niektoré štúdie<br />

vplyvu systému HAARP na životné prostredie<br />

pripúšťajú, že HAARP môže znamenať extrémne<br />

vážnu hrozbu.<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


TÉM A<br />

ukážka z knihy<br />

A<br />

niž jsme si toho byli zcela vědomi,<br />

ponořili jsme se dlouhým<br />

intenzivním kontaktem s elfy<br />

hluboko do jejich zachvívání a jako<br />

důsledek toho jsem na cestě domů<br />

zažila nepříjemnou zkušenost s nanejvýš<br />

neobvyklým fenoménem. Přicházeli<br />

nám vstříc muž a žena (tentokrát<br />

to byli lidé) a prošli kolem<br />

nás. Ucítila jsem náraz prudké vlny<br />

energie, jako kdyby do mého těla někdo<br />

strčil! Energeticky jsem se uzavřela,<br />

což obvykle velmi dobře fungovalo,<br />

tentokrát to však skoro vůbec<br />

nepomohlo. Další turisté zkřížili<br />

naši cestu – a opět to bylo stejné.<br />

Jistě to nebyli žádní vrazi, tyrani ani<br />

jiné podobné osoby, ale docela normální,<br />

průměrní lidé, s nimiž člověk<br />

jezdí v metru nebo sedí v divadle. Co<br />

se stalo? Jak to, že jsem pokaždé, když<br />

někdo prošel kolem mne, dostala nepříjemný,<br />

bolestivý úder, jako kdyby<br />

mne zasáhla tlaková vlna? Nasadila<br />

jsem veškeré své umění, abych zesílila<br />

svou ochranu, ale pomohlo to jen<br />

částečně a já jsem byla ráda, že cestou<br />

nešlo mnoho lidí.<br />

Podle všeho tedy delší a hlubší kontakt<br />

se zachvíváním elfů není zcela<br />

bez problémů! Když se pak člověk<br />

vrátí k lidem, cítí se stejně nešťastný<br />

jako poustevník, který přijde do milionového<br />

města.<br />

Zatímco jsem se tím po lidsku trápila,<br />

navázal Gerhard spojení se svým<br />

velmi dobrým přítelem, s elfem s mnohacípou<br />

hvězdou, aby se jej na to zeptal.<br />

Dostalo se mu stručné odpovědi, že mi<br />

elfové dali něco s sebou. I když jsem se<br />

z daru elfů těšila, přece jen bych se byla<br />

docela ráda vrátila opět mezi lidi a cítila<br />

se jako dříve.<br />

Mělo však přijít ještě něco silnějšího.<br />

Posadili jsme se na návrší, abychom<br />

si naposledy odpočinuli. Vedla z něj<br />

cesta dolů serpentinami k mostu přes<br />

ledovcový potok, kde se právě chystala<br />

malá skupina turistů k výstupu. Dívala<br />

jsem se na ně dolů a pociťovala je jako<br />

úplně cizí bytosti, ke kterým jsem necítila<br />

ani náklonnost, ani nechuť. Prožila<br />

jsem to, co cítí elf, když je pozoruje,<br />

a chtělo se mi utéci.<br />

Moje normální vědomí jako by bylo<br />

odsunuto stranou a udělalo místo něčemu<br />

jinému. Na jedné straně bylo fascinující<br />

prožít toto povznášející, lehké<br />

bytí a tento vnitřní klid bez emocí, na<br />

druhé straně bylo dost zarážející vidět<br />

lidi jako exotické, cizí tvory. V každém<br />

případě jsem si přála být opět plně<br />

člověkem dříve, než k nám ona skupina<br />

dorazí, a zabránit tak dalšímu<br />

energetickému „výprasku“. Pomohlo<br />

mi k tomu pár keksů a šálek čaje. Jídlo<br />

a pití drží, jak známo, tělo a duši pohromadě<br />

– pravdivý výrok!<br />

Přesto mi připadal frekventovanější<br />

zbytek cesty jako hotová mlátička.<br />

Neustále jsem dostávala nové<br />

a nové energetické údery a mou jedinou<br />

myšlenkou bylo, že bych dala<br />

„cokoliv za to, aby už to bylo za mnou“.<br />

Úlevu jsem cítila pouze při setkání<br />

s malými dětmi. Měly úplně jiné zachvívání<br />

– lehké, jemné, téměř podobné<br />

elfům, a to pro mne bylo učiněným<br />

dobrodiním. Žádný div, že<br />

i elfové mají obzvlášť rádi malé děti.<br />

Pochopila jsem, že mně elfové<br />

chtěli přiblížit svá prožívání v blízkosti<br />

lidí a jejich vyzařování. Snad<br />

to bylo také varování před tím, co se<br />

může stát, ponoří-li se člověk příliš<br />

hluboko do jemnohmotného světa,<br />

nebo se tam dlouho zdrží. Po tomto<br />

prožití v nás zůstala pouze jediná<br />

otázka: Jak to s námi mohou vydržet?<br />

Margot Ruis<br />

ukážka z knihy Bytosti přírody,<br />

nakladateľstvo Integrál Brno, 2004<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

Knižku si môžete objednať prostredníctvom kupónu v časopise<br />

alebo na www.svetgralu.sk.


U MENIE<br />

O umení<br />

Jan Buchta<br />

úvode by som chcel povedať, že<br />

V nie som kunsthistorik, ale výtvarník<br />

– praktik, a toto je časť mojich úvah<br />

o umení.<br />

Čo je umenie? Existuje vôbec? A čo si<br />

pod týmto pojmom máme predstaviť?<br />

Chápeme ho rovnako ako ľudia pred sto<br />

či dvesto rokmi? A čo tak pred dvoma<br />

či troma tisíckami rokov? Domnievam<br />

sa, že umenie v rôznych dobách znamenalo<br />

úplne rozdielne veci. Inak ho chápal<br />

tvorca sôch faraónov – bohov v ľudskej<br />

podobe, ktorý podriadený prísnym<br />

pravidlám náboženského zobrazenia<br />

s posvätnou bázňou tvorí monumentálne<br />

postavy hľadiace kamsi do iných<br />

svetov. Inak ho chápal sochár v starovekom<br />

Grécku, vzdávajúci hold dokonalému<br />

človeku, kráse duše a tela v postavách<br />

atlétov, hrdinov a bohýň. Inak ho<br />

vníma nadšený veriaci rýchlo sa šíriacej<br />

židovskej sekty, inak nasledovník<br />

obyčajného tesára z nepokojnej rímskej<br />

provincie.<br />

Jeho pohľad pred 2000 rokmi mení nazeranie<br />

i na umenie. S nevinnosťou dieťaťa<br />

zahadzuje schopnosť zobrazenia viditeľného<br />

a prikláňa sa k symbolizmu<br />

a znakovosti. Ide až k vypätiu do neba<br />

sa týčiacich gotických katedrál.<br />

A opäť prichádza zmena – nová vlna<br />

snahy po realizme, aby ľuďom ukázala<br />

druhú stranu mince, iný uhol pohľadu<br />

na odveké pravdy. Nový pohľad chce<br />

očistiť umenie a vrátiť sa späť k prírode<br />

a k priamo videnému – je tu renesancia<br />

a kult človeka a diela stvorenia. Všetko<br />

staré, to po Ríme, považuje za úpadkové,<br />

za výmysel akýchsi nevzdelaných<br />

barbarov.<br />

Môžeme tu pripomenúť vynikajúceho<br />

maliara Caravaggia, tvorcu s prenikavým<br />

pohľadom a nespútanou povahou,<br />

s ktorou pristupuje k zobrazovanej téme.<br />

Akým šokom muselo zapôsobiť na strnulé<br />

myslenie niektorých duchovných<br />

jeho zobrazenie evanjelistu Matúša v podobe<br />

hrubého, temer negramotného robotníka,<br />

ktorého si vyššie mocnosti vyvolili<br />

ako apoštola. Ale nepripisujme Caravaggiovi<br />

zlé úmysly. Zrejme, práve naopak,<br />

chcel vo vtedajšej dobe prepychu<br />

mocných poukázať na jeden z podivuhodných<br />

dejov Nového zákona: „…skryl<br />

si tieto veci pred múdrymi a opatrnými,<br />

a zjavil si ich maličkým” (Mt 11,25).<br />

MODERNA<br />

richádzajú však ďalšie storočia a stále<br />

P nové a nové pohľady. Zastavme teraz<br />

koleso dejín a pozrime sa na zvláštne<br />

storočné obdobie okolo roku 1900.<br />

Máme tu koreň všetkej dnešnej rozporuplnosti.<br />

Nastupuje revolúcia v umení<br />

i so všetkými jej -izmami, začínajúc impresionismom.<br />

Maliar Wassily Kandinsky, jeden zo<br />

zakladateľov abstraktnej maľby, sugestívne<br />

popisuje obdobie začiatku 20.<br />

storočia pred prvou svetovou vojnou,<br />

keď hovorí: „…žijú vo svete plnom duchovnej<br />

temnoty, neistoty prameniacej<br />

z neznalosti a veľkého strachu z toho<br />

všetkého.“<br />

Je tu doba plná hlbokých zmien, ktorá<br />

samočinne požaduje i premenu umenia.<br />

Táto zmena však nastala predovšetkým<br />

v oblasti formy a potom i obsahu. Vyjadrujúca<br />

forma sa úplne oslobodila od<br />

doterajších strohých pravidiel. Umenie<br />

prestáva byť viazané na bystrosť pozorovania<br />

prírodných skutočností a neskôr<br />

sa ochudobňuje i o bezprostrednú remeselnú<br />

zručnosť. Po tomto, pre mnohých<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


UMENIE<br />

C. Brancusi – Vták v priestore (1923), mramor<br />

umelecké diela, ktoré práve vznikajú.<br />

Vypovedajú s intenzitou sebe vlastnou<br />

silou obrazotvornosti a precítenia.<br />

Na súčasných dielach teda môžeme<br />

vidieť vnútorný stav dnešného ľudstva,<br />

výtvarníkovho okolia aj jeho samotného.<br />

Niekedy to bude veľmi povzbudzujúce,<br />

ale niekedy veľmi skľučujúce, odporné<br />

a surové, rovnako tak aj podliezavé, naivné,<br />

zištné či iba povrchné.<br />

No spomeňme tu napríklad niektoré<br />

diela Goyu. Neobyčajne kruté vojnové<br />

obdobie je na jeho grafických prácach<br />

zobrazené skutočne desivo. Malo<br />

vari burcovať? Ukázať pravdu slepým<br />

vodcom?<br />

Ani mnohé náboženské obrazy histórie<br />

neboli na prvý pohľad okúzľujúce.<br />

Ak maliar zachytí Kristovo utrpenie na<br />

kríži presvedčivo a so skutočným vcítením<br />

sa do tragédie umučenia, potom ho<br />

iste nebude vnímavý pozorovateľ odsudzovať<br />

za desivosť vyobrazenia, ale privedie<br />

ho to k zamysleniu.<br />

Keby sa na nás pozrel človek, ktorému<br />

je dané vidieť do astrálneho sveta, nevidel<br />

by vari mnohokrát bizarné karikatúry<br />

ľudí so zvieracími tvarmi? Podoba<br />

nášho astrálneho tela sa uspôsobuje<br />

našim sklonom. Po prudkej hádke so suumelcov<br />

- inovátorov veľmi krušnom<br />

období, sú výrazové prostriedky umelca<br />

oslobodené od ľudských konvencií. Keď<br />

bude táto revolúcia zavŕšená, môže výtvarník<br />

tvoriť z akýchkoľvek materiálov,<br />

či už prírodných alebo umelých, môže<br />

používať všetky štyri rozmery známeho<br />

priestoru, zvuky a nové technológie, aj<br />

diváka samotného. Umenie už nie je<br />

ohraničené rámami či umiestnené na<br />

starostlivo upravenom podstavci. Nie je<br />

ani prísne ohraničené v čase a priestore.<br />

Môže sa vyskytovať kdekoľvek a my si<br />

ho nemusíme ani všimnúť.<br />

Tieto zmeny vo forme vyjadrenia<br />

potom samočinne nastolili otázky po<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

podstate umenia. A dnešný umelec či<br />

výtvarník hľadá a tápe vo svojich tvorivých<br />

snahách, siaha po neobmedzených<br />

prostriedkoch a snaží sa nájsť pevný bod.<br />

Ten však môže byť iba duchovný. Pokiaľ<br />

chceme nájsť odpoveď na otázku:<br />

„Čo je to umenie?“, potom náš pohľad<br />

musí smerovať nahor a hľadať mimo<br />

hrubej hmoty. Možno tak pri našom<br />

pátraní dôjdeme k Tvorcovi, ktorý<br />

v sebe združuje všetky umenia a krásu<br />

a dá nám odpoveď na naše otázky iba<br />

svojou existenciou.<br />

Zájdeme do lesa či parku, pozrieme<br />

sa na list stromu alebo kvet a zistíme,<br />

že je tu niekto, kto tvoril úžasné dielo<br />

pred nami.<br />

A tvorivým ľuďom sa možno hneď naskytne<br />

oprávnená otázka: „Je mojou povinnosťou<br />

napodobňovať tohto Tvorcu?<br />

Nebude to iba nedostatok mojej vlastnej<br />

invencie a iniciatívy?“<br />

Nech už si výtvarník odpovie akokoľvek,<br />

nikdy nezabráni tomu, aby pri svojej<br />

tvorivej práci nevložil do diela niečo<br />

vlastné, pretože nie je strojom, ktorý<br />

pracuje automaticky, bezmyšlienkovito.<br />

Myšlienkový svet, ktorý ho pri práci obklopuje,<br />

sa stane súčasťou diela. Nezabráni<br />

však ani tomu, aby tvoril, alebo<br />

lepšie povedané, skladal z toho, čo tu má<br />

na použitie či z toho, čo zažil, čo vnímal<br />

už skôr. Našťastie, variácií týchto „skladačiek“<br />

je toľko, že sa nemusíme obávať<br />

nejakého plytkého opakovania alebo napodobňovania.<br />

UMELEC<br />

a ASTRÁLNY SVET<br />

noho umelcov je vysoko citlivých<br />

M a niekedy s tým majú aj problémy.<br />

Touto citlivosťou, či už vedome či nevedome,<br />

vnášajú do diela mnoho z myšlienok<br />

a citov svojho širšieho neviditeľného<br />

okolia. A tak nám, divákom, zhmotňujú<br />

tento jemnohmotný svet a my môžeme<br />

pozorovať, aký je.<br />

Dalo by sa povedať: chcete vedieť,<br />

v akom stave je svet? Pozrite sa na<br />

V. Kandinskij – Rot in Spitzform (1925), akvarel


UMENIE<br />

sedom vyzeráme ako ohyzdné strašidlá<br />

z rozprávkových príbehov.<br />

A čo naša aura? Nie je to vari abstraktné<br />

dielo hodné kubistických a surrealistických<br />

maliarov? Jasnovidec by<br />

mi dal iste za pravdu, že rovnaké znaky<br />

v aure sa objavujú i na súčasných plátnach<br />

maliarov a v tvaroch sochárov a že<br />

pôsobia na človeka rovnako prenikavou<br />

silou.<br />

VIDITEĽNÉ<br />

A ABSTRAKTNÉ<br />

o vnímania diela ďalej pristupuje aj<br />

D individualita pozorovateľa. Niektorí<br />

ľudia sa radi zhovárajú s veľavravnými<br />

ľuďmi – živými a veselými. Iní dávají<br />

prednosť ľuďom, ktorí menej rozprávajú<br />

alebo sú vecnejší. Podobne aj<br />

umelecké diela hovoria mnoho, málo<br />

či iba v jednoduchosti ponechávajú viac<br />

priestoru pozorovateľovi.<br />

Abstrakcie i realizmus – oboje má<br />

svoj dôležitý prínos k rozvoju ľudského<br />

ducha.<br />

Ako som sa už zmienil, obdobie po<br />

príchode kresťanstva znamená aj zmenu<br />

v umení a napodiv… realistická dokonalosť<br />

celého dlhého vývoja gréckeho<br />

a rímskeho umenia je na dlhý čas odsunutá<br />

bokom a výtvarník snažiaci sa zobraziť<br />

pravdy viery či náboženskú históriu<br />

spásy, sa radšej kloní k zjednodušeniu,<br />

k znakom, ktorými tvorí napríklad<br />

nádherné mozaiky v Ravenne či nástenné<br />

maľby v kláštore v Subiacu. Táto<br />

snaha šla až tak ďaleko, že sa niektorí<br />

veriaci začali pýtať, či je vôbec správne<br />

zobrazovať náboženské motívy (obrazoborectvo).<br />

Pri mnohých ikonách ide o veľké<br />

popretie reality, o snahu o zjednodušenie,<br />

o abstrakciu a tak cestu k symbolu,<br />

ktorý stačí na poukázanie na neviditeľnú<br />

vyššiu skutočnosť, ktorú však<br />

nikdy nemôžeme zachytiť. Umelec je<br />

vždy tak trochu iluzionista, tvoriaci<br />

pred divákom svojimi čarami podivuhodné<br />

tvary a snažiaci sa akoby silou<br />

C. Brancusi – Spiaca múza (1910), bronz<br />

telepatickej sugescie vytvoriť obrazy<br />

a deje – ich ilúziu. Ilúziu priestoru, pohybov<br />

alebo citov. Nezáleží na tom, či<br />

sa držia reality viditeľnej, či tej neviditeľnej.<br />

Vždy musia čarovať – zjednodušovať,<br />

abstrahovať, a tak klamať diváka,<br />

aby mu (paradoxne) viac z tejto reality<br />

priblížili.<br />

O ÚČELE UMENIA<br />

k to zhrnieme, umenie nás môže<br />

A najrôznejšími formami privádzať<br />

k poznaniu, k morálke, alebo ak chcete,<br />

k láske alebo pravde. Umenie nás môže<br />

viesť pozitívne nielen k duchovným oblastiam,<br />

ale aj k rozvoju kreativity, upozorňovať<br />

na krásu vecí, ktoré si nevšímame,<br />

alebo aj na naše chyby, ktoré nevnímame,<br />

nech už ide o chyby osobné<br />

alebo chyby spoločnosti, v ktorej sa nachádzame.<br />

Tieto obrazy potom iste nebudú<br />

prvoplánovo krásne, ale povedú<br />

nás k dobrému, pretože nám nastavujú<br />

zrkadlo.<br />

E. H. Gombrich sa vo svojej slávnej<br />

knihe Príbeh umenia v úvode pýta, či<br />

môžu existovať nesprávne dôvody na to,<br />

aby sa nám niektoré umelecké dielo nepáčilo.<br />

Myslím, že niekedy áno. Dá sa<br />

povedať, že tvorba umenia i jeho vnímanie<br />

podlieha rovnakým základným<br />

morálnym princípom života a odkazuje<br />

na slobodu a zodpovednosť jednotlivca.<br />

To je základné pravidlo spravodlivého<br />

sveta. Na to potom nadväzujú ďalšie<br />

princípy až k úplnej dokonalosti.<br />

Platón tvrdí, že každý človek koná<br />

dobro. Ibaže svoje dobro. To, čo považuje<br />

za dobré pri svojom osobnom<br />

poznaní. Podobne Emanuel Swedenborg<br />

dopĺňa, že človek je pudený svojimi<br />

láskami. Dobrými k nebu, hriešnymi<br />

k peklu. Umenie je potom obrazom<br />

umelcovho vnútra. Vlastne sa<br />

nám v jeho dielach úplne odhaľujú jeho<br />

myšlenkové postupy a ciele.<br />

DUCHOVNÉ UMENIE<br />

menie zaoberajúce sa duchovným<br />

U svetom by sme teda mohli nazývať<br />

duchovným umením a mohli by sme ho<br />

tiež hodnotiť ako najvyššie umenie. Pretože<br />

téma je určujúca. Zároveň však nebudeme<br />

zabúdať na ostatné druhy, ktoré<br />

môžu napríklad zodpovedať potrebám<br />

doby a mať teda akýsi časovo obmedzenejší,<br />

aj keď silný obsahový dôraz.<br />

Domnievam sa, že motiváciou umelcovej<br />

tvorby by mala byť láska k dobru<br />

a k pravde a z toho vyplývajúca láska<br />

k ľuďom. Z múdrej lásky k ostatným by<br />

mala vychádzať jeho snaha niečo stvárniť,<br />

niečo predať. Tá potom bude zárukou<br />

dobrého diela, nech už vytvorí čokoľvek.<br />

Ako hovorí Augustín: „Miluj<br />

a rob čo chceš.“<br />

Jan Buchta<br />

jan.buchta@svetgralu.cz<br />

Literatúra<br />

1 Gombrich, Ernst Hans:<br />

Příběh umění, Odeon,<br />

Praha 1992<br />

2 Kandinsky, Wassily:<br />

O duchovnosti<br />

v umění, Triáda, Praha 1998<br />

3 Klee, Paul: Vzpomínky, deníky, eseje, Arbor<br />

vitae, Praha 2000<br />

4 Maritain, Jacques: Umění a scholastika, Knihovna<br />

Filosofické revue sv. V., Olomouc<br />

1933<br />

5 Rilke, Rainer Maria: Dopisy Cézannovi,<br />

Arbor vitae, Praha 1998<br />

6 Rupnik, Marko Ivan: Až se stanou umění<br />

a život duchovními. Refugium, Velehrad<br />

1997<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


Západ slnka v Norfolku<br />

Maják na Bielych útesoch v Doveri, pri plavbe kanálom La Manche<br />

ANGLICKO - NORFOLK<br />

Norfolk s hlavným mestom Norwich je grófstvo, ktoré leží na východe Anglicka. Pri ceste zo<br />

Sheringhamu do Stiff key nastupujem do poloprázdneho zeleného minibusu „Coast Hopper“ a už<br />

sa rútime po ľavej strane cesty, na ktorej tesne míňame protiidúce autá. Vzadu sa všetko otriasa<br />

a poskakuje, ľudí na sedadlách nevynímajúc. Cesta sa mierne vlní nahor a zasa dolu. Z kopca<br />

za zákrutou sa otvára pohľad na Severné more. Pootvorenými oknami prúdi vietor a ja s údivom<br />

sledujem pobrežie tohto kraja. Zvláštny ráz krajiny vytvárajú tmavozelené močariská, posiate<br />

fi a l o v ý m ik v i etkami. Obilné polia sa striedajú s trstinovými porastmi a trávnatými<br />

lúkami, kde sa medzi modravými vodnými plochami pasú ovce i kravy. Hrádze<br />

oddeľujú more od nižšie položenej pevniny a sladkovodných tokov.<br />

Norbert Kocinec<br />

norbert.kocinec@svetgralu.sk<br />

Prístavisko vo Wells-next-the-Sea. Pri odlive lode dosadajú na štrkovitopiesčité<br />

dno s nánosmi bahna z okolitých močarísk.<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

Odpočinok ponúka záhrada v Sheringhame. Rozprestiera sa<br />

na vyvýšenom morskom pobreží.


Čierno-žltý veterán ticho „rozjíma“ pri močarisku vo Stiffkey.<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

V rozľahlom tichu sa ozýva šumenie mora. Náhle sa vynorí zvedavý tuleň,<br />

ktorý sa záujmom pozoruje dianie v okolí a opäť mizne pod hladinou.<br />

Tulene na Blakeney Point (BP). BP je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie<br />

v Norfolku. Okrem stoviek tuleňov sú tu hniezdiská morských vtákov.<br />

Budova „Blickling Hall“ je spredu chránená priekopou s vonnými<br />

rastlinami. Známa je knižnicou s viac ako 12 000 titulmi.<br />

Na vidieku v Norfolku.<br />

Časť záhrady u „Blickling Hall“<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


2. DIEL<br />

seriálu liečiteľa<br />

MUDr. Jana Paloučka<br />

Svetlo a žiarenie, duch a astrálne telo<br />

Cieľom tejto série Sveta Grálu je popis podstatných pilierov medicíny budúcnosti, ktorá nemá pomáhať iba<br />

prostredníctvom chemických prípravkov a technických zariadení, ale je založená na chápaní jemnejších oblastí.<br />

Ústrednými motívmi sú osobná zodpovednosť a poznanie rozšírené o vedomie existencie ľudského bytia.<br />

32<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

VYŽAROVANIE<br />

A HMOTNÝ SVET<br />

ásluhou vedeckého poznania sme<br />

Z museli v niekoľkých uplynulých<br />

desaťročiach radikálne zmeniť svoje<br />

doterajšie poznatky o hmote. Pomalé<br />

tempo hmotného sveta, ktorému sú<br />

prispôsobené i naše zmyslové orgány,<br />

vytvára ilúziu pôvodnosti, stability<br />

a pevnosti. Týmto ťažkopádnym spôsobom<br />

sa však hmota pohybuje iba navonok.<br />

Vo vnútri sa skrýva takmer nepochopiteľne<br />

rýchly, spútaný pohyb.<br />

Aj keď sa tento vnútorný pohyb hmoty<br />

vymyká našej rozumovej predstave, napriek<br />

tomu zostáva tým najpomalším<br />

pohybom, ktorý sa podarilo, pre potrebu<br />

vývoja, v hlbinách stvorenia zachovať.<br />

Materiálny svet vznikol z posledných<br />

zvyškov pohybu a tepla. S ich<br />

pomocou je ešte ako posledný schopný<br />

vytvoriť obraz života vo vyšších svetoch.<br />

Akokoľvek nás tento materiálny<br />

svet udivuje svojou dokonalosťou, je<br />

iba čírym pozostatkom mocného žiarenia,<br />

ktoré obopína celý vesmír a s ním<br />

všetko, čo je pod ním.<br />

V<br />

PRAPÔVOD – SVETLO<br />

okamihu veľkého tresku, ako<br />

bol – či vlastne ešte je – označovaný<br />

vznik vesmíru, boli s konečnou<br />

platnosťou nastavené všetky fyzikálne<br />

konštanty. Žiadna z nich nezastarala,<br />

platia dodnes. Pozoruhodný,<br />

dokonalý výsledok, nad ktorým<br />

by sa mysliaci človek mal zamyslieť.<br />

Nemožno sa však ubrániť otázke:<br />

„Kto ich nastavil?“, prípadne: „Kde sa<br />

veľký začiatok odohral?“ Možnosť, že<br />

sa všetko nastavilo samo, vyvolá asi<br />

úsmev, ale uvádzam ju pre poriadok.<br />

V biológii sa stále vychádza z nesprávneho<br />

predpokladu, že sa hmota organizuje<br />

sama a je teda sebestačná. Milióny<br />

rokov trvajúci vývoj všetkého<br />

živého i neživého túto domnienku<br />

zdanlivo podporuje. Vznik vesmíru<br />

však jednoznačne poukazuje na skutočnosť,<br />

že hmota nie je sebestačná,<br />

pretože potrebovala na svoje formovanie<br />

počiatočný popud. V tom okamihu<br />

nešlo o žiadny zdĺhavý vývoj,<br />

ale o bezprostredný nástup pôsobenia<br />

zákonov, ktoré v nezmenenej podobe<br />

pôsobia dodnes. Tvrdiť, že sa dokonalý<br />

a nemenný poriadok vesmíru<br />

stvoril sám od seba a v okamihu tak<br />

nahradil bližšie nepopísaný počiatočný<br />

stav hmoty, je kolapsom logiky.<br />

Navyše je veľmi ťažké si predstaviť,<br />

že sa v tomto prostredí ovládanom<br />

nezmeniteľnými prírodnými zákonitosťami<br />

odohráva náhodný, chaotický<br />

vývoj.<br />

Aj druhá otázka nabáda k premýšľaniu.<br />

Vznik vesmíru sa nepochybne<br />

odohral v nejakom priestore, ktorý<br />

bol na to vyhradený. Vesmír má podľa<br />

dnešných poznatkov konečné hranice,<br />

a to nevyhnutne vyvoláva myšlienku<br />

na susedstvo s ďalším priestorom. Je<br />

to znepokojujúca myšlienka nielen pre<br />

vedu, ale pre každého, kto by rád chápal<br />

také významné susedské vzťahy.<br />

Veda síce vytvorila domnienku, že<br />

praktický človek sa nemusí týmito<br />

otázkami zaoberať, pretože údajné dejisko<br />

problému leží vzdialené milióny<br />

svetelných rokov. Je však možné myslieť<br />

si, že sila, ktorá podnietila vznik<br />

vesmíru a darovala hmotnosti železné<br />

zákony, zostane ľahostajná voči tomu,


ZDRAVIE<br />

čo sa odohráva vovnútri tohto diela?<br />

Je predsa ľahké si predstaviť, ako život<br />

vesmíru dolieha aj naspäť k svojmu<br />

východisku, s ktorým je spojený pôsobením<br />

veľkého zákona spätného pôsobenia.<br />

V tejto nepretržitej, životodarnej<br />

pulzácii, ktorá donucuje k vývoju<br />

a prináša nápravu všetkého nesprávneho,<br />

sa odohráva i bytie každého<br />

jedného človeka. Preto nie sú hranice<br />

vesmíru a to, čo ho obklopuje, vedeckým<br />

problémom, ale predovšetkým<br />

závažnou otázkou pre každého jednotlivca.<br />

Zodpovedať ju znamená stanoviť<br />

si mieru zodpovednosti, ktorú<br />

každý človek prijme za svoj život.<br />

Všetky indície, či vedecké, logické<br />

alebo mravné, jasne poukazujú na<br />

existenciu nevyčerpateľného zdroja<br />

sily, ležiaceho mimo nášho vesmíru.<br />

Nie je ťažké si domyslieť, že táto sila<br />

bude utvárať, podporovať a chrániť<br />

iba to, čo je schopné s ňou zachovávať<br />

súzvuk. Preto každá úroveň, ktorá<br />

mohla v tejto sile vzniknúť a chce<br />

z nej trvale čerpať svoj život, musí<br />

byť odrazom jej dokonalosti. Čím je<br />

určitá úroveň k prameňu najvyššej<br />

sily bližšie, tým bude aj jej podoba<br />

dokonalejšia a tým prenikavejší bude<br />

jej vplyv na utváranie nižších úrovní.<br />

Ako perly v náhrdelníku sa radia nižšie<br />

úrovne k vyšším, ktoré vedú a odovzdávajú<br />

silu. V tejto žiarivej reťazi,<br />

ktorá prináša každému možnosť spojenia<br />

so silou Svetla, je tento vesmír<br />

tým najnižším a najmenej pohyblivým<br />

obrazom krásy. Tá zostáva v nedohľadnej<br />

výške, odkiaľ pôsobí jej<br />

mocná príťažlivosť až k nám, pozemským<br />

ľuďom, aby obracala náš pohľad<br />

nahor.<br />

ĽUDSKÝ DUCH A ROZUM<br />

Z<br />

uvedeného pohľadu sa hmota<br />

javí ako materiál oživený vyššou<br />

podstatou. Hrubým základom<br />

pre sformovanie správneho obrazu,<br />

to znamená pre vývoj rastlinného, živočíšneho<br />

alebo ľudského tela, je genetický<br />

kód. Skutočnosť, že v genetickom<br />

kóde človeka sú obsiahnuté gény,<br />

ktoré sú podobné génom nižších živočíchov,<br />

poukazuje na spolupôsobenie<br />

ďalšej formujúcej sily. Až vplyvom<br />

tejto vnútornej sily, ktorá nadväzuje<br />

spojenie s hmotou, je hmota pudená<br />

k ešte vyššiemu stupňu organizovanosti.<br />

Iba týmto spôsobom, za spolupôsobenia<br />

genetického kódu, môže<br />

vzniknúť plnohodnotné ľudské telo.<br />

Touto vnútornou formujúcou silou<br />

prítomnou v každom z nás, ktorá daruje<br />

konečnú podobu i nášmu telu, je<br />

ľudský duch. Pôvodom ducha, ako už<br />

naznačuje sám názov, nie je hmotný<br />

svet, ktorý sa mu stáva na určitý čas<br />

iba prostredím a nástrojom na počiatočný<br />

rast. Jeho domovom je duchovný<br />

svet ležiaci ďaleko za hranicami<br />

hmotného vesmíru.<br />

V diele „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo<br />

Grálu“ od Abd-ru-shina je táto<br />

skutočnosť opísaná nasledujúcimi<br />

slovami:<br />

„Duch nie je dôvtip ani rozum!<br />

Nie je to ani naučená vedomosť. Nesprávne<br />

sa teda nazýva človek „duchaplným“,<br />

ktorý mnoho študoval, čítal,<br />

pozoroval a o svojich vedomostiach<br />

vie sa pútavo baviť svojimi dobrými<br />

nápadmi a rozumovým dôvtipom vie<br />

sa takto zaskvieť.<br />

Duch je niečo celkom iné. Je samostatnou<br />

podstatou, prichádzajúcou zo<br />

sveta svojej rovnorodosti, ktorá je iná<br />

ako časť, ku ktorej patrí zem a tým aj<br />

telo. Duchovný svet sa nachádza vyššie<br />

a tvorí vrchnú a najľahšiu časť stvorenia.<br />

Táto duchovná časť v človeku<br />

vďaka svojej podstate má za úlohu<br />

vrátiť sa do duchovného, len čo sa<br />

od nej uvoľnili všetky hmotné obaly.<br />

Popud k tomu nastane pri presne určenom<br />

stupni zrelosti a potom vedie<br />

ducha nahor k jeho rovnorodosti, povznášaný<br />

silou jej príťažlivosti.<br />

Duch nemá s pozemským rozumom<br />

nič do činenia, iba s vlastnosťou označovanou<br />

ako „srdečnosť“. Duchaplný<br />

je teda to isté ako „cituplný“, avšak<br />

nie rozumovo bystrý.“<br />

Jadrom človeka je ľudský duch, to<br />

jediné živé, čo je schopné samostatnej<br />

existencie. Ľudské telo naproti tomu<br />

treba považovať za oživený nástroj,<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


ZDRAVIE<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

ktorý je ľudskému duchu daný za prechodný<br />

príbytok a to len na obdobie<br />

jedného pozemského života. Existenciu<br />

na tele a mozgu nezávislého vedomia<br />

človeka potvrdzujú aj moderné lekárske<br />

poznatky. Zásluhou rýchleho<br />

vývoja lekárskej techniky narástol<br />

počet náročných operácií na životne<br />

dôležitých orgánoch. Pri týchto operáciách<br />

je relatívne častým javom prechodné<br />

vyhasnutie základných životných<br />

funkcií, ktoré si vynucuje resuscitáciu.<br />

Mnoho rokov trvajúcim cieleným<br />

výskumom pacientov, ktorí prežili<br />

štádium klinickej smrti, bolo dokázané,<br />

že tieto zážitky majú svoj zákonitý<br />

charakter. Tým nadobúdajú<br />

tieto pozorovania charakter vedeckého<br />

dôkazu a tak by mali byť brané<br />

do úvahy pri formovaní novej koncepcie<br />

zdravotníctva.<br />

Vedomie človeka, ktoré existuje nezávisle<br />

od funkcie mozgu, je vedomie<br />

ducha. Nemožno nikomu brániť, ak<br />

i naďalej chce považovať svoj mozog<br />

za zdroj a sídlo svojej osobnosti. Je<br />

však určite praktickejšie, ak človek<br />

túto skutočnosť zoberie do úvahy. Ignorovaním<br />

duchovného rozmeru života<br />

sa oslabuje činnosť niektorých<br />

častí mozgu, ktoré sú rozhodujúce pre<br />

zachovávanie spojenia s vyšším svetom.<br />

Schopnosť intuície a pravej inšpirácie,<br />

ktoré sú od tohto spojenia plne<br />

závislé, sa v takomto prípade nemôžu<br />

prakticky vôbec rozvíjať. Ich torzá,<br />

ktoré sa ešte u niektorých ľudí prejavujú,<br />

sú potom považované za niečo<br />

veľkolepé, aj keď by títo ľudia boli pri<br />

správnom stanovisku schopní vnímať<br />

omnoho viac. Predovšetkým sa<br />

však človek týmto spôsobom zbavuje<br />

možnosti vradiť svoju vôľu do zákonov,<br />

ktoré ovládajú jeho život. Rozum<br />

mu túto cestu nemôže nikdy správne<br />

ukázať, pretože nie je uspôsobený na<br />

to, aby ju rozoznával. To je vyhradené<br />

jedine duchu, ktorý jediný je schopný<br />

vidieť pravdivo tok života. Tejto skutočnosti<br />

zodpovedajú i skúsenosti ľudí,<br />

ktorí stáli na prahu smrti. Dostávajú<br />

možnosť opäť prežiť svoj život a poznať,<br />

kedy konali pravdivo a kedy nie.<br />

Prechodné oslobodenie od tyranie<br />

rozumu, ktorého činnosť vyhasla prerušením<br />

činnosti mozgu prechádzajú<br />

udalosti života svojím duchom. Pre<br />

mnohých je to krušná chvíľa, pretože<br />

zbavení možnosti sebaklamu a ignorancie,<br />

musia bez prikrášlenia prežívať<br />

tragické omyly, ku ktorým ich doviedlo<br />

otroctvo rozumu.<br />

PREPOJENIE DUCHA<br />

S TELOM<br />

ozemská existencia je možná jedine<br />

zásluhou dočasného spo-<br />

P<br />

jenia medzi ľudským duchom a jeho<br />

telom. Toto spojenie sa nadväzuje<br />

už pri plodení. Príťažlivá sila tohto<br />

aktu pripútava k budúcemu telu jednu<br />

z čakajúcich duší. Pod pojmom duša<br />

treba rozumieť zomrelého človeka,<br />

teda ľudského ducha, ktorý po určitú<br />

dobu prebýval v neviditeľných úrovniach<br />

tohto sveta, súhrnne označovaného<br />

ako onen svet. Napriek tomu,<br />

že onen svet je ešte súčasťou hmotnosti,<br />

je úplne odlišného, jemnohmotného<br />

druhu. Z tejto jemnohmotnosti<br />

je vytvorené aj telo, ktoré sa mu na<br />

onom svete stáva nástrojom – podobne,<br />

ako hmotné telo pozemskému<br />

človeku. Pri inkarnácii duša<br />

svoje jemnohmotné telo neodkladá,<br />

ale ako ďalšiu vrstvu prijíma hrubohmotné<br />

pozemské telo. Každý človek<br />

tak nosí počas svojho pozemského<br />

života okrem hrubohmotného tela aj<br />

telo z hmoty onoho sveta, ktoré sa<br />

však môže uplatňovať iba nepatrným<br />

spôsobom. Prítomnosť tohto tela dáva<br />

človeku schopnosť reálneho kontaktu<br />

s oným svetom. Podoby tohto kontaktu<br />

sú však veľmi rôznorodé. Medzi<br />

najčastejšie pravdepodobne patrí vnímanie<br />

prítomnosti niekoho iného,<br />

alebo rôzne formy mediality.


NÁBOŽENST V O<br />

„ASTRÁLNE TELO“<br />

A „ČAKRY“<br />

ko potrebný spájajúci medzičlánok<br />

medzi jemnohmotnou<br />

A<br />

dušou a hrubohmotným pozemským<br />

telom sa ešte vytvára telo astrálne.<br />

Toto telo je mostom, ktorým sa preklenuje<br />

rozdiel medzi dvoma susediacimi<br />

druhmi hmotnosti.<br />

Astrálne telo je predobrazom či modelom<br />

hrubohmotného tela, podľa<br />

ktorého sa jeho forma utvára do najjemnejších<br />

detailov. Pri svojom raste<br />

a vývoji preto pozemské telo vždy nasleduje<br />

rast a vývoj tela astrálneho.<br />

Akékoľvek zmeny astrálneho poľa<br />

majú okamžitý dopad na stav pozemského<br />

tela. V opačnom slede sa však<br />

podobný vplyv uplatňuje len veľmi<br />

slabo. Napríklad pri amputácii končatiny<br />

pozemského tela ostáva končatina<br />

astrálneho tela bez zmeny, v pôvodnom<br />

stave. Táto okolnosť je príčinou<br />

aj takzvaných fantómových bolestí,<br />

keď pacient vníma svoju amputovanú<br />

končatinu napriek tomu, že mu<br />

už bola fyzicky odstránená. Astrálne<br />

telo možno nazývať aj telom energetickým.<br />

V miestach intenzívneho prepojenia<br />

s fyzickým telom sú badateľné<br />

aktívne zóny, ktoré sa nazývajú čakry.<br />

Nadanie človeka vnímať toto astrálne<br />

telo môže byť základom pre diagnostické<br />

schopnosti niektorých liečiteľov.<br />

Témou tretej časti série „Cesta k životu“ bude:<br />

Liečivá sila – magnetizmus – zázračné<br />

liečenie<br />

MUDr. Jan Palouček •<br />

jan.paloucek@svetgralu.cz<br />

STIGMY<br />

záhada<br />

„Kristových rán“<br />

Sú postihnutí stigmami svätí<br />

alebo tí, ktorí sa previnili?<br />

Corina Hübener<br />

Stigmy, Kristove rany na ľudskom tele, patria k najzvláštnejším javom kresťanskej<br />

viery. V súčasnosti existuje údajne 25 ľudí z rôznych častí sveta, u ktorých sa<br />

tieto rany pravidelne objavujú. Dotyční bez zjavnej príčiny krvácajú na rukách,<br />

chodidlách, čele a z rany na hrudi. Otvorené rany sa opäť zaceľujú a nezanechávajú<br />

po sebe žiadne jazvy. Nemožno ich liečiť, akékoľvek obväzy iba zvyšujú utrpenie<br />

postihnutých. Hoci ide o otvorené rany, nedochádza k ich zapáleniu.<br />

NEOBYČAJNÁ MILOSŤ<br />

ALEBO OBYČAJNÁ<br />

AUTOSUGESCIA?<br />

istoricky najznámejšími prípadmi<br />

stigmatizovaných<br />

H<br />

boli páter Pio (1887 – 1968) z Talianska<br />

a Terézia Neumannová<br />

(1898 – 1962) z Nemecka. Aj u povesťami<br />

opradeného Františka<br />

z Assisi (1181 – 1226) sa údajne<br />

Kristove rany objavovali. Takmer<br />

vo všetkých prípadoch sa uvádza,<br />

že rany začali krvácať buď na<br />

Veľký piatok alebo aspoň pravidelne<br />

v piatok.<br />

Rovnako ako v minulosti, aj dnes<br />

vidí katolícka cirkev v týchto úkazoch<br />

veľkú milosť, ktorou Boh obdaruje<br />

smrteľníkov. Stigmatizovaní<br />

boli pre vedu dlhú dobu hádankou.<br />

Dnes sa predpokladá, že ide o psychosomatický<br />

jav. Už pred desaťročiami<br />

sa jednému francúzskemu<br />

hypnotizérovi u istej ženy podarilo<br />

prostredníctvom hypnózy vytvoriť<br />

na tele pľuzgiere podobné popáleninám.<br />

Z toho možno vyvodiť,<br />

František z Assisi<br />

že poranenie kože si človek môže<br />

vyvolať autosugesciou. Jeden obzvlášť<br />

vynaliezavý taliansky historik<br />

v roku 2007 zverejnil teóriu,<br />

podľa ktorej si Páter Pio mohol<br />

svoje rany privodiť sám za pomoci<br />

kyseliny a jedu.<br />

Na jednej strane teda existujú<br />

snahy tento dosiaľ záhadný úkaz<br />

stigmatizácie zaradiť medzi javy<br />

racionálne, prirodzene a jasne vysvetliteľné;<br />

na druhej strane sú<br />

stigmatizovaní ľudia považovaní<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


NÁBOŽENSTVO<br />

Páter Pio<br />

za zvlášť požehnaných a vyznamenaných.<br />

Taliani dokonca Pátra Pia považujú<br />

za svojho „národného svätca“,<br />

odkedy (2002) bol Jánom Pavlom II.<br />

prehlásený za svätého. Podobne si<br />

dnes tisíce ľudí túžobne želajú, aby<br />

bola blahorečená aj Terézia Neumannová.<br />

Na internetovej stránke www.<br />

thereseneumann.de sa o tejto žene<br />

píše: „Bola to očividne Božia vôľa, že<br />

Terézia Neumannová trpela, aby pre<br />

svet dosiahla uzmierenie. Tým, že<br />

sa Kristovmu utrpeniu nielen prizerala,<br />

ale v rámci svojich vízií a stigmatizácie<br />

ho osobne spoluprežívala<br />

a spolupreciťovala, je ukrižovanému<br />

svojou účasťou na jeho utrpení obzvlášť<br />

blízka.“ Udalosti okolo Terézie<br />

Neu mannovej sa teda interpretujú<br />

ako posolstvo „ukázať svetu, že<br />

existuje vyššia moc“.<br />

Prírodné vedy však existenciu<br />

vyššej moci vylučujú a za príčinu<br />

stigmatizácie označujú autosugesciu,<br />

prameniacu z náboženského fanatizmu.<br />

Na tejto otázke je zjavné,<br />

ako sa veda a náboženstvo vo svojich<br />

názoroch stále rozchádzajú.<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

Cirkevné ponímanie však rovnako<br />

núti k zamysleniu: je to skutočne<br />

Božia vôľa, aby ľudia trpeli,<br />

a tak sprostredkovali nejaké posolstvo?<br />

Je vznik takýchto rán vskutku<br />

dôkazom vyššieho vedomia, osvieteného<br />

Kristovým duchom?<br />

V<br />

ZÁHADA<br />

Z KONNERSREUTHU<br />

tridsiatych rokoch minulého<br />

storočia sa k prípadu Terézie<br />

Neumannovej, ktorá bola vtedy nazývaná<br />

„záhadou z Konnersreuthu“,<br />

vyjadril Abd-ru-shin, autor diela „Vo<br />

Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“,<br />

takto: „Zaiste jestvujú ľahšie<br />

prípady, kedy veriaci vo fanatizme<br />

sú schopní tu a tam<br />

vyvolať si pomocou autosugescie<br />

jazvy. Ale tento prípad<br />

nepatrí medzi také druhy!<br />

Tento dej nie je hystériou!<br />

(...) Utrpenie tak strašne<br />

stigmatizovanej Terézie<br />

Neu mannovej, ktorá musí<br />

na sebe z času na čas znášať<br />

nielen všetky znamenia po<br />

ranách mučeného a zavraždeného<br />

Syna Božieho, ako<br />

sú stopy po klincoch a rana<br />

od kopije, ako aj mnohé rany<br />

na hlave, ktoré zanechala tŕňová<br />

koruna, ale občas musí<br />

prežiť aj všetky Kristove telesné<br />

utrpenia, kým vyčerpaná<br />

únavou v smrteľných<br />

kŕčoch neklesne na krvou<br />

presiaknutú posteľ.<br />

Tisícky ľudí putujú na toto miesto.<br />

Prúdia sem zo všetkých krajov<br />

a zemí. Často stoja v hustých zástupoch<br />

okolo toho malého domu, v ktorom<br />

toto dievča musí vybojovať svoj<br />

boj. V duchu pritom počuje reči týkajúce<br />

sa ukrižovania a to vo vtedajšom<br />

jazyku, čo privádza jazykovedcov<br />

do úžasu.<br />

Čakajúci ľudia prijímajú tieto<br />

správy so zhrozením. Niekedy môžu<br />

zbežne zazrieť aj ťažko trpiacu dievčinu<br />

ležiacu vo vlastnej krvi; potriasajú<br />

zamyslene hlavami a nemo žasnú<br />

nad božským darom, ako ho mnohí<br />

nazývajú.“<br />

Čo je teda pravou podstatou tohto<br />

neobyčajného životného príbehu? Terézia<br />

Neumannová sa narodila v noci<br />

z Veľkého piatku na Bielu sobotu<br />

1898. Podľa dochovaných záznamov<br />

mala svoje prvé videnie v noci zo Zeleného<br />

štvrtka, 4. marca, na Veľký<br />

piatok, 5. marca 1926: videla Ježiša<br />

v Getsemanskej záhrade a pritom pocítila<br />

bolesť v ľavej časti hrudníka –<br />

takú silnú, až jej pripadalo, že musí<br />

zomrieť; a postupne prežila všetko,<br />

čo kedysi pretrpel Kristus.<br />

U Pátra Pia sa stigmy objavili po<br />

zážitku v kostole: zjavila sa mu postava,<br />

ktorá po ňom hodila štyri kopije.<br />

Odvtedy až do smrti sa u neho<br />

objavovali Kristove rany. Páter Pio<br />

a Terézia Neumannová vzbudzovali<br />

rad otázok aj po svojej smrti. Mŕtve<br />

telo Pátra Pia totiž dodnes takmer<br />

nezotlelo a ani telo Terézie Neumannovej<br />

po jej smrti údajne nejavilo<br />

žiadne známky stuhnutosti a nepodliehalo<br />

obvyklým zmenám.<br />

Mnohí veriaci to opäť vnímajú ako<br />

dôkaz toho, že jej život a smrť „boli<br />

svedectvom Božieho pôsobenia vo<br />

svete“ (citované z: www.thereseneumann.de).<br />

Ak však – na rozdiel od katolíckej<br />

cirkvi – vychádzame z predpokladu,<br />

že človek žije viacero pozemských životov<br />

a posudzujeme osud každého<br />

človeka ako celok, potom sa nám pre<br />

utrpenie Terézie Neumannovej ponúka<br />

oveľa pravdepodobnejšie vysvetlenie<br />

než je domnienka, že by<br />

Boh o sebe dával vedieť tým, že nejakého<br />

človeka nechá znovu a znovu<br />

trpieť strašlivými bolesťami.<br />

Vo svojich Odpovediach na otázky<br />

Abd-ru-shin objasnil, že v prípade


NÁBOŽENSTVO<br />

Terézia Neumannová<br />

Terézie Neumannovej nešlo o žiadnu<br />

zvláštnu milosť, ale že išlo o následky<br />

jej viny:<br />

„V stigmatizovanej z Konnersreuthu,<br />

ktorá si vo svojej terajšej pozemskej<br />

schránke zatiaľ ešte nie je jasne<br />

vedomá vlastného diania, bojuje ľudská<br />

duša o vykúpenie.<br />

Duša sa kedysi rúhala Synovi Božiemu<br />

na kríži! U nej to nie je iba po<br />

prvý raz, že odvtedy prebýva tu na<br />

zemi a bola takto poznačená.<br />

Až keď si to konečne uvedomí<br />

a v pokore úpenlivo poprosí o odpustenie,<br />

môže dôjsť k vykúpeniu. Potom<br />

to uvidí aj duchovne a pri tom spozná<br />

toho, ktorého príhovor ju môže vykúpiť<br />

z jej kedysi tak ťažkej viny! Známe<br />

a dôverné ’Svetlo‘ jej bude pri tom nápomocné.<br />

Avšak nič nedosiahne bez<br />

vlastného poznania.<br />

To je jediná cesta k jej vykúpeniu!<br />

Kto jej ju ukáže a pomáha urovnávať,<br />

ten je jej najopravdivejším priateľom<br />

a pomocníkom; kto to však odoprie,<br />

zatají, alebo jej v tom bude prekážať,<br />

je jej najhorším nepriateľom.<br />

Terézia Neumannová uvidí sama<br />

všetko, čo potrebuje na vykúpenie,<br />

akonáhle sama vykročí na správnu<br />

cestu a môže potom aj telesne vyzdravieť,<br />

bez pomoci ľudí. (...)<br />

Všetci stigmatizovaní – až na<br />

zopár výnimiek, ktoré mohli nastať<br />

Stigmy - prejav omilostenia?<br />

Medzi veriacimi ľuďmi sa na svete vyskytujú osoby, u ktorých sa pravidelne objavujú<br />

krvácajúce rany. Nápadné sú pri tom okolnosti – tieto rany sa podobajú<br />

zraneniam, ktoré utrpel Kristus. Hmotná liečba rán bola a je neúčinná, rany sa<br />

však často samy v ďalších dňoch po piatku zacelia.<br />

Pôvod rán zrejme súvisí s previnením tohto človeka proti Kristovi a jeho učeniu<br />

v dobe jeho pozemského pôsobenia i v neskorších storočiach. Ľudí, ktorí sa<br />

kedysi previnili proti Ježišovi Kristovi, je veľa. Prečo sa teda stigmy prejavujú len<br />

u malého počtu previnilcov? Väčšina neveriacich alebo aj veriacich sa totiž v ďalších<br />

životoch veľmi málo snaží, aby sa vo svojom správaní i vo viere zlepšili. Len<br />

málokedy sa objaví človek, ktorý chce svoje chyby napraviť a je ochotný pre to<br />

čosi urobiť. Keď je jeho snaha presvedčivá a vytrvalá, je mu umožnené stigmy<br />

vytrpieť. Ak cirkevní hodnostári prehlasujú, že stigmatizačné rany sú výsledkom<br />

Božieho omilostenia, potom môžu mať pravdu, pretože postihnutým osobám<br />

sa – po poznaní viny – touto formou poskytuje možnosť odpustenia.<br />

Rímskokatolícka cirkev sa oficiálne nevyjadruje k duchovnému hodnoteniu svätosti<br />

osôb. Pochvalne píšu o týchto ľuďoch len horliví obdivovatelia stigmatizovaných.<br />

Ako sme už spomenuli, Abd-ru-shin vysvetľuje, že ide všeobecne o osoby<br />

ktoré buď uškodili Kristovi alebo zosmiešňovali jeho učenie. Ale prečo sa objavujú<br />

stigmatizovaní ľudia ešte aj dnes, 2000 rokov po ukrižovaní Krista? – Karmické<br />

následky neprichádzajú hneď. Ľudským duchom sa poskytuje možnosť<br />

dozrievať a až potom dostávajú príležitosť svoje previnenie aspoň čiastočne odčiniť.<br />

To potvrdzuje snaha týchto ľudí držať sa viery aj napriek veľkým bolestiam.<br />

Za 2000 rokov sa veľa ľudí dopúšťalo násilia, na ľuďoch proti kresťanskej viere,<br />

i proti Bohu. U mnohých však čas odplaty ešte nedozrel, svoje previnenie by ani<br />

nechápali. Spravodlivosti však neujdú.<br />

Medzi najznámejšie osoby trpiace stigmami patrí Terézia Neumannová. Okrem<br />

stigiem bolo u nej nápadné, že jedla len málo. Tento jav je doposiaľ hádankou<br />

pre všetkých, ktorí sa zoznámili s jej životom. Vtedajšie úrady NDR jej dokonca<br />

chceli zrušiť potravinový prídel. Vzniklo podozrenie, že ide o náboženskú propagáciu<br />

a podvod, preto bola Terézia Neumannová prevezená do nemocnice, kde<br />

ju okrem lekárov (Dr. Hynek a profesor Ewald) a sestier kontrolovali aj politické orgány.<br />

Žiadny podvod však nezistili. Za dva týždne Terézia zjedla len jedno vajíčko<br />

a vypila trochu vody. Za 14 dní sa jej telesná hmotnosť (55 kg) nezmenila. K domu,<br />

v ktorom Terézia Neumannová v Konnersreuthe žila, prichádzalo veľa ľudí, aby<br />

jej prostredníctvom na vlastné uši počuli zvuky, ktoré sprevádzali Krista pri jeho<br />

ceste na Golgotu. Neznámy jazyk, ktorým hovorila, rozlúštili znalci. Profesor Wutz<br />

usúdil, že sú to výkriky osôb v sprievode, ktorý Ježiša sprevádzal, a že sú v aramejčine,<br />

vtedajšej ľudovej hebrejčine. K hlasom zo sprievodu sa pridávala aj Terézia.<br />

Stalo sa jej tiež, že oslepla, no za niekoľko mesiacov sa jej zrak opäť vrátil. Rezenský<br />

biskup dal v roku 1927 preskúmať duševný stav Terézie Neumannovej,<br />

nezistilo sa však nič mimoriadne. Pri prijímaní hostie pri eucharistii videl len jej<br />

veľkú radosť, nepozoroval žiaden odpor.<br />

Na hrobe Terézie Neumannovej sú umiestnené doštičky s poďakovaním za<br />

uzdravenie od rôznych ľudí – tí ju považovali za vyvolenú a prosili ju o príhovor.<br />

Ak aj k uzdraveniu došlo, nebola to zásluha Terézie Neumannovej: Uzdravuje<br />

Boh – ak je to pre nás dobré.<br />

Rudolf Evanžin •<br />

rudolf.evanzin@svetgralu.cz<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


NÁBOŽENSTVO<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

Hrob Terézie Neumannovej<br />

autosugesciou v náboženskom zanietení<br />

– ktorí sa osobne previnili proti<br />

Synovi Božiemu, boli len poznamenaní!<br />

Na tom nemohla nič zmeniť ani<br />

služba v cirkvi, aj keď takto postihnutí<br />

žili v hlbokej viere v Boha. Možnosť<br />

ich konečného vykúpenia spočívala<br />

v tom, aby v pokore poprosili o odpustenie<br />

a necítili sa azda ako svätí.“<br />

BOŽIA VÔĽA<br />

VO STVORENÍ<br />

ožia Vôľa spočíva v zákonoch<br />

B stvorenia, ktoré nepôsobia iba<br />

v hmotnom, pre nás viditeľnom<br />

svete, ale prestupujú celým bytím.<br />

A podľa zákona spätného pôsobenia<br />

musí každý človek zožať to, čo zasial.<br />

Aká je teda naša predstava o Bohu,<br />

ak veríme tomu, že v prežívaní<br />

strašlivých múk ukrižovania sa niekomu<br />

dostáva zvláštneho požehnania<br />

alebo dokonca vyznamenania?!<br />

Všetko, čo pochádza od Boha, pôsobí<br />

v tomto svete tvorivo a harmonicky,<br />

neprejavuje sa teda utrpením<br />

ani biedou. Spôsobujeme si ich my<br />

sami, keď zákonom stvorenia nerozumieme<br />

a keď konáme podľa<br />

svojho pomýleného úsudku, pretože<br />

sme na svojej životnej púti opustili<br />

vedenie o duchovnom svete! Z neho<br />

totiž pochádzame a jeho podstatu<br />

v sebe nesieme ako svoje najvnútornejšie<br />

jadro, skrze ktoré môžeme neustále<br />

udržiavať spojenie s miestom<br />

nášho pôvodu a čerpať z neho silu.<br />

Naše napojenie nahor, ako aj<br />

všetku logiku a prezieravosť zakaľuje<br />

mudrovanie nášho rozumu; kvôli<br />

nemu lipneme na vžitých predstavách,<br />

a nechápeme skutočnosť. V prípade<br />

stigmatizovaných žiadne racionálne<br />

vysvetlenia neobstoja, pretože<br />

mnohé z toho, čo Terézia Neumannová<br />

prežila, ako napríklad rozpravy<br />

v cudzích rečiach, nemožno dosiahnuť<br />

iba autosugesciou.<br />

Aj domnienke niektorých kresťanských<br />

kruhov, že Boh týmto spôsobom<br />

ľudí vyznamenáva, chýba akékoľvek<br />

opodstatnenie, ba čo viac,<br />

takýto názor je dokonca škodlivý.<br />

Abd -ru-shin k tomu hovorí: „Terézia<br />

Neumannová je pri svojom utrpení<br />

často považovaná za svätú, omilostenú,<br />

pri ktorej sa ľudia modlia a nejeden<br />

túžobne očakáva, že ona sa za<br />

neho prihovorí.<br />

A nik netuší, že práve táto ’omilostená‘<br />

potrebuje príhovor najviac. Nik<br />

nemyslí na to, že táto úbohá duša je<br />

práve spolublížnymi zadržiavaná od<br />

Dom, v ktorom bývala Terézia Neumannová<br />

možného vykúpenia! Vina za to bezpodmienečne<br />

padá späť na týchto<br />

ľudí, ktorí jej vrúcnu zbožnosť obracajú<br />

falošným smerom: stigmatizovaná<br />

sa tým cíti vnútorne povznesená<br />

ako Bohom vyznamenaná. Pod vplyvom<br />

názorov okolia sa vzdaľuje od<br />

toho, aby sa vážne a hlbšie zamyslela<br />

a svoje myšlienky a city zamerala aj<br />

iným smerom. Pritom by spoznala,<br />

že nie je vyznamenaná, ale naopak,<br />

poznačená!<br />

Potrebná pokora, ktorá by mohla<br />

viesť k vykúpeniu, je v nej násilne zatlačená<br />

falošným smerom.“<br />

Pre každého človeka môže byť utrpenie<br />

milosťou, pretože v ňom spočíva<br />

príležitosť rýchlejšie dospieť<br />

k poznaniu viny a potom dôjsť k vykúpeniu.<br />

„Kto nechce počuť, musí<br />

pocítiť!“ hovorí výstižne ľudová<br />

múdrosť. Zákonu spätného pôsobenia<br />

je a zostane podrobený každý človek.<br />

A osud stigmatizovaných nie je<br />

žiadnou výnimkou.<br />

Corina Hübener •<br />

corina.hubener@svetgralu.cz


Umenie prvotného princípu<br />

Roman Steiger<br />

Tchaj-ťi čchüan<br />

Možno ste sa už tiež stretli s umením<br />

tchaj-ťi čchüan, ak nie osobne, tak aspoň<br />

v televízii, prostredníctvom zaujímavého<br />

článku v niektorom časopise<br />

či z rozprávania známych. Ladné a elegantné<br />

pohyby tchaj-ťi čchüan upútajú<br />

vašu pozornosť, pôsobia dojmom nejakého<br />

spomaleného tanca. Dokonalá koordinácia<br />

pohybov a sústredený pohľad<br />

cvičiacich dáva tušiť úplnú relaxáciu tela<br />

a sústredenosť ducha. Aj tomu, kto zatiaľ<br />

netuší, o čo tu ide, je na prvý pohľad<br />

jasné, že ide o niečo pozoruhodné…<br />

ČÍNSKY KULTÚRNY<br />

POKLAD<br />

Rovnako ako mnohí iní, aj ja som<br />

bol doslova uchvátený už len pohľadom<br />

na cvičenie tchaj-ťi čchüan,<br />

keď som sa s ním asi pred desiatimi<br />

Majsterka Zhai Jun<br />

rokmi prvýkrát osobne stretol. To<br />

som ešte netušil, čo dobrého a koľko<br />

prekvapení mi prinesie jeho neskoršie<br />

štúdium. Keď sa ma dnes ľudia<br />

pýtajú: „Čo je to vlastne toto taiči?“<br />

mám veľký problém odpovedať jednou<br />

vetou, pretože pre mňa tchaj-ťi<br />

čchüan znamená veľmi veľa. Preto<br />

myslím, že nebude od veci začať takpovediac<br />

od začiatku.<br />

Tchaj-ťi čchüan je prastaré umenie<br />

harmónie tela a ducha pochádzajúce<br />

z Číny. Taoistickí mnísi za dynastií<br />

Sung, Jüan a Ming (približne<br />

od 9. do 17. stor. po Kr.) ho používali<br />

popri meditácii a štúdiu klasických<br />

kníh ako nástroj sebazdokonaľovania.<br />

Od 17. storočia dodnes prešlo<br />

umenie tchaj-ťi ďalším vývojom<br />

a za posledných sto rokov sa rozšírilo<br />

nielen po celej Číne, ale aj ďalej<br />

do celého sveta. Dnes môžeme<br />

povedať, že umenie tchaj-ťi čchüan<br />

je také výnimočné a prínosné, že sa<br />

stalo najpopulárnejším z čínskych<br />

cvičení na svete. Napriek tomu však<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


ŽIVOT<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

zostáva tento klenot čínskej kultúry<br />

pre mnohých z nás zahalený rúškom<br />

tajomstva a často aj nepochopenia.<br />

Stále ešte často počúvam tú jednoduchú<br />

otázku: Čo je to taiči?<br />

Niektorí ľudia zastávajú názor, že<br />

tchaj-ťi čchüan je čisto zdravotné<br />

a ozdravné cvičenie, iní ho naopak<br />

považujú za bojovú disciplínu, podobnú<br />

„mäkkému“ karate, alebo<br />

napr. japonskému aikidó. Ďalší si<br />

myslia, že tchaj-ťi čchüan je niečo<br />

ako čínska joga a meditácia v pohybe,<br />

teda že ide hlavne o „vnútornú<br />

záležitosť“. Skutočnosť je však trochu<br />

iná, než by sme čakali. Totiž, podľa<br />

môjho názoru sa pravde najviac priblížime<br />

vtedy, ak pripustíme čiastočne<br />

toto všetko, a zároveň na ničom<br />

z toho nebudeme príliš lipnúť.<br />

Prečo? To nám napovie už samotný<br />

výklad názvu tchaj-ťi čchüan.<br />

VESMÍRNE ZÁKONY<br />

V PRAXI<br />

Čínsky výraz „tchaj-ťi“ znamená<br />

niečo ako „prvotný princíp“<br />

a symbolom tchaj-ťi je kruh zobrazujúci<br />

rovnováhu jinu a jangu –<br />

tzv. mužského a ženského princípu<br />

v prírode. „Tchaj-ťi“ v čínskej filozofii<br />

a kozmológii predstavuje pojem,<br />

Cvičenie v parku<br />

Chrám Tchai-che kung<br />

ktorý v sebe zjednocuje základné,<br />

všadeprítomné a večné vesmírne zákony.<br />

Týmito zákonmi mám predovšetkým<br />

na mysli princíp pohybu<br />

a neustálej premeny všetkých<br />

vecí. „Tchaj-ťi“ symbolizuje kolobeh,<br />

akým je neustále striedanie ročných<br />

období, premeny dňa a noci, cirkulácie<br />

vody v prírode, kolobeh života.<br />

Tento zákon pohybu či neustálej<br />

zmeny v sebe prirodzene ďalej zahŕňa<br />

aj samočinné vyrovnávanie protikladných<br />

síl, ktoré sú vzájomne previazané<br />

tak, ako po nádychu vždy<br />

prichádza výdych, po práci odpočinok<br />

a po vydaní prijímanie. Ako sa<br />

z ticha rodí hluk a ako z malého vyrastá<br />

veľké, rodí sa jin z jangu a jang<br />

zase z jinu. Tchaj-ťi tak ďalej logicky<br />

vyjadruje aj princíp spätného pôsobenia,<br />

čiže zákon akcie a reakcie, pretože<br />

všetko v prírode sa pohybuje<br />

v kruhu a všetko sa po všetkých premenách<br />

opäť navracia k svojmu východisku.<br />

A tak aj naše činy vyvolávajú<br />

reakcie v našom okolí, aby sa<br />

nakoniec opäť navrátili k nám ako<br />

hodený bumerang. V neposlednom<br />

rade tchaj-ťi tiež vyjadruje vesmírny<br />

zákon tiaže, pretože jin (tmavý) vždy<br />

prirodzene tiahne smerom nadol<br />

a jang (svetlý) zase neodvratne stúpa<br />

nahor. To všetko možno vyčítať zo<br />

symbolu tchaj-ťi.<br />

Výraz „čchüan“ znamená niečo<br />

ako „bojové umenie“ a často je nahrádzaný<br />

všeobecnejším výrazom<br />

„kung-fu“, teda čínskym termínom<br />

vyjadrujúcim „umenie“, presnejšie<br />

hlboké umenie a poznanie získané<br />

na základe dlhodobej a usilovnej<br />

praxe. 1<br />

„Tchaj-ťi čchüan“ sa teda dá preložiť<br />

ako „umenie najvyššej harmónie“<br />

alebo aj „stelesnenie vesmírnych<br />

zákonov“. A pretože zákony stvorenia<br />

sú všeobsiahle, ani význam tchajťi<br />

čchüan nie je a nemôže byť jednostranný.<br />

Taoistickí mudrci hľadali<br />

metódu, ako čeliť nepriaznivým<br />

vplyvom okolitého prostredia, ako si<br />

udržať pevné zdravie, ako kultivovať<br />

a správne používať vnútorné sily ťing,<br />

čchi a šen (pohlavnú silu, silu dychu<br />

a jemné duchovné sily) a ako dosiahnuť<br />

naplnenie zmyslu života realizáciou<br />

vesmírnych zákonov vo svojom<br />

každodennom živote, teda splynutím<br />

s „tchaj-ťi“ v prirodzenej harmónii<br />

s „Tao“. 2 Výsledkom ich mnohoročného<br />

úsilia je nádherné a univerzálne<br />

umenie tchaj-ťi čchüan.<br />

TAOISTICKÉ KORENE<br />

Zhistórie i filozofie tohto umenia<br />

vidíme, že tchaj-ťi čchüan<br />

je dieťaťom taoistického učenia.<br />

A skutočne, ak sa začítate do najznámejšej<br />

klasickej knihy taoizmu<br />

Tao-te ťing (kniha o Tao a cnosti<br />

od majstra Lao-c‘), 3 nájdete tam<br />

veľmi veľa styčných bodov s teóriou


ŽIVOT<br />

umenia tchaj-ťi čchüan. Tak napríklad<br />

v kapitole 78 čítame:<br />

„Nič na svete nie je také mäkké<br />

a poddajné ako voda, a predsa v tom,<br />

ako zdoláva pevné, ju nič neprekoná…<br />

Nie je na svete, kto by nevedel, že<br />

slabé prekonáva silné, že poddajné<br />

prekonáva pevné, a predsa nikto nevie<br />

podľa toho konať…“ Alebo napríklad<br />

v kapitole 68:<br />

„Dobrý veliteľ postupuje s rozmyslom,<br />

chrabrý bojovník nie je krutý!<br />

Najlepším spôsobom, ako poraziť<br />

protivníka, je vôbec nebojovať!<br />

Veliteľ nemôže byť prchký, ani<br />

svárlivý.<br />

Kto chce vychádzať s ľuďmi, musí<br />

sa vedieť znížiť na ich úroveň.<br />

Tomu sa hovorí cnosť rozvážnosti,<br />

to je schopnosť spravodlivého zaobchádzania<br />

s ľuďmi, to znamená zjednotenie<br />

s nebesami – to je už od dávnoveku<br />

najväčšie umenie…“<br />

PRAX ZNAMENÁ<br />

SKÚSENOSTI<br />

Sám som pochopiteľne veľmi<br />

vďačný, že som sa mohol naučiť<br />

tento systém uvoľnených cvičení,<br />

ktoré posilňujú telo, podporujú prirodzený<br />

obeh krvi i energie v tele<br />

a pestujú moju duševnú rovnováhu<br />

a bdelosť. Moja učiteľka tchaj-ťi, majsterka<br />

Zhai Jun, ma aj po rokoch výučby<br />

neprestáva podporovať a povzbudzovať<br />

k lepšiemu uvoľneniu tela<br />

a sústredenia ducha. Hovorí doslova:<br />

„Musíš premýšľať svojím srdcom, inak<br />

opakuješ len prázdne pohyby.“<br />

Pri cvičení komplexných pohybov<br />

tchaj-ťi čchüan ste však od začiatku<br />

nútení k dokonalej koncentrácii<br />

na prítomný okamih, samotná<br />

štruktúra pohybov vás k tomu priamo<br />

vedie. Pritom nejde o žiadne umelé,<br />

pevne dané formy. Každý človek má<br />

prirodzene nasledovať svoju momentálnu<br />

kondíciu a konštitúciu, každý<br />

človek teda zacvičí zostavu tchaj-ťi<br />

čchüan trochu inak. Dôležité je však<br />

dodržiavať základné princípy a načúvať<br />

najprv svojmu telu, neskôr aj<br />

svojmu vnútru. Takým pravidelným<br />

precvičovaním tchaj-ťi čchüan sa postupne<br />

začínate meniť, kvitnúť; áno,<br />

priamo rastiete do krásy, podobne ako<br />

kvetina, ktorú správnym spôsobom<br />

zalievate. Staré čínske príslovie hovorí:<br />

„Ak rastliny nezalievate, zvädnú.<br />

Ak pántmi na dverách nehýbete, zhrdzavejú.“<br />

A pretože štúdium tchaj-ťi<br />

čchüan sa neobmedzuje na teóriu, ale<br />

tkvie predovšetkým v praxi, vaše nové<br />

poznatky majú šancu dostať sa hlboko<br />

do vášho vedomia, a tak postupne<br />

prejsť doslova „z mäsa do krvi“. Moji<br />

študenti mi to neustále potvrdzujú,<br />

keď aj po nekonečnom vysvetľovaní<br />

a opakovaní základných princípov<br />

správneho cvičenia majú stále problém<br />

zacvičiť zostavu správne. „Uvoľnite<br />

sa. Nebuďte kŕčovití…“ Rozum<br />

Cvičenie v čínskom parku<br />

chápe, ale telo neposlúcha. Po mnohých<br />

a mnohých hodinách cvičenia<br />

však naraz príde okamih – „ahá!“ –<br />

a v tom momente je všetko jasné. To,<br />

čo doposiaľ bolo tisíckrát omieľanou<br />

teóriou, sa naraz stalo skutočným pochopením!<br />

Každému prajem prežiť<br />

také malé osvietenie, je to veľmi osviežujúci,<br />

povznášajúci a motivujúci zážitok.<br />

Takých „ahá momentov“ je iste<br />

potrebné zažiť celý rad, avšak takto<br />

získané vedomosti sa už nestrácajú.<br />

Buď natrvalo zostávajú, alebo sa môžu<br />

ešte ďalej rozvíjať, to závisí len a len<br />

od vášho rozhodnutia.<br />

ZDRAVIE<br />

A DLHOVEKOSŤ<br />

Ako sa môžeme dočítať v mnohých<br />

publikáciách na túto tému, lekárske<br />

výskumy dnes potvrdzujú<br />

dlhoročnú skúsenosť starých majstrov,<br />

že pravidelné cvičenie tchajťi<br />

čchüan má nielen preventívne, ale<br />

dokonca v mnohých ohľadoch aj liečebné<br />

účinky na ľudský organizmus.<br />

Prehlbuje dýchanie a látkovú<br />

výmenu, zlepšuje obeh krvi a telesných<br />

tekutín a zvyšuje množstvo kyslíka<br />

a živín dodávaných do všetkých<br />

častí tela. Pomalé a vytrvalé preťahovanie<br />

zlepšuje pružnosť všetkých<br />

S učiteľkou Zhai Jun 41<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


ŽIVOT<br />

kĺbov a výživu kĺbovej chrupavky.<br />

Tak možno dosiahnuť spomalenie<br />

prirodzeného opotrebúvania chrbtice<br />

i kĺbov, ktoré prichádza postupne<br />

s vekom. Tchaj-ťi čchüan precvičuje<br />

všetky hlavné svalové skupiny<br />

a jemne stimuluje aj funkciu vnútorných<br />

orgánov. Bolo preukázané,<br />

že cvičenie tchaj-ťi čchüan má liečebné<br />

účinky na chronické ochorenia,<br />

ako sú neurasténia, neuralgia,<br />

vysoký krvný tlak, enterogastritída,<br />

artritída, kardiovaskulárne problémy,<br />

diabetes, výrony a hemoroidy.<br />

Vďaka hlbokej relaxácii má priaznivý<br />

vplyv aj na všetky psychosomatické<br />

problémy.<br />

Ale aby som hovoril predovšetkým<br />

z vlastnej skúsenosti. Sám som mal<br />

pred rokmi vďaka nevyváženému<br />

športovaniu problémy s chrbticou aj<br />

s kolenami. Skolióza a bolesti vystreľujúce<br />

až do ramien sa rehabilitáciou<br />

a pokojom síce zmiernili, ale isté pohybové<br />

obmedzenie som stále cítil.<br />

Povolené väzivo v kolenných kĺboch<br />

mi navyše spôsobovalo občasné nepríjemné<br />

vyskakovanie kosti z kĺbu.<br />

No odvtedy, čo sa venujem tchaj-ťi<br />

čchüan, ma chrbát nebolí a kolená<br />

sa tiež upokojili, sú navyše pevnejšie<br />

a pružnejšie. Cítim sa teraz skvele.<br />

Veľmi dobre preto chápem všetkých,<br />

ktorí vďaka sedavému zamestnaniu<br />

cítia bolesti alebo blokády v oblasti<br />

krčnej chrbtice. Sedieť osem hodín<br />

za počítačom a potom si zacvičiť<br />

tchaj-ťi čchüan sa pre mňa stalo neodmysliteľným<br />

spôsobom života už<br />

po polročnej skúsenosti.<br />

Aj moji študenti mi neustále dokazujú<br />

sami na sebe, ako im tchajťi<br />

pomáha. Najčastejšie zo všetkého<br />

sa mi zverujú so zmiernením bolestí<br />

hlavy a chrbta či s ľahším prekonávaním<br />

depresií. Občas sa v kurze<br />

vyskytne aj niekto s vážnymi zdravotnými<br />

problémami. Takí ľudia sú<br />

často veľmi prekvapení, že im vôbec<br />

dovolím v rámci možností navštevo-<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

vať naše kurzy. Potom (pod dohľadom<br />

svojich lekárov) skutočne pociťujú<br />

v tchaj-ťi čchüan veľkú podporu,<br />

zlepšenie celkového stavu i značnú<br />

duševnú vzpruhu, z čoho mám, verte<br />

mi, vždy veľkú radosť. Je veľmi dôležité<br />

uvedomiť si, že ani tchaj-ťi<br />

čchüan nie je žiadnym zázračným<br />

všeliekom, ktorý vyrieši problémy<br />

ľahko a rýchlo, ako by si mnohí z nás<br />

často veľmi priali. Najväčšou mierou<br />

pôsobí vtedy, keď je človek vnútorne<br />

odhodlaný poctivo na sebe pracovať,<br />

ak je ochotný zmeniť nielen svoje<br />

návyky, ale často aj spôsob myslenia<br />

a štýl života. Pritom stačí postupovať<br />

pomaly, drobnými, zato však istými<br />

krôčikmi. Nie je však možné dosiahnuť<br />

veľké výsledky bez akéhokoľvek<br />

vlastného pričinenia.<br />

MEDITÁCIA V POHYBE<br />

A MODLITBA BEZ SLOV<br />

Možno sa teraz pýtate: aké to teda<br />

vlastne je, praktikovať tchaj-ťi<br />

čchüan? To je veľmi ťažké opísať človeku,<br />

ktorý nič podobné neskúsil. Je<br />

to ako opísať vám dojem z Mozartovej<br />

symfónie – slová vám proste nestačia.<br />

Ale napriek tomu: harmónia alebo<br />

súlad, súzvuk, je jedným z vedúcich<br />

princípov v stavbe umeleckých diel.<br />

V hudbe ju vytvárajú tóny, no harmónia<br />

môže byť aj v oblasti tvarov, farieb<br />

či pohybov. Ak cvičím harmonické<br />

pohyby tchaj-ťi čchüan, cítim súlad<br />

so svojím telom a súzvuk s prírodou.<br />

Som v pokoji a predsa sa pohybujem…<br />

dýcham, vnímam zmeny polôh<br />

svojho tela i vlastné pocity, pokojne<br />

plynúce v prirodzenom rytme…<br />

hlava, paže, trup a nohy sa pohybujú<br />

spoločne, plynule a hladko, ako keď<br />

oblaky plávajú po oblohe, ako keď<br />

mohutný tok rieky plynie širokým<br />

korytom – pokojne, nespútane a s nezdolateľnou<br />

silou. Som úplne bdelý, tu<br />

a teraz, cítim spojenie s okolím, vnútorná<br />

radosť sa nesie nahor…<br />

„Uctievanie Boha životom a prežívaním<br />

tkvie jedine v zachovávaní Božích<br />

zákonov. Len to zaisťuje šťastie…“<br />

Roman Steiger •<br />

roman.steiger@svetgralu.cz<br />

Poznámky<br />

(1) Slová „čchüan“ a „kung-fu“ sú v tomto<br />

prípade skutočne takmer zameniteľné.<br />

„Kung-fu“ je však všeobecný termín<br />

a môže sa vzťahovať k akémukoľvek<br />

umeniu od maľovania, cez hudbu až<br />

napríklad k aranžovaniu kvetín, kým<br />

„čchüan“ jasne poukazuje na bojové<br />

schopnosti alebo umenie sebaobrany.<br />

A tak sa môžete občas stretnúť nielen<br />

s názvom tchaj-ťi čchüan, ale aj<br />

s variantom tchaj-ťi kung-fu, pričom<br />

význam zostáva rovnaký.<br />

(2)Čínsky výraz „Tao“ obyčajne<br />

prekladaný ako „cesta“, „zmysel“,<br />

„pravidlo“ alebo aj „hovoriť“ atď.<br />

je v čínskej filozofii a náboženstve<br />

používaný ako „núdzové“ označenie<br />

toho Najvyššieho, všeobsiahleho,<br />

rozumom neuchopiteľného<br />

a nepomenovateľného Zdroja všetkého<br />

bytia, ktorého sme si zvykli v našich<br />

končinách označovať termínom „Boh“.<br />

Nie je však iste na škodu uvedomiť si, že<br />

slovo „Boh“, akokoľvek sa nám môže zdať<br />

oveľa konkrétnejšie než nejasné „Tao“,<br />

je v skutočnosti podobným spôsobom<br />

len pomôckou z núdze pri pokusoch<br />

opísať neopísateľné; pochádza zo<br />

staroindického výrazu „Bhaga“, čo<br />

znamená „žiarivé“, „nebeské“ alebo „zdroj<br />

života“.<br />

(3) V češtine vyšiel už celý rad prekladov<br />

Tao-te ťingu. Najlepšími z nich sú však<br />

podľa môjho posúdenia dva, doplnené<br />

zaujímavými komentármi ich autorov –<br />

prekladateľov. Prvý z nich je od známeho<br />

českého liečiteľa Josefa A. Zentricha<br />

(nakladateľstvo Fontána) a druhý<br />

od uznávanej českej sinologičky Berty<br />

Krebsovej (nakladateľstvo DharmaGaia).<br />

V slovenčine: vydavateľstvo Veda v r.<br />

2009. Lao C´ a proces vzniku Tao Te<br />

Ťingu. I. diel. Preklad: Čarnogurská<br />

Marina


PRIKÁZANIA<br />

„Pamätaj<br />

na deň<br />

sviatočný,<br />

aby<br />

si ho<br />

svätil!“<br />

Martin Ernst<br />

Tretie<br />

prikázanie<br />

Už v líčení o akte stvorenia sa hovorí,<br />

že Boh určil siedmy deň<br />

ako deň odpočinku. Po týždni naplnenom<br />

prácou mal nasledovať deň,<br />

keď sa človek zastaví a preruší každodenné<br />

činnosti. Tretie prikázanie<br />

tento oddych bližšie vysvetľuje týmito<br />

slovami: „Pamätaj na deň sviatočný,<br />

aby si ho svätil!“<br />

Židovský národ sa podľa tohto prikázania<br />

riadil. Siedmy deň v týždni –<br />

pôvodne sobota – bol vyhlásený<br />

za sabat, deň odpočinku. Aj moslimovia<br />

ho dodržiavajú. Naproti tomu<br />

kresťania presunuli tento deň na príkaz<br />

cisára Konštantína v roku 313<br />

na nedeľu. Z tohto dňa sa stal „deň<br />

Pána“ ako pripomienka dňa, keď Pán<br />

Ježiš Kristus podľa biblického podania<br />

vstal z mŕtvych.<br />

Tretie prikázanie hovorí proste:<br />

„Pamätaj na deň sviatočný, aby si ho<br />

svätil!“ Vysvetlenie si tu vyžadujú<br />

dva pojmy: Čo je to „deň sviatočný“<br />

a čo znamená „svätiť“.<br />

Slávnosť v „deň sviatočný“ je vo<br />

svojom pôvodnom význame<br />

„náboženské konanie v určitý deň“.<br />

Kde mám na to príležitosť? Bezpochyby<br />

v nedeľu v kostoloch. Možno<br />

tu a tam pri nejakej prednáške na duchovnú<br />

tému alebo na nejakom obzvlášť<br />

krásnom koncerte či oratóriu.<br />

Ale stačí to? A napĺňa to pojem „svätenia“,<br />

čiže usilovania o „oslobodenie<br />

sa od hriechov a cestu k večnej<br />

blaženosti“?<br />

Alebo snáď napĺňanie tretieho prikázania<br />

spočíva v tom, že ja sám<br />

sa mám stať činným? Že si ja sám<br />

mám pripraviť v určitý deň slávnosť?<br />

Že si mám po vykonanej každodennej<br />

práci v úplnom pokoji pripraviť<br />

hodinu, počas ktorej sa zamyslím<br />

nad tým, čo dáva môjmu životu<br />

zmysel? Nemal by som sa pritom<br />

snažiť spomenúť si na všetko dobré,<br />

čo ma v poslednej dobe stretlo? Nemal<br />

by som pritom so zahanbením<br />

zistiť, ktoré z mojich činov sa nezhodovali<br />

s tým, čo Pán odo mňa očakáva?<br />

Nemal by som s vďačnosťou<br />

pamätať na to, že mi bolo darované<br />

zdravie? Nemal by som premýšľať<br />

o prepožičanej sile, ktorá mi umožnila<br />

svedomito a dobre vykonať svoju<br />

prácu? Nemal by som myslieť na to,<br />

že svoj každodenný chlieb dostávam<br />

v hojnosti? A nemal by som v tejto<br />

hodine predovšetkým ďakovať Stvoriteľovi,<br />

ktorý mi to všetko umožnil?<br />

Som toho názoru, že aj takto mohli<br />

byť mienené slová „svätiť deň<br />

sviatočný“ – ako konanie, ktoré je<br />

pre moje blaho, ktoré slúži môjmu<br />

„duchovnému uzdraveniu“.<br />

Nie je azda „dňom sviatočným“,<br />

keď v určitú dobu budem ďakovať<br />

za to, že mi Boh daroval svoje Slovo,<br />

aby som v ňom našiel pomoc v duchovnej<br />

orientácii?<br />

Deň odpočinku sa môže stať<br />

dňom sviatočným, keď budem vedome<br />

myslieť na to skutočne SVÄTÉ<br />

a Stvoriteľovi vzdám česť s predsavzatím,<br />

že budem Ním darovanú<br />

silu používať podľa Jeho vôle.<br />

Martin Ernst •<br />

martin.ernst@svetgralu.sk<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


Rodičov i lekárov znepokojuje dramatický<br />

nárast porúch autistického<br />

spektra (PAS), ktorý sa prejavuje<br />

v mnohých krajinách v priebehu posledných<br />

dvoch desaťročí. V USA je<br />

v súčasnosti táto diagnóza u trojročných<br />

až desaťročných detí častejšia,<br />

než počet prípadov nádorových<br />

ochorení, cukrovky a Downovho<br />

syndrómu dohromady. V Českej<br />

republike nie je zatiaľ situácia taká<br />

dramatická. Mnohí ľudia sa stále<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

domnievajú, že autizmus je vzácne<br />

ochorenie. Počet osôb s diagnózou<br />

skrývajúcou sa za číslom F84 – pervazívne<br />

1 vývojové poruchy – je odhadovaný<br />

na 25 000.<br />

Zistenie, že práve naše dieťa má<br />

autizmus, vytvára veľmi ťažkú situáciu<br />

pre celú rodinu. Súčasná medicína<br />

nedokáže ponúknuť žiadnu<br />

oficiálne uznávanú teóriu. Rodičia<br />

autistických detí sú ponechávaní<br />

svojej bezmocnosti, zúfalstvu<br />

a strachu takmer bez pomoci, bez<br />

iskričiek nádeje na získanie zamestnania.<br />

Nemajú vyhliadky na uzatvorenie<br />

manželstva a založenie<br />

vlastnej rodiny. Majú možnosť navštevovať<br />

špecializované výchovné<br />

a opatrovateľské zariadenia, pokiaľ<br />

existujú v blízkosti ich bydliska a sú<br />

finančne pre rodinu únosné. Avšak<br />

v detskom veku sú veľmi často závislí<br />

od pomoci rodiny, do ktorej sa<br />

narodili.


ZDRAVIE<br />

AKO SPOZNÁME<br />

AUTIZMUS?<br />

I keď so stanovením diagnózy bývajú<br />

často problémy a nejasnosti, môžeme<br />

povedať, že deti s diagnózou PAS sú<br />

„iné“. Už malý kojenec nereaguje<br />

na blízkych ľudí vo svojom okolí,<br />

niekedy sa pozerá na jedno miesto<br />

dlhú dobu, nepozerá sa na matku či<br />

inú osobu, ktorá sa nad ním skláňa,<br />

často plače a neupokojí sa ani v matkinom<br />

náručí. Autistické dieťa sa<br />

neusmieva. I v ďalšom vývoji prejavuje<br />

očividný nezáujem o kontakt<br />

s ľuďmi, vrátane najbližšej rodiny,<br />

a neschopnosť komunikovať a nadväzovať<br />

kontakty s okolím. Pokiaľ<br />

dieťa nevysloví ani jediné zmysluplné<br />

slovo vo svojich šestnástich mesiacoch,<br />

pokiaľ nedokáže skombinovať<br />

dve slová vo veku dvoch rokov,<br />

neodpovedá na svoje meno, radno<br />

uvažovať o vážnej poruche vo vývoji.<br />

Pred dosiahnutím 3. roka je už<br />

zrejmý oneskorený vývoj reči a neschopnosť<br />

využívať reč v sociálnom<br />

kontakte. Pre okolie sú to nápadné<br />

opakujúce sa pohyby rúk, prstov i celého<br />

tela. Autistické deti si vytvárajú<br />

určité vzorce stereotypného správania,<br />

ktoré sú pevne zakorenené a pre<br />

bežného pozorovateľa úplne neužitočné.<br />

EPIDÉMIA AUTIZMU<br />

V USA<br />

V mnohých dokumentoch sa uvádza,<br />

že v USA je postihnuté v priemere<br />

jedno dieťa zo 100 - 150 novorodencov.<br />

Posledné štatistické prieskumy<br />

však ukazujú, že v niektorých štátoch,<br />

ako napr. v New Jersey, má symptómy<br />

autizmu dokonca každý 65-ty chlapec.<br />

Autizmus sa stal v poslednej dekáde<br />

vo vyspelých krajinách sveta –<br />

v Amerike, Kanade, Veľkej Británii<br />

i Japonsku – takým veľkým problémom,<br />

že americká vláda vyhlásila<br />

v marci 2009 federálny krízový strategický<br />

plán hľadania príčin autizmu.<br />

Je pochopiteľné, že na tento výskum<br />

sa vydáva mnoho prostriedkov a venujú<br />

sa mu početné tímy bádateľov<br />

a kliník po celom svete. Vzhľadom<br />

na prudký nárast autizmu na prelome<br />

tisícročí bude hľadanie jeho<br />

príčin mimoriadne dôležité. Je potrebné<br />

zistiť, čo sa v tom období zmenilo<br />

v lekárskej starostlivosti, vo výžive,<br />

prostredí i v každodennom spôsobe<br />

života. Aj k nám prenikla snaha<br />

o hľadanie vinníkov v očkovaniach,<br />

a to predovšetkým vo vakcínach obsahujúcich<br />

ortuť.<br />

Mnohí rodičia postihnutých detí<br />

podali súdne žaloby na výrobcov<br />

vakcín. Boli sme svedkami jednak<br />

rozsiahlych diskusií výskumníkov<br />

i klinických lekárov, jednak svedkami<br />

mnohých sporov rodičov, politikov<br />

i zástupcov oficiálnych zdravotníckych<br />

inštitúcií o podiele ortuti<br />

na vzniku autizmu. Dlhoročné spory<br />

uzavrel Federálny súd USA na jar<br />

2009 rozhodnutím, že ortuť z vakcín<br />

nie je príčinou autizmu. Spoločne<br />

s profesorom neurochirurgie Russellom<br />

Blaylockom ( www.russellblaylockmd.com),<br />

mojím dlhoročným<br />

spolupracovníkom z USA, sme boli<br />

prekvapení tým, že nepovšimnutým<br />

zostáva základné poškodenie, ktoré<br />

môže vyvíjajúcemu sa mozgu spôsobiť<br />

neuvážené očkovanie – totiž<br />

chronický zápal. K tomu sa pridávajú<br />

nové neurotoxické látky z prostredia<br />

a potravinových reťazcov; z nášho<br />

pohľadu sú to predovšetkým glutaman<br />

a aspartam – chute, ktoré zabíjajú,<br />

a fluorid a hliník – prvky, ktoré<br />

moderná medicína považuje za zdraviu<br />

prospešné a neškodné. Na označenie<br />

kľúčovej príčiny vzniku rozličných<br />

symptómov autizmu sme zvolili<br />

pomenovanie imunoexcitotoxicita.<br />

Tieto naše názory sme publikovali<br />

v rozsiahlom prehľade v prestížnom<br />

biomedicínskom časopise 2 . Považovala<br />

som za svoju povinnosť rozpracovať<br />

náš pohľad na možné príčiny<br />

autizmu spoločne s prehľadom toho,<br />

čo je v súčasnosti o autizme z molekulárnej<br />

a bunkovej perspektívy<br />

známe a sprostredkovať tieto informácie<br />

čitateľom a v prvom rade rodičom,<br />

ku ktorým dieťa s autizmom<br />

prišlo a o ktorých som sa presvedčila,<br />

že dychtia po nových poznatkoch.<br />

ČO NÁM Z PROSTREDIA<br />

ŠKODÍ?<br />

Niet pochýb o tom, že mnoho toxických<br />

látok z potravín a nápojov pôsobí<br />

rovnakým mechanizmom – poškodzujú<br />

a zabíjajú nervové bunky,<br />

alebo spôsobujú výrazné zmeny<br />

v ich činnosti. Medzi tieto látky patria<br />

fluoridy a hliník, ktoré sú prakticky<br />

na celom území USA pridávané<br />

do pitnej vody. Ďalšími vinníkmi<br />

na našom zozname sú neurotoxické<br />

aminokyseliny glutaman a aspartam.<br />

Glutaman nie je iba súčasťou<br />

čínskej kuchyne, je vo veľmi vysokých<br />

dávkach i súčasťou kojeneckej<br />

a detskej výživy v podobe hydrolyzovaných<br />

extraktov z kvasníc, sóje,<br />

pšenice či mäsa. Aspartam je súčasťou<br />

aspartamového sladidla, ktoré<br />

je v súčasnej dobe nielen v rôznych<br />

„diétnych“ nápojoch, ale je i súčasťou<br />

mnohých liekov, cukroviniek a diétnych<br />

potravín. Ak si uvedomíme<br />

zdravotné riziká, ktoré tieto látky<br />

znamenajú, nemalo by byť ťažké dôsledne<br />

sa im v rámci prevencie i terapie<br />

vyhýbať. Ibaže producenti mnohých<br />

miliónov ton fluoridov, glutamanu<br />

a aspartamu majú dostatočné<br />

finančné prostriedky na to, aby preukázali<br />

„neškodnosť a bezpečnosť“<br />

týchto látok.<br />

Úsilie desiatok vedcov o zastavenie<br />

fluorizácie pitnej vody v USA a Kanade,<br />

ktoré trvá už niekoľko desaťročí,<br />

sa stále nestretáva s porozumením<br />

štátnych inštitúcií. U nás bola<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


ZDRAVIE<br />

fluorizácia pitnej vody zastavená<br />

v roku 1993 z ekonomických dôvodov,<br />

takže pre rodičov by nemalo byť<br />

problémom vedome sa vyvarovať nápojov<br />

a výrobkov obohatených fluoridom.<br />

3<br />

Veľký tlak rodičov a verejnosti spôsobil,<br />

že výrobcovia odstránili z vakcín<br />

pre americké deti thimerosal –<br />

antiseptikum, obsahujúce neurotoxickú<br />

ortuť. Zostal zachovaný iba<br />

vo vakcíne proti chrípke. No i tak<br />

sa milióny vakcín obsahujúcich thimerosal<br />

vyvážajú a podávajú deťom<br />

v Číne, Indii a Afrike.<br />

Všetky tieto naznačené problémy<br />

majú svoje širšie súvislosti a hlbšie<br />

korene. Na základe predstavy o spoločnom<br />

mechanizme, akým poškodzujú<br />

vyvíjajúci sa detský mozog,<br />

môžeme tiež hľadať spôsob účin-<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

ného zlepšenia PAS na úrovni fyzického<br />

tela. Je to predovšetkým detoxikácia<br />

a očista organizmu, podávanie<br />

niektorých vitamínov, minerálov<br />

a potravinových doplnkov, ktoré<br />

majú antioxidačné pôsobenie a stimulujú<br />

rast nervových buniek, posilňujú<br />

imunitný systém a obnovujú<br />

prirodzené ochranné systémy. Patrí<br />

medzi nich napríklad hormón melatonín,<br />

ktorého majú autistické deti<br />

nedostatok. Zatiaľ čo v USA farmaceutické<br />

spoločnosti skúšajú dlhodobé<br />

podávanie syntetických preparátov<br />

melatonínu, my odporúčame<br />

navodenie prirodzených spánkových<br />

rytmov v pokojnej a tmavej miestnosti.<br />

Nie je ťažké nájsť domácnosti,<br />

kde deti zaspávajú v miestnosti so<br />

zapnutým televízorom alebo počítačom,<br />

v miestnostiach osvetlených pouličným<br />

svetlom alebo dokonca špeciálnou<br />

lampičkou. Nemusíme mať<br />

ani autistické dieťa, aby sme tieto odporučenia<br />

uplatnili nielen u svojich<br />

zdravých detí, ale i u seba samotných.<br />

Pri hľadaní vhodných vitamínových<br />

a výživových doplnkov ľahko<br />

zistíme, že mnohé z ponúkaných<br />

produktov obsahujú nevhodné prímesi,<br />

aspartam, hliník, umelé farbivá<br />

a príchute, či nevhodne kombinované<br />

dávky minerálov a vitamínov.<br />

Rodičia sa ťažko orientujú vo svete<br />

vitamínov, a nie to ešte vo svete biznisu<br />

a reklamy. Oficiálne stanovisko<br />

ministerstva zdravotníctva (MZ ČR)<br />

na dôvažok považuje podávanie vitamínov<br />

a minerálov autistickým deťom<br />

za celkom neúčinnú intervenciu.<br />

Európska asociácia stomatológov<br />

napriek zmieneným rizikám dokonca<br />

odporúča podávať fluoridové<br />

tabletky predovšetkým deťom s mentálnym<br />

postihnutím.<br />

Všetky tieto problémy analyzujeme<br />

v našej knihe „Premôžeme autizmus?“,<br />

ktorá sa od svojho vydania<br />

v júni 2009 ukazuje veľmi užitočným<br />

a vyhľadávaným pomocníkom<br />

i sprievodcom na pomoc rodičom<br />

i opatrovateľom autistických<br />

detí. Na rozdiel od stoviek amerických<br />

štúdií, v ktorých deti s PAS slúžia<br />

ako pokusné objekty, návrhy našich<br />

opatrení nie sú spájané so žiadnou<br />

možnosťou poškodenia zdravia<br />

dieťaťa. Naopak, upozorňujeme<br />

i na možné zdravotné riziká pri neuváženej<br />

konzumácii niektorých vitamínov.<br />

Iba apelujeme na citlivý, trpezlivý<br />

a empatický prístup zo strany<br />

tých, ktorí sa rozhodnú naše odporúčania<br />

akceptovať.<br />

Na tejto neľahkej ceste ponúkame<br />

rodičom i všetkým blízkym autistických<br />

detí poznanie konzultované<br />

s mnohými kolegami i rodičmi, ktorí<br />

už prechádzajú svojou kalváriou. Rodičia<br />

sú tí, ktorí dostali v tomto svete<br />

úlohu – postarať sa o tieto bytosti<br />

zverené do ich opatery. Zistenie, že<br />

ich dieťa je postihnuté PAS, je veľkou<br />

skúškou rodičovskej lásky, výzvou<br />

na zamyslenie sa nad hodnotami<br />

svojho života, zodpovednosťou<br />

rodičov i nad schopnosťou milovať<br />

toho, kto nie je v našich očiach dokonalý<br />

a nenaplňuje naše očakávania.<br />

Našim očiam, srdciam a mysliam<br />

zostáva duchovné posolstvo tejto<br />

novodobej hrozby našej civilizácie<br />

ukryté. Čo nám chce naznačiť táto<br />

veľká skupina postihnutých bytostí,<br />

ktoré sú našim srdciam najbližšie,<br />

a aké precitnutie ich môže vyslobodiť<br />

z ich zakliatia?<br />

Je totiž všeobecne známe, že autista<br />

žije uzatvorený, celkom sám vo svojom<br />

vlastnom svete. Je od všetkých<br />

ostatných ľudských bytostí izolovaný,<br />

pretože dnešný svet nie je preňho<br />

miestom k životu. Vidíme, že autizmus<br />

môže byť prejavom toho, že náš<br />

životný štýl a náš spôsob každodenného<br />

života vedie do slepej uličky, ak<br />

nie priamo do záhuby.<br />

Po určitých poznatkoch o patologických<br />

zmenách na telesnej<br />

úrovni sa ustúpilo od pôvodnej hy-


ZDRAVIE<br />

potézy o tom, že autizmus je spôsobený<br />

nedostatkom rodičovského<br />

tepla a lás ky. Mnoho rodičov autistických<br />

detí, osôb im blízkych a dokonca<br />

i autistov, ktorí sa dokázali<br />

vradiť do súčasného sveta, však vyjadrujú<br />

svoje presvedčenie, že láska<br />

rodičov je úplne základným duchovným<br />

liekom. Ľudská bytosť sa musí<br />

naučiť milovať, aby mohla porozumieť<br />

základným princípom tohto<br />

sveta. O tom nás uisťujú aj autisti,<br />

ktorí vravia, že sú tu preto, aby nás<br />

doviedli k duchovnej transformácii.<br />

Pravda totiž je, že najspoľahlivejšie<br />

dovedie človeka k poučeniu utrpenie.<br />

Otvára v nás schopnosť hľadať<br />

pochopenie v širších súvislostiach,<br />

čistí a kultivuje našu dušu, vedie nás<br />

k pochopeniu a súcitu s inými trpiacimi,<br />

proste zušľachťuje ľudskú bytosť<br />

na ceste jej duchovného vývoja.<br />

Skúsenosti a zážitky každodenného<br />

života sú školou nášho duchovného<br />

vývoja, je to naša duchovná cesta.<br />

Jestvuje mnoho dôkazov a pozorovaní<br />

o tom, že autisti majú zvláštne<br />

spojenie s vecami, ktoré označujeme<br />

ako mystické, duchovné či božské.<br />

Niektorí majú schopnosť neverbálnej<br />

komunikácie so zvieratami, rovnako<br />

ako spojenie s anjelmi a bytosťami<br />

v spirituálnych svetoch. Môžu<br />

omnoho lepšie vnímať veci, ktoré sú<br />

neviditeľné. Viacerí autisti majú výnimočné<br />

schopnosti, ktoré označujeme<br />

ako geniálne. V knihe nájde čitateľ<br />

i dojemné príbehy niektorých<br />

autistov, ktorí prejavujú mimoriadne<br />

schopnosti, i tých, ktorí sa zo svojho<br />

postihnutia uzdravili.<br />

Mnohým rodičom a pozorovateľom<br />

môže taký zážitok pomôcť zmeniť<br />

postoj k dieťaťu s PAS. Nie je to<br />

neposlušný, nevychovaný, ani hlúpy<br />

či zlý nepodarený tvorček, ale je to<br />

duša uzatvorená vo svojej kukle,<br />

ktorá čaká na to, kým jej vytvoríme<br />

prostredie, v ktorom bude môcť žiť<br />

a rozvinúť svoje schopnosti. Autisti<br />

PŘEMŮŽEME AUTIZMUS?<br />

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.<br />

Formát A5, pevná väzba, 280 strán.<br />

V roku 2009 vydalo nakladateľstvo<br />

ALMI. Cena 495 Kč.<br />

ISBN 978-80-904344-0-0<br />

Kniha Přemůžeme autizmus ponúka rodičom<br />

smerodatný a vyčerpávajúci prehľad<br />

o všetkom, čo je v súčasnosti známe o biomedicínskych,<br />

psychologických a transpersonálnych<br />

aspektoch autizmu. Veľmi dobre<br />

a zrozumiteľne napísaný text vychádza<br />

z dlhoročných skúseností autorky a z jej<br />

pedagogickej a vedecko-výskumnej práce<br />

i rozsiahlej publikačnej aktivity. Publikácia<br />

je vhodná nielen pre rodičov detí postihnutých<br />

autizmom, ale i pre všetkých profesionálnych<br />

zdravotníkov a vychovávateľov,<br />

ktorí sa starajú o deti s poruchami autistického<br />

spektra a riešia ich problémy.<br />

Objednávajte prostredníctvom on-line<br />

obchodu na www.almi.cz, alebo e-mailom<br />

almi@almi.cz, tel.: 777 235 032<br />

sú poslovia, ktorí čakajú na naše precitnutie.<br />

Nie sme vari práve zoči-voči lekcii,<br />

ktorú nám dávajú autisti? Keď sa naučíme<br />

milovať, keď nám všetkým bude<br />

každá živá bytosť i celý svet malým<br />

dieťaťom, ktoré potrebuje opateru,<br />

pomoc, nehu, pozornosť, láskavosť,<br />

trpezlivosť, prácu a obetavosť, súcit<br />

a ochranu, zrieknutie sa osobných<br />

potrieb a prianí, potom sa azda už<br />

nebudú rodiť autisti. Dokážeme to?<br />

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. •<br />

Poznámky<br />

1) Termín pervazívny znamená v doslovnom<br />

preklade prenikavý, alebo všetko<br />

prenikajúci. Jeho zavedenie nebolo<br />

podmienené len potrebou pojmovo<br />

špecifikovať určité symptómy. Je<br />

nadradeným označením pre skupinu<br />

porúch, ktoré sa svojím obrazom<br />

vyčleňujú a odlišujú od iných kategórií.<br />

Reflektuje v sebe trvalosť prejavov,<br />

postihnutie viacerých psychických<br />

funkcií (na rozdiel od špecifických<br />

vývinových porúch) a výskyt<br />

symptómov, ktoré sú kvalitatívne odlišné<br />

od normálneho vývinu (DUCLAN,<br />

POPPER, in LECHTA a kol., 1995).<br />

2) R.L. Blaylock and A. Strunecka. Immune-<br />

Glutamatergic Dysfunction as a Central<br />

Mechanism of the Autism Spectrum<br />

Disorders. Current Medicinal Chemistry<br />

16 (2), 157-170, 2009.<br />

3) S fluórom sa vo vysokej koncentrácii<br />

stretávame v zubných pastách,<br />

deťom by sme nemali dovoliť, aby<br />

ich prehĺtali. Hliník sa dostane do tela<br />

o.i. z hliníkových riadov, ak v ňom<br />

varíme kyslé jedlá (kyslú kapustu, jedlá<br />

ochutené octom a.i.) Takéto jedlá je<br />

lepšie variť v smaltovaných nádobách<br />

alebo v nereze. Glutaman je súčasťou<br />

obľúbených korení, napr. Vegeta, ale<br />

i v salámach a pod., pretože zvýrazňuje<br />

chuť jedla; podobné korenia dostať kúpiť<br />

aj bez glutamanu. Aspartam spoľahlivo<br />

nájdeme v nápojoch typu „Light“.<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


NÁZORY<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 23/2010, vyšlo 1. 3. 2010.<br />

Redakcia:<br />

SVET GRÁLU n. o.<br />

Rastislavova 9, 040 01 Košice<br />

Adresa administrácie:<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice), Roman Levický (Slanec),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st. (Brno),<br />

Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš Látal, Mária Majerová,<br />

Mária Pesselová, Rastislav Podivinský, Adela Slováčková,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu n. o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu n. o.<br />

Administrácia SG,<br />

Páričkova 21, 821 80 Bratislava 2<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava),<br />

Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Tomáš Mešťánek (Bratislava)<br />

Marketing:<br />

Pavol Sokol (Pezinok)<br />

On-line obchod:<br />

Maroš Látal (Bratislava)<br />

Grafika:<br />

Kristýna Franková (Brno), Jozef Lehotkai (Ráztočno), Alena Nairn (Praha),<br />

Pavel Patloch (Karviná), Martin Pukančík (Košice)<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

• Dreamstime: Ctsoukas (titul), Kts (2. str. obálky), Doktora (4, 14),<br />

Gianluca Scarano, Pula (ca) - Sardinia, Italy (15), Konstantin (16),<br />

Ppmaker2007 (17), Alena Ozerova, Sevastopol, Ukraine (19), Pavel<br />

Losevsky, Moscow, Russian Federation (20, 46), Rebeccaosborn (23),<br />

Monika Gn, Kävlinge, Sweden (33), Mikhail Dudarev, Izhevsk, Russian<br />

Federation (34), Enruta (43), Gintautas Tumulis, Siauliai, Lithuania<br />

(44), Igor Korionov, Pavlodar, Kazakstan (50)<br />

• www.sxc.hu: cw30751 (22)<br />

• http://commons.wikimedia.org: Lukas, Boskovice (5), pohlednice<br />

z r. 1920 (zadná strana obálky), Berthold Werner (4, 27)<br />

• http://hubblesite.org/: (32)<br />

• http://hiddenireland.wordpress.com/: (titul)<br />

• http://up.sur-la-toile.com/s4EM: (39)<br />

• www.modernaskola.sk: (44)<br />

• Roman Steiger: (titul, 4, 39–42)<br />

• Thomas Baťa: Wort und Tat, Zlín 1936 (6–9)<br />

• Norbert Kocinec: (30–31)<br />

• Kristýna Franková: (26)<br />

• Jozef Lehotkai: (43)<br />

• Rudolf Evanžin: (38)<br />

• Svět Grálu: (4, 10–13, 22, 25)<br />

• GralsWelt: (35–37)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené.<br />

Redakcia neručí za nevyžiadané príspevky.<br />

Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svetgralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy a otázky, i odpovede<br />

redakcie. Listy, názory a pripomienky čitateľov – či už súhlasné,<br />

alebo kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne budeme radi, ak<br />

náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše<br />

príspevky.<br />

redakcia<br />

Okultizmus – Chôdza<br />

po tenkom ľade<br />

Vážená redakce Světa Grálu,<br />

rád bych reagoval na článek paní<br />

doktorky Černákové o okultismu<br />

(z čísla 21).<br />

Úvodem chci říci, že sám pro sebe<br />

hodnotím článek jako vcelku zajímavý,<br />

protože mi byl zdrojem poučení<br />

a nebo přinejmenším podnětem<br />

k nejednomu zamyšlení. V tomto<br />

článku ovšem zazněla, podle mého<br />

názoru, jednostranná kritika jistých<br />

„cest“, metod či praktik jako<br />

jsou Reiki a Silvova metoda kontroly<br />

mysli (SMKM), které jsou zde<br />

stavěny na jednu roveň s věštěním,<br />

holotropním dýcháním a spiritismem,<br />

a jsou zde bezpochyby prezentovány<br />

jako nezdravé a nebezpečné,<br />

což považuji za pohled značně zjednodušený<br />

a neobjektivní. Vzhledem<br />

k tomu, že jsem v minulosti měl tu<br />

příležitost a kurzů Reiki i SMKM<br />

jsem se několikrát osobně zúčastnil,<br />

rád bych vyjádřil svůj názor na ně,<br />

který bezezbytku vychází z mé<br />

vlastní zkušenosti.<br />

Reiki je původně systém vytvořený<br />

japonským lékařem a buddhistickým<br />

knězem panem Mikao Usui,<br />

který v první polovině 20. stol. mimo<br />

jiné aktivně pomáhal řešit existenční<br />

problémy tehdejšího Japonska. Jeho<br />

systém učení je založen na kombinaci<br />

přijetí základních morálních zásad<br />

v běžném životě ve spojení s používáním<br />

jednoduchých harmonizačních<br />

cviků. Reiki, jak jsem se ji učil já,<br />

je tedy ryze praktická metoda založená<br />

na duchovních principech. Moji<br />

lektoři mi na kurzech vštěpovali, že<br />

např. uzdravení z nemoci je skutečně<br />

možné podpořit přikládáním rukou<br />

i jinými postupy, avšak jádrem učení<br />

zůstává každodenní práce na sobě<br />

samém ve smyslu duchovního rozvoje<br />

v souladu s již zmíněnými morálními<br />

zásadami.<br />

Silvova metoda kontroly mysli<br />

vznikla v druhé polovině 20. stol.<br />

v Mexiku. Její zakladatel, pan Jose<br />

Silva, upřímně věřící křesťan, zasvětil<br />

svůj život studiu psychologie<br />

a psychiatrie za účelem odhalení<br />

dosud skrytých a obecně málo využívaných<br />

zákonitostí lidské mysli<br />

a za účelem rozvoje celkového potenciálu<br />

člověka, neboť věřil, že obecně<br />

jen málo využíváme onu „hřivnu“,<br />

kterou nám Bůh svěřil. Pod tlakem<br />

každodenních starostí, spěchu<br />

a stresu většina z nás během let svého<br />

života přijala za své mnohé zlozvyky,<br />

postoje a vzorce chování, které nám<br />

ve skutečnosti škodí. Ve školách se<br />

pak děti „učí“ spousty vědomostí,<br />

ale nikdo nás neučí, jak správně žít<br />

a řešit malé i velké trable, jež nám<br />

běžný život přináší, a tak si jen ještě<br />

zbytečně přitěžujeme. V kurzech<br />

SMKM mě moji lektoři vysvětlovali,<br />

jak se lépe a aktivněji stavět k těžkostem<br />

denního života, jak se přirozeněji<br />

a efektivněji vypořádat s konkrétními<br />

problémy – ať už na pracovišti,<br />

na ulici nebo kdekoli jinde.<br />

Používání Silvovy metody vyžaduje<br />

vlastní nasazení, cílevědomost, úsilí,<br />

důvěru a otevřenost. Rozhodně nejde<br />

o povrchní záležitost. Nejde ani o ně-


NÁZORY<br />

jaké obrazné užívání „mentálních<br />

antidepresiv“ či únik od „poctivé<br />

práce“. Mnohem spíše jde o způsob,<br />

jak se přestat jen nečinně koukat, jak<br />

s námi „osud (či spíše naše vlastní zažité<br />

způsoby myšlení a chování) zametá“<br />

a jak začít vědomě a svobodněji<br />

brát vlastní problémy do svých<br />

rukou. Trénink relaxace (a s tím přirozeně<br />

spojené hladiny alfa) jako<br />

vhodné kompenzace každodenního<br />

stresu je jen jednou z mnoha částí tohoto<br />

výukového systému.<br />

Možná, že jsem měl pouze štěstí<br />

na dobré a poctivé lektory. Nevím.<br />

Možná, že jsem pouze jeden z mála<br />

absolventů, kteří nehledali na kurzech<br />

jen únik od reality či zábavu<br />

a snadné osvícení. To nemohu říct.<br />

Možná, že jsou mezi námi lidé, kteří<br />

mají s podobnými kurzy špatné zkušenosti.<br />

To je docela možné. Avšak<br />

jsem přesvědčen o tom, že pokud<br />

chceme hledat skutečné nebezpečí,<br />

nenajdeme je v učeních, metodách<br />

nebo praktikách, ale v srdcích<br />

samotných konkrétních jednotlivých<br />

lidí. Nemůžeme se spokojit<br />

s povrchním označením některých<br />

metod za špatné a myslet si, že<br />

jsme tak uchráněni před nebezpečím.<br />

Vždyť metody, to jsou pouze nástroje.<br />

A každý nástroj může být použit<br />

dobře nebo špatně, podle povahy<br />

toho, kdo jej používá.<br />

Proto také nesuďme, abychom nebyli<br />

souzeni. (Vždyť i např. takový<br />

pěkný a kvalitní časopis, jako je Svět<br />

Grálu, který je jistě dobrým nástrojem<br />

duchovní inspirace, může být<br />

a již byl při nedbalém a povrchním<br />

zkoumání nahlédnut jako nebezpečný<br />

a duše svádějící médium jakéhosi<br />

pochybného náboženského<br />

spolku! – i to je ze zkušenosti. Kam<br />

bychom však přišli, kdybychom se<br />

řídili takovými povrchními soudy?)<br />

Věřím, že paní doktorka to ve svém<br />

článku o okultismu myslela dobře.<br />

Jen se jí to podle mne zkrátka trošičku<br />

nepovedlo. Je pouze na redakční<br />

radě, jak s touto věcí naloží.<br />

Se srdečným pozdravem<br />

Váš věrný a pravidelný čtenář R. S.<br />

(meno v redakcii)<br />

Vážený čitateľ!<br />

Svet Grálu chce byť mostom k pochopeniu<br />

duchovných súvislostí ľudského<br />

života, a to pomocou poznania<br />

Božích zákonov vo stvorení a ich rešpektovania.<br />

Zo skúseností viacerých<br />

účastníkov kurzov Reiki, rovnako<br />

tak Silvovej metódy je mi známe, že<br />

tieto metódy často vzbudzujú nekritickú<br />

vieru vo vlastné schopnosti<br />

a vedú tak veľa ľudí k presvedčeniu,<br />

že Boha – jeho pomoc a jeho silu –<br />

vlastne ani nepotrebujeme. Fatálnosť<br />

tohto omylu spočíva v tom, že takto<br />

si človek stavia veľkú prekážku pre<br />

svoj duchovný vývoj a dosah tohto<br />

možno nevedomého kroku môže<br />

často spoznať až po svojej pozemskej<br />

smrti. Toto, samozrejme, väčšina<br />

školiteľov kurzov nevie, nakoľko im<br />

samým chýba potrebné presvedčenie.<br />

Na pozemskej úrovni sa ukazuje,<br />

že nezanedbateľná časť účastníkov<br />

školení týchto a podobných metód<br />

v umelo rozvíjanom tréningu zachádza<br />

až do fanatizmu, čo potom vedie<br />

k vážnym problémom až na úrovni<br />

duševných porúch. Preto môj článok<br />

nevychádzal z osobných pocitov,<br />

ale zo štatisticky a dnes už aj vedecky<br />

podložených faktov. Som presvedčená,<br />

že skutočne vnútorne zrelý človek<br />

si je týchto rizík vedomý, a preto<br />

nikdy nebude navádzať iných ľudí<br />

na takéto „školenia“ a nikdy k tomu<br />

nedá ani podnet. Odkazujem Vás<br />

pritom aj na usmernenie, ktoré môžeme<br />

nájsť v diele Vo svetle Pravdy –<br />

Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina,<br />

kde sa okrem iného môžeme dočítať:<br />

„Za svojho pobytu na zemi potrebuje<br />

duch bezpodmienečne zdravé,<br />

silné telo, ak má úplne splniť účel pozemského<br />

bytia. Ak je tento stav tela<br />

umelým zásahom<br />

vyvedený<br />

z rovnováhy,<br />

naruší tento<br />

posun naliehavo<br />

nutnú harmóniu<br />

medzi telom a duchom. Pri narušení<br />

rovnováhy je sila vyžarovania a prežarovania<br />

odvádzaná iným smerom<br />

a oslabovaná tak pre vlastný účel. To<br />

spôsobuje prekážku, alebo aj ochromenie<br />

splnenia úlohy ducha v pozemskom<br />

živote.“(úryvok)<br />

S pozdravom M. Černáková<br />

Komentár redakcie:<br />

Usudzujeme, že čitateľ i autorka píšu<br />

sčasti o niečom inom. Čitateľ R. S.<br />

obhajuje najmä každodennú prácu<br />

na sebe samom v súlade s morálnymi<br />

zásadami a takisto prístup, ktorým<br />

berie vedome a slobodnejšie vlastné<br />

problémy do svojich rúk.<br />

Dr. Černáková sa pevne stavia<br />

proti akejkoľvek umelej mentálnej<br />

manipulácii a duchovným cvičeniam<br />

– ako umelým zásahom<br />

do oblasti, o ktorej nevieme temer<br />

nič a v ktorej toho môžeme veľa pokaziť.<br />

Naviac – a to je varovné – spomína<br />

veľké množstvo prípadov vedúcich<br />

až k vážnym problémom.<br />

Sme toho názoru, že len čo akákoľvek<br />

metóda umelo zasahuje do mentálneho<br />

sveta človeka a ovplyvňuje<br />

tak deje, ktoré majú prostredníctvom<br />

vyžarovania jeho ducha a tela prebiehať<br />

samočinne a prirodzene, potom<br />

bude mať nepriaznivé následky.<br />

Po prvom dočasnom úspechu sa dostavia<br />

narastajúce ťažkosti. Nemusí<br />

to tak byť u ľudí s vnútornou spôsobilosťou,<br />

ochranou z minulosti, alebo<br />

tých, čo prešli (napr. v minulom živote)<br />

prípravou, ktorá im umožní absolvovať<br />

takéto nepriaznivé školenia<br />

bez ujmy; je ich však málo. Skôr než<br />

sa domnievať, že práve ja som jednou<br />

z tých výnimiek, je lepšie sa podobným<br />

školeniam vyhnúť.<br />

49<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


NA ZÁVER…<br />

Z poslednej vôle Tomáša Baťu<br />

V rozvoji nášho podniku sme videli<br />

rozvoj a zaistenie blahobytu celého<br />

nášho regiónu. Bolo to našou<br />

pýchou a hnacím motorom k ďalšej<br />

neúnavnej práci, keď sme videli,<br />

že s naším podnikom prinášame<br />

do nášho kraja nový, doposiaľ netušený<br />

život, že s jeho vývojom<br />

rastie všeobecný blahobyt a vzdelanie<br />

nášho ľudu.<br />

Bola to túžba po tvorivej činnosti,<br />

túžba po tom, aby sa stále väčšie<br />

množstvo ľudí podieľalo na výhodách,<br />

ktoré náš podnik našim pracovníkom<br />

a zákazníkom poskytuje.<br />

Pokým budete slúžiť týmto veľkým<br />

ideám, zostanete v súzvuku so zákonmi<br />

ľudskosti a prírody. Akonáhle<br />

však začne každý myslieť<br />

iba na seba a prestane svojím podnikom<br />

slúžiť verejnosti, stane sa<br />

svetu prebytočným a nevyhnutne<br />

padne.<br />

50<br />

Svet Grálu<br />

23 | 2010


„Každá rana, ktorú sme utŕžili,<br />

z nás vyrazí nejaký klin,<br />

ktorý nám prekážal.“<br />

Tomáš Baťa, 1876–1932, český podnikateľ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!