27.05.2018 Views

SG20

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

strana 5<br />

strana 8<br />

strana 12<br />

strana 20<br />

Rozhovor s riaditeľkou mobilného hospica<br />

strana 32<br />

cena 2,89 € (87 Sk)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

VÝ VOJ ŽIVOTA<br />

SIEGFRIED<br />

HAGL<br />

Nová kniha<br />

z edície<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk<br />

V ďalšom čísle časopisu:<br />

Kniž<br />

Ezoterika<br />

Svet Grálu č. 20<br />

vychádza v septembri 2009<br />

titulná téma:<br />

Ezoterika je krokom do onoho sveta. Sveta, ktorý existuje, ale skrýva<br />

aj nebezpečenstvá. Spoliehaním sa na rady z oného sveta strácame<br />

schopnosť vlastného rozhodovania.<br />

Svet Grálu<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

15/2008 Svet Svet Grálu Grálu<br />

Svet Grálu<br />

<br />

19/2009 Svet Grálu<br />

marec – máj 2008 08 · číslo 15<br />

strana 5<br />

Reinkarnácia a kresťanská dogma<br />

<br />

strana 10<br />

Cigareta: Zaťaží aj dušu<br />

Zázraky na nebi<br />

strana 21<br />

strana 26<br />

Samovražda a ako východisko?<br />

Duchovné príčiny<br />

chorôb<br />

Hrdé San Marino<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

strana 32<br />

cena 87 Sk<br />

Už v predaji!<br />

Svet Svet Grálu Grálu TV TV<br />

Materialisti<br />

pochádzajú z opice<br />

… a Vy?<br />

Ako vznikol život<br />

8 STRÁN NAVIAC !<br />

MILÍ ČITATELIA,<br />

OD TOHTO ČÍSLA PRE VÁS ČASOPIS ROZŠIRUJEME<br />

ZA NEZMENENÚ CENU<br />

Svet Grálu<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

marec – máj 2009 · číslo 19<br />

Gemmoterapia v praxi<br />

KDYŽ TO NEBYL<br />

ZÁZRAK, CO TEDY?<br />

Ešte neprišiel čas – zážitok blízkej smrti<br />

Hriech zvaný strava<br />

Démonické sily a posadnutosť<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ľudia by mali zomierať doma<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.svetgralu.sk<br />

Teraz môžete dostať tieto CD z edície Zaviate doby sa prebúdzajú len za 6,99 € (210,60 Sk)<br />

Mária z Nazaretu Neznáme zo života Ježiša<br />

Dramatizované atiz<br />

ané čítanie – 75 minút<br />

Rozhlasová hra<br />

– 66 minút<br />

Cena: 4,65 € (140<br />

Sk)<br />

Cena: 4,81 € (145<br />

Sk)<br />

Neznáme<br />

zo života<br />

Ježiša<br />

Neznáme zo života Ježiša<br />

Dramatizované spracovanie<br />

Dramatizované spracovanie<br />

• Ján Krstiteľ<br />

• Mária z Magdaly<br />

• Ježiš z Nazaretu<br />

• Ján Krstiteľ<br />

• Mária z Magdaly<br />

• Ježiš z Nazaretu<br />

<br />

1. Úvod • 2. Ján Krstiteľ • 3. Ján krstí v Jordáne • 4. Herodias • 5. Mária Magdaléna • 6. Vnútorne<br />

rodičia • 12. Sľub a pomoc • 13. Uzdravenie •<br />

14. Nikodém • 15. Ježiš a Samaritánka • 16. Vykladači<br />

písma • 17. V chráme • 18. Útoky farizejov • 19. Ježiš a Ján • 20. V akej moci konám… • 21. Kaifáš •<br />

22. Posledná večera • 23. Na ceste<br />

oslobodená • 7. Ježiš v Tiberias • 8. U Gideona •<br />

9. Odpustenie • 10. Ďalšie putovanie • 11. Zadak a jeho<br />

Svet Grálu<br />

8.10.2008 19:54:15<br />

Mária-potla .indd 1 8.10.2008 20:00:27<br />

Svet Grálu Zaviate doby sa prebúdzajú<br />

Cena spolu: 9,46 € (285 Sk)<br />

Akciová cena: 6,99 € (210,60 Sk)<br />

www.svetgralu.sk<br />

Od 1. 9. 2009 nezisková organizácia Svet Grálu sa presídli z Košíc do Bratislavy. Bližšie informácie v septembrovom čísle.


NA ÚVOD…<br />

Ak sa raz vyberiete do Malej Fatry,<br />

určite si urobte túru na Veľký<br />

Rozsutec. Taký jeden slnečný a veterný<br />

deň na skalách, to si ani nemôžete<br />

sňať čapicu na znamenie<br />

úcty – aby vám ten vetrisko neodfúkol<br />

hlavu – a tak si ju necháte narazenú<br />

na ušiach a len tak sa pozeráte<br />

akoby nič. Po trávnatých hrebeňoch<br />

sa vo vlnách preháňa vietor, v ihličí<br />

to šumí a syčí, vetvičky kosodreviny<br />

sa bázlivo chvejú, slnko a vietor sa<br />

delia o vládu nad krajom ako dve<br />

božstvá. Na konár blízko vás si sadne<br />

čierny strakatý vták a nedôverčivo<br />

pozerá jedným okom. Neurobíš mi<br />

nič? – pýta sa. Ale kdeže, vôbec nie,<br />

odpoviete – len tak v duchu, aby ste<br />

ho nevyplašili. To je dobre, povie<br />

vták, ja som totiž kúzelník a splním<br />

ti jedno želanie. Ale nie aby si si prial<br />

zlatý palác, ten si u nás raz želala rybárova<br />

žena, a nakoniec jej nezostalo<br />

vôbec nič. To nie, poviete tomu vtákovi,<br />

vieš, mne vlastne pripadá, že<br />

hádam mám dosť všetkého, čo potrebujem<br />

k bohatému životu, aj keď<br />

to tak nevyzerá. Snáď len by som si<br />

želal chvíľu nemať nič na práci, nepozerať<br />

do kalendára na úlohy, ale<br />

len tak vôkol seba na svet, a hlavou<br />

i srdcom by mi pritom plynuli myšlienky<br />

ako obláčiky na nebi, a cítil by<br />

som takú vďačnosť… Aha, povedal<br />

ten vták, že som taký smelý – a čo<br />

robíš práve teraz? A vy sa zahanbíte,<br />

že si stále čosi želáte, čo vlastne už<br />

máte, že vám život akoby preteká pomedzi<br />

prsty a pritom ho máte plné<br />

dlane. Ach jaj, poviete tomu strakatému<br />

vtákovi, tak to som vlastne to<br />

želanie prešvihol. Mohol som si namiesto<br />

toho priať… napríklad nový<br />

počítač, alebo nové kolená, tie mám<br />

stuhnuté práve od toho počítača…<br />

vieš čo, mohol by som si ťa aspoň<br />

vyfotiť?<br />

No, práve toto ti splním dosť<br />

nerád, povedal mi vták a celý sa nastražil,<br />

akoby chcel už-už ubziknúť.<br />

Čo to máš v ruke, nestrelíš do mňa<br />

prakom? Ale kdeže, vôbec nie, len<br />

chvíľku vydrž na tom konári, to je<br />

vlastne celé moje želanie, všetky<br />

ostatné sa mi už splnili. Tak, ďakujem<br />

ti, vták! – No dobre, keď to muselo<br />

byť, zamračil sa vták a vyzeral<br />

prísne ako každý starý čierny kúzelník;<br />

neviem ako ty so mnou, ale<br />

ja som sa s tebou cítil taký nesvoj,<br />

celkom rád už odfrnknem a poletím<br />

svojou cestou; a čo budeš robiť ty?<br />

Ja? Ja, milý vták-jarabák, žijem<br />

a ďakujem, to je taká zvláštna činnosť,<br />

vieš? To máš tak, vysvetlil<br />

som mu: v mladosti si žiješ pre seba<br />

a máš plné ruky práce sám so sebou.<br />

Na život ti stačí jedna malá izba a na<br />

sobotu jeden malý ruksak. Potom<br />

vykročíš z toho kruhu, čo si si namaľoval<br />

kriedou okolo seba, s niekým<br />

sa spojíš, a už ste dvaja. Ale stále ti<br />

ešte k životu stačia dva malé ruksaky<br />

a jedna malá izba. No a život<br />

ide ďalej, naraz už ste traja, potrebujete<br />

tri veľké izby a tri veľké ruksaky<br />

a všetko to navyše dostane nový rozmer.<br />

Už nežiješ sám so sebou a sám<br />

pre seba, ale pre iných. Ste rodina. No<br />

a ten život v rodine je takým úvodom<br />

k niečomu, čo potom bude pokračovať<br />

stále ďalej, až si v prichádzajúcej<br />

starobe uvedomíš: tie dni môjho života<br />

sú čoraz namáhavejšie, mizne<br />

z nich bezstarostnosť, ružový nádych<br />

a romantika, život pre seba. Pribúda<br />

povinností a úloh, aj tie mladícke sily<br />

sú na ústupe, ale zato sa ako skalisko<br />

z hlbín mora začína vynárať nová<br />

krajina: žiješ pre iných, pre niečo, čo<br />

ťa presahuje a čo je viac než ty. Najprv<br />

sa trochu ošívaš, potom si zvykáš,<br />

neskôr už vieš, že je to takto správne,<br />

no a nakoniec je ti jasné: inak by som<br />

to ani nechcel. Toto je plod môjho životného<br />

dozrievania.<br />

Vták zmizol. Tak už to kúzelníci<br />

vedia – splnia želanie a rozplynú sa.<br />

Artur Zatloukal<br />

3<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


OBSAH<br />

ROZHOVOR<br />

Mať veľa detí je dar a veľké šťastie<br />

HUDBA<br />

Rozhovor s Janou Valentovou,<br />

mamičkou ôsmich detí<br />

a babičkou jednej vnučky<br />

Hledání české hudby a sebe sama<br />

Motto: „Umělec v Čechách musí napřed zemřít nebo aspoň<br />

ohluchnout, aby mu byla přiznána velikost.“ Jan Neruda<br />

ZDRAVIE<br />

Rakovina? Minimalizujte paniku!<br />

Dr. Hamer a jeho<br />

GERMAN NEW MEDICINE®<br />

5<br />

9<br />

ŽIVOT<br />

Prežila som vlastnú smrť<br />

Niektorí bádatelia v oblasti klinickej smrti prinášajú poznatky,<br />

ktoré vedomú existenciu po smrti potvrdzujú<br />

SPOLOČNOSŤ<br />

„Burn-out“ – syndróm vyhorenia<br />

Pribúda čoraz viac prípadov tzv. syndrómu vyhorenia.<br />

Dr. Lisbeth Jerichová z Univerzity v Grazi sa vo svojom<br />

výskume zaoberala okolnosťami jeho vzniku<br />

ROZHOVOR<br />

Liečivé záhony z Hrubej Strany<br />

Rozhovor s homeopatom<br />

Jánom Dedíkom<br />

29<br />

31<br />

FOTOREPORTÁŽ<br />

Príroda očami<br />

Ľubomíra Textorisa 32<br />

TÉMA<br />

Je rodina prežitok?<br />

Učiť sa vzájomnej úcte, tolerancii znamená žiť slobodnejšie,<br />

než osamelo hľadať ideálny protiklad<br />

VÝCHOVA<br />

Trestaním detí si dospelí<br />

autoritu nezaistia<br />

Majú tresty vo výchove svoje miesto? A pokiaľ sa im chceme<br />

vyhnúť – ako inak môžeme deťom vymedziť hranice<br />

REPORTÁŽ<br />

ZDRAVIE<br />

Zázrak<br />

Púť do Lúrd<br />

Zázračné uzdravenie je pojem, ktorý snáď v každom človeku<br />

vyvolá záujem a zároveň aj otázky<br />

4<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

13<br />

18<br />

20<br />

Boh vám uľahčí vo vašom utrpení,<br />

ak to bude pre vás dobré<br />

23<br />

27<br />

TÉMA<br />

Detstvo podľa plánu<br />

Deti musia predčasne vynakladať množstvo energie, aby sa<br />

naučili veci, ktoré by si neskôr osvojili omnoho ľahšie<br />

VEDA<br />

PRIKÁZANIE<br />

Máš ctiť otca i matku!<br />

Abd-ru-shinov výklad štvrtého prikázania<br />

Aquapol<br />

34<br />

39<br />

Prístroj za hranicami dnešnej fyziky<br />

43<br />

45<br />

NÁZORY<br />

Listy čitateľov 47<br />

NA ZÁVER…<br />

Spadol strom 48


Mať veľa detí je<br />

DAR<br />

a veľké<br />

ŠŤASTIE<br />

Rozhovor s Janou Valentovou,<br />

mamičkou ôsmich detí<br />

a babičkou jednej vnučky<br />

Keď sa povie „rodina“ – a ak nebudem<br />

mať na mysli tú svoju vlastnú, najprv<br />

mi napadne, ako to asi vyzeralo v tých<br />

početných rodinách našich prarodičov<br />

z Valašska a Lašska, kde žilo v jednej<br />

chalupe pokojne aj desať detí. Viem,<br />

že to teplé slovo „rodina“ neznamená<br />

„mnoho detí“, ale je spojené s dobre<br />

fungujúcimi vzťahmi a správne pochopenými<br />

rolami otca a matky… A to<br />

platí pre všetky časy – tie minulé i tie<br />

súčasné. Takže znovu – keď sa povie<br />

rodina, spomeniem si napríklad na<br />

rodinu Valentovcov z malej dedinky<br />

Skoky na Olomoucku. Valentovci vychovávajú<br />

osem detí, z toho dve majú<br />

v pestúnskej starostlivosti...<br />

Vy máte osem detí, jednu vnučku<br />

a sama pochádzate z veľkej rodiny,<br />

zo štyroch detí. Ja mám tiež štyri<br />

deti a musím povedať, že veľa ľudí<br />

sa ma pýta, či sme veriaci. Myslíte si,<br />

že viera v Boha nejako súvisí s počtom<br />

detí? A vôbec s materstvom?<br />

Mňa sa na to tiež mnoho ľudí<br />

pýta. A navyše sa často stretávam<br />

s rodinami, ktoré sú veriace a zároveň<br />

majú veľa detí. Myslím si, že<br />

viera je akýmsi základom pre to,<br />

že uprednostňujete prijatie dieťaťa<br />

pred materiálnym životom, ktorý<br />

obmedzuje ľudí prijať ďalšieho člena<br />

rodiny, pretože, keď si to ekonomicky<br />

spočítajú – tak to vždy vyjde<br />

tak, že sa budú mať lepšie, keď toho<br />

ďalšieho člena neprijmú. Duchovne<br />

zameraný človek dá prioritu ľudskému<br />

životu. Myslím si, že veriaci<br />

ľudia majú iné hodnoty.<br />

Tiež veríte tomu, že keď sa dieťa<br />

narodí, nie je „listom nepopísaného<br />

papiera“, do ktorého až<br />

rodičia vkladajú správnou výchovou<br />

správne vlastnosti?<br />

O tom som presvedčená, že človek<br />

už prichádza s určitým potenciálom.<br />

Keď máte osem detí, tak sa vám to<br />

aj jasne potvrdí. Pretože každé to<br />

dieťa je individualista, každý má<br />

úplne iné dobré a zlé vlastnosti…<br />

Myslím si, že rodina len pomáha<br />

toho človeka tvoriť v tomto živote,<br />

že mu do života dáva dobrý alebo<br />

zlý vklad. Moja maminka hovorí, že<br />

osemdesiat percent si človek do života<br />

prinesie a dvadsať percent môžeme<br />

ovplyvniť výchovou. A tých<br />

dvadsať percent je to, čo my tu<br />

osemnásť alebo dvadsať rokov do<br />

dieťaťa vkladáme. Ja som si to uvedomila,<br />

keď mi odišli najstaršie deti<br />

z domu. Žijú tu s nami vlastne pomerne<br />

krátko a potom majú pred<br />

sebou ďalších päťdesiat, šesťdesiat<br />

5<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ROZHOVOR<br />

6<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

rokov života, počas ktorých zúročujú<br />

to, čo sme do nich vložili, to,<br />

čo sme tu spoločne prežili.<br />

Pozorujete nejaký vývoj u svojich<br />

detí v súvislosti s vlastným duchovným<br />

vývojom? Máte pocit, že<br />

so zmenou výchovy k vám prichádzajú<br />

aj iné deti?<br />

To, že si človek nesie so sebou aj<br />

minulé životy, som si začala uvedomovať<br />

až u tých mladších detí.<br />

S tým vedomím som pristupovala<br />

k tehotenstvu aj k deťom. Je pravda,<br />

že tie deti sú trošku iné – ale zase<br />

majú väčšie problémy v tom bežnom<br />

živote. Ja si hlavne myslím, že<br />

nezáleží na tom, ako veľmi je človek<br />

v tomto svete vzdelaný a čo dokáže<br />

– ale ako je na tom morálne. Ideálne<br />

je, keď prijme vieru. A keď potom<br />

na tom dospelom človeku vidíte, že<br />

to dokázal – tak je to tá najväčšia<br />

odmena pre rodičov.<br />

Keď si spomeniete na to, ako vás<br />

vychovávali vlastní rodičia – čo<br />

sa vám na tom s odstupom času<br />

páči a na čo, naopak, nespomínate<br />

rada?<br />

Určite tá výchova bola vtedy úplne<br />

iná. Keď sa dívate na filmy zo 70.<br />

rokov – tam, keď dieťa dostalo na<br />

zadok, tak to bolo úplne normálne<br />

a bolo to pokojne aj v televízii. Naši<br />

rodičia boli práve tak radikálni.<br />

Musíš, urobíš – a keď neurobíš, dostaneš.<br />

Určite nás postavili do života<br />

dobre v tom, že sme vedeli, že<br />

všetko musí byť v poriadku. Na druhej<br />

strane nám ale chýbal akýsi pocit<br />

sebavedomia. Človek stále čakal, čo<br />

musí urobiť, čo mu ten druhý nariadi,<br />

aby urobil. A ten prerod v dospelého<br />

človeka, ktorý vlastne rozhoduje<br />

a zodpovedá sám za seba, je<br />

potom dlhý a ťažký. Pretože mi desať<br />

rokov po svadbe môj muž raz povedal<br />

– „Ty ešte stále poslúchaš svoju<br />

maminku…“, a mal pravdu. Dnes<br />

sa deti vychovávajú inak. Fyzický<br />

trest sa použije až úplne v krajnom<br />

prípade, keď už nie je iná možnosť,<br />

a človek musí nejakým spôsobom to<br />

dieťa usmerniť. Deti sú dnes otvorenejšie,<br />

povedia nám, čo si myslia,<br />

zároveň sú vrúcnejšie.<br />

Čo z tej výchovy dnes považujete<br />

za dôležité a prenášate do výchovy<br />

vlastných detí?<br />

My, keď sme začali niečo robiť –<br />

či už to bol krúžok, alebo nejaká<br />

činnosť – vždy nás rodičia viedli<br />

k tomu, že to musíme dotiahnuť<br />

do konca. Ja som si myslela, že je to<br />

zlé, že dieťa si má samo vybrať, čo<br />

chce v živote robiť. A to bola chyba.<br />

Vied la som tak najstaršiu dcéru,<br />

ktorá skúšala mnoho vecí: chodila<br />

na angličtinu, na gitaru, na klavír,<br />

do výtvarného krúžku – nič nedokončila.<br />

A potom sa veľmi ťažko vyrovnávala<br />

s tým, že musí robiť jednu<br />

vec poriadne. Takže teraz, keď naše<br />

deti začnú chodiť na hudobnú, tak<br />

ten cyklus dokončia, aj keď ich to za<br />

určitú dobu prestane baviť, opadne<br />

nadšenie a záujem a zábava sa<br />

mení na povinnosť. To je, myslím<br />

si, dobrý vklad. Najstaršiu dcéru to<br />

dnes navyše mrzí – konkrétne napríklad<br />

ten výtvarný odbor, v ktorom<br />

bola veľmi dobrá – teraz veľmi<br />

rada maľuje, ale len tak pre zábavu.<br />

Rada by som teraz nadviazala<br />

jednou mojou spomienkou na<br />

rozhovor s mamičkou, ktorá má<br />

niekoľko detí vlastných a niekoľko<br />

v pestúnskej starostlivosti<br />

ako vy… Jej dcéra vraj ľuďom hovorí<br />

– „moja mamička má dve<br />

deti z bruška a štyri zo srdiečka…“<br />

Ako sa to stáva, že sa ľudia, ktorí<br />

majú vlastné deti, rozhodnú pre<br />

pestúnstvo?<br />

To už je tak dávno, keď sme prvýkrát<br />

žiadali…(zamyslí sa). Ja som<br />

vždy chcela mať veľa detí. A priznám<br />

sa, že ma môj muž veľmi prekvapil,<br />

keď som mu povedala: „Ja<br />

by som chcela prijať do rodiny ešte<br />

ďalšie dieťa.“ On mi na to povedal:<br />

„Áno,“ – čo som vôbec nečakala.<br />

Potom, samozrejme, musia stáť pri<br />

sebe nielen manželia, ale celá rodina,<br />

ktorá s tým musí súhlasiť a mať to<br />

ďalšie dieťa rada. Tá základná myšlienka<br />

musí byť veľmi silná. Mojou<br />

úlohou potom bolo presvedčiť ostatných<br />

(aj úrady, u ktorých žiadate),<br />

že som o tom presvedčená. To pre<br />

mňa nebolo ťažké, vždy som chcela


ROZHOVOR<br />

mať veľa detí. A potom je to ako<br />

v manželstve – zamilujete sa do seba<br />

a prekonáte úplne všetko. Inak to<br />

nefunguje. Pretože prídu problémy –<br />

a keď ich neriešite srdcom, tak sú<br />

neriešiteľné.<br />

Ja som Viléma videla v dobe, keď<br />

ste si ho vzali k sebe – vtedy mal<br />

osem rokov, bol taký krehký. Dnes<br />

je to vysoký dlhovlasý „sympaťák“,<br />

má príjemné vystupovanie, dokonca<br />

mám niekedy pocit, že sa už<br />

na vás začal aj fyzicky podobať…<br />

To bolo dieťa – vyzeral, ako zabehnuté<br />

šteňa. Do školy nechodil (a to<br />

mal chodiť do druhej triedy), on<br />

spomínal len na to, ako ho niekde<br />

zháňali policajti, ako mal porezanú<br />

nohu, mal tam asi desať stehov, pretože<br />

sa šiel niekam kúpať… on bol<br />

proste stále sám a stále niekam utekal.<br />

Nemal to jednoduché. Spomínal<br />

napríklad na to, že keď mal päť<br />

rokov, otec ho zavrel doma a šiel<br />

do krčmy. On sa veľmi bál, pretože<br />

bola búrka… Mne to všetko došlo<br />

až spätne, až po nejakej dobe, čím<br />

vlastne ten chlapec prechádzal. Priviezol<br />

nám ho jeho otec. Mal za<br />

ním chodiť a nikdy za ním neprišiel…<br />

Vilém spočiatku tak trochu<br />

čakal a potom to nejako vyšumelo,<br />

prebehli súdy, dostali sme ho do starostlivosti<br />

a patril k nám. Ale ten<br />

začiatok bol náročný. On sa nejako<br />

upol na Valentína, ktorý je o štyri<br />

roky mladší. Jemu sa to páčilo, robili<br />

neplechu… ja som potom napríklad<br />

do jedenástej večer stála pri posteli,<br />

aby sa vôbec upokojili a spali, a on sa<br />

veľmi hneval, pretože si potreboval<br />

presadiť svoje, a snažil sa za každú<br />

cenu. Takže sme mali spočiatku trenice,<br />

ale všetko to pominulo. Spomínam<br />

si, že k nám prišiel s tým,<br />

že bude musieť chodiť na zvláštnu<br />

školu. Dnes študuje strednú školu<br />

a boli časy, keď bol najlepší z triedy…<br />

On jednoducho skutočne potreboval<br />

len zmeniť prostredie. Ale ten začiatok,<br />

než sa zžijete, než to dieťa<br />

pochopíte, než mu ustúpite v tom,<br />

čo je jeho prirodzenosť, pretože ho<br />

nepoznáte, to vždy chvíľku trvá a je<br />

to veľmi náročné.<br />

Ďalej máte dievčatko Marcelku,<br />

tú ste si brali z detského domova,<br />

bola vtedy rovnako stará ako Jindřich,<br />

obaja mali tri roky. Marcelka<br />

je rómskeho pôvodu – je<br />

poznať trochu inú mentalitu?<br />

A zároveň kým odpoviete, musím<br />

podotknúť, že kto vidí Marcelku<br />

s husličkami, ten sa musí len usmievať,<br />

aká je milá…<br />

Začiatky boli tiež veľmi ťažké<br />

a náročné - tiež si veľmi tvrdo stála<br />

za svojím a dokiaľ sme jej ustupovali,<br />

tak bolo všetko v pohode. No<br />

len čo sme od nej začali niečo požadovať<br />

– tak to bol veľmi tvrdý orech.<br />

Mala v kúpeľni svoju „trucovňu“.<br />

Tam sa postavila k oknu a trucovala.<br />

A keď už toho mala dosť, tak prišla<br />

a povedala: „Už som dobrá.“ A tak<br />

sme to zvládli. Ona má silný temperament<br />

a čím viac jej povolíte, tým<br />

je to horšie. Ale zase v dobrom. Naučili<br />

sme ju, že sú určité hranice…<br />

A pretože je úžasne bystrá, chytrá,<br />

nadaná a vďaka tomu, že sa dokáže<br />

skoncentrovať, nemá v škole problémy,<br />

s husličkami je zlatá… V prvej<br />

triede sa učila poriadku, režimu, tak<br />

som sa jej veľa venovala – teraz je<br />

v druhej triede – príde domov, napíše<br />

si úlohy, nádherne číta.<br />

Aká výchova je podľa vás účinná?<br />

Ja si myslím, že vy musíte byť, pri<br />

vašich skúsenostiach, skvelá manažérka.<br />

Mnoho matiek sa snaží<br />

deti pri najlepšej vôli dobre vychovávať,<br />

ale nejako to nevychádza…<br />

Čo zaručene platí?<br />

Na to neexistuje recept (smiech). Ja<br />

nie som psychológ a ťažko môžem<br />

radiť – ja len zbieram skúsenosti.<br />

Hlavne si myslím, že mať veľa detí<br />

je dar. Tie prvé dve deti boli vedené<br />

pevnou rukou. A päťdesiat percent<br />

výchovy robia súrodenci. A tiež by<br />

mal fungovať určitý poriadok v rodine<br />

(nie striktný – pretože sa vždy<br />

stane niečo nepredpokladaného, mimoriadneho…).<br />

Ale čo je u nás dôležité:<br />

keď má niekto nejaký problém,<br />

všetci sa mu snažia pomôcť. Či má<br />

dieťa sedem alebo sedemnásť rokov.<br />

Pretože každé to dieťa má iný problém,<br />

a keď s ním nepríde za mnou,<br />

ako za tou najstaršou autoritou<br />

v dome, tak ide za starším bratom<br />

alebo sestrou a ja mám dobrý pocit<br />

z toho, keď mu dobre poradia. A že<br />

oni majú postoj k životu taký, že ho<br />

nezavedú na zlú cestu.<br />

Vaša rodina je plná muzikantov<br />

a aj vaše deti hrajú na hudobné nástroje.<br />

Už sme spomenuli, že máte<br />

huslistov, violončelistov, klaviristov,<br />

váš najstarší syn vyštudoval<br />

konzervatórium - lesný roh,<br />

Marcelka hrá na husle, Vilém na<br />

bicie… Čo vám hovorí rodinná<br />

muzikoterapia?<br />

Zatiaľ k tomu smerujeme. Raz dali<br />

deti dohromady taký ansámbel –<br />

Vilda bicie, Valda violončelo, Zlatka<br />

husle a Marcelka s Jindřichom hrali<br />

koledy v rovnakej tónine – husle,<br />

klavír… Ja už roky spievam v kostolnom<br />

zbore, to mi robí veľmi<br />

dobre, je to také moje odreagovanie.<br />

Zlatuška tam tiež spieva a moja sestra,<br />

ktorá učí na ZUŠ klavír, už premýšľa,<br />

že by k tomu mohol vzniknúť<br />

hudobný sprievodný súbor. Naše<br />

deti chcú, tak dúfam, že sa konečne<br />

budú môcť aj nejako realizovať a nechodiť<br />

stále len na hudobnú a cvičiť<br />

etudy a stupnice…<br />

Poďme ešte raz k Vilémovi.<br />

U neho je obdivuhodné, akým spôsobom<br />

sa rozhodol o svojom budúcom<br />

živote…<br />

7<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ROZHOVOR<br />

Vilém, keď prišiel do našej rodiny,<br />

hlásal, že bude kozmonaut.<br />

Stále mal nad sebou hviezdy a stále<br />

bádal. Tak sme objednali ABC<br />

a čítal rôzne encyklopédie a o astronautoch,<br />

prihlásil sa do modelárskeho<br />

krúžku, kde sa prejavil ako<br />

veľmi šikovný, zo súťaží nosil prvé,<br />

druhé miesta. Raz bol cez prázdniny<br />

u brata v Turanoch a doma<br />

mi potom povedal: „Mamička, ja<br />

som si tam zašiel na letisko, bavil<br />

som sa s mechanikom a on mi povedal,<br />

že musím do Kunovic, študovať<br />

za leteckého mechanika, keď<br />

chcem robiť pri lietadlách.“ Mne<br />

spadla sánka, pretože som počítala<br />

s tým, že pôjde do školy niekam<br />

blízko domova. Po skúsenostiach<br />

s najstarším synom, ktorý študoval<br />

na konzervatóriu v Brne, viem,<br />

aký je ťažký prerod človeka z dieťaťa<br />

na dospelého, keď je v tom<br />

veku preč z domu. Ale Vilém si za<br />

tým stál. Išiel potom s manželom<br />

na deň otvorených dverí a vrátili<br />

sa obaja nadšení. Vilém sa musel<br />

pripraviť na prijímačky, celé vianočné<br />

prázdniny sa pripravoval,<br />

požiadal nás o hodiny doučovania…<br />

skúšky urobil bez problémov<br />

s plným počtom bodov. Mala som<br />

strach aj z ubytovne – musí sa tam<br />

o seba postarať, bol na izbe s chlapcom,<br />

ktorý fajčil marihuanu. Hovorila<br />

som si, že keď sa „spustí“, bude<br />

všetko zle. Ale založili kapelu, kde<br />

hrá aj jeho učiteľ, s inou pani učiteľkou<br />

chodí pravidelne do divadla.<br />

Veľa sa tam tým deťom venujú,<br />

mám z neho radosť – a na lotroviny<br />

nemá veľa času.<br />

Keď to u vás tak pekne funguje,<br />

povedzte nám, akú úlohu v rodine<br />

má mať matka a akú otec? Alebo –<br />

ako je to u vás?<br />

My v tom máme úplne jasno. Žena<br />

patrí do kuchyne a do domácnosti<br />

a otec zaisťuje živobytie pre rodinu<br />

8<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

a stará sa o také to veľké zabezpečenie:<br />

drevo na zimu, stavebné práce<br />

okolo domu, údržba. U nás to tak<br />

funguje automaticky.<br />

Ale to je dnes veľmi nepopulárne<br />

rozdelenie rolí, nie? Čo<br />

by na to asi povedali feministky<br />

a muži, ktorí si nevedia rady ani<br />

so skrutkovačom…?<br />

Ja viem, že je to dnes nemoderné.<br />

Ale funguje to. V rodine môjho<br />

muža vládol otec a v našej rodine<br />

mala hlavné slovo mamička. Spočiatku<br />

tým bolo naše manželstvo<br />

ovplyvnené, ako sa hovorí išlo sa<br />

„na ostrie noža“. Ale čoskoro som<br />

pochopila, že je dobre, keď má muž<br />

vedúcu rolu, pretože vďaka tomu sa<br />

o niektoré veci vôbec nemusím starať.<br />

Také to zabezpečenie tepla, to,<br />

že auto jazdí – to je pre mňa veľmi<br />

príjemné – rovnako tak pre neho<br />

je príjemné, že má navarené a nemusí<br />

sa starať, či majú deti napísané<br />

úlohy.<br />

A hlavne, vy rozhodne nevyzeráte<br />

ako zakríknutá žienka domáca,<br />

a tiež musím povedať, že u vás panuje<br />

vzájomná úcta…<br />

Každý si tie pozície buduje počas<br />

vzťahu. Myslím si, že pokiaľ vládne<br />

striktne len jeden, tak je to patologický<br />

vzťah. Nie je to nikdy ideálne,<br />

keď sa len hovorí: „…áno, mamička,<br />

áno, otecko“. Niekedy si tie pozície<br />

musíme vyjasniť ostrejšie, aby ten<br />

druhý pochopil, že je potrebné ustúpiť.<br />

Ale rovno hovorím zo skúsenosti,<br />

že nemá zmysel sa hádať. Pretože<br />

podstatné veci vyriešime jedine<br />

v pokoji, vždy sme schopní sa dohodnúť<br />

a nájsť jasný spoločný názor.<br />

V hádke sa riešia vždy len hlúposti<br />

a malichernosti. To vám vezme len<br />

energiu a čas.<br />

Zrejme keď je vzťah zakotvený<br />

v láske, tak ide všetko…<br />

Ja som to tak pochopila teraz, keď<br />

sme mali 25. výročie našej svadby.<br />

Prvýkrát sme s manželom išli sami<br />

dvaja na dovolenku. A my sme si<br />

to tak užili…, neriešili sme žiadne<br />

problémy a stále sme si mali čo povedať<br />

a bolo nám pekne. A to bolo<br />

úžasné. Z toho teraz môžeme čerpať<br />

dosť dlho, pretože sa zase dlho<br />

nikam nedostaneme (smiech).<br />

Hovorili ste o tom, že mať veľa<br />

detí je šťastie a radosť. Kedy si<br />

to svoje šťastie a radosť najviac<br />

uvedomujete?<br />

Keď ich mám všetkých doma.<br />

Keď je pohoda, všetci sa zídeme tu<br />

pri tomto veľkom stole v kuchyni<br />

a máme sa o čom rozprávať. To<br />

sú najkrajšie chvíle… v poslednej<br />

dobe, napríklad na Vianoce, sme<br />

veľa sviatkovali.<br />

Čo znamená „sviatkovali“?<br />

To znamená, že nemusíme pracovať,<br />

venujeme sa jeden druhému,<br />

veľa sa rozprávame a na Štefana<br />

chodíme do lesa variť guláš – to je<br />

už taká tradícia – stretáva sa nás<br />

viacero rodín s deťmi. Takže sme<br />

intenzívne sviatkovali – neleňošili<br />

sme, nepoflakovali sme sa po dome,<br />

ale bolo to veľmi pestré, stále sme<br />

mali nejaký program…<br />

Tak sme nakoniec predsa len<br />

skončili pri guláši… a mne už išiel<br />

o chvíľu autobus, tak som rýchlo<br />

poďakovala a ponáhľala sa na zastávku.<br />

Ale bolo mi veľmi dobre.<br />

Takej mamičke sa narodiť - to musí<br />

byť veľké šťastie, hovorila som si cestou<br />

domov…<br />

Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svet.gralu.cz


HUDBA<br />

Hledání ceské hud by<br />

Jaroslav Klimecký, Artur Zatloukal<br />

Motto: Umělec v Čechách musí napřed zemřít nebo aspoň<br />

ohluchnout, aby mu byla přiznána velikost.<br />

Jan Neruda<br />

… a sebe sam a<br />

Každý z nás si hledáme své místo v životě.<br />

Dáváme si dohromady své schopnosti<br />

s možnostmi, budujeme své znalosti<br />

a hlavně si ujasňujeme, co chceme dělat,<br />

čemu chceme věnovat své síly; často to<br />

děláme podvědomě a teprve později si<br />

uvědomujeme skutečné motivy svého<br />

rozhodování, svých činů a také vnitřní<br />

uzrávání, kterého se nám tím dostává.<br />

Většina z nás se přitom pohybuje v docela<br />

obvyklých mezích docela obyčejného<br />

člověka, dobývajícího si chléb vezdejší,<br />

vychovávajícího děti, lopotícího<br />

se s každodenními starostmi i radostmi,<br />

a v pozadí v nás doutná touha po ideálech<br />

a po království nebeském.<br />

Když tak chodíme kolem bronzových<br />

soch velikánů minulosti, nejeden z nás<br />

si přitom říká: holenku, tobě se to žilo,<br />

ty jsi měl ve všem jasno, žil jsi takový<br />

zvláštní, nevšední život velikého muže<br />

a lidi tě ctili. To ovšem není pravda;<br />

právě ti velicí lidé těžce objevovali a prošlapávali<br />

svou cestu v houští všedního<br />

živobytí a nepřátelských útoků okolí.<br />

A tak je život a dílo každého z nich odkazem<br />

a pobídkou i pro nás, povzbuzením<br />

na našich životních cestách.<br />

Co Čech, to muzikant, pravívalo se<br />

za starých časů, Čechy jsou konzervatoří<br />

Evropy, v hudbě jest život<br />

Čechův. Zpívalo se dětem, muzicírovalo<br />

se v kostelech i na tancovačkách,<br />

amatérské kvartety se scházívaly ve<br />

městech ba i na vesnicích. Špičkoví<br />

interpreti však nenacházeli možnost<br />

uplatnění v těsné domovině a odcházeli<br />

do ciziny. Odcházeli i skladatelé;<br />

členové široce rozvětvené rodiny Stamiců,<br />

Bendů působili v Německu,<br />

Vaňhal, Vranický, Koželuh, Míča<br />

a Voříšek ve Vídni, „božský Čech“<br />

Mysliveček v Itálii, Antonín Rejcha<br />

v Paříži. Většina z nich však splynula<br />

s prostředím, v němž působila,<br />

a psala hudbu ve stylu svého okolí:<br />

v italském, francouzském,<br />

vídeňském, mannheimském<br />

stylu. Trvalo až do<br />

poloviny devatenáctého<br />

století, než se našel muž,<br />

který nalezl odvahu počínat<br />

si právě obráceně:<br />

ačkoliv byl v dalekém<br />

Švédsku vysoce ceněný,<br />

neustále se vracel do<br />

nuzné Prahy, protože mu<br />

v duši plál ideál vytvoření<br />

české národní hudby. Ten<br />

muž se jmenoval Bedřich<br />

Smetana.<br />

MUZIKANT NEBO<br />

DAREBÁK<br />

Smetana se narodil roku<br />

1824 v rodině bohatého<br />

sládka a v mládí byl ušetřen<br />

chudoby, toho častého<br />

průvodce osudů velkých<br />

mužů. To ovšem jen do svého 20.<br />

roku věku, do chvíle, než se pevně<br />

rozhodl věnovat se pouze hudbě.<br />

Otec v něm viděl pokračovatele pivovarnické<br />

tradice a odmítl jej nadále<br />

podporovat. Později sám nečekaně<br />

zchudl a zemřel v bídě, synovy slávy<br />

se nedožil. Bedřicha na několik let<br />

zachránila od nuzoty nabídka hraběte<br />

Thuna, aby vyučoval jeho dcery<br />

hudbě. To místo málem nedostal;<br />

Bedřich Smetana, okolo r. 1870 9<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


HUDBA<br />

když se dostavil, působil dojmem<br />

krátkozrakého, nedospělého a podivínského<br />

mladíka, svými dlouhými<br />

vlasy evidentně napodobujícího obdivovaného<br />

skladatele Liszta. Sebevědomý,<br />

ctižádostivý, vždy elegantně<br />

oblečený, i když neměl co na stůl, lev<br />

salonů, v mládí špatný student, protože<br />

ho školy nebavily – jeho příbuzný<br />

profesor Smetana o něm vyhlásil:<br />

Z Bedřicha bude buď veliký<br />

muzikant, nebo veliký darebák!<br />

Thun před něj položil obzvláště<br />

těžkou partituru v očekávání koktavé<br />

a nejisté přehrávky; místo toho<br />

se u klavíru strhla bouře brilantní<br />

hudby – byl okamžitě přijat.<br />

V zajištěném prostředí u Thunů vydržel<br />

tři roky, mezitím se hudebně<br />

vzdělával u Josefa Proksche, slepého<br />

učitele a vynikajícího pedagoga.<br />

Proksch ukáznil Smetanův nespoutaný<br />

talent, tam poznal Smetana také<br />

hudbu Beethovenovu, tam poznal<br />

Schuberta, Schumanna, Liszta, dával<br />

soukromé hodiny a příležitostně vystupoval<br />

jako klavírní virtuos.<br />

Nebyl by to neklidný a ctižádostivý<br />

Smetanův duch, kdyby nezkusil<br />

něco nového; opustil tedy zajištěný<br />

přístav u Thunů a vyplul do nejistých<br />

vod samostatné činnosti. Jeho<br />

koncertní turné po Čechách i zahraničí<br />

se ukázalo jako naprostý propadák,<br />

na první koncert přišli celkem<br />

4 lidé a ze zájezdu se vrátil jen s dalšími<br />

dluhy. Ve svých 24 letech pak<br />

založil v Praze hudební ústav, něco<br />

mezi hudební školou a konzervatoří;<br />

ústav prosperoval, měl výbornou pověst.<br />

Smetana se stal dvorním pianistou<br />

bývalého krále Ferdinanda<br />

(tohle prestižní místo ovšem znamenalo<br />

nudné vysedávání se slabomyslným<br />

šlechticem, vybrnkávajícím<br />

jednoduché melodie po bílých klávesách,<br />

černé Ferdinand nesnášel).<br />

Své klavírní virtuózní umění osvědčoval<br />

i veřejně a s úspěchem. V Praze<br />

byl považován především za velmi<br />

10<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

schopného interpreta, učitele a představitele<br />

nových hudebních směrů,<br />

spojených se jmény Roberta Schumanna,<br />

Berlioze, Liszta a Wagnera.<br />

DOMA NENÍ NIKDO<br />

PROROKEM<br />

Ve 25. roce se oženil se svou studentskou<br />

láskou Kateřinou Kolářovou,<br />

narodily se děti, pět let<br />

uplynulo klidně a harmonicky. Pak<br />

udeřilo několik bolestných osudových<br />

ran, jedna za druhou: ze čtyř<br />

Smetanových dětí tři postupně zemřely,<br />

sama Kateřina onemocněla tuberkulózou,<br />

výnos hudebního ústavu<br />

klesal, začali pociťovat nedostatek.<br />

Navíc Smetanu netěšilo vyučování<br />

průměrně nadaných žáků, toužil po<br />

uměleckém rozmachu, který tehdejší<br />

Praha nemohla poskytnout.<br />

Ve svých 32 letech dostal lákavou<br />

nabídku do švédského Göteborgu;<br />

nabídku přijal, okamžitě se výborně<br />

uvedl a získal si srdce honorace tohoto<br />

bohatého přístavního města.<br />

Stal se koncertním virtuosem, uměleckým<br />

ředitelem Filharmonické<br />

společnosti, dirigentem pěveckého<br />

sboru, ředitelem Sdružení pro klasickou<br />

hudbu, lvem salonů, obdivovaným<br />

a milovaným učitelem hudby,<br />

jehož obrázek nechyběl v mnohém<br />

dívčím pokojíku. Bylo to naprosté<br />

vítězství, naprostý úspěch.<br />

Kdyby byl Smetana zůstal v zahraničí,<br />

stejně jako to udělali mnozí<br />

čeští hudebníci před ním, dožil by<br />

svůj život jako zajištěný a spokojený<br />

občan.<br />

Spokojený?<br />

V<br />

NÁRODNÍ OBROZENÍ<br />

Čechách mezitím naplno explodoval<br />

zázrak zvaný národní obrození.<br />

V průběhu dvou století od Bílé<br />

Hory se pod habsburským žezlem<br />

český živel propadl v živoření, jazykové<br />

klenoty Husovy, Kralické bible,<br />

vzdělanost Moravských bratří byly<br />

zdušeny a odstrčeny do pozadí; český<br />

jazyk doutnal na venkově, zatímco<br />

v Praze a velkých městech se mluvilo<br />

českoněmeckou hatmatilkou, kdo se<br />

chtěl vyjádřit kultivovaně, musel<br />

mluvit německy. Vystupovat jako<br />

Čech znamenalo automaticky mít<br />

pečeť nevzdělance, i sami národní<br />

buditelé se museli česky teprve učit.<br />

„Prósjm, bi jste mně předewšým<br />

odpustil wšecky chybi jak ortograficky<br />

tak gramatykálný, které v hojně<br />

se v mým psanj nalesnau, neb až do<br />

dnešnýho časů mně nebylo dopřáno,<br />

se v naší mateřské řečí dotwrdjtj“,<br />

psal ještě i Bedřich Smetana z Göteborgu<br />

pražským vlasteneckým<br />

činovníkům.<br />

Do tohoto předsmrtného skomírání<br />

zabouřila vichřice, rozpoutaná<br />

koncem 19. století skupinkou lidí<br />

sdružených kolem Josefa Jungmanna,<br />

Františka Palackého, Jána Kollára,<br />

Pavla Josefa Šafaříka. Je úžasné, co<br />

dokázalo několik lidí, jaké zmrtvýchvstání<br />

se tu odehrálo. Národní<br />

buditelé správně vycítili, že podstatnou<br />

částí svébytnosti národa je především<br />

jazyk a v době Smetanovy<br />

činnosti už byla postavena na nohy<br />

česká slovesnost; v pokladnici jazyka<br />

se třpytily drahokamy děl Boženy<br />

Němcové, Karla Hynka Máchy, Karla<br />

Jaromíra Erbena a dalších. Ale jak<br />

má vypadat česká národní hudba, to<br />

nevěděl nikdo.<br />

Na jedné z pravidelných cest<br />

mezi Göteborgem a Prahou se ve Výmaru<br />

Smetana po vzrušeném rozhovoru<br />

se skladatelem Lisztem a vídeňským<br />

hudebníkem Herbeckem<br />

zapřisáhl: „Když jsem v noci osaměl,<br />

zdvihl jsem proti hvězdnému<br />

nebi prsty k přísaze, že učiním vše,<br />

abych se co Čech uplatnil ve světovém<br />

umění“.


HUDBA<br />

Rozhodnuto. Smetana ukončil<br />

svůj jednoznačný úspěch v Göteborgu<br />

a zaměnil jej za nejistou, nevýnosnou<br />

a nevděčnou práci na<br />

domácím úhoru české národní<br />

hudby.<br />

HUDBA PRO NÁROD<br />

I PRO SVĚT<br />

Smetana správně usoudil, že nejlidovější<br />

formou hudby bude<br />

opera; těžko se dalo předpokládat,<br />

že prostý lid bude se zaujetím naslouchat<br />

smyčcovým kvartetům<br />

a klavírním sonátám. Ale tak jednoduché<br />

to nebylo. Při jednom<br />

ze setkání se do rozhovoru o budoucí<br />

české hudbě vmísil František<br />

Ladislav Rieger, zasloužilý politik<br />

skupiny Staročechů, a pravil:<br />

„Podkladem by ovšem musely být<br />

nejkrásnější české národní písně!“<br />

„Tak by vznikla pouhá směs,“ namítl<br />

mu Smetana, „nikoli jednotné umělecké<br />

dílo.“ Ješitný Rieger, jinak významná<br />

osobnost národního obrození,<br />

nebyl zvyklý nesouhlasu a tak<br />

propukl bouřlivý spor. Smetana ale<br />

neznal v hudebních tématech bratra,<br />

a tak pronesl fatální větu: „Nepleťte<br />

se, pane doktore, do věcí, kterým<br />

nerozumíte!“ Tahle slova mu<br />

ovšem vynesla nenávistné nepřátelství<br />

mocného muže, trvající, co byl<br />

živ. A nejen jeho. Smetanova neústupnost<br />

a ctižádost rozdělila v dalších<br />

letech obrozenecké šiky, ostatně<br />

tak jak tak nejednotné, na dva rozeštvané<br />

tábory, vzájemně se napadající<br />

kousavými a jedovatými útoky.<br />

Smetana byl obviňován z němectví,<br />

wagneriánství, zpochybňovaly se<br />

jeho umělecké kvality, vlastenectví<br />

i občanský charakter, označoval<br />

se i za „hlavu protinárodního<br />

spiknutí“… zachraňovaly ho ovace<br />

publika a někdy i hromadné petice<br />

hudebníků.<br />

Snad si laskavý čtenář vzpomene<br />

na jiné velikány naší historie, třeba<br />

T. G. Masaryka, jehož téměř vyštvalo<br />

ze země kocourkovství malých<br />

lidí, než se později stal milovaným<br />

prezidentem, a davy, které<br />

napřed volaly „Ukřižuj ho!“, mu začaly<br />

provolávat „Hosanna!“<br />

Mezitím však již zrála první Smetanova<br />

dramatická<br />

díla. V březnu 1866<br />

dokončil na Sabinovo<br />

libreto operu<br />

Braniboři v Čechách<br />

a zadal ji do<br />

soutěže hraběte<br />

Harracha o českou<br />

národní historickou<br />

zpěvohru. Získal<br />

vypsanou cenu.<br />

Premiéra za pohostinského<br />

řízení<br />

Smetanova měla<br />

pronikavý úspěch,<br />

i proto, že lidé cítili<br />

v ději opery narážky<br />

na nenáviděnou<br />

vídeňskou<br />

vládu.<br />

Mezitím rychle<br />

dokončuje svou<br />

další práci na Sabinovo<br />

libreto. Ve<br />

svých zápiscích<br />

vzpomíná: „Ten rok<br />

(1865) jsem dohotovil<br />

první svoji komickou operu a dal<br />

jsem jí sám jméno ‚Prodaná nevěsta‘,<br />

protože básník Sabina nevěděl, jak<br />

ji pojmenovat. Byla ve 2 jednáních<br />

a s prósou. Umínil jsem sobě, pokusit<br />

se, jestliže se mi podaří lehčí sloh,<br />

o kterém jsem dosud nikdy nepracoval,<br />

všem svým odpůrcům ukázat,<br />

že umím se velmi dobře pohybovat<br />

v menších hudebních formách,<br />

co mně oni upírají, jelikož prý jsem<br />

tuze zarytý wagnerián, abych to trefil.<br />

Též jsem hleděl všude ve všech<br />

číslech národní hudbu zachovati.“<br />

Úspěch se však o premiéře nedostavil.<br />

Smetana si zapisuje: „Náhodou<br />

ale obecenstvo při prvním<br />

představení ‚Prodané nevěsty‘ dne<br />

30. května 1866 v Novoměstském<br />

divadle scházelo, za jedno již všude<br />

panoval strach, nebo vojna s Pruskem<br />

započala…“. Objevilo se pojmenování<br />

„holínková opera“, lidový<br />

motiv se zdál pro operu nemístný,<br />

triviální. Představa komické opery<br />

se tehdy kryla s pojmem klasické<br />

buffy, jako Mozartova Figarova<br />

svatba nebo Rossiniho Lazebník<br />

sevilský, kdežto nad selským příběhem<br />

Jeníka a Mařenky z vesnice<br />

obecenstvo i kritici ohrnuli nos. Tak<br />

se stalo, že pozdější nejznámější<br />

česká opera napoprvé propadla.<br />

Takové přivítání budoucího úspěšného<br />

díla bude dobré si zapamatovat,<br />

budeme se s ním ještě setkávat,<br />

a nejen u Smetany.<br />

11<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


HUDBA<br />

Smetana Prodanou nevěstu mnohokrát<br />

upravoval, dnešního tvaru<br />

nabyla až po pěti letech a 30 reprízách.<br />

Časem rostla pozornost i respekt<br />

zahraničních návštěvníků,<br />

i cizí umělci začali vystupovat jako<br />

hosté. A tak po šestnácti letech od<br />

premiéry dosáhla Prodaná nevěsta<br />

stovky představení. Stalo se tak 5.<br />

května 1882.<br />

Ten večer byl pro Smetanu velkým<br />

triumfem. Měl úsměvnou dohru –<br />

obchodní ředitel divadla, když prý<br />

toho večera muselo na 3000 lidí odejít<br />

od pokladny s prázdnou, po dvou<br />

dnech dal sté představení opakovat.<br />

Na divadelní ceduli bylo napsáno:<br />

„Na všeobecnou žádost: druhé sté<br />

představení Prodané nevěsty.“<br />

V roce 1892 zazněla opera na mezinárodní<br />

divadelní výstavě ve Vídni<br />

s mimořádným úspěchem a tím se<br />

jí otevřela cesta na světová pódia.<br />

Smetanův zápis symfonické básně Vltava<br />

Nebylo pak divadla, které by se o ni<br />

neucházelo. Do dnešních dnů je<br />

Prodaná nevěsta tou nejnárodnější<br />

českou operou a také nejznámějším<br />

Smetanovým dílem vůbec.<br />

12<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

Následoval „Dalibor“ a „Libuše“;<br />

první opera propadla, druhá byla<br />

napadána ještě dřív, než bylo dílo<br />

dopsáno. Nakonec ale přece zazněla<br />

jako slavnostní dílo v Národním<br />

divadle a stala se jeho kmenovým<br />

repertoárem.<br />

Mezitím se ohlásila těžká životní<br />

rána, největší neštěstí, jaké hudebníka<br />

může postihnout: Ohluchl.<br />

NEMOC<br />

Donedávna se za příčinu skladatelova<br />

ohluchnutí a pozdějších<br />

tragických projevů pokládal syfilis,<br />

prokletí tehdejší romantické<br />

společnosti.<br />

Krátce před rokem 1990 zkoumal<br />

posmrtné ostatky Bedřicha Smetany<br />

tým lékařů, mezi nimi i stomatolog<br />

Dr. Jiří Ramba, specialista<br />

na čelistní a obličejovou chirurgii.<br />

Ten zjistil, že Smetana měl výrazně<br />

menší pravou část obličeje, kterou<br />

se v pozdějším věku snažil zakrýt<br />

mohutným plnovousem. Na<br />

obličejových kostech měl známky<br />

dlouhodobého infekčního zánětu –<br />

osteomyelitidy. Jako jedenáctiletý<br />

chlapec se Bedřich připletl k výbuchu<br />

prachové nálože, který mu<br />

vmetl do obličeje infikované střepy<br />

z pohnojeného pole, přechodně také<br />

ztratil sluch. Vznikl zánět, který<br />

Smetana jako zázrakem přežil, jenomže<br />

zánět později přešel do chronického<br />

stádia a zachvátil mozkové<br />

pleny. Tím se podle současného lékařského<br />

poznání vysvětlují nejrůznější<br />

obtíže, které musel po celý<br />

život snášet. Mikroskopické vyšetření<br />

prokázalo, že zánět těžce postihl<br />

také ušní kůstky, což vedlo ke<br />

ztrátě sluchu, nakonec se dostavily<br />

i psychické potíže.<br />

Smetana i po ohluchnutí skládal<br />

dál, díky vnitřní intuici a velkým<br />

hudebním schopnostem. Tak<br />

vznikla „Má vlast“, ojedinělé dílo<br />

ve světové hudbě – „Vltavu“ složil za<br />

pouhých 19 dní; následovaly další<br />

opery a narůstající věhlas skladatele.<br />

Už nemusel bojovat o uznání,<br />

po provedení většiny jeho děl lidé<br />

vstávali a mávali hluchému skladateli<br />

do lóže šátky.<br />

Nicméně mu nemoc zachvacovala<br />

stále více i mozek a Smetana<br />

se propadal do duševní choroby.<br />

Posledním dokončeným dílem byl<br />

Smyčcový kvartet d moll, náročná<br />

skladba, jež předběhla svou dobu<br />

o desítiletí. Pak zbýval už jen tragický<br />

konec. Zemřel v ústavu pro<br />

choromyslné.<br />

Zbylo po něm živé dílo prvního<br />

skladatele skutečně české hudby,<br />

která má současně i co říci světu.<br />

Literatura:<br />

Jaroslav Klimecký, Artur Zatloukal<br />

zatloukal@svet.gralu.cz<br />

jaroslav.klimecky@svet.gralu.cz<br />

Gracian Černušák: Dějiny evropské hudby<br />

Josef Teichman: Bedřich Smetana<br />

Otakar Hostinský: Bedřich Smetana<br />

Zdeněk Nejedlý: Bedřich Smetana<br />

Mirko Očadlík: Co máme vědět o Prodané<br />

nevěstě<br />

Hans Bankl: Život a smrt slavných<br />

Zdeněk Mahler: Nekamenujte proroky. Kapitoly<br />

ze života Bedřicha Smetany<br />

http://cs.wikipedia.org/wiki/<br />

Bedřich_Smetana<br />

http://www.helpnet.cz/monitoringmedii/16855-3/jiri-ramba-bedrichsmetana-nemel-syfilis


ZDRAVIE<br />

RAKOVINA?<br />

Minimalizujte<br />

!<br />

Mária Majerová<br />

Dr. Hamer a jeho<br />

GERMAN NEW MEDICINE®<br />

„Milí priatelia, vážení kolegovia,<br />

je pre mňa veľkou cťou obdarovať<br />

vás najväčším darom, aký bohovia<br />

kedy ľudstvu dali. Som prezidentom<br />

tohto kongresu, no momentálne sedím<br />

vo Francúzsku vo väzení za „navádzanie<br />

k praktizovaniu German New<br />

Medicine“ – tak znie oficiálne obvinenie<br />

a rozsudok.<br />

Strávil som vo väzení 8 a pol mesiaca,<br />

kým sa konečne uskutočnilo<br />

súdne pojednávanie. V minulosti,<br />

v r. 1986 odvolali moju aprobáciu<br />

„pre odmietanie zriecť sa svojho verejne<br />

hlásaného železného pravidla<br />

rakoviny (t. j. vyhlásenia o psychosomatickom<br />

pôvode rakovinových ochorení<br />

– pozn. red.) a pre neochotu konvertovať<br />

na tradičnú medicínu“. Už<br />

24 rokov som prenasledovaný, napádaný,<br />

stíhaný a dvakrát aj uvrhnutý<br />

do väzenia, hoci som neurobil nič<br />

zlé – iba to, že som nanovo odhalil<br />

túto nádhernú novú medicínu s Piatimi<br />

biologickými zákonmi Prírody!<br />

Medicínu, ktorá vždycky jestvovala<br />

a stále bude. Toto je, dámy a páni,<br />

celý môj zločin!“<br />

Týmito slovami uviedol v máji<br />

2005 svoj príspevok Päť biologických<br />

zákonov novej medicíny, v ktorom<br />

Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd<br />

Hamer prezentoval svoju prevratnú<br />

teóriu (tzv. German New Medicine®nemeckú<br />

novú medicínu) na 1. Medzinárodnom<br />

kongrese doplnkovej<br />

a alternatívnej liečby rakovinových<br />

ochorení v španielskom Madride.<br />

A ďalej pokračoval:<br />

„Ako za chvíľočku uvidíte, takzvané<br />

choroby, ako sme ich chápali doteraz,<br />

vlastne nejestvujú. Presnejšie povedané,<br />

sú to vlastne Jedinečné účelové<br />

biologické programy Prírody. A tie<br />

sa nemajú liečiť „terapiou“, ale ich<br />

treba nechať prebehnúť ako súčasť<br />

evolučného programu svojou cestou,<br />

pretože ony VŽDY majú svoj konkrétny<br />

biologický zmysel (Piaty biologický<br />

zákon).<br />

Základný problém v našom myslení<br />

tkvie v tom, že 1500 rokov sme<br />

doteraz v Európe praktizovali symptomatickú<br />

medicínu. Usilovne a ortodoxne<br />

sme všetko triedili na „benígne“<br />

a „malígne“: rakovina je zhubná,<br />

mikróby sú nepriatelia, zlá je teplota<br />

i únava, i všetky takzvané „chorobné<br />

symptómy“ považujeme za škodlivé<br />

a musia byť preto vykorenené ako<br />

hriech!“<br />

V ČOM JE GNM NOVÁ?<br />

ko udáva autor, GNM je založená<br />

A na prísne vedeckom základe a je<br />

aplikovateľná na všetky v medicíne<br />

známe ochorenia: na ktoromkoľvek<br />

medicínskom prípade možno odskúšať<br />

a potvrdiť jej Päť biologických<br />

zákonov. Vychádza z toho, že každá<br />

choroba má psychosomatický pôvod –<br />

konkrétny náhly emocionálny šok,<br />

konflikt, ktorý človeka zastihne nepripraveného<br />

(Prvý biologický zákon)<br />

13<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ZDRAVIE<br />

a prejaví sa v psychike, v mozgu<br />

a v určitom orgáne. Druhý biologický<br />

zákon hovorí, že každé ochorenie –<br />

za predpokladu, že sa konflikt vyriešil<br />

– má dve fázy, ktorými Jedinečný<br />

účelový biologický program Prírody<br />

prechádza z aktívnej fázy konfliktu<br />

do ozdravného procesu. Celý vývoj<br />

možno sledovať na troch úrovniach<br />

(psychika – mozog – orgán) súčasne,<br />

spolu s ontogeneticky (= embryonálnym<br />

vývojom) určenými histologickými<br />

zmenami v orgánoch (Tretí<br />

biologický zákon) aj ontogeneticky<br />

danou účasťou mikróbov na tomto<br />

procese (Štvrtý biologický zákon).<br />

Tieto dva zákony vychádzajú z poznatku,<br />

že každý organizmus vo<br />

fáze embryonálneho vývoja vzniká<br />

z troch základných zárodočných<br />

(mozgových) vrstiev; z nich sa ďalej<br />

vyvíjajú jednotlivé orgány a systémy<br />

tela i rozličné mikroorganizmy, ktoré<br />

spolupracujú pri ozdravných procesoch,<br />

a sú nimi riadené po celý čas<br />

svojej existencie. Na základe pochopenia<br />

tejto spojitosti je možné vysloviť<br />

predpoklad, kde v organizme<br />

sa určitý konflikt prejaví alebo prejavil,<br />

prípadne spätne – podľa toho,<br />

kde nastal problém – určiť, aký konflikt<br />

túto zmenu spôsobil. Aj ohnisko<br />

v mozgu reflektuje prebiehajúce<br />

14<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

zmeny. Celý tento proces má podľa<br />

biologických zákonov Dr. Hamera<br />

predurčený priebeh a predovšetkým<br />

konkrétny biologický zmysel (Piaty<br />

biologický zákon). Ide tu teda o vedecky<br />

dokázateľný systém predurčenia,<br />

podľa ktorého – pokiaľ je známa<br />

situácia na jednej úrovni, možno<br />

z nej odvodiť stav na ďalších dvoch<br />

úrovniach. A práve tento systém<br />

predvídateľnosti odlišuje Päť biologických<br />

zákonov Nemeckej novej<br />

medicíny (GNM) od mnohých iných<br />

teórií konvenčnej medicíny.<br />

OSVIETENÝ, ALEBO<br />

BLÁZON?<br />

ňa 18 augusta 1978 Dr. Ryke<br />

D Geerd Hamer, M.D., v tom čase<br />

primár interného<br />

oddelenia onkologickej<br />

kliniky Univerzity<br />

v Mníchove<br />

v Nemecku, dostal<br />

šokujúcu správu, že<br />

jeho syn Dirk bol<br />

postrelený. V decembri<br />

1978 Dirk<br />

následkom zranenia<br />

podľahol. O niekoľko<br />

mesiacov neskôr<br />

Dr. Hamerovi<br />

diagnostikovali rakovinu semenníka.<br />

Keďže dovtedy nebýval nikdy vážne<br />

chorý, vznik nádoru si dal do súvislosti<br />

s tragickou stratou svoho syna.<br />

Dirkova smrť a vlastná skúsenosť<br />

s rakovinou primäli Dr. Hamera,<br />

aby skúmal osobné príbehy svojich<br />

onkologických pacientov. Zistil, že<br />

u všetkých – podobne ako v jeho prípade<br />

– vzniku nádoru predchádzal<br />

náhly, mimoriadne šokujúci zážitok.<br />

Dr. Hamer tento náhly šok označil<br />

ako Syndróm Dirka Hamera (Dirk<br />

Hamer Syndrom - skratka DHS) –<br />

na pamiatku svojho syna, ktorý ho<br />

k bádaniu inšpiroval.<br />

Skúmal CT snímky mozgu svojich<br />

pacientov a odhalil, že tento vonkajší<br />

podnet vytvorí v mozgu ohnisko<br />

a každá choroba – nielen nádory – je<br />

riadená z toho konkrétneho miesta<br />

v mozgu. Zistenie, že toto ohnisko<br />

(tzv. Hamerov fokus) je pozorovateľné<br />

pomocou technického zariadenia<br />

bolo natoľko prekvapivé, že vyvolalo<br />

búrku nevôle mnohých rádiológov.<br />

Na ich námietky, že ide o optický jav<br />

spôsobený prístrojom, bol vyzvaný<br />

i výrobca diagnostického prístroja<br />

(Siemens), aby posúdil sústredné<br />

kružnice, ktorými sa tento fokus na<br />

snímku prejavuje, a ten v r. 1989 toto<br />

podozrenie vylúčil. Napriek tomu sú<br />

CT snímky zobrazujúce tento jav naďalej<br />

predmetom kritiky, výsmechu,<br />

či podozrenia z falšovania, alebo ich<br />

zavádzajúcej interpretácie.


ZDRAVIE<br />

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, nar. 17.5. r. 1935<br />

v Mettman (vo Frízii, Nemecko), študoval medicínu a teológiu<br />

na Univerzite v Tübingene a Erlangene. Ako 22-<br />

ročný úspešne ukončil štúdium teológie a o 4 roky neskôr<br />

promoval i na fakulte medicíny a bol mu udelený diplom<br />

doktora medicíny. Po štúdiách získaval praktické skúsenosti<br />

na rôznych univerzitných klinikách v Nemecku.<br />

V roku 1972 Dr. Hamer zavŕšil svoju špecializáciu z internej medicíny<br />

a pracoval na Univerzitnej klinike v Tübingene ako internista poverený<br />

starostlivosťou o onkologických pacientov. Súčasne vykonával aj súkromnú<br />

prax spolu so svojou manželkou Sigrid.<br />

Preukázal aj mimoriadny talent pri vynaliezaní lekárskych zariadení.<br />

Medzi inými je vlastníkom patentu na nekrvavý skalpel (Hamer-Skalpel),<br />

ktorý reže 20-násobne ostrejšie než žiletka, na špeciálnu pílu na kosti pre<br />

plastickú chirurgiu, a masážny stôl, ktorý sa automaticky prispôsobuje<br />

líniám tela. Tieto vynálezy priniesli Dr. Hamerovi a jeho rodine slušné<br />

finančné zabezpečenie.<br />

Dr. Hamer výsledky svojej práce<br />

prezentoval na Lekárskej fakulte<br />

Univerzity v Tübingene, kde medicínu<br />

vyštudoval, ešte ako svoju dizertačnú<br />

prácu. No univerzita – napriek<br />

tomu, že je zo zákona povinná<br />

výskum Dr. Hamera verifikovať – to<br />

dodnes odmieta. V histórii univerzít<br />

je to bezprecedentný prípad. Napriek<br />

viacerým urgenciám a súdnym nariadeniam<br />

sa dlhé roky stavala k tejto<br />

otázke vyhýbavo. Podobne i oficiálna<br />

medicína odmieta potvrdiť jeho objavy<br />

napriek 30 vedeckým overeniam<br />

zo strany nezávislých lekárov a profesionálnych<br />

organizácií. Jednou z inštitúcií,<br />

ktorá na to poskytla pôdu,<br />

bola i slovenská Univerzita v Trnave,<br />

kde boli výsledky výskumu Dr. Hamera<br />

demonštrované a 8. - 9. septembra<br />

1998 oficiálne verifikované.<br />

Lekárska fakulta univerzity v Trnave<br />

testovala za prítomnosti kolégia<br />

12 profesorov a prednášajúcich na<br />

Onkologickom Inštitúte Sv. Alžbety<br />

v Bratislave a na onkologickom oddelení<br />

Nemocnice v Trnave 7 pacientov<br />

s 20 špecifickými príznakmi.<br />

V oficiálnom stanovisku sa<br />

uvádza:<br />

Cieľom bolo preukázať, či medicínsky<br />

systém Dr. Hamera môže byť<br />

verifikovaný pomocou vedeckej metódy<br />

tak, aby sa dokázalo, že jeho výsledky<br />

sú opakovateľné.<br />

V súlade s pravidlami „Novej Medicíny“<br />

každý jednotlivý prípad ochorenia<br />

bol testovaný v cca 100 rôznych<br />

aspektoch. Pre neúplné výsledky medicínskych<br />

testov nie v každom prípade<br />

bolo hodnotených všetkých 100<br />

aspektov. Napriek tomu zistený skutkový<br />

stav pacientov poukazoval na to,<br />

že všetky uvedené prirodzené zákony,<br />

ktoré sú základom tejto „Novej medicíny“,<br />

sú platné.<br />

Tento systém bol testovaný súčasne<br />

na dvoch konzíliách. Podpísaní sú<br />

toho názoru, že platnosť tohto systému<br />

bola preukázateľne potvrdená s vysokou<br />

mierou pravdepodobnosti.<br />

Veľmi vysoko hodnotíme ľudskosť<br />

Dr. Hamera, jeho etický a starostlivý<br />

vzťah k pacientovi a nový, holistický<br />

prístup k pacientom. Berúc do úvahy<br />

všetky tieto faktory nadobudli sme<br />

dojem, že by sa mala venovať pozornosť<br />

otázke, ako „Novú medicínu“<br />

podľa možnosti čo najskôr uviesť do<br />

praxe.<br />

Napriek všetkému, zamietavé stanovisko<br />

k verifikácii dizertačnej<br />

práce Dr. Hamera napokon odobril<br />

aj súd:<br />

Dňa 12. marca 2008 sudca Správneho<br />

súdu v Sigmaringene (Nemecko)<br />

rozhodol, že Univerzita v Tübingene<br />

(napriek svojej právnej povinnosti)<br />

medicínske výsledky Dr. Hamera,<br />

predložené Lekárskej fakulte univerzity<br />

ako dizertačná práca v roku 1981,<br />

nie je viac povinná verifikovať.<br />

VEDEC, ČI ŠARLATÁN?<br />

Pohľad Dr. Hamera na rakovinu<br />

(a chorobu vôbec) ako na síce neželaný,<br />

no zákonitý dôsledok ľudského<br />

zmýšľania a konania v prvom<br />

rade orientuje pacienta z pasívnej<br />

roly obete do pozície zodpovedného<br />

a aktívneho prístupu k životu.<br />

Spojitosť myseľ – telo nie je nič prekvapivé.<br />

Početné štúdie už aj predtým<br />

poukazovali na to, že nádory, aj<br />

iné ochorenia, sú často dôsledkom<br />

citovej ujmy po traumatickej udalosti.<br />

Táto skutočnosť je najmä prívržencami<br />

celostnej medicíny všeobecne<br />

akceptovaná. Dr. Hamer vo svojom<br />

výskume však pokročil o kúsok ďalej.<br />

Odhalením vznikajúcich ohnísk<br />

v mozgu a využitím poznatkov z embryológie<br />

poukazuje na možnosť celý<br />

dej predvídať.<br />

Rôznorodé životné situácie môžu<br />

spôsobovať mnohoraké šoky, ktoré<br />

v organizme iniciujú najrôznejšie<br />

prejavy „núdzového stavu“, a to<br />

vždy definovaným spôsobom. V organizme<br />

prebiehajú zmeny v súlade<br />

s potrebou, ktorú prežitý šok vyvolal;<br />

spočiatku často skryte, nepozorovane,<br />

až kým rozsah zmien na seba<br />

neupozorní. Preto Dr. Hamer zdôrazňuje<br />

dôležitosť poznania, že choroba<br />

má dve fázy (2. zákon), aby sa<br />

práve táto prehliadaná, aktívna fáza<br />

konfliktu včas odhalila a mohla riešiť.<br />

Nie je to také jednoduché, ako sa<br />

na prvý pohľad zdá. Často totiž ide<br />

o konflikty, ktorých si človek nie je<br />

vedomý. Tu je nový, citlivý prístup lekára<br />

ako človeka schopného empatie<br />

15<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ZDRAVIE<br />

a porozumenia snáď oveľa dôležitejší<br />

než medikamentózna liečba.<br />

Pomáha pacientovi chápať, že nie je<br />

bezmocný, ale že ide o zákonitý dej,<br />

v súlade s vyšším poriadkom, ktorý<br />

sa učíme poznávať a vo svojom konaní<br />

zohľadňovať.<br />

Na rozdiel od zvierat, ktoré zažívajú<br />

biologické šoky konkrétne, napr.<br />

náhlu stratu svojho územia, stratu<br />

potomka, neočakávanú hrozbu hladom,<br />

smrteľný strach a iné, myseľ človeka<br />

dokáže vnímať tieto biologické<br />

konflikty aj v prenesenom význame:<br />

muž pri náhlej strate domova alebo<br />

pracovného miesta môže trpieť „konfliktom<br />

straty územia“; ženský „konflikt<br />

hniezda“ sa môže týkať nepohody<br />

v rodine, „konflikt opustenosti“<br />

môže byť spustený nepredvídaným<br />

rozvodom alebo hospitalizáciou, či<br />

16<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

odchodom dieťaťa z domu; u detí sa<br />

objaví po rozchode rodičov, alebo<br />

keď sa matka rozhodne vrátiť do<br />

zamestnania.<br />

Vezmime si napr. rakovinu pľúc:<br />

biologickým konfliktom spojeným<br />

s pľúcami je „strach zo smrti“, vyjadrený<br />

ako neschopnosť dýchať. Zo<br />

spôsobeného šoku (pričom nie je dôležité,<br />

či je tento strach opodstatnený<br />

alebo nie), sa bunky pľúcnych váčkov<br />

začnú množiť – aby sa zvýšila kapacita<br />

pľúc a tým optimalizovala šanca<br />

organizmu na prežitie. Toto množenie<br />

sa pľúcnych buniek a vznik nádoru<br />

nie je teda neriadeným, nezmyselným<br />

procesom, ale slúži presne<br />

určenému biologickému účelu.<br />

Odhalený konflikt musí človek<br />

nielen vnútorne vyriešiť, ale uviesť<br />

zmenu do praxe – to znamená často<br />

riešenie zložitých vzťahových situácií,<br />

kde je mnohokrát ťažkým orieškom<br />

práve postoj ostatných ľudí, ktorých<br />

sa konflikt týka.<br />

Po vyriešení konfliktu mozog dá<br />

pokyn na zrušenie „stavu núdze“ –<br />

v tomto prípade na zastavenie množenia<br />

a zároveň na likvidáciu týchto<br />

nadbytočných pľúcnych buniek (nádoru).<br />

Organizmus sám je za určitých<br />

podmienok (pomocou príslušných<br />

baktérií) schopný zmnožené<br />

bunky rozložiť a zbaviť sa ich; podľa<br />

okolností tento dej môže trvať rôzne<br />

dlhý čas a môže byť sprevádzaný<br />

dramatickými vonkajšími prejavmi,<br />

ako sú opuchy, bolesť, zápal, horúčka,<br />

výtoky a hnis spolu s niektorými<br />

nádormi, i zmenami na ohnisku<br />

v mozgu, ktoré z hľadiska konvenčnej<br />

medicíny bývajú identifikované<br />

ako rakovinové ochorenie.<br />

V tej súvislosti Dr. Hamer považuje<br />

za nutné zdôrazniť, že už samotné<br />

riešenie traumatickej citovej<br />

skúsenosti (fáza aktívneho konfliktu)<br />

môže mať za následok veľmi silný<br />

nápor nepríjemných sprievodných<br />

symptómov s možnými vážnymi<br />

komplikáciami, i keď častejšie sa výrazne<br />

pozorovateľné fyzické symptómy<br />

objavujú až v druhej, ozdravnej<br />

fáze. Keďže psychika, mozog<br />

i zodpovedajúci orgán vždy pracujú<br />

synchrónne, je nesmierne dôležité<br />

regulovať tento proces, prípadne<br />

„zmierniť“ prudkosť konfliktu ešte<br />

pred jeho plným vyriešením.<br />

Za určitých okolností je dokonca<br />

kategoricky prikázané konflikt NE-<br />

RIEŠIŤ – aby sa predišlo ťažkej<br />

ozdravnej kríze (mozgová príhoda,<br />

infarkt a pod.).<br />

FILANTROP, ALEBO<br />

NETVOR?<br />

Dr. Hamer v zmysle svojich Piatich<br />

biologických zákonov u onkologických<br />

pacientov nekompromisne<br />

odmietal až dosiaľ používanú drastickú<br />

„liečbu“ pomocou chemoterapie<br />

a rádioterapie. Je pochopiteľné, že<br />

takéto radikálne stanovisko nemohlo<br />

ostať bez odozvy oficiálnych kruhov –<br />

silnejúce útoky proti nemu vyústili<br />

napokon v obvinenia z porušovania<br />

Hippokratovej prísahy a následné<br />

odobratie lekárskeho diplomu.<br />

NAKONIEC SOM SI MUSEL POLOŽIŤ OTÁZKU,<br />

ČI NAŠE CHÁPANIE A NAŠE PONÍMANIE<br />

CHOROBY NIE JE ÚPLNE NESPRÁVNE –<br />

PRE NAŠE NEPOCHOPENIE BIOLOGICKÉHO<br />

ÚČELU CHOROBY


ZDRAVIE<br />

Keďže v presvedčení o svojej pravde<br />

naďalej radil onkologickým pacientom<br />

nepodstupovať tradičné liečebné<br />

postupy, za toto nezákonné počínanie<br />

bol niekoľkokrát uväznený.<br />

Ako je zrejmé, jeho filozofia zdravia<br />

a choroby má okrem nadšených<br />

nasledovníkov aj veľmi vehementných<br />

odporcov. Na internetových<br />

stránkach možno nájsť – niekedy<br />

vedecky dôstojnú, inokedy bulvárne<br />

nedôstojnú – ostrú kritiku kolegov,<br />

námietky a svedectvá pacientov<br />

alebo ich príbuzných.<br />

Odborné medicínske kruhy kritizujú<br />

Dr. Hamera za nedostatočnú vedeckú<br />

serióznosť; jeho prístup k chorobe<br />

ako k účelovému biologickému<br />

programu Prírody, ako aj teóriu pozitívnej<br />

účasti baktérií na ozdravnom<br />

procese odmietajú ako nepodložené<br />

a klinicky nepreukázané. Táto kritika<br />

však vyznieva veľmi paradoxne<br />

v situácii, keď oficiálna veda všemožne<br />

bojuje proti tomu, aby sa tieto<br />

nové poznatky verifikovali. Sám Dr.<br />

Hamer využil všetky svoje finančné<br />

prostriedky, aby svoje poznanie šíril<br />

a jeho platnosť preukázal. Svoju filozofiu<br />

podrobne popisuje vo svojej knihe<br />

Krebs – Krankheit der Seele (Rakovina<br />

– ochorenie duše). Ako hovorí:<br />

„Dňom i nocou rozmýšľam, ako vám<br />

pomôcť proti našim vládnúcim, ktorí<br />

sa všetkou svojou mocou zasadzujú<br />

o to, aby udržali rakovinu ako nemoc,<br />

na ktorú sa povinne zomiera...!“<br />

Najviac si však Dr. Hamer znepriatelil<br />

kolegov – lekárov svojím<br />

vyhlásením, že rakovinové nádory<br />

netvoria metastázy. Podľa jeho poznatkov<br />

ide vždy o súbeh viacerých<br />

konfliktných udalostí, ktoré v organizme<br />

pôsobia a nachádzajú sa v rôznych<br />

vývojových štádiách. Diagnóza<br />

„rakovina“ býva nezriedka jednou<br />

z nich. I v tomto prípade ide o patovú<br />

situáciu – vyžadujú sa klinické dôkazy,<br />

no kým chýbajú, nemožno túto<br />

hypotézu uznať a uviesť do praxe.<br />

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer<br />

a Caroline Markolin, Ph.D.<br />

Dr. Hamer i jeho pokračovatelia<br />

vždy kladú dôraz na nevyhnutnosť<br />

aktívneho prístupu pacienta k svojmu<br />

problému: pochopením súvislostí dospieť<br />

k vyriešeniu konfliktu, správne<br />

sa rozhodovať a prevziať za svoje rozhodnutia<br />

náležitú zodpovednosť – to<br />

sú základné predpoklady na ceste<br />

k zdraviu. I to však nie je zárukou, že<br />

choroba pominie natrvalo – ohnisko<br />

v mozgu je vlastne pamäťová stopa,<br />

ktorú určité životné okolnosti môžu<br />

opätovne oživiť (tomu Dr. Hamer<br />

pripisuje i tzv. chronické ochorenia,<br />

alergie, astmu a pod.) Pokiaľ rozhodnutia<br />

človeka k zmene nepramenia<br />

z jeho slobodnej vôle a ak nemajú<br />

podporu v trvalom úsilí o ich uplatnenie,<br />

niet sily, ktorá by pomohla – či<br />

už ide o zdravie, porozumenie alebo<br />

akúkoľvek zmenu v živote.<br />

Nech už je tak či onak: súčasná<br />

úroveň vedomostí a predovšetkým<br />

informačná explózia majú za následok,<br />

že dokážu poprieť alebo potvrdiť<br />

čokoľvek – rozum dokáže obhájiť<br />

všetko. Je nevyhnutné veci bdelo<br />

skúmať; naše poznanie však potrebujeme<br />

paradoxne čoraz viac opierať<br />

o to ľudské v človeku – o náš vlastný<br />

cit a vyciťovanie pravej podstaty vecí.<br />

To má byť impulzom našich rozhodnutí.<br />

To je to, čo nazývame slobodnou<br />

vôľou človeka. Rozum nám<br />

Pre európskych záujemcov je pripravovaný<br />

9-dňový GNM Megaseminár<br />

(v angličtine) v dňoch 22. – 30.<br />

augusta 2009 v Rakúsku<br />

Uzávierka prihášok: 31. júl 2009<br />

Vedie: Caroline Markolin, Ph.D. –<br />

oficiálna lektorka German New Medicine®<br />

na plný úväzok, vyškolená<br />

a osvedčená Dr. Hamerom.<br />

Žije v Kanade, prednáša na víkendových<br />

seminároch GNM v Montreali<br />

a Vancouveri.<br />

Udržiava oficiálnu webovú stránku<br />

GNM®:<br />

www.germannewmedicine.com<br />

dáva možnosť chápať súvislosti a tak<br />

usmerňovať svoje konanie, ktorého<br />

následky sú predurčené zákonmi<br />

univerza. Máme ich poznávať a rešpektovať.<br />

A je nádherné, že smieme –<br />

i za cenu omylov a často bolestných<br />

prežití – tieto láskyplné zákony stvorenia<br />

skúmať, poznať a využívať pre<br />

dobro vlastné, i na úžitok svetu.<br />

Mária Majerová<br />

majerova@svetgralu.sk<br />

Zdroje:<br />

• Caroline Makrolin, Ph.D.: GNM – Dr. Hamer´s<br />

Medical Paradigm - EXPLORE!<br />

6/2007<br />

• Ventegodt S., Andersen N.J., Merrick J.: Rationality<br />

and Irrationality in Ryke Geerd<br />

Hamer´s System for Holistic Treatment of<br />

Metastatic Cancer - The scientificWorld-<br />

JOURNAL 5/2005 (www.thescientificworld.<br />

com)<br />

• www.germannewmedicine.com<br />

• www.pilhar.com<br />

17<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


TÉMA<br />

Je rodina<br />

PREŽITOK?<br />

Marie Šuláková<br />

P<br />

ýta sa matka svojich detí: „Čo<br />

je to rodina?“ „Dospelí sa volajú<br />

mama a otec, ostatní sú<br />

deti a tí všetci sa majú radi. Mama<br />

kŕmi deti a otec sa stará o to, aby bolo<br />

za čo nakupovať.“ „Otec je pre deti<br />

mužský vzor a mama ženský. Otec<br />

robí chlapskú prácu, mama ženskú,<br />

ale otec jej môže pokojne pomáhať,<br />

keď je toho viac...“ „Otec by mal mať<br />

iba jednu ženu – a nie ako niekde pripúšťajú<br />

mnohoženstvo alebo niekde<br />

homosexuáli uzatvárajú registrované<br />

partnerstvo. Hlavne by sa nemali<br />

hádať a mali by si pomáhať…“ Tak<br />

si to myslia deti vo veku zhruba od<br />

sedem do dvanásť rokov, súrodenci<br />

z tzv. tradičnej rodiny, kde sa muž<br />

a žena vzali, pretože sa mali radi a tiež<br />

preto, že sa im malo čoskoro narodiť<br />

dieťatko. Otec sa vloží do debaty: „Rodina?<br />

Hlavne, keď sa majú radi, a keď<br />

už sa niečo nepodarí, musia sa vedieť<br />

ospravedlniť a musia si vedieť odpustiť<br />

a povedať si, že už takú chybu v budúcnosti<br />

neurobia.“<br />

Táto rodina nie je z tých najdokonalejších.<br />

Občas sa tam trochu pohádajú,<br />

občas sa im všetko nedarí tak, ako si<br />

predstavovali – občas nezvládajú svoje<br />

úlohy tak, ako by mali, deti sú občas<br />

dosť nezbedné. Táto rodina však veľmi<br />

túži po harmonickom zväzku, a tak<br />

skutočne každý svár končí nakoniec<br />

trvalým mierom, pohladením, uzmierením,<br />

odpustením. Matka i otec si<br />

18<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

v napätých<br />

situáciách<br />

stokrát v duchu<br />

povedali, že by<br />

bolo najlepšie z toho<br />

všetkého odísť. Ale už<br />

po chvíli im je jasné, že bez<br />

tých ostatných by to bolo smutné,<br />

chudobné, nenaplnené… Pre rodinu,<br />

v ktorej to má fungovať, musíte obetovať<br />

spánok, sčasti svoje materiálne<br />

pohodlie, sčasti svoju vlastnú slobodu,<br />

sčasti i kariéru.<br />

Celkom nemoderná rodina, však?<br />

Veď štatistiky posledných rokov hovoria,<br />

že každé tretie dieťa sa narodí nemanželskému<br />

páru. Je to vraj jednoduchšie<br />

– majú z toho väčšie sociálne<br />

výhody, a keď to neklape, jednoducho<br />

sa rozídu, o deti sa, samozrejme, dobre<br />

postarajú – jeden týždeň s mamou,<br />

druhý s otcom – alebo ešte lepšie, volajme<br />

ich krstným menom – týždeň<br />

s Táňou, víkend s Pavlom – stále lepšie,<br />

ako na seba doma kričať, riešiť<br />

problémy, viazať sa, vzdať sa vlastnej<br />

slobody, nakoniec – polovica manželstiev<br />

aj tak končí rozvodom, tak prečo<br />

vlastne riskovať?<br />

Je to tak. Ukážte mi rodinu s deťmi,<br />

kde to klape celkom bez problémov…<br />

a ak v takej už žijete, potom úprimne<br />

gratulujem. Sociológovia uvádzajú, že<br />

tradičná rodina u nás ostáva pravidlom<br />

skôr už iba u menšiny ľudí. Dalo by sa<br />

povedať, že čím ďalej tým rozšírenejší<br />

je dlhodobý<br />

život<br />

bez partnera<br />

a detí, to<br />

všetko na úkor<br />

tradičnej rodiny.<br />

Skutočne by sa mohlo<br />

zdať, že netradičná rodina – tzn.<br />

rodina, kde sa deti rodia nemanželským<br />

párom, môže mať celý rad<br />

výhod… a to ešte buďme radi, že nežijeme<br />

v dobe alebo v krajine, kde nám<br />

ženícha alebo nevestu vyberú rodičia.<br />

Sociológovia ďalej uvádzajú, že v živote<br />

mnohých dvadsiatnikov a tridsiatnikov<br />

chýba vlastná rodina a deti,<br />

ktoré v období reálneho socializmu<br />

boli považované za základný znak dosiahnutia<br />

dospelosti a osamostatnenia<br />

sa od rodičov. Zdá sa, že sa v súčasnosti<br />

stále viac presadzuje dospelosť<br />

bez rodiny a bez detí. Platíme za to<br />

postupnou stratou schopnosti partnerského<br />

spolužitia a prispôsobenia<br />

sa inému človeku.<br />

A tak sa ľudia často sami seba pýtajú,<br />

kvôli čomu vlastne ešte uzatvárať<br />

manželstvo. Dnes sa už na vás predsa<br />

nikto nebude pozerať s opovrhnutím,<br />

keď budete slobodná matka, keď<br />

budete žiť s priateľom alebo hoci bez<br />

neho… Manželstvo stráca na príťažlivosti,<br />

pretože vyžaduje prijatie vopred<br />

určených rolí. Spolužitie v nezáväznom<br />

zväzku sa naopak oceňuje, chápe<br />

sa ako „slobodnejšia“ forma spolužitia,


TÉMA<br />

ktorá lepšie vyhovuje individuálnym<br />

požiadavkám. Manželský život musí<br />

konfliktné tendencie partnerov naopak<br />

vstrebávať (Singly, 1999).<br />

Kresťanské náboženské obrady stavajú<br />

na myšlienke, že svadobným<br />

úkonom spája oboch snúbencov sám<br />

Boh – a manželstvo sa uzatvára v nebi.<br />

Napríklad Abd-ru-shin vo svojom<br />

diele Vo svetle Pravdy uvádza: „Že<br />

bolo manželstvo uzatvorené v nebi<br />

znamená, že obaja manželia boli pre<br />

seba už dopredu vyhliadnutí pred<br />

vstupom alebo pri vstupe do tohto pozemského<br />

života. Ale toto predurčenie<br />

spočíva iba vo vlastnostiach, ktoré si<br />

priniesli a ktorými sa obaja vzájomne<br />

dokonale dopĺňajú. Takí ľudia sú si<br />

teda určení.“<br />

Na tzv. nevýhodách je možné teraz<br />

pochopiť, prečo sú manželstvá vlastne<br />

také dôležité a čo je ich zmyslom.<br />

Vráťme sa do rodiny, o ktorej bola reč<br />

na začiatku. K vypätej situácii, keď<br />

si manželia v duchu hovoria: „Ak by<br />

sme nemali deti a neboli v manželskom<br />

zväzku, už by sme sa vari rozišli.<br />

Aké jednoduché to majú ľudia, ktorí<br />

nemajú deti, ktorí si môžu iba tak zbaliť<br />

kufre a ísť…“ Iste nie je zmyslom<br />

manželstva trpieť v neharmonickom<br />

zväzku, ktorý nikam nevedie, v neslobode<br />

byť dokonca obeťou domáceho<br />

násilia. Nie je zmyslom manželstva<br />

pripraviť sa o slobodu. No ak hovoríme<br />

o zväzku, kde na problémoch<br />

obaja partneri dozrievajú, vyvíjajú sa,<br />

kde majú možnosť jeden pred druhým<br />

prejaviť svoje dobré aj zlé vlastnosti,<br />

učiť sa vzájomnej úcte, tolerancii,<br />

potom žijú často omnoho slobodnejšie<br />

ako osamelí jedinci večne hľadajúci<br />

Učiť sa vzájomnej úcte, tolerancii<br />

znamená žiť slobodnejšie, než osamelo<br />

hľadať ideálny protiklad<br />

svoj ideálny protiklad. Už-už sa im<br />

zdá, že ho našli… ale kvôli strate vlastného<br />

pohodlia a nutnej zmene zlozvykov<br />

a zlých vlastností sa opäť<br />

rozchádzajú. Potom nachádzajú<br />

nového partnera<br />

a skúsenosť sa<br />

opakuje až do úplného<br />

sprotivenia.<br />

Jedna známa<br />

po takejto skúsenosti<br />

povedala<br />

– „To si nevyberieš,<br />

všetci<br />

sú rovnakí…“<br />

A potom sú<br />

tu deti. Istá novinárka<br />

sa spýtala<br />

matky niekoľkých detí:<br />

„Je najvyšším zmyslom života<br />

mať deti?“ Matka na to<br />

odpovedala: „Netvrdím, že mať deti<br />

je to najdôležitejšie na svete. Ale myslím,<br />

že mať deti je niečo prirodzené,<br />

k čomu by dvaja milujúcí sa ľudia<br />

mohli dospieť – pokiaľ sa to, samozrejme,<br />

dá. Materstvo je dar. Ste blažená,<br />

keď čakáte dieťa, keď dáte možnosť<br />

niekomu ďalšiemu, aby tu prežil<br />

svoj život, aby sa prejavil – a vy môžete<br />

stáť pri ňom a do určitého veku mu pomáhať.<br />

Je to nesmierne krásne – i za tú<br />

cenu únavy, starostí, straty vlastného<br />

pohodlia.“ Novinárka: „A existuje nejaké<br />

pravidlo, rada, ako zvládať problémy<br />

v rodine?“ Matka: „Najdôležitejší<br />

vždy bol, je a bude partnerský vzťah,<br />

zakotvený v láske. To je jediný recept<br />

na šťastnú rodinu. Akonáhle budú<br />

žiť pekne manželia, potom pri nich<br />

budú mať ich deti vždy dobré zázemie,<br />

všetko zvládnu, prenesú sa ponad<br />

všetky problémy. Nemilovať sebecky.<br />

To znamená, že si poviete – Som rada,<br />

že môžem patriť práve tebe (že môžem<br />

byť tvojou ženou, tvojím<br />

mužom…) a nie – Som<br />

rada, že ťa mám. To je<br />

málo…“<br />

Články o rodine,<br />

rozhovory s matkami<br />

patria<br />

k najčastejším,<br />

najčítanejším,<br />

zároveň k tým<br />

najobyčajnejším…<br />

a predsa<br />

sa život v rodine<br />

môže prirovnať<br />

k vysokej<br />

škole, v ktorej síce nekončíte<br />

s diplomom, ale<br />

s bohatstvom, skúsenosťami,<br />

pri ktorých dozrievate. Akonáhle sa<br />

naučíte žiť v mieri a láske so svojou<br />

rodinou, so svojimi najbližšími, akonáhle<br />

sa poučíte z chýb, potom nájdete<br />

kľúč k šťastiu. Nedá mi to nepripomenúť<br />

nakoniec slová farára Antonína<br />

Huvara: „Najdôležitejšie je zachovať si<br />

radosť. Každý deň má v sebe dosť trápenia.<br />

Ale jediný deň nám aj na celý<br />

život môže zachrániť i tú radosť, ktorá<br />

nám pomáha, aby sme tým ostatným<br />

mohli ísť ako také svetielko, aby videli<br />

ten správny chod života. Žiadne<br />

zlozvyky a žiadne ospravedlňovanie<br />

chýb. Je potrebné postaviť sa pravdivo<br />

ku všetkému; za chyby sa treba<br />

ospravedlniť, za krivdy robiť pokánie.<br />

Ale každopádne si udržať to, čomu<br />

sa hovorí radostné ponímanie života.<br />

A každý deň znovu...“<br />

Marie Šuláková<br />

marie.sulakova@svet.gralu.cz<br />

19<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


Tatjana a Pavel Kopřivovi<br />

TRESTANÍM<br />

DETÍ<br />

si dospelí autoritu nezaistia<br />

Majú tresty vo výchove svoje miesto? A pokiaľ<br />

sa im chceme vyhnúť – ako inak môžeme<br />

deťom vymedziť hranice a zaistiť si<br />

u nich autoritu?<br />

„Je užitočné, že sa začal rúcať mýtus o trestoch<br />

ako o nevyhnutnej súčasti výchovy,“<br />

hovoria psychológovia Tatjana a Pavel Kopřivovci,<br />

rodičia piatich detí a spoluautori<br />

knihy Rešpektovať a byť rešpektovaný.<br />

V nasledujúcich riadkoch vám prinášajú<br />

odpovede na najčastejšie kladené otázky<br />

ohľadne výchovy a trestov.<br />

Myslíte si, že je vo výchove skutočne<br />

možné zaobísť sa bez trestu?<br />

Deti potrebujú hranice. Tie sa však<br />

dajú budovať aj inak než pomocou<br />

trestov. Sme presvedčení, že dospelí<br />

môžu byť dobrými rodičmi a vychovávateľmi<br />

a pritom nemusia deti trestať.<br />

Sú však na to potrebné dve veci: uvedomiť<br />

si riziká trestov, predovšetkým<br />

tie dlhodobé, a vedieť, ako reagovať,<br />

keď sa deti správajú nevhodne.<br />

Čo je vlastne trest?<br />

Zneužitie fyzickej sily alebo moci<br />

danej postavením na odplatu alebo<br />

na to, aby sme donútili druhých urobiť<br />

20<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

to, čo chceme my. Tresty by sa nemali<br />

zužovať len na fyzické; oveľa horšie<br />

z hľadiska dlhodobých účinkov na<br />

charakter, sebaúctu a vzťahy môžu<br />

byť tresty psychické, napríklad keď<br />

s vami rodič alebo partner niekoľko<br />

týždňov nehovorí.<br />

Používanie trestov sa zdôvodňuje<br />

potrebou udržania si autority a rešpektu.<br />

Potrebujú deti autoritu?<br />

Áno, ale v tom zmysle, že sú obklopené<br />

dospelými, ktorých si vážia. Je<br />

rozdiel medzi autoritou ako vplyvom,<br />

spočívajúcou v tom, že si niekoho<br />

vážime a autoritou ako mocou,<br />

zakladajúcou sa na strachu. Trestom<br />

si dospelí vplyv a úctu nezaistia, prinajlepšom<br />

dosiahnu to, že sa ich deti<br />

budú báť a vyhovejú im, aby sa vyhli<br />

nepríjemnostiam.<br />

A ako si potom deti vážia samých<br />

seba?<br />

To je zásadná otázka. Trestaním vysielame<br />

skryté posolstvo, že ten, koho<br />

trestáme, vlastne zaveľa nestojí – inak<br />

by sme sa k nemu predsa takto nesprávali.<br />

Tresty tak – napriek tomu, že to<br />

nemáme v úmysle – podkopávajú sebaúctu<br />

detí. Vysoká sebaúcta znamená,<br />

že si vážime samých seba a prijímame<br />

sa ako hodnotná ľudská bytosť. Dalo<br />

by sa to tiež vyjadriť pojmom ľudská<br />

dôstojnosť. Pomoc deťom, aby rozvíjali<br />

svoju sebaúctu, kladieme v rámci<br />

výchovného pôsobenia veľmi vysoko.<br />

Človek, ktorý má primeranú sebaúctu,<br />

si váži aj druhých ľudí. A opačne, ak si<br />

niekto neváži sám seba, nemusí si vážiť<br />

ani ostatných a môže im prípadne aj<br />

ubližovať.<br />

Aké je podľa vás najväčšie riziko<br />

trestov?<br />

Posolstvo moci. Trestaním sa deti<br />

učia, že ubližovanie je legálny nástroj<br />

výchovy a riešenia problémov medzi<br />

ľuďmi. Použiť tento nástroj pravdaže<br />

môže iba ten, kto má moc. A tak sa<br />

deti učia na jednej strane ustupovať<br />

moci, a na druhej strane, aby samé<br />

mohli tento nástroj používať, moc<br />

získať. Moc je dôležitejšia než zákony<br />

a pravidlá. Keď získajú moc nad druhými,<br />

môžu si robiť, čo chcú. Toto posolstvo<br />

je napríklad obsiahnuté v situácii,<br />

keď rodič vypláca svojho potomka,<br />

ktorý ublížil mladšiemu súrodencovi,<br />

so slovami: To máš za to, že si mu ublížil!<br />

Teraz si už snáď budeš pamätať, že


TÉMA<br />

takto sa správať nemôžeš! – Čo sa dieťa<br />

po takejto lekcii naučilo pre život?<br />

To asi súvisí aj s potláčaním<br />

súcitu.<br />

Aby deti nemuseli opakovane prežívať<br />

nepríjemné pocity súvisiace s trestaním,<br />

môžu ich začať potláčať. Stáva sa,<br />

že potom vyhlásia, že im už tresty prestali<br />

prekážať. Deti (a neskôr dospelí!)<br />

tak však strácajú kontakt s niektorými<br />

oblasťami svojho prežívania, čo<br />

môže viesť k potlačeniu schopnosti<br />

citiť s druhými a naopak k tomu, že<br />

budú tolerovať násilie ako „normálne“.<br />

Mnohí rodičia, ktorí trestajú svoje deti,<br />

boli ako deti sami trestaní, avšak tieto<br />

nepríjemné zážitky potlačili.<br />

Niekto ale napriek všetkému tvrdí,<br />

že tresty motivujú.<br />

Známy psychológ Zdeněk Matějček sa<br />

o trestoch vyjadril tak, že zastavujú,<br />

ale nebudujú.<br />

Trestom môžeme niekoho donútiť,<br />

aby urobil, čo chceme, ale nemali by<br />

sme si nahovárať, že tým niečo budujeme<br />

v jeho „vnútri“. Deti sa majú<br />

naučiť robiť dôležité činnosti z takzvanej<br />

vnútornej motivácie, preto, že pochopili<br />

ich zmysel a užitočnosť. Potom<br />

ich budú vykonávať, aj keď nad nimi<br />

nebude stáť žiadna kontrola. Vyhrážkami<br />

alebo trestom dosiahneme to,<br />

že dieťa niečo urobí preto, aby sa zavďačilo<br />

autorite a vyhlo sa ďalším nepríjemnostiam.<br />

Tresty teda motivujú,<br />

ale ide o motiváciu, ktorú označujeme<br />

ako vonkajšiu. Jej rizikom je v tomto<br />

prípade to, že správne konanie je len<br />

účelové a trvá, pokiaľ trvá hrozba. (Ak<br />

si neurobíš tie úlohy, nebudeš sa dívať<br />

na televíziu!)<br />

Dá sa povedať, že tresty môžu ohroziť<br />

morálny vývoj detí?<br />

V snahe vyhnúť sa ďalším trestom<br />

a nepríjemnostiam sa deti učia maskovať<br />

chyby a neúspechy, učia sa klamať<br />

a podvádzať. Môže sa z toho stať<br />

návyk, ktorý niekoho sprevádza až<br />

do dospelosti. A je tu ešte riziko trestov<br />

ako „výmenného obchodu“ alebo<br />

„odpustkov“ – nevhodné správanie sa<br />

akoby odčiňuje trestom, a nie je už<br />

vlastne dôvod niečo naprávať. Dieťa<br />

napríklad dostane pár zaúch za to, že<br />

bolo drzé. Záver, ktorý si z toho môže<br />

urobiť, by sa dal vyjadriť asi takto: nie<br />

je potrebné sa ospravedlňovať alebo<br />

chybu napraviť – veď som už dostal<br />

trest. Alebo dokonca: pokiaľ znesiem<br />

tých pár zaúch, môžem si robiť, čo<br />

chcem. Trestaním sa teda deti môžu<br />

učiť prijímať tresty, ale neučí ich to,<br />

ako konať správne.<br />

Toto všetko si asi väčšina dospelých<br />

neuvedomuje. Keď trestajú, jednoducho<br />

chcú, aby si deti počínali<br />

správne.<br />

Áno, väčšina ľudí, ktorí používajú<br />

tresty, tak koná s najlepšími úmyslami.<br />

Avšak niekedy dochádza k niečomu<br />

inému než zamýšľame, pretože si<br />

nie sme vedomí všetkých súvislostí.<br />

Jeden z motívov trestov je primäť deti<br />

k správnemu konaniu – akoby sme<br />

predpokladali, že po treste dieťa pôjde<br />

a napraví, čo spôsobilo, vysvetlí svoje<br />

správanie, alebo sa ospravedlní. Negatívne<br />

emócie, ktoré trest vyvolá,<br />

však presne toto skomplikujú. Všetci<br />

predsa z vlastnej skúsenosti vieme,<br />

ako rozumne sa správame, keď sme<br />

pod vplyvom emócií!<br />

Deti si často aj bez trestu veľmi<br />

dobre uvedomujú, že sa zachovali<br />

nesprávne, a majú snahu to napraviť.<br />

Alebo im toto poznanie môžeme<br />

sprostredkovať my. Pokiaľ ale príde<br />

trest, energia ich negatívnych emócií<br />

sa zameria viac na toho, kto ich potrestal,<br />

než na nápravu.<br />

Čo teda namiesto trestov?<br />

Vyhýbať sa pri výchove trestom, samozrejme,<br />

neznamená, že nereagujeme<br />

na nevhodné správanie detí. To<br />

by bolo v mnohých prípadoch ešte<br />

horšie, než keby sme dieťa potrestali.<br />

Základnou alternatívou trestu je, že<br />

dieťa nejakým spôsobom prežije prirodzené<br />

alebo logické dôsledky svojho<br />

nesprávneho konania. Logickými ich<br />

nazývame preto, že logicky vyplývajú<br />

z previnenia, na rozdiel od trestov,<br />

ktoré s previnením väčšinou vôbec<br />

nesúvisia – dieťa niečo rozbije, rodič<br />

mu vynadá, dá mu zaucho a uprace<br />

to sám. Dospelí majú dieťaťu pri jeho<br />

výchove pomáhať uvedomovať si tieto<br />

dôsledky a hľadať spôsoby, ako veci<br />

napraviť. Keď dieťa stratí mobil, prirodzeným<br />

dôsledkom je, že ho nejaký<br />

čas nebude mať. Ďalším dôsledkom<br />

môže byť, že sa bude podieľať na zakúpení<br />

nového. Keď niečo zničí alebo<br />

rozbije, môže to – v závislosti od veku –<br />

upratať, pokúsiť sa to opraviť či prispieť<br />

zo svojho vreckového na novú<br />

vec. Niekedy sa nedá urobiť nič iné,<br />

než sa ospravedlniť. Keď sa dieťa oneskorí,<br />

prirodzeným dôsledkom je aj<br />

to, že počuje od rodičov, že oň mali<br />

strach, že do budúcna očakávajú, že<br />

v takej situácii zavolá, a že by si priali<br />

urobiť s ním takú dohodu, s ktorou by<br />

boli spokojné obe strany.<br />

V takýchto situáciách však bývame<br />

pod vplyvom emócií.<br />

Áno, a to, čo hovoríme, môžeme, samozrejme,<br />

hovoriť i zvýšeným hlasom<br />

s príslušnými sprievodnými emóciami.<br />

Veľmi však záleží na tom, aké vyberáme<br />

slová. Nemáme obviňovať, ale<br />

použiť takzvané ja-výroky, v ktorých<br />

oznamujeme, ako sa cítime, čo potrebujeme<br />

a čo očakávame. (Hnevám sa,<br />

že sa nedodržala naša dohoda. Vulgárne<br />

výrazy mi skutočne prekážajú.<br />

Chcela by som, aby si ich nepoužíval<br />

aspoň predo mnou.) Aj z prirodzeného<br />

dôsledku sa dá urobiť trest tým,<br />

že zvolíme mocenský spôsob komunikácie<br />

– výčitky, obvinenia, vyhrážky,<br />

iróniu, príkazy, atď.<br />

Vyhnúť sa týmto spôsobom asi<br />

nie je vôbec ľahké. Ako inak sa dá<br />

postupovať?<br />

Tým najdôležitejším je spoluúčasť dieťaťa<br />

na riešení a na náprave. V praxi<br />

to znamená stručne opísať situáciu,<br />

alebo vyjadriť nesúhlas s určitým<br />

správaním a čo najskôr sa obrátiť<br />

21<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


TÉMA<br />

na dieťa napríklad so slovami: Tak<br />

čo teraz navrhuješ? Ako to budeme<br />

riešiť? Alebo: Môžeš si do zajtra premyslieť,<br />

čo s tým urobíme. Očakávam,<br />

že sa budeš podieľať na náprave. Až<br />

keby dieťa samo nič nenavrhlo, môžeme<br />

dať stručné námety na to, čo by<br />

v danej situácii pomohlo, alebo mu<br />

dať na výber, kedy, ako alebo s kým sa<br />

pokúsi situáciu riešiť. Dlhé monológy<br />

dospelých, „napomínanie“, ktoré je<br />

vlastne kázaním, ako by sa deti mali<br />

vhodne správať, nie sú účinnou alternatívou<br />

trestania a veľa detí ich znáša<br />

horšie než trest.<br />

Skutočne to funguje? Čo keď dieťa<br />

nespolupracuje?<br />

Tam, kde sú dobré vzťahy, bývajú tieto<br />

postupy veľmi účinné. Niekedy sa však<br />

môže stať, že druhá strana pri riešení<br />

situácie spolupracovať nechce alebo<br />

nedokáže. Potom preberáme iniciatívu<br />

my a snažíme sa urobiť opatrenia,<br />

ktorými zabránime dieťaťu, aby<br />

pokračovalo v nesprávnom konaní.<br />

Na to je niekedy potrebné využiť aj fyzickú<br />

silu. Keď dieťaťu, ktoré ubližuje<br />

iným deťom, nepomohli informácie<br />

alebo výber, môžeme ho vziať pevne<br />

za ruku alebo do náručia a odviesť ho<br />

so slovami, že bude lepšie, keď bude<br />

chvíľu osamote. Využitie fyzickej sily<br />

je niečo iného, než trest, pri ktorom<br />

ide o zneužitie sily.<br />

Vo väčšine európských krajín existujú<br />

zákony, ktoré zakazujú telesné<br />

tresty. O prijatí takého zákona sa<br />

22<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

diskutuje aj v Českej republike. Pomôže<br />

to, aby ľudia zmenili svoje postoje<br />

k trestom a začali vychovávať<br />

bez nich?<br />

Nemáme prehľad o všetkom, ale vieme,<br />

že v niektorých štátoch to ovocie prinieslo.<br />

Cenná je práve tá diskusia, veríme,<br />

že aj u nás prispeje k väčšiemu<br />

uvedomeniu si rizík trestov a k hľadaniu<br />

alternatív. Samotný zákaz telesných<br />

trestov by toho veľa nevyriešil.<br />

Formulácia zámeru by mala byť pozitívna<br />

– napríklad, že každé dieťa má<br />

pri svojej výchove a pri svojom vzdelávaní<br />

právo na používanie metód, ktoré<br />

rešpektujú ľudskú dôstojnosť a vyhýbajú<br />

sa trestom, násiliu, ponižovaniu<br />

a ďalším spôsobom, ktoré sa s ľudskou<br />

dôstojnosťou nezlučujú. Nemalo by sa<br />

tiež hovoriť iba o telesných trestoch –<br />

psychické tresty môžu byť horšie než<br />

tie telesné. Zákon by zároveň nemal<br />

slúžiť na to, aby rodičia boli trestaní<br />

za to, že trestajú, ale mal by usmerniť<br />

pozornosť k využívaniu podporného<br />

systému, na ktorý by sa rodičia,<br />

vychovávatelia a vzdelávatelia mohli<br />

obracať.<br />

A čo vy – potrestali ste niekedy svoje<br />

deti?<br />

Kedysi sme považovali tresty za súčasť<br />

výchovy a niekedy sme ich použili,<br />

pretože sme si neuvedomovali všetky<br />

ich riziká a inak sme to nevedeli. Teraz<br />

sa nám už roky darí vychovávať bez<br />

trestov a násilia a pritom vidíme, že sa<br />

naše deti snažia správať zodpovedne<br />

a ohľaduplne. Niekedy skĺzneme k výčitkám<br />

a kritike, ale už si nenahovárame,<br />

že tým vychovávame, a učíme<br />

sa priznať si, že sme možno nezvládli<br />

svoje emócie a nenašli správne slová.<br />

Každý z nás by si iste dokázal spomenúť<br />

na situáciu, keď sa pri výchove<br />

nezachoval úplne najlepšie. Čo sa dá<br />

urobiť s tým, čo sa už stalo?<br />

Asi každému rodičovi sa niekedy pri<br />

výchove detí stalo, že mu „vyletela<br />

ruka“, alebo že dieťa nejako inak potrestal.<br />

Pokiaľ išlo skôr o výnimočné situácie,<br />

keď trest nebol nijako drastický<br />

a nasledoval po ňom dialóg, zmierenie,<br />

či prípadne i ospravedlnenie sa<br />

zo strany dospelého, dieťa sa s trestom<br />

pravdepodobne vyrovnalo bez toho,<br />

aby to zanechalo hlbšie jazvy na jeho<br />

duši a na jeho vzťahu k nám. Tým nechceme<br />

povedať, že sem-tam nejaký<br />

trest nezaškodí. Tresty nepatria k dobrým<br />

výchovným metódam, lenže sme<br />

ľudia a nie vždy sa zachováme správne.<br />

Pokiaľ však dokážeme doplniť svoje<br />

citové kontá u detí pozitívnymi spôsobmi<br />

spolunažívania a komunikácie,<br />

máme šancu negatívne dopady svojich<br />

prechmatov zmierniť. V rodine<br />

je na to veľa príležitostí: venovať dieťaťu<br />

svoj čas, dávať mu najavo svoju<br />

lásku a prijatie, zaujímať sa oň, robiť<br />

spoločne najrôznejšie činnosti, zapájať<br />

ho do spolurozhodovania, byť mu<br />

oporou v situácii, keď niečo nezvláda…<br />

To sú všetko spôsoby, ktoré napomáhajú<br />

ovplyvňovať „výchovnú bilanciu“<br />

pozitívnym smerom. A tak ako odpúšťame<br />

my deťom a ony nám, mali<br />

by sme odpustiť aj sami sebe.<br />

Tatjana a Pavel Kopřivovci<br />

koprivovi@svetgralu.sk


S<br />

tretla som bývalého kolegu,<br />

a ako to už pri takýchto<br />

stretnutiach býva, prebrali<br />

sme všetko od práce po rodinu.<br />

„Práce je dosť a stále ma baví,“<br />

hovoril, „iba ten členok, pani kolegyňa,<br />

ten ma veľa hneval. Ale bol som<br />

v Lurdoch, a odvtedy mám pokoj, a to<br />

som, prosím, neveriaci! A ešte som<br />

videl kus krásneho Francúzska.“<br />

S členkami som momentálne problémy<br />

nemala, ale do pevného zdravia<br />

mal môj stav ďaleko. Všetko, čo som<br />

skúšala, mi pomohlo iba na chvíľu<br />

a bolo čoraz ťažšie prejsť pešky kus<br />

cesty. Na rozdiel od môjho kolegu som<br />

veriaca. O Lurdoch sa hovorí, že tam<br />

chorí odhadzujú svoje barly, asi teda<br />

na tom niečo bude. A Francúzsko milujem,<br />

takže som sa rozhodla hneď.<br />

Snáď tu cestu zvládnem, keď sa dobre<br />

vybavím liekmi proti bolesti. Dohovorili<br />

sme sa s priateľkou, zistili termíny<br />

zájazdov do Lúrd a vybrali si júnový –<br />

aspoň ešte nebude tak teplo.<br />

Smerom k hraniciam sa autobus<br />

postupne plnil. Väčšinou staršie ženy,<br />

mužov bolo poskromne. Najmladší<br />

z nich bol katolícky kňaz, ktorý mal<br />

s nami celú púť absolvovať. Áno, nebol<br />

to zájazd do Francúzska, ako som si<br />

predstavovala, ale púť do Lúrd. Uvedomila<br />

som si to, keď kňaz predniesol<br />

na hraniciach v Znojme modlitbu za<br />

šťastnú cestu. Jedna zo žien sa potom<br />

začala v autobuse nahlas modliť ruženec<br />

a ostatní sa pridávali. Spomínala<br />

som na detstvo, keď som cez prázdniny<br />

chodila s babičkou s procesiou na<br />

púť do susednej dediny. Spevy, modlitby,<br />

vždy som sa tešila hlavne na kolotoče,<br />

ktoré zakaždým prišli. Teraz<br />

to nebolo o kolotočoch. Ešte do autobusu<br />

som sadala s predstavou, že<br />

akonáhle prídeme do Lúrd, pôjdem<br />

do bazéna, ktorý tam zrejme bude ako<br />

v iných kúpeľoch a strávim v ňom celý<br />

čas, aby som svojim kĺbom dopriala<br />

maximálnu relaxáciu. Väčšina z mojich<br />

spolucestujúcich išla však do Lúrd<br />

ANNA ŠTEFKOVÁ<br />

PÚŤ DO LÚRD<br />

ako na pútnické miesto a modlitbami<br />

a spevmi sa chceli na tento pobyt vnútorne<br />

naladiť. Ibaže málokto vydržal<br />

modliť sa celý dlhý ruženec. Niekto sa<br />

modlil, iný si čítal, niekto spal, ďalší<br />

raňajkovali či desiatovali...<br />

Po noci strávenej v autobuse nasledovali<br />

dve krátke zastávky vo Švajčiarsku.<br />

Tá prvá v krásnom Montreux –<br />

„…keď tu chcete byť dlhšie, predajte<br />

dom a príďte sem na štrnásť dní na<br />

dovolenku,“ radil nám vedúci zájazdu,<br />

keď sa nám nechcelo od brehov jazera<br />

lemovaného kvetinovými záhonmi<br />

späť do autobusu. Druhá zastávka<br />

bola v Ženeve. Bolo to v čase futbalového<br />

majstrovstva, obrovská fontána<br />

na Ženevskom jazere niesla na svojom<br />

vrcholku futbalovú loptu. Starú<br />

Ženevu s katedrálou sme videli iba<br />

z diaľky, pred nami bol ešte kus cesty,<br />

museli sme ďalej. Cez Grenoble až do<br />

Romans, kde sme mali zaistený nocľah.<br />

A ešte predtým omša v okrajovej<br />

štvrti mesta.<br />

Skoro ráno sme vyrazili na ďalšiu<br />

cestu, na jej konci mal byť už príchod<br />

do Lúrd. Prvá zastávka bola v Avignone.<br />

Na podrobnú prehliadku opäť<br />

nebol čas, ale dojem sme si urobili. Počasie<br />

bolo krásne, záhon levandule pri<br />

moste rozkvital a voňal. Hneď popoludní<br />

sme ešte krátko navštívili obrovský<br />

hrad Carcassonne, a potom<br />

už sme smerovali k Lurdom. Krajina<br />

sa trochu menila. Ubúdalo viníc, pribúdalo<br />

kopcov. Istú chvíľu lemovali<br />

cestu veľké, tajomné sochy Katarov.<br />

Išli sme stále na západ, tak ďaleko, že<br />

i k španielskemu San Sebastianu to<br />

bolo už len 250 km. A v tej chvíli sme<br />

začali schádzať dole do Lúrd. Prešli<br />

sme mestečkom a šli ďalej, ubytovanie<br />

sme mali v Cité St. Pierre kúsok nad<br />

mestom. Čisté dvojlôžkové izby s kúpeľničkou<br />

v jednotlivých hotelových<br />

23<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ŽIVOT<br />

24<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

domoch v krásnom parku, spoločná<br />

jedáleň, kde jedlo vydávali dobrovoľníci,<br />

zmes všetkých možných národov<br />

a jazykov.<br />

Po večeri bola ohlásená omša v kaplnke<br />

prestavanej zo stodoly. Jednoduchá<br />

stavba z kameňov, ktoré poskytovalo<br />

okolie, jednoduché drevené<br />

lavice. Kňaz nás vyzval, aby sme si,<br />

pokiaľ chceme, napísali na lístočky<br />

svoje priania a prosby, kvôli ktorým<br />

Omyte svoju tvár<br />

a proste Boha, aby<br />

očistil vaše srdce<br />

sme absolvovali púť až sem, lístočky<br />

vložili do pripravenej misky a on sa<br />

za naše prosby bude pri omši modliť.<br />

Atmosféra v tejto kamennej kaplnke<br />

bola naplnená zbožnosťou. Ľudia sa<br />

modlili nielen za svoje uzdravenie, ale<br />

i za zdravie svojich blízkych, ktorí nemohli<br />

absolvovať túto dlhú cestu.<br />

Ráno sme sa vydali dole do Lúrd.<br />

Mesto leží v údolí rieky Gávy pod Pyrenejami<br />

v prekrásnej prírode. Ako<br />

aj ostatní z 3 500 000 návštevníkov<br />

ročne sme si chceli prehliadnuť<br />

mestečko, kostoly i jaskyňu, kde sa<br />

štrnásťročnej Bernadette Soubirousovej<br />

niekoľkokrát zjavila „pani“, ako<br />

ona zjavenie nazývala. Už v minulosti<br />

boli Lurdy dôležitým strategickým<br />

miestom v kraji Bigorre. Ich história<br />

a dokonca názov mesta sú úzko spojené<br />

s dejinami miestneho hradu, ale<br />

v roku 1858 už hrad stratil svoju predchádzajúcu<br />

dôležitosť. V tom roku vo<br />

februári začala novodobá sláva Lúrd.<br />

Lurdy dnes patria k najväčším<br />

pútnickým miestam na svete; ich<br />

význam bol zdôraznený aj návštevou<br />

pápeža Jána Pavla II. Za svoju slávu<br />

vďačia zjaveniam, ktoré v roku 1858<br />

videla celkom osemnásťkrát Bernadetta<br />

Soubirousová. Ona sama nazývala<br />

ženu, ktorú videla, vždy iba<br />

„pani“, nechcela potvrdiť, že videla<br />

Pannu Máriu. Po jej smrti v kláštore<br />

v Nevers hovoria cirkevní hodnostári<br />

však už iba o zjavení Panny Márie.<br />

Pokiaľ ide skutočne o obrazy podávané<br />

zhora, teda pravé zjavenia,<br />

nie o výplody fantázie, či imitácie<br />

postáv, vytvorené fantómami, jedná<br />

sa o žiariace obrazy kráľovnej nebies,<br />

ktoré môžu hlboko rozochvení<br />

ľudia niekdy zbadať či vyciťovať.<br />

Ich prostredníctvom prichádzajú<br />

i zrýchlené pomoci, ktoré nazývame<br />

zázrakmi. Z obrazov, ktoré omilostení<br />

ľudia zachytili a odovzdali,<br />

vznikli potom obrazy cirkevné.<br />

Je nápadné, že väčšina zjavení prichádza<br />

s výzvou k lepšiemu správaniu,<br />

či varuje pred rôznymi katastrofami.<br />

Niekedy je tento jav spojený<br />

s objavením prameňa liečivej vody.<br />

Miesta, kde ku zjaveniam dochádza,<br />

majú často charakter sústredených<br />

silových prúdov vytvorených pred<br />

dávnymi rokmi. Tieto strediská sa<br />

nachádzajú pri väčšine súčasných<br />

významných duchovných stavieb<br />

alebo miest, kde sa udiali „zjavenia“.<br />

V každom prípade medzi nich patria<br />

aj Lurdy.<br />

Uznanie akéhokoľvek pútnického<br />

miesta sa opiera o množstvo vyliečených<br />

osôb. Efekt zmiernenia bolestí<br />

býva veľký, nemusí byť však trvalý.<br />

Doposiaľ cirkev oficiálne uznala<br />

66 z 6 500 „zázračných“ vyliečení.<br />

Posledný zázrak na sebe prežil Jean-<br />

Pierre Bely, ktorý ochorel na roztrúsenú<br />

sklerózu a v roku 1987 pricestoval<br />

do Lúrd na vozíčku. Po návšteve<br />

bohoslužby v sebe pocítil „oslobodenie“,<br />

ako sa sám vyjadril. Na spiatočnej<br />

ceste už do vlaku nastúpil bez<br />

cudzej pomoci.<br />

Je teda lurdská voda skutočne zázračná?<br />

Podľa odborného posudku<br />

kúpeľnej komisie v Nevers nemá<br />

lurdská voda žiadne liečivé zložky,<br />

neobsahuje rádioaktívne prvky ani<br />

nemá antibiotické účinky. Pútnici si<br />

majú vodou omyť tvár a prosiť Boha<br />

v modlitbe, aby očistil ich srdce.<br />

Inými slovami: Všetko, čo v chorom<br />

človeku vzbudí nádej, vieru<br />

a pozitívne pocity, môže prispieť<br />

k jeho vyliečeniu a uzdraveniu.<br />

Tieto vnútorné pochody však nemusia<br />

byť viazané na určité miesto.<br />

Podobné zázračné vyliečenia ako<br />

v Lurdoch opisuje napríklad renomovaný<br />

časopis „Journal of American<br />

Medical Assotiation“: Dve ženy<br />

trpeli autoimunitným ochorením<br />

„Lupus“ a podľa lekárov im obom už<br />

hrozila smrť. Obe sa zotavili a dnes<br />

sú považované za úplne vyliečené.<br />

Jedna z nich prešla hlbokým náboženským<br />

prežitím, druhá sa zamilovala.<br />

Záver ošetrujúceho lekára:<br />

„V mnohých prípadoch, ktoré som<br />

vyšetroval, sa zdá, že uzdravovanie<br />

nasleduje bezprostredne po zmene<br />

vo vedomí pacientov.“


ŽIVOT<br />

11. februára 1858 sa Bernadette Soubirousová<br />

s dvoma dievčatami vydali<br />

k rieke Gáve zbierať drevo na kúrenie.<br />

Dostala sa až k jaskyni. V istej chvíli<br />

začula zvuk podobný hučaniu vetra,<br />

ale stromy sa ani nezachveli. Vo výklenku<br />

jaskyne dievča náhle zbadalo<br />

ženskú postavu oblečenú v bielom:<br />

mala na sebe biele šaty, závoj, modrý<br />

pás a pri nohách ruže, ktoré mali rovnakú<br />

žltú farbu ako jej ruženec. Žena<br />

vzala ruženec, ktorý mala okolo zápästia,<br />

učinila znamenie kríža a začala<br />

sa modliť ruženec. Bernadetta neskôr<br />

rozprávala, že to skúsila tiež a strach,<br />

ktorý ju predtým prepadol, zmizol.<br />

Keď ruženec skončil, zjavenie zmizlo.<br />

Ostatné dievčatá nevideli nič. Bernadetta<br />

začala chodiť k jaskyni častejšie<br />

a zjavenie sa opakovalo. Teraz už<br />

o tom vedeli rodičia, postupne s dievčinou<br />

chodilo k jaskyni stále viac ľudí,<br />

ale „paniu“ videla iba ona. Zjavení<br />

bolo spolu osemnásť. Bernadetta prijala<br />

niekoľko správ, niektoré však boli<br />

určené iba jej a svet sa o nich nedozvedel.<br />

Iné správy boli pre všetkých ľudí:<br />

predovšetkým požiadavka, aby ľudia<br />

činili pokánie a modlili sa za hriešnikov.<br />

Bernadette „pani“ ukázala aj<br />

miesto, kde je v skale ukrytý prameň.<br />

Na žiadosť predstaviteľov katolíckej<br />

cirkvi v Lurdoch, ktorí sa so zjavením<br />

iba ťažko zmierovali, sa Bernadetta<br />

spýtala „panej“, kto vlastne je. Pri<br />

šestnástom zjavení sa konečne dočkala<br />

odpovede: „Som nepoškvrnené počatie“!<br />

S pohnutím prijal otec Peyramala<br />

túto odpoveď. To predsa mohla povedať<br />

iba Panna Mária! A tak začal mariánsky<br />

kult v Lurdách, kde nás Ave<br />

Maria, Salve Regina sprevádzalo na<br />

každom kroku.<br />

Dopoludnia sme sa zúčastnili medzinárodnej<br />

omše v podzemnej Bazilike<br />

Pia X. Táto bazilika bola vysvätená<br />

v roku 1958 a má kapacitu 27 000<br />

ľudí. Uprostred je zvýšený oltár pre<br />

koncelebrované omše, pri prijímaní<br />

Boh vám uľahčí vo<br />

vašom utrpení, ak to<br />

bude pre vás dobré<br />

sa kňazi rozídu medzi návštevníkov.<br />

Vchody sú upravené i pre vozičkárov.<br />

S túžbou po uzdravení sem prichádza<br />

množstvo chorých, ktorí potrebujú<br />

sprievod, a tak na veľkej obrazovke<br />

vonku neustále beží nápis v mnohých<br />

jazykoch: ak máte hodinu voľného<br />

času, príďte nám pomôcť. Väčšina<br />

akcií je tu skutočne založená na dobrovoľnej<br />

pomoci.<br />

Okrem obrovskej podzemnej baziliky,<br />

nad ktorej stropom je pestovaný<br />

trávnik, sú v areáli ešte ďalšie:<br />

Ružencová bazilika, Horná bazilika<br />

Nepoškvrneného počatia, Bazilika<br />

sv. Bernadetty, Krypta, Krížová cesta<br />

atď. Veľkému priestranstvu vnútri<br />

areálu dominuje socha Panny Márie<br />

Kráľovnej. Na rozdiel od neprehliadnuteľných<br />

bazilík a chrámov je massabiellská<br />

jaskyňa, kde sa Bernadette<br />

Soubirousovej zjavovala „pani“, trochu<br />

bokom. V skale nad jaskyňou je<br />

vpravo hore oválny výklenok, v ktorom<br />

Bernadetta videla zjavenia. Tu<br />

bola neskôr umiestnená socha Panny<br />

Márie z bieleho carrarského mramoru.<br />

Po pravej strane pred jaskyňou<br />

je veľký stojan so sviecami ako symbol<br />

vďačnosti pútnikov, ktorí prichádzajú<br />

do Lúrd. Vo vnútri jaskyne po<br />

ľavej strane vyviera zo skaly prameň.<br />

Tento prameň sa objavil, keď Bernadetta<br />

vyhrabala zem v miestach, kde<br />

jej to „pani“ ukázala. Pri prameni je<br />

nápis: „Omyte svoju tvár a proste<br />

Boha, aby očistil vaše srdce“. Okolo<br />

jaskyne neustále prechádzajú procesie<br />

pútnikov a strážcovia dozerajú na to,<br />

aby tu vládlo ticho a pokoj.<br />

Z prameňa teraz vyteká denne<br />

122 400 litrov liečivej vody. Voda je privádzaná<br />

do kohútikov na skale vľavo<br />

od jaskyne. Rezervoár na 450 000 litrov,<br />

vystavaný pod severnou časťou<br />

Ružencovej baziliky, umožňuje zvýšiť<br />

tok vody zvlášť v dňoch s veľkou návštevnosťou.<br />

No i cez dni s „bežnou“<br />

návštevnosťou, keď nie je žiadny mariánsky<br />

sviatok, je pri kohútiku plno.<br />

Návštevníci sa nielen „napijú a omyjú“,<br />

ako bolo Bernadette prikázané, ale napĺňajú<br />

vodou plastové fľaše a kanistre<br />

s obrázkom Lúrd, ktoré sa tu všade<br />

dajú kúpiť, aby ich priviezli domov<br />

ako suvenír.<br />

Kúsok za jaskyňou sú kúpele. Boli<br />

vystavané v roku 1955 a sú otvorené po<br />

celý rok od 9. do 11. a od 14. do 16. hodiny.<br />

Vedúci zájazdu nás informoval,<br />

že musíme prísť skôr a čakať, aby sme<br />

sa vôbec dostali na rad – žiadny voľne<br />

prístupný bazén, ako som si predstavovala.<br />

Po omši v podzemnej bazilike<br />

25<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ŽIVOT<br />

sme teda išli s priateľkou na obed<br />

a hneď zas dole, aby sme si vysedeli<br />

rad na kúpanie. Neskoro. Celú hodinu<br />

pred začiatkom popoludňajších kúpeľov<br />

už bolo „vypredané“. Lavice pod<br />

prístreškom obsadené, príchod k laviciam<br />

uzavretý reťazou. Bez kúpania<br />

ale neodídem, pre to som predsa tu.<br />

Takže ráno znovu. Namiesto pohodlných<br />

raňajok som si uchmatla kúsok<br />

bagety, oparila si jazyk vriacou kávou<br />

a ponáhľala sa ku kúpeľom. Teraz to<br />

vyšlo. Reťaz označujúca stop ďalším<br />

záujemcom zapadla do zámku o pár<br />

minút neskôr, sedela som na poslednej<br />

lavici. Ženy sediace vpredu tam<br />

vari museli nocovať. V mužskej časti<br />

zatiaľ plno nebolo.<br />

Bolo pol ôsmej ráno, chladno a pršal<br />

drobný dážď. Predo mnou niekoľko<br />

stoviek žien, čakajúcich ako ja, podľa<br />

reči prevažne Talianky. Ale veľa sa<br />

tam nehovorilo. O chvíľu prišiel kňaz<br />

a pozdravil nás. Máme sa pripraviť na<br />

prijatie veľkej milosti, povedal v niekoľkých<br />

jazykoch. Potom sa začal nahlas<br />

modliť ruženec a spievať mariánske<br />

piesne. Ostatní sa pridávali. A keď<br />

sa zvýšil šum medzi čakajúcimi, začal<br />

kňaz iba hovoriť či spievať hlasnejšie<br />

a všetci pochopili, že rozhovor nie<br />

je žiaduci. Odhadla som, že čakanie<br />

bude trvať minimálne 3 hodiny. Takže<br />

tri hodiny spevov a modlitieb. Dostali<br />

sme letáčiky, ktoré nám mali pomôcť<br />

v sústredení, s takýmto textom: „Prichádzate<br />

k lurdským kúpeľom, aby ste<br />

sa ponorili do vody. Učiňte tento krok<br />

v modlitbe! Vo viere, v pokore, láske,<br />

v mieri a dôvere. Nepripisujte vode<br />

žiadne iné sily. Boh dáva svoju milosť<br />

veľkoryso, z lásky. Ponúka vám mier<br />

v srdci a uľahčí vám vo vašom utrpení,<br />

keď to bude pre vás dobré.“<br />

Lavice predo mnou sa postupne vyprázdňovali,<br />

ako ženy mizli vo dverách<br />

budovy, a konečne som bola na rade<br />

aj ja. Vošla som dovnútra, aby som<br />

spolu s ďalšími čakala na chodbe pred<br />

jednotlivými boxmi. Pokoj, mier. Iba<br />

26<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

občas trochu rozruchu, keď priniesli<br />

alebo priviezli pacienta na lôžku alebo<br />

na vozíčku. Títo ľudia išli dovnútra,<br />

pochopiteľne, mimo poradia. Až vo<br />

vnútri boxu som pochopila, prečo<br />

kúpele nie sú otvorené. Práve predo<br />

mnou priviezli do boxu nehybnú<br />

paniu. Šesť žien, ktoré pri kúpaní pomáhali,<br />

ju zoblieklo, zabalilo do prestieradla,<br />

preložilo na nosidlá, odišlo<br />

s nosidlami za zástenu, kde bola vaňa,<br />

nosidlá so ženou pomocnice ponorili<br />

do vody, vytiahli, priniesli, ženu osušili,<br />

preobliekli a položili späť na vozík,<br />

na ktorom bola privezená. Namáhavá,<br />

ťažká fyzická práca, ktorú pomocnice<br />

vykonali niekoľkokrát za deň, pokojne<br />

a s úsmevom, bez akejkoľvek finančnej<br />

požiadavky na pacientov.<br />

Vo vnútri boxu nás bolo niekoľko.<br />

Boli sme vyzvané, aby sme sa zobliekli,<br />

a okolo každej ženy držali pomocnice<br />

prestieradlo, takže nikto nebol vystavený<br />

pohľadom iných. Jedna z pomocníc<br />

sa ma spýtala, či som Chorvátka.<br />

Nie, Češka. Hovoríte po anglicky?<br />

Áno. Dve ženy ma viedli za záves, kde<br />

bola veľká kamenná vaňa. Prežehnajte<br />

sa, pomodlite a poproste o uzdravenie,<br />

povedala mi jedna z nich. A potom<br />

pomaly do vody. Jeden stupeň, druhý,<br />

voda bola skoro ľadová, ale ten chlad<br />

som nevnímala. Ešte tretí schod,<br />

a zrazu som bola po krk vo vode.<br />

Ruky tiež do vody, počula som, keď<br />

som sa skoro kŕčovito držala okraja<br />

vane. A hneď zase vstať, pomaly vystúpiť<br />

po stupňoch, opäť prestieradlo<br />

ako zástena, dokiaľ som sa neosušila<br />

a neobliekla. Podala som obidvom<br />

ženám ruku, poďakovala za pomoc,<br />

jedna z nich ma objala. Ako som sa<br />

dostala von, už ani neviem. Až v autobuse<br />

do osady St. Pierre som si uvedomila,<br />

že tam vnútri na chodbe pod<br />

soškou Panny Márie bol košíček na<br />

dobrovoľné príspevky, kde som chcela<br />

dať niekoľko korún.<br />

Na druhý deň skoro ráno sme<br />

z Lúrd odchádzali. Tentokrát južnou<br />

trasou, cez Camarque (videli sme<br />

stáda koní za ohradou, asi to neboli<br />

tie divoké, ale boli krásne), až do Marseille.<br />

Nasledoval krátky výlet loďou<br />

na jeden z blízkych ostrovov, prehliadka<br />

katedrály vysoko nad mestom,<br />

omša pod šírym nebom a nocľah.<br />

A potom ďalej pozdĺž pobrežia,<br />

moje milované Nice sme aspoň prešli<br />

po Anglickej promenáde a zastavili<br />

sme sa až v Monaku. Oddychový čas:<br />

takže kniežací palác, kostoly, omša,<br />

prístav, japonská záhrada a hlavne<br />

stále schody hore a dole, a večer odchod<br />

cez Taliansko a Rakúsko domov.<br />

A opäť Ave Mária...<br />

Poslednú tabletku proti bolesti som<br />

si vzala v ten večer v Monaku, odvtedy<br />

som ju zatiaľ nepotrebovala. Nezostáva<br />

mi nič iné, než len ďakovať.<br />

Rudolf Evanžin, Anna Štefková<br />

stefkova@svet.gralu.sk, evanzin@svet.gralu.sk


ZÁZRAK<br />

MUDr. JAN PALOUČEK<br />

ázračné uzdravenie je pojem, ktorý<br />

Z snáď v každom človeku vyvolá záujem<br />

a zároveň aj otázky. Správy o zázračných<br />

uzdraveniach sú neoddeliteľnou<br />

súčasťou histórie ľudstva. Je<br />

príznačné, že väčšina týchto záznamov<br />

stojí v priamej súvislosti s vierou a náboženstvom,<br />

avšak nie s lekárstvom.<br />

Napriek tomu, že v takých prípadoch<br />

šlo takmer výhradne o uzdravenie<br />

ľudského tela, dobová medicína<br />

nikdy nenašla k týmto významným<br />

medicínskym javom pozitívny vzťah.<br />

Dej zázračného uzdravenia sa až dodnes<br />

vždy odohrával mimo rámca<br />

platného lekárskeho poznania, a preto<br />

nebol braný na vedomie ako jedna zo<br />

zvláštnych možností regenerácie. Lekárska<br />

veda sa od lekárskeho zázraku<br />

dištancovala, pretože preň nemala<br />

vysvetlenie.<br />

Vo väčšine prípadov sa teda zázrakov<br />

ujímala cirkev ako najvyššia duchovná<br />

autorita. Nevysvetliteľné javy sú svojím<br />

spôsobom viac vítané v náboženstvách<br />

než vo vedeckom svete. Tu vyvolávajú<br />

neistotu, ignorovanie alebo najčastejšie<br />

nekompromisné odmietnutie. Zdá<br />

sa, akoby vo vedeckom svete začínali<br />

veci existovať až potom, keď ich niekto<br />

pochopí a uzná. Pochopenie určitého<br />

javu však v žiadnom prípade nemôže<br />

znamenať začiatok jeho existencie.<br />

V kontraste s týmto vzdorovitým<br />

postojom k preukázaným skutočnostiam,<br />

ktorý mnohých ľudí stojí veľa<br />

času a síl, stojí hľadisko človeka veriaceho<br />

v Boha.<br />

Na to, aby človek mohol vziať na vedomie<br />

existenciu liečivej sily a jej vysoký<br />

pôvod, potreboval by oveľa viac<br />

pokory, než je dnes obvyklé. Potom by<br />

vnímal svoju skutočnú úlohu a svoje<br />

miesto v hierarchii vesmíru správne<br />

a neskreslene. Dospel by rýchlo a ľahko<br />

k poznaniu, že vo vesmíre nestojí ako<br />

určujúca veda a jej úsudky, ale večný<br />

zákon, z ktorého až môže veda žiť.<br />

Správne stanovisko by v krátkom čase<br />

pomohlo vede k novému rozmachu<br />

a využitiu mnohých skutočností, pre<br />

ktoré ešte nenašla vysvetlenie.<br />

Fakt, že sa zázraky diali a stále dejú,<br />

nemožno popierať. Existuje už príliš<br />

mnoho modernej lekárskej dokumentácie,<br />

ktorá zázraky potvrdila. Tu treba<br />

pripomenúť, že lekárske vyšetrenia boli<br />

v týchto prípadoch vykonané veľmi<br />

nekompromisne, pretože ich cieľom<br />

nebolo vždy len zázrak dokumentovať<br />

a potvrdiť, ale naopak spochybniť<br />

ho, alebo dokonca preukázať, že ide<br />

o podvod.<br />

Navzdory doterajším domnienkam<br />

treba považovať zázrak za prirodzené<br />

dianie, ktoré môže mať v osude človeka<br />

svoje zákonité miesto. Ak vychádzame<br />

z faktu, že aktívnym tvorcom svojho<br />

osudu je každý človek sám, potom to<br />

znamená, že zázrak musí mať počiatok<br />

v ňom samotnom. Výnimočnosť zázraku<br />

tak poukazuje nie na jeho nadprirodzenosť,<br />

ale na to, aké je pre človeka<br />

ťažké dospieť až k rozhodnutiam, ktoré<br />

sú schopné vyvolať zázrak.<br />

Väčšina ľudí, ktorí prichádzajú do<br />

miest ako sú Lurdy a prosia tu o uzdravenie<br />

z ťažkých chorôb, sa ničoho nedočká.<br />

Zázračné uzdravenie zažilo<br />

zatiaľ len niekoľko ľudí z desiatok miliónov<br />

– nepatrný zlomok z tých zástupov,<br />

ktoré dúfali, verili a prosili.<br />

Výnimočnosť zázraku poukazuje nie<br />

na jeho nadprirodzenosť, ale na to, aké je<br />

pre človeka ťažké dospieť k rozhodnutiam,<br />

ktoré sú schopné vyvolať zázrak<br />

Ako je to teda? Je Boh nevyspytateľný,<br />

keď niekoľkým prosbám vyhovie<br />

a ďalšie odmietne? Sú v Lurdoch<br />

väčšie šance na uzdravenie než inde?<br />

Ako vôbec vyzerá prosba, ktorá môže<br />

byť vypočutá? Veď prosia všetci!<br />

Zázrak je pomoc, určená ľudským<br />

dušiam, ktoré sa jej otvorili vážnym<br />

úsilím o zmenu svojho doterajšieho<br />

spôsobu života. Ako každá pomoc,<br />

tak aj zázrak je bez výnimky pevne<br />

viazaný na vnútorné stanovisko človeka,<br />

a nemôže sa teda odohrávať svojvoľne,<br />

bez príčiny. To však znamená,<br />

že miestom, kde sa zázrak začína, je<br />

ľudské vnútro. Tu musí vyklíčiť a dozrieť<br />

prosba o uzdravenie, ktorá môže<br />

uviesť do pohybu liečivú silu.<br />

Človek by však nemal prosiť len<br />

o uzdravenie z následkov svojho konania,<br />

ale predovšetkým o silu na prekonanie<br />

seba samého. Veď základ choroby<br />

je najčastejšie položený už jeho životnými<br />

postojmi. Ak sa v tom nezmení,<br />

bude sa dopúšťať stále toho istého konania<br />

s rovnako žalostným výsledkom.<br />

Mal by zázrak v takom prípade nejaký<br />

zmysel?<br />

Prosba, ktorá má nádej na vypočutie,<br />

je predovšetkým vnútorný stav, ku ktorému<br />

človek dospieva často až po mnohých<br />

rokoch neúprosných vnútorných<br />

bojov a nezriedka aj telesných bolestí.<br />

Ako môže vyzerať taký stav?<br />

Príde s prežitiami, ktoré pripravilo<br />

človeku ochorenie, v ktorom dozrieva<br />

poznanie o vlastných chybách. Začne<br />

pozorovať, že sa vo svojom vnútornom<br />

svete pohybuje inak než predtým. Už<br />

sa necíti ako obeť, ale ako obdarovaný.<br />

Sťažnosti na osud tíchnu a prebúdza<br />

sa veľká túžba po vyrovnaní všetkých<br />

27<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ŽIVOT<br />

dlhov, túžba napraviť všetky pochybenia.<br />

Dostavuje sa poznanie, že jeho<br />

cesta za uzdravením nebola nikdy<br />

púťou chorého tela, ale hlavne púťou<br />

chorého ducha. Predtým si želal žiť<br />

znovu tak ako žil dovtedy. Teraz pochopil,<br />

že s touto mylnou predstavou<br />

by sa nikdy nemohol skutočne uzdraviť,<br />

pretože uzdravenie vyžaduje obrat<br />

v ľudskej duši – zrodenie nového človeka.<br />

Zostáva mu len jedno veľké odhodlanie:<br />

žiť nový, lepší život. Tým vrcholí<br />

veľký obrat v jeho vnútri, ktoré<br />

sa v zlomku sekundy otvára prijatiu<br />

liečivej sily.<br />

Je veľa známych aj neznámych miest,<br />

kde sa už odohral zázrak uzdravenia.<br />

Ľudia veria v liečivú silu miesta<br />

a v opakovanie zázraku. Iste právom.<br />

Bolo však zatiaľ len málo tých, ktorí si<br />

vo svojom srdci priniesli na tieto miesta<br />

aj kľúč k tejto liečivej sile.<br />

Zázrak sa môže odohrať všade tam,<br />

kdekoľvek dovŕšil človek svoju vnútornú<br />

cestu. Liečivá sila nepotrebuje<br />

zemepisné súradnice, ale pripravenú<br />

ľudskú dušu. Je dosiahnuteľná v nemocniciach,<br />

v kostoloch, v prírode,<br />

doma...<br />

Je teda voda z lurdského prameňa<br />

liečivá? Fakty ukazujú, že pre niekoho<br />

áno, pre niekoho nie. Choroba<br />

aj uzdravenie sú odozvou na postoje<br />

človeka a zasahujú prenikavo do celého<br />

jeho života, pretože pomáhajú formovať<br />

jeho názory. Zmyslom zázračného<br />

uzdravenia nie je teda len priniesť<br />

úľavu a preukázať, že existuje ešte aj iný,<br />

vyšší svet. Jeho zmyslom je povzbudiť<br />

človeka v jeho úsilí o poznanie Božej<br />

vôle. Len jeho vlastná námaha a poctivosť<br />

v tomto smere ho nesú vnútorne<br />

nahor a vytvárajú predpoklad na prijatie<br />

pomoci.<br />

Voda v Lurdoch má nepochybne vysoký<br />

obsah energie a možno ju označiť<br />

za výnimočnú. Čistota vody a jej<br />

energetický náboj sú základnými<br />

predpokladmi jej liečivého pôsobenia.<br />

Obdobnú kvalitu má však aj voda na<br />

28<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

mnohých iných miestach zeme. Predpoklady<br />

na liečivé pôsobenie nie sú<br />

však ešte liečivým pôsobením samotným.<br />

Vžitú predstavu o zaručenom<br />

liečivom účinku lurdského prameňa<br />

vyvracajú slová letáčika, ktorý pripravuje<br />

prichádzajúcich na vstup do kúpeľa:<br />

„Učiňte tento krok v modlitbe! Vo<br />

viere, v pokore, láske, v mieri a dôvere.<br />

Nepripisujte vode žiadne iné sily. Boh<br />

dáva svoju milosť veľkoryso, z lásky.<br />

Ponúka vám mier v srdci a uľahčí vám<br />

vo vašom utrpení, pokiaľ to bude pre<br />

vás dobré.“<br />

Liečivá voda nie je teda sama osebe<br />

zdrojom liečivej sily, ale prostriedkom<br />

na jej pôsobenie. Liečivý účinok<br />

je v plnej miere závislý od vnútorného<br />

stavu prosiaceho a tiež od toho, či závažnosť<br />

jeho karmického zaťaženia vôbec<br />

takú možnosť pripúšťa. Liečivá sila<br />

začína vo vode pôsobiť až v okamihu,<br />

keď do nej vstúpi vnútorne pripravený<br />

človek, ktorý môže silu prijať. Možno<br />

tiež povedať, že liečivé žiarenie preniká<br />

vodou práve len v stanovenú chvíľu. Pre<br />

ďalšieho človeka, ktorý vstupuje do tej<br />

istej vody, už svoj liečivý účinok stráca,<br />

pretože spojenie je prerušené. Iba v prípade,<br />

že by aj tento chorý človek vyvolal<br />

svojím vnútorným stavom obdobný dej,<br />

môže liečivá sila zapôsobiť znovu.<br />

Voda je jedinečným médiom na prenos<br />

či sprostredkovanie liečivého žiarenia.<br />

Telo prijíma prostredníctvom vody<br />

mocný impulz, ktorý vedie k obnoveniu<br />

jeho zákonitej činnosti vo veľmi<br />

krátkom čase. Výsledkom je neobvykle<br />

rýchla regenerácia poškodených orgánov<br />

a tkanív. K uzdraveniu dochádza<br />

teda v zhode s lekárskymi poznatkami.<br />

Len obrovská intenzita regenerácie presahuje<br />

možnosti dnešného chápania.<br />

Výnimočnosť Lúrd nespočíva v tom,<br />

že by tu mohla zapôsobiť liečivá sila<br />

silnejšie než inde. Už z toho dôvodu nie,<br />

pretože Božia spravodlivosť nepozná<br />

nadržiavanie. Veď pre väčšinu ľudí sú<br />

Lurdy nedosiahnuteľným miestom na<br />

zemi. Liečivá sila, prichádzajúca z vyššieho<br />

sveta, nie je však určená miestam,<br />

ale ľuďom, ktorí chcú zápasiť za svetlo<br />

v sebe. Tým sa potom môže dostať liečivej<br />

kvapky z pohára svetla, z ktorého<br />

sa môžu napiť všetci, ktorí sa snažia<br />

prekonať sami seba.<br />

Lurdy sú výnimočné v inej veci –<br />

v koncentrácii ľudí veriacich v zázrak.<br />

Mnoho desiatok rokov smerujú do<br />

týchto miest prúdy nádeje a viery. Máloktoré<br />

miesto na zemi je preniknuté<br />

takou atmosférou očakávania a viery<br />

v Božie pôsobenie. Na jednej strane<br />

veľká pomoc... na druhej strane veľká<br />

pasca, ktorá príliš ľahko necháva veriacich<br />

uveriť tomu, že ich prosby sú pravé<br />

už preto, že prijali ustálenú náuku.<br />

Liečivá voda nie je sama osebe zdrojom liečivej<br />

sily, ale prostriedkom na jej pôsobenie<br />

Povzbudzujúcemu vplyvu, ktorý<br />

prebúdza a posilňuje dôveru v Božiu<br />

pomoc, ako aj odhodlaniu uskutočniť<br />

vo svojom živote zásadné zmeny, nie<br />

je však človek vystavený až na mieste.<br />

Tento pomáhajúci vplyv sa človeka dotkne<br />

už pri samotnom plánovaní takej<br />

cesty a znovu aj na jej pozemskom začiatku.<br />

Napriek tomu, že si toho človek<br />

nemusí byť vedomý, jeho podvedomie<br />

dostáva nezvyčajne silné podnety.<br />

Mnoho rokov zasunuté či potlačené<br />

zážitky začínajú nenápadne precitať<br />

k životu a vyzývať k novému pokusu<br />

o prehodnotenie života. Jeho duša dostáva<br />

novú šancu na záchranu.<br />

Preto by sa nemal na túto cestu vydávať<br />

so želaním, aby jeho život uzdravením<br />

znovu získal starú navyknutú<br />

podobu. Mala by ho na ňu priviesť<br />

vzrastajúca pokora, ktorá mu dopraje<br />

vidieť vlastný život pravdivo tak, ako<br />

ho vidí umierajúci človek. Cesta za


zázrakom by mala byť cestou vnútorného<br />

spytovania sa, obdobím intenzívnej<br />

duševnej činnosti. Len tak<br />

môže doraziť do cieľa pripravený, vnútorne<br />

premenený. Zázračné uzdravenie<br />

potom môže byť začlenené do jeho<br />

osudu nie ako akt ľubovôle, ale ako zákonitá<br />

odozva na jeho úsilie.<br />

Oveľa viac zázrakov sa však odohráva<br />

mimo Lúrd. Existujú o nich dokonca<br />

početné lekárske záznamy. Nedočítame<br />

sa však: „Stal sa zázrak!“, ale narazíme<br />

na dve strohé slová: „Spontánna remisia.“<br />

To znamená, že v očiach lekára došlo<br />

k niečomu, na čo nebol z hľadiska súčasnej<br />

medicíny žiaden dôvod. Pokiaľ<br />

lekár podá pacientovi nejaké vysvetlenie<br />

jeho nevysvetliteľného uzdravenia,<br />

potom je to najčastejšie veta: „Príroda<br />

si pomohla sama.“<br />

V tejto vete spočíva uznanie vyššej<br />

moci, ktorá stojí nad všetkým lekárskym<br />

umením. Taký lekár je iste na<br />

dobrej ceste, napriek tomu, že sa cíti<br />

odstrčený akosi bokom. Zbytočne! Stačilo<br />

by len, aby urobil odvážny krok<br />

a prekonal obavu z kliatby. Ten odvážny<br />

krok nespočíva v ničom inom,<br />

než v uznaní ľudskej duše ako toho<br />

najživšieho a najvyššieho v človeku.<br />

Tým by získal kľúč k otvoreniu trinástej<br />

komnaty svojich pacientov, ktorých<br />

utrpenie je spôsobené nepochopením<br />

zmyslu udalostí ich života.<br />

Som presvedčený, že by sa mohlo<br />

diať oveľa viac zázrakov, než sa dialo<br />

doposiaľ. Na každú pomoc je však potrebné<br />

najskôr pripraviť pôdu v sebe<br />

samom. Ak sa človek dokáže od základov<br />

zmeniť a uzdraviť svoju chorú<br />

dušu, musí sa zmeniť celý jeho život.<br />

Už toto bude prežívať ako zázrak, ako<br />

bohatú odmenu za svoje úsilie. Ak raz<br />

bude toto cieľom väčšiny ľudí, nebude<br />

o zázračné uzdravenia<br />

taká núdza, ako<br />

je dnes.<br />

MUDr. Jan Palouček<br />

paloucek @svetgralu.sk<br />

PREŽILA<br />

SOM<br />

VLASTNÚ<br />

SMRŤ<br />

Werner Huemer<br />

Podľa vedeckého názoru sídli naše vedomie v mozgu a po smrti človeka zaniká spolu<br />

s jeho telom. Toto materialistické tvrdenie však nie je veľmi presvedčivé. Navyše<br />

niektorí bádatelia v oblasti klinickej smrti prinášajú poznatky, ktoré naopak vedomú<br />

existenciu po smrti potvrdzujú.<br />

POČAS KLINICKEJ<br />

SMRTI…<br />

„Na operačnú sálu gynekologického<br />

oddelenia ma priviezli v bezvedomí.<br />

Príčinou môjho kritického stavu bol<br />

pokročilý zápal pobrušnice. Vedomie<br />

som stratila už niekoľko minút po príjazde<br />

do nemocnice; potom si už na<br />

nič nespomínam.<br />

Náhle som však pocítila, ako ma<br />

uchopil mohutný vír. Hnalo ma to tunelom,<br />

na ktorého konci som zbadala<br />

neopísateľnú svetelnú žiaru, ktorá sa<br />

obyčajnému svetlu nijako nepodobala.<br />

Vnímala som jej živú, podmanivú<br />

krásu a nevysvetliteľnú milosť, ktorou<br />

ma zaplavovala. Počula som nádhernú<br />

hudbu, ktorej záchvevy vo mne<br />

žijú doteraz. Ako prudký žiar som cítila<br />

túžbu nasledovať tento žiarivý<br />

obraz, prenikajúci celým mojím vedomím.<br />

Takto, v nevýslovnej nádeji<br />

som zotrvala v prítomnosti obrazu<br />

svetla, ktorý ma svojím upokojujúcim<br />

svitom celú obklopoval.<br />

Postupne sa mi začal vybavovať<br />

môj doterajší život. Ako vo farebnom<br />

filme, neuveriteľne živo som pozorovala<br />

svoje narodenie, radostné aj<br />

29<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ŽIVOT<br />

smutné okamihy dospievania a začínajúcej<br />

dospelosti.<br />

Potom sa film prerušil a ja som sa<br />

zrazu vznášala nad operačným stolom,<br />

na ktorom ležalo moje telo. Lekári<br />

práve začali s operačným zákrokom.<br />

Spočiatku som bola prekvapená a nič<br />

som nechápala. Opakovane som sa pokúšala<br />

upozorniť ich na svoju prítomnosť,<br />

no moju aktivitu nikto nespozoroval.<br />

Vnímala som všetko celkom<br />

jasne a zreteľne – tak, akoby som bola<br />

v bdelom stave. So záujmom som sledovala,<br />

čo sa s mojím telom deje. Hodiny<br />

ukazovali o desať minút dvanásť;<br />

lekári hodnotili stav operačnej rany<br />

a prehodili medzi sebou niekoľko viet.<br />

Tie som neskôr vedela presne zopakovať,<br />

čomu sa veľmi divili. Z ich rozhovoru<br />

som vyrozumela, že ma zrejme<br />

zachránia, sama som však žiadnu potrebu<br />

záchrany nepociťovala. Moja posledná<br />

spomienka na operačnú sálu sa<br />

týkala jedného asistenta, ktorý odchádzal<br />

na obed. Potom som, práve tak<br />

náhle ako na začiatku, pocítila mohutnú<br />

silu, ako ma unáša do tmavého<br />

rotujúceho víru a opäť som stratila<br />

vedomie.<br />

Od lekárov som sa neskôr dozvedela,<br />

že som prekonala klinickú smrť<br />

a že som po operácii musela byť pripútaná<br />

k lôžku, pretože som neustále<br />

prepadávala na ľavú stranu – to bol<br />

totiž smer rotačného víru, v ktorom<br />

som sa pohybovala.“<br />

Opísaný zážitok je osobnou skúsenosťou<br />

liečiteľky pani Marcely Paloučkovej,<br />

ktorá je spoluautorkou článkov<br />

pripravovaných do ďalších čísel Sveta<br />

Grálu. Jej skúsenosť sa v podstatných<br />

bodoch zhoduje so svedectvami mnohých<br />

iných osôb, ktoré tiež stáli na<br />

prahu medzi životom a smrťou. Zážitok,<br />

ako napr. stáť náhle mimo svojho<br />

tela, a napriek tomu vnímať všetko<br />

okolité dianie; skúsenosť prechádzania<br />

tunelom či vťahovania vírom do<br />

iného sveta; retrospektíva všetkých významných<br />

životných udalostí; prežitie<br />

30<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

neopísateľného, nadpozemského svetla<br />

plného milosti a bezpečia – všetky<br />

tieto výpovede, ktoré boli zozbierané<br />

od desiatok tisíc ľudí, poukazujú na to,<br />

že smrť je prechodný jav a že opustenie<br />

pozemského tela pri umieraní je<br />

počiatkom života v inom svete.<br />

NENARODENÉ DIEŤA<br />

Onen svet nevieme za normálnych<br />

okolností vnímať bežnými zmyslami,<br />

je však v tesnej blízkosti so svetom pozemským.<br />

Hovorí o tom aj ďalšia skúsenosť,<br />

ktorú popisuje pani Elke Scheibert-Schulze<br />

z Hildesheimu. Jej život<br />

sa vďaka tomuto zážitku zásadným<br />

spôsobom zmenil.<br />

„Pred dvanástimi rokmi som otehotnela.<br />

Prežívala som vtedy ťažké životné<br />

obdobie, ale na dieťa som sa veľmi tešila.<br />

Začiatkom tretieho mesiaca som<br />

si náhle uvedomila, že poznám pohlavie<br />

dieťaťa – bol to chlapec.<br />

O niekoľko dní neskôr, keď som si<br />

v jeden letný večer ľahla do postele,<br />

bola som vo sne vtiahnutá do tmavého<br />

tunela, na konci ktorého bolo<br />

slabé svetlo. Potom som sa ocitla v nehmotnom<br />

žiariacom priestore. Vzduch<br />

bol presýtený tými najjemnejšími<br />

čiastočkami zlata a striebra, ktoré sa<br />

celkom ticho a harmonicky pohybovali<br />

vzduchom. Pýtala som sa samej<br />

seba, ako tu mám dýchať, no zároveň<br />

som cítila, že dýchať vôbec nemusím.<br />

Po mojej pravej strane sa nachádzala<br />

malá bytosť, ktorá ma držala za ruku.<br />

Náhle sa pred nami zjavila nádherná<br />

žiariaca žena neurčitého veku s dlhými<br />

svetlými vlasmi, zahalená do bieleho<br />

rúcha. Bola som schopná komunikovať<br />

s ňou bez toho, aby sme spolu hovorili.<br />

Chcela nás oboch, mňa aj dieťa,<br />

odviesť. Súhlasila som, aby vzala so<br />

sebou dieťa; ja som však cítila, že sa<br />

musím vrátiť, pretože mám ešte nejakú<br />

povinnosť. Môjmu želaniu vyhovela.<br />

Tá malá bytosť sa odo mňa odpútala<br />

a odišla so žiarivou ženou. Znovu<br />

som bola vtiahnutá do tmavého tunela.<br />

Nato som pocítila pád na posteľ. Bol<br />

taký tvrdý, že som sa prebudila. Srdce<br />

mi búšilo až v ušiach, chvela som sa na<br />

celom tele. Bolo pol piatej ráno.<br />

Tri dni nato som o svoje dieťa prišla.<br />

Vedela som, že jeho duša odišla, moje<br />

telo sa už len potrebovalo zbaviť jeho<br />

prázdnej schránky. Pri záverečnom<br />

vyšetrení v nemocnici sa lekár čudoval<br />

môjmu dobrému zdravotnému stavu aj<br />

celkom dobrému psychickému rozpoloženiu,<br />

napriek tomu, že som práve<br />

prišla o dieťa. Keď som o niečo neskôr<br />

vyšla na ulicu a slnko mi zasvietilo do<br />

tváre, vytryskli mi náhle slzy do očí.<br />

Slzy radosti a vďačnosti, pretože som<br />

v tom okamihu, ako som o dieťa prišla,<br />

pochopila, čo mi toto prežitie malo<br />

ukázať. Jeho duša sa rozhodla oslobodiť<br />

ma od mojich častých trýznivých<br />

myšlienok. Odvtedy som si v živote už<br />

nikdy s ničím nelámala hlavu, pretože<br />

som životu dôverovala. Dodnes som<br />

vďačná za to, že som takúto skúsenosť<br />

mohla zažiť.“<br />

SKEPSA VEDY<br />

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi bolo<br />

len veľmi málo ľudí schopných hovoriť<br />

o takýchto skúsenostiach blízkych<br />

smrti. Až do deväťdesiatych rokov prevládal<br />

u väčšiny ľudí strach, že narazia


na nepochopenie a že budú považovaní<br />

za „nie celkom normálnych“.<br />

Avšak odvtedy, čo lekári a vedci –<br />

ako napr. Dr. Elisabeth Kübler-Ross<br />

alebo Dr. Raymond Moody – začali<br />

takéto správy dokumentovať a zverejňovať,<br />

vyšlo najavo, ako hojne sú<br />

tieto skúsenosti rozšírené a ako sú si<br />

navzájom podobné. Dnes je už známe,<br />

že sa s obdobnou skúsenosťou stretli<br />

ľudia zo všetkých krajín sveta, mladí<br />

aj starí, bez ohľadu na svoje vzdelanie,<br />

kultúru či náboženskú príslušnosť.<br />

A mnoho tých, ktorí sú nábožensky<br />

či duchovne založení, považujú tieto<br />

posmrtné zážitky za dôkaz pokračovania<br />

života po smrti.<br />

Odborníci z oficiálnych vedeckých<br />

kruhov však zostávajú skeptickí. Neurológovia<br />

radi vysvetľujú tieto neobvyklé<br />

zážitky ako halucinácie. Podľa<br />

nich mozog reaguje na nastávajúcu<br />

smrť ochranným mechanizmom, teda<br />

že vytvára ilúziu o ďalšom živote na<br />

onom svete. Fyziologicky by sa dali<br />

tieto halucinácie tunela a svetla či retrospektíva<br />

života vysvetliť nedostatkom<br />

kyslíka v mozgu. Podľa názoru<br />

súčasnej vedy je vedomie produktom<br />

ľudského mozgu a bez neho – teda po<br />

vyhasnutí telesných funkcií – nemôže<br />

existovať žiadny stav vedomia.<br />

Pre tento materialisticky orientovaný<br />

pohľad na človeka väčšina vedcov<br />

nepovažuje za potrebné bližšie skúmať<br />

zážitky blízkosti smrti. Existujú<br />

však výnimky: holandský kardiológ<br />

Dr. Pim van Lommel sa pred niekoľkými<br />

rokmi skúmal posmrtné zážitky<br />

344 pacientov, ktorí boli úspešne oživení<br />

po zastavení srdca, a dospel k pozoruhodným<br />

poznatkom.<br />

VEDOMIE MIMO TELA<br />

Prakticky všetky tanatologické štúdie<br />

(tanatológia: náuka o procese umierania<br />

a smrti) dvadsiateho storočia zhrnuli<br />

rôznorodé opisy takýchto zážitkov.<br />

Opísané posmrtné skúsenosti sa<br />

odohrali často pred mnohými rokmi,<br />

keď už v mnohých prípadoch presnú<br />

diagnózu nebolo možné spätne zistiť.<br />

Aj otázka, do akej miery daná situácia<br />

ohrozovala život postihnutého, zostala<br />

často otvorená. Z týchto dôvodov<br />

boli štúdie považované z hľadiska<br />

vedy za diskutabilné.<br />

Dr. Pim Van Lommel však pre svoju<br />

štúdiu, zverejnenú v roku 2001, vyberal<br />

výlučne takých pacientov, u ktorých<br />

pre infarkt došlo k zastaveniu<br />

srdca a u ktorých nebolo pochýb, že<br />

by boli zomreli, keby sa o niekoľko<br />

málo minút nebolo začalo s oživovaním.<br />

Po úspešnej resuscitácii bolo 18<br />

percent z 344 opýtaných pacientov<br />

schopných opísať posmrtné zážitky.<br />

Toto je hodné povšimnutia, pretože<br />

vyšetrenia ukazujú, že EEG (elektroencefalograf<br />

– prístroj na meranie<br />

mozgovej aktivity) už 3 sekundy po<br />

zastavení srdca ukazuje nulové hodnoty,<br />

podľa čoho mozgová činnosť už<br />

neexistuje.<br />

Napriek tomu aj títo pacienti opisovali<br />

vedomé mimotelesné zážitky<br />

(boli schopní pozorovať oživovanie<br />

svojho tela), zážitky z detstva, myšlienky<br />

a pocity. Pim van Lommel<br />

z toho vyvodil, že obvyklé vysvetlenie<br />

posmrtných skúseností – odumieranie<br />

mozgových buniek, či zmena krvného<br />

zásobovania – vlastne neplatí.<br />

Dr. Lommel tak na základe svojho<br />

skúmania nastolil potrebu nanovo definovať<br />

termín „vedomia“, pretože súčasné<br />

ponímanie, že ľudské vedomie<br />

je iba výtvorom mozgu, vzhľadom na<br />

výsledky jeho štúdie už neobstojí.<br />

Werner Huemer<br />

huemer@svetgralu.sk<br />

„BURN-OUT“<br />

– DÔSLEDOK ODCUDZOVANIA<br />

V<br />

dnešnej modernej dobe pribúda<br />

čoraz viac prípadov tzv. syndrómu<br />

vyhorenia (Burn-out-Syndrom), ktorý sa<br />

prejavuje stratou záujmu o prácu, ktorú človek<br />

inak vykonával s nadšením a veľkým<br />

nasadením. Tento stav je spojený s psychickou<br />

i fyzickou vyčerpanosťou. Súvisí predovšetkým<br />

s profesiami, ktoré si vyžadujú<br />

intenzívny kontakt s ľuďmi. Dr. Lisbeth<br />

Jerichová z Univerzity v Grazi sa vo svojom<br />

výskume zaoberala okolnosťami vzniku<br />

vyhorenia. Za hlavnú príčinu tohto ochorenia<br />

bolo doposiaľ považované enormné<br />

pracovné vyťaženie a stres. Dr. Jerichová<br />

však túto skutočnosť vo svojich záveroch<br />

spochybňuje. Podľa nej je „Burn-out“ predovšetkým<br />

reakciou na odcudzovanie sa,<br />

ktoré začína často už voľbou povolania.<br />

Vysvetľuje, že kým v dobe pred 30 rokmi<br />

viedli k voľbe povolania v prvom rade idealistické<br />

pohnútky, dnes sú to skôr zištné<br />

motívy ako peniaze, moc a prestíž. Zato<br />

sebarealizácia zostáva často „na pol ceste“.<br />

To podľa autorky spôsobuje konflikt hodnôt,<br />

narastajúcu ľahostajnosť a prázdnotu<br />

duše. Dôsledkom toho je pocit odcudzenia<br />

sa práci i kolegom. Dnešná pracovná klíma<br />

je navyše často poznamenaná systematickým<br />

šikanovaním. K tomu je treba pripočítať<br />

konkurenčný a výkonnostný tlak,<br />

hrozivé obmedzovanie pracovných miest<br />

a najrôznejšie reorganizácie.<br />

Účinné by podľa Dr. L. Jerichovej mohli<br />

byť protiopatrenia ako osveta a školenia<br />

zamerané na novú organizáciu práce, moderovanie<br />

konfliktov či firmami presadzované<br />

stratégie podpory kolegiality. Podniky<br />

sa však v súčasnosti usilujú skôr o maximalizáciu<br />

ziskov a aplikujú koncepty ako „Reengineering“<br />

(procesné riadenie), „Downsizing“<br />

(znižovanie počtu zamestnancov)<br />

a „Lean Managment“ (štíhle riadenie).<br />

Práve tieto racionalizačné opatrenia sťažujú<br />

podľa Jerichovej presadzovanie princípov<br />

ľudskosti v profesijnom živote.<br />

31<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


32<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


Pozrite sa raz pokojne na to, čo obvykle nazývate<br />

prírodou: na vrchy, jazerá, lesy, lúky! Vo všetkých<br />

ročných obdobiach sa môže oko pokochať z krásy<br />

toho, čo vidí. A teraz uvažujte: Čo vás dokáže tak<br />

potešiť a poskytnúť vám zotavenie, to sú plody<br />

pôsobenia všetkého bytostného, ktoré sa vo stvorení<br />

nachádza pod duchovným a ktorého sila vám bola<br />

daná! Potom hľadajte plody svojej činnosti vy, ktorí<br />

ste duchovní a mali ste vytvárať niečo vyššie než to,<br />

čo pred vami vytvorili bytostní, ktorí sem prišli.<br />

Abd-ru-shin<br />

Fotografie: Ľubomír Textoris<br />

33<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ČERNUŠKA DAMASCÉNSKA<br />

(PSYCHICKÉ PORUCHY)<br />

RASTISLAV PODIVINSKÝ<br />

LIEČIVÉ ZÁHONY<br />

Z HRUBEJ STRANY<br />

34<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

ROZHOVOR<br />

S HOMEOPATOM<br />

JÁNOM DEDÍKOM


Ján Dedík sa homeopatii venuje už<br />

38 rokov, a je podľa vlastných slov<br />

aj najstarším homeopatom v Česko-Slovensku.<br />

Býva v Trečianskych<br />

Tepliciach a prechodne na chalupe<br />

v prekrásnom prostredí pri Moravskom<br />

Lieskovom, na lazoch s názvom<br />

Hrubá Strana. Tu, vo svojej<br />

záhrade pestuje viac ako 50 druhov<br />

rôznych rastlín. Pri záhonoch<br />

liečivých bylín sme v rozhovore<br />

prenikli do tajomna homeopatickej<br />

liečby...<br />

Kedy ste založili túto záhradu a ako<br />

zvládate jej obhospodarovanie?<br />

Tieto svoje liečivé rastlinky som<br />

začal pestovať asi pred 18-timi rokmi.<br />

Dovtedy som si ich musel buď kupovať<br />

alebo hľadať v prírode. Chodil<br />

som po celom Slovensku. Napríklad<br />

jednu rastlinku, Sumach šarlátový<br />

(čes. Škumpu jedovatú, lat. Rhus<br />

tox.), som hľadal 15 rokov na Slovensku<br />

aj na Morave, až som ju našiel pri<br />

Martine.<br />

Máte nejaké zásady pri zbere bylín?<br />

Bylinky sa musia zberať v čase, keď<br />

ich účinok vrcholí, čiže od východu<br />

slnka (skorého rána) do obeda. Pri<br />

popoludňajšom slnku sa už začínajú<br />

brániť, lebo nechcú vyschnúť; sú stresované,<br />

a keď sa bránia, využívajú na<br />

to svoje účinné látky – tým bylina<br />

stráca svoju kvalitu. To je jedno pravidlo.<br />

Potom platí ešte jedna zásada,<br />

hlavne v homeopatii: nadzemné časti<br />

bylín sa majú zberať keď je mesiac<br />

vo fáze splnu, a korene zasa zberám<br />

keď je nov mesiaca. To preto, lebo<br />

rastlina je určitá biologická hmota,<br />

ktorá obsahuje vodu – v nej sú tie<br />

účinné látky a tie kolíšu podľa fázy<br />

mesiaca. Čím je mesiac väčší, tým<br />

viac sa ťahajú účinné látky do vrchnej<br />

časti rastliny a pri nove sú zasa<br />

účinné látky prevažne v koreni.<br />

NECHTÍK LEKÁRSKY (LIEČI MOČOVÉ CESTY, MECHÚR)<br />

A BORÁK LEKÁRSKY (LIEČI ENDOKRINNÝ SYSTÉM)<br />

Ján Dedík pri svojej liečbe kombinuje bylinné a homeopatické prípravky – tzv. fyto-homeopatia.<br />

Tým je podľa jeho slov účinok homeopatík širokospektrálnejší. Vo svojich začiatkoch získal<br />

poznatky od českého homeopata Dr. Vojtíška, ktorý sa venoval homeopatii približne 50 rokov.<br />

On sám sa učil od svojho strýca, ktorý ako homeopatický lekár ordinoval ešte ako 104-ročný<br />

v časoch Rakúsko-Uhorska niekde pri Viedni a zomrel až v dôsledku zranení po páde z koňa.<br />

„Fytoterapeutiká pôsobia na telesnej úrovni, homeopatiká na jemnohmotnej úrovni, na genotyp –<br />

tam treba hľadať príčiny chorôb. Polovica z nich sú dedičné, druhá polovica je duchovného pôvodu.<br />

Duchovné príčiny môžu byť dve: 1. Človek si niečo prinesie z minulého života, narodí sa do prostredia,<br />

ktoré bude vhodné pre jeho vývoj. Napr. zločinec sa nenarodí do kráľovskej rodiny.<br />

2. Karmická príčina – prečo je slepec slepec? Zrejme v min. živote nejakým obetiam vypichol oči.“<br />

Kde ste vlastne prišli k týmto zaujímavým<br />

poznatkom?<br />

Vo svojich začiatkoch som sa učil<br />

od Dr. Vojtíška (homeopatii sa venoval<br />

50 rokov), ktorý ich prevzal od<br />

svojho strýka. Ten žil ešte počas Rakúsko-Uhorskej<br />

monarchie niekde<br />

pri Viedni a ako 104 ročný ešte ordinoval<br />

ako homeopat; zomrel na<br />

následky zranení po páde z koňa.<br />

Vďaka ním som mal dobré výsledky<br />

hneď od začiatku. Keby som mal sám<br />

získať tieto skúsenosti, musel by som<br />

žiť 300 rokov...<br />

35<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ROZHOVOR<br />

Paprička štipľavá - dobrá na cievy<br />

aj ako korenina<br />

Koľko druhov bylín tu máte a odkiaľ<br />

pochádzajú?<br />

Mám asi tak 50 až 60 druhov z celého<br />

sveta, z Ďalekého východu,<br />

Ameriky, Európy...<br />

Ktoré považujete za najcennejšie?<br />

Tak ťahúňmi v tejto liečbe sú bylinky<br />

Leuzea šuštivá, Klanopraška<br />

čínska, Eleuterokok (slov. všehojivec<br />

štetitaný, nazývaný aj sibírsky žeňšeň),<br />

Dankšen (lat. Codonopsis pilosua<br />

slov. pazvonček), Šišiak bajkalský<br />

(Scutellaria baikalensis), zo<br />

slovenských je to Lipkavec pravý, Ľubovník<br />

bodkovaný, Komonica lekárska,<br />

Pamajorán obyčajný, Koriander,<br />

Nechtík Lekársky, Borák lekársky<br />

a ďalšie.<br />

Kedy ste sa stali homeopatom?<br />

Vo svojich 30-tich rokoch som sa<br />

začal zaujímať o bylinky, lebo som<br />

mal nejaké zdravotné problémy<br />

36<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

a nevedel ich nikto vyriešiť. Raz<br />

som sa stretol s jedným bylinkárom<br />

v Uherskom Brode, istý pán Tomala,<br />

ktorý liečil všetko a mal veľké úspechy,<br />

vodili si ho aj prezidenti. Keď<br />

som videl, že mi toto pomohlo, tak<br />

som sa začal o byliny a čaje tiež zaujímať.<br />

Potom som zistil, že všetko<br />

neriešia, tak som hľadal iný spôsob,<br />

až som sa dostal k Dr. Vojtíškovi.<br />

K nemu som sa chodil učiť homeopatii<br />

10 rokov. Mal obrovské úspechy.<br />

Liečil najťažšie choroby aké existujú.<br />

Liečil rakovinu, sklerózu multiplex,<br />

detské mozgové obrny...<br />

Myslíte si, že sa dajú všetci takto ťažko<br />

postihnutí vyliečiť?<br />

Všetci sa nedajú vyliečiť, lebo sú<br />

ľudia, ktorí majú nejakú karmu. Keď<br />

by boli ochotní sa zmeniť a urobiť<br />

niečo vo svoj prospech, tak takí sa<br />

dajú vyliečiť. Ale taký, ktorý je ťažko<br />

chorý a nemieni sa zmeniť, tak tomu<br />

sa nedá pomôcť.<br />

To sme sa už vlastne dostali k samotným<br />

príčinám chorôb...<br />

My si všetky choroby nesieme so<br />

sebou ako taký nežiaduci balíček<br />

a to ako geneticky po svojich rodičoch<br />

tak aj karmicky. To znamená, že<br />

človek sa narodí tam, kde to zodpovedá<br />

jeho karme – do spravodlivého<br />

prostredia. To pre rodičov môže byť<br />

tiež niekedy utrpenie, a cez utrpenie<br />

svojho dieťaťa si aj oni odpykávajú<br />

svoju vlastnú karmu. To postihnuté<br />

dieťa má tiež svoju karmu, pretože<br />

v minulom živote vykonalo niečo<br />

veľmi zlé. Tak môže prísť napríklad<br />

s detskou mozgovou obrnou alebo<br />

slepé, hluché a pod., pretože keby to<br />

tak nefungovalo, tak by tu nebola<br />

spravodlivosť. Napr. v jednej dedine<br />

bol chlapík, ktorý vtáčikom vypichoval<br />

oči. Keď sa oženil, všetky deti sa<br />

mu narodili slepé. Tá slepota vychádzala<br />

z jeho karmy. Myslím to tak,<br />

že tie deti v minulom živote museli<br />

tiež robiť niečo podobné a kvôli jeho<br />

karme sa narodili práve jemu. On to<br />

mal za trest, že sa musel pozerať na<br />

svoje slepé deti.<br />

Spolupracujete s lekármi?<br />

Spolupracoval som 4,5 roka s lekármi<br />

v nemocnici v Lehniciach na<br />

oddelení rekondície a naturálnej medicíny,<br />

kde sme ešte s kolegyňou pripravovali<br />

homeopatické lieky pre asi<br />

20 pacientov a 5 lekárov. Každý lekár<br />

stanovil svoju diagnózu, ja som určil<br />

homeopatickú liečbu, oni to rešpektovali<br />

a my sme tam mali fantastické<br />

výsledky. Tam boli výsledky také vynikajúce,<br />

že sa aj vtedajší minister<br />

Soboňa čudoval, ako je to možné. Postup<br />

bol taký, že primár ponechal iba<br />

životu nevyhnutné lieky ako napr.<br />

inzulín; ostatné vysadil a pacienti sa<br />

liečili iba pomocou homeopatie, fytoterapie,<br />

životosprávy, jogy a pod.<br />

Ktoré ochorenia napríklad ste úspešne<br />

liečili?<br />

Tam sme s úspechom liečili napr.<br />

následky cukrovky, rôzne poruchy<br />

látkovej výmeny, poruchy pečene,<br />

prieduškové ochorenia, všetky druhy<br />

alergií a kožných chorôb; prijímali<br />

sme pacientov so všetkými možnými<br />

diagnózami, ktoré sa u človeka môžu<br />

vyskytnúť. (na rozdiel od užívania<br />

bežných liekov, homeopatický prípravok<br />

sa má krátky čas podržať<br />

v ústach, pozn. red.)<br />

Existujú viaceré homeopatické smery.<br />

Ktoré ste si vyskúšali a ktorý z nich<br />

uprednostňujete?<br />

Absolvoval som štyri homeopatické<br />

školy: anglickú klasickú, ktorou sa už<br />

200 rokov lieči celá anglická kráľovská<br />

rodina. Za svoj život som nepočul,<br />

že by bol niektorý z nich chorý. Majú<br />

svojich homeopatických lekárov; sám<br />

princ Charles pestuje asi 6000 druhov<br />

rastlín. Anglická homeopatia je založená<br />

na hľadaní konštitučného lieku 1


ROZHOVOR<br />

človeka. To znamená, že ak sa mu<br />

taký liek podá, tak lieči všetky jeho<br />

neduhy. Napríklad, ak by bol pacient<br />

konštitučný typ sedmokrásky – tá<br />

stále rastie, stále kvitne, už skoro na<br />

jar, ľudia po nej šliapu, ale ona znova<br />

vystrčí hlavičku a rastie ďalej. To znamená,<br />

že ak by mal tento človek akýkoľvek<br />

zdravotný problém, prípravok<br />

zo sedmokrásky v potencii D1 alebo<br />

D2 mu bude liečiť všetky ťažkosti. Či<br />

bude mať hnačku alebo zápchu, to je<br />

jedno. Potom som absolvoval francúzsku<br />

homeopatickú školu, tá lieči<br />

podľa symptómov; vyberie komplex<br />

prípravkov a tým potom lieči, ďalej<br />

rakúsku školu Dr. Peitnera a ešte indickú<br />

školu. Tá je zaujímavá už aj<br />

preto, že v Indii väčšina lekárov lieči<br />

homeopaticky, sú tam aj homeopatické<br />

kliniky.<br />

Aconitum napellus – prilbica modrá;<br />

pomáha aj pri infekčných ochoreniach<br />

V čom spočíva tajomstvo prípravy<br />

homeopatík?<br />

V prvom rade musí byť k dispozícii<br />

materiál. Sú to rôzne druhy rastlín<br />

a to často práve aj jedovaté druhy. Sú<br />

vysoko účinné, pričom riedením sa<br />

jedovatosť stratí, takže sú zaručene<br />

bezpečné. Pripraví sa základná tinktúra<br />

a tá sa potom riedi v pomere 1:10<br />

podľa návodu zakladateľa homeopatie<br />

Dr. Samuela Hahnemanna. Takto<br />

môžeme ísť do vysokých riedení – ja<br />

používam od D1 až do D30 podľa<br />

toho, o akú diagnózu ide. Čím viac<br />

je choroba vo fyzickej úrovni, čiže má<br />

príčiny v hrubohmotnom tele (virózy,<br />

angíny, vírusy, zápaly... ) tým nižšie<br />

riedenia sa používajú. Naopak, čím je<br />

choroba staršia, ako napr. v prípade<br />

chronickej choroby, ktorá sa dlhodobo<br />

vyvíja, tým viac je vhodné vyššie<br />

riedenie. Napr. dieťa má najskôr celé<br />

roky alergiu a neskôr z toho v dospelosti<br />

dostane prieduškovú astmu. Takýto<br />

prípad sa už musí riešiť vyššími<br />

potenciami, pretože choroba je tam<br />

už tak zafixovaná, že žiadna alopatická<br />

(klasická symptomatická, pozn.<br />

red.) liečba už nezaberá. Osobne som<br />

ešte nevidel, aby alopatická liečba vyliečila<br />

ťažkého astmatika alebo ekzematika.<br />

To sú všetko choroby, ktoré<br />

sa dajú liečiť len homeopaticky. To<br />

preto, lebo alopatia lieči iba príznaky<br />

na fyzickej úrovni, kdežto homeopatia<br />

lieči aj na jemnohmotnej úrovni.<br />

Človek nie je len fyzické telo, sú tam<br />

aj iné, éterické telá. To znamená, že<br />

na tieto odstupňovania sa dá posobiť<br />

len homeopatiou, alopatia na to<br />

nemá dosah.<br />

Mnohí odporcovia homeopatie argumentujú<br />

tým, že pri vysokých riedeniach<br />

už nie je v prípravku prítomná<br />

ani molekula z pôvodnej látky. Ako si<br />

vysvetľujete, že to funguje?<br />

Áno, už v riedení D23 až D25<br />

údajne nie je ani jedna molekula pôvodnej<br />

látky, no je tam z tej látky informácia<br />

– potom už lieči len tá informácia,<br />

tá sa nestratí. Tá rastlina<br />

má v sebe zhora danú informáciu, na<br />

čo je použiteľná a tá informácia s ňou<br />

ide stále. Jej chemické vlastnosti sa<br />

postupným riedením strácajú, a zostane<br />

už len tá informácia.<br />

Echinacea dobre pôsobí pri poruchách<br />

imunitného systému<br />

Môžete uviesť nejaký príklad takej<br />

informácie?<br />

Napríklad rastlinka Železník lekársky:<br />

bol určený na ženské choroby,<br />

napr. neplodnosť – tak tam je dobrá<br />

i základná tinktúra. Ale keď tie ženy<br />

už majú problémy s neplodnosťou<br />

a bežné lieky nezaberajú, tak sa táto<br />

bylinka musí zriediť do takej miery,<br />

aby pôsobila až do mentálnej úrovne,<br />

pretože takáto žena si už pri každom<br />

pokuse myslí, že z toho nič nebude.<br />

Takto sa rôznym manželským párom<br />

narodilo spolu už asi 200 detí, pričom<br />

ani u jedného z manželov neboli<br />

zistené patologické (fyziologické)<br />

príčiny neplodnosti.<br />

Princíp homeopatie je, že lieči podobné<br />

podobným. Napr. z rastliny,<br />

ktorá spôsobuje zvýšenú teplotu sa<br />

pripravuje preparát na liečbu horúčky.<br />

Ako si vysvetľujete, že to takto<br />

funguje?<br />

Napríklad žihľava, keď sa jej človek<br />

dotkne, popŕhli, čím na koži vzniknú<br />

červené fľaky. Preto sa aj najčastejšie<br />

používa na kožné choroby ako<br />

napr. žihľavku, pretože to čo rastlina<br />

spôsobí, to dokáže aj vyliečiť. V pôvodnej<br />

podobe pŕhli, no v nariedenej<br />

forme zasa lieči.<br />

37<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


ROZHOVOR<br />

Prípravky čakajúce na svojich pacientov<br />

Okrem riedenia sa pripravované preparáty<br />

ešte aj potriasajú – dynamizujú.<br />

Čo sa tým docieľuje, prečo je to<br />

dôležité?<br />

Dynamizácia je veľmi dôležitá. Pretrepávaním<br />

sa molekuly trú o seba<br />

a tým sa uvoľňuje energia, ktorá je<br />

vlastne nosičom tej informácie.<br />

Pri akých zdravotných problémoch<br />

máte s homeopatiou úspechy?<br />

Najčastejšie za mnou prichádzajú<br />

ľudia s atopickými ekzémami a kožnými<br />

chorobami a rôznymi alergiami,<br />

pretože športová reportérka<br />

z JOJky Lenka Hriadeľová v jednom<br />

časopise prezradila, že som ju vyliečil<br />

z ťažkého ekzému, kvôli ktorému<br />

chcela spáchať samovraždu. Ona<br />

totiž aj s rodičmi precestovala celý<br />

svet a minuli veľa peňazí na drahé<br />

liečby a pritom neuspeli. Bola „zaekzémovaná“<br />

od hlavy po päty, veľmi<br />

ju to svrbelo a pálilo a už ju nebavilo<br />

s tým žiť. A keď ju ku mne priviedla<br />

jej babka, tak som ju z toho asi za 3<br />

týždne vyliečil. Po 10-tich rokoch<br />

s tým vyrukovala v časopise Zdravie<br />

a keď ten časopis vyšiel, tak to ste<br />

mali vidieť tých telefonátov. Už na<br />

druhý, tretí deň bola pred dverami<br />

plná chodba a schodište ľudí; niektorí<br />

prišli už v noci – a ja som mal<br />

rok galeje. Toľko alergikov a ekzematikov<br />

som v živote nevidel.<br />

Okrem dospelých za mnou prichádzajú<br />

aj s bábätkami. Ide o ľudí,<br />

38<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

ktorých žiadna masť z toho nevyliečila,<br />

pretože táto choroba má príčinu<br />

vo vnútri: je to určitý druh alergie na<br />

potraviny a pokiaľ sa nelieči zvnútra,<br />

tak im nepomôže žiadna masť.<br />

Potom ide ešte napr. o choroby<br />

pohybového ústrojenstva, kĺby, artritídu,<br />

zápaly kĺbov, ďalej zažívacie<br />

problémy, pečeňové a žlčníkové<br />

ochorenia, veľmi časté bývajú črevné<br />

ochorenia. Menej časté sú rakovina<br />

a skleróza multiplex.<br />

Je teda možné homeopatiou liečiť aj<br />

tzv. nevyliečiteľné choroby?<br />

To si len doktori vymysleli tento<br />

pojem „nevyliečiteľné chroroby“.<br />

Lebo keď ju nevedia vyliečiť tak si<br />

myslia, že je to nevyliečiteľná choroba.<br />

Všetky choroby sú liečiteľné,<br />

len ide o to – zistiť, akými prostriedkami<br />

a čím sa dajú liečiť. Homeopatia<br />

totiž nevyužíva len byliny, ale aj<br />

stopové prvky, ďalej prvky ako cín,<br />

olovo, zlato, striebro a takisto sa používajú<br />

zlúčeniny ako kyselina sírová,<br />

soľná, mravčia, ale aj prvky živočíšneho<br />

pôvodu ako včelí jed, hadí jed,<br />

jed z pavúkov a pod.<br />

Mali ste v poslednej dobe nejaký zaujímavý<br />

prípad vyliečenia?<br />

Nedávno som mal dva prípady<br />

sklerózy multiplex, kde už boli pokročilé<br />

lézie na mozgu, potvrdené<br />

magnetickou rezonanciou. No a po<br />

mojom trojmesačnom liečení, keď<br />

išli znova na kontrolu, tak tento<br />

nález bol už preč. Zmizli aj príznaky<br />

sklerózy multiplex, ako sú ťažké ruky,<br />

ťažké nohy, všetko sa stratilo. Tí ľudia<br />

by inak po nejakom čase skončili na<br />

vozíčku.<br />

Liečite aj psychické problémy?<br />

Áno, sú to napr. stavy totálneho vyčerpania,<br />

prípady pomätenosti, migrény.<br />

Mal som niekoľko mladých ľudí,<br />

ktorí sa vyčerpali pri vysokoškolskom<br />

štúdiu do takého štádia, že im<br />

až – ako sa ľudovo povie – „preskočilo“<br />

a skončili na psychiatrii, a boli<br />

celé roky na liekoch. Napr. jedna<br />

dievčina bola v takomto stave osem<br />

rokov: doma na sociálnej podpore,<br />

a nikto si s tým nevedel rady. Krátko<br />

na to, čo sa preliečila homeopaticky,<br />

obyčajným ľubovníkom bodkovaným,<br />

si našla prácu v zahraničí<br />

a odcestovala.<br />

A čo akútne choroby ako chrípka,<br />

angína...<br />

No tu sa mi osvedčili hlavne tie<br />

jedovaté bylinky ako Atropa Beladonna<br />

(Rulík zlomocný) alebo Aconitum<br />

(Prilbica modrá). Tie majú vo<br />

vysokom riedení lepší účinok, ako<br />

antibiotiká. Ja mám dokonca prípady<br />

detí, ktoré bývali často choré, každý<br />

mesiac dostávali antibiotiká a rodičia<br />

boli zúfalí, aj kvôli tomu, že deti<br />

príliš vymeškávali zo školy. Keď sa<br />

takto preliečili, ich imunitný systém<br />

sa nabudil a prestali byť takto choré.<br />

A teraz, aj keď väčšina detí pri epidémii<br />

ochorie, tak dieťa, ktoré bolo<br />

takto preliečené, neochorie.<br />

Čo napríklad dobre účinkuje na<br />

herpes?<br />

Aj herpesy a afty sa dajú pekne liečiť.<br />

Tu sa v homeopatickej podobe<br />

používajú minerálne stopové prvky,<br />

hlavne selén a zinok, potom kyselina<br />

jantárová.<br />

Ďakujem za veľmi zaujímavý rozhovor<br />

a prajem mnoho úspechov vo<br />

vašej práci.<br />

Zhováral sa Rastislav Podivinský •<br />

Poznámky<br />

(1) Človek sa rôznymi otázkami diagnostikuje<br />

až kým sa nezistí, ktorej rastline najbližšie<br />

zodpovedajú príznaky jeho druhu choroby<br />

a tá sa mu potom v homeopatickej<br />

podobe aplikuje. Ďalšie praktické informácie<br />

poskytuje hospic na stránkach


BEATE KOLLEWE<br />

DETSTVO<br />

PODĽA<br />

PLÁNU<br />

Počas štúdia som brigádovala<br />

v plaveckej škole. Desať štvorročných<br />

detí sa čvachtalo vo<br />

vode a chcelo sa naučiť plávať. Pracovala<br />

som s plávacími rohožkami,<br />

kruhmi a žabami, a popri tom som<br />

sa zhovárala s rodičmi. Stojí predo<br />

mnou mamka malej Nadine a potrebuje<br />

si pre svoju dcéru dohodnúť<br />

nový termín. V jednej ruke hrubý<br />

diár, v druhej pero: „Nie, v pondelok<br />

sa nedá, to ide na flautu; v stredu má<br />

tanec; vo štvrtok má jazdu na koni,<br />

síce len do druhej, potom však mávame<br />

ešte stretnutia so starou skupinou<br />

z jaslí. Vo štvrtok bude v škôlke<br />

ešte aj zaujímavá výučba angličtiny<br />

pre štvorročné deti. A okrem toho<br />

Nadine práve prechádza zo škôlky<br />

do prípravnej triedy…“ To bol okamih,<br />

keď som nenápadne pozrela na<br />

tučný diár a pýtala som sa sama seba,<br />

čí je ten kalendár: mamin, alebo diár<br />

štvorročnej Nadine. Jej matka mi<br />

najprv vymenovala ešte niekoľko<br />

ďalších bezpochyby zaujímavých<br />

a zábavných aktivít svojej dcéry,<br />

a nakoniec oznámila, že Nadine<br />

môže chodiť vlastne už len do piatkovej<br />

skupiny od tretej popoludní. Nastala<br />

malá pauza v rozhovore, počas<br />

39<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


TÉMA<br />

ktorej som stála pred<br />

touto matkou, zabratá do<br />

myšlienok a neschopná<br />

slov. Štvorročné dievčatko...<br />

vlastne len v piatok<br />

po tretej hodine...<br />

Kedy sa toto dieťa, premýšľala<br />

som, vlastne hrá<br />

jednoducho tak, ako sa<br />

mu práve zachce? Pevne<br />

som si predsavzala: keď<br />

raz ja budem mať deti, doprajem<br />

im dostatok času<br />

na slobodný rozvoj. Naučiť<br />

sa hrať na hudobný<br />

nástroj, to by určite bolo<br />

krásne... a samozrejme športovanie<br />

a pohyb s ostatnými deťmi. To však<br />

musí ísť aj bez diára!<br />

O 15 ROKOV NESKÔR…<br />

Ešte rýchlo niečo nakúpiť, kým je<br />

moja dcéra Carina na hodine klavíra.<br />

Návšteva u zubára sa mi dnes vôbec<br />

nehodí, pretože práve dnes musím<br />

Tonymu na futbalovom tréningu objednať<br />

nové dresy. Snáď nemá Hannah<br />

cez víkend volejbalový zápas, to<br />

by sa už dnes musela pripravovať do<br />

školy. Ale je už dosť veľká, aby myslela<br />

na svoje úlohy sama. A potom je<br />

tu stále rovnaké trápenie: ešte cvičiť<br />

na nástroj! Načo platíme drahé<br />

školné, keď sa potom necvičí? To<br />

predsa nemá žiadny význam! V aute<br />

prijímam telefónny hovor od svojej<br />

priateľky. Na semafore sa práve objaví<br />

zelená. Pýta sa ma, či by som mala<br />

cez víkend čas, alebo či zase budem<br />

musieť rozvážať deti po okolí.<br />

Len pomaly mi do vedomia preniká<br />

trúbenie auta za mnou, kým<br />

sa na semafore mení žltá farba zase<br />

na červenú. – „Si tam ešte?“ pýta sa<br />

ma priateľka. Spomínam si na svoj<br />

zámer zo študentských čias. Ako sa<br />

to vlastne stalo? Pritom mám pocit,<br />

že aktivity svojich detí skôr brzdím.<br />

– Rýchlo zastavujem pri krajnici, aby<br />

40<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

som už aspoň neprekážala v cestnej<br />

premávke. Doobeda sú naše deti<br />

v škôlke, prípadne v základnej škole.<br />

Všetky ďalšie ponuky aktivít zostali<br />

len pri zámere: možno jeden hudobný<br />

nástroj, jeden šport... Odmietať možnosti<br />

ma stojí oveľa viac energie, než<br />

organizovať termíny. Je to kuriózne,<br />

ale ako študentka som si to predstavovala<br />

opačne.<br />

Hrdinovia môjho detstva sa volali<br />

Huckleberry Finn, Pipi Dlhá pančucha<br />

a Peter Pan. Ich detstvo sa odohrávalo<br />

na brehu rieky, v pestrej vile<br />

alebo rovno v Krajine nekrajine. To<br />

sú pre dospelých nedosiahnuteľné<br />

miesta.<br />

Dnes sa naliehavo ozývajú hlasy<br />

volajúce po priestore na rozvoj našich<br />

detí. Lesy, násypy na brehoch<br />

alebo nejaké opustené domy v našich<br />

mestách nenájdeme. Ale aj keby tieto<br />

miesta existovali, nechali by ste svoje<br />

dieťa hrať sa na brehu rieky? Pre naše<br />

deti hľadáme priestranstvá bez húštin,<br />

áut a zhonu. Skutočná sloboda<br />

nášho detstva však spočívala v tom,<br />

že široké pláne nášho detského sveta<br />

neboli obývané dospelými, ktorí sa<br />

dnes detstvo snažia regulovať, usporiadať<br />

a naplánovať.<br />

Prirodzene, my dospelí musíme<br />

chrániť naše deti pred nebezpečenstvami.<br />

V našej spoločnosti to nie je<br />

dravá rieka, ale ulica; nie<br />

je to hlad, ale fastfood<br />

a sladkosti; nie sú to zlé<br />

psy, ale poklesky dospelých.<br />

Nehrozí živorenie<br />

v sirotincoch, ale živorenie<br />

v bytoch pred televíznou<br />

obrazovkou alebo<br />

počítačom.<br />

Tak napríklad podľa<br />

štatistiky štvrtina desaťročných<br />

detí žijúcich<br />

v Hamburgu ešte nikdy<br />

nebola v lese. Aké zvieratá<br />

tam môžu stretnúť?<br />

Aké je to brodiť sa lístím?<br />

Viete si predstaviť detstvo bez skúseností<br />

z prírody? Je to zvedavé objavovanie<br />

sveta plné zážitkov. My dospelí<br />

sme sa prírode už dávno odcudzili<br />

a dnes bojujeme s následkami tohto<br />

odcudzenia.<br />

Aj svoje deti odvádzame od prirodzeného<br />

detstva a ponúkame im<br />

len biednu náhradu. Svet dospelých<br />

preniká do ich života akosi priskoro<br />

a prirýchlo. Ešte v časoch detstva<br />

mojich prarodičov museli deti von,<br />

za dvere, keď sa dospelí bavili medzi<br />

sebou, ale dnes už neexistuje téma,<br />

ktorú by ľudia považovali za nevhodnú<br />

pre detské uši. A aj keby, tak<br />

je kedykoľvek na dosah filmová láska<br />

a televízne násilie. A potom sú tu aj<br />

trinásťročné alebo šestnásťročné modelky,<br />

tenisové hviezdy alebo obete<br />

drog, ktoré ukazujú rýchlu cestu do<br />

sveta dospelých. Ostáva vôbec ešte<br />

miesto a čas pre vlastný detský svet?<br />

Počas môjho učiteľského vzdelávania<br />

boli pre mňa veľmi inšpirujúce<br />

dve úplne rozdielne zamerané<br />

hodiny telocviku na základnej škole.<br />

Na jednej z nich mali deti skákať rôznymi<br />

technikami cez debnu. Robili<br />

to veľmi šikovne a s radosťou. Museli<br />

zvládnuť skrčku, preskok, kotúľ<br />

a ďalšie cvičenia.<br />

Na inej vyučovacej hodine stála<br />

v telocvični debna a deti nemali


určený žiadny konkrétny pohyb. Na<br />

konci tejto hodiny deti aj bez návodu<br />

skúšali skrčky, otočky a kotúle.<br />

Okrem toho cez debnu skákali aj ako<br />

žaba alebo ako kôň, debnu potom rozobrali<br />

a schovali sa v nej. Deti rýchlo<br />

vyvrátili aj učiteľovu námietku, že<br />

z horného dielu debny sa žiadna hojdačka<br />

postaviť nedá. Skúšať, zbierať<br />

skúsenosti, plánovať... Na tieto dôležité<br />

skúsenosti v našej spoločnosti<br />

podľa môjho názoru deti veľa príležitostí<br />

nemajú. Práve tak sa vytrácajú<br />

možnosti na nepríjemné skúsenosti<br />

plné konfliktov. Je možné, že hojdačka<br />

nakoniec nefunguje. Možno,<br />

že si človek priškripne prsty. Zažiť<br />

neúspech je pre detský vývoj takisto<br />

dôležité.<br />

Deti slobodnou hrou získavajú dôležité<br />

skúsenosti. Dnes už však slobodný<br />

vývoj ani veľmi nepripúšťame,<br />

snažíme sa ich život starostlivo plánovať.<br />

Len čo sa prišlo na pozitívny<br />

vplyv pohybu na dozrievanie mozgu,<br />

mnohý rodič z toho vyvodil ďalšiu<br />

úlohu pre svoje dieťa: začať včas<br />

a poctivo cvičiť, aby bolo maximálne<br />

inteligentné!<br />

Aj hranie na hudobný nástroj,<br />

ako je známe, rozvíja inteligenciu<br />

detí a priaznivo ovplyvňuje schopnosť<br />

sústrediť sa. Ale radosť z hudby<br />

alebo dokonca muzikálnosť – koho<br />

to zaujíma?<br />

Deti, ktoré vedia chodiť pospiatky,<br />

lepšie počítajú. Precvičujeme teda<br />

motoriku len preto, aby deti v škole<br />

lepšie prospievali?<br />

Je naozaj správne, aby motiváciou<br />

výchovy bola snaha nepremeškať<br />

žiadnu možnosť alebo obdobie, aby<br />

mali naše deti čo najlepšie šance na<br />

trhu práce?<br />

Diár má dnes dieťa azda ešte skôr,<br />

než príde na svet. Stráca sa aj intimita<br />

vzťahu dieťa – rodič: stále silnejšie<br />

medzi nich vstupujú rôzne inštitúcie.<br />

Mnohí rodičia vyhľadávajú<br />

odborníkov a pedagógov v obavách,<br />

TÉMA<br />

že sami nedokážu svoje dieťa optimálne<br />

podporovať. Spejeme azda<br />

k tomu, že akýkoľvek prejav náklonnosti<br />

k dieťaťu, ťukanie na bruško<br />

a ískanie, rozprávanie a spievanie<br />

nebudú vedené túžbou po láskyplnom<br />

kontakte, ale so zámerom čo<br />

najvčasnejšie podporiť vývoj jeho<br />

mozgu?<br />

Dieťa je systematicky prispôsobované<br />

„hodnotám“, ktoré naša spoločnosť<br />

stanovuje – teda spotrebe,<br />

technike a inteligencii. Výskumy už<br />

ukazujú výsledky týchto snáh. Inteligencia<br />

našich detí rastie, no súčasne<br />

sa u nich množia aj také ochorenia<br />

a poruchy, ktoré boli doposiaľ typické<br />

len pre silne zaťažovaných pracovníkov:<br />

bolesti hlavy a žalúdočné<br />

vredy, motorický nepokoj a neschopnosť<br />

koncentrácie, depresie a nedostatok<br />

motivácie.<br />

Toto zameranie na výkon znižuje<br />

i sociálnu spôsobilosť a vyjadrovacie<br />

schopnosti našich detí. Hovoriť<br />

o svojom rozpoložení, náladách<br />

a zámeroch – na to nepotrebujeme<br />

inteligenciu, ale cit pre jazyk a integráciu<br />

všetkých zmyslov. Ak sme my<br />

trávili svoje poobedia skákaním cez<br />

švihadlo a skladaním veršov, potom<br />

sme v sebe podporovali práve tieto<br />

schopnosti.<br />

Ako hlboko sa nášho srdca dotkne<br />

pohľad na dieťa, ktoré je celkom ponorené<br />

do svojej hry. V tej chvíli tušíme,<br />

že sme stratili niečo, čo sme ako<br />

deti mali – seba samých a svoj zvedavý<br />

prístup k svetu. A teraz – keď<br />

ich detstvo vtesnávame na stránky<br />

diárov – berieme svet zážitkov aj svojim<br />

vlastným deťom.<br />

V čom je podstata týchto snáh o výkony?<br />

Strach z existencie a z budúcnosti?<br />

Či ide o materiálne zaistenie?<br />

Alebo pramenia tieto prepiate zásahy<br />

do života detí z nedostatočnej schopnosti<br />

celej spoločnosti poradiť si so<br />

samotnou individualitou, a tým aj<br />

nevypočítateľnosťou človeka?<br />

Rovnako, ako hodiny nesmú<br />

byť len trvalo natiahnuté,<br />

tak ani deti nesmú byť trvalo<br />

vychovávané. Človek ich<br />

musí aj nechať chodiť.<br />

Jean Paul<br />

Tráva neporastie rýchlejšie,<br />

keď ju budeme ťahať.<br />

Indiánske príslovie<br />

Človek vidí dobre len svojím<br />

srdcom, to podstatné je pre<br />

oči neviditeľné.<br />

Antoine de Saint-Exupéry,<br />

„Malý princ“<br />

Je dôležitejšie, aby deti boli<br />

šťastné, než aby sme my boli<br />

šťastní z detí.<br />

Walter Bärsch<br />

Nemusíme pripravovať cestu<br />

pre naše deti, ale naše deti<br />

na cestu.<br />

Americké príslovie<br />

41<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


TÉMA<br />

Vývoj každého dieťaťa je jedinečný:<br />

pomalší, rýchlejší alebo jednoducho<br />

iný, než je priemer.<br />

Skúsme ich prijímať a podporovať<br />

v ich jedinečnosti. Potom získame<br />

istotu aj v tom, čo naše dieťa zvládne,<br />

bez toho, aby sme museli hľadať odborné<br />

rady.<br />

Na prelome 19. a 20. storočia vyzývali<br />

pedagógovia Maria Montessori<br />

alebo Johann Heinrich Pestalozzi<br />

k pedagogike, ktorá vychádza z dieťaťa.<br />

Zdá sa, že prechod do nášho<br />

tisícročia vyžaduje naproti tomu<br />

pedagogiku, ktorá vychádza z hospodárskych<br />

a technických záujmov.<br />

Je to dokonca zrejmé aj z dnešnej<br />

terminológie. Citát vedca Klausa<br />

Hurlemanna v rozhovore pre časopis<br />

„Geo Wissen“ (č. 37, „Potrebujeme<br />

na rodičovstvo vodičský preukaz?“)<br />

ukazuje, ako ďaleko to až<br />

môže dôjsť: „Musíme si ujasniť, že<br />

náš štát v súčasnosti plytvá najdôležitejšou<br />

surovinou, potenciálom detí.<br />

(…) V dôležitých fázach vývoja dnes<br />

premárňujeme mnohé šance. Vypovedajú<br />

o tom nielen pedagogické teórie,<br />

ale aj moderné poznatky o fyziológii<br />

mozgu. Naše materské školy sú<br />

tradične príliš silne zamerané na hry<br />

a voľné aktivity.“<br />

Taký je obchodný jazyk a vedecký<br />

pohľad na „surovinu“: potenciál detí:<br />

podpora a využívanie zdrojov, plánovanie,<br />

kontrolovanie, programovanie.<br />

To je slovník nášho technického<br />

sveta. Sveta, do ktorého sa deti<br />

skutočne nedajú dobre zaradiť. Pretože<br />

sú jedinečné? Pretože reagujú<br />

nepredvídateľne?<br />

Profesorka Gertrud Höhler, politická<br />

poradkyňa a publicistka, vo<br />

svojom príspevku do časopisu Cicero<br />

(6/2006) opisuje, že politika sa<br />

na deti díva skoro ako na poruchu.<br />

„Dieťa je v súčasnom poradí našich<br />

hodnôt problémový element, pretože<br />

sa prieči všetkému, čo sme dosiahli.<br />

(…) Len čo sa v živote dospelých<br />

42<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

objavia deti, rúcajú sa všetky harmonogramy,<br />

padajú hranice medzi<br />

dňom a nocou a narušuje sa strojový<br />

rytmus hospodárstva. Momentálne<br />

sa snažíme túto ,poruchu‘ nejako začleniť<br />

do nášho bežného života a súčasne<br />

ju čo najskôr pripraviť na tieto<br />

požiadavky. Pokúšame sa prirodzené<br />

potreby detí vytlačiť a nie prispôsobiť<br />

im svoj rýchly, preplánovaný každodenný<br />

život!“ Je viac-menej utópiou<br />

zlúčiť každodenný pracovný<br />

Deti musia predčasne<br />

vynakladať množstvo<br />

energie, aby sa<br />

naučili veci, ktoré<br />

by si neskôr osvojili<br />

omnoho ľahšie<br />

život a požiadavky hospodárstva<br />

s voľným a zdravým vývojom našich<br />

detí. Každý, kto zažil hektický<br />

zhon a vypätie pri privádzaní detí do<br />

materských škôl vie, ako ich bolesti<br />

brucha, nevôľa, vzdor alebo strach<br />

z odlúčenia bojkotujú začiatok pracovnej<br />

doby. A kdeže je pozorovanie<br />

bagra na stavenisku alebo objavovanie<br />

húsenice na ceste...<br />

Nemáme v úmysle kritizovať často<br />

vynikajúcu a nedoceňovanú prácu<br />

vychovávateliek a vychovávateľov<br />

v predškolských zariadeniach. Ponuka<br />

koncepcie prírodnej pedagogiky,<br />

ako napríklad lesných materských<br />

škôlok, sa rozrastá a predškolákom<br />

ponúka rozmanité možnosti. No aj<br />

v týchto zariadeniach sú rodičia nervózni,<br />

keď sa začne blížiť škola; zo<br />

strachu, že by ich dieťa mohlo nezvládnuť<br />

blížiace sa nároky. Ale ako<br />

sa môže dieťa lepšie pripraviť na nový<br />

úsek svojho života než tým, že si ten<br />

predchádzajúci naplno vychutná?<br />

Šesťročné dieťa nebude sedieť pokojnejšie,<br />

keď to začne cvičiť už vo veku<br />

štyroch rokov. Deti musia predčasne<br />

vynakladať množstvo energie, aby sa<br />

naučili veci, ktoré by si neskôr osvojili<br />

omnoho ľahšie. Ešte skôr cvičiť,<br />

ešte skôr začať chodiť do školy – to<br />

už budeme mať čoskoro okrem predškolských<br />

zariadení aj predškôlky?<br />

Vytvoriť deťom možnosti na samostatný<br />

vývoj neznamená vziať im<br />

detstvo – kým vyrastú, potrebujú<br />

podporu a pomoc dospelých. Kým<br />

sme neustále v pokluse, naháňame<br />

sa od jedného termínu k druhému<br />

a nie sme doma, nemôžu sa naše deti<br />

vydať na cestu poznávania a objavovania;<br />

jednoducho nie sme pre ne<br />

istotou, zázemím.<br />

Hľadať príčiny chýbajúcich životných<br />

vzorov našich detí, nedostatkov<br />

v opatrovateľských zariadeniach<br />

alebo kariérnych plánoch<br />

rodičov nemá zmysel. Súčasné diskusie<br />

o rodine a zamestnaní už túto<br />

tému celkom vyčerpali. Politici, otcovia,<br />

matky, školy, materské školy...<br />

Zrejme každý si dokáže nájsť nejakú<br />

príčinu, prečo, ako sa vraví, nemal<br />

detstvo. Je ľahké sťažovať sa na zlé<br />

pomery. Ťažšie je hľadať možnosti<br />

a vytvoriť našim deťom podmienky,<br />

aké na zdravý vývoj potrebujú. Jasne<br />

sa ukazuje, kde musíme začať: u seba<br />

samých. Potrebujeme si urobiť čas<br />

na to podstatné – na samotný život;<br />

zhodnotiť a prepracovať svoje životné<br />

priority. A kto nám v tom môže pomôcť<br />

lepšie, ako naše deti? – Že nám<br />

ich príchod do nášho života tak výrazne<br />

narušil plány a obrátil náš<br />

svet hore nohami, môže znamenať<br />

len jedno: že ten náš život bol doposiaľ<br />

úplne naruby, že sme ho akosi<br />

prekrútili.<br />

Beate Kollewe •<br />

beate.kollewe@svetgralu.sk


Aquapol<br />

Vlhké múry a plesnivé steny sú častými problémami<br />

prevažne starších domov. Bežnými metódami mi záchrany<br />

týchto objektov je podrezávanie múrov a<br />

vkladanie<br />

novej izolácie, či chemická injektáž.<br />

Šetrnejšou metódou sú elektrofyzikálne<br />

systémy. Ich fungovanie spočíva v tom,<br />

že sa do muriva zavedie kladná a záporná<br />

elektróda, čo spôsobí, že sa vlhkosť sťahuje<br />

späť do zeme. Celkom revolučným vynálezom<br />

je však patent rakúskeho vynálezcu<br />

Wilhelma Mohorna. Jeho systém „Aquapol“<br />

účinne vysušuje murivo bez potreby napájania<br />

el. prúdom, navyše pôsobí priaznivo<br />

na ľudský organizmus.<br />

Bolo to koncom 19. storočia<br />

v Bavorsku, keď samotný rektor<br />

Univerzity v Mníchove<br />

naliehavo odhováral študenta Maxa<br />

Plancka od štúdia fyziky, pretože<br />

v tejto oblasti je už všetko preskúmané,<br />

a až na malé nezrovnalosti,<br />

ktoré je ešte potrebné objasniť, na<br />

poli fyziky sa už nedajú dosiahnuť<br />

žiadne významnejšie úspechy. Pri<br />

pohľade na celkový vedecký vývoj<br />

v historickom kontexte však môžeme<br />

vytušiť, že stav ľudského poznania<br />

sa vôbec nenachádza niekde v poslednom<br />

štádiu, ale kdesi celkom na<br />

začiatku. Mnohí fyzici nechcú vziať<br />

na vedomie, že viaceré súčasné vedecké<br />

poznatky budú zrejme v budúcnosti<br />

považované za nesprávne;<br />

veď práve omyly sú tým dôležitým<br />

pohonom poznávania vo vede. Asi<br />

najväčší vedecký omyl, ku ktorému<br />

dochádza prakticky denne, spočíva<br />

v tom, že sa nevysvetliteľné<br />

fenomény označia jednoducho za nemožné<br />

(v zmysle filozofického prístupu<br />

„čo nepoznám, to ani nemôže<br />

existovať“). Potom by podľa znalosti<br />

zákonov fyziky v 19. storočí malo<br />

byť nemožné, aby lietadlo či čmeliak<br />

vôbec mohli lietať, pretože sú<br />

ťažší ako vzduch. – Toto všetko sa<br />

môže vybaviť niekomu, kto sa začne<br />

zaoberať aktivitami rakúskeho prírodného<br />

bádateľa a vynálezcu Wilhelma<br />

Mohorna, ktorý už od roku<br />

1985 „nevysvetliteľným spôsobom“<br />

vysušuje staré vlhké budovy, a to s trvalým<br />

účinkom. Okrem toho systém<br />

„Aquapol“, ako sa „nevysvetliteľná“<br />

technológia volá, eliminuje negatívne<br />

pôsobenie geopatogénnych zón,<br />

ktoré hlavne v obytných priestoroch<br />

spôsobujú alebo prehlbujú mnohé<br />

zdravotné problémy.<br />

Tradičná metóda: Múr sa po častiach prerezáva, do medzery sa vkladá izolačný pás<br />

z tvrdej gumy. Do vyvŕtaných otvorov sa nalieva špeciálna izolačná kvapalina.<br />

PRÍSTROJ<br />

ZA HRANICAMI<br />

DNEŠNEJ<br />

FYZIKY<br />

FUNGUJE TO –<br />

ALE PREČO?<br />

HANS KRONBERGER<br />

Ing. Wilhelm Mohorn pri elektronickej časti svojho patentovaného prístroja „Aquapol“: Rôzne cievky<br />

a antény pôsobia na pohľad síce zvláštne, ale svoj účel plnia. V súčasnosti uznávané fyzikálne teórie<br />

nedokážu objasniť, akým spôsobom môže tento prístroj upevnený na strope miestnosti vysušovať<br />

vlhké múry. Mohorn hovorí: „Prístroj pôsobí proti silám, ktoré umožňujú vode stúpať v póroch<br />

muriva. Zjednodušene povedané, molekuly vody sú prepólované a poslané späť do zeme!“<br />

Ako sa mu môže podariť prostredníctvom<br />

špeciálne vyvinutého prístroja<br />

vysušiť vlhké múry bez priameho<br />

fyzického kontaktu s nimi,<br />

to sa pomocou vedy vyučovanej na<br />

školách vôbec nedá vysvetliť. „Prístroj<br />

presmeruje vlhké molekuly<br />

a pošle ich naspäť do zeme“, hovorí<br />

vynálezca. Systém Wilhelma Mohorna<br />

„Aquapol“ nevyžaduje žiadne<br />

priame či nepriame fyzické zásahy,<br />

ako je napríklad prerezanie vlhkého<br />

muriva, pôsobenie chemickými látkami<br />

či elektrickým prúdom. Princíp<br />

činnosti svojho patentovaného<br />

prístroja popisuje takto: „Prístroj<br />

na vysušovanie múrov pozostáva<br />

z jedného prijímača a jedného vysielača.<br />

Prijímač zachytáva pre súčasnú<br />

vedu doposiaľ neznáme geoenergetické<br />

silové pole, ktoré je v prírode<br />

zodpovedné za mnohé vírivé fenomény.<br />

Táto energia prijatá zo zeme<br />

je pravotočivo polarizovaná (sformovaná)<br />

a prenáša sa na vysielač.<br />

Zhora doň ešte prúdi priestorová<br />

energia a zosilňuje účinnosť prístroja,<br />

v ktorom sa zvyšuje amplitúda odovzdaného<br />

poľa. Táto energia, ktorej<br />

43<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


VEDA<br />

Spokojný užívateľ: Ing. Schopf pri jednom zo<br />

svojich troch objektov vysušených pomocou<br />

prístroja „Aquapol“ – krásnej stavbe na<br />

Mariahilfestrasse, v minulosti dlho ohrozovanej<br />

vysokou vlhkosťou muriva. Vysušovanie<br />

prebieha bez pôsobenia elektrického prúdu,<br />

chémie alebo nákladných stavebných prác.<br />

existenciu predpovedal už v 19. storočí<br />

Nikola Tesla, je generovaná vo<br />

forme zemskej energie. Z fyzikálneho<br />

hľadiska je prístroj novodobým<br />

polarizačným generátorom.“<br />

Tak znie oficiálna defnícia zariadenia,<br />

využívajúceho princíp pôsobenia<br />

vlastnej zemskej energie. Aj keď<br />

z tohto vysvetlenia môžu niektorým<br />

fyzikom vstávať vlasy na hlave, faktom<br />

je, že v rámci celej Európy sa už<br />

používa viac ako 36 000 prístrojov<br />

„Aquapol“, a fungujú. Niektoré dokonca<br />

viac než 20 rokov, pretože spoločnosť<br />

„Aquapol GmbH“ existuje už<br />

od roku 1985.<br />

KRITIKA A VÝSLEDKY<br />

TESTOV BEZ TESTOV<br />

Napriek mnohým preukázateľným<br />

úspechom veľa kritikov tento systém<br />

zo zásady odmieta, hoci ho mohli<br />

mať k dispozícii na testovanie. Niektorí<br />

„vedci“ dokonca vytvorili „výsledky<br />

testov“, hoci systém ani nevideli<br />

a ani ho v praxi netestovali.<br />

Podobne ako staroveký matematik<br />

Archimedes zo Syrakúz, ktorý vysmial<br />

prvého známeho prívrženca<br />

heliocentrického obrazu sveta –<br />

Aristacha zo Samosu (230 p. n. l.) –<br />

a argumentoval tým, že keby sa Zem<br />

44<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

skutočne otáčala okolo svojej osi<br />

a okolo Slnka, ženám v domácnosti<br />

by predsa odletela bielizeň...<br />

NEPREHLIADNUTEĽNÝ<br />

ZOZNAM REFERENCIÍ<br />

Rakúsky vynálezca a prírodný bádateľ<br />

Wilhelm Mohorn môže pochybovačom<br />

ukázať dlhý zoznam referencií:<br />

nájdeme v ňom napríklad<br />

časť budapeštianskeho parlamentu,<br />

v Rakúsku pamiatkovo chránený<br />

dom v štýle biedermeier „U zlatého<br />

medveďa“ vo Viedni, aj 246-ročnú<br />

vilu v Bad Vöslau, kláštornú vinotéku<br />

v Klosterneuburgu, kostol postavený<br />

v r. 1140 „U sv. Márie“ v St.<br />

Marein pri Knittelfelde, 150-ročný<br />

sedliacky dvor Moniky Moik zo St.<br />

Margarethen an der Raab, ako aj<br />

„Líščí palác“ v St. Veit an der Glan –<br />

dielo medzinárodne známeho staviteľa<br />

Roberta Rognera, alebo aj zámok<br />

Schlatt an den Krähen v Badensku<br />

– Würtenbersku. Všetky tieto<br />

staré a predtým vlhké budovy, ako<br />

i mnoho ďalších, boli pomocou technológie<br />

„Aquapol“ vysušené a trvalo<br />

sa udržiavajú suché. Na Slovensku<br />

našiel tento systém svoje uplatnenie<br />

v objektoch ako je napr. evanjelický<br />

kostol v Modre, Okresný súd vo Vranove<br />

nad Topľou, Reštaurácia Sabbia<br />

Ristorante v Prievidzi, Základná<br />

Umelecká škola v Kremnici, Rímsko-katolícky<br />

kostol v Malej Čause.<br />

V Českej Republike sú to napr.: kostoly<br />

v Konici, Suchodole, Prostějove,<br />

Jesenici a Bohuslaviciach.<br />

STÁLY BOJ O UZNANIE<br />

Cesta k uznaniu bola pre Wilhelma<br />

Mohorna spočiatku kvôli nepochopeniu,<br />

neprajníkom i neobjektívnosti<br />

médií viac než tŕnistá. Napriek tomu<br />

sa však napokon dočkal ocenenia.<br />

V roku 1995 bol Wilhelm Mohorn vyznamenaný<br />

za svoj základný výskum<br />

medailou Viktora Kaplana, čo je najvyššia<br />

pocta udeľovaná v Rakúsku<br />

úspešným, inovatívnym výskumníkom<br />

a vynálezcom. Podnik Aquapol<br />

dostal aj čestnú cenu od ministerstva<br />

vedy za úspešný aplikovaný výskum.<br />

Na veľtrhu IENA v Norimbergu<br />

(medzinárodný odborný veľtrh „Nápady<br />

– vynálezy – novinky“) bol ocenený<br />

zlatou medailou. Aj na známom<br />

veľtrhu o ochrane pamiatok v Toruni<br />

v Poľsku bol „Aquapol“ vyznamenaný<br />

cenou „Grand Prix“ za svoj<br />

prínos k zachovaniu a údržbe kultúrnych<br />

pamiatok, čo môže predstavovať<br />

aj akúsi „vstupenku“ na sanáciu<br />

budov v nových krajinách EU. Na<br />

Slovensku získal „Aquapol“ certifikát<br />

od Technického a skúšobného ústavu<br />

stavebného, n. o., a v Českej republike<br />

ho ocenilo České vysoké učení<br />

technické v Prahe, stavebná fakulta.<br />

PRIEKOPNÍK ENERGE-<br />

TICKEJ REVOLÚCIE?<br />

Na príklade „Aquapolu“ vidíme, že<br />

fyzika ani v 21. storočí ešte zďaleka<br />

nie je na konci so svojím poznaním.<br />

Obhajovanie tradičných dogiem<br />

a neraz aj arogancia spomaľujú príchod<br />

revolučnej technológie a bránia<br />

tomu, aby boli nové, ešte nevysvetliteľné<br />

fenomény uznané a do hĺbky<br />

prebádané. Takýto prístup je, žiaľ,<br />

obrovskou brzdou pokroku ľudstva.<br />

A pritom sú možno práve technológie<br />

typu „Aquapol“ priekopníkmi<br />

nadchádzajúcej energetickej revolúcie<br />

a prinesú so sebou aj nové, oveľa<br />

účinnejšie metódy ochrany životného<br />

prostredia.<br />

Hans Kronberger •<br />

hans.kronberger@svetgralu.sk<br />

Zoznam referencií:<br />

www.energisch.net<br />

www.aquapol.at<br />

www.aquapol.sk<br />

www.sanacie.hydrosan.sk<br />

http://mojdom.zoznam.sk/cl/10133/115351/Sanacia-muriva


MÁŠ<br />

CTIŤ<br />

OTCA<br />

4I MATKU<br />

ŠTVRTÉ PRIKÁZANIE<br />

ABD-RU-SHIN<br />

ABD-RU-SHIN<br />

DESATORO<br />

BOŽÍCH<br />

PŘIKÁZANÍ<br />

OTČENÁŠ<br />

Toto prikázanie nechal Boh dať ľudstvu. Vyvolalo<br />

to však nesmierne duševné boje. Nejedno dieťa,<br />

nejeden dospelý ťažko zápasili, aby najhrubším spôsobom<br />

neporušili práve toto prikázanie.<br />

Ako môže dieťa ctiť otca, ktorý sa znižuje na opilca,<br />

alebo matku, ktorá svojou náladovosťou, svojím neskrotným<br />

temperamentom, nedostatkom sebadisciplíny a mnohým<br />

iným strašne strpčuje hodiny otcovi i celému domu<br />

a úplne znemožňuje, aby zavládla pokojná nálada!<br />

Môže dieťa ctiť rodičov, keď počuje, ako si navzájom<br />

hrubo nadávajú, klamú sa, alebo sa dokonca bijú? Nejedna<br />

manželská scéna urobila deťom z prikázania muky, spôsobila,<br />

že jeho plnenie sa stalo nemožným.<br />

Veď napokon by to bolo len pokrytectvo, keby dieťa<br />

chcelo tvrdiť, že ctí matku ešte aj vtedy, keď sa táto správa<br />

voči cudzím oveľa vľúdnejšie než voči vlastnému mužovi,<br />

otcovi dieťaťa. Ak u nej pobadá sklon k povrchnosti a vidí<br />

ju, ako v tej najsmiešnejšej márnomyseľnosti klesá, stávajúc<br />

sa povoľnou otrokyňou každej módnej pochabosti,<br />

ktorú často nie je možné viac zlúčiť s pojmom vážne ho,<br />

vznešeného materstva, čo uberá všetku krásu a vznešenosť<br />

materskej cti, … na základe čoho má potom dieťa ešte<br />

dobrovoľne ctiť matku? Čo všetko skrýva toto jedno slovo:<br />

„matka“! Čo však tiež vyžaduje.<br />

Dieťa, ktoré ešte nie je otrávené, musí podvedome v sebe<br />

cítiť, že človek zrelého, vážneho ducha sa nikdy nebude<br />

môcť odhodlať k tomu, aby svoje hrubohmotné telo obnažoval<br />

len kvôli móde. Ako potom môže matka ostať pre<br />

dieťa posvätnou! Prirodzená úcta impulzívne poklesne<br />

k prázdnej forme povinnosti zo zvyku alebo v závislosti<br />

od výchovy k samozrejmej spoločenskej zdvorilosti, teda<br />

do pokrytectva, ktorému chýba akýkoľvek vzlet duše.<br />

Práve ten vysoký vzlet, ktorý v sebe skrýva vrúcny život,<br />

ktorý je pre dieťa nepostrádateľný a kto rý ho pri dospievaní<br />

a vstupe do života sprevádza ako bezpečný štít,<br />

chráni pri pokušeniach všetkého druhu a ktorý mu vnútorne<br />

ostáva pevným útočiskom, ak sa niekedy dostane<br />

do pochybností. Až do vysokého veku!<br />

45<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


PRIKÁZANIE<br />

Slovo „matka“ alebo „otec“ by vždy malo prebudiť horúci<br />

vrúcny cit, z ktorého pred dušu dôstojne vystúpi<br />

obraz v plnej čistote varujúc alebo súhlasiac, ako hviezda<br />

udávajúca smer v celom pozemskom bytí!<br />

A o aký poklad je každé dieťa pripravené, ak nemôže ctiť<br />

svojho otca alebo svoju matku z celej duše!<br />

Avšak tieto muky duše vyvoláva zas len nesprávne ľudské<br />

pochopenie prikázania. Nesprávny bol doterajší názor,<br />

ktorý ohraničoval zmysel a robil ho jednostranným, veď<br />

predsa nič, čo Boh zoslal, nemôže byť jednostranné.<br />

Ešte nesprávnejšie však bolo, že sa toto prikázanie znetvorilo<br />

tým, že malo byť vylepšené podľa ľudského uváženia,<br />

presnejšie sformulované dodatkom: „Cti otca svojho<br />

a matku svoju!“ Tým sa stalo osobným. To muselo viesť<br />

k omylom; pretože prikázanie znie vo svojej pravej forme<br />

len: „Cti otca a matku!“<br />

Nemienia sa teda jednotlivé, určité osoby, ktorých druh<br />

nie je možné vopred stanoviť a predvídať. Niečo také nezmyselné<br />

sa v Božích zákonoch nikdy nevyskytne. Boh<br />

v žiadnom prípade nepožaduje ctiť niečo, čo si ani bezpodmienečne<br />

nezasluhuje, aby bolo ctené!<br />

Toto prikázanie naopak zahŕňa namiesto osobnosti<br />

pojem otcovstva a materstva. Neobracia sa teda najskôr<br />

k deťom, ale na samotných rodičov, od týchto požaduje,<br />

aby si ctili otcovstvo a materstvo! Prikázanie ukladá<br />

rodičom bezpodmienečné povinnosti, aby si vždy boli<br />

úplne vedomí svojej veľkej úlohy a aby tým stále mali pred<br />

očami aj zodpovednosť, ktorá v tom spočíva.<br />

Na onom svete a vo Svetle sa nežije slovami, ale<br />

v pojmoch.<br />

Z tohto dôvodu sa stáva, že pri opakovaní v slove ľahko<br />

dôjde k obmedzeniu týchto pojmov, ako je to zrejmé<br />

v tomto prípade. Ale beda tým, ktorí nedbali na toto prikázanie,<br />

ktorí sa neusilovali o je ho spoznanie v pravom<br />

zmysle. Nie je ospravedlnením, že dosiaľ bolo len mnohokrát<br />

nesprávne vykladané a nesprávne vyciťo vané.<br />

Dôsledky nedodržania prikázania sa prejavili už pri<br />

plodení a vstupe duše. Úplne ináč by bolo na tejto zemi,<br />

keby ľudia boli pochopili a plnili toto ďalekosiahle prikázanie.<br />

K inkarnácii sa potom mohli dostať úplne iné duše,<br />

ktoré by nepripustili úpadok mravnosti a morálky takého<br />

stupňa, aký je dnes!<br />

Pozrite len na vraždenie, pozrite na zhýralé tance, pozrite<br />

na orgie, ktorým sa dnes všetko chce oddávať. Podobné<br />

korunovaniu triumfu dusivých prúdov temna.<br />

A pozrite na nechápavú ľahostajnosť, s ktorou sa prijíma<br />

a dokonca podporuje úpadok ako niečo správne alebo ako<br />

niečo, čo tu už vždy bolo.<br />

Kde je človek, ktorý sa usiluje správne poznať Božiu vôľu,<br />

ktorý sa usiluje vo svojom vzlete pochopiť nekonečnú<br />

46<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

veľkosť, namiesto toho, aby vždy znova a znova túto veľkú<br />

vôľu tvrdohlavo vtláčal do biednej obmedzenosti pozemského<br />

mozgu, z ktorého spravil chrám rozumu. Sám<br />

si tým klopí pohľad k zemi ako otrok idúci v reťaziach,<br />

namiesto toho, aby ho s radostným leskom dvíhal nahor,<br />

kde by sa stretol s lúčom poznania.<br />

Vari nevidíte, ako úboho sa javíte v každom chápaní<br />

všetkého, čo k vám prichádza zo Svetla! Či sú to už prikázania,<br />

prísľuby, posolstvo Krista alebo i celé stvorenie!<br />

Nič nechcete vidieť, nič poznať! Veď sa ani vôbec nesnažíte<br />

niečomu skutočne porozumieť! Neberiete to tak, ako<br />

to je, ale kŕčovite sa snažíte vždy znova a znova všetko<br />

preformovať do nízkych názorov, ktorým sa oddávate<br />

po tisícročia.<br />

Osloboďte sa konečne od tohto dedičstva. Silu na to<br />

máte predsa k dispozícii v každom okamihu a bez toho,<br />

aby ste museli prinášať obete. Ale vy to musíte odhodiť<br />

razom, jediným aktom vôle! Bez toho, aby ste si niečo<br />

z toho zahrávajúc sa ponechali. Len čo sa pokúsite hľadať<br />

prechod, nikdy sa neoslobodíte od doterajšieho, ale vždy<br />

vás to bude mocne ťahať späť. Ľahké to pre vás bude len<br />

vtedy, ak jedným rezom oddelíte všetko staré, a tak bez<br />

starého bremena predstúpite pred nové. Len potom sa<br />

vám otvorí brána, inak ostane pevne zatvorená.<br />

A to si vyžaduje len skutočne vážne chcenie, a stane sa<br />

to v okamihu. Presne ako prebudenie sa zo spánku. Ak sa<br />

pritom nezodvihnete ihneď zo svojho lôžka, opäť sa unavíte<br />

a radosť z diela nového dňa oslabne, ak sa dokonca<br />

celkom nestratí.<br />

Cti otca i matku! To nech sa vám stane svätým prikázaním.<br />

Vzdávajte otcovstvu a materstvu úctu! Ktože<br />

dnes ešte vie, aká veľká dôstojnosť v tom spočíva. A aká<br />

moc k zušľachteniu ľudstva! Ľudia, ktorí sa spájajú tu<br />

na zemi, by v tom mali mať už raz jasno, potom bude<br />

každé manželstvo skutočne manželstvom zakotveným<br />

v duchovnom! A všetci otcovia, matky budú hodní úcty<br />

podľa Božích zákonov!<br />

Pre deti však bude toto prikázanie prostredníctvom ich<br />

rodičov sväté a živé. Nebudú môcť vôbec inak než z duše<br />

ctiť otca a matku, nech už budú samy uspôsobené akokoľvek.<br />

Budú k tomu donútené už skutočnosťou správania<br />

sa rodičov.<br />

A beda potom tým deťom, ktoré prikázanie nebudú<br />

plniť úplne. Doľahla by na ne ťažká karma; pretože dôvod<br />

k tomu bude potom v plnej miere daný. Ale nasledovanie<br />

prikázania sa stane vo zvratnom pôsobení čoskoro samozrejmosťou,<br />

radosťou a potrebou! Choďte preto a dbajte<br />

na Božie prikázania vážnejšie ako doposiaľ! To znamená,<br />

dbajte na ne a plňte ich, aby ste boli šťastní!<br />

Abd-ru-shin •


NÁZORY<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 20/2009, vyšlo 1. 6. 2009.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk, mobil: 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík (Košice), Mária Majerová (Košice),<br />

Rastislav Podivinský (Trenčianske Teplice), Anna Štefková (Zlín),<br />

Marie Šuláková (Veselíčko), Artur Zatloukal st. (Brno)<br />

Artur Zatloukal ml. (Brno)<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Ján Dobrota, Mária Harčaríková, Beáta Kseňáková, Maroš<br />

Látal, Mária Majerová, Mária Pesselová, Rastislav Podivinský,<br />

Andrea Stúpalová, Vladimír Trebichalský<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, n.o.; Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, n.o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala (Bratislava), Milan Púček (Dubnica nad Váhom)<br />

Distribúcia:<br />

Ľuboš Záhora (Košice)<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík (Košice), Mario Comisso (Košice),<br />

Jozef Lehotkai (Ráztočno), Kristýna Franková (Brno),<br />

Alena Nairn (Praha), Pavel Patloch (Karviná)<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

• Dreamstime: Jitka Saniova, Pardubice, Česká republika (2); Vladimirs<br />

Prusakovs, Riga, Lotyšsko (zadná strana obálky); Pavel Losevsky, Moskva,<br />

Rusko (19); Photowitch (45); Wessel Cirkel, Brummen, Netherlands (23);<br />

Serge Villa, Nice, France (titul, 23); Laurent Dambies, Newcastle-upon-<br />

Tyne, United Kingdom (23); Wessel Cirkel, Brummen, Netherlands (26)<br />

• Wikimedia Commons/Wikipedia.org: (9, 12)<br />

• www.sxc.hu: Anton Malan (titul), Marius Muresan, Belleville, MI,<br />

United States (13), zweettooth (14); Sanja Gjenero, Zagreb, Croatia (16);<br />

Stefanie L., Meppen, Germany (16)<br />

• www.morguefile.com: bandini, Key Largo, Florida, USA (18);<br />

charmaineswart; South Africa (22, 30);<br />

• www.freerangestock.com: Lynn Davis (20);<br />

• www.stockvault.net: bruno deroose (29)<br />

• Ľubomír Textoris (32–33); • Artur Zatloukal (3, 43–44)<br />

• Ján Dedík, Rastislav Podivinský (34–38); • Anna Štefková (24–25, 27)<br />

• Marie Šuláková (5–6)<br />

• www.pilhar.com (15); • www.transgallaxys.com (15)<br />

• www.warum-wir-krank-werden.ch (16); www.prgcons.cz (11)<br />

• www.germannewmedicine.ca (16)<br />

• Gralswelt (39–44)<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo € 2,89 (87 Sk)<br />

Predplatné (4 čísla) € 10,62 (320 Sk)<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu<br />

si možno objednať na adrese:<br />

Nováčkova 26, 614 00 Brno<br />

www.svet.gralu.cz<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor na Vaše ohlasy<br />

a otázky, i odpovede redakcie. Listy, názory<br />

a pripomienky čitateľov – či už súhlasné, alebo<br />

kritické – nás vždy potešia. A dvojnásobne<br />

budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej<br />

hĺbke Vášho života. Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Antickí bohovia<br />

Čo sa stalo s antickými bohmi? Boli<br />

zosadení alebo nahradení? Odstúpili<br />

dobrovoľne? Odkiaľ sa vedelo o ich životoch,<br />

príbuzenských vzťahoch, návykoch,<br />

atď.? Nie sú tieto otázky viery iba<br />

špekulácie – a nemali by sa radšej témy<br />

tohto druhu ponechať bokom?<br />

Takzvané otázky viery nie sú vo<br />

vedeckom zmysle dokázateľné – podobne,<br />

ako by napríklad nebolo<br />

možné presne vedecky preukázať, čo<br />

zažije čitateľ pri čítaní tohto časopisu.<br />

Náš život sa skladá zo subjektívnych<br />

prežívaní a iný človek, ktorý nezažil<br />

nič podobného, ich môže len ťažko<br />

pochopiť. To isté platí pre náboženské<br />

otázky. Vždy existovali ľudia, ktorí<br />

mali výnimočný vzťah k oblastiam,<br />

silám a bytostiam, ktoré sa nachádzajú<br />

a pôsobia nad alebo za materiálnym<br />

svetom. Toto bolo a je podstatou viery<br />

v bytosti, ktoré sa dávnejšie nazývali<br />

bohmi. Tieto bytosti existujú aj dnes,<br />

časom sa však kalila schopnosť ľudí vidieť<br />

ich a kontaktovať a tak sa pravda<br />

o nich postupne nahrádzala fantáziou<br />

a domnienkami. Tak vznikali najrôznejšie<br />

príbehy a legendy o „bohoch“,<br />

poľudštené a pribásnené. Preto majú<br />

ságy o bohoch v najlepšom prípade<br />

svoju symbolickú hodnotu, ale iste<br />

nie faktickú.<br />

Prečo sa uspokojujeme<br />

s materializmom?<br />

Rád by som Vám úprimne a srdečne<br />

poďakoval za to, že vydávate tento<br />

časopis – perlu medzi časopismi a novinami<br />

v mediálnom svete! Mám na Vás<br />

otázku: Prečo je povedomie o základných<br />

otázkach života také nevýrazné<br />

a zahalené? Vyzerá to, akoby život<br />

na zemi mal slúžiť len materializmu –<br />

a ľudia sa s tým očividne uspokoja. Je<br />

bytie v oných svetoch také snové alebo<br />

neskutočné, že väčšina ľudí dáva prednosť<br />

radšej inkarnácii na Zemi a koniec-koncov<br />

aj populačnej explózii?<br />

Život vo fyzickom svete je utváraný<br />

hrubšími vplyvmi než vo vyšších dimenziách,<br />

preto nám dojmy materiálneho<br />

sveta pripadajú výraznejšie, než<br />

tie „základné otázky života“; napríklad<br />

ako rozdiel medzi rytmickým<br />

hip-hopom a symfonickou hudbou.<br />

No hĺbka prežívania vo vyšších sférach<br />

po pozemskej smrti bude neporovnateľne<br />

väčšia než tu.<br />

O tom, k čomu sa človek cíti priťahovaný,<br />

rozhoduje jeho vlastná<br />

povaha. Aby však mohol prežívať<br />

jemnosť a krásu v celej jej intenzite,<br />

musí najprv rozvíjať svoje vnútorné<br />

schopnosti.<br />

Nie je nám tak celkom slobodne<br />

dané, či sa inkarnujeme do hrubého<br />

materiálneho sveta, alebo nie. Až<br />

do určitej vnútornej zrelosti sa inkarnovať<br />

musíme. Mnoho ľudí žiaľ počas<br />

svojho života na Zemi podľahne pohodlnosti<br />

a zmyslovosti fyzického<br />

sveta. Na vine však nie je len svojráznosť<br />

materiálneho sveta, ale aj lenivosť<br />

ľudí, ktorá má za následok neobyčajne<br />

silnú túžbu po poživačnom, pasívnom<br />

a pohodlnom živote.<br />

(mená v redakcii)<br />

47<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009


NA ZÁVER…<br />

SPADOL<br />

STROM<br />

48<br />

Svet Grálu<br />

20 | 2009<br />

prostred mesta spadol statný strom.<br />

U V zlomku sekundy, bez varovania,<br />

v čase, kedy ani najmenší vánok nepohol<br />

jeho holými konármi. Keďže sa to stalo na<br />

poludnie a na frekventovanom mieste, zranil<br />

pri svojom páde niekoľko ľudí, dvoch<br />

školákov smrteľne.<br />

Denne počujeme v správach alebo čítame<br />

v novinách o nešťastiach, ktoré sa prihodia<br />

na cestách, na horách či pri práci s nebezpečnými<br />

látkami. Asi si nikto nesadá do auta<br />

s myšlienkou, že by mohlo dôjsť ku zrážke<br />

a nehode, ale všetci vedia, že sa to stáva<br />

skoro denne. O lavínovom nebezpečenstve<br />

v zime vieme, ale keď vyrazíme na bežky,<br />

ťažko niekto pred tým upozorní príbuzných,<br />

že v treťom šuplíku sprava je uložená<br />

jeho posledná vôľa. No sotva človek predpokladá,<br />

že na neho z ničoho nič uprostred<br />

mesta spadne strom. Udalosť preto vzbudila<br />

značný rozruch, písalo sa o tom v novinách,<br />

hovorilo v televízii, dokonca aj naši priatelia<br />

z Drážďan o tom vedeli. Niečo takého<br />

sa proste nestáva. Hľadal sa teda vinník.<br />

Prizvaní znalci sa zhodli na tom, že strom<br />

nejavil žiadne viditeľné a bežne zistiteľné<br />

známky poškodenia – bol poškodený jeho<br />

koreňový systém. V lete by možno strom<br />

reagoval na silné poškodenie koreňov zvädnutím<br />

listov, ale v zime holé konáre nemohli<br />

nikoho varovať.<br />

„Je to hrozné“, povedala mi dcéra, sama<br />

matka dvoch malých synov. „Tí chlapci ani<br />

neboli zo Zlína, ale do školy, do výberovej<br />

školy sem dochádzali z blízkeho okolia. Aké<br />

výčitky svedomia asi majú teraz rodičia, že<br />

ich do tej školy poslali!“ „Hrozné nie je<br />

správne slovo“, odpovedala som. Ťažké, je<br />

nesmierne ťažké pre rodičov zmieriť sa s tým,<br />

že sa ich dieťa už nevráti zo školy. V takej<br />

situácii si asi každý kladie otázku, prečo.<br />

Prečo sa to stalo práve mne, môjmu synovi?<br />

Išla som na druhý deň trolejbusom okolo<br />

miesta nešťastia. Väčšina cestujúcich hľadela<br />

z okna, ako je mohutný strom, ktorý spadol,<br />

a aj jeho sused, ktorého z opatrnosti vyrezali,<br />

rozrezávaný na kusy. Horelo tam nespočetne<br />

veľa sviečok. „To je osud“, povedala staršia<br />

pani, ktorá sedela za mnou. „To má človek<br />

určite napísané v knihe osudu“, súhlasila<br />

s ňou jej susedka. „Keď mu dohorí sviečka,<br />

musí zomrieť.“ To je však slabá útecha pre<br />

rodičov. Čo je to osud? A kto určil, že práve<br />

dnes a práve môjmu synovi oná osudová<br />

sviečka dohorela?<br />

Osudové udalosti často otrasú naším životom.<br />

Mnohí ľudia sa potom považujú za<br />

nevinné obete takých dejov. Nepoznám rodičov<br />

tých dvoch školákov. Ak sú neveriaci,<br />

majú to ešte ťažšie. Ale ani známe porekadlo<br />

„Pán Boh dal, Pán Boh vzal“ nemusí zlomiť<br />

tŕň výčitky kdesi vovnútri. Boh však nekoná<br />

podľa ľubovôle, nedáva a neberie podľa momentálnej<br />

situácie ako ľudia! Nezasahuje<br />

priamo do všetkých veľkých i malých ľudských<br />

starostí, či už to sú vojny, bieda, kríza<br />

či prírodné katastrofy. Jeho vôľa je od počiatku<br />

sveta vyjadrená v dokonalých zákonoch,<br />

ktoré sú nepodplatiteľné. Nadržiavanie<br />

je vylúčené rovnako ako krivda a každá<br />

nespravodlivosť. My však väčšinou vidíme<br />

len tento pozemský život a neberieme do<br />

úvahy, že všetci máme za sebou už viacero<br />

životov tu na zemi, a v období medzi nimi<br />

aj životy vo sférach inej hmotnosti. V rámci<br />

jedného pozemského života by sme snáď<br />

mohli zhliadnuť všetky svoje dobré i zlé činy<br />

a tak vidieť existujúcu spravodlivosť. Príčiny,<br />

ktoré osudovo určujú pomery, do ktorých<br />

sa dieťa narodí, siahajú však často veľmi ďaleko<br />

do minulosti, a tu už nám chýba onen<br />

prehľad dejov, udalostí a väzieb. Preto nepoznáme<br />

odpoveď na otázku prečo, a prečo<br />

práve teraz.<br />

Možno tým dvom chlapcom na ich vývoj<br />

stačil tentokrát len ten krátky úsek života<br />

a ich duše putujú inými svetmi. Možno ich<br />

náhly odchod má pomôcť rodičom, aby<br />

v bolesti nad stratou blízkeho človeka, keď<br />

človek ľahšie otvorí svoje srdce, našli cestu<br />

k večným hodnotám. No puto medzi nimi<br />

a ich rodičmi sa ich smrťou nemuselo pretrhnúť.<br />

Nitky lásky nás stále spájajú s tými,<br />

ktorí odišli z nášho života, a tak sa duše<br />

spojené láskou môžu raz<br />

opäť stretnúť a spoločne<br />

ísť ďalej.<br />

Anna Štefková<br />

stefkova@svet.gralu.cz


ná ponuka Knižná ponukaKnižná ponuka<br />

Knižná ponuka<br />

Knižná ponukaKnižná ponuka Knižná pon<br />

Když to nebyl zázrak, co tedy?<br />

Siegfried Hagl<br />

Skúsený a úspešný spisovateľ Siegfried Hagl sa vo svojej najnovšej publikácii zaoberá<br />

najnovšími vedeckými poznatkami o vývoji života na našej Zemi. Jeho výpoveď je<br />

dôkladná a ukazuje, že veda a svetonázor sú si navzájom bližšie…<br />

Z obsahu knihy vyberáme:<br />

Na počiatku bolo Slovo<br />

Život - najväčší zázrak<br />

Evolučná teória<br />

Vývoj k vedomému bytiu<br />

Náhoda ako evolučný princíp<br />

Druh Homo sapiens<br />

Náboženské očakávania<br />

... a mnohé ďalšie.<br />

161 strán, mäkká väzba, formát 11,5 x 18 cm, váha 200 g, český jazyk.<br />

Cena 7,70 € / 232 Sk. Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 7,32 € / 220 Sk.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Devět stupňů ke štěstí<br />

Zdeněk Fritz<br />

Román o ceste človeka za šťastím. Hlavný hrdina Karel<br />

Král prechádza počas svojho života rôznymi stupňami<br />

duchovného vývoja, ktoré ho na ceste hľadania Pravdy<br />

dovedú k poznaniu Svetla.<br />

312 strán, mäkká väzba, formát 14,5 x 20,4 cm, 300 g, český jazyk.<br />

Cena 6,50 € / 196 Sk. Cena pre predplatiteľa Sveta Grálu: 6,18 € / 186 Sk.


Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy samy od seba.<br />

To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iný názov pre<br />

mravnú biedu. Mravná bieda je totiž príčina, hospodársky úpadok<br />

je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú,<br />

že hospodársky úpadok možno sanovať peniazmi. Hrozím sa<br />

dôsledku tohto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame,<br />

nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme<br />

mravné stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku.<br />

Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty<br />

za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej<br />

biedy, pracovať a šetriť a urobiť prácu a šetrnosť výnosnejšími,<br />

žiadúcejšími a čestnejšími než leňošenie a mrhanie. Máte pravdu,<br />

treba prekonať krízu dôvery. Technickými zásahmi, finančnými<br />

a úverovými ju však prekonať nemožno, dôvera je vec osobná a dôveru<br />

možno obnoviť len mravným hľadiskom a osobným príkladom.<br />

Výrok Tomáša Baťu z roku 1932

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!