Tegi 2018

ferbi123

PROJEKTI

Ker imamo na naši šoli zelo uspešen in perspektiven

multimedijski krožek, smo prevzeli izdelavo gradiv za

uporabo zahtevnejših programskih in strojnih orodij

s področja video produkcije. V projektu sodelujejo

Španija, Portugalska, Turčija in Slovenija.

Math for daily life

Sodelujoče države so Italija, Latvija in Slovenija.

Cilj projekta je skupen vsem sodelujočim šolam, saj

je strategija “Evropa 2020” zmanjšanje odstotka

15-letnih dijakov, ki imajo težave pri branju

(jezikovnem izražanju) ali pri učenju matematike. Poleg

tega evropski trg dela vse bolj zahteva strokovne profile, ki so povezani s področjem matematike,

znanosti in tehnologije, zato je bistveno, da gospodarstvo poveča število diplomantov z ustreznimi

znanji na teh področjih.

Sodelovanje partnerjev se pričakuje na področju

razvijanja manj statičnega pristopa pri poučevanju

matematike. Projekt naj bi omogočilo dijakom, da

spremenijo svoje dojemanje tega predmeta kot

»živ«, zanimiv predmet z globljim zavedanjem in

zanimanjem. Projektno sodelovanje je mišljeno tudi

v smislu organiziranja pouka z interdisciplinarnimi

temami, ki bi pomagale vzpostaviti povezave z

vsakdanjim življenjem in drugimi predmeti. Projekt je

odprt za učence/dijake med 14. in 17. letom starosti in

za učitelji matematike in / ali predmetov, povezanih z

njo.

Marjana Pogačnik, prof.

17

More magazines by this user
Similar magazines