03.03.2020 Views

AlonBH-2020-03

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 260 מרץ 2020

לימן

לימן

בועז

בועז

צילום:‏

צילום:‏


דבר המערכת

מרץ-אפריל 2020

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏ סימה בורקובסקי,‏

קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג,‏ שירי דהן.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

פינוי פסולת גושית

9.3

23.3

2.4

20.4

פינוי גזם

2.3

16.3

5.4

27.4

קוראים יקרים,‏

העלון יצא בסימן ‏"יום המעשים הטובים"‏ שחל במרץ ומעלה

את המעשים הטובים לראש סדר היום הציבורי,‏ אך לא במקרה

הוא מתערבב עם פורים.‏

השמחה על ההצלה הגדולה,‏ ‏"מיגון לשמחה ומאבל ליום

טוב...")מגילת אסתר,‏ ט'‏ כב'(‏ מתורגמת ישירות לנתינה.‏ יש קשר

משמעותי ביותר בין שמחה ובין נתינה הן מצד הנותן והן מצד

המקבל,‏ מתנות לאביונים ומשלוח מנות הופכים את כולנו לנותנים

ולמקבלים.‏ שמחים פעמיים.‏

הקשר בין קהילה ונתינה מיישם רצונות של תרומה ונתינה של

האדם למען זולתו,‏ לפי כישוריו,‏ הידע שלו,‏ זמנו ויכולתו.‏

כל אחד מוצא את הדרך שלו לעשות טוב ‏"על הדרך".‏ כל אדם

מוזמן לעשות טוב ולפעול למען מטרה המדברת אל ליבו.‏ ואין

הכרח ואין חובה,‏ אלא שהמגורים בישוב קהילתי נעשים מתוך

בחירה של הפרט והיא סוג של שותפות חברתית,‏ אורחות חיים

משותפים ולפעמים גם תחושה של מחויבות לאנשים,‏ למקום

ולרעיון.‏ הקהילה מספקת מעגל חברתי קרוב ונגיש ותחושת

שייכות לאנשים ולמקום.‏ אל לנו להרוס זאת בריבים על חניות,‏

מענים לא הולמים בפייסבוק או בקריאה לניידת משטרה!‏

‏"במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"‏

‏)אבות ב',‏ ו')‏

בברכת קשרי קהילה טובים

ונתינה איןסופית.‏

חברי המערכת

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

■ פח חום

ימי רביעי

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

‏)בקרוב יתווסף מספר טלפון נייד לשיחות ולהודעות

וואטסאפ(‏

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים :StoreLine

ימים א-ה:‏ 09:00-14:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:00

יום ו:‏ 08:00-12:30

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00 יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


טריפל

פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת

וחלק מהכסף חוזר ?

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

עלון בת חפר | מרץ 3 2020


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

פורים

‏•פורימון בת חפר המסורתי והכי מושקע שיש מתקיים במתחם הנוער

ב‎11‎ במארס,‏ הפנינג חגיגי לכל המשפחה בסימן סרטים וקולנוע.‏

הרשמה באתר וכל התושבים מוזמנים.‏

‏•ועדת תרבות תורנית בשיתוף המועצה הדתית ארגנה ערב נשים חווייתי

וכייפי שכלל סדנת צחוק עם השחקנית אורנה קדם והרצאה של רב

היישוב על מהות השמחה בחיים.‏

‏•גם השנה התקיים שוק התחפושות קח תן ורבים מהתושבים התחדשו

בתחפושות ללא עלות.‏ מוזמנים להעביר את התחפושות הישנות שלכם

כדי להמשיך למחזר ולגוון.‏

‏•הביטחון בפורים - לצד הכיף והשמחה חג פורים מביא איתו גם סכנה

בדמות הנפצים המהווים מטרד סביבתי וסכנה לאדם.‏ הנפצים עלולים

לגרום לקטיעת אצבעות,‏ כוויות קשות ופגיעה בעיניים עד כדי עיוורון.‏

הילדים בסיכון הגבוה ביותר ויכולים להיפגע מהנפצים במגוון דרכים

- חתך,‏ דקירה,‏ כוויה ואפילו הרעלה.‏ בימים אלה נערך מבצע אכיפה

כנגד סכנת הנפצים והקנסות יחולו גם על בני נוער וגם על הוריהם.‏

צמיחת בת חפר

הנהגת היישוב בת חפר סיירה בשטח ההרחבה בהובלת עדי אמזלג

יו"ר ועד בת חפר ועו"ד גיא ויצ'לבסקי סגן ראשת המועצה,‏ שעוסקים

בהרחבה כבר למעלה מחמש שנים,‏ וזאת בכדי לחבר את שיח הנהגת

היישוב למראה עיניים בכל הקשור להרחבה הצפויה.‏

את הסקירה בתצפית העבירו עדי אמזלג יו"ר הוועד,‏ רונן הראל מנהל

ההרחבה מטעם היישוב מול המועצה והמתכננים,‏ ועו"ד גיא ויצ'לבסקי

סגן ראשת מועצת עמק חפר שהוסיף על תכנון המועצה למול היישוב

הקיים והיישוב המתחדש והצומח.‏

קצת עדכונים:‏

‏•יהיו שתי כניסות לכביש - 444 מבת חפר ומיד חנה,‏ בשלב זה מתוכננות

להיות מרומזרות,‏ אך נבחנת האפשרות להחלפה בכיכרות.‏ המשמעות

העיקרית היא שנפח התנועה בכביש 5714 יופחת משמעותית.‏

‏•כביש - 5714 מתוכנן להיות דו נתיבי מורחב ומפותח באופן מלא משני

צידיו - עצים,‏ מדרכה,‏ חנייה ותאורה.‏ במקביל אליו ייסלל שביל אופניים

כחלק מתכנית המועצה לרישות העמק בשבילי אופניים ייעודיים.‏

‏•על בסיס הגדר ההיקפית של ההרחבה ייסלל כביש המותאם לריצה

ולרכיבת אופניים,‏ כמו גם בשבילים הפנימיים של ההרחבה.‏

‏•החיבור לבחן יהיה אך טבעי ויבוא לידי ביטוי בפיתוח פארק ייחודי וייעודי

על בסיס הנחל בין בחן לבת חפר,‏ אין ספק שפארק זה וגם החורש

הטבעי ממזרח להרחבה,‏ יהוו מוקד משיכה לתושבי העמק והסביבה.‏

‏•בנוסף ייסלל גשר לרכב ולהולכי רגל בין היישובים בכדי לאפשר לתושבי

בחן להמשיך ולצרוך את השירותים השונים מהיישוב ביתר קלות

‏)קופ"ח,‏ דואר,‏ חוגים ועוד(.‏

היכנסו לאתר היישוב ותעקבו אחרי הפרסומים השונים על ההרחבה,‏

גם ריכזנו עבורכם את הזמנים,‏ השאלות והתשובות להרחבת בת חפר;‏

נערכים לכנס שיתוף התושבים והמתעניינים.‏

ספורט

‏•התקיים טורניר הכדורעף השנתי המהווה מסורת מזה כ-‏‎15‎ שנים.‏

6 קבוצות השתתפו השנה:‏ בת חפר-תל אביב,‏ לטינוס כפר סבא,‏

כוכב יאיר,‏ עין החורש וקריית אונו )2 קבוצות(.‏ במקום הראשון זכתה

קבוצת עין החורש;‏ במקום השני בת חפר תל אביב;‏ ובמקום השלישי

קריית אונו.‏ ברכות תודה לכל המשתתפים,‏ תודה למרסלו מכדר רכז

הספורט המיתולוגי ולוועדת הספורט בראשותה של נירית לוין.‏

‏•ילדי ‏'שדות'‏ השתתפו בטורניר ניווט ספורטיבי לכיתות ה-ו בבתי הספר

בעמק חפר.‏ הבנים זכו במקום השני והבנות זכו במקום השלישי,‏ ברכות.‏

תשתיות

‏•סקייטפארק - מתקני הסקייטפארק הישנים פונו,‏ מכיוון שלא עמדו

בתקן הבטיחות הנדרש.‏ כרגע בודקים הצעות מחיר,‏ סוגי מתקנים,‏

משמעויות כספיות ואחזקתיות,‏ נעדכן בקרוב.‏

‏•תאורת לד בגדר ההיקפית - עם הסדרת תקני התאורה על ידי פיקוד

העורף וביצוע התאמות נדרשות ועדה מוניציפלית נערכת להחלפת

כלל המנורות שלאורך זמן יחסכו ליישוב בהוצאות החשמל והאחזקה

השוטפת.‏

‏•בימים אלה משפרים את הנגישות לבעלי מוגבלויות במתחמים

המשטרה,‏ חדר המוסיקה ומועדון הבועה.‏

פינוי פסולת גושית וגזם

הורחבו שעות פתיחת מתחם פינוי הפסולת הגושית והגזם:‏

ראשון-חמישי ; 18:00-06:00 יום שישי 12:00-06:00.

וזאת בנוסף לימי הפינוי אחת לשבועיים.‏

מדגישים,‏ חל איסור על השלכת פסולת בניין,‏ המתחם מצולם 24/7.

תרבות

רוצים להצטרף לפעילות התרבות בישוב?‏ מדגדג לכם לקחת חלק

ולהשפיע?‏ ועדת תרבות מזמינה אתכם להצטרף לשורותיה באהבה.‏

המעוניינים מוזמנים להתקשר לגילי,‏ רכזת התרבות של הישוב,‏ והיא

כבר תדאג להכניסכם לעניינים 052-7503390.

מחכים לכם בפעילות הבאה.‏

הודעות המועצה

‏•מרוץ עמק חפר ע"ש רז גוטרמן מתקיים ביום שישי 6.3.2020. הרשמה

באתר שוונג וגם ביום המרוץ עצמו.‏

‏•מהפכת התחבורה יוצאת לדרך!‏ מערכת ההסעות החדשה ‏"קווי חפר"‏

לתחנות חדרה,‏ נתניה ותל אביב,‏ תחל לפעול מהרביעי במארס ומטרתה

להפוך את הנגישות התחבורתית של תושבי עמק חפר לפשוטה,‏ יעילה

ומהירה יותר.‏ השירות ללא עלות בחצי השנה הראשונה!‏ לפרטים

נוספים היכנסו לאתר המועצה.‏

‏•מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים - המרכז למשפחות עם

ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים בשלביו הראשוניים להקמה,‏ ואנו

מחפשים אתכם - הורים ומשפחות המעוניינות להיות פעילות בתהליכי

ההקמה וקבלת ההחלטות.‏ אם את/ה מעוניין/ת לקחת חלק,‏ להשפיע

ולהיות חלק מקבוצת מנהיגות הורית צרו קשר עם אגף לשירותים

חברתיים של המועצה.‏

‏•תיירות כפרית וקידום אירוח תיירותי בעמק חפר – אתם מוזמנים

לשיתוף ציבור לקידום אירוח תיירותי בעמק חפר ב 19 במארס בשעה

19:00 בבניין המועצה האזורית.‏

www.bathhefer.net.il

4


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

051-211-2236

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

קול קורא

ועדת עלון בת חפר מזמינה

את הנוער והילדים לקחת חלק

בכתיבת מדור חפרפרוני לילדים.‏

צרו קשר עם יו"ר הועדה

ירדנה הראש 052-7027830

מחלקות:‏

קוסמטיקה,‏ דרמוקוסמטיקה

הגיינת הפה והגוף

צבעי שיער,‏ בישום

תינוקות

תוספי תזונה

אורטופדיה

ימים א-ה

08:30-21:00

יום ו׳

08:30-15:00

09-7440303

לחברי קופ״ח

עלון בת חפר | מרץ 5 2020


קהילשון

שמות ניטרליים

כתב:‏ שמשון הופמן ערך:‏ משה עמר

שם או צירוף שמני צריכים להביע תוכן ניטרלי,‏

כלומר הם צריכים להיות פטורים ממשמעי לוואי

‏)=קונוטציות(‏ מפורשים או משתמעים.‏ אסור שיביעו

רעיון הפוגע בערכי המדינה,‏ צה"ל או בביטחונם,‏

בכבוד האדם,‏ בחירותו,‏ ברגשותיו ובטעם הטוב.‏

אסור שישתמעו ממנו גזענות,‏ עדתיות,‏ דעה קדומה,‏

גיל,‏ נטייה מינית,‏ לשון הרע,‏ פוליטיקה,‏ דת,‏ מינָ‏ ‏ּנות

)= סקסיזם(,‏ רעיון לא־ חוקי,‏ לא־מוסרי,‏ לרבות שם

מסחרי;‏ ואפילו ענייני הומור או דו־משמעות עלולים

להזיק.‏ משמעי לוואי אלו הם מהמורות בדרככם

ככותבים ועלולים להזיק לכם כשתרצו לשכנע את

הנמען או לאפשר לו לקלוט את המסר שלכם מהר

ובנקל.‏

הרי דוגמות לשמות או לצירופיהם שהם בעלי

משמעי לוואי:‏

משהתפרסם המונח המינני מזכירה אלקטרונית,‏

תבעו הנשים את עלבונן,‏ ובזכותן שינתה האקדמיה

את המונח למשיבוֹן;‏

שופרות התעמולה של צד א הן אמצעי ההסברה של

צד ב,‏ שאינם אהודים עליך;‏

המחבלים בעינינו הם לוחמי החירות בעיני הערבים;‏

ואילו המונח מפגע הוא מונח ניטרלי שיכולים

להשתמש בו גם ערבים;‏

המונח שטח היה בראשיתו מונח ציוני עברי ואולי

תחליף הולם לטריטוריה.‏ עד שבאה מלחמת ששת

הימים והפכה את השטח לתחום מחלוקת.‏ השמאל

קרא ליש"ע – שטחים כבושים,‏ המרכז – שטחים

מוחזקים,‏ הימין – שטחים משוחררים,‏ ואלה הומרו

בפשרה בשטחי יש"ע.‏ השם הרשמי והניטרלי —

שטחי יהודה,‏ שומרון וחבל עזה.‏

סוף דבר:‏ שם ניטרלי בכתיבה הוא רכיב חשוב

בשכנוע הנמענים.‏

האם צריך יום מיוחד

למעשים טובים?‏

קרן ויצמן

סוף חודש מרץ יתקיים ‏"יום המעשים הטובים"‏

העולם.‏

ברחבי לקראת

‏"יום מעשים טובים הוא יום התנדבות שמטרתו לעודד אנשים

ברחבי העולם לעשות מעשים טובים עבור החברה,‏ הקהילה

והסביבה.‏ יום זה החל בשנת 2007 כיוזמה של אשת העסקים

והנדבנית שרי אריסון.‏ הרעיון הבסיסי ביום זה הוא לעודד כל אדם

לעשות מעשה טוב,‏ גדול או קטן,‏ מחיוך למישהו ועד להובלת

יוזמה רחבת היקף והשפעה על הזולת והסביבה.‏ יום מעשים

טובים הפך לגלובלי בשנת 2011, עם מיליוני משתתפים מכל

רחבי העולם,‏ מארצות הברית ועד טאיוואן,‏ מרוסיה ועד אוגנדה,‏

אנשים מתרבויות ומדינות שונות התאחדו כדי לעשות טוב."‏

‏)מתוך ויקיפדיה(‏

זוהי יוזמה מבורכת,‏ שמטרותיה חיוביות בלבד.‏ יחד עם זאת,‏

מצאתי את עצמי תוהה,‏ כיצד הגענו למצב,‏ שבו אנו צריכים

שיזכירו לנו לעשות מעשים טובים?‏ ומדוע צריך לייחד יום לעשיית

מעשים טובים?‏ הרי יש כל-כך הרבה אנשים,‏ שמתנדבים בכל-כך

הרבה עמותות והם עושים זאת בענווה ומכל הלב.‏ הם לא יוצאים

בהצהרות ולא עורכים ‏"פסטיבלים"‏ וודאי לא זקוקים לתזכורת

הזאת.‏ אם כך,‏ למי מיועדת ה"תזכורת"‏ הזאת?‏ האם יום אחד,‏

שבו אנשים יעשו מעשה אחד קטן וטוב,‏ רק מפני שיש ‏"פסטיבל"‏

מעשים טובים,‏ יגרום להם להמשיך בעשיית טוב?‏

אני תמיד האמנתי ואמשיך להאמין,‏ שצריך להתחשב בזולת

וכל עוד אפשר להושיט יד לעזרה,‏ יש לעשות זאת.‏ בילדותי היה

ברור לי ולרוב בני ובנות דורי,‏ שבתחבורה הציבורית מפנים את

המושב לקשיש/‏ אישה הרה/‏ עיוור או כל אדם בעל מוגבלות.‏

היה ברור לנו,‏ שלא מרעישים בשעות הצהריים והלילה.‏ היה ברור

לנו שמשיבים אבדה.‏ לא פעם אני מתפלאת מכתבות/פוסטים

ברשתות החברתיות,‏ שמהללים ומשבחים אנשים,‏ שהשיבו אבדה

או עזרו לנהג/ת במצוקה,‏ כי בעיני הדברים הללו צריכים להיות

מובנים מאליהם ומאוד עצוב לי,‏ שלא כך פני הדברים היום.‏

אז אולי,‏ בכל זאת צריך לקיים יום מיוחד,‏ כדי שלפחות פעם בשנה,‏

אותם אנשים חסרי התחשבות ורגישות יעשו ולו מעשה טוב אחד.‏

כולי תקווה,‏ שהיום הזה יגרום להם לעשיית טוב,‏ יותר מיום אחד

בשנה.‏

מאחלת לכולכם,‏ שתזכו לעשות רק טוב ולהיות תמיד בצד הנותן,‏

כי נתינה = קבלה.‏

www.bathhefer.net.il

6


תוכן פרסומי

מהון להון ‏,תוודאו שיש לכם הסכם ממון!‏

אל תאמרו ‏"לי זה לעולם

לא יקרה",‏ קחו בחשבון את

הסטטיסטיקה העגומה של

שיעור הגירושין הגבוה מאוד

בישראל,‏ אשר רק עולה

בשנים האחרונות ומהגבוהים

בעולם המערבי.‏

זוגות רבים אשר מיצו בכל

דרך את חיי נישואיהם עם

בן/בת הזוג ‏,לעיתים נמנעים

מלפרק את מסגרת התא

המשפחתי,‏ בשל השלכות

כלכליות האורבות להם

בפתח , והכל כתוצאה ישירה

מאי עריכת הסכם ממון

במהלך שנות הנישואים /

החיים המשותפים וכעת

כשהצדדים מעוניינים להיפרד מיטשטש הגבול בין מה של מי!?‏

האופציה לוותר על מחצית מהעסק שבנית לפני הנישואין ו/או על

זכויות פנסיה שצברת לאורך כל השנים כשלבן/בת הזוג אין בהם

בהכרח חלק - לא תמיד נראית כבאה בחשבון.‏

הסכם ממון כבר אינו דבר חריג,‏ אלא הפך למאוד פופולארי ומקובל

בשנים האחרונות בישראל,‏ כל אחד מהצדדים מגיע לנישואין / לחיים

המשותפים עם הישגים אישיים ופיננסיים משלו,‏ לעתים גם כסף

ורכוש שהוענקו לו ע"י הוריו במתנה,‏ כך שבני הזוג רואים בהסכם

הממון כמתווה לגיטימי,‏ מסודר ויציב לשותפות כלכלית,‏ הכרוכה

ומהווה חלק בלתי נפרד מהקשר הזוגי.‏

עם עליית תוחלת החיים,‏ יותר ויותר זוגות נישאים גם בגיל מבוגר,‏

לאחר שכבר צברו ממון ורכוש במהלך שנות עמל רב,‏ או שקיבלו

במתנה ו/או ירושה,‏ ויתכן שגם נישואין שניים ולאחר שנכוו מגירושין

שהיו כרוכים במלחמות ומאבקי רכוש מתישים,‏ וכעת מוצאים לעצמם

זוגיות חדשה ומעוניינים להסדיר מראש את העניינים הממוניים,‏

למען השקט הנפשי שלהם הביטחון הכלכלי והיציבות ושל ילדיהם.‏

טעות תהיה לחשוב כי רק אנשים עשירים זקוקים להסכמי ממון.‏

רוב האנשים מתחילים את חיי הזוגיות לאחר שצברו זכויות.‏ הסכם

ממון רלוונטי לכולם לרבות לזוגות נשואים,‏ לידועים בציבור,‏ לזוגות

חד מיניים וכו'‏

הסכם ממון הינו חוזה הצופה את פני העתיד,‏ או כמו שאומרים ‏"על

כל צרה שלא תבוא.."‏ ומשכך חשוב ונכון לערוך ולחתום על הסכם

ממון ולקבוע בו את העקרונות לחיים המשותפים מבחינה כלכלית,‏

הן לגבי הרכוש שהשגתם עד לתחילת החיים המשותפים והן לגבי

הנכסים אותם תצברו בעתיד,‏ כמו כן,‏ ניתן לכלול בהסכם הממון

נושאים ערכיים ומשפחתיים אישיים שונים.‏ גם בני זוג אשר נישאו

זה מכבר יכולים לערוך הסכם ממון.‏

שואלים אותי לא פעם,‏ האם הצעה מצד בן,‏ או בת זוגי,‏ לערוך

הסכם ממון אמורה להדליק אצלי נורת אזהרה אדומה?‏ התשובה

היא בהחלט לא!‏

ניתן לומר כי הנורה צריכה להידלק רק כאשר התוכן של ההצעה

הינו לא הגיוני או לא הוגן ושמטרתו לפגוע בבן/‏ בת הזוג או לפגוע

בזכויותיו הסבירות בנסיבות העניין.‏

לא יהיה זה מוגזם לטעון שהסכם ממון הוא למעשה ‏"תעודת ביטוח"‏

שתבוא לידי ביטוי עם פקיעת הקשר.‏ הסכם זה נועד להבטיח כי

במקרה של פרידה,‏ לא יתעוררו מחלוקות בענייני ממון בין בני הזוג,‏

וזאת על ידי כך שבני הזוג יקבעו מראש את יחסיהם הממוניים,‏ לרבות

מה מרכושם יהיה בגדר רכושם האישי ויישאר בבעלותו האישית של

כל אחד מהם במקרה של פרידה ומה מתוך הרכוש יהפוך לרכושם

המשותף ובמקרה של פרידה כיצד יחולק בין שניהם.‏

מה כולל הסכם הממון?‏

הגדרות ברורות לגבי הרכוש שנצבר ערב הנישואין/החיים המשותפים,‏

וכן התייחסות לגבי רכוש שנצבר ממועד הנישואין ואילך,‏ לרבות נכסי

דלא ניידי,‏ שבח,‏ מיטלטלין,‏ כספים,‏ זכויות פנסיה,‏ מוניטין,‏ ירושות,‏

ביטוחים,‏ קופות גמל,‏ חשבונות בבנקים,‏ תכשיטים יקרי ערך וכיוצ"ב.‏

בהסכם יש לקבוע את דינם של הזכויות מכל סוג שיתווספו במהלך

חיי הנישואין ולמי יהיו שייכים במקרה של פרידה.‏

כאשר נחתם הסכם ממון כדין,‏ הוא גובר על הוראות חוק יחסי ממון

בין בני זוג , וכך בני הזוג יכולים ליצור עבור עצמם את המערכת

הכלכלית והמשפטית המועדפת עליהם ובתוך כך לחסוך בעלויות

הגבוהות הכרוכות בניהול הליך פרידה/‏ גירושין שבו בד"כ עיקר

המאבק הוא על הרכוש.‏

הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מזה הקבוע

בחוק יחסי ממון במקרה של פקיעת הקשר/‏ הנישואין היא באמצעות

הסכם ממון.‏

כשהנושא הרכושי ‏/הכלכלי בין בני הזוג מוסדר וברור ואינו שנוי

במחלוקת,‏ הליך הפרידה הופך להיות לרוב פשוט יותר באופן

משמעותי,‏ שכן הצדדים לא נכנסים לסחרור אי הוודאות הכלכלית

הקיומית והתרוצצויות בבתי משפט.‏

לאחר שתחתמו בשעה טובה על הסכם הממון,‏ רצוי להגיש לבית

המשפט לענייני משפחה בקשה לאישור ההסכם,‏ על מנת שייתן

להסכם תוקף של פסק דין.‏

זהו ‏,עכשיו אחרי שחתמתם,‏ אפשר להיות רגועים.‏

האמור בכתבה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.‏

עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ מגשרת ועו"ד העוסקת בדיני משפחה,‏ נייד:‏ 052-7772352,

משרדה מדורג ע"י חברת B.D.I. וחב'‏ ,DUN'S 100 כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בדיני המשפחה.‏

המלצות באתר:‏ https://mishpacha-law.com

‏"אילנית האס-ארד עו"ד ומגשרת בדיני משפחה".‏

עלון בת חפר | מרץ 7 2020


מה עולה לכם בראש כאשר אתם חושבים

על סריגה?‏ אם זאת סבתא שיושבת על

ספה וסורגת לנכדים תחשבו שוב.‏

מסתבר שסריגה הפכה לטרנד חם שגם

צעירות ואפילו ילדים מתלהבים ממנו.‏ תוסיפו

לזה תרומה לקהילה ותקבלו פרוייקט מקסים

שמפגיש נשים לסריגה בחברותא והתוצרים

הולכים לתרומה לבתי חולים,‏ בתי אבות ועוד.‏

מאחורי הפרויקט המקסים עומד אביב וסרמן,‏

תושב גן יאשיה שמפגיש נשים בכל יום רביעי

במועדון במושב גן יאשיה,‏ אליו מגיעות גם

נשים מבת חפר והכוונה ליצור מיזם דומה

גם בישוב שלנו.‏

‏"קיבלתי את הרעיון מידידה שלי באנגליה,‏

אישה בת 70 שסיפרה לי כיצד היא סורגת

וגם חברותיה סורגות ואת התוצרים הן

מעבירות לתרומה לפליטים.‏ חשבתי לעצמי

שזה רעיון מאוד יפה אבל למה לא להיפגש

ולסרוג ביחד?"‏

כשהגעתי למועדון בגן יאשיה וראיתי את

הנשים בכל הגילאים כשביניהן מתרוצצים

גם ילדים וכולן סורגות ביחד ומדברות ומשוות

ומתייעצות הבנתי על מה הוא מדבר.‏ בפינת

החדר עומד שולחן ועליו מסודרים גלילי צמר

בצבעים ועוביים שונים ואפשר לבחור את

הצמר שרוצים ולהתחיל לסרוג.‏ אני הגעתי

למקום עם בתי בת ה-‏‎11‎ שמיד התלהבה

מעשים טובים

מועדון סריגה

סימה בורקובסקי

לקחה זוג מסרגות וצמר כחול,‏ התישבה

ליד נעמי גליקמן,‏ תושבת הישוב,‏ ששמחה

לעזור לה לעשות את צעדיה הראשונים

בעולם הסריגה.‏

‏"תמיד אהבתי לסרוג והצטרפתי לקבוצה

לפני שבועיים.‏ שמעתי על הקבוצה דרך אביב

שבנו נמצא בצהרון בו אני עובדת,‏ הגעתי

והתאהבתי ברעיון של נשים שיושבות,‏ מדברות

וסורגות ביחד,"‏ מספרת נעמי.‏ ‏"זה נחמד

לשבת בקבוצה ולא לסרוג לבד בבית.‏ כך אני

יכולה גם לקבל טיפים והנחיות מנשים שיש

להן יותר ניסיון וידע והן יכולות להנחות אותי.‏

גם מסתבר לפעולת הסריגה יש השפעה על

המוח ועל תחושת הרוגע.‏ כשמסיימים לסרוג

אפשר לכתוב על פתק מספר מילים או רק

‏"באהבה"‏ ואת המוצרים אנחנו תורמות,‏ כך

שכולם מרוויחים".‏

שרה מרלי,‏ משתתפת נוספת בקבוצה

מוסיפה ‏"הילדים שלנו כבר לא רוצים סוודרים

או צעיפים סרוגים ולכן כשאני סורגת ואני

יודעת שמישהו יהנה מהתוצר זה נותן לי

תחושה טובה".‏

גרציא בר ששת,‏ ותיקת הנשים במועדון וגורו

סריגה שסורגת כבר שנים לילדיה,‏ נכדיה

ועכשיו גם לנינים מספרת לי על הפרוייקט

בעיניים נוצצות.‏ ‏"אני חושבת שזה מקסים,‏

מעניין ומאחד את הנשים.‏ ישנה אווירה טובה

של נשים שיושבות ביחד – צעירות ומבוגרות –

ומשוחחות על ענייני היום.‏ לנשים המבוגרות

שביננו זה נותן תעסוקה והזדמנות לצאת

מהבית ולהיפגש עם נשים אחרות.‏ אחרי

שמסיימים לסרוג ורואים את התוצאה ואנו

יודעות שמישהו אחר יהנה מזה אנו חשות

סיפוק רב".‏

מירית נוריאל ודלית דובר יושבות בצד של

הצעירות יותר בחבורה.‏ הן סורגות במרץ,‏ כל

אחת צעיף בצבע ובדוגמא שונה ונראות נהנות

מכל רגע.‏ ‏"כשראיתי הודעה על פתיחה של

קבוצת סריגה העיניים שלי נצצו,"‏ מספרת

דלית.‏ ‏"תמיד אהבתי לסרוג ואני אוהבת כל

דבר שקשור לאמנות ועבודת יצירה.‏ לא סרגתי

שנים ושמחתי שתהיה לי הזדמנות לחזור

ולסרוג יחד עם נשים אחרות."‏

‏"מה שנחמד זה שאף אחד לא מפריע לך,"‏

מוסיפה מירית.‏ ‏"יש כאן נשים שלומדות

ונשים שמלמדות ולמרות שאני בת הישוב

וגרתי כאן כל חיי יצא לי להכיר נשים שלא

הכרתי בחיים.‏ דודה שלי ואמי לימדו אותי

לסרוג אבל עד שהגעתי לקבוצה לא סרגתי

שנים.‏ שמחתי על ההזדמנות לחזור ולסרוג.‏

זה כמו רכיבה על אופניים,‏ אי אפשר לשכוח

את המיומנות הזאת".‏

רחל רמז,‏ תושבת בת חפר ואחת החברות

בקבוצה חולמת על פתיחת קבוצה גם בישוב

שלנו.‏ ‏"אני מאוד אוהבת להגיע למפגשי

הסריגה בימי רביעי אבל הבעיה שאיני נוהגת

www.bathhefer.net.il

8


פעילות גופנית ועצות לאורח חיים בריא

אסתי ליבנה מתנדבת במועדון הגמלאים.‏

סימה בורקובסקי

אסתי ליבנה עוסקת כבר שנים בתחום הפילאטיס.‏ בעקבות קורס בפילאטיס

שיקומי שעברה,‏ החליטה להתנדב במועדון הגמלאים של הישוב,‏ ובמשך שנה

שלמה העבירה לגמלאים שיעורי תנועה,‏ במהלכן ניהלו גם שיחות על אורח חיים בריא.‏

‏"היה לי חשוב להבהיר את הנקודה שבכל גיל אפשר לעשות פעילות גופנית והדבר

משפיע באופן ישיר על הבריאות שלנו,"‏ היא מספרת.‏ ‏"מכיוון שהגוף שלנו מורכב

מ-‏ 70% נוזלים ולכן זקוק לתנועה.‏ ואילו כאשר הגוף נמצא במצב של חוסר תנועה

הנוזלים עומדים ויש מעין תסיסה ומכאן מגיעות מחלות".‏

ובעלי צריך להסיע ולהחזיר אותי.‏ נודע לי שיש

נשים רבות שרוצות לסרוג.‏ אם פעם זה היה

עיסוק של נשים מבוגרות,‏ כיום ישנם נשים

צעירות וגם ילדים שרוצים ללמוד לסרוג.‏ גם

הנכדה שלי בת שש רוצה שאלמד אותה

לסרוג.‏ הפרוייקט למעשה מיועד להיות בכל

הארץ ואביב עודד אותי לפתוח קבוצה גם

בבת חפר וכך גם נגדיל את הנשים שסורגות

ומתנדבות.‏ אני נהנית מאוד מהמפגשים כיוון

שזו הזדמנות להפגיש נשים מישובים שונים

ויוצר חברויות."‏

הישוב כבר מוכן להרתם לנושא ובמידה ותקום

קבוצה ניתן לקיים את הפעילות בקראוון של

הגמלאים.‏ חשוב להדגיש שכולם מוזמנים

לסרוג – גברים,‏ נשים וילדים.‏

אפשר לפנות לרחל בטלפון – 054-4787891

בכל יום ראשון במשך שנה,‏ אסתי הגיעה למועדון הגמלאים להעביר פעילות גופנית

ושיחות על אורח חיים בריא לגמלאים והם שמחו לפגוש אותה ולהתייעץ לגבי בעיות

בריאותיות שונות.‏ ‏"למדנו כיצד להתייחס לכאב כרוני.‏ בניגוד לעצות שהם מקבלים

מאורטופדים או רופאים שאומרים להם שכאשר כואב להם עדיף שישבו וינוחו אני

מייעצת להמשיך ולהניע את הגוף כמה שאפשר משום שיש לגוף שלנו את היכולת

לטפל ולהבריא את עצמו."‏

‏"באותו הקשר"‏ היא מוסיפה,‏ ‏"שוחחנו גם על הפחד - מה עוצר אותנו מלנוע ולעשות

פעילות גופנית וכיצד הוספה של תרגול ותנועה לחיי היומיום משפרת את איכות

החיים.‏ ישנם תרגילים שאפשר לעשות גם בישיבה כאשר אנו צופים בטלויזיה,‏ למשל

ניתן להניע את הכתפיים."‏

כיצד הגמלאים הגיבו לעצות שנתת להם?‏

‏"הייתה פתיחות מאוד גדולה וחשתי שהם שמחים לקבל עצות ממני,‏ למרות

שבאתי בגישה הפוכה לעצות שקיבלו אצל הרופא.‏ אני נתרמתי מכך שהמפגשים

נתנו לי את הביטחון שאפשר להביא דעות אחרות ואנשים מוכנים להיות פתוחים

ולנסות גישות שונות.‏ חשוב לי להדגיש שאפשר וצריך לנוע בכל גיל.‏ לא להיכנע

לכאב ולא לשכב במיטה.‏ לרוב,‏ לא רק שהדבר לא יפחית את הכאב אלא יגרום

לכאב במקומות נוספים".‏

עלון בת חפר | מרץ 9 2020


עכשיו באים

טל ומעיין מייק

ובנותיהם לי )5.5( לורן )2.5(

חיים ואינה סולומון

ובנותיהם אגם ושובל

הגיעו ליישוב לפני כחצי שנה

אוהבים את היישוב,‏ את השקט והחיבוק הקהילתי.‏

שותפים במשרד עורכי דין ומגשרים מייק-אספיר.‏

‏)תחום אזרחי,‏ מסחרי ומשפחה(‏

חמוטל ורותם יעקבי

זוג עם ילדה בת 8 חודשים.‏

מבנימינה.‏

חמוטל סטודנטית לרפואה

ורותם מהנדס מחשבים.‏

www.bathhefer.net.il

10


ברוכים הבאים

לקהילת בת חפר

סמדר ותומר כהן,‏ הורים לנועה בת עשר,‏

יובל בת שמונה ועידודו בן 4.

הגענו לכאן בתחילת השנה מכפר אחים יחד עם

סופי וצ'יקה הכלבות,‏ פיצי,‏ בנצי וג'ינג'ר החתול.‏

עוסקים במסחר מקוון באמזון.‏

אנחנו והילדים מאושרים להיות פה,‏ נהנים

מהקהילה המקסימה ומשפע החברים של הילדים.‏

באנו לכאן וכנראה שנשאר עוד הרבה זמן :(

עדן,‏ עדי ועדי

קצינים מחיל הרפואה

הגיעו משער אפרים

שמחים להיות פה.‏

בת חפר | מרץ דצמבר 11 2019 2020

עלון

11


www.bathhefer.net.il

12


עלון בת חפר | מרץ 13 2020


הבנק החברתי למזון תינוקות

האם אתם יכולים לדמיין תינוק רעב שבוכה ואמו אינה יכולה לספק

לו את המזון שהוא צריך?‏ היא אינה מצליחה להניק ופורמולת החלב

יקרה מדי אז היא מוהלת אותה במים או קמח.‏ עד כמה שזה נשמע

מזעזע מסתבר שלא מדובר במקרים בודדים וישנם תינוקות רבים

שסובלים מרעב.‏ למעשה לפי הנתונים אחד מתוך שבעה תינוקות

בישראל רעב ואינו מקבל את המזון לו הוא זקוק כדי להתפתח.‏ בדיוק

עבורם הוקם ‏"הבנק החברתי למזון תינוקות"‏ בו מתנדבת רותם פלג

סקורצ'רו,‏ תושבת הישוב ואמא לתינוקת בת שנה ותשעה חודשים.‏

כיצד נחשפת לפעילות העמותה?‏

‏"כאשר ילדתי את בתי נחשפתי לתופעה שיש בישראל תינוקות רעבים

וכאמא אני יודעת מה זה בכי של תינוק רעב ואיני יכולה לדמיין איך זה

מרגיש שאין לך אוכל לתת לו.‏ זו הסיבה שהחלטתי להצטרף ולהיות

שגרירה של העמותה ששמה לה למטרה לטפל במשפחות ממעמד

סוציו-אקונומי נמוך,‏ שידן אינה משגת לקנות את הפורמולות.‏ כיום

יש לעמותה מתנדבים ושגרירים בכל הארץ שאוספים פורמולות

מאנשים פרטיים שתורמים או שיש להם קופסאות שלא השתמשו

בהן.‏ בנינו מערך גדול של שלושה מחסנים - אחד בחולון,‏ אחד בנווה

ירק ואחד בקריות.‏ אני פתחתי סניף בבת חפר ועד היום אספתי כבר

עשרות חבילות.‏ במסגרת עבודתי אני נמצאת הרבה בנסיעות וכך

יכולה להביא את החבילות למחסנים".‏

כיצד את מגיעה לאנשים שתורמים ?

‏"פרסום,‏ נעשה בעיקר דרך הרשתות החברתיות ובשיטת ‏"חבר

מביא חבר".‏ אחרי שהתחלתי להתנדב יצרתי קבוצת וואטסאפ של

בנות מהעבודה שכולן מתנדבות ומפוזרות בכל הארץ – צפון,‏ דרום

ומרכז.‏ כך גם התחילו להגיע תמ"לים ‏)תרכובות מזון לתינוקות(‏ גם

מאזורים מרוחקים כמו אילת.‏ דרך הקבוצה הכרתי חברות חדשות

סביב נושא ההתנדבות והן גם שגרירות.‏

ישנן שגרירות שגם מלוות משפחות,‏ או שלוקחים את התמ״ל

מהמחסנים ומחלקים למשפחות.‏ אבל לי היה קצת קשה ופחות

רציתי להחשף למשפחות ומספיק לי לדעת שאני מצליחה לעזור

לעוד תינוק שלא יהיה רעב.‏ בעמותה מתנדבים גם גברים,‏ אחד

מהם חבר שהכרתי בקורס שמנייד ומביא חבילות למחסנים.‏ ישנן גם

חברות מסחריות שתורמות,‏ למשל היה מבצע בשופרסל,‏ שעל כל

תמ״ל שקנו הם תרמו קופסא.‏ בסופו של דבר אנחנו מצליחים לאסוף

במחסנים מאות חבילות שמגיעות למשפחות נזקקות."‏

כיצד ההתנדבות בעמותה גורמת לך להרגיש?‏

‏"זאת תחושה מדהימה של סיפוק לדעת,‏ שעזרתי למישהו שאין

לו.‏ לאחר שנחשפתי לסיפורים הקשים,‏ חשתי שאני חייבת לעשות

מעשה ושאיני יכולה להישאר אדישה לסבל של תינוקות שלא בחרו

לאיזה מצב סוציו-אקונומי להיוולד ושאינם אשמים שנולדו למשפחה

שסובלת ממחסור.‏ אנו עוזרים בדבר מאוד קריטי עבורם – התזונה

וחשוב לי לדעת שהם מקבלים מזון איכותי."‏

למידע נוסף על העמותה או להעברת תרומה כספית אפשר באתר

2help.org.il –

לא נשאיר תינוק רעב

סימה בורקובסקי

אם גם אתם רוצים להתנדב או לתרום אפשר לפנות לרותם –

052-9248710, או במייל:‏ .rotem0511@gmail.com

www.bathhefer.net.il

14


אם אתם הורים עצמאיים:‏

גרושים,‏ אלמנים,‏ רווקים ופרודים.‏

אנחנו רוצים אותך!‏

במסגרת פעילות המדור לעבודה סוציאלית

קהילתית,‏ מתגבשת קבוצה לחשיבה משותפת,‏

קידום צרכים והובלת מהלכים

לטובת קהילת ההורים העצמאיים בעמק חפר.‏

תחומי פעילות אפשריים:‏

קבוצות תמיכה וסדנאות.‏

הנגשת מידע ומיצוי זכויות.‏

פעילויות פנאי ואירועים חברתיים ומשפחתיים.‏

לפרטים ולהרשמה מוזמנים ליצור קשר:‏

שקד כחלון-‏ עו"ס קהילתית טל':‏

יעל שקד-‏ עו"ס קהילתית טל':‏

טלי בן ארוש סופר-‏

דוא"ל:‏

דוא"ל:‏

shakedk@hefer.org.il 09-8981553

yaels@hefer.org.il 09-8981631

0523993119

עלון בת חפר | מרץ 15 2020


חורף חם במועדון הגמלאים +60

ימי ראשון

תכנית פעילות המועדון לחודש מרץ 2020:

מפגש עם עו"ד אדר אלוני

19.00 1.3.20 בנושא ‏"יפוי כח מתמשך"‏

‏)הפעילות פתוחה לכל הציבור(‏

מופע מוזיקלי - אדית רוסו-אושילנד-‏

19.00 8.3.20 שנות ה-‏ 50-60.

נשיר ונרקוד לחג פורים

19.00 15.3.20 מפגש חברתי-סיפור אישי

הרצאתו של מוטי ענבר -

19.00 22.3.20 ‏"מגילת אסתר-הקשרים היסטוריים"‏

נשים

ערב נשים לכבוד ר"ח אדר

ערב שכולו משחק,‏ צחוק והנאה נערך בבית הכנסת המרכזי לכבוד

ראש חודש אדר.‏ סביב שולחנות ערוכים בירקות צבעוניים ומטבלים

טעימים,‏ שתייה חמה,‏ קרה,‏ ועוגות.‏

התוכנית כללה הרצאה מפי הרב יוסף קרסיק,‏ ״כיצד מפתחים

שמחה פנימית,‏ שגורמת לאדם להתרומם באמת?״

צפינו במופע ריקוד של להקת מחול מקומית.‏

פעלנו בסדנת פלייבק עם ענת צור שגב,‏ שחקנית בתאטרון פלייבק,‏

עם המון צחוק,‏ שמחה והנאה מדהימה שמגיעה מבפנים.‏

תודה לועדת תרבות תורנית,‏ למרכז הקהילתי בת חפר ולמועצה

הדתית עמק חפר

19.00 29.3.20 מפגש חברתי-סיפור אישי

ימי שני

10.00 יוגה למבוגרים

16.00 משחקי קלפים ואחרים

יום שלישי

17.30 3.3.20 מפגש עם המד״צים

17:30 17.3.20 מפגש עם מדריכי הצופים

ימי חמישי:‏

ימי שישי

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

‏)עד להודעה חדשה אין יוגה בימי ו'(‏

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

‏*החל מיום שישי 28.3.20 קבלת שבת משעה 17:00*

www.bathhefer.net.il 16


נוער בת חפר

חרמון

ב‎14.2‎ ביום שישי יצאו 2 אוטובוסים מבת חפר בשעה 04:00 לחרמון

94 משתתפים

נסענו התגלשנו צחקנו נהננו ובילינו בשלג

חזרנו חזרה לפניי כניסת שבת

הילדים מסכמים שהיה טיול מדהים והם ירשמו גם בשנה הבאה.‏

טיול מסע ביג

מחזור א של מסע ביג הסתיים בהצלחה מרובה

3 אוטובוסים,‏ 9 מושבים,‏ 126 הורים וילדים ורקמה אנושית אחת.‏

מבת חפר יצאנו 14 זוגות ‏)הורה+ילד(‏

מסע יומיים ליצירת קשר ייחודי של הורה וילד בהובלת מחלקת נוער

של עמק חפר בשיתוף רכזי הנוער וחברת רקמה אנושית.‏

בבוקר יום ו'‏ נסענו לקיבוץ נירן לפעילות היכרות של חברי הקבוצה

התחברנו למנחים ונסענו יחד לים המלח.‏ שם ההורים והילדים ביצעו

פעולות מרובות עם כיסוי עיניים שתרמו לפיתוח והעמקת האמון

שבין הורה לילד.‏ לאחר מכן נסענו לחניון הלילה התחתון.‏ הילדים

הכינו ארוחת ערב בזמן שההורים נערכו להפתעת סיום מסע עבור

המתבגרים.‏

לאחר קבלת שבת משותפת ישנו בחניון ובבוקר טיפסנו את המצדה.‏

הדרך הקרה והחשוכה לא היתה פשוטה אך כשהגענו לפסגה הבינו

המשתתפים את התהליך של גיל ההתבגרות כמו כל אתגר שכולנו

צריכים לעבור בחיים.‏

הוקסמנו מהנוף,‏ הצטלמנו ולמדנו על סיפור מצדה,‏ ירדנו לחניון

לארוחת בוקר,‏ קינחנו בעין בוקק במפל התחתון ונסענו הביתה.‏

ערב במה פתוחה במועדון הבועה

קטעי קריאה,‏ בדיחות,‏ שירה קריוקי וכמובן מרימים בריקודים מתוקים

וקינוחים עד הלילה.‏

הערב התקיים בשיתוף וועדת נוער וועדת הבועה בראשם יניב פרי

המדהים שעזר ונרתם עבורנו.‏

יונתן וויסמן,‏ רכז הנוער של חוגלה,‏ שהתנדב לסייע לנו בהרמת הערב.‏

DJ vered Vered Israeli המהממת שלנו שמתנדבת כבר כמה

חודשים למען הנוער שלנו גם בערב יום שישי!!‏ מודים לך אלופה!!‏

עידו דגן אחראי תחום הסאונד של המרכז הקהילתי.‏

ותודה לארנון טל המקסים,‏ איש ההגברה מצוות הבועה,‏ שהגיע

לוודא שיש לנו הכל.‏

וכמובן לשי כהנא רכזת הנוער שדחפה והתעקשה לייצר תרבות,‏ מרחב

בטוח ומענה עבור בני הנוער הגדולים שלנו גם בימי החורף הקרים.‏

יש לנו פשוט נוער מדהים בבת חפר.‏

שבוע מתחם + מופע מד''צים

בחודש האחרון התקיים המופע השנתי של המד"צים.‏

את המופע,‏ שהיה בהשראת פסטיגל פנטזיה וכלל קטעי משחק,‏

ריקוד,‏ שירה ונגינה,‏ כתבו וביצעו בעצמם החניכים המוכשרים.‏ בנוסף

חולקו תעודות הצטיינות והוקראו ברכות מהשכבות הצעירות לשכבת

הבוגרים שעוזבת את התנועה בעוד מספר חודשים.‏

תהליכי ההכנות - הכתיבה,‏ החזרות וכמובן ההופעה עצמה נתנו לכל

אחד הזדמנות לבטא את עצמו ואת הכשרונות שלו והקהל המפרגן

נהנה מערב מצחיק,‏ מוסיקלי ומרגש.‏

תודה לעמרי ושירלי,‏ נציגי השכבה הבוגרת,‏ שתכננו ועזרו לכל קבוצה

לעבוד על המופע,‏ ולכל בני הנוער של המד״צים שהשקיעו ותרמו

להצלחה של הערב המיוחד הזה.‏

ב 21.2 נפרדנו משי כהנא - רכזת הנוער המדהימה שלנו.‏

שי בוגרת תכנית המד''צים ובשלושת החודשים האחרונים עבדה

כרכזת הנוער והוציאה ערבים רבים לפועל עבור נוער בת חפר,‏ כמו:‏

נסיעה לאח הגדול,‏ נסיעה לחרמון,‏ ערב במה פתוחה,‏ ערב הישיבה

ועוד מגוון של פעילויות שעשתה עבור הנוער שלנו.‏

מאחלים הצלחה בהמשך הדרך אהובה שלנו

החודש יגיע אלינו רכז הנוער החדש זאק טיילור.‏

ברוך הבא ובהצלחה.‏

עלון בת חפר | מרץ 17 2020


חינוך

נבחרת הרובוטיקה של שדות

במהלך העונה התגבש צוות רובוטיקה "1723 - Magic "The שהיה

מורכב מתלמידי כיתות ה-ו.‏ הצוות מנה 12 ילדים וילדות,‏ שבמהלך

המפגשים עסקו בבניית רובוט שיבצע משימות שונות וכן ערכו מחקר

בנושא ‏"עיר חכמה".‏

לאחרונה נערך בבית ספר ‏"קדם"‏ יום שיא בו לקחו חלק נבחרות

מעוד 22 בתי ספר,‏ כל נבחרת הציגה את עבודת החקר שלה

ומשימות הרובוט.‏

במהלך התחרות יותם לוי ויהלום אדיב משכבת ו'‏ הריצו את הרובוט

על שולחן המשימה והצליחו להשיג 130 נקודות.‏ בנוסף,‏ שאר הילדים

הציגו בחדר השיפוט את עבודת החקר שעסקה בהכנסת אמצעים

טכנולוגיים שונים כדי לצמצם את זיהום הרחובות הנגרם מעשיית

צרכים של כלבים.‏

הילדים חזרו עם מדליות על ההשתתפות בעונה.‏

ט״ו בשבט

חברי ההנהגה הצעירה מקבוצת מנהיגות בצוותא הפעילו את ילדי

ביה"ס בהפסקה פעילה לקראת ט״ו בשבט.‏ הילדים הפעילו תחנות

מגוונות,‏ ביניהן:‏ טעימה עיוורת,‏ נחש את המילה,‏ תפזורות ודפי צביעה,‏

יצירת מנדלות מזרעים וברכות לאילן.‏

תחרות ציור עץ הלימון

הפסקה מיוחדת במינה בהובלת לימור פלג ונירה בלו יחד עם ילדי

ההנהגה הצעירה-תלמידי ביה"ס לוקחים חלק בתחרות ציור עץ הלימון.‏

נבחרת כדורשת בנות

נבחרת בית הספר השתתפה בטורניר שנערך בין בתי הספר בעמק

חפר,‏ התחרות הייתה צמודה והבנות,‏ שנלחמו ועמדו בגבורה באתגר

היו רחוקות רק בשתי נקודות מהגביע.‏

בסוף הטורניר הבנות זכו להתאמן עם שחקני קבוצת הבוגרים של

חדרה בכדורעף.‏

כתבי הוקרה - אחריות

תלמידי כיתות ג'-ו'‏ קיבלו החודש כתבי הוקרה לערך אחריות.‏ בטקס

נכחו הורי התלמידים וההתרגשות הייתה רבה.‏

www.bathhefer.net.il

18


הקשר הרב דורי

בי"ס שדות מקיים זו השנה החמישית את

תכנית הקשר הרב דורי.‏ את התוכנית הובילו

השנה קרן שר שלום ועדית בר זיו.‏ צוות

מופלא המקדיש שעות רבות ומחשבה כדי

שכל מפגש יהיה מעניין ומלמד.‏ לפני כשבוע

נערך מפגש הסיום של הקשר הרב דורי,‏

מפגש מרגש שסיכם את הפעילות.‏ במהלך

המפגש הוצגו תוצרי התלמידים והסבים וכן

נשאו ברכות חמות,‏ ליבנת הפלר,‏ מנהלת

בית הספר והמורות המובילות.‏

רחל בולה,‏ סבתא של נועם,‏ ברכה את כולם

בשם הסבים והסבתות ולסיום ניגנה יחד עם

נכדה את ‏"ירושלים של זהב",‏ שיר אותו נגנה

כששרתה בתזמורת צה"ל במהלך מלחמת

ששת הימים.‏

המפגש המרגש הסתיים בחלוקת תעודות

ותמונה אישית וכן ברכה אישית של כל נכד

לסבא\‏ סבתא.‏

יום המשפחה

ביום המשפחה ערכו תלמידי כיתות ו'‏ פעילות

לתלמידי כיתות ג'-ד'.‏ התלמידים הכינו תחנות

והפעילו את התלמידים הצעירים.‏

שיתוף פעולה בין בי״ס

שדות למועדון ״הבועה״

לכבוד ט״ו בשבט יצאו ילדי כיתת סמדר מבי״ס

שדות לשתול עצי פרי במועדון ״הבועה״.‏

אנדריאס מולר,‏ ראש חבל זיגן בגרמניה,‏ המחוז התאום של עמק

חפר,‏ הנמצא בישראל לרגל כנס מוני אקספו הבינלאומי לראשי

רשויות,‏ הגיע לביקור גם בבית-ספר שדות.‏ אנדריוס ביקש לראות את

מרחבי הלמידה החדשים,‏ שוחח עם תלמידים בכיתות עצמן ובילה

גם בממלכת הגינה.‏

אורח מזיגן

ליבנת הפלר - מנהלת ביה״ס,‏ יחד עם דנה נגלר - היועצת הפדגוגית

להטמעת הפדגוגיה המונטסורית,‏ סיפרו לאנדריוס וצוותו על השינוי

שעושה ביה״ס ועל החדשנות שיש בלמידה זו.‏ האורחים התרשמו

מאוד והבטיחו לחזור לביקור נוסף.‏

עלון בת חפר | מרץ 19 2020

19


כמה שאנחנו אוהבות את צמד המילים

הללו.‏

מה שכיף בכל העניין הוא,‏ שמשנה לשנה

ישנה הרגשה שמכירות סוף העונה מתחילות

מוקדם מהרגיל ובעצם כל העונה עוד לפנינו.‏

לשם כך הכנתי לכן מספר המלצות לקניה

חכמה בסוף עונה:‏

‏•לפני שאתן יוצאות לסיבוב שופינג,‏ רצוי

להעיף מבט בארון ולראות אילו פריטים

חסרים לכן.‏ אין טעם שתיקנו עוד מכנסיים

שחורים או עוד ג'ינס,‏ גם אם הפריטים

במחירים אטרקטיביים.‏

‏•הימנעו מרכישת פריטים סופר טרנדיים.‏

בד"כ פריטים אלו נמכרים בהנחות הגדולות

פינה בסטייל

קניות סוף עונה

לימור בכר

ביותר.‏ מעצם היותם ‏"טרנד״,‏ סביר להניח

שבשנה הבאה כבר לא יהיו בסביבה ולכן

ההשקעה אינה משתלמת.‏

‏•רכישת פריטי חורף בקיץ ולהיפך – מניסיון,‏

רוב הרשתות מציעות מגוון פריטי חורף

בהנחות גדולות לצד הסיילים של הקיץ.‏

אמנם קשה לנו לחשוב על החורף בחום

הנוראי,‏ אבל במחשבה שניה החורף עומד

בפתח בעוד כארבעה חודשים אז אין ספק

שזה משתלם.‏

‏•הימנעו מרכישת פריטים רק מעצם היותם

זולים.‏ לעיתים קשה מאוד לעמוד בפיתוי של

פריט זול,‏ במיוחד כשרואים שלפני ההנחה

הוא עלה מאות שקלים ועכשיו לא עובר את

גבול המאה.‏ חשבו טוב האם הייתם רוכשים

סוף עונה

SALE

את אותו פריט אם מלכתחילה הוא היה

זול?‏ במידה והתשובה היא שלילית,‏ כנראה

שאתן צריכות להשאיר את הפריט בחנות.‏

‏•אקססוריז – לחגיגת הסיילים מצטרפים גם

בדרך כלל סוגי האקסוסריז כולל נעליים.‏

זה הזמן לרכוש במחירים מעולים ולהוסיף

קצת צבע ועניין למלתחה שלכן.‏

‏•החוק להגנת הצרכן – חשוב שתדעו כי

החוקים שבד"כ אנחנו נהנות מהם במהלך

העונה,‏ לרוב לא תקפים במכירות סוף עונה

‏)החזר כספי/החלפת המוצרים תוך X

ימים..ועוד..(‏ רצוי לבדוק זאת לפני הרכישה.‏

‏•קנו פריטים שעושים לכן שמח על הלב

והנשמה,‏ שגורמים לכן לחייך ולהרגיש

מהממות.‏ זה שווה הכל !!!

www.bathhefer.net.il

20


דבר הרב קרסיק

חג השמחה

בפורים אתה רואה מולך אנשים בתחפושות שונות:‏ זה מחופש לליצן,‏

זה למפלצת,‏ זה לחיה,‏ זה לסתם-משהו-לא-ברור.‏ אבל לא יעלה

על דעתך לכעוס או לרגוז:‏ הרי זו רק תחפושת!‏

גם בחיים אנו פוגשים הרבה אנשים ‏'מחופשים':‏ זה מחופש לקמצן,‏

זה לגס-רוח,‏ זה לחצוף,‏ זה לסתם אחד שלא איכפת לו משום דבר.‏

אולם אין זו דמותם האמיתית של האנשים.‏ זו רק ‏'תחפושת'.‏ עמוק

בתוך הלב,‏ כל אלה הם יהודים חמים,‏ מלאי טוהר ויופי.‏ אין צורך לכעוס

ולרגוז.‏ צריך פשוט לגשת אליהם בעדינות,‏ להסיר את ה'תחפושת'‏

ולחשוף את הנשמה הטהורה שבפנימיותם...‏

וזו המשמעות האמיתית של אהבת-ישראל!‏

תולעת ספרים

קרן ויצמן

בחודש שעבר,‏ ביקרה בביה"ס שבו אני עובדת,‏ הסופרת חנה

ליבנה.‏ היא הגיעה למפגש עם התלמידים,‏ במסגרת ‏"סל תרבות"‏

וריתקה את הילדים ‏)וגם אותי(,‏ כשסיפרה על עצמה ועל תהליך

כתיבת הספרים.‏

חנה הביאה איתה כמה עותקים של ספרים ובסוף המפגש,‏ רכשתי

את ספרה האחרון שיצא לאור ועליו אמליץ הפעם.‏

‏"ציפור המזל שלי"‏ נכתב אמנם עבור הנוער

הצעיר ויחד עם זאת,‏ הוא בהחלט מתאים גם

למבוגרים.‏ סיפור הרקע לכתיבתו של הספר הוא

במכתב בן 8 עמודים,‏ כתוב בפולנית,‏ שנמצא

ב"בוידעם"‏ בביתה של חמותה של הסופרת.‏

חנה ליבנה,‏ סיפרה לילדים,‏ שחמותה ‏)אווה(‏ היא

ניצולת שואה,‏ שעד לפני כשנתיים לא סיפרה

בכלל מה עבר עליה בשואה,‏ עד שנכדתה ‏)בתה של חנה(,‏ התחילה

לשאול שאלות.‏ בעקבות שאלות אלו,‏ הוצאו מעט התמונות ששרדו

והמכתב,‏ שתורגם.‏ את המכתב כתבה אווה,‏ לפרופסור,‏ שעשה

עימה חסד גדול בזמן שהייתה בגטו.‏ אך,‏ הרבה לפני שעלילת

הספר מגיעה למפגש של אווה עם הפרופסור,‏ מגוללת הסופרת

את סיפור ילדותה המאושרת וחסרת הדאגות של אווה.‏

‏"אווה היא נערה מאושרת המתגוררת בעיר פיוטריקוב בפולין.‏ יש

לה משפחה מלוכדת ואוהבת,‏ יש לה חברות שאיתן היא אוהבת

לשחק,‏ לצחוק וללמוד,‏ ולפי העוזרת גניה,‏ יש לה אפילו ציפור מזל

היושבת על כתפה ושומרת עליה.‏ אך חייה של אווה משתנים ביום

אחד כשהמלחמה הגדולה מתחילה.‏ הנאצים פולשים לפולין ונדמה

שהעולם משתגע ושכל מה שהיא מכירה משתנה ללא הכר."‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

היה פעם יהודי שתמיד היה שמח,‏ ובמיוחד היה מגלה שמחה יתירה

עם כניסת חודש אדר.‏ שאלוהו:‏ הרי פורים הוא יום אחד בלבד,‏ ולמה

אתה שמח חודש שלם?‏

השיב היהודי:‏

‏"אני אסביר לכם.‏ בצעירותי תמהתי למה החליט המן-הרשע להרוג את

כל היהודים ביום אחד דוקא?‏ ומה היה איכפת לו אם ייהרגו היהודים

בכמה ימים?‏ אלא לא לחינם נקרא שמו ‏'המן-‏ הרשע'.‏ בסתר ליבו

הוא חשש שמא יעשה הקב"ה נס ועצתו תופר,‏ ואז יעשו היהודים

את היום הזה לחג.‏ לכן קבע את הגזירה ליום אחד בלבד,‏ כדי שאם

יהפוך היום הזה לחג,‏ לא יהיה אלא חג בן יום אחד בלבד.‏

‏"אבל אני הרי מבין את מחשבתו של המן-הרשע ולכן אני שמח כל

החודש וכל השנה״!‏

חכמינו מספרים שעשרת בני-המן ניתלו על העץ משום שהם היו

אלה שיעצו לאביהם לשחד את המלך אחשוורוש בעשרת אלפים

כיכר כסף ולהשמיד את היהודים.‏

נשאלת השאלה:‏ הסבר זה יכול להתאים לשמונה מבני המן.‏ אבל אין

ייתכן ש'וייזתא',‏ הידוע כטיפש מטופש,‏ יהפוך פתאום ל'יועץ',‏ ואחיו

השני,‏ ‏'דלפון',‏ העני המרוד,‏ יהיה מעורב בעיסקא פיננסית בגובה

עשרת אלפים כיכר כסף?‏

אלא שכאשר מדובר בעשיית צרות ליהודים,‏ נעשה ‏'וייזתא'‏ לחכם

גדול וגם ‏'דלפון'‏ נהיה מומחה לכלכלה....‏

עלון בת חפר | מרץ 21 2020

21


מ

ש

ל

ו

ח

מ

נ

ו

ת

ת

מ

ל

כ

ה

ל

ח

ג

ל

נ

ח

ג

ע

צ

ך

ת

ר

י

ו

תשבץ תפזורת לפורים

ה

א

ד

ר

ת

י

פ

ה

מ

פ

מ

ה

מ

נ

מ

א

ח

ש

ו

ר

ו

ש

ר

ת

מצא את ההבדלים

ס

א

ו

ר

ד

ש

ת

ע

ח

ת

ז

ש

י

כ

ת

ה

ש

פ

ר

ש

ן

ם

י

י

נ

ש

רשימת מילים:‏

אדר,‏ אחשורוש,‏ אסתר,‏ המן,‏ ושתי,‏ כתר,‏ מלך,‏ מלכה,‏ מרדכי,‏ משלוח מנות

משתה,‏ מתחפש,‏ מתנות,‏ פור,‏ פורים,‏ רעשן,‏ שושן,‏ שמחה,‏ תליה

www.bathhefer.net.il

22


פינת המתכונים

שירי דהן

אורז בסמטי חגיגי

עם פטריות וערמונים

הכנה מהירה ופשוטה

תוספת חגיגית לכל ארוחה

10 דק'‏ הכנה,‏ שעה בתנור

רשימת מצרכים:‏

1 בצל גדול קצוץ

1 חבילת פטריות שמפיניון קצוצה

1 חבילת ערמונים חתוכים

2 כוסות אורז בסמטי

1/3 כוס סויה

1/3 כוס שמן זית

2 כפות סילאן

4 כוסות מים רותחים

אופן הכנה:‏

‏•מחממים מראש תנור ל 180 מעלות,‏ מערבבים את

כל המצרכים בקערה ומעבירים לתבנית זכוכית,‏

‏•מכניסים לתנור לשעה על חום 180 מעלות,‏ אין צורך

לכסות או לערבב בזמן האפיה.‏

דאל – מנה מיוחדת של

נזיד עדשים הודי

ההכנה פשוטה,‏ המנה עשירה בברזל ובחלבון

נהדר לצד אורז

✓ טבעוני ✓ ללא גלוטן

רכיבים ל 5 מנות:‏

2 כוס עדשים כתומות מושרות כשעה ומסוננות

1 בצל גדול - חתוך לקוביות

2 קישואים - חתוכים לקוביות

1 בטטה בינונית - חתוכה לקוביות

דלעת - ‏)חתיכה קטנה(‏ חתוכה לקוביות

1 כפית כורכום

1 כפית קארי

1 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית שורש ג'ינג'ר מגורד

1 כף גדושה רסק עגבניות

4 שיני שום קלופות ופרוסות

4 עגבניות בשלות חתוכות לקוביות

צרור כוסברה קצוצה

מנגולד – 4 עלים כולל הגבעול הלבן פרוסים דק

חצי כפית מלח גס

חצי כפית פלפל גרוס שחור

מיץ מחצי לימון

3 כפות שמן זית

3-4 כוסות מים

אופן הכנה:‏

‏•מטגנים בשמן זית את הבצל כ 2 דקות,‏ מוסיפים

את הקישואים,‏ בטטה והדלעת וממשיכים לטגן עוד

5 דקות תוך כדי ערבוב,‏ מוסיפים את התבלינים:‏

כורכום,‏ קארי,‏ פפריקה,‏ ג'ינג'ר,‏ רסק עגבניות,‏

שום והעגבניות,‏ מערבבים היטב.‏

‏•מוסיפים את הכוסברה,‏ המנגולד,‏ העדשים,‏ המלח

והפלפל,‏ מכסים במים עד כ 1 ס״מ מעל התבשיל.‏

‏•מביאים לרתיחה,‏ מכסים ומבשלים על אש קטנה

כ 40 דקות.‏

‏•מוסיפים את מיץ הלימון.‏

בתאבון

עלון בת חפר | מרץ 23 2020


בס“ד

הום חפר

צבע | פרזול | חשמל

אינסטלציה | מוצרי חשמל

שכפול מפתחות

כלי עבודה ועוד

שירות תיקונים בבית הלקוח

055-963-1010

מרכז מסחרי לב בת חפר

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!