18.09.2020 Views

AlonBH-2020-10

עלון בת חפר - ראש השנה 2020

עלון בת חפר - ראש השנה 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 262 אוקטובר 2020

לימן

עמר

בועז

משה

צילום:‏

צילום:‏


מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

פינוי פסולת גושית

13.9

5.10

19.10

2.11

16.11

7.12

21.12

■ פח כתום

ימי ב׳

פינוי גזם

14.9

24.9

12.10

26.10

9.11

23.11

14.12

28.12

9-12/2020

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

‏)בקרוב יתווסף מספר טלפון נייד לשיחות ולהודעות וואטסאפ(‏

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי ד׳

■ פח חום

ימי ג׳ ו-ו׳

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 10:00-12:00

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00 יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


עלון בת חפר | אוקטובר 3 2020


תושבים יקרים,‏

שנה חלפה עברה לה ואנו בפתחה של

השנה הבאה עלינו לטובה.‏

השנה האחרונה הביאה איתה מציאות

אחרת וחדשה.‏ מציאות שבה פגשנו

כפרט וכחלק מהאנושות כולה את

החלקים המודגשים של חיינו.‏

כולנו עסוקים מדי יום בהתאמות לשגרה החדשה שנכפתה

עלינו,‏ אבל חשוב לזכור כי היא מביאה עימה גם דברים טובים.‏

הרעות והדאגה לאחר,‏ כמו גם ההבנה כמה אנחנו ברי חלוף

וכמה חשוב לקיים חיים בעלי משמעות וערך.‏

אני מאחל לכולנו שנה של התחדשות טובה,‏ שנה של מהות

וסיפוק,‏ שנה של בריאות טובה,‏ שנה של פרנסה טובה,‏

שנה של שכנות וקהילה מחבקת.‏ ולא פחות חשוב,‏ שנה

בה נקדש את המקרב ונעזוב את המבדל.‏

שנה טובה

שלכם עדי אמזלג,‏ יו"ר ועד

תושבות ותושבי בת חפר היקרים.‏

מאז היבחרי לראשות המועצה,‏ אחת

לחודש אני מקיימת את יום העבודה

שלי בבת חפר,‏ נפגשת עם תושבות,‏

תושבים ואנשי הוועד המקומי.‏ בכל

פעם אני נהנית להכיר ולגלות את

הקהילה האיכותית,‏ האכפתית

והמעורבת ביישוב,‏ את הנוער הנפלא והפעיל ואת

הילדות והילדים הלומדים בבית הספר שדות הנהדר,‏

שמתקדם ומתחדש ללא הפסקה.‏

תנופת הפיתוח והעשייה ביישוב צפויה להגיע לשיא

בשנה הקרובה – עם תחילתן של העבודות להרחבת

בת חפר.‏ זהו הפרויקט הגדול והמשמעותי ביותר שנערך

במועצה בשנים האחרונות,‏ ואנו משקיעים בו את מרב

המאמצים.‏ במסגרת הפרויקט,‏ יוקם ביישוב הוותיק

כבר השנה מתחם נוער נרחב וחדש,‏ ובהמשך גם בית

קהילתי,‏ שישרת את צרכי הקהילה על שלל גווניה.‏

ככלל,‏ אני בטוחה כי הרחבת בת חפר תחזק עוד יותר

את היישוב,‏ ותתרום לו בשיפור התשתיות והשירותים.‏

באופן רחב יותר,‏ אני מאחלת לכולנו שנשוב במהרה

לחיים שלפני הקורונה:‏ להתחבק ולהתנשק עם סבתא

וסבא,‏ לבלות במפגשים משותפים ורבי משתתפים,‏

בחתונות ובהופעות,‏ ולשוב לשגרה הישנה והטובה.‏

אנחנו כמועצה נמשיך לעשות הכל כדי לסייע בתקופה

המאתגרת הזו,‏ ולהמשיך לקדם את כל הנחוץ עם הרבה

אופטימיות,‏ מרץ ועשייה.‏

כולנו קהילה אחת גם כשאסור להתקהל!‏

שנה טובה,‏ מוצלחת ובריאה,‏

ד"ר גלית שאול

ראשת המועצה

www.bathhefer.net.il

4


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

חגי תשרי

לקראת תקופה זו מצחצחים את היישוב - הרחובות,‏ הכבישים

והשטחים הציבוריים זוכים לטיפולי אחזקה,‏ גינון,‏ שתילות,‏ ניקיון

ושטיפה.‏ תוגברו גם ימי פינוי הפסולת הביתית הגושית והגזם.‏

כבכל שנה יהיה כונן לטיפול בבעיות אחזקה,‏ גינון ועוד.‏

תפילות החג

עם קבלת ההנחיות ממשרד הבריאות ובפגישה עם נציגי בית הכנסת

סוכם על הוספת מתחמי תפילה בשטחים פתוחים ומוצללים כמו

מתחם הנוער ורחבת בית הספר ‏'שדות'.‏ המתחמים יחולקו לקפסולות

בהתאם להגבלות.‏

ראש השנה - הציבור מוזמן בשני ימי החג לתקיעת שופר בבית-‏

הכנסת בשעה 10:00 בבוקר.‏

סוכות - גם השנה נגזום את כפות התמרים והפירות עצמם לטובת

הציבור,‏ נעדכן במועד בהמשך.‏

תשתיות

בקרוב יחלו עבודות התשתית במרכז היישוב כחלק מתוכנית צמיחת

והרחבת היישוב.‏ אזור העבודה יתוחם ויכלול את הכניסה מהכיכר

הראשונה ‏)הפנייה למרכז היישוב תיחסם(,‏ מתחם הכורכר עד לעץ

הדקל וממנו לכיוון המרכז המסחרי ולכיוון מגרש הכדורגל.‏

הביתן המשמש את בית המוסיקה יישמר,‏ אך ככל הנראה לא תתאפשר

אליו הגישה בתקופת העבודה ‏)כשנתיים(.‏ להלן המשמעויות:‏

פעילות הגמלאים תעבור למתחם גן שחר הילדות לשעבר.‏

פעילות בית המוסיקה תועבר למבנה הגמלאים שבשטח המרכז

הקהילתי.‏

בית המוסיקה הישן ישנה ייעודו לבית הקהילתי שישרת את הקהילה

על גווניה וצרכיה השונים,‏ כולל ערבי מועדון החברים ‏'הבועה'‏ אליו

התגעגענו מאוד.‏ נפעל לאפשר גישה אליו גם במהלך עבודות התשתית

ובמידה ולא תתאפשר ייבחנו חלופות אחרות.‏

מתקני השעשועים

אושר תקציב להתקנת הצללה בשלושה מתקנים - גן המשחקים

הסמוך לכיכר הראשית,‏ גן החצץ ומתקני הכושר.‏ עלות משוערת

120 אש"ח והביצוע בשבועות הקרובים.‏

בקרוב תיבחן הצעה להצבעה להקמת גן משחקים רב-גילאי מרכזי,‏

מודרני וגדול באזור המרכז הקהילתי והמרכז המסחרי.‏

קורונה

כל עדכון רלוונטי מפורסם לציבור בהודעת טקסט ובפייסבוק.‏ כל

המידע נמצא בדף ייעודי באתר היישוב בכתובת

https://www.bathefer.net/?p=14935

גם בת חפר נשמרת!‏ הורדת רמת התחלואה תלויה בכל אחד ואחת

מאתנו:‏ מקפידים על ההנחיות - עוטים מסכות,‏ שומרים מרחק של

שני מטרים ועל כללי ההיגיינה.‏

זכרו:‏ לא שולחים למסגרות ילד עם תסמינים ולא מפרים בידוד.‏

כי רק יחד,‏ נשמור על הבריאות של כולנו.‏

ביטחון

לנוכח ריבוי הפרצות בגדר המערכת,‏ כניסה רחבה של שוהים בלתי

חוקיים ונסיעתם באוטובוס למרחב נתניה,‏ המועצה האזורית בשיתוף

גוש היישובים במזרח עמק חפר פועלים למניעת התופעה - פרסומים

רבים בתקשורת,‏ הגעת בכירים ממשרדי הממשלה והצבא,‏ תגבור צבאי

במרחב הגדר ומשטרתי במעגל השני.‏ נדאג לעדכן בהתפתחויות.‏ אנו

גאים ברמת הביטחון הגבוהה ביישובנו ומחזקים ידי המועצה ויישובי

הסביבה במיגור תופעה זו.‏

תוגברה השמירה בשעות העומס בכניסה ליישוב,‏ על מנת לוודא

שאין זליגת שב"חים ליישוב רגלית או רכוב.‏

צמיחת והרחבת בת חפר

נערכים למכרזים הבאים על מגרשים צמודי קרקע ונקיים מפגש

זום נוסף בנושא.‏

מפגש זום נוסף יתקיים בנושא מחיר למשתכן.‏

היישוב מכין סרטון תדמית והתושבים מוזמנים להעביר חומרי מדיה

דיגיטלית ולהציע השתתפותם בסרטון.‏

כל הפרטים יתפרסמו בהודעות וואטסאפ של דובר היישוב ובקבוצת

הפייסבוק הייעודית ‏'בת חפר צומחת'.‏

גיא ויצ'לבסקי

לאחרונה פרש עו''ד גיא ויצ'לבסקי מכל תפקידיו הציבוריים ובראשם

תפקידו כסגן ראש המועצה.‏ קצרה היריעה מלהכיל את כמות תפקידיו

ואת איכות הישגיו למען תושבי היישוב והעמק.‏ לנו נותר רק לומר לו

תודה מכל הלב ולאחל לו הצלחה בהמשך הדרך.‏ ועד בת חפר נפרד

מגיא בישיבה החודשית,‏ גיא נשא דברים מרגשים,‏ יו"ר הוועד עדי אמזלג

בירך והעניק תשורה בשם החברים והיישוב.‏

אנו בטוחים שגיא עוד ישוב לעשייה הציבורית ולתרומתו הגדולה.‏

עלון בת חפר | אוקטובר 5 2020


תושבים יקרים,‏

נכנסנו לתקופה שאף אחד לא חזה.‏ הרבה שאלות...‏

כיצד ייראו בתי הספר בעקבות הקורונה כאשר בעולם

כולו יעברו כנראה לסוגים שונים של למידה היברידית,‏

איך יראה חדר הכושר העתידי,‏ כיצד נחגוג חגים ביחד,‏

איך יראו החתונות ושאר אירועים

‏"מצב קורונה"‏ הוא החיבור בין שני הדברים המלחיצים

ביותר עבורנו:‏ חוסר ודאות וחוסר יכולת לזוז לשום

מקום.‏ התוצאה היא התכנסות והסתגרות בבית -

והפחתת צריכה.‏

הטוב מהקורונה עוסק בעיקר במשמעויות של השבתה

מסוימת ‏)תלוי באיזה מדינה(‏ של העולם הקפיטליסטי

היצרני:‏ אם הסינים ‏)ועוד כמה מדינות(‏ לא עובדים

ולא מייצרים,‏ אז יש פחות זיהום אוויר;‏ אם אנחנו

לא יוצאים לעבודה,‏ אז יש פחות פקקים;‏ ואם אנחנו

לא רצים משדה תעופה אחד לשני,‏ או מחנות אחת

לשנייה,‏ יש יותר סולידריות ואחוות רעים מבודדים

בפוטנציה.‏

יחד עם כל השינויים האלה גם העלון שלנו משתנה...‏

העלון ייצא ארבע פעמים בשנה כשהוא מודפס.‏

יתר הפעמים הוא ייצא במתכונת דיגיטלית

אחרת ושונה ממה שאתם מכירים.‏

לשנה החדשה מביאה לכם מדבריה של מנדי היל:‏

גישה חיובית הופכת ליום טוב,‏

שהופך לשבוע טוב,‏

שהופך לשנה טובה,‏

שהופכת לחיים טובים!‏

ועדת עלון מאחלת לכם

שנה טובה ובריאה!‏

דבר המערכת

פינה בסטייל

ראש השנה -

איך להתלבש בערב החג?‏

לימור בכר

שנה חדשה,‏ אווירת חג,‏ קניית מתנות,‏ מי לא רוצה להתחדש לפחות

בפריט אחד?‏ חשבת כבר מה ללבוש?‏ ואנחנו בצל הקורונה-‏ מה

עושים???‏

איך מתחדשים?‏

איך מצליחים ליצור מראה מנצח במחירים שפויים?‏ איך ‏"דופקים

הופעה"?‏

כל חג אותה השאלה – מה ללבוש בערב החג לארוחת החג ומה

נלבש ביום למחרת?‏

קבלי מספר טיפים מעולם הסטיילינג:‏

לא משנה מה בחרת – חשבי על הנוחות.‏

צריך לעזור?‏ בין אם את אורחת או מארחת,‏ אנחנו הכי יפות כשנוח

לנו.‏ ואגב זה נכון תמיד.‏ לא רק בחגים.‏

לבן-לבן-לבן-‏ הלבן מסמל התחדשות/חגיגיות/אופטימיות/תיקווה.‏

אין כמו ללבוש לבן בערב החג.‏ אבל...‏ לבן צריך לדעת ללבוש:‏

• מומלצת חזייה בצבע עור.‏ או גופית לייקרה מתחת לחולצה.‏

• תחתונים בצבע עור.‏ לשים לב שלא יהיו צמודים מידי.‏

אם את לא מאלה שאוהבות לבן,‏ אמצי את צבעי הניוד/הבז'/‏

פודרה ‏/אפרסק.‏

• אל תתני לצבע למנוע ממך לעזור.‏

• בנושא גזרת מכנסיים/חצאית/שמלה – מי שמתכוונת לאכול,‏

רצוי שתלבש בגדים רחבים ולא צמודים.‏ לדוגמא מכנס עם גומי...‏

• מי שמתכוונת ‏"לשמור"‏ ולאכול נכון – רצוי שתלבש בגדים רגילים...‏

• בנושא צבעים – אל תהיי משעממת.‏ בחרת לוק שחור או לבן

מונוכרומאטי,‏ שלבי צבע נוסף בהופעה.‏ לבן הולך טוב עם צבעי

אדמה לדוגמא.‏ הוסיפי פריט מנומר אחד ‏)אם את אוהבת כמובן(.‏

ראש השנה בצל הקורונה

• זכרי - לפני שאת רצה לקנות,‏ בדקי מה יש לך בארון.‏ אולי תמצאי

בגד שלא לבשת מזמן ובעזרת אביזר חדש תוכלי ליצור הופעה

חדשה ומעניינת.‏

חג שמח

www.bathhefer.net.il

6


ברוכים הבאים

לשנת תשפ"א

בתי החינוך התקשטו,‏ ההורים הנרגשים מלווים את ילדיהם

ואנשי הביטחון הוותיקים עומדים איתן.️‏

בבית הספר ‏'שדות'‏ ילדי כיתה ב׳ חיכו בשער עם שלטים

עליהם שמות ילדי כיתה א׳ וכל ילד/ה קיבלו אישית את

התלמיד/ה החדש/ה...‏

פשוט מקסים ומראה על התאמה למציאות הקורונה בה

הורים לא יכולים להיכנס לבית הספר.‏

אז שלום כיתה א׳,‏ לתלמידים,‏ לילדי הגנים ולאנשי הביטחון‏

בת חפר מתחילה שנה חדשה ברגל ימין

בית ספר שדות

עלון בת חפר | אוקטובר 7 2020


בוטיקח

‏"בוטיקח"‏ - החנות החברתית והירוקה של בת חפר

שבע שלמון - מתנדבת בחנות

החנות נפתחה ביוני אחרי חודשים של

סידור וארגון.‏ מדובר בחנות יד שנייה

שמתבססת על תרומות של חפצים שונים

המגיעים מתושבי הישוב ונמכרים במחיר

סמלי.‏

ערכתי ראיון קצר עם הילה מסיקה,‏ יוזמת

ומנהלת המיזם המקסים והקהילתי הזה,‏ כדי

שתוכלו להבין קצת יותר לעומק את מהות

החנות והמערך שלה.‏ הילה היא תושבת

הישוב ממש מיום הקמתו ומחוברת אליו ואל

התחום הסביבתי.‏

הילה,‏ ספרי לי כיצד נולד הרעיון לפתוח

חנות קהילתית?‏

במסגרת לימודי הסמכה לייעוץ אקולוגי

נדרשנו לפרוייקט גמר בתחום הסביבתי.‏

בפרוייקט הגמר הצגתי רעיון שנמצא כבר זמן

רב במחשבותי והוא,‏ חנות חברתית.‏ לאחר

גמר הלימודים החלטתי לנסות להוציא לפועל

מיזם חשוב זה ופניתי לגורמים הרלוונטים

בהנהגת הישוב.‏ בדרכי עברתי בעלי תפקידים

רבים וטובים שעזרו בהקמת המיזם והוצאתו

לפועל.‏ ביניהם,‏ אבי מלכה - חבר הוועד,‏

שקישר ביני לבין אמיר גל - יו"ר ועדת איכות

הסביבה ותמרה אברג'ל - יו"ר ועדת רווחה.‏

שניהם היו מעוניינים מאד במיזם,‏ שמשלב

חשיבה ירוקה וסיוע בתחום הרווחה למי

שזקוק לכך.‏ הם עזרו ודחפו לכל אורך הדרך.‏

עומרי צליל,‏ מנהל הישוב עשה ככל שביכולתו

לסייע אופרטיבית למיזם והעמיד לרשותי את

כל האמצעים שנדרשים לפתיחת החנות.‏ כל

מי שנחשף לרעיון התלהב וסייע לקדמו.‏ אם

במיתוג המקום ‏)הלוגו של החנות ע"י יפעת

ברקת - יו"ר קהילה(‏ או מאחורי הקלעים

באישור של מבנה לחנות על ידי ועד הישוב,‏

מתן תקציב,‏ עזרה ותמיכה ככל שנדרש

מהוועד שלנו.‏

אז למה באמת להקים ‏"חנות ירוקה

וקהילתית"?‏

חנויות יד שנייה תופסות תאוצה בשנים

האחרונות.‏ אנשים מבינים שתרבות הצריכה

מוגזמת,‏ שהבית עמוס בפריטים שונים

ושחבל לקנות במחיר מלא כשאפשר להקטין

את ההוצאות החודשיות על ביגוד ופריטים

נוספים.‏ חנות ירוקה מצמצמת את הצריכה

המוגברת ומאפשרת שימוש חוזר בביגוד,‏ כלי

בית,‏ משחקים,‏ ספרים ועוד.‏ לפעמים בימי

הוצאת הפסולת הגושית אני רואה חפצים

רבים,‏ שניתן היה להמשיך ולהשתמש בהם

נזרקים ומוטמנים באדמה ‏)כדור הארץ שלנו(,‏

בעוד שאנשים אחרים היו יכולים להיעזר

ולהנות מהם.‏ החנות באה לתת מענה ובמקום

להשליך,‏ לאפשר שימוש חוזר.‏

היכן ממוקמת החנות?‏

החנות נמצאת במבנה שהיה פעם גן ילדים של

המועצה ‏)גן גפן(‏ ונסגר.‏ ועד הישוב והמועצה,‏

שתומכים בפרוייקט אפשרו שימוש במבנה

כדי שתהיה לנו חנות קהילתית.‏ למי שלא

יודע,‏ גן גפן נמצא קרוב למתחם נעמ"ת,‏ ממש

בצמוד למקווה הנשים.‏ בקבוצת הפייסבוק

שפתחנו עבור החנות יש ממש הוראות הגעה

עם הכוונה של וויז.‏ המקום עצמו צפוי לעבור

עוד מספר חודשים כי שם עומד לקום מתחם

הנוער החדש,‏ ואנו ערוכים למעבר ונעדכן על

מיקום חלופי כאשר יהיה.‏

מה זה אומר ‏"חנות ירוקה וקהילתית"?‏

אל החנות מגיעות תרומות רבות מהתושבים.‏

יש פינת שקיות וציוד שבה התושבים משאירים

חפצים שונים - דברים טובים שניתן להשתמש

בהם שוב ושוב.‏ השקיות עוברות מיון על ידי

צוות החנות והפריטים ממוינים ומסודרים

בחנות.‏ הכל נמכר במחיר סמלי.‏

תפעולה של החנות נעשה על ידי מתנדבות

מן הישוב.‏ חלק מהנשים המתנדבות פועלות

כבר שנים ארוכות בתחום המיחזור והעברת

חפצים שונים וביגוד למשפחות בתוך הישוב.‏

המתנדבות מגיעות כאשר החנות סגורה,‏

ממיינות את החפצים השונים שמגיעים

ומסדרות אותם בחנות.‏ החנות נפתחת גם

כן על ידי מתנדבות שמסייעות לפוקדים את

החנות להתמצא בחנות.‏

כעת משהחנות התמלאה אנו עובדות על

העברה לתרומות לארגונים שונים.‏ לעיתים

www.bathhefer.net.il

8


מתקבלות פניות מהרווחה של הישוב בבקשה

לתרומות שונות מן החנות ואנחנו שמחות

להעביר למי שזקוק לכך.‏

הקהילתיות באה לידי ביטוי גם במפגשים

החברתיים שקורים בחנות.‏ החנות שמחה

ומזמינה ומאד נעים להגיע אליה ולפגוש

חברים מהישוב.‏

איזה דברים אפשר למצוא בחנות?‏

החנות מאד מגוונת.‏ יש בה המון הפתעות

גדולות וקטנות.‏ פריטים יחודיים ובעלי אופי

שונה - לפי מה שמגיע לחנות.‏ יש הרבה מאד

בגדים כי זה מה שמגיע מהתושבים,‏ וגם יש

דרישה גדולה לביגוד שונה.‏ ילדים וילדות,‏ נוער,‏

נשים וגברים.‏ הכל מהכל - נעליים,‏ בגדים,‏

אקססוריז,‏ תיקים,‏ תכשיטים,‏ תלבושות לבתי

הספר שבאזור,‏ תלבושות לחוגים,‏ לצופים.‏

אבל בחנות יש עוד הרבה מעבר - כלי

בית שונים,‏ כלי נוי,‏ מכשירי חשמל,‏ אהילים

ותמונות בגדלים שונים,‏ ספרי ילדים ומבוגרים,‏

משחקים ובובות.‏ אנחנו מאד משתדלות שכל

מה שנכנס לחנות יהיה במצב טוב ושמיש.‏

מכיוון שיש הרבה שפוקדים את החנות,‏ קיימת

תחלופה של האוצרות הללו.‏

ומה טווח המחירים?‏

כחנות חברתית המחירים בה הם סימליים

ונעים לרוב בין 5 ל-‏ ₪. 15 אפשר למצוא

פריטים חדשים אפילו עם התגית,‏ או סט

צלחות ארוז עדיין בקופסה במחיר נמוך

ממש,‏ וגם פריטים אחרים במצב מעולה.‏

כולם נמכרים במחיר סמלי,‏ וזאת כדי לאפשר

קנייה זולה.‏ אנשים יוצאים מהחנות עמוסים

בשקיות כשההוצאה ממש מינמלית.‏

ומה עושים עם הרווחים שמגיעים

מהמכירה?‏

החזון הוא לרכוש כלים וחפצים שיהיו מיועדים

להשאלה עבור תושבי בת חפר.‏ במקום שכל

אחד ירכוש מסור חשמלי וישתמש בו מעט

פעמים - יהיה אחד כזה בחנות להשאלה

במחיר סמלי למי שצריך,‏ כך גם מכשירי

חשמל נוספים וכלי גינה.‏ חשבנו גם על ציוד

לבית כגון מערכת כלי אוכל גדולה,‏ ואז במקום

להשתמש בכלים חד פעמיים יוכלו התושבים

להיעזר בסט כלים גדול,‏ להשתמש ולהחזיר

מבלי שיתפוס מקום בבית.‏

בנוסף צפויים אירועים לנוער ולתושבי בת חפר

אשר קשורים למיחזור,‏ צריכה נבונה ולאיכות

הסביבה.‏ המטרה העיקרית היא שהכסף

שנכנס לחנות יחזור לתושבי הישוב בצורות

שונות ורלוונטיות להיותה ירוקה וחברתית.‏

האם יש תוכניות נוספות עבור החנות?‏

בהחלט!‏ אנחנו נמצאים כל הזמן בחשיבה

מתמדת.‏ מעבר לנושא השאלת הציוד

שסיפרתי עליו,‏ יש מחשבה לארגן סדנאות

בשעות הערב,‏ בימים נוספים מעבר לשעות

הפתיחה הרגילות של החנות.‏ סדנאות סטיילינג,‏

צביעת רהיטים,‏ ועוד.‏ קיימת מחשבה להגיש

קפה לבאי החנות ולאפשר מכירה נפרדת של

תוצרת מקומית מחוץ לחנות.‏

איזה תגובות קיבלת עד כה בנוגע לחנות?‏

כל מי שנכנס לחנות מתפעל ושמח,‏ גם על

עצם הרעיון וגם על התוצר הסופי.‏ אנשים

רבים אומרים שזה היה חסר פה,‏ ומודים על

שפתחנו כזו מן חנות כאן בבת חפר.‏ שמחים

שיש להם מקום להניח דברים שסיימו איתם

במקום לכתת רגליים ולחפש לאן לתרום או

חלילה לזרוק.‏ אנשים נהנים מאד להיכנס

לחנות ולמצוא מציאות,‏ מגוון של דברים.‏

הייתה משמרת אחת בחנות,‏ שבה הגיעה

קבוצה של ילדות/נערות צעירות עם עשרים

שקלים כל אחת.‏ חיפשו,‏ מדדו,‏ צחקו ונהנו

ובסוף כל אחת יצאה עם אוסף חולצות קטן.‏

מאד משמח אותי לראות את זה,‏ זה מלמד את

הילדים שלנו ואת הנוער שאפשר גם אחרת.‏

שאפשר להנות פה קרוב מקנייה שונה.‏

לסיום - היית רוצה להעביר מסר

לתושבים?‏

בהחלט!‏ ראשית אני רוצה להודות לכל מי

שתורם חפצים שונים לחנות.‏ זה מאפשר

תחלופה של הפריטים השונים בחנות.‏ אני

מודה גם לכל מי שהגיע ורכש מהחנות ורוצה

לעודד את מי שטרם ביקר להגיע ולהתרשם

ממגוון המוצרים העצום שיש לנו בחנות.‏

אני רוצה לבקש להביא רק דברים טובים,‏ ברי

שימוש,‏ על מנת להקל על עבודת המיון.‏ דברים

שלא ניתן להשתמש בהם יותר,‏ אנא מחזרו

בהתאם.‏ את הדברים הטובים תעבירו אלינו

והניחו אותם במקום המיועד לכך,‏ בכניסה,‏

ממש ליד דלת החנות ‏)לא ליד השער(.‏

הייתי שמחה אם הייתם עוזרים לנו להפיץ

את הבשורה גם מחוץ לבת חפר,‏ לעודד

אנשים להגיע ולרכוש מהחנות,‏ ובכך לצמצם

את תרבות הצריכה.‏ ואם אתם מכירים צורך

בתרומות – לא להסס לפנות אלינו.‏

אני מודה לכל מי שלקחו ולוקחים חלק במיזם

החשוב הזה.‏

אני מאחלת לנו שנמשיך לשמור על הסביבה

ונעזור לקהילה בכל דרך שניתן.‏

החנות פתוחה בשלב זה בימים א'‏ ו-ד'‏ בין

השעות 17:00-20:00.

בימי הקיץ החנות תפתח גם בימי ב'‏ בשעות

הבוקר בין השעות 10:00-13:00.

אנו עומלות על פתיחה בימים נוספים וכדאי

להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו ולעקוב.‏

עלון בת חפר | אוקטובר 9 2020


עכשיו באים

אייר ולט צאילק

הגיעו ממושב ואמץ.‏

אייר המנדס תוכנה באפל

ולט נמהתל משרד להשקעות נדל״ן בחו"ל.‏

שי להם ילדה בת שניתים וחצי

בשם גאיה ולט בהריון.‏

שמיחם לויהת תושיב בת חפר

אילרן ודינאל נעים

גרים עם סהבתא דוריס חלפון.‏

אילרן מכפר יונה דינאל אמוסטרילה

אילרן עבוד בקידום בהייטק

דינאל מוהר ילוגה טיפלוי

בושאיצו וסמרית.‏

מחכים לחובק יתנוק בקרבו

יוסי ומיכל יבוטן

מיכל שינינת ויוסי עבל רבחה

אליתור לוקוי בינה

זוג עם שית בנות מיה לואין

בנות 7 ועשר

שמיחם להצטרף

לקהיתל בת חפר

www.bathhefer.net.il

10


שנה טובה

וברוכים הבאים

לקהילת בת חפר

אסף וסיון רבנע

הילדים ואר)‏‎10‎‏(,‏ זיו )8(

ושי-יל )5(.

במסגרת הנדודים ונלש בארץ,‏

עבקובת שינויי תפקידים לש אסף

בצבא,‏ הגענו לבת חפר אלחר

שניתים באיתל.‏

מתכווינם להשתקע לוהאשר יבשיבו

בואפן קובע.‏

ענת ורוינ

הילדים יבול )10( ולגי )8(.

הגענו לבת חפר אמם המושובת

בפתח תוקוה.‏

רוינ המנדס תעשייה וינהלו,‏ עבוד מכנהל

השירות לש .GE

ענת נמתחת התנהגות.‏ עבודת

מערתכ היחנךו.‏

יבול עלוה לכיתה ה',‏

ולגי עלוה לכיתה ג'.‏

בת חפר | אוקטובר 11 2020

עלון

11


פעילויות המרכז הקהילתי

www.bathhefer.net.il

12


אוקטובר

2020

עלון בת חפר | אוקטובר 13 2020


‏"הקו הצהוב"‏

אוטובוס האוסף את בני הנוער במהלך חודשי הקיץ מבת חפר לחוף

בית ינאי ובחזרה.‏

הקו הצהוב סיפק 15 נסיעות לאורך כל הקיץ ואסף בסה"כ כ-‏‎127‎

חניכים.‏

פרויקט ‏"הקו הצהוב"‏ התקיים בשיתוף עם מועצה אזורית עמק חפר.‏

כדי להצטרף לנסיעה,‏ על החניכים היה להיכנס לאתר הישוב,להירשם

בקישור המקוון,‏ לרכוש כרטיסיה ולהגיע עם אישור הורים,‏ הצהרת

בריאות ומסכה לתחנה.‏

‏"בר חפר"‏

במהלך חופשת הקיץ מתחם הנוער היה פתוח כמעט כל לילה עבור

כל נוער בת חפר מ-‏‎22:00‎ עד 03:00 בלילה.‏ במתחם היה מפגש

לילי הפגתי בחינם לכלל הנוער בנושאים שונים.‏ ערב הישרדות,‏ ערב

חפש את המטמון,‏ ערב שיפוץ וצביעת ספסלים ונקיון רחובות.‏

ב"בר חפר"‏ היו מגוון עמדות מכירת מזון ושתיה קלה,‏ מרחבי רביצה,‏

ערסלים,‏ זולות לישיבה,‏ שולחן סנוקר,‏ שולחן פינג-פונג,‏ כדורגל שולחן,‏

עמדות נטפליקס,‏ .XBOX 360, playstation 3 , wii

בתקופת המגבלות של הקורונה,‏ קיימנו את הפעילויות במרחבים

ציבוריים כמתן מענה עבור שוטטות נוער באמפי ובמרכז המסחרי.‏

בנימה זו אנחנו מודים לצוות של זאק טיילור,‏ רכז הנוער שהיה כל

לילה עבור הנוער.‏

נוער

פעילויות הנוער ביישוב בקיץ

עוז עדני - רכז תחום הנוער בבת-חפר

לאורך חודשי הקיץ הורים וצעירים הצטרפו לסיור הלילי בישוב.‏

כל שבוע אפרסם בקבוצה קישור ובו ניתן יהיה להשתבץ בזוגות לאורך

הקיץ במשמרות הלילה וקישור למפגש הכשרה למשתתפי הסיירת

שיקבע בקפסולות בהתאם להנחיות הקורונה.‏ כל צוות סיור מקבל

טלפון לפניות שיעבור בין משמרת למשמרת.‏

רוצים לדעת,‏ רוצים ידע,‏ רוצים להקשיב,‏ רוצים לאהוב.‏

אני,‏ עוז עדני - מנהל תחום הנוער בישוב בת חפר - אחראי על

הכשרת ‏"סיירת המחצלות"‏ וניהול הפרויקט מטעם הישוב.‏

www.bathhefer.net.il

‏"סיירת מחצלות"‏

‏"סיירת מחצלות"‏ הינה סיירת הורים וצעירים,‏ המעורבת בחיי בני הנוער

בשעות הלילה ופורשת להם רשת ביטחון מתוך דאגה ואכפתיות וזאת

על מנת להפוך את הישוב למרחב בטוח ומוגן.‏

בעזרת מחצלות פק"ל קפה,‏ בקבוק שתיה קרה,‏ חטיפים וחבילת

מסכות,‏ זוג הסיירים מייצרים מפגש חינוכי עם בני נוער משוטטים,‏

וממצבים את מקומם ככתובת בעת הצורך בשעות הלילה המאוחרות

במהלך הקיץ.‏

‏"ערב הישרדות"‏

ערב הישרדות התקיים במתחם הנוער לעולים לכיתות ז'-ט'.‏

במהלך הערב השכבות התחרו אחת בשניה במשימות מאתגרות

ומגוונות בהשראת התכנית ״הישרדות״ - מסלולי מכשולים,‏ חיפוש

פסלוני חסינות,‏ פתרון חידות,‏ תחרויות ספורט ומכירה פומבית.‏

את הפעילות תכננו והפעילו מדריכי תכנית המד״צים,‏ שעבדו והשקיעו

בהכנת התפאורה והמשימות היצירתיות אותן העבירו במהלך הערב.‏

בני הנוער שהגיעו לפעילות נכנסו לאווירת המשחק ונהנו.‏

14


‏"רגע לפני גיוס"‏

ביום א'‏ ה-‏‎9/8‎ התקיים במתחם הנוער ערב בו חילקנו תיקי מתגייסים

עבור מסיימי י"ב והפגשנו אותם ואת מסיימי שכבת י"א עם חיילים

ובוגרי צה"ל שסיפרו על החוויות שלהם מצה"ל.‏

הגיעו קרוב ל-‏‎50‎ בני נוער ומרביתם הוקירו תודה על המתנה של

המועצה והיוזמה של מתנדבי הישוב.‏

תחום הנוער בת חפר מודה למשתתפי האירוע ‏"רגע לפני גיוס"‏ - מפגש

אחים ואחיות המספרים על החוויות שלהם מהשירות הצבאי,‏ על מגוון

תפקידים,‏ שאלות אישיות,‏ מה חשוב לדעת ומה שאסור לפספס.‏

אז אנחנו רוצים להודות לאור עמיר,‏ עמיר כספי,‏ שקד וינשטיין,‏ עומרי

סנדברג,‏ נבו לוי,‏ גד אשר לוי,‏ רותם אושרי,‏ בר בן-חמו ואורי קיטסקי על

כך שהגיעו על חשבון זמנם הפנוי,‏ מכיוון שהם מבינים את החשיבות

של ההחלטה המשמעותית הזו בחיי הנוער.‏

הערב כולו נוהל ותוכנן על ידי זוג רכזי הנוער המדהימים שלנו,שעושים

כלכך הרבה עבור בני הנוער שלנו בצניעות וענווה.‏ ובדרך כלל לא

רואים אותם,‏ אלא אם אתם בני נוער המשוטטים בשעות הלילה.‏

אז,‏ תודה ענקית למאיה רוזן,‏ שבמהלך השנה גם ריכזה את תכנית

המד"צים ואת תכנית - UP חונכות לילדים עם צרכים רגשיים.‏

ולזאק טיילור,‏ שבמהלך השנה גם ריכז את ‏"בר חפר"‏ ‏)סטייל

האמיגוס המדהים של שלומי(‏ ואת - Be Active קבוצת ריצה לנוער

ואת קבוצת ‏"פלאש"‏ - קבוצת מנהיגות נוספת.‏

מועצת נוער פותחת שנה

מועצת הנוער,‏ הינה הפורום המייצג את כל בני הנוער בישוב!!‏

המועצה תהיה מעורבת ושותפה בקבלת החלטות מגוונות העוסקות

במדיניות,‏ תרבות פנאי ומעורבות קהילתית בבת חפר

כל יום ב’‏ בין השעות 16:30-18:30

הנציגים יהיו משכבות ז’‏ עד י”ב בלבד

השתתפות בקבוצה מוכרת ‏*כמחויבות אישית – בגרות חברתית*‏

להלן קישור להצטרפות לקבוצת הווצאפ

לתיאום ראיון הצטרפות יש ליצור קשר עם עוז עדני מנהל תחום

הנוער בבת חפר 053-6211512

״מרחב בטוח״

לאחר פרשת האונס באילת,‏ בני ובנות הנוער בבת-חפר החליטו

לקחת אחריות וליצור מרחב בטוח.‏

עשרות ילדים הגיעו ביום חמישי ה-‏‎30/8‎ כדי להכין שלטים ותלו אותם

ברחבי הישוב.‏ השלטים העלו לשיח הציבורי את המצב ואת הצורך

הלגיטימי לצעוק ולדרוש שינוי.‏

במהלך כתיבת השלטים רכזי הנוער ניהלו שיחות עם הנוער על

משמעות הטקסטים שנכתבו,‏ יצרו מרחב בטוח לשיחה על הנושא

וכתובת עבור בני ובנות הנוער.‏

עלון בת חפר | אוקטובר 15 2020


ספורט

ראיון עם שוהם גת

ראיינה:‏ דינה זלוטניק

שוהם גת הוא שחקן כדורסל בקבוצת הבוגרים והנוער של עמק חפר,‏ נבחרת העתודה של ישראל וקבוצת 3x3 של ישראל עד גיל 18.

יחד עם קבוצת ה-‏ 3x3 של ישראל,‏ הם זכו בסוף אוגוסט במקום שלישי בטורניר אליפות העולם לגילאי 18, שנערכה בהונגריה.‏

בשנה שעברה הם זכו במקום שלישי באליפות אירופה - זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של 12 שנה שישראל זוכה.‏

שוהם בן 18, סיים ללמוד בבי״ס רופין,‏ והתגייס בתחילת החודש לצבא כספורטאי מצטיין.‏

בעקבות הזכייה בטורניר אליפות העולם,‏ נפגשתי איתו לראיון קצר.‏

איך הגעת לכדורסל?‏

ההורים שלי רשמו אותי לחוג כבר בגיל 5 ומאז אני שם.‏ התאמנתי

פה במסגרת של בת חפר ושיחקתי בנבחרת עמק חפר,‏ בה אני

משחק גם היום.‏

מה אתה אוהב בכדורסל?‏

כל מהלך שאני עושה משפיע על המשחק ויחד עם זה,‏ זהו משחק

קבוצתי ואני צריך לסמוך ולהישען על חברי לקבוצה כדי להצליח באמת.‏

זה משחק שדורש אמון בחברים,‏ שהם יודעים לעשות את העבודה.‏

אני אוהב גם את החשיבה,‏ את זה שצריך תגובות מהירות.‏ כדורסל

זה משחק עם הרבה אינטליגנציה.‏

לפני עידן הקורונה,‏ כמה פעמים בשבוע היית מתאמן?‏

כל יום אימון ו-‏‎2‎ משחקים בשבוע.‏ הייתי גם במסגרת נוער וגם

במסגרת של הבוגרים.‏ זה דורש הרבה זמן.‏

בתקופת הקורונה,‏ הכול השתנה.‏

איך הצלחת לשלב את זה עם הלימודים,‏ עם מטלות בית הספר?‏

‏)מחייך(‏ הסתדרתי.‏ עשיתי שיעורים בכיתה לפעמים,‏ ולפעמים לא.‏

לא הייתי צריך להשקיע הרבה זמן בלימודים.‏ היו לי ציונים סבירים

וזה היה בסדר מבחינתי.‏ עשיתי בגרות מלאה עם 5 יחידות פיזיקה.‏

כשרוצים שיהיה זמן,‏ אז יש זמן.‏

מה שאצל אנשים אחרים נחשב ליום עמוס,‏ אצלי זה הרגיל.‏ אז אני

תמיד יכול להכניס עוד דברים אם אני רוצה.‏

האם אתה מקפיד על תזונה מסויימת?‏

כן.‏ זה בא מהבית.‏ 3 ארוחות ביום,‏ בריאות,‏ מסודרות ומאוזנות

ולפעמים עוד משהו קטן כארוחת ביניים,‏ פירות.‏ אני אוכל הרבה

חלבונים,‏ במיוחד לאחר אימונים.‏

איך אתה הולך לשלב את הכדורסל עם השירות הצבאי?‏

הכירו בי כספורטאי מצטיין,‏ אז השירות שלי לא יהיה אינטנסיבי.‏ קודם

כל נעשה טירונות 3 שבועות.‏ אח״כ נראה.‏ אני עוד לא יודע איפה

ישבצו אותי ומה אעשה.‏

בכל אופן,‏ במסגרת הצבא יש משהו שנקרא ״פרוייקט ספורטאים

מצטיינים״ ובמסגרתו אנחנו אמורים להתאמן 3 בקרים בשבוע.‏ חוץ

מזה יהיה לי עוד זמן לאימונים ולמשחקים במסגרת הנבחרת.‏

מהן החוזקות שלך ומה היית רוצה לשפר?‏

‏)מחייך במבוכה קלה(‏ אני חושב שאני יודע לקרוא נכון את המשחק.‏

אני יכול לעשות את כל התפקידים במשחק,‏ גם התקפה,‏ גם הגנה,‏

לחדור פנימה,‏ לשמור,‏ לשחק גם מול גבוהים וגם מול נמוכים.‏

אני רוצה לשפר את הקליעות לסל,‏ במיוחד עכשיו כשאני בליגה

הארצית.‏

הייתה תקופה שלא הלכתי לחדר כושר כי הייתי אחרי פציעה.‏ היה

אפילו חשש שלא אוכל לטוס לאליפות.‏ אבל עשיתי תרגילי חיזוק וזה

הסתדר.‏ אני רוצה לחזור להתאמן בחדר כושר על מנת להתחזק גופנית.‏

מי המאמן שלכם?‏

יהוא אורלנד הוא המאמן שלנו.‏ שחקן לשעבר,‏ קלעי גדול.‏ הוא מאמן

מצוין.‏ יש הרבה מה ללמוד ממנו.‏

www.bathhefer.net.il

16


מהן השאיפות שלך?‏

כרגע אני מתמקד בלעשות את העבודה שלי טוב ולהשקיע בנבחרת

בליגה הארצית.‏ כמו כן,‏ אני משולב בקבוצת הנוער על כ״חריג גיל״

ומתאמן איתם.‏ השאיפה זה לעלות לליגה שנייה,‏ להתבסס שם.‏

לאחר השירות הצבאי אני רוצה לשחק בליגה בחו״ל ותוך כדי גם

להסתובב בעולם קצת,‏ לטייל,‏ להכיר מקומות.‏

מה התחביבים שלך?‏

אני אוהב לבלות עם החברים שלי בזמן הפנוי,‏ ללכת לים.‏ לאחרונה

התחלתי קצת לטפס על קיר-טיפוס,‏ זה נחמד,‏ אני אוהב את זה.‏

מה ההורים אומרים?‏

ההורים שלי מאוד מפרגנים וגאים בי ובעיקר סומכים עלי.‏ הם תמיד

היו שם בשבילי,‏ תמיד תמכו ועזרו בכל מה שצריך.‏ אם היה אפשר,‏

הם היו מלווים אותי לאליפות בהונגריה,‏ אבל בגלל הקורונה זה לא

התאפשר.‏

אחיך הצעיר גם משחק כדורסל,‏ נכון?‏

כן.‏ דביר הוא שחקן מעולה.‏ הוא עכשיו בליגה לאומית,‏ כיתה ח׳.‏

הוא בעל כישרון ענק והוא עושה הרבה דברים יותר טוב ממה שאני

עשיתי בזמנו.‏ אני צופה בשבילו עתיד ורוד.‏

איזה מסר היית רוצה להעביר לילדים שרוצים להיות ספורטאים

כמוך?‏

לא משנה מה אחרים חושבים,‏ פשוט תן את שלך.‏ לעבוד קשה ולא

להתייאש,‏ גם אם אחרים לא מאמינים בך.‏ להאמין בעצמך ולהתמיד.‏

מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?‏

שתהיה יותר טובה מהשנה שחלפה.‏ ושיהיה שירות טוב בצבא יחד

עם האימונים.‏

תושבי בת חפר היקרים!‏

שנה לא פשוטה עברה על כולנו.‏

כבר כמעט שכחנו שבמחצית הראשונה של השנה,‏ פתחנו את ליבנו,‏

את בתינו ואת זרועותינו לחבק את האהובים עלינו,‏ לארח את ידידינו

וחברינו ולנשק ללא חשש את נכדינו וילדינו.‏

יצאנו לטיולים ולנופשונים ונסענו לחו״ל לבקר ארצות רחוקות ולפגוש

אנשים מתרבויות שונות.‏

ובמחצית האחרונה של השנה - התרחקנוֿ,‏ התבודדנו ושמרנו על

עצמינו למען בריאותינו.‏ זה לא היה פשוט.‏ התגעגענו לכולם וקיוינו

שלא תפגע בנו הרעה.‏

והנה - עמדנו בזה,‏ החזקנו מעמד.‏ הקהילה שלנו מאוחדת מתמיד,‏

מגלה עזרה הדדית.‏ הצעירים התנדבו ועזרו למבוגרים ולא היתה

נפש אחת שהרגישה בודדה.‏

המועדון שלנו ממשיך לפעול,‏ תוסס מתמיד ופעיל במסגרת ההגבלות,‏

איתן בהחלטתו לא להתייאש ולעמוד מול התמורות הקשות שעוד

מחכות לו.‏

אנחנו מאחלים לכל בית בת חפר

שנה טובה ובריאה יותר מזו שעברה עלינו.‏

״עברנו את פרעה - נעבור גם את זה״.‏

מועדון +60 וגמלאי בת חפר

חוג סריגה שכל תוצריו הולכים לתרומות

בת חפר | אוקטובר 17 2020

עלון


זמן קורונה

מורה בזמן קורונה

סימה בורקובסקי

השנה לימדתי בקרית החינוך ע"ש בן גוריון הידועה יותר בשם

‏"רופין"‏ ולמדתי מה זה אומר לעשות שינוי תוך כדי הליכה.‏ עוד

בפורים בזמן שהחגיגות ברופין עדיין התקיימו כהלכתן והעגלות

הידועות ועליהן תלמידים מחופשים שעטו כמיטב המסורת ב"רחוב

הראשי"‏ של בית הספר,‏ כבר היו לחשושים על כך שמשהו דרסטי

עומד לקרות.‏ השמועות הפכו למציאות ואכן לא חזרנו מחופשת

פורים לבית הספר והחלה ‏"תקופת הקורונה".‏

במקום שיעורים פרונטליים ומפגש עם התלמידים בכיתה היינו צריכים

לתרגל כלים טכנולוגיים ולימוד מרחוק.‏ נכנסו מושגים שונים כמו למידה

בזום,‏ שיעורים סינכרוניים ‏)שיעור יחד עם התלמידים(‏ וא-סינכרוניים

‏)העברת מטלה לתלמידים מרחוק(,‏ כיתה היברידית ועוד.‏

עבור מורים חדשים במערכת או צעירים בגילם ‏)או בנפשם(,‏ הבקיאים

בעולמות הטכנולוגיה,‏ המעבר ללימוד באמצעות הזום לא היה

טראומטי במיוחד.‏ לעומתם,‏ מורים ותיקים יותר התקשו להתרגל

לפורמט החדש.‏

היה צורך להפנים שהשיעור כפי שהכרנו אותו צריך לעבור מהפך

ולא ניתן לדבוק בדפוסי עבודה ישנים.‏ למעשה,‏ השיעור הפרונטלי

של מורה בכיתה מדבר מול 40 תלמידים לא יכול היה לעבור כפי

שהוא אל הזום ונדרשה חשיבה יצירתית כדי לעניין את התלמידים

ולהפעיל אותם.‏ מצאתי את עצמי מסבירה למורות ותיקות שלא

ניתן לבסס שיעור על הקראה של טקסט בפני הכיתה,‏ כפי שעשינו

בכיתה אבל לא תמיד קולי נשמע,‏ בהיותי חברה חדשה בצוות ‏)אני

מורה לאנגלית(.‏ מצאתי את עצמי קוראת לילדים טקסט ומתפללת

שבמקרה הטוב הם עדיין איתי ולא נרדמו על המקלדת או על הנייד

שלהם במקרה הרע.‏

קושי נוסף היה ההתעקשות של התלמידים להשתמש בטלפונים

הניידים שלהם כדי להתחבר לשיעור ולבצע את המשימות.‏ רבים

מהם לא טרחו לפתוח את המצלמה או התחברו לשיעור מהמיטה.‏

הדרך שלי להתמודדות עם המצב הייתה באמצעות משימות שנגעו

בחייהם וביקשו מהם לתאר את מה שעובר עליהם,‏ למצוא את

הנקודות החיוביות במצב,‏ כשעוד היו כאלה ולמצוא משימות שיוציאו

אותם מעולמם הקטן לעולם הגדול.‏ למשל,‏ תרגול בכתיבה על ביקור

בלונדון בעקבות סרטון ביוטיוב.‏

אבל ללא ספק המצב היה מאתגר וחייב מורים להמציא את עצמם

מחדש ויש להודות שלא כולם הצליחו לעמוד במשימה.‏ היו גם

תלמידים רבים שלא הצליחו להביא את עצמם להתחבר ללמידה

מרחוק ובמיוחד אותם תלמידים חלשים שהתקשו בלימוד גם בתנאים

רגילים.‏ זה הזמן שבו נדרש ממורים להילחם על כל תלמיד ולהתעקש

על נוכחות והגשת משימות.‏

הזדמנות לשינוי

מעבר לקושי הגדול,‏ זו היתה בעיני הזדמנות פז למערכת לעבור את

אותו מהפך שהיה מחוייב המציאות כבר שנים.‏ החינוך ההתיישבותי

עשה את המירב,‏ לפחות בצוותי האנגלית,‏ כדי להעניק לצוותים את

הכלים לבניית שיעורים המבוססים על כלים טכנולוגיים.‏ מדי יום כמעט,‏

היו סדנאות בזום שלימדו מורים כלים חדשניים להכנת שיעורים.‏

למרות הקושי הגדול שהציבה התקופה אני מצאתי בה הרבה נקודות

אור.‏ אני חושבת שמערכת החינוך,‏ הדינוזאור הזה שכבר שנים נלחם

בשינוי,‏ הייתה זקוקה לניעור וחידוש ובאה הקורונה ועשתה מה ששום

הסכם מקצועי עם ארגוני המורים לא היה מצליח להשיג - להכריח

מורים ותיקים ללמוד טריקים חדשים.‏ מי שהתעקש לא לזוז מצא

בסופו של דבר את דרכו החוצה.‏

אני,‏ שמאוד מתחברת לפלאי הטכנולוגיה פרחתי ואפילו המשכתי

להשתמש בחלק מהכלים כמו הגוגל פורם גם כשחזרנו לכיתות.‏ בסוף

השנה אפילו התבשרנו על ידי המנהל שנמצאו התקציבים להתקנת

מחשבים וברקודים בכיתות.‏

לסיכום,‏ למרות שהשנה איני ממשיכה לעבוד בבית-הספר,‏ אני שמחה

שהמהפך החל והוא עובר בסערה על כל מערכת החינוך,‏ הופך את

האדמה ומכריח את כל המערכת להשתנות.‏

אז נסיים בברכת שנה טובה והמון הצלחה לכל המורים והתלמידים

במועצה שלנו.‏

Thomas Park on Unsplash.com

Chris Montgomery on Unsplash.com

www.bathhefer.net.il

18


לכבוד שבוע הרפלקסולוגיה הבינלאומי החל בקרוב,‏ מוזמנים

להכיר את שיטת האבחון והטיפול שמסייעת ותומכת במצבי

בריאות שונים.‏

זמן בריאות

רפלקסולוגיה

שירי דהן

שיטת אבחון וטיפול טבעית,‏ לפיה איברי הגוף

והחיצוניים משתקפים בכפות רגלינו.‏

רפלקסולוגיה,‏

הפנימיים

בטכניקות שונות של עיסוי,‏ לחיצות,‏ חימומים והנעות של אזורים

מסוימים בכף הרגל ובכף היד,‏ ניתן ליצור זרימה ותנועה טובות יותר,‏

לעודד את כוחות הריפוי הטבעיים של הגוף ועל ידי כך לשחרר חסימות

שבאות לידי ביטוי בכאב פיזי או נפשי.‏

הרפלקסולוגיה,‏ כמו גישות נוספות בתחום הרפואה המשלימה,‏ רואה

באדם כשלם ומתוך כך רואה קשר הדוק בין גוף-נפש ורוח וההבנה

הטיפולית תתייחס לא רק לפתרון הסימפטום איתו הגיע המטופל,‏

אלא למקור הבעיה.‏

לרוב,‏ הטיפול הרפלקסולוגי מתקשר עם ‏'פינוק'‏ ו'נעים ברגליים',‏ אך

למעשה מדובר בטיפול לכל דבר.‏

בשנים האחרונות משולבים טיפולי הרפלקסולוגיה ביחידות לרפואה

משלימה של מוסדות ציבוריים כמו בתי חולים,‏ מרכזי שיקום וקופות

חולים,‏ וכמובן בקליניקות פרטיות.‏

הרפואה המשלימה,‏ פועלת לצד הרפואה הקונבנציונלית – יש מקרים

בהם הטיפול הרפלקסולוגי ייתן מענה ולעיתים ישמש הטיפול,‏ כתמיכה

בטיפול הקונבנציונלי.‏

קצת היסטוריה

טיפול דרך כפות רגליים תועד כבר בעת העתיקה במצרים,‏ בסין

ובהודו,‏ אך בפיתוחה של השיטה המקובלת כיום,‏ החל דר'‏ וויליאם

פיצג'רלד,‏ רופא אף אוזן גרון אמריקאי,‏ בשנת 1913, כשהבין כי קיים

קשר בין לחיצות במקומות מסוימים בגוף לבין הפחתה בתחושת כאב.‏

את השיטה שיכללה בשנות ה-‏‎30‎ וה-‏‎40‎ של המאה ה-‏‎20‎‏,‏ יוניס

אינגהם,‏ פיזיותרפיסטית במקצועה,‏ שחקרה את הנושא ואף

טבעה את המונח המקובל כיום ‏'רפלקסולוגיה',‏ שמשמעותו ‏'תורת

ההשתקפות'‏ .)reflection( אינגהם פיתחה את הרעיון ‏,מתוך הבנה

כי בכפות הרגליים קיימת השתקפות של כל איברי הגוף ובעזרת עיסוי

בכפות הרגליים ניתן ליצור רפלקס,‏ תגובה המשפיעה על איברי הגוף

השונים וכך מיפתה את האזורים המשפיעים.‏

לצבע,‏ לריח,‏ לצורת האצבעות,‏ למרקם העור,‏ ליבלות ומיקומן ועוד.‏

מכלול הנתונים,‏ ישקף עבור המטפל את האזורים הזקוקים לאיזון

ויאפשר לבנות תוכנית טיפול מותאמת.‏

מספר המפגשים שונה ממטופל למטופל בהתאם למצבו,‏ למשך

הזמן עימו מתמודד המטופל עם מצבו,‏ התמדה בטיפולים ושיתוף

פעולה של המטופל.‏

באילו בעיות ניתן לטפל?‏

באמצעות הרפלקסולוגיה,‏ ניתן לטפל ולתמוך מגוון רחב מאוד של

מצבי בריאות כמו:‏ עצירות,‏ בחילות,‏ חרדות,‏ מיגרנות,‏ דורבן,‏ כאבי גב,‏

כאבי ברכיים בחילות,‏ תמיכה בסימפטומים של גיל המעבר,‏ תמיכה

בחולי סכרת,‏ חולים אונקולוגיים ועוד.‏

רפלקסולוגיה תומכת גם בתהליכי פריון,‏ היריון ולידה,‏ אך רצוי לפנות

למטפל שהוכשר לכך.‏

בישוב המופלא שלנו פועלים מס'‏ מטפלים מקצועיים,‏ יש לי

הכבוד להיות ביניהם , מזמינה אתכם לפנות לכל אחד מאיתנו

ולהתנסות ביתרונות השיטה.‏

כיצד מתקיים טיפול רפלקסולוגי ולמי מתאים?‏

הטיפול נעשה בשכיבה על מיטת טיפולים בלבוש מלא,‏ כאשר

כפות הרגליים חשופות.‏ הטיפול עצמו מרגיע ונעים ויכול לכלול את

אזור השוקיים וכפות הידיים,‏ בסיום הטיפול מרגישים לרוב הרפיה

ותחושה נעימה.‏

הטיפול מתאים בכל גיל החל מינקות,‏ משך זמן הטיפול ישתנה

בהתאם לגיל המטופל ולמצבו.‏

על סמך השיח עם המטופל,‏ תשאול מקיף לגבי מצבו וטיפול ראשוני,‏

יאבחן המטפל את כף הרגל,‏ כאשר לכל סימן יש משמעות:‏ לקווים,‏

עלון בת חפר | אוקטובר 19 2020


נשים מחוברות לטבע

בחודש האחרון הצטרפתי לשני טיולים

שאורגנו על ידי קהילת Nature Girls

שהוקמה על ידי אתי בר,‏ תושבת הישוב,‏ יחד עם

שותפתה שירה לי פלג.‏ מדובר בקהילה ייחודית

המיועדת לנשים בנות + 40 שמחוברות לטבע

ולתנועה ומעוניינות לצאת לטיולים מאתגרים

המשלבים התעמלות בטבע.‏

כנשים אנחנו נוטות להקדיש את עצמנו

למשפחה ויציאה לטבע היא בדרך כלל חוויה

משפחתית משותפת.‏ בגילאי השלושים אנחנו

סביב הילדים וסביב הבית ולפתע בגיל 40 אנו

מרימות עיניים ושמות לב שיש עולם שם בחוץ

והוא נראה לגמרי לא רע.‏ על בסיס הרעיון

הזה הוקמה קהילת הנשים המטיילות של

.Nature Girls הטיול הראשון אליו הצטרפתי

היה מאתגר במיוחד - טיול לנקיק השחור

בשמורת היהודיה והזוויתן.‏ מדובר למעשה

בשלושה מפלים שבמהלך הטיול עוברים

אותם באמצעות סנפלינג לתוך בריכות מים,‏

כך שרוב הזמן נמצאים בתוך מים.‏

התחלנו את המסלול כבר בשבע בבוקר עם

פתיחת השמורה.‏ שם נפגשנו עם המדריכים

של חברת ‏"טיפוס טבעי"‏ שחילקו לנו את

הציוד לסנפלינג שכלל חגורות וקסדות.‏

הלכנו כברת דרך בתוך השמורה עד שהגענו

למפל הראשון שלא היה גבוה במיוחד.‏ כיוון

שלא התנסיתי בסנפלינג מאז גיל 19, היה

עלי לגייס את כל האומץ האפשרי כדי לעשות

את המעשה המנוגד לכל היגיון של הטיית

הגוף מעבר לתהום.‏ זה רגע שבו יש לנתק

את המחשבות,‏ לתת לגוף לעשות את מה

שהוא יודע ולהאמין במדריך שיסייע לך להגיע

לתחתית המפל בשלום.‏

ההליכה אל המפל השני,‏ המאתגר יותר

בגובה של 40 מ',‏ עברה באזורים מדהימים

ביופים ומפלים קטנים נוספים.‏ כשהגענו

למפל האחרון המדריך הוריד אותי ראשונה

אל הבריכה כדי שלא אוכל להסס ולהתלבט.‏

הירידה הייתה מאתגרת כיוון שהשטח

החלקלק של המפל הקשה על מציאת

בסיסי אחיזה לרגליים.‏ הבריכה אליה

השתלשלנו הייתה עמוקה במיוחד ובמהלך

הפסקת המנוחה במקום היה אפשר לרדת

למים ולשחות.‏ בסוף המסלול חיכו לנו 250

מדרגות אותן עלינו עד שהתחברנו אל השביל

שהביא אותנו לסוף המסלול.‏ התחושה לאחר

שעברתי מסלול מאתגר כל כך הייתה עילאית.‏

הרגשתי שללא ספק הסתכלתי לפחד בעיניים

באותו יום.‏

להכיר חברות חדשות

אחד היתרונות שביציאה לטבע כחלק

מקבוצת נשים הוא יצירת חברויות חדשות.‏

אחת המשתתפות בטיול,‏ תמר שחורי,‏

התחברה לקבוצה דרך אתי בר,‏ אצלה היא

מתאמנת בסטודיו לפילאטיס.‏

‏"הרעיון של טיולי נשים מאוד מצא חן בעיני

מאחר ואנחנו בתקופה שבה אנו פנויות

מילדים ויש לנו זמו לעצמנו,"‏ אומרת תמר.‏

‏"אני מאוד אוהבת טיולים באופן אישי ורציתי

להתחבר לנשים אחרות העוסקות בפעילות

גופנית כמוני.‏ מאוד הפתיע אותי שלא הכרתי

הרבה מהנשים מבת חפר שהצטרפו לטיול.‏

לדעתי הטיול היה מדהים ולמרות האתגר

הייתה תחושה שהאתגר הופך להנאה,"‏

היא מסכמת.‏

אתי בר שעומדת מאחורי ארגון הקהילה

מסבירה שהרעיון עלה במהלך טיול מאתגר

ברומניה וטיפוס בשיטת וויה פרטה - דרכי

הברזל,‏ טיפוס על מצוקים בעזרת יתדות

הממוקמות על הסלע.‏ בטיול פגשה את שירה

לי פלג,‏ בעלת סטודיו לג'יירוטוניק,‏ וביחד

החליטו להקים את הקבוצה לנשים בנות

+40 ולשלב גם תנועה והתעמלות בשטח.‏

www.bathhefer.net.il

20


תולעת ספרים

‏"רצינו לצאת לדרך עוד קודם אך טיולים

שארגנו התבטלו בשל הקורונה.‏ לאחרונה

ההגבלות הוסרו,‏ כך שיכולנו להוציא טיולים.‏

הטיול הראשון היה לנחל רחף,‏ לאחר מכן

הטיול לנקיק השחור והיציאה האחרונה לטיול

מדהים לבית ציידא ששילב גם שייט בקייקים.‏

‏"לפני היציאה לטיול האחרון בבית צידה ארגנו

מפגש נשים לפעילות של פילאטיס וג'יירוטוניק

על חוף הים בשפך נחל אלכסנדר.‏ למפגש

הגיעו 16 נשים ואני מאמינה שבסופו של דבר

הקהילה תגדל".‏

קרן ויצמן

מי שעוקב אחרי פינתי זו,‏ בוודאי שם לב,‏ שלרוב אני ממליצה על רומנים היסטוריים.‏

הפעם אחרוג מעט ממנהגי ואמליץ על ספרות בלשית.‏ ומכיון,‏ שחגי תשרי בפתח,‏

ורצוי שיהיה לכם חומר קריאה ליום הכיפורים,‏ אמליץ על ארבעה ספרים,‏ כולם

‏"תוצרת כחול לבן"‏ – נכתבו ע"י סופרים ישראלים.‏

אם לא יכולנו לחגוג כראוי את שבוע הספר העברי ביוני,‏ אז לפחות תחגגו באופן אישי.‏

אתחיל בוותיקה שבחבורה – שולמית לפיד ואמליץ על ספרה החדש

‏"פרפר במחסן",‏ בו היא מגוללת את סיפורו של אלישע פרידריך.‏

אלישע,‏ הוא סופר מצליח שעמל רבות על ספרו החדש,‏ אך כאשר

אשתו מגלה כי בגד בה,‏ היא יוצאת במסע נקמה מתוחכם.‏ כך מגלה

אלישע,‏ שכתב היד שלו יצא לאור תחת שם אחר.‏ וכאן מתחילה

חקירה בלשית,‏ בה מחפש אלישע את הגנב הספרותי,‏ במהלכה

הוא פוגש לא מעט מגיבורי העבר האהובים של שולמית לפיד.‏

‏"האיש שמחק את העולם"‏ הוא ספרו המרתק של עוזי וייל.‏ דמיינו

לכם,‏ גלולה שבאמצעותה תוכלו לשנות את עברכם ולשנות את

זיכרונותיכם כאוות נפשכם.‏ זה מה שקורה לגיבור הספר הנ"ל והוא

מגלה,‏ שבאמצעות הגלולה הוא יכול לשנות הרבה יותר מזיכרונותיו

הפרטיים,‏ אלא שהיכולת הזו מגיעה עם מחיר נורא...‏

‏"חולות נודדים"‏ מאת שרון צוהר,‏ הוא ספר סוחף,‏ שקראתי בשקיקה.‏

במרכז העלילה שתי דמויות.‏ טיראן עילם,‏ שמחליט לנקום את רצח

אביו.‏ ורוני אידלמן,‏ שבורחת מפני בן-זוגה,‏ לאחר שהייתה עדה

לרצח שביצע.‏ העלילה מתרחשת בין שתי חוות ‏"בודדים"‏ בנגב,‏

הרחק על גבול מצרים ומשלבת בתוכה מתח ורומנטיקה,‏ שיתפסו

אתכם בבטן ולא ישחררו עד לדף האחרון.‏

שמרתי לסוף את ‏"הילדה בקומה הרביעית"‏ - רומן הביכורים מאת

דנה ברגר-סמט ‏)לא הזמרת(.‏ יעל היא פסיכולוגית מצליחה,‏ שבגיל

35 מחליטה לתת הזדמנות נוספת לחיי האהבה הכושלים שלה.‏

היא נפגשת עם תומר,‏ אלא ששיחת טלפון בתחילת הדייט הראשון

שלהם חורצת את גורלו של המפגש ומשנה לחלוטין את חייהם...‏

מקווה,‏ שהצלחתי לסקרן אתכם.‏

מאחלת לכולכם שנה טובה ומתוקה מדבש!‏

להצטרפות לקבוצת וואטסאפ -

https://chat.whatsapp.com/

GYCnHWhl2FZH74fGwItUfS

בפייסבוק

https://www.facebook.com/groups/1

806522862812418/?ref=share

21

21

עלון בת חפר | אוקטובר 21 2020


מחאת הצופים

בחודש יולי האחרון יצאו חברי השכבה הבוגרת

ושכבת ט'‏ להפגין,‏ כאות מחאה על קיצוצים אפשריים

בתקציבי תנועת הנוער.‏

בחודש יולי התבשרה תנועת הצופים כי יקוצצו תקציבים משמעותיים

בתנועות הנוער ובפרט בתנועת הצופים.‏ קיצוץ בתקציבים אלה,‏

היווה איום משמעותי על המשך קיום התנועה,‏ בנוסף באותו הזמן

הופסקה כל פעילות של תנועות הנוער.‏

השכבות הבוגרות ברחבי הארץ לא שתקו ויצאו לרחובות.‏ כך גם כאן,‏

חברי השכבה הבוגרת של השבט לא נשארו אדישים והחלו בשיעור

קטן באזרחות - הם הגיעו להכין ולצבוע שלטים ויצאו למחות על המצב

מחוץ לבת חפר בתופים ובמורל חזק,‏ שנשמע בכל רחבי היישוב.‏

לאורך כל ההפגנה נכחה ותמכה בנו גם ד"ר גלית שאול,‏ ראשת

המועצה,‏ בוגרת תנועת הצופים בעצמה.‏

שבט גולן הוא בית שני ‏)ולפעמים ראשון,‏ אם נשאל את ההורים(‏

למאות ילדי היישוב,‏ אנו לא רואים סיכוי כזה שיסגרו לנו את הבית!‏

חזק ואמץ,‏

שבט גולן

www.bathhefer.net.il

צילומים:‏ בועז לימן

22


פינת המתכונים

קרן וייצמן

נאגטס פרגיות בתנור ריבועי שוקולד Toffee Bars

רשימת מצרכים:‏

1 קילו פרגיות,‏ חתוכות לקוביות

3 כפות גדושות מיונז

1 כף חרדל גרגירים

1 כפית דבש או סילאן

1 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית אבקת שום

מלח,‏ פלפל שחור גרוס

¾1 כוסות פירורי לחם

¼ כוס שומשום

שמן קנולה

אופן הכנה:‏

‏.‏‎1‎מחממים את התנור ל־‎200‎ מעלות במצב טורבו.‏

מרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה.‏

‏.‏‎2‎שמים בקערה את המיונז,‏ החרדל,‏ הדבש ‏)או

הסילאן(,‏ הפפריקה,‏ אבקת השום,‏ מלח ופלפל

ומערבבים היטב.‏ מוסיפים את נתחי הפרגית

ומערבבים עד שהם מצופים היטב ברוטב.‏

‏.‏‎3‎שמים בקערה נפרדת את פירורי הלחם והשומשום

ומערבבים.‏ מצפים את הנתחים בתערובת ומניחים

אותם בתבנית,‏ בשכבה אחת ובמרווחים זה מזה .

בעזרת מברשת סיליקון,‏ מטפטפים שמן על נתחי

הפרגית ‏)בזהירות וללא מגע,‏ כדי לא לפגוע בציפוי(‏

‏.‏‎4‎אופים 20 דקות,‏ הופכים את הנתחים וצולים עוד

כ־‎3‎ דקות,‏ עד שהנאגטס רכים ועשויים גם מבפנים

‏)פותחים אחד ומוודאים שהנתח לבן(.‏ מוציאים,‏

מצננים קצת ומגישים.‏

איך שומרים?‏ המנה במיטבה כשהיא טרייה.‏

שאריות אפשר לשמור עד 3 ימים,‏ במקרר,‏ ולחמם

בתנור.‏

רשימת מצרכים:‏

200 גר'‏ חמאה בטמפרטורת החדר

+ חמאה לשימון התבנית

1 כוס סוכר חום כהה ‏)לדחוס את הסוכר

בכוס מדידה עם גב של כף(‏

1 כפית תמצית וניל

1 ביצה,‏ טרופה היטב

2 כוסות קמח

¼ כפית מלח

כ-‏ 250 גר'‏ שוקולד חלב

½ כוס אגוזי מלך קצוצים

תבנית אפייה מלבנית

סיר קטן+סיר גדול יותר להמסת השוקולד

אופן הכנה:‏

‏.‏‎1‎לחמם תנור לחום בינוני.‏

‏.‏‎2‎לשמן את התבנית.‏

‏.‏‎3‎במיקסר להקציף את החמאה והסוכר עד קבלת

צבע בהיר.‏

‏.‏‎4‎להוסיף את הווניל,‏ הביצה הטרופה והקמח מנופה/‏

מעורבב עם המלח.‏

לבחוש היטב.‏

‏.‏‎5‎לשטח את התערובת בתבנית משומנת.‏

‏.‏‎6‎לאפות 20-25 דקות עד שהמאפה חום זהוב –

לבדוק עם קיסם.‏

‏.‏‎7‎להוציא מהתנור שיתקרר.‏

‏.‏‎8‎להמיס את השוקולד בסיר בתוך סיר עם מים

חמים,‏ לבחוש עם כף עץ עד שלשוקולד מרקם

אחיד,‏ למרוח על המאפה כולו.‏

‏.‏‎9‎לפזר מעל את האגוזים.‏

‏.‏‎10‎לצנן קצת,‏ לסמן ולחתוך מיד לריבועים.‏

בתאבון

עלון בת חפר | אוקטובר 23 2020


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!