09.04.2022 Views

AlonBH-2022-04

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

זמן בת חפר

עלון בת חפר • גליון • 267 פסח 2022

ציירה:‏ דפנה שחר ז״ל


דבר המערכת

קוראים יקרים,‏

החודש איבדנו חברה יקרה,‏ שבמשך שנים רבות הייתה חלק מוועדת

עלון ואף כיהנה תקופה כיו"ר הוועדה.‏

הקטע המובא כאן,‏ הוא קטע שדפנה שלחה ליעל חברתה,‏ והוא מתאים

ומבטא את הלך הרוח שלה בתקופה האחרונה.‏

לסגור מעגלים / פאולו קואלו

אדם חייב לדעת מתי מסתיימת תקופה בחייו.‏ ואז לקום וללכת.‏

אם נתעקש להישאר מעבר לזמן הנחוץ,‏ נפספס את שמחת העתיד לבוא.‏

סיום מחזור,‏ סגירת דלת,‏ סיכום פרק – לא משנה איך תקראי לזה,‏

חשוב שתשאירי בעבר רגעי חיים שהסתיימו.‏

האם איבדת את העבודה שלך?‏

האם מערכת יחסים אוהבת הגיעה אל קיצה?‏

האם חברות ארוכת שנים הסתיימה כך לפתע פתאום....?‏

את יכולה לבלות זמן רב בהרהור ובשאלה מדוע זה קרה.‏

את יכולה להמשיך ולנסות להיאחז בקצוות שנותרו.‏

את יכולה להבטיח לעצמך שלא תתקדמי צעד נוסף אל עבר העתיד,‏

עד שתגלי מדוע כל שהיה חשוב ויקר לך הפך בין רגע לאבק.‏

אבל עלייך להמשיך הלאה בתנועת חייך.‏

דברים חולפים עוברים וזהו טבעם,‏ זהו טבעך.‏

הטוב ביותר שתוכלי לעשות הוא לתת להם להמשיך הלאה בדרכם.‏

ולהמשיך הלאה בדרכך.‏

לכן חשוב,‏ למרות הכאב:‏

להיפטר ממזכרות,‏ לעבור לבית חדש במידת הצורך,‏

לזרוק או למסור חפצים ישנים הצוברים בתוכם זיכרונות,‏

למכור או לתרום את הספרים שסיימנו לקרוא וסיימו את תפקידם.‏

עולם החומר הוא ביטוי של העולם הבלתי נראה,‏ של המתרחש בליבנו.‏

להיפטר מזיכרונות מסוימים משמעו לפנות מקום לזיכרונות חדשים.‏

שחררי,‏ השתחררי.‏

לפני שמתחיל פרק חדש,‏ יש לסיים את הפרק הקודם:‏

מה שעבר לא ישוב לעולם.‏

כל דבר הוא בר חלוף,‏ בר החלפה.‏

סגרי מעגלים.‏

לא בגלל גאווה,‏ אי-יכולת או יהירות,‏ אלא פשוט משום שזה נגמר.‏

סגרי את הדלת,‏

הפכי את התקליט,‏

טהרי את ביתך,‏

נערי את האבק.‏

הפסיקי לחפש את האישה שהיית,‏

הפכי להיות מי שאת.‏

ועדת העלון משתתפת בצערה של

משפחת שחר

במות

דפנה ז"ל

שלא תדעו עוד צער.‏

■ פח כתום

ימי שני

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ד ה - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 08:00-12:00

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

■ פח חום

ימי רביעי

יש להתעדכן לגבי שעות פתיחת הדואר ואיסוף

החבילות.‏

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל

תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏


אחזקה ושיקום גינות

במחירים מיוחדים

גיזום שיחים וגדר חייה

ניקוש עשבים | כיסוח דשא

כיסוח פינות וישור קו דשא

בדיקת תקינות ופיצוצים

במערכת ההשקיה

תיקוני השקיה קלים

ריסוס עשבייה

עבודה עם כלים חשמליים

נטענים מהטובים בשוק

זנב בת חפר

שמחים להזמין את כולכם לחנות שלנו במרכז המסחרי

הורדה של עד 50%

ברמת הרעש של העבודה

איסוף ופינוי גזם באותו היום

מבצעים ומתנות שוות במיוחד לתושבי בת חפר

077-490-2900

נדיר כחלון - 053-8272085

עלון בת חפר | פסח 3 2022


חדשות ועדכונים

שיתוף הציבור בנושא שדרוג תשתיות היישוב הקיים

עורך:‏ משה עמר - דובר בת חפר

לאחרונה התקיים מפגש שיתוף ציבור בהובלת הנהלת המועצה והיישוב

בנושאים מהותיים שישפיעו על חיי התושבים כולם בשנים הקרובות:‏

‏•שדרוג שדרות השפלה והגליל – תשתיות מים,‏ ביוב וגינון ציבורי

‏•פיתוח שטחים ציבוריים ביישוב הקיים והקמת גן שעשועים בשצ"פ מרכזי

‏•הקמת מתחם נוער חדש

‏•תכנון חיבור מזרח העמק בשבילי אופניים

בפתח המפגש הדגישה ראשת המועצה ד"ר גלית שאול את חשיבות

ההשקעה בתשתיות התת-קרקעיות ביישוב הקיים בעלות של עשרות

מיליוני שקלים,‏ שתמזער את ניתוקי המים ותיקונם שחווים התושבים ובכך

תשפר את איכות חייהם.‏

הפרויקט יוצא לדרך ובטוחה בהצלחתו בזכות שיתוף הפעולה של המועצה,‏

היישוב וחברות הקבלנים שיפעלו בשטח,‏ ובזכות הבקרה והפיקוח שיהיו

אדוקים לאורך הפרויקט כולו.‏

מדובר בתקופה ארוכה ומאתגרת וכאן הצורך לגלות אורך רוח וסבלנות הן

מהתושבים והן מהנהגת היישוב והמועצה.‏

גם יו"ר הוועד עדי אמזלג בירך על שיתוף הפעולה והתכנון הקפדני והבהיר כי

תקופת שדרוג התשתיות תהיה ארוכה ולא קלה לשגרת התושבים ותתבטא

בחסימות כבישים,‏ חניית רכבים רחוק מהבתים,‏ הסדרי ביטחון מותאמים

וכדומה.‏ זה המחיר שנדרש לשלם כדי לסדר את התשתיות במרחב זה.‏

מעבר לשדרוג התשתיות ביישוב הקיים,‏ פעילי היישוב והמועצה עוסקים

באתגר ובשלב הבא של ההרחבה והוא – קליטת התושבים החדשים,‏ תוך

שימור המרקם הקהילתי הקיים.‏

את הפרויקטים הציג לירון מיילס פרויקטור ההרחבה מטעם החברה

הכלכלית והיישוב.‏

הנהלת המועצה החליטה לטפל בנושא.‏ בעקבות כך הוטל על החכ"ל לבחון

ולנתח את מיקום התקלות ולגבש תכנית עבודה לשיקום תשתיות הביוב והמים.‏

נמצא בין היתר כי התקלות משתנות ומפוזרות במיקומן,‏ ולכן הוחלט להתחיל

בשיקום האזור הצפוני.‏ זאת גם בהלימה לעבודות הפיתוח המתבצעות

בהרחבה ובשד'‏ השפלה והגליל ובהמשך את האזור המרכזי והדרומי של הישוב.‏

העבודות יכללו

‏•החלפת רשת המים ושיפור מערכת החציצה והגיבוי ‏)מעגלים(‏

‏•תיקון רשת הביוב תוך שיפור הרשת ‏)כמו הפרדת כל מוצאי הביוב מהחצרות(‏

‏•החלפת קווים ראשיים/‏ מוליכים של רשת הגינון ככל ונדרש.‏ השבת המצב

לקדמותו

‏•ברחובות עם כבישי אספלט - ריבוד מחדש

חלוקה לאזורי ביצוע עבודות

שלב א – רשת צפונית שד'‏ הגליל צפון מערב ‏)אדום(‏ צפי עלות 9.3 מלש"ח

שלב ב – רשת מרכזית שד'‏ הגליל עד שד'‏ השומרון ‏)סגול(‏ צפי עלות 17 מלש"ח

שלב ג – רשת דרומית שד'‏ השומרון דרומה ‏)ירוק(‏ צפי עלות 8 מלש"ח

www.bathhefer.net.il

4

רקע

בת חפר נבנתה לפני יותר מ-‏‎25‎ שנים על ידי המדינה.‏ העבודות בוצעו

ללא פיקוח מקצועי ולכן התשתיות הציבוריות נבנו ברמה נמוכה ממנה אנו

סובלים עד היום – תשתית ביוב עם סתימות חוזרות ונשנות,‏ תשתיות מים

עם פיצוצי צנרת הגורמים להשבתת המערכת ולפחת גבוה ומערכת מים

מיושנת לגינון הציבורי.‏ בנוסף,‏ גם השטחים הציבוריים נדרשים לריענון וגני

השעשועים מצריכים עמידה בתקנים מחמירים.‏

שדרוג שד'‏ השפלה והגליל

כחלק מפרויקט הרחבת בת חפר,‏ שד'‏ השפלה והגליל יהוו צירי גישה מרכזיים

המחברים בין הישוב הקיים להרחבה.‏

שדרוג רחובות אלו יכלול – החלפת תשתיות מים,‏ חשמל,‏ תקשורת,‏ ביוב

‏)בשד'‏ הגליל(.‏

תכנון הרחוב יהיה מותאם למפרט הקיים ברחובות שייבנו בשטח ההרחבה

ובכך לייצר שפה עיצובית המחברת בין היישוב הקיים להרחבה,‏ כולל מדרכה

משולבת הולכי רגל,‏ שבילי אופניים ועוד.‏

שדרוג תשתיות מים/ביוב/גינון ציבורי-‏ רקע

ישנן תקלות חוזרות ונשנות – סתימות במערכת הביוב,‏ פיצוצים רבים ופחת

מים גבוה.‏

בשנת 2012 בוצע סקר רחב היקף על מצב הביוב.‏ ממצאי הסקר הראו כי

התשתיות מצריכות שיקום יסודי.‏ לרבות החלפת קווים ושוחות קורסות,‏ תיקון

שיפועים הפוכים ‏,שוחות מוסתרות וסתומות חלקית ועוד...‏

מפת רשת מים וביוב צפון - מצב מתוכנן

סיבות לתחילת עבדה אזור א'‏ ‏)אדום(‏

✔ המשך ישיר לשדרוג שד'‏ שפלה וגליל

✔ כחלק מההרחבה כבר מבצעים במרחב זה – החלפת קו ביוב מערבית

לרחובות א'‏ לאורך הגדר עד חציית השער כניסה לישוב;‏ קו מים משער

היישוב ועד להרחבה

אופן עבודה בשטח

העבודות יבוצעו במדורג ובתיאום מול הנהלת היישוב.‏ הקפדה בטיחותית

ופיקוח על הקבלן המבצע כדי לוודא פגיעה מינימלית בחיי היום-יום ביישוב

בכלל וברחוב בפרט.‏

הפניית תנועת הרכבים לצירים חליפים בהתאם להסדרי תנועה מאושרים.‏

בתקופות שיצריכו חסימה לתנועה במקטעי רחוב,‏ הדבר יהיה בתיאום

מראש מול התושבים וועד היישוב.‏

הקפדה על שיקום ונראות הרחוב,‏ וייתכן ותידרש עבודה בחצרות הבתים,‏

כדי לפרק ולשקם רכיבי פיתוח בתוך המגרשים.‏

הפקת הלקחים בשלב א'‏ ‏)הצפוני(‏ תהווה בסיס להמשך שיקום התשתיות

בשלבים ב'‏ ו-ג'.‏

... המשך בעמ׳ 6


בס“ד

הום חפר

צבע | פרזול | חשמל

אינסטלציה | מוצרי חשמל

שכפול מפתחות

כלי עבודה ועוד

שירות תיקונים בבית הלקוח

055-963-1010

מרכז מסחרי לב בת חפר

עלון בת חפר | פסח 5 2022


חדשות ועדכונים

הסדרי תנועה – שד'‏ השפלה והגליל

•)1( שד'‏ השפלה והגליל יהפכו לרחוב חד

סטרי לכיוון יציאה מהישוב

•)2( אפשרות לחניית דיירי הרחוב בחניון פתוח

בקצה הרחובות

‏•העבודה מבוצעת בכל רחוב בנפרד

‏•העבודה מבוצעת בכל צד כביש בנפרד

‏•בזמן העבודות יתאפשר מעבר הולכי רגל

בצד אחר של הרחוב

‏•עם סיום העבודות על שד'‏ השפלה יבוצע

קרצוף וריבוד של כל הכביש

‏•דוגמה לתנועה בזמן עבודות:‏

עבודה ברח'‏ אלה ‏)צפוני(‏ - מאפשר יציאה

לכיוון אלה ‏)דרומי(‏

עבודה ברח׳ בצת - מאפשר יציאה משד'‏ הנגב

‏•פירוק ופינוי מדרכות שקועות וריהוט חוץ ישן

‏•פיתוח נוף והחלפת ריהוט חוץ

שצ"פ מזרחי

‏•פיתוח נופי לאורך כל הגדר המזרחית כולל

פינות ישיבה וצמחיה למניעת סחף

•)1( הסדרת מתקני מחזור-‏ 3 נק'‏

•)2( הקמת מתקן כושר

‏•הוספת חניות ליד מתקני המחזור

‏•הסדרת שביל ההליכה והאופניים לאורך כל

הכביש

... המשך מעמ׳ 4

www.bathhefer.net.il

הסדרת התנועה – צד מערבי שד'‏ השפלה

‏•סגירת כל כניסת רחוב והשארה של יציאה

ברחוב מקביל

‏•זמן עבודות משוער 6 שבועות

הסדרת התנועה – צד מזרחי שד'‏ השפלה

‏•סגירת הכניסה לרחובות מכיוון שד'‏ השפלה

‏•כניסה ויציאה לרחובות בארי,‏ בצת,‏ בקעות

ברקן מכיוון שד'‏ הנגב

‏•זמן עבודות משוער 6 שבועות

הסדרת התנועה – בזמן העבודות שד'‏ הגליל

‏•כניסה ויציאה רחובות:‏ בית זית,‏ בית ניר,‏ בית

השיטה,‏ בית קמה משד'‏ הנגב

‏•כניסה לרח'‏ גולן תחסם בזמן העבודות

במקטע נקודתית

‏•זמן עבודות משוער:‏

צד צפוני – שבעה שבועות

צד דרומי – תשעה שבועות

הסדרת התנועה בזמן העבודות בתוך הרחובות

‏•העבודה תתבצע במספר רחובות בו זמנית

‏•בסיום כל יום מכסים את החפירות בחומר

מהודק כדי לאפשר כניסה לבתים.‏

‏•זמן עבודה משוער לכל רחוב כחודשיים.‏

תלוי רחוב.‏

חניה למשאיות,‏ רכבים מושבתים,‏ עגלות וכו'‏

לו"ז משוער

‏•שדרוג שד'‏ השפלה וגליל

תחילת ביצוע – חציון שני 2022

סיום ביצוע – חציון שני 2023

‏•שלב א'‏ – אזור צפוני

התחלת ביצוע – חציון שני 2022

סיום ביצוע – סוף 2023

‏•שלב ב'‏ ‏)אזור מרכזי(‏ – ייבחן בהמשך בהתאם

לניסיון שיצטבר והסדרת תקציב

‏•שלב ג'‏ ‏)אזור דרומי(‏ – ייבחן בהמשך בהתאם

לניסיון שיצטבר והסדרת תקציב

כחלק מפרויקט הרחבת בת חפר,‏ מבוצע שדרוג

של שלושה שצ"פים מרכזיים בישוב

‏•שצ"פ מרכזי – הקמת גן שעשועים חדש

ושדרוג השטח הציבורי מכיכר שד'‏ הגליל

עמק חפר עד שד'‏ השרון

‏•שצ"פ מזרחי – לאורך הגדר ההיקפית מקביל

לשד'‏ הגליל והשומרון

‏•שצ"פ 6

שצ"פ מרכזי

העבודות יבוצעו בשני מקטעים:‏

‏•מקטע צפוני – כבר בביצוע הכולל גן שעשועים

‏•מקטע דרומי - יבוצע בהמשך

העבודות כוללות:‏

‏•הקמת גן שעשועים חדש

‏•החלפת המדרכה ויצירת שביל רחב משולב

אופניי הולכי רגל

שצ"פ מזרחי – תוכנית אופיינית לפיתוח פינת מחזור,‏

שביל,‏ חניות

שצ"פ 6

‏•פיתוח נופי לאורך כל השצ"פ כולל הוספת

מקטעי דשא ונטיעת עצים ושיחים למניעת

סחף

‏•הסדרת שביל ההליכה/‏ אופניים לאורך כל

הכביש הגדר ההיקפית

‏•ביצוע תיקונים בתשתיות בכלל השטח

‏•החלפת ריהוט חוץ מיושן

לו"ז מוערך לפיתוח השצ"פים

‏•שצ"פ מרכזי גן שעשועים – סיום עבודות

4/2022

‏•שצ"פ מרכזי ‏)חלק דרומי(‏ – תחילת עבודות

חציון שני 2022

‏•שצ"פ מזרחי – תחילת עבודות חציון שני 2022

‏•שצ"פ – 6 תחילת עבדות חציון ראשון 2023

הקמת מתחם נוער חדש

‏•מתחם הנוער הישן מפונה ובמקומו נבנה

מתחם נוער חדש.‏

‏•המתחם יכלול:‏

‏•שטח בנוי כ-‏ 500 מ"ר ברוטו

‏•כ-‏‎3‎ דונם שטחים ציבוריים הכוללים פינת

מדורה,‏ במה ושטחים ירוקים

‏•מיקום בית הנוער נושק לאמפי ולשצ"פ 6 ובכך

ישמש כאזור בו יוכלו בני הנוער לבלות בבטחה

‏•צפי תחילת עבודות חציון שני 2022

6


אוזן - המתווך שלך!‏ עמוס

עמוס אוזן מקצוען בעל וותק של 28 שנה במכירת נכסים.‏ מומחה בעל דיפלומות בתחום

המקרקעין מטעם הטכניון,‏ לשכת עורכי הדין ואחרים.‏ לשעבר חבר הועדה לתכנון עמק חפר.‏

מוכר בקרב לקוחותיו ברמת שירות ואמינות גבוהות.‏

✔ הערכת שווי הנכס ✔ רישום בטאבו.‏ במידה ולא רשום,‏ עמוס יסייע ברישום.‏

✔ היתרי בניה:‏ בדיקת הניירת ובמידת הצורך עזרה בהסדרה.‏

✔ אפשרות להתייעצות עם עורך דין,‏ שמאי ומתכנן ‏)מהנדס(.‏

עמוס היקר!‏

רצינו להגיד תודה רבה מקרב לב על

ניהול מדהים,‏ אנושי ומקצועי של העסקה!‏

זכינו שהיית נוכח בעסקה שלנו!‏

כמובן נמשיך להמליץ הלאה!‏

מעריכים מאוד מאוד!‏

תודה רבה

אבי שיוביץ

עמוס אוזן תיווך במכירת דירתנו.‏

מצאנו לנכון להמליץ על אדם הגון

ומקצועי העושה את עבודתו בנעימות,‏

יעילות ומאור פנים.‏ כמו כן,‏ זמין לכל

שאלה ומביא עימו נסיון רב במציאת

פתרונות וטיפול בקשיים.‏

נירה וטל בלו

אני רוצה להמליץ מכל הלב על עמוס אוזן סוכן

הנדלן שעזר לי מעל ומעבר לכל מה שמצופה!!!‏

עמוס עזר לי למכור את הבית שלי בבת חפר,‏

אחרי שכבר היה מוצע למכירה ללא הצלחה

במשך תקופה מסויימת.‏ הוא נכנס לתפקיד במרץ,‏

ביעילות,‏ עם המון המון ידע והמון השקעה שבאה

רק מהלב,‏ ואפילו בסופו של דבר הצליח למכור את

ביתי במחיר שרציתי.‏

עמוס הוא הכתובת שלכם!‏

אמינות אצלו היא המעלה הראשונה!‏

טניה גרוס

dzgraphiccdesign

052-444-7149

עלון בת חפר | ראש השנה עזרה 2021 במציאת וקניית הנכס הבא שלכם,‏ גם מחוץ לבת חפר!‏ 7


זוכרים את דפנה

דפנה שחר היתה במשך שנים חברת מערכת העלון ואף כיהנה כיו״ר העלון במשך כשנתיים.‏

אנו כואבים את לכתה ושולחים תנחומים למשפחה

יעל קלמן אבני:‏

דפנה שחר,‏ חברת יישוב בת חפר מזה עשור

הלכה לעולמה.‏

מותה הפתאומי טלטל את כולנו

מוקדש באהבה לזכרה

דפנה יקרה,‏

זה בלתי נתפס שאת אינך,‏

מהרגע שהגעת ליישוב

התברכנו בכשרונותייך.‏

מיד נרתמת לעלון בת חפר וכל מי שהיה קרוב

אליך ידע שבכל שרק נבקש את פה לעזור.‏

ליבך הרחב וביתך תמיד היו פתוחים,‏

עינייך הטובות והחיוך הגדול תמיד האירו על

כולנו,‏ בכל דבר רק היה צריך לצייץ...‏

מפסטה שנגמרה במזווה ישר קפצת להביא,‏

דרך חלות ריחניות לשבת ששלחת,‏ ועד לקנות

בדיוק את מה שחסר בבית החדש.‏

ראית בין השורות,‏ הבנת בלי מילים ופשוט

היית שם לתת.‏

לפנק לפנק לפנק...‏

אשת חייל היית,‏ בעלת לב זהב.‏

אישה אוהבת ליורם אהובך מגיל 18.

הקדשת את חייך לילדייך,‏ אלעד ועידו היקרים,‏

אותם אהבת אהבת נפש.‏

מסירות אינקץ.‏

היית ציירת מוכשרת עד מאד וכותבת בחסד

עליון.‏ מרובת כשרונות יצירתיים.‏

בשלנית...‏ ללקק את האצבעות

ואופה מהאגדות.‏

נוחי על משכבך בשלום אהובה שלנו,‏

נשמתך היפה לנצח תתקיים לצידנו

והאור שלך יאיר עלינו לאורך כל הדרך.‏

תודה על זמן החסד שהיוות בעולמי.‏

אהבת נשמה לך יפתי

אורה קטנוב:‏

והלב בוכה.‏ לא נתפס שלפני שבועיים

התחבקנו והבטחת שאת חוזרת בשבוע הבא,‏

השארת את הצבעים והמכחולים שנשארו

מיותמים על ריצפת הסטודיו.‏ והראש מסרב

לקלוט שאת איננה והחיוך שלך מולי.‏

ועכשיו מי יתפנק עלי,‏ מי יבקש קפה עם 4

סוכרזית,‏ מי יגיד שקר מידי,‏ או שחם מידי,‏

והמוזיקה שלי ... טוב נו האוסף שלך בהחלט

היה הכי שווה בעולם.‏

דפנה אהובה,‏ היצירתית והאישה הכי מפרגנת

בעולם.‏ שתדעי שהמקום שלך בסטודיו ישאר

ריק כי אף אחד לא יוכל לקחת את מקומך.‏

מתגעגעת אליך עד אין קץ

עדי אמזלג:‏

ההיכרות שלי עם דפנה החלה כחלק

מחברותה בועדת העלון היישובית.‏

כבר בפגישה הראשונה שנכחתי היה ניתן

להתרשם כי דפנה מביאה משהו אחר ומיוחד

לשולחן העשייה והיצירה.‏ לא רק ברמה

המקצועית והירידה לפרטים אלא גם בענווה

ובצניעות שלה.‏

דפנה ידעה בדרכה הכל כך מיוחדת לתת

במה ומקום לכל אחד ואחת.‏ השקט הפנימי,‏

כמו התשוקה לנתינה לאחר,‏ הובילו אותה

בכל שלב של העשייה.‏ ולכן אך טבעי היה

שכשנדרשנו למנות יו"ר ועדת עלון – דפנה

הייתה הבחירה הנכונה מצד כל הנוגעים

בדבר - חבריה וחברותיה לוועדה וכמובן גם

מצידי ומצד ועד היישוב.‏

דפנה לא היססה לרגע ולקחה על עצמה

בשתי ידיים את התפקיד.‏ בתקופה זו העשייה

שלה ושל חבריה לוועדה הייתה משמעותית

והביאה קול אחר לתושבי בת חפר.‏ הסיקור,‏

כמו המידע בעלון,‏ היה חשוב לה מאוד שידייק

וישקף נאמנה וללא משוא פנים וזה היווה אבן

דרך בעבודת הוועדה.‏

הליכתה של דפנה מאיתנו בטרם עת,‏ הינה

אבדה קשה בראש ובראשונה למשפחתה,‏

שכל כך הייתה חשובה לה וכך גם אבדה גדולה

לנו תושבי בת חפר ולי באופן אישי.‏

מבחינתי מה שסימן את דפנה ואת מה

שהביאה לכולנו מתחבר לאמירה של אמא

תרזה:‏ ‏"השאלה היא לא כמה אנחנו נותנים,‏

אלא כמה אהבה אנחנו מכניסים אל תוך

הנתינה שלנו"‏

יהי זיכרה ברוך .

www.bathhefer.net.il

8


תוכן פרסומי

הורשתם נכסים פנסיונים בצוואה ?

ייתכן שאתם בבעיה או יותר נכון היורשים שלכם עלולים להפסיד הרבה כסף!!‏

צוואה היא מסמך,‏ אשר באמצעותו

אדם יכול לקבוע מי יירש את רכושו

ואת נכסיו לאחר מותו.‏ ההחלטה

האם ומתי לערוך צוואה נתונה

לשיקול דעתו של כל אדם,‏ לפי

רצונו והשקפתו.‏

עצם עריכת צוואה מבטיחה כי

חלוקת הרכוש והנכסים תתבצע

‏"ביום שאחרי"‏ לפי ראות עינינו,‏

באופן שבו נבחר לערוך אותה ולחלק

את הרכוש והנכסים בין יורשנו,‏

אותם נוכל לבחור מראש ולא אלו הקבועים בחוק בהכרח.‏

במקרה בו החלטתו לערוך לצוואה כדי להבטיח את חלוקת הרכוש

והנכסים,‏ האם זה מספיק?‏ מסתבר שלא!!!!‏

חשוב לדעת שנכסים פנסיונים ובכללם:‏ קרנות השתלמות,‏ ביטוחי

חיים,‏ ביטוחי מנהלים,‏ קופות גמל,‏ וקרנות פנסיה,‏ אינם נחשבים

לחלק מהעיזבון לאחר פטירת המבוטח ולפיכך אינם ניתנים להורשה

במסגרת צוואה או צו ירושה.‏

נכסים אלה ישולמו ל"מוטבים",‏ קרי למי שהמבוטח רשם כ"מוטבים"‏

בחברה שבה מנוהלים הכספים שלו,‏ זאת ללא קשר למה שרשם

אותו עמית מבוטח בצוואתו ואם לא רשם צוואה,‏ ללא קשר ליורשיו

לפי חוק הירושה.‏

הנה כי כן אנו רואים שפעולה כה פשוטה ושגרתית,‏ שבה יכול כל

אדם מבוטח לעדכן את שמות ה"מוטבים"‏ לפי העדפתו מעת לעת,‏

יכולה להפוך למשמעותית מאוד לאחר מות אותו מבוטח.‏

אף על פי כן,‏ מדובר בפעולה שבד"כ אין מייחסים לה חשיבות ולאחר

מות המבוטח,‏ מתחילות הצרות,‏ שהרי גם אם אותו מבוטח ערך

צוואה ובה ציווה על רצונו המפורש בכל אשר יעשה ברכושו לאחר

מותו,‏ הרי שהדבר יהיה בלתי אפשרי כל עוד לא ציין אותו מבוטח

את שמות יורשיו גם בפוליסה שלו כ"מוטבים"‏ שלו.‏

מי הם ‏"מוטבים"?‏

‏"מוטבים"‏ יכולים להיות אדם אחד או יותר שרשם המבוטח בפוליסה

שלו.‏ בתוכניות לניהול כספי פנסיה וגמל שבהן ניתן לרשום ‏"מוטבים",‏

המבוטח יכול בעצם לרשום כל מוטב שירצה - ובלבד שיש לו תעודת

זהות או מספר של עמותה,‏ חברה או תאגיד.‏ כלומר,‏ שמבוטח יכול

לרשום כמוטב גם את מי שאינו נמנה על קרובי משפחתו.‏

מדובר בזכות ובלא בחובה,‏ קרי,‏ לא קיימת חובה לרשום ‏"מוטבים".‏

במקרה שלא נרשמו ‏"מוטבים",‏ הכספים יחולקו בהתאם להוראות

הצוואה ובהעדר צוואה,‏ יחולקו לפי חוק הירושה.‏

מי הם ‏"שארים"?‏

מי שמוגדר בחוק פיצויי פיטורין כידוע/ה בציבור וילד/ה מתחת

לגיל 18.

באם מדובר במבוטח ללא בן/בת זוג או ילדים יעבור הכסף להורים

שעיקר פרנסתם הייתה על כתפי הנפטר ולאחים ואחיות שגרו בביתו

של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו.‏

במקרה זה המבוטח לא יכול לקבוע למי ישולמו הכספים לאחר

פטירתו.‏

מתי מעדכנים ‏"מוטבים"‏ או ‏"שאירים"?‏

כל פעם שמשתנה הסטטוס האישי או המשפחתי.‏ העדכון אינו כרוך

בתשלום ויכול לחסוך הרבה עוגמת נפש והוצאות משפט יקרות.‏

אם התחתנתם,‏ התגרשתם,‏ התאלמנתם או להבדיל,‏ נוספו לכם

צאצאים נוספים ואתם רוצים שהם יזכו בכספי הביטוח הפנסיוני

שלכם,‏ דאגו לרשום אותם כמוטבים שלכם,‏ אחרת הכספים ילכו

למי שרשמתם אחרון.‏

החשיבות בעניין זה עולה בקרב מי שהתגרש והתחתן מחדש אבל

בפוליסה רשום בן/‏ בת הזוג הקודם וההוראה האחרונה שהתקבלה

היא זו שתופסת.‏

חשוב לדעת שאחרי שאדם הלך לעולמו לא ניתן לשנות את שמות

‏"המוטבים".‏

* האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.‏

המשרד של עו״ד האס-ארד דורג גם בשנת 2021 ע"י חברת .B.D.I וחב'‏ ,DUN'S 100

כמשרד בולט ומוביל במתן שירותים בתחום דיני המשפחה.‏

טלפון:‏ 052-7772352

אתר אינטרנט:‏ http://mishpacha-law.com

עלון בת חפר | פסח 9 2022


מסיבת פורים חובקת עולם

www.bathhefer.net.il

10


צילומים:‏ בועז לימן

עלון בת חפר | פסח 11 2022


פרויקט משלוחי מנות יישובי

במהלך חופשת פורים נציגות ונציגים ממועצת הנוער אספו 40 משלוחי

מנות וחילקו אותם בין משפחות היישוב.‏ כל משפחה העניקה משלוח

מנות וגם קיבלה משלוח מושקע כפי שהיא נתנה.‏

אל משלוח המנות הוצמד פתק עם שם וטלפון של המשפחה

שהעניקה אותו.‏

מועצת הנוער מאמינה בקשרים הקהילתיים ותורמת מידי פורים

בחיבורים הקהילתיים.‏

איך הם עשו זאת?!‏ הם ניהלו טופס מקוון להרשמה,‏

יצרו קשר עם כל המשתתפים,‏ אספו את משלוחי המנות,‏

מיינו אותם על פי כמות ההשקעה,‏ כדי שהילדים לא יתאכזבו חלילה,‏

דחפו קצת חטיפים ופרסים במשלוחי מנות שהיו צריכים עוד קצת

צבע וחילקו בכל רחבי הישוב שלנו.‏

תחום הנוער נוער

פורים,‏ טיולים,‏ אירועים ועוד...‏

עוז עדני

פורימון

במשך שבועות ארוכים,‏ עמלו חניכי וחניכות תנועות הנוער על

הפורימון הקהילתי שלנו.‏ הכנו שלטים,‏ סינכרון בין התחנות,‏ בחירת

הנושא,‏ התלבושות,‏ הניקיונות,‏ התכנים של התחנות והבנייה שלהן.‏

איסוף תרומות מספקים מהיישוב ומהעמק לטובת הגרלות,‏ שבהן

נאסף כסף עבור עמותת ‏"משאלת לב",‏ שמגשימה חלומות עבור

ילדים חולים במחלות מסוכנות.‏

הקמת עמדת תרומת שיער ומשלוחי מנות עבור חיילים.‏

ואז הגיע הרגע המיוחל,‏ עליו עמלו כל-כך קשה,‏ אבל ‏"מרפי"‏ כהרגלו,‏

לא מפתיע ובבוקר יום שישי ה-‏‎18/3‎ ירדו גשמי ברכה בתיזמון לא

כל-כך מוצלח.‏ החזקנו אצבעות,‏ דיברנו עם בורא עולם ואכן קיבלנו

3 שעות של הפוגה מהגשם.‏ ולשמחתינו,‏ הפורימון נחל הצלחה.‏

את הפרוייקט ניהל איתי רודני והוציא אותו לפועל בשיתוף פעולה

של הצוות שלו ממועצת הנוער.‏

יש לנו נוער מדהים בבת חפר.‏

אני רוצה להודות בראש ובראשונה לנוער שלנו.‏ שהביאו חשיבה

יצירתית שאפתנות,‏ נכונות,‏ התלהבות ודוגמא אישית.‏

כמובן לרכזי הנוער שמובילים בחזית - ירין שלף ואור קטרי רכזי הצופים,‏

שני דגן רכזת תנועת המד"צים ונועה זעירא רכזת בני עקיבא,‏ שניהלו

ביד רמה את הפורימון.‏

לעדן מיכל רכז הנוער,‏ שתיפעל את עמדות המזון והמכירה עם הצוות

המדהים שלו מבר חפר.‏

למורן ועידן שעזרו לנו בהיערכות ברמת ציוד האחזקה,‏ הג'ימבורי,‏

הכיסאות,‏ השולחנות ורכב האחזקה,‏ תיגבור פחים,‏ נקיון המתחם

לפני ובמהלך האירוע עצמו.‏

תודה להלית שרון,‏ הלית עצמון,‏ קובי ושחר סבן,‏ בכל הנוגע לרכש,‏

ביטולים,‏ הזמנות באתר פתיחת קופות,‏ עבודה עם מגוון ספקים וכדומה.‏

עדי אמזלג יו"ר הוועד,‏ עומרי צליל מנהל היישוב,‏ יניב פרי על הרוח

הגבית,‏ קרן קציר יו"ר ועדת הנוער החדשה שלנו,‏ מור יו"ר ועדת

תרבות,‏ גילי מנהלת הקהילה,‏ יניב גל,‏ פזית ולימור המדהימה על

התמיכה.‏ משה עמר על השיווק וכל מי שעוד לקח חלק מאחורי

הקלעים להיערכות לקראת האירוע.‏

ולכם קהילה יקרה שלנו - שבאתם לשמוח איתנו בחג הפורים,‏ לרקוד,‏

לשחק ולנשום קצת אווירה של פורים.‏

יש לנו נוער מדהים בבת חפר

מוזמנים ליצור איתנו קשר:‏

עוז עדני - מנהל תחום הנוער - 053-6211512

עדן מיכל - רכז הנוער - 053-7285208

נועה זעירא - רכזת בני עקיבא - 054-4220770

ירין שלף - רכז שבט הצופים - 052-8480294

www.bathhefer.net.il

12


מופע מד״צים

במוצאי שבת ה-‏‎19/3‎‏,‏ קרה משהו מאוד מיוחד באולם הספורט.‏

אחרי חגיגת הפורים היישובית,‏ תכנית המד''צים של בת חפר העלתה

את המופע השנתי שלה,‏ הפעם בנושא ה"קול בראש",‏ בשיתוף

פעולה עם מדריכי וחניכי תנועת המד''צים.‏

תמיד מחמם את הלב לראות את בוגרי תכנית המד''צים ממלאים

את השורות למעלה וצופים בגאווה בתנועה בה הם גדלו.‏

תודה לטל דניאלי שהקליט את השירים עבורינו.‏

תודה לעדי אמזלג,‏ יניב פרי ועוז עדני שבאו לקחת חלק איתנו במופע.‏

תודה להורים,‏ לבוגרים,‏ לאחים ולקהל המדהים שלנו שבא לצפות,‏

להנות לעודד ולפרגן לילדים.‏

והתודה הכי גדולה,‏ היא לכם - לחניכים היקרים שלנו!‏

שעבדו,‏ בנו,‏ צבעו,‏ עשו חזרות והיו ימים ולילות במתחם הנוער על

מנת שיצא המופע הכי טוב שהם יכולים להרים!‏

תודה לכל מי שלקח חלק ולכל מי שבא לצפות ולהנות

אוהבים,‏ משפחת המד״צים בת חפר

שני דגן ‏)המרכזת היוצאת של תכנית המד״צים(‏

טיול לחרמון

85 בני נוער,‏ 4 אנשי צוות,‏ מע"רית ו-‏‎2‎ נהגים יצאו ב-‏‎03:10‎ לפנות

בוקר לכבוש את החרמון!‏

אחרי נסיעה,‏ שהייתה מלווה בהרבה הפסקות פיפי הגענו בין הראשונים

לפסגה הלבנה,‏ כשמאחורנו 120 אוטובוסים.‏

כשעזבנו את ההר בשעה 13:10 האתר היה מפוצץ.‏ התור לפסגה היה

עמוס ואנחנו חזרנו הביתה בלי פקקים בזמן שהילדים התרסקו לישון.‏

תודה לכל הצוות המדהים שהיה איתי.‏

תודה שסחבתם ערימות של ממתקים וגזרים כדי שהילדים יכינו אנשי

שלג.‏ תודה שהתמודדתם עם תלונות מגוונות ויצרתיות.‏

תודה שידעתם להשיב בחיוך לילדים.‏

תודה לעדן מיכל רכז הנוער

לגל סקארביאנסקיס,‏ אמיתי גזית

ליוליה ול-‏‎2‎ הנהגים החמודים שישנו באוטובוס וחיכו שנחזור כדי

להיות רעננים בנסיעה בחזרה.‏

תודה לשני שם טוב מנהל המרכז הקהילתי

הלית שרון,‏ קובי ועומרי צליל על העזרה בכל הנוגע לרכש,‏ גביה,‏

ביטולים,‏ נהלים ותמיכה גבית.‏

וכמובן תודה למועצת הנוער על הטיול המצויין,‏ התכנון והשיווק.‏

לא יכולתי לבקש צוות מקצועי ומחויב יותר.‏

עלון בת חפר | פסח 13 2022


תחום הנוער נוער

דרוש/ה

לתחום הנוער בבת-חפר דרוש/ה עובד/ת במשרה מלאה המחולקת

באופן הבא:‏

50% משרה כרכז/ת תנועת המד''צים

50% משרה כרכז/ת תחום הנוער הישובי

- MINECRAFT בת חפר

הספינה הכי בטוחה,‏ היא זו שעוגנת בנמל,‏

אך לא לשם כך נועדו ספינות

הגדרת התפקיד:‏

‏•ניהול ותפעול לוגיסטי ואדמינסטרטיבי של תנועת המד"צים ותנועת

מד"צקידס בבת חפר.‏

‏•איתור ויצירת קשר אישי עם בני/בנות הנוער בישוב.‏ - out .reaching

‏•להוות כתובת ודמות חינוכית משמעותית בחייהם של כל בני/בנות

הנוער בישוב.‏

‏•גיוס חניכים וקשר רציף עם הוריהם.‏

‏•להוות חלק מצוות הנוער הישובי.‏

‏•הפקה של אירועי שיא וטיולים לאורך השנה ובחופשות.‏

‏•תפעול פרויקט ‏"בר חפר"‏ - מרכז פנאי בשעות הערב/לילה

‏)פעמיים בשבוע(.‏

‏•תפעול חדר המוסיקה של מתחם הנוער.‏

‏•תפעול פרויקט MINECRAFT" בת חפר".‏

‏•הנחיית פרלמנט הילדים של בת חפר.‏

‏•ניהול,‏ השתתפות,‏ ביצוע וליווי של מגוון פרויקטים נוספים שבאחריות

תחום הנוער.‏

הנכם מוזמנים להפליג איתנו לעולם חדש

כל יום ג'‏ - הקבוצות מתחברות יחד לשרת ה MINECRAFT

החניכים מבצעים משימות,‏ מקבלים פרסים ובונים יחד את בת חפר

הקבוצות נפגשות במתחם הנוער והחניכים עוברים פעילות במסגרת

מתווה הקורונה.‏

קבוצת ילדים ‏)ב’-ד’(‏

קבוצת נוער ‏)ה’-י”ב(‏

ניתן להצטרף לצוות החונכים שאחראים על הפרויקט.‏

ההשתתפות במפגשים וסיוע בפרויקט מוכר כמחויבות אישית ובגרות חברתית

לפרטים נוספים - מנחה הקבוצה:‏ עדן מיכל – 053-7285208

דרישות התפקיד:‏

‏•ניסיון בעבודה עם בני/בנות נוער,‏ רעיונות גדולים,‏ חשיבה יצירתית

ויכולת ביצוע.‏

‏•יכולת ללוות תהליך חינוכי ארוך טווח.‏

‏•”אש בעיניים”‏ ואורנטצייה חינוכית.‏

‏•ניסיון עם נוער בסיכון – יתרון.‏

‏•רישיון ורכב.‏

‏•עבודה בעיקר בשעות אחר הצהריים-ערב.‏

תנאי העסקה הולמים את העשייה החינוכית.‏

לשליחת קורות חיים ניתן ליצור קשר במייל:‏

rakaznoar@bathefer.net

בטלפון:‏ 053-6211512

www.bathhefer.net.il

14


טיול קיץ לאילת

מתי?‏

– 21.6-23.6 ימים ג’-ה’‏

איזה גילאים?‏

ח’-י”ב ‏)במסלולים מותאים(‏

ח’-י’‏ – מסלול צמוד לרכזים בלוז סגור

י”א-י”ב – מסלול לא צמוד לרכזים ובלוז פתוח

מה יהיה בטיול?‏

‏•ספורט ימי

‏•מסיבת יאכטה מטורפת

‏•בריכה ולינה באכסניית אנ”א

‏•שופינג

‏•על האש

‏•ביקור בפארק אתגרים!!‏

כמה עולה?‏

המחירים צפויים להיות באזור 950 ש”ח למשתתפ.ת ‏)מבת חפר(‏

המחיר איננו סופי!‏

למשתתפים מחוץ לישוב כרטיס לא מסובסד

תפתח ההרשמה באתר הישוב ב‎1.5‎

המועד האחרון להסדרת התשלום יהיה ב‎19.5‎

יהיה ניתן להסדיר במזומן / שיק / אשראי באתר הישוב עד 3 תשלומים

רק המשתתפים שיגיעו למפגשי ההכנה )2X( יוכלו לצאת.‏

– 23.5 ערב 1

– 30.5 ערב 2

לפרטים נוספים – עוז עדני מנהל תחום הנוער 053-6211512

שני דגן

רכזת תכנית המד''צים של בת חפר סיימה את תפקידה.‏

אנו מאחלים לה הרבה הצלחה בהמשך הדרך.‏

תודה על שנה של עשייה משמעותית,‏

המד''צים,‏ הנוער

ההורים ותחום הנוער

בת חפר.‏

הרשמה

מועד אחרון למילוי הטופס המקוון – 1.5 יום א’‏

במידה ויהיו מספיק נרשמים ליציאת הטיול

עלון בת חפר | ראש השנה 15 2021


בית ספר שדות

האקטון החלל החדש

נבחרת שדות במקום הראשון

בעידן החלל החדש,‏ החלל הפך לזירת פעולה עבור חברות פרטיות

המציעות שירותים שונים לתושבי כדור הארץ באמצעות תשתיות

חלל שונות – תשתיות שיגור,‏ תקשורת,‏ צילום וניתוח מידע ואף בניה

בחלל והפקת משאבים.‏ פעילות עסקית מתבססת על שיתופי פעולה

בין ספקים כאשר שירות אחד יכול לעיתים להתבסס על פעילות של

עשרות ספקי שירותים אחרים שבלעדיהם השירות לא היה מתאפשר.‏

התלמידים עברו למידה חווייתית בנושא החלל,‏ כאשר מי שמנחה

אותם בלמידה פרויקטנית זו הם תלמידי העתודה מדעית טכנולוגית

מקרית חינוך על שם דוד בן גוריון משכבות ז,ח,ט.‏

את נבחרת תלמידי ו׳ מבית ספר שדות ליוותה יפעת קסטרו.‏

אנו שמחים לשתף – שנבחרת שדות זכתה במקום הראשון!‏

נבחרת העתודה המדעית טכנולוגית של קרית בן גוריון מתחרה

השנה בתחרות על שם אילן רמון.‏ כחלק משלב שני של התחרות,‏

יצרה הנבחרת יום פעילות בסגנון האקטון לקהילה על פי בחירתם.‏

יום האקטון לבתי הספר היסודיים בעמק התקיים ב - 10.01.22

בנושא מיזמים בחלל.‏

כל בית ספר יסודי שלח קבוצת תלמידים המונה כ 15 ילדים,‏ התלמידים

היו משכבת ו',‏ תלמידים המתעניינים בחלל ומגוייסים ליום פעילות

ולתחרות בנושא חלל.‏

www.bathhefer.net.il

16


כיתה ה'‏‎1‎ ומחנכת הכיתה

סיגל ליפשיץ

משתפים בחוויות....‏

כיתתנו זכתה להשתתף בפרויקט ‏"משחקים הוגן,‏

מובילים לשלום"‏

מרכז פרס לשלום.‏ מביאים את המשחק ההוגן

למערכת החינוך!‏

שיתוף פעולה בין תלמידים – יהודים וערבים.‏

צוות מרכז פרס לשלום

יחד עם לבנת הפלר מנהלת ‏"שדות"‏

ומחנכות הכיתה סיגל ליפשיץ ולובנה.‏

מטרת הפרויקט חינוך לשלום באמצעות ספ ו ר ט ,

במסגרת התוכנית ילדי הכיתה נחשפים לחוקי

המשחק ההוגן,‏ נפגשים על מגרש הספורט עם

חבריהם מכיתה ‏"תאומה"‏ בבית ספר ‏"אל בוחראי"‏

בטייבה ועם המחנכת לובנה לסדרת פעילויות

משותפות,‏ לומדים לשחק ביחד כקבוצה אחת

ומאוחדת ובנוסף לומדים מילים בערבית/עברית

המשמשות אותם לתקשורת על המגרש ולשיח

חברתי.‏

האירוח ההדדי היה מלווה בארוחות בוקר משותפות

ונראה כי ממפגש למפגש הילדים העמיקו את

ההכרות החברות וההנאה המשותפת.‏

ארוחות בוקר משותפות יחד

עלון בת חפר | פסח 17 2022


בית ספר שדות

שבוע פורים בשדות

דלת מתחפשת,‏ פורימון בית ספרי,‏ משלוחי מנות ומעורבות קהילתית

״דלת מתחפשת״

תחרות הדלת המתחפשת המשיכה גם השנה.‏ וגם הפעם השקיעו

התלמידים והמחנכות בתחפושת מקורית עבור דלת כיתתם.‏

צוות השופטים שראה עד כמה התלמידים שותפים לתהליך במהלך

כל השבוע,‏ עבר מכיתה לכיתה וזכה לקבלות פנים מרגשות מהילדים

והמחנכות.‏

וכמו תמיד,‏ יש גם את אלופת האלופות - הפעם זכתה כיתה ו׳‎4‎ של

המחנכת ורד כהנא.‏ התלמידים חיפשו את הדלת ואת המרחב מסביב

לצ׳רלי וממלכת השוקולד והתמונות ידברו בעד עצמן.‏

מקומות שניים זכו בכל שכבה כיתה אחת:‏

ג׳‎2‎ של ענת כהן פיאדה עם כספיון

ד׳‎2‎ של קרן מוחני עם כארמל

ה׳‎3‎ של רונית גביש עם מיץ פטל

והיו עוד נפלאים ויפים וכולם זכו בממתק ומשחק קופסה כיתתי.‏

הגביע עבר ל-ו׳‎4‎ ויחכה לזוכים הבאים של תשפ״ג.‏

משלוחי מנות – משנים עולמות עם גן החלומות

בהתאם למסורת של השנים האחרונות,‏ גם השנה לקראת פורים

חיפשנו עמותות/ארגונים שלא פגשנו עד כה כדי לחשוף את הילדים

לאוכלוסיות וצרכים נוספים.‏

גן החלומות – הינו המרכז החינוכי הראשון בישראל לילדים המחלימים מסרטן.‏ הגן מאפשר

לכל ילד וילדה לחוות חווית ילדות נורמטיבית,‏ מגוונת ושמחה תוך צמצום הפערים עם בני גילם,‏

לשמור על הרצף החינוכי גם בתקופת מחלתם של הילדים ולאפשר להם להתפתח,‏ להתקדם

ולהשתלב בהמשך במערכת החינוך הרגילה.‏

התלמידים צפו בסירטון של הפרויקט וקיימו שיח כיתתי.‏

www.bathhefer.net.il

18


את חגיגות פורים חגגנו בשדות יום קודם - ואיזו חגיגה זו הייתה

השמש זרחה לה ברובו של היום,‏ אף טיפת גשם לא ירדה.‏ התלמידים והצוות נהנו להסתובב ברחבי ביה״ס,‏ לפגוש חברים ולהביט בתחפושות

היפיפיות האחד של השני.‏ צוות שדות הגיע כמעט במלואו - כולם יוצאי הישרדות 2022 והחגיגה החלה כבר מהשעה 7:30.

דוכני סוכר המתינו לילדים באהבה,‏ צילומי מגנטים תיעדו את כל מי שרצה,‏ ביתנים ותחנות הפעלה בכל הכיתות,‏ סטודיו צילום משגע בהפקתה

של לימור פלג המורה לאמנות,‏ הורים שהגיעו לעזור ולהפעיל תחנה ואפילו חיפזון וזהירון הכוכב הגיע בזכות אמא של איתמר - יפעה מימון

והילדים היו מאושרים.‏

פעילות קצרה בכיתות,‏ הרקדה נפלאה עם המון אביזרים שחולקו לרוקדים,‏ בניצוחה של איריס ברק והרקדה נפרדת לצעירים שלנו בניצוחה

של ענת דנגור ולסיום - טקס קצר בהנחייתה של ורד דרור והכרזה על המנצחים בתחרות הדלת המחופשת.‏

יום של שמחה לתלמידים ולצוות.‏

חזות בית הספר שדות

את פרוייקט צביעת המבנים הנמוכים של בית הספר בשיתוף עם

ועדת חזות הישוב התחלנו במהלך חופשת החנוכה.‏

הפרויקט הובל ע״י סימו איפראגן,‏ חבר הנהגת הורים - ועדת קשרי

קהילה,‏ בשיתוף יו"ר מוניציפלי מטעם ועד היישוב והאדריכלית

שמלווה את היישוב.‏

השבוע הסתיים הפרוייקט וזו ההזדמנות להוקיר ולפרגן.‏

תודה ענקית לרן נוימן שבנו תלמיד בבית הספר,‏ שהתנדב לבצע את

הפרויקט ודאג לביצועו המקצועי.‏

תודה למנהלת היישוב,‏ ועדת חזות היישוב והועדה המוניציפלית על

השותפות ומימון החומרים.‏

תודה לקבוצת ההורים שהתנדבו והגיעו היום לצבוע את העמודים.‏

ותודה ענקית לסימו על הובלת הפרוייקט והיישום.‏

פרוייקט ההמשך כבר בדרך ‏)צביעת המבנה הדו קומתי(-‏ מקווים

לראות הורים נוספים שיקחו חלק.‏

עלון בת חפר | פסח 19 2022


צעדת עמק חפר

צועדים שוב בעמק

סימה בורקובסקי

לאחר הפסקה של שנתיים וכחלק מהחזרה

לשגרה,‏ גם צעדת העמק חזרה ובגדול ונדמה

שלמרות האירועים הביטחוניים,‏ רבים מתושבי

העמק הצביעו ברגליים והגיעו לצעדה שעמדה

הפעם בסימן 90 שנים לעמק וגם בהעלאת

המודעות למאבק להחזרת התחנה באחיטוב.‏

יחד עם שתי חברות מהישוב ובתי הצעירה

שחר )13( התייצבנו ביום שישי ה-‏‎1.4‎ בשעת

בוקר מוקדמת כדי להתחמק מהחום שהיה

צפוי בהמשך היום.‏

האווירה הייתה חגיגית ובאמת היה מרגש

להגיע לנקודת הפתיחה,‏ שם קיבלנו כרטיסיה

שעליה שמות התחנות בהן תעבור הרכבת

בקו החדש שנבנה וחוצה את העמק אך

‏)שוב(‏ לא עוצר בו.‏ התחנה שהייתה מתוכננת

באחיטוב בוטלה בהחלטה מקוממת של שרת

התחבורה הקודמת מירי רגב ומתנהל מאבק

של התושבים לטובת החזרת התחנה.‏

מסלול הצעדה מתחיל כמובן במתחם החנייה

בעין החורש ועובר דרך פרדסי הקיבוץ.‏ לאורך

המסלול היו פזורות תחנות הפעלה שונות לצד

״תחנות הרכבת״ של המסילה המזרחית ובכל

תחנה שכזו היו פעילים שנקבו את הכרטיסיה

ועודדו את התושבים להגיע להפגנה ב‎29.4‎ .

זו מחאה ציבורית במיטבה ורבים מהצועדים

הביעו הזדהות עם המאבק.‏ אסור להמעיט

בכוח של לחץ ציבורי ואולי גם ההחלטה הזו

תשתנה לטובתנו בסופו של דבר.‏

בין התחנות המעניינות הייתה תחנת

אקופריקו,‏ שבה הנגישו את השימוש באנרגיה

ירוקה לצרכי היומיום כמו למשל תנור שפועל

על אנרגיית שמש ואופניים שמפעילים

קומקום חשמלי בעזרת דיווש.‏ תחנה מעניינת

נוספת הייתה תחנת שהופעלה על ידי הרלב״ד

ובה,‏ באמצעות משחקים מהנים,‏ העלו את

המודעות של הילדים לרמזורים ולחוקי תנועה

חשובים,‏ כמו זה שאסור לצאת לרכיבה ללא

קסדה.‏

כדי להנעים את זמן הצעידה נוגנו ברקע שירי

ארץ ישראל יפים ולאורך המסלול היו מכולות

שהציעו פרי הדר - קלמנטינות ותפוזים,‏

אולי כדי למנוע קטיף ספונטני של הצועדים

במסלול שעבר ממש לצד הפרדסים.‏

אנחנו צעדנו במסלול הקצר של 5 ק״מ אך

הוצע מסלול למיטיבי לכת של 10 ק״מ.‏

לקראת סוף המסלול הגענו לתחנה האחרונה

של הרכבת,‏ שבה לא נוקב הכרטיס כיוון

שזו תחנת אחיטוב שבוטלה והיה בה מיצג

- מתנפח רכבת ללא אפשרות לעלות עליו.‏

סיום המסלול היה בפינה פואטית וקסומה

במיוחד בבוסתן אלישע שהוקם לזכרו של

המשורר אלישע פורת שחי כל חייו בעמק.‏

על העצים נתלו כרטיסיות עם שיריו היפים

והיו גם פינות יצירה לילדים שבהם יכלו לצייר

ציורים ולצבוע בצבעי מים.‏

הרגשנו גאווה ושמחה על כך שלקחנו חלק

באירוע מהנה ומלא בתוכן משמעותי שחיבר

אותנו לעמק,‏ לנופיו ולהיסטוריה שלו.‏ אני

מקווה שנוכל לקחת חלק ולצעוד בצעדה

גם בשנה הבאה.‏

www.bathhefer.net.il

20


כביש במקום חורשה

סימה בורקובסקי

זה סיפור עם סוף עצוב וידוע מראש על טבע שמשלם מחיר כאשר

מדובר בשיקולים כלכליים.‏ רבים מאיתנו שעושים הליכות בשביל

ההיקפי עוברים לצידה של החורשה שנדמה לכולנו שתמיד הייתה

ותהיה חלק מהישוב.‏ פינת חמד כזו שאפשר ללכת דרכה ולהרגיש

שאנחנו בטבע.‏ היו ילדים שחגגו בה ימי הולדת,‏ היו גם כאלה שתלו

נדנדה על העץ ולי באופן אישי היא העניקה שלוות נפש.‏

לאחרונה הוקמה שם גדר שמחלקת את החורשה לשניים כאשר

למעשה מרבית העצים או אם לדבר במספרים 70- עצים - הולכים

להיכרת לטובת כביש שיעבור ממש מאחורי הבתים של רחוב בית

קשת והרחובות האחרים הגובלים בחורשה.‏ אותם דיירים שקנו בית

בישוב כפרי עומדים בפני העובדה הכואבת שכאשר ישבו במרפסת

יראו מולם כביש שבו עבור תנועה סואנת של רכבים.‏

הסוף עצוב מפני שההחלטה הוכרעה והכביש הוא עובדה מוגמרת.‏

היה מאבק של מעטים מול מועצה שפעלה כנראה מתוך שיקולים

כלכליים ולא שמה את טובת אותם תושבים לנגד עיניה.‏ אך החורשה

אינה רק של תושבי בית קשת,‏ האורן ובית זית.‏ אם הנושא היה מוצף

ועולה מוקדם יותר והמחאה הייתה חריפה יותר אולי היינו מצליחים

לשמור על פינת החמד הזאת שבעיני אין לה תחליף.‏

רון עמיחי,‏ אחד הדיירים שהיה מעורב בתביעה המשפטית כנגד סלילת

הכביש מספר שמדובר בתכנית שאושרה כבר בשנת‎2017‎ . ״לדעתי

ולדעת רבים הכביש היה יכול לעבור מחוץ לישוב,‏ דבר שהיה מצריך

תשלום לבעלי הקרקע הפרטית אותה היה צריך להפקיע לטובת

הכביש.‏ בעבר היו התנגדויות שבהן גם הועד הקודם וגם המועצה

היו מעורבים.‏ בסופו של דבר ההתנגדות לא התקבלה.‏ הבורר שעסק

בעניין גלגל את האחריות לפתרון הבעיה לידי המועצה וכיוון שהיה

מדובר בעלות גבוהה יותר הכביש נשאר שם.‏ היו לנו פגישות בנושא

גם עם ראש המועצה הקודם,‏ רני אידן וגם עם גלית שאול אך בסופו

של דבר העניין התמסמס.‏ נתנו לנו הבטחות אך כנראה הכוחות של

הבנייה ושל ההרחבה חזקים יותר והתוצאה היא שקבוצה קטנה של

אנשים משלמת מחיר גבוה בירידת ערך הבתים ופגיעה באיכות חייהם.״

קריאת נשים לרשת!‏

ולא הדיגיטלית,‏ אלא ״כדורשת״

כן,‏ זה קורה בבת חפר!‏

קבוצת כדורשת נשים מתאמנת

בכל יום ראשון במגרש הכדורסל הביתי.‏

אין צורך בניסיון קודם.‏

פשוט באות,‏ לומדות,‏ מתאמנות

ומשתפרות יחד כקבוצה.‏

מוזמנות להצטרף אלינו.‏

לפרטים נוספים:‏

יעל - 052-7035554

מרסלו - 054-5251315

איפה הדברים עומדים עכשיו?‏

״כרגע מהצד המשפטי אנו בדיונים על כמות הפיצויים אבל אני הייתי

שמח לא לתבוע ושישאירו לנו את החורשה.‏ אני מרגיש שהרדימו את

התושבים ושלפחות כרגע גם המועצה וגם הועד לא נלחמים בצד

שלנו אלא אנחנו תובעים את המועצה.‏ אם המחאה הייתה גדולה

יותר אולי היינו מצליחים להציל את החורשה אבל נראה שכרגע

מדובר בהחלטה שלא ניתנת לשינוי.‏ ישנה טענה שהיה ידוע מראש

שתהיה הרחבה בהיקף כזה לישוב אבל השטחים שמקיפים את בחן

היו שטחים חקלאיים כך שלא היה ברור שזה יהיה המצב״.‏

לסיכום,‏ כאשר אתם עוברים בשביל ההיקפי לצד העצים היפים של

החורשה ושומעים את ציוץ הציפורים תדעו שהמראה הפסטורלי הזה

עומד להשתנות לטובת כביש ומכוניות.‏ יום אחד נתעורר והחורשה לא

תעמוד שם ואולי נשאל את עצמנו למה לא נלחמנו יותר עבור העצים.‏

עלון בת חפר | פסח 21 2022


מועדון הגמלאים +60

מועדון הגימלאים עבר למשכנו החדש והוא פעיל

כל השבוע.‏

פעילות לגוף ולנפש -

שעורי יוגה צ'י קונג לגוף,‏ שעורי תנ"ך עם אייל

מזרחי,‏ הרצאות בתחומים שונים כמו ניתוחי אופי

לפי קוי היד,‏ עלילות ריגול ומצבם של חרדים אנוסים.‏

שפע של נושאים.‏

לקראת יום המעשים הטובים קיימנו פעילות

משותפת עם בנות בית עלמה וגולת הכותרת היא

הנתינה.‏

יש אצלינו במועדון חוג סריגה בו אנחנו סורגות

מוצרים שונים שניתנים לצדקה כמו שמיכות

לתינוקות,‏ סטים ליולדות לשחרור מביה״ח,‏ צעיפים

לניצולי שואה ותיקים לתליה על הליכונים לקשישים.‏

נשמח לקבל שאריות צמר.‏

כמו כן המועדון פתוח פעמיים בשבוע למשחקים.‏

המועדון פעיל ושוקק חיים כל השבוע כדאי לבוא

לבקר ולהתרשם.‏

תולעת ספרים

קרן ויצמן

חג הפסח מסמל בין היתר את היציאה מעבדות לחירות,‏ לכן בחרתי

להמליץ על שני ספרים בהם עולות שאלות רבות לגבי משמעות

חירותו של האדם.‏

הספר ‏"באהבתו אותה"‏ מאת חוה עציוני-‏

הלוי,‏ מבוסס על הסיפור המקראי עליו גדלנו

כולנו,‏ בו יעקב נאלץ לעבוד אצל לבן במשך 14

שנים על-מנת לזכות ברחל אהובתו.‏ אלוהים

מבטיח ליעקב,‏ שהוא יזכה להרבה בנים והוא

‏)יעקב(‏ נחוש לגרום להבטחה זו להתקיים,‏ גם

אם בדרך,‏ הוא יפגע ברחל אהובתו,‏ שאינה

מצליחה להרות לו.‏ ‏"במשחק הגברי המפותל

הזה,‏ הנשים הן כלים על לוח משחק.‏ אין להן

מעמד והחוק אינו מגן עליהן.‏ ודווקא משום כך רחל ולאה,‏ יחד עם

השפחות שלהן,‏ זלפה ובלהה,‏ מחליטות לעצב את גורלן במו ידיהן.‏

בתבונה ובסבלנות,‏ יחד ולחוד,‏ הן רוקמות את עתידן - שהופך להיות

עתידו של בית ישראל."‏

בעלילה מסעירה וסוחפת,‏ משמיעה הסופרת באומץ וברגישות את

קולן המושתק של אמהות השושלת שלנו.‏

‏"הנזיר היהודי"‏ הוא הרומן ההיסטורי הרביעי

שכתב הסופר והמשורר אילן שיינפלד,‏ שהרחיק

הפעם עד צ'ילה ופרו,‏ בכדי להעלות באוב את

פרשת חייו הנשכחת של פרנציסקוס מלודנדו

דה סילבה - הנזיר היהודי.‏

פרנציסקוס נולד בצ'ילה בתקופת האינקוויזיציה

הספרדית.‏ בילדותו,‏ גילה לו אביו,‏ שהוא יהודי

נסתר,‏ האנוס לקיים את מצוות היהדות בהיחבא.‏

הגילוי הזה וניסיונו של פרנציסקוס לשחזר את

אמונת אבותיו,‏ קורעים את חייו ואת חיי משפחתו.‏ ‏"אנחנו,‏ הקוראים,‏

משמשים עדים אילמים לסיפורו בעוד הוא פורש אותו בפני אב בית

הדין בבית הכלא של האינקוויזיציה."‏

בספר נפרשת בפנינו עלילה מלאה במחוות התעלות,‏ תשוקה,‏ חמלה

ויופי של אדם המיטלטל בין אהבתו לאמונתו.‏

מאחלת לכולנו,‏ שנזכה תמיד להיות בחירות ולהוקיר עליה תודה,‏ כי

היא לא מובנת מאליה.‏

חג חירות שמח ואביב פורח לכולם.‏

קריאה מהנה.‏

www.bathhefer.net.il

22


פינת המתכונים

הלזניה המפורסמת של

דפנה שחר ז״ל

‏)במילותיה(‏

אז מתחילים ברוטב שזה הכי חשוב.‏

אפשר 2 קופסאות שימורים עגבניות מרוסקות,‏

או רוטב עגבניות ללזניה למהול במים

להגיע לכמות של 4-5 כוסות.‏

לשים על האש הקטנה ולתבל.‏

אורגנו,‏ בזיליקום,‏ שום,‏ פלפל,‏ חצי כפית סוכר

‏)למנוע חמוציות(,‏ מלח,‏ ורסק עגבניות.‏

לתת לזה להתבשל על הגז 10 דקות.‏

להריח ולטעום ולראות אם בא לך להוסיף עוד משהו.‏

אני אוהבת לקחת את המוט בלנדר ולהפוך את

זה לרוטב חלק.‏

לזניה:‏

תבנית 30/20 בערך.‏

עם מצקת של מרק שמים 2 מצקות מהרוטב על

תחתית התבנית.‏ ומעל עלים של לזניה.‏

על עלי הלזניה שוב 2 מצקות,‏ חצי קוטג׳ מחולק

לארבע,‏ וגבינת פרמזן וגבינה צהובה.‏ ושוב עלים.‏

בסוף סוגרים עם עלים ועליהם רוטב.‏

מכסים עם נייר כסף ואופים כחצי שעה בחום של

180. אז מוציאים מפזרים גבינות מחזירים עד

שהמים פחות או יותר נעלמים והלזניה שחומה.‏

עוגה לפסח

של גאולה ויצמן ‏)חמותי ז"ל(‏

קרן וייצמן

מאז שחמותי האהובה ‏)ולא בציניות(‏ הלכה לעולמה,‏ ניסיתי למצוא

את המתכון לעוגה הזו,‏ שהפכה ל"עוגת הבית"‏ המשפחתית גם לא

בפסח.‏ יש לי רק חלק מהמתכון המקורי שכתוב בכתב ידה המיוחד

ובפעם שניסיתי לשחזר אותו זה לא ממש הצליח...‏ לשמחתי,‏

הסתבר לי שאמא שלי לקחה את המתכון מגאולה ופתאום הוא

נגלה לה,‏ לפני כשבוע כשערכה סדר במתכונים.‏

והרי הוא לפניכם:‏

החומרים:‏

100 גרם קוקוס טחון

100 גרם פרג טחון

100 גרם שוקולד מריר מגורר בפומפייה

½1 כוסות סוכר

6 ביצים מופרדות לחלבונים וחלמונים

3 כפות קמח מצה לעוגות

1 שקית אבקת אפייה

1 שקית סוכר וניל

2 כפות שמן

אופן ההכנה:‏

לשמן תבנית עגולה בקוטר 26.

להקציף במיקסר 6 חלבונים עם כוס סוכר עד שנהיה קצף

קשיח.‏ להניח בצד.‏

בקערה נפרדת להקציף את החלמונים עם חצי כוס סוכר +

שקית סוכר וניל ולהוסיף 2 כפות שמן.‏

לקחת קערה נוספת ולערבב בה את כל החומרים היבשים:‏

קוקוס,‏ פרג,‏ שוקולד מריר שגררתם בפומפייה,‏ אבקת אפייה

וקמח מצה.‏ אחרי שערבבתם היטב,‏ הוסיפו את התערובת

היבשה לחלמונים ‏)הצהובים(‏ והמשיכו לערבב היטב.‏

עכשיו,‏ תתכוננו לעבוד בעדינות,‏ כי את התערובת הזו צריך

להוסיף בתנועות קיפול עדינות לקצף שהכנתם בהתחלה

מהחלבונים)הלבנים(.‏

קפלו לאט ובסבלנות עד שיתקבל מרקם אחיד.‏

מיזגו לתבנית המשומנת והכניסו לתנור לחום בינוני למשך כחצי

שעה.‏ בדקו בעזרת קיסם שתנעצו במרכז העוגה – אם הוא

יוצא יבש,‏ זה סימן שהעוגה מוכנה.‏

* המתכון של העוגה הוא פרווה,‏ כך שניתן להתענג איתה בסיום

הסדר ליד כוס תה עם נענע.‏

בתיאבון!‏

עלון בת חפר | פסח 23 2022


nip doggy dog

- טיפוח ותספורות לכלבים

שיינה

nip doggy dog

טיפוח ותספורות

לכל סוגי הכלבים

טיפוח גורים

דילול לכל הגזעים

ניקוי אוזניים

ריקון בלוטה אנאלית

גזיזת ציפורניים

מקלחת יסודית

054-555-8118

חבצלת 32, בת חפר

קופון - 10% הנחה למגיעים עם המודעה

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!