27.11.2021 Views

AlonBH-2021-11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

זמן בת חפר

עלון בת חפר • גליון • 266 חנוכה 2021

צילום:‏ זיסו


דבר המערכת

קוראים יקרים,‏

‏"וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון

האור מן החושך"‏ ‏)קוהלת ב'‏ יג'(‏

בחודש כסלו חוגגים את חנוכה,‏ החג שמציין מאורע היסטורי

שהתרחש לפני כ-‏‎2200‎ שנה – שחרור בית המקדש מידי

היוונים.‏

חנוכה הוא חג של פליאה וקסם.‏ סיפור החג מופלא:‏ ניצחון

החשמונאים המעטים על הצבא היווני החזק ונס פך השמן

שהספיק לשמונה ימים במקום ליום אחד.‏

חנוכה הוא גם חג האור.‏

האור מובן מאליו בעינינו,‏ אבל ההתעמקות בו מגלה את

קסמו.‏ האור הוא הבריאה הראשונה של אלוהים,‏ ולא

בכדי.‏ אור השמש הוא מקור האנרגיה הראשוני של כל החי

והצומח של עולמנו.‏ השפעותיו המופלאות של האור אינן רק

גופניות,‏ אלא גם נפשיות.‏ בגלל תכונותיו החיוביות האור הוא

סמל לטוב ולשמחה.‏

אנו מדליקים נרות חנוכה כדי לפרסם את ניסי חנוכה.‏ חז"ל

לימדו שאין לנו רשות להשתמש באור הנרות,‏ אלא לראותם

בלבד.‏ אולי דווקא כאשר אנחנו רק רואים,‏ אנו יכולים

להעמיק את הראייה שלנו ולהרחיבה.‏ ואולי לראותם בלבד

פירושו לראות ולהקשיב בכל הגוף,‏ בתחושות ובחושים שלנו

ולהתנתק לזמן מה מהעולם הסובב אותנו.‏

ועדת עלון מאחלת לכל קהילת

בת חפר אור,‏ שמחה וניסים.‏

ומזמינה אתכם להצטרף לועדת עלון.‏

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ד ה - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 08:00-12:00

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

■ פח חום

ימי רביעי

יש להתעדכן לגבי שעות פתיחת הדואר ואיסוף

החבילות.‏

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

בעלי ניגררים/קראוונים המעוניינים לחנות את

הנגרר שלהם בשטח שהישוב יקצה לכך,‏ על מנת

לפנות חניות,‏ יוכלו לקבל מוט לקשירת הנגרר

ובמקום תהיה מצלמה.‏

המעוניינים מתבקשים לשלוח בקשה למייל:‏

yardena.ben@gmail.com

עם שם ומספר טלפון

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל

תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

זנב בת חפר

שמחים להזמין את כולכם לחנות שלנו במרכז המסחרי

051-211-2236

מבצעים ומתנות שוות במיוחד לתושבי בת חפר

077-490-2900

עלון בת חפר | חנוכה 3 2021


אור גדול

להביא את האור לילדים עם צרכים מיוחדים

סימה בורקובסקי

ישנם ילדים שעבורם מפגש עם חברים,‏ משחק קלפים או פשוט

שיחה על מה שעבר עליהם היום,‏ הם לא דבר מובן מאליו.‏

במרכז הנוער בבת חפר מתקיימת כבר שנתיים תכנית מיוחדת

בשם ‏"ניש"ה"‏ ‏)נוער ייחודי משולב בהצלחה(.‏ במסגרת התכנית

מתקיים מפגש שבועי של חונכים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

שבו מעניקים לילדים את מה שהם זקוקים לו יותר מכל - אוזן קשבת,‏

קבלה והרבה אהבה.‏

‏"התכנית מיועדת לילדים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה וילדים

בעלי קשיים חברתיים ולכן הדגש במפגשים הוא על הצד החברתי

ולא הדידקטי",‏ מספרת שני דגן,‏ המרכזת את הפרויקט כחודשיים.‏

‏"כיום ישנם ארבעה חניכים וחמישה חונכים בפרויקט אך בתחושה

שלנו,‏ במפגשים יש אווירה של מפגש חברים ולא של חניך וחונך,"‏

היא מבהירה.‏

‏"התכנית מוכרת עבור מחוייבות אישית כהתנדבות בקהילה,‏ אך הרבה

מהמתנדבים כבר בי"ב והם ממשיכים להגיע ולהתנדב בגלל הקשר

עם הילדים.‏ עבור אותם ילדים מדובר לעיתים במפגש החברתי היחיד

שיש להם.‏ הם מגיעים בשמחה למרכז בידיעה,‏ שיש מי ששמח לראות

אותם,‏ ובמהלך המפגש מספרים על עצמם ומה שעבר עליהם בבית

ספר.‏ במרכז הם מרגישים שיש להם עם מי לדבר".‏

מה התגובות שאתם מקבלים מההורים?‏

‏"ישנו קשר רציף עם ההורים דרך קבוצות הוואטסאפ.‏ גם עבורם זו

הקלה שהם לא לבד בסיטואציה ושיש להם עם מי לדבר.‏ בהתחלה

היו ילדים שחששו להגיע אבל אחרי הפעולות הראשונות הם הבינו,‏

שזה מקום שמקבל אותם כמו שהם ללא שיפוט או דעה קדומה.‏ גם

ההורים מספרים לי ש"הילד חזר מאושר היום".‏ הם רואים את הילד

אחרי הפעילות ועד כמה המפגשים משמעותיים ואפקטיביים עבורו.‏

בסופו של דבר החונכים לא עוברים איזו הכשרה מיוחדת ואין פן טיפולי

למפגשים.‏ הם בסה"כ ילדים בגיל י'-י"ב ואין ביכולתם לפתור בעיות,‏

אך כולם באים בגלל הרצון לעזור לזולת.‏ חשוב לציין שכל החונכים

מבת חפר,‏ אבל היו לנו חניכים גם מגן יאשיה ואמץ".‏

כל אחד מהילדים הוא עולם ומלואו

גל קייטסקי,‏ כיום בכיתה י"ב,‏ מתנדב בפרויקט כבר שלוש שנים ועבורו

מדובר בהתנדבות מאוד משמעותית,‏ שבה ניתנה לו הזדמנות ללמוד

דברים חדשים ולהכיר את עולמם של הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.‏

‏"ההתנדבות בתכנית העניקה לי הבנה טובה יותר של אנשים על

הרצף האוטיסטי ואפילו שהחשבתי את עצמי כאדם רגיש עוד

קודם,‏ למדתי הרבה מהמפגש עם החניכים.‏ כיום אני סבלני יותר,‏

למדתי להרגיע אותם כשהם לחוצים ולחכות אם צריך.‏ לא לוותר

מצד אחד אבל להיות רגיש יותר.‏ בנוסף,‏ אני יודע שהפכתי להיות

דמות משמעותית עבורם ולכן הם תמיד יכולים לפנות אלי,‏ גם לא

במסגרת התכנית.‏ למשל,‏ אני לומד בבית הספר עם אחד הילדים,‏

ותמיד אני עוצר ומדבר איתו ושואל לשלומו".‏

כיצד התחלת להתנדב בתכנית?‏

‏"מאיה רוזן,רכזת הנוער באותה תקופה,‏ הכירה את אחי וחשבה

שהפרויקט יוכל לעניין אותי וכך התחלתי להתנדב יחד איתה ועם

חברה נוספת.‏ בתחילה היו רק שני חניכים והיינו נפגשים במתנ"ס

ובעיקר שיחקנו איתם במשחקי קופסא שגילינו שהם אוהבים מאוד.‏

כיום,‏ כשיש לנו כוח גדול יותר של מדריכים,‏ יש באפשרותנו להעניק

לכל חניך תשומת לב גדולה יותר ולהתאים את הפעילות לרצונו של

החניך.‏ לדוגמה,‏ יש חניך שאוהב מאוד כדורסל,‏ אז יצאנו לשחק פעם

אחת מחוץ למרכז הנוער והוא נהנה מאוד.‏ לפעמים אנו משחקים

פינג פונג אבל בעיקר אנחנו שם כדי לתת.‏ יותר מהכל זה מרגיש לי

כמו מפגש חברתי,"‏ הוא מסביר.‏

‏"החניכים לא מרגישים שהם במסגרת,‏ אלא פשוט במקום שבו

אוהבים אותם.‏ בשל ההיכרות ויחסי האמון עם המדריכים הם מדברים

בחופשיות על עצמם וגם מבקשים מאיתנו את סוג הפעילות שברצונם

לעשות.‏ אני יודע שהמדריכים שיש בפרויקט מאוד מחוייבים והם

ימשיכו את הדרך גם לאחר שאתגייס ולא אוכל להמשיך להתנדב

במרכז.‏ אני מקווה שגם לאחר הגיוס אוכל לבוא ולבקר אותם במרכז

ולשמור עימם על קשר".‏

לפרטים נוספים ולהתנדבות בתכנית אפשר לפנות לשני דגן

בטל:‏ 053-5557120.

www.bathhefer.net.il

4


תוכן פרסומי

גירושין בהליך גישור:‏ תהליך הגירושין המתקדם

שיחסוך לכם כסף והרבה מעבר לכך

הליך הגישור מהווה דרך עדכנית ומודרנית לנהל את תהליך הגירושין ללא מלחמות.‏

עו"ד ומגשרת לגירושין אילנית האס-ארד,‏ מפרטת את יתרונות הליך הגישור,‏

החיסכון הכספי המהותי וההשפעה החיובית ארוכת הטווח שלו על בני המשפחה

דניאל דותן

במאה ה-‏‎21‎‏,‏ כולנו כבר נחשפנו בדרך

זו או אחרת למונח הגישור אשר

מטרתו להוביל את בני הזוג ליישוב

הסכסוך ועריכת הסכם גירושין

כולל,‏ ללא צורך בניהול הליכים

בבתי המשפט.‏

הליך זה מאפשר לבני הזוג לקבל

החלטות משותפות בכל הנושאים

והמחלוקות הקשורים בגירושין,‏ מחוץ

לכותלי בית המשפט"‏ אומרת עו"ד

ומגשרת לדיני משפחה,‏ אילנית האס-ארד,‏ ‏"המגשר עובד יחד עם

בני הזוג דרך כל העניינים הרלוונטיים,‏ החל מאופן פירוק הנישואין

עצמם,‏ דרך חלוקת רכוש והכספים ועד להסדרי השהות עם הילדים.‏

בכל מקום בו יש מחלוקת ביניהם,‏ תפקידו של המגשר להציע פתרונות

יישומיים כדי להתגבר עליה ולהגיע להסכמות".‏

מה היתרון בגירושין בדרך של גישור?‏

‏"על אף שהכי קל לפנות למלחמות ותביעות בבתי המשפט ולתת

לשופט להכריע בהן,‏ המלחמות הללו הרסניות גם לבני הזוג וגם

לילדיהם.‏ במאבקים מתמשכים בין בני זוג,‏ הנזקים הנפשיים והכלכליים

- הרסניים ביותר וההשלכות בלתי נתפסות.‏

‏"הליך הגישור מהווה פתרון אולטימטיבי ליישב סכסוכים בדרכי שלום

ונועם כחלופה לתביעות הדדיות בבתי המשפט תוך הליך משפטי

רווי אמוציות,‏ ארוך ויקר.‏ באמצעות המגשר,‏ בני הזוג פותרים את

המחלוקות ביניהם תוך שהם לוקחים אחריות מלאה על החיים שלהם

והם אלו שמקבלים בסופו של דבר את ההחלטות בכל העניינים

המשותפים להם",‏

מהו תפקיד המגשר בתהליך גישור לגירושין?‏

‏"תפקידו של המגשר מאתגר ומורכב ויש לו אחריות רבה.‏ עבודת הגישור

מצריכה ריכוז גבוה מאוד,‏ ומלבד הבנה מקצועית בדיני המשפחה

והפסיקה עליו להבין את הרובד הפנימי של הסכסוך שלפניו - כל

מה שנמצא ‏'מתחת לפני השטח'‏ ולאו דווקא מה שנאמר.‏ על המגשר

לזהות גם את מה שמפריע ולא נאמר,‏ כדי להוביל את הצדדים למצוא

פתרונות מדויקים,‏ יעילים ופרקטיים עבורם בכל מחלוקת ואי הסכמה.‏

‏"אני מקדמת הליכי גישור מאז שפתחתי את משרד עורכי הדין ‏)עוד

בטרם חוקק החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה(.‏ זאת מתוך

הבנה ברורה לכך שהליך הגירושין טעון ורווי בהמון אמוציות ומפך

נפש שיש להם מחירים כבדים,‏ תרתי משמע,‏ ומתוך הידיעה שניתן

להתגרש בדרך אחרת ולא בהתכתשויות בערכאות המשפט".‏

כיצד נעשה תהליך הגישור המתקדם?‏

‏"בכל סכסוך משפחה המתגלגל לפתחי,‏ תחילה אנסה לקדם הליך

מו"מ ו/או גישור עם הצד שכנגד בכדי להביא את בני הזוג להסכמות,‏

ובתוך כך לייתר את ניהול ההליך בערכאות המשפטיות.‏ זה במפורש

עושה את ההבדל.‏ לא רק בשלב בו מתנהל הליך פירוק הנישואין

אלא גם ובעיקר ‏'ביום שאחרי'‏ והאופן שזה ישפיע על כל אחד מבני

הזוג והילדים לאחר הגירושין.‏

‏"למגשר טוב צריך שתהיה ראיה רוחבית מקיפה.‏ עליו לראות מול עיניו

את התא המשפחתי כולו - לשים דגש על טובת הילדים הספציפיים

שלא נמצאים בהליך הגישור פיזית.‏ עליו לטפל בהתנגדויות של בני

הזוג על ידי מתן דרכים פרקטיות לפתרונות,‏ להיות מקצועי ובקיא

בתחום הגישור בו הוא פועל,‏ להיות לא שיפוטי,‏ ולהבין היטב את

המטריה.‏ מגשר צריך להיות אמין עם יכולת שיקוף ברורה,‏ אינטליגנציה

רגשית גבוהה,‏ הכלה,‏ הקשבה,‏ ויצירתיות.‏ עליו להיות ממוקד ואמפתי,‏

כיוון שבשלב הזה שבו בני הזוג בתוך החדר וידוע להם שההליך הוא

וולונטרי,‏ מאוד קל ‏'לשבור את הכלים'‏ .

‏"לאחר שבני הזוג הגיעו להסכמות בכל המחלוקות וחתמו על הסכם

הגירושין שאני עורכת עבורם,‏ אני מגישה בשמם בקשה לערכאה

המשפטית המוסמכת לאישור ההסכם.‏ אני נוהגת ללוות את בני הזוג

לדיון בבית המשפט לאישור ההסכם.‏ שם אני משמשת גורם מתווך

למענה לשאלות השופטים,‏ לצד מתן תמיכה וסיוע לבני הזוג בתהליך

כדי שלא יעברו זאת לבד".‏

עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ עוסקת בתחום עריכת דין וגישור לענייני

משפחה וירושה,‏ מזה כעשור.‏ לפני כן,‏ שמשה בתפקידים בכירים

בעולם התקשורת,‏ ובמהלך הגירושין שחוותה היא עצמה,‏ הבינה עד

כמה חשוב שיהיה לצדך מגשר מנוסה ומוסמך שיידע לנווט את בני

הזוג למציאת פתרונות מהירים ואפקטיביים בזמן קצר.‏

המשרד של עו״ד האס-ארד דורג גם בשנת 2021 ע"י חברת .B.D.I וחב'‏ ,DUN'S 100

כמשרד בולט ומוביל במתן שירותים בתחום דיני המשפחה.‏

טלפון:‏ 052-7772352

אתר אינטרנט:‏ http://mishpacha-law.com

עלון בת חפר | חנוכה 5 2021


בקהילה

ראיון עם מור מטק - יו״ר ועדת תרבות

ירדנה הראש

אחרי שכנועים לא מעטים .... הצלחתי לקבוע פגישה עם מור - יו"ר

ועדת תרבות.‏ היה בי סוג של התרגשות - אחרי הכל,‏ יו"ר ועדת תרבות

הראשונה של הישוב ‏)אני(‏ מראיינת את יו"ר ועדת תרבות הנוכחית.‏

תודו שיש מקום להתרגשות.‏

פגשתי אישה מתוקה שטוב הלב שלה ניבט מעיניה.‏

מור בת 40, נשואה לעמית ואמא לשלושה ילדים.‏

היא מעצבת פנים במקצועה.‏ היא אישה מתוקה,‏ טובת לב וצנועה,‏

שמאמינה בעשיה אמיתית,‏ ולא בדיבורים,‏ ולכן התקשתה בתחילה

לשתף פעולה עם הריאיון.‏ לאחר שכנועים די רבים,‏ הצלחנו להיפגש,‏

וההתרגשות של שתינו הורגשה באוויר.‏

איך הגעת לועדת תרבות?‏

לועדת תרבות הגעתי בזכות אילן לויים ‏)היו"ר בדימוס של הנהגת

הורים בבית ספר ‏"שדות"(.‏ אילן שהיה אחראי על העדלידע,‏ והכיר

אותי דרך הנהגת ההורים,‏ ביקש ממני עזרה בהקמת האירוע.‏ יד ביד,‏

הרמנו את העדלידע,‏ משלב התכנון הראשוני ועד ההוצאה לפועל.‏

כך התאהבתי בעשייה התרבותית הקהילתית והחלטתי שאני אהיה

בועדת תרבות.‏

מאז אותו אירוע,‏ מור וחברותיה לועדת תרבות ‏)דיקלה האק,‏ אורלי

קלדרון,‏ הילה גרינברג,‏ טל קדוש,‏ יעל טרייסטמן,‏ מורן דרעי,‏ רעות

גמליאלי,‏ ענבל אהרון,‏ הדס לימן,‏ ולילך שבח(,‏ תורמות מזמנן החופשי,‏

ויחד חושבות,‏ מתכננות ומוציאות לפועל עשרות אירועי תרבות לכל

הגילאים ביישוב.‏

מהו ה"אני מאמין"‏ שלך?‏

אני מאמינה ב ק ה י ל ה!‏

אני יכולה להגיד לכם שרוח הוועדה הנוכחית והאג'נדה שלנו היא

הרבה יותר קהילתית ממה שחווינו עד כה.‏ אני באה בגישה של ‏"בואו

לא נאכיל את הקהילה בכפית"‏ אלא בואו אתם הקהילה ונעשה ביחד.‏

כשהייתי קטנה,‏ וגדלתי ביישוב יובלים שבצפון,‏ כולנו עשינו ביחד.‏

כל אחד תרם מזמנו,‏ מכישרונו,‏ וכך הרגיש סיפוק הרבה יותר גדול

כשהאירוע היה יוצא לפועל.‏

זה מהלך מאוד קשה,‏ צריך ללמד מחדש את הקהילה מהי קהילתיות

ולהכניס רוח התנדבות.‏

לדוגמא - באירוע של איתי אנגל,‏ יכולתי ללכת לקנות עוגה לפינת

הקפה,‏ אבל אם הייתי עושה זאת הייתי מחטיאה את המטרה

הקהילתית.‏ הרעיון הוא - לחזק את תחושת השייכות למקום,‏ את

הביחד ולכן,‏ העוגות המוגשות,‏ הן פרי ידם של מתנדבים מבת חפר,‏

שנהנים לפנק את הקהל שמגיע להרצאה,‏ ולא עוגות קנויות.‏

אני מאמינה שצריך ליצור פעילויות ואירועים בעצמינו ולאו דווקא,‏

כאלה הנצרכים בכס .

במהלך חודש אוקטובר קיימנו כמה וכמה אירועים קהילתיים,‏ שלא

הצריכו הפקה מורכבת או עלויות מטורפות:‏

ערכנו את השוקידס,‏ שוק הילדים של בת חפר,‏ בו הגיעו קרוב ל 60

משפחות והקימו דוכנים של צעצועים,‏ דברי יד-שניה ומזון.‏ הילדים

נהנו בטירוף,‏ והערך החינוכי של ליצור בעצמך,‏ ולהרוויח כסף,היה ענק.‏

www.bathhefer.net.il

6


כמו כן,‏ אנחנו עורכים אחת לכמה חודשים קבלת שבת קהילתית,‏

בה כל משפחה מגיעה עם נישנושים,‏ ופשוט מבלים שעתיים שלמות

עם מוזיקה ואווירה קהילתית.‏

קבלת השבת האחרונה הייתה בסימן ג'אם סשן.‏ היה מרגש לראות

את חברי הקהילה מתאחדים,‏ מנגנים ושרים יחד.‏ הרעיון הוא,‏ שבכל

קבלת שבת יהיה נושא אחר.‏

מה תאמרי לסיום?‏

בלב שקט אני יכולה להגיד,‏ שלאט לאט אנחנו חוזרים להיות ישוב

קהילתי.‏ נהיה פה מעניין,‏ עשיר ומהנה,‏ והכל מבלי לצאת רחוק מהבית.‏

מה מתוכנן להמשך?‏

בחודש נובמבר ובחודש דצמבר,‏ צפויים לנו אירועים רבים ומעניינים:‏

‏•סדנת בישול בירה,‏ עם בילי תושב היישוב,‏ שבה ילמד את תושבי היישוב

כיצד להכין את הבירה האהובה עליהם בעצמם,‏ באמצעים ביתיים.‏

‏•מסיבת סילבסטר ענקית!‏ הפקה מושקעת ומיוחדת לכבוד השנה

החדשה.‏

‏•מנוי הצגות ילדים,‏ מבית אורנה פורת והתיאטרון הישראלי - מידי

חודש יוכלו ילדים בגילאי 5-8 לצפות בהצגות הטובות ביותר בארץ,‏

מבלי לצאת מבת חפר!‏

‏•שעות סיפור מומחזות לקטנטנים,‏ בשיתוף ספרית בת חפר,‏ ושרינה

הספרנית.‏

‏•מפגש נשים בחופשת לידה - מפגש אחת לשבוע,‏ עם קפה ועוגה,‏

לנשים שרוצות להתאוורר מעומס היומיום עם תינוק חדש בבית,‏

לשתף בקשיים,‏ להתייעץ,‏ להכיר בנות נוספות באותו מצב שלהן

ולשמוע הרצאה מעניינת הקשורה להורות,‏ לילדים,‏ ולנשים בכלל.‏

‏•קבוצת משפחות מטיילות - קבוצה של משפחות שמתאחדות

ומטיילות יחד בשבת בבוקר,‏ בכל מיני אתרים ברחבי הארץ.‏

עכשיו תורכם להצטרף אלינו !

אני קוראת לכל תושבי בת חפר להצטרף אלינו לעשייה,‏ לתת יד

באירועים המתוכננים,‏ לעזור בכל תחום ואופן שבו תרצו,‏ ויחד,‏

נרים פה קהילה אמיתית!‏

במהלך חודש אוקטובר איחדנו כוחות,‏ תושבות היישוב,‏ כשהמשותף

לכולן זו אהבה לצמר ולסריגה.‏

בחרנו לכסות עצמים במשטחים סרוגים,‏ פעילות יצירתית זו נקראת

בעולם ,Yarn Bombing יש שקוראים לזה גרפיטי סריגה.‏

‏"אני חושבת על זה כעל אמנות קטנה,‏ זמנית ואינה מזיקה במרחב

הציבורי.‏ מהסוג שמייפה קצת את הסביבה שלנו."‏

אז זו היתה פעילות יצירתית ראשונה של חיבור קהילה לאמנות וכבר

‏"מתבשל"‏ רעיון חדש.‏

לימור פלג

עלון בת חפר | חנוכה 7 2021


מועדון הבועה

כל הצעירים קופצים רוקדים...‏ במועדון הבועה

סימה בורקובסקי

לאט אבל בטוח,‏ הצעירים של הישוב מובילים

השתלטות מבורכת על מועדון הבועה.‏ מה

שהתחיל כמועדון חברים יחסית רגוע בימי

חמישי,‏ הפך בעזרתם של קבוצת צעירים

בעלי חזון ומוטיבציה למקום שאליו מגיעים

מאות צעירים מהישוב והאזור ומכל הארץ

לרקוד ולבלות.‏

דניאל אהרונוב מצוות התכנון,‏ ההקמה והביצוע

של מיזם מסיבות הצעירים בבועה מספר כיצד

הכל התחיל,‏ סוד ההצלחה ומה התכניות לעתיד.‏

מהיכן הגיעה היוזמה לפתוח את הבועה

לצעירים ביום שישי?‏

חבר שלי,‏ שאביו שייך לצוות המנהל של הבועה,‏

הציע לי לבוא איתו באחד הערבים לבועה

ושם עלה הרעיון לפתוח ערב גם לצעירים

כיוון שהדבר מאוד חסר בישוב.‏ בהתחלה כל

מי שסיפרנו לו על התכנית היה סקפטי אבל

החלטנו ללכת על זה כי מגיע לצעירים של בת

חפר מקום שאליו יוכלו לצאת ולבלות.‏ היתרון

של מסיבה בפאב של הישוב הוא קודם כל

בכך שאתה מבלה עם חברים במקום לצאת

למועדון שבו אתה זר ולא מכיר אף אחד.‏ יתרון

שני וחשוב הוא,‏ שלא צריך לנהוג הביתה ולכן

אפשר לשתות אלכוהול בלי לחשוש.‏

בנוסף,‏ האווירה במסיבה ממש כיפית,‏ כיוון

שכולם חבר'ה טובים מהעמק ובזכות זה כולם

מרגישים בבית.‏ כיוון שהרבה מאיתנו עשו שנת

שירות ומכינות,‏ התחילו להגיע גם חבר'ה מחוץ

לישוב וכך גם המסיבות גדלו.‏ עד היום היו כבר

שלוש מסיבות.‏ במסיבה הראשונה היו 250

חבר'ה,‏ במסיבה השנייה המספר עלה ל-‏‎350‎

ולמסיבה האחרונה הגיעו כ-‏‎400‎ אנשים,‏

כשחלקם מכל רחבי הארץ וכבר נהיה שם טוב

למסיבות של בת חפר.‏

מה למדתם לאורך הדרך?‏

האירוע הראשון היה קשה ולחוץ והיה חשוב לנו

שהכל יתנהל כמו שצריך.‏ צריך לדאוג לנושאים

כמו אבטחה ושירותים ולדאוג שתהיה כמות

מספקת של אלכוהול.‏ נושא בעייתי אחר היה

הרעש של המוזיקה,‏ כיוון שלא רצינו להפריע

בשישי בערב לתושבים וניסינו להפנות את

הרמקולים לכיוון הפארק וכביש 6 אך עדיין היו

שכנים שהתלוננו על הרעש.‏

במסיבות הבאות גם פינינו את השולחנות,‏

כי הבנו שאנשים באו לרקוד ולא לשבת.‏ אני

חייב לציין את עבודת הצוות,‏ שבזכותה הצלחנו

להרים את המסיבות,‏ והחבר'ה שעובדים

בהתנדבות,‏ רק כדי שהפרוייקט הזה יצליח.‏ זה

מתחיל מה-.‏D.J שלנו,‏ גילי פינטו ואור גרינפלד

שיש להם הרבה ניסיון,‏ אח"כ יש את מעצבת

הפליירים וכל האנשים הטובים שמפיצים את

ההודעה על המסיבה ברשתות החברתיות ודרך

החברים וכך מגיעים הרבה אנשים מכל הארץ.‏

האם הליין של המסיבות רווחי?‏

עדיין לא,‏ מאחר וההוצאות שלנו גבוהות

וכל הכסף שנכנס עובר לפיתוח הבועה,‏ על

מנת שנוכל להמשיך עם הפרוייקט.‏ למשל,‏

כרגע המועדון עובר שיפוץ והרווח מהמסיבה

האחרונה הושקע בשיפוץ.‏

מימין:‏ דניאל אהרונוב,‏ נועם כץ ואייל לייזר

מה התוכניות לעתיד?‏

המטרה היא שיהיה לחבר'ה הצעירים גם

בישוב וגם מהסביבה מקום שבו יוכלו לבלות

ליד הבית ושיהיה להם כיף לחזור אליו שוב

ושוב.‏ התגובות שקיבלנו עד עכשיו מבני נוער

והשינשינים שהיו במסיבה,‏ מאוד טובות ונראה

שאנשים מאוד נהנו במסיבה.‏ לעומת זאת

קיבלנו מספר תגובות קשות מתושבים שגרים

באזור אך אני מקווה שאנשים ילמדו להכיל את

המסיבות שמתקיימות אחת לתקופה ונוכל

למצוא הרמוניה.‏

אני רוצה להודות לכל החברים בצוות - נועם

כץ,‏ צוף נוסן ואייל לייזר,‏ לארז סולומון ולמנהלת

הבועה ולכל המתנדבים שסייעו בדרך.‏

www.bathhefer.net.il

8


עכשיו באים

טוניה )39( ופבל )43( קפלון

הורים ליונתן ‏)בן 11(, גיל ‏)בת 8(

ועמית ‏)בן 2( + כלב.‏

טוניה אחות בתל השומר ופבל אדריכל.‏

הגענו לבת חפר מרחובות.‏

אוהבים לטייל ולשלב פעילות ספורטיבית.‏

דניאלה וערן זפרני

הורים לאור )9(, אדר )7.5(,

ניב )5.5( ובן )3(.

עברנו ליישוב מרחובות עיר האורות


מועדון הגמלאים +60

ביום שלישי שעבר,‏ יצאנו,‏ גימלאי בת חפר לטיול לאגמון החולה.‏

לפני כן,‏ ביקרנו בפרוד אצל סבא חביב וטעמנו פיתות עם טחינה

וזיתים תוצרת עצמית.‏

הטיול היה נפלא.‏ מצב הרוח שלנו היה מרומם ומזג האויר

האיר לנו פנים.‏

מסע בי״ג למצדה

חוויה נהדרת!‏

עינת וילנסקי

במסגרת שנת המצווה,‏ מאורגן ע״י המועצה מזה כמה שנים מסע

בי״ג והוא פתוח להצטרפות של כל היישובים בעמק.‏

לשמחתי הרבה הבן שלי הסכים לבוא איתי ‏)אבל רק כי באו עוד

חברים..(.‏

ביום שישי בבוקר עלינו לאוטובוס שלנו ‏)אחד מתוך 5 אוטובוסים

מכל העמק(,‏ שכלל הורים וילדיהם המתבגרים מבת חפר ומגן

יאשיה,‏ ויצאנו לדרך.‏

את המסע ליווה רכז הנוער של בת חפר,‏ עדן המקסים ובפארק קנדה

פגשנו את נעמה המדריכה הנהדרת שליוותה אותנו לאורך המסע,‏

שכלל משחקים ומשימות,‏ רחצה בים המלח,‏ מסלול הליכה ועוד..‏

וכן גם פרידה מהטלפון לשעות ארוכות ‏)וזה לא היה פשוט..(.‏

במהלך המסע היינו המון ביחד.‏ ישבנו יחד באוטובוס,‏ עשינו שאלון,‏

הובלנו זה את זו,‏ למדנו להכיר יותר לעומק,‏ דאגנו זו לזה,‏ צחקנו,‏

התחבקנו ואפילו הצטלמנו לא מעט.‏ והיינו גם לחוד,‏ המתבגרים

קיבלו משימה להיות אחראים על ארוחת הערב והקמת האוהלים

ועשו זאת בהצלחה.‏

באותו זמן ההורים קיימו מעגל הקשבה ושיתפו בקשיים והצלחות

בהתמודדות עם גיל ההתבגרות..‏ ועוד..‏

ההשכמה בשבת היתה ב‎4:00‎ ‏)כן,‏ זו השעה(‏ לפנות בוקר וטיפסנו

יחד למצדה בשביל הנחש.‏ על המצדה סיירנו וקיימנו טקס למתבגרים

שבו הענקנו להם את שרשרת ההעצמה שהכנו עבורם.‏

את המסע סיימנו בנחל דוד,‏ שם כל הורה ומתבגר קיבלו מכתב אישי

מרגש שכתבו אחד לשני.‏

כמו שאמרתי כבר-‏ חוויה נהדרת!‏

מקווה שנצליח השנה לקיים עוד מסעות מהנים עם ילדינו - למי

שעדיין לא שמע,‏ כדאי להצטרף לtrip .raod

ובמועדון עד כה ...

הרחבנו את היקף הפעילויות הרצאות סרטים משחקים ופעילות

גופנית של יוגה וצ'י קונג.‏

מספר הגימלאים במועדון עולה עקב הגירת גימלאים לבת חפר

שרוצים להיות קרובים לילדיהם ולנכדיהם.‏

אנו עדיין ממתינים למעבר למישכננו החדש.‏

המעבר מתעכב ולא ידוע לנו מתי נוכל לעבור...‏

www.bathhefer.net.il

10


זרקור

פינה חדשה זו היא זרקור לבעלי עסקים קטנים.‏

בכל עלון נפנה את הזרקור לכיוון אחר ונאיר על בעל עסק אחר.‏

הזרקור שלנו הפעם מופנה אל:‏

שירה בן ארי )49( - בעלת סטודיו פילאטיס FIT וקליניקה לרפואה משלימה

שירה,‏ נשואה לגיורא )49(, חוקר במכון וולקני

ויש להם 3 ילדים:‏ עמרי,‏ שניה לפני גיוס )19(,

אסף )17( ומעין )14(.

איך הכל התחיל?‏

כילדה לא הייתי ספורטאית והייתי רחוקה

מלהצטיין בזה.‏ רקדתי בלט ומחול מודרני.‏

העניין שלי בספורט התחיל כאשר גרנו בקנדה;‏

גרנו בקירבה לפארק ומידי יום עברו שם בריצה

והליכה עשרות אנשים.‏ בעיקר שמתי לב לנשים

שרצות עם עגלות הילדים בשלג,‏ בקור מקפיא

ובכל תנאי מזג אויר.‏

כאימא לשני קטנטנים הייתי מצוידת בעגלת

תאומים.‏ התחלתי בהליכות ארוכות עם הילדים

בעגלה ובהמשך עברתי לריצה ברחבי העיר.‏

בנוסף,‏ נרשמתי לחוגי פילאטיס ויוגה דרך

עיריית טורונטו.‏ בקנדה הספורט בפארקים

מפותח מאוד.‏ כששבנו לארץ שמחנו לגלות

שגם כאן חל שינוי עצום.‏

בשנת 2011 אזרתי אומץ ונרשמתי לקורס בוינגייט ולאחר מכן לקורסים

נוספים בתחום האימון והפילאטיס.‏

התחלתי כמאמנת מחליפה,‏ בזמן שעבדתי בעבודה אחרת ומהר מאוד

נשאבתי לגמרי לעולם ההדרכה.‏

במקביל פתחתי קבוצות אימון בתנובות ובבת חפר.‏ התחלנו באמפי,‏

לאחר מכן בסטודיו פרטי ובהמשך במרכז הקהילתי.‏

חלק נכבד מהנשים שהתחילו באימונים באמפי מתאמנות איתי גם היום

ועברו איתי ממקום למקום וגם את תקופת הסגרים והזום.‏

אני גאה במתאמנות שאיתי על ההתמדה ומודה על הזכות שהן חלק

מחיי ומההתפתחות המקצועית שלי.‏

בזכותן שרדתי את שנת הקורונה.‏ הן משמעותיות עבורי לפחות ואף

יותר משאני להן.‏

קורונה

גם לי,‏ כמו לרבים,‏ הקורונה טרפה את הקלפים.‏ ביום אחד,‏ פרק

משמעותי בחיי נעלם והייתי צריכה לחשב מסלול מחדש.‏ להיות או

לחדול?‏ בחרתי – להיות!‏

העברתי אימונים בזום במשך למעלה משנה,‏ מה שאיפשר למתאמנות

שלי להמשיך ולהתאמן באופן קבוע.‏ חלק מהן היו מוכנות להמשיך עם

שיעורי הזום גם עכשיו.‏

משיעורים בסלון,‏ חדר השינה ומהגינה,‏ צמח הסטודיו.‏

הסטודיו

לאחר שנים של אימון נשים בסטודיו ובקופת חולים כללית,‏ היה לי טבעי

להמשיך לאמן נשים.‏

כנשים,‏ אנו עוברות מספר ‏"גילגולים"‏ בחיים

שלנו.‏ המיקוד באימונים שלי הוא בנשים

אחרי פרק הלידות,‏ דרך גיל המעבר ועד הגיל

השלישי.‏ האישה הבוגרת ביותר בסטודיו חגגה

70 לאחרונה.‏

בסטודיו יש שיעורים קבוצתיים ואימונים

אישיים,‏ שיעורי פילאטיס מזרן,‏ TRX ואימון כוח.‏

הסטודיו הוא נשי בעיקרו,‏ אבל ישנם גם אימונים

אישיים לגברים.‏

האימונים בקבוצות קטנות,‏ מה שמאפשר יחס

אישי לכל אחת ואחת.‏ באימון כל אחת תעבוד

לפי המצב הגופני אתו הגיעה ‏"מהבית"‏ ולא

משנה אם היא מתאמנת ותיקה או חדשה.‏

האני מאמין שלי

תנועה=בריאות.‏ אם כבר הגעת,‏ תעשי מה

שאת יכולה וקצת יותר.‏ אוירה נעימה וחיוך

לא גורעים מטיב האימון.‏ להיפך,‏ רק מוספים.‏

כדי להתמיד לאורך זמן,‏ הרמה ועצימות האימון צריכים להיות מותאמים

למצב הכושר,‏ הגיל ויכולת אישית.‏

והכי חשוב וזאת לא קלישאה:‏ תאמיני בעצמך שאת יכולה,‏ גם אם אמרו

לך פעם שאסור לך לעשות ככה וככה כי זה יזיק,‏ או שלהרים משקולת

כבדה זה לא כדאי.‏

אין דבר יותר משמח מלראות מישהי שמגיעה עם בעיה כלשהיא או עם

אמירה ‏"בחיים אני לא אצליח",‏ ולשמוע ממנה אחרי מספר שבועות

שהיא מרגישה שיפור ורואה תוצאות.‏

הקליניקה

‏"בכובע השני"‏ שהוא בעצם ‏"הכובע"‏ הראשון,‏ אני מטפלת במגע

למעלה משני עשורים.‏ תחום ההתמחות שלי הוא שיאצו בשילוב עם

טווינא ומסאג׳ תאילנדי מסורתי.‏ עבדתי כמטפלת רב תחומית מספר

שנים במלון יערות הכרמל ושם רכשתי ידע וניסיון רבים.‏ בהמשך למדתי

טכניקות עיסוי נוספות ‏,עיסוי רפואי ‏,ספורטאים ועוד.‏

אני מטפלת במצבים אקוטיים שכיחים כמו גב וצוואר תפוסים,‏ אבל

בעיקר מגיעים אליי לטיפולי ‏"תחזוקה",‏ אחת לתקופה.‏

בארץ עיסוי קיבל שם של פינוק ומותרות ומשהו שעושים רק בחופשה

או ביום הולדת.‏ אני רואה את זה כדבר שיכול לשפר משמעותית את

ההרגשה שלנו ומצב הגוף שלנו ויכולים להעיד על כך המטופלים שמגיעים.‏

מה אעשה כשאהיה גדולה?‏

אני רואה את עצמי ממשיכה לאמן ולעסוק בתחום הטיפול ככל שאוכל.‏

מרגישה שאני רק באמצע הדרך ויש עוד המון לאן להתפתח ולהעמיק

את הידע.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 11 2021


תחום הנוער נוער

בני נוער והורים יקרים,‏

עם כניסתנו לחורף,‏ אנו בתחום הנוער פועלים בכדי לספק לכם

מענה חברתי,‏ רגשי וחוויתי.‏

פעילותנו מאופיינת בשני אפיקים ראשיים:‏ פעילות הפנאי ופעילות

המנהיגות.‏

פעילויות הפנאי והתנדבויות מוכתבות בעיקר על ידי מועצת

הנוער.‏ מועצת הנוער היא חבורה של נערים ונערות בכיתות

ז׳ - יב׳ מהישוב אשר לוקחים על עצמם את אחריות להחליט מה

יהיה בפעילות השנתית עבור נוער בת חפר.‏

לפני כמספר חודשים סיימנו את הקדנציה הקודמת ועתה אנו

עומלים על פתיחת הקדנציה החדשה.‏

כיום במועצת הנוער מתנדבים 10 נערים ונערות שמבשלים לנו

בימים אלו פעילויות שונות:‏

• 30.11 התנדבות בבית שמש במרכז הלוגיסטי של ארגון לתת

- אריזת מזון עבור משפחות נזקקות

• 2.12 הפנינג נוער בחנוכה - בין השעות 19:30-22:30

במתחם הנוער

• 14.12 מהחושך לאור - סיפורו האישי של אמיר ברבי.‏

טראנסג'נדר מחוץ לארון המשתף את המסע פנימה

והחוצה - בשעה 20:00 במתחם הנוער בבת חפר

• 16.12 ממלכת החורף פעילות הורה ומתבגר

• trip road בת חפר - חאן בארותיים בעזוז

נסיעה של הורה ומתבגר

• המירוץ למיליון הורים ומתבגרים

• פרויקט העץ הנדיב - 27.12-19.12

איסוף פירות במסגרת לקט ישראל

• מסיבת סילבסטר לנוער

• 4.2 נסיעה לחרמון

• טורניר כדורגל - פרטים בהמשך

• תכנון אירועי פסח וביניהם הנסיעה לאילת

מועצת נוער I ימים ב'+ג'‏ לבחירתכם I 17:00 I

חדר ישיבות במרכז הקהילתי קומת מוסיקה

בואו לארגן פעילויות אירועים והפקות לנוער בת חפר.‏

להצטרפות ופרטים נוספים

למועצת הנוער -

עוז עדני מנהל תחום הנוער

ומנחה הקבוצה

053-6211512

חזון תחום הנוער בבת חפר

תחום הנוער דוגלים ופועלים להטמעת ערכים של מנהיגות ומעורבות

בקהילה לכלל נוער בת חפר באשר הם,‏ תוך מתן דגשים של דוגמא

אישית,‏ מקצועיות ותרומה לחברה בריאה.‏

הערכים הם אהבת הארץ,‏ מעורבות קהילתית,‏ אכפתיות,‏ עזרה

לזולת,‏ נתינה,‏ האחר הוא אני,‏ מנהיגות,‏ אמונה עצמית,‏ משמעות,‏

מצוינות,‏ דוגמא אישית,‏ סקרנות,‏ יזמות,‏ תקשורת מקרבת ונוער

יצרני ולא צרכני.‏

האסטרטגיה שתחום הנוער דוגל בה היא לייצר מספר רב של מסגרות

נוער המנוהלת תחתיו בבת חפר ויצירת קשר רציף עם מסגרות בהן

הנוער כבר קיים בהן בכדי להיות רלוונטי ולהוות כתובת עבור כל נוער

בת חפר באשר הם.‏

תחום הנוער מכשיר את רכזי הנוער במספר מעגלי הכשרה העוסקים

במנעד הרחב בהם חיים בני הנוער ואנו דוגלים לפעול ב-‏‎2‎ אפיקים

ראשיים,‏ בהם אנו מספקים מענה חברתי,‏ רגשי,‏ חוויתי ומשמעותי.‏

פעילות הפנאי ופעילות המנהיגות

2 האפיקים הללו משרתים את המנגנון של איתור ומניעת התנהגויות

סיכון בבת חפר.‏

לאורך השנתיים וחצי בהם אני מנהל את תחום הנוער בבת חפר,‏ יצרתי

מארג של שותפויות עם מספר רב של גורמים בחיי הנוער בישוב.‏ אנו

מתחזקים את המערכות הקיימות ומייצרים מערכות חדשות רלוונטיות

בהן בני הנוער ימצאו את מקומם אצלנו ובכך יהיה בחייהם מבוגר

משמעותי שבעת הצורך,‏ במידה וחלילה יצטרך מענה נוסף מעבר

למערכות התומכות בחייו.‏ אנו נהיה כאן לשותפים.‏

תנועות הנוער

• צופים - ימי ג'‏ + ו'‏

ירין שלף - רכז שבט הצופים 052-8480294

• מד''צים - ימי א'‏ + ד'‏ + ה'‏

שני דגן - רכזת המד''צים,‏ תכנית UP ותכנית נישה 053-5557120

• בני עקיבא - ימי ה'‏ + שבת

נועה זעירא - רכזת בני עקיבא 054-4220770

ההתנדבות בתנועות הנוער מוכרת כמחויבות אישית ובגרות חברתית.‏

תכנית – UP חונכות אישית לילדים

• פעם בשבוע - שעה וחצי

• בזמן שנוח לחונכים ולחניכים

• אחת לחודש מפגש ליווי לכל החונכים

• ניתן להתנדב מכיתה ה'‏ – י''ב

המפגשים מוכרים כמחויבות אישית / בגרות חברתית

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם שני דגן רכזת המד''צים,‏

תכנית - UP בטלפון - 053-5557120

www.bathhefer.net.il

12


- Bar Hefer בר הנוער של בת חפר

פעילות פנאי המתרחשת במתחם הנוער הישובי

מתי?‏ כל יום ה'‏ - פתיחה בשעה:‏ 21:00

מי יכול להכנס השבוע?‏ גילאי ז׳-י״ב

מה יש במתחם הנוער?‏

• עמדות מולטימדיה במועדון הנוער netflix, Hot, wii, xbox

• שולחנות משחק בחדר סנוקר - סנוקר,‏ פינגפונג וכדורגל שולחן

• ספסלי זולה ומרחבי רביצה עם שמיכות טלוויזיה משחקי קופסא

ועוד.‏

מה יש בבר?‏

כל שבוע התפריט משתנה:‏ נקניקיה בלחמניה,‏ פיצות,‏ שתיה קלה,‏

פופקורן,‏ קרפים ועוד ועוד

התנדבות בצוות Bar Hefer מוכרת כמחויבות אישית ובגרות חברתית.‏

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עדן מיכל רכז הנוער הישובי -

053-7285208

- MINECRAFT בת חפר

אחת לשבועיים יפגשו במציאות קבוצת הילדים והנוער בנפרד ‏)קבוצת

ב'-ד'‏ I קבוצת ה'-י''ב(.‏

יתכננו ויבנו ביחד את בת חפר והעמק בעולם ה - .MINECRAFT

מידי יום יוכלו המשתתפים להכנס למשחק בין השעות 14:00-00:00

וישחקו ב , survival mode ויבצעו את המשימות של מנהלי השרת.‏

ההשתפפות בפעילות הינה בחינם עד 2022.

רביעי סרט

כל יום ד'‏ בשעה 20:00 מקרינים סרט בחינם במתחם הנוער.‏

הקטגוריות משתנות מידי שבוע - אימה,‏ אנימה,‏ קלאסיקות,‏ מתח,‏

בדיוני ופנטזיה.‏

התנדבות בצוות רביעי סרט - מוכרת כמחויבות אישית ובגרות חברתית

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עדן מיכל רכז הנוער הישובי -

053-7285208

תכנית נ.י.ש.ה ‏)נוער יחודי משולב בהצלחה(‏

מפגש בלתי אמצעי של נוער שפשוט משחקים ומבלים ביחד במתחם

הנוער.‏

כל רביעי בין השעות 18:00-19:00

לעיתים בכדור,‏ לעיתים כקבוצה ולעיתים כזוגות

נישה הינה מרחב מוגן לניסוי להתהיה עבור אלו המבקשים לפתח

מיומנויות חברתיות ורגשיות.‏

ההתנדבות בצוות נישה מוכרת כמחויבות אישית ובגרות חברתית.‏

להתאמה,‏ לשאלות ולפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם שני דגן רכזת

המד''צים תכנית נישה-‏ 053-5557120

התנדבות בצוות החונכים של MINECRAFT בת חפר מוכרת כמחויבות

אישית ובגרות חברתית.‏

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם עדן מיכל רכז הנוער 053-7285208

P.I.N.K - Pride Is Normal Kapara

יש מקום לכולם

לסביות,‏ הומואים,‏ טרנסים,‏ בי סקסואלים,‏ הטרוסקסואלים ‏)סטרייטים(‏

וכל מי שחשוב לו לייצר עולם ורוד,‏ בטוח וטוב יותר עבור כולנו.‏

אחת לחודש מפגשים בנושאים מגוונים:‏ 6 השלבים של היציאה מהארון,‏

סולם קינסי הקשת הבי סקסואלית,‏ הרצאה של טראנסג'נדר,‏ הרצאה

של חושן,‏ זכויות להט''ב,‏ הורות להט''בית,‏ הקמת אירוע גאווה משותף.‏

שכבות - ח'-י''ב.‏

תאריך המפגש הקרוב:‏ 7.12

נושא המפגש:‏ if i were a boy

‏"זהות מגדרית איננה זהות מינית"‏

ההתנדבות בקבוצה מוכרת כמחויבות אישית ובגרות חברתית.‏

להצטרפות ופרטים נוספים למועצת הנוער - עוז עדני מנהל תחום

הנוער ומנחה הקבוצה - 053-6211512

עלון בת חפר | חנוכה 13 2021


תחום הנוער

פרויקט העץ הנדיב

בין המועדים:‏ 29.12 - 27.12 בני נוער ביישוב,‏ יגיעו לחצרכם ‏)לאחר

תיאום מראש ברמה טלפונית(‏ ויקטפו ‏)בהנחייתכם(‏ או יאספו את

תרומתכם הנדיבה לתוך סלי קטיף לאיסוף,‏ שיסופקו ע"י מחלקת

הנוער בשיתוף עם ‏'לקט ישראל',‏ אשר תדאג גם לשנעם לעמותות

באזורנו הפועלות למען אוכלוסיות מעוטות יכולת.‏

נוער בת חפר,‏ יאסוף וירכז את תרומתכם.‏

‏"התנדבות היא לב ליבה של האנושות –

אף אחד לא עבר את חיו ללא עזרה של מישהו אחר"‏

נסיעה למרכז הלוגיסטי של ‏"לתת"‏ בבית שמש

נוער בת חפר יארזו יחד,‏ מאות משלוחים על הפס

עבור משפחות נזקקות לכבוד חג החנוכה

תאריך הנסיעה 30.11

שעת יציאה מבת חפר:‏ 11:00

שעת חזרה משוערת:‏ 19:00

מתנדבים:‏ מגיל 16 ומעלה

מועד אחרון להרשמה:‏ 23.11

‏"לא נבין אושר מהו עד שלא נראה את

המבט המאושר על פניו של מי שעזרנו לו"‏

מחויבות אישית?‏ בגרות חברתית?‏

סתם להתנדב בשביל הנשמה?‏

לפניכם 17 מסגרות ההתנדבות כאן בבית,‏ בבת חפר!!!!‏

הנסיעה בחינם!!‏

יש להצטייד במזון לכל היום!‏

ההתנדבות מוכרת כמחויבות אישית - בגרות חברתית

מוזמנים ליצור איתנו קשר:‏

עוז עדני - מנהל תחום הנוער - 053-6211512

עדן מיכל - רכז הנוער - 053-7285208

שני דגן - רכזת המד''צים,‏ תכנית UP ותכנית נישה-‏ 053-5557120

נועה זעירא - רכזת בני עקיבא - 054-4220770

ירין שלף - רכז שבט הצופים - 052-8480294

www.bathhefer.net.il

14


כדי להיות חלק מהזיכרון של ילדכם

עליכם להיות היום חלק מחייו

ROAD TRIP - BAT HEFER

טיולים מאורגנים של תחום הנוער בת חפר

להורים ומתבגרים ‏)כיתות ז'-י"ב(‏

והפעם - חאן בארותיים - עזוז

9.12-10.12

חדר המוסיקה במתחם הנוער

קיימים בו היום מערכת תופים וקלידים,‏ נשמח לקבל סיוע באיסוף

תרומות לחדר המוסיקה.‏

הנוער מגיעים לחדר המוסיקה בתיאום עם רכז הנוער ומנגנים שעות.‏

בקרוב צוות חדר המוסיקה יקיים מופע שכל הכנסותיו ישמשו לטובת

רכישת ציוד עבור הנוער.‏

התנדבות בצוות חדר המוסיקה מוכרת כמחויבות אישית ובגרות חברתית

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עדן מיכל רכז הנוער הישובי -

053-7285208

גמלאים ונהנים בת חפר

השתתפות במפגש בין דורי אחת לחודש בין נוער לגמלאי הישוב.‏

עזרה פרטנית לגמלאי הישוב במגוון רחב של צרכים.‏ בשיתוף פעולה

עם וועדת גימלאים.‏

המתנדבים יוכלו להגיע רק בתנאי תו ירוק ומחוסנים.‏

ההתנדבות בקבוצה מוכרת כמחויבות אישית ובגרות חברתית.‏

להצטרפות ופרטים נוספים למועצת הנוער - עוז עדני מנהל תחום

הנוער - 053-6211512

בתוך כל הכאוס

כל הפחד

כל האוויר המעורפל

של גלי הקורונה

ישנה נקודת אור

שגוברת בנו האנשים

נקודה של חמלה

של אהבה

ניצוץ שמבקש את השלווה

את האדמה הבטוחה

ניצוץ האור הזה קיים מתחת לשכבות הפילוג,‏

הפירוד,‏ הדעות השונות

הקשיים,‏ הכלכליים,‏ רגשיים,‏ משפחתיים

הוא קיים בנו פנימה

משם נדליק את נרות חנוכה השנה

נדליק נר לחמלה

לאהבה

לבריאות

למתנה

לביחד

לאחדות

לשלום

לאוויר הנקי

שזורם בחמצן הלב המקודש ששוכן בנו

בכולנו

נדליק את הניסים,‏ את התקווה,‏ את הארץ

החדשה

את העידן החדש המיוחל של פלנטת ארץ

להתחדשות והתעלות.‏

חג מואר במיוחד

יעל קלמן אבני

מורה רוחנית

תקשור,‏ רייקי,‏ קלפי טארוט,‏ נומרולוגיה

www.hanaavni.co.il

עלון בת חפר | חנוכה 15 2021


נשים מחוברות לטבע

מעיינות ונקבות בהרי ירושלים

סימה בורקובסקי

ירושלים הרים סביב לה.‏ והפעם יצאנו לתור

את השבילים המתפתלים בין נקבות למערות

ובריכות במסלול המכונה שביל המעיינות

ביער עמינדב.‏

נפגשנו בבוקר יום שישי קבוצת הנשים של

Nature Girls המגיעות מכל רחבי ישראל

כדי לטייל וגם להתעמל בחיק הטבע ‏)יוזמה

של אֶ‏ תִ‏ י ‏ּבַ‏ ר מהישוב ושִ‏ ירה פלג מנס ציונה(‏

התחלנו את המסלול ביד קנדי,‏ אנדרטה

בצורת גזע כרות,‏ שהוקמה לזכרו של הנשיא

האמריקני ג'יי.פ.‏ קנדי שנרצח בשנת 1963.

לאחר קפה,‏ תה ומעט נשנושים התחלנו

לעשות את דרכנו למטה דרך יער עמינדב.‏

ביער ישנן פינות פיקניק כך שאם בוחרים

בשבת של מנוחה אפשר לעצור כאן וליהנות

ממזג האוויר הנוח של ירושלים שגם בימי הקיץ

נשארת יחסית קרירה.‏ ברחבי היער פזורים

פסלים של כבשים כמחווה לציוריו של מנשה

קדישמן,‏ והן נראות כל כך אמיתיות שמרחוק

חשבנו שמדובר בעדר של ממש.‏ מכיוון שבאנו

לצעוד המשכנו לצעוד למטה ופנינו בשביל

המסומן בירוק ומוביל אל חירבת סעדים.‏

כבר בתחילת השביל פוגשים את הבריכה

הראשונה שכרגע ריקה ממים אבל לאחר

עונת הגשמים הבריכה מתמלאת.‏

בהמשך השביל ישנה מערה קטנה החפורה

לתוך סלע הגיר שנחפרה בימי קדם על מנת

להגביר את ספיקת המעיינות.‏ למעשה כל

האזור הוא עדות לחקלאות הטרסות קדומה

שהתקיימה כאן.‏ לאחר הליכה של חצי ק"מ

הגענו אל עין עוזי,‏ בריכה שבה יש מים

www.bathhefer.net.il

16


לכל אורך השנה ובימים חמים ניתן להיכנס

ולהצטנן במים הקרירים.‏ באותו יום נמדדו

בבריכה װ‎18‎ טמפ'‏ - מעט קריר אבל אפשרי.‏

בנוסף אלינו עשתה את המסלול גם קבוצת

חניכים של תנועת הנוער ‏"מחנות העולים",‏

בה אני הייתי חברה כילדה.‏ הילדים היו חמודים

אך מאוד רועשים ולכן מיהרנו והמשכנו הלאה

אל המעיין הבא שחיכה לנו במרחק עשר

דקות הליכה.‏ פינת החמד בעין תמר הוקמה

לזכרה של תמר נתן,‏ צעירה שנספתה בטיול

בחו"ל והיא רק בת 21. ניצלנו את הצל ופינת

הישיבה להפסקה של מתיחות ואימון קצר.‏

התעמלות שנעשית בטבע משפיעה על הגוף

בשני מובנים,‏ גם ברמה הגופנית של הפעלה

ומתיחה של השרירים וגם ברמה הנפשית

שבה הנפש מתחברת לטבע והרוגע והשלווה

מחליפים את טרדות היום יום.‏

הילדים השיגו אותנו גם כאן ובלי לחשוב

פעמיים קפצו אל הבריכה עם כל הבגדים.‏

חשבתי לעצמי שההבדל בין מבוגרים לילדים

נמדד בזמן שבו אנו מחליטים אם לעשות

פעולה הדורשת תעוזה ועד כמה אנו בוחרים

להימנע ממנה.‏

המשך המסלול היה מהנה מאוד ולאורך כל

הדרך אתם מוקפים בחורש ים תיכוני ונהנים

מבריזה נעימה המאפיינת את הרי ירושלים.‏

ניתן לצפות מהשביל אל מושב עין ספיר וכמובן

גם בית החולים הדסה עין כרם.‏

התחנה הבאה הייתה עין שריג,‏ מעיין נוסף

המוקף בצמחייה יפה וגם בו מומלץ לעשות

הפסקה להירגעות בצל.‏ ממשיכים ללכת

בשביל המסומן ירוק בכיוון מזרחה על גבי

שלוחת ההר בין טרסות חקלאיות.‏ כאשר

ממשיכים עם המסלול למטה מגיעים אל

עין חינדק הנקבה האחרונה והמרשימה

מכולן שלכבודה יש גם לזכור ולהביא פנס

ראש,‏ נעליים להליכה במים ובגדים להחלפה.‏

את הניקבה מקיפה גדר ושלטים המזהירים

מכניסה למקום אך ניתן בקלות לעבור את

הגדר ולרדת במדרגות חצובות אל הנקבה.‏

לצערי,‏ היינו רק נשים ספורות שהעזנו ונכנסנו

אל תוך הנקבות.‏ שאר הקבוצה העדיפה

להישאר יבשה מחוץ לנקבה.‏ וכאן אני ממליצה

לכל אחד מכם למצוא את הילד שבו,‏ גם אם

הוא קבור מתחת לשכבות של ‏"לא כדאי"‏

ו ‏"למה לי עכשיו".‏ אין כמו מים קפואים

שמגיעים לגובה המותניים בנקבה אחת

ואף גבוה מכך בנקבה השנייה כדי לשחרר

מעצורים ולהתמלא בעליצות שתוקפת

בעיקר ילדים.‏

מכיוון שלא מדובר במסלול מעגלי יש להשאיר

מכונית אחת בסוף המסלול.‏

אורך המסלול:‏ כ-‏ 12 ק"מ אך אפשר לעשות

רק חלק ממנו.‏

כיצד מגיעים:‏ נוסעים בכביש תל אביב-‏

ירושלים,‏ יורדים במחלף הראל לכיוון דרום,‏

עוברים את מוצא ומעוז ציון וממשיכים עד

לכיכר גדולה בה פונים שמאלה ונוסעים בכיוון

בית החולים הדסה עין כרם.‏ או פשוט כותבים

בוויז יד קנדי.‏ נסיעה של כשעה וחצי עד היעד.‏

עלון בת חפר | חנוכה 17 2021


בית ספר שדות

הורים,‏ תלמידים/ות וצוות שדות היקרים,‏

שנת קורונה נוספת הסתיימה ונראה שאותה קורונה

הפכה לסוג של מלווה קבועה ומתוך הבנה שכזו

חשוב לנו להמשיך להשתנות.‏ לנתב את האנרגיה

לעשייה אחרת,‏ ללמוד עוד כלים חדשניים,‏ לקחת

חלק,‏ לפעול וליזום מתוך הכרה שכולנו בתהליך של

השתנות מתמדת.‏

שנת תשפ״ב מביאה איתה הזדמנויות רבות לחשיפה

לפרויקטים ומערכות שעבור כולנו ובעיקר עבור הילדים

ייצרו הזדמנויות להמשך למידה אחרת.‏ למידה חוויתית,‏

מעצימה ומחזקת.‏

מאחלת לכולנו שנה טובה ומתוקה.‏ שנה של בריאות,‏

העצמה והצלחה.‏ שנה בה נגשים לילדנו עוד חלומות

ושאיפות.‏

מזכירה שהנהגת ההורים כאן איתכם,‏ תסייע,‏ תתמוך במה שיידרש ותמשיך לייצר שותפות ומעורבות של הורים-תלמידים.‏ ו-צוות שדות.‏

שתהיה שנה פורייה ובעיקר בריאה - או בקיצור - תשפ"ב!‏

לילית האגמאייר

יו״רית הנהגת הורי שדות

פרויקט מחזור בקבוקי פיקדון

לימור חנוכוב לנגביץ

השנה הורחב פרויקט מחזור בקבוקי הפקדון,‏ בשיתוף הוועדה להגנת

הסביבה ביישוב וביה"ס ‏"שדות״.‏ הרעיון המוביל הינו,‏ חינוך לערך השמירה

על הסביבה ובהתאם נבנתה תוכנית למידה ע"י ביה"ס.‏

בתמורה לאיסוף הבקבוקים ע"י תאגיד המחזור אל"ה נקבל החזר עבור

דמי הפיקדון.‏

פרויקט המחזור מתוכנן להיות רב שנתי במטרה להנחיל אותו כמסורת

ביישוב ובבית הספר.‏

תלמידי שכבת ו'‏ ימיינו את הבקבוקים ויכינו אותם לאיסוף למחזור.‏

הפרויקט נועד גם לחזק את החיבור של בת חפר כולה לבית הספר

שממנו כולנו נרוויח:‏

הילדים - ירוויחו אחריות,‏ ערכי שמירה על הסביבה,‏ עבודה בצוות ועזרה

במימון מסיבת סיום של כיתה ו'.‏

ביה"ס – ירוויח מימון עבור פרויקט סביבתי/ירוק וחיזוק הקשרים עם

הקהילה.‏

בת חפר - תרוויח חיזוק הקשרים עם ביה"ס וסביבה ירוקה ונקייה יותר.‏

איסוף בקבוקי הפקדון מתבצע בכל יום שישי שני בבית הספר ובשאר

השבוע בפחים מסודרים בחנות ‏"בוטיקח".‏

עד כה נאספו כ-‏‎7,600‎ בקבוקי פיקדון מבתי התושבים וילדי ביה"ס.‏

www.bathhefer.net.il

18


פינת המתכונים

תולעת ספרים

קרן ויצמן

ירדנה הראש

מרק עגבניות

ופלפלים קלויים

מצרכים:‏

•800 ג'‏ עגבניות מרוסקות בבלנדר מוט

‏)או מרוסקות מקופסא(‏

• 5 פלפלים אדומים

‏•בצל קצוץ

‏•גזר מגורד

•2 שיני שום קצוצות דק

‏•כף שטוחה פפריקה מתוקה

‏•כף סוכר ‏)או סילאן(‏

‏•מלח ופלפל שחור לפי הטעם

אופן ההכנה:‏

‏.‏‎1‎לחתוך את הפלפלים לחצאים,‏ לנקות מהגרעינים,‏

לסדר בתבנית על נייר אפיה ולהכניס לתנור בחום

בינוני.‏

‏.‏‎2‎לאחר 30 דקות להוציא את הפלפלים מהתנור

ולהכניס אותם חמים לשקית ניילון נקיה,‏ ולסגור.‏

‏.‏‎3‎לאחר 40 דקות ‏)לפחות(‏ לקלף את הפלפלים.‏

‏.‏‎4‎לקצוץ את הבצל ולטגן אותו בסיר עד להזהבה

‏.‏‎5‎להוסיף שום וגזר ולטגן עוד דקה

‏.‏‎6‎להוסיף את העגבניות,‏ הפלפלים הקלוים וכוס מים

‏.‏‎7‎להוסיף תבלינים ולבשל במשך כחצי שעה.‏

‏.‏‎8‎לאחר הקירור לטחון בבלנדר מוט

אני מאמינה שצריך לעודד סופרות וסופרים בתחילת דרכם,‏

על אחת כמה וכמה אם הם תושבי העמק ובמיוחד אם

ספרם הראשון יצא לאור יום לפני סגר הקורונה הראשון

ולא הספיקו להשיק אותו.‏

אז קבלו הפעם המלצה חמה על ספר

הביכורים ‏"דברים נעלמים"‏ ‏)בהוצאת

עם עובד(‏ מאת נועה גוטר שגיא -

תושבת יד-חנה.‏ נועה רקמה ביד אומן,‏

עלילה מותחת ומרתקת.‏ כתיבתה אמיצה

ומדויקת,‏ היא מעיזה לגעת בנושאים

מורכבים ורגישים,‏ ועושה זאת בחמלה,‏

באהבת חיים ובאופטימיות.‏

במרכז העלילה עומד מיכה,‏ שעובר דירה מהקריות לתל-‏

אביב ועושה זאת במכוניתו הפרטית,‏ כשהיא עמוסה לעייפה

בארגזים המלאים בחפציו.‏ הוא מתחיל את נסיעתו ובזמן

העצירה ברמזור,‏ לפתע נפתחת הדלת ואל הרכב מתפרץ

בחור צעיר ובאיומי אקדח מכוון אותו לנסיעה אל יעד לא

ידוע.‏ תוך כדי רגעי האימה,‏ מנסה מיכה להבין מה רוצה

ממנו האיש הזר הזה ולאן בדיוק הוא מוביל אותו.‏ הוא אף

מנסה לברוח מה"חוטף"‏ שלו,‏ אך ללא הצלחה.‏

במהלך הנסיעה הזו,‏ עובר מיכה ‏"מסע"‏ פנימי,‏ שלוקח אותו

ל"פישפוש"‏ בעברו,‏ שמוביל אותו לתובנות אחרות וחדשות

לגבי חייו.‏ סופו של ה"מסע"‏ מפתיע ומטלטל...‏

הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי שאירע בארץ לפני

כעשרים שנה.‏

קריאה מהנה.‏

בתיאבון

עלון בת חפר | חנוכה 19 2021


nip doggy dog

חדש בבת חפר

ובמיוחד לקיץ!‏

תספורת

טיפוח

גזירת ציפורניים

מקלחת וייבוש

ניקוי ומריטת אוזניים

ריקון בלוטה אנאלית

- טיפוח ותספורות לכלבים

שיינה

054-555-8118

חבצלת 32, בת חפר

קופון - 15% הנחה למגיעים עם המודעה

בס"ד

שולחנות שוק

פירות קפואים

באריזות של 1 ק"ג /2 ק"ג

מגשי פירות/‏ מארזים

בגודל M /L /XL

054-9909214

והכל בהזמנה אישית !!

אמיר

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!