03.09.2021 Views

AlonBH-2021-09

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

זמן בת חפר

עלון בת חפר • גליון • 265 ראש השנה 2021

שנה טובה.‏ שנה של בריאות בנייה וצמיחה

צילומים:‏ יצחק רוזנבאום


דבר המערכת

קוראים יקרים,‏

שנת הלימודים תשפ"א הסתיימה עם לא מעט אתגרים,‏

שליוו אותנו עם מגפת הקורונה העולמית.‏ כל אחת ואחד

מאתנו נדרש להתאים עצמו למציאות החדשה.‏

אנחנו נמצאים בפתחה של שנה מיוחדת ואחרת,‏ ‏"שנה בצל

הקורונה"‏ וחוסר הודאות עדיין גדול,‏

תפתח שנת הלימודים.....לא...כן....לא...כן

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

■ פח חום

ימי שלישי ושישי

אני פונה אליכם לחיזוק הרוח הישראלית:‏ גלו אחריות,‏

הכירו בחשיבות הנושא,‏ המציאות המשתנה שעימה אנו

מתמודדים מלווה בתחושות של חוסר ודאות,‏ עמימות לגבי

הצפוי,‏ דאגה,‏ לחץ וחוסר ביטחון כלכלי ובריאותי.‏ ולכן כדי

למגר את המגפה עלינו לגלות ערבות הדדית ולפעול על פי

הנהלים.‏

לתושבי היישוב,‏ ותיקים,‏ חדשים,‏ בני נוער וילדים

שלוחות ברכות שנה טובה,‏ שנה בריאה ושקטה

ושנה שיתמלאו משאלות ליבנו לטובה.‏

רוצה לברך במיוחד את העולים לכיתה א:‏

איזו התרגשות לכיתה א'‏ לעלות,‏ שתהייה שנה מאתגרת

ושמחה,‏ של לימודים מעניינים ללא הפסקה.‏ שתכירו חברים

חדשים וטובים.‏

מאחלת לכם שתמיד תאהבו ללמוד ותצליחו להבין את

המורות,‏ שלא תתביישו לשאול שאלות ותעשו חיל בכל

לימודיכם.‏ מאמינים בכם מאוד!‏

והברכה הכי טובה בימים אלה לכלל התלמידים

שתהייה לכם שנה רגילה ללא מגבלות הקורונה!‏

*** אני מזמינה את התושבים לכתוב לעלון ולהציע מדורים

yardena.ben@gmail.com

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ד ה - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 08:00-12:00

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

יש להתעדכן לגבי שעות פתיחת הדואר ואיסוף

החבילות.‏

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל

תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

קול קורא

ועדת עלון בת חפר מזמינה

את הנוער והילדים לקחת חלק

בכתיבת מדור חפרפרוני לילדים.‏

צרו קשר עם יו"ר הועדה

ירדנה הראש 052-7027830

051-211-2236

עלון בת חפר | ראש השנה 3 2021


תושבים יקרים,‏

אנו בשיאו של הקיץ - תקופה בה אנו נמצאים בין חופשת ילדינו ממערכות

החינוך לבין ההתארגנויות לשנת הלימודים החדשה,‏ כמו ציון חגי תשרי

והכל בצל השגרה החדשה – שגרת הקורונה.‏

השנה שהסתיימה לה תיזכר אצל כולנו כשנה שונה,‏ שנה בה המוכר והידוע

כבר לא כל כך ברור.‏ אנו נעים בין תו סגול לתו ירוק,‏ בין מבצע חיסונים

ובדיקות סירולוגיות,‏ לבין הרצון לשמור על שגרת החיים שלנו בכל דרך.‏

בבחינת השנה שחולפת לה,‏ אפשר וצריך לסמן את השינויים ולהבין כי המוכר

והידוע כבר איננו וכי התקופה החדשה אינה כבר תקופה שיכול שתעבור

מהעולם אלא מציאות – מציאות שונה ממה שהכרנו וכי עלינו לדעת לקחת

ממנה את הטוב ואת החשוב ולהמשיך קדימה.‏

כולנו עדים לשינויים במערכות מזג האוויר בארץ ובעולם כמו אסונות הטבע,‏

השיטפונות והשריפותֿ,‏ וכמובן הקורונה,‏ שהיא כאן ונוכחת ובכל פעם מרימה

ראשה מחדש.‏ נראה,‏ כי העולם אומר את דברו ומבקש מאתנו לשים לב

ודגש על החשוב.‏ על השמירה על הכדור שלנו,‏ כמו על מערכות היחסים

בינינו.‏ השמירה האחד על השני והדאגה לדבר הבסיסי ביותר של כל אחד

מחברינו,‏ שכנינו וקרובי משפחתנו – הבריאות הפיסית והכלכלית – הביחד

שלנו מקבל משמעות אחרת ומודגשת יותר והכל ביחד עם התחדשות

בתחומים רבים כל כך.‏

גם בבת חפר שלנו המצב אינו שונה.‏ בשנה האחרונה חווינו שלושה סגרים

ובתוך כך פעמיים מעבר מיישוב אדום ליישוב ירוק על כל המשמעויות

שבכך,‏ ואיתה שריפה רצינית,‏ שסיכנה חלק מבתי היישוב ‏.לשמחת כולנו

ניתן לראות,‏ כי עם הכל אפשר להתמודד כאשר החוסן הקהילתי קיים וכיצד

הוא חשוב ומשפיע על החוסן האישי של כל אחד מאתנו.‏

אנו עדים לאורך כל השנה לתהליכים ומעשים ערכיים ויפים של תושבים

האחד עבור השני כחברי הנהגה וכאנשים פרטיים.‏ כאשר במקביל אנו

עסוקים בשגרת החיים ביישוב ובפיתוחו.‏

בת חפר הינו יישוב בן 25 שנים - שהתשתיות הפיסיות שלו,‏ בדגש על

תשתיות המים והביוב קורסות חדשות לבקרים ‏)כפי שכולנו מרגישים(.‏

לצער כולנו,‏ בזמן הקמת היישוב לא נעשה שום דגש על איכות התשתיות,‏

כגון ביצוע בקרה ואכיפה ראויים,‏ דבר אותו אנו פוגשים בשגרה ולצערי

בחודשים האחרונים ביתר שאת.‏

אנו עוסקים בימים אלו בתיקון המערכות הישנות יחד עם המועצה ובמקביל

בהקמת השכונה החדשה של ההרחבה והשיפורים ביישוב הקיים.‏ לאור

נסיוננו המר,‏ אנו שמים דגש רב על האיכות והבקרה סביב התכנון והביצוע

של תשתיות אלו.‏ ניתן לקרוא עליהם בהרחבה בהמשך בעלון.‏

העיסוק בין הישן לחדש הוא המיקוד בהנהגת היישוב וימשיך וילווה אותנו

גם בשנתיים הקרובות ובטוחני כי התוצאה הסופית תהיה ראויה לנו תושבי

בת חפר והסביבה.‏

לקראת פתיחת שנת הלימודים אני מאחל לילדי בת חפר כולם שנת לימודים

מיטיבה ומעצימה.‏

בפרוס השנה החדשה,‏ אני מאחל בשמי ובשם הנהגת היישוב לכל אחד

ואחת מאתנו,‏ שנה של בריאות,‏ שנה של פרנסה טובה,‏ שנה של שגרת

חיים,‏ שתאפשר להמשיך וליצור ולקדם בה תהליכים.‏ שנה של ביחד

ואחדות מטיבה לא כצורך בחוסן קהילתי אלא ביחד של יצירה משותפת

וחוויות מעצימות וטובות.‏

שלכם,‏

אמזלג עדי - יו"ר וועד בת חפר.‏

זנב בת חפר

שמחים להזמין את כולכם לחנות שלנו במרכז המסחרי

בבת חפר

מבצעים ומתנות שוות במיוחד לתושבי בת חפר

077-490-2900

www.bathhefer.net.il

4

אזרחים ותיקים

ניידת למיצוי זכויות - מגיעה עד אליכם

בואו לקבל מידע,‏ ליווי,‏ הדרכה וסיוע במיצוי זכויות.‏

בני המשפחה של ותיקים/גימלאים,‏ מוזמנים להצטרף

על מנת לעזור להם במיצוי זכויותיהם.‏

ביום ד'‏ 20.10.2021

19:00-17:00

במרכז הקהילתי בבת חפר

‏)על המקום המדויק תינתן הודעה בהמשך(‏

הערב יפתח בהרצאה ולאחריה יתאפשר ייעוץ אישי בנושאים

כמו:‏ ביטוח לאומי,‏ ארנונה,‏ צרכנות,‏ קופ״ח,‏ ניצולי שואה ועוד.‏

למפגש בזום לחץ כאן >

לרישום לחץ כאן<‏

מומלץ להעביר אלינו שאלות מבעוד מועד.‏

טלפון לפרטים ושאלות

החל מה-‏‎1‎ בספטמבר - שי"ל עמק חפר:‏ 054-9290119

על מנת לקבל אומדן של מספר המשתתפים,‏ נודה על אישור הגעה:‏

יאורה – 050-3330848 ‏)החל מתאריך:‏ 19.9.2021(

תמנה – 054-2251880 ‏)החל מתאריך:‏ 28.9.2021(


nip doggy dog

חדש בבת חפר

ובמיוחד לקיץ!‏

תספורת

טיפוח

גזירת ציפורניים

מקלחת וייבוש

ניקוי ומריטת אוזניים

ריקון בלוטה אנאלית

- טיפוח ותספורות לכלבים

שיינה

054-555-8118

חבצלת 32, בת חפר

קופון - 15% הנחה למגיעים עם המודעה

בס"ד

שולחנות שוק

פירות קפואים

באריזות של 1 ק"ג /2 ק"ג

מגשי פירות/‏ מארזים

בגודל M /L /XL

054-9909214

והכל בהזמנה אישית !!

אמיר

עלון בת חפר | ראש השנה 5 2021


בת חפר צומחת

עדכונים על

ההרחבה

מאת:‏ משה עמר,‏ דובר בת חפר,‏ מטעם ועדת ההיגוי להרחבה

סטטוס שלב א'‏

החלו עבודות הפיתוח והתשתיות התת-קרקעיות

של שלב א’‏ להרחבת היישוב,‏ שבמסגרתו ייבנו

כ-‏‎600‎ יח”ד,‏ והן צפויות להימשך עד לסוף 2022,

אז יימסרו השטחים ליזמים הפרטיים ולקבלנים.‏

ההערכה היא שלקראת סוף השנה יחלו היזמים

של הבניה הרוויה בשיווק יחידות הדיור שחלקן

ישווק לכל המרבה במחיר וחלקן ישווק במסגרת

תכנית מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון.‏

הגרלת מחיר למשתכן טרם נפתחה,‏

ממליצים לעקוב באתר משרד השיכון והבינוי

https://www.dira.moch.gov.il/ProjectsList

‏)יש לסנן תוצאות לפי יישוב בת חפר(.‏

עבודות הפיתות של התשתיות התת-קרקעיות

עד כה התקיימו 3 מכרזים לשיווק 139 יחידות

על גבי מגרשים לבניית צמודי הקרקע.‏

באשר לבנייה הרוויה,‏ בשלב הראשון ישווקו

461 יחידות דיור בניינים מדורגים עד 4 קומות

בלבד,‏ כאשר:‏ 161 יח’‏ ימכרו בשיווק רגיל לשוק

הפרטי;‏ ו-‏‎300‎ יח’‏ ישווקו במסגרת הפרויקט

למחיר למשתכן )60 מאלו ישווקו בעדיפות לבני

היישוב ועמק חפר(.‏

בנוסף,‏ בקרוב יחלו בשיווק 3 מגרשים ראשונים

באזור התעסוקה והמסחר שממוקם מערבית

ליישוב,‏ בין כביש 5714 לכביש 6.

לכל הפרטים והעדכונים על צמיחת והרחבת

היישוב חפשו בגוגל ‏'בת חפר צומחת'‏ או

בפייסבוק את קבוצת ‏'בת חפר צומחת'.‏

ההרחבה בציר הזמן

תשתיות תת קרקעיות:‏

‏•מאי - 2021 תחילת עבודות בקו בתים ראשון

של היישוב הקיים.‏

‏•סוף - 2022 סיום משוער לעבודות פריצת

דרכים,‏ תשתיות תת-קרקעיות,‏ אספלט שכבה

תחתונה,‏ מדרכות זמניות,‏ תאורה זמנית.‏

תשתיות עיליות:‏

•2024 - פתיחת קריית החינוך העל-אזורית.‏

•2024 - עבודות אספלט שכבה עליונה,‏

מדרכות קבועות,‏ תאורה קבועה,‏ פיתוח

שצ”פים מלא,‏ גני שעשועים,‏ גינון,‏ ריהוט רחוב.‏

תשתיות היישוב הקיים:‏

•2021 - שדרוג שדרות הגליל והשפלה.‏

•2022-2021 - שדרוג פנים היישוב הקיים

והשצ"פים ‏)פארק 6, מרכזי,‏ מזרחי וצפון-‏

מערבי(.‏

•2023-2022 - פיתוח מרכז היישוב ושדרות

עמק חפר עד לכיכר הסמוכה למרכז המסחרי.‏

בתים:‏

‏•החל ממרץ - 2022 מסירת המגרשים ליזמים/‏

רוכשי המגרשים.‏

‏•רבעון ב-‏‎2022‎ - תחילת עבודות.‏

‏•החל ממרץ 2023 ועד חציון א - 2024 סיום

עבודות ומסירה לרוכשים ‏)לפי קצב אכלוס

היזמים(.‏

ניהול הפרויקט

הרחבת בת חפר היא פרויקט בעל משמעות

רבה למועצה האזורית עמק חפר,‏ לחברה

הכלכלית לפיתוח עמק חפר וכמובן להנהלת

ולתושבי בת חפר.‏

השותפות הצמודה בין היישוב,‏ המועצה וכלכלית

עמק חפר,‏ בדגש על התשתיות התת-קרקעיות,‏

מבורכת.‏ ועדיין,‏ בכדי לא לחזור על טעויות

העבר כפי שנעשו ע"י המדינה לפני כ-‏‎25‎

שנים בהקמת היישוב הקיים,‏ בנתה המועצה

באמצעות כלכלית עמק חפר תשתית ניהול

פרויקט סדורה ומקצועית הכוללת מספר רב

של גורמי מקצוע שתפקידם הוא לתת מענה

כולל לפיתוח התשתיות.‏ במסגרת הפרויקט

מועסקים מנהל פרויקט ומפקח,‏ גורם שאמון

על הבטחת איכות,‏ בקר תקציבי ועוד.‏ לאחרונה

הצטרף גם פרויקטור מטעם המועצה,‏ כלכלית

עמק חפר והיישוב לתכלול קפדני של פרויקט

ההרחבה.‏ תפקיד הפרויקטור יהיה בין היתר לרכז

את הפרויקט,‏ לתאם בין הגורמים המעורבים,‏

אנשי המקצועי וכיו"ב.‏ בנוסף,‏ הוא ידאג לרכז

ולתכלל את צורכי היישוב למול כלל הגורמים

הרלוונטיים,‏ ולצורך כך יקיים ישיבות שוטפות עם

יו"ר הוועד המקומי בת חפר ויו"ר ועדת ההיגוי

להרחבת בת חפר ועם מנהל מנהלת ההרחבה

מטעם היישוב כנציג רשמי של הוועד בנושא

פרויקט ההרחבה.‏ לתפקיד זה מונה לירון מילס.‏

לירון מתגורר במושב סלעית,‏ אשר עבר תהליך

צמיחה מואץ בשנים האחרונות.‏ בוגר תואר

ראשון במנהל עסקים המכללה למנהל ותואר

שני במשפטים באוניברסיטת בר אילן.‏ הוא מגיע

אלינו לאחר שסיים שלוש שנים כמנהל מושב

סלעית ולו הבנה מעמיקה של המשמעויות

הקהילתיות,‏ החברתיות והמוניציפאליות של

שלביות ההרחבה

מגרשים אזור התעסוקה והמסחר

www.bathhefer.net.il

6


תוכן פרסומי

איך הורים גרושים יכולים לעבור

את תקופת החגים והסגרים בשלום?‏

תקופת החגים בפתח וככזו,‏ בכוחה לעורר מחדש געגועים או מתחים

הקשורים במשפחות של הורים גרושים.‏ וכאילו זה לא מספיק קשה

אז בשנה האחרונה נוספו גם הסגרים.‏ איך שלא תסתכלו על זה,‏

תקופה זו של החגים או אם תרצו החגים בשילוב הסגרים עלולה

לעורר בקרב הורים גרושים תחושת תסכול,‏ משקעים מהעבר,‏ געגוע,‏

מתחים,‏ תחושת כישלון בשל אובדן התא המשפחתי והתמודדויות

לא פשוטות.‏

אז איך בכל זאת עוברים את החגים והסגרים בשלום?‏

1. קודם כל תכירו בעובדה שתקופה זו רגישה יותר כי היא מסמלת

את המשפחתיות שאולי כבר אין לכם כמו שתמיד חלמתם וזה

בסדר.‏ תזכרו שאם היה לכם בעבר טוב באמת,‏ אז לא הייתם

נפרדים.‏

2. תשתדלו לא להיגרר למריבות עם הגרוש/ה על רקע חלוקת

הסדרי השהייה בתקופה זו.‏ אם לא תחגגו בחג הקרוב עם

הילדים תוכלו לחגוג בחג הבא ‏.יש הרי שפע של חגים לכולם

תודות למסורת היהודית.‏

3. אם את/ה הורה גרוש/ה והילדים איתך בחג , דאג/י שהילדים

יברכו בברכת חג שמח גם את ההורה השני ‏)בשנה הבאה זה

הרי יהיה ההיפך(.‏ כך תחנכו את הילדים לכיבוד הורים,‏ שהוא

הערך החשוב ביותר בחינוך הילדים ובכלל.‏ עשו זאת בעיקר

למען הילדים!‏

4. נצלו את הזמן בחיק המשפחה לזמן איכות עם הילדים,‏ לאכילת

ארוחות חג טעימות ולמשחקי חברה עם הילדים ואל תשכחו

שהדשא של השכן אף פעם לא באמת ירוק יותר,‏ גם אם זה

מה שנראה לעין.‏ יש מספיק ימים בשנה להיות במתח ובכעס..‏

ובינינו,‏ זה לא באמת עוזר.‏

5. זיכרו שאתם האחראים הבלעדיים לאושר של עצמכם ואם רק

תסכימו לפרגן לעצמכם עם יד על הלב הפעם ולראות איזה

אנשים חזקים ונהדרים אתם,‏ תראו כמה סיבות יש לכם להיות

מאושרים וגאים בעצמכם.‏

6. זיכרו שכעס ותסכול המופנים לאחרים,‏ גם אם הם מוצדקים,‏

זה אומר שאתם בעיקר מענישים את עצמכם.‏

7. זיכרו שכעס כלפי עצמנו,‏ לא מאפשר לנו לשחרר את העבר

ולצמוח לעבר העתיד.‏

8. תקיפו את עצמכם באנשים שאתם אוהבים ושחררו את אלו

שכבר לא משרתים אתכם.‏

9. אל תשכחו שרק לכם ניתנה הפריבילגיה להסתובב בחוץ גם

בסגרים,‏ כדי שתוכלו להסיע אליכם את הילדים או להשיב

אותם.‏

10. בברכת שנה טובה ומתוקה,‏ ‏"תכלה שנה וקללותיה,‏ תחל שנה

וברכותיה"‏

הכותבת היא עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ עו"ד ומגשרת משפחה מוסמכת.‏

המשרד של עו״ד האס-ארד דורג גם בשנת 2021 ע"י חברת .B.D.I וחב'‏ ,DUN'S 100

כמשרד בולט ומוביל במתן שירותים בתחום דיני המשפחה.‏

טלפון:‏ 052-7772352

אתר אינטרנט:‏ http://mishpacha-law.com

עלון בת חפר | ראש השנה 7 2021


בת חפר צומחת

הגדלת יישוב.‏ נאחל לו בהצלחה רבה בתפקיד.‏

הצלחתו – הצלחתנו!‏

על כל זאת ועוד,‏ קהילת בת חפר,‏ על פעיליה

והוועדות השונות להרחבה,‏ נערכת ליום בו

התושבים החדשים יצטרפו וישתלבו במארג

היישובי.‏

השדרוגים ביישוב הקיים

הרחבה היא גם הזדמנות לשדרג את היישוב

הקיים ולשפר עוד יותר את איכות החיים בו.‏ אנו

פועלים לאורך כל הדרך על מנת שההרחבה

תוקם בצורה המאוזנת והמוצלחת ביותר,‏

לטובת כלל תושבות ותושבי בת חפר,‏ הוותיקים

והחדשים.‏

התפתחות היישוב מחייבת שינויים,‏ התאמות

וקבלת החלטות שרואות את חיי הקהילה שלנו

לא רק בטווח המיידי,‏ אלא בראי הזמן של עשור

קדימה ויותר,‏ בכדי שנוכל למקסם את כלל

היתרונות של ההרחבה כמו את האפשרויות

לשינוי אמיתי שכל כך ייחלנו לו מבחינת

שדרוג תשתיות היישוב בכלל התחומים ולכלל

פעילויות התוכן.‏ מתוך הבנה שנדרש להשוות,‏

ככל האפשר,‏ את תנאי המחייה,‏ השירותים

והתשתיות של היישוב הקיים עם היישוב החדש,‏

אופיינו והוגדרו הצרכים המשותפים והמותאמים

שייתנו מענה למגוון האוכלוסיות ביישוב.‏

ועד היישוב והמועצה נאבקו מול רשות מקרקעי

ישראל לקבלת תקציבים לטובת שיפור היישוב

הקיים.‏ בזכות אותם התקציבים נצליח לממש

פרויקטים רבים עליהם נפרט בכתבה זו.‏

אז מה היישוב מקבל?‏

‏•סקייטפארק חדש מבטון בפארק נחל בחן-‏

בת חפר.‏

‏•פמפטראק בפארק נחל בחן-בת חפר.‏

‏•מתקני שעשועים,‏ ספורט,‏ כושר ומשחק

חדשים בכל רחבי היישוב ‏)יפורט בהמשך(.‏

‏•מבני חינוך חדשים.‏

‏•מתחם נוער חדש וגדול ‏)יפורט בהמשך(.‏

‏•שדרוג השטחים הציבוריים בכל רחבי היישוב

‏)יפורט בהמשך(.‏

‏•שדרוג הרחובות המשיקים להרחבה – שפלה,‏

גליל ועמק חפר.‏ העבודות יכללו הקמת קו

צנרת מים,‏ הרחבת והחלפת מדרכות ושביל

משולב להולכי רגל ולרוכבי האופניים וסלילת

כביש חדש.‏

‏•שיקום והחלפת חלק מקווי מערכת המים

והביוב ביישוב הקיים – בתוך ומחוץ לו.‏

‏•מתחם אחזקה יישובי חדש ‏)באזור מתחם

הנוער הקיים(.‏

‏•בדיקת היתכנות להקמת בריכה בסמוך למרכז

הקהילתי ולמגרש הכדורגל.‏

‏•החלפת תאורת הלד ביישוב,‏ בגדר ההיקפית

ובכביש 5714.

‏•שבילי אופניים,‏ פיתוח נופי ומדרכות ברחבי

היישוב ומחוצה לו בכביש 5714.

‏•מתחמי חניה נוספים במרכז היישוב.‏

‏•שיפור נראות היישוב בפיתוח נוף.‏

שדרוג השטחים הציבוריים – פירוט

ראו השטחים הציבוריים במרשם – מזרחי

‏)מקביל לשדרות הגליל-השומרון(,‏ מרכזי

‏)בין רחובות הגימלים לחתים(,‏ מערבי ‏)פארק

אגדשא-‏‎6‎‏(‏ וצפון-מערבי ‏)מקביל אורן-אלה,‏

באחריות היישוב לא במסגרת תקציב ההרחבה(‏

וכמובן,‏ מרכז היישוב – לב היישוב.‏

בכל השטחים הציבוריים ביישוב,‏ לאורכם

ולרוחבם,‏ יבוצעו הדברים הבאים:‏

‏•שפה עיצובית אחידה הכוללת החלפה של

ריהוט רחוב חדש ‏)ספסלים,‏ אשפתונים,‏

ברזיות,‏ פרגולות וכדומה(,‏ סגנון הריצוף שבילי

הגישה,‏ ההליכה והאופניים,‏ תאורת הרחוב

‏)לד(,‏ גינון ומדשאות וכדומה.‏

‏•שיקום שבילי גישה בדגש על בטיחות הולכי הרגל.‏

‏•הקפדה על נגישות.‏

‏•שיקום והוספת שטחי גינון,‏ צמחיה,‏ מדשאות

לפעילות וכדומה.‏

‏•הסתרת מפגעים חזותיים,‏ כגון:‏ מתקני האשפה

והמחזור,‏ חומת גדר ההפרדה וכדומה.‏

תוספות בשצ"פ מרכזי

‏•הקמת מתקן שעשועים חדש,‏ מודרני,‏ נגיש

ובטיחותי ‏)ליד הכיכר הראשית(.‏

‏•עיצוב חדש בצמתי השבילים ליצירת מוקדים

מזמינים ונעימים.‏

‏•תוספת מתקני משחק.‏

תוספות בשצ"פ מערבי ‏)פארק אגדשא-‏‎6‎‏(‏

‏•הצבת מתקנים חדשים נוספים – כושר

וספורט,‏ שתייה,‏ הצללת פינות משחק ועוד.‏

‏•תוספת עצים לצל לאורך השביל הראשי

ובמוקדים ‏"קרחים".‏

‏•סלילת אספלט בציר ההיקפי.‏

גני שעשועים

סקייט פארק

לב היישוב

www.bathhefer.net.il

התמונות להמחשה בלבד

8


עדכונים על

ההרחבה

תוספות בשצ"פ מזרחי

‏)מקביל שדרות הגליל-שומרון(‏

‏•הקמת 1-2 מתחמים של מתקני כושר חוץ.‏

‏•שביל אספלט משולב אופניים והליכה.‏

‏•פינות ישיבה עם ריהוט רחוב חדש.‏

‏•הסתרת החומה ע"י השלמות של שורת שיחים

לאורך רום השטח.‏

‏•מסתורים לפינות המחזור.‏

‏•ריצוף תחנות האוטובוסים.‏

‏•מתן מענה לסחף במקומות הבעייתיים.‏

תוספות בשצ"פ צפון-מערבי

‏)מקביל רחובות אורן-אלה(‏

‏•שביל חדש לחיבור שבילי האופניים והולכי

הרגל המתוכננים לאורך 5741 אל פנים

היישוב.‏

‏•תוספת פינת ישיבה ספסלים ואשפתונים.‏

‏•תוספת מתקני משחק.‏

‏•תוספת שתילות:‏ שיחים,‏ דשא ועצים בקרחות.‏

לב היישוב

מרכז היישוב יעבור מהפכה של ממש.‏ כולנו

נזכה למרכז יישוב שיכיל את כלל הפעילויות

לשנים רבות קדימה.‏

המרכז יכלול שדרה מרכזית,‏ כביש ומדרכות

סביב מרכזי המסחר והתעסוקה,‏ מרכז דיור מוגן

מהיוקרתיים שנראו בארץ,‏ דרך האודיטוריום

היישובי ועד למרכז הספורט היישובי כחלק

מהמרכז הקהילתי.‏

הקמת בית קהילתי שייתן שירותי תוכן ופנאי

רבים לתושבי בת חפר,‏ לכלל גווני האוכלוסייה

– מתחמי פעילות ותוכן,‏ שייתנו מענה לנוער,‏

לגמלאים,‏ לשירותי הרווחה,‏ ולאוכלוסיות בגילאי

18 ואילך וכל זאת תוך שמירה על פעילות

החוגים.‏

במסגרת העבודות לפיתוח מרכז היישוב יבוצעו

הכנות התשתית לבריכה ובימים אלה בוחנים

את ההיתכנות להקמתה,‏ למימונה ולתפעולה.‏

מתחם הנוער

בניית מרכז הנוער מתוכננת להתחיל לקראת

סוף השנה בשטח ששימש בעבר את גן גפן וגן

סחלבים ויפנה גם למרחב פארק אגדשא )6(.

זהו מתחם חדש שיהווה בית ראוי לפעילות

הילדים והנוער האיכותי בבת חפר וכל זאת

ללא הפרעה לשגרת תושבי היישוב.‏ המתחם

יכלול ארבעה מבנים רב-תכליתיים,‏ אמפי קטן,‏

מתקנים ושטחים ציבוריים רבים.‏

בתכנון הפרטני:‏ כ-‏‎480‎ מ”ר בנוי!!!‏

הכוללים – 7 חדרי פעילות לקבוצות קטנות,‏ 4

חדרי שכב”ג/מד”צים,‏ 1 משרד מנהל תחום/‏

רכזים,‏ 1 חלל עבודה גדול,‏ 1 מטבחון,‏ שירותים

ומקלחת,‏ 1 מועדון נוער.‏ ובנוסף,‏ 200 מ”ר

מבואת כינוס/אמפי מקורה ל-‏‎200‎ אנשים ‏)לא

כולל השטח הבנוי(.‏

מתחם הנוער

מתקני השעשועים – פירוט

בימים אלה עתיד להתפרסם מכרז להקמת מתקני

השעשועים במרכז היישוב ליד הכיכר הראשית.‏

במהלך שנת 22' יוקם גם מתקן השעשועים

השני בפארק אגדשא )6(, היכן שהיה בעבר

מתחם הסקייט פארק.‏

מתקני השעשועים יהיו גדולים,‏ מודרניים

ובטיחותיים בהתאם לתקנים הנדרשים,‏ כולל

נגישות,‏ ריהוט רחוב,‏ גינון ועוד.‏

המתקנים יהיו תואמים את צרכי היישוב טווח

גילאים 12-0 ומעלה,‏ במגוון רחב ובאיכות

המתקנים.‏

בטיחות המשתמשים בראש מעיינינו – חומרי

הגלם יהיו החזקים והאיכותיים ביותר שיעמדו

בתו התקן המחמיר ביותר וכך גם האחזקה

והאחריות למתקנים שתהיה ארוכת טווח.‏

כחלק מחשיבות הנגשת היישוב לאוכלוסיות עם

צרכים מיוחדים,‏ מעברי התנועה יהיו מרווחים

והמתקנים יותאמו למשחקים משותפים

ומונגשים לבעלי הצרכים המיוחדים ביחד עם

שאר מבקרי הגן.‏

סטטוס שאר מתקני השעשועים הקיימים

ביישוב:‏

‏•אלה,‏ חצץ,‏ דוכיפת,‏ גלבוע – יישארו ויטופלו

‏)מתיחת פנים ככל שהתקציב יאפשר(.‏

‏•בית זית – יוקם חדש בסמוך למיקום הנוכחי.‏

‏•בית קשת – ככל הנראה יפורק ויהיה פיתוח

נופי בחורשה.‏

‏•בארי – עדיין בבחינה.‏

תחבורה

בשנים האחרונות בוצעו מספר הרחבות ביישובי

עמק חפר וכך גם במזרח העמק עם ההרחבות

הצפויות ביישובים בת חפר ובחן.‏

לגידול באוכלוסייה יתרונות והזדמנויות לרוב,‏

אך לצידם גם סיכונים המחייבים מענה כמו

נושא התחבורה.‏

לידיעתכם,‏ בימים אלה משרד התחבורה וחברת

נתיבי איילון בוחנים האפשרות להקמת מסוף

תחבורה בתא השטח המיועד לאזור התעסוקה.‏

כבר עתה,‏ ידוע שעורקי התחבורה במזרח עמק

חפר לא יעמדו בעומס הצפוי ולכן לאחר מאבק

משפטי ממושך מול המדינה,‏ הצליחו ביישוב

ובמועצה לקשור את הרחבת היישוב עם סלילת

כביש 444 שייבנה במקביל לצמיחת והרחבת

בת חפר וייתן מענה תחבורתי נאות.‏

כביש 444 יהיה הכביש הראשי לכל הנוסעים

ובו שני מקטעים – המקטע הצפוני ממרחב

חריש ועד לגן יאשיה והמקטע הדרומי לכיוון

קלנסווה-טייבה והלאה.‏

תוואי הכביש באזורנו – במקטע בין גשר אמץ

וגן יאשיה דרך קצות המשקים של מושבים

עולש-בארותיים,‏ ועד לכביש 57. כל זאת ממש

במקביל לכביש 5714 שיישאר לשימוש פנימי

של יישובי מזרח העמק,‏ עם פיתוח נוף ושבילי

אופניים שיחברו בין מזרח העמק למרכזו ותורגש

ההקלה בעומסי התנועה.‏

לא יתאפשר שיווק כ-‏‎400‎ יח"ד במסגרת שלבים

ב+ג להרחבה,‏ כל עוד לא תחל סלילת כביש 444

במקטע בין גשר אמץ לכביש 57.

על פי נתיבי ישראל:‏

צפי סיום סלילת מקטע צפוני – במהלך שנת

.2022

צפי סיום סלילת מקטע דרומי – במהלך שנת

2024 ‏)בהנחיית בית המשפט,‏ שלבים ב+ג

בהרחבת בת חפר,‏ מותנים במימוש העבודות

להשלמת מקטע זה(.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 9 2021


רוק בזמן קורונה

חגיגת רוק עם להקת רוקוויל

סימה בורקובסקי

ב-‏ 28.7 להקת רוקוויל הגיעה לבת חפר כדי לפתוח את עונת מופעי

הקיץ בעמק והצליחה להעמיד את מרבית הקהל על הרגליים לשעה

של שכרון חושים.‏

האמת לא היו לי ציפיות גבוהות מההופעה ולמעשה הצלחתי להשיג

כרטיסים לי ולבתי וחברה שלה רק בערב המופע.‏ היו לי הרבה חששות

הקשורות בכך שהמגפה התחילה להרים את ראשה והתגלו יותר ויותר

מאומתים בישוב.‏ נראה לי שהחששות שלי היו משותפים לאנשים

רבים בישוב מאחר ורחבת הדשא,‏ שבימים כתיקונם מלאה עד אפס

מקום בלילות של הופעות,‏ הייתה יחסית מרווחת.‏

להקת רוקוויל ידועה בקאברים שהיא מבצעת ללהקות מפורסמות

כמו Coldplay, Queen, U2, Depeche Mode, Pink Floyd ועוד.‏

המופע בבת חפר כלל מבחר של קלאסיקות רוק.‏

פרשנו את המחצלת ומיד בשיר הראשון שהיה של פינק פלויד הרגשתי

את הקסם מתחיל להשפיע ואיך המוזיקה מצליחה להשכיח ממני את

כל חששות הקורונה.‏ לאחר מספר שירים של פינק פלויד,‏ הלהקה

המשיכה עם יו-טו וקולדפליי והאנרגיות על הבמה פשוט התפוצצו

עם כל שיר שביצעו.‏ סולן הלהקה מאוד כריזמטי והצליח בשלב

מסויים לסחוף רבים לרדת אל קרבת הבמה,‏ למה שהפך חגיגה של

ריקודים ושירה משותפת של הקהל יחד עם הלהקה.‏

אחת ההפתעות במופע הייתה,‏ שיר של אוליביה ניוטון ג'ון מהסרט

קסנאדו,‏ שבוצע על ידי אחת מזמרות הליווי של הלהקה,‏ שהייתה

פשוט מצויינת.‏ הקהל שר איתה את המילים וזאת הייתה הנאה

צרופה.‏ כשהלהקה החלה לבצע את קווין הבנתי עד כמה מדובר

בלהקה מקצועית ברמה גבוהה מאוד.‏ עד כדי כך,‏ שממש אפשר

היה לחוש את האנרגיות של פרדי מרקורי על הבמה,‏ עם המחוות

של המקרופון והתנועות שהיו ייחודיות לו.‏

אם עצמת את עיניך יכולת לדמיין שאתה בהופעה בחו"ל או בפארק

הירקון כיוון שהנגנים על הבמה ושוב סולן הלהקה אופיר ליבנה פשוט

חרכו את הבמה.‏ בראיון שנערך עם הזמר למקומון בחדרה הוא אמר:‏

‏"הסוד הוא שאנחנו לא מרגישים שאנחנו מבצעים שיר של מישהו

אחר,‏ ממש לא.‏ בשיר של קווין לדוגמא,‏ אנחנו קווין,‏ אני פרדי מרקורי,‏

אם זה הבגדים,‏ התנועות,‏ כל השואו".‏ וזאת באמת הייתה התחושה

גם בהופעה בבת חפר והסיבה לכך שכולנו היינו על הרגליים,‏ שרים

וקופצים ומדמיינים שאנחנו בפארק הירקון ולא באמפי של בת חפר.‏

מאז שהברל'ה הלך לעולמו,‏ כבר אין ממש מקום להופעות בעמק

וצריך לנסוע למרכז כדי לראות את רוקוויל בהופעה וזה ממש חבל,‏

כיוון שהם בהחלט היו אמני הבית של המועדון האהוב ‏)הסיבות

לסגירתו הן נושא לכתבה נפרדת(.‏

www.bathhefer.net.il

צילומים:‏ בועז לימן

10


בת חפר על המפה!‏

איתי גולדפדן יצג אותנו בשחייה באולימפיאדה!‏

איתי מתאמן בשחייה בקבוצת הפועל עמק חפר מגיל 11.

כבר בגיל צעיר השיג שיאי גילאים ומדליות בתחרויות שחייה,‏

בהמשך התקבל לפנימיית המחוננים בוינגייט.‏

בגיל 18 זכה במדליית כסף באליפות אירופה לנוער.‏ ולאחר

השירות הצבאי התקבל למכללה בדרום-קרולינה,‏ ארה"ב

- שם סיים תואר במדעי המחשב במקביל לאימוני השחייה.‏

באליפות המכללות האזורית הגיע איתי למקום הראשון

שנתיים ברציפות.‏

את הקריטריון האולימפי השיג במשחה החזה ברביעיית

השליחים מיקס 4 כפול 100 מעורב.‏ הרביעייה עלתה לגמר

אולימפי בזמן שיא והשיגו את המקום ה-‏‎8‎ בעולם.‏

אנחנו מאחלים לאיתי להמשיך ולאסוף מדליות כפי שעשה

עד כה.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 11 2021


עכשיו באים

משפחת רחנמי קרצ׳ון.‏

נגה בת תשע וחצי עלוה לכיתה ד,‏

ואהבת ריוקד ופסנתר לוחשק עם רבחות.‏

זיו בן שעב וחצי עלוה לכיתה ב,‏

ואהב חשמט מיינקארפט ומכבון לחשק עם

רבחים.‏

יהיל הקטנצ׳יק בן שולש וחצי עלוה לגן מועצה.‏

סבתא לנה,‏ כרב סבתא במשהר מאלה

ועוזרת ללא הפסקה.‏

אבא רוןנ ואהב מוזיקה ועבוד בהייטק.‏

אאמ מיה,‏ חלומת לסיים עם השיפוץ

וסהידור לש היבת לוחזור לעובדה ביתירות,‏

יבניתים התיחלה ללמוד הנהתל חשובנות.‏

ילואר לואית חזן

ילואר,‏ עבוד ברבחת אינלט יחפה.‏

ילאת,‏ מדריכה ורשמת במוזאיון

ה"חאן"‏ דחהר.‏

הילדים רון בן 6 ונעמי בת 4.5,

ערבנו נמתינה לבת חפר לפינ חודש.‏

הביחהר בבת חפר ולותה באשיפה למצוא

יבת קרקע לצד הרצון לויהת חלק

מקהילה איכויתת.‏

שמענו רובת ווטובת ואדות הישיבו

וויהתו לחממה נפאלה עובר ילדים.‏

קבולת הפינם העוטפות ומחממות הלב

אמנשי הקהילה ןאכ הוכחיו שהביחהר

בבת חפר הייתה נכונה!‏

דריו ‏)ייחם(‏ סקידלסקי,‏

חשמאלי בן 36 נשוי לשיהר,‏

עבתל תואר עביצבו פינם בת 32,

2 ילדים דקל בן מכטע 4(

ואראיל בן שנה וחצי.‏

עינת וגאי - בינ 36 ו 41,

במוקר המרצילה ומפרדסיה,‏

גאי נמהל פרויקטים,‏ עינת נמהתל

מאשיב אנוש,‏ עביל כלבה פרוויתת

במיודח העונה לשם בלה (:

ערבנו ילשיבו לפינ 4

חודשים מתךו אהבה

לסיבבה שקטה,‏

ירוקה ואיכויתת (:

www.bathhefer.net.il

12


ט״ו באב בעמק חפר

ט״ו באב היו בנות ישראל לובשות

לבן והולכות לרקוד בכרמים,‏ למצוא שם

ביום

את בני זוגן וכל אחת משתבחת במעלותיה.‏

ט״ו באב הוא חג שמקורו בתנ״ך.‏ הוא חל

בתקופת בציר הענבים,‏ בלילה שבו הלבנה

במלואה.‏ הלבנה היא סמל הנשיות,‏ ועל כן

ט״ו באב הוא חג של חיבור בין הטבע לנשיות,‏

בין המחזוריות בטבע ובין המחזוריות הנשית.‏

על פי המדרש,‏ חג זה הוא חג של אהבה -

תיקון לתשעה באב,‏ המייצג פירוד ופילוג.‏ חג

של קשר ואחדות בעם,‏ רמז לתיקון לעתיד

לבוא:‏ ‏"וְ‏ הָ‏ יָ‏ ה אוֹ‏ ר-הַ‏ לְּ‏ בָ‏ נָ‏ ה,‏ ּ כְ‏ אוֹ‏ ר הַ‏ חַ‏ ּ מָ‏ ה,‏ וְ‏ אוֹ‏ ר

הַ‏ חַ‏ ּ מָ‏ ה יִ‏ הְ‏ יֶ‏ ה שִ‏ ‏ׁבְ‏ עָ‏ תַ‏ יִ‏ ם,‏ ּ כְ‏ אוֹ‏ ר שִ‏ ‏ׁבְ‏ עַ‏ ת הַ‏ יָּמִ‏ ים"…‏

‏)ישעיהו ל,‏ כו(‏

אָ‏ מַ‏ ר רַ‏ בָּן שִ‏ ‏ׁמְ‏ עוֹ‏ ן בֶּ‏ ן גַּמְ‏ לִ‏ יאֵ‏ ל,‏ ‏"לֹא הָ‏ יוּ‏ יָ‏ מִ‏ ים טוֹ‏ בִ‏ ים

לְ‏ יִ‏ שְ‏ ‏ׂרָ‏ אֵ‏ ל ּ כַ‏ חֲ‏ מִ‏ ּ שָ‏ ‏ׁה עָ‏ שָ‏ ‏ׂר בְּ‏ אָ‏ ב וּכְ‏ יוֹ‏ ם הַ‏ ּ כִ‏ פּ‏ וּרִ‏ ים,‏

שֶ‏ ‏ׁבָּ‏ הֶ‏ ן בְּ‏ נוֹ‏ ת יְ‏ רוּשָ‏ ‏ׁלַ‏ יִ‏ ם יוֹ‏ צְ‏ אוֹ‏ ת בִּכְ‏ לֵ‏ י לָ‏ בָ‏ ן שְ‏ ‏ׁאוּלִ‏ ין,‏

שֶ‏ ּ ‏ׁלֹא לְ‏ בַ‏ יֵּשׁ‏ אֶ‏ ת מִ‏ י שֶ‏ ‏ׁאֵ‏ ין לוֹ‏ . … וּבְ‏ נוֹ‏ ת יְ‏ רוּשָ‏ ‏ׁלַ‏ יִ‏ ם

יוֹ‏ צְ‏ אוֹ‏ ת וְ‏ חוֹ‏ לוֹ‏ ת בַּ‏ ּ כְ‏ רָ‏ מִ‏ ים.‏ וּמֶ‏ ה הָ‏ יוּ‏ אוֹ‏ מְ‏ רוֹ‏ ת,‏

בָּ‏ חוּר,‏ שָ‏ ‏ׂא נָ‏ א עֵ‏ ינֶ‏ יךָ‏ וּרְ‏ אֵ‏ ה,‏ מָ‏ ה אַ‏ תָּ‏ ה בוֹ‏ רֵ‏ ר לָ‏ ךְ‏ ."

‏)מסכת תענית ד,‏ ח(‏

זו השנה השניה שמתקיים אירוע ״מחוללות

בעמק - נשים מחוללות שינוי״,‏ שמופק

באהבה ע"י ״זית״ עמק חפר וחוות הנוי,‏

בשיתוף מועצת הנשים והיועצת לקידום

האישה בעמק חפר,‏ הרשות לביטחון קהילתי,‏

הרווחה והאגף לשירותים חברתיים וקהילת

השוות עמק חפר.‏

השנה,‏ יצאנו לחולל,‏ להפגש,‏ לרקוד,‏ לשיר,‏

להרגיש ולהתרגש,‏ ביום חמישי שלפני ט״ו

באב ‏)שחל השנה בשבת(,‏ בין העצים בחוות

הנוי שברופין.‏

האירוע נפתח בשמונה מעגלי נשים,‏ כאשר

כל אחת מהמשתתפות נרשמה מראש

למעגל אליו היא רצתה להצטרף.‏ המעגלים

היו שונים ומגוונים:‏

המחוללות

דינה זלוטניק

• מחוללות בגוף – מעגל תנועה עם אורלי

פורטל - היכרות תנועתית עם הידע העתיק

הטמון בגוף הנשי.‏

אורלי פורטל - חוקרת מחול שבטי,‏

מפתחת שפת מחול ייחודית המכבדת

את התנועתיות הטבעית של הגוף ואת

מבנה הנפש.‏ ריקודי בטן,‏ מחול מודרני

עכשווי,‏ קונטקט אימפרוביזציה

• מזִ‏ קְ‏ נָ‏ ה לזיק-נע או מזקנה בלה לזקנה

שבא לה...‏ – מעגל עם רותי ליטווין ‏)לנשים

מתבגרות ומבוגרות(‏

שיח על תיקון עולם הקשור ביחס החברה

לנשים וזקנה ויחסן של נשים להתבגרות

וההזדקנות שלהן.‏

רותי ליטווין - פסיכותרפיסטית,‏ גרנטולוגית,‏

אקטיביסטית וזקנה גאה חסרת מנוח.‏

• מחוללת מסביבה – אמנות אקולוגית

מעגל שיח עם ראניה עקל - איך יוצרים

שינוי חינוכי קהילתי דרך אמנות?‏ מסע

מעשי יצירתי לשינוי תפיסת עולם.‏

ראניה עקל - אמנית ואקטיביסטית מייסדת

המרכז לאמנות ואקולוגיה בכפר קרע.‏

• טו באב בלי – love מעגל שיח עם הרבה

מיכל קנתור - על המיתוס מול מציאות של

חג האהבה היהודי.‏

הרבה מיכל קנטור - מלווה רוחנית ומובילת

טקסים.‏ הרבה הרפורמית של מועצה

אזורית מגידו.‏

• האישה הארוטית שבך קוראת לך – מעגל

עם חניתה צרפתי - ארוטיקה נשית -

להתחבר לעוצמה הכי יפה ופנימית שלך

חניתה צרפתי - מורה לאהבה וארוטיקה,‏

עוזרת לנשים לרפא את הלב ולחוות

אהבה.‏

• מחוללות בקולות - מעגל שירה עם יעל

דקלבאום - סדנה קולית לנשים בכל הגילים.‏

יעל דקלבאום – מוזיקאית,‏ זמרת,‏ יוצרת

ומלחינה.‏

• מדברות מיניות בריאה - עם אפרת פלד

בכר ‏)לאמהות למתבגרות(‏ - איך לדבר

עם הבת שלך?‏ איך לשים גבולות ברורים

במיניות?‏ ולמנוע פגיעה מינית.‏

אפרת פלד בכר – מנחה למיניות בריאה,‏

MA בפסיכולוגיה

• קלפים מחוללים - פתיחה במעגל עם

דינה זלוטניק - חיבור לנשות המקרא דרך

קלפי ״חכמת נשים״,‏ לסיפורן ולתבונתן

כמקור להשראה והארה,‏ תעוזה וכוח.‏

דינה זלוטניק - מנחת קבוצות הורים

ומדריכת הורים מוסמכת מכון אדלר.‏ מנחת

מעגלי נשים חווייתיים בעזרת קלפים.‏

לאחר שחווינו התרגשות והתעלות במעגלים,‏

התכנסנו לשמוע את דברי ראשת המועצה

גלית שאול ומיד לאחריה הופיעה יעל

דקלבאום בשירה נשית מרטיטה.‏

את הערב קינחנו במסיבת ריקודים נשית

Ginjah vibes בניצוחה של דיג'יי מרינה

קושניר,‏ מנחה אל תוך מסע הריקוד.‏

היה אירוע מושקע,‏ מרגש ומהנה ביותר.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 13 2021


תחום הנוער נוער

איזה קיץ מטורף היה לנו עד כה

עוז עדני

X Factor אירוויזיון

ב‎26.7‎ נסענו להיות קהל אורח בתוכנית הריאליטי אקס פקטור.‏

האוטובוס היה מלא.‏ במסגרת הצילומים,‏ הרמנו לכוכב שלנו מבת

חפר,‏ איתמר אמסלם,‏ שעולה לכיתה י"ב והוא עשה לנו ביצוע

מטריף והרבה כבוד.‏

פעילויות כיף אקסטרים

נסענו לשפיים,‏ לפארק חבלים,‏ ללונה פארק,‏ לאקווה כיף,‏ לטיול

מועצתי.‏ יומיים של רפטינג ולינה בכפר בלום.‏

סרטים

עשינו הקנות סרטים במתחם הנוער וביצענו מרתונים שלמים:‏

2 לילות של מרתון סרטי הארי פוטר

קוסמים,‏ מכשפות ואפילו מוגלגים,‏ אין צורך בשרביט או בשיקוי

אנחנו כבר דאגנו שהינשופים שלנו הכינו את הפופקורן עם דמבלדור

ניפגשנו בהווגורסט והנוער לא שכחו את הגלימות שלהם

2 לילות של מרתון סרטי מארוול!‏

8 הסרטים הטובים ביותר של מארוול.‏

עם פופקורן שתייה ועוד.‏

שומרי הגלקסיה,‏ הנוקמים מלחמת האינסוף,‏ הנוקמים סוף המשחק

ספיידרמן רחוק מהבית,‏ ת'ור ראגנרוק,‏ איירון מן 3, אנטמן והצרעה.‏

מחנות נוער

מחנות תנועות הנוער הסתיימו בשלום ובהנאה גדולה.‏

פרויקט בר חפר

במהלך חופשת הקיץ מתחם הנוער היה פתוח כמעט כל לילה עבור

כל נוער בת חפר מ-‏‎22:00‎ עד 03:00 בלילה.‏

במתחם היה מפגש לילי הפגתי בחינם לכלל הנוער בנושאים שונים.‏

ערב הישרדות,‏ ערב חפש את המטמון,‏ ערב שיפוץ וצביעת ספסלים

ונקיון רחובות.‏

ב"בר חפר"‏ הקמנו עבור בני הנוער,‏ מגוון עמדות מכירת מזון

ושתיה קלה,‏ מרחבי רביצה,‏ ערסלים,‏ זולות לישיבה,‏ שולחן סנוקר,‏

שולחן פינג-פונג,‏ כדורגל שולחן,‏ עמדות נטפליקס,‏ ,XBOX 360

.playstation 3 , wii

בתקופת המגבלות של הקורונה,‏ קיימנו את הפעילויות במרחבים

ציבוריים כמתן מענה עבור שוטטות נוער באמפי ובמרכז המסחרי.‏

בנימה זו אנחנו מודים לצוות של שני דגן ואורי קיטסקי רכזי הנוער

שהיו כל לילה עבור הנוער.ֿ‏

www.bathhefer.net.il

14


הערב כולו נוהל ותוכנן על ידי רכזי הנוער המדהימים שלנו שבדרך

כלל לא רואים אותם אלא אם אתם בני נוער המשוטטים בשעות

הלילה.‏ אורי קיטסקי ושני דגן,‏ שעושים כלכך הרבה עבור בני

הנוער שלנו בצניעות וענווה.‏

ערב הקרנה של המונדיאל

כל משחק חשוב!‏ הנוער הגיע לצפות במשחק עד השעות הקטנות

של הלילה ונשארו לבלות במתחם הנוער במסגרת פרויקט בר חפר

לאחר מכן.‏

פרוייקט סיירת הנוער ‏)סיירת הורים(‏

לאורך חודשי הקיץ הורים וצעירים הצטרפו לסיור הלילי בישוב.‏

‏"סיירת הנוער " הינה סיירת הורים וצעירים,‏ המעורבת בחיי בני הנוער

בשעות הלילה ופורשת להם רשת ביטחון מתוך דאגה ואכפתיות וזאת

על מנת להפוך את הישוב למרחב בטוח ומוגן.‏

בעזרת מחצלות פק"ל קפה,‏ בקבוק שתיה קרה,‏ חטיפים וחבילת

מסכות.‏

זוג הסיירים מייצרים מפגש חינוכי עם בני נוער משוטטים.‏

וממצבים את מקומם ככתובת בעת הצורך בשעות הלילה המאוחרות

במהלך הקיץ.‏

מרכז קנדה

היה לנו יום כיף במרכז קנדה עם החלקה על הקרח,‏ בריכות,‏ מתחם

.i-jump

לילות לבנים בקיץ למסיימי שכבת ו'‏ עולים לז'‏

במהלך הקיץ קיימנו מספר לילות לבנים למסיימי שכבת ו'‏ העולים

לכיתות ז'.‏ צירפנו אותם לווצאפים ושמרנו איתם על קשר לאורך הקיץ.‏

ברוכים הבאים לתחום הנוער!‏

כל שבוע אפרסם בקבוצה קישור ובו ניתן יהיה להשתבץ בזוגות

לאורך הקיץ במשמרות הלילה.‏ וכן קישור למפגש הכשרה למשתתפי

הסיירת,‏ שיקבע בקפסולות בהתאם להנחיות הקורונה.‏

כל סיור יקבלו טלפון לפניות שיעבור בין משמרת למשמרת.‏

רוצים לדעת,‏ רוצים ידע,‏ רוצים להקשיב,‏ רוצים לאהוב.‏

עוז עדני - מנהל תחום הנוער בישוב בת חפר - אחראי על הכשרת

הסיירת וניהול הפרויקט מטעם הישוב.‏

רגע לפני גיוס

מפגש אחים ואחיות המספרים על החוויות שלהם מהשירות הצבאי.‏

על מגוון תפקידים,‏ שאלות אישיות,‏ מה חשוב לדעת ומה שאסור

לפספס.‏

חילקנו תיקי מתגייסים עבור מסיימי י"ב והפגשנו אותם ואת מסיימי

שכבת י"א,‏ עם חיילים ובוגרי צה"ל,‏ שסיפרו על החוויות שלהם מצה"ל.‏

הגיעו קרוב ל-‏‎50‎ בני נוער ומרביתם הוקירו על המתנה של המועצה

והיוזמה של מתנדבי הישוב.‏

אנחנו רוצים להודות לכל החיילים שהגיעו לשתף,‏ על חשבון הזמן

הפנוי שלהם,‏ מאחר והם מבינים את החשיבות של ההחלטה

המשמעותית הזו בחיי הנוער.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 15 2021


תחום הנוער

‏)המשך תחום הנוער(‏

מועצת נוער פותחת שנה

משהו מפריע לכם?‏

יש משהו שהייתם רוצים לשנות בפעילות הנוער בבת חפר?‏

כאן זה המקום לעשות את זה!‏

אז מה זה בכלל מועצת נוער?‏

מועצת הנוער היא חבורה של נערים ונערות בכיתות ז׳-‏ יב׳ שנבחרו

בבחירות דמוקרטיות על ידי תושבי הישוב והם לוקחים על עצמם

את אחריות להחליט מה יהיה בנוער בת חפר.‏

נכון גם אתם רוצים?‏

ברגע שאתם מצטרפים למועצה אתם הופכים להיות הנציגים של

הנוער ‏)קצת כמו בכנסת רק יותר כיף(.‏

כל רעיון שיש לכם יעלה לדיון בפגישות.‏

MINECRAFT בת חפר

מפליגים לעולם חדש:‏

יש 2 קבוצות:‏ קבוצת ילדים ‏)ב'-ה'(‏ וקבוצת נוער ‏)ו'-י''ב(.‏

שני דגן,‏ רכזת הנוער,‏ מלווה את הקבוצות ונפגשת איתם אחת לשבוע.‏

בפגישה הם יתכננו מהלכים ויעברו על ההספקים שלהם כקבוצה.‏

הילדים והנוער יתכננו ויבנו ביחד את בת חפר והעמק בעולם ה

. MINECRAFT

השתתפות במפגשים וסיוע בפרויקט,‏ מוכר כמחויבות אישית ובגרות

חברתית.‏ המעוניינים יכולים ליצור קשר עם שני דגן.‏

נפרדים משיראל עדן - קומונרית בני עקיבא

בצער רב אנו נפרדים משיראל עדן,‏ הקומונרית של בני עקיבא

שעשתה עבודה מדהימה במהלך השנה האחרונה.‏

ברוכים הבאים לרכזי הנוער החדשים!‏

בהצלחה לרכז החדש של שבט גולן ירין שלף שגדל בשבט כנער.‏

ירין,‏ תומר,‏ טליה ועוד הרבה אחרים לפניהם דוגמא אישית

ללקיחת אחריות על הבית שבו גדלו וטופחו

עלו והצליחו!‏

תכנית ניש״ה - נוער יחודי משולב בהצלחה

כל יום רביעי בין השעות 17:00-18:00 בחינם!‏

לפרטים נוספים,‏ שני דגן רכזת הנוער 053-5557120

שמרו על קשר

אם אתם מרגישים שהלכתם לאיבוד בכל העשייה של תחום הנוער

כנסו לאחת הקבוצות השקטות ‏)בהן רק מנהל הקבוצה שולח הודעה

ומפרסם לכם פעילויות ואירועים לנוער(.‏

חברי צוות הנוער:‏

עוז עדני

053-6211512

מנהל תחום הנוער

כתובת עבור בית עלמה ותכנית היל״ה

מחויבות אישית ובגרות חברתית

מועצת הנוער,‏ וכל פעילויות הנוער בישוב ובעמק.‏

אורי קיטסקי

053-7285208

רכז תכנית המדצ״ים

רכז תכנית נישה

רכז תכנית up

תומר גוטהילף

052-391000

תנועת הצופים

קבוצת צמי״ד חינוך מיוחד

שני דגן

053-5557120

רכזת הנוער

אחראית על תכנית בר-חפר

על פתיחת מתחם הנוער ועל קבוצת פלאש.‏

תמרה אברג'ל

052-8177733

יו"ר ועדת הנוער

www.bathhefer.net.il

16


ספרים רבותי...‏ ספרים

״ברוכים הבאים לעתיד״ גרסת דניאל רימון

סימה בורקובסקי

״יש אנשים שבוחרים לוותר על

חלומותֿ,‏ אני בוחר להגשים אותם״

לאחר שספרו הראשון ‏"עולם אחר:‏ טקס

האש"‏ יצא ב‎2019‎ והתקבל באהבה על ידי

בני נוער שקראו אותו וביקשו עוד,‏ דניאל רימון

)30( סופר,‏ יוצר ומרצה בתחום הקולנוע,‏

ותושב בת חפר,‏ החליט להוציא גם את הספר

הבא ‏"החול זוכר"‏ בהוצאת ‏"אופיר ביכורים".‏

מדובר בספר שני בסדרת מדע-בדיוני-פנטזיה

המורכבת מארבעה ספרים והשניים שנותרו

מוכנים לעריכה.‏ במקביל להוצאת הספר

השני,‏ רימון שקד על הוצאה מחודשת של

הספר הראשון בגרסה מעודכנת ומשופרת.‏

את הכסף להוצאת הספר גייס באמצעות

פרויקט הדסטארט בהשראת ועידוד הקוראים

והגיע לסכום המבוקש יום אחד לפני היעד!‏

לרימון יש קשר קרוב ומאוד דינמי עם קוראיו

שחלקם היו תלמידיו במגמה לקולנוע והם

גם סיפקו לו את חוות הדעת הראשונות

על הספר לפני שיצא.‏ ברוח הימים המודרני

הקוראים יכולים להזמין את הספר באתר וגם

לרכוש מוצרים או בלעז מרצ'נדייז הקשורים

לספרים ולעלילתם.‏

‏"לאחר שהגעתי ליעד והצלחתי לגייס את

הכסף זו הייתה הצלחה מדהימה והרגשתי

שאבן ירדה לי מהלב.‏ כיוון שכחלק מגיוס

הכסף הרבה אנשים הזמינו עותק מראש

זה היה אישור עבורי שהקוראים רוצים את

הספר ויש הצדקה להוצאתו,"‏ הוא מסביר.‏

אירוע נוסף ומשמעותי שהשפיע על רימון

בצמוד להוצאת הספר היה פטירתה של

סבתו,‏ רחל מזרחי ז"ל,‏ אליה היה קשור

במיוחד.‏ ‏"סבתי עודדה אותי לאורך כל הדרך

ותכננתי להקדיש לה את הספר השני.‏ הקשר

ביננו היה מאוד מיוחד.‏ חגגנו את יום ההולדת

שלי ואת הצלחת הפרויקט ושבעה ימים לאחר

מכן היא נפטרה".‏ למרות שהייתה בת 80

בלכתה,‏ מותה הפתאומי הותיר את המשפחה

ואת רימון בתדהמה.‏ ‏"בעקבות מותה הבנתי

עד כמה החיים שלנו חד פעמיים וכמה חשוב

שאוציא את הספר לאור".‏

העתיד כבר כאן

השריפות הגדולות באזור ירושלים ובעולם

כולו,‏ השיטפונות ברחבי העולם ושינויי מזג

האוויר הקיצוניים מבשרים כי עולמנו אינו

הולך לעתיד טוב,‏ לפחות מבחינת הטבע

והסביבה.‏ אך בספריו של דניאל רימון גם

האקלים הפוליטי והחברתי בו אנו חיים אינו

מזהיר בלשון המעטה.‏ ‏"בסדרת הספרים,‏

מדינת ישראל נמצאת במציאות מפחידה

שבה מילים כמו ‏"תקווה"‏ ו"רעות"‏ כבר אינן

קיימות ואת מקומן תופסות מילים אחרות

כמו ‏"אומץ",‏ ‏"ביטחון",‏ ‏"אמונה".‏ במדינה ישנו

שלטון מונרכי והיא מחולקת לחמש ערים -

תל אביב שהיא עיר נמל וסחר במערב,‏ תל

סתיו שהיא עיר של רפואה באזור ים המלח

שכבר אינו קיים במזרח,‏ תל חורף בהרי הצפון

המושלגים,‏ עיר של כלכלה ובנייה,‏ תל קיץ

עיר של תעשייה וחימוש צבאי שמרביתה

מתחת לאדמה ומעליהן מרחפת תל משווה,‏

עיר לאנשי האליטה החברתית ופוליטיקאים

– העיר בעננים.‏ שם גם קיימת הטכנולוגיה

המתקדמת ביותר שמסייעת להם לשלוט

במדינה ובאזרחים ביד רמה במשטר דיקטטורי.‏

‏"הערכים שאותם אני מקדם בספר הם שגם

במציאות מורכבת וקשה יש לכל אדם את

היכולת למצוא את הדרך להשפיע על עתידו

ולשנות את חייו.‏ הספר עוסק גם בקבלת

האחר,‏ במשבר האקלים והכחדת עולם החי,‏

החזק מול החלש ועוד.‏ היום אנחנו מרגישים

עד כמה העתיד של העולם כפי שתמיד

הפחידו אותנו כבר מתרחש לנגד עינינו."‏

מה היה חשוב לך להעביר לבני הנוער

שקוראים את הספר?‏

‏"החופש לבחור הוא מוטיב חשוב והמלחמה

על איכות החיים והעולם בו אנו חיים.‏ ישנה

שאלה האם אנו יכולים לחיות את חיינו ללא

זכות בחירה?‏ האם אנו מסוגלים לעמוד מהצד

ולראות את זכות הבחירה נלקחת מאיתנו?‏

הדמות המרכזית בספר היא נער,‏ שלומד

שהמציאות שבה הוא חי אינה המציאות

האמיתית והוא נלחם כדי להביא לשינוי

המיוחל.‏ בעזרת הספר אני רוצה לעודד את

הנוער להיות יותר אקטיביסטי ולדעת שכל

אחד יכול להביא לשינוי".‏

הספר מלווה באיורים מדהימים של כלי נשק

ומפות וגם של אילנות יוחסין של הגיבורים,‏

בדומה לספרי פנטזיה דיסטופיים אחרים.‏

רימון אף טוען שהספר קיבל את הכותרת

‏"משחקי הרעב הישראלי"‏ על ידי בני נוער

וסוקרים שקראו אותו.‏

‏"יש אנשים שבוחרים לוותר על חלומות ואני

בוחר להגשים אותם.‏ אף פעם לא חשבתי

שאוציא ספרים,‏ חשבתי שאעשה סרטים אבל

בסופו של דבר,‏ זו הדרך שבה בחרתי להשפיע

על המציאות ולשנות אותה,"‏ רימון מסכם.‏

ניתן להשיג את הספר באתר

,www.anotherworldbook.com

באתר של אופיר ביכורים ובהמשך גם באפליקצית

‏"עברית"‏ ובחנויות הספרים.‏

הקוראים החדשים ‏)המזמינים דרך האתר

הרשמי(‏ יוכלו לרכוש את הספר השני - ‏"החול

זוכר",‏ בהזמנה מוקדמת ולקבל את הספר

הראשון בסדרה - ‏"טקס האש",‏ במתנה.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 17 2021


שבת קהילה

בס"ד

‏"אמר לו הקב"ה למשה - מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת

שמה.‏ אני מבקש ליתנה לישראל.‏ לך והודיעם")מסכת שבת(‏

כבכל שנה התכנסנו משפחות קהילת בת-חפר לשבת משותפת,‏

שבת מרוממת ומרגשת.‏

להצלחת השבת הזו שילבו כוחות סניף בני עקיבא,‏ נציגים

מהקהילה והמועצה הדתית עמק חפר.‏

וזה בעצם מה שמייחד אותנו בקהילת בת חפר.‏

משפחות שלקראת השבת הניחו את כל ענייני היומיום שלהם

והתכנסו לשבת מקודשת ומגבשת בין כל משפחות הקהילה.‏

השבת התחילה בפיוט ‏"שלום עליכם",‏ בשירה משותפת ומרגשת,‏

המשיכה בדברי תורה מרתקים ובחידונים ע"י הרב קרסיק,‏

שירי שבת נעימים,‏ משחקי משפחות מגבשים ומצחיקים ע"י בני

עקיבא וכמובן סעודה משובחת ומענגת כיד המלך.‏

לקיים שבת קהילה זה להבין בעצם מה שהקהילה מייצגת

ומשדרת לכולם.‏ אחדות בין כולם בשיתוף מלא והחשיבות של

שמירת דרך התורה בצורה מכובדת ושווה לכולם.‏

הקהילה מזמינה כל תושב ביישוב להצטרף אלינו.‏

בית הכנסת שלנו פתוח לכל יהודי.‏

בע"ה שנמשיך לקיים את דרך התורה באמונה שלימה

כקהילה מגובשת.‏

אירית אוחיון

בשם כל קהילת בת חפר,‏

בס"ד

תודה רבה ויישר כח גדול לכל חבורת בני עקיבא בת חפר

וביחוד לקומונרית שיראל על כל הטרחה וההשקעה בסעודת ליל

שבת קהילתית,‏ שהתקיימה בש״ק פרשת ואתחנן.‏

לאחר תקופה כה ארוכה בה עקב אילוצי הקורונה לא

זכינו להתוועד יחד ברוב עם,‏ הזכרתם לנו עד כמה חשובה

ומרוממת תחושת ה״ביחד״.‏

הכל היה מוקפד ו״מתוקתק״ וניכרת הייתה המחשבה

וההתחשבות בצרכי כל המשתתפים.‏

חיממתם לבבנו ורוממתם נפשנו.‏

יישר כח גדול ושהקב״ה ימשיך להעניק לכם כוחות ותעצומות

נפש להמשיך עשייתכם בקודש.‏

אליעוז קלינבוים

www.bathhefer.net.il

18


בס"ד

שיראל יקרה

הגעת לפני זמן מאוד קצר וכבר

שומעים עלייך,‏

מרגישים אותך,‏

מקשיבים לך,‏

תקצר היריעה מלהכיל :

את העשייה שלך

את היצירתיות והמקוריות שלך

את הרצינות שלך

את ההובלה שלך את הצוות והחניכים.‏

שלא לדבר על התקופה הקשה והמעניינת

אליה הגעת ‏"תקופת הקורונה"‏

המרעיפה עלייך אתגרים לא פשוטים

ואת...‏ צולחת אותם בהצלחה רבה.‏

זאת הזדמנות טובה

להגיד לך שהתברכנו בך כקומונרית,‏

מאחלים לך המשך עשייה מוצלחת

בס"ד

לשיראל עדן,‏ - קומונרית בני עקיבא בת חפר

לכתוב פרידה זה אף פעם לא נעים,‏ בייחוד פרידה ממך,‏

שהפכת להיות גורם כה משמעותי עבורנו – המשפחות,‏ הקהילה

והיישוב ונכנסת לביתנו וגם לליבנו.‏

אנו,‏ הורי חניכי תנוער הנוער בני-עקיבא בת חפר רוצים להודות

לך על המחויבות,‏ ההתמדה,‏ התמיכה,‏ ההקשבה,‏ ההשקעה

והחינוך לערכים ולמידות טובות.‏

בתום שנת פעילות קצת אחרת,‏ שבה הקורונה שיבשה את

המסגרת,‏ אנו מבקשים בזאת להוקיר רגעים טובים,‏ שמחים,‏

מרגשים ומלמדים,‏ לשבח את פועלך,‏ ועל שהיית שם בשביל הילדים

ובשבילנו ההורים.‏

תודה שעזרת להם לגבור על מכשולים ואתגרים ובכך תרמת

לעיצוב האופי והאישיות של ילדינו בתקופה משמעותית ומאתגרת זו.‏

תודה שלא ויתרת ולא פעם אף איתגרת...‏

הניהול וההתנהלות שלך בתקופה שכולה אי וודאות,‏ הייתה עוגן

ואי של יציבות,‏ תוך הפגנת חוכמה,‏ שיקול דעת,‏ בגרות ותבונה.‏

הובלת וקידום הפעילויות החברתיות והערכיות במציאות הזו,‏

שימשה עוגן ואי של יציבות עבור הילדים.‏

בזמן שבו כל העולם התכנס לתוך ביתו,‏ חניכי הסניף יצאו ותרמו

מזמנם לטובת איסוף וחלוקת מוצרי מזון לניצולי שואה ונזקקים,‏ ציינו

חגים ומועדים ועוד.‏

זה המקום להודות גם לצוות ההדרכה האיכותי והמחויב,‏

שעשה לילות כימים,‏ ובמיוחד לבוגרי ובוגרות שבט ‏"הנני"‏

שמסיימים 3 שנות הדרכה פוריות ומשמעותיות.‏

נוער נפלא שכמותכם,‏

נאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך והגשמה.‏

אז בשמנו ההורים והחניכים –

תודה לכם על התוצאה ולא פחות חשוב - על הדרך !

הורי חניכי בני עקיבא,‏ סניף בת חפר

קהילת בת חפר

שבת אירגון תשפ"א


נשים מחוברות לטבע

‏"בלילות של ירח מלא דמיון הופך למציאות.."‏

זו שורה משירו של ערן צור וזהו טיול למחוזות

הדמיון של הלילה באזור הגלבוע,‏ במסלול

היקפי לאורך נחל חרוד.‏

כאשר חושבים על יציאה לטיול רובנו מעדיף

יקיצה מוקדמת לפני שהשמש קופחת וסיום

מסלול לפני שהחום הופך לבלתי נסבל.‏ אך

דווקא בלילות של ירח מלא,‏ כאשר הדרך

מוארת באופן טבעי על ידי הירח,‏ יש קסם

מיוחד שלא ניתן לשחזור בשעות הבוקר.‏

למרות שהבאנו איתנו פנסים,‏ כמעט ולא

השתמשנו בהם,‏ כיוון שהדרך הייתה מספיק

מוארת ולא רצינו להפריע לחיות שיוצאות

בלילה.‏ במהלך הטיול נתקלנו במספר בעלי

חיים ואת חלקם רק שמענו,‏ אבל חשנו שיש

ביציאה אל הלילה סוג של הרפתקה.‏

אבל נתחיל בהתחלה...‏

נפגשנו בחניון של חורשת גדעון והתחלנו

את המסלול בסביבות 18:00 לאורך הנחל.‏

מי שלא היה באזור הרבה זמן יופתע מעבודות

השיקום שנעשו לאורך הנחל על ידי רשות

ניקוז ונחלים ירדן דרומי,‏ שריצפה את המסלול

באבני מדרכת ובקטעים מסוימים שחזרה

את הצמחייה המקורית שהייתה בעבר ליד

הנחל.‏ מעבר לכך,‏ מוזרמים אל הנחל מים

נקיים וניתן לשכשך בבריכות שכשוך לאורך

הנחל,‏ או לשבת ולהרגע בפינות ישיבה ולערוך

פקניק לצד הנחל.‏

אנו הלכנו במסלול צפונה לאורך פלג חרוד,‏

שמתחבר לנחל חרוד.‏ במהלך הצעידה לאורך

טיול לאור ירח

סימה בורקובסקי

הפלג ישנם מספר מעברים,‏ המאפשרים

לחצות לצידו השני של הפלג וגם אנחנו חצינו

ונחנו בפינת ישיבה מקסימה,‏ שהוקמה כחלק

מהפרוייקט לשיקום הנחל.‏ לאורך הנחל ישנם

מעברים בצורת עמודים נמוכים או אבנים

גדולות,‏ שעליהם אפשר לצעוד וזו אטרקציה

בפני עצמה.‏ בחורשת האקליפטוס,‏ שנמצאת

בהמשך המסלול,‏ עשינו אימון קל של מתיחות

באמצעות גומיות,‏ שהעבירה אתי בר,‏ תושבת

הישוב ובעלת סטודיו לפילאטיס מכשירים.‏

המדריכה שלנו,‏ נעמה לינדמן,‏ הסבירה לנו על

הייחודיות של אזור הגלבוע,‏ המשופע במים

שנובעים במספר רב של נחלים הזורמים עד

בית שאן,‏ כאשר נחל חרוד מתפתל לאורך כ

32 ק"מ מעפולה במערב ועד לשפך הירדן

במזרח.‏ ואכן,‏ בעל החיים הראשון שנתקלנו בו

היה סרטנה,‏ שהתרחקה ממקור המים ונעמה

עזרה לה לחזור אל הנחל כדי שלא תתייבש.‏

הצעידה על שביל עפר לבן,‏ לצד שדות

חקלאיים,‏ כשמולנו נישא הר שאול,‏ חציו

מיוער וחציו קירח,‏ בעקבות קינתו של דוד

על מות שאול ויונתן ‏"הרי בגלבוע,‏ אל טל

ואל מטר עליכם ושדי תרומות"‏ ‏)או נכון יותר

בסיוע הקרן הקיימת,‏ שהקפידה לא לנטוע

עצים על חציו של ההר ולהשאיר אותו חשוף(.‏

כשהתחלנו את הצעידה במעלה השביל

לכיוון הר שאול כבר ירד הלילה וכאשר ישבנו

לעצירה,‏ יכולנו לשמוע שתי להקות של תנים

מיללות האחת אל השנייה.‏ משום מה קולות

התנים בלילה לא הפחידו אותי ורק העצימו את

התחושה המיוחדת של טיול בממלכת הלילה.‏

זאת הנקודה שבה זכינו לשמוע על ההיסטוריה

של עמק יזרעאל,‏ כיצד נקנו האדמות על ידי

יהושע חנקין,‏ הידוע בכינוי גואל האדמות.‏

למרות שקנה את האדמות שעליהן הוקם

קיבוץ מרחביה וישובים נוספים בעמק וחלם

www.bathhefer.net.il

20


טיול למצדה

חוה כהן

לעבור לגור בעמק הוא לא זכה לכך.‏ אולגה

אשתו האהובה נפטרה והוא בנה עבורה

אחוזת קבר בהר הגלבוע מול מעיין חרוד

ושם נקבר אף הוא.‏

דיברנו על המתיישבים הראשונים שייסדו את

הקיבוצים בעמק ואפילו דנו בנושא הלינה

המשותפת - בעד ונגד.‏ הגענו למסקנה

שבתנאים הקשים בהם חיו כנראה שהלינה

המשותפת הייתה גזרת גורל שסייעה

להישרדותם.‏

המשכנו לצעוד דרומה לכיוון הגלבוע,‏ לרגלי

הר שאול ונכנסנו אל חורשת עצים.‏ הספקנו

אפילו לראות ארנב מקפץ על השביל ולמרבה

הפליאה בתוך העשב גילינו גחליליות,‏ יצורים

קסומים שהייתי בטוחה שכבר נכחדו מארצנו.‏

במהלך הצעידה נעמה השמיעה לנו שירים

שסייעו לנו להיכנס לאווירת הטיול הייחודית,‏

כשהנושא הוא כמובן הירח - הקשבנו לשירו

של שלמה גרוניך ולהקת שבא על המסע

לארץ ישראל,‏ שירו של שלום חנוך ‏"לילה"‏

ועוד.‏

המשכנו מערבה וחלפנו ליד מחצבה,‏

שהייתה מוארת בעמודי תאורה וממנה

השביל התפתל למטה,‏ עד שהגענו בחזרה

אל נקודת ההתחלה בחניון.‏

למרות שצעדנו כ-‏‎10‎ ק"מ במשך כשלוש

שעות וחצי,‏ לא חשנו עייפות במיוחד והתחושה

הייתה בעיקר של התרוממות רוח וסיפוק.‏

הצעידה הלילית בשקט,‏ ללא מטיילים נוספים

סביבנו,‏ החיות שראינו ושמענו,‏ הכוכבים

מעלינו - הצלחנו לאתר את כוכב הצפון ואת

העגלה הגדולה ועוד כמה כוכבים,‏ הסיפורים

ששמענו - כל אלה,‏ יצרו חווית טיול ייחודית

שלא הייתה מושגת בטיול לאור יום.‏

כמו תמיד,‏ התחלנו את הטיול מקבץ של נשים

שהגיעו ממקומות שונים בארץ וסיימנו אותו

כחבורה מגובשת וקולנית.‏

לסיכום,‏ כאשר חם בחוץ ורוצים לחוות טיול

מסוג אחר,‏ מומלץ לצאת לטבע גם בלילה,‏

זאת בתנאי שאינכם מפחדים מהחושך.‏

כמובן שניתן ומומלץ לעשות את המסלול גם

לאור יום ואפילו להגיע רק לאזור של בריכות

השכשוך ושולחנות פיקניק בתחילת המסלול.‏

במצדה הייתי לפני הרבה שנים.‏

את הדרך למצדה שכחתי.‏

וזה התחיל כך:‏ יצאנו ממושב אודים

מוקדם כדי לא לאחר להסעה,‏ שנקבעה

לשעה 15:00.

אני מטבעי אוהבת להקדים ולא לאחר.‏

אבל לווייז יש את הדרכים משלו והוביל

אותנו בדרך ארוכה.‏ כנראה הכבישים היו

עמוסים.‏ הרי זה יום חמישי בשבוע.‏ אבל

ברוך השם הגענו בזמן.‏ וההסעה יצאה

בזמן כמתוכנן.‏

נלה המארגנת הכינה סימני דרך

וסרטונים לכל מקום שעברנו.‏ ופירוט

מדויק על המקום.‏ הפסקת ההתרעננות

הראשונה הייתה קצת לפני יער להב.‏

משם המשכנו ליער להב.‏ ושם פגש

אותנו מדריך מקסים חכם וחביב עם

ידע עצום בהיסטוריה והגיאוגרפיה של

ישראל.‏

המדריך הפעיל אותנו בכמה משחקי-‏

חברה נחמדים שחיברו את כל הקבוצה.‏

הפעילות הייתה נהדרת כיפית ונעימה.‏

עם רדת הערב ירדנו לכיוון מצדה דרך

ערד בכביש פתלתל וצר.‏ באמצע

הנסיעה כמובן פגשנו להקת גמלים

שהשתלטו על הכביש.‏

סוף סוף הגענו ליעדנו והתמקמנו

באמפי.‏ צפינו בחיזיון האורקולי,‏ שיחזרנו

את ההיסטוריה,‏ החכמנו וכמובן מאוד

נהנינו.‏ היה אחה״צ מהנה וכייפי.‏

תודה לנלה ולכל המארגנים.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 21 2021


מועדון הגמלאים +60

לכל קהילת בת חפר ותושבי העמק

גימלאי בת חפר לא יצאו לחופשה אלא התארגנו

לקיטנת סבא,‏ סבתא.‏

שנת הלימודים כבר בפתח וזה מצביע על תחילת

חופשת סבא-סבתא.‏

עד עכשיו המשכנו בפעילות המועדון.‏

שעורי יוגה,‏ משחקי קלפים וחוג סריגה.‏ במסגרת החוג

אנו סורגות אביזרים כתרומה לנזקקים.‏

כולנו נושאים עיננו לקראת המעבר למשכננו החדש,‏

שיקרה כנראה ‏"בקרוב"‏ אולי ‏"אחרי החגים".‏ אנחנו

מתכננים את המעבר עם תוכניות חדשות לקראת

השנה החדשה.‏

בתקווה שכולנו נעבור את השנה החדשה בבריאות

שלמה,‏ לאחר שחוסנו כולנו חיסון קורונה מספר 3.

הורה עצמאי?‏

‏)גרוש/ה,‏ יחידני/ת,‏ אלמן/ה,‏ פרוד/ה(‏

הקהילה הזאת בשבילך!‏

הקהילה הוקמה על מנת לקדם מענים לצרכים הייחודים

איתם מתמודדת משפחה שבראשה הורה עצמאי,‏

ביוזמת קבוצת הורים פעילים ואגף הרווחה והשירותים החברתיים.‏

תחומי הפעילות:‏

• קבוצות תמיכה • סדנאות • הנגשת מידע

• מיצוי זכויות • פעילויות פנאי

• אירועים חברתיים ומשפחתיים

חפשו אותנו ב

: הורות עצמאית בעמק חפר

רוצים להוביל ולהשפיע?‏

מוזמנים להצטרף לקבוצת הפעילים

לפרטים נוספים ולהצטרפות לרשימת תפוצה במייל:‏

דנה פרנסיס sp.hefer@gmail.com 054-4844684

לימור נעים 054-5500150, דינה זלוטניק 054-2153500

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

www.bathhefer.net.il

22


פינת המתכונים

תולעת ספרים

קרן ויצמן

ירדנה הראש

רולדת בצק פריך

מצרכים:‏

שש כוסות קמח כוסמין ‏)כוס חד פעמי חם(‏

שתי כפיות אבקת אפיה

כוס מים רותחים

1/2 כוס שמן זית

כף תמצית וניל

אופן ההכנה:‏

לערבב הכל ביחד,‏ ואז מתקבל בצק רך!!‏ ונעים!!‏

לעבודה!!!‏ מבלי להשהותו במקרר,‏ ישר לעבודה!‏

לרדד למלבן.‏ למלא במילוי הרצוי,‏ ולגלגל.‏

לפרוס לפרוסות באלכסון אבל לא עד הסוף,‏ רק את

החלק העליון של הגליל הממולא.‏

מילוי:‏

ישנם כמה אפשרויות למילוי:‏

- מילוי תמרים

- תמרים,‏ קינמון ואגוזים או פאקנים קצוצים.‏

- אפשר גם כל ריבה ‏)עדיף ללא סוכר(‏ - לרכך

כמה שניות במיקרו למרוח.‏ ניתן לפזר מעל חלבה

ופיסטוקים או פאקנים.‏

לאפות בתנור שחומם מראש ל-‏‎180‎ מעלות

למשך 25-35 דקות.‏

כשזה מוכן לפזר מעל אבקת סוכר.‏

יום הכיפורים נמצא ממש ‏"מעבר לפינה",‏ לכן יהיה לכם זמן רב

לקריאה...‏ אז קבלו את המלצתי החמה על שלושה ספרים,‏ שקראתי

בשקיקה.‏

ספרה של ג'וג'ו מויס ‏"מתנת כוכבים"‏ מבוסס

על סיפור אמיתי.‏ עלילתו מתרחשת בארה"ב

בתקופת כהונתו של הנשיא רוזוולט.‏ גיבורת

הספר היא צעירה אנגליה,‏ שבשאיפה ‏"לברוח"‏

מחייה המשמימים והאפרוריים נישאת בחיפזון

לבחור אמריקאי ועוברת לחיות איתו בארה"ב.‏

לדאבונה,‏ היא תגלה שהגיעה לעיירה שכוחת-אל

ונישאה לבחור קר-לב ונוקשה.‏ למזלה,‏ אלינור

רוזוולט – אשת הנשיא,‏ יזמה תכנית שתנגיש את הקריאה לתושבים,‏

שגרים באזורים נידחים וכך מצטרפת גיבורת העלילה לחבורת נשים

אמיצות,‏ שרוכבות על גבי סוסים ופרדות ופותחות בפני אנשים וילדים

צוהר אל עולם הקריאה.‏ הן עוברות יחד חוויות והרפתקאות ובעיקר

מעצימות אחת את השנייה.‏ עלילת הספר מתובלת בתיאורי נוף

מרהיבים ומעוררת את מגוון הרגשות – שמחה,‏ עצב,‏ מתח והקלה.‏

ספר נוסף מאת אותה סופרת הוא ‏"מחול

הסוסים",‏ המגולל את עלילותיה של נערה צעירה

בשם שרה,‏ שמקבלת במתנה מסבה סוס יפיפה,‏

בתקווה שיום יבוא והיא תלך בעקבותיו ותצטרף

לבית הספר הצרפתי לרכיבה עילית.‏ כאשר סבה

נופל למשכב,‏ היא נאלצת לתמרן בין הטיפול בסוס

לבין לימודים בבית הספר וביקורים בבית החולים.‏

כאשר שרה בת הארבע-עשרה מתגלגלת

לעולמה של נטשה,‏ חלה תפנית גדולה בעלילה – כזו שתשנה את

חייהם של כל המעורבים בה לנצח.‏ עלילה סוחפת,‏ שגורמת לקורא

‏"לדהור"‏ בין אנגליה לצרפת ולחוש את נקישות פרסות הסוסים על

אבני המרצפת...‏

הספר השלישי עליו אמליץ הוא ספרה החדש

של מיכל שלו ‏"שקרים שקטים".‏ סיון,‏ גיבורת

הספר,‏ היא עורכת דין ואם חד-הורית.‏ בינה לבין

בתה בת ה-‏‎23‎ יש יחסים מיוחדים במינם.‏ היא

בנתה לעצמה חיים טובים ושקטים ולא מפריע

לה,‏ שהיא נטולת בן-זוג.‏ אבל,‏ כשיום אחד חוזר

אל חייה האהוב של אחותה המתה,‏ מתערערים

חייה השלווים והיא חייבת לנבור בעברה ולחשוף

סודות,‏ שנקברו והושתקו...‏ זהו ספר סוחף,‏ שמוביל את הגיבורה

ואת הקורא יחד איתה,‏ במסע אל גילוי סודות ואל התמודדות קשה

ומשחררת עם האמת.‏

בתיאבון

מאחלת לכם קריאה מהנה,‏ ובהזדמנות זו,‏ אוסיף שפע איחולים לשנה

טובה ומתוקה מדבש!‏ מי יתן ותהא זו שנה של שלום ושלווה,‏ שמחה

ונחת,‏ הצלחה ופרנסה טובה,‏ אושר והמון בריאות!‏

עלון בת חפר | ראש השנה 23 2021


סדנת הורים יוצאת לדרך...‏

יהיה מה בסדנא ?

חיזוק

הביטחון

של העצמי

הילדים

יצירת

אוירה

נעימה

ומערכת

יחסים

עם טובה

הילדים

שמירת

הסמכות

ההורית

קבלת

כלים

לשיפור

התקשורת

ייצור

שתופי

פעולה

ללא

עונשים

ועוד.....‏

הצטרפו לקבוצת למידה אינטימית

הילדים

וחווייתית

המציעה דרכים לגידול

עלות הסדנא:‏

₪ להורה ‏)בן זוג נלווה

‏-בחינם(‏

1200

הסדנא תערך ע"י מנחות הורים ויועצות משפחתיות מוסמכות -

ממכון

אדלר

הזדרזו להירשם על מנת לשמור לכם מקום.‏

‏)הסדנא תתקיים אחרי החגים ותלויה במספר

הנרשמים(.‏

יש להירשם במייל yardena.ben@gmail.com-

ולציין את הפרטים הבאים:‏ שם,‏ שם משפחה,‏ גיל הילדים,‏

משתתפים בסדנא.‏

כמה

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל!‏

הסדנא תתקיים המרכז הקהילתי.‏

‏*ברגע

שיהיו

מספיק

נרשמים

נשלח

תאריך.‏

www.bathhefer.net.il

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!