06.01.2020 Views

AlonBH-2020-01

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 258 ינואר 2020

מסכמים שנה


דבר המערכת

ינואר-פברואר 2020

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏ סימה בורקובסקי,‏

קרן ויצמן,‏ משה עמר,‏ מריסה גרינברג,‏ שירי דהן.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ רבגון

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

פינוי פסולת גושית

13.1

27.1

10.2

24.2

פינוי גזם

6.1

20.1

3.2

17.2

אנחנו חיים משבוע לשבוע ולפעמים נדמה שהשבוע

רק התחיל וכבר מגיע יום שישי.‏ בין לבין אנו עושים

המון מעשים קטנים שמצטרפים לתהליך ומביאים

לתוצאות.‏ במהלך השנה סיקרנו בעלון את האירועים

והסיפורים שמרכיבים את שגרת החיים והאנשים

המיוחדים שגרים כאן.‏

גם הועדות השונות לא נחו על השמרים ובכל ועדה

נעשתה פעילות מבורכת שאת תוצאותיה אתם

פוגשים בישוב בכל יום.‏

הפעילות בועדות היא על בסיס התנדבות אך כל אחד

שמוצא את הזמן לתרום ומצטרף לועדה מרגיש את

הסיפוק בכך שיש לו חלק בחיי הקהילה והשפעה על

חייו בישוב.‏

סוף השנה האזרחית מעניק לנו הזדמנות להביט

לאחור על כל מה שנעשה עד היום ובאותה נשימה זהו

פתח למחשבה על העתיד.‏

בעלון זה אנו מביאים סיכומים של פעילות הועדות

השונות והעבודה המבורכת שנעשתה בהן במהלך

השנה.‏ אתם מוזמנים להתעדכן וכמובן גם להצטרף

לאחת הועדות ולהיות חלק מהעשייה בישוב.‏

ועדת עלון מאחלת לכל הישוב שנה אזרחית טובה,‏

שנה של התחדשות וצמיחה.‏

■ פח כתום

ימי שני

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

■ פח חום

ימי רביעי

מזכירות הישוב ומזכירות המרכז הקהילתי:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896 / 09-8781090

נייד:‏ ‏)לשליחת הודעות בלבד(‏ 053-6231390

פקס:‏ 09-8780988

מייל:‏ toshavim@bathefer.net

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים :StoreLine

ימים א-ה:‏ 09:00-14:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:00

יום ו:‏ 08:00-12:30

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

צילום תמונות בשער:‏ בועז לימן,‏ אריאל זיסו

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


טריפל

פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת

וחלק מהכסף חוזר ?

אז למה לא לפרסם ?

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

הסרת שיער בלייזר

פנינית קוסמטיקה

✓ תוצאות החל מהטיפול הראשון

✓ מתאים לכל גווני העור

✓ ידית הקפאה מתקדמת

✓ באישור משרד הבריאות

מבוצע ע״י קוסמטיקאית מומחית

עם למעלה מ-‏‎10‎ שנות ניסיון

מתאים לגברים ונשים כאחד

לפרטים חייגי:‏ 052-8402937

עלון בת חפר | ינואר 3 2020


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

נפרדים מרמי

תושבי היישוב וועד בת חפר מצטערים על לכתו בטרם עת של עובד

היישוב המסור רמי עאזם.‏ רמי היה איש טוב ותמיד נכון לעשות ולסייע

עם החיוך הגדול - אובדן גדול.‏ כל עובדי היישוב ביקרו אותו ונפרדו

ממנו ואנחנו משתתפים בצער המשפחה והיישובים בת חפר וטייבה.‏

תקציב 2020

ועד היישוב אישר את תכנית העבודה ואת התקציב השנתי.‏ בקרוב

יופץ פרסום ייעודי ונרחב.‏

צמיחת בת חפר

ההזדמנות הגדולה לרכישת בית בעמק חפר.‏ ניתן לרכוש נכס

בשלושה מסלולים עיקריים:‏ רכישה רגילה מקבלן,‏ רכישת מגרש לבנייה

עצמית ורכישת יחידה בבנייה הרוויה במסגרת מחיר למשתכן לזכאים.‏

עם סיום המכרזים יתבהרו הערכות המחירים ונעדכן מיד כשנדע.‏

קצת מספרים – בשלב הראשון ישווקו 599 יחידות בתמהיל הבא:‏

461 בבניה רוויה:‏

161 יחידות בשיווק רגיל

300 יחידות ישווקו במחיר למשתכן,‏ כשמתוכן 60 יחידות בעדיפות

לבני היישוב והעמק.‏

138 היחידות הנותרות ישווקו כצמודי קרקע ב-‏ 64 מגרשים,‏ כשעליהם

ניתן לבנות שתי יחידות ובחלקם שלוש יחידות.‏

כדי לייצר כוח קנייה גדול מול הקבלנים הוקמה קבוצת רוכשים

מתעניינים ומעל ל-‏‎700‎ כבר נרשמו,‏ ככל שיירשמו יותר כך נוכל

לפעול מול הקבלנים להטבות ולתנאים משופרים ברכישה.‏

ניתן להזמין נציג מטעם ועדת ההיגוי לחוג בית בתאום מראש ולמינימום

20 משתתפים.‏

בעתיד הקרוב יתקיים בבת חפר כנס שיתוף ציבור המתעניינים.‏

לעדכונים ומענה על שאלות עקבו אחר הפרסומים – באתר המועצה

ובאתר היישוב בת חפר;‏ בקבוצת הפייסבוק ‏'בת חפר צומחת';‏ או

צרו קשר בדואר אלקטרוני .harchava@bathefer.net

תודה להנהלת המועצה ולוועד היישוב בת חפר על העבודה המאומצת

וההישגים הרבים בהסכם שנחתם בין החברה הכלכלית עמק חפר

לבין רמ"י ‏)רשות מקרקעי ישראל(.‏

גגות סולאריים

שמחים להכריז שאנחנו יוצאים בפרויקט קהילתי להקמת מערכות

סולארית על גגות תושבי היישוב שבמסגרתו ועדת איכות הסביבה

בוחנת שיתופי פעולה עם חברות מהתחום ותביא לידיעת הציבור

השוואת מחירים,‏ ציוד ושירות.‏

שיתוף הפעולה הראשון יהיה עם חברת Volta Solar ונציגי החברה

יציגו את היתרונות של הקמת גג סולארי,‏ התשואה המשוערת

ומסלולי המימון השונים.‏

המפגשים יתקיימו בקרוואן הגמלאים בתאריכים 31/12 ו-‏‎7/1‎

בשעה 20:00.

אות הנשיא למועצה האזורית הכי ממחזרת

ראשת המועצה ד"ר גלית שאול,‏ סגנה חיזקי סיבק ועובדי אגף

התפעול במועצה קיבלו החודש מידי הנשיא ראובן ‏)רובי(‏ ריבלין את

אות הנשיא למועצה האזורית הממחזרת ביותר בתחום האריזות!‏

הטקס נערך בבית הנשיא בשיתוף עם תאגיד תמיר - במסגרת ‏"יום

המחזור של ישראל"‏ – 17.12.2019 – יום חדש שעליו הכריז תאגיד

תמיר וייכנס ללוחות השנה הציבוריים.‏

ראשת המועצה ד"ר גלית שאול אמרה:‏ ‏"הגענו להישג הזה בזכות

התושבות והתושבים הנהדרים והאכפתיים של עמק חפר,‏ וגם כמובן

להודות לצוות העובדים שלנו שעוסק במחזור ומגיעה לו תודה גדולה

על העבודה הקשה והמסירות,‏ לא תמיד בתנאים קלים.‏ זה המקום

להביע הערכה גם להנהגת המועצה הקודמת,‏ ולאנשי אגף התפעול

ומחלקת איכות הסביבה שעבדו במועצה בעבר,‏ ופעלו רבות להפיכת

עמק חפר למוביל בתחום.‏ אבל אסור לנו לנוח על זרי הדפנה - ונמשיך

לפעול למען קידום המודעות והפעילות בנושאי מיחזור וקיימות".‏

צומת ניצני עוז

הורחבה הפנייה ימינה לבאים בכביש 5714 מצפון ‏)בת חפר(‏ ולנוסעים

בכביש 57 מערבה נפתחה במלואה.‏ פתיחת הנתיב תאפשר עבירות

גבוהה יותר לנוסעים בנתיב זה.‏ על פי נתיבי ישראל,‏ העבודות הנוספות

בצומת צפויות להסתיים ברבעון הראשון של 2020.

תרבות וקהילה

אירועי חנוכה – מאות תושבים נהנים מאירוע קהילתי,‏ מושקע לכל

המשפחה במרכז המסחרי לב בת חפר,‏ פרי שיתוף פעולה של ועדת

קהילה בין הוועדות תרבות,‏ תרבות תורנית ונוער.‏

סיור חנוכיות – התקיים בירושלים בהובלתה של שרהל'ה הרבנית

וועדת תרבות תורנית.‏

כתיבת ספר תורה יישובי – לכל תושבי היישוב הזכות לקחת חלק

בכתיבת הספר הראשון של היישוב.‏ לפרטים רוני לבאן 052-6768060.

מסיבת סוף השנה – בואו לפתוח את העשור במסיבה הכי מטריפה

בכל הזמנים שתתקיים ביום שישי ה-‏‎3.1.20‎ במרכז הספורט בת חפר.‏

מה מצפה לכם?‏ אמיר דהן על עמדת הדיג'יי,‏ סושי בהכנה פרונטלית

בלי הגבלה,‏ אלכוהול בלי תחתית תוצרת חוץ.‏

www.bathhefer.net.il

4


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

051-211-2236

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

קול קורא

ועדת עלון בת חפר מזמינה

את הנוער והילדים לקחת חלק

בכתיבת מדור חפרפרוני לילדים.‏

צרו קשר עם יו"ר הועדה

ירדנה הראש 052-7027830

קוסמטיקה | בישום | תינוקות | תוספי תזונה | דרמוקוסמטיקה | אורטופדיה

09-7440303

עלון בת חפר | ינואר 5 2020


שמירת הסביבה

במהלך הקיץ נבנתה מול אחד החופים היפים בארץ - חוף דור

נחשולים - מעין מפלצת מפלדה שאותה ניתן לראות היטב

מהחוף.‏ כל המחאות שנוהלו על ידי אזרחים ותושבי האזור שביקשו

להגן על משפחותיהם וגם על הטבע והים מהזיהום שאותו האסדה

עומדת לפלוט לא צלחו.‏ המפגינים פונו והאסדה נבנתה באישור

ובתמיכה של משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה שאמור היה

לדאוג לנו אבל כנראה שכח את יעודו.‏

הארגון שפועל באופן הנמרץ ביותר כנגד האסדה,‏ שהיא בעצם מפעל

פטרוכימי לכל דבר,‏ הוא ארגון ‏"שומרי הבית"‏ שמפעיל אתר ודף

בפייסבוק ודואג שגחלת המחאה לא תכבה.‏ בתקופה הקרובה מתחיל

תהליך ‏"הרצה"‏ של האסדה ומהלכו מתוכננים ארועי ‏"נישוב",‏ איזו

מילה עדינה ונחמדה בחרו לארוע שבו ייפלטו לאוויר גזים מזהמים

בכמות ששווה לכמות המותרת לפליטה במשך שנתיים וחצי!‏

הערעור שהגישו עמותת שומרי הבית וגם ראשי הרשויות נגד

ההליך,‏ נדחה ובית המשפט בירושלים אף הטיל את הוצאות

המשפט על העמותה,‏ שנסמכת רק על תרומות מהציבור.‏ ממש

לעג לרש.‏ בינתיים כנראה שהלחץ הציבורי עזר והנישוב הראשון

נדחה לתאריך לא ידוע.‏

המאבק נגד אסדת לוויתן

סימה בורקובסקי

https://homelandguards.org/leviathan-gas-rig

ואיפה עומדת בת חפר בכל הסיפור?‏

ישנם אנשים רבים שעדיין לא מודעים לחומרת המצב,‏ שרוצים לסמוך

על הרשויות ועל הממשלה שישמרו עלינו ואולי גם כאלה ש"קונים"‏

את התשדירים המגוחכים שמציגים את אסדת לוויתן כמקור לגז טבעי

ונקי ומסתירים את העובדה שהאסדה תפלוט לאוויר ולמים,‏ שאותם

מתפילים והופכים למי שתייה,‏ מתכות וגזים מסרטנים.‏

כל תקלה הכי קטנה באסדה,‏ שעלולה להיגרם מירי טילים מדוייקים,‏

רעידת אדמה או כל גורם אחר,‏ תגרום לאסון סביבתי קולוסאלי ולזיהום

בלתי הפיך של הים.‏ מה שמייאש הוא שזו רק סנונית ראשונה משום

שמשרד האנרגיה מתכנן לנו עוד אסדות מזהמות כאלה לאורך החוף.‏

לא ברור מי מנהל את ענייני האנרגיה ואיכות הסביבה במדינה וכיצד

מתקבלות בו החלטות,‏ שהן לחלוטין לא בעד התושבים ומי שיהנה

מהן הם הטייקונים שייצאו את הגז.‏

אז מה אפשר לעשות?‏

ללמוד פרטים נוספים על המצב ולהצטרף להפגנות שמוביל ארגון

‏"שומרי הבית".‏ אנו תושבי עוטף לוויתן צריכים לדרוש מהרשויות תחנות

ניטור ומעקב שלא יסתמכו או ימומנו על ידי חברת נובל אנרג'י,‏ שעל

הנתונים שהיא מספקת הסתמכו משרדי האנרגיה ו"הגנת"‏ הסביבה.‏

www.bathhefer.net.il

6


תוכן פרסומי

מזונות ילדים-‏ תשכחו מכל מה שידעתם!‏

מקור חיוב האב במזונות

ילדיו הינו מההלכה

היהודית ומכוח דין תורה.‏

ההלכה היהודית הטילה על

האב את החובה לזון את

ילדיו הקטינים היהודיים

באופן אבסולוטי עד

שימלאו להם 6 שנים.‏

על פי ההלכה,‏ מגיל 6

עדיין חלה החובה על האב

לכיסוי צרכיו ההכרחיים

של הקטין.‏ לעומת זאת

כיסוי יתר צרכיו של הקטין

שאינם הכרחיים חל על

שני ההורים יחד מ"דין צדקה",‏ בהתאם להכנסות כל אחד מהם,‏

כהשלמת מזונותיו.‏

החיוב מ"דין צדקה"‏ מביא בחשבון לא רק את הכנסות האב אלא

גם את הכנסות האם.‏ היקפם של מזונות מדין צדקה הינו רחב,‏

ומשתרע מעבר לצרכים ההכרחיים של הקטינים,‏ עד לרמה בה

הם הורגלו לחיות בטרם התגרשו הוריהם.‏ חיוב מזונות מדין צדקה

נסמך על מצבו הכלכלי של ההורה שיש בכוחו הכלכלי לזון את

עצמו כפי צרכיו ועדיין נותרת בכיסו הכנסה פנויה,‏ החיוב נעשה

לטובת קטין שאין ביכולתו לדאוג לצרכיו ולצורך מתן מענה

למחסורו.‏

בשנת 2017 קבע בית המשפט העליון כי בגילאי 15-6 חיוב מזונות

הילדים יהיה מדין צדקה ויחול מראש על שני ההורים,‏ בהתאם

להכנסותיהם.‏ במסגרת פסק הדין ביטל בית המשפט העליון

את החובה האבסולוטית שחלה על האב לשאת במלוא הצרכים

ההכרחיים והבסיסיים של הילדים זאת על פי עיקרון השוויון.‏

בית משפט העליון התייחס בעיקר למקרים שבהם שני ההורים

מקיימים משמורת פיזית משותפת ‏)שוויונית(‏ או כמעט שוויונית

תוך שקבע כי במקרים הללו חיוב ההוצאות בגין הילדים על פי

יכולותיהם הכלכליות של שני ההורים.‏

המשמעות היא שבמקרים שבהם ההורים ‏"שקולים"‏ זה לזו מבחינה

כלכלית,‏ הם יישאו ישירות במזונותיהם של הילדים.‏ כלומר לא

יהיה חיוב בגין דמי מזונות הילדים בין ההורים.‏

אלא רק בהסכמת שני הצדדים,‏ שאחרת הסמכות לדון במזונות

הילדים ‏-בסמכותם של בתי המשפט לענייני משפחה בלבד.‏

בכך,‏ עצר בית המשפט העליון את ‏"מירוץ הסמכויות"‏ בין בתי

הדין הרבניים לבתי המשפט לענייני משפחה בכל הקשור במזונות

הילדים.‏

כיצד נקבעים גובה מזונותיו של הילד הקטין?‏

על התובע מזונות ילדים להוכיח את הכנסות החייב במזונותיהם

וכן ולגלות בכנות ובתום-לב את הכנסותיו שלו ממקורותיו השונים

‏)במקרה זה את הכנסות ההורה התובע בשם הילד(.‏

בית המשפט יבחן בעת קביעת גובה מזונות ילדים את:‏

1. גיל הילדים.‏

2. חלוקת זמני השהות במחיצת ההורים.‏

3. הצרכים ההכרחיים של הילדים.‏

4. צרכי הילדים מעבר למזונותיהם ההכרחיים.‏

5. כושר השתכרות ההורים ורמת השתכרותם בפועל.‏

6. מצבם הבריאותי והנפשי של הילדים-‏ האם הוא מצריך הוצאות

רפואיות חריגות.‏

7. מצבם הבריאותי של ההורים.‏

חשוב לדעת גם כי יכולתם הכלכלית של כל אחד מההורים לא

נקבעת רק על-פי הכנסותיהם בפועל אלא נגזרת בנוסף גם

ממקורות אחרים העומדים לרשותם כגון נכסים,‏ כספים פנויים

שהתקבלו ממכירת נכסים,‏ חסכונות,‏ ביטוחים , ירושות וכיוצב'‏

מתי סבים יהיו חייבים במזונות נכדיהם?‏

במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעות למזונות ילדים כנגד סבים,‏

זאת אף ללא קיום הליך קודם כנגד ההורה החייב במזונותיהם,‏

למשל בנסיבות בהן לא ניתן היה לבצע מסירה של כתב תביעה

למזונות להורה החייב בשל היעלמו או בשל שהות ממושכת מחוץ

לישראל.‏ הקטין יכול לתבוע את הסב והסבתא,‏ רק אם אינו יכול

לקבל מזונותיו מההורה החייב,‏ ולאחר שהוכח כי ההורה החייב

אינו משלם מזונות כלשהם ו/או שההורה החייב אינו עובד ו/או

שאין ביכולתו לספק את צרכי הקטינים.‏

היכן ניתן לתבוע מזונות בעבור ילדים קטינים?‏

במהלך שנת 2019 קבע בית המשפט העליון כי לפי ‏"הלכת שרגאי"‏

הוותיקה,‏ בתי הדין הרבניים אינם מוסמכים לדון במזונות ילדים

ושאין אפשרות לכרוך את מזונותיהם של הילדים בתביעת הגירושין,‏

עוה"ד אילנית האס-ארד,‏ מגשרת ועו"ד העוסקת בדיני משפחה,‏ נייד:‏ 052-7772352,

משרדה מדורג ע"י חברת B.D.I. וחב'‏ ,DUN'S 100 כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בדיני המשפחה.‏

המלצות באתר:‏ https://mishpacha-law.com

‏"אילנית האס-ארד עו"ד ומגשרת בדיני משפחה".‏

עלון בת חפר | ינואר 7 2020


סיכום תקופה

סיכום יו"ר ועד היישוב

תושבים יקרים,‏

פעילות הנהגת היישוב לשנה זו הסתיימה וחשוב לי לעדכן אתכם במרכזי העשייה

בשנה האחרונה.‏

כפי שאתם יודעים זו הייתה שנת הפעילות הראשונה של הקדנציה הנוכחית ולכן היא

התאפיינה בתהליכי למידה של חברי וחברות הוועד ויו"רי הוועדות החדשים,‏ שזו להם

פעם ראשונה כנציגי ציבור.‏

במהלך השנה סימנו לנו את המטרות בהן יעסוק הועד,‏ תוך קיום מחשבה רבה בצרכים

ההולכים ומשתנים של היישוב,‏ כאשר כל הזמן אנו עסוקים גם בתהליכי ההרחבה.‏

זה המקום לציין כי ניתן בוודאות לציין את השיפור המשמעותי במקומנו על שולחן המועצה וזאת בזכות סגן ראש

המועצה מטעמנו עו"ד גיא ויצ'לבסקי.‏ גיא ממלא את תפקידו בצורה מעוררת השראה ‏)והכל בהתנדבות(,‏ מייצג

את היישוב בכל נושא ופועל ללא לאות יחד איתנו כדי לשפר ולהביא את קולה של בת חפר אל שולחן המועצה.‏

נוכחותו של גיא יחד עם חברי המליאה מטעמינו מידד כלפון המכהן כחבר הנהלה במועצה,‏ ירון קומפל ודורון

גאייר כחברי מליאה,‏ מאפשרים לכולנו להיות משפיעים יותר ולקדם לא מעט תהליכים לטובת היישוב.‏

מי שמכיר את תפיסת עולמי,‏ יודע שאנו פועלים ללא לאות בכדי ליישם את התפיסה,‏ כי בת-חפר לוקחת אחריות

על כל תחום מתחומי חייה וכך אנו פועלים .

בעלון הקרוב ניתן לעיין בעשייה של כלל תחומי החיים שלנו ולא ארחיב בהם,‏ אלא אגע בנקודות המרכזיות.‏

אז מה היה לנו השנה?!‏ הדברים המרכזיים ...

● הרחבת בת חפר – לאחר משאים ומתנים לא פשוטים עם המינהל ובשיתוף המועצה,‏ הצלחנו לחתום על

הסכם הפיתוח של היישוב,‏ הן של החלק החדש ולא פחות חשוב החלק הקיים,‏ וזאת בהשקעה של למעלה

מ-‏ 36 מיליון ש״ח,‏ שיושקעו בפיתוח ושיפור התשתיות של היישוב הקיים.‏ תהליכים אלו הינם משולבים בהליך

המשפטי,‏ אותו אנו מנהלים מול המדינה בכדי לוודא את תחילת עבודות כביש 444 במועד,‏ כפי שהתחייבו בתוכנית

ההרחבה,‏ זאת יחד עם התמודדות עם העומס הבלתי נסבל בכביש 5714 ובכלל כך תוספת המרל"וג ביד-חנה.‏

זה המקום להודות לרונן הראל תושב היישוב שמלווה אותנו בצורה מקצועית בכל שלב ומוביל את החלק המקצועי

מטעמינו מול המועצה,‏ החברה הכלכלית המינהל ואנשי המקצוע בתחום.‏

● הקמת מתחם נוער וצעירים – לאחר לא מעט תהליכים,‏ תוכנית הקמת מתחם הנוער החדש מתחילה וזאת

בהשקעה של 6.2 מיליון ש״ח.‏ המתחם ישמש את הנוער האיכותי שלנו.‏ התשתית המכובדת תאפשר פעילות

איכותית במתקן ראוי לנוער ולצעירים שלנו.‏

● מרכז קהילתי בת-חפר ‏–שלוחת המרכז הקהילתי של בת-חפר נוהלה במשך שנים על ידי המועצה,‏ כאשר היה

קושי תמידי ביכולת ביצוע התאמה לאורח החיים ולצרכי היישוב ותושביו,‏ זאת יחד עם הקושי להביא לחדשנות

והתאמת שירותים,‏ מה שהוביל לקושי כלכלי בניהול המרכז.‏ דבר זה השפיע בשנים האחרונות על יכולת מתן

שירות לתושב ברמה איכותית וטובה,‏ כפי שמגיע לכולנו.‏ לאור זאת,‏ בשיח משותף עם המועצה ולאחר ביצוע

הליך סדור ואחראי,‏ וועד היישוב לקח אחריות על פעילות זאת והחל מחודש ספטמבר השנה,‏ וועד היישוב מנהל

את פעילות המרכז הקהילתי,‏ תוך בקרה של גורמי חוץ ושל המועצה.‏ מהלך חשוב זה הצריך אותנו לבצע שינויים

רבים ואף להוסיף אחריות ועשייה על מנהלי היישוב כמו גם על וועד היישוב.‏ שינוי זה הינו משמעותי ביותר ומאפשר

לנו לפעול לפי הצרכים המותאמים לנו ולשפר את רמת השירות.‏

www.bathhefer.net.il

8


● חינוך – המשך תוכנית ההתחדשות בחינוך בבית הספר ‏"שדות"‏ המשיכה השנה במלוא המרץ.‏ מחוות הדעת

המקצועיות ניתן בהחלט לראות כי התחדשות זו מביאה עימה בשורה חינוכית לילדי בת-חפר והכל תוך שילוב

זרועות של הנהלת המועצה,‏ אגף החינוך,‏ הנהלת בית הספר ‏"שדות"‏ והנהגת ההורים שלנו,‏ שפועלים יחד איתנו

בכדי להמשיך ולהעמיק את ההשקעה בילדינו.‏

אנו נמצאים בתקופה מאתגרת בכל הקשור בחוסר הבהירות השלטוני במדינה,‏ דבר שמשפיע ישירות על המועצה

ועלינו כוועד מקומי.‏ חוסר הבהירות יוצר עיכובים לא מעטים בהעברות כספים ובעיקר חוסר היכולת להבין את

המגמות בהן ניתן לפעול.‏

יחד עם זאת,‏ אנחנו כל העת ממשיכים ופועלים בכל הערוצים,‏ בכדי לקיים איכות חיים מיטבית לתושבי בת-חפר

בכל התחומים.‏

אני מזמין אתכם לבוא ולהצטרף למעגלי העשייה הרבים ולקחת חלק במיצוב חיינו כאן עכשיו ובעתיד הקרוב לעין.‏

שלכם,‏

אמזלג עדי – יו"ר ועד.‏

עלון בת חפר | ינואר 9 2020


סיכום תקופה

מערך הדוברות – סיכום שנת 2019

דובר בת חפר

מטרת מערך הדוברות

‏•להוות ערוץ הפרסום וההסברה הרשמי של העשייה ביישוב ומדיניות הנהגת

היישוב מול הקהילה ומחוצה לה – מרמת התושב,‏ דרך הנהגת היישוב ועד לרמת

המועצה וכל זאת לחזק את הקשר לקהילה ולשפר את אמון הציבור בהנהגת

היישוב.‏

יעד מרכזי בשנה החולפת

‏•להגדיל החשיפה השיטתית על הנעשה ביישוב בכל הרבדים ולהסדיר ערוצי

התקשורת וההסברה.‏

יעד מרכזי נוסף לשנה הקרובה

‏•לקדם תדמית ומיתוג היישוב למול התושבים ולמול אוכלוסיית ההרחבה העתידית.‏

עמידה ביעדים לפי מִ‏ סְ‏ ‏ּפָ‏ רִ‏ ים מְ‏ סַ‏ ‏ּפְ‏ רִ‏ ים

‏•הדובר:‏ כ-‏‎2‎ שנים בתפקיד;‏ כ-‏‎2400‎ חברים בפרופיל הדובר ‏)גידול ב‎20%‎‏(.‏

‏•דף היישוב:‏ כ-‏‎1400‎ עוקבים ‏)גידול 100%( מתוכם 60% נשים ו-‏‎40%‎ גברים וחתך הגילאים העיקרי 55-35;

כ-‏‎2,500‎ צפיות בממוצע לפרסום יישובי בדף;‏ כ-‏‎300‎ פרסומים מתוכם כ-‏‎120‎ פרסומים על אירועים ביישוב

וכ-‏‎180‎ עדכונים שוטפים לתושבים ‏)מתוכם כ-‏‎60‎ כתבות,‏ עדכונים עתיים,‏ מסמכי היערכות וקמפיינים(.‏

‏•פרסום הכי נצפה השנה – הפרידה מהסופר והפיצה.‏

•22 פרסומים בעלון בת חפר של עיקרי העשייה ביישוב ושל הקהילשון.‏

‏•כ-‏‎250‎ פניות הציבור – מענה שוטף לתושבים בפייסבוק,‏ במסנג'ר,‏ בדואר האלקטרוני,‏ בטלפון הפרטי

ובעתיד בערוצי ההתקשרות הנוספים ועוד.‏

‏•צמיחת בת חפר:‏ כ-‏‎4000‎ חברים בקבוצת הפייסבוק להרחבה ‏'בת חפר צומחת';‏ כ-‏‎700‎ רשומים לקבוצת

הרוכשים;‏ אפיון אתר ההרחבה;‏ סרטון תדמית;‏ תוכנית תקשורת והסברה להרחבה.‏

נושאים מרכזיים לקידום

‏•צמיחת בת חפר – מתוך הסתכלות עתידית הצופה פני ההרחבה,‏ חשיפת הנעשה ביישוב ממוקדת כלפי

חוץ בכדי להשפיע על מיתוג היישוב ולסייע בהבאת אוכלוסייה איכותית.‏

‏•הפצת המידע – הרחבת ערוצי הפצת המידע ‏)טלוויזיה קהילתית,‏ יוטיוב,‏ טלגרם,‏ וואטסאפ יישובי,‏

אינסטגרם ועוד(‏ וקהלי היעד ‏)הוספת כותבים ומפרסמים מכל חתכי הגיל(.‏

‏•היישוב כחלק מהמועצה – בתחילת תפקידי המיקוד היה פנימה לתוך היישוב ולמול התושבים וכך צריך

להיות וכיום מתמקד גם בעשייה בעמק ועשיית המועצה כלפי היישוב.‏

סיכום

ידע זה כוח.‏ כשהציבור מעודכן בשיטתיות נוצר ה'קליק'=הקשר עם התושב,‏ וכשזה קורה מתחזק האמון

ההדדי,‏ שיתוף הפעולה בין הצדדים ותחושת הגאווה וההערכה העצמית שלנו התושבים והקהילה כולה.‏

חברים בוועדה – שבע שלמון,‏ לי שי לבנוני,‏ משה אוזן,‏ איתי בארי.‏

רוצים לכתוב טור דעה ולפרסם?‏ הצטרפו למערך הדוברות!‏

בברכה

משה עמר - דובר היישוב

חפשו את המגאפון

www.bathhefer.net.il

10


סיכום יו"ר ועדת קהילה

יו"ר הועדה:‏ יפעת ברקת

חברי הועדה:‏ נירית זמיר,‏ נלה מקסימוב,‏ יניב גל,‏ יהודית חבוט,‏ תמרה אברג'ל,‏ יניב

פרי,‏ ציפי סימן טוב,‏ אילן לויים,‏ ירדנה הראש,‏ מריסה גרינברג,‏ משה עמר.‏

ועדת קהילה שמה לה למטרה את נושא הפרט כחלק מהקהילה בישוב ומספקת

לו מגוון רחב של פעילויות ומענים בתחומים שונים,‏ תרבות,‏ ספורט,‏ נוער,‏ גימלאים,‏

צעירים,‏ ספרייה ושירותים חברתיים,‏ מתוך תפיסה כי חוזק של קהילה מתבטא בין

היתר,‏ בתחושת הביטחון של הפרט בתוכה,‏ במעורבות הפרט בחיי הקהילה שלו

וביכולתו להיתמך בה.‏

ועדת קהילה טומנת בתוכה שיתוף פעולה נפלא בין צוות שכיר ומקצועי וצוות מתנדבים שמובילים יחד לחיי

קהילה פעילים ומגוונים.‏

אנו שמחים לסכם את השנה האחרונה ולהראות לכם קצת מהעשייה שנעשית בשנה האחרונה.‏

בשנת 2020 אנו מתחייבים להמשיך ולתת לכם את המענים המגוונים הטובים ביותר ומזמינים כל תושב ותושב

להצטרף לעשיה או לתת לנו רעיונות לפעילויות נוספות.‏

ניתן לפנות אלינו בנושאים המפורטים או בכל נושא אחר הנראה לכם רלוונטי במייל-‏ .kehila@bathefer.net

עלון בת חפר | ינואר 11 2020


סיכום תקופה

ועדת תרבות

יור הועדה:‏ יפעת ברקת

חברי הועדה:‏ גלית לויים,‏ הלה גולדשטיין,‏ טל קדוש,‏ דנה גיל,‏ שלומי אלון,‏ מור מתק,‏

עינת וילנסקי,‏ יפית חנניה ונורית מלכה

עיקרי הדברים לשנה זו

‏•הרחבת מעגל המתנדבים בתרבות

‏•יצירת מגוון רחב של אירועים אשר מתאימים לכלל אוכלוסיית בת חפר

‏•שימור מסורות תרבותיות קיימות ויצירת מסורות חדשות תוך כדי עבודה בשיתוף פעולה בין ועדות הקהילה

השונות לבין ועדת תרבות.‏

עיקרי העשייה בשנה החולפת

השנה הפיקה ועדת תרבות אירועים רבים,‏ בעלי אופי קהילתי,‏ אשר משכו אליהם מאות מתושבי הישוב.‏

‏•שני מופעי סטנדאפ מצחיקים ביותר - קובי מימון ורשף לוי

‏•אירוע מוזיקה חורפי - להקת רוקוויל במופע מחווה לקווין

‏•קרנבל פורים ענק שנמשך לאורכו של יום שלם -

‎1.1‎תהלוכת פורים ומיצגי עדלאידע מהממים - בשיתוף הנהגת הורים והורי בי"ס שדות.‏

‎2.2‎פורימון בהפקת ועדת נוער

‎3.3‎ומסיבת פורים מוצלחת במיוחד

‏•גראז'‏ סייל

‏•מימונה קהילתית - בשיתוף פעולה עם מועדון הבועה

‏•טקסי יום השואה ויום הזיכרון מרגשים במיוחד

‏•הפנינג עצמאות ענק בו השתתפו מעל ל 3500 איש

‏•מופע אמפי מרגש - דני גידי וחברים במחווה לכוורת,‏ דוד וגזוז

‏•ונחתום את השנה במסיבת חורף מושלמת

יעדים לשנה הקרובה

‏•להמשיך ולשמר את הפעילות התרבותית

‏•להגדיל את מספר המתנדבים

‏•למצוא ולהפיק אירועים נוספים,‏ חדשים ומרגשים

www.bathhefer.net.il

12


עלון בת חפר | ינואר 13 2020


סיכום תקופה

תרבות תורנית ודת

יו"ר הועדה:‏ נלה מקסימוב

עיקרי העשייה

‏•פתחנו את השנה במוצאי שבת בערב עם מופע מדהים של גולן אזולאי,‏ שהתקיים במועדון ה"בועה"‏

באווירה מרוממת של שירים וסיפורים עם אנשי בת חפר והסביבה.‏

‏•בת מצווה - פעילות במסגרתה בנות בת חפר שהגיעו למצוות,‏ למדו על משמעות השנה הכל-כך מיוחדת

הזו בצורה חוויתית.‏

‏•קריאת מגילה בבית הכנסת ואחריה מסיבה בסגנון ‏"פול מון"‏ לנשים.‏

‏•התחלנו את ראש השנה ברגל ימין עם ערב נשים מרומם.‏

‏•ערכנו ערב המוני של הפרשת חלה בהשתתפות נשות בת חפר והסביבה.‏ ערב שכולו שירה,‏ בקשה ותפילה

שהלואי שיתקבלו באהבה.‏

‏•לילדים ערכנו ערב יצירות בחנוכה בהשתתפות ‏"קניון לב חפר".‏

‏•לכבוד פסח פתחנו מאפית מצות במתחם הנוער.‏

‏•בל"ג בעומר צעדנו עם להקת מתופפים למופע מיוחד של ‏"אומן החושים"‏ .

‏•"הפנינג בראשית"‏ נערך לילדי כיתות א'-‏ ב'‏ בבת חפר,‏ שבו ביקרו הילדים באוהל אברהם אבינו,‏ טעמו מנזיד

העדשים,‏ יצרו תכשיט בשוק באר-‏ שבע ולסיום ליוו את התורה בשירה ובמחול.‏

בין הפעילויות הרבות גם חמישה טיולי משפחות:‏

‏•נסיעה למירון בל"ג בעומר.‏

‏•טיול לירושלים:‏ לעיר דוד והכותל המערבי.‏

‏•טיול סליחות לילי לקברי צדיקים בצפון.‏

‏•סוכות במערת המכפלה וקבר רחל.‏

‏•טיול חנוכיות בשכונות ירושלים בחנוכה.‏

‏•גולת הכותרת שלנו היא האירוע המרכזי של הקפות שניות בשמחת-תורה.‏

כמו בכל שנה מאז הקמת בת חפר,‏ גם השנה התקיימו הקפות שניות ברוב שירה וזמרה בהשתתפות מאות

מתושבי הישוב.‏ במעגלי ריקודים ובשמחה רבה חגגו עם ספרי התורה את אחדותינו והיותנו עם אחד,‏ בלב

אחד.‏ השנה כיבדו אותנו בנוכחותם,‏ ראשת המועצה הד"ר גלית שאול,‏ ראש המועצה הדתית מר יאיר

בטיטו וסגני ראש המועצה מר חיזקי

סיבק,‏ ומר גיא ויצלבסקי.‏

הארועים כולם בחסות המועצה הדתית

האזורית עמק חפר,‏ המרכז הקהילתי,‏

בית הכנסת וועדת תרבות תורנית.‏

www.bathhefer.net.il

14


ועדת חינוך

יו״ר הועדה:‏ ירדנה הראש

חברים בועדה:‏ משה אוזן,‏ משה עמר,‏ ליאת כהן,‏ הדס נגר-לוי

ועדת חינוך עוסקת במילוי הצרכים החינוכיים של הקהילה בישוב כחלק מפעולותיה,‏ יוזמת ומעורבת בתהליכים

החינוכיים המתרחשים בקהילה בעת הצורך.‏ פעילות הועדה מתפרשת על כל טווח הגילאים הרלוונטיים

בחינוך הפורמלי – מעונות,‏ גנים,‏ בתי"ס.‏ והבלתי פורמלי – קייטנות,‏ ימי עיון אזוריים,‏ מעורבות בקהילה ועוד.‏

הועדה פועלת לסיפוק שירותי החינוך הנצרכים בישוב.‏ כמו כן,‏ הועדה מהווה כתובת עבור תושבים ועובדי

חינוך בישוב.‏

תפקידי הועדה:‏

הועדה אחראית לפעילותן התקינה והסדירה של מערכות החינוך בישוב החל מהמעון וכלה בביה"ס.‏

הועדה תקיים קשר קבוע ושוטף עם הנהלת ביה"ס וצוות המורים במטרה לפתור בעיות חינוכיות ו/או

מנהלתיות הנוגעות לילדי הישוב.‏

אני מזמינה אתכם לפנות אלי בכל נושא - לנייד-‏‎057027830‎ או במייל yardena.ben@gmail.com:

ועדת נגישות

יו״ר הועדה:‏ ירדנה הראש

רציונל הועדה:‏

‏•הנגשת כל מבני הציבור,‏ הרחובות,‏ השטחים הפתוחים והתשתיות .

‏•בניית תכנית אסטרטגית רב־שלבית להנגשת היישוב,‏ ויישומה לאורך שנים בהתאם לדרישות החוק והתקנות.‏

‏•וכן הטמעת נושא ההנגשה.‏

הישגי הועדה בשנת 2019:

‏•הנושא נכנס למודעות וסדר יום ציבורי

‏•הנגשת המרכז המסחרי

‏•הנגשת מעברי החצייה

‏•הכשרת חניות נכים וביטול חניות ישנות

‏•הנגשת אירועי תרבות

‏•התחלה הנגשת פארק 6

מטרות לשנת 2020:

‏•הנגשת כל מבני הציבור לרבות בית הכנסת

‏•סידור החניות ברחובות והוצאת הנגררים והקראוונים

‏•הנגשת פארק 6

הערה:‏ ועדת הנגישות שמה לה למטרה להפוך את הישוב לנגיש משלב ושוויוני,‏

זה לוקח זמן ורדיפה אחרי משאבים במועצה אבל נגיע לכל המטרות שהצבנו לעצמנו.‏

עלון בת חפר | ינואר 15 2020


סיכום תקופה

ועדת נוער

מנהל תחום הנוער:‏ עוז עדני

בשנה האחרונה התחלפו כל מצבת כוח האדם בתחום הנוער בישוב

מנהלת תחום הנוער טל גושן סיימה את תפקידה ובמקומה נכנס בחודש יוני עוז עדני

רכזת תכנית המד'צים אורי קוזניק סיימה את תפקידה ובמקומה נכנסה בחודש מרץ מאיה רוזן

רכזות הצופים אביה ושירז סיימו את תפקידן ובקומן נכנסו בחודש אוגוסט בר בן חמו וטליה שרף

קומנרית בני עקיבא שירה אסולין סיימה את תפקידה ובמקומה נכנסה בחודש אוגוסט עמית וקנין

רכז הנוער גד לוי סיים את תפקידו ובמקומו נכנסה שי כהנא

תודה ענקית לכל מי שלקח חלק בעשיה החינוכית בישוב הקהילתי שלנו

ובהצלחה לכל מי שנכנס לתפקיד

‏•בשנה שעברה עלינו,‏ קיימנו את פרויקט שנת המצווה שגם השנה פועל בשיתוף קבוצת הורים מתנדבים

ובני הנוער בכיתה ז'.‏

השנה נקיים פיילוט שנת מצווה לשכבת ו'‏ במקביל לשנת המצווה של שכבת ז'‏

ונקיים 2 פעילויות הורה וילד לשכבת ח'‏

‏•השנה הקמנו את מועצת הנוער היישובית

מועצת הנוער,‏ הינה הפורום המייצג את כל בני הנוער בישוב.‏

המועצה תהיה מעורבת ושותפה בקבלת החלטות מגוונות העוסקות במדיניות,‏

תרבות פנאי ומעורבות קהילתית בבת חפר לאורך השנה ובחופשות ומועדים.‏

הנציגים משכבות ח'‏ עד י''ב בלבד.‏

השתתפות בקבוצה מוכרת כמחויבות אישית

ניתן להצטרף לאחר ראיון אישי עם עוז עדני מנהל תחום הנוער בבת חפר - 053-6211512

‏•סינגולן שבט גולן בת חפר

הסינגולן המסורתי יחול כמידי שנה חודש ינואר ה‎18‎ לחודש באולם הספורט.‏

‏•החודש השתתפו בני הנוער של תנועת המד״צים בסדנאות כחלק מתהליך ״חודש המודעות״ בעמק.‏

המטרה של הסדנא הראשונה שהעביר לנו איתי מלר,‏ הייתה לתת להם כלים להתמודדות עם אתגרים,‏

שיילוו אותם בתקופה זו של חייהם באופן מעצים ובונה,‏ ושישמשו אותם גם בהדרכה.‏ בסדנא הוצגו הסכנות

וההשפעות ההרסניות האפשריות של הגלישה באינטרנט,‏ תוך שיח פתוח גם בנושאים כמו אלימות ואלכוהול.‏

את הסדנא השניה,‏ שעסקה בקשר ובהשפעה של המחשבה על הגוף העבירה מיטל דוד ערב , מאמנת בגישת

.NLP במהלך הסדנא הכירו ותרגלו המד״צים טכניקות המסייעות בפיתוח חשיבה חיובית,‏ הבינו את ההשלכות

שיש לחשיבה כזו על המציאות,‏ וחלקו זה עם זה חוויות אישיות.‏ לסיום הודגמה שיטת הביו פידבק,‏ שעובדת

באמצעות מערכת ממוחשבת המנטרת מדדי גוף ‏)דופק לדוגמה(‏ ונועדה לאפשר שליטה טובה יותר בגופנו.‏

הסדנא הייתה מרתקת ומשמעותית וכל המשתתפים יצאו ממנה עם תובנות ועם כלים שימושיים לחיים.‏

www.bathhefer.net.il

16


‏•ברכת דרך צלחה

החיים מזמנים לנו אתגרים רבים שלעתים מרתיעים אותנו וגורמים לנו לחשוש מלהתקדם הלאה בנתיב החיים

שלנו.‏ זה נכון במיוחד כאשר מדובר בהתחלות חדשות בתחומים שונים כמו קריירה,‏ הורות,‏ מעבר דירה ובעצם כל

דרך חדשה שמסמלת התחלה לא מוכרת.‏ החששות הללו מובנים,‏ אך פעמים רבות הם מונעים מאיתנו לנסות

בכלל את מה שתכננו.‏ התחלות הן אכן לא קלות,‏ אך יש בכוחנו לצלוח אותן ולהשיג דברים שפחדנו להושיט

את ידינו ולקחת אותם.‏ חשוב שנזכור כי אמנם החיים מזמנים לנו אתגרים,‏ אך גם את הכלים להתמודד עמם

על הצד הטוב ביותר.‏

בברכה לשנה אזרחית פורייה ומשמעותית

עוז עדני מנהל תחום נוער בת חפר 053-6211512

עלון בת חפר | ינואר 17 2020


סיכום תקופה

חברי הועדה:‏ דנה אביב,‏ דניה פיינסטון,‏ אבי מלכה

ועדה לשירותים חברתיים

יור הועדה:‏ תמרה אברג'ל

מטרות שהצבנו לעצמנו

‏•להמשיך ולשרת את מטרת הועדה לפיה זכותו של כל תושב להיות חלק תורם ונתרם ביישוב.‏

‏•הוועדה פועלת ליצירת הזדמנות שווה לכל פרט ומשפחה להשתלב במרקם החברתי-קהילתי בבת חפר

תוך שיתופי פעולה עם הממשקים הקהילתיים וועדות הקהילה השונות.‏

יעדים שעמדנו בהם

‏•סיוע שוטף לכעשר משפחות בישוב באופן פרטני בשל מצב כלכלי או משבר משפחתי אחר,‏ ועוד כעשר

משפחות נוספות המסתייעות באופן מזדמן בסלי מזון,‏ ציוד לתחילת שנה"ל,‏ וכד'.‏

‏•סיוע לארבע משפחות בעת אבל

‏•השקת קבוצת נוער ‏"פלאש"‏ בשת"פ עם ועדת הנוער

‏•השקת פרויקט החונכות UP ‏)לשעבר מ"מ(‏ בשת"פ עם ועדת הנוער

‏•המשך פעילותה השוטפת של קבוצת ‏"מבשלים בקהילה"‏

‏•המשך פרויקט ‏"גמלאים ונהנים"‏ בשת"פ עם ועדת הנוער וועדת גמלאים

יעדים לשנה הקרובה

‏•המשך תמיכה במשפחות הישוב באופן שוטף ובעתות משבר.‏

‏•המשך פעילות קבוצת ‏"פלאש"‏ וליווי בהפיכתה למועצת נוער בשת"פ עם ועדת הנוער והשוטר הקהילתי

‏•המשך פרויקט החונכות UP והרחבתו לקבוצות ו/או גילאים נוספים

‏•השקת חנות יד שניה בשת"פ עם הועדה לאיכות הסביבה,‏ ועדת הנוער ומתנדבים נוספים

‏•הבאת צוות העו"סיות שמטפל בבת חפר לעבודה קבועה בישוב בשלושה ימים בשבוע

‏•הקמת מרכז גישור בשת"פ עם המועצה,‏ המרכז הקהילתי,‏ ועדת הנוער,‏ השוטר הקהילתי וועד הורי ‏"שדות"‏

‏•איתור נערות נוספות לבית החם בישוב והרחבת הפעילות בו.‏

‏•תוכנית מפגשים/סדנאות בנושאים מגוונים ‏)כלכלת המשפחה,‏ אימהות אחרי לידה,‏ זכויות גמלאים בביטוח

לאומי,‏ מידע וזכויות לבעלי צרכים מיוחדים,‏ סדנת עזרה ראשונה להורים לפעוטות(‏

‏•השקה מחודשת של פרויקט ‏"שפרה ופועה"‏ לסיוע לנשים אחרי לידה

‏•תיאום ותכנון העסקת בני נוער בחופשים בשת"פ עם מנהל הישוב,‏ ועדת הנוער ופרויקט להב''ה

‏•גיוס תרומות לועדה בערוצים שונים

‏•הקמת מרכז מוסיקה לילדים עם צרכים מיוחדים בשת"פ עם המרכז הקהילתי

www.bathhefer.net.il

18


ועדת גמלאים

יו״ר הועדה:‏ יהודית חבוט

עיקר פעילותה של ועדת גמלאים הוא בתיפקוד מועדון 60+. יחד עם זאת גמלאי בת חפר יכולים לפנות לחברי

הועדה בכל בעיה ו/או שאלה הנוגעת לחייהם השוטפים בבת חפר מול הנהגת היישוב.‏

חברי הועדה מונים 5 חברים:‏

יהודית חבוט - יו״ר הועדה,‏ ואחראית על ההפעלה התרבותית של המועדון

יאורה גור אריה - סגנית יו״ר ואחראית על הפעילות הבין-דורית

חביבה אשל - גזברית וקניינית

תמר קיפניס - קשר עם עלון בת חפר,‏ דוברות וחוברת העמק

מנחם רמז - רכז פעילות גמלאי העמק מטעמה של יונה טרבובניק

מועדון הגמלאים 60+ בבת-חפר,‏ פועל כל ימות השנה

במטרה לתת מענה מותאם – תרבותי וחוויתי לכלל

הגמלאים.‏

במהלך השנה שזה עתה מסתיימת,‏ קיימנו מפגשים

בכל יום ראשון בערב.‏ מפגשים בהם שמענו הרצאות

בנושאים מגוונים:‏ היסטוריה,‏ בריאות,‏ פוליטיקה,‏ וכד'.‏

למשל:‏ ‏"התמודדות עם מצבי לחץ",‏ ‏"תולדות עם ישראל

בעת החדשה",‏ פרשיות מודיעין עלומות",‏ ‏"שואת יהודי

צפון אפריקה"‏ ‏"מה יפית לי אפריקה-‏ רשמי התנדבות",‏

‏"נפלאות המוח",‏ ‏"שפת הצוענים"‏ ועוד ועוד.‏

כמו כן,‏ חגגנו וציינו חגים ומועדים בשיר,‏ ריקוד ובשמחה.‏

רבים מהמפגשים נחגגו ביחד עם בנות ‏"בית-עלמה".‏

היו מפגשים חברתייים,‏ לשיחה והכרות רחבה יותר

של החברים.‏ שמענו ‏"סיפורים אישיים"‏ מכל מי שהיה

מעוניין לשתף.למותר לציין שמפגשים אלה מוסיפים

לקשר בין חברי המועדון והרגשת שייכות חשובה ביותר.‏

כן,‏ פעמיים בשבוע היו מפגשים של משחקים חופשיים

כמו קלפים וכד'.‏

פעילות יפה ופוריה נרקמה בין הגמלאים לבין מדריכי

המד"צים.‏ ‏)מדריכים צעירים(.‏ מפגשים עם תוכן מתאים,‏

שבנו שפה משותפת וגרמו לגישור על פער הדורות.‏ נהנינו מאוד,‏ תרמנו ונתרמנו.‏

ובימי שישי,‏ לפני כניסת השבת,‏ ערכנו קבלת שבת ‏"מלווה מלכה",‏ עם קידוש,‏ טעמנו ממאכלי השבת מעשה

ידינו.‏ שמענו ולמדנו על פרשת השבוע,‏ הוקראו סיפורים קצרים שגרמו לאווירה טובה,‏ לחיוך ושחוק ונתנו הרגשה

טובה לקראת השבת.‏

נוסיף עוד פעילות של חוגים כגון:‏ יוגה למבוגרים,‏ התעמלות בונה עצם,‏ יצאנו לטיולים בארץ ובחו"ל,‏ המאורגנים

ע"י מחלקת ותיקים במועצה.‏

אין ספק שהמועדון מהווה מרכז פעילות לגמלאים.‏ מקומו בסמוך למבני ציבור כגוון מרפאה,‏ דואר בית כנסת וכד'‏

חשוב מאוד ומקל על הגמלאי בסידוריו הנוספים.‏ אנו שואפים להגדיל ולגוון את הפעילות הנעשית בו.‏ וכמובן

להגדיל את מספר החברים.‏

עלון בת חפר | ינואר 19 2020


סיכום תקופה

ועדת ספורט

יו״ר הועדה:‏ נירית לוין-זמיר

חברי הועדה:‏ אבנר בנקובר,‏ שימי ג'אן,‏ שרון זגון,‏ אסף דובסון,‏ מרסלו מקדר

יעדים מרכזיים

‏•להנגיש את הספורט לקהל רחב יותר באמצעות אירועי ספורט משפחתיים - קהילתיים.‏

עיקרי העשייה

2 אירועי ספורט גדולים - משפחתיים בהשתתפות מאות משתתפים:‏

‏•יום המשפחה הספורטיבית שהתקיים במתחם הגריזלי ומירוץ בת חפר.‏ האירועים כללו פעילויות כלל

משפחתיות ואפשרו למשפחות לעסוק בספורט עממי.‏ יום המשפחה הספורטיבית בגריזלי כלל שימוש בכל

המתקנים,‏ תחרות מתקנים משפחתית ומשחקי ילדות.‏

‏•מירוץ בת חפר כלל 4 מסלולים - היקפי פתוח לכלל המשתתפים,‏ 1.5 ק"מ לילדים,‏ 2.5 ק"מ לנוער ומסלול

היקפי שליחים שדרש שיתוף פעולה של 3 רצים ושם נראו שיתופי פעולה משפחתיים וקהילתיים.‏

‏•כמו כן במהלך השנה קוימו אירועי ספורט נקודתיים כגון טורניר מיני טניס,‏ לילה לבן של כדורגל רב גילאי.‏

3 אירועי ספורט משפחתיים קהילתיים:‏

‏•ניווט בת חפר

‏•אירועי ספורט בענפים ספציפיים

‏•הקרנות של אירועי ספורט

‏•ערב הוקרה לספורטאים מצטיינים

www.bathhefer.net.il

20


הבועה

יו״ר הועדה:‏ יניב פרי

חברי מנהלת:‏ רמי קלדרון,‏ אריה בן חמו,‏ איתי בארי,‏ ניתאי גרסיה,‏ אילון לוי,‏ אלי וסיגל נוסן,‏

ברק צרפתי,‏ מאור אסולין

מטרות שהצבנו לעצמנו:‏

‏•אירועי תרבות משמעותיים

‏•לאחד ולגבש את הקהילה

‏•להיות הפאב בנעלי בית שכולם מגיעים אליו

‏•להביא הרבה אנשים ולהיכנס לתודעת אנשי היישוב

יעדים שעמדנו בהם:‏

‏•קרוב ל-‏‎30‎ מופעי מוסיקה מכל הסגנונות מתוכם 2 מופעים גדולים בהם היו מעל 350 איש

‏•אירוע מימונה קהילתי עם מעל 500 איש שאירח את כל בת חפר

‏•מספר הקרנות של משחקי תרבות וספורט מרכזיים בינהם בינהם הנחתת פרויקט החללית הישראלית בירח

•3 הרצאות על הבר

‏•ערב קריוקי מדהים

‏•עמידה ביעדי הכספים ואף מעל הציפיות

‏•הגדלת כמות המתנדבים והשבחת הקיימים

‏•ערב מתנדבים מרשים ומגבש

‏•יצירת שיתוף פעולה עם ועדת קליטה בוואוצרים למשפחות חדשות

יעדים לשנה הקרובה:‏

•4 מופעים גדולים

•6 הרצאות על הבר

‏•הרחבת שיתופי הפעולה עם ועדות נוספות כמו ספורט ותרבות תורנית

‏•הפיכת הבועה למיזם יותר ירוק ואקולוגי

‏•ערבי קונספט נוספים וייחודיים

עלון בת חפר | ינואר 21 2020


סיכום תקופה

תקשורת עם התושב

יו"ר הועדה:‏ מרסיה פורת

חברים בוועדה:‏ צחי גת – ועדת תקשוב,‏ משה עמר – דובר הישוב,‏

ירדנה הראש – ועדת עלון,‏ אורן שחר – נציג הועד

מטרות שהצבנו לעצמינו בתחילת השנה:‏

1. הקפדה על תהליך חשיפה ושקיפות סדור מול התושבים על הנעשה ביישוב ובוועדות השונות.‏

2. מיסוד וחידוד תהליך שיטתי ויעיל לפניות התושבים,‏ ומעקב אחר הפניות.‏

3. שיפור ניהול המידע לתושב ותהליכי הפצתו.‏

נושאים בהם עסקנו במהלך השנה ונמשיך לעסוק בהם גם בשנה הבאה:‏

תהליך חשיפה ושקיפות סדור מול התושבים -

‏•הודעות מסודרות לתושבים על הנעשה בישוב,‏ הן עדכון קבוע והן מידע נקודתי.‏

‏•דובר הישוב,‏ משה עמר,‏ דואג לעדכן הן במדיות הדיגיטליות והן בעלון הישוב.‏

‏•פרוטוקולים של ישיבות הוועד והוועדות השונות פתוחים לציבור,‏ באתר הישוב.‏

מיסוד תהליך שיטתי לפניות הציבור –

‏•הבניית תרשים זרימה של פניות הציבור למזכירות ומתן מענה ממוקד לתושב.‏

‏•מוקד עירוני -106 מקושר למזכירות.‏

‏•פרסום מס'‏ WhatsApp המאפשר עדכון של התושבים על מפגעים בדרך.‏

‏•שדרוג האפליקציה ועידוד התושבים להשתמש בה.‏

שיפור ניהול המידע ותהליכי הפצתו –

✔ שדרוג אמצעי התקשורת הדיגיטליים:‏

- בימים אלה ממש אנו עומדים בתחילת תהליך לשדרוג אתר בת חפר.‏

- רה-ארגון קבוצות הפייסבוק – במקום שתי קבוצות פייסבוק לתושבים,‏ ביצענו רה ארגון בקבוצות,‏ תודות

למנהלי הקבוצה הקיימת ‏)יאיר ששון ורעיה קידר(,‏ קבוצת פייסבוק אחת לתושבים,‏ לענייני היום,‏ והקבוצה

השניה הוסבה לשמש ל"בת חפר צומחת",‏ בה מרוכז כל המידע העוסק בהרחבה של הישוב,‏ מנהל אותה,‏

משה עמר,‏ העומד בראש צוות שיווק ההרחבה.‏

✔ מירשם התושבים:‏

לצורך פילוח הודעות באופן מיטבי,‏ אנו פועלים,‏ מתחילת הקדנציה,‏ ונמשיך ביתר שאת בשנה הקרובה,‏

לעדכון מרשם התושבים.‏ בהזדמנות זו,‏ אנו פונים אליכם בבקשה לפנות למזכירות ולידע בגין שינויים

שהתרחשו אצלכם ‏)מעבר דירה בתוך הישוב,‏ תושבים חדשים,‏ החלפת רכב,‏ תינוק חדש שהצטרף למשפחה

ועוד(.‏ עדכון הנתונים מאפשר פילוח טוב יותר של המידע לתושב,‏ ובעת חירום – מתן עזרה ותמיכה מותאמים

לצרכי התושב.‏

✔ שדרוג אמצעי התקשורת הקשיחים – הוספת דפי מידע פרוצדורלים בעלון בת חפר.‏

✔ עדכונים מהוועדות השונות - יצירת חיבורים עם הוועדות השונות להעברת מסרים ועדכונים באופן עיקבי

ומיטבי.‏

www.bathhefer.net.il

22


יעדים נוספים שאנו מציבים לעצמינו לשנה הקרובה:‏

‏•שדרוג אתר בת חפר.‏

‏•עדכון אפליקציית בת חפר.‏

‏•חידוש ועדכון שלט הכניסה לישוב.‏

‏•מיסוד תהליכי שקיפות של הוועדות השונות.‏

‏•עדכון מרשם התושבים – לצורך כך תקבלו בחודש הקרוב פניה לבדיקת הנתונים הרשומים במרשם

ועדכון הפרטים השגויים.‏

תודה לכם על שיתוף הפעולה.‏

כאמור,‏ עדכון הנתונים מאפשר פילוח טוב יותר של המידע לתושב,‏ ובעת חירום – מתן עזרה

ותמיכה מותאמים לצרכי התושבים.‏

קהילשון

כיצד מנקדים מילה שקריאתה היא בכמה אופנים

כתב:‏ שמשון הופמן ערך:‏ משה עמר

כמה יגיעות יָ‏ גְ‏ עו קוראי יׂשראל עד שיָ‏ דְ‏ עו לקרוא נכון את המילה מֶ‏ חְ‏ לָ‏ ף,‏ וכמה פעמים חוזרים וקוראים מילה או

כותרת מסוימת כדי לפענח את כוונת הכותב.‏

כידוע,‏ אין בכללי הכתיב המלא פתרון לסימני התנועות אַ‏ , אֶ‏ , אִ‏ ‏)כשיש אחריו שְ‏ ווָ‏ א נח(.‏

למשל:‏ במילה מלך - מה התכוון הכותב - מֶ‏ לֶ‏ ך או מָ‏ לַ‏ ך,‏ ובמילה מטען - מִ‏ טען או מַ‏ טען;‏

בעיה דומה באות שִ‏ י"ן:‏ האם הכוונה לׁשִ‏ י"ן או לִ‏ ‏ׂשי"ן : ‏ׁשָ‏ ר או שַ‏ ‏ׂר;‏ והאות הֵ‏ ‏"א עׂשויה להיות הֵ‏ ‏"א נחה

‏)כגון מַ‏ לָ‏ ‏ּכה(‏ או הֵ‏ ‏"א עיצורית ‏)מלּכָ‏ ‏ּה = המלך שלה(.‏

מכאן שפעמים אין טוב מלהוסיף סימן ניקוד כדי שתהיה קריאּות המילה חד־משמעית בקריאתה הראשונה.‏

באיור המצורף דוגמא להמחשה.‏ הכול בגלל נקודה אחת:‏ הצורה המנוקדת היא קֻ‏ פָּ‏ ה.‏

בלי ניקוד כתבו ‏'קפה'‏ והיה אפשר לקרוא קָ‏ פֶ‏ ה או קּופָּ‏ ה.‏ משקבעה האקדמיה את כללי

הכתיב המלא,‏ כתבו ‏'קפה'‏ )= קָ‏ פֶ‏ ה(‏ או קופה )= קֹופה או קּופה(.‏ אומנם הכתיב ‏'קפה'‏

היה חד-משמעי,‏ אך בוטלה ההבחנה בין קּופּה לקֹופה.‏ בייחוד רגזו קופאיות הבנקים,‏

שמעליהן התנוסס השלט:‏ ‏'כאן קופה',‏ וביקשו להסירו.‏ במקום להסיר את השלט הּוספה

נקודת הֶ‏ בחֵ‏ ן,‏ והכול הבחינו בין קֹופה לבין קּופה.‏

עלון בת חפר | ינואר 23 2020


סיכום תקופה

ועדת ‏'עכשיו באים'‏

יו״ר הועדה:‏ מריסה גרינברג

חברי הועדה:‏ אורלי קלדרון,‏ דפנה סבן,‏ יהודית שיטרית,‏ ליטל גדעוני,‏ שי רוגוזיק ומריסה גריברג

יעדים המרכזיים

‏•לקבל בחיבוק משפחות חדשות העוברות ליישוב.‏

‏•עזרה בהתמצאות כללית ברחבי היישוב והאזור וחיי היומיום והקהילה בו.‏

‏•להוות מקור למידע רלוונטי בהתאם לצרכי המשפחות ‏)כגון - חינוך,‏ חוגים,‏ מועצה וכו׳ )

‏•חיבור התושבים החדשים להווי ואופי היישוב,‏ לועדות הקיימות ולקהילה בו.‏

עיקרי העשייה

‏•במהלך השנה האחרונה נפגשנו עם עשרות משפחות מדהימות ואיכותיות,‏ שהגיעו ליישוב.‏

‏•כל משפחה זוכה לביקור נציגי הועדה,‏ המגיעים עם חיוך רחב,‏ עציץ פורח וצבעוני ושובר לשתיה חופשית

בביקור הראשון - ביוזמת הבועה.‏

‏•לכל בית מחולקת ערכת מידע הכוללת - חוברת פעילויות המרכז הקהילתי וחוגים,‏ מגנט תאריכי פינוי פסולת,‏

טלפונים חשובים של נושאי תפקידים ביישוב ועלון חודשי.‏

‏•אנו שמחים לענות על שאלות שצצות במהלך המפגש ולקבל את המשפחות בחיבוק רחב.‏

הביקורות הטובות והחיוך שאנו זוכים לו ממלא ומהווה תמריץ להמשך העשיה.‏

אנחנו נשמח להמשיך בקליטת המשפחות החדשות שיגיעו ליישוב ולחזק את תחושת הקהילה והשייכות שלהן.‏

מקווים כי ביקור המשפחות ושילובן ברוח העשיה של היישוב,‏ תעזור לתחושת ההרגשה כי הגיעו הביתה

למשפחה אחת גדולה

www.bathhefer.net.il

24


ועדה לענייני חתולים

יו״ר הועדה:‏ מירב בנקובר

חברי הועדה:‏ מירב בנקובר,‏ שלומית סנדלר,‏ סיגל רוזן,‏ לישי לבנוני,‏ איתן גליקמן וליאת רשף

מטרות שהצבנו לעצמנו

‏•צמצום קצב התרבות החתולים-‏ באמצעות עיקורים וסירוסים.‏

‏•ריכוז מבוקר של החתולים ע"י פינות האכלה.‏

‏•מענה לפניות התושבים בנושא חתולים,‏ תקשורת ומתן שירות

יעדים שעמדנו בהם

‏•בוצעו 104 עיקורים וסירוסים של חתולי רחוב ‏)נכון לחודש נובמבר(‏ בנוסף ניתן לאותם חתולים חיסון נגד

כלבת ‏)עקב הודעה שקיבלנו על מגיפה באיזור(.‏

‏•פתיחת ערוצי תקשורת ישירים עם התושבים והתייחסות לפניות דרך דף הפייסבוק,‏ האינסטגרם והטלפון

הנייד.‏

‏•מציאת בתים מאמצים לגורי חתולי רחוב שנמצאו בישוב.‏

‏•הוסדרו פינות האכלה במקומות מבוקרים וככל הניתן נסתרים ומרוחקים מבתי מגורים

‏•לימוד והדרכה של נושא החתולים והחמלה לבעלי חיים בכלל,‏ ובישוב בפרט,‏ דרך ערוצי התקשורת הנ"ל.‏

‏•טופלו עשרות פניות ותלונות של תושבים הנוגעות לענייני חתולים.‏

יעדים לשנה הקרובה

‏•המשך ביצוע עיקורים וסירוסים.‏

‏•המשך לימוד והדרכה של נושא החתולים והחמלה לבעלי חיים בכלל,‏ ובישוב בפרט,‏ דרך ערוצי התקשורת

השונים בשיתוף הנוער.‏

‏•המשך טיפול בפניות התושבים.‏

‏•תפעול ותחזוקת פינות האכלה הקיימות והמשך הפעלת קבוצת מתנדבים מאכילים.‏

‏•מציאת פתרון לגורים,‏ בתים מאמצים.‏

עלון בת חפר | ינואר 25 2020


סיכום תקופה

ועדת איכות הסביבה

יו״ר הועדה:‏ אמיר גל

חברי הועדה:‏ הילה מסיקה,‏ תובל שילוח יו"ר הוועדה להגנת הסביבה ‏)במיל'(‏

מטרות שהצבנו לעצמנו:‏

‏•פעילות הסברתית בקהילה

‏•אירועי קהילה

יעדים שעמדנו בהם:‏

‏•פרוייקט הדברת יתושים בשיתוף כל תנועות הנוער.‏

‏•הכנות לבניית מודל עבור יריד ירוק.‏

יעדים לשנה הקרובה:‏

‏•הכרת נושא גגות סולאריים ביחד עם חברות העוסקות בכך וקיום מפגשים.‏

‏•עבודה משותפת עם שירותים חברתיים בנושא מרכז קח תן בבת חפר.‏

‏•להכיר את הדור החדש של HomBiogas לבתים פרטיים ולאפשר לכל האנשים האקלוגים להתחיל לייצר

אנרגיה מתחדשת מהזבל האורגני בחצר הבית.‏

www.bathhefer.net.il

26


ועדת ביטחון

יו״ר הועדה:‏ אבי מלכה

רבש"ץ - אלי לוי.‏

חברת אבטחה - ‏'בן ביטחון'.‏

סייר יישובי - אריה זילברמן.‏

חברי הוועדה - אבי מלר,‏ אייל גבעתי,‏ אלון מורן,‏ אלי לוי,‏ אפריים אבשה,‏ אריה מסיקה,‏ מוטי תירם,‏ רונן בנון.‏

עיקרי הפעילות:‏

‏•אמצעי הביטחון ותשתיות האבטחה שודרגו.‏

‏•רבש"ץ - פועל 24 שעות ביממה,‏ מקצועי בעל ידע ביטחוני,‏ זמין ומוכן לכל תרחיש.‏

‏•כיתת כוננות - במשך השנה התאמנה במטווחי ירי,‏ תרגלה תרחישים שונים לשיפור האורגניות בין האנשים

והתגבשה מקצועית וחברתית;‏ שלושה פעילים מצוות הכוננות והביטחון הוכשרו בהשתלמות מנהלי אירוע

ביטחוני;‏ סיוע באבטחת אירועים יישובייים.‏

‏•חברת אבטחה - ‏'בן ביטחון'‏ קיבלה את האחריות על אבטחת היישוב וזאת לאחר חפיפה קפדנית,‏ סיורי

שטח ומפגשי הכנה במהלכם עודכנו והוחמרו נהלי האבטחה,‏ הכל למען שימור רמת הביטחון הגבוהה

הנהוגה ביישובנו.‏

‏•שילוב סייר ייעודי הפועל במיוחד בשעות הלילה ולמול נוער היישוב.‏

מתנדבי מד"א

עיקרי הפעילות:‏

‏•הנוער פעיל ומגובש,‏ מבוצעות הכשרות למתנדבים כגון הרצאות,‏ השתלמויות בבתי חולים ועוד.‏

‏•ביצוע קורסי הכשרת מגישי עזרה ראשונה,‏ אירועי התרמות דם תקופתיים בתחנה,‏ סיוע במענה רפואי

לאירועים השונים המתקיימים ביישוב.‏

‏•התחדשנו באמבולנס לרווחת היישוב והעמק.‏

‏•בוצעו שתי החייאות מוצלחות ולידה אחת.‏

‏•אחראי המתנדבים בתחנה זייאד פועל לשילובם בתחנה והם זמינים לכל תרחיש ביישוב,‏ נותנים מענה

ראשוני מהיר ויעיל.‏ קיים שיתוף פעולה פורה בין המתנדבים ליישוב ולסביבה.‏

מערך מתנדבי הביטחון ומד"א תורמים מזמנם וממרצם גם בענייני רווחה - התרמת מזון לנזקקים בפסח

ובראש השנה,‏ סידור וניקוי בתים,‏ שיפוץ בתים וחצרות ועוד.‏

עלון בת חפר | ינואר 27 2020


www.bathhefer.net.il

28


מהנעשה במועדון הגמלאים +60

תכנית פעילות המועדון לחודש ינואר 2020:

ימי ראשון

הרצאתה של אורלי שטרקמן -

19.00 5.1.20 ‏"פה בריא בגוף בריא"‏

19.00 12.1.20 ערב חברתי - סיפור אישי

19.00 19.1.20 ערב חברתי - סיפור אישי

הרצאתו של עמי רוניס -

19.00 26.1.20 ‏"פמיניזם במדבר"‏ -

על הסרט ‏"מים ואהבה"‏

מרכז למידה חדש בבת חפר

עינב שהרבני מורה במרכז היא מורה מנוסה במערכת

החינוך מזה 20 שנה ובעלת תעודה להוראה מתקנת.‏

המרכז מתקיים במתנס בת חפר בימים א'‏ ו-ה'‏

בין השעות 14:00-16:00 בקבוצות קטנות

מטרת מרכז הלמידה:‏

✔ תחזוק ותגבור הרמה הלימודית במגוון מקצועות.‏

✔ שיפור והשלמת פערים לימודיים

✔ הכנת שיעורי בית ותרגול חומר נלמד

✔ הקניית מיומנויות למידה נכונים ומיומנויות קריאה

ימי שני

יוגה למבוגרים.‏

10.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

16.00 יום שלישי

מפגש עם המד"צים

17.30 14.1.20 ימי חמישי:‏

ימי שישי

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

10.00 יוגה למבוגרים.‏

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

מועדון +60 מאחל לכל תושבי בת חפר

שנה אזרחית טובה.‏

עלון בת חפר | ינואר 29 2020


חינוך

הורה מעשיר

חנוכה

משה דניאלי מסביר לתלמידי כיתה א'-ב'‏ מהי כיפת ברזל וכיצד היא

שומרת ומגינה עלינו.‏

נקי ששימש להדלקת חנוכייה.‏

‏"הנה הם באים -

השדים הירוקים"‏

ביום ראשון ה 15/12/19

חגיגה ירוקה עטפה את שדות!‏

תלמידי נבחרת קט-סל בנים ו'‏ חזרו עייפים אך סופר מרוצים

מטורניר הכדורסל של התאחדות בתי הספר בעמק.‏

שחקני הנבחרת יחד עם המורה רונית גביש,‏ זכו במקום השני

והביאו גאווה רבה לתלמידים ולבית הספר.‏

לקראת חג החנוכה,‏ התנסו תלמידי כיתות א'-ב'‏ בהפקת שמן.‏

בפעילות שהועברה ע"י הרב מנחם לוי מהמועצה הדתית,‏ אספו

הילדים זיתים,‏ כתשו אותם,‏ הפרידו את השמן מהגפת ויצרו שמן

‏"התערוכה הראשונה שלי"‏

מידי חודש תוצג בבית הספר תערוכה,‏ קיר אמן,‏ בה יציג אחד

התלמידים את חזקותיו הבאות לידי ביטוי ביצירות אומנות אישיות

פרי ידו.‏

החודש מוצגים ציוריה של עלמה רוזנטל,‏ תלמידת כיתה ב'.‏

www.bathhefer.net.il

30


חתולים

ביקור מנהלת המחוז

ב׳שדות׳

בתחילת דצמבר זכה ביס שדות לביקור מנהלת המחוז - הגב׳ עמליה

חיימוביץ׳,‏ סגניתה - הגב׳ ורדה אופיר,‏ מפקחת ביה״ס - הגב׳ גלית

חרובי,‏ המפקחת על היועצות - ורד גבאי,‏ מנהלת אגף החינוך - הגב׳

ירונה פוליטי,‏ סגניתה - עופרה יוסף וסגן ראשת המועצה - יעריב

יערי.‏ במהלך הביקור התקיים שיח פתוח עם צוות ותלמידים,‏ על

אקלים בית ספרי,‏ על קשר אחר בין תלמידים לבין מורים ובין תלמידים

לבין עצמם,‏ על למידה חוויתית,‏ עצמאית ובקצב המתאים לכל ילד.‏

סיכמה את הביקור מאוד יפה - עופרה יוסף - סגנית מנהלת אגף

החינוך:‏

‏...״כל כך נהניתי מהביקור אצלכם היום.‏ דרכך הייחודית האישית,‏

הצוותית והקהילתית מעוררת השראה עמוקה.‏ המשפט ׳אין מקום

שהוא רחוק מדי׳ בא לידי ביטוי בתהליך המשמעותי אותו אתן מובילות

באומץ,‏ נחישות והרבה רגישות״.‏

ערב מתנדבים - וועדת חתולים

בחודש שעבר ערכה וועדת חתולים ערב הוקרה למתנדבים

הרבים והמסורים שלנו,‏ שטווח הגילאים שלהם נע בין 15 ל-‏‎65‎

ופעילותם העקבית והיומיומית עוזרת לרכז חתולי רחוב בפינות

האכלה מוסדרות,‏ ללכוד למטרת סירוס ועיקור - ולהחזירם

לסביבתם.‏ לשמחתנו כיבדו אותנו בנוכחותם עדי אמזלג ראש

הוועד ביישוב,‏ מנהל היישוב עמרי צליל ודובר היישוב משה

עמר.‏ פעילותנו העקבית לאורך השנים האחרונות,‏ בהתאם

להנחיות המשרד לאיכות הסביבה,‏ מוכיחה את עצמה בצמצום

אוכלוסיית החתולים,‏ בהזנה מבוקרת שלהם ובמתן מענה לפניות

של תושבים בנושא.‏ את הסרטון הסוקר את פעילות הוועדה,‏

שערכה בכישרון רב לישי לבנוני,‏ ניתן למצוא בדף הפייסבוק

שלנו,‏ ״חתולי בת חפר״.‏

יישר כוח לצוות ׳שדות׳ בת חפר

עלון בת חפר | ינואר 31 2020


פינה בסטייל

איך להסתיר בטן באמצעות לבוש מחמיא ונכון?‏

לימור בכר

בטן בולטת קשה מאוד להסתיר,‏ אבל יש

מספר טריקים שאפשר לטשטש את הבטן.‏

עליונית - ללבוש חלק עליון - ג'קט,‏ קרדיגן,‏

ווסט,‏ סריג – פתוח.‏ ברגע שיש עליונית כלשהי

שנלבשת פתוחה,‏ יש הצללה והסתרה של

אזור הבטן.‏

אביזר אופנה - כל חלק בגוף שאותו נבחר

לאבזר,‏ יקבל תשומת לב.‏ פנים ‏)משקפיים,‏

עגילים(,‏ חזה ‏)מחשוף,‏ שרשרת(,‏ לבעלות

בטן לענוד שרשרת קצרה שתדגיש את הפנים

והצוואר,‏ או שרשרת ארוכה שמסתיימת

באמצע הבטן ‏)בין החזיה לפופיק(.‏

חולצות צמודות – אם את אוהבת חולצות

טריקו,‏ אנא ממך מידה אחת יותר.‏ זכרי -

כשהבגד רפוי המראה נינוח ואת נראית רזה

יותר מאשר כשהבגד ‏"מתפוצץ"‏ עלייך ומבליט

את העודפים ...

חגורה – כמו יתר אביזרי האופנה,‏ יש למקם

רק באזור שאותו את רוצה להבליט.‏ לא להניח

חגורה על הבטן אלא רק במותן שאת רוצה

להדגיש / להשוויץ,‏ או לוותר על חגורה.‏

מכנסיים נמוכים – ככל שאנו מתבגרות,‏

ולרוע המזל גם הבטן כבר לא מה שהיתה

פעם,‏ עדיף ללבוש מכנסיים שהם גבוהים,‏

כדי שיספקו תמיכה ראויה לבטן ‏)ולישבן(.‏

הגובה הנכון של מכנסיים הוא לא יותר משתי

אצבעות ‏)מאוזנות(‏ מתחת לטבור.‏ נמוך מזה

כבר לא מחמיא,‏ ובפרט לא כשאנו מתיישבות.‏

זכרי,‏ לא משנה מה נלבש,‏ ארמני,‏ זארה או

לבוש ספורטיבי.‏ מה שאנחנו לובשות מרמז

מי אנחנו.‏ הסטייל שלנו משפיע על בריאות

הנפש שלנו ויכול להניע אותנו לשנות את

התנהלותנו במצבים שונים.‏

www.bathhefer.net.il

32


עלון בת חפר | ינואר 33 2020


.1

.2

מצאו את שם העיר המסתתרת בציור

3.

.

.6

.4

.5

.9

.8

..7

12

.11

.10

.

. 14

. 13

.

www.bathhefer.net.il

34


פינת המתכונים

תולעת ספרים

קרן ויצמן

ירדנה הראש

פסטה מוקרמת בתנור

מתכון מבית אמא

1 חבילה פסטה

1 גביע גבינה צפתית

1 קוטג'‏

2 ביצים

מלח פלפל

בצל ירוק

שום

וקצת אגוז מוסקט

לערבב ולפזר גבינה צהובה מגורדת

ואח״כ לפזר אותה גם למעלה.‏

ברומן ‏"שלוש מחברות"‏ מגוללת סיון אופירי

סיפור משפחתי המתחיל בשנות הארבעים של

המאה הקודמת ונמשך עד ימינו.‏ ביד אומן יצרה

הסופרת פסיפס מרתק ומרגש,‏ שבו משובצים

שלושה סיפורי חיים,‏ אשר בתחילה יכווצו את

ליבכם ולאחר מכן ירחיבו אותו.‏

‏"שלושה דורות של נשים במשפחה אחת,‏ נשים

רגילות שמתמודדות עם החיים.‏ כל אחת בדרכה.‏

פאניה,‏ ניצולת שואה בעלת אישיות ססגונית וז'רגון משלה,‏ נלחמה

כדי לגדל שתי בנות עצמאיות,‏ אולי עצמאיות מדי.‏ בתה מאירה,‏ נערה

שוחרת חופש שהתבגרה טרם זמנה.‏ נכדתה קרן אור,‏ בת יחידה,‏

סופרת בנשמתה,‏ שנאלצה להתמודד עם אובדן כבד ועם שמירת

הסודות המשפחתיים."‏

מיכאל ורחל הם גיבורי הספר ‏"ים ביני ובינך"‏

מאת נורית גרץ.‏ רחל,‏ היא הידועה והמוכרת

מבין השניים,‏ הלא היא רחל ‏)בלובשטיין(‏

המשוררת,‏ שדמותה ושיריה קיבלו ממדים

מיתולוגיים בתרבות העברית בארץ ובחו"ל.‏

מיכאל הוא מהנדס חשמל,‏ אותו פגשה רחל

בתקופת לימודיה באוניברסיטה בטולוז,‏ צרפת.‏

הם נפגשו ערב מלחמת העולם הראשונה והתאהבו,‏ אך ההיסטוריה,‏

האידיאולוגיה והעכבות הנפשיות שלהם הפרידו ביניהם.‏

הספר מבוסס על מכתבים שמיכאל שלח לרחל ועל תחקיר מדוקדק,‏

שממנו עולים גילויים חדשים על השניים.‏

נורית גרץ ‏"רקמה ביד אמן,‏ סיפור אהבה ענק,‏ שהחיים בתקופה

שבה התרחש לא יכלו להכילו.‏ הם איפשרו אותו ויצרו אותו,‏ ובה בעת

הביסו אותו.‏ הסיפור הזה,‏ שובה לב ומתסכל,‏ קם לתחייה על פיתוליו

הרבים בצרפת,‏ ברוסיה ובישראל – קטעי האושר והייאוש,‏ הדיבורים,‏

המראות והריחות."‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

35

עלון בת חפר | ינואר 2020


תנור נירוסטה עוצמתי

2 דרגות חום

מפזר חום יונדאי

49₪

159₪

פנס חירום

לד תל-אביב

זמן הארה ממושך

פרוג׳ל‎15‎ גר׳

להדברת נמלת האש

ונמלים אחרות

59₪

49₪ מחיר חיסול -

89₪

תאורה נטענת ניידת

90 לדים

שלישיית נורות לד

24.90₪

119₪

170₪

נעלי בלנדסטון

נעלי רדבק

499₪

399₪

50% הנחה על הפריט השני על מגוון מוצרי הביגוד

מרכז מסחרי לב בת חפר | 055-963-1010

אין כפל מבצעים | המבצע עד גמר המלאי | ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!