25.03.2021 Views

AlonBH-2021-04

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

זמן בת חפר

עלון בת חפר • גליון • 264 אפריל 2021


דבר המערכת

קוראים יקרים,‏

כפי שאתם יודעים כבר עברנו להיות רבעוניים והעלון ייצא

בהתאם.‏

הפעם בעודי כותבת מדור זה,‏ כולי תקווה שהעלון ייצא סמוך

לליל הסדר בו נוהגים ההורים לספר ביציאת מצרים,‏ בשל

הציווי שנצטוו בנ"י עוד בהיותם במצרים - לחנך את הדורות

הבאים ‏"והיגדת לבינך..."‏

אִ‏ זכור זה מופיע בהגדה ארבע פעמים בניסוחים שונים,‏ שכן

‏"כנגד ארבעה בנים דיברה התורה,‏ אחד חכם אחד רשע,‏

אחד תם ואחד שאיננו יודע לשאול",‏

הבנים שונים זה מזה במטרותיהם,‏ בתחומי התעניינותם,‏

ביכולתם וכו'‏ = עם ישראל ‏,קהילה ואולי אפילו הקהילה

שלנו כאן בבת חפר,‏ האם בגלל יכולותיו של האח האחד

מגיע לו יותר זכויות מלאחר וההפך?‏

כדי לצאת ממצרים עלינו להיכנס קודם כל לבית העבדים.‏

יציאה מהחיים הרגילים שלנו,‏ מהמציאות ה'שלמה'‏ שבה

אנו אנשים חופשיים ועצמאיים,‏ אל מציאות ‏'שבורה',‏ שבה

אנו חסרי זכויות וחירויות:‏ עבדים.‏

לפי רבי נחמן מברסלב,‏ שבירת המצה היא כניסה אל עולם

שבור,‏ עולם של הסתרה וגלות;‏ עולם שבו איננו שולטים על

חיינו;‏ עולם צר ללא אפשרויות וללא תקווה;‏ עולם של מְ‏ צַ‏ ר

הגרון שבו כל מילה כואבת.‏

זהו העולם השבור של גלות מצרים.‏ אנו שוברים את המצה

וצוללים לתוך עולם זה,‏ ובאותו זמן גם מתחברים לכל

המקומות הצרים שבעולמנו האישי,‏ כל המקומות שבהם אנו

מרגישים צרים או מוגבלים,‏ חסרי יכולת לבחור או לשנות;‏

המקומות שבהם אנו משועבדים לשאיפותינו,‏ לאנשים

הסובבים אותנו,‏ למסגרות מכבידות,‏ לעצמנו.‏

אנו נכנסים לעולם השבור כדי לצאת ממנו,‏ אך יחד עם זאת

אנו מכירים בכך שהעולם כולו הוא עולם שבור.‏ עולם שהוא

כולו רק השתקפויות של אמת,‏ של צללים ושל אשליות.‏

מכאן מתחיל המסע שלנו למציאת החתיכה החסרה שלנו,‏

האפיקומן,‏ שבלעדיה איננו יכולים לסיים את הערב.‏

רגע לפני שנשבור את המצה,‏ נחזיק את המצה השלמה -

את השלמות - בידינו,‏ נחשוב על הדברים הרבים השבורים

בעולמנו וכיצד היינו רוצים לתקן אותם.‏

חג פסח שמח לכל קהילת בת חפר

צוות העלון

*** אני מזמינה את התושבים לכתוב לעלון ולהציע מדורים

yardena.ben@gmail.com

■ פח כתום

ימי שני

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ אופקים

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ג ה ו - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 10:00-12:00

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

■ פח חום

ימי רביעי

יש להתעדכן לגבי שעות פתיחת הדואר ואיסוף

החבילות.‏

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל

תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏


בס“ד

לא בשבת

כחלון המנעולנים

פורץ,‏ מתקין ומתקן

מנעולים,‏ דלתות,‏ רכבים,‏ כספות

24 שעות ביממה

מתקין מנעולים עליונים לדלת ורתקים

זנב בת חפר

שמחים להזמין את כולכם לחנות שלנו במרכז המסחרי

051-211-2236

מבצעים ומתנות שוות במיוחד לתושבי בת חפר

077-490-2900

עלון בת חפר | אפריל 3 2021


שביל עמק חפר

יצאנו לדרך!‏

לאחרונה גיבשו במועצה תוכנית חינוכית-קהילתית

ליצירת ‏"שביל עמק חפר"‏ –

שביל הליכה שיעבור בסמוך לכל יישובי המועצה.‏

דמיינו משפחות,‏ ותיקים ובני נוער,‏ מטיילים להנאתם

בשבילים המספרים את הסיפור הקהילתי,‏ את הרקע

ההיסטורי,‏ את החיבור למועצה ולערכים מובילים

בחברה.‏

כבר מתגבשת לה קבוצת ‏"שביליסטים/ות"‏ שתסייע

בבניית השבילים הייחודיים ליישובי העמק ואנו קוראים

מכאן לתושבי היישוב – אם את או אתה רואים עצמכם

כמתאימים לבנות את שבילי הקהילה,‏ בואו והשפיעו!‏

צרו קשר:‏

יפעת ברקת יו"ר קהילה

054-8170411

חניות,‏ חניות,‏ חניות

ירדנה הראש ‏-יו"ר ועדת נגישות

תושבים רבים סגרו את החניה הפרטית שלהם לטובת מחסן/הגדלת

שטח החצר או לטובת כל דבר אחר ומחנים את רכבם מחוץ לחניה

הפרטית.‏ התוצאה:‏ מצוקת חניה שהולכת וגדלה.‏

האוכלוסייה מתרחבת ‏)בכל המובנים:‏ ילודה,‏ ילדים המגיעים לגיל

נהיגה,‏ מוציאים רישיון ומקבלים רכב(‏ ומספר הרכבים הפרטיים

עולה - בעיית מקומות החניה רק מתעצמת.‏

תושבים רבים אינם מפסיקים ‏"לקטר"‏ על בעיות חניה בכל הדרכים

האפשריות ובלבד לא ללכת ברגל כמה מטרים.‏

כמעט בכל רחוב יש חניות נוספות שאינן ‏"חניות פרטיות"‏ וכל אחד

יכול לחנות שם,‏ אלא שזה במרחק כמה מטרים מהבית מה שהופך

את החניה ללא מספיק טובה.‏

תושבי שדרות הגליל עוד הגדילו לעשות ולחפש את הבעלים של

הרכב שחנה סמוך לביתם ‏)בחניה ציבורית(‏ ולבקש אותו להזיז

את רכבו.‏

כמה דגשים:‏

‏•החומה שנמצאת מחוץ לביתכם איננה החניה הפרטית שלכם!‏

‏•כל אחד יכול לחנות שם.‏ המקום שיכול להיות מיוחס לכם הינו

רק פתח כניסה למה שהיה בעבר חניה שלכם.‏

‏•אין לסמן X ‏)האומר ‏"אין חניה"(‏ על חניה ציבורית גם אם היא

מחוץ לביתכם,‏ ובטח אין להציב שלט של ‏"אין חניה".‏

‏•אין לחנות על אדניות הצמחים!!‏

נגררים

בבת חפר כ-‏‎60‎ נגררים ‏)עגלות ‏,קרוואנים,‏ וכו'(‏

כמו המכונית הפרטית גם כאן רוב בעלי הנגררים מחנים אותם

סמוך לביתם - ברוב המקרים זה מפריע למעבר חלק של רכבים

גדולים,‏ במקרים אחרים זה תופס כמה מקומות חניה.‏

מציינת ששמתי לב שיש בעלי נגררים שאינם חונים ברחובות!‏

ועד הישוב מוכן להקצות מקומות לטובת הנגררים עם עמוד

שאליו יוכלו להתחבר ועם מצלמה.‏

במידה ובעלי הנגררים מעוניינים בכך,‏ מוזמנים ליצור איתי קשר

במייל yardena.ben@gmail.com

אם תהייה היענות נוכל ליצור מקומות לנגררים.‏

מקווה להתחשבות והבנה קהילתית גבוהה יותר בעתיד.‏

ביום שלישי )13.4(,

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה,‏

ייערך ערב שירי לוחמים באולם המרכז הקהילתי

הכניסה חופשית!‏

מיד לאחר טקס הזיכרון המרכזי באמפי,‏

תושבי בת חפר מוזמנים להשתתף בערב שירי לוחמים,‏

שיתקיים בשעה 21:00 באולם המרכז הקהילתי,‏

במתכונת הרגילה לנו,‏ בה תושבי הישוב יכולים לבצע את השירים

על הבמה בליווי הרכב ובהשתתפות הקהל בשירה בציבור.‏

המעוניינים,‏ מוזמנים למלא את הטופס

‏)טפסים ניתן לקחת ממזכירות היישוב(‏

www.bathhefer.net.il

4


בס"ד

שולחנות שוק

פירות קפואים

באריזות של 1 ק"ג /2 ק"ג

מגשי פירות/‏ מארזים

בגודל M /L /XL

והכל בהזמנה אישית !!

054-9909214 אמיר

מומחה לגיזום וניקוי דקלים

מומחים בכל סוגי הגיזום

וניקוי דקלים

כלים ייחודיים לגיזום וכריתה

ביטוחים מלאים

www.gizumomri.co.il עבודה מקצועית,‏ בטוחה ונקיה

חפשו אותנו

050-5681400 עומרי גיזום

עלון בת חפר | אפריל 5 2021


אם אין תחנה - אין מסילה

מסילת רכבת ללא תחנות – רק בישראל

משה עמר – דובר בת חפר

בחודשים האחרונים התברר לתושבי עמק חפר והסביבה,‏ שמשרד

התחבורה,‏ הוועדה לתשתיות לאומיות ורכבת ישראל ביטלו את

תחנת הרכבת אחיטוב בתוואי המסילה המזרחית,‏ וזאת לאחר

תהליך תכנון ואישור התחנה שארך כ-‏‎20‎ שנים ועלה למשלם

המיסים.‏

לנוכח המציאות שנכפתה,‏ הוקם מטה מאבק של תושבי העמק

והסביבה בשיתוף פעולה עם המועצות האזורית עמק חפר ומנשה.‏

לאחרונה,‏ המאבק עלה שלב עם הגשת עתירות התושבים

והמועצות לבג"צ וקיום הפגנות ברחבי העמק על מנת לשנות

את ההחלטה התמוהה והמחדל שמתחולל לנגד עינינו.‏

התושבים והמועצות נערכים למאבק ממושך עד שתיענה דרישתם!‏

כיום,‏ כדי להגיע לתחנות הרכבת הקרובות לעמק בנתניה או בחדרה,‏

תושבי הסביבה עומדים בפקק של כ-‏‎50‎ דקות בממוצע.‏ הקמת תחנת

הרכבת באחיטוב בחיבור האסטרטגי בין שלוש המועצות האזוריות

– מנשה,‏ עמק חפר ובאקה ג'ת,‏ ובין שלושה כבישים ראשיים – 6, 9

ו-‏ 444, תפחית דרמטית את כמות כלי הרכב הנעים בכבישים הסמוכים,‏

שבהמשך מוסיפים לעומסי התנועה הכבדים לצפון ולדרום,‏ וכך גם

ייחסך זמן יקר בכבישים וכולם ירוויחו,‏ גם בעבודה,‏ גם במשפחה וגם

הסביבה עם הפחתה משמעותית בזיהום האוויר.‏

בנוסף,‏ חיבור תחבורתי שכזה למרכז הארץ יגדיל את הפוטנציאל

לעסקים,‏ למשרות ולפריון העבודה.‏

כל אלה היו יביאו למהפכה תחבורתית של ממש במרחב עמק

חפר-מנשה.‏

הציבורית מספקת מענה חלקי ביותר לאזרחים במועצות האזוריות

עמק חפר,‏ מנשה,‏ באקה-זמר ואליכין,‏ ומאות אלפי התושבים נותרו

ללא מענה תחבורתי.‏

אז,‏ על סמך מה מבטלים את תחנת אחיטוב?‏

במסמך העמדה של משרד התחבורה טוענים שלתחנת אחיטוב

ציון וביקוש נמוך ולכן ביטלו והסיטו אותה למסילת מנשה בסמוך

לבאקה-ג'ת.‏

תרשים כבישים,‏ מועצות ותחנות

המשך בעמוד 8

www.bathhefer.net.il

6

הממשלה,‏ בהבטחתה להקים תחנה בעמק חפר,‏ הפקיעה מאות

דונמים משטחי החקלאות של המושבים בסביבה – להבות חביבה,‏

אחיטוב,‏ אמץ,‏ גן יאשיה ועוד.‏ פגעה בנוף הייחודי של העמק ופגעה

בסביבה.‏ למרות התחייבויותיהם,‏ משרד התחבורה ורכבת ישראל

ביטלו את התחנה רק בסיום תהליך התכנון ורק לאחר שהשיגו את

מבוקשם.‏ מדוע?‏ אנחנו חשים שמכרו לנו חלומות,‏ יצרו מצג שווא

שתקום תחנה,‏ אך לאחר שהממשלה השיגה את מבוקשה,‏ זרקה

וביטלה אותנו ובכך ניתקה את הפריפריה מהמרכז.‏

כך נוצרה מציאות עגומה שכל תשתיות המדינה עוברות בעמק חפר

‏)קווי מתח גבוה,‏ מקורות וגז,‏ כבישים 444, 6,9, פסי רכבת ‏,שדה תעופה

מתוכנן ועוד(,‏ אולם אין אפילו תחנת רכבת אחת באזור,‏ והתחבורה

בדקנו טענה זו ודווקא משרד התחבורה סותר בעצמו את טיעוניו

לביטול התחנה.‏

במסמך עמדה פנימי של משרד התחבורה,‏ הוכחה חשיבותה של

תחנת אחיטוב,‏ כשקיבלה ציונים טובים ברוב הקריטריונים שנקבעו

בסקירות מקצועיות ומעמיקות – מקום רביעי מתוך תשע תחנות

שנבחנו.‏


תוכן פרסומי

מקרי האלימות והרצח המזעזעים,‏ בהם מצאו את

מותן,‏ בין היתר,‏ דיאנה רז ז"ל,‏ מיכל סלה ז"ל,‏ אסתי

אהרונוביץ'‏ ז"ל,‏ כאשר המכנה המשותף לכולן הוא

כי הן נרצחו על רקע רצונן בגירושין,‏ כמו גם,‏ ניסיון

הרצח של שירה איסקוב באותו עניין ‏-הן דוגמאות

קיצוניות מאוד לתופעה אכזרית ובלתי מתקבלת

על הדעת,‏ בה נשים נאלצות לשלם מחירים בלתי

נתפסים רק בשל רצונן להתגרש.‏

למרבה הצער,‏ היקף תופעה מדאיגה זו נמצא

במגמת עליה.‏ המכנה המשותף של בני הזוג של

אותן נשים הוא שהם סברו כי רצח הוא הפתרון

המועדף על פני גירושין,‏ זאת למרות שאין קשר

בין המקרים השונים.‏ עובדה זו גם מצביעה על

אלימות קשה והפרעת אישיות מובנית וקיצונית

אשר היתה קיימת קודם לשיח שהתקיים בין בני

הזוג בשל רצון האישה בגירושין.‏

ללא ספק,‏ הליך הגירושין כשלעצמו הינו הליך קשה ומטלטל אך אין בו

להצדיק אלימות מכל סוג שהיא ובוודאי שלא רצח,‏ ‏"המחסל"‏ משפחות

שלמות באבחת סכין,‏ כולל את בני המשפחה שנשארו בחיים כשהפגיעה

הקשה ביותר היא בילדים.‏ המקרים הללו מחרידים וקיצוניים במיוחד

ומי ייתן ויהיו האחרונים.‏

רוב הליכי הגירושין מתנהלים לאחר שאחד מבני הזוג מוביל או יוזם

את המהלך והצד השני בד"כ יהיה פחות מעוניין בו או לא מעוניין בו

בכלל.‏ מעטים הם המקרים בהם שני בני הזוג מעוניינים בפרידה/‏ גירושין

באותה מידה.‏ ההתנגדות לגירושין של אחד מבני הזוג,‏ היא בעיה אקוטית,‏

המעכבת באופן משמעותי את הסיכוי לסיים את ההליך באופן מכובד

וענייני ו/או בהסכמות ולא מאפשרת לפתוח ‏"דף חדש"‏ ביום שאחרי

ובשגרה החדשה.‏

אז איך למרות הכל מומלץ לפעול כשאני במערכת זוגית / נישואין

שלא טוב לי בה?‏

תלכו ליעוץ זוגי – כן,‏ גם כשיודעים כשרוצים להתגרש רצוי מאוד

ללכת למטפל/ת זוגי.‏ לייעוץ זוגי סל טיפולי רחב.‏ רבים טועים לסבור

שהוא נותן מענה רק לזוגות הרוצים לשפר את הקשר הזוגי ביניהם

או להשיב לחיי הזוגיות את ‏"הניצוץ",‏ אך לא כך הדבר.‏ מדובר באחד

‏"הכלים"‏ החשובים ביותר העומדים לרשותכם גם בעת משבר זוגי

שלא פונה דווקא לשיקום היחסים,‏ אלא תומך בהתרתם.‏ ביעוץ הזוגי

ניתן לפרוט את הקשיים וההתמודדות של כל אחד מבני הזוג ואפשר

גם לפרוק את מה ש"יושב על הלב"‏ , בתוך כך לשוחח על הפחדים,‏

לטפל במצוקות,‏ לנתח את הסיטואציה כפי שהיא ולהתמקד בפתרונות

ובאינטרסים ההדדיים והאישיים של שני בני הזוג.‏ הצדדים לומדים לראות

את המשבר ‏"בגובה העיניים"‏ ובתוך כך לנהל שיח מכבד לקראת היום

שאולי זה לא יעבוד להם יותר וזה אכן דורש למידה.‏ כאשר מעכלים

את המשבר באופן מבוקר,‏ הליך הפרידה יהיה פחות נפיץ ואם הצלחתם

בסופו להשיב את הניצוץ לחייכם הזוגיים-‏ אדרבא!‏

אפשר להתגרש בשקט

הימנעו מפתיחת הליכים משפטיים בשלבים

המוקדמים – הדינמיקה של זוג שמתגרש מתאפיינת

במתח רב הכולל נקיטת צעדים האחד כנגד השני.‏

כאמור,‏ מעטים הם הזוגות שמחליטים ביחד על

רצונם להתגרש ופועלים בשיתוף פעולה.‏ על פי רוב,‏

מדובר בתהליך אותו בד"כ מוביל צד אחד ולעיתים

מקדים ומפתיע את משנהו בהליכים חד צדדיים.‏

זהו רגע משברי מאוד לצד השני המתאפיין בד"כ

בהלם,‏ כעס,‏ תסכול,‏ פחד ומצוקה.‏ סיטואציה קשה זו

מאיצה יציאה של רגשות מודחקים החוצה ולא פעם

הרגשות אף יכולים להוביל למעשים אלימים ובלתי

נשלטים.‏ בחלוף הזמן מתוודים לא פעם אותם בני

זוג כי הם פעלו באמוק ללא הגיון ורק מתוך כעסים

ומצוקה.‏ לכן מומלץ להמתין עם האיומים בפתיחת

הליכי משפטי ולמעשה להימנע ככל שניתן מפתיחת

הליכים ב"הפתעה"‏ ולהמתין לשלב שהפרידה כבר

נטמעה והובנה ואף התקבלה בקרב בן/‏ בת הזוג

שלכם.‏ זו הדרך הארוכה הקצרה ביותר.‏ למרות המלצה ברורה זו אין

כוונתי למקרים יוצאי דופן וחריגים בהם קיים חשש ממשי להברחת

זכויות/‏ כספים,‏ בהם יש לפעול לאלתר.‏

אין כמו הידברות לפני פתיחה בהליכים משפטים – מירוץ הסמכויות

הקיים בין ערכאות המשפט,‏ המאפשר פתיחת תיק בבית הדין הרבני או

בבית המשפט לענייני משפחה מהווה מוטיב לחץ על מתגרשים רבים.‏

על מנת שמירוץ זה לא יהווה חרב פיפיות וידרבן ‏"להשיג תוצאות טובות

יותר בפרידה",‏ מומלץ לעשות הסכם בשלבי הפרידה הראשונים בו

יתחייבו שני בני הזוג שלא להגיש תביעת גירושין או כל הליך משפטי

עד לסיום תקופת ההידברות המוסכמת.‏ הסכם כזה נותן זמן לבני הזוג

מרווח נשימה לשבת,‏ לדבר ביניהם,‏ לעכל את ההליך,‏ להתלבט,‏ להפנים

ולהחליט ללא רותחין אם ואיך יראו חייהם כפרודים או גרושים.‏ ניתן

ומומלץ לערוך הסכם כזה בעזרת מגשר ניטראלי שהוא עו"ד העוסק

בדיני משפחה.‏

גישור - גם בשלבי השיחות הראשונות על הפרידה כדאי לפנות להליך

גישור,‏ זאת גם על מנת למזער את המצוקה,‏ החששות,‏ אי הודאות,‏

ההתנגדויות וההסלמה האורבת בפתח.‏ תפקידו של המגשר,‏ בין היתר

הוא לזהות סכנה ולהנחות את הצדדים איך לפעול בסיטואציה.‏ בני זוג

אשר בוחרים בהליך הגישור יצליחו לרוב לסיים את הקשר עם הסכם

טוב,‏ ולכל הפחות עם תקשורת בסיסית המאפשרת יציאה לחיים חדשים.‏

לא להתעלם מסימני אזהרה – אסור להתעלם מסימני אזהרה.‏ ומהם

אותם סימנים?‏ אלימות פיזית,‏ מילולית,‏ כלכלית,‏ בידוד חברתי,‏ הקטנה

של בן/‏ בת הזוג,‏ נקיטה חד צדדית של צעדים מצד מי מבני הזוג שיש

להם השלכות הרסניות ישירות עליכם.‏ כאשר סימני האזהרה מופיעים -

חובה לגשת לקבל עזרה,‏ קודם כל לשתף אדם קרוב ולאחר מכן מומלץ

להתייעץ עם עו"ד העוסק בדיני משפחה ובמקרים בהם האיומים נראים

לכם ממשיים לפנות מיד למשטרה ולא להקל ראש.‏

הכותבת היא עוה"ד אילנית האס-‏ ארד,‏ עו"ד ומגשרת משפחה מוסמכת.‏

משרדה מדורג ע"י חברת .B.D.I וחב'‏ , DUN'S 100 אחד מהמשרדים המובילים בישראל בדיני המשפחה.‏

טלפון:‏ 052-7772352

אתר אינטרנט:‏ http://mishpacha-law.com

עלון בת חפר | אפריל 7 2021


אם אין תחנה - אין מסילה

הביקוש הצפוי בתחנת אחיטוב עולה על תחנות רבות שהקמתן כן

אושרה.‏ בנוסף,‏ תכנון מסילת מנשה נמצא בשלביו הראשונים ויישומו

הצפוי עומד על כ-‏‎20‎ שנים,‏ כפי שנוכחנו לראות בפרויקט המסילה

המזרחית שתכנונה החל עוד בשנת 2002. הנחכה עוד 20 שנים

לתחבורה נורמאלית?‏

ואם בתכנון עתידי ל-‏‎20‎ שנים קדימה עסקינן

הגיע לידינו מסמך נוסף של רכבת ישראל העוסק ב"תוכנית

האסטרטגית – רכבת 2040" ובתוכנית זו מופיעה תחנת אחיטוב

עם צפי לביקוש של כ-‏‎1,200‎ תושבים ביממה.‏ ולמרות זאת,‏ עדיין

ישנן תחנות עם ביקוש נמוך יותר שנבנות ומקבלות עדיפות על פנינו.‏

מדוע משרד התחבורה ורכבת ישראל טורחים לבצע מחקר,‏ לקבוע

עמדה ולבסוף מקבלים החלטה הפוכה לגמרי?‏

אז שאלנו – על סמך מה מבטלים את תחנת אחיטוב?‏

נענה בכנות,‏ ביושר ובצער – על סמך תכנון ראשוני ללא תוקף,‏ על

סמך תוואי שטרם תוכנן,‏ על סמך אדמות ‏)נוספות(‏ שטרם הופקעו,‏

וכל זאת לפני התנגדויות שעוד יוגשו לתוכנית שכזו.‏

ממשלה שמחליטה לבטל תכנון סדור והתחייבויות שניתנו,‏ סופה

שלא יהיה אמון בה.‏

חיזוק נוסף ומשמעותי לטענתנו על

חוסר התכנון,‏ קיבלנו ממבקר המדינה

שקובע בדו"ח שהתפרסם בשנת

– 2019 רכבת ישראל טועה ומטעה

בגדול,‏ בכל הפרמטרים – בתחזית

מספר הנוסעים ‏)אי התאמה מעל

25%(, באי עמידה בלוחות זמנים

וביטול רכבות,‏ גידול בצפיפות ברכבת,‏

גידול בצפיפות בתחנות הרכבת,‏

ליקויים בנגישות,‏ השפעת הטעויות

בתחזית הביקוש והעיכובים ועוד.‏

ולנו נותר רק להוסיף על זה – רכבת ישראל ומשרד התחבורה גם לא

לקחו בחשבון באזור תחנת אחיטוב את הגידול העצום של כפר יונה,‏

ההרחבות הצפויות ביישובים בת חפר ובחן,‏ הקמת אזורי תעסוקה

ומסחר ועוד.‏

הידעתם,‏ שעלות הקמת תחנת הרכבת נאמדת בכ-‏‎100‎ מש"ח.‏

מדובר בעלות זניחה מכלל פרויקט המסילה המזרחית הנאמד

בכ-‏‎12.5‎ מיליארד ₪. מה גם שחלקים נכבדים מתשתיות התחנה

כבר נבנים בימים אלה – 4 מסילות,‏ מערכת שו"ב ועוד.‏ אנו מבקשים

פשוט להשלים המלאכה שנותרה:‏ חניון,‏ מבנה התחנה ומעבר

תת-קרקעי.‏

לסיכום,‏

פניות רבות לבקשת הסברים ולשינוי רוע הגזירה נעשו למשרד

התחבורה,‏ לרכבת ישראל,‏ לנת"י ולשר האוצר ישראל כץ ‏)שהוביל

את התכנון(,‏ ועד כה נותרנו ברוב המקרים ללא מענה או מענה לא

רציני ולא יצא מהם דבר.‏ אולם,‏ רק לאחר הגשת העתירות,‏ הנחה

בג"צ את מדינת ישראל להשיב לעתירות עד לתאריך 25 במארס

2021 ‏)לאחר סגירת גיליון זה(.‏ נעדכן בהתפתחויות.‏

מכאן אנחנו מחזקים את ידיו של מטה המאבק העוצמתי המורכב

מתושבות ותושבים אכפתיים מהסביבה ‏)תעשו לייק לדף הפייסבוק

ותתעדכנו ‏'הכי טוב – תחנת רכבת באחיטוב'(,‏ וגם את ידיהן של

המועצות האזוריות עמק חפר ומנשה על שילוב הידיים ושיתוף

הפעולה להצלחת המאבק הזה.‏

www.bathhefer.net.il

8


לכל צבא נדרש דגל,‏ לכל עם המנון

ולמאבק דרוש פזמון.‏

המילים הבאות עלו על הכתב,‏ למראה

התמונות של התגייסות התושבים למען

המאבק ומוקדשות להם.‏

חולמים על רציף - ציף ציף

‏)על פי שירו של ירון לונדון(‏

כתב:‏ מיכאל אשכנזי – בת חפר

בלב הפרדסים על תחנה חולמת

ועל ידה פסים – פסי רכבת

וגם רציף קיים

אשר שנים רבות

הוא עוד יוביל לשם קטרים ורכבות

ציף ציף חולמים על רציף

ציף ציף חולמים על רציף

ציף ..

באמצע השרון ספסלים לשבת

אחי,‏ טוב בדמיון שיש רכבת

ונוסע מסמן כרטיס בלב הולם

כשבא קטר עשן

שברציף בולם

רק משרד תחבורה שכח את הרציף

ציף ציף חולמים על רציף

ציף ציף חולמים על רציף

ציף ..

תחמיץ את המאבק אם תשכב סרוח

וקולך שם לא יינשא ברוח

כי לכל ישוב קטר

שלידו יצפור

ומי אשר נלחם

על העמק הוא ישמור

רק משרד תחבורה שכח את הרציף

ציף ציף חולמים על רציף

ציף ציף חולמים על רציף

ציף .....

עלון בת חפר | אפריל 9 2021


תוכן פרסומי

כבר הרבה מאוד שנים אזור עמק חפר המזרחי

משווע לבית קפה.‏ מקום נחמד עם מוסיקה

ומאפים,‏ בו אפשר להיפגש עם חברה,‏ לנהל

פגישת עבודה או לעבוד על המחשב.‏ בשעה

טובה נפתח כאן בית קפה שהוא ממש

התגשמות של חלום,‏ גם שלנו התושבים

וכמובן של נעה ושותפתה דנה.‏

כבר בדרך לבית הקפה אני מרגישה את הווייב

החיובי של בית הקפה ‏"נעה"‏ עם המוסיקה

שמתנגנת וכמו מושכת אותי אליו.‏ בכניסה

אני רואה שכבר הוציאו שולחנות אל הרחבה

ובית הקפה שוקק חיים.‏ זוגות יושבים לארוחת

בוקר,‏ שתי חברות נפגשות לקפה ואפילו בני

נוער מנצלים את זמן הקורונה ומבלים בקפה.‏

יש תור בקופה של אנשים המזמינים טייק אווי

וביניהם מתרוצצת נעה,‏ בחורה צנומה ומלאת

קסם עם חיוך זורח והרבה אנרגיה חיובית.‏ אני

כבר מחייכת ועוד לא שתיתי קפה.‏

נעה צלניק,‏ 22, מבארותיים ודנה גל,‏ 32, מתל אביב הן הפנים

הצעירות מאחורי ‏"נעה",‏ בית הקפה החדש שנפתח בישוב ועבור

שתיהן מדובר בפרויקט שנרקם במשך תקופה ארוכה.‏

מתחדשים

לא מפחדת לחלום בגדול

ראיינה : סימה בורוכובסקי

ומנהלת ונעה עבדה במאפייה בתל אביב כך

שרכשה ניסיון בתחום הזה.‏ זו הסיבה שהיה לי

קל לסמוך עליה,"‏ היא מוסיפה.‏

יש לציין שלמרות שבית הקפה נושא את השם

‏"נעה",‏ היא ממש לא לבד בעסק.‏ מאחוריה

צבא שלם של יועצים ומלווים מקצועיים - יועץ

עסקי,‏ מלווה קולינרי שסייע בגיבוש התפריט,‏

יועצים בתחום העיצוב וכמובן המשפחה של

נעה - אמא שלה שסייעה ותמכה בכל שלב

של הקמת העסק ואפילו תרמה את מתכון

הפיצה המסורתי של המשפחה.‏ גם אביה של

נעה עזר בהקמה של המקום.‏

לא פחדת בגיל צעיר לעשות כזאת

החלטה עסקית?‏

‏"הרבה אנשים שואלים אותי את השאלה הזאת

ולמען האמת,‏ ככל שאנשים פקפקו בי יותר

וחשבו שאני צעירה מדי כך זה גרם לי להרגיש

רצון חזק יותר להוכיח את עצמי ולהראות שאני

יכולה,"‏ היא אומרת בקול נחוש.‏ ‏"גם מהיועצים שלנו קיבלתי הרבה

השראה וביטחון שאני יכולה להגשים את החלום שלי.‏ החלום לא

היה רק להקים עסק אלא גם בתחום של ניהול והרצון שלי לנהל

עסק בצורה שונה מזאת שחוויתי כמועסקת".‏

אז איך הכל התחיל?‏

‏"תמיד ידעתי שאהיה עצמאית ויהיה לי מקום משלי,"‏ מספרת נעה.‏

‏"כשהשתחררתי מהצבא זיהיתי את הצורך שיש באזור בבית קפה,‏

מקום שבו אפשר לשבת עם המשפחה או להיפגש עם חברות.‏

באותו זמן עבדתי במסעדת שף בתל אביב,‏ בו התמקצעתי בנושא

של שירות ואוכל מוקפד.‏ במהלך השנה הזאת החלטתי שאני רוצה

להקים בית קפה ואמא שלי מאוד עזרה לי ודחפה אותי.‏ כשערכנו

בירורים התחוור לנו שאין היתרים להקים בתי קפה באזור שלנו ולכן

כאשר נוצרה הזדמנות להקים את בית הקפה בקניון בבת חפר,‏ הבנו

שזה יהיה המקום שבו נפתח את הבית הקפה."‏

איך נוצרה השותפות עם דנה?‏

דנה,‏ שמצטרפת בשלב הזה לראיון,‏ מחייכת ומספרת שהיא ונעה

זה ממש ‏"אהבה ממבט ראשון".‏ בניגוד לנעה,‏ שגדלה בעמק,‏ דנה

היא תל אביבית עירונית ועדיין קשורה לתל אביב עם בית קפה נוסף

בו היא שותפה.‏

‏"מי שהכיר ביננו היה המלווה העסקי של נעה,‏ שסיפר לה עלי,"‏ היא

מספרת בחיוך.‏

‏"זה היה ממש בליינד דייט,"‏ מחייכת נעה.‏ ‏"נפגשנו בבית קפה ומיד

ידענו שזה יעבוד טוב ביננו".‏

‏"בניגוד לנעה אני מגיעה מבית קפה בתל אביב שבו הייתי שותפה

כיצד גיבשתן את התפריט והעיצוב?‏

‏"למשפחה שלי יש שורשים בסלוניקי והיה לי ברור שיהיו בתפריט

מאפיינים יווניים.‏ כך נסענו ליוון כדי לקבל השראה.‏ ביקרנו בהרבה

טברנות ושם התנסנו באפייה של מאפים יוונים.‏ אנו מגיעות בכל

בוקר בחמש בבוקר כדי לאפות את המאפים לבית הקפה וגם את

הפיצה של אמא שלי כמובן."‏

האם הקורונה פגעה באיזשהו אופן בהקמת בית הקפה?‏

‏"למעשה הקורונה הייתה עבורנו סוג של מתנה מפני שהיה לנו זמן

להתאקלם ולתכנן כיצד אנחנו רוצות שבית הקפה יפעל.‏ לא ידענו

אם להשקיע בשירות או שאנשים יזמינו בקופה ויקחו את ההזמנה

בעצמם.‏ כרגע המצב הוא,‏ שאנשים מזמינים בקופה וכשההזמנה

מוכנה אני מביאה אותה לשולחן כדי שיהיה יחס אישי ללקוחות.‏

בהמשך הייתי רוצה גם להגדיל את פינת המעדנייה,‏ כך שהלקוחות יוכלו

גם לרכוש כאן מוצרים איכותיים של ספקים שאנחנו עובדים איתם".‏

לסיכום,‏ בית הקפה הזה הוא הגשמת חלום של שתי נשים צעירות

שלא מוכנות להתפשר על איכות ומבקשות ליצור פינה קסומה שבה

יהיה כיף להיפגש ולהנות מאוכל טוב ואווירה כיפית.‏

לנו כתושבים נותר רק לפרגן וגם לספר לחברים שעכשיו אפשר

לקבוע לקפה גם בבת חפר.‏

www.bathhefer.net.il

10תחום הנוער נוער

עד אחרון הילדים

ראיינה:‏ דינה זלוטניק

היתה לנו שנה מאתגרת במיוחד.‏ התנהלנו מסגר לסגר,‏ ריחוק חברתי,‏ בידודים.‏ אין בי״ס,‏ אין פעילויות תרבות,‏ אין מפגשי חברים ואין

טיולים.‏ הילדים יושבים בבית כל היום.‏ רבים מהם תקועים כל היום מול המסך.‏

מה עושים?‏ זה אתגר לא פשוט להוציא אותם,‏ להניע אותם,‏ להגיע אליהם.‏

ישבתי עם צוות הנוער:‏ תמרה - יו״ר ועדת הנוער,‏ עוז עדני – מנהל תחום הנוער,‏ ואורי קיטסקי - רכז תכנית המד״צים,‏ לשמוע על החזון של

ועדת הנוער ביישוב,‏ על הפעילויות השונות שהיו ושעוד מתוכננות והתרשמתי מאוד מהחשיבה,‏ מהפעילויות המגוונות ומהתכניות העתידיות.‏

www.bathhefer.net.il

12

חזון ועדת הנוער

ועדת הנוער דוגלת ופועלת להטמעת ערכים של מנהיגות ומעורבות

בקהילה לכלל נוער בת חפר באשר הם,‏ תוך מתן דגשים של דוגמא

אישית,‏ מקצועיות ותרומה לחברה בריאה.‏

מטרות הועדה

1. פיתוח תחום המנהיגות בישוב

2. פיתוח תחום הצרכים המיוחדים בישוב

3. הגדלת כמות הילדים ובני הנוער הפעילים בתנועות ובמסגרות

השונות של הועדה

4. יצירת תרבות לבני הנוער,‏ חיזוק הקשר בין תחום הנוער לבין

המרכז הקהילתי סביב פנאי לנוער

5. יצירת סביבה מוגנת ומניעת התנהגויות סיכון

6. שימור ופיתוח מסורות – ועדות שכבתיות

7. ליווי צעירים במהלך שירותם הצבאי במסגרת ישובית בהיבטי

סיוע,‏ פנאי וחברה.‏

ערכי הועדה לשנת 2021

• אהבת הארץ

• מעורבות קהילתית,‏ איכפתיות,‏ עזרה לזולת,‏ נתינה

• האחר הוא אני

• מנהיגות,‏ אמונה עצמית,‏ משמעות,‏ מצוינות,‏ דוגמא אישית

• סקרנות,‏ יזמות

• תקשורת מקרבת

• נוער יצרני ולא צרכני

״עד אחרון הילדים ביישוב״

המטרה לתת מענה בכל מיני רבדים על מנת שכל אחד יוכל

למצוא את מקומו בפעילויות שתחום הנוער מציע.‏

וועדת הנוער היום מטפלת בילדים מכיתה א׳ ועד גיל 22. זהו מנעד

מאוד רחב עם צרכים שונים.‏ הועדה עובדת בצמוד עם מחלקת

הנוער במועצה ובשיתופי פעולה עם גורמים שונים ביישוב ובמועצה,‏

ומרכזת את כל התחומים הקשורים לנוער ביישוב.‏

חברי הועדה נוגעים בתחומים רבים,‏ על מנת לייצר שת״פים עם כל

מגוון המסגרות הקיימות ביישוב,‏ וזאת על מנת להגיע לכמה שיותר

בני נוער ולרתום אותם להשתתפות,‏ לעשייה ולהתנדבות,‏ ולקרב

אותם לקהילה.‏

אנו מסתכלים על הילד.ה או הנער.ה כעולם ומלואו ומעוניינים

לתת להם מענה המתאים להם ובעולם התוכן שמעניין אותם.‏ אנו

מעוניינים לחשוף את בני הנוער לפעילויות שונות ולחזק את תחושת

השייכות שלהם ליישוב מתוך ראייה שכל אחד חי בעולמו שלו ולא

נחשף מספיק,‏ או לא בא לידי לביטוי בעולם התוכן שמעניין אותו.‏

תנועות הנוער:‏

• צופים

• בני עקיבא

• מד״צים

• מד״צ קידס - מיועד לילדים מכיתה א׳

תנועות הנוער לאורך כל השנה האחרונה פעלו כל הזמן,‏ בהתאם

להנחיות המשתנות.‏

לא פעם נעשו פעולות בזום,‏ על מנת לספק רצף חינוכי,‏ ולשמר את

הקשר עם החניכים ולהמנע מסיכונים מיותרים.‏

היום פעילים בין 40%-35% מילדי היישוב בתנועות הנוער האלה.‏

פעילות חוץ תנועתית

בר חפר

מיזם זה בא לספק מענה לפעילויות פנאי כייפיות,‏ שמדברות אל

ילדים בגיל הזה,‏ למשוך את הנוער אל מתחם הנוער,‏ ולאפשר

מפגשים ספונטניים.‏

בבר חפר יש שולחנות משחק:‏ סנוקר,‏ פינג פונג,‏ כדורגל שולחן.‏

יש מולטימדיה:‏ אקס בוקס,‏ פלייסטיישן,‏ ווי,‏ נטפליקס,‏ טלויזיה והוט.‏

יש עמדות מכירת מזון:‏ קרפים,‏ טוסטים,‏ שערות סבתא,‏ פופקורן,‏

פיצות,‏ גלידות.‏ לפעמים אנחנו עושים בשר על האש או נקניקיות.‏

בתקופת הסגר לא יכולנו להפעיל את מכירת המזון עקב ההנחיות

אך היום,‏ אנו פועלים כרגיל בהתאם להנחיות המתעדכנות.‏

הנוער מתפעל את כל העמדות.‏ הם אחראים על המלאי,‏ על התחזוקה

של שולחנות המשחק,‏ ועל הסדר.‏ בסה״כ הם מתנדבים שם כ-‏‎12‎


שעות בשבוע,‏ כולל לבוא ולהכין לפני,‏ ולסדר ולנקות אחרי שכולם

הולכים.‏ זו הפקה שלמה.‏

נוצר צוות הומוגני משכבות ז׳-י''ב,‏ שמגיע ומתנדב אחת לכמה זמן

במיזם הזה.‏ הם לקחו על עצמם את האחריות והם באים ומפעילים

את הבר חפר,‏ ופועלים בהתאם לתכנית שנקבעה,‏ מתוך רצון לתרום

ולעשות.‏ הם מרגישים שייכים לצוות ולמתחם הנוער ומרגישים פה

בבית.‏

הפעילות היא בימי רביעי בין השעות 20:00-23:00 ובימי חמישי בין

השעות 21:00-02:00.

זירות חינוכיות מפוזרות במתחם בחדרים השונים ובפינות ישיבה

בחוץ.‏ יש ספסלים,‏ כריות ופופים.‏ וכך יכולים חבר׳ה מכיתות גבוהות

לשבת יחד מבלי שהחבר׳ה הצעירים יפריעו להם וההפך.‏

ימי שישי,‏ אחת לשבועיים,‏ אנו פותחים את המתחם לשכבות הבוגרות

בלבד.‏

אחת לחודש אנו פותחים ביום רביעי את המתחם לצעירים מהיסודי,‏

על מנת שיחושו קצת את המתחם ואת מה שיש לנו להציע.‏ אנו רוצים

לגרות אותם לבוא,‏ לעורר את סקרנותם,‏ ושיכירו אותנו.‏

ההשתתפות בפעילות בחינם,‏ מלבד עמדות המכירה.‏

סיירת הנוער

‏)סיירת המופעלת ע״י ההורים,‏ צעירי הישוב ורכזת הנוער(‏

סיורים של הורים מתנדבים ושל רכז הנוער ביישוב בזמן שהמתחם

פתוח.‏ בסיורים אלו פוגשים בני נוער בשטח ומזמינים אותם להצטרף

למתחם,‏ שם יש תמיד שתייה חמה - תה,‏ קפה ושוקו בחינם.‏

אנו פועלים לגיוס מתנדבים נוספים לסיירת הנוער,‏ שיפעלו בעיקר

בימי חמישי וכל ערב בתקופת החופשים.‏ אנו קוראים להורים

להצטרף אלינו.‏ תהיה הכשרה מותאמת למתנדבים.‏

במסגרת סיירת הנוער אנו מפעילים פעילות שנקראת ״מונית הכסף״.‏

זוהי תכנית שמטרתה לייצר קשר בשטח עם בני נוער משוטטים.‏

במסגרת סיירת הנוער אנו משחקים איתם את ״מונית הכסף״ בשטח

עם שאלות וחידות המחוברות לעולם התוכן של הנוער בתחומים

ונושאים שונים.‏

אנו משתמשים במחוות,‏ שהן פרסים מתוקים על השתתפותם

במשחק,‏ ובכך אנו מייצרים קשר וחיבור נעים,‏ מצחיק לפעמים,‏ עם

בני הנוער ומזמינים אותם לבוא למתחם הנוער ולפעילויות השונות

המתקיימות באותו זמן.‏

המטרה היא,‏ שכשבני הנוער יראו מרחוק את הצוות שמסייר,‏ הם

לא יברחו אלא ההפך,‏ ירצו להתקרב.‏

מחויבות אישית - כיתות י׳-יא׳

לפעמים בני הנוער באים למתחם הנוער,‏ על מנת לעשות V על

משימת המחויבות האישית.‏ הם באים ומחפשים איפה הם יכולים

להשתלב מתוך אינטרס אישי.‏ עם הזמן,‏ הרבה פעמים,‏ זה הופך להיות

יותר מזה והם מרגישים חלק מהמקום ומגיעים למתחם להרבה יותר

שעות מאשר הם נדרשים ב״מחויבות האישית״.‏

פלאש - פעילויות ל״נוער בסיכון״

בעיקרון אנחנו מבחינים בשני סוגים של התנהגויות סיכון:‏

1. התנהגות פנימית - התבודדות,‏ דיכאון,‏ אי התערות בחברה,‏

התנתקות,‏ הפרעות אכילה

2. התנהגות חיצונית - שתיית אלכוהול,‏ עישון,‏ פגיעה עצמית,‏ חומרים

פסיכו-אקטיביים,‏ נשירה מהלימודים.‏ קשר לא טוב עם ההורים,‏

התנהגות מינית מוקצנת הימורים ועוד..‏

המטרות:‏

1. לייצר מרחבים מוגנים

2. שתהיה דמות בוגר משמעותי,‏ בתוך מתחם הנוער,‏ שחותר לקשר

אינטימי משמעותי עם כל בני הנוער,‏ על מנת להוות עבורם דמות

אחראית שאפשר לסמוך עליה ולפנות אליה בכל שעה וצורך.‏

תפקידינו לעשות reaching out לבני ובנות הנוער,‏ על מנת שהם

ירגישו שיש מי שמוכן להקשיב להם ולעזור להם.‏ שהם יכולים לבוא,‏

לשתף ולבקש עזרה או עצה מבלי שישפטו אותם.‏

חשוב לציין,‏ שכאשר יש עניין שמצריך דיווח והתערבות של רשויות

החוק,‏ אנו מחוייבים לדווח ולערב את ההורים ואת מי שצריך,‏ כדי לטפל

בעניין.‏ אנו עובדים לפי החוק ונעזרים באנשי מקצוע היכן שצריך.‏

הפעילות בחינם

נוער מד״א ‏)לא תחת תחום הנוער(‏

יש שם כ 60 מתנדבים מכיתה ט׳,‏ שלעיתים פועלים בשת״פ עם

תחום הנוער.‏

חינוך מיוחד

תכנית ניש״ה - נוער.ייחודי.משולב.בהצלחה

התכנית נולדה באוגוסט שעבר בעקבות פנייה לעזרה של אמא לנער

עם צרכים מיוחדים.‏

המהות:‏ חניכה קבוצתית,‏ כאשר חברי הקבוצה הם גם בני נוער

״מיוחדים״ ‏)לא בודקים ולא מסננים אף אחד.‏ כל מי שרוצה יכול

להצטרף(‏ וגם בני נוער ״רגילים״,‏ שעושים פעילות ביחד.‏ בתוך זה

יש גם ״חניכה אישית״ אחד על אחד.‏

הרעיון הזה צבר הדים גם מחוץ לבת חפר,‏ ויש בקשות להצטרף

לקבוצה מרחבי העמק.‏

‏)מי שהובילה בהתחלה את הפעילות הזאת זו יאורה מועדת הגימלאים

וככה נוצרו גם מפגשי נוער עם הגיל השלישי.(‏ הפעילות בחינם.‏

)up( תכנית אפ

בשיתוף פעולה עם בי״ס שדות.‏

דרך ביה״ס מאותרים ילדים עם צרכים מיוחדים,‏ רגשיים או חברתיים,‏

ואנחנו עושים ״שידוך״ והתאמה עם חונכים.‏ חונכים יכולים להיות החל

מכיתה ה׳ ומעלה,‏ חניכים יכולים להיות החל מכיתה א'.‏

חניכה אישית לשעה וחצי בשבוע.‏ בקרב הילדים והחונכים יש מחוייבות

והתלהבות רבה ורצון לעזור ולתרום.‏

הפעילות בחינם.‏

‏)המשך בעמוד הבא(‏

עלון בת חפר | אפריל 13 2021


www.bathhefer.net.il

‏)המשך תחום הנוער(‏

מרכז חברה ופנאי לבעלי מוגבלויות

זוהי תכנית עתידית,‏ לכל המוגבלויות,‏ לכל הגילאים,‏ לכלל העמק.‏

בשיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי ומחלקת הרווחה במועצה.‏

הוקמה ועדת היגוי בהשתתפות אנשי מקצוע,‏ נציגי ציבור,‏ הורים

ואפילו 2 נערים ״מיוחדים״ ששוקדת בימים אלה על התכניות.‏

מועצת הנוער

נולדה מתוך ההבנה שאנחנו המבוגרים קובעים את תרבות הפנאי

ופעילויות הנוער עבור הנוער,‏ ואנו מצופים ליצור קבוצת מיקוד על

מנת להבין מה הנוער רוצה ולדייק את הצרכים והרצונות שלו.‏

הבנו שהם - הנוער יודעים הכי טוב ולכן החלטנו להקים את מועצת

הנוער.‏

היום יש במועצה 9 בנים ובנות,‏ מהם נציגים מתוך תנועות הנוער וכן

נוער חוץ תנועתי.‏ אנחנו רוצים לצרף עוד בני נוער למועצה ומקיימים

פעולות גיוס וחשיפה.‏

ההשתתפות בחינם.‏

התפקידים של מועצת הנוער:‏

1. הגורם המקשר בין הנוער לועד היישוב.‏ זה מאפשר לנוער להשמיע

את קולו ולהשפיע על מקבלי ההחלטות בועד היישוב.‏

2. לייצר מסגרת של תרבות פנאי לנוער מחוץ לתנועות הנוער ובנוסף

להם,‏ על מנת שבני ובנות הנוער יוכלו להצטרף לפעילויות שונות

לא רק מתוך תנועות הנוער אלא גם מחוץ להן.‏

3. לייצר הזדמנויות לתחושת משמעות בגיל הנעורים,‏ ע״י פעילויות

שונות המזמנות את בני הנוער לקחת אחריות,‏ מתוך דאגה לזולת,‏

ערבות חברתית ועזרה הדדית,‏ מתוך כוונה לגדול ולהיות בוגרים

משמעותיים,‏ פעילים ומעורבים בחברה.‏

הארגון פועל בצורה היררכית כמו כל ארגון:‏ הם נבחרים בבחירות,‏

יש יו״ר לארגון וסגן,‏ ויש לכל אחד תפקיד משמעותי.‏

שנת הקורונה

השנה הזאת הביאה אלינו המון בני נוער,‏ שאנחנו לא ידענו כמה הם

צריכים אותנו והם לא ידעו כמה הם צריכים אותנו.‏ הם נשאבו למתחם

הנוער מתוך החוסר מעש והשעמום.‏ לאורך כל תקופת הקורונה

למדנו להנגיש את הפעילויות בהתאם להנחיות ולמגבלות.‏ אם זה

פעילויות בזום,‏ פעילויות בחוץ,‏ אם זה קפסולות קטנות והקפדה על

מסיכות ומרחק,‏ בשיתוף פעולה עם גורמים שונים ביישוב ובהקצאת

רכזים בהתאם.‏

כמו כן,‏ בסגרים,‏ יצאנו לסיורי לילה,‏ לוודא שאין מעשי וונדליזם או

התנהגויות מסוכנות,‏ לייצר תקשורת מקרבת עם בני הנוער ולתת

מענה היכן שצריך.‏

ממלכת החורף

זו פעילות של הורים ומתבגרים,‏ שנולדה מתוך ההבנה שזהו גיל

מורכב והסמכות ההורית מאותגרת וצריכה לקבל את המקום שלה,‏

יחד עם הרצון לחזק את הקשר בין ההורה למתבגר.ת.‏

אנו רוצים להנגיש לקהילה הפקות שהן זולות ולכן הן קורות כאן,‏

ביישוב,‏ הן קצרות טווח וקל לקחת בהן חלק.‏

הפעילות התחלקה לשניים:‏

1. פעילות פנטזיה,‏ בה כל זוג ‏)הורה ומתבגר(‏ קיבלו אגדה שעל

פיה הם היו צריכים להתלבש ולעשות משימות כייפיות - היתוליות,‏

מביכות,‏ מצחיקות.‏

2. פעילות ליצירת אינטימיות בין ההורה למתבגר.ת עם שאלות

קשות ומשמעותיות.‏

אנו מעוניינים לקרב את ההורים לתחום הנוער,‏ שירגישו נוח לבוא

לדבר איתנו,‏ לשתף אותנו,‏ להיעזר בנו ובמקביל שירצו להתנדב

ולתרום מעצמם לתחום הנוער.‏

פעילויות מתוכננות לפסח

1. פעילות ניווט בפסח

2. נסיעה למתחם .TLV2048 חדרי בריחה אקטיביים ומאתגרים גם

מבחינה שכלית וגם פיזית.‏

3. ערב טורנירים.‏

כל זה בנוסף לכל הפעילויות האחרות שכבר קיימות ולפעילויות

ולטיולים של תנועות הנוער.‏

שת״פ עם ועדת צעירים

לאחרונה הצטרף לועדת הנוער נציג של ועדת צעירים,‏ על מנת

להביא את הצרכים,‏ הרצונות,‏ והחלומות של הצעירים בגילאי

18-22, שועדת הנוער מטפלת גם בהם.‏ ועל מנת לתת מענה מותאם

לשכבת הגיל הזאת,‏ ולהכניס את הפעילויות עבורם בתוך התכנית

השנתית של ועדת הנוער.‏

כחלק מהמענה המותאם,‏ אנו מקיימים ערב מתגייסים,‏ ליווי במהלך

השירות הצבאי,‏ ליווי לקראת השחרור,‏ מתן מידע על הזכויות שלהם

עם שחרורם מצה״ל.‏ אנו מעוניינים להביא את הכל ליישוב ולתת להם

מענים כאן ביישוב,‏ על מנת לייצר תחושת שייכות לקהילה.‏

שיתופי פעולה ומגעים שנעשים עם מסגרות

של המרכז הקהילתי:‏

• מיידנס

• קרב מגע

• ג׳ודו

• מכון כושר

שיתופי פעולה אלה מטרתם להכיר את הנוער,‏ לחזר אחריהם ולמשוך

אותם לבוא לתחום הנוער ולהשתתף בפעילויות השונות ובטיולים.‏

היום,‏ החוגים בישוב פועלים כמו תנועות נוער.‏ זה לא רק עוד חוג - יש

פעילויות שהן מחוץ למסגרת הרגילה של החוג;‏ יש לילות לבנים,‏ מחנות

אימונים,‏ הופעות ופעילויות נוספות,‏ על מנת לתת לילדים תחושת

שייכות לקבוצה.‏ למעשה,‏ משתמשים במתודות של החינוך הבלתי

פורמלי על מנת לתת מסגרת חברתית בנוסף למסגרת המקצועית.‏

14


שת״פ עם בית ספר שדות במהלך שנת הקורונה

על מנת לשמור על מבנה הלמידה בקפסולות בהתאם להנחיות,‏

חלק מהילדים למדו עם המורה בקפסולה בבית הספר והחלק

השני הגיעו למתחם הנוער לפעילות חווייתית עם הרכזים של הנוער

וצוות הנוער.‏ ואז הם התחלפו.‏ זה חיזק את הקשר בין בי״ס שדות

לבין תחום הנוער והיישוב.‏ אנחנו מקווים שהקשר הזה ימשיך לעוד

שיתופי פעולה בעתיד.‏

שיתופי פעולה עם פרוייקטים מחוץ לתחום

הנוער:‏

תכנית צמי״ד ‏)צרכים מיוחדים(‏

תכנית עולמית של הצופים,‏ בשת״פ עם מחלקת הרווחה והמועצה

ותחת מעטפת ועדת הנוער ביישוב.‏

זוהי חניכה קבוצתית של מדריכי הצופים לקבוצות מגוונות של ילדים

עם צרכים מיוחדים.‏ הפעילות מתקיימת פעם בשבוע.‏

בית עלמה - בית חם לנערה

מופעל ע״י מחלקת הרווחה של המועצה.‏ קבוצה של נערות שמגיעות

לשם מבת חפר ומכל העמק.‏

התכנית פועלת פעמיים בשבוע.‏ לאחר ביה״ס הן מקבלות שם ארוחה

חמה,‏ מכינות את שעורי הבית,‏ יש להן פעילויות חברתיות,‏ רוכשות

מיומנויות תקשורת,‏ מתנדבות.‏ זוהי מסגרת עוטפת מאוד עבור הנערות

האלו.‏ מדי פעם יש שיתופי פעולה בין בית עלמה לתחום הנוער.‏

פרוייקט היל״ה

תכנית היל"ה פועלת ברחבי הארץ במסגרת היחידות לקידום נוער

ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער.‏

התכנית מסייעת לבני נוער הנמצאים בדרך לנשירה מהלימודים,‏

לסיים בגרות.‏ בנוסף ללימודים הם גם רוכשים מיומנויות חברתיות

ומתנדבים בקהילה.‏ למרכז בבת חפר מגיעים מכל רחבי העמק.‏

גם שם יש תכנית לשיתופי פעולה עתידיים עם תחום הנוער.‏

כמה מילים על הנוער ביישוב

כל תחום הנוער היום נראה אחרת לגמרי ממה שהיה פעם וממה

שיש ברחבי העמק.‏ זה בא לידי ביטוי באיך שהנוער נראה ואיך שהוא

מתנהג.‏ יש לנו נוער מדהים,‏ עם הרבה מוטיבציה לתרום ולעזור והם

נרתמים ומתנדבים איפה שצריך.‏

לדוגמא:‏ איך שהנוער התגייס בזמן השריפה לחלק מים,‏ לתת תגי

שם,‏ להתקשר למי שלא התפנה עדיין,‏ להפעיל את הילדים של

המשפחות שפונו ע״מ לשחרר את החרדה ולשחרר את ההורים,‏

לעזור עם ילדי פנימיית טוקיאר שהגיע למתחם הנוער.‏

או,‏ ההתגייסות שלהם לחפש ילד שהלך לאיבוד.‏ זה מרגש ולא מובן

מאליו,‏ הערבות ההדדית שנוצרה כאן.‏ לפני חגים הם מתנדבים

לאיסוף מזון למשפחות הזקוקות לעזרה.‏

בני הנוער היום מרגישים שהיישוב מוחזק.‏ שיש כתובת,‏ שיש למי לפנות.‏

התנהגויות סיכון

גם זה קיים אצלינו,‏ כמו בכל מקום אחר.‏

גם זה חלק מהתפקיד שלנו.‏ להיות שם,‏ לזהות את זה,‏ לתת מענה

ברגע שאנו מקבלים ידיעה על ילד.ה או נער.ה הזקוקים לעזרה.‏

ערוצי תקשורת שלנו עם ההורים ועם הנוער:‏

פייסבוק,‏ אינסטגרם,‏ אתר היישוב,‏ קבוצות ווצאפ

חברי צוות הנוער:‏

עוז עדני

053-6211512

מנהל תחום הנוער

כתובת עבור בית עלמה ותכנית היל״ה

מחויבות אישית ובגרות חברתית

מועצת הנוער

וכל פעילויות הנוער בישוב ובעמק.‏

אורי קיטסקי

053-7285208

רכז תכנית המדצ״ים

רכז תכנית נישה

רכז תכנית up

תומר גוטהילף

052-391000

תנועת צופים

קבוצת צמי״ד חינוך מיוחד

שיראל עדן

050-5570222

קומונרית תנועת בני עקיבא

שני דגן

053-5557120

רכזת הנוער

אחראית על תכנית בר-חפר

על פתיחת מתחם הנוער

ועל קבוצת פלאש.‏

תמרה אברג'ל

052-8177733

יו"ר ועדת הנוער

עלון בת חפר | אפריל 15 2021


מועדון הגמלאים +60

אוירת סוף קורונה הגיעה גם למועדון הגימלאים

+60 בבת חפר.‏

חזרנו לתפקוד מלא,‏ בהתאם לכללי התו הירוק...‏

כולנו מחוסנים!‏

ביום ראשון 14.3 שמענו הרצאה מרתקת על פרשת

פולארד,‏ וביום רביעי חבורת הסורגות עבדו במרץ

להכין כובעים,‏ אפודות ושמיכות לתינוקות,‏ אשר

נרתמים לבתי חולים.‏

ביום שישי,‏ באווירה חגיגית במיוחד,‏ ערכנו קבלת שבת

ואני מזמינה את כל החברים להצטרף אלינו בתקווה

שמעתה החיים יהיו רק יותר קלים בריאים ושמחים.‏

תולעת ספרים

קרן ויצמן

הפעם אמליץ על שני ספרים שהגיבורות בהם חוות בילבול

גדול ובלאגן,‏ אך בסופו של דבר מצליחות להשכין סדר

ושלווה בחייהן הגועשים.‏

‏"להחליף את המים של הפרחים"‏ מאת

ואלרי פרין,‏ הוא ספר צובט לב,‏ המספר

את סיפורם של ויולט וז'וליאן.‏

החלטתה של ויולט לעזור לז'וליאן מטלטלת

את חייה,‏ אך היא מגלה במסעה,‏ שגם

בכאב יש הבהוב של אושר,‏ שגם בעצב

יש התרגשות ושעדיין יש סיבה לקום בכל בוקר ולהריח את

ריחם של הפרחים.‏

ביום ראשון שלפני פסח ערכנו במועדון הגימלאים

ערב שמח ומהנה.‏ הרמנו כוסית לכבוד החג ולכבוד

חזרה לשגרה.‏

אחרי כן שרנו ורקדנו,‏ היו חידות וסיפורים.‏

היה ערב מרתק ומלא צחוק ושמחה.‏

נקווה שאחרי החג יגיעו עוד אנשים להצטרף לחבורת

הגימלאים לשלל פעילויות.‏

שרה,‏ גיבורת הספר ‏"בלגן נפלא"‏ מאת

ורד שנבל,‏ נאלצת להתמודד עם הרבה

מאוד בלגן בחייה.‏ אבל מה שהעצים

את האנדרלמוסיה הוא הווידוי של בעלה

ביום נישואיהם ה-‏‎12‎‏.‏ דווקא ברגעים הכי

שלווים ורגועים,‏ כשהם צפים זה לצד זו

על המזרונים בבריכה הפרטית של הצימר,‏ בעלה המתוק,‏

הנאה,‏ הרגיש,‏ האבא המושלם של בתם המשותפת,‏ מתוודה

שהוא בגד בה לפני שמונה שנים.‏

מכאן מתחיל מחול השדים של שרה,‏ שבסופו ישוב הסדר

על כנו...‏

קריאה מהנה

www.bathhefer.net.il

16


פינת המתכונים

ירדנה הראש

לזניית חצילים מהממת

מצרכים:‏

3 חצילים - לפרוס לעיגולים,‏ להניח בקערה ולפזר מלח

ולתת לזה לעמוד לשעה לפחות

לרוטב:‏

1/2 ק״ג בשר טחון

בצל

3 עגבניות מגורדות

מלח,‏ פלפל,‏ כמון ופפריקה מתוקה

אופן ההכנה:‏

לטגן את הבצל עד שזהוב,‏ להוסיף את הבשר לסגור

אותו וממש לקצוץ אותו לחתיכות קטנות.‏

להוסיף תבלינים ואת העגבניות ולתת לזה בישול נוסף.‏

לתקן תיבול אם צריך.‏

לקחת תבנית מרופדת בנייר אפייה לרסס עליה שמן זית,‏

לפזר את החצילים בשכבה אחת ולרסס מעל שמן זית.‏

לאפות אותם עד שמוכנים.‏

לסדר בתבנית פיירקס:‏

חצילים ועל זה רוטב בשר ושוב שכבת חצילים ושוב

רוטב בשר.‏

להכניס לתנור שחומם מראש 180 מעלות ולאפות עד

שהבשר מלמעלה משנה את צבעו והטעמים יתאחדו.‏

סלט עדשים ירוקות ובטטה

מצרכים:‏

2 בטטות בגודל בינוני חתוכות לקוביות

צרור פטרוזיליה קצוץ דק

צרור כוסברה קצוץ דק

כוס וחצי עדשים ירוקות

בצל סגול חתוך לרצועות

4-3 כפות שמן זית

מלח,‏ פלפל ומיץ לימון

אופן ההכנה:‏

את קוביות הבטטה מניחים בתבנית על נייר אפייה,‏

מכניסים לתנור לריכוך והזהבה.‏ מניחים ליתקרר.‏

את העדשים מבשלים בסיר עם מים רותחים ומעט

מלח שיהיה אלדנטה.‏

לאחר שמוכן מניחים להתקרר.‏

מערבבים את הכל יחד עדשים עם הבטטות,‏ בצל

פטרוזיליה וכוסברה.‏

מתבלים עם שמן זית,‏ מלח פלפל ומיץ לימון.‏

‏*מומלץ להגיש בתוספת קרוטונים.‏

בתיאבון

בתאבון

עלון בת חפר | אפריל 17 2021


מזג אוויר - מושלם!‏

לא חם ולא קר והשמש מלטפת את הפנים.‏

חברה - קבוצת נשים מלאת אנרגיות טובות

מכל רחבי הארץ.‏

מסלול - אחד המסלולים היפים ביותר

ובמיוחד בעונה הזאת שבה הכל ירוק ופורח

ביום הראשון לחופשת פורים נפגשנו חבורת

הנשים המטיילות של Nature Girls ברחבת

החנייה הצפונית של קיבוץ גזית,‏ שם ערכנו

מפגש היכרות קצר,‏ שתינו תה ועוגיות ויאללה

התחלנו ללכת.‏

נשים מחוברות לטבע

טיול בשמורת נחל תבור

פריחה מרהיבה ונופים עוצרי נשימה

סימה בורקובסקי

מרחבת החנייה בוחרים בדרך המסומנת

באדום ומובילה אל תחילת המסלול.‏ בכניסה

לשמורה ישנו שלט גדול עם ציור מפורט של

השמורה והשבילים,‏ כך שניתן בקלות לתכנן

את המסלול.‏

חשוב לציין שישנם שני מסלולים - מסלול

מעגלי קצר המתאים למשפחות ואורכו 3.5

ק"מ ומסלול ארוך ומאתגר יותר של 7 ק"מ

וכולל גם חצייה של הנחל.‏

אנו טיילנו במסלול הארוך שהיה אמנם מאתגר

יותר בשל הצורך לחצות את הנחל ארבע

פעמים אך גם מאוד מגוון מבחינת הנופים

בהם צעדנו.‏ לאחר הליכה של חצי קילומטר

הגענו למצפה אלעד,‏ ממנו ניתן לראות את

נחל תבור המתפתל בעמק הבזלת.‏ זהו מצפה

לזכרו של אלעד ליטווק ז"ל,‏ שנהרג בהר דב

מפגיעת טיל שפגע בטנק עליו פיקד באפריל

2001. זאת הייתה הזדמנות להכרות נוספת

באמצעות מעגל נשים כשכל אחת מעסה

את גבה של העומדת לפניה.‏

מרבדי פריחה בכל הצבעים וחצייה רטובה

של הנחל

המשך המסלול מוביל לירידה אל תוואי הנחל

כאשר לאורך כל המסלול חזינו בפריחה

שופעת של פרחים מכל הסוגים - כלניות,‏

נוריות,‏ רקפות,‏ מרבדים צהובים של חרדל

ומרבדים סגולים של תורמוסים סגולים.‏ לאורך

הנחל היו פזורות גם שקדיות שפרחו בלבן.‏

בשל העובדה שלא ניתן להימנע מלהרטיב

את הרגליים במי הנחל ששוצף בזרם חזק

יחסית,‏ מאוד מומלץ להביא בתיק סנדלי

שורש או לנעול נעליים שניתן להרטיב במים.‏

אני חציתי את הנחל יחפה ולאחר החצייה

נעלתי את נעלי ההליכה.‏ מקלות הליכה

כמו אלה המשמשים להליכה נורדית מאוד

מסייעים בחצייה של הנחל ועוזרים לשמור

על שיווי משקל.‏

www.bathhefer.net.il

18


נעמה המדריכה הסבירה לנו על השימושים

השונים של פרחי הבר וכיצד ישנם קוצים

שניתן לקלף ולאכול ואת עלי החובזה ניתן

למלא כמו עלי גפן.‏

בריכות ומפלים וגם עלייה אחת תלולה

אין כמו טיול והליכה בשטח,‏ כדי לפתוח

בשיחה גם עם נשים שלא הכרתי לפני כן.‏

הטבע פותח את הלב והנפש וכאשר מרוכזים

בהליכה שוכחים את כל הטרדות שמעסיקות

אותנו כל היום.‏

השביל שצעדנו בו לאורך הנחל מכונה קניון

הבזלת ובהמשכו ישנו מפל ובריכה עמוקה

המכונה ‏"הבריכה האדומה".‏ מכיוון שמזג

האוויר היה חם יחסית היו אנשים ששחו

בבריכה אבל הדבר אינו מומלץ.‏ לעומת זאת

מומלץ לעצור במקום להפסקה ואנו אכלנו

שם את הכריכים שהבאנו להפסקת הצהריים.‏

המסלול היה עמוס מטיילים מכל הסוגים -

משפחות עם ילדים,‏ מבוגרים ואפילו קבוצת

רוכבי אופניים שעבורם המסלול היה מאתגר

במיוחד.‏ מהבריכה עולים בדרך תלולה

במקצת,‏ שבה יש לטפס על ידיות אחיזה

נעוצות בסלע.‏

לאחר הטיפוס,‏ השביל המסומן כחול ממשיך

ועולה במעלה ההר וככל שעולים כך נגלה

לפנינו הנוף המהמם של הנחל והרי הבזלת

המכוסים ירוק ומנוקדים במרבדים סגולים של

תורמוסים.‏ הטיפוס אמנם מאתגר,‏ במיוחד

עבור מי שלא נמצא בכושר,‏ אבל לאחר

שמגיעים אל הפסגה הלב מתרחב לנוכח

הנוף עוצר הנשימה.‏ העלייה הגדולה מביאה

אותנו גם לסוף המסלול ולנקודת תצפית

נוספת המכונה ‏"לשון המלך".‏ זהו מצפור

יפהפה שהוקם לזכרו של אורן ליפשיץ,‏ בן

קיבוץ גזית,‏ ששירת בצנחנים ונפל במלחמת

לבנון השנייה במהלך ניסיון לחלץ את חברו

ליחידה,‏ אשר נפצע קשה קודם לכן.‏ באופן

טרגי שני החיילים מתו מפצעיהם בדרכם

לבית החולים.‏ על סלע גדול חרוט משפט

שאמר אורן ‏"בשביל הנוף הזה אנחנו כאן".‏

במקום הזה ערכנו פעילות של מתיחות

איברים שהעבירה לנו שירה פלג,‏ מורת

פילאטיס ואחת המארגנות של הטיול.‏ זאת

הייתה דרך מהנה מאוד לסיים את המסלול.‏

מנקודה זאת צועדים בדרך פתוחה מרחק

של קילומטרים ספורים עד שמגיעים לחנייה

שממנה התחלנו את הצעידה בבוקר.‏

דווקא עכשיו לאחר הסגרים הארוכים הנפש

שלנו מבקשת לצאת אל הטבע ואל המרחבים

הפתוחים.‏ באוויר הפתוח כל הצרות נעלמות.‏

משך המסלול - 4-5 שעות

דרגת קושי - בינוני-‏ גבוה

עלון בת חפר | אפריל 19 2021


הורה עצמאי?‏

‏)גרוש.ה,‏ יחידני.ת,‏ אלמן.ה,‏ פרוד.ה(‏

הקהילה הזאת בשבילך!‏

הקהילה הוקמה על מנת לקדם מענים לצרכים הייחודים

איתם מתמודדת משפחה שבראשה הורה עצמאי,‏

ביוזמת קבוצת הורים פעילים ואגף הרווחה והשירותים החברתיים.‏

תחומי הפעילות:‏

• קבוצות תמיכה • סדנאות • הנגשת מידע

• מיצוי זכויות • פעילויות פנאי

• אירועים חברתיים ומשפחתיים

חפשו אותנו ב

: הורות עצמאית בעמק חפר

רוצים להוביל ולהשפיע?‏

מוזמנים להצטרף לקבוצת הפעילים

www.bathhefer.net.il

20

לפרטים נוספים ולהצטרפות לרשימת תפוצה במייל:‏

דנה פרנסיס ‏)פעילה(‏ sp.hefer@gmail.com 054-4844684

שקד כחלון פדר ‏)עו"ס קהילתית ) 09-8981553 shakedk@hefer.org.il

יעל שקד ‏)עו"ס קהילתית(‏ yaels@hefer.org.il 09-8981631

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!