10.06.2022 Views

Armament rus. Una indústria que fa aigües

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4 - 10 DE JUNY DE 2022<br />

No <strong>fa</strong>ces de la teua ignorància un argument<br />

Joan Fuster<br />

ARMAMENT RUS<br />

UNA INDÚSTRIA QUE FA AIGÜES<br />

ELS EUA I LA XINA APROFITEN LA GUERRA PER AGAFAR<br />

AVANTATGE EN LA FABRICACIÓ D’ARMAMENT


2<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

SUMARI<br />

4 - 10 DE JUNY DE 2022<br />

PORTADA<br />

ENTREVISTES<br />

<strong>Armament</strong> <strong>rus</strong>: una <strong>indústria</strong> <strong>que</strong> <strong>fa</strong> <strong>aigües</strong>. Els EUA i la Xina aprofiten<br />

la guerra per aga<strong>fa</strong>r avantatge en la <strong>fa</strong>bricació d’armament<br />

Per Terrence Guay.<br />

Albert Serra: “El cinema no m’interessa”<br />

Per Andreu Barnils.<br />

Jules Boykoff: “Com més oposició hi hagi als jocs, menys probabilitats<br />

<strong>que</strong> el COI seleccioni la candidatura”<br />

Per Josep Rexach Fumanya.<br />

REPORTATGES<br />

ANÀLISI<br />

Rut Carandell: “Oblidem <strong>que</strong> la sentència del 25% es va dictar per inacció de la<br />

Generalitat”<br />

Per Josep Rexach Fumanya.<br />

El cas insòlit d’un guàrdia civil de l’1-O <strong>que</strong> persegueix un català indignat a París<br />

Per Arnau Lleonart Fernàndez.<br />

El contraatac de Tamara Carrasco: com ho pot fer pagar a Espanya?<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

Ja hem protestat molt: i ara, què?<br />

Per Jordi Goula.<br />

La justícia espanyola escanya el Catalangate<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

Rufián i l’estigmatització de Puigdemont: història d’una trajectòria<br />

de quatre anys<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

OPINIÓ<br />

La patacada de Borràs i el destí amarg de la fornada rupturista<br />

Per Ot Bou.<br />

Manuel Valls o com l’autoritarisme pot destruir una persona fins i tot<br />

més enllà de la política<br />

Editorial de Vicent Partal.<br />

Llegir a contrapèl<br />

Mail Obert de Joan Ramon Resina.<br />

Tu què vols, parlar català o <strong>que</strong> et curin?<br />

Mail Obert de Marta Rojals.<br />

Informació és poder<br />

Mail Obert de Julià de Jòdar.


3<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

PORTADA<br />

ARMAMENT RUS: UNA INDÚSTRIA QUE FA AIGÜES<br />

ELS EUA I LA XINA APROFITEN LA GUERRA<br />

PER AGAFAR AVANTATGE EN LA FABRICACIÓ D’ARMAMENT<br />

TERRENCE GUAY<br />

La guerra de Rússia a Ucraïna sacseja la <strong>indústria</strong> armamentística<br />

mundial. Mentre els EUA i els seus aliats abo<strong>que</strong>n molts<br />

diners a armar Ucraïna i Rússia té una sagnia de tancs i soldats,<br />

hi ha estats d’arreu del món <strong>que</strong> repensen el pressupost<br />

de defensa, les necessitats de material i les relacions militars.<br />

Països <strong>que</strong> històricament han tingut nivells baixos de despesa<br />

en defensa, com ara el Japó i Alemanya, es reforcen, mentre<br />

<strong>que</strong> les nacions <strong>que</strong> compren la majoria d’armes a Rússia en<br />

qüestionen la fiabilitat i el lliurament futur.<br />

La meva investigació en a<strong>que</strong>sta àrea suggereix <strong>que</strong>, encara<br />

<strong>que</strong> la guerra s’acabi, les repercussions per a la <strong>indústria</strong> mundial<br />

de defensa i per als països amb empreses <strong>que</strong> dominen el<br />

sector seran enormes. Heus ací quatre conclusions:<br />

EFE/EPA/VASILIY ZHLOBSKY


4<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

PORTADA<br />

1. Rússia en serà<br />

el gran perdedor<br />

L’argument principal de Rússia per a fer créixer les vendes<br />

d’armes ha estat <strong>que</strong> són més econòmi<strong>que</strong>s i més fàcils de<br />

mantenir <strong>que</strong> no pas les occidentals. Per això, Rússia va fer el<br />

19% de les exportacions mundials d’armes del 2017 al 2021,<br />

tan sols per darrere dels EUA, <strong>que</strong> en féu el 39%.<br />

Tanmateix, a<strong>que</strong>st argument pot deixar de ser eficaç per a<br />

molts països, <strong>que</strong> han vist pèrdues i errades dels equips <strong>rus</strong>sos<br />

a Ucraïna. Fins ara, els EUA calculen <strong>que</strong> Rússia ha perdut<br />

gairebé un miler de tancs, almenys 50 helicòpters, 36 caces<br />

bombarders i 350 peces d’artilleria, segons Business Insider.<br />

Milers de soldats <strong>rus</strong>sos s’han mort, amb estimacions <strong>que</strong> van<br />

d’uns 15.000 a uns 30.000, i Rússia encara no pot controlar<br />

l’espai aeri ucraïnès.<br />

La situació s’ha tornat tan greu <strong>que</strong> hi ha informes <strong>que</strong> diuen<br />

<strong>que</strong> els comandants proven de preservar el material tot prohibint<br />

<strong>que</strong> les tropes el <strong>fa</strong>cin servir per evacuar soldats ferits o<br />

per donar suport a unitats <strong>que</strong> han avançat massa.<br />

Les armes ofensives de Rússia també han estat decebedores: el<br />

percentatge de <strong>fa</strong>llades de míssils (els <strong>que</strong> no es van llançar,<br />

van <strong>fa</strong>llar durant el vol o van <strong>fa</strong>llar l’objectiu) pot arribar a ser<br />

entre el 50% i el 60% a causa de defectes de disseny i equips<br />

antiquats o de baixa qualitat.<br />

A<strong>que</strong>stes dificultats, juntament amb el progrés lent de l’exèrcit<br />

<strong>rus</strong> per assolir qualsevol dels propòsits declarats per Vladímir<br />

Putin, han suscitat dubtes seriosos entre els clients tradicionals<br />

de les exportacions armamentísti<strong>que</strong>s. Rússia ven gairebé<br />

el 90% de les armes a tan sols deu països, entre els quals hi<br />

ha l’Índia, Egipte i la Xina.<br />

A més, la capacitat de Rússia per a reemplaçar les pèrdues<br />

d’equipaments ha estat obstaculitzada per les sancions<br />

econòmi<strong>que</strong>s, <strong>que</strong> impedeixen <strong>que</strong> hi arribin components<br />

estrangers fonamentals, com ara les pla<strong>que</strong>s de circuits. I és<br />

gairebé segur <strong>que</strong> Rússia haurà de substituir el material militar<br />

propi abans no n’exporti a l’estranger.<br />

Això vol dir <strong>que</strong> fins i tot els països <strong>que</strong> volen continuar<br />

comprant tancs i avions de caça <strong>rus</strong>sos hauran de fer cua<br />

o recórrer a uns altres venedors per satisfer les necessitats<br />

de defensa.<br />

SERVEI DE PREMSA DEL MINISTERI DE DEFENSA D’UCRAÏNA, VIA AP


5<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

PORTADA<br />

EFE/EPA/STR<br />

2. La pèrdua de Rússia<br />

és el benefici de la Xina<br />

El país <strong>que</strong> probablement obtindrà més beneficis del desplaçament<br />

de Rússia com a principal proveïdor d’armes és la Xina.<br />

A<strong>que</strong>sts darrers anys, ha arribat a una quota del 4,6% del<br />

comerç mundial d’armes, cosa <strong>que</strong> la situa en quart lloc, darrere<br />

l’11% de l’estat francès. Alhora, set de les vint empreses<br />

de defensa <strong>que</strong> van obtenir més ingressos per vendes al món<br />

són xineses, cosa <strong>que</strong> indica les grans ambicions del sector.<br />

Ara per ara, el govern xinès compra la majoria d’armes i vehicles<br />

a a<strong>que</strong>sts <strong>fa</strong>bricants, però té la capacitat d’exportar més<br />

productes militars a l’estranger. Per exemple, ja és el constructor<br />

naval més gran del món, per la qual cosa el següent<br />

pas natural és exportar més vaixells. La Xina amplia el paper<br />

de nínxol en la tecnologia de drons i prova d’aprofitar la modernització<br />

de la seva força aèria amb avions de construcció<br />

pròpia per augmentar-ne les exportacions.<br />

En a<strong>que</strong>sts moments, tan sols tres dels quaranta importadors<br />

d’armes més grans del món (el Paquistan, el Bangladeix i<br />

Myanmar) compren la major part de les armes a la Xina. Però<br />

això podria canviar si el país s’aprofita de la debilitat <strong>rus</strong>sa<br />

per posicionar-se com a soci polític, econòmic i de seguretat<br />

nacional fiable, un aspecte fonamental de la iniciativa de la<br />

“nova ruta de la seda”.<br />

La Xina no és capaç de suplantar les armes nord-americanes<br />

i europees, <strong>que</strong> es consideren “de primera línia” per l’alta<br />

qualitat i preu, però pot omplir el nínxol de mercat <strong>que</strong> dominaven<br />

els <strong>fa</strong>bricants <strong>rus</strong>sos, augmentar el paper de Pequín<br />

com a gran exportador d’armes i obtenir els beneficis polítics<br />

i econòmics <strong>que</strong> implica. Ara, un dels reptes més grans serà<br />

demostrar <strong>que</strong> les seves armes funcionen bé en situacions de<br />

combat real.


6<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

PORTADA<br />

3. Els <strong>fa</strong>bricants d’armes<br />

americans també se’n<br />

beneficiaran<br />

Els <strong>fa</strong>bricants d’armes nord-americans dominen la <strong>indústria</strong><br />

armamentística mundial i la guerra d’Ucraïna probablement<br />

garantirà <strong>que</strong> continuï essent així durant un temps.<br />

Les cinc companyies d’armes més grans del món són nordamericanes:<br />

Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop<br />

Grumman i General Dynamics. De fet, la meitat dels cent<br />

productors més grans d’armes tenen la seu als EUA. Vint són<br />

europeus. Solament n’hi ha dos de <strong>rus</strong>sos, malgrat ser la segona<br />

potència d’armes del món.<br />

Les quantitats enormes d’armes <strong>que</strong> es transfereixen dels EUA<br />

a Ucraïna mantindran ocupats els <strong>fa</strong>bricants nord-americans<br />

un cert temps. Per exemple, els Estats Units han transferit<br />

aproximadament un terç del seu estoc de míssils antitancs<br />

Javelin a Ucraïna, i l’empresa conjunta Raytheon-Lockheed<br />

Martin trigarà entre tres anys i quatre a substituir-los. El pa<strong>que</strong>t<br />

d’ajuda de 40.000 de dòlars signat <strong>fa</strong> poc pel president<br />

Joe Biden inclou 8.700 milions de dòlars per a reposar les<br />

existències d’armes dels EUA.<br />

L’augment dels preus de les accions de les empreses és un senyal<br />

<strong>que</strong> els inversors creuen <strong>que</strong> la cosa continuarà anant bé. El preu<br />

de les de Lockheed Martin ha augmentat més d’un 12% d’ençà<br />

<strong>que</strong> va començar la invasió, i la major part dels guanys es van<br />

obtenir immediatament després. Les de Northrop Grumman han<br />

augmentat d’un 20%. Al mateix temps, el mercat de valors més<br />

ampli, mesurat per l’S&P 500, ha caigut vora d’un 4%.<br />

EFE/EPA/MARIA SENOVILLA


7<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

PORTADA<br />

EFE/EPA/MARIA SENOVILLA<br />

4. Més països seran<br />

<strong>fa</strong>bricants d’armes<br />

L’altra cara de la moneda és <strong>que</strong> alguns països <strong>que</strong> depenien<br />

d’uns altres per a cobrir les necessitats de defensa poden provar<br />

de ser més autosuficients. L’Índia, <strong>que</strong> ha depès de Rússia per a<br />

gairebé la meitat de les importacions d’armes a<strong>que</strong>sts darrers<br />

anys, s’adona <strong>que</strong> Rússia necessitarà la major part de la seva<br />

capacitat de producció, o tota, per reemplaçar tancs, míssils,<br />

avions i més armes usades o perdudes a Ucraïna, i <strong>que</strong> tindrà<br />

menys sobrants per a exportar.<br />

Això significa <strong>que</strong> l’Índia haurà d’obtenir peces de recanvi per<br />

a vehicles i armes d’antics clients d’armes de Rússia, com ara<br />

Bulgària, Geòrgia i Polònia, o bé construir una <strong>indústria</strong> de<br />

defensa pròpia. A l’abril, l’Índia va anunciar <strong>que</strong> augmentaria<br />

la producció d’helicòpters, motors de tancs, míssils i sistemes<br />

d’alerta aèria precoç per compensar qualsevol possible reducció<br />

de les exportacions <strong>rus</strong>ses.<br />

d’a<strong>que</strong>sts darrers anys per a construir la una base industrial<br />

de defensa nacional pròpia.<br />

El Brasil, Turquia i més països de mercats emergents també<br />

han desenvolupat indústries de defensa pròpies durant les dues<br />

darreres dècades per reduir la dependència de les importacions<br />

d’armes. La guerra d’Ucraïna ho accelerarà.<br />

Putin probablement no s’esperava fer capgirar el mercat mundial<br />

d’armes amb el seu esforç per annexionar-se Ucraïna, ni<br />

causar el declivi del sector armamentístic del seu país. Però<br />

a<strong>que</strong>sta és solament una cara més del terratrèmol geopolític<br />

<strong>que</strong> causa la seva guerra.<br />

La preocupació sobre la fiabilitat <strong>rus</strong>sa també creix a l’Índia.<br />

Al maig, va cancel·lar un acord de cinc-cents vint milions de<br />

dòlars en helicòpters amb Rússia. Tot i <strong>que</strong> hi ha informes <strong>que</strong><br />

la pressió nord-americana hi va tenir un paper important,<br />

també sembla <strong>que</strong> forma part de l’estratègia del govern indi<br />

Terrence Guay és professor de negocis internacionals i director<br />

del Center for Global Business Studies de la Universitat Estatal<br />

de Pennsilvània. A<strong>que</strong>st article va ser publicat originàriament a<br />

The Conversation.


8<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

ALBERT SERRA<br />

“El cinema no<br />

m’interessa”<br />

Entrevista al director, <strong>que</strong> ha presentat a Canes el seu<br />

darrer film, ‘Pacifiction’, una reflexió sobre el poder<br />

i la política contemporània<br />

Albert Serra, dimecres al seu local de Barcelona. ADIVA KOENIGSBERG


9<br />

ALBERT SERRA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANDREU BARNILS<br />

Albert Serra (1975), director i productor<br />

de cinema, va presentar<br />

la setmana passada el seu darrer<br />

film a Canes. El film Pacifiction<br />

és una reflexió sobre el poder i la<br />

política contemporània per mitjà d’un<br />

prefecte francès a Tahití <strong>que</strong> ha de gestionar<br />

si el rumor sobre possibles proves<br />

nuclears és cert. En a<strong>que</strong>sta entrevista<br />

feta al local <strong>que</strong> Serra té a l’Eixample de<br />

Barcelona, ciutat on viu, parla del film,<br />

de la seva afinitat amb França (divendres<br />

va rebre la distinció Chevalier de l’Ordre<br />

de les Arts i les lletres de la República<br />

Francesa), de la distància creixent entre<br />

poderosos i manats <strong>que</strong> inspira el film,<br />

però també parla de cinema, de per què<br />

li interessa molt més la literatura, i de la<br />

seva passió per Michael O’Leary, conseller<br />

delegat de Ryanair.<br />

—Us he sentit dir <strong>que</strong> a<strong>que</strong>st és un film<br />

<strong>que</strong> explica el distanciament entre els<br />

qui manen i els manats.<br />

—Tot i <strong>que</strong> no m’interessa la política<br />

en general, a<strong>que</strong>st tema en concret sí<br />

<strong>que</strong> m’interessa: la diferència entre rics<br />

i pobres ha crescut força, en especial<br />

els darrers vint anys. Hi ha la gent <strong>que</strong><br />

pren les decisions (i no se sap ben bé on<br />

és el poder, si a les empreses, als estats,<br />

als governs) i després hi ha la resta de<br />

la gent, els manats, els esclaus. Abans,<br />

entre a<strong>que</strong>sts dos, hi havia tot un gruix<br />

de gent <strong>que</strong> feia la connexió entre ells. Els<br />

funcionaris, els polítics, la burgesia. <strong>Una</strong><br />

gent <strong>que</strong> intentava de suavitzar a<strong>que</strong>st<br />

forat, <strong>que</strong> ja s’intueix <strong>que</strong> sempre hi és,<br />

perquè no fos tan acusat. Però de mica<br />

en mica els últims anys es va veient com<br />

això es va descosint. Hi ha descosits, hi<br />

ha forats, i cada vegada més. De tal manera<br />

<strong>que</strong> en a<strong>que</strong>st punt intermedi, cada<br />

vegada hi ha menys gent <strong>que</strong> pugui fer<br />

a<strong>que</strong>sta connexió. Molta burgesia –l’alta<br />

no, però la gran majoria– es van tornant<br />

com més va més pobres, i se’n van cap<br />

allà, cap als esclaus. Els funcionaris, en<br />

cas de pressions extremes i canvis en el<br />

poder adquisitiu, veurem com acaben.<br />

I els polítics, per salvar-se, tendeixen<br />

a mirar cap a dalt, <strong>que</strong> viure a prop dels<br />

rics escal<strong>fa</strong> més. Schröder treballant per a<br />

Gazprom, Durão Barroso per a Goldman<br />

Sachs. Al mig no hi ha ningú.<br />

—Heu fet ara un guió amb diàleg? He llegit<br />

<strong>que</strong> és el vostre film més accessible.<br />

—Accessible no sé si seria la paraula.<br />

Però sí, hi havia un guió, molt més extens<br />

<strong>que</strong> en altres films meus. Hi ha un cert<br />

argument sobre el prefecte. Al guió no hi<br />

havia diàlegs, era com una novel·la, amb<br />

un detallisme extrem sobre què pensaven<br />

els personatges en cada escena. Escrivia<br />

no el <strong>que</strong> deien, sinó el <strong>que</strong> pensaven.<br />

Després, alguns d’a<strong>que</strong>sts pensaments<br />

eren transformables en diàlegs.<br />

Tot i <strong>que</strong> no m’interessa<br />

la política en general,<br />

a<strong>que</strong>st tema en concret<br />

sí <strong>que</strong> m’interessa: la<br />

diferència entre rics i<br />

pobres ha crescut força,<br />

en especial els darrers<br />

vint anys


10<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ALBERT SERRA<br />

La gent no diu el <strong>que</strong><br />

pensa. I la pel·lícula sí<br />

<strong>que</strong> reflectia <strong>que</strong> darrere<br />

el personatge no acabes<br />

mai de saber què el<br />

mou, què hi ha, a<strong>que</strong>sta<br />

incertesa psicològica<br />

—Per exemple?<br />

—Per exemple: “Ara vull lligar amb tu.<br />

Potser me’l lligaré. El portaré a sopar,<br />

l’Andreu. Anirem a beure alguna cosa<br />

i potser s’anima.” La part de “ara vull<br />

lligar amb tu” no es pot fer diàleg, però<br />

“et convido a sopar”, sí. La primera part<br />

serveix per a direcció d’actors i la segona,<br />

per al diàleg. Com en la vida en general,<br />

els pensaments dels personatges eren<br />

força recaragolats. La gent no diu el <strong>que</strong><br />

pensa. I la pel·lícula sí <strong>que</strong> reflectia <strong>que</strong><br />

darrere el personatge no acabes mai<br />

de saber què el mou, què hi ha, a<strong>que</strong>sta<br />

incertesa psicològica. Això és el <strong>que</strong> <strong>fa</strong><br />

la pel·lícula extremadament ambigua,<br />

interessant. Al costat d’a<strong>que</strong>sta pel·lícula,<br />

totes les altres <strong>que</strong> podies veure són<br />

pel·lícules didàcti<strong>que</strong>s, per a nens petits.<br />

A partir de l’ambivalència acaba sortint<br />

una pel·lícula molt més interessant.<br />

—El protagonista del film qui és?<br />

—Un alt funcionari francès a Tahití.<br />

Un prefecte. Aquí ho entendríem com<br />

un delegat del govern. El més alt representant<br />

de l’estat a Polinèsia. Allà<br />

tenen un parlament i un president, com<br />

aquí, però com aquí, l’estat es guarda<br />

les competències militars, del control.<br />

I a<strong>que</strong>st home es troba en a<strong>que</strong>st punt<br />

intermedi, completament sol. I li sembla,<br />

li han dit, hi ha rumors, <strong>que</strong> tornaran a<br />

fer proves nuclears, i assaigs. Però no se<br />

sap del tot. I com <strong>que</strong> el tema nuclear és<br />

tan impopular, ell té por <strong>que</strong> l’estat <strong>fa</strong>ci<br />

les proves sense dir-ne res. I ell, precisament,<br />

el <strong>que</strong> ha de fer és la interacció.<br />

ADIVA KOENIGSBERG


11<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ALBERT SERRA<br />

ADIVA KOENIGSBERG<br />

Ha de comunicar amb el poble a<strong>que</strong>sta<br />

decisió i ha de vendre la decisió, com<br />

s’havia fet en el passat.<br />

—És una crítica als polítics?<br />

—No. No és cap crítica. Per a les pel·lícules,<br />

tenir idees és dolent. No serveix de<br />

res i només simplifica les coses. A<strong>que</strong>sta<br />

pel·lícula ho demostra especialment. La<br />

meva manera de treballar és dir <strong>que</strong> com<br />

més idees tens, més simplifi<strong>que</strong>s. En el<br />

cinema d’autor es tracta de ser fidel a<br />

la realitat, <strong>que</strong> sempre serà molt més<br />

complexa, i no simplificar-la. Aproximar-se<br />

a tota la seva complexitat, fins i<br />

tot enriquir-la, i complexificar-ho amb<br />

qüestions visionàries i conjuntar-ho<br />

estèticament, <strong>que</strong> ja dóna una altra capa<br />

amb l’objectiu estètic i formal. I aleshores<br />

les connexions <strong>que</strong> en resulten no<br />

són mai clixés. De fet, cap dels temes<br />

<strong>que</strong> he tractat a les pel·lícules no m’ha<br />

interessat mai. D’entrada, el cinema no<br />

m’interessa.<br />

—Perdó? No us interessa el cinema?<br />

—No. M’interessa més la literatura.<br />

—“Creadors, no mireu films, llegiu<br />

llibres.” Werner Herzog.<br />

—La meva vida privada, a banda de la<br />

<strong>fa</strong>bricació de les meves pròpies pel·lícules,<br />

no té absolutament res a veure amb<br />

el cinema. No vaig mai a veure pel·lícules.<br />

Només als festivals. Quasi tota la informació<br />

l’obtinc dels llibres. Del cinema sí<br />

<strong>que</strong> m’interessa una cosa molt específica.<br />

—Quina?<br />

—L’evolució de les imatges. I específicament<br />

les de cinema, <strong>que</strong> tenen, o<br />

haurien de tenir, una particularitat <strong>que</strong><br />

les diferencia de les imatges d’Internet,<br />

o altres formes, <strong>que</strong> és, per exemple, la<br />

complexitat. La permeten. Si tu ets a casa<br />

mirant una pel·lícula per una plataforma,<br />

així <strong>que</strong> la imatge et planteja una dificultat,<br />

pares o canvies. Si has de veure una<br />

mica d’ambigüitat a les cares, en petit ja<br />

La meva vida privada,<br />

a banda de la <strong>fa</strong>bricació<br />

de les meves pròpies<br />

pel·lícules, no té<br />

absolutament res a<br />

veure amb el cinema


12<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ALBERT SERRA<br />

no es veu bé. Si el so et suggereix coses<br />

contràries a la imatge, en petit tampoc ho<br />

captes. Hi ha mil coses en què la pantalla<br />

petita no serveix. I en això sí <strong>que</strong> hi estic<br />

ficat. I crec <strong>que</strong> només som al principi<br />

d’enriquir les imatges de cinema. Però<br />

a part d’a<strong>que</strong>st aspecte específic, res de<br />

la meva vida té a veure amb el cinema.<br />

—En a<strong>que</strong>st film, de quina escena, de<br />

quina complexitat, esteu més content?<br />

—Hi ha una escena, <strong>que</strong> és la més estranya<br />

de la pel·lícula, i <strong>que</strong> destrueix gairebé<br />

tots els clixés, <strong>que</strong> és quan el prefecte és<br />

amb una parella <strong>que</strong> sembla <strong>que</strong> té i li diu<br />

<strong>que</strong> ella ha de succeir-lo i ocupar el seu<br />

lloc, amb un llenguatge inversemblant,<br />

absurd. I, no obstant això, és emocionant.<br />

La raresa d’a<strong>que</strong>sta atmosfera en<br />

a<strong>que</strong>st moment és completament única,<br />

no s’ha vist mai a la història del cine.<br />

Són atmosferes completament inèdites<br />

i n’estic completament orgullós. Cada<br />

pel·lícula meva en té alguns, d’a<strong>que</strong>sts,<br />

però a<strong>que</strong>sta en té diversos.<br />

—Quina més?<br />

—Uns retrats d’un militar estranys, amb<br />

iconografia gai, amb un to lleuger, còmic<br />

i tràgic <strong>que</strong> tampoc no crec <strong>que</strong> s’hagi vist<br />

mai. L’obsessió és fer creure l’increïble.<br />

Això es <strong>fa</strong> treballant amb els actors. I amb<br />

les tres càmeres. Jo treballo amb tres càmeres.<br />

El director de fotografia en porta<br />

una. No hi ha assistent de càmera. Tots<br />

es posen el seu trípode i la seva càmera.<br />

I fem servir càmeres petites, només amb<br />

zoom.<br />

—Dieu <strong>que</strong> traieu la informació dels<br />

llibres. En a<strong>que</strong>st film, de quin llibre heu<br />

tret la informació?<br />

—De l’autobiografia de Tarita Tériipaia,<br />

dona de Marlon Brando. <strong>Una</strong> dona<br />

del costat de Tahití. El fill de Brando<br />

va matar el xicot de la filla, i la filla es<br />

El cine no serveix per a<br />

donar voltes sobre coses<br />

a les quals altra gent ja<br />

ha donat 70.000 voltes<br />

ADIVA KOENIGSBERG


13<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ALBERT SERRA<br />

va acabar suïcidant. Va haver-hi judici.<br />

L’autobiografia està marcada per a<strong>que</strong>st<br />

fet. I quan arriben els americans a filmar<br />

pel·lícules a Tahití, per a ella és sinònim<br />

de corrupció d’allò <strong>que</strong> era pur de Tahití.<br />

Digues corrupció pels nord-americans<br />

en un rodatge, digues corromput per la<br />

presència dels enginyers francesos <strong>que</strong><br />

van arribar en massa, tots homes, milers<br />

i milers, a l’illa. És a<strong>que</strong>sta idea del paradís<br />

perdut, <strong>que</strong> <strong>que</strong>da corromput, també<br />

amb l’ajuda dels habitants de l’illa.<br />

—Quins serien els personatges corromputs<br />

de l’illa?<br />

—Curiosament, això, <strong>que</strong> ho vam filmar<br />

(vaig filmar 540 hores), vaig veure<br />

<strong>que</strong> era un tema <strong>que</strong> s’assemblava més<br />

a coses <strong>que</strong> ja hem vist a sèries i altres<br />

pel·lícules. Per tant, tota la temàtica de<br />

corrupció, fora. Qualsevol cosa, qualsevol<br />

imatge <strong>que</strong> remotament hagi vist, fora.<br />

En a<strong>que</strong>st cas, per exemple, qualsevol<br />

cosa <strong>que</strong> remetés a una idea de social,<br />

problema social, conflicte social, automàticament<br />

fora.<br />

—Per què?<br />

—Perquè ho hem vist 50.000 vegades i és<br />

molt vulgar, és una cosa estúpida, i no té<br />

cap sentit, i el cine no serveix per a donar<br />

voltes sobre coses a les quals altra gent<br />

ja ha donat 70.000 voltes. També vaig<br />

mirar altres pel·lícules de l’actor Benoît<br />

Magime, molt conegut a França. I qualsevol<br />

moment <strong>que</strong> recordi una cosa <strong>que</strong><br />

ja havia fet, ni <strong>que</strong> fos per intuïció, fora.<br />

Jo sóc l’equivalent<br />

idèntic [de Tom Cruise]<br />

en la tradició europea.<br />

A mi em preocupa<br />

obsessivament la forma<br />

actors (la majoria francesos, una petita<br />

part catalans)... El xoc crea una mena<br />

d’innocència i <strong>fa</strong> <strong>que</strong> en el rodatge em<br />

mogui més bé.<br />

—Us he sentit comparar-vos amb Tom<br />

Cruise.<br />

—Ell va dir <strong>que</strong> no ensenyaria mai una<br />

pel·lícula seva en una plataforma. Està<br />

obsessionat amb la idea del gran espectacle.<br />

En el seu cas, amb mentalitat<br />

americana, l’espectacle és una cosa naïf,<br />

optimista, de realització col·lectiva, <strong>que</strong><br />

no es preocupa per la forma sinó per la<br />

tècnica. Ell té molt de respecte a l’espectador.<br />

Dóna més del <strong>que</strong> rep. El 95%<br />

de les pel·lícules volen fotre els calés<br />

a l’espectador. Aprofitar-se’n. Ell vol<br />

donar-li el màxim. Evidentment <strong>que</strong> se<br />

sosté sobre una lògica econòmica, però<br />

l’obsessió no és a<strong>que</strong>sta. Jo sóc l’equivalent<br />

idèntic en la tradició europea. A mi<br />

em preocupa obsessivament la forma.<br />

La tècnica no tant com ell, i d’una altra<br />

manera, com Godard, <strong>que</strong> als seixanta<br />

va col·laborar amb les càmeres AtomOne<br />

per fer-les portàtils, com els equips de<br />

so. Jo ara sóc el primer del món <strong>que</strong> ha<br />

filmat amb la Blackmagic Pocket, <strong>que</strong><br />

—I en directe paràveu?<br />

—No. Al muntatge. Al directe no dic res.<br />

No jutjo res. No m’interessa jutjar, no<br />

jutjo res.<br />

—Vau anar a Tahití a filmar?<br />

—Sí. Però va haver-hi la covid, vam aturar,<br />

i vam haver de tornar-hi una segona<br />

vegada. I no m’agrada. A mi m’agrada<br />

anar a llocs <strong>que</strong> no conec, i una vegada i<br />

prou. El fet d’anar a un lloc nou, el xoc <strong>que</strong><br />

ens produeix a l’equip tècnic (la majoria<br />

catalans, una petita part francesos), i als<br />

ADIVA KOENIGSBERG


14<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ALBERT SERRA<br />

és una càmera <strong>que</strong> només costa 2.000<br />

dòlars o 3.000. Cruise és l’optimisme<br />

americà, i la tradició europea és més<br />

autocrítica, anticanònica, iconoclasta,<br />

destruint el <strong>que</strong> hi havia abans. Ens<br />

basem més en la introspecció i l’autocrítica.<br />

—Us veieu filmant als Estats Units?<br />

—A mi m’és igual. Jo vaig on em cridin.<br />

Jo estimo els qui m’estimen. A veure, hi<br />

ha gent <strong>que</strong> m’estima i jo no l’estimo.<br />

Però jo només estimo els qui m’estimen.<br />

—No heu estimat mai sense retorn?<br />

—No! No m’ha passat mai. Per principis.<br />

Ni a escala professional, ni personal,<br />

ni social. A mi, exclusivament, només<br />

m’agrada la gent a qui jo agrado. Al revés<br />

pot passar. Que algú no m’agradi i jo<br />

a ell li agradi. Pot passar. Però intento<br />

d’evitar-ho, també. Perquè és una forma<br />

d’injustícia. I no m’agrada.<br />

—Per què teniu tendència pel món francès,<br />

darrerament? Els tres darrers films,<br />

amb actors francesos i en francès.<br />

—Diners. És on hi ha els diners. Jo sempre<br />

he estat un gran admirador de la<br />

cultura francesa. No tant del seu sistema<br />

polític, però sí de la cultura. I ells són molt<br />

respectuosos amb la cultura, en especial<br />

amb el cinema d’autor; tenen tradició, hi<br />

ha hagut afinitat natural.<br />

—A canvi, us voldran fer seu. Albert<br />

Serra, cinéaste français.<br />

—A mi m’és igual. Jo sóc d’allà on em<br />

permeten treballar.<br />

—Heu fet films en català i francès. I en<br />

espanyol?<br />

—Encara no s’ha donat la casualitat.<br />

Ara <strong>fa</strong>ré una pel·lícula sobre toreros, i<br />

segurament serà en espanyol. No es pot<br />

dir el nom dels toreros, encara, perquè<br />

són contractes amb gent molt <strong>fa</strong>mosa.<br />

Jo sempre he estat un<br />

gran admirador de la<br />

cultura francesa. No<br />

tant del seu sistema<br />

polític, però sí de la<br />

cultura. I ells són molt<br />

respectuosos amb la<br />

cultura, en especial amb<br />

el cinema d’autor; tenen<br />

tradició, hi ha hagut<br />

afinitat natural<br />

per tota la gent <strong>que</strong> ha de fer coses grans<br />

i compromeses, si s’ha d’arriscar, això<br />

és un llast. La gent acaba tenint una tendència<br />

més conservadora, en <strong>fa</strong>mília: no<br />

<strong>fa</strong>cis això, no <strong>fa</strong>cis allò altre.<br />

—Picasso va tenir fills. Hi ha militars<br />

<strong>que</strong> arris<strong>que</strong>n la vida, amb fills.<br />

—Tampoc hi he pensat gaire. No és una<br />

cosa <strong>que</strong> em plantegi. Però sí <strong>que</strong> es podria<br />

dir <strong>que</strong> a<strong>que</strong>st grau de radicalisme<br />

<strong>que</strong> he tingut per fer coses hauria estat<br />

impossible. D’entrada, econòmicament,<br />

no seria raonable.<br />

—Per anar acabant, us demanaria recomanacions<br />

de films, però dieu <strong>que</strong><br />

no en mireu. Quin llibre us ha interessat<br />

darrerament?<br />

—Com <strong>que</strong> estava tan cansat de la<br />

pel·lícula, llegia coses una mica més<br />

superficials. Per exemple, dues biografies<br />

del modista Karl Lagerfeld, <strong>que</strong> han<br />

sortit ara, és un personatge <strong>que</strong> em <strong>fa</strong>scina<br />

molt. M’agrada la seva filosofia de<br />

vida. Extremadament original. <strong>Una</strong> vida<br />

de somni. Això és el <strong>que</strong> m’influencia<br />

per a les pel·lícules: la gent <strong>que</strong> admiro.<br />

Sóc un gran <strong>fa</strong>n de Michael O’Leary, el<br />

CEO de Ryanair. Tinc sis llibres sobre ell.<br />

Dec ser l’única persona al món <strong>que</strong> té<br />

sis llibres sobre ell. És una personalitat<br />

molt interessant. La cosa <strong>que</strong> més em<br />

<strong>fa</strong>scina és <strong>que</strong> a<strong>que</strong>st home ha insultat el<br />

primer ministre d’Irlanda, els ministres<br />

de transport de la Unió Europea, fins i<br />

tot caps d’estat. Els ha dit de tot. I resulta<br />

<strong>que</strong> és en un negoci ultraregulat, <strong>que</strong><br />

depèn de concessions públi<strong>que</strong>s. I a part<br />

d’insultar-los, ha creat la companyia<br />

més gran d’Europa, la <strong>que</strong> transporta<br />

més passatgers. Més <strong>que</strong> Lufthansa, Air<br />

France en un negoci ultraregulat. Això té<br />

cap explicació racional en el teu cap?<br />

—Teniu quaranta-sis anys. Tindreu<br />

fills?<br />

—No, perquè com es veu a la història,


15<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

JULES BOYKOFF<br />

“Com més oposició hi hagi als jocs,<br />

menys probabilitats <strong>que</strong> el COI<br />

seleccioni la candidatura”<br />

Entrevista al professor associat de ciències<br />

políti<strong>que</strong>s a la Pacific University d’Oregon i teòric<br />

de l’antiolimpisme


16<br />

JULES BOYKOFF<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

JOSEP REXACH FUMANYA<br />

moviment olímpic <strong>que</strong> continuen essent<br />

actuals.<br />

L’antiolimpisme és un moviment<br />

<strong>que</strong> ha arrelat, en nivells de força<br />

diferents, a les ciutats on s’han<br />

volgut organitzar uns jocs olímpics.<br />

En alguns casos s’aconsegueix el<br />

propòsit, en alguns altres no. Però és un<br />

fenomen <strong>que</strong> a<strong>que</strong>sts darrers anys ha<br />

crescut, alhora <strong>que</strong> augmentava la sensibilitat<br />

per la sostenibilitat i la crítica a la<br />

globalització. Ho veiem ara a Catalunya,<br />

on la plataforma Stop JJOO s’ha creat<br />

expressament per evitar <strong>que</strong> el govern<br />

català porti els Jocs Olímpics d’Hivern<br />

al Pirineu el 2030.<br />

Un dels exponents més destacats i escoltats<br />

per l’antiolimpisme és Jules Boykoff,<br />

ex-jugador de la selecció olímpica de<br />

futbol dels EUA. Actualment és professor<br />

associat de ciències políti<strong>que</strong>s a la Pacific<br />

University d’Oregon i ha escrit i teoritzat<br />

a bastament sobre la joia del COI.<br />

—Quan vau començar a ser crític amb<br />

els jocs olímpics i per què?<br />

—La meva recerca acadèmica sobre els<br />

jocs olímpics va començar l’any 2009,<br />

quan vaig anar a Vancouver, al Canadà,<br />

a instàncies de nombrosos activistes<br />

<strong>que</strong> em van dir <strong>que</strong> els jocs olímpics<br />

canviaven la ciutat d’una manera <strong>que</strong><br />

perjudicava els treballadors i <strong>que</strong> apartava<br />

encara més els qui vivien en la marginalitat.<br />

Essent a Vancouver vaig veure<br />

<strong>que</strong> les forces de seguretat feien servir els<br />

jocs olímpics perquè s’aprovessin lleis<br />

especials i armes <strong>que</strong> els havien de servir<br />

per a contenir la dissidència política quan<br />

el gran esdeveniment hagués abandonat<br />

la ciutat. Vaig veure com a activistes i<br />

artistes els suprimien drets amb l’única<br />

raó de salvaguardar els jocs. Els activistes<br />

de Vancouver van fer unes críti<strong>que</strong>s al<br />

—Com definiríeu el moviment antiolímpic<br />

i qui el forma?<br />

—El sentiment antiolímpic ha existit des<br />

de bon començament. Els primers jocs<br />

olímpics de l’era moderna, <strong>que</strong> es van<br />

fer a Atenes el 1896, ja van despertar la<br />

preocupació entre els locals per si eren<br />

massa costosos. Als jocs del 1932, a Los<br />

Angeles, els manifestants duien pancartes<br />

<strong>que</strong> deien “Queviures, no jocs”.<br />

Activistes d’arreu del món van protestar<br />

perquè Adolf Hitler va ser elegit pel Comitè<br />

Olímpic Internacional per hostatjar<br />

els Jocs Olímpics de Berlín del 1936. El<br />

moviment antiolímpic d’avui és format<br />

per activistes de nombroses ciutats del<br />

món: antics amfitrions olímpics, futurs<br />

amfitrions olímpics i ciutats <strong>que</strong> estudien<br />

de participar en els jocs. Com <strong>que</strong> els jocs<br />

olímpics salten d’un lloc a un altre, els<br />

activistes antiolímpics intenten de construir<br />

un moviment transnacional <strong>que</strong><br />

també pugui viatjar de ciutat olímpica a<br />

ciutat olímpica i compartir coneixements<br />

sobre com lluitar contra la maquinària<br />

del COI.<br />

—Podem dir <strong>que</strong> el moviment antiolímpic<br />

és internacional? Vull dir: hi ha similituds<br />

entre un moviment antiolímpic a<br />

Catalunya i un del Canadà?<br />

—Hi ha un conjunt de críti<strong>que</strong>s centrals<br />

<strong>que</strong> la majoria dels activistes antiolímpics<br />

desta<strong>que</strong>n, independentment de<br />

la seva situació geogràfica. La primera<br />

crítica és la despesa excessiva. Els jocs<br />

olímpics són coneguts perquè costen<br />

molt més <strong>que</strong> no prometen els licitadors<br />

durant la <strong>fa</strong>se de candidatura. La segona<br />

crítica és la militarització de l’espai<br />

públic: les forces de seguretat els <strong>fa</strong>n<br />

servir de caixer automàtic, és a dir, per<br />

assegurar totes les lleis i equipaments<br />

especials <strong>que</strong> no podrien aconseguir en<br />

un context de normalitat. En tercer lloc,<br />

hi ha la gentrificació i el desplaçament<br />

forçat. Els urbanistes <strong>fa</strong>n servir els jocs<br />

Els jocs olímpics són<br />

coneguts perquè costen molt<br />

més <strong>que</strong> no prometen els<br />

licitadors durant la <strong>fa</strong>se de<br />

candidatura<br />

olímpics per “embellir” la ciutat, amb<br />

la qual cosa sovint volen dir netejar la<br />

ciutat dels treballadors pobres en nom de<br />

l’acumulació de capital. I, en quart lloc,<br />

hi ha l’ecoemblanquiment (greenwashing):<br />

prometre <strong>que</strong> els jocs olímpics<br />

serviran per a fer millores ambientals<br />

però no complir a<strong>que</strong>stes promeses.<br />

A<strong>que</strong>stes quatre qüestions apareixen<br />

en unes quantes de les últimes ciutats<br />

olímpi<strong>que</strong>s.<br />

—Poseu-me algun exemple d’a<strong>que</strong>sta<br />

tàctica d’ecoemblanquiment.<br />

—A la dècada del 1990, el COI va fer<br />

de la sostenibilitat la punta de la seva<br />

llança retòrica. No obstant això, no ho<br />

compleixen. Dit d’una altra manera, els<br />

jocs olímpics <strong>fa</strong>ciliten l’ecoemblanquiment:<br />

<strong>fa</strong>n promeses ambientals sense<br />

complir-les. Als Jocs Olímpics de Londres<br />

2012, els organitzadors van crear<br />

una nova categoria de patrocinadors<br />

corporatius: “socis de sostenibilitat”.<br />

Hi van incloure BP; sí, BP, juntament<br />

amb BMW, BT, Cisco, EDF Energy i GE.<br />

Un grup de control independent (anomenat<br />

Comissió per a un Londres Sostenible<br />

2012) va revelar <strong>que</strong> el programa<br />

de patrocini era simplement una <strong>fa</strong>rsa<br />

de pagament. De fet, no hi havia cap<br />

requisit ambiental <strong>que</strong> calgués complir<br />

per esdevenir un “soci de sostenibilitat”.


17<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

JULES BOYKOFF<br />

—Algun altre?<br />

—Els licitadors dels jocs de Rio van prometre<br />

de netejar la badia de Guanabara,<br />

molt contaminada, filtrant el 80% de<br />

l’aigua <strong>que</strong> hi desembocava. Però no es va<br />

complir. Cada dia, uns 640 milions de litres<br />

d’<strong>aigües</strong> residuals no tractades continuaven<br />

fluint a la badia de Guanabara.<br />

I a Pyeongchang 2018, els licitadors de<br />

Corea del Sud van prometre <strong>que</strong> <strong>fa</strong>rien<br />

uns jocs olímpics de “somnis verds” amb<br />

“les estratègies més avançades i respectuoses<br />

amb el medi”. Després es van<br />

girar i van talar 58.000 arbres en un bosc<br />

sagrat de cinc-cents anys d’antiguitat a<br />

la muntanya Gariwang per construir-hi<br />

una pista d’esquí olímpica. A Tòquio, els<br />

organitzadors dels jocs van prometre<br />

els “jocs de la recuperació” <strong>que</strong> havien<br />

d’ajudar els residents de Fukushima a<br />

recuperar-se del desastre nuclear. Però<br />

quan vaig visitar Fukushima, el juliol<br />

del 2019, la gent amb qui vaig parlar<br />

em va contar <strong>que</strong> havia passat al revés:<br />

preparar-se per als Jocs Olímpics de Tòquio<br />

significava menys equipaments. En<br />

resum, els jocs olímpics ofereixen grans<br />

promeses ecològi<strong>que</strong>s, però molt sovint<br />

no es compleixen.<br />

—Segons el COI, és imprescindible <strong>que</strong><br />

les candidatures <strong>fa</strong>cin uns jocs sostenibles<br />

del punt de vista ambiental i<br />

econòmic. No ho veieu possible?<br />

—Un estudi acadèmic de la Universitat<br />

d’Oxford va concloure <strong>que</strong> tots els jocs<br />

olímpics entre el 1960 i el 2020 van tenir<br />

sobrecost, <strong>que</strong>, de mitjana, va ser del<br />

172%, molt superior al d’alguns altres<br />

megaprojectes. Els jocs olímpics recents<br />

han estat alguns dels menys responsables<br />

amb el medi, de manera <strong>que</strong>, en<br />

molts aspectes, el Comitè Olímpic Internacional<br />

i els organitzadors olímpics<br />

locals avancen en la direcció contrària<br />

<strong>que</strong> els criteris de sostenibilitat.<br />

—L’oposició organitzada contra els Jocs<br />

Olímpics Barcelona-Pirineus pot danyar<br />

la candidatura?<br />

—I tant. La clau per a evitar <strong>que</strong> els jocs<br />

olímpics arribin a la vostra ciutat és protestar<br />

aviat i sovint, sobretot durant la<br />

<strong>fa</strong>se de candidatura. Entre el 2013 i el 2018<br />

una desena de ciutats van refusar els jocs<br />

olímpics durant la <strong>fa</strong>se de candidatura.<br />

Un cop assignats a la teva ciutat, ja és<br />

molt més difícil fer-los fora.<br />

—Es <strong>fa</strong>rà un referèndum entre la població<br />

per a validar la candidatura. Si<br />

guanya el sí, la candidatura serà legítima<br />

des del vostre punt de vista?<br />

—Si hi ha una discussió pública sòlida en<br />

què totes les parts del debat tinguin una<br />

oportunitat justa d’opinar, i la població<br />

igualment vota <strong>que</strong> sí, seria difícil d’argumentar<br />

<strong>que</strong> la gent va contra els Jocs<br />

Olímpics. No obstant això, si s’obstrueix<br />

el debat, o si un bàndol és molt més finançat<br />

<strong>que</strong> l’altre i, per tant, no és capaç<br />

de fer arribar el seu missatge en igualtat<br />

de condicions, sí <strong>que</strong> es condicionaria.<br />

En teoria, fer un referèndum significa<br />

avivar un debat <strong>que</strong> permeti a la gent de<br />

prendre una decisió col·lectiva sobre si<br />

vol organitzar els jocs olímpics. Al meu<br />

entendre, un referèndum hauria de ser<br />

un element obligatori de totes les candidatures<br />

olímpi<strong>que</strong>s.<br />

—Creieu <strong>que</strong> la candidatura té possibilitats<br />

de guanyar?<br />

—Qualsevol candidatura <strong>que</strong> arribi fins<br />

aquí té l’oportunitat de ser seleccionada<br />

pel Comitè Olímpic Internacional. Ara,<br />

els qui segueixen acuradament les ofertes<br />

olímpi<strong>que</strong>s creuen <strong>que</strong> Salt Lake City<br />

i Sapporo tenen més opcions. El COI té en<br />

compte el suport popular a la candidatura<br />

i també l’activisme contra els jocs olímpics,<br />

de manera <strong>que</strong> com més oposició hi<br />

hagi als Jocs, menys probabilitats <strong>que</strong> el<br />

COI seleccioni la candidatura.<br />

—Molta gent té un bon record dels Jocs<br />

Olímpics de Barcelona 92 a Catalunya.<br />

—En els cercles olímpics, la gent sovint<br />

assenyala Barcelona 1992 com un èxit<br />

olímpic, almenys en termes econòmics.<br />

Els urbanistes <strong>fa</strong>n servir els<br />

jocs olímpics per “embellir”<br />

la ciutat, amb la qual cosa<br />

sovint volen dir netejar la<br />

ciutat dels treballadors pobres<br />

en nom de l’acumulació de<br />

capital<br />

Tanmateix, l’economista Andrew Zimbalist<br />

Zimbalist diu quines són les quatre<br />

condicions particulars <strong>que</strong> van permetre<br />

a Barcelona de tenir un èxit fiscal. Per una<br />

banda, una gran part –cosa inusual– del<br />

pastís olímpic el va pagar el sector privat;<br />

hi havia una situació macroeconòmica<br />

oportuna en un context d’expansió<br />

econòmica; l’entrada d’Espanya a la<br />

Comunitat Econòmica Europea, <strong>que</strong> va<br />

impulsar el comerç, el turisme i la inversió;<br />

i Barcelona era una joia relativament<br />

amagada, una ciutat <strong>que</strong> tenia un marge<br />

de creixement sense aprofitar. A<strong>que</strong>stes<br />

característi<strong>que</strong>s específi<strong>que</strong>s de la Barcelona<br />

dels anys vuitanta serien difícils,<br />

si no impossibles, de repetir-se avui dia.<br />

—I econòmicament, quina interpretació<br />

en feu?<br />

—El “model Barcelona”, tan lloat, té<br />

alguns inconvenients notables. Els licitadors<br />

de Barcelona van quantificar els jocs<br />

en 667 milions de dòlars, però després el<br />

cost van superar els 11.000 milions. Això<br />

posa de manifest la tendència de les ciutats<br />

candidates a subestimar els costs per<br />

aconseguir el suport públic; i una vegada<br />

els concedeixen els jocs, hi ha un augment<br />

de les despeses. Quan els membres del<br />

COI pugen a l’avió i se’n van de la ciutat<br />

olímpica, l’amfitrió és responsable dels<br />

sobrecosts.


18<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

RUT CARANDELL<br />

“Oblidem <strong>que</strong><br />

la sentència del<br />

25% es va dictar<br />

per inacció de la<br />

Generalitat”<br />

Entrevista a la directora de Plataforma per la<br />

Llengua, crítica amb la gestió <strong>que</strong> <strong>fa</strong> el govern<br />

de la sentència del 25%


19<br />

RUT CARANDELL<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

JOSEP REXACH FUMANYA<br />

Rut Carandell va aterrar a la direcció<br />

de Plataforma per la Llengua enmig<br />

de la batalla contra la sentència<br />

del 25% de castellà, <strong>que</strong> el TSJC<br />

va declarar ferma a començament<br />

d’any. D’aleshores ençà, govern i entitats<br />

cívi<strong>que</strong>s, cadascú pel seu compte, han<br />

presentat sengles estratègies per a plantar<br />

cara a la resolució judicial. El conflicte<br />

ha erigit l’entitat en una de les veus més<br />

críti<strong>que</strong>s amb la gestió del Departament<br />

d’Educació.<br />

Carandell, advocada de formació, sap<br />

de què parla. Reconeix <strong>que</strong> li agrada el<br />

tema i alerta dels passos <strong>que</strong> <strong>fa</strong> el govern.<br />

Diu <strong>que</strong> la llei pactada entre ERC,<br />

Junts, PSC i comuns obre la porta a donar<br />

la potestat al govern espanyol perquè<br />

fixi un 50% de castellà a l’escola. Explica<br />

didàcticament quin creu <strong>que</strong> és l’origen<br />

del conflicte judicial, en què van <strong>fa</strong>llar els<br />

serveis jurídics de la Generalitat i què es<br />

pot fer d’ara endavant.<br />

—Llengua vehicular és llengua curricular?<br />

—La llengua vehicular és la llengua<br />

d’aprenentatge. La llei aprovada dimecres<br />

pel govern diu <strong>que</strong> el castellà<br />

serà una llengua d’aprenentatge perquè<br />

serà llengua curricular. A<strong>que</strong>st adjectiu,<br />

“curricular”, s’introdueix per primer cop<br />

aquí. Però el concepte “curricular” ja era<br />

present en la llei d’educació estatal, la<br />

LOMLOE. A l’article 6.5 hi diu <strong>que</strong> el 50%<br />

de les matèries curriculars les fixarà l’estat<br />

i l’altre 50%, allà on hi hagi llengua<br />

oficial diferent del castellà, el fixarà la<br />

comunitat autònoma. Per tant, trobem<br />

<strong>que</strong> hi ha un article de matèries curriculars<br />

<strong>que</strong> fixa a<strong>que</strong>sts percentatges.<br />

—I què és matèria curricular?<br />

—El punt 1 de l’article 6 assenyala <strong>que</strong><br />

s’entén per currículum qualsevol tècnica<br />

pedagògica o contingut. La clau de tot<br />

El govern ha anat<br />

tardíssim<br />

és <strong>que</strong> no hi havia un canal per lligar-ho<br />

amb la llengua, perquè enlloc no es feia<br />

referència a la llengua com un aspecte<br />

del currículum. Però ara ho diem explícitament<br />

en la nostra llei. Per tant, hem<br />

volgut no aplicar una sentència del 25%<br />

i eliminar percentatges, però adjectivem<br />

la llengua com una matèria curricular <strong>que</strong><br />

ens remet a un article de la normativa<br />

bàsica <strong>que</strong> diu <strong>que</strong> l’estat pot fixar-ne<br />

el 50% dels continguts. Per tant, l’estat<br />

podria dir <strong>que</strong> les matèries <strong>que</strong> ell considera<br />

curriculars es poden fer en castellà.<br />

—Llavors, quan Junts i ERC diuen <strong>que</strong><br />

a<strong>que</strong>st nou marc normatiu no converteix<br />

el castellà en llengua vehicular menteixen?<br />

—Jo crec <strong>que</strong> és interessant veure què<br />

diu l’informe del Consell de Garanties<br />

Estatutàries, <strong>que</strong> corrobora això <strong>que</strong><br />

diem. La nova llei dóna entrada a un ús,<br />

<strong>que</strong> fins ara no hi havia, més intensiu del<br />

castellà a les escoles. Llavors, es converteix<br />

en una llengua d’aprenentatge. Fins<br />

ara era un idioma <strong>que</strong> s’ensenyava i se<br />

n’havia d’acreditar el coneixement. Ara<br />

es va un pas més enllà i els continguts<br />

formatius també han de ser en a<strong>que</strong>sta<br />

llengua. I el departament ho sap perquè<br />

en la instrucció dels centres pregunta<br />

als centres si el castellà és llengua curricular<br />

o no. Els demana sobre a<strong>que</strong>st ús<br />

curricular. “Curricular” és un succedani<br />

de “vehicular”.<br />

—Han renunciat al fet <strong>que</strong> el català sigui<br />

l’única llengua vehicular?<br />

—Sí, jo crec <strong>que</strong> sí. Han empitjorat allò<br />

<strong>que</strong> teníem fins ara en el nostre marc<br />

normatiu.<br />

—Plataforma per la Llengua volia introduir<br />

una esmena a la llei. Quina era?<br />

—Que eliminessin la paraula “curricular”,<br />

simplement. Havíem estudiat la<br />

proposició de llei i vam parlar amb tots<br />

els partits. Tots els de l’acord i la CUP.<br />

—I què us van dir?<br />

—Que ja hi havia un consens i <strong>que</strong> era<br />

segellat.<br />

—Junts i ERC també?<br />

—Sí, <strong>que</strong> ja havien arribat a un pacte.<br />

Som en una legislació reactiva per a fer<br />

front a una sentència. Però ens oblidem<br />

<strong>que</strong> la sentència es va dictar per inacció<br />

de la Generalitat. I què aturaria de debò la<br />

sentència? Desplegar la llei d’Educació de<br />

Catalunya (LEC). Tot just dos dies abans<br />

d’entrar la proposta de modificació de la<br />

llei de política lingüística, es va presentar<br />

un projecte de decret per a fer a<strong>que</strong>st<br />

desplegament. És el <strong>que</strong> demanava la<br />

sentència: reglamentar, desplegar la LEC.<br />

A<strong>que</strong>st decret tot just és en tràmit de<br />

consultes.<br />

—I no es podia desplegar abans <strong>que</strong><br />

expirés el termini d’execució de la sentència?<br />

—No. Ara és en <strong>fa</strong>se de consultes amb les<br />

entitats; és un procés participatiu per garantir<br />

<strong>que</strong> tota la comunitat educativa hi<br />

pot dir la seva. El govern ha anat tardíssim.<br />

Fa anys <strong>que</strong> l’hauria pogut desplegar<br />

i no ho ha fet. I si s’hagués fet, potser no<br />

hauríem tingut la sentència del 25%. La<br />

sentència del 25% es va dictar per una<br />

inacció de la Generalitat basada en tres


20<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

RUT CARANDELL<br />

motius: <strong>que</strong> no hi havia hagut el desplegament<br />

normatiu de la llei d’educació i,<br />

per tant, no es podia executar; <strong>que</strong> no hi<br />

havia accions <strong>que</strong> concretessin en què<br />

consistia la immersió; i <strong>que</strong> no hi havia<br />

un control de la manera com s’aplicava<br />

la llei i, per tant, en el re<strong>que</strong>riment de<br />

dades <strong>que</strong> feia el tribunal, li contestaven<br />

coses tan etèries com <strong>que</strong> era inabastable.<br />

Caldria buscar un consens amb la comunitat educativa,<br />

cosa <strong>que</strong> no s’ha fet, i <strong>que</strong> sigui una normativa propositiva<br />

buscant un consens ampli en què també intervingui la CUP.<br />

És una oportunitat d’arreglar les coses<br />

—Però si en a<strong>que</strong>st desplegament de la<br />

llei d’educació no s’hagués fet visible<br />

una presència o vehicularitat més gran<br />

del castellà, tal com també exigia el TC,<br />

creieu <strong>que</strong> el TSJC no hauria dictat la<br />

mateixa sentència?<br />

—No, perquè la sentència només ha<br />

entrat per la inacció de la Generalitat<br />

i supleix a<strong>que</strong>sta inacció. Si s’hagués<br />

desplegat la llei no haurien pogut dir res.<br />

Però es considera <strong>que</strong> hi ha una inacció i,<br />

mentre hi sigui, el tribunal, d’acord amb<br />

a<strong>que</strong>sta construcció jurídica de la residualitat<br />

d’una llengua oficial, s’inventen el<br />

25%. Però si no hi hagués hagut a<strong>que</strong>sta<br />

inacció, no hi haurien pogut entrar.<br />

—I per què no s’ha fet? Costa d’entendre<br />

<strong>que</strong> només per no haver arribat a un<br />

consens previ sobre com desplegar una<br />

llei ens trobem aquí.<br />

—Això s’hauria de preguntar als successius<br />

governs <strong>que</strong> hi ha hagut des del<br />

2012. I especialment a partir del 2015,<br />

perquè any rere any el tribunal va demanar<br />

dades <strong>que</strong> no li van ser <strong>fa</strong>cilitades.<br />

No hi va haver una acció reglamentària<br />

ni accions concretes <strong>que</strong> demostressin<br />

<strong>que</strong> la Generalitat actuava. Els governs<br />

successius han fet de la inacció la seva<br />

estratègia d’acció, i han permès una via<br />

d’entrada subsidiària de la justícia. Ara<br />

s’ha fet a<strong>que</strong>st desplegament, però, és<br />

clar, trigarà mesos. I entremig han hagut<br />

de fer a<strong>que</strong>stes lleis, <strong>que</strong> no les demanava<br />

pas la sentència. La interlocutòria demanava<br />

una instrucció del conseller.<br />

—En a<strong>que</strong>sta situació, quina proposta<br />

feu?<br />

—El decret llei aprovat, el <strong>que</strong> elimina<br />

percentatges i inclou l’assumpció de<br />

responsabilitats per part del conseller,<br />

és una oportunitat per a esdevenir una<br />

proposta de llei. I així tenir una legislació<br />

<strong>que</strong> no sigui reactiva, sinó proactiva. Si<br />

es <strong>fa</strong>n esmenes, podria ser un camí de<br />

tramitació parlamentària com si fos un<br />

projecte de llei. Caldria buscar un consens<br />

amb la comunitat educativa, cosa <strong>que</strong><br />

no s’ha fet, i <strong>que</strong> sigui una normativa<br />

propositiva buscant un consens ampli<br />

en què també intervingui la CUP. És una<br />

oportunitat d’arreglar les coses.<br />

—I teniu constància <strong>que</strong> vulguin emprendre<br />

a<strong>que</strong>st camí?<br />

—No en tinc constància. I tampoc no sé<br />

com s’aprovaria, perquè el govern només<br />

són dos partits i re<strong>que</strong>reix consensos<br />

parlamentaris. És a dir, <strong>que</strong> per fer-ho<br />

també necessita un consens parlamentari.<br />

—S’ha cercat el suport del PSC per una<br />

qüestió de consens, o per més motius de<br />

fons <strong>que</strong> ignorem?<br />

—Bé, creiem <strong>que</strong> l’ofensiva judicial es<br />

pot veure suavitzada amb el consens.<br />

Però hem vist <strong>que</strong> això, el <strong>que</strong> <strong>fa</strong>n els<br />

polítics, no atura els tribunals. L’error<br />

d’entrada és no denunciar <strong>que</strong> a<strong>que</strong>stes<br />

sentències no segueixen criteris pedagògics,<br />

sinó criteris polítics. Aleshores,<br />

amb coherència, crec <strong>que</strong> s’hauria de


21<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

RUT CARANDELL<br />

fer un front judicial i no assumir a<strong>que</strong>sts<br />

arguments com a reacció a la sentència.<br />

No s’ha volgut fer a<strong>que</strong>st front i s’ha<br />

cercat un consens amb uns aliats <strong>que</strong> pot<br />

implicar <strong>que</strong> els tribunals tinguin menys<br />

ganes d’executar la sentència. Però no.<br />

—En el moment <strong>que</strong> hi ha la sentència<br />

del TSJC, com hauria d’haver actuat el<br />

govern, més enllà de desplegar la LEC?<br />

—Havia d’haver fet tres coses: desplegar<br />

la LEC; fer accions a <strong>fa</strong>vor dels projectes<br />

lingüístics per explicar com es <strong>fa</strong>n,<br />

com es <strong>fa</strong> la immersió i amb quin assessorament<br />

–això també ho denuncia<br />

la sentència–; i lluitar-hi judicialment.<br />

Perquè la Generalitat no posa el recurs<br />

d’inconstitucionalitat al TC quan pertoca<br />

de fer-ho. No ha portat el front judicial<br />

fins al final; s’ha doblegat a la sentència.<br />

I no sols això. L’altre dia unes quantes<br />

entitats vam presentar una acció de nul·<br />

litat denunciant uns defectes <strong>que</strong> poden<br />

donar la nul·litat de la sentència i <strong>que</strong> la<br />

Generalitat havia de saber, perquè és part<br />

del procés. Són defectes de forma greus<br />

contra els quals no havia recorregut i ho<br />

hem hagut de fer nosaltres.<br />

—El fet de no haver tingut en compte cap<br />

d’a<strong>que</strong>sts dos camins, és per innocència<br />

o mala praxi?<br />

—Jo crec <strong>que</strong> ni innocència ni mala praxi.<br />

Crec <strong>que</strong> pels fets es reconeix <strong>que</strong> és una<br />

sentència política i se cerca la resposta<br />

per la via política, però els tribunals<br />

segueixen una altra lògica i donen lloc<br />

a tercers legitimats perquè s’executi la<br />

sentència. Ara l’estat ja no hi té res a dir<br />

perquè ja hi ha un tercer interessat <strong>que</strong><br />

actua per la seva banda.<br />

—L’Asamblea por una Escuela Bilingüe.<br />

Vosaltres també heu demanat de personar-vos-hi.<br />

Us ho acceptaran?<br />

—De moment no s’ha resolt. Ara proveiran<br />

els nostres escrits a les parts per<br />

saber què opinen <strong>que</strong> en siguem part.<br />

La justícia a vegades va molt ràpida i<br />

de vegades molt lenta, i amb nosaltres<br />

va molt lenta. El fet més perillós és <strong>que</strong><br />

reconeix legitimació activa també a les<br />

<strong>fa</strong>mílies <strong>que</strong> acreditin <strong>que</strong> tenen un fill en<br />

un centre. Això és l’execució a l’infinit;<br />

és la manera <strong>que</strong> crec <strong>que</strong> té el tribunal<br />

de passar per alt el control.<br />

—Què voleu dir?<br />

—L’alta inspecció de l’estat, per executar<br />

la interlocutòria, ha de veure si la<br />

instrucció del conseller s’ajusta a allò <strong>que</strong><br />

demanava el TSJC. Però no poden fer res<br />

perquè no poden entrar als centres. De<br />

manera <strong>que</strong> són cecs, no veuen què hi<br />

passa, als centres. Traient-se a<strong>que</strong>st as<br />

de la màniga, vulnerant la doctrina del<br />

TSJC i permetent <strong>que</strong> qualsevol <strong>fa</strong>mília<br />

pugui aixecar el dit i demanar l’execució<br />

de la sentència al seu centre, obren els<br />

ulls a tot Catalunya. És molt gruixut.<br />

—Sobre la responsabilitat dels directors<br />

de centres, hi ha hagut força confusió.<br />

—No calia protegir-los amb un decret<br />

perquè la interlocutòria no s’adreça a<br />

ells i només obliga el conseller. S’ha jugat<br />

amb la confusió dient <strong>que</strong> la responsabilitat<br />

l’assumeix el departament, perquè<br />

és el conseller qui té l’obligació de dictar<br />

una instrucció. Qui ha de fer els projectes<br />

educatius, per llei, són els centres, i tu no<br />

pots assumir una responsabilitat <strong>que</strong> no<br />

tens. L’única cosa <strong>que</strong> pot fer el conseller<br />

és executar la sentència, donant instruccions.<br />

D’aquí al fet <strong>que</strong> a<strong>que</strong>sta sentència<br />

pugui arribar als centres, han de passar<br />

moltes coses.<br />

—Ara el govern ha al·legat “impossibilitat<br />

legal” de complir la sentència a<br />

l’empara de l’article 105. Hi veieu cap<br />

possibilitat?<br />

—És una al·legació processal, no tan sols<br />

pel canvi de marc normatiu, sinó també<br />

perquè sostenen <strong>que</strong> ja s’acaba el curs. Ja<br />

ho veurem. Penso <strong>que</strong> si hi ha dues vies,<br />

a<strong>que</strong>st tribunal sempre triarà la pitjor.<br />

—I quina seria?<br />

—Dir-li al conseller <strong>que</strong> la instrucció no<br />

és clara i <strong>que</strong> s’ha de referir en a<strong>que</strong>sts<br />

termes. Només ho dirà al conseller i li<br />

<strong>fa</strong>rà un re<strong>que</strong>riment. I recordem <strong>que</strong> en la<br />

interlocutòria, el tribunal es guarda una<br />

Si nosaltres creguéssim<br />

en l’escola en català, si<br />

no afluixéssim, si no ens<br />

excuséssim i el govern<br />

hi posés els mitjans <strong>que</strong><br />

toqués, la immersió seria<br />

real<br />

potestat; és una amenaça implícita. No<br />

ho concreta, però podria dictar ell mateix<br />

directament la instrucció.<br />

—Per tant, podria ser <strong>que</strong> –aleshores<br />

sí– s’adrecés personalment als centres?<br />

—Podria ser... En a<strong>que</strong>st cas, hauria de<br />

fer un re<strong>que</strong>riment a tots els directors i<br />

a tots els consells escolars de Catalunya<br />

i llavors crec <strong>que</strong> s’arribaria a la impossibilitat<br />

d’execució. Allò <strong>que</strong> protegeix<br />

més els centres no és el decret aprovat pel<br />

govern, sinó <strong>que</strong> la interlocutòria és tan<br />

aberrant <strong>que</strong> executar-la pot esdevenir<br />

impossible si s’adreça a tots els centres.<br />

—Què hi pot perdre la llengua en a<strong>que</strong>st<br />

litigi?<br />

—Tiro pedres al meu negoci, <strong>que</strong> és el<br />

jurídic, però el fet més important és l’actitud<br />

lingüística de tots nosaltres. Si nosaltres<br />

creguéssim en l’escola en català,<br />

si no afluixéssim, si no ens excuséssim i<br />

el govern hi posés els mitjans <strong>que</strong> toqués,<br />

la immersió seria real. I tombar una cosa<br />

real és molt difícil. A<strong>que</strong>sta sentència, per<br />

molt <strong>que</strong> volgués, no es podria executar.<br />

Al final és una qüestió de voluntat. Si<br />

tenim la voluntat de fer-ho, com altres<br />

coses hem fet per voluntat, ningú no<br />

ens tombarà. El repte és no pensar <strong>que</strong><br />

canviant la llei –<strong>que</strong> és important perquè<br />

sempre és millor amb un marc normatiu<br />

<strong>fa</strong>vorable– ho solucionarem.


22<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

RUT CARANDELL<br />

—Segurament l’errada civil i política<br />

és haver cregut, o haver volgut creure,<br />

<strong>que</strong> la immersió era real i efectiva arreu?<br />

—La immersió és un sistema <strong>que</strong> garanteix<br />

cohesió social i origina adhesió,<br />

i <strong>que</strong> s’ha vist <strong>que</strong> és necessari, i <strong>que</strong> ens<br />

ha construït com a comunitat lingüística,<br />

però en alguns llocs hem aclucat els<br />

ulls i no hem volgut saber què passava.<br />

I sobretot, des de la inspecció, no s’han<br />

articulat els mitjans per a saber realment<br />

què passava. La inspecció no ha inspeccionat<br />

mai, no ha sabut mai si el sistema<br />

es complia. Ha funcionat més per voluntat<br />

de la gent <strong>que</strong> no per un sistema de<br />

control <strong>que</strong> garantís recursos. Amb una<br />

sabata i una espardenya, ho hem fet. Però<br />

passa <strong>que</strong> si continuem no fent res els<br />

donarem la raó en la inacció, i per això cal<br />

passar a l’acció per l’escola en català.<br />

Si continuem no fent res els donarem la raó<br />

en la inacció, i per això cal passar a l’acció<br />

per l’escola en català


23<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

REPORTATGE<br />

El cas insòlit d’un guàrdia civil<br />

de l’1-O <strong>que</strong> persegueix un català<br />

indignat a París<br />

Francesc Xavier Torta, veí de la Ràpita però resident a París, haurà de declarar<br />

demà per videoconferència, acusat d’incitació a l’odi · L’agent <strong>que</strong> l’acusa és el<br />

mateix <strong>que</strong> persegueix la mestra jubilada Mariona Reig<br />

ARNAU LLEONART FERNÀNDEZ<br />

<strong>Una</strong> de les particularitats de<br />

l’actuació de la policia espanyola<br />

per a mirar d’impedir<br />

el referèndum del Primer<br />

d’Octubre de 2017 va ser <strong>que</strong><br />

moltes de les incursions no<br />

s’entenien per la voluntat de<br />

f<strong>rus</strong>trar el vot de tants cata-<br />

lans com fos possible. Moltes<br />

ciutats grans o mitjanes<br />

van escapar de l’operatiu i,<br />

en canvi, es van acarnissar en<br />

pobles de pocs milers d’habitants<br />

o menys. A les Terres<br />

de l’Ebre, una de les zones<br />

menys poblades de Catalunya,<br />

un comboi de la Guàrdia Civil<br />

va carregar a Sant Carles de la<br />

Ràpita, primer, i a Ro<strong>que</strong>tes<br />

després, i va deixar-hi un rastre<br />

de votants ferits. De París<br />

estant, Francesc Xavier Torta,<br />

veí de Sant Carles de la Ràpita<br />

però resident a França d’ençà<br />

del 2012, rebia amb indignació<br />

les imatges <strong>que</strong> ja feien la volta<br />

al món. Des de la distància,<br />

pensava <strong>que</strong> el <strong>fa</strong>vor més gran<br />

<strong>que</strong> podia fer al seu poble era<br />

compartir a les xarxes tot allò<br />

<strong>que</strong> li arribava perquè tothom<br />

en fos conscient.


24<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

REPORTATGE<br />

Guàrdies civils acarnissats<br />

en pobles petits<br />

“El telèfon bullia”, recorda.<br />

Entre els molts missatges <strong>que</strong><br />

va compartir, va fer córrer el<br />

nom i la fotografia d’un guàrdia<br />

civil de paisà <strong>que</strong>, segons<br />

es veia a les imatges de Sant<br />

Carles de la Ràpita i Ro<strong>que</strong>tes,<br />

semblava <strong>que</strong> dirigia els<br />

operatius. A causa d’a<strong>que</strong>lls<br />

missatges fruits de la indignació<br />

per la violència contra<br />

ciutadans desarmats, l’investiguen<br />

per suposats delictes<br />

d’incitació a l’odi, injúries,<br />

calúmnies i amenaces, en una<br />

causa on hi ha set investigats.<br />

Torta va publicar els missatges<br />

de París estant, però la<br />

causa s’ha instruït al jutjat de<br />

Tortosa. Demà, prop de cinc<br />

anys després dels missatges<br />

de Facebook, és citat a declarar<br />

per videoconferència des<br />

del jutjat de Nanterre.<br />

pressió. Montserrat Vinyets,<br />

advocada de Mariona Reig,<br />

ja va manifestar els dubtes<br />

sobre els suposats perjudicis<br />

morals, físics i psicològics <strong>que</strong><br />

l’agent diu <strong>que</strong> va sofrir, perquè<br />

els informes mèdics no<br />

estableixen una relació clara<br />

amb els missatges a les xarxes<br />

socials.<br />

Mariona Reig: “Interessa<br />

<strong>que</strong> una persona de setanta<br />

anys invàlida també sigui<br />

cridada a declarar”<br />

Torta i Reig no es coneixien,<br />

però quan ell va veure <strong>que</strong><br />

el mateix guàrdia civil <strong>que</strong><br />

l’acusava havia denunciat<br />

una mestra jubilada de setanta<br />

anys va cercar-la per<br />

les xarxes socials i li va enviar<br />

un missatge de suport. “Vam<br />

parlar i ens vam fer amics”,<br />

diu. “Em va dir <strong>que</strong> no m’ho<br />

prengués de broma i busqués<br />

un grup de suport.” Va ser<br />

arran d’això <strong>que</strong> va contactar<br />

amb el CDR de París i l’ANC de<br />

França, <strong>que</strong> l’han acompanyat<br />

durant el procés judicial.<br />

Un cas <strong>que</strong> s’allarga en el<br />

temps<br />

A<strong>que</strong>sta no és la primera vegada<br />

<strong>que</strong> el citen, però fins ara<br />

no ha pogut comparèixer. La<br />

primera citació judicial la va<br />

rebre el 2020, quan va baixar<br />

a Sant Carles de la Ràpita<br />

amb la filla a passar-hi l’estiu.<br />

“Primer em va fer una mica<br />

de riure, em semblava inversemblant<br />

una acusació per un<br />

missatge al Facebook”, diu,<br />

però va parlar amb una amiga<br />

advocada <strong>que</strong> el va advertir<br />

<strong>que</strong> podia ser més seriós <strong>que</strong><br />

no semblava. “Em vaig co-<br />

mençar a preocupar pel <strong>que</strong><br />

pogués passar”, explica.<br />

Es va posar en contacte amb<br />

Juristes per les Llibertats,<br />

<strong>que</strong> d’ençà d’aleshores en<br />

porta la defensa. L’havien citat<br />

el 3 de novembre de 2020,<br />

però com <strong>que</strong> era a París, van<br />

presentar un escrit demanant<br />

d’ajornar-ho. Finalment, es<br />

va acordar <strong>que</strong> la declaració<br />

es <strong>fa</strong>ria per videoconferència<br />

des del jutjat de Nanterre,<br />

però al jutjat de Tortosa<br />

“Este senyor tenia un perfil<br />

públic a Facebook i la gent,<br />

quan el va veure en uns vídeos<br />

on semblava <strong>que</strong> dirigia<br />

l’operació, el va trobar. Em va<br />

arribar un missatge amb una<br />

captura de pantalla del seu<br />

perfil a Facebook i jo el vaig<br />

compartir dient ‘el mercenari<br />

en cap’, però no el vaig<br />

amenaçar, ni el vaig insultar<br />

ni res”, explica. El guàrdia<br />

civil <strong>que</strong> l’ha denunciat és el<br />

mateix <strong>que</strong> persegueix Mariona<br />

Reig, una mestra jubilada<br />

de Palafrugell a qui també<br />

va portar als tribunals per un<br />

comentari a les xarxes socials.<br />

Segons <strong>que</strong> explica Francesc<br />

Xavier Torta, el guàrdia civil<br />

els acusa de ser responsables<br />

d’una baixa laboral per deno<br />

van ser capaços de connectar-s’hi<br />

i es va tornar a<br />

ajornar. Espera <strong>que</strong> demà el<br />

procés comenci d’una vegada<br />

i no el demorin més.<br />

“Jo no he amenaçat ningú,<br />

simplement he difós uns vídeos”,<br />

diu Torta, <strong>que</strong> lamenta<br />

haver-se vist enredat en un<br />

cas així per la denúncia d’un<br />

guàrdia civil <strong>que</strong> dirigia la violència<br />

policíaca contra els<br />

votants de Sant Carles de la<br />

Ràpita i Ro<strong>que</strong>tes.<br />

“Jo no he amenaçat ningú, simplement he<br />

difós uns vídeos”, diu Torta, <strong>que</strong> lamenta<br />

haver-se vist enredat en un cas així per la<br />

denúncia d’un guàrdia civil <strong>que</strong> dirigia la<br />

violència policíaca contra els votants de<br />

Sant Carles de la Ràpita i Ro<strong>que</strong>tes


25<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

El contraatac de Tamara Carrasco:<br />

com ho pot fer pagar a Espanya?<br />

Prepara una reclamació de responsabilitat patrimonial contra el Ministeri<br />

de Justícia espanyol pels perjudicis causats durant quatre anys<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

Vivia en una presó de vint quilòmetres<br />

quadrats. Durant més<br />

d’un any, entre el 12 d’abril de<br />

2018 i el 24 de maig de 2019,<br />

Tamara Carrasco va haver de<br />

viure confinada per ordre de<br />

l’Audiència espanyola. No podia<br />

sortir del terme municipal<br />

de Viladecans. Era una mesura<br />

cautelar <strong>que</strong> el jutge Diego de<br />

Egea havia imposat mentre la<br />

investigaven, inicialment, per<br />

rebel·lió i terrorisme i, després,<br />

per incitació als desordres públics.<br />

Dos dies després d’haver<br />

estat detinguda a casa per una<br />

desena d’agents amb armes<br />

llargues i passamuntanyes,<br />

d’haver-se trobat una munió<br />

de càmeres de televisió <strong>que</strong><br />

n’enregistraven la detenció<br />

quan sortia al carrer, d’haver<br />

estat traslladada a Madrid<br />

i d’haver passat dues nits a<br />

l’Audiència espanyola, Tamara<br />

Carrasco va tornar a casa,<br />

a Viladecans, en una llibertat<br />

provisional limitada. Estava<br />

confinada. I fins <strong>que</strong> un jutjat<br />

de Barcelona no va assumir la<br />

causa no va recuperar la llibertat.<br />

Després va ser absolta, però<br />

la fiscalia va recórrer en contra<br />

de l’absolució. L’Audiència de<br />

Barcelona la va tornar a absoldre,<br />

i la fiscalia del Suprem hi<br />

va tornar a recórrer en contra.<br />

Finalment, el Suprem l’ha absolt<br />

definitivament, malgrat<br />

Marchena i Llarena, <strong>que</strong> la volien<br />

condemnar. I ara, quatre<br />

anys després, Tamara Carrasco<br />

vol <strong>que</strong> paguin per tot allò <strong>que</strong> li<br />

van fer. El camí serà llarg, però<br />

el seu advocat, Benet Salellas,<br />

ja té al cap la manera de començar<br />

el contraatac.<br />

De Zaragoza a Susanna Griso:<br />

així fou el gran muntatge<br />

contra Tamara Carrasco <strong>que</strong><br />

s’ha esmicolat<br />

Tamara Carrasco presentarà<br />

una reclamació de responsabilitat<br />

patrimonial contra el<br />

Ministeri de Justícia espanyol<br />

pels perjudicis <strong>que</strong> li ha causat<br />

el funcionament anormal de<br />

la justícia. La demanda, encara<br />

trigarà a presentar-la (i,<br />

de fet, disposa d’un any per<br />

a presentar-la tan bon punt<br />

la sentència <strong>que</strong> l’absol és<br />

ferma), perquè primer caldrà<br />

tenir a mà tota la informació<br />

necessària, i això inclou<br />

la resolució del Suprem, <strong>que</strong><br />

encara no s’ha fet pública. Salellas<br />

haurà d’examinar tot<br />

allò <strong>que</strong> sigui quantificable,


26<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

per a poder exigir una quantitat<br />

concreta d’indemnització<br />

al ministeri, tenint en compte<br />

els perjudicis <strong>que</strong> li van causar,<br />

sobretot, els tretze mesos<br />

<strong>que</strong> va restar confinada, i les<br />

conseqüències <strong>que</strong> això va tenir<br />

per a la seva feina.<br />

Però el patiment <strong>que</strong> va sofrir<br />

durant tot el temps de confinament<br />

és difícilment quantificable:<br />

el dany moral i anímic<br />

fou enorme. “No puc sortir de<br />

Viladecans. Només puc anar<br />

el dilluns a Gavà per signar al<br />

jutjat, fer visites mèdi<strong>que</strong>s i<br />

anar a treballar a Barcelona.<br />

Sóc presa en un poble”, explicava<br />

en una entrevista a<br />

VilaWeb. No la van deixar ni<br />

anar a Sant Vicenç dels Horts a<br />

visitar la mare quan es va trencar<br />

la cama. I li van deixar clar<br />

<strong>que</strong> la vigilaven, però no sabia<br />

com; van jugar amb la pressió<br />

psicològica: “Potser ara em vigilen,<br />

no ho sé. A<strong>que</strong>sta també<br />

és una forma de repressió. Et<br />

tenen pressionada perquè al<br />

final ja no saps si la furgoneta<br />

<strong>que</strong> tens aturada al davant és<br />

la Guàrdia Civil de paisà. O si<br />

em tenen el telèfon punxat.<br />

Juguen amb la por psicològica”,<br />

deia aleshores. Com es<br />

quantifica a<strong>que</strong>st dany?<br />

Tan bon punt la defensa de<br />

Carrasco hagi presentat la<br />

demanda, el Ministeri de<br />

Justícia disposarà de mig any<br />

per a tramitar-la. Haurà de<br />

demanar informes al Consell<br />

General del Poder Judicial<br />

(CGPJ) sobre l’expedient de<br />

Carrasco, per a comprovar<br />

quines han estat en tot moment<br />

les mesures <strong>que</strong> se li<br />

han aplicat. Haurà de veure<br />

<strong>que</strong> va passar tretze mesos<br />

confinada per unes sospites<br />

de delicte <strong>que</strong> han estat desmentides<br />

tres vegades: per un<br />

jutjat de primera instància,<br />

per l’Audiència de Barcelona<br />

i pel Tribunal Suprem. Però<br />

també haurà de veure <strong>que</strong> la<br />

seva situació de privació de<br />

llibertat es va allargar encara<br />

més temps per una decisió<br />

insòlita del jutge De Egea, de<br />

l’Audiència espanyola, quan<br />

va decidir traspassar el cas a<br />

un jutjat de Catalunya. Perquè<br />

no es va inhibir en <strong>fa</strong>vor<br />

de cap jutjat en concret, sinó<br />

<strong>que</strong> ho va fer genèricament als<br />

jutjats d’instrucció de Catalunya.<br />

De manera <strong>que</strong> durant<br />

uns quants mesos hi va haver<br />

la incertesa si el cas aniria a<br />

parar a un jutjat de Gavà o a un<br />

de Barcelona, fins <strong>que</strong> l’Audiència<br />

de Barcelona va decidir<br />

<strong>que</strong> el portés el número 24 de<br />

Barcelona.<br />

A<strong>que</strong>sta petició de responsabilitat<br />

patrimonial és habitual<br />

<strong>que</strong> la formulin les persones<br />

absoltes després d’haver passat<br />

per una situació de presó<br />

preventiva injusta. I el cas de<br />

Carrasco, amb el confinament<br />

<strong>que</strong> va sofrir, seria equiparable.<br />

Previsiblement, el CGPJ<br />

es pronunciarà sobre la conveniència<br />

d’atendre la petició<br />

d’indemnització de Carrasco, i<br />

el ministeri tant pot fer-ne cabal<br />

com no. La decisió és seva.<br />

I si la resposta fos finalment<br />

negativa, a Tamara Carrasco<br />

li <strong>que</strong>daria la possibilitat de<br />

recórrer contra la decisió per<br />

la via judicial, amb la dificultat<br />

afegida <strong>que</strong> la demanda no<br />

aniria a parar pas a un jutjat a<br />

Catalunya, sinó <strong>que</strong> se n’encarregaria<br />

algun dels jutjats<br />

centrals contenciosos administratius<br />

<strong>que</strong> hi ha a l’Audiència<br />

espanyola, a Madrid.<br />

Però el patiment <strong>que</strong> va sofrir durant tot<br />

el temps de confinament és difícilment<br />

quantificable: el dany moral i anímic fou<br />

enorme<br />

El camí és llarg i complicat,<br />

i no garanteix pas a Tamara<br />

Carrasco la indemnització<br />

pel calvari <strong>que</strong> va passar. Si<br />

més no, a curt termini, perquè<br />

sempre <strong>que</strong>daria en l’horitzó<br />

la possibilitat de portar la reclamació<br />

al Tribunal Europeu<br />

dels Drets Humans, previ recurs<br />

al Tribunal Constitucional<br />

espanyol.<br />

Però a més de demanar responsabilitat<br />

patrimonial pels<br />

perjudicis causats per quatre<br />

anys de calvari judicial,<br />

Tamara Carrasco també vol<br />

saber com va anar a parar un<br />

missatge d’àudio privat en un<br />

grup de WhatsApp en mans de<br />

la Guàrdia Civil i de l’Audiència<br />

espanyola. Ha estat l’única<br />

prova <strong>que</strong> han esgrimit contra<br />

ella tot a<strong>que</strong>st temps, i fins ara<br />

cap responsable policíac o judicial<br />

no ha sabut, o no ha volgut,<br />

explicar-ho. La defensa de<br />

Carrasco també té intenció de<br />

demanar al Ministeri d’Interior<br />

espanyol <strong>que</strong> ho expliqui,<br />

i en cas de negativa, considera<br />

de presentar una demanda<br />

judicial per accés il·legal a les<br />

comunicacions privades.<br />

I encara hi haurà pendent<br />

una altra qüestió: <strong>que</strong> els responsables<br />

polítics i de mitjans<br />

de comunicació (principalment<br />

espanyols, però<br />

no tan sols) li demanin perdó<br />

per haver-la tractada de<br />

terrorista, vulnerant en tot<br />

moment la seva presumpció<br />

d’innocència, i per haver-la<br />

situada al centre de la diana<br />

repressiva de l’estat. Amb el<br />

gran impacte <strong>que</strong> ha tingut<br />

en la seva vida. Tot i l’absolució<br />

definitiva d’a<strong>que</strong>sta<br />

setmana, van aconseguir<br />

l’efecte <strong>que</strong> perseguien: van<br />

infligir a Tamara Carrasco<br />

un llarg patiment i, com a<br />

cap de turc, van aconseguir<br />

<strong>que</strong> el seu cas ressonés prou<br />

per a generar el chilling effect,<br />

l’efecte dissuasiu <strong>que</strong> pretenien<br />

d’escampar entre el<br />

moviment independentista.<br />

El cas de Tamara Carrasco i<br />

el d’Adrià Carrasco van ser<br />

un primer cop important per<br />

als CDR, per a atemorir la<br />

població davant la possibilitat<br />

d’exercir simplement<br />

un dret fonamental com el<br />

de manifestació i de protesta.


27<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

Ja hem protestat molt: i ara, què?<br />

A la societat catalana no semblem prou conscients de l’immens mal <strong>que</strong><br />

impli<strong>que</strong>n, per al futur benestar del país, les retallades d’inversions <strong>que</strong> <strong>fa</strong><br />

l’estat espanyol, any rere any<br />

JORDI GOULA<br />

Ja ha passat gairebé una setmana<br />

des <strong>que</strong> vàrem saber<br />

<strong>que</strong> l’execució del pressupost<br />

d’inversions per al 2021 havia<br />

estat tan sols una tercera part<br />

del previst. De llavors ençà, hi<br />

ha hagut un sac de protestes.<br />

Patronals, cambres, sindicats,<br />

institucions... tothom hi<br />

ha dit la seva, contra a<strong>que</strong>st<br />

insult als catalans. Alguns les<br />

han dites grosses, o han cridat<br />

més... Però, al capdavall, la<br />

gran pregunta <strong>que</strong> avui ens<br />

hauríem de fer tots és: i ara,<br />

què? Doncs em <strong>fa</strong> l’efecte <strong>que</strong><br />

res de res. Em jugo un pèsol<br />

<strong>que</strong>, passada la flamarada,<br />

tot tornarà al seu lloc. Això<br />

sí, podem recordar <strong>que</strong>, per<br />

a enguany, ens han tornat<br />

a prometre més inversions<br />

<strong>que</strong> a ningú, cosa <strong>que</strong> va fer<br />

remugar i dir les ximpleries<br />

habituals a molta gent de<br />

l’Espanya profunda. Passarà<br />

també, finalment, com als<br />

anys anteriors? No tinc cap<br />

bola de vidre, però si m’he de<br />

refiar de les estatísti<strong>que</strong>s diria<br />

<strong>que</strong> sí, com sempre. Temps al<br />

temps.<br />

Hi ha un fet <strong>que</strong> encara em<br />

preocupa més: <strong>que</strong>, després<br />

del gran xivarri d’a<strong>que</strong>sts<br />

quatre dies o cinc , tothom<br />

calli i giri full. Fa molts anys<br />

<strong>que</strong> estem igual i cada vegada<br />

perdem més pistonada.<br />

“Barcelona i l’àrea metropolitana<br />

han perdut terreny<br />

davant Madrid, és una evidència<br />

empírica, no necessita<br />

subjectivitat, les dades<br />

són òbvies”, deia la setmana<br />

passada el candidat a presidir<br />

el Cercle d’Economia, Jaume<br />

Guardiola. I tenia tota la raó.<br />

Com voleu <strong>que</strong> no en perdi?<br />

Aquí han executat el 35% del<br />

pressupost inversor previst i<br />

a Madrid el 184%! I pregunto:<br />

què ha fet la seva institució<br />

per evitar-ho? Doncs res. Parlar,<br />

parlar i parlar, com totes<br />

les altres. Ah! I reunions, moltes<br />

reunions, és clar. Però aquí<br />

sembla <strong>que</strong> ens desfoguem<br />

així, mentre els diners continuen<br />

anant cap a millorar<br />

Madrid.<br />

El dirigent del PSC, Salvador<br />

Illa, ha admès, arran d’a<strong>que</strong>st


28<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

enrenou: “A Catalunya, fruit<br />

de governs del PP, hi havia un<br />

dèficit inversor.” No obstant<br />

això, des <strong>que</strong> governa el Partit<br />

Socialista, diu, “s’ha invertit<br />

a<strong>que</strong>sta tendència”. A<strong>que</strong>sta<br />

frase és molt dura. Jo, amb les<br />

xifres <strong>que</strong> tinc, no ho sé veure.<br />

Més aviat veig <strong>que</strong> tot continua<br />

igual. Illa afegeix: “El<br />

PSC treballa per revertir una<br />

tendència <strong>que</strong> es va originar<br />

en uns anys de govern del PP”,<br />

mentre <strong>que</strong> la Generalitat “no<br />

s’ocupava d’a<strong>que</strong>stes coses”.<br />

Amén. Tampoc no és cert.<br />

Sembla <strong>que</strong> tot s’acaba fent<br />

reunions. Precisament, sobre<br />

la de la comissió bilateral<br />

d’infrastructures <strong>que</strong> tenen<br />

pendent de fer els governs<br />

català i espanyol per analitzar<br />

a<strong>que</strong>stes qüestions, va<br />

dir: “Hi ha d’haver reunions<br />

tècni<strong>que</strong>s, políti<strong>que</strong>s i de tota<br />

mena. [...] Catalunya mereix<br />

tenir unes inversions a<br />

l’altura de la seva representativitat<br />

i del pes de la seva<br />

economia i demografia.” Les<br />

seves paraules i les xifres <strong>que</strong><br />

comentem ho diuen tot. Senzillament,<br />

es contradiuen. Res<br />

a afegir.<br />

va justificar dient: “Mai com<br />

ara no hi havia hagut un volum<br />

d’obres en marxa tan importants.”<br />

Això sí. Va dir <strong>que</strong><br />

confiava <strong>que</strong> s’arribés als nivells<br />

d’execució “<strong>que</strong> mereix<br />

Catalunya” i <strong>que</strong> no estiguin<br />

per sota de les altres comunitats<br />

autònomes o per sota de<br />

la mitjana. I va defensar <strong>que</strong><br />

s’havia d’arribar almenys a<br />

la mitjana. Gràcies, ministra!<br />

(de moment, ens hem <strong>que</strong>dat<br />

a la meitat d’a<strong>que</strong>sta mitjana).<br />

Anem bé.<br />

Estic segur <strong>que</strong><br />

a Catalunya<br />

no vindran les<br />

inversions <strong>que</strong><br />

necessitem mentre<br />

no tinguem la mà<br />

directa a l’aixeta<br />

dels diners<br />

Més enllà de la frontera, el<br />

president Puigdemont deia<br />

dissabte a Argelers <strong>que</strong> això<br />

ha estat un aporellos pressupostari,<br />

i <strong>que</strong> volen <strong>que</strong> hi<br />

hagi un govern socialista per<br />

deixar anar la pasta. Doncs,<br />

veient la història <strong>que</strong> hem<br />

vist des de <strong>fa</strong> molts anys, la<br />

veritat és <strong>que</strong> no sé si això és<br />

així o va més enllà dels socialistes<br />

o del PP. Madrid té<br />

un a<strong>fa</strong>ny centralitzador molt<br />

arrelat en el curs dels anys,<br />

dels decennis... I el bo i millor<br />

sempre ha de ser per a la capital<br />

espanyola. El fenomen<br />

de l’Espanya buidada és prou<br />

significatiu. La ciutat creix tot<br />

xuclant als altres i crea desert<br />

al voltant. I Barcelona no li <strong>fa</strong><br />

gràcia. Gens ni mica. No li n’ha<br />

fet mai. La retallada constant<br />

de les inversions n’és només<br />

un exemple. Tots en tenim<br />

molts més al cap. En el fons, el<br />

comportament global és com<br />

una mena de versió posada al<br />

dia –i incruenta, és clar– de la<br />

<strong>fa</strong>mosa proclama del general<br />

Espartero a la primera meitat<br />

del segle XIX: “Pel bé d’Espanya,<br />

cal bombardar Barcelona<br />

cada cinquanta anys.” La cosa<br />

ve de lluny.<br />

<strong>que</strong> no n’hi ha prou. En pocs<br />

anys ens adonarem de l’error<br />

de no haver estat molt més<br />

combatius en a<strong>que</strong>st punt.<br />

L’altre dia sentia a RAC1 el<br />

psicòleg Javier Wilhelm, especialista<br />

en resolució de conflictes,<br />

<strong>que</strong> parlava sobre “les<br />

<strong>que</strong>ixes”. I em va fer pensar<br />

una mica en la nostra actuació<br />

social. Deia <strong>que</strong> la clau<br />

és <strong>que</strong> la <strong>que</strong>ixa vagi lligada<br />

a l’acció i la corresponsabilització.<br />

“Si la persona no es<br />

corresponsabilitza d’allò de<br />

què es <strong>que</strong>ixa, no <strong>fa</strong> res més<br />

<strong>que</strong> tirar pilotes fora.” Això,<br />

segons Wilhelm, és una conducta<br />

típicament adolescent,<br />

un simple mecanisme de defensa<br />

en situacions <strong>que</strong> produeixen<br />

angoixa, malestar o<br />

rebuig. Potser sí <strong>que</strong> tots som<br />

encara una mica adolescents.<br />

Però no acabava aquí. “Un excés<br />

de <strong>que</strong>ixa <strong>que</strong> només es<br />

<strong>que</strong>di en paraules –deia–, té<br />

conseqüències negatives per<br />

a la persona i el seu entorn.”<br />

D’entrada, una “retroalimentació<br />

del malestar”, i també<br />

“f<strong>rus</strong>tració, impotència i la<br />

sensació de no saber què fer”.<br />

No hi puc estar més d’acord.<br />

Tampoc no és <strong>que</strong> la ministra<br />

de Transports espanyola hagi<br />

ajudat gaire a aclarir per què<br />

ha passat això. I, amb el temps<br />

<strong>que</strong> ha estat batllessa de Gavà,<br />

sap perfectament quina<br />

és la situació <strong>que</strong> vivim aquí.<br />

Ra<strong>que</strong>l Sánchez subratllava<br />

<strong>que</strong> el ritme de les execucions<br />

de les obres previstes a<br />

Catalunya “té un seguit de<br />

complexitats i tramitacions<br />

llargues” – insinuava la història<br />

(<strong>fa</strong>lsa) <strong>que</strong> a Catalunya<br />

som més ineficients <strong>que</strong> a la<br />

resta de l’estat espanyol. I es<br />

I m’irrita molt <strong>que</strong> a<strong>que</strong>stes<br />

infrastructures tercermundistes<br />

<strong>que</strong> tenim i <strong>que</strong><br />

impedeixen <strong>que</strong> millorin no<br />

sacsegin la ciutadania, com<br />

sí <strong>que</strong> la sacsegen alguns altres<br />

aspectes de la vida. Potser<br />

perquè a<strong>que</strong>st punt no toca la<br />

butxaca directament o no és<br />

prou emocional. No ho sé. De<br />

totes maneres, no és pas <strong>que</strong><br />

no n’hi hagi mil motius. Viatgeu<br />

en rodalia? Heu de voltar<br />

per les carreteres del Vallès?<br />

Voleu <strong>que</strong> parlem del corredor<br />

mediterrani?... Però sembla<br />

També estic segur <strong>que</strong> a Catalunya<br />

no vindran les inversions<br />

<strong>que</strong> necessitem mentre<br />

no tinguem la mà directa a<br />

l’aixeta dels diners. Vull dir<br />

quan no se’n perdin tants pel<br />

camí, en el viatge d’aquí a Madrid<br />

i de tornada, de Madrid<br />

cap aquí. O ho tenim ben clar<br />

o continuarem en el malaltís<br />

estat actual entre la f<strong>rus</strong>tració<br />

i la impotència.


29<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

La justícia espanyola<br />

escanya el Catalangate<br />

Són les dues vares de mesurar de la justícia espanyola sobre un mateix delicte:<br />

amb Sánchez van per feina i amb els catalans, silenci<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

El juliol del 2020 el diari The<br />

Guardian va destapar <strong>que</strong> el<br />

president del Parlament de<br />

Catalunya, Roger Torrent,<br />

havia estat víctima d’una<br />

infecció amb el programari<br />

espia Pegasus al seu telèfon<br />

mòbil. No pas ell i prou: també<br />

es va saber <strong>que</strong> Ernest Maragall,<br />

Anna Gabriel, un tècnic<br />

del Consell per la República i<br />

un soci de l’ANC havien estat<br />

espiats. Dos anys després, la<br />

denúncia de Torrent i de Maragall<br />

en un jutjat de Barcelona<br />

ha estat provisionalment<br />

arxivada. I això <strong>que</strong> el seu cas<br />

fou la punta de l’iceberg d’un<br />

gran escàndol d’espionatge,<br />

el Catalangate. Però allò<br />

<strong>que</strong> la defensa del president<br />

del parlament no ha aconseguit<br />

en dos anys, per més<br />

<strong>que</strong> disposés de les proves<br />

aportades per un organisme<br />

independent i de prestigi com<br />

Citizen Lab, ho ha tingut en<br />

po<strong>que</strong>s setmanes el president<br />

del govern espanyol, Pedro<br />

Sánchez: una comissió rogatòria<br />

a Israel i la citació perquè<br />

declari com a testimoni el ministre<br />

de la Presidència, Félix<br />

Bolaños. Perquè així ho ha<br />

decidit el jutge de l’Audiència<br />

espanyola José Luis Calama<br />

en la investigació del suposat<br />

cas d’espionatge al president<br />

espanyol i a la ministra Margarita<br />

Robles.<br />

Són les dues vares de mesurar<br />

de la justícia espanyola<br />

sobre un mateix delicte. Deu<br />

dies després d’haver esclatat<br />

l’escàndol del Catalangate, el<br />

govern espanyol va anunciar<br />

sorprenentment <strong>que</strong> Sánchez


30<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

i Robles havien estat espiats el<br />

maig i el juny de l’any passat.<br />

I <strong>que</strong> no ho havien sabut fins<br />

ara, després d’haver sotmès<br />

sengles telèfons mòbils a una<br />

anàlisi del Centre Criptològic<br />

espanyol, depenent del CNI.<br />

Cap organisme internacional<br />

independent –<strong>que</strong> se sàpiga–<br />

no ha validat les anàlisis<br />

forenses dels mòbils.<br />

Però en a<strong>que</strong>st cas el jutge de<br />

l’Audiència espanyola ha anat<br />

avançant a una gran velocitat,<br />

després d’haver desestimat<br />

<strong>que</strong> la Generalitat de Catalunya<br />

pogués presentar-se a la<br />

causa com a acusació popular:<br />

ja va prendre declaració a<br />

l’ex-directora del CNI Paz Esteban<br />

i al funcionari d’a<strong>que</strong>st<br />

organisme encarregat d’elaborar<br />

els informes sobre espionatge;<br />

ha acordat d’ampliar<br />

la comissió rogatòria a Israel<br />

perquè una comissió judicial<br />

<strong>que</strong> ell mateix encapçalaria<br />

vagi a prendre declaració a<br />

Shalev Hulio, el director general<br />

de la companyia propietària<br />

de Pegasus, NSO, i ha<br />

citat a declarar Bolaños el 5 de<br />

juliol vinent a les nou del matí<br />

com a testimoni.<br />

Txell Bonet, Jordi Bosch i Elena<br />

Jiménez), els de l’ANC (Elisenda<br />

Paluzie, Jordi Sànchez,<br />

Sònia Urpí, Jordi Domingo<br />

i Arià Bayé) i una part dels<br />

espiats d’ERC, a<strong>que</strong>lls <strong>que</strong> no<br />

formen part del govern.<br />

La pretensió de tots era de<br />

formar una macrocausa al<br />

jutjat 32, <strong>que</strong> ja tenia oberta<br />

la de Torrent i Maragall.<br />

Però el jutge no va pas acceptar<br />

d’acumular les noves<br />

<strong>que</strong>relles <strong>que</strong> li han anat arribant,<br />

<strong>que</strong> han acabat en uns<br />

altres jutjats d’instrucció de<br />

Barcelona, el 21, el 22 i el 24,<br />

<strong>que</strong> ara han de decidir què en<br />

<strong>fa</strong>n. La fiscalia tampoc no és<br />

partidària d’acumular-ho<br />

tot en una sola causa i vol limitar<br />

les investigacions, tot<br />

deixant fora la petició dels<br />

demandants perquè s’investigui<br />

qui va comprar Pegasus,<br />

quin organisme estatal va ser<br />

responsable d’utilitzar-lo. La<br />

resposta a les pretensions dels<br />

demandants es mou entre el<br />

silenci i la negativa dels jutges.<br />

Les <strong>que</strong>relles dels afectats<br />

d’Òmnium i la CUP anaven<br />

enfocades a investigar NSO,<br />

per estirar el fil i arribar fins<br />

als responsables espanyols.<br />

Això mateix pretenia l’advocat<br />

Andreu Van den Eynde<br />

amb la <strong>que</strong>rella de Torrent<br />

i de Maragall, però ha topat,<br />

primer, amb la lentitud<br />

exasperant de la instrucció<br />

i, després, amb la negativa<br />

del jutge a continuar prorrogant-la<br />

si no tenia resposta<br />

a les comissions rogatòries<br />

demanades a Israel. Si hi<br />

hagués cap resposta a les<br />

peticions d’informació <strong>que</strong><br />

<strong>fa</strong> temps <strong>que</strong> es van fer, el<br />

jutge podria reobrir el cas.<br />

Van den Eynde va demanar<br />

al jutge, José Antonio Cruz<br />

de Pablo, <strong>que</strong> reconsiderés<br />

l’arxivament provisional,<br />

però encara ara no n’ha obtingut<br />

resposta.<br />

Els afectats de l’ANC encara<br />

esperen resposta a les <strong>que</strong>relles<br />

<strong>que</strong> van presentar, també<br />

al jutjat 32. El fet <strong>que</strong> les<br />

seves demandes no anessin<br />

adreçades contra NSO els <strong>fa</strong><br />

pensar <strong>que</strong> potser en el seu cas<br />

hi haurà més sort, perquè ells<br />

demanaven empara al jutjat<br />

per violacions de drets, i assenyalaven<br />

el CNI, la policia<br />

espanyola i la Guàrdia Civil.<br />

Però ara com ara, en a<strong>que</strong>st<br />

cas també hi ha silenci. Cap<br />

resposta.<br />

A l’estat espanyol encara hi<br />

ha oberta una altra <strong>que</strong>rella,<br />

la de l’advocat Gonzalo<br />

Boye, presentada al jutjat 39<br />

de Madrid. Fa més d’un mes,<br />

<strong>que</strong> la va presentar, i tampoc<br />

no n’ha tingut resposta.<br />

Boye es <strong>que</strong>rellava contra els<br />

responsables jurídics de NSO.<br />

La seva estratègia, <strong>que</strong> seguiran<br />

els afectats de Junts en<br />

el Catalangate, és presentar<br />

les <strong>que</strong>relles en diversos jutjats,<br />

d’acord amb el lloc on<br />

s’esdevingués l’espionatge<br />

documentat per Citizen Lab.<br />

Això implica <strong>que</strong> hi haurà<br />

més d’una vintena de noves<br />

<strong>que</strong>relles <strong>que</strong> es presentaran<br />

en jutjats de l’estat espanyol,<br />

però també de l’estat francès,<br />

Alemanya, Portugal, Bèlgica<br />

i Suïssa. L’objectiu d’a<strong>que</strong>sta<br />

estratègia és mirar de jugar a<br />

més d’una carta, i, tot aprofitant<br />

jurisdiccions europees<br />

diverses, superar una situació<br />

de blocatge i d’ofec de les<br />

demandes com la <strong>que</strong> ja es va<br />

veient.<br />

Si l’Audiència espanyola s’ha<br />

arromangat amb la denúncia<br />

<strong>que</strong> va presentar-hi l’advocacia<br />

de l’estat, el titular del<br />

jutjat 32 de Barcelona ha anat<br />

deixant <strong>que</strong> s’esllanguís la<br />

investigació <strong>que</strong> va obrir per<br />

l’espionatge a Torrent i Maragall,<br />

i s’ha tret del damunt –o<br />

no ha respost– les <strong>que</strong>relles<br />

<strong>que</strong> <strong>fa</strong> poc van presentar-hi<br />

més afectats per l’espionatge<br />

amb Pegasus, com ara els<br />

de la CUP (David Fernàndez,<br />

Carles Riera i Albert Botran),<br />

els d’Òmnium (Marcel Mauri,<br />

Si l’Audiència espanyola s’ha arromangat<br />

amb la denúncia <strong>que</strong> va presentar-hi<br />

l’advocacia de l’estat, el titular del jutjat<br />

32 de Barcelona ha anat deixant <strong>que</strong><br />

s’esllanguís la investigació <strong>que</strong> va obrir<br />

per l’espionatge a Torrent i Maragall


31<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

Rufián i l’estigmatització<br />

de Puigdemont: història d’una<br />

trajectòria de quatre anys<br />

Les paraules de Rufián culminen una trajectòria de desqualificació<br />

i estigmatització de l’exili <strong>que</strong> encarna Puigdemont<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

Mai com ara una sortida de to de Gabriel Rufián no havia causat<br />

un terrabastall com a<strong>que</strong>st. Les declaracions en què ahir<br />

va qualificar de “tarats” els qui van proclamar la independència<br />

han sacsejat el seu partit i tot. Perquè ja no ha insultat<br />

tan sols el president a l’exili, Carles Puigdemont, a qui ja feia<br />

temps <strong>que</strong> <strong>fa</strong>ltava al respecte, sinó <strong>que</strong> ha menystingut tots els<br />

protagonistes del procés cap a la independència. Ha anat tan<br />

lluny <strong>que</strong> el president Pere Aragonès el va desautoritzar ahir<br />

de manera contundent i Rufián es va trobar forçat a demanar<br />

disculpes i a dir clarament <strong>que</strong> s’havia equivocat. Però els mots<br />

de Rufián al programa Planta baixa no són anecdòtics, sinó <strong>que</strong><br />

culminen una trajectòria de desqualificació i estigmatització<br />

de l’exili <strong>que</strong> encarna Puigdemont, i de viratge des de posicions<br />

unilateralistes defensades amb dents i ungles durant el 2017<br />

cap a una via pactista a Madrid <strong>que</strong> fins ara no li ha donat pas<br />

el resultat <strong>que</strong> esperava.<br />

Rufián va fer a<strong>que</strong>stes declaracions en un moment en què<br />

companys seus de partit havien assenyalat precisament Puigdemont<br />

pel seu discurs crític amb l’estratègia negociadora<br />

d’ERC durant el congrés de Junts, a<strong>que</strong>st cap de setmana passat<br />

a Argelers. Marta Rovira, tot just <strong>fa</strong> tres dies, havia fet un parell<br />

de piulets crítics amb Puigdemont: “Desitjo <strong>que</strong> comenci una<br />

nova etapa, en la qual s’abandonin els retrets incomprensibles<br />

dirigits a companys de viatge <strong>que</strong> avui encara hem tornat a<br />

sentir”, piulava la secretària general d’ERC. I en a<strong>que</strong>sta línia


32<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

crítica amb el discurs de Puigdemont s’expressava també ahir<br />

un dels homes més influents en el partit, Sergi Sol, en un article<br />

a El Periódico en què es demanava: “Per què Puigdemont va<br />

ser tan agressiu, tan tens, tan cridaner, va estar tan en<strong>fa</strong>dat?”<br />

Les paraules de Rufián deixaven malparada particularment<br />

Marta Rovira, perquè precisament feia allò <strong>que</strong> ella criticava, i<br />

ho duia a un altre nivell, el de l’insult i la desqualificació, no tan<br />

sols contra el president sinó contra tots els diputats independentistes<br />

de <strong>fa</strong> dues legislatures. Per això la incomoditat dins d’ERC<br />

a<strong>que</strong>sta vegada ha estat més gran i més visible. No solament<br />

hi ha hagut una desautorització immediata de Pere Aragonès<br />

i del president del grup d’ERC al parlament, Josep Maria Jové,<br />

sinó <strong>que</strong> alguns diputats d’ERC van expressar disconformitat<br />

amb Rufián. Per exemple, José Rodríguez, <strong>que</strong> va piular: “La<br />

generació actual de diputats i diputades independentistes devem<br />

massa a l’anterior generació de líders i representants polítics<br />

independentistes <strong>que</strong> se la van jugar i van aconseguir fer el<br />

Primer d’Octubre. Com a mínim els devem el nostre respecte.”<br />

El terratrèmol a ERC era evident, i Rufián va convocar els periodistes<br />

al passadís del congrés per fer un missatge inequívoc<br />

de disculpa i rectificació, després d’haver fet un piulet amb<br />

l’habitual afirmació <strong>que</strong> les paraules s’han tret de context i<br />

també l’assenyalament al missatger, amb la crítica a un titular<br />

<strong>que</strong> reproduïa allò <strong>que</strong> ell havia dit:<br />

I amb més indignació, Ruben Wagensberg, <strong>que</strong> va qualificar<br />

d’indecent i repugnant el tracte dispensat a Puigdemont, retreia<br />

a Rufián no tenir cap mena de cultura antirepressiva i li<br />

deia <strong>que</strong> no patiria mai la repressió.


33<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

Immediatament després de les disculpes, Marta Rovira va<br />

tornar a piular, tot aplaudint la rectificació i amb voluntat de<br />

girar full.<br />

esmorzars informatius de Madrid just després de l’èxit de convocatòria<br />

dels exiliats en el gran acte <strong>que</strong> es va fer a Perpinyà<br />

el febrer del 2020. “Està molt bé <strong>que</strong> t’aplaudeixin a Perpinyà<br />

però el desafiament és <strong>que</strong> t’aplaudeixin a Cornellà, a Santa<br />

Coloma o a Sabadell”, va dir.<br />

Però la polèmica encesa per Rufián respon més a una actitud<br />

i a una trajectòria discursiva <strong>que</strong> ja <strong>fa</strong> anys <strong>que</strong> dura <strong>que</strong> no<br />

pas a un incident o a una relliscada aïllada en una entrevista<br />

en directe a la televisió, en un context distès. Perquè precisament<br />

Puigdemont, en a<strong>que</strong>ll discurs del cap de setmana, feia<br />

referència a una altra sortida de to ben recent de Rufián, quan<br />

va etzibar al portaveu dels comuns al congrés, Jaume Asens,<br />

<strong>que</strong> deixés d’anar tant a Waterloo. Ho va fer a l’acabament<br />

d’una intervenció en un debat parlamentari tens entre el dirigent<br />

d’ERC i el dels comuns sobre l’espionatge polític amb<br />

Pegasus i el possible benefici <strong>que</strong> n’havia tret Ada Colau. Enmig<br />

d’a<strong>que</strong>ll intercanvi, Rufián va disparar, de sorpresa i sense<br />

venir a tomb, contra el <strong>fa</strong>ctor humà d’Asens; contra l’amistat<br />

<strong>que</strong> té amb Toni Comín i <strong>que</strong> va fer <strong>que</strong> l’ajudés tant com va<br />

poder en la sortida a l’exili, i contra el respecte i consideració<br />

<strong>que</strong> sempre ha demostrat envers el president Puigdemont i la<br />

resta d’exiliats per la seva situació personal i pel seu combat<br />

polític i judicial.<br />

Era un dard més contra Waterloo, una pedra més en el mur de<br />

separació <strong>que</strong> tant ell com tants mitjans i polítics espanyols<br />

(i també catalans) han anat construint entre l’exili i la presó,<br />

entre la valentia de qui es <strong>que</strong>da i la covardia de qui fuig, la<br />

responsabilitat de qui gira full del passat i s’arromanga per<br />

negociar i aconseguir beneficis per a la població i les quimeres<br />

dels qui branden la validesa del mandat del Primer d’Octubre.<br />

Com a exemple, les declaracions <strong>que</strong> va fer en un dels cèlebres<br />

Però si hi va haver un moment <strong>que</strong> les seves paraules van tesar<br />

especialment la relació entre Junts i ERC (abans de les declaracions<br />

d’ahir) fou quan, acabada d’esclatar la guerra d’Ucraïna,<br />

va fer seu el relat d’una bona part de la premsa espanyola<br />

sobre la trama <strong>rus</strong>sa, sobre els suposats contactes de l’entorn<br />

de Carles Puigdemont amb Rússia per a aconseguir el suport<br />

del Kremlin a la independència de Catalunya. A mitjan mes de<br />

març, alguns diaris de Madrid van tornar a publicar informació<br />

del sumari del cas Vólkhov <strong>que</strong> anava en a<strong>que</strong>sta línia, i<br />

un periodista d’extrema dreta, Javier Negre, va aprofitar una<br />

compareixença de Rufián per demanar-li per les informacions<br />

<strong>que</strong> s’havien esbombat sobre a<strong>que</strong>stes reunions.<br />

I si bé anteriorment Rufián s’havia negat a respondre a preguntes<br />

de mitjans ultres, a<strong>que</strong>ll dia va plegar el guant de Negre i va<br />

dir: “Ja sabeu <strong>que</strong> jo intento no parlar mai de Junts o d’a<strong>que</strong>st<br />

espai de l’antiga Convergència, però com <strong>que</strong> van mal dades ho<br />

<strong>fa</strong>ré. Crec <strong>que</strong> són senyorets <strong>que</strong> es passejaven per Europa tot<br />

reunint-se amb la gent equivocada perquè d’a<strong>que</strong>sta manera,<br />

durant una estona, es pensaven <strong>que</strong> eren James Bond. No ens<br />

representen. És d’una frivolitat terrible. Només era per fer-se<br />

una selfie en segons quins despatxos. I les explicacions les han<br />

de donar ells. Mai no ha representat la nostra línia de política<br />

internacional reunir-nos amb sàtrapes. I us puc assegurar <strong>que</strong><br />

el conseller d’Afers Estrangers <strong>que</strong> va acabar a la presó, Raül<br />

Romeva, ho hauria pogut fer i no ho va fer.”


34<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

I en el camí entre l’un Rufián i l’altre no tan sols han anat rebent<br />

desqualificacions Puigdemont i els altres exiliats de Junts, sinó<br />

també més figures destacades de l’independentisme <strong>que</strong> no<br />

en comparteixen l’estratègia. Elisenda Paluzie recordava ahir<br />

<strong>que</strong> Rufián va dir, fent referència a ella i enmig de les fortes<br />

mobilitzacions contra la sentència del procés, <strong>que</strong> “no ens<br />

representa la gent <strong>que</strong> duu un còctel Molotov.” ERC s’apartava<br />

del to de les protestes d’Urquinaona, i Rufián ho expressava<br />

així quan s’acostaven les eleccions espanyoles.<br />

Aleshores, els dirigents de Junts ja van advertir <strong>que</strong> Rufián havia<br />

travessat una línia vermella, però la direcció d’ERC va mantenir<br />

el silenci; Aragonès va dir <strong>que</strong> no volia contribuir al soroll<br />

i, passada una primera reacció de protesta, el vice-president<br />

Puigneró, tampoc. La demanda de compareixença de Rufián al<br />

parlament perquè s’expliqués sobre el vincle <strong>que</strong> establia entre<br />

l’entorn de Puigdemont i Rússia va fracassar, perquè el PSC i els<br />

comuns van sumar els vots amb ERC per impedir-ho. I la crisi va<br />

passar, sense més conseqüències per part de Junts per Catalunya.<br />

Tot plegat s’esdevenia en el moment en què el nom de Gabriel<br />

Rufián sonava com a possible candidat d’ERC a les eleccions<br />

municipals a Santa Coloma de Gramenet, on va néixer tot i <strong>que</strong><br />

no hi ha fet vida. Hi va haver un cert enrenou, perquè Rufián<br />

posava com a condició <strong>que</strong>, passés què passés, volia romandre<br />

al congrés espanyol. A<strong>que</strong>lles paraules sobre Puigdemont li van<br />

servir, si més no, per a desviar l’atenció i fer sortir dels focus<br />

el debat sobre a<strong>que</strong>sta possible candidatura.<br />

Al congrés s’hi sent còmode. Després d’uns primers anys en<br />

què corria el risc de caure en una caricatura per les seves intervencions<br />

en què treia de polleguera els diputats del PP, de<br />

Ciutadans i del PSOE, Rufián va anar canviant el to. Ja no és el<br />

Rufián <strong>que</strong> exhibia una impressora a l’hemicicle poc abans del<br />

Primer d’Octubre per demanar al govern de Rajoy <strong>que</strong> deixés<br />

de perseguir paperetes i urnes. Ara Rufián és el <strong>que</strong> reivindica<br />

dia sí i dia també la taula de diàleg, el qui negocia i acorda el<br />

pressupost, la llei audiovisual i la llei Celáa, tot i <strong>que</strong> el temps<br />

ha demostrat <strong>que</strong> en tots a<strong>que</strong>sts casos ha anat caient en els<br />

paranys <strong>que</strong> li ha anat parant el PSOE per aprofitar-se’n. Perquè<br />

la llei Celáa no ha blindat el català a l’escola, la llei audiovisual<br />

deixa al català una presència testimonial, ha beneficiat els<br />

grans grups i s’ha acabat aprovant amb el PP, i Catalunya és<br />

la comunitat més maltractada pel <strong>que</strong> <strong>fa</strong> a l’execució de les<br />

inversions previstes en el pressupost.<br />

“Curiosament, a<strong>que</strong>ll dia el govern de l’estat m’infectava amb<br />

Pegasus, el 29 d’octubre del 2019”, deia Paluzie.<br />

A<strong>que</strong>sts darrers anys, passada la tardor del 2017, les declaracions<br />

de Rufián han irritat i incomodat molts dels seus<br />

adversaris polítics, independentistes inclosos. Ara, a<strong>que</strong>stes<br />

en què qualificava de “tarat” Puigdemont han incomodat<br />

també la direcció d’ERC. Falta saber si a<strong>que</strong>sta trajectòria de<br />

desqualificacions <strong>que</strong> ha anat seguint Rufián s’acaba aquí o si<br />

té continuïtat d’alguna mena; si l’allunyament i la distància<br />

respecte de l’independentisme <strong>que</strong> representa el president a<br />

l’exili es <strong>fa</strong> encara més gran; si la mostra de complicitat <strong>que</strong><br />

adreçava en l’entrevista del Planta baixa a Xavier Domènech (i<br />

a un cert sector dels comuns) i a Eduardo Madina (i a un cert<br />

sector del PSC) té també una traducció política. Si, en definitiva,<br />

l’exabrupte culmina res o ho comença.


35<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

La patacada de Borràs i el destí amarg<br />

de la fornada rupturista<br />

Si una llista única desmobilitza els afins de Borràs i no pas els de Turull, és<br />

perquè els de la presidenta ja no creuen <strong>que</strong> hi hagi cap diferència significativa<br />

OT BOU COSTA<br />

Novembre del 2020. Damià<br />

Calvet té el suport públic de<br />

Josep Rull i Joaquim Forn i de<br />

la vella guàrdia convergent.<br />

Laura Borràs, <strong>que</strong> té a <strong>fa</strong>vor<br />

l’enrenou de la base però cap<br />

pes pesant no li <strong>fa</strong> explícitament<br />

campanya, l’ensorra,<br />

així i tot, amb un 75,8% dels<br />

vots a les primàries de Junts i<br />

el retira de la primera línia política.<br />

Mesos abans, al juliol, el<br />

quistada dins el nou partit.<br />

D’ençà de la derrota de Borràs<br />

a les eleccions, el febrer<br />

següent, a<strong>que</strong>st procés no ha<br />

tingut cap més rèplica sísmica.<br />

I a<strong>que</strong>st cap de setmana ha<br />

nascut, finalment, el procés<br />

invers.<br />

Borràs és la presidenta del<br />

partit i té més poder executiu<br />

<strong>que</strong> no tenia Puigdemont,<br />

president Carles Puigdemont<br />

i Jordi Sànchez <strong>fa</strong>n la fissura<br />

final amb el PDECat: li arrabassen<br />

les sigles, estripen la<br />

negociació amb David Bonvehí<br />

i hi descarten cap acord<br />

electoral. Tots dos episodis<br />

entusiasmen molts independents<br />

de Junts, <strong>que</strong> en privat<br />

o en públic els presenten com<br />

un procés de despreniment<br />

de la rèmora convergent enperò<br />

el resultat del congrés<br />

fou molt més <strong>que</strong> una patacada.<br />

No tan sols perquè<br />

fos tercera, darrere Jordi<br />

Turull i Anna Erra, ni perquè<br />

el secretari d’Organització<br />

proposat per ella no obtingués<br />

el mínim suport <strong>que</strong> es<br />

re<strong>que</strong>ria, ni per la victòria<br />

general dels antics militants<br />

de Convergència sobre la nova<br />

fornada. El congrés va ser


36<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

ANÀLISI<br />

No hi ha un cervell gris a dins<br />

de Junts <strong>que</strong> en planifiqui la<br />

moderació. L’ol<strong>fa</strong>cte els diu<br />

<strong>que</strong> a<strong>que</strong>st espai <strong>que</strong>darà lliure<br />

i galopen per ocupar-lo. No<br />

és <strong>que</strong> els pragmàtics s’imposin<br />

als rupturistes, és <strong>que</strong><br />

la taca d’oli del pragmatisme<br />

s’escampa per la pura inèrcia<br />

del país rendit. Per això Puigdemont<br />

–<strong>que</strong> és sincer quan<br />

diu <strong>que</strong> no creu en el diàleg ni<br />

en cap invenció autonomisuna<br />

derrota personal perquè<br />

la candidatura unitària s’havia<br />

construït –en part– sobre<br />

la por de Turull, <strong>que</strong> pensava<br />

<strong>que</strong> si s’encarava amb Borràs<br />

la presidenta l’escombraria<br />

com havia fet amb Calvet. La<br />

idea <strong>que</strong> abonava a<strong>que</strong>sta por<br />

era <strong>que</strong> Borràs dominava el<br />

múscul del partit, i a<strong>que</strong>sta<br />

idea ja no té fonament,<br />

ni tan sols retrospectivament.<br />

Calvet, ja tou i lluny<br />

dels focus, ha obtingut ara<br />

més vots (1.362) <strong>que</strong> no pas<br />

Aurora Madaula (919), David<br />

Torrents (918), Salvador<br />

Vergés (1.315), Ester Vallès<br />

(908) o Jaume Alonso-Cuevillas<br />

(1.337), cinc noms de<br />

confiança de Borràs.<br />

Però perquè hi hagués pacte<br />

no tan sols Turull havia de<br />

témer perdre-hi alguna cosa.<br />

Per què Borràs no es va atrevir<br />

a desafiar-lo és la clau <strong>que</strong><br />

explica la derrota de dissabte.<br />

Hi ha dues explicacions: o<br />

bé Borràs ja no vol combatre<br />

l’aparell convergent i de cop<br />

i volta s’ha fet partidària de<br />

reconciliar-s’hi, o bé també<br />

dubtava <strong>que</strong> pogués guanyar<br />

el torcebraç. Totes dues són<br />

un peix <strong>que</strong> es mossega la<br />

cua. Borràs sabia el desencís<br />

<strong>que</strong> en molts fidels va originar<br />

el cas Juvillà, però no<br />

veia prou clar quant suport li<br />

havia fet perdre. <strong>Una</strong> batalla<br />

oberta tenia un final incert;<br />

un pacte li permet de sostenir<br />

el càrrec per a mirar<br />

de recuperar-se. Fins i tot<br />

l’anàlisi més benèvola amb<br />

la presidenta, la desmobilització,<br />

li és demolidora. Si<br />

una llista única desmobilitza<br />

els seus afins i no pas el grup<br />

de Turull, és perquè els seus<br />

ja no creuen <strong>que</strong> hi hagi cap<br />

diferència significativa entre<br />

allò <strong>que</strong> pot fer cadascú si<br />

comparteixen direcció.<br />

A<strong>que</strong>sta diferència ha estat la<br />

base d’allò <strong>que</strong> fins ara distingia<br />

Junts per Catalunya<br />

de la vella Convergència. No<br />

pas els fets –perquè Junts<br />

no ha provat cap confrontació<br />

superior a la <strong>que</strong> va<br />

provar el PDECat, malgrat<br />

tot–, ni tampoc exactament<br />

la direcció, sinó l’esperança<br />

d’una part del partit –sobretot<br />

de la fornada nova <strong>que</strong><br />

no havia militat mai a Convergència–<br />

<strong>que</strong> Junts podia<br />

ser una cosa diferent perquè<br />

el paradigma havia canviat.<br />

A<strong>que</strong>sta és la diferència <strong>que</strong><br />

Junts va començar a enterrar<br />

dissabte. L’aire pragmàtic<br />

de la formació, <strong>que</strong> ja navega<br />

obertament, no cessarà,<br />

creixerà: la seva estratègia ja<br />

no és –tan sols– capturar el<br />

vot dels enfurismats amb el<br />

tomb d’Es<strong>que</strong>rra, sinó recuperar<br />

els qui d’entrada el van<br />

entendre i ara troben <strong>que</strong> els<br />

republicans no l’han sabut<br />

portar. Un pragmatisme més<br />

nacionalista i més realista.<br />

Convergència no torna: es<br />

drena el pantà, no hi ha alternatives<br />

i la retòrica buida<br />

no resisteix l’envestida.<br />

ta, mal <strong>que</strong> sigui per la raó<br />

íntima del seu exili– va fer<br />

sortir dissabte la seva versió<br />

més iracunda dels últims cinc<br />

anys quan va parlar d’infrastructures.<br />

“36 a 184, collons!<br />

Que ja està bé!”, va bramar.<br />

Els rupturistes <strong>que</strong> per lleialtat<br />

al president van adherir-se<br />

a la seva amalgama,<br />

<strong>fa</strong> cinc anys, i els qui després<br />

s’hi han mantingut per confiança<br />

en el president Torra i<br />

en Borràs hauran de decidir si<br />

abandonen el partit, si encara<br />

proven de trinxar-lo per dins,<br />

o si, com Borràs, es deixen<br />

arrossegar per l’aigua <strong>que</strong> va<br />

cap a les comportes.<br />

Borràs sabia el desencís <strong>que</strong> en molts<br />

fidels va originar el cas Juvillà, però no<br />

veia prou clar quant suport li havia fet<br />

perdre


37<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

VICENT PARTAL<br />

MANUEL VALLS O COM L’AUTORITARISME POT DESTRUIR<br />

UNA PERSONA FINS I TOT MÉS ENLLÀ DE LA POLÍTICA<br />

El ressentiment i l’odi,<br />

i no saber controlar<br />

les pulsions personals,<br />

han enfonsat un polític<br />

<strong>que</strong> havia aspirat a ser<br />

diferent<br />

Al meu despatx de la redacció de VilaWeb tinc des de <strong>fa</strong> molts anys un dels<br />

primers llibres de Manuel Valls. És un volum publicat per Robert Laffont<br />

el 2006, titulat Les habits neufs de la gauche. Recorde bé la sorpresa de<br />

trobar-lo i l’interès amb què vaig llegir-lo. Valls era en a<strong>que</strong>ll moment una<br />

persona encara bastant desconeguda, batlle socialista d’Évry i poca cosa<br />

més. Òbviament, el fet de ser català, condició <strong>que</strong> ell reivindicava aleshores,<br />

em va cridar molt l’atenció, però també em va interessar especialment<br />

a<strong>que</strong>ll llibre, malgrat ser un poti-poti d’articles, perquè proposava debats<br />

innovadors i parlava obertament de problemes <strong>que</strong> l’es<strong>que</strong>rra més aviat no<br />

volia mirar. Alguns dels seus enfocaments reconec <strong>que</strong> m’incomodaven,<br />

però en a<strong>que</strong>ll moment encara no vaig saber detectar exactament per què.<br />

Tinc el vici, la mania, <strong>que</strong> m’interessa molt escoltar i pair bé allò <strong>que</strong> diu la<br />

gent <strong>que</strong> pensa diferent de mi.<br />

D’aleshores ençà, he seguit amb atenció la carrera meteòrica <strong>que</strong> va portar<br />

a<strong>que</strong>st home a ser primer ministre de la república francesa, el moment del seu<br />

màxim triomf personal –per dir-ho així–, i d’allí a l’infern. Certament cada<br />

vegada més incòmode amb ell i la seua degradació personal i intel·lectual. Crec<br />

<strong>que</strong> avui ja tots som conscients <strong>que</strong> la seua ambició personal voreja el ridícul<br />

i <strong>que</strong> té massa eixides de to capricioses i absurdes. Però la cosa <strong>que</strong> trobe més<br />

interessant d’a<strong>que</strong>sts anys, si ho puc dir en termes gairebé entomològics,<br />

ha estat d’observar i documentar la constant degradació del personatge,<br />

<strong>que</strong> fins a un cert punt és un reflex i alhora una mostra exagerada de la<br />

degradació intel·lectual de l’es<strong>que</strong>rra francesa i europea.<br />

I dic això d’a<strong>que</strong>sta manera perquè, des de la perspectiva del temps passat,<br />

veig cada dia més clar <strong>que</strong> el seu creixent autoritarisme no sols l’ha destruït<br />

políticament –fent malbé allò <strong>que</strong> podia tenir d’interessant encara el 2006–,<br />

sinó <strong>que</strong> també l’ha destruït personalment. A ell mateix. I observar com la<br />

deriva autoritària d’algú pot arrossegar-lo personalment és una cosa <strong>que</strong>,<br />

tot i no ser nova en la història, sempre m’impressiona molt.<br />

La premsa francesa <strong>fa</strong> escarn del fracàs de Valls<br />

Siguem clars: Manuel Valls avui és un ninot patètic, un home esmicolat en<br />

mil bocins, una deixalla personal i política. I si ha arribat a a<strong>que</strong>st punt estic<br />

convençut <strong>que</strong> en bona part és a conseqüència del mal <strong>que</strong> <strong>fa</strong> l’autoritarisme,<br />

del mal <strong>que</strong> et causa, <strong>que</strong> ens pot causar a qualsevol, arribar a a<strong>que</strong>sta<br />

convicció <strong>que</strong> la imposició i el domini sobre els altres no sols és possible<br />

sinó <strong>que</strong> és convenient. Com més autoritari políticament ha anat esdevenint


38<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

Manuel Valls avui és un ninot patètic, un<br />

home esmicolat en mil bocins, una deixalla<br />

personal i política<br />

Manuel Valls menys persona ha estat –menys original, per tant– i més s’ha<br />

enfonsat en el seu <strong>fa</strong>ngar.<br />

Ja <strong>fa</strong> dècades <strong>que</strong> Erich Fromm o Theodor Adorno ens van fornir eines per a<br />

comprendre què els passa, a la gent com Manuel Valls. Fromm va establir <strong>que</strong><br />

en la mentalitat d’una persona autoritària no existeix el concepte d’igualtat<br />

i el món simplement es divideix entre els qui tenen poder i els qui no en<br />

tenen, entre els qui són a dalt en l’escala social i els qui són a baix. I d’això<br />

Manuel Valls n’és un exemple paradigmàtic. Ell vol formar part com siga,<br />

compulsivament, del primer grup i <strong>que</strong> no s’oblide mai <strong>que</strong> n’ha format part.<br />

Ho diu tot a<strong>que</strong>sta imatge de Valls –arrossegant-se d’una manera indigna de<br />

qui ha estat primer ministre– en la festa de la victòria de Macron, colant-se<br />

literalment en una celebració a la qual ningú no l’havia convidat i donant<br />

colps de colze per aparèixer en totes les fotografies.<br />

Però Adorno va anar més lluny, sobretot en el llibre Authoritarian Personality, i<br />

crec <strong>que</strong> ens serveix per a entendre’l encara millor. Jo no tinc prou preparació<br />

per a parlar-ne en propietat –i, per tant, ja em disculpareu l’atreviment i<br />

espere <strong>que</strong> algun subscriptor ho expli<strong>que</strong> millor <strong>que</strong> no ho podré fer jo. Però<br />

sí <strong>que</strong> recorde la tècnica per a discernir els autoritaris –a<strong>que</strong>lla “escala F”,<br />

en què la lletra venia de “feixisme” i en la qual Valls cau de ple– i la tesi <strong>que</strong><br />

diu <strong>que</strong> la gent agressiva, plena de ressentiment, redirigeix políticament i<br />

socialment l’agror interna cap a allò <strong>que</strong> caracteritzen com “els altres”, cap<br />

a a<strong>que</strong>lls qui no són com ells. Especialment contra les minories.<br />

I he de dir <strong>que</strong> la carrera de Valls, en a<strong>que</strong>st cas, és de manual. Gitanos,<br />

catalans i musulmans, entre més però sobretot, hem estat objecte de la<br />

seua ira descontrolada i víctimes de les seues maniobres. I no deixa de ser<br />

especialment aclaridor sobre la seua jerarquia de principis <strong>que</strong> ell, amb els<br />

seus vots, fes possible <strong>que</strong> Ada Colau fos batllessa –robant la batllia a Ernest<br />

Maragall– mentre <strong>que</strong> ara, en el moment del comiat, ha dit adeu demanant<br />

als votants <strong>que</strong> impedes<strong>que</strong>n la victòria del “cartel mélenchoniste”, és a dir,<br />

dels qui serien l’equivalent dels comuns a l’estat francès. Per això és lícit<br />

de demanar-se com pot la mateixa persona posar els seus vots al servei del<br />

qui ell creu <strong>que</strong> és l’extrema es<strong>que</strong>rra a Barcelona i en canvi avisar <strong>que</strong> cal<br />

fer mans i mànegues per a frenar l’extrema es<strong>que</strong>rra a l’estat francès. La<br />

resposta és allò d’Adorno: per damunt de tot hi ha l’odi, irreductiblement<br />

personal però transformat en polític, i la creença autoritària <strong>que</strong> ell i els qui<br />

són com ell han d’imposar-se, si cal menystenint la voluntat de la gent.<br />

PS. Molts records a Enric Juliana.


39<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

LLEGIR A CONTRAPÈL<br />

No portar aurèola té certs<br />

avantatges. Ara ja pot<br />

cometre baixeses i lliurarse<br />

a la cràpula com el<br />

comú dels mortals<br />

Des <strong>que</strong> l’estatística i l’anàlisi de dades començaren a desplaçar la literatura<br />

com a eina per a entendre la societat, el rigor en l’estudi l’ha abandonada. Hi<br />

ha hagut succedanis de rigor i obscurantisme terminològic per a compensar<br />

la theory envy de les ciències “dures”, però allà on les ciències avancen pel<br />

principi popperià de la <strong>fa</strong>lsificabilitat, és a dir, descartant teories comprovadament<br />

<strong>fa</strong>lses, la teoria literària ha tendit a embolicar la troca del text més<br />

<strong>que</strong> no pas a desenredar-la. Per això no sorprèn <strong>que</strong> hi hagi lectors <strong>que</strong> tirin<br />

pel dret i desdenyin olímpicament el trellat d’un argument o el sentit d’una<br />

opinió. L’espècie en via d’extinció <strong>que</strong> som els professors de literatura estem<br />

<strong>fa</strong>miliaritzats amb l’estudiant <strong>que</strong> pretén importar els seus prejudicis (en el<br />

sentit estricte de judicis previs, d’idees solidificades i sovint encarcarades)<br />

als textos en lloc d’exportar-ne el sentit. Hi estem avesats. Però de vegades<br />

la diferència entre allò <strong>que</strong> diu el text i allò <strong>que</strong> li <strong>fa</strong>n dir és tan gran <strong>que</strong><br />

meravella la llibertat <strong>que</strong> hom arriba a prendre’s amb la lletra.<br />

D’alguna manera en tenim la culpa els docents, car <strong>fa</strong> quaranta anys <strong>que</strong><br />

vam acceptar de “descentrar” el text, d’entronitzar el lector i engegar en<br />

orris el sentit, diferint-lo a les calendes gregues de la semiosi inacabable. Si <strong>fa</strong><br />

no <strong>fa</strong> com difereixen la independència substantiva els partits <strong>que</strong> en prenen<br />

l’adjectivació. L’autor ja havia estat expulsat del text durant el regnat del New<br />

Criticism; el pas següent fou eliminar-ne el sentit, diluint-lo en una xarxa<br />

d’estructures amb semantemes flotants. Amb a<strong>que</strong>sta operació el crític, el<br />

professional de l’exegesi, renunciava a la seva autoritat i, per tant, a la responsabilitat.<br />

Feia temps <strong>que</strong> ningú, ni els crítics marxistes nord-americans,<br />

no creia en el “compromís” predicat per Sartre al primer volum de Situations,<br />

darrer intent d’unificar el text amb la subjectivitat edificant de l’autor. Als<br />

anys setanta la literatura es democratitzava i s’obria pas la idea <strong>que</strong> totes<br />

les interpretacions són bones, <strong>que</strong> totes valen igual i totes són “legítimes”<br />

(per dir-ho amb l’expressió <strong>que</strong> actualment empasti<strong>fa</strong> els debats d’opinió).<br />

Contra això no hi pogueren fer res arguments com els d’Umberto Eco, l’autor<br />

d’Opera aperta, quan anys després de publicar a<strong>que</strong>st llibre sobre la col·laboració<br />

del lector es <strong>que</strong>ixava d’haver estat entès massa unívocament i advertia<br />

contra la lectura analògica desfermada. El perill era <strong>que</strong> per a molts lectors<br />

“des <strong>que</strong> es pot establir qualsevol tipus de relació, el criteri ja no importa”.<br />

I una vegada es prescindeix del criteri <strong>que</strong> ha de governar la relació entre<br />

els elements del text, o entre el text i la competència cultural de la societat a<br />

la qual pertany, tant se val de què parla realment el text, perquè hom el pot<br />

ventriloquar a plaer. Tot és doncs interpretable. Ara, com diu Eco, si decidir<br />

de què versa un text és una mena d’aposta interpretativa, tenir en compte<br />

el context <strong>fa</strong> l’aposta molt menys incerta <strong>que</strong> no pas apostar al vermell o al<br />

negre d’una ruleta.


40<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

D’alguna manera<br />

en tenim la culpa<br />

els docents, car <strong>fa</strong><br />

quaranta anys <strong>que</strong><br />

vam acceptar de<br />

“descentrar” el<br />

text, d’entronitzar<br />

el lector i engegar<br />

en orris el sentit,<br />

diferint-lo a les<br />

calendes gregues<br />

de la semiosi<br />

inacabable<br />

Eco considerava <strong>que</strong> una cosa era interpretar un text i una de diferent utilitzar-lo.<br />

Per exemple, posant-lo al servei d’una causa o ideologia alienes.<br />

El filòsof Richard Rorty, format en la tradició del pragmatisme, rebutjà la<br />

distinció entre interpretació i ús. Pels pragmatistes, efectivament, tot és ús.<br />

Però Rorty ho afinà dient <strong>que</strong> un dels usos a què se sotmet un text és convèncer<br />

els altres <strong>que</strong> tenim raó en la manera d’entendre’l. Per aconseguir-ho<br />

no n’hi ha prou de glossar un parell de línies; cal dir alguna cosa coherent<br />

sobre què hi <strong>fa</strong>n al text les altres línies.<br />

El problema transcendí de l’aula i la indisciplina lectora s’estengué com<br />

una taca d’oli per la societat. Si tota lectura valia tant com qualsevol altra, la<br />

literatura perdia la funció social i en conseqüència tota raó de ser acadèmica.<br />

Aprendre de llegir i no sols de confegir esdevenia superflu. <strong>Una</strong> conseqüència<br />

ha estat invalidar la dita <strong>que</strong> parlant la gent s’entén. Hi ha ningú <strong>que</strong> encara<br />

cregui en el diàleg entenedor, socràtic, davant l’espectacle de les tertúlies<br />

televisades? I de la mateixa manera <strong>que</strong> s’ha perdut la capacitat d’escoltar,<br />

s’ha perdut la de llegir, <strong>que</strong> hauria de ser una activitat tan activa com la de<br />

parar l’orella. Avui qualsevol <strong>que</strong> sigui capaç de capir les instruccions de<br />

muntatge d’un aparell o les indicacions d’un fàrmac es creu competent per a<br />

grapejar una obra literària, si en llegeix, o desballestar un article d’opinió. Tot<br />

cofoi de parlar en prosa com monsieur Homais, qualsevol es preua de saber<br />

les intencions ocultes d’un text, perquè allò <strong>que</strong> ha dit l’autor, les paraules<br />

impreses, no compten si no és en referència a un altre text <strong>que</strong>, per excés o<br />

per defecte, coincideixi amb la intenció del lector.<br />

Allò <strong>que</strong> vaig exposar en termes polítics la setmana passada i <strong>que</strong> algun<br />

Übermensch de la interpretació considerà insuficientment “acadèmic” podria<br />

exposar-ho en termes més escolàstics recordant, per exemple, el poema<br />

en prosa –en prosa de monsieur Homais– de Baudelaire, Perte d’auréole.<br />

És un poema sobre el canvi de paradigma a la república de les lletres. A un<br />

poeta modern –neoclàssic o romàntic, tant li <strong>fa</strong>–, travessant el bulevard<br />

amb pressa per no ser atropellat, li llisca l’aurèola del front i li cau al <strong>fa</strong>ng<br />

del carrer. El poeta confessa <strong>que</strong> no ha tingut valor de tornar enrere per recollir-la<br />

i <strong>que</strong> s’estima més perdre les seves insígnies <strong>que</strong> no pas deixar-se<br />

trencar l’espinada pels cotxes <strong>que</strong> circulen caòticament. No portar aurèola<br />

té certs avantatges. Ara ja pot cometre baixeses i lliurar-se a la cràpula com<br />

el comú dels mortals. Heus aquí, diu, <strong>que</strong> ja sóc com vosaltres. Penseu reclamar<br />

l’aurèola?, <strong>que</strong> li pregunten. I ara?, respon. Anar d’a<strong>que</strong>sta manera<br />

em prova. Vós sou l’únic <strong>que</strong> m’ha reconegut. A més, la dignitat m’enutja. I<br />

després m’omple de joia pensar <strong>que</strong> algun mal poeta la collirà i se la posarà<br />

impúdicament.<br />

Si l’aurèola havia estat un signe de glòria literària, el poeta de la modernitat<br />

en prescindeix per envilir-se amb la delectança d’igualar-se als seus lectors.<br />

L’aurèola resta al mig del <strong>fa</strong>ng, a disposició de qui tingui el valor de jugar-se<br />

la vida per alçar-la. Però sempre hi ha el risc, és clar, <strong>que</strong> l’arreplegui algú<br />

<strong>que</strong> en lloc de provocar admiració <strong>fa</strong>ci riure.<br />

Ecce Panis Angelorum in figuris praesignatur. Qui sàpiga llegir <strong>que</strong> llegeixi.


41<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MARTA ROJALS<br />

MARTA ROJALS<br />

TU QUÈ VOLS, PARLAR CATALÀ O QUE ET CURIN?<br />

Paradoxalment, els<br />

supremacistes catalans<br />

som els <strong>que</strong> entenem <strong>que</strong><br />

un metge català no està<br />

més dotat <strong>que</strong> cap altre<br />

per a exercir en un idioma<br />

diferent<br />

Diuen <strong>que</strong> el món no són les xarxes, és a dir Twitter, i a vegades penses <strong>que</strong><br />

tant de bo. Com per exemple amb les denúncies de discriminació lingüística,<br />

<strong>que</strong> a la comunitat digital catalana ja són un crit ininterromput: “El metge<br />

de capçalera de la meva mare m’interromp [...] i em demana <strong>que</strong> li parli en<br />

castellà. No m’entén. Fa vint-i-cinc anys <strong>que</strong> treballa a Catalunya”; “Amb el<br />

meu pare [...] amb els nervis no ens sortia la paraula en castellà i el metge no<br />

entenia què li feia mal”; “[...] La pediatra era castellanoparlant i nosaltres<br />

anem traduint el <strong>que</strong> li diu a la nena al català”; “Sóc al metge. [...] Mon fill<br />

té dos anys, és valencianoparlant i ja li han vulnerat els drets lingüístics.”;<br />

“Ma mare de vuitanta-quatre anys amb poc domini del castellà, al metge<br />

de capçalera: ‘Que puc parlar en mallorquí?’ ‘Mejor en castellano, <strong>que</strong> lo<br />

entiendo mejor.’ I així sempre, d’humiliació en humiliació, d’imposició en<br />

imposició.”<br />

En efecte: la discriminació lingüística en l’àmbit de la salut és dels subgèneres<br />

de la cosa <strong>que</strong> ens provo<strong>que</strong>n més sensació d’impotència, perquè ens<br />

aga<strong>fa</strong> en les situacions <strong>que</strong> som més vulnerables davant de l’interlocutor.<br />

Mentre tens un còlic nefrític, mentre estàs parint, mentre et <strong>fa</strong>n proves neurodiagnòsti<strong>que</strong>s,<br />

mentre t’anuncien les pitjors notícies <strong>que</strong> et pots esperar,<br />

diguem <strong>que</strong> no estàs en les condicions més <strong>fa</strong>vorables perquè et neguin els<br />

drets <strong>que</strong> et poden negar en una oficina de correus, en un centre comercial<br />

o en una aula de la Pompeu Fabra.<br />

Per una altra banda, l’opinió pública de masses, cada cop més ferotge a<br />

l’hora de deshumanitzar la minoria nacional catalana –una deshumanització<br />

<strong>que</strong> ningú no dubtaria a qualificar de delicte d’odi si fos sobre altres<br />

col·lectius històricament oprimits–, justifica la discriminació amb un acarnissament<br />

pervers: què preferiu, ens demanen sempre, <strong>que</strong> un metge sigui<br />

un bon metge o <strong>que</strong> parli català? Un <strong>fa</strong>ls dilema <strong>que</strong> ens ve a voler dir, en cru:<br />

què preteneu, parlar la vostra llengua i <strong>que</strong> a sobre us curin com a tothom?<br />

I la idea ha calat fins al punt <strong>que</strong> molts catalanoparlants han assumit amb<br />

naturalitat <strong>que</strong>, donat el cas, i a diferència dels castellans, hauran de triar<br />

entre dos drets (<strong>que</strong> són intrínsecament seus!): el de l’atenció mèdica i el<br />

de ser entesos –ja no dic atesos– en la seua llengua. Qui us heu cregut <strong>que</strong><br />

sou, per merèixer-vos tal privilegi, un pacient de Saragossa o de Badajoz?<br />

A Catalunya, <strong>que</strong> de tots els Països Catalans és on figura <strong>que</strong> estem més<br />

bé, es dóna una combinació <strong>fa</strong>tal per a tota llengua minoritzada i sense la<br />

protecció d’un estat –i, segons com, ni tan sols d’un govern:<br />

–Primerament, com <strong>que</strong> ens <strong>fa</strong>lten metges, els hem d’importar, mentre<br />

<strong>que</strong> els d’aquí se’n van a exercir a fora. Per notícies recents hem sabut <strong>que</strong>


42<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MARTA ROJALS<br />

THIDMAN / PEXELS<br />

A Catalunya, <strong>que</strong><br />

de tots els Països<br />

Catalans és on<br />

figura <strong>que</strong> estem<br />

més bé, es dóna una<br />

combinació <strong>fa</strong>tal<br />

per a tota llengua<br />

minoritzada i sense<br />

la protecció d’un<br />

estat –i, segons<br />

com, ni tan sols<br />

d’un govern<br />

la meitat dels col·legiats en medicina són formats fora de la UE, la majoria<br />

a Llatinoamèrica, mentre <strong>que</strong> un 57% dels residents, generalistes o futurs<br />

metges es plantegen marxar del país quan acabin la residència. De fet, no<br />

és més <strong>que</strong> un altre sector en què les condicions laborals propicien l’exportació<br />

de talent propi i la importació de professionals disposats a assumir la<br />

precarietat vacant.<br />

–A<strong>que</strong>st primer punt ens porta al segon, <strong>que</strong> com <strong>que</strong> l’hem tractat diverses<br />

vegades l’enllestirem de seguida: la utilització sistemàtica dels nouvinguts<br />

per part de l’espanyolisme i del catalanisme “simpàtic” –el <strong>que</strong> amaga la<br />

llengua per racisme o classisme– en la seua lluita per acció o per omissió<br />

contra la normalització del català. Aprofitant-se de la manca d’oportunitats<br />

d’a<strong>que</strong>sts treballadors per decidir des del coneixement –condició necessària<br />

per a establir vincles amb la cultura del seu país d’acollida–, se’ls apropien<br />

per defecte, posant les servituds de la seua precarietat al servei de la causa<br />

anticatalanista, posicionant d’a<strong>que</strong>sta manera la baula feble contra la<br />

llengua feble.<br />

–El tercer punt encara s’acaba més ràpid i ja l’havíem avançat abans: si un<br />

govern no és capaç de fer complir les pròpies lleis, doncs ja ho tens: en la<br />

salut i en la malaltia, pum i pam.<br />

Enfilant els tres punts, la conclusió és clara: mentre els metges catalans<br />

se’n van a exercir a fora en altres llengües, els seus col·legues nouvinguts, per<br />

alguna limitació cognitiva <strong>que</strong> els suposa el supremacisme castellà, no seran<br />

mai capaços de fer el mateix per atendre els drets dels seus pacients. Paradoxalment,<br />

els supremacistes catalans som els <strong>que</strong> entenem <strong>que</strong> un metge<br />

català no està més dotat <strong>que</strong> cap altre per a exercir en un idioma diferent. Ara


43<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MARTA ROJALS<br />

Doncs resulta <strong>que</strong> les prestigioses <strong>fa</strong>cultats<br />

de Medicina catalanes, per gràcia del sistema<br />

de districte únic dins l’estat, tenen un 30%<br />

d’estudiants vinguts de fora de Catalunya<br />

bé: si l’administració també s’ho creu, no sé què espera a oferir-los cursos<br />

especialitzats a manta, a tota hora, gratuïtament. O això, o els ofereixen<br />

salaris i condicions laborals dignes, el <strong>que</strong> sigui primer, perquè es veu <strong>que</strong><br />

el català cau de rebot amb els zeros del compte corrent.<br />

Dit tot això, ara suposem <strong>que</strong> es fes el miracle: <strong>que</strong> el país produís tants<br />

metges com ens calen i <strong>que</strong> els <strong>fa</strong>cultatius de quilòmetre zero no es veiessin<br />

obligats a ser de kilòmetres a mils. Doncs resulta <strong>que</strong> les prestigioses <strong>fa</strong>cultats<br />

de Medicina catalanes, per gràcia del sistema de districte únic dins l’estat,<br />

tenen un 30% d’estudiants vinguts de fora de Catalunya. A la Facultat de<br />

Lleida són més de la meitat del total. A la Rovira i Virgili, els alumnes de fora<br />

dels Països Catalans passen del 40%. Sense tenir-ne ni idea, em demano<br />

si Medicina deu ser cap excepció respecte d’altres graus, allò de si un sol<br />

alumne ho demana, la llengua de la classe es gira com un mitjó. Perquè “un<br />

volum important” dels alumnes de fora –les cometes acoten paraules del<br />

doctor Antoni Trilla– vénen amb la idea de formar-se i tornar, i no me’ls<br />

imagino pas en una consulta de les espanyes excusant-se <strong>que</strong> se’ls escapi<br />

el vocabulari mèdic en català.<br />

Acabem amb un altre supòsit, i és <strong>que</strong> els doctors no catalanoparlants,<br />

i sanitaris en general, entenguessin i fins enraonessin la llengua del país.<br />

Que, un cop rebuts els cursos corresponents, sabessin entendre i replicar a<br />

ta padrina amb demència, a ton fill amb trastorn de l’espectre autista, a ta<br />

mare balbucejant mentre es desperta de l’anestèsia. De fet, a<strong>que</strong>sts metges i<br />

sanitaris ja existeixen o estan en procés d’existir, així <strong>que</strong> canviaré els temps<br />

verbals per dir <strong>que</strong>, així i tot, encara hi ha catalanets <strong>que</strong> quan els llegeixen<br />

el nom a la placa, o els veuen el color de la pell, o els senten l’accent, canvien<br />

al castellà perquè ells “no tenen cap problema amb la llengua”, donant-los<br />

a entendre <strong>que</strong> a<strong>que</strong>ll idioma <strong>que</strong> s’han pres la molèstia d’aprendre tampoc<br />

no el parla tanta gent i <strong>que</strong>, al final, era una pèrdua de temps. I així es tanca el<br />

cercle de la padrina <strong>que</strong> no sap escriure el català i de la mare <strong>que</strong> va estudiar<br />

a l’escola franquista: ensenyant als fills <strong>que</strong> la llengua de casa, la <strong>que</strong> no val<br />

per a jugar, tampoc no serveix per a estar malalt.


44<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JULIÀ DE JÒDAR<br />

JULIÀ DE JÒDAR<br />

INFORMACIÓ ÉS PODER<br />

Un procés per la<br />

independència necessita<br />

un aparell d’informació<br />

i propaganda destinat<br />

a contrarestar la de<br />

l’enemic i foradar els seus<br />

rengles<br />

Un dels efectes del procés d’independència obert <strong>fa</strong> setze anys amb la manifestació<br />

de la Plataforma pel Dret de Decidir (febrer del 2006) i culminat<br />

amb el referèndum guanyat l’1-O de 2017 haurà estat comprovar <strong>que</strong> l’estat<br />

espanyol és una màquina perfecta de boicot de la seva autopropaganda com<br />

a garant de la democràcia. Mentre els seus mitjans públics i privats, columnistes<br />

i escriptors, acadèmics i locutors de ràdio, ex-ministres i gasetillers<br />

pugnaven per oferir una estampa criminalitzadora del procés català (“supremacista”,<br />

autoritari, racista...) enfront de la democràcia constitucional<br />

representada per la monarquia, les pràcti<strong>que</strong>s dels aparells de l’estat han<br />

estat un reguitzell d’actes realment criminals tant a l’exterior, amb una<br />

persecució dels exiliats digna dels mortadelos, com a l’interior, des dels fons<br />

de les clavegueres fins a la pàtina ronyosa dels Llarena i Marchena, des de la<br />

repressió continuada a tots els nivells fins a l’espectacle d’una monarquia<br />

més caduca <strong>que</strong> en temps d’Isabel II, des de la corrupció generalitzada del<br />

PP fins al suport dels fons de rèptils al feixisme caduc de Ciudadanos i la<br />

seva xaranga “civil” i a l’ascendent de Vox i les seves esquadres, des de les<br />

anades i vingudes dels villarejo de torn fins a l’ocultació de proves cabdals<br />

en els atemptats d’agost del 2016 a Barcelona, amb la cirereta de l’escàndol<br />

sense precedents de l’espionatge amb la maquineta Pegasus. (No parlarem<br />

de la qüestió de les inversions a Catalunya, perquè això ja representava el<br />

màxim de “politització” de les classes agenollades en temps de la dictadura<br />

franquista, de manera <strong>que</strong> treure-ho ara en processó retrotrau els <strong>que</strong>ixosos<br />

de torn als temps dels Porcioles i companyia.)<br />

El cas és <strong>que</strong> al moviment per la independència no li haurà calgut fer<br />

grans esforços per a contrarestar la maquinària propagandística del règim<br />

borbònic, però, és clar, esperar les errades i marrades de l’enemic per vèncer<br />

és <strong>que</strong>dar-se a mig camí, perquè continua formant part de la dependència (i<br />

fomentant-la). <strong>Una</strong> qüestió <strong>que</strong>, sigui dit de passada, també afecta el tema<br />

de la desobediència, <strong>que</strong>, en un primer moment, és el primer senyal de no acceptar<br />

el poder d’altri, però <strong>que</strong> no garanteix la teva capacitat de crear-ne un<br />

de propi. Com és notori, vam demostrar la nostra voluntat de ser (ex-posada<br />

democràticament per a destituir el sistema vigent), però no la nostra voluntat<br />

de poder (im-posada democràticament per a constituir el nou sistema). Vam<br />

arribar a posar en pràctica el fet <strong>que</strong> les minories oprimides i sotmeses tenen<br />

el “dret natural” a la resistència, a utilitzar mitjans il·legals, un bon punt es<br />

comprova <strong>que</strong> els legals resulten insuficients, com bé es va demostrar al llarg<br />

del 2017 i, sobretot, arran de les lleis de desconnexió aprovades el 5 i el 6 de<br />

setembre al parlament. Però, quan l’estat va recórrer a la violència, no vam<br />

trencar la violència establerta, tenint ben present <strong>que</strong> la resistència adequada<br />

només obliga la consciència pròpia a trencar la violència establerta sense crear,<br />

al seu torn, injustícia nova. I el <strong>que</strong> volíem, precisament, era una nova justícia.


45<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 10 de juny de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JULIÀ DE JÒDAR<br />

Al moviment per la independència no li haurà calgut<br />

fer grans esforços per a contrarestar la maquinària<br />

propagandística del règim borbònic, però, és clar,<br />

esperar les errades i marrades de l’enemic per vèncer és<br />

<strong>que</strong>dar-se a mig camí, perquè continua formant part de<br />

la dependència (i fomentant-la)<br />

Un procés per la independència necessita un aparell d’informació i propaganda<br />

destinat a contrarestar la de l’enemic i foradar els seus rengles,<br />

a disciplinar tàcticament i estratègicament els lluitadors i activistes, i a<br />

informar i convèncer els ciutadans en general del seu programa polític,<br />

econòmic, social i cultural. No em refereixo als mitjans <strong>que</strong>, com a<strong>que</strong>st<br />

mateix on escric, han donat i continuen donant suport al moviment, perquè<br />

la seva tasca, en la mesura <strong>que</strong> funcionen dins un sistema informatiu amb<br />

unes exigències deontològi<strong>que</strong>s precises, imposa uns límits per a no caure,<br />

precisament, en els vicis dels mitjans al servei de l’estat, contra les mentides,<br />

la desinformació i la política reaccionària dels quals han de lluitar. Tampoc<br />

em refereixo a revistes, butlletins, fulls o qualsevol altre mitjà d’expressió<br />

d’entitats i plataformes, sinó, bàsicament, a mitjans sorgits directament de<br />

la praxi activista, nodrits d’informació viva i immediata, fets per gent lligada<br />

a la lluita quotidiana, escrits amb competència i rigor: una tasca informativa<br />

com a extensió de la direcció política del moviment i un mitjà de debat públic<br />

per a forjar a<strong>que</strong>sta direcció i els seus lideratges al marge del poder delegat a<br />

mans indecises, dubtoses o parcials. Creant una xarxa pròpia d’informació<br />

al marge del sistema.<br />

I el tema primer i principal és el finançament, <strong>que</strong> hauria de ser capil·lar, fet<br />

des de baix i controlat amb rigor i claredat des del primer moment. D’a<strong>que</strong>lls<br />

dos milions llargs de votants de l’1-O, la meitat eren clients de la Caixa? Van<br />

aprovar les maniobres dels seus directius en <strong>fa</strong>vor de l’estat? Segur <strong>que</strong> no,<br />

però tampoc no van poder contrarestar la propaganda de la por i neutralitzar<br />

a<strong>que</strong>lles maniobres amb un tancament massiu de comptes. No hi va haver<br />

una direcció <strong>que</strong> incités a fer passos endavant col·lectivament per no tancar-se<br />

individualment en la <strong>que</strong>ixa i el desànim. La direcció política no cau del cel,<br />

s’ha de construir en contacte directe amb el moviment. I, entre altres coses,<br />

re<strong>que</strong>reix informació veraç, ràpida i difosa a tots els àmbits. Atès <strong>que</strong> no<br />

es van tancar massivament comptes de la Caixa fins a doblegar-la, potser<br />

caldrà anar pensant <strong>que</strong> cal finançar des de tots els racons mitjans propis<br />

de difusió i propaganda, controlats pel propi moviment, més necessaris <strong>que</strong><br />

mai quan la institució i els mitjans públics adopten postures <strong>que</strong> no tenen<br />

la independència com a objectiu present i realitzable.<br />

No diem res de nou, però la informació és poder. I si el poder ha de sorgir<br />

directament de la praxi col·lectiva, la informació <strong>que</strong> ajudi a crear-lo, a nodrir-lo<br />

i a difondre’l no podrà ser res menys <strong>que</strong> directa, eficaç i col·lectiva.


LA FOTO DE LA SETMANA<br />

COMENÇA LA SELECTIVITAT<br />

Alumnes de Menorca al firal de Maó, un dels centres on es <strong>fa</strong>n<br />

les proves per a accedir a la universitat. Avui han començat a les Illes<br />

i al País Valencià i d’avui en vuit es <strong>fa</strong>ran les primeres proves a Catalunya.<br />

FOTOGRAFIA: DAVID ARQUIMBAU SINTES.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!