08.07.2022 Views

18 fars dels Països Catalans

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 - 8 DE JULIOL DE 2022<br />

No faces de la teua ignorància un argument<br />

Joan Fuster<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

DELS PAÏSOS CATALANS<br />

PER A DESCOBRIR AQUEST ESTIU


2<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

PORTADA<br />

ENTREVISTES<br />

SUMARI<br />

2 - 8 DE JULIOL DE 2022<br />

<strong>18</strong> <strong>fars</strong> <strong>dels</strong> <strong>Països</strong> <strong>Catalans</strong> per a descobrir aquest estiu<br />

Per Marina Arbós.<br />

Julià Blanco: “Que fins ara no t’hagis infectat de covid no vol dir que<br />

hi siguis immune”<br />

Per Txell Partal.<br />

Ulrike Guérot: “Rússia ha guanyat i cal una república europea”<br />

Per Vicent Partal.<br />

Jaume Morron: “Tal com anem, ens convertirem en colònia energètica<br />

de l’estat espanyol”<br />

Per Andreu Barnils i Marc Belzunces.<br />

Lluís Puig: “Aguantaré fins al final i una mica més si puc”<br />

Per Odei A.-Etxearte.<br />

REPORTATGES<br />

“No va ser prioritari fins que no els ho vam demostrar”:<br />

el Twitter en català fa deu anys<br />

Redacció.<br />

Les propostes fonamentals del Consell Assessor per a recuperar<br />

la llengua a l’escola<br />

Per Jordi Badia i Pujol.<br />

ANÀLISI<br />

Barrientos, la humiliació inesperada del virrei de Marchena<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

El Botànic al divan: presències, absències i ponts<br />

Per Esperança Camps Barber.<br />

El problema no van ser mai els percentatges<br />

Per Or Bou Costa.<br />

Per què Puigdemont i Comín han perdut al TGUE?<br />

Les claus de la sentència i una novetat important<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

La feblesa de l’euro, un obstacle addicional<br />

Per Jordi Goula.<br />

OPINIÓ<br />

Marchena, increpat: el valor d’una protesta magnífica<br />

Editorial de Vicent Partal.<br />

El veí Sagarra<br />

Mail Obert de Mercè Ibarz.<br />

La demagògia dominant<br />

Mail Obert de Julià de Jòdar.<br />

La caverna contra el savi: sempre ho prova i sempre perd<br />

Mail Obert de Núria Cadenes.<br />

FOTOGRAFIA DE PORTADA: FAR DE CAVALLERIA / ENRIC RUBIO RUS


3<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

<strong>18</strong> <strong>fars</strong><br />

<strong>dels</strong> <strong>Països</strong> <strong>Catalans</strong> per a descobrir<br />

aquest estiu<br />

Si resseguim la costa del país, veurem que<br />

és custodiada per un munt de <strong>fars</strong>, de torres<br />

guardianes, que, amb les espurnes de llum<br />

que emeten, fa segles que il·luminen els<br />

navegants. A més, la majoria són situats en<br />

indrets privilegiats i formen part del nostre<br />

patrimoni cultural i paisatgístic.<br />

Els <strong>fars</strong> ens parlen també d’un estil de<br />

vida: no tan sols de la dedicació i l’esforç<br />

<strong>dels</strong> mariners, sinó de la constància <strong>dels</strong><br />

torrers, que començaven a treballar abans<br />

de la posta de sol i no acabaven fins a l’alba.<br />

Amb el temps i amb l’arribada de l’automatització,<br />

la feina diària i rutinària <strong>dels</strong><br />

faroners va començar a ser substituïda, i<br />

avui ja no n’hi ha que visquin als <strong>fars</strong>.<br />

Tanmateix, no se n’ha pogut prescindir,<br />

<strong>dels</strong> <strong>fars</strong>, i encara es mantenen en funcionament,<br />

per bé que molts s’han reconvertit<br />

i exerceixen funcions noves: espais d’interpretació,<br />

museus o restaurants.<br />

Hem fet una selecció de divuit <strong>dels</strong> <strong>fars</strong> més<br />

representatius de la nostra costa i us n’expliquem<br />

la història i les característiques.<br />

Formen part del nostre patrimoni desconegut,<br />

però que cal preservar. Us animem,<br />

doncs, a descobrir-los aquest estiu.<br />

MARINA ARBÓS<br />

Far de Biarra<br />

Far de Cala Nans<br />

Far de Sant Sebastià<br />

Far de Tossa de Mar<br />

Far de la punta<br />

de la Galera<br />

Far de la Banya<br />

Far de Barcelona<br />

Far de Sant Cristòfol<br />

Far de la Punta del Fangar<br />

Far de Columbretes<br />

Far de Cavalleria<br />

Far d’Artrutx<br />

Far de Capdepera<br />

Far de Cullera<br />

Far de la Nau<br />

Far de Tabarca<br />

Far de Punta Albir<br />

Far de Barbaria


4<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE BIARRA<br />

El Far del Cap de Biarra és situat a la vila de Portvendres.<br />

La torre que té actualment va ser construïda l’any 1905,<br />

però d’ençà de l’any <strong>18</strong>36 que en aquest punt hi ha una<br />

torre guardiana per a guiar els mariners. El primer far<br />

era més petit i cilíndric i el d’ara fa gairebé trenta metres<br />

d’alçada i és a vuitanta metres sobre el nivell de la mar. És<br />

una torre piramidal de secció quadrada, feta amb pedra<br />

vista de granit i marbre rosa, coronada per una llanterna<br />

metàl·lica de color vermell. Als baixos hi ha els antics<br />

allotjaments <strong>dels</strong> faroners, que avui ja no calen, perquè el<br />

far s’ha automatitzat i es controla a distància. Emet una<br />

llum de tres esclats blancs, cada vint segons. A prop, hi<br />

ha indrets defensius, principalment de la Segona Guerra<br />

Mundial, i també hi passa un tram del camí de ronda,<br />

de manera que d’aquí estant es pot fer una caminada<br />

resseguint la costa.<br />

Localització: Portvendres<br />

(Rosselló)<br />

Molt a prop, a menys de quatre quilòmetres, hi<br />

ha el far metàl·lic del moll de Portvendres. Va ser<br />

construït el <strong>18</strong>85 sobre un sòcol hexagonal. A la<br />

part superior hi ha una plataforma octogonal que<br />

abans era regentada pel faroner, però que ara és<br />

buida. Encara més amunt, hi ha la llanterna del far.<br />

Abans, a la part central <strong>dels</strong> pilars hi havia una escala<br />

de caragol per a accedir al capdamunt de la torre,<br />

però ha acabat desapareixent a causa de tempestes<br />

fortes. Aquest far va ser inscrit com a monument<br />

històric l’any 2011.<br />

ARTICO2/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 3.0


5<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE CALA NANS<br />

El Far de Cala Nans –situat dins el parc natural del Cap<br />

de Creus– va ser construït l’any <strong>18</strong>64. És un edifici de<br />

planta rectangular amb una torre cilíndrica al centre. A<br />

començament del segle XX, quan va decaure l’activitat<br />

marítima i comercial del port de Cadaqués, aquesta torre<br />

va perdre valor, perquè ja no era necessària d’un punt de<br />

vista estratègic i pràctic. L’abandonament de l’espai va<br />

fer que, de mica en mica, anés agafant un aspecte descurat,<br />

fins al punt que l’any 1982 es va voler enderrocar i<br />

substituir per un altre de nou, però l’oposició <strong>dels</strong> veïns<br />

de Cadaqués ho va impedir. Durant molt de temps el<br />

custodiava un faroner, però a partir <strong>dels</strong> anys seixanta<br />

es va automatitzar i ja no té personal de manteniment.<br />

La llum que emet és blanca, en grups de quatre esclats<br />

cada 25 segons.<br />

Localització: Cadaqués<br />

(Alt Empordà)<br />

Si el voleu visitar, heu de tenir en compte que no s’hi<br />

pot arribar amb cotxe, de manera que haureu fer un<br />

tros a peu. Això us permetrà de fer una passejada pel<br />

camí de ronda i descobrir un <strong>dels</strong> trams més verges<br />

de la badia de Cadaqués.<br />

JOSEPBC/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 4.0


6<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE SANT SEBASTIÀ<br />

El Far de Sant Sebastià –que delimita l’extrem sud del<br />

golf de Lleó– va ser inaugurat l’any <strong>18</strong>57 i, segons el pla<br />

d’enllumenament, havia de ser el més important del<br />

Principat, l’únic de primer ordre. Fa un llampec blanc<br />

cada cinc segons i la força de la llum el converteix en un<br />

<strong>dels</strong> més potents del litoral català. Es va automatitzar el<br />

1999, quan va plegar el darrer faroner.<br />

De primer, es va sospesar de construir-lo cap a Begur,<br />

però era massa a prop del cap de Creus i no permetia<br />

d’il·luminar ni Sant Feliu de Guíxols ni Palamós, cosa<br />

que era possible de fer si se situava a Palafrugell. Ací hi<br />

sol haver fortes tempestes, fins al punt que l’any <strong>18</strong>83 un<br />

llamp va entrar a la cambra d’il·luminació i va abatre el<br />

torrer que hi feia nit.<br />

El far i el seu entorn han agafat gran anomenada gràcies<br />

als escrits que hi va dedicar Josep Pla. “Vaig tractar d’escriure<br />

els sentiments que em produïa la visió de la terra<br />

diversa i de la blava mar escampada. No m’enamoraré mai<br />

Localització: Palafrugell<br />

(Baix Empordà)<br />

tant de cap deessa, ni de cap melodia, com em vaig<br />

enamorar d’aquelles coses”, explica a El meu país,<br />

fent referència a aquest indret. Ara hi ha la possibilitat<br />

de fer un recorregut literari i bibliogràfic –una<br />

de les rutes Josep Pla– pels llocs de la muntanya que<br />

va descriure. La ruta parteix del mirador Joaquim<br />

Turró, des d’on es veu la badia de Llafranc, un altre<br />

<strong>dels</strong> punts més emblemàtics.<br />

A més, del far estant, a gairebé cent setanta metres sobre<br />

el nivell de la mar, hi ha una bella panoràmica de la costa<br />

i, per aprofitar al màxim el privilegi de ser aquí, uns metres<br />

més amunt es pot fer nit al Far Hotel Sant Sebastià,<br />

amb unes vites magnífiques del far. Si no, sempre podreu<br />

tastar algun <strong>dels</strong> plats de cuina japonesa que ofereixen<br />

al restaurant que s’ha instal·lat a l’interior.<br />

QUERALT / WIKIMEDIA COMMONS / CC BY-SA 2.0


7<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE TOSSA DE MAR<br />

El Far de Tossa de Mar, situat en un <strong>dels</strong> punts més alts<br />

del municipi, més enllà de les muralles medievals, va<br />

ser construït l’any 1917 perquè calia senyalitzar la costa<br />

entre Calella de Palafrugell i Palamós. És un edifici de<br />

planta quadrada amb una petita torre que es dreça al<br />

centre. Per culpa de la guerra de 1936-1939, de l›octubre<br />

del 1936 al març del 1939 es va establir una base de<br />

guàrdia militar dalt el far i per això va deixar d’il·luminar<br />

permanentment durant la nit. Actualment, el far acull el<br />

Centre d’Interpretació <strong>dels</strong> Fars de la Mediterrània, un<br />

espai per a endinsar-se en la història d’aquest patrimoni<br />

singular i descobrir com era la vida <strong>dels</strong> faroners.<br />

Localització: Tossa de Mar<br />

(Selva)<br />

ISIDRE BLANC/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 3.0


8<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE BARCELONA<br />

La Torre del Rellotge del port de Barcelona havia tingut<br />

una llanterna i havia estat el far de la ciutat. La construcció<br />

que hi ha avui dia data de l’any 1772, però prèviament<br />

–l’any 1616– ja s’havia aixecat un fanal al Moll de Pescadors.<br />

Amb la industrialització i el creixement del port,<br />

de mica en mica, va anar perdent utilitat i a la fi va ser<br />

substituït pel de Montjuïc, encara actiu. Finalment, el far<br />

del moll es va apagar l’any 1907, però el bon estat de la<br />

torre va fer que decidissin d’instal·lar un rellotge a cada<br />

paret, cada un encarat a un <strong>dels</strong> punts cardinals. Per això<br />

que s’ha acabat popularitzant com la Torre del Rellotge. La<br />

torre, a més, és al punt exacte on confluirien dues grans<br />

avingudes de la ciutat, la del Paral·lel i la Meridiana, si<br />

s’allarguessin fins a encreuar-se. Aquest edifici ara té el<br />

reconeixement de Bé Cultural d’Interès Local.<br />

Localització: Barcelona<br />

PERE LÓPEZ/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 3.0


9<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE SANT CRISTÒFOL<br />

Conegut popularment per “la Farola”, el Far de Sant<br />

Cristòfol encara compleix la funció natural de guiar els<br />

mariners del Garraf emetent tres llampecs de llum cada<br />

vuit segons. Tot i que el primer fanal es va construir l’any<br />

<strong>18</strong>43, l’actual és del 1905 i només va aturar l’activitat durant<br />

la guerra de 1936-1939. La torre, de planta circular,<br />

és coronada per una cúpula argentada amb una balconada<br />

de ferro. El far és adossat a una construcció de planta<br />

rectangular, que és on vivia el torrer i des d’on se’n feia<br />

el manteniment. Avui dia també funciona com un gran<br />

espai de divulgació i conservació de la cultura marinera,<br />

perquè és la seu de l’Espai Far, un equipament museístic<br />

que mostra el patrimoni de Vilanova i la Geltrú en tres<br />

espais d’exposició permanents.<br />

Localització: Vilanova i la Geltrú<br />

(Garraf)<br />

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ


10<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE LA PUNTA DE LA GALERA<br />

El Far de la punta de la Galera, situat a Torredembarra, va<br />

ser construït a causa de la necessitat d’il·luminar la costa<br />

entre Salou i Vilanova i la Geltrú. És situat al penya-segat<br />

més sobresortint del roquer del terme, anomenat punta de<br />

la Galera, i emet cinc esclats de llum cada trenta segons.<br />

Té la particularitat que és el far amb la torre més alta del<br />

Principat i que, a més, s’hi pot pujar. A dins hi ha una<br />

escala –amb un total de dos-cents disset graons i una<br />

cinquantena de finestres– que serveix als visitants de<br />

contemplar unes vistes privilegiades. A més, és el darrer<br />

far que s’ha estrenat al país, atès que no va començar a<br />

funcionar fins el primer de gener de l’any 2000, i és un<br />

<strong>dels</strong> pocs construïts a Europa durant el segle XXI.<br />

Localització: Torredembarra<br />

(Tarragonès)<br />

AURELIANO/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 2.0


11<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE LA BANYA<br />

Actualment, el Far de la Banya és al port de Tarragona i<br />

es considera un <strong>dels</strong> símbols identificadors de la ciutat.<br />

El far té el reconeixement de Bé Cultural d’Interès Local.<br />

Abans era a la punta de la Banya, al delta de l’Ebre, però<br />

estava en molt males condicions i va ser traslladat peça<br />

per peça fins a Tarragona per poder-lo restaurar. El far de<br />

la Banya és l’últim testimoni de les antigues estructures<br />

metàl·liques faroneres. De l’any 1993 ençà, a l’espai<br />

que servia d’habitatge per al torrer, hi ha una exposició<br />

permanent sobre el món <strong>dels</strong> <strong>fars</strong> i sobre l’entorn marítim<br />

de la zona. A més, el 2003 també es va convertir en el<br />

Museu de Fars i alhora en una extensió del Museu del<br />

Port de Tarragona.<br />

Localització: Tarragona<br />

NICOLAS VIGIER/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC0


12<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE LA PUNTA DEL FANGAR<br />

Una de les particularitats del Far de la Punta del Fangar<br />

és l’entorn privilegiat. Envoltada de desert i dunes de<br />

sorra, la torre blanca i vermella del far esdevé un <strong>dels</strong><br />

símbols paisatgístics del delta de l’Ebre. Va començar a<br />

funcionar l’any <strong>18</strong>64, però aquella primera estructura<br />

es va anar modernitzant fins a la torre que coneixem<br />

avui. Actualment, emet una llum blanca cada dotze<br />

segons. Podeu arribar-hi fent una passejada d’uns quatre<br />

quilòmetres per la platja.<br />

Localització: Deltebre<br />

(Baix Ebre)<br />

JOMATEIX RIPOLL/WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 3.0


13<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE CULLERA<br />

El Far de Cullera és entre el cap de Sant Antoni i el port<br />

de València i va ser encès per primera vegada l’any <strong>18</strong>58.<br />

L’edifici, tot de color blanc, és circular i al centre s’hi erigeix<br />

una torre cònica, coronada amb una barana circular on hi<br />

ha instal·lada la llanterna del far. Tot i que la construcció<br />

actual s’assembla força a la primigènia, s’hi han fet unes<br />

quantes modificacions. Durant la guerra de 1936-1939 es<br />

va ordenar d’aturar-hi l’activitat amb l’objectiu de no<br />

revelar informació en cas de possibles desembarcaments<br />

o bombardaments. Emet tres llampades de llum cada vint<br />

segons i, tot i que no se’n pot visitar l’interior, val la pena<br />

de contemplar l’edifici i fer una passejada pel passeig de<br />

la Farola.<br />

Localització: Cullera<br />

(Ribera Baixa)<br />

AURELIANO/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 2.0


14<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE PUNTA ALBIR<br />

El Far de Punta Albir va començar l’activitat l’any <strong>18</strong>63.<br />

Té el reconeixement de Bé d’Interès Cultural d’Alfàs<br />

del Pi d’ençà <strong>dels</strong> anys noranta. Al costat, al penyasegat<br />

mateix, hi ha la torre Bombarda, una torre de<br />

guaita del segle XVI que, gràcies a la seva posició<br />

privilegiada, servia per a avisar <strong>dels</strong> atacs <strong>dels</strong> pirates.<br />

Hi va viure gent fins a començament <strong>dels</strong> anys seixanta,<br />

que se’n va automatitzar el funcionament. Ara, després<br />

d’unes quantes modificacions, es fa servir de centre<br />

d’interpretació, amb una sala d’exposició que aplega la<br />

cultura marinera de la zona del parc nacional de Serra<br />

Gelada.<br />

Localització: l’Alfàs del Pi<br />

(Marina Baixa)<br />

JESÚS ALENDA/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY 2.0


15<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE TABARCA<br />

El Far de Tabarca –situat a l’extrem oriental de l’illa–<br />

es va inaugurar l’any <strong>18</strong>54 amb l’objectiu d’alertar els<br />

mariners que s’acostaven a l’illa i als illots rocosos<br />

que l’envolten, moltes vegades invisibles de nit. És<br />

una construcció neoclàssica. La part inferior servia<br />

d’habitatge per als faroners. Al damunt, s’hi alçava la<br />

torre que sostenia el mecanisme d’il·luminació, avui ja<br />

desmantellat. Ara l’edifici és restaurat i a dins s’hi ha<br />

instal·lat un laboratori biològic que serveix de base a la<br />

Reserva Marina.<br />

Localització: illa de Tabarca<br />

(Alacantí)<br />

MOS810/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 4.0


16<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE LA NAU<br />

El Far de la Nau és situat al cap de la Nau, a l’extrem sud<br />

del golf de València, i funciona d’ençà del 1928. Emet centelleigs<br />

de llum constantment. Tot i que es va subhastar<br />

l’any 1914 no va engegar fins anys més tard perquè va<br />

caldre construir una carretera per a arribar-hi i transportar-hi<br />

els materials. L’edifici és de planta octogonal i<br />

és a 122 metres sobre el nivell de la mar.<br />

Localització: Xàbia<br />

(Marina Alta)<br />

De l’entorn natural d’aquest indret, se’n destaquen els<br />

penya-segats i la microreserva vegetal, reconeguda pel<br />

Consell. Als peus del cap, es pot visitar la cova <strong>dels</strong> Òrguens,<br />

una cavitat natural on solament es pot entrar des<br />

de la mar i amb petites embarcacions. I una curiositat, al<br />

cap de la Nau, abans de construir-se el far, s’hi van fer les<br />

proves de telegrafia sense fils entre la península i Eivissa,<br />

amb un sistema dissenyat per l’enginyer i comandant<br />

valencià Julio Cervera.<br />

A prop de Xàbia, també val la pena d’arribar fins al<br />

Far del Cap de Sant Antoni, a menys de vint quilòmetres<br />

del cap de la Nau. Es va construir aprofitant<br />

una antiga torre de vigilància costanera del segle<br />

XVI i es va encendre per primera vegada l’any <strong>18</strong>61.<br />

És de planta cilíndrica i a la base hi ha adossada<br />

l’antiga casa del faroner.<br />

JOSE MANUEL/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 3.0


17<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE COLUMBRETS<br />

El Far de Columbrets és al nord de l’Illa Grossa, dins<br />

el parc natural de les Illes Columbretes. Va començar a<br />

funcionar l’any <strong>18</strong>59 amb una llum fixa i blanca. Durant<br />

la guerra de 1936-1939 va ser desallotjat i ocupat per<br />

l’exèrcit. A causa de l’aïllament, quan encara hi vivien<br />

faroners l’administració havia de fer mans i mànigues<br />

per aconseguir que algú hi volgués anar a viure. Els<br />

faroners havien d’acceptar una permanència d’un mínim<br />

de dos anys i com a incentiu cobraven una pesseta més<br />

el dia. D’ençà de l’any 1961 que és automatitzat, però<br />

per a garantir-ne el manteniment un tècnic visita l’illa<br />

periòdicament. A més, ara també es fa servir de seu per a<br />

investigacions científiques.<br />

Localització: els Columbrets<br />

(Plana Alta)<br />

JAVIER VALENCIA 2005/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 4.0


<strong>18</strong><br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE CAVALLERIA<br />

El Far de Cavalleria és situat al cap de Cavalleria, al nordoest<br />

de Menorca. Emet dos llampecs blancs cada deu<br />

segons. Es va acabar de construir l’any <strong>18</strong>58 i és un <strong>dels</strong><br />

més antics de l’illa. Abans que entrés en funcionament,<br />

en aquest punt hi havia hagut molts naufragis. Gràcies a<br />

la il·luminació del far van disminuir, però encara no prou.<br />

Per això van acabar construint el Far de Favàritx –al nordest–<br />

i el Far de Punta Nati –al nord-oest–, de manera que<br />

la costa nord restava completament protegida. El Far de<br />

Cavalleria és, probablement, un <strong>dels</strong> més concorreguts de<br />

l’illa, per la fama que s’han guanyat les postes de sol en<br />

aquest indret i per la possibilitat de visitar-ne l’interior,<br />

on hi ha el Centre d’Interpretació del Cap de Cavalleria.<br />

Si resseguiu la costa nord, trobareu el Far de Favàritx. Es<br />

va inaugurar l’any 1922 i és el primer far de formigó de<br />

les Illes, amb una espiral negra que s’enfila per la torre<br />

Localització: el Mercadal<br />

(Menorca)<br />

blanca. És situat dins el parc natural de l’Albufera<br />

del Grau i el paisatge que l’envolta és de roca agresta<br />

i de color negre. El far és un bon lloc per a veure la<br />

sortida de la lluna.<br />

El darrer de la costa nord és el Far de Punta Nati,<br />

al qual es pot arribar caminant des de Ciutadella.<br />

Té dos edificis rectangulars i independents i una<br />

torre de planta hexagonal. En aquest punt es poden<br />

veure bones postes de sol i, si el dia és clar, s’albira<br />

Mallorca a l’horitzó.<br />

PRATS I CAMPS


19<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR D’ARTRUTX<br />

El Far d’Artrutx –construït l’any <strong>18</strong>58– és al cap que duu<br />

al mateix nom, a l’extrem sud-oest de Menorca, molt a<br />

prop de Ciutadella. Juntament amb el Far de Capdepera,<br />

de Mallorca, avisa els mariners <strong>dels</strong> límits del canal més<br />

estret entre les dues illes, el canal de Menorca. L’edifici<br />

és una casa blanca amb una torre de bandes blanques i<br />

negres. Actualment, tot i que manté les seves funcions,<br />

alberga un restaurant a les cambres on vivien els faroners.<br />

Des del port de Ciutadella es pot arribar passejant fins<br />

al Far de la Farola, també anomenat Far de Ciutadella,<br />

a la bocana del port. Es va inaugurar l’any <strong>18</strong>63 i, com<br />

alguns altres, es dissenyà amb franges blanques i negres.<br />

Com que és solament a vint metres sobre el nivell de la<br />

mar, sovint les onades hi entraven a dins; per això van<br />

construir-hi un mur al voltant. Davant el far hi ha una<br />

petita ermita i la platja de la Farola, que pràcticament se<br />

Localització: Ciutadella<br />

(Menorca)<br />

l’ha menjada la mar. Tanmateix, per a banyar-s’hi<br />

hi ha uns replans amb escales que permeten d’arribar<br />

a l’aigua des de les roques. Un punt on es pot<br />

contemplar el far és el Castell de Sant Nicolau, just a<br />

l’altra banda de l’entrada al port antic de Ciutadella.<br />

Menorca és coneguda com l’illa <strong>dels</strong> cinc <strong>fars</strong>. El<br />

darrer és el Far de l’illa de l’Aire, situat a l’altra<br />

punta, l’extrem sud-est.<br />

SÖNKE BIEHL/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY 2.0


20<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE CAPDEPERA<br />

El Far de Capdepera és un <strong>dels</strong> més emblemàtics de<br />

Mallorca i un <strong>dels</strong> cinc que es mantenen actius. Va ser<br />

construït l’any <strong>18</strong>61, amb una torre de planta circular. Té<br />

diverses cambres adossades, que servien d’habitatge per<br />

al faroner i d’espai per al manteniment. Combina una llum<br />

blanca amb un centelleig vermell cada dos minuts. Alçat<br />

en un entorn natural imponent marcat pels penya-segats,<br />

del far estant es pot veure l’illa de Menorca si el dia és<br />

clar. Hi ha unes quantes rutes –i uns quants nivells– per<br />

a arribar-hi a peu i descobrir-lo, tot i que no és possible<br />

d’entrar-hi.<br />

Localització: Capdepera<br />

(Mallorca)<br />

FRANK VINCENTZ/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY-SA 3.0


21<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

<strong>18</strong> FARS<br />

FAR DE BARBARIA<br />

El Far de Barbaria es va construir l’any 1971 i emet un<br />

centelleig de llum intermitent. És al cap de Barbaria, el<br />

més meridional, un <strong>dels</strong> primers territoris de l’illa que<br />

es va habitar, ara fa quatre mil anys. A prop, hi ha la torre<br />

de defensa del Garroveret –del segle XVIII– i la Cova<br />

Foradada, un <strong>dels</strong> atractius turístics més destacats de<br />

l’illa. De dins estant, es veu el final del penya-segat i la<br />

mar. A més, cap al vespre es pot gaudir del paisatge i de la<br />

posta de sol, que paga molt la pena, com ja deia Aspencat:<br />

“De Sant Francesc al cap de Barbaria en moto, no em puc<br />

llevar del cap eixa foto, ni eixa posta de sol de postal.”<br />

Localització: Formentera<br />

TOMMY FERRAZ/ WIKIMEDIA COMMONS/ CC0


22<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

JULIÀ BLANCO<br />

“Que fins ara no t’hagis<br />

infectat de covid no vol dir<br />

que hi siguis immune”<br />

Entrevista a l’investigador de l’IrsiCaixa i l’Institut de<br />

Recerca Germans Trias i Pujol Julià Blanco per a parlar<br />

sobre la setena onada


23<br />

JULIÀ BLANCO<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

TXELL PARTAL<br />

Ens podem tornar a infectar, ja no estem protegits pel<br />

simple fet d’haver passat l’òmicron. Aquesta variant<br />

va mutant<br />

“ Que fins ara no t’hagis infectat de<br />

coronavirus no vol dir que hi siguis<br />

immune”, adverteix Julià Blanco,<br />

investigador de l’IrsiCaixa i l’Institut<br />

de Recerca Germans Trias<br />

i Pujol. Malgrat tot, l’ADN <strong>dels</strong> qui<br />

no s’han arribat a encomanar en aquestes<br />

set onades podria tenir la clau de la<br />

cura. Per això, un estudi internacional ho<br />

investiga. Tot i que en cada variant que<br />

apareix hi ha més gent que es contagia.<br />

“Molta gent que no s’havia infectat durant<br />

les sis onades anteriors, s’encomana<br />

ara. No tothom que no l’havia passat era<br />

per factors genètics. A més, el virus no<br />

solament evoluciona per saltar-se els<br />

anticossos.”<br />

En aquesta entrevista, Julià Blanco aprofundeix<br />

en la situació actual. Una setena<br />

onada més invisibilitzada que mai, de la<br />

qual es tenen molt poques dades, i que ha<br />

estat causada per l’aparició de la subvariant<br />

BA.5 de l’òmicron. Un variant que<br />

encara s’estudia, però de la qual ja hi ha<br />

les primeres conclusions. “Vacunar els<br />

vulnerables hauria de ser una prioritat.”<br />

—Ja ha començat, la setena onada?<br />

—Ara mateix, no tenim una quantificació<br />

de què passa, i, per tant, és molt<br />

complicat parlar d’onades. Sobretot és<br />

molt difícil de saber la magnitud de la<br />

que tenim. Ara, tots som conscients que<br />

hi ha un augment del nombre de casos<br />

positius. Però no sabem si és realment<br />

una setena onada o si la sisena no va arribar<br />

a caure mai. Sembla que en realitat<br />

el virus no ha parat de circular des de la<br />

sisena. No hi ha hagut una aturada en la<br />

circulació. Hi ha hagut una baixada de<br />

casos, i ara veiem un repunt. La qüestió<br />

és que és molt complicat de quantificar.<br />

—La doctora Magda Campins deia ara<br />

fa uns dies que hi havia un 75% de casos<br />

ocults.<br />

—És clar, la gent que té una prova positiva<br />

de coronavirus no la registra al<br />

sistema sanitari. És més, hi ha molta<br />

gent que s’infecta i no ho sap. Per tant, és<br />

impossible de tenir un valor quantitatiu<br />

d’incidència del virus en aquest moment.<br />

Ara, tots tenim la sensació que el virus<br />

circula molt, últimament.<br />

—S’haurien de tornar a controlar tots<br />

els casos, tenint en compte que augmenten?<br />

—Ara s’ha de tenir molta cura <strong>dels</strong> vulnerables.<br />

La majoria de la població estem<br />

ben protegits davant la malaltia greu,<br />

sigui perquè estem ben vacunats, sigui<br />

perquè ja hem passat l’òmicron. Els<br />

anticossos generats per les terceres dosis<br />

o per infeccions de la sisena onda van<br />

minvant. I els anticossos no reconeixen<br />

tan bé la subvariant BA.5, per tant, ens<br />

fa a tots més susceptibles a la infecció.<br />

Però això no vol dir que desenvolupem<br />

una malaltia greu. Al contrari, la majoria<br />

de gent que s’infecta té una malaltia lleu i<br />

al cap de poc està bé, tot i que sembla que<br />

aquesta nova subvariant dura més dies.<br />

Amb aquesta nova situació, no podem<br />

sobrecarregar el sistema sanitari fentlos<br />

comptar tots els casos. El sistema<br />

s’ha de protegir una mica i focalitzar-se<br />

sobretot en les persones que realment<br />

tenen un risc de desenvolupar la malaltia<br />

greu. Al final, això representarà<br />

beneficis per a tots. Si sobresaturem el<br />

sistema sanitari amb els que no requereixen<br />

atenció, limitarem l’atenció <strong>dels</strong><br />

qui sí que ho necessiten.<br />

—Amb aquesta nova subvariant, els<br />

anticossos ens protegeixen menys? Algú<br />

que ja hagi passat l’òmicron es pot<br />

tornar a infectar?<br />

—Sí, ens podem tornar a infectar, ja no<br />

estem protegits pel simple fet d’haver<br />

passat l’òmicron. Aquesta variant va<br />

mutant. Fins ara, el virus evolucionava<br />

molt aleatòriament. És a dir, apareixien<br />

variants que no tenien res a veure l’una<br />

amb l’altra. Ara ja no és així. Segurament<br />

el virus ha trobat la zona de confort. Ha<br />

descobert una variant que és molt transmissible,<br />

l’òmicron, i evoluciona dins<br />

aquesta variant. No apareixen variants<br />

completament diferents, sinó que tenim<br />

una evolució de l’òmicron. Per això, els<br />

infectats per l’òmicron BA.1 o BA.2 poden<br />

tornar a contagiar-se per la BA.5. Encara


24<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

JULIÀ BLANCO<br />

És un bon moment per<br />

a posar-se la tercera<br />

dosi, tothom hauria de<br />

vacunar-se del tot. I si fa<br />

sis mesos que s’ha passat<br />

la malaltia, sempre és<br />

millor rebre la vacuna que<br />

no pas reinfectar-se amb<br />

l’òmicron BA.5<br />

que serà una infecció lleu, perquè malgrat<br />

que els anticossos no la reconeixen<br />

bé, tenim la memòria immunològica que<br />

ens protegeix de la malaltia greu.<br />

—El Departament de Salut insisteix que<br />

és important que qui encara no s’hagi<br />

posat la tercera dosi es vaccini.<br />

—Com deia abans, els qui es va vacunar<br />

o va passar la covid-19 el mes de gener o<br />

febrer perden anticossos. Per tant, si van<br />

passar la infecció i no van rebre la tercera<br />

dosi, és important que se la posin ara.<br />

Així els augmentaran els anticossos i de<br />

retruc estaran més protegits. Poc o molt,<br />

això també servirà per a frenar la transmissió<br />

del virus. És un bon moment per<br />

a posar-se la tercera dosi, tothom hauria<br />

de vacunar-se del tot. I si fa sis mesos que<br />

s’ha passat la malaltia, sempre és millor<br />

rebre la vacuna que no pas reinfectar-se<br />

amb l’òmicron BA.5.<br />

—Què és millor, vaccinar-se ara o esperar<br />

que arribin els nous vaccins que<br />

preparen Pfizer i Moderna, basats en<br />

l’òmicron?<br />

—Hem tingut una petita sorpresa. Pensàvem<br />

que les vacunes basades en l’òmicron<br />

serien molt millors que no les que<br />

tenim ara, basades en la variant original. I<br />

no ha estat ben bé així. Els estudis clínics<br />

diuen que són una mica més efectives,<br />

però que la diferència no és gaire gran.<br />

Si li donem a algú la quarta vacuna de<br />

les originals, i a algú altre, la vacuna<br />

d’òmicron, el primer tindrà dues vegades<br />

més anticossos. És millor, però és<br />

una diferència petita. I tenint en compte<br />

això, crec que no val la pena d’esperar les<br />

vacunes noves. Sobretot pensant en la<br />

població més vulnerable, els més grans<br />

de vuitanta anys, que són qui pot tenir<br />

més complicacions. Reactivar la quarta<br />

dosi per a gent fràgil hauria de ser una<br />

prioritat. Ja ho podem fer, amb les vacunes<br />

que tenim.<br />

—Això vol dir que cada mig any ens<br />

haurem de tornar a vaccinar? Serà per<br />

sempre?<br />

—No, no és viable. No té sentit que ens<br />

vacunem cada sis mesos, sobretot la població<br />

general. Podríem provar de mantenir<br />

els nivells d’anticossos molt alts en<br />

tota la població amb aquesta vacunació<br />

cada sis mesos, però això forçaria que<br />

hi ha hi hagués més evolució viral. Les<br />

vacunes perdrien eficàcia. No és una bona<br />

estratègia. El virus continuaria circulant i<br />

seria un cercle viciós. Hauríem de pensar<br />

més a llarg termini. Cal fer molta més<br />

recerca per a trobar vacunes efectives<br />

contra tots els coronavirus, o que siguin<br />

capaces de generar una immunitat a les<br />

mucoses; és a dir, al nas o a la gola, que<br />

és on necessitem els anticossos per a<br />

protegir-nos contra la infecció.<br />

—Hi ha recerca en aquest sentit?<br />

—Sí, per descomptat. Hi ha moltes iniciatives<br />

que cerquen una vacuna pancoronavirus,<br />

que neutralitzi totes les variants.<br />

Hauria de funcionar en les que coneixem<br />

i en les futures. A més, s’investiga molt<br />

sobre vacunes que s’administrarien per<br />

via internasal, que farien que tinguéssim<br />

la resposta immune allà on és més necessària<br />

–a la porta d’entrada del virus: el<br />

sistema respiratori–, i no per tot el cos.<br />

—Hi ha gent que, dos anys després de<br />

l’arribada del coronavirus, encara no<br />

s’ha infectat. Podrien tenir la resposta<br />

a la cura?<br />

—Sí, de fet és un model que s’ha estudiat<br />

en més virus. Per exemple, en el VIH,<br />

l’estudi <strong>dels</strong> resistents a la infecció ens<br />

ha donat moltíssima informació sobre<br />

quins són els mecanismes protectors.<br />

En aquest cas, hi ha un gran estudi en<br />

marxa. És una col·laboració internacional<br />

molt important, que identifica<br />

gent que ha estat exposada al virus i<br />

no s’ha infectat. Miren de saber quins<br />

factors genètics determinen aquesta<br />

resistència a la infecció. Encara no hi<br />

ha dades, però quan les tinguem, podrem<br />

aconseguir una vacuna que generi<br />

mecanismes de protecció que facin que<br />

no ens infectem.<br />

—Per tant, parlem d’una qüestió d’ADN?<br />

També s’havia parlat que podrien ser els<br />

grups sanguinis?<br />

—El grup sanguini s’ha associat a la celeritat<br />

de la infecció. També sabem que<br />

hi ha defectes genètics que van associats<br />

a una malaltia més greu. Allò que no<br />

sabem són els factors genètics associats<br />

a la protecció. S’ha estudiat molt la gent<br />

que ha tingut una covid greu. Però fins<br />

ara no s’havien pogut estudiar els qui no<br />

s’han infectat mai.


25<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

JULIÀ BLANCO<br />

—Si algú fins ara no s’ha infectat, és<br />

immune?<br />

—No, que fins ara no t’hagis infectat de<br />

covid no vol dir que hi siguis immune. I<br />

menys amb aquesta evolució viral. Molta<br />

gent que no s’havia infectat durant les sis<br />

onades anteriors, malgrat haver tingut<br />

contacte estret amb un cas, sí que s’encomana<br />

de la BA.5. No tothom que no s’ha<br />

infectat ha estat per factors genètics. En<br />

molts casos és perquè la seva exposició al<br />

virus ha estat mínima. Per això, l’estudi<br />

dissenyat en l’àmbit internacional mira<br />

d’identificar persones que han estat exposades<br />

al virus –n’hi ha d’haver alguna<br />

prova– i no s’han infectat. En definitiva,<br />

en el fet d’infectar-se o no, també hi<br />

ha un factor viral. El virus no solament<br />

evoluciona per saltar-se els anticossos.<br />

També evoluciona per saltar-se uns altres<br />

mecanismes del sistema immunitari.<br />

És possible que la variant BA.5 infecti<br />

gent menys sensible al contagi amb la<br />

variant original.<br />

—Abans heu dit que sembla que els<br />

símptomes de la subvariant BA.5 duren<br />

més.<br />

—El sistema de salut francès ha publicat<br />

unes dades que ho diuen. Amb aquesta<br />

subvariant, hi ha bones notícies i dolentes.<br />

Una de les dolentes és aquesta: la<br />

simptomatologia és més llarga. A més,<br />

hi ha estudis que diuen que, en mo<strong>dels</strong><br />

animals, és una variant més patogènica<br />

que no la BA.2, que va ser la gran responsable<br />

de l’onada anterior. Per tant, hem<br />

de vigilar molt amb els més vulnerables,<br />

la gent gran i els immunodeprimits. Cal<br />

protegir-los, perquè si es confirmen<br />

aquests resultats, la mortalitat associada<br />

a aquesta onada podria ser més gran que<br />

no s’espera, sobretot entre aquesta gent.<br />

—Com es pot protegir, la gent vulnerable?<br />

—Bàsicament, amb sentit comú. Si tenim<br />

símptomes, hem de procurar protegir el<br />

nostre entorn. Cal que duem la màscara<br />

i ens fem proves d’antígens quan anem<br />

a veure els nostres avis. Tot i que cal ser<br />

conscients que una prova d’antígens negatiu<br />

avui, no vol dir que demà no pugui<br />

ser positiu. En cas de tenir símptomes, cal<br />

anar amb màscara i ventilar bé. És més, si<br />

podem, hauríem d’evitar d’anar a veure<br />

persones vulnerables, com els nostres<br />

avis. És millor esperar-nos a confirmar<br />

que som negatius. Cal protegir-los, perquè<br />

probablement molt <strong>dels</strong> nostres avis<br />

poden infectar-se amb BA.5 i no tenir una<br />

malaltia greu, però alguns poden tenir<br />

complicacions importants, sobretot els<br />

que tenen patologies prèvies.<br />

—I el sistema sanitari, què pot fer?<br />

—Cal reactivar les quatre dosis de vacunes<br />

per als més grans de vuitanta anys.<br />

No és la solució perfecta, evidentment.<br />

Però pot ajudar. També tenim bones<br />

notícies, la BA.5 encara sembla sensible<br />

a alguns <strong>dels</strong> fàrmacs que tenim contra<br />

la covid. Tant els antivirals com els<br />

anticossos monoclonals. No sembla més<br />

resistent als anticossos que administrem<br />

als immunodeprimits que no reaccionen<br />

a la vacuna. Això ens ha de permetre<br />

protegir-los.<br />

—Fins ara, quan hi havia una onada, es<br />

frenava amb més restriccions. Com s’ha<br />

de fer, ara?<br />

—No podem tornar a les restriccions.<br />

Seria poc útil i contraproduent. Com ho<br />

aturem? El virus circula, per tant, si som<br />

positius, procurem no anar a treballar.<br />

No hi haurà baixes per covid, tan sols si<br />

et trobes malament, però s’ha de provar<br />

de fer teletreball sempre que es pugui.<br />

I fora de la feina, quedem-nos a casa.<br />

Evitem qualsevol contacte. Sobretot,<br />

cal que protegim la gent gran. Fem-nos<br />

proves quan tinguem qualsevol dubte.<br />

Les persones més vulnerables haurien de<br />

continuar portant la màscara. En realitat,<br />

és fer servir el sentit comú. Amb les vacunes<br />

no podrem aturar aquesta setena<br />

onada. Però amb la quarta dosi podem<br />

protegir la gent vulnerable. Com més<br />

aviat s’activin aquestes quartes dosis del<br />

vaccí, millor.<br />

—Parlant de vaccins, aviat també s’espera<br />

que se n’aprovin de nous, com ara<br />

Amb les vacunes no podrem<br />

aturar aquesta setena<br />

onada. Però amb la quarta<br />

dosi podem protegir la gent<br />

vulnerable. Com més aviat<br />

s’activin aquestes quartes<br />

dosis del vaccí, millor<br />

el d’Hipra, fet a Catalunya.<br />

—Sí, hi ha més vacunes que són a punt<br />

d’aprovar-se i que mostren bons resultats.<br />

Tot i que no es basen en l’òmicron,<br />

sembla que funcionen una mica més bé.<br />

Quan s’aprovin –i esperem que sigui<br />

aviat, almenys en el cas d’Hipra–, seran<br />

un nou arsenal per a intentar de protegir<br />

la nostra gent gran. Però, de moment,<br />

aquestes persones fràgils s’haurien de<br />

poder començar a protegir amb les vacunes<br />

vigents.


26<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

ULRIKE GUÉROT<br />

“Rússia ha<br />

guanyat i cal<br />

una república<br />

europea”<br />

Entrevista a la politòloga alemanya, que defensa<br />

la creació d’una república europea que superi els<br />

estats · Creu que la guerra d’Ucraïna demostra que<br />

els interessos europeus i americans són diferents<br />

ALBERT SALAMÉ


27<br />

ULRIKE GUÉROT<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

VICENT PARTAL<br />

Ulrike Guérot és una politòloga alemanya,<br />

professora universitària,<br />

directora i fundadora de l’European<br />

Democracy Lab, institució<br />

on desenvolupa conceptes sobre<br />

el futur de la integració europea. Guérot<br />

apareix sovint en mitjans europeus amb<br />

opinions sempre contundents. Ara ha<br />

estat a Barcelona convidada per l’Institut<br />

Goethe.<br />

L’abril del 2013, Guérot va publicar amb<br />

Robert Menasse un manifest sobre la<br />

fundació d’una república europea en<br />

què defensaven la creació d’una Europa<br />

postnacional basada en la igualtat de tots<br />

els ciutadans més enllà de les fronteres<br />

estatals. En aquest disseny, defensen que<br />

les ciutats i les “regions històriques”<br />

com Catalunya haurien de guanyar pes<br />

i substituir els estats actuals perquè són<br />

més arrelades.<br />

Durant la pandèmia del coronavirus,<br />

Guérot va ser molt crítica amb les mesures<br />

que es van prendre i va avisar que<br />

el camp de debat es reduïa a còpia d’estigmatitzar<br />

els ciutadans que no estaven<br />

d’acord amb el govern. Això va suscitar<br />

fortes polèmiques a les xarxes socials,<br />

especialment quan va ser acusada de ser<br />

una provocadora i de fer servir mitges<br />

veritats en els debats públics.<br />

Amb motiu de la guerra d’Ucraïna, Guérot<br />

ha estat crítica amb l’ajut alemany<br />

a Ucraïna. Considera que l’OTAN és un<br />

obstacle per a la integració europea, creu<br />

que Rússia és un país difícil, però no pas<br />

un enemic, i per això ha explicat el sentiment<br />

rus de ser una nació amenaçada,<br />

cosa que també li ha causat problemes,<br />

fins i tot a la universitat on ensenya.<br />

—Sou una persona molt conflictivitzada<br />

davant l’opinió pública. Com us<br />

definiríeu?<br />

—Sóc una persona crítica amb el sistema.<br />

Per això vaig manifestar-me contra<br />

les mesures tan dràstiques que es van<br />

prendre durant el coronavirus i per això<br />

sóc favorable a la pau a Ucraïna. Però he<br />

de dir que al mateix temps puc treballar<br />

per a Soros. Sóc una persona complexa i<br />

això em dóna grans avantatges.<br />

—Quins?<br />

—Que parlo amb tothom, amb gent de<br />

posicions molt diferents, i sempre dic<br />

les mateixes coses als uns i als altres.<br />

Sobre Europa, per exemple. O sobre el<br />

meu intent d’entendre aquest temps<br />

complicat que ens ha tocat de viure. I dic<br />

les mateixes coses en privat que a la televisió,<br />

igual, de la mateixa manera. Una<br />

altra qüestió és si el jo de la televisió és<br />

el mateix que jo. Perquè caldria recordar<br />

allò que ens va ensenyar Hannah Arendt:<br />

quan regales les teues paraules al públic<br />

ja no pots controlar què en farà, el públic,<br />

de les teues paraules...<br />

—Parlem d’Europa?<br />

—Parlem d’Europa.<br />

—Vós direu...<br />

—Si entenem que la polarització destrueix<br />

la vida política i no volem acabar<br />

amb una gran confrontació entre els<br />

populistes i el sistema, i si no volem<br />

passar-nos el dia parlant de Brexit, Polexit,<br />

Italexit i tot els “exit”, és molt<br />

evident que ens cal repensar Europa. I<br />

cal que assumim que més Europa, però<br />

no pas aquesta Europa que tenim avui,<br />

pot ajudar a guarir aquesta divisió entre<br />

el sistema i el populisme. Un professor<br />

Caldria recordar allò que<br />

ens va ensenyar Hannah<br />

Arendt: quan regales les<br />

teues paraules al públic ja<br />

no pots controlar què en<br />

farà, el públic, de les teues<br />

paraules...


28<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ULRIKE GUÉROT<br />

polonès de seixanta anys un dia em va<br />

dir: “Us comprenc bé, vós no esteu a<br />

favor d’aquesta Unió Europea perquè<br />

és problemàtica i no funciona. I voleu<br />

una república europea que sigui la fusió<br />

<strong>dels</strong> espais jurídics i polítics en un estat<br />

europeu.” Exacte! Això vull jo.<br />

—Aquesta és, per tant, la vostra proposta:<br />

fer una república europea, no una<br />

unió d’estats com ara.<br />

—Aquí sóc jo. Tinc una utopia practicable.<br />

A la Unió Europea tenim un dret<br />

híbrid i diversos espais polítics que no es<br />

fusionen. I per tant tenim un problema<br />

estructural. Que ve de l’arrel, del concepte,<br />

del mateix concepte polític de la Unió<br />

Europea. Jo no dic que tingui les respostes<br />

de tot, però sé que els problemes estructurals<br />

reclamen respostes estructurals.<br />

—Una república europea seria una resposta<br />

estructural, això és cert.<br />

—I em sembla que ens permetria d’alleujar<br />

la tensió actual creada per la polarització.<br />

Perquè, per exemple, podríem discutir-nos<br />

tranquil·lament amb l’extrema<br />

dreta quan ells diuen que Europa ha de<br />

canviar i que aquesta Europa no funciona.<br />

D’acord. Doncs parlem-ne, perquè això<br />

és així. A més, el fet de parlar-ne ja crea<br />

un espai comú per a tots. La idea d’una<br />

república europea podria ser la chambre<br />

de la discussion <strong>dels</strong> europeus, que ens<br />

podria ajudar a superar aquesta polarització<br />

que ara veiem en tots els espais.<br />

—No és gens senzilla la proposta que<br />

feu.<br />

—Crec que va ser Rilke que va demanar:<br />

“I tu què tens contra la dificultat? Perquè<br />

les coses simples no funcionen.”<br />

—Som al 2022.<br />

—Sí. I tenim el coronavirus i aquesta<br />

guerra d’Ucraïna, una guerra proxy<br />

en què participen els americans però<br />

sense involucrar-se en les hostilitats.<br />

Europa es fa mal a ella mateixa aplicant<br />

constantment polítiques destructives<br />

contra la seua població. Aquesta guerra<br />

d’Ucraïna ens demostra que els interessos<br />

americans i els interessos europeus<br />

no són congruents, no són els mateixos.<br />

Si més no, això es pot dir amb certesa.<br />

Però, malgrat això, nosaltres ens aïllem<br />

La idea d’una república<br />

europea podria ser la<br />

‘chambre de la discussion’<br />

<strong>dels</strong> europeus<br />

ALBERT SALAMÉ


29<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ULRIKE GUÉROT<br />

de Rússia. I empenyem Rússia als braços<br />

de la Xina –mentre acceptem, per cert,<br />

que la Xina construeixi la línia ferroviària<br />

de Belgrad a Budapest. I acceptem<br />

que cal augmentar els pressuposts de<br />

defensa al 2% i que Suècia i Finlàndia<br />

entrin a l’OTAN. En definitiva, acceptem<br />

el domini americà. Però, ai!, resulta que la<br />

guerra econòmica que volíem fer contra<br />

Rússia ja ha fracassat. No hi ha inflació<br />

a Rússia, o no hi ha massa inflació i el<br />

ruble Déu n’hi do com és d’estable. De<br />

manera que si alguna volta vam tenir<br />

la sensació, la pretensió, que podíem<br />

assecar Rússia i ofegar-la, això ja s’ha<br />

acabat. Rússia ha guanyat. Ja ho entenc,<br />

que costa d’acceptar-ho, però crec que en<br />

tot cas cal analitzar si hem pres decisions<br />

equivocades i jo crec que sí. A Europa ara,<br />

n’hi ha prou de mirar la realitat, sí que<br />

tenim inflació, problemes energètics,<br />

tallarem el gas a l’hivern...<br />

—Però no es pot reduir un conflicte<br />

com el d’Ucraïna i les aspiracions <strong>dels</strong><br />

ucraïnesos a part del joc entre els Estats<br />

Units i Europa.<br />

—És clar. Òbviament, Putin és un agressor.<br />

No ho puc negar, això. És evident. Jo<br />

no nego els fets. Però això no evita que<br />

em pugui preguntar obertament per què<br />

Europa no és capaç de mirar pels seus<br />

interessos i es deixa arrossegar d’aquesta<br />

manera. Aquesta és la qüestió clau i jo<br />

espero que Europa es vagi despertant i<br />

pugui tornar a ser un projecte emancipador,<br />

com ho havia estat.<br />

—Quan ho havia estat?<br />

—Els projectes europeus del 1992 eren<br />

emancipadors. Un era la unió política,<br />

Maastricht, una unió més gran entre<br />

nosaltres. I l’altre era la creació d’una<br />

pau eurasiàtica, d’una associació que<br />

havia d’anar de Lisboa a Vladivostok.<br />

Però tots dos projectes han fracassat.<br />

Trenta anys després ho hem d’acceptar.<br />

Ara, ens hem de demanar si aquests dos<br />

projectes encara són els nostres projectes<br />

intel·lectualment, emocionalment, políticament,<br />

financerament, socialment,<br />

estratègicament. Si la resposta és que<br />

sí, hem de pensar si tenim encara cap<br />

opció. O si potser ja no hi ha res a fer<br />

davant Xinamèrica. Però fins i tot si fos<br />

el cas i ja no poguéssim impedir que la<br />

Xinamèrica es mengi els nostres ports i<br />

tot això sempre podríem tornar enrere,<br />

a pensar si aquells dos objectius del 1992<br />

es poden realitzar encara avui.<br />

—I com es fa això?<br />

—Oposant-se al transhumanisme, a<br />

aquesta idea que transitem d’humans a<br />

posthumans i a l’agenda digitalitzadora.<br />

Jo ho vull. Jo vull oposar-m’hi. També<br />

perquè així crec que defensaríem el continent<br />

europeu. No tan sols els territoris i<br />

les precioses ciutats, i l’àgora i la cultura<br />

grega i llatina i l’arquitectura i el renaixement<br />

i tot això que ha fet i és Europa.<br />

Una Europa que no és Amèrica –que<br />

comença, per entendre’ns, el 1776. I que<br />

tampoc no és l’Àfrica. Ni la Xina, és clar,<br />

que té una gran cultura, però és tota una<br />

altra cosa.<br />

—Com definiu l’essència d’aquesta Europa<br />

que dibuixeu?<br />

—Aquí a Europa tenim una cosa molt<br />

específica que, si l’hem de resumir en<br />

una paraula, jo en diria “república”. És<br />

el concepte que ens explica com la gent<br />

ha de viure junta, i pot viure junta, en<br />

un mateix projecte polític compartit.<br />

Això és Plató i Aristòtil i és Ciceró i Kant<br />

i Rousseau, és l’evolució de la nostra Europa.<br />

La pregunta ara és si volem salvar<br />

l’estructura mental d’Europa, d’aquesta<br />

res publica amb tot allò que ha implicat i<br />

implica, encara avui: economia i democràcia,<br />

àgora, liberté, égalité, fraternité,<br />

tot allò que fa la república europea i que<br />

a més és una joia del pensament intel·lectual<br />

mundial.<br />

—Imaginem-nos que sí, que ho volem<br />

salvar...<br />

—Doncs si ho volem fer hem de pensar<br />

primer de tot d’on partim, de quins teixits<br />

socials, físics o territorials hem de<br />

partir per a aconseguir-ho. Com l’hem de<br />

pensar. I la meua resposta és que Europa<br />

necessita una república europea.<br />

Jo espero que Europa es<br />

vagi despertant i pugui<br />

tornar a ser un projecte<br />

emancipador, com ho<br />

havia estat


30<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ULRIKE GUÉROT<br />

Moltes estructures<br />

que hem creat amb la<br />

Unió Europea ara cal<br />

desconstruir-les<br />

—Concretament per a què?<br />

—Fins als anys setanta, abans que s’imposés<br />

l’agenda neoliberal, les coses eren<br />

encara força clares, però ara es va destruint<br />

de manera accelerada aquella estructura<br />

europea de col·laboració entre<br />

allò que era públic i privat i es van diluint<br />

els elements que ens definien com a continent.<br />

El teixit industrial europeu se’l va<br />

menjant Amazon, això és visible a cada<br />

cantonada de cada ciutat. I els xinesos<br />

s’hi escolen amb la seua transformació<br />

de la vigilància sobre les societats. Jo dic<br />

que si volem pensar en un projecte europeu<br />

hem de pensar en aquests teixits<br />

bàsics, el teixit social, el teixit industrial,<br />

el teixit cultural... Fa poc a Torí em va<br />

passar que en una reunió amb industrials<br />

d’allà ens enteníem perfectament perquè<br />

aquesta és la mena de gent que necessita<br />

Europa, gent responsable i arrelada. Si<br />

només actues per ser gran –big data, big<br />

business, big american, big GAFA, big el que<br />

sigui–, això ja no és un model republicà,<br />

perquè és incontrolable a escala humana.<br />

—Com la penseu, doncs, aquesta república?<br />

—Jo penso en una república europea<br />

teixida a partir de la subsidiarietat, horitzontal,<br />

basada en les regions i en les<br />

identitats culturals històriques –la <strong>dels</strong><br />

catalans, per exemple– i desconstruïda.<br />

Hem de combinar l’origen, el fet local,<br />

amb un estat funcional europeu i emancipador.<br />

Per això moltes estructures que<br />

hem creat amb la Unió Europea ara cal<br />

desconstruir-les.<br />

—Per haver suscitat debats com aquest,<br />

hem rebut atacs forts a les xarxes socials.<br />

Com ho feu per resistir aquesta pressió?<br />

—No és fàcil quan tanta gent comença<br />

a mirar i a fer amalgames de qualsevol<br />

cosa que fas o que dius, des d’angles tan<br />

diferents. De moment em salva la creença<br />

que a mi no se’m poden emportar,<br />

que no poden convertir-me en allò que<br />

ALBERT SALAMÉ


31<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ULRIKE GUÉROT<br />

Tu pots entendre algú<br />

sense que això signifiqui<br />

justificar què fa<br />

diuen que sóc. Sóc una persona complexa.<br />

He treballat amb la CDU i amb l’SPD; i a<br />

l’European Council on Foreign Relations.<br />

Conec Javier Solana. I he treballat per a<br />

Soros? Doncs, sí, també!<br />

—Us heu queixat molt d’allò que anomeneu<br />

“la disminució de l’espai per a<br />

debatre”.<br />

—Això és evident i és un gran problema.<br />

—Respecte del coronavirus, heu tingut<br />

una posició molt crítica i això ha fet que<br />

alguns us consideressin negacionista...<br />

—Ho deia abans: hi sóc jo i “el fenomen<br />

Guérot”. Jo faig el que faig i parle amb<br />

tothom i confie en aquells que em coneixen.<br />

Però als mitjans es veu “el fenomen<br />

Guérot”, que el fan servir perquè així<br />

l’espai de la conversa pública es redueix.<br />

Si no pots combatre l’argument mata la<br />

persona, tan simple com això. Ens neguen<br />

la facultat de canviar d’opinió, ens<br />

neguen el dret de ser convençuts, és una<br />

cosa totalment irracional.<br />

—I qui en té la culpa?<br />

—Crec que és important d’analitzar què<br />

té de dolent internet i les bombolles que<br />

crea. I, evidentment, és important, molt<br />

important, de saber qui paga aquestes<br />

campanyes d’assetjament. Qui finança<br />

els atacs a les xarxes socials? Al final intenten<br />

de polaritzar, tant hi fa si parlem<br />

del coronavirus, d’Ucraïna, del canvi<br />

climàtic... Volen que es perdi la diferenciació,<br />

que es perdin les dades tangibles.<br />

—Opinar és sempre posar-se en perill,<br />

no?<br />

—Sí. Però tu pots entendre algú sense<br />

que això signifiqui justificar què fa. I jo<br />

m’alarmo quan veig com es nega això,<br />

de quina manera perdem les estructures<br />

mentals europees, les ordres de pensament<br />

europees. Observeu què passa. Si<br />

sobre algun tema concret penso, posem<br />

per cas, com l’extrema dreta, tindré por<br />

de parlar-ne, perquè no m’acusin de<br />

pensar com ells i m’organitzin una campanya<br />

dient que sóc d’extrema dreta. I el<br />

resultat quin és? Doncs que acabo callant<br />

i amb això reforço la gent que crec que<br />

ho fa malament, simplement perquè no<br />

goso dir què penso, perquè no m’encaixin<br />

en un lloc que no és el meu. És una<br />

intimidació permanent.<br />

—Tot va massa de pressa?<br />

—Sí. Hi ha la pressa. Vinga tot de pressa,<br />

els smartphones, els piulets de Twitter,<br />

vinga, tot ben ràpid. Però aturem-nos<br />

un segon: això ho necessitem de debò?<br />

Sí? Per a fer què? De debò ens cal l’Alexa<br />

per a omplir la nevera o podem obrir<br />

la porta i mirar què hi ha i què ens cal<br />

comprar? No paren de dir-nos que ens<br />

simplifiquen la vida, però no és clar que<br />

sigui així. Jo vull agafar un tren però no<br />

hi ha cap humà a l’estació. He d’anar a<br />

internet i clicar no sé a quin lloc per a<br />

trobar les instruccions que necessito. O<br />

he d’exposar el meu problema a un bot<br />

telefònic. I encara no ens n’adonem i li<br />

descrivim els nostres problemes a una<br />

màquina! Vinga intel·ligència artificial i<br />

tot això que al final no és sinó una deformació<br />

del nostre pensament i un estrès<br />

afegit a tothom.<br />

—Com ho atures això?<br />

—Podem llegir la literatura. I t’hi trobes,<br />

què sé jo, Sándor Márai descrivint-nos<br />

un Budapest <strong>dels</strong> anys 1920, 1930, quan<br />

la gent tenia un dia sencer per a discutir<br />

i pensar mentre seia al voltant del foc i<br />

parlava. O llegeixes sobre aquelles estacions<br />

de tren on un tren passava cada<br />

hora marcant una vida lenta i rítmica. I és<br />

un contrast per a pensar què passa amb<br />

aquesta agenda transhumanista. Potser<br />

no som prou conscients d’on som. Stefan<br />

Zweig ens explicava allò que la gent que<br />

és dins un període que encara no s’ha<br />

acabat no pot llegir-lo complet ni bé,<br />

precisament perquè és al mig...<br />

—Però vos intenteu llegir-lo, malgrat<br />

tot.<br />

—Ah!, sí. Ho intento, sí. Però el que veig<br />

és, per exemple, que els meus alumnes no<br />

saben quines monedes hi havia a Europa<br />

abans de l’euro. I en compte de llegir llibres<br />

llegeixen internet. El paper ha des-


32<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ULRIKE GUÉROT<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

aparegut –tinc ja alumnes mil·lennistes<br />

i aquesta generació té un problema amb<br />

els llibres. Però internet, per exemple,<br />

no té paginació. Allò tan racional d’obrir<br />

per l’índex i saber on hi ha cada cosa. Tot<br />

acaba originant un analfabetisme històric<br />

que sembla que fa que no importi res<br />

d’allò que va existir abans. I és fascinant<br />

de veure com canviem la realitat fent<br />

servir les paraules i com les paraules ens<br />

canvien les estructures de pensament.<br />

Aleshores veus que hi ha un monstre ben<br />

actiu que intenta que tots pensem igual,<br />

que limitem al màxim la nostra capacitat<br />

de debat. I que a l’altra banda hi ha gent<br />

embogida que creu en coses en què és<br />

impossible de creure. Nosaltres volem<br />

ser racionals i hem de deixar que tothom<br />

expressi allò que vol, però aleshores et<br />

trobes gent que nega Galileu i diu que<br />

la terra és plana. Bah, home, bah! Sigui<br />

com sigui, la qüestió interessant és com<br />

podem negociar en una democràcia la<br />

convivència de diversos sistemes de creences<br />

i que ningú no tingui un monopoli<br />

de les creences. I tu ets al mig de tot això<br />

i sents que aquesta tensió entre els dos<br />

extrems et podria matar.<br />

—Metafòricament...<br />

—O no. L’any passat vaig rebre seixanta<br />

amenaces de mort per correu. La democràcia<br />

necessita gent que sigui capaç de<br />

discutir, que sigui capaç de pensar, que<br />

sigui capaç de reconèixer el sentit comú. I<br />

la democràcia té problemes si viu angoixada.<br />

A voltes, per això, tinc la sensació<br />

que tornem al segle XV i al XVI. És com<br />

si Descartes no hagués existit. Torna a<br />

haver-hi moviments religiosos molt<br />

potents que erosionen la democràcia, i<br />

això ara ja no és una discussió abstracta.<br />

Mira què passa amb l’avortament als<br />

Estats Units.<br />

L’any passat vaig rebre<br />

seixanta amenaces de<br />

mort per correu. La<br />

democràcia necessita<br />

gent que sigui capaç de<br />

discutir, que sigui capaç<br />

de pensar, que sigui capaç<br />

de reconèixer el sentit<br />

comú. I la democràcia<br />

té problemes si viu<br />

angoixada


33<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

JAUME MORRON<br />

“Tal com anem, ens convertirem en<br />

colònia energètica de l’estat espanyol”<br />

Entrevista al gerent d’Eoliccat, associació d’empreses<br />

eòliques de Catalunya, molt crític amb la lentitud de la<br />

transició energètica<br />

Jaume Morron, en una imatge d’arxiu. JM


34<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

JAUME MORRON<br />

ANDREU BARNILS I MARC BELZUNCES<br />

Jaume Morron és fundador de dialEc<br />

- Comunicació per a la Sostenibilitat,<br />

empresa de comunicació<br />

que dóna suport als projectes<br />

d’energia renovable que<br />

s’impulsen a Catalunya, i s’encarrega<br />

de la gerència d’Eoliccat, patronal de<br />

les empreses eòliques catalanes. A final<br />

<strong>dels</strong> anys setanta, Morron va militar en<br />

el Comitè Antinuclear de Catalunya, i ara<br />

els lectors de Twitter el coneixen perquè<br />

és l’home del DOGC, l’home que segueix<br />

fil per randa tots els projectes de renovables<br />

que es publiquen al Diari Oficial de<br />

la Generalitat de Catalunya. I en treu una<br />

conclusió clara: Catalunya va molt lenta,<br />

però molt, en la transició energètica.<br />

VilaWeb entrevista un Morron crític per<br />

a parlar-ne.<br />

—Feu un seguiment minuciós DOGC. En<br />

quin punt som de projectes aprovats de<br />

renovables?<br />

—Anem molt malament, tot i<br />

que s’ha de reconèixer que pot<br />

haver-hi hagut un canvi de<br />

tendència, molt incipient, de<br />

mida lil·liputenca, que veurem<br />

si es consolida. Jo no tan sols<br />

miro el DOGC, sinó també els<br />

butlletins oficials de la resta<br />

de comunitats autònomes de<br />

l’estat espanyol. Els butlletins<br />

són el termòmetre, la mesura,<br />

de si es fa la transició energètica o no. És<br />

on apareixen les informacions públiques<br />

de projectes que hi surten, autoritzacions<br />

que es donen. Catalunya va molt lenta.<br />

Molt lenta.<br />

—Quin és l’últim projecte que heu vist<br />

publicat al DOGC?<br />

—S’ha posat a informació pública una<br />

petita instal·lació fotovoltaica a la Selva<br />

del Camp, de 2.925 megawatts. Aquesta<br />

central funcionarà 1.600 hores. És a dir,<br />

Lil·liput. Necessitem que es publiquin<br />

informacions públiques de projectes<br />

grans. Aquí parlem de substituir l’electricitat<br />

que ens aporten tres nuclears de<br />

1.000 megawatts cadascuna, 8.000 hores<br />

l’any. El 52% de l’electricitat. Necessitem<br />

posar a Catalunya, abans del 2030, més<br />

de 4.000 megawatts fotovoltaics, i més<br />

de 4.000 d’eòlics nous. I això no ho farem<br />

a còpia de petites instal·lacions. Que<br />

tenen tot el mèrit, i són necessàries, però<br />

no seran la columna vertebral del nostre<br />

sistema energètic.<br />

—Per què anem lents? Pels lobbies, que<br />

ho frenen? Per l’administració catalana,<br />

burocràtica? Pel centralisme espanyol?<br />

—Aquí hi ha una administració poc musculada,<br />

que no té la musculatura que ha<br />

de tenir per a fer aquesta allau necessària<br />

de nous projectes que han de venir, i que<br />

s’han de tramitar, autoritzar, instal·lar,<br />

posar en servei fins el 2030. I després hi<br />

Necessitem que es publiquin informacions<br />

públiques de projectes grans<br />

ha una absoluta falta de consciència en<br />

la societat catalana sobre el problema a<br />

què ens enfrontem. Tal com anem, ens<br />

convertirem en colònia energètica de<br />

l’estat espanyol. O ens trobarem sense<br />

llum. I tot això no serà de franc. Si no ens<br />

en sortim, això portarà a la desindustrialització<br />

de Catalunya.<br />

—Hi ha un projecte de gran parc a l’Aragó,<br />

que podria portar electricitat a Catalunya.<br />

Com ho veieu?<br />

—No em sembla bé. És clar que no. Perdem<br />

la gran oportunitat que significa<br />

desenvolupar les energies renovables<br />

al nostre jardí. Si desplegues energies<br />

renovables crees coneixement. Necessitem<br />

experts que dissenyin la instal·lació,<br />

els projectes, per a construir-los. I això<br />

són salaris bons i situats en el país rural,<br />

on tenim despoblació. Posar 4.000 megawatts<br />

en potencia eòlica (ara en tenim<br />

1.200) significa que molta gent jove pot<br />

dedicar-se a aquestes carreres necessàries<br />

per a poder operar instal·lacions eòliques<br />

i fotovoltaiques. A banda, hi ha els<br />

beneficis econòmics immediats de tenir<br />

aquestes instal·lacions quant a impostos<br />

que plouen sobre els municipis. Si es fa a<br />

l’Aragó, aquests diners aniran a l’Aragó.<br />

I les feines, igual. Hem de triar. Per una<br />

altra banda, si no fem els deures, no ens<br />

podem quedar a les fosques. I ens portaran<br />

l’electricitat de l’Aragó.<br />

—Tot això, com afecta<br />

el sector? Les empreses<br />

eòliques ara han de<br />

tancar? Han d’acomiadar<br />

gent? No contracten<br />

gent? Treballen fora de<br />

Catalunya?<br />

—Nosaltres hem estat<br />

sota un decret llei del<br />

tripartit, durant deu<br />

anys, que impedia de fer<br />

parcs eòlics a Catalunya.<br />

La indústria eòlica s’ha deslocalitzat. El<br />

decret llei que aprova el govern Torra el<br />

26 de novembre del 2019 el deroga, i ha<br />

tornat una mica l’esperança. La prova és<br />

que <strong>dels</strong> 14.440 megawatts en projectes,<br />

uns 6.660 eren eòlics. La indústria<br />

confia, o confiava, en el decret 16/2019.<br />

Però han passat gairebé tres anys i no<br />

s’ha autoritzat cap projecte, encara. Cap<br />

projecte eòlic autoritzat en tres anys. Sis<br />

han sortit a informació pública. Cinc més<br />

per part de l’estat espanyol, perquè hi ha<br />

promotors que diuen: “Si la Generalitat


35<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

JAUME MORRON<br />

La Generalitat sí que té<br />

competències per a fer la<br />

transició energètica. En té.<br />

No hi ha excusa per a dir<br />

“Madrid no m’ho deixa fer”<br />

no ho fa, vaig a Madrid.” Catalunya té<br />

competències per a aprovar parcs de 50<br />

megawatts. Més grans, Madrid.<br />

—La legislació l’ha definit Madrid. Quin<br />

marge de maniobra té la Generalitat?<br />

Intentem de fer una cosa amb les mans<br />

lligades a l’esquena? O la Generalitat<br />

realment pot fer la transició energètica<br />

independentment, sense limitacions pel<br />

marc legal espanyol?<br />

—La Generalitat sí que té competències<br />

per a fer la transició energètica. En té. No<br />

hi ha excusa per a dir “Madrid no m’ho<br />

deixa fer”. Madrid no deixa fer un munt<br />

de coses als catalans. Per exemple, la<br />

independència. No ens la deixa fer. Però<br />

als molins de vent, i a les plaques fotovoltaiques,<br />

per sota de 50 megawatts, no<br />

hi posa cap impediment. Al contrari. La<br />

Generalitat pot autoritzar projectes fins<br />

a 50 megawatts. I les empreses ho volen.<br />

Aquí ens ha vingut, estimulats pel decret<br />

llei aprovat pel president Torra, una de<br />

les millors empreses energètiques del<br />

món. Statkraft. I una empresa alemanya,<br />

ABO Wind. Però com que la Generalitat<br />

triga, va lenta, al final totes dues han<br />

anat a Madrid.<br />

—Quants funcionaris o treballadors té<br />

la Generalitat per a aprovar projectes?<br />

—Molt pocs. Per això parlava de l’administració<br />

poc musculada. Què han fet<br />

altres comunitats autònomes? Què ha fet<br />

l’estat? El ministeri ho ha subcontractat<br />

a una empresa pública que va a tota velocitat.<br />

Castella - la Manxa ha contractat<br />

40 persones noves. I Aragó, 23. I el govern<br />

actual em consta que ho fa, però les coses<br />

són molt lentes.<br />

—La consellera d’Acció Climàtica, Teresa<br />

Jordà, com la valoreu?<br />

—Amb un any no n’hi ha prou. Fer la<br />

valoració ara és injust. Ha de liderar.<br />

Posar-se al capdavant d’això i liderar. De<br />

fet, qui hauria de fer-ho és el president<br />

Aragonès. La màxima autoritat d’un<br />

país, que, en vista del repte més gran que<br />

té Catalunya, s’ha de posar davant. I ha<br />

d’explicar el país que farem. I per què.<br />

Sense por. La cancellera Merkel va dir als<br />

alemanys: acollirem 1,5 milions de sirians.<br />

Això és un líder. La transició energètica<br />

és a les mans del Molt Honorable<br />

President Pere Aragonès i de l’Honorable<br />

Consellera Teresa Jordà. <strong>Catalans</strong>, necessitem<br />

10.000 megawatts i ara en tenim<br />

1.300. Els necessitem, perquè si no serem<br />

dependents de l’energia espanyola o de la<br />

nuclear, o serem un pària a Europa. Hem<br />

de posar màquines, artefactes, al nostre<br />

jardí, que es diu Catalunya. I explicar el<br />

perquè a la televisió i a tot arreu.<br />

—És reversible l’anomenat NIMBY<br />

[moviments de protesta contra els parcs<br />

eòlics i altres a tot el país]?<br />

—Tu mires els ecologistes preocupats<br />

pels aspectes ambientals i socials –no<br />

tan sols ambientals–, com Greenpeace,<br />

Fons Mundial de la Conservació de la<br />

Natura, Ecologistes en Acció, i en general<br />

estan claríssimament a favor de les<br />

renovables. Hi ha gent en contra? Sí. A<br />

vegades no saps si la gent va en contra<br />

<strong>dels</strong> molins de vent o de la propietat <strong>dels</strong><br />

molins. Perquè Iberdrola, Enel, RWE són<br />

uns canalles, es veu. Però aquí es necessita<br />

tothom. Un parc eòlic de 50 megawatts<br />

val cinquanta milions d’euros.<br />

Això són molts diners. I hem de fer 4.000<br />

megawatts. Multiplica. Es necessitaran<br />

inversions en massa.<br />

—El projecte de llei de la Generalitat<br />

dóna prioritat a la propietat petita i local.<br />

—Si vol això, això no quadra amb els<br />

projectes d’informació pública. Només el<br />

6% són petits, de menys de 5 megawatts.<br />

Probablement, la meitat són de 50. Jo<br />

coincideixo molt més amb el discurs per<br />

les energies renovables, d’hidrogen i de<br />

la societat que tindrem que fa el director<br />

general d’Enel, que no pas amb el senyor<br />

Saladié (ex-diputat de la CUP). El<br />

senyor Saladié no m’aporta solucions. El<br />

director general d’Enel,sí. I no em prohibeix<br />

plaques fotovoltaiques al teulat.<br />

El senyor Saladié sembla que vulgui que<br />

només funcionin els petits productors. I<br />

necessitem tothom.<br />

—Quins són els millors llocs per a instal·lar<br />

parcs eòlics?<br />

—S’ha estudiat <strong>dels</strong> anys 1930 ençà.<br />

Es concentra al nord i al sud: terres de<br />

l’Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Anoia,<br />

la Segarra, Conca de Barberà i Alt Empordà.<br />

Aquí hi ha el recurs eòlic. També<br />

és veritat que la tecnologia va millorant.<br />

Abans a la Segarra no hi anàvem a fer<br />

projectes. Ara hi podem anar amb màquines<br />

més altes i pales més llargues.<br />

—Comenteu la frase “El bosc ha de ser<br />

negoci”.<br />

—L’única manera que el bosc no es cremi<br />

és que sigui negoci. I quan dius ha de ser<br />

negoci, algú ja deu pensar automàticament<br />

en un paio maligne, amb banyes i<br />

cua. El bosc ha estat negoci tota la vida,<br />

a Catalunya. I el bosc es pot utilitzar per


36<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

JAUME MORRON<br />

fer paper, bigues, podem substituir el<br />

formigó. I no necessàriament cremar.<br />

—Solució d’un conflicte clàssic: pagès<br />

contra ecologista.<br />

—Agrovoltaica. Plaques solars que permeten<br />

que l’herba de sota creixi. El bestiar<br />

menja herba en un camp de plaques.<br />

Una altra cosa és la casuística del pagès<br />

català. El propietari de les terres d’Alcarràs,<br />

la pel·lícula, és qui posa les plaques<br />

fotovoltaiques, i fot fora la família de pagesos<br />

que cultivava els préssecs. Aquí tenim<br />

un problema. Jo sé d’algun projecte a<br />

Catalunya, gran projecte de fotovoltaica,<br />

que arrasa unes vinyes. Però el propietari<br />

de l’extensió de vinya vol fer el projecte,<br />

és ell que vol fer el projecte. En canvi, el<br />

pagès, que treballa les vinyes... Què s’ha<br />

de fer? Doncs si això es fa, s’ha de buscar<br />

una solució per a aquestes persones, que<br />

potser es poden incorporar a la gestió de<br />

la planta fotovoltaica. En comptes de fer<br />

raïm, potser poden fer quilowatts. Ha<br />

d’haver-hi intervenció de l’administració<br />

forta. L’administració les ha de<br />

veure a venir, aquestes coses. I preparar<br />

aquest país, en el món rural, per a això.<br />

Els digestors de metà, un altre.<br />

—Digestors de metà? Què són?<br />

—Tots els residus que generen els porcs<br />

es poden convertir en metà. Es fa com<br />

una mena de digestió, en un dipòsit. I va<br />

emetent metà. Cada quilo de metà biològic<br />

substitueix un quilo de gas de Putin o<br />

d’Algèria. És evident, tot això. Treballem<br />

amb els recursos propis. Fem-ho de<br />

manera sostenible i guanyant diners.<br />

I fem-nos més resilients, més forts, i<br />

menys dependents. Doncs a Catalunya<br />

no en tenim, de digestors, pràcticament.<br />

Tres o quatre. A Holanda, milers.<br />

Doncs n’hi ha d’haver més. Holanda<br />

acaba d’aprovar un projecte per a reduir<br />

d’un 70% les emissions de nitrogenats a<br />

l’ambient. Ha posat en peu de guerra els<br />

grangers d’Holanda. El govern vol una<br />

aigua que es pugui utilitzar, netejada<br />

de purins. Anem a l’Anoia, la Garrotxa,<br />

Osona. Com tenim els aqüífers. Qui els<br />

ha embrutats? I som idiotes, i amb perdó.<br />

Una cosa que podríem convertir en font<br />

d’ingressos econòmics i prosperitat, en<br />

metà, la convertim en font de conflictes<br />

i problemes.<br />

—Els molins de vent són un perill per<br />

als ocells?<br />

—Els molins de vent maten ocells. És<br />

clar. Ara, aniquilen espècies, els molins<br />

de vent? La pregunta és aquesta. I la resposta<br />

és no. No aniquilen espècies, sinó<br />

que maten algun individu. Què hem de<br />

fer els homes? Protegir tots i cadascun<br />

<strong>dels</strong> individus, com fa la Generalitat ara?<br />

O protegir les espècies? Si la resposta és<br />

la segona, no ha d’haver-hi cap conflicte<br />

entre l’energia eòlica i la fauna salvatge.<br />

I s’ha de dir que els gats feréstecs maten<br />

molts més ocells que els molins de vent. I<br />

no. No parlo d’àligues cuabarrades. Però<br />

a la història de l’energia eòlica, tampoc<br />

no se n’ha matat mai cap. Una, a Castella<br />

- la Manxa. Algun voltor ha caigut<br />

quan els parcs eòlics són mal dissenyats.<br />

Els gratacels de vidre maten molts més<br />

ocells que no els molins de vent. Hem de<br />

buscar solucions.<br />

—Quines són les xifres generals de la<br />

transició energètica?<br />

—La llei de canvi climàtic diu que l’any<br />

2030 la meitat de l’electricitat sigui renovable,<br />

i que el 2050 ho sigui tota. Avui<br />

l’electricitat és el 25% de l’energia que<br />

utilitzem. El 2050 haurà de ser el 75%.<br />

Avui el gasoil (32%) és el primer vector<br />

energètic, cosa que no diu gaire d’una<br />

economia pretesament desenvolupada i<br />

moderna. La resta és gas fòssil que cremem,<br />

gasolina, querosè per a l’aviació i<br />

importacions d’electricitat (un 10% l’any<br />

passat). A Noruega, el 50% és electricitat,<br />

que fan bàsicament amb energies renovables,<br />

com la hidràulica. L’eòlica, el 2050,<br />

serà, segons la Generalitat, la primera<br />

energia de generació elèctrica. I som a les<br />

beceroles d’aquest repte. I sobta una mica<br />

que es faci tan a poc a poc. És la Generalitat<br />

que posa aquests objectius i alhora va tan<br />

lenta, com el DOGC demostra.<br />

—Voleu afegir res?<br />

—Que m’heu espremut com una llimona.<br />

Els gratacels de vidre maten<br />

molts més ocells que no<br />

els molins de vent. Hem de<br />

buscar solucions


37<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ENTREVISTA<br />

LLUÍS PUIG<br />

“Aguantaré fins al final i una mica<br />

més si puc”<br />

El conseller a l’exili assegura que no renunciarà a la<br />

delegació de vot ni al seu escó i creu que el parlament<br />

hauria de defensar tots els diputats de les ingerències<br />

judicials


38<br />

LLUÍS PUIG<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ODEI A.-ETXEARTE<br />

Lluís Puig està decidit a mantenir la<br />

seva delegació de vot i l’acta de diputat<br />

al Parlament de Catalunya. En<br />

aquesta entrevista, feta ahir per videoconferència,<br />

el conseller a l’exili<br />

es mostra satisfet i agraït de la defensa<br />

del seu vot que han fet els membres independentistes<br />

de la mesa, i interpreta<br />

aquest moviment dins un possible canvi<br />

de tendència dins l’independentisme.<br />

Creu que el parlament hauria de defensar<br />

tots els diputats de les ingerències<br />

judicials, també els drets i deures de<br />

Laura Borràs. Considera que el cas de<br />

la presidenta del parlament forma part<br />

d’una gran causa d’estat contra l’independentisme.<br />

—Creieu que els membres de la mesa fan<br />

tant com poden per garantir l’efectivitat<br />

del vostre vot?<br />

—Sí, n’estic absolutament convençut,<br />

perquè m’imagino que després del<br />

cas Juvillà, la CUP, ERC i Junts devien<br />

veure quina part de responsabilitat hi<br />

tenien, perquè no ho havien fet prou<br />

bé o perquè no havien avantposat uns<br />

drets a uns d’altres. No és que això<br />

sigui més important que el cas de Pau<br />

Juvillà, sinó que el cas Juvillà va ser<br />

un aprenentatge. I si van estar tantes<br />

hores parlant a la mesa entenc que va<br />

ser perquè van travar l’estratègia que<br />

ara duen endavant. En la votació, el<br />

plafó electrònic es va il·luminar amb<br />

133 vots i la presidenta en va comptar<br />

134. Caldria que la gent entengués que<br />

ha de prevaler la veu de la presidenta<br />

davant un element electrònic o mecànic<br />

que controla qui sigui. Estic més que<br />

content. Estic enormement agraït que<br />

aquestes tres forces polítiques facin<br />

aquesta feina. No per a mi, sinó per a<br />

qualsevol diputat del parlament –fos<br />

qui fos– a qui es vulnerés el dret de vot.<br />

En aquests anys d’exili, tots hem après molt<br />

el codi penal. Les lleis s’han d’interpretar i no<br />

és automàtic que allò que la mesa va fer sigui<br />

usurpació de funcions<br />

—En una entrevista del gener a VilaWeb,<br />

dèieu que si la defensa del vostre<br />

vot havia de dur més pèrdues que beneficis,<br />

no calia que hi anessin a perdre.<br />

Quina reflexió heu fet per a mantenir la<br />

delegació de vot?<br />

—Vaig dir això, efectivament. Pensava<br />

que no calia que algú prengués gaire mal<br />

per mi. Però també és veritat que aquestes<br />

últimes setmanes les coses van canviant.<br />

La Cambra de Comerç s’ha plantat<br />

davant una ingerència judicial increïble,<br />

hi ha hagut la manifestació de l’ICAB<br />

per a malrebre el jutge Marchena, i hi ha<br />

aquest clima d’entesa en coses concretes,<br />

que per primera vegada tenen tots tres<br />

partits. Per mi, hi ha un canvi de paradigma<br />

o un principi de canvi d’actuació.<br />

M’agradaria que això fos progressiu; un<br />

moviment uniformement accelerat, des<br />

d’aquests fets que passen fins al cinquè<br />

aniversari de l’1-O, que hauria de ser la<br />

continuïtat de tot. Evidentment, sap greu<br />

quan una persona és represaliada, però<br />

quan represalien una persona represalien<br />

tot el moviment. Les víctimes de<br />

represàlies no seran més importants que<br />

els qui cada setmana es presenten davant<br />

jutjats per haver fet un tall a l’autopista<br />

o haver-se manifestat a l’aeroport. Tot<br />

el moviment independentista ha de ser<br />

molt solidari: el que té representació<br />

parlamentària i el que no.<br />

—Els membres independentistes de la<br />

mesa assumeixen ara la responsabilitat<br />

de tasques administratives <strong>dels</strong> funcionaris<br />

del parlament que es neguen a ferles,<br />

i el lletrat major els va advertir que<br />

això podia ser un delicte d’usurpació de<br />

funcions, amb penes d’un any a tres anys<br />

de presó. Voleu dir que els representants<br />

polítics han d’estar disposats a assumir<br />

penes altes?<br />

—Abans d’aquest article de la usurpació<br />

de funcions del codi penal hi ha un altre<br />

article, i després, un altre. L’opinió del<br />

lletrat pot ser interessant de ser escoltada<br />

però no és vinculant ni és ell cap<br />

jutge. No entenc que sigui això el que fa<br />

la mesa. Si tothom criminalitza l’acció i<br />

diu que els acusaran d’això, posem oli a<br />

l’engranatge de la repressió. No ho dic<br />

ara per la pregunta, ho dic en general. En<br />

aquests anys d’exili, tots hem après molt<br />

el codi penal. Les lleis s’han d’interpretar<br />

i no és automàtic que allò que la mesa va<br />

fer sigui usurpació de funcions. S’ha de<br />

demostrar si n’hi ha, i jo crec que no. En<br />

poden sortir perjudicats o demandats?<br />

Em sembla que sí. Cs ja feia córrer per<br />

les xarxes socials el text de la denúncia.


39<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

LLUÍS PUIG<br />

Quines ganes de lluïment que tenen! Ja<br />

la devien tenir a punt abans de començar<br />

el ple. També demanen al jutge que<br />

investigui quants euros cobro per dietes.<br />

Mira que és fàcil. Em poden telefonar i<br />

preguntar-m’ho, i sabran que les meves<br />

dietes són zero euros des del dia u que<br />

vaig prendre l’acta de diputat. Els agrada<br />

abocar carnassa als voltors i les hienes,<br />

perquè l’engranatge repressiu no s’aturi.<br />

Són maneres de fer més indignes que el<br />

comportament <strong>dels</strong> micos.<br />

—Considereu que el fet que el TC hagi<br />

anul·lat la vostra delegació de vot<br />

aprovada el març del 2021 però no la<br />

de l’octubre, que és la que és vigent, la<br />

salva de l’anul·lació? O és afectada per la<br />

jurisprudència?<br />

—No sóc jurista, però no crec que salvi<br />

de res, perquè no hi ha res a salvar. És la<br />

ingerència d’uns tribunals en un parlament<br />

democràtic. La delegació de vot de<br />

l’octubre no és explícitament anul·lada<br />

perquè ningú no ho ha reclamat. El PSC<br />

va interposar el recurs d’empara a la<br />

primera delegació de vot i devia considerar<br />

que ja n’hi havia prou. Si no n’hi ha<br />

prou, faran ràpidament el següent. I com<br />

que ja hi ha jurisprudència, no trigaran<br />

tants mesos a resoldre-ho. La sentència<br />

<strong>dels</strong> vots de Comín i Puigdemont ha<br />

trigat més temps i la meva ha anat més<br />

ràpida perquè ja tenien l’anterior. Però<br />

fixeu-vos que no han anul·lat cap votació.<br />

Et prohibeixen de votar però no anul·len<br />

el que has votat fins ara, i en el meu cas<br />

passa igual. Com s’entén? Per mi és una<br />

irregularitat gran. Si des del març no<br />

puc votar, s’hauria d’anul·lar aquest vot<br />

de totes les votacions i modificar totes<br />

les actes. No sé si no ho fan per mandra,<br />

perquè els funcionaris no les hagin de<br />

modificar.<br />

—Fins quan creieu que serà sostenible<br />

mantenir la delegació de vot?<br />

—No en tinc ni idea. Són capaços de fer de<br />

tot. I si t’imagines una possibilitat dolenta,<br />

encara pot empitjorar. No sé fins quan<br />

podrà resistir la mesa del parlament. Naturalment,<br />

pressionaran per totes ban-<br />

No sé fins quan podrà resistir<br />

la mesa del parlament.<br />

Naturalment, pressionaran<br />

per totes bandes. I és quan<br />

més pressionin que hem<br />

de ser més forts, quan<br />

més capaços hem de<br />

ser d’enfrontar-nos-hi<br />

conjuntament<br />

des. I és quan més pressionin que hem de<br />

ser més forts, quan més capaços hem de<br />

ser d’enfrontar-nos-hi conjuntament.<br />

En circumstàncies normals, si hi hagués<br />

una malifeta hi hauria un jutge natural,<br />

una fase d’instrucció, un calendari... Però<br />

en el cas de l’independentisme, tot això<br />

no existeix. Fins i tot el TSJC demanava<br />

al TC que invalidés la llei del català. No<br />

sé per on sortiran, si seran més forts en<br />

contra meu o de la mesa.<br />

—En qualsevol cas, no us plantegeu de<br />

renunciar a la delegació de vot ni deixar<br />

l’escó?<br />

—No, no em plantejo de renunciar ni a<br />

la delegació de vot ni a l’acta de diputat.<br />

Aguantaré fins al final i una mica més si<br />

puc. Fins al final vol dir que si hi ha una<br />

sentència d’un tribunal, que no sé com<br />

m’haurà jutjat, que decideix que m’ha de<br />

retirar l’acta, segurament el parlament<br />

haurà d’executar-la encara que no sigui<br />

ferma. Però fins en aquell moment no<br />

penso deixar-la. Com més malestar causi<br />

la meva presencialitat –encara que no<br />

sigui present físicament– més aconseguiré<br />

el que volia. I no jo, sinó Junts i tots<br />

els partits que defensen la independència<br />

i lluiten contra la repressió.<br />

—A partir d’ara, el parlament ha de fer<br />

una confrontació contínua en tots els<br />

casos de diputats afectats per ingerències<br />

judicials?<br />

—Si t’agenolles una vegada, t’has agenollat<br />

per sempre més, ja no aixeques el<br />

cap. I hi ha diputats i diputades al parlament<br />

pendents de judicis. Hi ha la causa<br />

de Laura Borràs, la de Josep Maria Jové<br />

o Lluís Salvadó. Si anem tractant causa<br />

per causa, i sempre hem d’anar decidint<br />

si són bons o dolents aquests encausats,<br />

malament. És evident que això és una<br />

gran causa, una causa d’estat contra<br />

l’independentisme, i qualsevol tema els<br />

va bé per a sumar, i per a gestionar-lo de<br />

la manera que els interessi. El cas de Jové<br />

i Salvadó és del 20 de setembre de 2017 i<br />

són capaços d’anar-ho mantenint i gestionant...<br />

És una sola causa, amb vestits<br />

o disfresses diferents. Per això dic que


40<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

LLUÍS PUIG<br />

quan ataquen algú, hem d’entendre que<br />

ens ataquen a tots.<br />

—No creieu que Laura Borràs hagi de ser<br />

suspesa com a diputada en aplicació de<br />

l’article 25.4 del reglament quan li obrin<br />

judici oral, com defensen alguns partits?<br />

—Contractes de 15.000 euros se’n fan<br />

milers i centenars de milers cada any<br />

a totes les administracions públiques<br />

de Catalunya i de l’estat espanyol, a la<br />

mateixa empresa i durant el mateix any.<br />

Que aquests de Laura Borràs siguin tan<br />

dolents m’estranya molt. Per mi, hi ha<br />

unes ganes claríssimes de carregar-li una<br />

responsabilitat. Com més ha avançat el<br />

seu lideratge polític, la instrucció del seu<br />

cas ha anat augmentant. Només falta que<br />

li surtin banyetes, cua i faci ferum de sofre<br />

perquè sigui el dimoni personificat. Poso<br />

el cas de Laura Borràs en el de tots els represaliats<br />

i no vull que se li apliqui el 25.4.<br />

—Hi ha partits independentistes que<br />

vinculen el seu cas amb una presumpta<br />

corrupció i el diferencien <strong>dels</strong> casos<br />

estrictament lligats al procés.<br />

—Primer s’ha de demostrar que hi ha<br />

corrupció. Hi ha d’haver una sentència<br />

i un judici just i això no ha tingut<br />

lloc. Sembla que ja hagi estat jutjada i<br />

condemnada. M’amoïna la presumpció<br />

d’innocència. Estem lluitant contra uns<br />

tribunals –i en això sí que puc dir que<br />

nosaltres ho demostrem– que tenen<br />

una manera d’interpretar les lleis que<br />

no té res a veure amb la manera com<br />

s’interpreten les lleis europees. Tampoc<br />

no té res a veure com es trien els alts<br />

càrrecs judicials. Europa ha avisat moltes<br />

vegades que l’estat espanyol ha de ferho<br />

bé, de manera despolititzada i amb<br />

patrons europeus. La cúpula falla en el<br />

sistema judicial espanyol i qui porta la<br />

toga amb més penjolls continua essent<br />

el rei d’Espanya. No ens podem quedar<br />

enganxats interpretant les coses com si<br />

fóssim un país normal amb una judicatura<br />

i un sistema judicial normal.<br />

—Si ERC avalés la suspensió de Laura<br />

Borràs, Junts hauria de sortir del govern?<br />

—No sé quines repercussions hauria de<br />

tenir, però tristament alguna cosa passaria.<br />

No seria bo que no passés res ni que<br />

passés això que dieu. Són president de la<br />

mesa del congrés de Junts, i fem la feina<br />

d’organitzar les propostes d’esmenes<br />

i transaccions per a arribar al congrés<br />

de la setmana vinent amb les ponències<br />

molt democràtiques i treballades. Hi<br />

ha una nova executiva a Junts. Tothom<br />

l’esbudellava perquè deien que eren dos<br />

mons diferents i no podien funcionar bé,<br />

i treballen molt bé i sabent cap on es va.<br />

Si s’arriba a aquest supòsit, serà aquesta<br />

executiva ferma que hi ha ara la que decidirà<br />

cap a on s’ha d’anar.<br />

—Aquest canvi que veieu en l’independentisme<br />

podria ser el començament per<br />

a la culminació futura del procés? Perquè<br />

ERC, per exemple, manté l’estratègia<br />

del diàleg.<br />

—En aquest ple, escoltava el president<br />

Pere Aragonès amb molta fortalesa quan<br />

rebia els atacs de Cs i Vox. Ara hi ha una<br />

segona reunió entre la consellera de la<br />

Presidència i el ministre Bolaños. Però<br />

si s’acceleren aquestes reunions, potser<br />

és perquè van arribant al final del temps<br />

d’escenificar i de començar el diàleg amb<br />

el govern de Pedro Sánchez. És evident<br />

que ha estat una trampa fins ara i no<br />

ha tingut cap mena de repercussió en<br />

res. Ja ningú no es creu que les agendes<br />

siguin tan complicades de coincidir. És<br />

evident que el problema és què negociar<br />

i què posar sobre la taula. El PSOE ha<br />

estat collat per l’avenç de la dreta, com<br />

s’ha vist a Castella i Lleó i a Andalusia i<br />

va veient que arribarà un final en què no<br />

triomfarà en res. Per tant, l’any i mig que<br />

queda de legislatura a Madrid, dubto molt<br />

que pugui servir per a gran cosa més que<br />

el que s’ha fet fins ara. Sempre ens han<br />

mentit i han fet falses promeses. No han<br />

complert mai. Espero que aquest canvi de<br />

tendència que es comença a generar ens<br />

torni a acostar a una mobilització forta.<br />

La crisi sanitària ja no ho impedeix, la<br />

crisi econòmica empitjorarà. Arribar a<br />

final de mes cada vegada és més difícil<br />

per a més gent. Tot això només pot dur<br />

Europa ha avisat moltes<br />

vegades que l’estat<br />

espanyol ha de fer-ho bé,<br />

de manera despolititzada i<br />

amb patrons europeus. La<br />

cúpula falla en el sistema<br />

judicial espanyol i qui porta<br />

la toga amb més penjolls<br />

continua essent el rei<br />

d’Espanya


41<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

LLUÍS PUIG<br />

He pogut fer molta feina<br />

com a diputat des de<br />

Catalunya Nord físicament<br />

i tota l’altra feina l’he feta<br />

amb pantalles. És una<br />

feina molt enriquidora.<br />

Continues coneixent i<br />

connectant amb moltes<br />

persones que treballen<br />

arreu <strong>dels</strong> <strong>Països</strong> <strong>Catalans</strong><br />

a un augment de la conflictivitat laboral,<br />

sindical, ciutadana... I aquí som també el<br />

moviment independentista. Si volem la<br />

independència és perquè volem fer-ho<br />

millor i decidir com redistribuïm els<br />

recursos.<br />

—Tornant a la vostra feina com a diputat,<br />

creieu que el reglament del parlament<br />

s’hauria de reformar perquè poguéssiu<br />

participar sempre en els debats,<br />

no tan sols durant la pandèmia?<br />

—I tant. Al principi no es volia reformar<br />

perquè no fos cas que Puigdemont pogués<br />

ser investit, cosa que era una amenaça.<br />

Jo sóc menys amenaça, però és que no<br />

és per a mi, és per a qualsevol diputat i<br />

diputada del parlament. Hi ha diputats<br />

de la Vall d’Aran o de les Terres de l’Ebre<br />

que haurien de poder utilitzar les eines<br />

telemàtiques amb total normalitat, amb<br />

la seguretat que qui exerceix el vot és el<br />

diputat o diputada. He pogut participar en<br />

comissions en època de covid, però no el<br />

dia abans i l’endemà. És absurd. És evident<br />

que aquest reglament es troba desfasat. És<br />

un mètode de funcionament antic.<br />

—Fins ara us heu sentit lluny del parlament?<br />

—Les videoconferències van molt bé,<br />

trenquen la distància quilomètrica i<br />

geogràfica, però marquen una fredor.<br />

Per a poder exercir la meva feina com<br />

a diputat, viatjo molt i vaig molts dies a<br />

Catalunya Nord. He d’agrair a totes les<br />

persones, entitats, empreses i gremis,<br />

sobretot del món de la cultura, amb què<br />

m’he reunit, que hagin tingut la condescendència<br />

de venir fins a Perpinyà. A<br />

alguns els és millor anar a Perpinyà que<br />

fins a Barcelona, a fer reunions. Cal que la<br />

gent es tregui la frontera del cap. He pogut<br />

fer molta feina com a diputat des de<br />

Catalunya Nord físicament i tota l’altra<br />

feina l’he feta amb pantalles. És una feina<br />

molt enriquidora. Continues coneixent<br />

i connectant amb moltes persones que<br />

treballen arreu <strong>dels</strong> <strong>Països</strong> <strong>Catalans</strong>.<br />

Què n’espereu, de la resolució de les<br />

pre-judicials?<br />

—Fa molt de temps que esperem el 14<br />

de juliol! No és un informe vinculant al<br />

cent per cent però sí que indicarà com<br />

pot ser la resolució final. Sobre el meu<br />

cas, espero un semàfor verd perquè es<br />

digui que ja he estat jutjat i que Europa no<br />

m’extradirà. A la pràctica, en el meu dia<br />

a dia, la meva victòria seria aquesta: que<br />

diguin que Espanya continua sense tenir<br />

un jutge natural que li pertoqui al senyor<br />

Puig, que hi ha alts indicis que no li serà<br />

respectada la presumpció d’innocència, i<br />

que recomanen que no sigui mai extradit<br />

des de cap país democràtic europeu.<br />

—Pel fet de no ser eurodiputat, i no<br />

tenir immunitat, pot ser més difícil el<br />

vostre possible retorn al Principat? Us<br />

l’imagineu?<br />

—Només puc dir que quan sóc a Catalunya<br />

Nord sóc a Catalunya, sóc a casa.<br />

Tenir la casa uns quilòmetres més amunt<br />

o avall tampoc no és diferent. Estic disposat<br />

a resistir tant com calgui, mentre no<br />

variïn les circumstàncies que deia. No sé<br />

si els tres eurodiputats entraran o sortiran<br />

de la frontera espanyola, però no serà<br />

el meu cas, és evident. Ara la percepció<br />

de sentir-me en llibertat és molt gran,<br />

quan sóc a Bèlgica i a Catalunya Nord. I<br />

això m’alimenta molt.<br />

—L’advocat general del TJUE presentarà<br />

el seu informe setmana vinent.


42<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

REPORTATGE<br />

“No va ser prioritari fins que no els<br />

ho vam demostrar”: el Twitter en<br />

català fa deu anys<br />

Avui fa deu anys de la primera versió de Twitter en català, després d’una llarga<br />

reivindicació de la societat civil<br />

REDACCIÓ<br />

El 5 de juliol de 2012, pocs<br />

abans de mitjanit, el compte<br />

oficial de Twitter va fer de San<br />

Francisco estant una piulada<br />

en anglès que va tenir repercussions<br />

a milers de quilòmetres<br />

de Califòrnia. “Twitter<br />

és disponible en català i<br />

ucraïnès. Gràcies i дякую als<br />

nostres traductors”, deia el<br />

missatge. Era la culminació<br />

d’una llarga campanya ciutadana<br />

que havia fet possible<br />

allò que molts, segurament,<br />

avui dia veiem ben normal:<br />

que Twitter, una de les plataformes<br />

amb més influència<br />

i amb més usuaris d’internet,<br />

parli la nostra llengua.<br />

“Es pensaven que el català<br />

no servia per a internet”<br />

Si bé les primeres campanyes<br />

en suport de la llengua<br />

a Twitter es remunten a final<br />

de la dècada del 2000, el clam<br />

pel català no agafà força fins<br />

el 2010, quan un periodista<br />

especialitzat en tecnologia,<br />

Albert Cuesta, visità la seu de<br />

la companyia a San Francisco<br />

per explorar la possibilitat<br />

d’una versió en català. Aleshores<br />

la reivindicació era un<br />

objectiu llunyà <strong>dels</strong> defensors<br />

del català, com també era objecte<br />

d’escarn recurrent per<br />

l’espanyolisme més recalcitrant.<br />

“L’única vegada que he<br />

sortit al diari La Razón és quan<br />

van fer un article vantant-se<br />

que els catalans fèiem tweets<br />

en castellà. Creien que el català<br />

no servia per a internet, que<br />

ja es podia fer tot en castellà”,<br />

explica el periodista.<br />

El setembre del 2011, amb<br />

Cuesta al capdavant, milers<br />

d’internautes participaren<br />

en la piulada multitudinària<br />

#twitterencatala, que fou


43<br />

REPORTATGE<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

trending topic a l’estat espanyol.<br />

Tres dies més tard, el<br />

secretari de Comunicació de la<br />

Generalitat de Catalunya, Josep<br />

Martí, va enviar una carta<br />

en suport d’aquesta petició a<br />

Dick Costolo, executiu en cap<br />

de la companyia.<br />

Així i tot, el govern no s’hi<br />

va implicar més activament<br />

i deixà la tasca en mans de<br />

la societat civil. Carles Flamerich,<br />

que era director de<br />

Telecomunicacions i Societat<br />

de la Informació, va dir amb<br />

motiu de la campanya que la<br />

reivindicació de traduir Twitter<br />

al català, “òbviament”,<br />

rebria “la influència del govern”,<br />

però insistí que aquest<br />

objectiu solament seria possible<br />

amb la pressió de tots els<br />

usuaris que ho demanessin.<br />

El Barça, aliat clau<br />

En canvi, sí que exercí un<br />

paper crucial el FC Barcelona,<br />

que setmanes més<br />

tard s’afegí a la campanya<br />

tot demanant públicament<br />

a la companyia que habilités<br />

una versió en català. “Per a<br />

Twitter el català no va ser<br />

prioritari fins que no els ho<br />

vam demostrar”, diu Cuesta.<br />

I reconeix que el punt d’inflexió<br />

fou la implicació del<br />

FC Barcelona: “Tot va anar<br />

bastant rodat tan bon punt<br />

el Barça va demanar-ho.”<br />

En aquell moment, tal com<br />

explica, Twitter encara era en<br />

fase d’expansió, i la captació<br />

de grans clients potencials<br />

com ara el FC Barcelona era<br />

un <strong>dels</strong> pilars de la seva estratègia<br />

creixement. “Tinc<br />

la sensació que el Barça era<br />

una entitat que Twitter perseguia”,<br />

diu.<br />

Fins llavors –afegeix–, l’actitud<br />

de la companyia envers<br />

les reclamacions <strong>dels</strong> usuaris<br />

catalans havia estat d’una inoperància<br />

absoluta: a ell mateix,<br />

per exemple, originalment<br />

no el deixaren participar<br />

en la traducció comunitària al<br />

català perquè ja havia participat<br />

en la traducció al castellà.<br />

El febrer del 2011, de fet, Costolo<br />

va prometre a Cuesta en<br />

una piulada que el posaria en<br />

contacte amb un responsable<br />

de la companyia per coordinar-ne<br />

la traducció comunitària,<br />

però fins que el FC<br />

Barcelona no va entrar en escena,<br />

Twitter no es decidí. “El<br />

veritable desllorigador va ser<br />

el Barça”, insisteix. Aquesta,<br />

de fet, és una estratègia que<br />

el club ja ha seguit més vegades:<br />

el mes d’abril passat el FC<br />

Barcelona condicionà l’acord<br />

de patrocini amb Spotify al<br />

fet que habilités una versió<br />

en català, un requeriment a<br />

què la companyia sueca no va<br />

posar traves.<br />

Tan bon punt la pressió féu<br />

efecte i Twitter obrí l’accés al<br />

sistema de traducció, el procés<br />

s’accelerà notablement:<br />

en qüestió d’un mes i mig,<br />

explica, uns 5.000 voluntaris<br />

–<strong>dels</strong> quals 2.000 s’apuntaren<br />

en les primeres vint-iquatre<br />

hores, cosa que deixà<br />

bocabadats els executius de<br />

la plataforma– van enllestir<br />

una primera versió en català,<br />

que s’anà perfeccionant<br />

progressivament. Al juliol,<br />

Twitter considerà la traducció<br />

prou completa per a ser<br />

publicada i l’habilità en la<br />

versió web, quan feia poc que<br />

els ordinadors Apple també<br />

havien començat a incorporar<br />

la llengua d’ací al sistema<br />

operatiu. Però el català encara<br />

trigà anys a arribar a la versió<br />

mòbil de Twitter: fins el 2016.<br />

Avui dia, totes les versions de<br />

Twitter són disponibles en la<br />

llengua del país.<br />

Un llegat ambivalent<br />

Tot i la satisfacció per l’èxit de<br />

la campanya, Cuesta se’n mira<br />

el desè aniversari amb uns<br />

altres ulls. “No faria una altra<br />

campanya com aquella”,<br />

diu. “He arribat a la conclusió<br />

que a les grans plataformes<br />

només els mou una cosa: la<br />

butxaca.” Ara, explica, és més<br />

partidari de deixar de fer servir<br />

els serveis que menystenen<br />

la llengua. Un <strong>dels</strong> casos<br />

més sonats de portals que no<br />

respecten el català, recorda, és<br />

Trip Advisor, que no solament<br />

no és disponible en català,<br />

sinó que a més compta amb<br />

un equip d’administradors<br />

que es dediquen a esborrar<br />

les ressenyes escrites en la<br />

nostra llengua. “Vam interposar-hi<br />

una queixa, però no<br />

ha passat res”, lamenta Cuesta.<br />

I afegeix: “L’única cosa<br />

que entendrien és que abandonéssim<br />

la plataforma i ens<br />

passéssim tots a Booking”,<br />

una companyia rival que sí<br />

que té el català incorporat.<br />

Un altre factor que preocupa<br />

Cuesta és que molts usuaris<br />

catalanoparlants tenen<br />

el perfil configurat en castellà,<br />

i això fa que constin<br />

com a usuaris en castellà als<br />

registres de Twitter, per bé<br />

que piulin en català i tinguin<br />

l’aplicació configurada en català.<br />

“Molta gent no s’ha pres<br />

la molèstia de fer el canvi”,<br />

diu. “L’interès que hi ha pel<br />

català no es reflecteix en la<br />

realitat, i molts usuaris catalanoparlants<br />

no es compten<br />

com a tals.”<br />

Cuesta ho resumeix així: “La<br />

traducció al català ens ha posat<br />

al mapa, sí. Però crec que ens<br />

hi hauria pogut posar més.”<br />

Sigui com sigui, no dubta a<br />

reconèixer que els avenços<br />

d’aquesta darrera dècada pel<br />

que fa a la presència del català<br />

a les xarxes, si bé inconclusos,<br />

han estat notables. “Ara<br />

el català t’apareix automàticament<br />

com a llengua a la<br />

majoria de grans plataformes<br />

–diu–. Això fa uns quants<br />

anys no era així.”<br />

“La traducció al<br />

català ens ha posat<br />

al mapa, sí. Però<br />

crec que ens hi<br />

hauria pogut posar<br />

més.”


44<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

REPORTATGE<br />

Les propostes fonamentals del<br />

Consell Assessor per a recuperar la<br />

llengua a l’escola<br />

El document elaborat pel Consell Assessor Lingüístic és un bon punt de partença<br />

per a tornar a fer créixer el català a l’ensenyament<br />

JORDI BADIA I PUJOL<br />

Fa pocs dies el Consell Lingüístic<br />

Assessor va lliurar al conseller<br />

d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,<br />

les “Propostes<br />

per impulsar l’ús de la llengua<br />

catalana en els centres educatius”.<br />

El consell, constituït el<br />

mes de març, és presidit per<br />

la lingüista M. Carme Junyent<br />

i integrat per membres del<br />

món acadèmic (Teresa Cabré,<br />

Carla Benet, Joan Manuel del<br />

Pozo, Jaume Ametller, Marina<br />

Massaguer i Héctor Ruiz),<br />

del camp de la divulgació (Pol<br />

Gisé), de l’àmbit de llengua,<br />

interculturalitat i cohesió social<br />

(Immaculada Buñuel), del<br />

Consell Escolar de Catalunya<br />

(Jesús Viñas), del camp de<br />

les entitats (Marina Gay) i de<br />

l’àmbit de la docència (Conxita<br />

Gimeno, Olga Quesada, Alba<br />

Granell i Carla Benet).<br />

El text elaborat pel consell<br />

consta d’una introducció i de<br />

cinquanta propostes, agrupades<br />

en diversos blocs: “Idees<br />

generals”, “Professors i mestres”,<br />

“El Projecte Lingüístic”,<br />

“L’avaluació”, “Entorn,<br />

xarxes i plataformes” i “Acollida”.<br />

Tot seguit us presentem els<br />

elements d’aquesta llista de<br />

propostes que fan que sigui<br />

un document fonamental per<br />

a capgirar la situació lingüística<br />

de les escoles i instituts<br />

del Principat.<br />

Discriminació positiva<br />

En tot el document, hi plana<br />

la discriminació positiva en<br />

favor del català, cosa que<br />

ens allunya del parany del<br />

bilingüisme que ha dominat


45<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

REPORTATGE<br />

el discurs oficial d’ençà <strong>dels</strong><br />

anys vuitanta. Sí que hi surt<br />

una vegada (proposta 7) la<br />

referència a la plena competència<br />

<strong>dels</strong> alumnes en català<br />

i castellà al final de l’ESO,<br />

però a tot arreu s’insisteix<br />

en l’ús preferent del català<br />

(i de l’occità a l’Aran). N’és<br />

una prova la freqüència amb<br />

què apareixen els termes<br />

“català” o “llengua catalana”<br />

(31 vegades), “occità” o<br />

“llengua occitana” (13 vegades)<br />

i “castellà” o “llengua<br />

castellana” (3 vegades). El<br />

document, a més, diu explícitament<br />

que els centres han<br />

d’afavorir l’ús de les llengües<br />

minoritzades: “L’actuació<br />

<strong>dels</strong> centres educatius ha de<br />

tenir un caràcter compensatori<br />

pel que fa al coneixement<br />

i la possibilitat d’ús<br />

de la llengua catalana i de<br />

l’aranès” (proposta 2).<br />

Les cinquanta mesures per<br />

a reactivar el català a les escoles:<br />

sense C1 automàtic i<br />

proves als professors<br />

El mestre no tria la llengua<br />

S’hi manifesta clarament una<br />

intenció de reconduir el desgavell<br />

en què s’ha convertit<br />

la immersió en molts centres<br />

educatius, especialment de<br />

les àrees més poblades i amb<br />

més presència d’alumnes i<br />

professors castellanoparlants.<br />

En primer lloc, el text<br />

diu clarament que l’ús de les<br />

llengües no el decideix cada<br />

mestre: “La llengua emprada<br />

als centres no pot respondre a<br />

una tria personal” (proposta<br />

15); i deixa clar quina és la<br />

llengua preferent i per què:<br />

“Els docents han de fer ús<br />

de la llengua catalana com a<br />

mitjà per aconseguir que els<br />

alumnes tinguin les mateixes<br />

oportunitats” (proposta 16).<br />

En aquest paper del català<br />

com a element cohesionador,<br />

el document és clarament<br />

contrari a la segregació per<br />

raons de llengua: “El model<br />

educatiu català s’ha de caracteritzar<br />

pel compromís<br />

lingüístic i educatiu en la<br />

defensa de la cohesió social<br />

i el rebuig a la separació en<br />

centres o grups per raó de la<br />

llengua inicial” (proposta 6).<br />

Contra la deixadesa,<br />

avaluació contínua<br />

En segon lloc, el text inclou un<br />

seguit de mesures per a afermar<br />

un sistema d’avaluació<br />

<strong>dels</strong> projectes lingüístics. Són<br />

propostes que han de servir<br />

per a garantir que el català<br />

arriba com ha d’arribar a tots<br />

els alumnes. Si s’instaurés el<br />

sistema que proposa el Consell<br />

Lingüístic Assessor, no<br />

tornaria a passar que en els<br />

centres s’arracona l’ús del<br />

català per deixadesa. L’esquema<br />

parteix d’una comissió<br />

de seguiment i avaluació creada<br />

pel Departament d’Educació<br />

(proposta 29) que té en<br />

compte els resultats de proves<br />

objectives <strong>dels</strong> alumnes a<br />

primària i a secundària (proposta<br />

30) i que, per a millorar<br />

aquests resultats, compromet<br />

els centres a fer canvis<br />

en els projectes lingüístics<br />

quan sigui convenient (propostes<br />

32, 33, 34 i 35). La clau<br />

de l’engranatge és la feina de<br />

la comissió de seguiment i del<br />

cos d’inspectors, que fins ara,<br />

en general, han defugit aquest<br />

paper (proposta 31).<br />

Si s’instaurés el sistema que proposa el<br />

Consell Lingüístic Assessor, no tornaria a<br />

passar que en els centres s’arracona l’ús<br />

del català per deixadesa<br />

Carme Junyent: “Hem de ser<br />

més llestos que ells”<br />

Mestres lingüísticament<br />

competents<br />

El text es fa ressò d’un clam<br />

cada vegada més estès: cal<br />

que els mestres siguin competents<br />

en l’ús de la llengua.<br />

I això vol dir, per començar,<br />

revisar-ne la formació inicial:<br />

“Es revisarà la formació<br />

inicial, en relació amb la<br />

competència i l’ús de la llengua<br />

catalana i la valoració de<br />

la diversitat lingüística, de<br />

tot el personal que intervé<br />

en el procés educatiu formal<br />

i no formal” (proposta 17);<br />

l’exigència abans d’incorporar-se<br />

a la docència: “El<br />

Departament d’Educació ha<br />

d’incorporar l’avaluació de<br />

la competència lingüística<br />

(oral i escrita) <strong>dels</strong> docents<br />

en el procediment d’incorporació<br />

al sistema educatiu”<br />

(proposta <strong>18</strong>); i la formació<br />

per als qui ja l’exerceixen:


46<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

REPORTATGE<br />

“El Departament d’Educació<br />

ha d’implementar plans<br />

per millorar la competència<br />

i la formació lingüístiques<br />

<strong>dels</strong> docents”. En un entorn<br />

plurilingüe i de conflicte lingüístic,<br />

és normal que també<br />

hi hagi preocupació per la<br />

competència sociolingüística<br />

<strong>dels</strong> professors (proposta<br />

20).<br />

El C1 no es regala<br />

També hi ha propostes destinades<br />

a enfortir l’avaluació<br />

lingüística <strong>dels</strong> alumnes.<br />

Una ja l’hem esmentada a<br />

propòsit de l’avaluació general.<br />

És la proposta 30, que<br />

diu: “L’avaluació haurà de<br />

tenir en compte l’anàlisi de<br />

les proves diagnòstiques de<br />

4t de primària i 2n d’ESO;<br />

les proves de competències<br />

bàsiques de 6è de primària<br />

i 4t d’ESO, i els diversos<br />

indicadors d’usos per tal<br />

d’assegurar que els alumnes<br />

acaben les etapes de primària<br />

i secundària amb un ple<br />

domini oral i escrit de les<br />

llengües catalana i castellana<br />

(i occitana, en el cas<br />

de l’Aran).” Però es destaca<br />

també la 36, que si s’apliqués<br />

posaria fi a l’automatisme<br />

actual que serveix perquè als<br />

alumnes que aproven l’ESO<br />

obtinguin, de regal i sense<br />

cap prova afegida, el títol<br />

del nivell C1 de català. Diu<br />

així: “Al curs darrer de l’ESO,<br />

els centres educatius oferiran<br />

la possibilitat d’obtenir,<br />

mitjançant una prova específica,<br />

un certificat oficial<br />

que acrediti la competència<br />

lingüística en català (o de<br />

l’occità, en el cas de l’Aran)<br />

d’acord amb els nivells del<br />

MECR.”<br />

Alumnes nouvinguts,<br />

acollits en català<br />

El text diu del dret i del revés<br />

que l’acollida <strong>dels</strong> alumnes<br />

nouvinguts s’ha de fer en català.<br />

Ho especifica ja en les<br />

idees generals: “Es planificaran<br />

mesures organitzatives<br />

i pedagògiques necessàries<br />

per afavorir l’aprenentatge<br />

del català per part <strong>dels</strong> alumnes<br />

nouvinguts, i per atendre<br />

i preveure’n l’atenció personalitzada”<br />

(proposta 9). I,<br />

d’una manera més explícita,<br />

en el darrer apartat –titulat<br />

“Acollida”–: “El PLC [Projecte<br />

Lingüístic de Centre] ha<br />

de recollir i assegurar l’aprenentatge<br />

i ús de la llengua<br />

catalana per als alumnes<br />

nouvinguts” (proposta 47).<br />

Prèviament, ha deixat clar<br />

que en aquesta tasca, s’hi<br />

havia de comprometre tot el<br />

claustre: “L’aprenentatge i<br />

ús de la llengua catalana és<br />

una tasca que ha d’implicar<br />

a tots els mestres i professors<br />

<strong>dels</strong> centres” (proposta<br />

45); una proposta que s’entén<br />

que té un abast general, però<br />

amb èmfasi en els nouvinguts.<br />

Sens dubte, és un principi –i<br />

un recordatori– bàsic, que<br />

ha estat massa oblidat. Si es<br />

recupera aquest compromís,<br />

la tendència pot fer un tomb.<br />

És imprescindible encara més<br />

avui, perquè un bon gruix de<br />

la “nova” immigració és castellanoparlant.<br />

Una llengua de referència,<br />

tots els colors de la<br />

diversitat<br />

El text és especialment sensible<br />

a remarcar la necessitat<br />

de respectar la diversitat<br />

lingüística <strong>dels</strong> nouvinguts.<br />

L’objectiu és guanyar parlants<br />

tot aprofitant la riquesa<br />

d’aquesta diversitat: “Els<br />

centres afavoriran el reconeixement<br />

de les llengües<br />

d’origen <strong>dels</strong> alumnes i les<br />

seves competències plurilingües<br />

per facilitar l’acolliment<br />

d’aquest alumnat al nostre<br />

sistema educatiu, i potenciar,<br />

alhora, el sentiment de pertinença<br />

a la nostra societat i<br />

l’aprenentatge de la llengua<br />

catalana (i de l’aranès, en el<br />

cas de l’Aran)” (proposta 8).<br />

En el darrer apartat, dedica<br />

tres propostes més a aquesta<br />

qüestió. Diu que el reconeixement<br />

de les llengües no oficials<br />

ha de servir de punt de<br />

partida per a aprendre el català<br />

(proposta 46); que aquesta<br />

riquesa s’ha d’aprofitar per<br />

establir ponts entre les llengües<br />

<strong>dels</strong> alumnes i l’aprenentatge<br />

del català (proposta<br />

48) i que els professors han de<br />

rebre formació sobre aquestes<br />

llengües (proposta 49).<br />

La llista de propostes no deixa<br />

de banda tampoc la llengua<br />

de signes catalana: “Als<br />

centres acollidors d’alumnat<br />

amb sordeses severes i<br />

de centres PAL (agrupament<br />

El text diu del dret i del revés que l’acollida<br />

<strong>dels</strong> alumnes nouvinguts s’ha de fer en<br />

català


47<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

REPORTATGE<br />

d’alumnes amb sordesa en<br />

centres ordinaris), una de les<br />

llengües d’aprenentatge per a<br />

tot l’alumnat hauria de ser la<br />

llengua de signes catalana”<br />

(proposta 50).<br />

El català: llengua viva, al<br />

centre i a fora<br />

Els membres del Consell Lingüístic<br />

Assessor saben que<br />

l’ús de la llengua de nens i<br />

joves no s’acaba a l’escola,<br />

sinó que té molta importància<br />

el temps de lleure. Dins<br />

els centres, proposen de parar<br />

atenció a l’ús real de la<br />

llengua: “S’impulsaran els<br />

aspectes més dinàmics de la<br />

comunicació i de l’ús social<br />

quotidians de la llengua catalana<br />

(i de l’aranès a l’Aran)<br />

en tots els àmbits escolars i<br />

de l’entorn, perquè les llengües<br />

només tenen sentit si<br />

es fan servir” (proposta 10).<br />

S’atreveixen fins i tot a proposar<br />

mesures per a estimular<br />

aquest ús “dinàmic”, com<br />

ara activitats conjuntes amb<br />

professionals de les xarxes<br />

socials (propostes 38 i 40),<br />

difusió a les xarxes socials<br />

d’activitats en català o occità<br />

(proposta 39), concursos interescolars<br />

de produccions a<br />

internet (proposta 41)... I tot<br />

plegat, d’una manera planificada<br />

i organitzada, seguint<br />

el model <strong>dels</strong> plans educatius<br />

d’entorn per a promoure l’ús<br />

del català i de l’occità (proposta<br />

37).<br />

De Salses a Guardamar<br />

Els redactors de les propostes<br />

fan una referència implícita<br />

als <strong>Països</strong> <strong>Catalans</strong>,<br />

tot proposant de mantenir<br />

vincles amb centres educatius<br />

del país fora del Principat:<br />

“S’impulsaran les relacions<br />

amb centres educatius<br />

d’altres territoris de llengua<br />

catalana per afavorir-ne el<br />

reconeixement mutu i enfortir<br />

l’àmbit lingüístic comú”<br />

(proposta 14)<br />

Més material de suport<br />

Una dificultat grossa amb què<br />

es troben molts docents és<br />

la manca de material de suport<br />

en català. A internet hi<br />

ha una gran quantitat de vídeos<br />

educatius, per exemple,<br />

però n’hi ha pocs en català,<br />

de manera que molt sovint<br />

els professors aprofiten els<br />

que hi ha en castellà. Això fa<br />

que es vagi reduint el temps<br />

efectiu en què el català és<br />

llengua vehicular de debò.<br />

En aquest àmbit, es proposen<br />

dues mesures per millorar la<br />

situació. Per una banda, un<br />

augment –poc definit– de<br />

l’oferta: “S’incrementarà<br />

l’oferta de materials audiovisuals<br />

en català (i en occità)<br />

susceptibles de ser utilitzats<br />

com a suport a la docència”<br />

(proposta 43). I, per una altra,<br />

una coordinació efectiva<br />

amb la Corporació Catalana<br />

de Mitjans Audiovisuals per<br />

aprofitar esforços: “Es crearà<br />

un òrgan de coordinació entre<br />

el Departament d’Educació,<br />

Política Lingüística i la CCMA<br />

per apropar els continguts de<br />

la CCMA a les aules, i promoure<br />

l’ús de la llengua catalana”<br />

(proposta 44).<br />

De segur que hi ha aspectes a<br />

millorar, però aquest document<br />

del Consell Lingüístic<br />

Aquest document del Consell Lingüístic<br />

Assessor és un magnífic punt de<br />

partença per a capgirar la tendència que<br />

s’ha instaurat ja fa anys en els centres<br />

educatius, on la presència del català és<br />

cada vegada més reduïda<br />

Assessor és un magnífic punt<br />

de partença per a capgirar la<br />

tendència que s’ha instaurat<br />

ja fa anys en els centres<br />

educatius, on la presència del<br />

català és cada vegada més reduïda.<br />

Aquest és, potser, el<br />

document que s’havia d’haver<br />

aprovat i aplicat quan es<br />

va estrenar el sistema d’immersió<br />

lingüística a l’ensenyament,<br />

fa quaranta anys.<br />

Ara cal actuar amb urgència.<br />

Anem tard, però encara s’hi<br />

és a temps.<br />

A la presentació del document,<br />

els autors fan una reflexió<br />

que va al moll de l’os:<br />

“Redreçar aquesta situació<br />

requereix mesures decidides<br />

que impliquin tota la comunitat<br />

educativa i el compromís<br />

del Departament d’Educació<br />

d’acompanyar els centres en<br />

la seva implementació i, sobretot,<br />

de fer-les complir.”<br />

El consell ha fet la seva feina.<br />

Si les mesures es desen en un<br />

calaix o es fan complir depèn<br />

del govern.


48<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

Barrientos, la humiliació inesperada<br />

del virrei de Marchena<br />

Aquell dia no es podia imaginar que acabaria essent apartat pel seu tribunal del judici<br />

contra el president a qui en aquell moment desdenyava<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

La cara que feia Maria Eugènia<br />

Gay era un poema, i s’anava<br />

desencaixant a mesura que<br />

parlava Roger Torrent. Era<br />

l’acte més solemne de l’any al<br />

Col·legi d’Advocats de Barcelona,<br />

el 23 de febrer de 20<strong>18</strong>, en<br />

la festivitat de Sant Ramon de<br />

Penyafort, patró <strong>dels</strong> juristes.<br />

El president del parlament,<br />

dempeus i amb un llaç groc visible,<br />

feia un discurs molt dur<br />

contra la repressió que patien<br />

els presos polítics i els exiliats:<br />

“Cal denunciar l’existència<br />

de presos polítics, acusats de<br />

rebel·lió i sedició per delictes<br />

inexistents.” Jesús María Barrientos,<br />

president del TSJC i<br />

una de les autoritats presents<br />

a la sala, és el primer que s’alça<br />

i deixa plantat el president del<br />

Parlament de Catalunya. El<br />

segueixen el fiscal general de<br />

Catalunya, Francisco Bañeres;<br />

la fiscal de Barcelona, Concha<br />

Talón, i l’ex-degà i ex-magistrat<br />

del TC, Eugeni Gay, entre<br />

més gent. Quan la degana veu<br />

que Barrientos s’alça, es tomba<br />

de seguida cap a Torrent, li<br />

posa la mà a braç i li deixa anar:<br />

“Si us plau, president, no era la<br />

idea, no era la idea. L’ha feta<br />

bona. Moltes gràcies. No ho<br />

podies fer, això.”<br />

Barrientos potser es podia<br />

imaginar, aquell dia de febrer<br />

del 20<strong>18</strong>, que un dia o altre li<br />

tocaria de jutjar Torrent, que<br />

era una qüestió de temps, perquè<br />

aquella era la seva missió:<br />

fer de flagell judicial a Catalunya<br />

contra els alts càrrecs<br />

de l’independentisme de la<br />

presidència del TSJC estant.<br />

En aquell moment ja duia<br />

penjada la medalla d’haver


49<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

Jesús María<br />

Barrientos (Lleó,<br />

1958) és una de les<br />

personificacions<br />

de la gran operació<br />

contra el procés<br />

independentista<br />

que es va ordir en<br />

moltes instàncies<br />

de l’estat espanyol<br />

a partir del 2015<br />

condemnat per desobediència<br />

el president Artur Mas, la<br />

vice-presidenta Joana Ortega<br />

i la consellera Irene Rigau<br />

pel 9-N, just un any abans<br />

d’aquell acte al Col·legi d’Advocats.<br />

Però potser no es podia<br />

imaginar que acabaria essent<br />

apartat pel seu tribunal del<br />

judici contra el president a<br />

qui en aquell moment desdenyava.<br />

Això va passar divendres:<br />

el TSJC va acceptar<br />

la recusació presentada per<br />

l’ex-vice-president Josep<br />

Costa contra Barrientos per<br />

manca d’imparcialitat en el<br />

judici que havia de començar<br />

el 12 de juliol contra ell, contra<br />

el president Torrent i els<br />

ex-membres de la mesa Adriana<br />

Delgado i Eusebi Campdepadrós<br />

i que s’ha acabat<br />

suspenent.<br />

Una peça clau de la gran<br />

operació del 2015<br />

Jesús María Barrientos (Lleó,<br />

1958) és una de les personificacions<br />

de la gran operació<br />

contra el procés independentista<br />

que es va ordir en moltes<br />

instàncies de l’estat espanyol<br />

a partir del 2015, després de<br />

la humiliació del 9-N i de<br />

l’embranzida del 27-S. Es va<br />

llicenciar en dret per la Universitat<br />

Autònoma de Madrid<br />

l’any 1981. Però ha passat<br />

molts anys a Catalunya, on<br />

primer va ser jutge de primera<br />

instància a Barcelona i el<br />

1988 fou ascendit a magistrat i<br />

destinat a l’Audiència. Durant<br />

força anys va fer classes a la<br />

Universitat Pompeu Fabra i<br />

a la UB, i va ser professor al<br />

Centre d’Estudis i Formació<br />

Especialitzada de la Generalitat<br />

de Catalunya. Tot i els<br />

anys que fa que viu i treballa<br />

a Catalunya fa servir poc el<br />

català. En una compareixença<br />

de fa poc al parlament, els diputats<br />

li retreien el puc ús del<br />

català a la justícia, i ell els va<br />

respondre que sí, que era cert<br />

que es feia servir poc, però<br />

que tampoc no hi havia tantes<br />

queixes. I els ho va dir en<br />

castellà, perquè deia que així<br />

s’explicava millor.<br />

A començament del 2016,<br />

doncs, en un context en què<br />

el PP va aprofitar la seva majoria<br />

absoluta per endurir el<br />

codi penal, per dotar de noves<br />

atribucions punitives al Tribunal<br />

Constitucional espanyol<br />

i quan, en la foscor de la<br />

claveguera, es desencadenava<br />

l’Operació Catalunya, el Consell<br />

General del Poder Judicial<br />

espanyol també va preparar el<br />

terreny per una repressió molt<br />

planificada, en què el TSJC i<br />

Jesús María Barrientos tam-<br />

bé havien de jugar un paper<br />

important.<br />

Per això, arribat el moment,<br />

poc després de la victòria<br />

independentista del 27-S i<br />

amb un causa general d’investigació<br />

prospectiva contra<br />

l’independentisme en marxa,<br />

ordenada pel fiscal de l’Audiència<br />

espanyola d’aleshores<br />

Javier Zaragoza, Miguel Ángel<br />

Gimeno va ser apartat del<br />

càrrec de president del TSJC i<br />

l’òrgan de govern <strong>dels</strong> jutges,<br />

presidit per Carlos Lesmes,<br />

hi va posar Barrientos. Va assumir<br />

la presidència el 2016,<br />

just dues setmanes després<br />

de la investidura de Carles<br />

Puigdemont com a president<br />

de la Generalitat. En aquell<br />

moment ja tenia a l’horitzó un<br />

primer gran objectiu: el judici<br />

del 9-N.<br />

Era un <strong>dels</strong> seus, amb un perfil<br />

que prometia fer de fre a<br />

les pretensions de la majoria<br />

política al parlament. Hi havia<br />

tanta satisfacció a Madrid<br />

amb aquest nomenament<br />

que el ministre d’Interior<br />

espanyol d’aleshores, Jorge<br />

Fernández Díaz, el va voler<br />

condecorar amb una medalla<br />

al mèrit policíac, però Barrientos<br />

la va rebutjar perquè<br />

mancaven pocs mesos per al


50<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

És un cas força insòlit, que el president del<br />

tribunal i del TSJC sigui apartat per aquest<br />

mateix tribunal per una recusació. Ell no se<br />

n’ha apartat; l’han apartat<br />

judici contra el 9-N que ell<br />

havia de presidir i hauria estat<br />

massa escandalós.<br />

I sempre, tant amb aquell<br />

judici, com amb els que van<br />

venir un temps després, com<br />

ara el del president Quim Torra<br />

i el <strong>dels</strong> membres independentistes<br />

de la mesa del<br />

parlament que presidia Carme<br />

Forcadell, amb el designi<br />

d’acabar fent prou mèrits per<br />

a poder esdevenir algun dia<br />

magistrat de la totpoderosa<br />

sala segona del Tribunal<br />

Suprem espanyol, presidida<br />

per Manuel Marchena. S’hi<br />

va posar de valent, en sintonia<br />

plena amb la línia hostil i<br />

bel·ligerant contra l’independentisme<br />

de Lesmes.<br />

Sota la seva presidència, i en<br />

connivència amb un CGPJ<br />

absolutament controlat per<br />

Lesmes, es van anar succeint<br />

unes maniobres silencioses<br />

i il·legals per mirar de tenir<br />

encara més controlats de Madrid<br />

estant els magistrats a<br />

Catalunya just quan venia la<br />

culminació del procés d’independència<br />

amb el referèndum<br />

del Primer d’Octubre.<br />

El CGPJ va acabar eliminant<br />

de facto l’anomenat segon<br />

magistrat autonòmic, aquell<br />

que corresponia de designar al<br />

parlament per matisar la presència<br />

de jutges de carrera al<br />

TSJC, designats directament<br />

a Madrid.<br />

Tot plegat passava simultàniament<br />

amb el judici del<br />

9-N, i després amb el de la<br />

mesa del parlament i el del<br />

president Torra. En aquest<br />

darrer cas, els advocats de<br />

Torra també van provar de<br />

recusar Barrientos, perquè<br />

era evident la seva animadversió<br />

envers l’independentisme.<br />

Si Barrientos es va alçar<br />

i se’n va anar de la sala<br />

quan va escoltar que parlaven<br />

de presos polítics, un temps<br />

després Barrientos va presidir<br />

el tribunal que va jutjar<br />

Torra per haver mantingut<br />

una pancarta de denúncia per<br />

la situació <strong>dels</strong> presos polítics.<br />

La defensa de Torra no va<br />

aconseguir aleshores que Barrientos<br />

fos apartat del judici,<br />

i el president fou condemnat<br />

per desobediència. Tant en el<br />

judici (en què no li va dispensar<br />

mai el tracte de president)<br />

com en la publicació mateixa<br />

de la condemna, Barrientos<br />

va fer gala de manera desvergonyida<br />

d’una visió de la<br />

justícia entesa com a arma<br />

política. Perquè va decidir que<br />

la sentència contra el president<br />

de la Generalitat la faria<br />

pública el 19 de desembre de<br />

2019, just el mateix dia que es<br />

publicava l’escandalosa sentència<br />

del Tribunal de Justícia<br />

de la Unió Europea declarant<br />

que Oriol Junqueras tenia immunitat<br />

quan fou condemnat<br />

pel Suprem espanyol. La va<br />

publicar poca estona després,<br />

mirant d’eclipsar la sentència<br />

europea.<br />

Barrientos feia de virrei de<br />

Marchena a Catalunya, amb<br />

la calculada sentència contra<br />

el president Torra i també<br />

amb la condemna per desobediència<br />

als membres independentistes<br />

de la mesa<br />

del parlament de Carme<br />

Forcadell. Ell va fer la seva<br />

part; Marchena va aconseguir<br />

el botí gros i va jutjar i<br />

sentenciar la presidenta del<br />

parlament i ex-presidenta<br />

de l’ANC, pel valor simbòlic<br />

d’escarment contra l’independentisme<br />

que tenia, i<br />

per més que això violés de<br />

manera flagrant el dret del<br />

jutge predeterminat per la<br />

llei. A final d’aquell 2017, hi<br />

va haver veus que van vincular<br />

Barrientos amb el fiscal<br />

José Manuel Maza a l’hora de<br />

decidir que la causa contra<br />

els dirigents principals del<br />

procés s’havia de traslladar<br />

a Madrid, i que per això calia<br />

acusar-los de rebel·lió. Ell<br />

sempre ho ha negat en les<br />

respostes a les recusacions<br />

que li han formulat.<br />

Fins que aquesta vegada, per<br />

aquell gest irrespectuós amb<br />

el president Roger Torrent,<br />

ha estat apartat del judici.<br />

És un cas força insòlit, que<br />

el president del tribunal i del<br />

TSJC sigui apartat per aquest<br />

mateix tribunal per una recusació.<br />

Ell no se n’ha apartat;<br />

l’han apartat. Una decisió<br />

humiliant que pot tenir raons<br />

de fons encara desconegudes.<br />

Per què ara sí? El judici contra<br />

Torrent, Costa, Delgado<br />

i Campdepadrós s’ha ajornat.<br />

I ara el president Quim<br />

Torra tindrà més munició<br />

contra Barrientos en el recurs<br />

que els seus advocats ja<br />

enllesteixen per presentar al<br />

Tribunal Europeu <strong>dels</strong> Drets<br />

Humans. Potser és aquí on<br />

hi ha la resposta: després de<br />

cinc anys de repressió desbocada<br />

(que continua a molts<br />

nivells, sobretot contra activistes),<br />

entrem en una fase de<br />

decisió i resolució en l’àmbit<br />

europeu. I ara, a corre-cuita,<br />

hi ha jutges que pensen que<br />

cal començar a tenir cura de<br />

les formes.


51<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

Un moment del concert de dissabte amb Joan Sifre, Rosa Pérez Garijo, Rafael Climent, Mireia Mollà i Raquel Tamarit<br />

a la primera fila i Vicent Soler, Papi Robres i Vicent Marzà a la segona. PRATS I CAMPS<br />

El Botànic al divan:<br />

presències, absències i ponts<br />

El Botànic no acaba de fer net i les tensions entre els socis es fan visibles en l’acte<br />

de celebració de l’estatut<br />

ESPERANÇA CAMPS BARBER<br />

L’atzar, sempre tan juganer,<br />

ha volgut que enguany confluesquen<br />

dues efemèrides<br />

antagòniques al País Valencià:<br />

el centenari del naixement<br />

de Joan Fuster i el quarantè<br />

aniversari de l’aprovació de<br />

l’estatut d’autonomia. Tots<br />

dos esdeveniments conviuen<br />

en un any ple de convulsions<br />

polítiques i econòmiques, tant<br />

locals com foranes, i tot just<br />

quan s’acaren els darrers mesos<br />

de la segona legislatura del<br />

govern del Botànic. Això vol<br />

dir peus de plom i càlcul electoral<br />

abans, durant i després<br />

de cada acció, de cada omissió,<br />

de cada compareixença.<br />

De cada absència.<br />

De la sala de màquines de<br />

presidència de la Generalitat<br />

ixen diàriament tot de frases<br />

enginyoses i suggerents. Hi ha<br />

aquella de l’Espanya polifònica,<br />

la del país <strong>dels</strong> valencians...<br />

I, darrerament, “a la valenciana”.<br />

Se suposa que per contraposició<br />

a “a l’espanyola”,<br />

o, més concretament encara,<br />

“a la madrilenya”.<br />

“A la valenciana” és, si fa no<br />

fa, no posar etiquetes, parlar<br />

de germanor, de diàleg, d’un<br />

territori que no pot ser més<br />

bonic i de comboi. Dir que som<br />

una terra que avança gràcies<br />

a la falta d’enfrontaments i<br />

verbalitzar tot de sinònims de<br />

la desideologització de l’acció<br />

de govern.<br />

A la presidència de la Generalitat,<br />

Joan Fuster el celebren,<br />

però poc. I l’estatut el rellegeixen<br />

acríticament. Reclamen


52<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

més bon finançament, és clar.<br />

Però fluixet per no enutjar gaire<br />

el govern de Pedro Sánchez.<br />

I sobre el dret civil valencià,<br />

bones paraules, però ni un bri<br />

d’influència perquè es canvie<br />

l’article de la constitució que<br />

ho ha de fer possible. Diuen<br />

país, però no País Valencià, sinó<br />

país <strong>dels</strong> valencians. Diuen cent<br />

anys de Joan Fuster, però tan<br />

sols per a cobrir l’expedient.<br />

Es queden amb la bromera <strong>dels</strong><br />

dies i de les nits i fan que l’anècdota<br />

ocupe tant d’espai com<br />

siga possible perquè així coste<br />

més d’arribar al moll de l’os<br />

que, en el cas de Fuster, és un<br />

espill. Un espill que va començar<br />

a escriure fa seixanta anys,<br />

que va posar nom al país i a la<br />

llengua, i que encara mostra la<br />

realitat valenciana tan clara i<br />

llampant que als dirigents polítics<br />

els cal posar-hi cortines<br />

opaques per no veure-hi el seu<br />

rostre deformat.<br />

A Fuster no li agradava l’estatut,<br />

i al PSOE no li agrada Fuster:<br />

empat tècnic i antagonia<br />

a l’arena de la plaça de bous.<br />

L’aniversari de l’estatut<br />

enmig de les desavinences<br />

internes<br />

La celebració <strong>dels</strong> quaranta<br />

anys de l’aprovació del text<br />

legal que convertia el País<br />

Valencià en una comunitat<br />

autònoma de segona, allò del<br />

cafè reescalfat per a tothom,<br />

ha tingut, fins ara, tres fites<br />

marcades en roig al calendari.<br />

La primera va ser una festa, un<br />

dimecres, primer de juny, a<br />

l’antic edifici de correus, ara<br />

Palau de les Comunicacions.<br />

Allí tot el govern, la societat<br />

civil, representada per associacions<br />

cíviques i culturals, i les<br />

L’atzar, sempre<br />

tan juganer, ha<br />

volgut que enguany<br />

confluesquen<br />

dues efemèrides<br />

antagòniques al<br />

País Valencià:<br />

el centenari del<br />

naixement de<br />

Joan Fuster i el<br />

quarantè aniversari<br />

de l’aprovació<br />

de l’estatut<br />

d’autonomia<br />

autoritats polítiques, militars<br />

i policíaques, van participar<br />

en un acte de lloa del text. Van<br />

actuar-hi Al Tall i el Diluvi.<br />

Joan Lerma va contar algunes<br />

batalletes i allò d’aquells dies<br />

de Setmana Santa tancats a<br />

l’hotel Azor de Benicàssim, i<br />

les maniobres de la UCD per<br />

a atiar la batalla de València i<br />

endarrerir l’aprovació de l’estatut<br />

tant com fos possible. A<br />

les renúncies s’hi va referir<br />

poc. El president Ximo Puig<br />

va parlar de concòrdia i de<br />

diàleg i de mirar cap al futur.<br />

Cap a uns altres quaranta anys<br />

plens de bondats que vindran<br />

gràcies a l’estatut i la fàbrica<br />

de bateries de Volkswagen a<br />

Sagunt (és el que posa com<br />

a exemple de bona gestió i<br />

de carta de presentació de la<br />

fiabilitat i estabilitat institucional<br />

al País Valencià).<br />

Divendres proppassat, quan<br />

coincidia dia per dia amb<br />

l’aniversari de l’aprovació de<br />

l’estatut pel ple del congrés<br />

espanyol, el primer de juliol de<br />

1982, el Consell es va reunir a<br />

Benicàssim. Una ofrena simbòlica<br />

al magnolier plantat<br />

per a evocar la fita i un altre<br />

discurs del president amb<br />

tot el govern present van<br />

tancar la celebració. Austera,<br />

va ser, en aquest cas. Tot feia<br />

preveure que es reservaven<br />

les forces per a la festa grossa<br />

de l’endemà: el gran concert<br />

anunciat amb bombo i platerets,<br />

que es va fer dissabte<br />

a la plaça de bous de València.<br />

El cartell era ecumènic i equilibrat:<br />

músics actuals i de fa<br />

quaranta anys, representacions<br />

festives i culturals d’arreu<br />

del país, pocs discursos i molta<br />

música. Hi cabia tothom,<br />

encara que s’hi va trobar a<br />

faltar, per exemple, Carraixet,<br />

que ja cantava fa cinquanta<br />

anys i encara canta ara.<br />

L’absència de Ximo Puig i<br />

els consellers del PSOE marquen<br />

la celebració musical<br />

de l’estatut<br />

Absències clamoroses i<br />

inexplicades<br />

Del govern tampoc no hi va<br />

anar tothom. El president Ximo<br />

Puig no hi era. Tampoc no<br />

hi havia cap membre socialista<br />

del Consell. Ningú. Sí que<br />

hi havia tots els membres de<br />

Compromís, excepte Aitana<br />

Mas, que acaba d’aterrar i es<br />

va excusar en el fet que encara<br />

resol problemes domèstics i<br />

de conciliació. També hi havia<br />

la consellera Rosa Pérez Garijo,<br />

d’Unides Podem i responsable<br />

<strong>dels</strong> actes de celebració.<br />

El vice-president segon, Héctor<br />

Illueca, havia excusat la<br />

presència. I amb els consellers<br />

presents, Joan Sifre, un antic<br />

sindicalista a qui el Consell va<br />

nomenar comissionat per a la<br />

commemoració <strong>dels</strong> quaranta<br />

anys. Hi havia més absències,<br />

com ara la del president de les<br />

Corts, Enric Morera, i la del<br />

batlle de València, Joan Ribó...<br />

Els ex-consellers Vicent Soler<br />

i Vicent Marzà no es van voler<br />

perdre l’espectacle. L’un,<br />

perquè va deixar molts pèls a<br />

la gatera en la lluita antifranquista.<br />

L’altre, perquè sent<br />

que durant set anys ha fet part<br />

d’un govern que és hereu de<br />

totes aquelles lluites i que ha<br />

de deixar un país millor a les<br />

generacions futures.<br />

La contumàcia de Vicent<br />

Marzà a defensar el Botànic<br />

Una altra casualitat va fer que<br />

dijous li tocara a Marzà fer<br />

una pregunta de control a qui<br />

fins encara no fa dos mesos va<br />

ser company de govern, Ximo<br />

Puig. Havia d’inquirir sobre<br />

la falta d’inversions de l’estat<br />

espanyol al País Valencià,<br />

i hi havia molta morbositat<br />

per veure quant de pebre empraria<br />

per fer-la. Marzà en va<br />

usar molt, de pebre, però en<br />

forma de càrrega de profunditat<br />

contra la bancada socialista<br />

de les Corts, contra els<br />

seus ex-companys de gabinet.<br />

Vicent Marzà va fer servir els


53<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

cinc minuts reglamentaris<br />

per fer una oda entusiàstica al<br />

govern del Botànic, a la necessitat<br />

de governar de manera<br />

col·legiada tots tres partits<br />

que en fan part. “El Botànic és<br />

més necessari que mai, tenim<br />

una responsabilitat enorme<br />

davant la situació que viu el<br />

nostre poble”, i va recordar<br />

que l’única manera de governar<br />

és fer-ho en coalició.<br />

I Marzà diu això perquè fins fa<br />

no res ha estat dins la cuina.<br />

Sap com s’elaboren els plats,<br />

sap qui és el xef. Sap, en definitiva,<br />

que a pesar de la façana,<br />

el govern del Botànic és,<br />

en realitat, el govern del PSOE<br />

amb alguns additius que el fan<br />

bonic, que permeten de posar<br />

algunes etiquetes imprescindibles<br />

actualment, com ara<br />

la sostenibilitat, el rescat de<br />

les persones, i tot això que<br />

aporten els dos partits que hi<br />

fan de guarnició.<br />

I això, el PSOE, ho té molt<br />

interioritzat. És al seu ADN.<br />

Tan sols cal veure que quan un<br />

conseller socialista es refereix<br />

al govern de què fa part diu “el<br />

govern Ximo Puig”, en un atac<br />

de presidencialisme exacerbat.<br />

Quan en parla algú de Compromís<br />

o d’Unides Podem, es<br />

refereix al govern del Botànic.<br />

Ximo Puig va fer allò que<br />

fan els presidents: destituir<br />

membres del govern<br />

Vicent Marzà va emprar la<br />

primera oportunitat que va<br />

tenir a la trona de les Corts<br />

per recordar al PSOE, però<br />

sobretot a Compromís, que<br />

governar en coalició és pactar,<br />

sí, però, això no obstant, que<br />

potser no cal fer tantes renúncies.<br />

A les paraules de Marzà,<br />

entusiastes i sinceres, hi havia<br />

un deix de recança i de mal<br />

regust de boca per la darrera<br />

acció que va fer el president:<br />

destituir Mónica Oltra.<br />

Ximo Puig no va fer res més<br />

que allò que li permet l’estatut<br />

que ara se celebra: nomenar<br />

i destituir els membres del<br />

govern. Aquesta prerrogativa<br />

resta, en part, anul·lada pel<br />

Pacte del Botànic. A pesar de<br />

les amenaces prèvies de Compromís,<br />

el 21 de juny Ximo<br />

Puig va destituir Mónica Oltra.<br />

I a Compromís ho saben.<br />

Havia començat a fer-ho uns<br />

quants dies, potser setmanes,<br />

abans. La frase del president:<br />

“No estic per a festes”, hauria<br />

pogut tenir un segon sintagma<br />

que digués: “I que semble<br />

un accident.” En aquest cas,<br />

“que semble una dimissió”.<br />

“La destituiré, però diré<br />

tot de coses bones de la vice-presidenta”...<br />

Aitana Mas, una enginyera<br />

corredora de fons per a<br />

reconstruir ponts dins el<br />

Botànic<br />

La substituta de Mónica Oltra,<br />

Aitana Mas, ha dit en totes les<br />

intervencions públiques que<br />

ha fet fins ara que la seua tasca<br />

seria la de reconstruir ponts,<br />

refer tot allò que el desgast<br />

del dia a dia ha trencat dins<br />

el Botànic.<br />

Un país no és una comunitat<br />

de veïns<br />

Ha passat massa poc temps,<br />

encara, sembla. Dissabte, a<br />

la plaça de bous, no n’hi havia<br />

cap, de pont, i sí molts<br />

càlculs electorals. El president<br />

Ximo Puig no va anar<br />

al concert organitzat per la<br />

seua Conselleria de Participació,<br />

Transparència i Qualitat<br />

Democràtica per celebrar un<br />

estatut que ell considera que<br />

és el motor del futur del país<br />

<strong>dels</strong> valencians. Tampoc no va<br />

demanar a cap <strong>dels</strong> membres<br />

del seu partit que el representàs.<br />

Però sí que va fer que la<br />

Presidència aigualira el lema<br />

inicial: “40 anys fent país.”<br />

Puig es va doblegar a les crítiques<br />

de la dreta, de l’extrema<br />

dreta i també de Joan Lerma,<br />

i va imposar un afegitó: “40<br />

anys fent país – Comunitat<br />

Valenciana 1982-2022.” La<br />

majoria <strong>dels</strong> cantants que van<br />

intervenir a la festa van recordar<br />

que la comunitat és la<br />

de veïns i que aquest territori<br />

és el País Valencià. També es<br />

van sentir molts crits de les<br />

grades que, ara i adés, ho remarcaven.<br />

Coda final<br />

No hi havia ponts a la plaça<br />

de bous de València, dissabte.<br />

Dijous i divendres, el mateix<br />

recinte va rebentar costures<br />

de tant de públic com hi havia<br />

per a celebrar la ronda de<br />

comiat de Joan Manuel Serrat.<br />

Dijous, entre el públic, hi havia<br />

Mónica Oltra, que va ser<br />

molt ovacionada. Divendres,<br />

hi havia Ximo Puig. A Twitter,<br />

el president va penjar una foto<br />

amb el cantant i va reproduir<br />

uns versos de la magnífica<br />

cançó “Lucia”: “No hay nada<br />

más bello que lo que nunca he<br />

tenido, nada más amado que<br />

lo que perdí.”<br />

La majoria <strong>dels</strong><br />

cantants que van<br />

intervenir a la festa<br />

van recordar que la<br />

comunitat és la de<br />

veïns i que aquest<br />

territori és el País<br />

Valencià


54<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

El problema no van ser mai<br />

els percentatges<br />

L’objectiu autèntic de l’atac judicial contra el català era crear un clima<br />

de conflicte i d’enfrontament, esmicolar el vell consens de la immersió<br />

OT BOU COSTA<br />

El triomfalisme del conseller<br />

Josep Gonzàlez-Cambray<br />

no treu cap a res. “Som<br />

davant d’una gran victòria<br />

i una fantàstica notícia que<br />

ens diu que a les aules del país<br />

no s’hi aplicaran percentatges”,<br />

ha dit aquest migdia.<br />

Tal victòria no existeix. En<br />

una providència, el TSJC ha<br />

dit avui que de moment no es<br />

pot aplicar la sentència que<br />

estableix el 25% de castellà,<br />

perquè la nova legislació –<br />

pactada entre Esquerra, Junts,<br />

el PSC i els comuns– preval<br />

sobre l’anterior. En primer<br />

lloc, el tribunal no ha dictat<br />

pas això perquè reconegui que<br />

la nova legislació hagi resolt<br />

res. Ans al contrari: l’ha duta<br />

al Tribunal Constitucional<br />

espanyol perquè diu que és<br />

inconstitucional. És exactament<br />

allò que preveien uns<br />

quants experts juristes, que<br />

ja van alertar que la resposta<br />

del govern era un nyap per<br />

a sortir del pas, però que no<br />

salvava res de res. En segon<br />

lloc, el problema ja no és pas la<br />

sentència del TSJC, sinó pre-


55<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

cisament la nova legislació<br />

que el TSJC diu que preval.<br />

El conseller Gonzàlez-Cambray<br />

ha celebrat la providència<br />

com si fos la prova que en<br />

tot moment va tenir raó, però<br />

la seva reacció es basa en una<br />

pura il·lusió. És la versió més<br />

actualitzada de les declaracions<br />

de Gabriel Rufián i Montse<br />

Bassa, quan van avalar la<br />

llei Celáa, dient que havien<br />

blindat la immersió lingüística.<br />

D’ençà del primer dia,<br />

l’objectiu d’aquest govern ha<br />

estat d’organitzar una argúcia<br />

jurídica que li permetés<br />

d’acatar la sentència sense<br />

fer-ho obertament i de no<br />

reconèixer uns percentatges<br />

de manera explícita. A tot estirar,<br />

la providència d’avui<br />

és una victòria parcial de les<br />

excuses de la Generalitat, a la<br />

qual els jutges han concedit<br />

per clemència un curs escolar<br />

de marge en què no s’haurà<br />

de comprometre. No pas un<br />

curs sense més castellà a les<br />

aules, sinó sense que el govern<br />

hagi d’admetre que n’hi<br />

haurà. Ara: el català no és més<br />

protegit avui que ahir.<br />

lació, perquè un tribunal no<br />

pot legislar, i de fet el mateix<br />

tribunal ja digué que establia<br />

els percentatges perquè no<br />

ho havia fet la Generalitat.<br />

L’objectiu autèntic de l’atac<br />

judicial, en canvi, era crear<br />

un clima de conflicte i d’enfrontament,<br />

esmicolar el vell<br />

consens de la immersió, basat<br />

en el respecte formal a la prevalença<br />

del català –mal que<br />

no es complís en molts llocs–,<br />

i, amb l’ajut <strong>dels</strong> socialistes i<br />

els comuns, esporuguir Junts<br />

i Esquerra perquè posessin<br />

per escrit que el català no té<br />

prevalença.<br />

Ja hem explicat repetidament<br />

que la nova normativa diu<br />

que el castellà haurà de tenir<br />

garantit un “ús curricular i<br />

educatiu”, com també diu del<br />

català, i així sobreescriu la<br />

El problema de la sentència<br />

del TSJC no va ser mai que<br />

establís uns percentatges –tot<br />

i que també–, sinó que feia<br />

evident que la immersió lingüística<br />

no havia tingut mai<br />

cap consistència legal, cap<br />

coixí jurídic protector. Simplement<br />

es basava en un consens<br />

polític tàcit, molt delicat,<br />

de funàmbuls, mitjançant el<br />

qual el català es podia normalitzar<br />

a l’escola si a Catalunya<br />

el conflicte restava adormit.<br />

L’objectiu de l’atac judicial<br />

contra el català a les aules no<br />

va ser mai d’establir la legisllei<br />

d’educació de Catalunya,<br />

que deia que les activitats, el<br />

material didàctic i les avaluacions<br />

havien de ser normalment<br />

en català. A més a<br />

més, dient que la quantitat<br />

de castellà resta subjecta a la<br />

realitat sociolingüística <strong>dels</strong><br />

centres, i amb el castellà ja<br />

reconegut com a vehicular a<br />

Catalunya per la sentència de<br />

l’estatut, les escoles estan tan<br />

abandonades si volen fer valer<br />

el català com legitimades si<br />

volen fer valer el castellà. Ara<br />

som en un laberint. Si el TC<br />

dicta que la nova legislació és<br />

inconstitucional, tornarem<br />

exactament on érem, amb el<br />

govern inhibit per no rebre,<br />

els mestres acorralats en la<br />

desobediència i les aules abocades<br />

al conflicte. Si dicta que<br />

és constitucional, la sentència<br />

ja haurà fet la seva funció.<br />

D’ençà del primer dia, l’objectiu d’aquest<br />

govern ha estat d’organitzar una argúcia<br />

jurídica que li permetés d’acatar la<br />

sentència sense fer-ho obertament i de no<br />

reconèixer uns percentatges de manera<br />

explícita


56<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

Per què Puigdemont i Comín han<br />

perdut al TGUE? Les claus de la<br />

sentència i una novetat important<br />

El tribunal avala la tenalla Tajani-Rajoy contra els eurodiputats, però els reconeix<br />

per primera vegada explícitament la immunitat<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

La primera sentència del<br />

Tribunal de Luxemburg sobre<br />

el llarg combat judicial<br />

<strong>dels</strong> exiliats contra l’estat espanyol<br />

i les institucions europees<br />

per fer valer els seus<br />

drets s’ha acabat, de moment,<br />

en una derrota. De les quatre<br />

causes obertes que tenen els<br />

exiliats als tribunals europeus<br />

és segurament la menys<br />

transcendent, però la sentència<br />

d’avui del Tribunal<br />

General de la Unió Europea<br />

(TGUE) conté elements molt<br />

importants a tenir en compte<br />

per a la resolució de les<br />

batalles que hi ha pendents.<br />

D’entrada, perquè allò que<br />

semblava, a priori, la causa<br />

més senzilla de guanyar, s’ha<br />

perdut, i amb uns arguments<br />

en alguns casos sorprenents<br />

<strong>dels</strong> jutges; i també perquè per<br />

primera vegada una sentència<br />

del Tribunal de Luxemburg<br />

diu explícitament que tant<br />

Carles Puigdemont com Toni<br />

Comín tenien la condició<br />

d’eurodiputats i immunitat<br />

d’ençà del 13 de juny del 2019,<br />

i això pot tenir conseqüències<br />

jurídiques.<br />

Puigdemont i Comín volien<br />

que el TGUE digués que<br />

l’ex-president del Parlament<br />

Europeu, Antonio Tajani, havia<br />

actuat contra el dret europeu<br />

quan va acceptar allò<br />

que li deien les institucions<br />

espanyoles i es va negar a admetre’ls<br />

com a eurodiputats.<br />

La premeditació d’aquell vet,<br />

i la conxorxa entre Tajani i<br />

els seus serveis jurídics, per<br />

una banda, i la Junta Electoral<br />

espanyola, per una altra,<br />

van ser evidents. El 13 de juny<br />

del 2019 el BOE publicava una<br />

llista d’eurodiputats electes<br />

en la circumscripció espanyola<br />

que incloïa els noms<br />

de Puigdemont, de Comín i<br />

d’Oriol Junqueras. Però la JEC<br />

va remetre a l’eurocambra


57<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

una “llista oficial”, el 17 de<br />

juny, que els excloïa perquè<br />

no havien jurat la constitució<br />

espanyola. I Tajani ho va<br />

acceptar. La complicitat per<br />

a excloure’ls també es va fer<br />

evident quan, pocs dies després<br />

de les eleccions del 26 de<br />

maig, el totpoderós secretari<br />

general del Parlament Europeu,<br />

Klaus Welle, va donar<br />

l’ordre de barrar-los el pas<br />

a les instal·lacions perquè no<br />

poguessin obtenir les acreditacions<br />

provisionals.<br />

I, tanmateix, en aquesta sentència<br />

el TGUE exculpa Tajani<br />

absolutament; diu que<br />

no podia fer res més sinó acceptar<br />

la llista del 17 de juny.<br />

L’argument <strong>dels</strong> advocats de<br />

Puigdemont i Comín era que el<br />

parlament sabia que les autoritats<br />

espanyoles no els havien<br />

traslladat la llista completa<br />

de tots els eurodiputats electes,<br />

entre més raons perquè<br />

ells mateixos s’havien encarregat<br />

de fer-los-la arribar<br />

poc després d’haver-se publicat<br />

al BOE. Però el tribunal<br />

no ho accepta. “El parlament<br />

ha de confiar en la llista de<br />

candidats electes oficialment<br />

comunicada per part de les<br />

autoritats nacionals, que, en<br />

teoria, és feta d’acord amb els<br />

resultats electorals declarats<br />

i després de la resolució per<br />

part d’aquestes autoritats de<br />

les objeccions que s’hi hagin<br />

fet segons la legislació nacional”,<br />

diu la sentència.<br />

És un argument a primera<br />

vista sorprenent, perquè d’alguna<br />

manera admet la capacitat<br />

de les autoritats estatals<br />

d’imposar condicionants per<br />

a l’obtenció de la credencial<br />

d’eurodiputat. I això topa<br />

frontalment amb la sentència<br />

del Tribunal de Justícia<br />

de la UE (TJUE) sobre Oriol<br />

Junqueras del 19 de desembre<br />

del 2019. Perquè la sentència<br />

Junqueras, que és una de<br />

les més transcendentals de la<br />

història recent del tribunal,<br />

deixa clar que no hi pot haver<br />

condicionants ni tràmits<br />

imposats per part <strong>dels</strong> estats<br />

per tenir la condició d’eurodiputat.<br />

De fet, és una sentència<br />

invocada constantment<br />

per part del TGUE al llarg de<br />

la sentència d’avui sobre el<br />

vet a Puigdemont i Comín, i<br />

en algun cas, com veurem,<br />

en un sentit molt positiu per<br />

al president i el conseller a<br />

l’exili. Però, al mateix, temps,<br />

arriba a reinterpretar-la, en<br />

un esforç argumental per a<br />

justificar en tot moment l’actitud<br />

de Tajani.<br />

La sentència Junqueras, a<br />

més, va motivar una desautorització<br />

molt dura del TGUE<br />

(que és la primera instància<br />

judicial del Tribunal de Luxemburg)<br />

per part del TJUE<br />

(que és la cort suprema europea,<br />

la segona instància<br />

judicial). El TJUE va dir que el<br />

TGUE havia actuat contra el<br />

dret de la Unió quan no havia<br />

acceptat les mesures cautelars<br />

que Puigdemont i Comín<br />

havien demanat el primer<br />

de juliol del 2019 a fi que els<br />

deixessin accedir a la sessió<br />

inaugural de la legislatura a<br />

la seu del Parlament Europeu,<br />

a Estrasburg. Les havien<br />

d’haver acceptades, els va dir<br />

la vice-presidenta del TJUE<br />

d’aleshores, l’espanyola Rosario<br />

Silva de Lapuerta, en<br />

una ordre molt contundent.<br />

Entre diverses raons, perquè<br />

deia que era ben possible que<br />

I, tanmateix,<br />

en aquesta<br />

sentència el TGUE<br />

exculpa Tajani<br />

absolutament; diu<br />

que no podia fer res<br />

més sinó acceptar la<br />

llista del 17 de juny<br />

la llista de candidats proclamats<br />

del 13 de juny, i no la<br />

del 17 de juny (la que la JEC<br />

va enviar al Parlament Europeu)<br />

fos la que s’hagués hagut<br />

d’assumir com a oficial. I allà<br />

sí que hi havia Puigdemont i<br />

Comín.<br />

Ara, aquella ordre era feta amb<br />

consideracions prima facie (‘a<br />

primera vista’), sense entrar<br />

en el fons de la qüestió. I el<br />

TGUE, quan hi ha entrat i ha<br />

sentenciat, ho ha resolt d’una<br />

altra manera. La sentència<br />

Junqueras era prou clara sobre<br />

la prevalença del concepte<br />

d’una democràcia més directa<br />

entre allò que voten els electors<br />

i el resultat que se’n deriva, és<br />

a dir, sobre la necessitat d’eliminar<br />

la burocràcia estatal que<br />

s’interposa entre el sentit del<br />

vot <strong>dels</strong> ciutadans i el resultat.<br />

El TGUE tenia l’oportunitat de<br />

traduir la sentència Junqueras<br />

a un altre cas concret per dir al<br />

Parlament Europeu que ha de<br />

tenir en compte aquesta nova<br />

doctrina, que ha d’admetre<br />

els eurodiputats proclamats<br />

sense haver passat cap filtre<br />

imposat per les autoritats estatals.<br />

Però no ho ha fet: “Fins i tot<br />

suposant que el Regne d’Espanya<br />

no tingués competència<br />

per a establir l’esmentat requisit<br />

en el seu dret nacional.<br />

L’ex-president del parlament<br />

no disposava de cap potestat<br />

per a assenyalar aquesta incompetència<br />

i, a fortiori, per<br />

a posar en dubte la legalitat<br />

de la llista de candidats electes<br />

oficialment notificada per<br />

les autoritats espanyoles el<br />

17 de juny del 2019.” I no diu<br />

solament això, sinó que se’n<br />

renta les mans i passa la pilota


58<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

al TJUE: “Convé recordar, a<br />

més, que el Tribunal General<br />

tampoc no és competent per a<br />

dir, per una banda, si el Regne<br />

d’Espanya tenia competència<br />

[...] per a establir el requisit”<br />

del jurament de la constitució<br />

i, “per una altra banda, si<br />

aquest requisit s’ajusta al dret<br />

de la Unió, perquè aquestes<br />

qüestions són competència<br />

<strong>dels</strong> òrgans jurisdiccionals nacionals<br />

i, si escau, del Tribunal<br />

de Justícia si s’hi interposa un<br />

recurs per incompliment o es<br />

formula una qüestió pre-judicial.”<br />

I, finalment, en la sentència<br />

el tribunal fa una afirmació<br />

xocant: “Els demandants no<br />

poden sostenir que la negativa<br />

de l’ex-president del parlament<br />

a reconèixer-los la<br />

condició de diputat europeu<br />

tingués com a efecte jurídic<br />

privar-los de la possibilitat<br />

d’assumir les seves funcions,<br />

d’exercir els seus mandats i<br />

d’ocupar els seus escons en<br />

el parlament.” Però és evident<br />

que sí que va tenir aquest<br />

efecte, durant pràcticament<br />

mig any.<br />

Un aspecte positiu<br />

Els advocats de Puigdemont i<br />

Comín presentaran un recurs<br />

de cassació contra aquesta<br />

sentència al TJUE, on esperen<br />

que els donin la raó, i que<br />

Tajani sigui finalment assenyalat<br />

com a culpable d’haver<br />

violat els drets de centenars<br />

de milers d’electors<br />

europeus. Curiosament, és al<br />

TJUE on tant els exiliats com<br />

Junqueras han aconseguit<br />

resolucions favorables, mai<br />

al TGUE. Un exemple recent:<br />

la decisió del TJUE de tornar<br />

cautelarment la immunitat<br />

als eurodiputats Puigdemont,<br />

Comín i Ponsatí que el TGUE<br />

els havia denegat pel risc real<br />

de detenció i d’extradició a<br />

l’estat espanyol que corrien<br />

amb unes euroordres encara<br />

vigents.<br />

I és als en els procediments<br />

encara oberts tant al TGUE<br />

com al TJUE, sobre les pre-judicials<br />

de Pablo Llarena i sobre<br />

la demanda contra el suplicatori<br />

aprovat al Parlament Europeu,<br />

que Gonzalo Boye vol<br />

fer valer un <strong>dels</strong> pocs aspectes<br />

positius de la sentència d’avui:<br />

el reconeixement explícit de la<br />

immunitat de Puigdemont i de<br />

Comín d’ençà del 13 de juny del<br />

2019, en virtut de la sentència<br />

Junqueras sobre el moment<br />

en què és adquirida. Per això<br />

és certament contradictòria<br />

aquesta sentència, perquè,<br />

d’una banda, els reconeix<br />

la condició d’eurodiputats a<br />

tots els efectes en una data tan<br />

concreta, i, per una altra banda,<br />

diu que Tajani no ho havia<br />

de tenir en compte.<br />

Però el fet és que el TGUE diu<br />

això: “Cal considerar que els<br />

demandants, els noms <strong>dels</strong><br />

quals constaven en la proclamació<br />

del 13 de juny del 2019,<br />

van adquirir la condició de diputat<br />

europeu en aquella data,<br />

i gaudien, en conseqüència,<br />

per aquest simple fet, de la<br />

immunitat prevista en l’article<br />

9, paràgraf segon del<br />

Protocol número 7 [de Privilegis<br />

i Immunitats de la UE].”<br />

Aquesta immunitat, que és la<br />

immunitat de desplaçament<br />

per a anar a les sessions del<br />

parlament, va ser greument<br />

amenaçada el 2 de juliol de<br />

2019, el dia que començava<br />

la legislatura a Estrasburg,<br />

quan Puigdemont i Comín es<br />

van haver de quedar a Kehl, al<br />

costat alemany del Rin, perquè<br />

si traspassaven la frontera<br />

francesa haurien pogut<br />

ser detinguts i traslladats a<br />

l’estat espanyol.<br />

El reconeixement d’aquesta<br />

condició d’eurodiputats d’ençà<br />

del 13 de juny de 2019 implica,<br />

segons Gonzalo Boye,<br />

que les euroordres de Pablo<br />

Llarena contra ells són il·legals.<br />

Perquè van ser emeses<br />

l’octubre i el novembre del<br />

2019 i si aleshores eren eurodiputats<br />

el jutge del Suprem<br />

havia d’haver demanat el suplicatori<br />

corresponent. Què<br />

vol dir això? Que tot allò que<br />

es deriva d’aquelles euroordres<br />

hauria de ser considerat<br />

il·legal, inclòs el suplicatori<br />

que a començament del 2020<br />

Llarena va demanar i que el<br />

març del 2021 va aprovar al<br />

Parlament Europeu enmig<br />

d’una forta controvèrsia. I si<br />

això és així, el suplicatori amb<br />

què els van retirar una part<br />

de la seva immunitat com a<br />

eurodiputats s’hauria de declarar<br />

nul. Aquest cas ara és a<br />

les mans del TGUE, i Boye ja<br />

té previst d’aportar a la causa<br />

–ara pendent de data per a la<br />

vista oral– aquesta sentència<br />

d’avui.<br />

Tanmateix, les contradiccions<br />

en què incorre avui el TGUE i<br />

la cautela amb què tracta el<br />

paper de Tajani fan pensar que<br />

no serà fàcil de guanyar-hi<br />

la causa contra el suplicatori,<br />

malgrat tot aquest arsenal<br />

jurídic favorable. Avui era favorable<br />

i han perdut. Quedarà,<br />

això sí, la decisió del TJUE, que<br />

hi tindrà sempre la darrera<br />

paraula.<br />

El reconeixement<br />

d’aquesta condició<br />

d’eurodiputats<br />

d’ençà del 13 de juny<br />

de 2019 implica,<br />

segons Gonzalo<br />

Boye, que les<br />

euroordres de Pablo<br />

Llarena contra ells<br />

són il·legals


59<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

La feblesa de l’euro,<br />

un obstacle addicional<br />

La moneda europea, a mínims de vint anys en relació amb el dòlar, encareix més les<br />

importacions d’energia, primeres matèries i el cost <strong>dels</strong> transports, que es paguen<br />

amb bitllets verds, i alhora afegeix pressió a la inflació interna<br />

JORDI GOULA<br />

La moneda europea, a mínims<br />

de vint anys en relació<br />

amb el dòlar, encareix més<br />

les importacions d’energia,<br />

les primeres matèries i el cost<br />

<strong>dels</strong> transports, que es paguen<br />

amb bitllets verds, mentre<br />

afegeix pressió a la inflació<br />

interna.<br />

Per si no hi hagués prou enrenou<br />

al nostre entorn econòmic,<br />

ve’t aquí que l’euro<br />

es va convertint en un maldecap<br />

més. Avui, la moneda<br />

única es troba sotmesa a una<br />

immensa pressió per l’anomenada<br />

“tempesta perfecta”<br />

que s’ha desfermat a la<br />

zona euro, entre la inflació,<br />

el temor creixent de caure en<br />

recessió, la guerra d’Ucraïna...<br />

i l’enorme fortalesa del dòlar.<br />

El motor principal i immediat<br />

de la caiguda de l’euro a mínims<br />

de vint anys en aquests<br />

moments en relació amb el<br />

dòlar, cal anar-lo a cercar en<br />

la lenta marxa del Banc Central<br />

Europeu (BCE) cap a la<br />

normalització de la seva política<br />

monetària i el contrast<br />

amb el ritme gairebé frenètic<br />

que sembla que vol imprimir<br />

la Reserva Federal <strong>dels</strong><br />

EUA (Fed) en les pujades de<br />

tipus. De moment, des de començament<br />

d’any, l’euro s’ha<br />

depreciat respecte del dòlar de<br />

més d’un 9% i avui marcava<br />

un canvi d’1,0<strong>18</strong>1. I això és bo<br />

o és dolent per a nosaltres?,<br />

ens podem demanar.<br />

La veritat és que hi ha de tot.<br />

Per exemple, per a les empreses<br />

que exporten a països<br />

de l’àrea del dòlar és bo, perquè<br />

els preus <strong>dels</strong> productes<br />

catalans s’abarateixen per<br />

als compradors americans.<br />

Però la realitat ens diu que a<br />

la zona euro hi exportem més<br />

del 60% i als Estats Units i a<br />

l’Amèrica del Sud solament<br />

un 9%. Per tant, sembla que


60<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

ANÀLISI<br />

no seran pas majoria les empreses<br />

que s’aprofitaran de<br />

la situació. En canvi, les importacions<br />

comunitàries són<br />

sols d’un 50%, si fa no fa. Això<br />

vol dir que un territori com<br />

el nostre, que no té riquesa<br />

en el subsòl, ha d’importar<br />

petroli i primeres matèries,<br />

que sempre es paguen amb<br />

dòlars. D’aquí ve que la balança<br />

es decanti –sobretot en<br />

aquests moments de preus<br />

alts en tots aquests productes–<br />

clarament en contra de<br />

la majoria, perquè no fa sinó<br />

atiar els preus de fabricació<br />

interiors.<br />

Per fer-nos una idea de la<br />

importància que té la caiguda<br />

de l’euro, com a afegitó<br />

de la crisi, tenim l’exemple<br />

del petroli. Habitualment, les<br />

pujades i baixades del preu<br />

del Brent ens arriben en dòlars.<br />

Bé, doncs en un any, per<br />

a nosaltres, les pujades que<br />

hi ha hagut són més altes, a<br />

causa de l’euro. Si en dòlars el<br />

barril de petroli ha pujat d’un<br />

67%, en euros l’augment del<br />

mateix barril ens ha costat<br />

més del 82%.<br />

I que pot fer el BCE? Hem de<br />

pensar que històricament s’ha<br />

posat un preu teòric d’equilibri<br />

per a l’euro –ateses les<br />

transaccions comercials entre<br />

ambdós blocs– entorn d’1,10<br />

dòlars. Quan l’euro cau per sota,<br />

vol dir que s’encén un llum<br />

vermell i ara ja fa temps que el<br />

tenim encès. Passa que el vermell<br />

és com més va més intens.<br />

Per una altra banda, els analistes<br />

saben que el BCE es troba<br />

entre l’espasa i la paret, perquè<br />

ha d’apujar els tipus d’interès<br />

per tallar la inflació i impulsar<br />

la seva moneda i, alhora, donar<br />

Si en dòlars el barril de petroli ha pujat<br />

d’un 67%, en euros l’augment del mateix<br />

barril ens ha costat més del 82%<br />

suport a unes economies que<br />

les passen magres i que amb<br />

prou feines es van recuperant<br />

de dos anys de dificultats relacionades<br />

amb la pandèmia.<br />

I ha d’enfrontar-se, a més, a<br />

una zona euro on hi ha risc de<br />

fragmentació, és a dir, que el<br />

cost de l’endeutament augmenti<br />

molt més de pressa en<br />

uns països que en uns altres. La<br />

resolució d’aquesta qüestió a<br />

tres bandes és molt complexa,<br />

i això fa que alguns analistes<br />

pensin que la pujada de tipus<br />

a Europa no serà excessiva,<br />

una raó addicional perquè la<br />

diferència amb els EUA sigui<br />

més gran i faci guanyar més<br />

força al dòlar.<br />

Aquesta és la cara financera<br />

de la qüestió. Però hi ha<br />

més. Als mercats d’ahir van<br />

fer molt mal dues notícies.<br />

Per una banda, la publicació<br />

de l’índex compost <strong>dels</strong> directors<br />

de compres (PMI) per<br />

Europa i, per una altra, la forta<br />

baixada de les exportacions<br />

alemanyes al maig.<br />

“Caiguda històrica de les<br />

exportacions a Alemanya”,<br />

titulava Die Welt per informar<br />

sobre les xifres de comerç<br />

exterior del maig, les<br />

pitjors per al país d’ençà de<br />

la reunificació. “Per primera<br />

vegada des del 1991, la balança<br />

comercial alemanya és negativa”,<br />

admetia. I assenyalava<br />

dos culpables: la Xina i Rússia,<br />

els seus dos principals socis<br />

exportadors. La dada és molt<br />

seriosa. El comerç amb Rússia<br />

s’ha enfonsat d’ençà de la<br />

invasió d’Ucraïna, però va ser<br />

amb la Xina on Alemanya va<br />

registrar el dèficit més gran<br />

al maig, amb 8.000 milions<br />

d’euros. Les dificultats de la<br />

cadena de subministrament<br />

i les restriccions, a causa de<br />

la pandèmia, també hi pesen,<br />

en aquesta balança. Tot plegat<br />

és un “avís molt seriós sobre<br />

l’estat econòmic del país”. A<br />

més, Alemanya ja sap molt<br />

bé quins maldecaps li origina<br />

la dependència de les importacions<br />

d’energia. Per això<br />

tornen a preparar les velles<br />

centrals de carbó...<br />

Sobre els PMI, l’informe global<br />

referit al juny assenyalava:<br />

“El fort deteriorament en el<br />

ritme de creixement de l’activitat<br />

empresarial de la zona<br />

euro fa créixer el risc que la<br />

regió caigui en un declivi econòmic<br />

el tercer trimestre.” La<br />

lectura del juny assenyala una<br />

moderació del creixement del<br />

PIB trimestral fins al 0,2%, i<br />

els indicadors amb vista al futur,<br />

com les noves comandes<br />

i expectatives empresarials<br />

de l’enquesta, indiquen una<br />

caiguda de l’activitat total els<br />

mesos vinents.<br />

I ho reblava una dada: el sector<br />

manufacturer ja ha entrat<br />

en contracció, per primera<br />

vegada en dos anys, mentre<br />

el sector <strong>dels</strong> serveis ha tingut<br />

una forta pèrdua d’impuls<br />

de creixement per l’augment<br />

del cost de la vida. La despesa<br />

familiar en productes i serveis<br />

no essencials s’ha trobat<br />

especialment sota pressió,<br />

per l’encariment <strong>dels</strong> preus.<br />

I, mentrestant, la despesa i la<br />

inversió empresarial també<br />

van disminuint, en resposta<br />

a unes perspectives més preocupants<br />

i a l’enduriment de<br />

les condicions financeres.<br />

Cal afegir que l’estat espanyol<br />

és el que en surt més ben parat,<br />

al juny. Segons l’informe,<br />

<strong>dels</strong> estats de la zona euro estudiats,<br />

és el que va registrar<br />

l’expansió més ràpida, si bé<br />

l’índex ajustat estacionalment<br />

va assenyalar el ritme<br />

de creixement més lent del<br />

març ençà. Però el fet és que<br />

les desacceleracions van ser<br />

generalitzades a la resta de<br />

les economies de la zona euro,<br />

sobretot a Irlanda i França,<br />

on els ritmes d’augment<br />

de l’activitat total van caure<br />

bruscament fins a assolir els<br />

mínims de setze mesos i catorze,<br />

respectivament.<br />

Caldrà, en definitiva, a més<br />

<strong>dels</strong> indicadors habituals,<br />

seguir també de molt a prop<br />

l’euro, en el camí cap a la par<br />

amb el dòlar. Avui, això sembla<br />

indeturable.


61<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

VICENT PARTAL<br />

MARCHENA, INCREPAT:<br />

EL VALOR D’UNA PROTESTA MAGNÍFICA<br />

No hi havia gest més<br />

aclaridor i contundent<br />

possible, més opositor<br />

en el sentit profund<br />

de la paraula, que<br />

desplegar davant seu<br />

l’estelada, a la cara<br />

El Col·legi d’Advocats de Barcelona va viure ahir una jornada de protesta<br />

tan necessària i justa com significativa i positiva. Molts juristes i ciutadans<br />

van respondre a la convocatòria de quinze associacions representatives <strong>dels</strong><br />

sectors judicials per a rebutjar la presència del polèmic magistrat del judici<br />

contra el procés, l’inefable Manuel Marchena.<br />

La concentració de togues que vam viure ahir i la plantada al conferenciant<br />

va ser un gest d’una dignitat important. Remarcable. Especialment important<br />

i remarcable en aquest moment en què les institucions espanyoles volen<br />

aprofitar-se de la inèrcia i del pas del temps per normalitzar la seua presència<br />

a Barcelona. I per la “chulería” –permeteu-me el mot– que implicava.<br />

Els advocats, jutges i juristes que encapçalaven la protesta tenien raons de<br />

sobres per a encarar-se amb Marchena i denunciar el seu comportament.<br />

Aquests darrers anys hem sentit, ara i adés, la sorpresa de molts per les coses<br />

que van passar en el judici del Tribunal Suprem. Perquè és una evidència que<br />

en el judici es va recaragolar el dret fins a deixar-lo incognoscible. Podem<br />

confiar que els tribunals europeus ja s’encarregaran de desmuntar la <strong>fars</strong>a i<br />

anul·lar-lo. Però ni això no podrà esborrar el comportament manipulador i<br />

venjatiu de Marchena durant la vista i després –com es va veure amb aquell<br />

gest tan insòlit de retenir la capacitat de decidir sobre els permisos, o amb<br />

aquell informe sobre els indults farcit d’insults als presoners polítics i de<br />

consideracions fora de lloc.<br />

És ben sabut que en tots els codis de conducta judicial <strong>dels</strong> països a què<br />

hauríem d’aspirar a assemblar-nos es posa l’èmfasi no tan sols en la necessitat<br />

que el jutge siga imparcial, sinó també en la necessitat que el jutge<br />

respecte l’aparença d’imparcialitat –que no és ben bé igual, però sí igualment<br />

important–, tant en la vida professional com en la privada. Marchena<br />

el coneix, aquest principi, n’estic segur, però no el vol aplicar. I no el vol<br />

aplicar perquè la defensa de la unitat d’Espanya, per a ell –i per a la cúpula<br />

judicial espanyola–, passa per damunt de la democràcia, cosa que temps<br />

endarrere va arribar a verbalitzar Carlos Lesmes.<br />

Bons deixebles com són del tenebrós Carl Schmitt –Lesmes mateix no va<br />

tenir gens ni mica de vergonya de reivindicar en públic el gran jurista del<br />

nazisme–, per a ells la bandera espanyola representa més que els codis i les<br />

lleis: val més que els drets i les llibertats i pesa més que la consciència i el<br />

coneixement que hauria de guiar els seus actes.<br />

De manera que no hi havia gest més aclaridor i contundent, més opositor<br />

en el sentit profund de la paraula, que desplegar davant seu l’estelada, a la


62<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

És ben sabut que en tots els codis de conducta judicial<br />

<strong>dels</strong> països a què hauríem d’aspirar a assemblar-nos<br />

es posa l’èmfasi no tan sols en la necessitat que el jutge<br />

siga imparcial, sinó també en la necessitat que el jutge<br />

respecte l’aparença d’imparcialitat<br />

cara. I no perquè els juristes catalans compartesquen aquella visió autoritària<br />

i tronada de la nació i la bandera, que ja han prou demostrat que no. Però sí<br />

perquè l’estelada representa l’oposició a tot allò que ell significa. L’única<br />

oposició sòlida a tot allò que aquesta Espanya fa.<br />

PS. Que Marchena hagués d’entrar d’amagatotits en el Col·legi de l’Advocacia<br />

i hagués d’eixir-ne després mossos ajudeu-me i enmig d’una altra<br />

gran operació policíaca és un fet que cal apreuar en la justa mesura. És molt<br />

important que aquesta gent entenga que no és benvinguda.


63<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MERCÈ IBARZ<br />

MERCÈ IBARZ<br />

EL VEÍ SAGARRA<br />

Homenatge al cronista<br />

aspre i sentimental a la<br />

llibreria del barri<br />

Ben poques persones deuen conèixer més o menys de debò l’home, però<br />

moltes ens sabem el personatge: aspre, condescendent, olímpic, venerable<br />

ploma esmolada de la crònica ciutadana, sentimental vanitós sense remei,<br />

de cara i d’escriptura superbioses. Un personatge de l’estirp de la gran<br />

folklòrica Lola Flores, que va dir allò de ‘em dec al meu públic’. Perquè poca<br />

pràctica, tret de la seva, subsisteix de nissagues nostrades en què encabir<br />

aquest home, la primera serà sempre la de les gamberrades poètiques del<br />

seu pare i la colla formidable d’abans de la guerra, fa d’això una barbaritat<br />

de temps, la memòria que en queda és esquifida i trencada com el mirall<br />

rodoredià, la novel·la que es clou amb una rata, l’última a morir en la torre<br />

senyorívola del Sant Gervasi que, com la casa, no existeix més: no hi queda<br />

ni una rata, ens diu Rodoreda.<br />

És Joan de Sagarra, de sempre, i sempre ho serà. No esperis que et faci<br />

bona cara ni que et saludi quan us trobeu pel barri ni que te’n faci si, en reconeixement<br />

de l’edat (hi crec, en això) i en honor al seu millor periodisme,<br />

l’atures i hi parles. No hi fa res, al barri l’adoren, i el barri és el del passeig de<br />

Sant Joan de Dalt. Ho vam veure dimecres a la llibreria Obaga del carrer de<br />

Girona, plena a vessar de veïnes (i veïns, oi tant). Acomiadàvem el veí Sagarra,<br />

que amb la seva néta polonesa està buidant el pis del 128 del passeig i aviat<br />

deixarà el barri on ha viscut més temps, va dir amb melangia gens cínica, els<br />

ulls humits. Carrers on tantes coses han desaparegut, algunes relacionades<br />

amb el pare Sagarra, com ara el cafè Guinea, a Pau Claris / Diagonal, davant<br />

del bar Bauma, des del qual el fill ha evocat sovint el pare en silenci.<br />

Convocava l’Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan que, com<br />

el nom indica amb subtilesa, no és un sòsia de les antigues associacions de<br />

veïns sinó un actiu grup de socis que paguen una quota de vint euros l’any.<br />

Preocupació pel barri, per la història, pel futur. Enmig <strong>dels</strong> al·legats i el fulgor<br />

d’un Sagarra rumbós com antany als seus vuitanta-quatre, ens en parlava<br />

el principal cronista històric del barri, Antoni González Moreno-Navarro,<br />

autor de Sant Joan de Dalt. Història, gent i arquitectura, autoeditat el 2010, una<br />

edició limitada que esperem que torni aviat, és un tresor d’aquests carrers<br />

que com en tots els barris han tingut i tenen els seus personatges històrics<br />

i presents. En Sagarra n’ha estat un <strong>dels</strong> més icònics, estimat perquè en les<br />

cròniques <strong>dels</strong> darrers anys, que ha deixat fa poc, hi ha fet sortir racons, bars,<br />

terrasses i gent sense més pretensions que viure la vida.<br />

Un altre <strong>dels</strong> personatges va ser a finals <strong>dels</strong> seixanta i primeríssims setanta<br />

l’actual president del Barça, Joan Laporta, líder d’una colla de vàndals,<br />

de nom “Los del Mola”, en al·lusió al nom que llavors tenia el nostre tros<br />

de passeig de Sant Joan. El nom d’aquest militar franquista, ens va explicar


64<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MERCÈ IBARZ<br />

A la llibreria Obaga, amb la sempiterna petaca de whisky, Jameson, és clar. MERCÈ IBARZ<br />

Trobo formidable<br />

que un grup de veïns<br />

hagi volgut retre<br />

homenatge al més<br />

punyent, cínic i de<br />

renom <strong>dels</strong> seus<br />

cronistes de la vida<br />

quotidiana<br />

Antoni González, es va posar de primer al passeig de Gràcia: hi va durar<br />

vint-i-cinc dies. El batlle Miquel Mateu, el primer de la Barcelona ocupada,<br />

va ser segurament qui va fer adonar les forces d’ocupació (així es deien ells<br />

mateixos) que el passeig de Gràcia no podria canviar de nom mai <strong>dels</strong> mais.<br />

I el del general assassí va passar al nostre barri. Me’n recordo ben bé de quan<br />

vaig arribar a la ciutat el 1971 i per força havia de fer cas <strong>dels</strong> noms de les<br />

plaques <strong>dels</strong> carrers, places i passeigs.<br />

Naturalment, a l’Obaga hi havia Joaquim Carbó. No es perd cap <strong>dels</strong> homenatges<br />

als seus col·legues, una virtut que també cal reconèixer-li. En un<br />

racó, tirant fotos, la gran amiga de l’homenatjat, Pilar Aymerich, sempre<br />

discreta. El sarau era orquestrat per la dinàmica presidenta de l’associació.<br />

Servidora, que a diferència de Carbó assisteix a ben poques coses, hi era<br />

perquè l’Obaga és la meva llibreria (en tinc més) i perquè trobo formidable<br />

que un grup de veïns hagi volgut retre homenatge al més punyent, cínic i de<br />

renom <strong>dels</strong> seus cronistes de la vida quotidiana.<br />

I què carai, també hi vaig anar perquè trobaré a faltar pels carrers, per les<br />

terrasses del Bauma, el Morryssom i l’Ollé, aquest paio malcarat que no<br />

saps mai si saludar o no, si paga o no la pena endur-te’n un moc i prou.<br />

Però tret que el vegi abstret i capcot, m’emporto el moc com una moneda<br />

no diré que preciosa però sí que ben gastada. Ara Sagarra se’n va a viure a<br />

Reus. Ens quedem sense els seus miquels, queden massa pocs monstres i<br />

quimeres de soca.


65<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MERCÈ IBARZ<br />

Desterrem de la<br />

cruïlla del passeig<br />

amb la Diagonal els<br />

xiprers que taponen<br />

el monument a<br />

Verdaguer!<br />

Deixem-lo respirar!<br />

Acabo amb una nota cívica sobre el barri adreçada a qui correspongui,<br />

que d’això han anat les millors cròniques de Joan de Sagarra. Em sumo a<br />

ell i González, radicals: desterrem de la cruïlla del passeig amb la Diagonal<br />

els xiprers que taponen el monument a Verdaguer! Deixem-lo respirar! El<br />

corb, com se’n diu al barri, potser s’ho va empescar el cronista malcarat. Un<br />

monòlit ben erecte, com correspon a la ciutat fàl·lica que va definir Barcelona<br />

l’escriptor francès tan sovint citat en les cròniques sagarrianes, André Pieyre<br />

de Mandiargues, en la seva novel·la sobre el Xino, de traducció catalana<br />

descatalogada, Al marge (original del 1967). Un monument encara més<br />

ocultat des de fa temps per obres, com si fos una instal·lació <strong>dels</strong> Christo. El<br />

poeta Verdaguer viu mal que bé mirant d’esquitllentes la Diagonal per on<br />

entraren les forces d’ocupació, d’esquena al mussol lluminós dalt de tot de<br />

l’altra banda, antic reclam publicitari per sort conservat. Mentrestant, al<br />

passeig, prop de la Travessera, Anselm Clavé és sempre a punt d’encendre<br />

el cor del barri. Au revoir, Sagarra.<br />

La néta polonesa de J. de S. sosté el record del barri ofert al periodista. MERCÈ IBARZ


66<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JULIÀ DE JÒDAR<br />

JULIÀ DE JÒDAR<br />

LA DEMAGÒGIA DOMINANT<br />

El militarisme hauria<br />

d’entrar a formar part<br />

de l’índex de matèries<br />

prohibides per la moral<br />

pública<br />

A la memòria d’Eva Serra<br />

En una revista francesa, vaig trobar fa temps un text militar de la Primera<br />

Guerra Mundial que em servirà, espero, per a una reflexió de gran importància.<br />

(Quan llegiu poilu, sapigueu que és el motiu amb què es designava el soldat<br />

ras francès. I, en llavis francesos, boche es refereix als soldats alemanys.)<br />

«Comandància a 8 d’octubre de 1916<br />

Dotzena Divisió d’Infanteria<br />

Estat Major<br />

El general en cap de la divisió ha constatat que, en termes generals, la salutació<br />

era executada maldestrament pels homes i tornada amb desgana<br />

pels oficials.<br />

En conseqüència, la salutació serà executada a la dotzena divisió d’infanteria<br />

d’acord amb les disposicions següents:<br />

–La salutació de l’autèntic poilu (tres temps).<br />

Primer temps: Com un veritable gall de la Gàl·lia, redreçar-se enèrgicament<br />

sobre els esperons, ajuntar vigorosament els talons. Portar lentament la mà<br />

dreta a la posició de salutació reglamentària, tensar tots els músculs, el pit<br />

inflat, les espatlles arronsades, el ventre encongit, la mà esquerra oberta,<br />

el dit petit sobre la costura <strong>dels</strong> pantalons. Fixar els ulls en els del vostre<br />

superior, aixecar el mentó, i dir-vos: “Estic orgullós de ser un poilu”.<br />

Segon temps: Baixar imperceptiblement el mentó, alegrar els ulls i dir-vos<br />

mentre penseu en el vostre superior: “Tu també n’ets un, a vegades brames,<br />

però no hi fa res, pots comptar amb mi”.<br />

Tercer temps: Aixecar el mentó, engrandir-se amb una expansió del tronc,<br />

pensar en els boches i cridar per dins: “Pelarem aquests cabrons”.<br />

–La salutació de l’oficial (dos temps).<br />

Primer temps: Embolcallar el soldat amb una mirada afectuosa, tornar-li<br />

la salutació mirant-lo fixament als ulls, somriure-li discretament i dir-li<br />

per dins: “Ets un pollós, però ets maco”.


67<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JULIÀ DE JÒDAR<br />

Diran que és per<br />

defensar-nos, però<br />

el poder sempre<br />

comença a prendre<br />

cos quan uns<br />

pocs s’arroguen<br />

la capacitat<br />

de designar,<br />

en nom d’una<br />

majoria amanida<br />

a les enquestes,<br />

l’“enemic exterior”<br />

Segon temps: Aixecar el mentó, pensar en els boches i dir-se: “Gràcies a tu,<br />

pelarem aquests porcs”.<br />

Aquests textos s’han d’aprendre de cor.<br />

Signat: General Brissaud.»<br />

Qui hagi vist Paths of glory (de Stanley Kubrick, amb Kirk Douglas com a<br />

protagonista, estrenada en espanyol com a Senderos de gloria) entendrà de<br />

seguida el que hi ha sota aquest comunicat de l’estat major francès: l’abjecció<br />

<strong>dels</strong> senyors de la guerra. Mentre milers i milers d’homes morien al front, al<br />

general només li preocupaven les formes. Al poder sempre l’han preocupat<br />

molt, les formes. I n’hi ha que encara no n’ostenten cap, de poder, i ja s’estan<br />

empescant la manera de formalitzar-lo en termes militars. Diran que és per<br />

defensar-nos, però el poder sempre comença a prendre cos quan uns pocs<br />

s’arroguen la capacitat de designar, en nom d’una majoria amanida a les<br />

enquestes, l’“enemic exterior”: sempre, a qualsevol lloc i tothora, l’excusa<br />

de la defensa contra l’“enemic exterior” per “defensar-nos”, diran quan<br />

calgui, de l’“enemic interior” –els votants de l’1-O, sense anar més lluny.<br />

Aleshores, sota les formes, treu el nas la jerarquia suprema: el poder necessita<br />

víctimes propícies per justificar la seva raó de ser. I s’embolcalla en banderes<br />

i treu pit amb himnes per imposar la seva lògica. El militarisme hauria<br />

d’entrar a formar part de l’índex de matèries prohibides per la moral pública.


68<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JULIÀ DE JÒDAR<br />

Entretant, a la<br />

capital de l’estat<br />

que ens espolia,<br />

la firma Cartier fa<br />

entrar Espanya,<br />

diuen, en la “nova<br />

escala de la ruta<br />

del luxe” a l’antiga<br />

ambaixada <strong>dels</strong> EUA<br />

a Madrid, mentre la<br />

inflació s’emporta<br />

els derelictes de<br />

l’estat del benestar<br />

<strong>dels</strong> pencaires<br />

amb conveni i <strong>dels</strong><br />

precaris sense<br />

I quan el govern de l’estat que ens espolia vol demanar un crèdit de 1.000<br />

milions d’euros per a augmentar un 10% la seva despesa militar (mentrestant,<br />

com assenyala Antoni Soy, la despesa en sanitat al cap de sis onades<br />

pandèmiques no ha crescut en la mateixa proporció que la despesa militar),<br />

nosaltres contemplem sense parpellejar i, sobretot, sense informar, que<br />

hi ha tres vegades més d’ingressats i de morts per la covid que fa un any<br />

(dades de Salvador Macip); el conseller de Sanitat recomana de no anar a<br />

emprenyar els CAP, quan tanta gent gran trobarà a les urgències <strong>dels</strong> hospitals<br />

el rètol de “tingueu paciència, que el personal fa vacances”, perquè,<br />

de setena onada, no n’hi havia d’haver (“populisme pandèmic”, en diu el<br />

citat Macip, amb feliç troballa); i el jovent nostrat i de part de l’estranger<br />

aconsegueix un massiu Barcelona Beach Festival amb un pacte sectàriament<br />

sensacional entre bombers i ajuntaments, segurament per a contenir les<br />

onades que ens esperen...<br />

Entretant, a la capital de l’estat que ens espolia, la firma Cartier fa entrar Espanya,<br />

diuen, en la “nova escala de la ruta del luxe” a l’antiga ambaixada <strong>dels</strong><br />

EUA a Madrid, mentre la inflació s’emporta els derelictes de l’estat del benestar<br />

<strong>dels</strong> pencaires amb conveni i <strong>dels</strong> precaris sense; per assegurar-se el glacis<br />

oriental pensant en l’estratègia de bloquejar la Xina, l’OTAN considera Rússia<br />

l’etern enemic a batre, perquè, règims a banda, que al capitalisme imperialista<br />

sempre li han importat un rave en política exterior, no queda cap Irac ni cap<br />

Afganistan on clavar la urpada, i els esperen els 750.000 milions per un cap baix<br />

que costarà la reconstrucció d’Ucraïna, aportats humanitàriament, és clar, per<br />

la banca hereva de la crisi del 2007-2008; i les senyores <strong>dels</strong> capos atlantistes<br />

sopen al Museu del Prado i es retraten sota el Gernika al cap de quatre dies de<br />

la matança de Melilla, tan comprensivament entesa pels voluntariosos hereus<br />

socialdemòcrates de l’exèrcit que es va revenjar de les seves derrotes al Marroc<br />

provocant la guerra civil del 36 i la raó de ser del quadre de Picasso...<br />

Mentre tot això succeeix, en infeliç amalgama, la consellera d’Acció Exterior<br />

de la Generalitat escriu en un diari de la situació que “defensar que<br />

l’Aliança Atlàntica és una organització útil és un acte de realisme”... Com<br />

si no estiguéssim realment aixoplugats dins l’OTAN sota l’ala del nostre<br />

opressor espanyol, que n’és un partidari tan descarat; o com si els kurds<br />

visquessin la mar de feliços Orient Mitjà enllà, massacrats pel soci turc de<br />

l’OTAN, demòcrata com Putin, si no més; o com si la UE, que no sap trobar<br />

“unitat” si no és a recer de l’atlantisme expansionista sota el fariseisme<br />

de la “defensa <strong>dels</strong> valors occidentals”, estigués disposada a fer una crisi a<br />

Espanya quan, dirien els seus buròcrates, torçant el gest, només la meitat <strong>dels</strong><br />

catalans demana ampliar els drets humans a l’àmbit de l’autodeterminació.<br />

Entretant, l’independentisme espera, a còpia de voluntarisme, com en temps<br />

del malaguanyat 10 d’octubre de 2017, l’enèsim mediador internacional<br />

–aquest cop, via Pentecosta a l’escocesa– per fer com si anés a fer allò que<br />

tanta por li fa de fer...<br />

Ja dispensaran l’exabrupte estiuenc, que s’acosta el <strong>18</strong> de juliol i, tot i que<br />

encara sembli lluny el 12 d’octubre, quan el neofranquisme celebra la seva<br />

victòria transaccional, nosaltres encara no sabem què ens faran fer la Diada<br />

d’enguany.


69<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

NÚRIA CADENES<br />

NÚRIA CADENES<br />

LA CAVERNA CONTRA EL SAVI:<br />

SEMPRE HO PROVA I SEMPRE PERD<br />

Que Joan Francesc Mira va<br />

ser fundador i president<br />

d’Acció Cultural del País<br />

Valencià, que Carme<br />

Miquel va ser presidenta<br />

d’Escola Valenciana, i que<br />

aquesta dedicació al país i<br />

a la llengua i al progrés de<br />

la seva gent diu la caverna<br />

que “traspassa els límits<br />

del que creiem acceptable<br />

com a mèrits”<br />

Després de llegir Borja papa vaig quedar estabornida. És una d’aquelles novel·<br />

les que et poden canviar la vida. Perillosa. Grandiosa. Si, a sobre, tens la dèria<br />

de la literatura, de mirar de fer-ne, encara és pitjor, perquè aleshores entra<br />

en joc l’enveja verda, allò d’anar llegint i pensant alhora que què donaries<br />

per haver-ho escrit tu. Per haver-ho sabut escriure.<br />

No és, ni de bon tros, l’única aportació de Joan Francesc Mira a aquesta<br />

trasbalsada cultura nostra (i, per tant, a la igualment sempre trasbalsada<br />

cultura europea), però n’és un cim. Altíssim. Aquest escriptor, antropòleg,<br />

observador, columnista, traductor, activista cultural i cívic ha forjat, al llarg<br />

<strong>dels</strong> seus vuitanta-dos-tres anys (va néixer durant el gran esfondrament,<br />

el 1939, com per demostrar que el món rodola i que no s’acaba quan ho<br />

estableixen per decret), una obra extensa, intensa, palpable (diguem-ne<br />

llibres, diguem-ne Museu Valencià d’Etnologia) i intangible també (les<br />

coses que aprens i que et transformen després d’un d’aquells seus articles<br />

rodons i fondos d’erudició i d’ironia, si tens la sort de sentir-lo conversar<br />

sobre els arxius del Vaticà o sobre els plecs històrics de la cultura popular).<br />

Joan Francesc Mira ens ha traduït els Evangelis i la Divina comèdia i l’Odissea<br />

i no sé per quin ordre però la sola enumeració ja posa la pell de gallina.<br />

Perquè és una ambició que ens parla amb perspectiva. Perquè el resultat és<br />

formidable. No sé si som del tot conscients de la sort que tenim de formar<br />

part d’una cultura que pot discutir si és millor la traducció de l’Odissea feta<br />

per Carles Riba o la de Joan Francesc Mira. O quina en què. I les diferències<br />

de plantejament. I tot. Quin debat preciós a les altures!<br />

Entre Dante i Homer i Roma i els camins del grec clàssic i els assaigs sobre<br />

sant Vicent Ferrer o Blasco Ibáñez o la família Borja o l’Europa que el defineix<br />

i que el commou ensems, Joan Francesc Mira ha escrit el seu cant d’amor a<br />

València. A la ciutat de València i a la gent que la fa. No és tan sols que li hagi<br />

dedicat llibres explícits, que també ho ha fet, sinó que aquesta ciutat viva,<br />

amb les seves ferides i amb les seves contradiccions i amb la seva bellesa<br />

cívica de pedres ordenades en gòtic i de llum esclatant i d’olor de tarongina,<br />

forma part del teixit íntim de l’obra de Joan Francesc Mira.<br />

I ara, tan encertadament, la ciutat li ho ha reconegut. El 30 de juny, el ple<br />

de l’ajuntament feia oficials els reconeixements i honors que atorga el 2022.<br />

I hi havia Joan Francesc Mira (Fill Predilecte) i la mestra i escriptora, la incansable<br />

activista del somriure permanent, Carme Miquel (Filla Adoptiva).<br />

Massa altura, massa cultura, per a la insondable, per a la inefable caverna<br />

de la dreta espanyolista. Que va fer allò que sap fer: bruelar, esgarrinxar,<br />

estirar-se els cabells. Que qui no té vergonya no en gasta, i durant uns dies


70<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 8 de juliol de 2022<br />

MAIL OBERT<br />

NÚRIA CADENES<br />

I dic la caverna i parlo de l’artefacte feixistoide que és<br />

Vox, és clar, però també de l’artefacte anterior que és<br />

(pràcticament “era”, ja, avui dia) Ciudadanos, i del<br />

partit del saqueig sistemàtic que és el PP<br />

es van dedicar a exposar la pròpia mancança a la llum del sol, anunciant que<br />

votarien en contra d’aquests reconeixements i escampant ridiculeses com<br />

si fossin justificació del seu ressentiment. Que Joan Francesc Mira va ser<br />

fundador i president d’Acció Cultural del País Valencià, que Carme Miquel<br />

va ser fundadora i presidenta d’Escola Valenciana, i que això, aquesta dedicació<br />

al país i a la seva llengua i al progrés de la seva gent, diu la caverna que<br />

“traspassa els límits del que creiem acceptable com a mèrits”. I que <strong>Països</strong><br />

<strong>Catalans</strong> o qualsevol altre dimoni pelut. Aquest excés de rancúnia i aquesta<br />

falta de cultura que són capaços d’exhibir impúdicament.<br />

Perquè, per a la caverna, allò que compta no és l’art sinó la filiació. I els<br />

premis es donen als seus, mai als “altres”. És inútil de provar de raonar-hi i<br />

de dir-los que no es tracta de cap monolítica aquiescència ideològica (quina<br />

por!), sinó de reconèixer l’obra, allò que dèiem i tant més: els Borja, el tramvia,<br />

els Evangelis, o Aigua en cistella, Milotxa, Topi. La caverna menysprea<br />

la cultura i tot ho supedita a l’intent de reduir el món a la seva monocroma<br />

condició.<br />

I dic la caverna i parlo de l’artefacte feixistoide que és Vox, és clar, però<br />

també de l’artefacte anterior que és (pràcticament “era”, ja, avui dia) Ciudadanos,<br />

i del partit del saqueig sistemàtic que és el PP. Tots tres van practicar<br />

públics esgarips i tots tres van votar en contra de la distinció per a Mira i per<br />

a Miquel. També aquest PP que ara diu que es torna a disfressar de centre<br />

moderat per provar d’aconseguir els vots que li continuen faltant. Que cada<br />

vegada que li interessa l’escenificació, el PP treu a passejar la pobra mona<br />

de la moderació, però que l’experiència i la crua realitat demostren fins a<br />

quin punt la dreta espanyolista, quan es tractaria de fer veure que cultura<br />

i que respecte i que simple sentit democràtic, mai no perd l’oportunitat de<br />

perdre una oportunitat.<br />

Però ja s’ho farà.<br />

Nosaltres, per sort, tenim, per a créixer, i per a pensar i per a contradir-nos<br />

i tornar-hi, la saviesa d’un intel·lectual de la talla de Joan Francesc Mira.<br />

L’home que escriu coses com aquesta: “Vinguen els temps que vinguen,<br />

el llibre serà encara el gran vehicle: les paraules escrites, sobre pàgines de<br />

paper, o sense paper, i si pot ser ben compostes, correctes i netes. La vida<br />

és breu, però afortunadament l’art (l’art d’escriure i de llegir) és tan extens<br />

que ens permet ‘ser’ moderns i antics, homes i dones, infants i ancians, i<br />

habitants de qualsevol època o país. Poc més podem demanar, en aquesta<br />

vida tan curta, ara que el món és redó i que tota la literatura és nostra.”


LA FOTO DE LA SETMANA<br />

Protesta a les portes del Col·legi d’Advocats de Barcelona<br />

amb motiu d’una conferència del magistrat Manuel Marchena.<br />

FOTOGRAFIA: ALBERT SALAMÉ.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!