Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

3. Kritéria zadejte výběrem hledané hodnoty ze seznamu v poli (pokud seznam

obsahuje hodnoty pole) nebo tím, že hodnotu do pole napíšete.

· Chcete-li najít záznamy, ve kterých je/není označeno zaškrtávací

políčko, přepínací tlačítko nebo přepínač, klepněte na toto políčko či

tlačítko tak, aby přešlo do požadovaného stavu. Chcete-li je vrátit zpět

do neutrálního stavu, kdy není použito pro filtraci záznamů, opakujte

klepání, dokud nebude tlačítko šedé.

· Chcete-li najít záznamy, ve kterých určité pole je/není prázdné,

napište do tohoto pole výraz Is Null nebo Is Not Null. (V polích typu

Memo nebo Objekt OLE a ve vypočítaných polích v dotazu můžete tyto

volby vybrat ze seznamu v poli.)

· Chcete-li najít záznamy splňující určitý výraz kritéria, napište do

odpovídajícího pole výraz nebo ho zadejte prostřednictvím Tvůrce

výrazů.

Jestliže určíte hodnoty ve více než jednom poli, vrátí filtr záznamy

pouze v případě, když obsahují v každém z uvedených polí určenou

hodnotu.

4. Chcete-li určit různé hodnoty, které mohou splňovat záznamy, jež mají být

zahrnuty do výsledků filtru, klepněte na ouško karty Nebo nacházející se ve

spodní části okna. Filtr vrátí záznamy v případě, že obsahují všechny

hodnoty určeny na kartě Hledat, na první kartě Nebo, na druhé kartě Nebo

atd.

5. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Použít filtr.

Poznámky:

· Když uložíte tabulku, dotaz nebo formulář, program Microsoft Access uloží

filtr.

- 33 -

More magazines by this user
Similar magazines