Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

• V sestavě odstraníte nebo znovu aplikujete filtr nastavením vlastnosti

Zapnout filtr. Ve formuláři odstraníte nebo znovu aplikujete filtr klepnutím

na tlačítko Použít filtr na panelu nástrojů.

• Jestliže později v tabulce nebo dotazu změníte filtr, tato činnost neovlivní

formulář nebo sestavu založenou na filtru, jenž byl dříve vytvořen ve stejné

tabulce nebo dotazu.

8. Sestavy

8.1. Účel sestavy

Jedním ze základních požadavků při práci s databází je prohlížení dat

tak, aby byly zobrazeny co nejpřehledněji podle uživatelem definovaných

požadavků. Můžeme chtít např. zobrazit všechny záznamy, ale pouze některá

jejich pole, nebo naopak pouze některé záznamy, které vyhovují určité

podmínce. A pro tento účel existují v Accessu mimo jiné i sestavy. Představují

účinný způsob prezentace dat v tiskovém formátu. Protože u nich můžeme

zcela ovládat velikost a vzhled všech částí sestavy, můžeme zobrazit informace

takovým způsobem, jaký nám vyhovuje.Většina informací umístěných

v sestavě pochází z podkladové tabulky, dotazu nebo příkazu SQL, které

představují zdroje dat sestavy. Ostatní informace jsou uloženy v návrhu

sestavy. Spojení mezi sestavou a jejím zdrojem dat lze vytvořit pomocí

grafický objektů - ovládacích prvků. Ovládací prvky mohou být textová pole

zobrazující názvy a čísla, popisy zobrazující nadpisy a dekorativní čáry

graficky oddělující data a zlepšující vzhled sestavy.

- 42 -

More magazines by this user
Similar magazines