Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

pf.jcu.cz

Vohradník Radek - Petr Pexa - pepe

Agenda firmy v MS Access 7.0

4. Tabulky

4.1. Co je to tabulka

Základním stavebním prvkem každé databáze je tabulka. Tabulka

představuje množinu dat týkajících se pouze určité dané oblasti. Například

tabulka „Polotovary“ se týká pouze dodávaných polotovarů a tabulka

„Dodavatelé“ se týká pouze dovozců nebo výrobců jednotlivých polotovarů.

Použitím jednotlivých tabulek pro jednotlivé oblasti informací se zabrání

duplicitě dat, čímž je umožněno účinnější ukládání a omezí se vznik chyb při

zadávání dat.

V tabulkách jsou data uspořádána do sloupců (pole) a řádků (záznamy).

Základní režim práce s tabulkou je tzv. zobrazení datového listu (viz obr. 2), ve

kterém je možno provádět přidávání, úpravy nebo odstranění dat v tabulce.

Lze také provádět kontrolu pravopisu, tisk dat z tabulek, filtrovat a řadit

záznamy, měnit rozvržení datového listu a měnit vzhled tabulky přidáním nebo

odebrání jednotlivých sloupců. V návrhovém zobrazení tabulky je možné

vytvořit celou tabulku od začátku nebo přidat, odstranit nebo přizpůsobit

existující pole tabulky.

Obr. 2 - Tabulka v zobrazení datového listu

- 8 -

More magazines by this user
Similar magazines