30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE

ABDOMINÁLNE POZÍCIE A POZÍCIE NA BRUCHU

Pozície, ktoré si vyžadujú silnú prácu brucha, ako aj pozície so zdvíhaním

nôh pri ktorých je brucho rôznym spôsobom napínané napr. Paripurna

Navasana, stláčajú a dráždia vnútorné orgány a môžu zosilniť krvácanie.

Paripurna Navasana

Salabhasana

PRANAJÁMA (dychové cvičenia)

Počas menštruácie nepraktikuj pranajámu v sede alebo náročné techniky,

ktoré sťahujú brucho alebo sú náročné na nervový systém.

-13-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!