30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10 PRAKTICKÝCH TIPOV AKO ZAČAŤ CVIČIŤ JÓGU DOMA

TIP 04

NAPLÁNUJ SI

ČO BUDEŠ CVIČIŤ

Naplánuj si, čo budeš cvičiť, ešte

predtým ako vstúpiš na podložku. Na

konci cvičenia budeš spokojná, že si svoj

čas využila efektívne a povzbudí Ťa to k

tomu, aby si si zacvičila aj na ďalší deň.

Tento krok máš už takmer hotový. Stačí

si vybrať konkrétnu lekciu z kurzu a

pripraviť si výber pozícií podľa Tvojich

časových možností.

TIP 05

UROB SI TO

PO SVOJOM

Domáca prax Ti dáva priestor hrať sa

a skúmať. Je to príležitosť skutočne

prispôsobiť svoju prax tomu ako sa v

danom momente cítiš a čo potrebuješ.

Zostaň v pozícii dlhšie, kratšie.

Experimentuj, skúšaj, vnímaj ako Tvoje

telo na jednotlivé pozície reaguje.

TIP 06

DISCIPLÍNA

A ZÁVÄZOK

Všetko dobré, čo za to stojí, vyžaduje kus

práce, však? Čas investovaný do

domácej praxe = získané benefity

(fyzické, psychické). Zaveď si "jóga

denník", zapíš si sekvenciu, ktorú si

praktikovala a poznač si ako si pokročila

pri jednotlivých asánach a benefity, ktoré

pociťuješ. (Zo začiatku to bude pre Teba

možno náročné, ale postupom času sa na

to budeš tešiť.)

-4-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!