30.12.2020 Views

TVOJA JÓGA DOMA - Praktický sprievodca k Tvojej domácej praxi jógy

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí. 1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať 2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné 3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

V tomto praktickom Sprievodcovi nájdeš pomôcky a rady, ktoré Ti pomôžu rozbehnúť Tvoju domácu prax jógy. Celý materiál je rozdelený do 3 samostatných častí.

1. časť - 10 PRAKTICKÝCH TIPOV - v tejto časti sa pozrieme na 10 praktických rád a tipov ako začať cvičiť jógu doma a vydržať

2. časť - AKO CVIČIŤ JÓGU POČAS MENŠTRUÁCIE - ukážem Ti, ktorým pozíciám by si sa počas menštruácie mala určite vyhnúť a ktoré sú pre Teba prospešné

3. časť - TVOJ JÓGA RITUÁL - naučím Ťa ako si vytvoriť svoj vlastný jóga rituál, aby sa jóga stala neodmysliteľnou súčasťou Tvojho každodenného života

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10 PRAKTICKÝCH TIPOV AKO ZAČAŤ CVIČIŤ JÓGU DOMA

TIP 01

URČI SI SVOJE

CIELE A ZÁMERY!

PREČO chceš cvičiť jógu? Čo chceš získať

cvičením jógy? Silu, flexibilitu, ukľudnenie

mysle, zlepšenie spánku...? Akékoľvek

Tvoje PREČO je, napíš si ho (a vráť sa k

nemu vždy keď sa Ti do cvičenia nebude

chcieť).

TIP 02

VYČLEŇ SI 15-20

MINÚT DENNE

Buď realistická ohľadom toho, koľko času

máš. Zostaň pri 15-20 minútach denne

kým to nebude pre Teba jednoduchšie.

Až potom predľž cvičenie, ale len o 10

minút. Kľúčom k dlhodobej domácej

praxi je pravidelnosť a nie dĺžka.

V "Sprievodcovi k online kurzu" si

ukážeme ako pracovať s

fotosekvenciami z kurzu a pripraviť si

cvičenie práve na tých 15-20 minút.

TIP 03

UROB SI Z

CVIČENIA

RITUÁL

Jóga nie je len o fyzickom cvičení. Jóga je

cesta k tomu, aby si spoznala samú seba.

Aby si sa naučila vnímať a počúvať svoje

telo a rešpektovať ho.

Urob si z cvičenia taký svoj malý rituál.

V tretej časti tohto materiálu sa Ti

zverím s tým mojím.

-3-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!