25.11.2021 Views

contact_office_magazine_#28_czech

Z pojmů jako „robo-poradce“, „big data“ nebo „umělá inteligence“ bývá mnoho lidí v rozpacích. Proč? To zjistíte v nejnovějším vydání našeho časopisu věnovaném tématu digitalizace versus emoční inteligence (EQ). Postupná implementace umělé inteligence (AI) do každodenní kancelářské práce totiž může přinést netušené příležitosti. Souvisí s tím však otázka, zda nám lidem vůbec ještě zůstaly nějaké schopnosti, ve kterých předčíme stroje. Více se dozvíte na straně 8. V článku „Otevřené jednotky namísto open space“ vám představíme inovativní kancelářské koncepty, které lze ideálně přizpůsobit potřebám zaměstnanců digitální éry. Jelikož kvalita práce založené na aktivitě nezávisí pouze na dobré pracovní atmosféře, ale také na správné klimatu kanceláře, svolali jsme na 13. stranu „konferenci o klimatu v kanceláři“. Ukážeme vám, co všechno musíte mít na paměti, aby se ve vaší kanceláři doslova a do písmene dobře dýchalo. A protože naše láska ke kancelářím prochází také žaludkem, zaměříme se na starou – i když ne všude dobrou – kantýnu. Dávno už to není jen místo určené akorát k naplnění žaludku, což dobře vědí například u našeho klienta Koenig & Bauer AG. Zdejší inspirativní kantýna slouží i jako prostor pro domlouvání schůzek či k relaxaci. Inspirace a zvědavost je naše druhé jméno. Proto jsme navštívili jsme ředitelství společnosti Uber v dalekém Hongkongu a také jsme vrhli zvědavý pohled na pracovní stůl frankfurtské architektonické kanceláře schneider+schumacher. Zaručujeme vám inspirativní čtení!

Z pojmů jako „robo-poradce“, „big data“ nebo „umělá inteligence“ bývá mnoho lidí v rozpacích. Proč? To zjistíte v nejnovějším vydání našeho časopisu věnovaném tématu digitalizace versus emoční inteligence (EQ). Postupná implementace umělé inteligence (AI) do každodenní kancelářské práce totiž může přinést netušené příležitosti. Souvisí s tím však otázka, zda nám lidem vůbec ještě zůstaly nějaké schopnosti, ve kterých předčíme stroje. Více se dozvíte na straně 8. V článku „Otevřené jednotky namísto open space“ vám představíme inovativní kancelářské koncepty, které lze ideálně přizpůsobit potřebám zaměstnanců digitální éry. Jelikož kvalita práce založené na aktivitě nezávisí pouze na dobré pracovní atmosféře, ale také na správné klimatu kanceláře, svolali jsme na 13. stranu „konferenci o klimatu v kanceláři“. Ukážeme vám, co všechno musíte mít na paměti, aby se ve vaší kanceláři doslova a do písmene dobře dýchalo. A protože naše láska ke kancelářím prochází také žaludkem, zaměříme se na starou – i když ne všude dobrou – kantýnu. Dávno už to není jen místo určené akorát k naplnění žaludku, což dobře vědí například u našeho klienta Koenig & Bauer AG. Zdejší inspirativní kantýna slouží i jako prostor pro domlouvání schůzek či k relaxaci. Inspirace a zvědavost je naše druhé jméno. Proto jsme navštívili jsme ředitelství společnosti Uber v dalekém Hongkongu a také jsme vrhli zvědavý pohled na pracovní stůl frankfurtské architektonické kanceláře schneider+schumacher. Zaručujeme vám inspirativní čtení!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vydání 28

Vítejte ve věku (uměle)

inteligentní kanceláře.

Open units namísto open space.

Konference o klimatu v kanceláři.

Sedí se vám pohodlně? Vstaňte!


ŘRíkáte AI? Nezapomenňte

na EQ!

Z pojmů jako „robo-poradce“, „big data“ nebo „umělá

inteligence“ bývá mnoho lidí v rozpacích. Proč? To zjistíte

v nejnovějším vydání našeho časopisu věnovaném tématu digitalizace

versus emoční inteligence (EQ). Postupná implementace

umělé inteligence (AI) do každodenní kancelářské práce

totiž může přinést netušené příležitosti.

Souvisí s tím však otázka, zda nám lidem vůbec ještě zůstaly

nějaké schopnosti, ve kterých předčíme stroje. Více se dozvíte

na straně 8.

V článku „Otevřené jednotky namísto open space“ vám

představíme inovativní kancelářské koncepty, které lze ideálně

přizpůsobit potřebám zaměstnanců digitální éry. Jelikož kvalita

práce založené na aktivitě nezávisí pouze na dobré pracovní

atmosféře, ale také na správné klimatu kanceláře, svolali jsme

na 13. stranu „konferenci o klimatu v kanceláři“. Ukážeme

vám, co všechno musíte mít na paměti, aby se ve vaší kanceláři

doslova a do písmene dobře dýchalo.

A protože naše láska ke kancelářím prochází také žaludkem,

zaměříme se na starou – i když ne všude dobrou – kantýnu.

Dávno už to není jen místo určené akorát k naplnění žaludku,

což dobře vědí například u našeho klienta Koenig & Bauer

AG. Zdejší inspirativní kantýna slouží i jako prostor pro domlouvání

schůzek či k relaxaci.

Vítejte v době (uměle) inteligentní kanceláře .............................. 04

Lidské schopnosti versus umělá inteligence ................................ 08

Open units namísto open space .................................................. 10

Konference o klimatu v kanceláři ................................................ 13

Referenční projekt: Koenig & Bauer AG ....................................... 14

New work: new break ................................................................. 16

Pár tipů pro každodenní život v kanceláři ................................... 19

Kanceláře celého světa: ředitelství Uber v Hongkongu ................ 20

What´s on your desk, schneider+schumacher? ........................... 23

Nová efektivita ............................................................................ 24

Showroom ................................................................................... 26

Inspirace a zvědavost je naše druhé jméno. Proto jsme navštívili

jsme ředitelství společnosti Uber v dalekém Hongkongu a

také jsme vrhli zvědavý pohled na pracovní stůl frankfurtské

architektonické kanceláře schneider+schumacher. Zaručujeme

vám inspirativní čtení!

Markus Wiesner

Vydavatel: Wiesner-Hager Möbel GmbH, Linzer Straße 22, A-4950 Altheim, T +43/(0)7723/460-0, altheim@wiesner-hager.com, www.

wiesner-hager.com, thinknewwork.com; Design/Editace: Wiesner-Hager, plenos creative; Zlom: plenos creative, plenos.at; Autor: Wojciech

Czaja; tiskové chyby vyhrazeny; 05/2019.

2 contact

contact 3


Kancelářské koncepty

Vítejte ve

vku (umle)

inteligentní kanceláe.

Umělá inteligence si dlouhodobě propracovává cestu do každodenního kancelářského života. Ovšem

pozor: podle expertů se musíme mít na pozoru, abychom v průběhu narůstající digitalizace nezapomínali

na vpravdě lidské dovednosti spojené s komunikací a emocionálními kompetencemi. Jedno totiž

vyžaduje druhé. Nakonec se musíme ptát sami sebe: jaký má toto všechno vliv na podobu našeho

pracoviště?

„Jak vám mohu

pomoci?“ ptá se

Robert. „Dobře.

Ukážu vám podrobný

plán pilíře

5.3 v druhém

podzemním

patře garáže.“

Sotva se nákres

plánu otevře,

vychází najevo,

že pozinkovaný

ocelový stěnový

nárazník na pilíři

vykazuje výrobní

vadu a z toho

důvodu byl namontován

špatně. „Okamžitě

do konstrukční kanceláře

odesílám chybovou zprávu

spolu s náhledy opatřenou vaším

digitálním podpisem. Mám objednat

náhradní díl? Dobře. Objednávám tedy

náhradní díl stěnového nárazníku pro pilíř

5.3 ve druhém podzemním patře garáže.

Termín dodání 10 pracovních dnů. Mohu vám

ještě nějak pomoci?“

Robert má na sobě tyrkysovou kombinézu a na hlavě

oranžovou ochrannou helmu. Na tváři má neodolatelný

úsměv jako z reklamy na zubní pastu a jeho

příjemný vřelý hlas připomíná audioknihu. „Robert

je náš nejnovější vynález pro usnadnění výroby,

montáže a servisních procesů na stavbě,“ říká Benjamir

Schwärzler, výkonný ředitel vídeňské společnosti

Tablet Solutions, který je zároveň

zakladatelem společnosti a autorem

digitálního asistenta

WorkHeld, na kterého

dnes spoléhají takové

společnosti jako

Siemens, Daimler či

rakouský výrobce

lanovek Doppelmayr.

„Díky Robertovi

nemusí

pracovníci na

stavbě nic zapisovat

ani

hlásit,

takže řešení nedostatků probíhá mnohem rychleji

a účinněji než kdy předtím. Zároveň to znamená,

že se během stavby můžeme vyhnout různým

komunikačním třenicím a ztrátám.“ Kromě řešení

problémů zahrnují schopnosti systému WorkHeld

oblasti jako aplikace potahového materiálu, systémový

management, logistika výrobních prostorů, servis

zařízení, zaznamenávání času a nákladů či jakoukoliv

formu automatických záznamů ze stavby či v rámci

facility managementu. Podle výrobce se systém díky

umělé inteligenci dokáže sám učit. Nevyhnutelně nás

ale napadá: nenahradí náhodou jednou Robert lidské

pracovníky?

Experti se domnívají, že díky umělé inteligenci (AI)

zaznamená Rakousko v roce 2025 dodatečnou produkci

v hodnotě zhruba 48 miliard Eur a přidanou

hodnotu ve výši zhruba 38 miliard Eur. „Klíčovými

vlastnostmi chytré továrny budou viditelnost a konektivita,“

tvrdí Roland Sommer, výkonný ředitel platformy

Industry 4.0, kterou v roce 2015 založili s cílem co

nejlépe využívat nové technologické digitální inovace

a společensky udržitelným způsobem ovlivňovat

změnu, kterou jejich zavádění přinese. „Zaměstnanci

mají kdykoli přístup k harmonogramům, datům o

kvalitě, skladovým záznamům a změnám v poptávce.

Jednotlivá oddělení společnosti lze elektronicky

snadno propojit a na základě spolupráce se zvyšuje

produktivita a efektivita.“

Jakmile ovšem zazní pojem „umělá inteligence“,

spousta lidí se vyděsí. Podle jisté studie provedené

v Německu má 41 % zaměstnanců obavy, že lidstvo

nepřežije nástup umělé inteligence, 25 % se obává, že

je inteligentní digitální systémy připraví o práci a 17 %

má za to, že je ohroženo jejich soukromí. „Strach, že

svět ovládnou roboti či že digitální systémy připraví

lidstvo o práci, je založen na nejistotě ze všeho nového,

což provází v podstatě veškerou inovaci,“ píše německý

podnikatel a expert německé sociální demokracie pro

střední podnikání Harald Christ v komentáři pro list

Handelsblatt. „Když vynalezli železnici, měli tehdejší

experti za to, že při rychlostech převyšujících 30

km/h hrozí lidem duševní poruchy. Dokonce i auta

se zpočátku setkávala s nepřátelstvím. Na konci 19.

století vyděšení lidé rozkopávali silnice nebo přes ně

natahovali dráty, aby zamezili rozvoji těchto motorových

kočárů.“ Ovšem viděno zpětně žádný vynález

dosud nevedl ke katastrofě, nezhoršil kvalitu našeho

života a nevedl ani k masové nezaměstnanosti.

4 contact contact 5

© Shutterstock


Kancelářské koncepty

Abychom toho ovšem z právě probíhajících změn

vytěžili pro lidstvo co nejvíce a nezadělali si na

problémy, musíme mít toto téma dobře prozkoumané

a promyšlené. „Nejdůležitější je setřít z pojmů

digitalizace a umělá inteligence určitý negativní nános

a naučit se vnímat tento posun jako příležitost a

pomoc,“ tvrdí vídeňská pracovní psycholožka Bettina

Wegleiterová. „Umělá inteligence by v ideálním

případě měla převzít rutinní činnosti, které se nikomu

nechce dělat: organizování, komerční záležitosti,

kontroly čísel a podobně. Lidé se tak osvobodí pro

mnohem efektivnější a kvalifikovanější práci v rámci

organizace. Nicméně ano, samozřejmě vám v tomto

ohledu nezbyde než plavat s proudem. Pokud se k tomuto

trendu nepřipojíte, dříve nebo později ztratíte

kontakt.“ Tato myšlenka koresponduje i s názorem

Guida Zimmermana, hlavního ekonoma Landesbank

Baden-Württemberg (LBBW): „Největší problém

nebude ten, že by nám měla práce dojít, ale že se změní

její charakter, a proto je důležité včas tomu přizpůsobit

naše chování.“

Největší změny můžeme očekávat především v sektoru

technologií, médií a telekomunikace nebo

v odvětví finančních technologií. Již dnes značnou část

investičního poradenství pro koncové klienty zajišťují

robo-poradci, kteří na základě algoritmů vypočítávají

nejvhodnější způsob investice z hlediska doby trvání,

hodnoty portfolia a míry akceptovatelnosti rizika,

a investice pak také automaticky zadávají. Podobně

se umělá inteligence prosazuje například u složitých

právních případů, v oblasti akvizice lidských zdrojů a

online zákaznických služeb. Online prodejce Zalando

zavedením algoritmů ušetřil výdaje na 250 marketingových

specialistů. A například Čínská obchodní banka,

která kdysi v zákaznických službách zaměstnávala

na 7 000 pracovníků, dnes využívá jediného robota,

který každodenně automaticky vyřídí na dva miliony

komunikačních případů. Do našeho pracovního světa

vstoupily počítačové programy už dávno, namátkou

Datev (softwarový cloud pro daňové konzultanty,

auditory a advokáty), Ross (soudní asistenční systém),

Amelia (otázky a odpovědi v zákaznických službách),

Xander (rozpoznávání emocí u lidí), nebo třeba Cogito,

který dokáže studovat lidské chování, posuzovat

emoce a dát najevo zaměstnancům call center, že

začínají být netrpěliví a nevlídní. A třeba takoví Siri od

Apple, Alexa od Amazonu a Home od Googlu nám to

dokáží v budoucnu pěkně vytmavit. Dost strašidelné.

Studie OECD publikovaná v roce 2018 dospěla

k závěru, že v rozvinutých zemích postihne automatizace

každé druhé pracovní místo. V současnosti

je plných 14 % pracovních míst „vysoce automatizovatelných“,

což také znamená jejich ohrožení. Ve

Spojených státech je podle podrobné studie ekonoma

Carla Benedikta Freye a počítačového vědce Michaela

Osborna toto procento ještě vyšší. Nástroj,

který taktéž vznikl na půdě OECD, nyní pomáhá

zaměstnancům předpovědět, jaké riziko hrozí právě

jejich pracovnímu místu. Úvodní test věští nejčernější

budoucnost copywriterům a novinářům. To se máme

na co těšit!

„Vývoj nelze zastavit, ovšem mají-li se lidé podělit o

svou práci se stroji ke svému prospěchu, bude třeba

kvalitní podpora,“ vysvětluje Christian Blind. Tento

psycholog působící v Salzburgu se dlouhodobě zabývá

problematikou intelektuální práce asistované umělou

inteligencí a jejího vlivu na každodenní kancelářskou

práci. „Není dost dobře možné dát Alexe facku a

čekat, co se stane. Při zavádění technologií imitujících

lidskou práci musíme využívat nástroje umožňující

vhodnou míru postupné inovace tak, aby ji člověk

pochopil a cítil se s tím v souladu.“ Určité standardy

jako třeba ISO 14915 a DIN EN ISO 13407 by měly

standardizovat použitelnost a uživatelskou přívětivost

nového softwaru. „Protože většina lidí zkrátka nezná

veškeré informace o tom, co nezná vůbec,“ uzavírá

Blind.

Klíčová otázka nakonec zní: jaký vliv má umělá inteligence

na fyzickou podobu pracovišť? Ve Švýcarsku se

přesně touto otázkou intenzivně zabývají studenti na

středních školách i na univerzitách. „Pokud se na toto

téma nezaměříme, velmi snadno z něj další generace

dostane strach a odmítne ho,“ tvrdí Sibylla Amstutzová,

profesorka technologie a architektury a vedoucí

výzkumné skupiny architektury a interiérové architektury

na Univerzitě aplikovaných věd a umění v Lucernu.

„Proto se také snažíme vzdělávat studenty tak, aby

do své práce přirozeně začleňovali nové technologie.

Náš výzkum se týká praktické využitelnosti a nabízíme

také poradenství společnostem v oblasti procesů

managementu změn a implementace Scrum, nových

technologií a umělé inteligence.“

Nejdůležitější závěr z našich společných workshopů:

„V souvislosti s nárůstem digitalizace vnímáme touhu

po utváření fyzicky, hapticky, uchopitelně a emočně

oslovujících prostorů – tedy zcela opačnou tendenci

rozvoje digitálního, umělého a virtuálního světa,“

tvrdí Amstutzová. „Individuální pracovní prostor,

jak ho známe, začíná být čím dále více zatlačován do

pozadí. V budoucnu dokonce ztratí na důležitosti

i klasické konferenční místnosti s politikou čistého

pracovního stolu. Místo toho vzniknou nové kolektivní

a komunikační prostory, které podobně jako u

metody Scrum umožní zanechávat po sobě projektově

orientované stopy na pracovním stole, na stěnách,

v místnostech obecně. Jedná se o otázku prostorů

mezilidského kontaktu – veškerou emocionální a

fyzickou přítomnost.“

Profesorka k tomu má hezkou anekdotu: v počátcích

projektů, kterých se v rámci digitální změny účastnila,

její mladší kolegové požadovali spíše jasnější barvy,

přírodnější materiály a obecně útulnější pracovní

prostředí než jejich starší kolegové, kteří ve firmách

pracovali delší dobu, ovšem s novými

technologiemi přicházeli do kontaktu

méně. „Během jednoho našeho

projektu se dokonce dal dohromady

tým velmi mladých pracovníků,

kteří každý den procházeli

kanceláře a společně se starali o

rostliny. To nám na úsvitu věku

umělé inteligence přece jen skýtá

jakousi naději, ne?“

Wojciech Czaja

6 contact

contact 7


Život v kanceláři

Lidské schopnosti vs.

umlá inteligence:

V em máme stále ješt

navrch nad stroji.

Digitalizace pracovního prostředí postupuje opravdu rychle. Automatizace znalostní

práce v časech „big data“ a inteligentních IT systémů vede k tomu, že stroje

pozvolna získávají lepší analytické schopnosti než my lidé. A to vše v reálném čase

a s prokazatelně lepší kvalitou. Digitální inovace nahrazují různé tradiční pracovní

činnosti a vyvstává otázka, zda vůbec zbydou nějaké oblasti, ve kterých lidé předčí

stroj. Máme tušení, které profese vůbec budou za několik let ještě existovat?

Profesor Helmut Karner, konzultant a spoluzakladatel

společnosti Föhrenbergkreis, má za to, že navzdory

automatizaci o práci nepřijdeme. Budoucnost lidských

schopností spatřuje v rozvoji oblastí zaměřených

na kreativitu: týmové práce, emocí a empatie. „I

v následujících letech budou lidé nadřazení strojům,

především co se týče kreativity. Klíčovou roli budou

hrát na emocích založené a další typicky lidské schopnosti.“

Akademický pohled nabízí dr. Birgit Feldhusenová,

vedoucí kurzu „Agilní organizace & Kolektivní

vedení“ na Dunajské univerzitě v Kremži: „Umělá

inteligence nezpochybňuje vlastní způsob myšlení.

Pohybuje se pouze v rámci, který jsme jí dali my. Je

ovšem teoreticky možné, že umělá inteligence vytvoří

použitelné aplikace usnadňující nám lidem nacházet

zase nové způsoby myšlení.“ Umělá inteligence nám

může pomáhat při získávání a optimalizaci těchto

dovedností, nedokáže je však sama aktivně pojímat.

Podrobně tyto nadřazené lidské schopnosti popsali

především dva autoři: Adam J. Gutstein, viceprezident

konzultační společnosti PwC, a jeho kolega John

Sviokla, ředitel think tanku

PwC „The Exchange“.

V letošním lednovém vydání

Harvard Business Manager

vyjmenovali sedm kompetencí,

ve kterých si lidé v současnosti

počínají lépe než stroje, což se

nezmění ani v dohledné budoucnosti.

komunikace

Stručně a jasně: příběh může lidi podnítit

k akci. Především pokud využíváme efektivní

komunikační koktejl, v němž nechybí

vysvětlování, fakta, rétorika a věda, to vše

namířené na emoce posluchače. Vzpomeňme

si na Steva Jobse, který nám při prezentaci

prvního iPodu slíbil 1 000 písniček v kapse u

kalhot. Obrazotvorný jazyk a síla imaginace

představují součást lidské podstaty, kterou

dokáží stroje jen těžko napodobit.

obsahy

Úspěšná komunikace vyžaduje

odpovídající obsah. Jestliže jste

ve svém oboru expert, máte před

strojem značný náskok a vždy o

vás bude zájem. Ačkoliv v dnešní

době lze pomocí vyhledávače

najít cokoliv, poptávka po expertech

je větší než kdy předtím.

Rozdíl spočívá v dynamice

subjektu: lidský expert dokáže

kombinovat obsahy se specializovanými

vědomostmi a předávat

tak ostatním novou znalost.

kontext

Automatizované systémy dokáží

učinit rozhodnutí a spustit

akci pouze v rámci definovaném

svým tvůrcem. Akceptují pouze ta

spojení, která poznávají. Rozšířené

pochopení kontextu je ovšem pouze

výsadou člověka. Rozšíření rámce,

v němž se stroj pohybuje, vyžaduje

kreativní inovaci společnou pouze

lidem.

emocionální kompetence

Existují experimenty, při nichž se umělá

inteligence pokoušela interpretovat

lidské emoce. Lidské city jsou ovšem velmi

složité téma; vše se ještě zkomplikuje, jakmile

dojde na mezilidské vztahy a skupinovou

dynamiku. Pro umělou inteligenci

je téměř nemožné rozvinout emoční

kompetenci tak, aby rozpoznala emoce

jiných lidí a na jejich zákla-

dě vhodně reagovala. Nedokáže fungovat v emočně

složitých situacích a nedokáže jiné lidi přimět k akci.

učení

Počítače značně přispěly ke zlepšení kvality vzdělání.

Stroje nicméně nedokáží rozpoznat potenciál jedince

a podporovat jej. Slabá místa či mezery ve znalostech

lze mnohem lépe identifikovat a reagovat na ně během

spolupráce mezi živými lidmi.

vztahy

Vztahy bývají komplikované, nám lidem ovšem dodávají

podporu, sebepotvrzení a sebedůvěru. V první

řadě se obvykle staráme o naše nejsilnější vztahy v rámci

rodiny a přátel. V profesionálním životě hovoříme o

sítích – většinou jde spíše o povrchní vztahy, které jsou

ovšem pro úspěch nezbytné. Že vám virtuální kontakty

na Facebooku a LinkedIn nestačí? Pochopitelně. Ty

nejlepší sítě a vztahy dodnes navazujeme osobně.

morální kompas

Jakkoliv jsou stroje velmi efektivní, neexistuje žádný

algoritmus, který by bral za základ rozhodování etické

hodnoty. Umělé inteligenci chybí emoční kompetence,

proto je jí odepřena schopnost zaujímat morální

rozhodnutí. Zato pro lidi – a především ty v řídících

pozicích – je dobře fungující morální kompas ve

světě plném automatizovaných procesů čím dál tím

důležitější.

8 contact

© Shutterstock

contact 9


Office Life Concepts

Open units

namísto open space.

© Vizualizace:

Studio Perspektiv, Praha

Znamená to tedy, že se postupně vrátíme k tradičnímu

rozvržení s menšími kancelářemi? K velkým pracovním

stolům a velkorysým skříním na šanony?

Sotva – a to dokonce i přesto, že kójová struktura

představuje dodnes mezi zaměstnanci nejpopulárnější

řešení pracovního prostoru. Podle institutu Frauenhofer

v současnosti pracuje v klasických kójových

kancelářích ani ne 50 % zaměstnanců. Každá změna

se navíc vždy setkává s počáteční nedůvěrou. Dodnes

platí, že vlastní kancelář pro mnohé zaměstnance symbolizuje

hierarchii, status a pocit vlastnictví prostoru.

Pracovní kóje pro jednoho člověka napomáhá

soustředění; u pracovní kóje pro dva nebo čtyři

pracovníky je to ale jinak. V takovém případě lidé

vnímají komunikaci kolem sebe jako mnohem rušivější

než v případě neměnné hlukové hladiny v otevřené

kanceláři.

Paradox diskuze o otázce „open space versus pracovní

kóje“ spočívá v tom, že předpokládané výhody daného

kancelářského řešení vnímáme v realitě naprosto

opačně.

Koncept open space je zkrátka v módě. Pro leckoho představuje vzrušující vizi digitalizovaného

pracovního prostředí. Jiným připadá spíše jako hrozba – copak vážně chcete sdílet pracovní stůl v

obrovské neútulné ratejně? Položili jsme si otázku, jak moc by měla být současná kancelář otevřená

a přinášíme vám kritickou analýzu pro a proti.

Máme-li se k odpovědi alespoň přiblížit, musíme

se napřed zeptat, kde a jak dnes lidé pracují.

Pochopitelně nemůžeme všechny pracovníky házet

do jednoho pytle – takový obchodní zástupce svůj

den pochopitelně tráví úplně jinak

než třeba knihovník – ovšem pravdou

zůstává, že v průběhu pracovního

týdne využíváme pevnou pracovní

stanici obecně pouze třetinu pracovní

doby. Zbylé dvě třetiny trávíme na

schůzích, pauzách, v coworkingových

prostorech, prací z domova nebo na

cestách; tento seznam by mohl klidně

pokračovat. Odborníci pro takovou

situaci dokonce zavedli termín „práce

založená na aktivitě“. Využíváme zkrátka

pracovní prostory nejlépe odpovídající

tomu, co právě děláme.

Pracovní kóje versus otevřený

prostor. Jaká podoba

pracoviště je lepší?

„Takto otázka vůbec nestojí,“ tvrdí Bernhard Kern,

výkonný ředitel společnosti Roomware Consulting,

která se zabývá vývojem a navrhováním kanceláří.

Zaměstnanci

se schovávají za

svými počítači,

choulí se se

sluchátky na

uších a potichu

dokončují

svěřené úkoly.

„Vhodnou podobu kanceláře určuje dotyčná firma, s

jejíž firemní kulturou musí být v souladu. Rozhodnutí

o podobě kanceláře vždy musí směřovat k budoucím

potřebám.“

Open space kanceláře jsou v mnoha firmách

velmi populární, protože jsou především

levné. Obecně platí, že pořizovací náklady

na otevřenou kancelář bývají proti

klasickým kójovým strukturám zhruba o

třetinu nižší. Toto ekonomické hledisko

však skrývá plno negativ – problémy open

space prostorů jsou dobře známé a obtížně

se řeší. Vysoká hladina hluku, narušování

koncentrace a zhoršení komunikace – což

je dost paradoxní, protože zrovna toto bývá

považováno za největší výhodu otevřené

kanceláře. V nedávné studii provedené

na Harvardské univerzitě se ukázalo, že

v open space kancelářích dochází o 70 %

méně častěji k osobním rozhovorům mezi

lidmi než v kancelářích s nižším počtem

pracovníků. Zároveň v nich narůstá komunikace přes

Messenger nebo e-maily – a to až o 67 %. Výsledek?

Zaměstnanci se schovávají za svými počítači, choulí se se

sluchátky na uších a potichu dokončují svěřené úkoly.

Ovšem také klasické kanceláře přinášejí problémy.

Neměnná kójová struktura v mnoha firmách zabraňuje

zavádět moderní pracovní procesy zaměřené na spolupráci.

Neměli bychom zapomínat ani na vysoké náklady

na jejich budování a špatnou prostorovou efektivitu.

To vše tedy vede k tomu, že v takových kancelářích

dnes pracuje sotva 30 až 50 % zaměstnanců.

© Vizualizace: Studio Perspektiv,, Praha

10 contact contact 11


Office Concepts

Život v kanceláři

Otevřené jednotky vyvažují komunikaci a

koncentraci.

Futurolog Sven Gabor Janszky ve své knize „2015 – So

arbeiten wir in der Zukunft“ (2025 – Takto budeme

v budoucnu pracovat) předpovídá tři základní

prostorová řešení kancelářských budov budoucnosti:

tiché prostory pro vysoce soustředěnou práci,

technologicky vybavené komunikační prostory pro

skutečné či virtuální schůze a coworkingové prostory

poskytující ideální prostředí pro spolupráci. Zatímco

první dvě prostorová řešení budou ze všeho nejvíce

připomínat klasickou kójovou strukturu, coworkingové

prostory poskytují organizaci největší volnost

konkrétního prostorového pojetí. Reálně si však

můžeme všimnout jedné zásadní věci: většinou nejde

ani o čistě otevřené řešení, ani o pracovní kóje. Experti

jako pražský architekt Martin Stára, jehož architektonická

kancelář Studio Perspektiv se specializuje na

design kanceláří v prostředí nové práce, hovoří spíše o

otevřených jednotkách. Jedná se o zmenšené, ovšem

stále ještě otevřené pracovní prostory, které se ze všeho

nejvíce soustředí na spolupráci: projektové místnosti,

knihovny, pracovní kavárny, komunikační ostrůvky,

relaxační kouty, týmové kanceláře, prostory ve vstupní

hale, zahrady, obývací pokoje atd. Možnosti jejich

prostorového řešení jsou neuvěřitelně různorodé.

Otevřené jednotky představují odpověď na potřeby

práce založené na aktivitě. Poskytují svobodu výběru

ideálního pracovního prostředí pro vaši aktivitu. V takovém

řešení má osobní pracovní stůl jen podružnou

úlohu. A ze všeho nejméně záleží na úložných prostorech,

protože jejich potřebu převzaly notebooky a

cloudová úložiště.

Otevřené jednotky představují propojující prvek

struktury open space rozčleněný do menších prostorových

jednotek, které jsou podle jejich konkrétního

účelu vizuálně i akusticky mnohem méně „na ráně“.

Koncept pracovní jednotky, jak ho známe z teorie

organizace, se tu zhmotňuje také prostorově. Hlavní

výhodou těchto organizačních jednotek je podpora

spolupráce. V průběhu kreativních inovativních

procesů takové uspořádání podporuje volný proud

myšlenek, a zároveň poskytuje tolik potřebné soukromí

pro soustředěnou týmovou a projektovou práci.

Pořád jsme však ještě nezodpověděli otázku nákladů

– vyplatí se nám přestavět kanceláře tak, aby poskytly

prostor otevřeným pracovním jednotkám?

Odpověď zní: ano, postupný odklon od nákladných

a na prostor náročných kójových kanceláří ke

strukturám rozčleňujícím klasický otevřený prostor a

umožňujícím sdílet pracovní stůl, se vyplatí i ekonomicky;

třeba i díky úspoře za skladovací prostory, které

v současnosti využíváme stále méně.

V budovách trávíme 90 % našeho života

– minimálně osm hodin denně potom

v kanceláři. Dobře víme, že vhodné klima

místnosti ovlivňuje naši pohodu, výkonnost a

schopnost soustředění a má také vliv na naše

zdraví. Následující body vycházejí z předpisů

o pracovním prostředí platných v Rakousku

a Německu. Trend přechodu k otevřeným

kancelářím rozhodně klimatickou situaci

na pracovišti nezjednodušuje. Rozhodujícím

faktorem je nicméně subjektivní pocit

zaměstnanců. Ideální pracovní klima vám

určitě pomůže vytvořit splnění následujících

pěti „požadavků“:

Chceme příjemnou teplotu v místnosti!

Ideálně by měla teplota vzduchu činit zhruba 21 až

22 °C. V letních měsících může stoupnout až na

25 °C, protože teplotní rozdíl mezi venkem a vnitřkem

by neměl být příliš vysoký. Regulovat teplotu obvykle

zvládnou ochranné systémy proti slunci. Ty

ovšem musí být instalované zvnějšku, aby nedošlo

k nechtěnému popálení o rozpálený povrch. Pokud

používáte klimatizaci, nenastavujte teplotu příliš nízko

a také pravidelně vyměňujte filtr.

Potřebujeme čerstvý vzduch!

Pravidelné větrání podporuje cirkulaci vzduchu

v místnosti a zajišťuje proudění čerstvého vzduchu,

ideálně o rychlosti 0,1 m za sekundu. Průvan bývá

častou příčinou bolesti a napětí krku. Při nedostatečné

cirkulaci vzduchu se také hromadí oxid uhličitý a prachové

částice. Také proto byste měli tiskárny a kopírky

umístit do jiné místnosti.

© Shutterstock

Chceme zeleň!

Konference

o klimatu

v kanceláři.

Ať tady není takové sucho!

Ideální vlhkost prostředí činí

50 %. Zdravotně přípustné rozmezí

se pohybuje mezi 40 a 70 %. Topení

a elektronika zahřívají vzduch a

vysušují ho. Suché prostředí dráždí

oči a sliznice a snadno v něm můžete

dostat rýmu. Nastavit vhodnou vlhkost

vám pomohou i zvlhčovače vzduchu.

Rostliny nejsou v kancelářích jen na ozdobu. Značně

také přispívají ke zdravějšímu pracovnímu prostředí.

Zvyšují kvalitu vzduchu, vlhkost, filtrují prachové

částice a rozkládají nebezpečné látky.

Chovejme se k sobě ohleduplně!

Různí lidé, různé potřeby. V každé týmové, skupinové

nebo otevřené kanceláři musí panovat obecně příjemná

atmosféra. U pracovního stolu byste například měli jíst

jen malé svačiny, rozhodně ne pachově výrazná jídla.

Než vyvětráte, zeptejte se kolegů, zda jim to nevadí.

Je třeba podporovat nejen příjemné klima prostoru

kanceláře – stejně důležité je pečovat také o dobrou

mezilidskou atmosféru.

12 contact contact 13


Referenční projekt

kout. Prostornou plochu jídelny předělují rostliny a

poloprůhledné zábrany. Pozornost především zaujme

skelný výdejní prostor s průhledem do kuchyně, kde

mohou hosté sledovat přípravu svého oběda.

KOENIG & BAUER AG:

Místo kantýny moderní firemní

restaurace.

© Klient: Koenig & Bauer AG

Design / plánování / provedení: archicult – breunig architects

Fotografie: Peter Becker GmbH

Hlavní prvek prostoru představuje robustně působící

dřevěná podlaha harmonizovaná novým světelným

konceptem. Celý prostor tak působí příjemně, až skoro

vesele – celkovou atmosféru jen podtrhuje zvolený

nábytek. Také organizace nábytku v jednotlivých

prostorách dokáže zaujmout – výrazné jsou především

červené židle v kavárně, které vás doslova svádějí

k posezení.

Při plánování podoby firemní restaurace hrály roli

především efektivita a flexibilita. V tomto ohledu

značně přispěl svým nábytkem i Wiesner-Hager:

rychlou změnu prostorového uspořádání umožňují

především stohovatelné stoly yuno. Prostor se tak může

kdykoliv vmžiku přeměnit v dějiště prakticky jakéhokoli

eventu. Pro takové případy jsou nejvhodnější

kavárenské židle nooi, které umožňují jak řazení do řad,

tak naskládání na sebe a přesunutí jinam, aby hostům

nepřekážely.

V souladu se zdejší firemní kulturou odrážejí zvolené

barvy a materiály image a hlavní kompetence

společnosti Koenig & Bauer AG a propojují její

dlouhou historii se současnou dynamikou.

Vůně čerstvě připravených jídel a silné kávy a pohodová nenucená atmosféra by mohly napovídat,

že jsme se ocitli v útulné restauraci. A máme pravdu – nejstarší výrobce tiskových strojů na světě

Koenig & Bauer AG přeměnil svou kantýnu ve skutečnou oázu pohodlí. Koenig & Bauer AG zcela

odvrhl typickou atmosféru kantýny a vytvořil úplně odlišný jídelní prostor.

Koenig & Bauer AG je tradiční výrobce tiskových

zařízení s dvousetletou historií. Dvojka na

celosvětovém trhu zaměstnává po celém světě zhruba

5 700 pracovníků. Zhruba 1 700 z nich pak pracuje

v centrále ve Würzburgu. Modernizace kantýny

představovala součást programu technické a estetické

optimalizace, který již dva roky probíhá ve všech

sídlech společnosti. Koenig & Bauer AG ve spolupráci

s architektonickou kanceláří archicult tímto projektem

uskutečnili další krok s cílem posunout firmu směrem

ke konceptu „nové práce“.

V případě nové firemní restaurace šlo o vytvoření

architektonicky zajímavého prostoru, ve kterém se

mohou pravidelně setkávat pracovníci z nejrůznějších

oddělení přilehlé továrny a probírat zde témata související

s pracovním či soukromým životem. „Především

jsme chtěli prostor pojmout tak, aby se s ním všichni

zaměstnanci identifikovali – ať už pracují v oblasti

výroby, administrativy nebo vývoje,“ vysvětluje Roland

Breunig z würzburské architektonické kanceláře

archicult.

Během plánování podnikli mezi zaměstnanci anketu

ke zjištění jejich potřeb. Hlavním výstupem byla

pociťovaná touha po různorodých zónách, která se

nakonec promítla i do výsledného návrhu. V restauraci

najdete odpočinkovou halu i uzavřený kavárenský

14 contact


Design interiérů

Z odpočinkové místnosti vznikla kavárna.

Kantýna: prostor pro každého.

© Fill Gurten: Client: Fill Gurten – www.fill.co.at

Architektura: Matulik – www.matulik.at; Foto: www.raumpixel.at

New work: new break.

Jak architektura přetváří podobu

odpočinkových prostor.

Z klasických odpočinkových místností se často

stávají pracovní kavárny poskytující klidný kout pro

odpočinek a sociální interakci. Pracovní kavárny

si obecně čím dále více nacházejí cestu do návrhů

interiérové architektury a prostorového rozvržení.

Jsou to místa, kde můžete v klidu poobědvat s kolegy,

odpočinout si a vypít si v klidu kávu.

Taková pracovní kavárna doplněná o barové pulty a

čajové ostrůvky ztrácí auru klasického odpočinkového

prostoru. Nejlepších výsledků dosáhnete, využijeteli

vlastnosti existujícího prostoru a individuálně

jim přizpůsobíte i nábytek. Různé zástěny a předěly

vytvářejí soukromí, představují estetický prvek a poskytují

také tolik potřebný prostor pro skladování věcí.

V pracovních kavárnách také zaměstnanci často

vykonávají různé příležitostné práce. Mnohým lidem

rušnější prostory jako kavárny a restaurace vyhovují,

protože se v nich dokáží více uvolnit a lépe se jim

soustředí.

Kantýna není žádný nový vynález, ale i ona

představuje důležitý prostor pro regeneraci. Především

větší společnosti poskytují zaměstnancům cenově

dostupné jídlo ve svých vlastních restauracích. Kromě

primární „výživové“ funkce kantýny také přispívají

k relaxaci a podporují sociální komunikaci. Párky a

brambůrky už dnes ovšem nestačí. Především mileniálové

požadují udržitelně produkované a zdravé

jídlo. Na kvalitě jídla, designu prostoru a uspořádání

nábytku v kantýně se zkrátka pozná, jak moc si

společnost svých zaměstnanců váží.

Ovšem kantýna toho může nabídnout ještě mnohem

více: flexibilní jídelna může snadno posloužit pro

zaměstnanecké akce, školení či dokonce prezentace.

Pokud dobře zvolíte barvy, materiály, osvětlení, klima

a nábytek, může ze strohé kantýny najednou vzniknout

víceúčelový prostor plný života.

„Někdy potřebujete pauzu, abyste uviděli věci

jinak.“ Takový a mnohé další citáty často zdobí

kalendáře vyvěšené v kancelářích. Zaměstnanci

ovšem často netuší, kolik pravdy se v takových

„frázích k zamyšlení“ ve skutečnosti skrývá.

Pauzy představují důležitý a podstatný prvek udržení

motivace. Pokud pravidelně dopřáváte svému tělu a

mysli trochu klidu a dobíjíte tak svoje baterie, budete

se lépe soustředit a nehrozí vám mentální křeč. Proto

koukejte vstát od stolu! Jenže pokud jste to právě

udělali, dost možná narážíte na častou potíž – nemáte

vlastně kam jít. Ukážeme vám pár příkladů, jak do

prostorového designu vašeho pracoviště včlenit také

prostor na regeneraci.

16 contact

© Impact Hub Brno

© Regnauer Fertigbau & Co. KG, Vitalbüros Seeon-Seebruck


Design interiérů

Sledování trendů

Užzitečné tipy pro kažzdodenní

zživot v kanceláři.

Momentum: vaše osobní

palubní deska.

Klíčové jsou přechodové zóny.

Mizerně osvětleným přechodovým zónám a různým

koutům kancelářských budov jsme dlouho nevěnovali

pozornost. Té se jim ovšem v moderním plánování

kanceláří dostává vrchovatě. V takových zónách

mohou vznikat vynikající setkávací prostory, jejichž

uvolněná atmosféra podněcuje ke spontánní výměně

myšlenek. Zaměstnanci ovšem někdy až příliš preferují

pohodlí před efektivitou. Studie nicméně dokládají

opak: atraktivně navržené prostory pro „náhodná“

setkávání přinášejí v průběhu pracovního dne

jednoznačně pozitivní efekty. Rychlé neformální

výměny myšlenek s kolegy mohou vést ke značně

zvýšené produktivitě.

Při navrhování přechodových zón se fantazii meze

nekladou. V závislosti na prostorových možnostech

se z takových míst mohou stát společenské

haly, odpočinkové kouty nebo herní místnosti

s houpačkami a stolním fotbálkem. Ať už je jejich

výsledná podoba jakkoliv nekonvenční, jejich hlavním

cílem je provázat mezi sebou zaměstnance. Vhodná

architektura interiéru může vznik takové uvolněné

neformální atmosféry značně podpořit.

Zahrada pro aktivity a venkovní schůze.

Možnost pobytu venku v přírodě má značný vliv na

naši životní pohodu. Studie institutu Interface provedená

mezi evropskými zaměstnanci potvrdila, že po

začlenění přírodních prvků do pracovního prostředí

vzrostla produktivita o zhruba 13 %. Také proto firmy

a architekti stále častěji do svých návrhů zařazují také

venkovní prostory. Zahrada s různými krajinnými

prvky je ideální prostředí pro pohybově orientované

volnočasové aktivity a také pro schůzky konané za

chůze. Pokud se daná budova nenachází uprostřed

zeleně, může takto posloužit třeba terasa nebo zimní

zahrada. Konec pracovního dne nebo závěrečná fáze

schůze se tak může klidně konat v architektonicky

vhodně pojatém venkovním prostředí, kde se střídají

klidnější a živější kouty.

Nová práce vyžaduje také nové přístupy k regeneraci.

Neustálou dosažitelnost pracovníků je třeba

vyvážit možností uchýlit se někam, kde si můžete od

všeho odpočinout. V neustálém tlaku na aktivitu a

výkonnost nesmíme zapomínat ani na chvíle pauzy a

odpočinku.

Regenerační prostory bychom zkrátka měli považovat

za odraz firemní kultury. Dáváme jimi okolnímu

světu najevo zhruba tohle: Podívejte se, kolik práce

jsme si dali s odpočinkovými zónami; to protože nám

na našich zaměstnancích, klientech i hostech tolik

záleží. Odpočinkové zóny v každém případě nesmí

zapomínat na jednu věc – musí se snoubit s firemní

kulturou, jinak budou působit neupřímně a nikdo

v nich nebude chtít trávit čas.

© Ford Motor Company Limited, UK

Dobré jitro, dneska vypadáš fantasticky.

Kromě zdvořilého přivítání,

jakmile otevřete internetový prohlížeč,

si díky personalizované pracovní ploše

Momentum můžete zobrazit seznam

úkolů, předpověď počasí i inspirativní

citáty. Kromě toho si při každém zobrazení

nové karty v prohlížeči můžete

nastavit upomínku vašeho dnešního

úkolu, abyste se vyhnuli nám všem tak

dobře známé prokrastinaci.

Digitální Crock-Pot.

Tradiční vybavení domácnosti přizpůsobené modernímu

pracovnímu prostředí: digitální hrnec na pomalé

vaření od firmy Crock Pot vám spolehlivě uvaří

oběd během polední pauzy. Zkrátka do něj vložte, co

máte rádi, nastavte časovač asi na 20 minut a voilá!:

oběd je hotový. Dobrou chuť!

© Crock-Pot®

© Shapr

RAVPower

RAVPower:

solární powerbanka.

Díky přenosné solární powerbance už

se nemusíte vymlouvat, proč si nemůžete

v létě přenést pracoviště ven. Solární energie

může pohánět dva smartphony současně a

nabitá baterie dostačuje k několikanásobnému

dobití různých zařízení, i když je pod mrakem.

Nehrozí vám riziko vybití telefonu a zároveň alespoň

trochu pomáháte chránit životní prostředí.

© Momentum Dashboard Corp.

18 contact

contact 19


Office Kanceláře Life z celého světa

Cesta do Hong Kongu

za Gottfriedem Semperem.

Nová centrála společnosti Uber v Hongkongu není jen královstvím obkladaček, graffiti a designových

žárovek. Součástí konceptu od architektonické kanceláře Bean Buro je také několik neobvyklých

automobilových výletů do minulosti.

Kennym Kinugasa-Tsuiem v čele architektonické

kanceláře Bean Buro kterou založili v roce 2013.

Tato interdisciplinární architektonická a designérská

kancelář se specializuje na nábytek a produktový a interiérový

design. „Prvky, které nám umožnily propojit

bezpečnostní hlediska s vizuálně atraktivní podobou,

jsou velmi různorodé a často také docela hravé. Každou

chvíli jsme citovali různé místní tradice a vdechovali

jim život v různých tvarech a materiálech. Z hlediska

prostorového konceptu jsme vycházeli z přístupů

německého architekta a teoretika umění Gottfrieda

Sempera.“ Faureová tím naráží na Semperův koncept

„struktury a náplně“ a myšlenku „obklopení hmotou

coby bariéry prostoru.“

Podle této teorie se struktura prostoru vytváří

v pevnějších materiálech; vnitřní prostor se na

druhou stranu vědomě rozvrstvuje lehčími a na dotek

příjemnými materiály. Teorie se prakticky naplňuje už

v prostoru recepce: zatímco celý prostor ohraničuje

stěna zdobená tradičními zelenými a šedými mozaikovými

dílci ručně vyrobenými přímo v Hongkongu, stůl

recepce je potažen jemnou béžovou kůží. Není náhoda,

že zvolený materiál připomíná vnitřek zbrusu nového

BMW nebo Mercedesu. „Na každém kroku tady

nacházíte odkazy nejen na automobilovou dopravu

a estetiku,“ vysvětluje Lorene Faureová, „ale také na

Hong Kong jako takový i na jeho často prastaré a stále

živé tradice.“ Kromě mozaiky na stěně, čalouněných

potahů a tmavých mořských barev ladících s oceánem

omývajícím Hongkong zde najdete také nejrůznější

drobné detaily z historie vycházející z principů Fengšuej,

které na vašich tvářích vyvolají potěšený úsměv:

měkké dřevo, oblé tvary, působivé lampy připomínající

ptačí klece nad stoly seřazenými před výhledem z okna,

které ovšem místo ptáků chytají světlo. „Stylizované

ptačí klece,“ vysvětluje její partner Kenny Kinugasa-

Tsui, „odkazují na Hongkong 19. století, kdy se lidé

procházeli po městě se svými ptáčky nebo si přinášeli

ptačí klece na čajové obřady či na hostiny s plněnými

knedlíčky. Tato tradice nám přišla velmi inspirativní.“

V takovém bohatství nádherných, vypovídajících a

duchem prodchnutých interiérových detailů se struktura

vytvářející hranice nové kanceláře společnosti

Dveře výtahu se pootevřou, před očima se vynoří

kousek stříbřité prosklené stěny a zničehonic se

ocitáme v potemnělém, avšak přívětivém zelenošedém

prostoru. Pouze nápis na stěně ze čtyř obtažených

do prostoru vystupujících písmen U, B, E a R vyvedených

z ohýbaných fluorescentních trubek sloužící i

jako požární osvětlení dává jasné znamení, že jsme se

neocitli někde v akvacentru nebo v jakémsi podvodním

wellness chrámu, nýbrž v nové hongkongské centrále

poskytovatele mobilních přepravních služeb Uber,

které se nachází v posledním patře jednoho z bloků

kancelářských budov, které ačkoliv zkolaudovali teprve

letos, už jsou díky fascinujícímu výhledu na pulzující

obchodní čtvrť Causeway Bay beznadějně obsazené.

„Do té doby fungoval Uber v několika menších

kancelářích rozptýlených po celém Hong Kongu,“

říká Lorene Faureová. „Díky této centrále, ve které

se může poprvé na jednom místě potkávat všech 80

zaměstnanců, může společnost udělat tolik důležitý

krok k další expanzi.“ V Hong Kongu dosud neexistuje

žádné jednotné a zákonem regulované řešení pro

poskytovatele přepravních služeb a pronajímání aut.

V této nové centrále hodlá celosvětově působící platforma,

která má pouze tady v Hong Kongu na 30 000

registrovaných řidičů, pomáhat vytvořit tolik důležitou

legislativu. A rozhodně to nebude nic jednoduchého.

Je to teprve rok, co se společnosti Uber nepovedlo se

svými službami vstoupit na území pevninské Číny. Jak

před pár měsíci napsali v listu Hong Kong Economic

Journal, tato kalifornská společnost dokonce

v pravidelných intervalech zvažuje, zda tuto speciální

administrativní zónu nadobro neopustí.

„Asi nikoho nepřekvapí, že se zakázka od společnosti

Uber netýkala pouze klasického návrhu kanceláře,

ale musela řešit také nejrůznější bezpečnostní hlediska

především s ohledem na ochranu před hackery,

zajištění dat a důvěrnost údajů. Vše bylo ovšem třeba

navrhnout tak, aby vzniklo otevřené, flexibilní a

přátelské pracovní prostředí, ve kterém mohou bez

problémů probíhat sociální interakce,“ říká Faureová.

„Což vůbec nebylo jednoduché!“ Faureová pochází

z Paříže a v současnosti působí se svým partnerem

Všechny fotografie: © Courtesy of Bean Buro

20 contact contact 21


Kanceláře z celého světa

09

What's on your desk?

© Schneider & Schumacher

01

03

02

08

07

04

© schneider+schumacher

06

05

Uber úplně vytrácí ze zřetele – zcela v souladu

s přístupem Gottfrieda Sempera. Komunikační centrum

kanceláře představují společné prostory jako kavárna

s čajovou kuchyní a nízkými stolky, pult, u kterého

si mohou zaměstnanci dopřát chvíli pauzy o samotě

s výhledem na dostihové závodiště Happy Valley, nebo

také konferenční místnost s obrovskými okny a 20 m

dlouhým konferenčním stolem a na míru vytvořeným

graffiti hongkongského umělce Bao Ho. Černé, bílé

a modré motivy ukazují scény z každodenního života

ve městě doplněné o postavy z čínské mytologie a

zvěrokruhu – kočky, králíky nebo draky.

Přibližně 900 m2 kanceláří doplňují středně velké i

menší konferenční místnosti, polstrované telefonní

budky, pohodlné pracovní stanice pro soustředěnou

práci a nejrůznější neformální prostory pro společnou

práci důmyslně rozmístěné po kancelářské ploše.

Samotné pracovní stanice jsou velmi kompaktní a

obvykle seskupené po šesti nebo osmi proti sobě.

Idea sdílené ekonomiky tvořící samotné DNA

společnosti Uber tvoří součást každodenního provozu

kanceláře: všechna pracovní místa pro současných

80 zaměstnanců – kapacitu kanceláře lze v případě

potřeby zvýšit až na 120 pracovníků – jsou navržena

jako sdílené pracovní stoly pro práci založenou na

aktivitě. „Kancelář tak odkazuje nejen na město a na

historii tohoto regionu, ale také na svět sdílené ekonomiky,“

uzavírají náš rozhovor oba šéfové Bean Buro.

„Prostor jako takový tady však tvoří proměnlivou

strukturu, kterou lze libovolně proměňovat přesně

v souladu s kulturou a hodnotami firmy. Jednotícími

prvky jsou tady ovšem pohostinnost a pohodlí

charakteristické třeba pro hotelové odvětví.“ Bean

Buro v roce 2017 ve spolupráci s nejznámějšími hotely

vyvinuli coworkingový prostor The Work Project. Od

té doby každý jejich individuální kancelářský projekt

obohacuje inspirace z této pro ně zásadní práce. A

tento coworkingový duch je samozřejmě patrný i tady

v Hong Kongu.

Wojciech Czaja

What’s on your desk,

schneider+schumacher?

Architektonická kancelář schneider+schumacher sídlí v budově bývalého

ředitelství pošty jen několik kroků od frankfurtského hlavního nádraží. Pro

budovu z roku 1910 jsou charakteristické vysoké stropy a velkoryse rozsáhlý

prostor. Kancelář schneider+schumacher, jejíž pobočky se nacházejí také ve Vídni

a Tchien-ťinu, tady zabírá dvě ze čtyř pater.

„Naši kancelář jsme pojali jako open space,“ říká Michael Schumacher. „Pracovní

stoly stojí u oken a vnitřní řady kolem podpěr a sloupů tvoří ideální přechodovou

zónu pro pauzy a neformální rozhovory. Na obou koncích rozlehlé místnosti pak

najdeme konferenční prostory, čajové kuchyňky a toalety.“ Architekt, který spolu se

svým partnerem Tillem Schneiderem šéfuje celkem 150 zaměstnancům, považuje

open space za ideální rozvržení nejen z hlediska prostoru: „Každý takhle snadno

pozná, zda jsou lidé okolo šťastní nebo jestli je z nich cítit napětí. Považujeme tuto

otevřenost za nezbytný předpoklad správného fungování naší kanceláře.“

Pracovní prostory zde mají být především praktické a funkční. Nejdůležitější je

soustředění. Hravé prvky známé ze sídel společností jako Google, Facebook nebo

Airbnb rozhodně nejsou jejich styl. „Naše vášeň a radost se odráží v naší práci. To

nám úplně stačí. Nepotřebujeme žádné kulečníkové stoly, barevná sklápěcí lehátka

a podobné nesmysly.“

Wojciech Czaja

© Kirsten Bucher

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Naši kancelář jsme vybavili klasickými stolními lampami.

Zrovna testujeme červenou Roxxane od Nimbusu.

V jednom našem budoucím projektu hodláme použít

LED stolní lampu.

Magnetické figurky v měřítku 1:10 jsou ideální pro

ověřování ergonomiky a proporcí modelů navrhovaného

prostoru.

Nevěříme na kancelář bez papírů. My máme papír

rádi. Je sice pravda, že stále častěji dokončujeme naše

projekty v BIM modelech, ovšem klasický papír formátu

A4 nikdy nevyjde z módy. Papír o rozměrech 29,7 x 21

cm vyžaduje od architekta disciplínu, bez které se v této

práci neobejdete.

Toto jsou staré rozvrzané dřevěné židle ze Städelschule

ve Frankfurtu, na kterých sedával i Joseph Beuys. Skvělé

proporce. Nádhera!

Během práce pravidelně vstáváme od stolu. Na této

stoličce musíte sedět zpříma, což posiluje vaše záda.

Ta barva není žádná náhoda. Je to německá signální

červená RAL 3020, kterou jsme použili v našem prvním

velkém projektu pro Infobox v Berlíně. Dnes tuto

červenou RAL 3020 používáme jako korporátní barvu

naší firmy.

Tato soška představující architekta je od frankfurtského

umělce Ottmara Hörla.

Trojrozměrná písmena se nám moc líbí. Staré německé

„M“ jako „Michael“ bylo původně v jedné staré

pekárně. Máme i „T“ jako „Till“.

Plocha mezi okny je magnetická. Věšíme si na ni pohlednice

a projektové prezentace. Takový malý kýč dodává

pracovišti osobní dotek.

22 contact


Office Life

studie společnosti Work Foundation objednaná

Evropskou unií).

Časté změny pozice mezi dynamickým sezením a

stáním mají pozitivní efekt na náš celkový stav. Pozice

vestoje aktivuje zádové svaly. Ulevuje se tak páteři,

která si může odpočinout. Ve vzpřímené pozici se nám

lépe dýchá a do těla také proudí více kyslíku, jehož

nedostatek jinak vede k bolestem hlavy, problémům

se soustředěním a únavě. Proto má také práce vestoje

pozitivní vliv na produktivitu především během odpoledního

propadu energie.

Na práci vestoje před monitorem počítače si musíme

zpočátku trochu zvykat; podobně jsme si ale museli

zvyknout jako děti i na klidné sezení. Pokud vám není

stání vlastní, začínejte v kratších intervalech a řešte

vestoje jen nenáročné a kratší úkoly. Vaše tělo si bude

postupně zvykat a svaly potřebné k udržení pohodlné

pozice vestoje postupně zesílí.

Jak správně stát u stolu –

na co si dávat pozor?

Podlaha musí být z měkkého materiálu a rozhodně

nezapomeňte na pohodlnou obuv. Může se vám také hodit protiúnavová

rohož.

Vnímejte pozici těla. Snažte se stát rovně. Představujte si, že

vám někdo vytahuje hlavu ke stropu pomyslným drátem.

Pohybujte se. Práce vestoje neznamená, že budete stát nehybně

jako Hradní stráž. Přesunujte váhu z nohy na nohu a občas se

postavte na špičky. Uvolníte tak různé svalové skupiny a zamezíte

bolesti z napětí.

Přizpůsobte výšku pracovní desky svým potřebám.

Nejjednodušší to bude díky elektricky výškově nastavitelné

pracovní desce. Měli byste uvolněně položit paže na desku, aniž

byste museli zvednout ramena. Pokud se potřebujete nahnout

nebo zaklonit, máte pracovní desku ve špatné výšce.

Sedí se vám pohodlně?

Vstaňnte!

Nová efektivita:

práce vestoje!

Teorie se stala každodenní skutečností. Stále

více firem vybavuje svá pracoviště elektricky

výškově nastavitelnými pracovními stoly.

Změnit výšku pracovní desky je naprostá

hračka. Ovšem i stát můžete nejrůznějšími

způsoby.

Teorie se stala každodenní skutečností. Stále více

firem vybavuje svá pracoviště elektricky výškově

nastavitelnými pracovními stoly. Změnit výšku pracovní

desky je naprostá hračka. Ovšem i stát můžete

nejrůznějšími způsoby.

Pohyb je přirozená lidská potřeba. Přitom se po nás už

od malička chce, abychom několik hodin denně seděli.

Připadá nám naprosto normální strávit osm hodin

z každého dne vsedě na kancelářské židli. Ti z nás,

kteří si po sedavém pracovním dnu nejraději ze všeho

zase doma dřepnou, si koledují o různé zdravotní

komplikace.

Podle nedávných studií lidé průměrně prosedí 9,3

hodin denně. A jelikož nesedíme jen dlouho, ale

navíc často špatně, nese to s sebou různé nežádoucí

důsledky: nadměrné zatížení páteře, napětí a v mnoha

případech také neléčitelnou bolestivost svalového a

kosterního systému. V Evropě představují problémy se

zády příčinu téměř 50 % vybraných sick-days (zdroj:

Pro rychlé změny výšky pracovního stolu jsou

mimořádně vhodné elektricky výškově nastavitelné

stoly. Kombinování pracovních fází střídajících

sezení a stání přinese do vašeho každodenního života

v kanceláři novou dynamiku a různorodost. Takové

střídání pozic navíc odpovídá naší přirozené potřebě

pohybu.

Jak zlepšit pozici přri práci vestoje.

Paže v úhlu 90 stupňů

Zápěstí v neutrální pozici

Pravidelně přenášejte váhu z

jedné nohy na druhou

Žádné vysoké podpatky!

Obrazovka počítače v úrovni očí a přímo

před vámi

Vnímejte své pocity. Jakmile ucítíte, že vás práce vestoje

namáhá, běžte si zase sednout. Postupně dokážete intervaly práce

vestoje prodlužovat.

Nahněte obrazovku do úhlu 20°;

vzdálenost mezi očima a monitorem:

50-70 cm

Zdroj: převzato od Anguse McIntyrea a Matthewa Brauera.

24 contact contact 25


Showroom

Dvě stránky

flexibility.

Flexibilita je častým tématem diskuzí o tom, jak má vypadat kancelář. Na jednu stranu se tento

pojem týká variability využitelnosti kancelářského nábytku. Na druhou stranu odkazuje k flexibilitě

uživatele – tedy vytváření řešení pro moderní kancelářské nomády. V tomto vydání časopisu contact

vám představujeme zajímavé produktové inovace odpovídající oběma potřebám.

wh_locker:

Úložný prostor může být i takto krásný.

Zamykatelné systémy stále častěji představují standardní

úložný prostor vhodný pro kancelářské nomády.

wh_locker je odlehčený elegantní skříňový uzamykatelný

systém vyvinutý speciálně pro coworkingovou

dočasnou práci u sdílených pracovních stolů v open

space kancelářích. Jednotlivé dvou a tří modulové

kombinace lze sestavovat jako dílky stavebnice. Čelo

jednotlivých skříněk je k dispozici v nejrůznějších verzích

– se zapuštěnou rukojetí, kombinačním zámkem,

číslováním a mezerou na poštu. Široká paleta barev a

materiálů vám umožňuje bez problémů přizpůsobit

skříňky architektonickému kontextu vašeho prostoru.

Kombinační zámek

Otvor na

dopisy

Číslování

skříňky

etio: Elektricky výškově nastavitelné

pracoviště.

Pracovní stanice umožňující jak práci vestoje,

tak vsedě zažívají obrovský rozmach. Žádný jiný

kancelářský stůl tolik nepřispívá ke zdravé ergonomice

pracoviště tolik jako stůl kombinující pozici vestoje

a vsedě. Wiesner-Hager v rámci série kancelářských

stolů etio vyvinul elektricky výškově nastavitelný stůl,

který může sloužit jak pro jednotlivce, tak pro dva

pracovníky současně.

Výšku pracovní desky lze nastavit od 65 do 125 cm.

Pracovní stůl tak lze v několika vteřinách přizpůsobit

nejrůznějším potřebám. Díky zabudovanému

paměťovému modulu lze uložit několik uživatelských

nastavení a vmžiku je také vyvolat. Dvojitá pracovní

stanice propojuje na jediném rámu dvě pracovní desky,

které lze ovládat nezávisle na sobě. etio tak představuje

zároveň ekonomické i efektivní pracoviště využitelné

v jakémkoliv kancelářském konceptu. Pracovní desky

jsou k dispozici v nejrůznějších formátech, barevnosti

a materiálovém řešení.

Závěr: elektricky výškově nastavitelné stoly řady etio

umožňují okamžitý přechod od práce vsedě k práci

vestoje. Vedou tak pracovníky k častým změnám

pozice, což má pozitivní vliv na ergonomii jejich zad i

na soustředění a produktivitu práce.

26 contact contact 27


Rethink the office!

Rethinking motivation: rethinking mobility: rethinking work formats: rethinking behaviour

patterns: rethinking efficiency: rethinking the office: www.thinknewwork.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!