Vejledning om Habitatbekendtgørelsen - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om Habitatbekendtgørelsen - Naturstyrelsen

3.4. Ramsarkonventionen

Ramsarkonventionen er en international konvention fra 1971 (konvention af 2. februar 1971 om

vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle). Formålet er at

beskytte vandområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle.

Ramsarområderne i Danmark ligger alle inden for eller er sammenfaldende med

fuglebeskyttelsesområderne.

Der er i alt udpeget 27 Ramsarområder i Danmark (status 2010). De fleste findes i de lavvandede

dele af vores farvande, men kan også omfatte søer og moser.

I forbindelse med forvaltningen af Natura 2000-områderne stilles ikke specifikke krav i forhold til

Ramsarområderne, men Natura 2000-planen vil i høj grad bidrage til at opfylde

Ramsarkonventionens forpligtelse til at fremme beskyttelsen af områderne.

Habitatbekendtgørelsen bidrager således væsentligt til at opfylde konventionen og til beskyttelsen

af Ramsarområderne i Danmark.

Læs mere om Ramsarkonventionen og Ramsarområderne på Naturstyrelsens hjemmeside eller

Ramsarkonventionens hjemmeside.

15

More magazines by this user
Similar magazines