ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

ADHD-bladet nr. 3, 2009 - ADHD: Foreningen

VANSKELIGHEDERNE I SKOLEN KAN AFHJÆLPES

Vanskelighederne i skolen kan

afhjælpes

Foto og tekst: Ergoment, Pernille Kvist

Virksomheden Ergoment, med ergoterapeut

Pernille Kvist ved roret, har sat fokus på at

hjælpe ADHD-børn med vanskeligheder i

skolen. Udgangspunktet er, at det netop er

i skolen, barnet oplever de største udfordringer

og tilpasningsproblemer. Derfor er indsatsen

i skolen meget afgørende for barnets

generelle trivsel.

- En stor del af Ergoments arbejdsmetode

omkring børn og unge handler om at

løse problemerne i nøjagtig det miljø og de

rammer, hvor problemerne eksisterer. På den

måde bliver behandlingen nærværende og

effektiv, fortæller Ergoments stifter Pernille

Kvist og fortsætter:

- Er der et barn med ADHD i en skoleklasse,

er fremgangsmåden derfor, at jeg i en tæt

dialog med forældre og lærere aftaler et

besøg i den pågældende klasse.

- Her fortæller jeg som regel, at jeg arbejder

med børn og mangler ideer. På den måde

får jeg lov til at følge undervisningen, uden

ADHD-barnet bliver udstillet, fortæller Pernille

Kvist.

- At jeg får lov at komme ind i klassen,

sikrer, at jeg stille og roligt kan iagttage

barnet. Hvordan barnet arbejder, løser skoleopgaverne

og generelt opfører sig socialt.

Det foregår på en helt naturlig måde, og danner

et perfekt udgangspunkt for det videre

arbejde, fortæller Pernille Kvist.

Pauser og anderledes indretning

af klasselokale

- Og netop det videre arbejde handler om

at forbedre barnets forudsætninger for at

modtage læring. Det sker blandt andet ved

at sætte fokus på mulighederne for at minimere

forstyrrelser i omgivelserne, tilpasse

opgaverne og aktiviteterne til barnets forudsætninger

i forhold til tid, koncentration

og behov for afveksling.

- Det kan blandt andet ske ved at indlægge

pauser eller indrette klasselokalet anderledes,

hvilket i øvrigt altid bliver en stor fordel, ikke

kun for ADHD-barnet, men også for hele klassen,

smiler Pernille.

- Det kan også være, at det aftales, at barnet

med ADHD får mulighed for et fysisk

stillingsskift, som kan betyde meget. Det

kan eksempelvis være, at forældrene køber et

liggeunderlag, som barnet kan have i et skab

i klassen. Når der så eksempelvis skal farves,

får barnet lov til at lægge sig på maven på

gulvet og på den måde få 10 minutters pause.

Motorisk ro

Pernille Kvist har mange års erfaring med at

hjælpe børn og unge, der mistrives i skolen.

- Jeg har ikke kun arbejdet med ADHDbørn,

men med børn og unge generelt. Derfor

har jeg en solid erfaring med de forskellige,

effektive metoder, herunder en helt specifik

viden om de aktiviteter, der skaber en motorisk

ro, og derved optimerer forudsætningerne

for øget opmærksomhed hos barnet.

- Derfor resulterer min iagttagelse af

barnet i en række konkrete anvisninger til

forældrene på hvilke aktiviteter og tiltag,

der vil styrke barnets motoriske udvikling

og generelle forudsætninger for at indgå i

aktiviteterne, fortæller Pernille og fortsætter:

- Samtidig giver jeg forslag til nogle faste

rutiner og strategier omkring søvn, mad og

motion, hvilket også kan flytte en masse.

- Det hele foregår naturligvis i et respektfuldt

og tæt samarbejde med forældre, lærer

og barn. Forløbet evalueres løbende, men

typisk vil der gå cirka 3 til 5 måneder, før

en samlede effekt kan vurderes, fortæller

Pernille Kvist.

Optimerer hverdagen og familielivet

Én af årsagerne til Ergoments succes med

at hjælpe ADHD-børn er erkendelsen af, at

det netop er i skolen, problemerne for alvor

kommer til udtryk. Her ”udstilles” barnets

vanskeligheder med at indpasse sig og koncentrere

sig ofte tydeligt, og det er derfor

et oplagt område at sætte fokus på.

- Det handler om at kortlægge de præcise

vanskeligheder i forhold til skoledagen, og

så sætte ind med konkrete tiltag. Når metoden

for det enkelte barn er fundet, er det

oplagt at følge op med rådgivning til hjemmet

omkring mulighederne for at optimere

hverdagen og familielivet, ligesom Ergoment

i øvrigt også har tilknyttet en psykolog ved

behov for yderligere udredning eller personlige

samtaler, beretter Pernille Kvist.

Økonomisk støtte

Der er mulighed for at få økonomisk støtte

til Ergoments arbejde med ADHD-børn via

serviceloven.

Således er Ergoment et privat alternativ

til de kommunale tilbud. Ergoment har base

i Hadsund i Nordjylland, men er et landsdækkende

tilbud.

- Ja, vi hjælper gerne ADHD-børn i hele

landet, slutter Pernille Kvist, der de seneste

8 år netop har haft dette som speciale.

29

More magazines by this user
Similar magazines