UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

10 ugers forkursus på tandklinikassistentuddannelsen

Af afdelingsleder Poul Bøg og konsulent Christian Bang Kristensen

Tandklinikassistentuddannelsen er en treårig erhvervsuddannelse. På Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere

og Kliniske Tandteknikere (SKT), Aarhus Universitet kan man tage både grundforløb og hovedforløb i uddannelsen.

Desuden har SKT skolepraktik.

På grundforløbet er der et særligt 10 ugers introduktionsmodul A målrettet elever med anden etnisk baggrund

end dansk, samt danske elever med svage sprogkundskaber.

Herom fortæller Lillian Hansen, der er uddannelses- og erhvervsvejleder på SKT:

Målet med modul A er at fastholde de unge i deres uddannelsesvalg. Vi oplevede tidligere,

at mange ansøgere ikke havde tilstrækkelige forudsætninger for gennemføre grundforløbet.

Modul A er bygget op over grundfaget Erhvervsrettet Andetsprogsdansk, som også danske

elever med svage faglige forudsætninger kan have stor gavn af.

I august 2010 blev der optaget 109 elever. 50 til 60 % er med anden etnisk baggrund. Efter

indslusningssamtale og realkompetencevurdering blev 17 elever visiteret til A modulet. (A

modulet tilbydes ved de to store optagelsesperioder august og januar).

Foruden den danskfaglige undervisning i modulet får eleverne også undervisning i samfundsforhold,

samt træning i studiekompetence.

”Kan vi se, at det ikke rigtigt lykkes for nogle af dem på modulet, har vi en anden mulighed,” siger Lillian Hansen.

”Vi laver en timeout, hvor de fx skal erhverve specifikke kompetencer på produktionsskolen, på College Århus

eller måske i praktik i en periode.” Flere, der har været i timeout, er vendt tilbage og har fortsat uddannelsen. Der

har kun været 4 timeout-elever de sidste par år.

Uddannelsesplanen er vigtig. Præcise og fyldige beskrivelser fra skolen og UU vejlederen, samt ansøgerens

motivering for at søge giver SKT et godt grundlag for at få den unge placeret rigtigt. ”Vi kan alligevel læse meget

i sådan en plan - også mellem linjerne,” siger Lillian Hansen.

SKT er for første gang med i brobygningen. I øjeblikket er det 9. klassetrin, og senere kommer 10. klasse. Brobygning

er en god mulighed for SKT i samarbejde med UU vejledere til at vejlede ”ikke helt parate” grundskoleelever

til nogle af de opkvalificerende for-forløb inden start på grundforløbet til tandklinikassistentuddannelsen.

”Det er godt, hvis de unge er lidt mere modne, inden de starter på uddannelsen.”

Skolepraktik er en mulighed for elever, der ikke kan finde en praktikplads. For at komme i skolepraktik skal eleverne

opfylde visse krav og vurderes egnede til kunne gennemføre uddannelsen. Det er overvejende tosprogede

piger, der er i skolepraktik. Der sker et vist frafald i skolepraktikperioden. Nogle vejledes over til anden uddannelse,

andre falder helt fra og kommer omkring UU, og så er der enkelte, der selv finder en praktikplads.

Elsebeth Kolstrup, dansklærer og faglærer på SKT fortæller om undervisningen og indholdet

i modul A.

”Vi er gode til at tage eleverne individuelt,” siger Elsebeth Kolstrup, ”fx i dansk tilpasser jeg

materialet til den enkelte, så personen kommer i centrum og ikke bare er en del af en flok.”

”Men vi gør også meget for, at eleverne skal opleve en gruppesamhørighed i flokken, så

gruppen mister noget, hvis man fx ikke møder om morgenen.” ”Vi prøver meget på at møde

de unge på deres niveau.” ”Det er ikke alle, der er uddannelsesparate.”

”I dansk arbejder jeg med at give eleverne et bedre ordforråd og forståelse for sproget og

sproglige begreber.” ”De skal opleve af få noget med hjem - ellers kommer de ikke den næste

dag.”

Elsebeth Kolstrup fortæller, at der på holdet er elever, som ikke har fået fuldt udbytte af folkeskolens undervisning

trods 9 års skolegang. De har derfor dårlige forudsætninger for at begynde på en uddannelse. For nogle af

eleverne, der kommer fra sprogskolerne, er der en lignende problematik. Det kan virke som om, at man har ladet

dem bestå prøven af misforstået godhed. Efter 10 uger på A modulet er de fleste klar til at gå videre.

Gennem forløbet sker der en forandring med eleverne, bl. a. fordi de får meget konkret viden om fx sundhed og

livsstil, som de kan bruge i deres privatliv. De får også snust til lidt klinikundervisning, så eleverne kan finde ud

af, om de er på den rette vej.

12

More magazines by this user
Similar magazines