UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Udstationering af UU vejledere på Aarhus Tech og Århus Købmandsskole

Af afdelingsleder Poul Bøg

Formålet med at positionere UU vejledere på udvalgte adresser på de to erhvervsskoler har til formål i samarbejde

med primært studievejlederne på de forskellige indgange på erhvervsskolerne at FASTHOLDE de unge i uddannelse

- og dermed bidrage til at minimere frafald fra uddannelserne.

Hvilke effekter har udstationeringen af UU vejledere på de to erhvervsskoler givet til samarbejdsprojektet i dets

første år - effekter, der ligger ud over de konkrete vejledningsopgaver om unge, der er i risiko for at afbryde?

UU har gennem de udstationerede vejledere fået en større indsigt i uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse.

UU har fået større indsigt i hvilke krav, der reelt stilles for at kunne gennemføre en uddannelse.

UU har fået indsigt i optagelsesprocedurer, realkompetenceafklaring, støttemuligheder, vejledning og

fastholdelsesstrategier.

UU har fået indsigt i samarbejdsmulighederne i projektet, samt nye perspektiver i fastholdelsesarbejdet.

UU har fået viden om lære- og praktikpladssituationen.

UU har fået viden om, hvordan uddannelsesinstitutionerne vejleder/arbejder med de unge, der har

afsluttet et grundforløb.

UU bidrager til udviklingen af vejledernetværk med studievejledere, elevcoaches og uddannelsesguider.

UU og uddannelserne bidrager med videndeling generelt – og med formidling af denne viden i egen

organisation.

I august måned 2010 - hvor udstationeringsprojektet - gik ind i sit andet år, indledtes samarbejdsprojektet med,

at der blev afholdt et opstartsmøde, hvor uddannelsescheferne og studievejlederne på de forskellige indgange

mødtes med den udstationerede UU vejleder og undertegnede.

En generel evaluering af det første år med udstationeringen førte frem til den konklusion, at det kunne være formålstjenligt

at afholde et opstartsmøde i august for at drive samarbejdsprojektet fremad.

I forlængelse af opstartsmøderne arbejdes der i udstationeringsprojektet ud fra disse bud på samarbejdsopgaver

i 2010/11:

• Hurtig opfølgning på unge, der ikke møder til uddannelsesstart.

• Opfølgning på unge, der skønnes at være i risiko for at afbryde (”fokusunge”).

• Deltagelse i relevante dele af kompetenceafklaring for ”fokusunge”.

• Opfølgningsmøde på kompetenceafklaringen - skal den unge have støtte (fastholdelse), vejledes, udarbejdelse

af ny uddannelsesplan (uddannelsesparat?).

• ”Bekymringssamtaler” mellem den unge, studievejlederen og udstationeret UU vejleder.

• Kommunikation om hvornår og hvordan ”bekymringsmærker” afsendes til UU på de forskellige indgange

• Den udstationerede UU vejleder deltager i udslusningssamtaler på uddannelsen.

• Den udstationerede UU vejleder kan formidle relevant information om indgange til det kommunale

system i forbindelse med konkrete problemstillinger, der kan have betydning for, at den unge evt. kan

fastholdes i uddannelse.

4

More magazines by this user
Similar magazines