UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Introkurser og brobygning 2009-10 - Evaluering

…. jeg er nu helt sikker på hvad jeg vil (9. kl. elev)

Af brobygningskoordinator Ruth Jensen

Alle elever, der deltog i brobygning eller introkurser i skoleåret 2009-10, har haft mulighed for at evaluere forløbet

elektronisk på UU Århus-Samsøs hjemmeside.

I det følgende præsenteres kort hovedlinjer og resultater af de indkomne ca. 950 besvarelser fordelt på 8 klasse:

762 svar, 9. klasse: 46 svar, 10. klasse: 120 svar.

Hvem valgte, hvor eleven skulle hen

Det er i høj grad elevernes egen interesse, der har styret deres valg af intro- og brobygningskurser, idet ca. 75-80

% angiver deres egen interesse som den primære faktor.

I 8. klasse kommer forældrene ind på en andenplads med 28 %, som angiver, at forældrene har hjulpet med at

vælge. Det ændrer sig allerede i 9. klasse, hvor forældrenes indflydelse på valget er dalet til 17 % (samme niveau

som kammeraters indflydelse) og 10. klasse hvor den er dalet yderligere til 14 %. Kammeraternes indflydelse er

størst i 9. klasse med 17 % over for ca. 10 % i 8. og 10. klasse. Klasselæreren nævnes i 4 % af svarene som en

indflydende faktor både i 8., 9. og 10. klasse.

UU vejlederens hjælp og indflydelse på valget stiger derimod fra 8. klasse 12 % over 9. klasse 30 % og 10 klasse

23 % og er således den, der indgår mest som hjælper i beslutningsprocessen – ud over elevens egen interesse.

Det hænger sandsynligvis sammen med det intensiverede arbejde med uddannelsesplanen i 9. og 10. klasse,

hvor UU vejlederen er i løbende kontakt med eleverne.

Er eleverne klædt godt nok på til kurserne

De fleste elever har en god viden om kurserne, inden de starter. Elevernes viden om brobygningskurserne i 9. og

10. klasse er større end elevernes viden om introkurserne i 8. klasse, specielt med hensyn til formålet og indholdet.

Elevernes viden er størst om formålet med kurserne, mødetid og sted og transport, og mindst om indholdet af

kurserne (kun ca. halvdelen angiver, at de vidste nok) til trods for, at de kan læse om dem på brobygning.net og

har fået beskrivelserne printet ud af deres UU vejleder.

De har primært fået deres viden fra UU vejlederen, undervisningen i klassen og i 8. klasse fra klasselæreren.

www.brobygning.net spiller ikke den store rolle i elevernes bevidsthed som informationskilde, idet under 10 % angiver

det som en informationskilde. Dette faktum giver naturligt nok anledning til at vurdere, om beskrivelserne

kan forbedres, så eleverne føler, de får en bedre fornemmelse af indholdet af kurserne.

Hvordan var modtagelsen og elevernes deltagelse

Eleverne angiver at være blevet vældig godt eller godt modtaget på introkurserne (ca. 90 % i gns.), og de opgaver,

de blev stillet over for, var passende i omfang og sværhedsgrad (ca. 88 % i gns), ligesom de har vurderet

både det sociale miljø og undervisningen som ”Helt i top” eller ”Godt nok”. (ca. 88 % i gns). Der er lidt flere 10.

klasse elever, der er kritiske over for miljøet end specielt 8. klasse eleverne. Det skal så også siges, at en del er

kritiske over for deres egen indsats, da mellem 10 % og 20 % angiver, at deres indsats var ”Mindre god” eller

”Elendig” på kurset - flest i 9. klasse.

Blev de mere afklaret … Ja, det blev de

I 8. klasse angiver hele 92 % at have fået en større og bedre viden om de uddannelser, de har været på introkursus

på, og 74 % angiver, at de er blevet mere afklaret om, i hvilken retning deres uddannelser skal gå, mens 25

% ikke er blevet mere afklaret. 44 % overvejer stadig den samme uddannelse, mens 26 % er i tvivl, og 11 % angiver

at have skiftet ønske.

I 9. klasse angiver 80 % at have fået en større og bedre viden om den uddannelse, de har været i brobygning på,

og 76 % angiver, at de er blevet mere afklaret om, i hvilken retning deres uddannelser skal gå, mens 24 % ikke er

blevet mere afklaret. 48 % overvejer stadig den samme uddannelse, mens 19 % er i tvivl, og 19 % angiver at have

skiftet ønske.

I 10. klasse angiver 87 % at have fået en større og bedre viden om de uddannelser, de har været i brobygning på,

og 82 % angiver, at de er blevet mere afklaret om, i hvilken retning deres uddannelser skal gå, mens 15 % ikke er

14

More magazines by this user
Similar magazines