UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Keld L. Bak fortæller om undervisningen, at den foregår på små hold på 14 studerende, så lærerne kan nå hver

enkelt på holdet og sætte ind med næsten individuel undervisning.

Desuden har man studievejledning og kontaktlærerordning på hvert hold. Kontaktlæreren er bindeled til administrationen

og projektlederen. Der føres daglig protokol.

Tilgangen til de studerende handler om respekt, tydelighed og konsekvens. ”Respekt er vigtig, da vi har så mange

forskellige mennesker fra mange forskellige steder. Der skal være respekt for hinanden indbyrdes og over for

skolen,” siger Keld L. Bak og fortsætter: ”Vi skal også være tydelige, og vi fortæller om vores krav og rammer

ved visitationssamtalen.” Hvis der opstår problemer senere, kan der refereres til visitationssamtalen og tydeliggøres,

hvilke konsekvenser, der skal drages af handlingen. ”Vi har nemlig ikke regler, men vi prøver at bearbejde

holdninger,” siger Keld L. Bak.

Ingeniørhøjskolen tilbyder også de studerende lektiecafe i forbindelse med fagene dansk, matematik og naturvidenskab.

Keld L. Bak slutter interviewet med at fortælle, at efter aspirantkurset vil langt de fleste gerne fortsætte på adgangskurset

på Ingeniørhøjskolen.

Afgangsstatistikken for forårskurset 2010 ser således ud:

• 45 optaget, 3 stoppede, 10 blev udmeldt og 3 udeblev fra eksamen

• 29 til eksamen, 7 dansk (G niveau) og 22 dansk (D niveau)

• 24 klar til adgangskursus basis, 5 dansk (G niveau) og 19 dansk (D niveau heraf 3 på dispensation)

• 20 startede på adgangskursus basis, (2 på HF, 1 politiforskole, 1 et-års adgangskursus)

• 2 (+1) af de 5 der ikke kunne gå på adgangskursus basis gentager aspirantkursus.

6

More magazines by this user
Similar magazines