UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

uu.aarhus.dk

UU INFO november 2010 (åbner nyt vindue) - UU Aarhus-Samsø

Informationsaftner om ungdomsuddannelser

Af koordinator Anders Skov

Igen i år har UU Århus-Samsø i samarbejde med ungdomsuddannelserne arrangeret en række informationsaftner,

hvor elever og forældre i 8. 9. og 10. klasse kunne få information om ungdomsuddannelserne.

Elever og forældre fra 8. klasse med som noget nyt

Som noget nyt havde UU Århus-Samsø valgt at invitere elever og forældre fra 8. klasserne i Århus og Samsø,

så de kunne bruge informationsmøderne til at få indsigt i de enkelte uddannelser, inden eleverne her i november

skal vælge hvilke to ungdomsuddannelser, de vil besøge på de obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse. Derfor

blev møderne også afholdt i løbet af oktober og starten af november måned. Fremover er det meningen, at

det kun er elever og forældre i 8. klasse, som vil blive inviteret til informationsmøderne, og møderne vil blive endnu

mere målrettet som en forberedelse til valg af introduktionskurser.

Indholdet i informationsmøderne

De første ca. 30 min. af informationsmøderne var en overordnet gennemgang af alle ungdomsuddannelser ved

en vejleder fra UU Århus-Samsø, hvorefter der var to runder á ca. 40 min, hvor der var mulighed for at få en mere

specifik indsigt i et uddannelsesområde. Eleverne og forældrene havde på forhånd valgt hvilke to uddannelser,

de ville høre nærmere om, og de kunne vælge mellem følgende uddannelsesområder:

• STX – Det almene Gymnasium

• HHX – Handelsgymnasiet

• HTX – Teknisk Gymnasium

• HF – Højere Forberedelseseksamen

• Tekniske erhvervsuddannelser

• Merkantile erhvervsuddannelser

• Jordbrugsuddannelserne

• Social- og Sundhedsuddannelserne

• Tandklinikassistentuddannelsen

Afvikling af informationsmøderne

UU Århus-Samsø havde planlagt i alt 18 informationsmøder, hvor en del af møderne som noget nyt er dobbeltarrangementer.

Her kunne eleverne og forældrene vælge at komme til et informationsmøde enten kl. 16.30 eller kl. 19.00 alt efter,

hvad der passer bedst i familiens planlægning.

De 18 møder var:

• 15 møder for elever og forældre i 8. og 9. klasse på alle privat- og folkeskoler i Århus

• 1 møde for elever og forældre i 8. 9. og 10. klasse på Samsø

• 1 møde for elever og forældre i 10. klasse på privat- og folkeskoler i Århus

• 1 særligt to-sprogsarrangement, hvor der bl.a. vil deltage tolke.

Evaluering af informationsmøderne

De foreløbige tilbagemeldinger fra møderne peger på, at det har været en succes at målrette møderne til elever

og forældre i 8. klasse, og at deltagelsen fra netop denne gruppe elever og forældre har været meget stor. Lige

nu er vi ved at gennemfører en evaluering, hvor UU vejlederne evaluerer i de 4 distrikter, og alle studievejlederne

fra ungdomsuddannelserne, som har deltaget i informationsmøderne, er inviteret til at deltage i et evalueringsmøde

i UU fredag d. 10. december.

Informationsmøder næste år

På baggrund af evalueringen af informationsmøderne vil vi i UU Århus-Samsø beslutte, hvordan vi organiserer

de kommende informationsmøder. Målet er, at vi allerede vil have en plan klar for de kommende informationsmøder,

inden dette skoleår slutter.

9

More magazines by this user
Similar magazines