PDF-version af publikationen [360 KB] - Finansministeriet

fm.dk

PDF-version af publikationen [360 KB] - Finansministeriet

3

OFFENTLIGE TILSKUD PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

UDGIFTSUDVIKLING OG UD-

GIFTSSTRUKTUR

3.1. Udgiftsudvikling

De samlede nettoudgifter til hjælpemidler, biler, indretning af bolig, medhjælp

og transport er steget fra 1,5 mia.kr. i 1987 til 2,0 mia.kr. i 1997 opgjort

i 98-p/l. Det svarer til en stigning på 33 pct. i perioden, eller 2,9 pct.

om året i gennemsnit, jf. tabel 3.1.

Tabel 3.1. Samlede udgifter til hjælpemidler mv. 1987-1997,

1998-p/l

Faste priser

mill.kr. 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Brutto 1642 1658 1640 1704 1753 1852 1948 2047 2146 2195 2188

Heraf:

- Hjælpemidler

1225 1278 1312 1375 1399 1437 1509 1605 1717 1755 1781

- Biler 417 380 328 329 354 415 440 442 429 440 407

Netto 1516 1523 1502 1562 1612 1713 1797 1895 1982 2024 2015

Tilbagebetaling:

- Biler -122 -132 -135 -140 -138 -137 -150 -150 -161 -169 -170

- Hjælpemidler -4 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3

Kilde: Det kommunale budget- og regnskabssystemet

Anm.: Hjælpemidler defineres i det kommunale budget- og regnskabssystemet som funktion 5.03

gruppe 01, 03, 04, 11, 13 og 14. Biler defineres som funktion 5.03 gruppe 02, 08, 12 og 18

og betaling for biler defineres som funktion gruppe 91 og 93. Endvidere er gruppe 99, som

ikke er en del af den autoriserede kontoplan, forholdsmæssigt fordelt på de enkelte udgiftsposter.

For at få et mere udførligt billede af de faktorer, som bidrager til udviklingen,

opdeles de samlede nettoudgifter i udgifter til henholdsvis hjælpemidler

mv. og biler, jf. figur 3.1.

63

More magazines by this user
Similar magazines