PDF-version af publikationen [360 KB] - Finansministeriet

fm.dk

PDF-version af publikationen [360 KB] - Finansministeriet

OFFENTLIGE TILSKUD PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

forbundet med en større modtagergruppe eller, at kommunernes serviceniveau

er lavere som følge af en større modtagergruppe.

Den geografiske variation afspejles også i de amtsfordelte gennemsnitlige

udgifter pr. indbygger. Variationen mellem amterne indikerer, at der lokalt

træffes forskellige valg både hvad angår det samlede serviceniveau og prioriteringen

mellem modtagere under og over 67 år. De samlede udgifter er

således større i hovedstadsområdet og i Nordjyllands amt end i resten af

landet, mens prioriteringen af modtagere under og over 67 år i f.eks. København/Frederiksberg

og Københavns amt - der har nogenlunde lige store

samlede udgifter pr. indbygger – er forskellig, jf. figur 3.9.

Figur 3.9. Variation i amtsfordelte kommunale udgifter til

hjælpemidler

Kr. Kr.

1750

1750

1500

1500

1250

1250

1000

1000

750

750

500

500

250

250

0

0

Kbh./Frb.

Kbh. amt

Frb.borg amt

Roskilde amt

Vestsj. amt

Storstrøms amt

Bornholms amt

Fyns amt

Udgift pr. indbygger over 67 år Udgift pr. indbygger under 67 år

Udgift pr. indbygger

Et andet aspekt af den kommunale variationen er udgifterne i henholdsvis

land- og bykommuner. Landkommuner er i denne sammenhæng kommuner

med største by under 3.000 indbyggere og mere end 10 km. til den

nærmeste by med mere end 10.000 indbyggere. Der var 1. januar 1996 86

landkommuner efter denne opgørelsesmetode.

Sønderjyl. amt

Ribe amt

Vejle amt

Ringkøb. amt

Århus amt

Viborg amt

Nordjyl. amt

75

More magazines by this user
Similar magazines