Læs som PDF - Folkeskolen

folkeskolen.dk

Læs som PDF - Folkeskolen

debatteret

Emil i skole!

24 / folkeskolen / 18 / 2012

DLF mener

BJørn HanSen

FOrMand FOr dLF’s SkOLe- OG

uddanneLSeSpOLItISke udvaLG

Statsministeren fik i sin åbningstale malet

et billede af regeringens tanker om en skole

efter en skolereform. Det reelle budskab i billedet

var godt pakket ind i mange hverdagsbeskrivelser

fra Emils skoledag. En skoledag,

som rigtig mange lærere og elever allerede

kan nikke genkendende til, hvilket ministeren

måske også anerkendte gennem sine positive

ord om lærernes indsats.

Blandt andet bruges projekt- og praksisorienteret

undervisning i rigtig mange undervisningssituationer,

og digitale værktøjer bruges

til både informationssøgning og kontakter

uden for klasseværelset i stadig større grad.

Nyt var beskrivelsen af en længere skoledag,

hvor Emil blandt andet havde tid til fysiske

udfoldelser, som ikke var led i idrætstimerne,

og kunne få lektiehjælp. Begge dele er

noget, flere skoler allerede nu arbejder med,

og deres erfaringer er rigtig vigtige at få frem,

så de kan indgå i overvejelserne om, hvordan

det kan blive indhold i skolen fremover.

Ovenstående handler meget om, hvordan

kvaliteten af Emils skoledag kan øges, så

han og de øvrige elever får et øget udbytte

af undervisningen. Det er et vigtigt signal,

som vi meget gerne vil være med til at drøfte,

hvordan vi kan løfte. Forskning viser, at når

lærere og elever er sammen i en undervisning,

hvor læreren har haft god mulighed for

at forberede en undervisning, der tager udgangspunkt

i, hvor den enkelte elev er, er det

med til at øge kvaliteten og dermed udbyttet

af undervisningen for eleverne.

Det reelle budskab fra statsministeren

ligger i, at lærere og elever skal bruge mere

tid sammen. Her er helhedsskolen tænkt

som udgangspunkt for Emils skoledag, hvor

mulighederne for en større tilstedeværelse af

både lærer og elev sammen i hverdagen kan

tilrettelægges.

Ministeren holdt sig fra at indblande vores

arbejdstidsaftale i afsnittet om en skolereform,

men vi ved, at andre – læs KL – rigtig

gerne vil blande reform og arbejdstid sammen

ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Men det ser vi ingen grund til,

da de tanker om en reform af skolen, som

regeringen har, godt kan udfoldes i den nuvæ-

Det reelle

budskab fra

statsministeren

ligger i, at lærere

og elever skal

bruge mere tid

sammen.

rende A08-aftale. Der er skoler, der allerede

nu arbejder som helhedsskoler, og deres erfaringer

kan vi gøre brug af – det kræver ikke

en ny aftale.

Derfor ser vi frem til konstruktive drøftelser

med Ministeriet for Børn og Undervisning

om mulighederne for helhedsskoler i en

kommende reform. Et samarbejde, hvor vi

kæmper for skolen og kvaliteten i den, som

ministeren selv udtrykker det.

Deltag i netdebatten.

Folkeskolen.dk holder

åbent hele døgnet.

XUffe

Knudsen:

X»Hvilken

lærer skal så have

eleverne til prøve? Geo-

} X

grafilæreren?Fysik/kemilæreren? Biologilæreren? Og

hvordan tænkes det, at eleverne

stiller sig til at komme

til prøve i noget stof, som en

anden lærer har undervist i?

Jeg har prøvet den tværfaglige

prøve i flere år nu – det

kan lade sig gøre, fordi jeg

har klasserne i alle naturfag.

Men så støder vi ind i et andet

problem. Hvem har mon

linjefag i alle tre naturfag?

Ikke mange. Og skriger samme

politiske niveau ikke efter

undervisning af linjefagsuddannede?«

}Kommentar til nyheden

»Fysik/kemi-lærere:

Fælles faglig prøve kan

ødelægge faget«

Arne Krogsgaard:

»… Jeg vil gerne være med til

at betale for, at I kommer til

Ontario, Singapore, Finland,

eller hvor I nu kan finde inspiration

til folkeskolereformen.

Men jeg vil også gerne

invitere jer politikere ud på

de danske folkeskoler. I må

gerne sidde bagerst i klassen

og observere. I kan også

komme i erhvervspraktik.

Jeg tror, en uge per politiker

er nok for at få et indblik i,

hvad folkeskolen er for en

størrelse«.

}Kommentar til nyheden

»Antorini: Vi tager inspiration

fra Canada med i folkeskolereformen«

More magazines by this user
Similar magazines