Sociale medier i detailBranchen - Dansk Erhverv

danskerhverv.dk

Sociale medier i detailBranchen - Dansk Erhverv

udgIvet under SocIalSeMantIc FactBooK dataSættet

Brancherapport

Sociale medier

i detailBranchen

Brancherapporten indeholder:

del i:

Fremtidsudsigter, anbefalinger og erfaringer

delt og formuleret af eksperter såvel som udøvende

ansvarlige medarbejdere i dansk detailbranche

(Lego, FDB, HIFI Klubben, Ecco, VeroModa,

Hummel mfl.).

del ii:

Værktøjskasse med guides, tips og gode råd.

Social

Semantic

eu

rapport udarbejdet aF SocialSemantic.eu I SaMarbejde Med:

dIgItal udarbejdelSe aF


KoloFon

redaKtion

Jan Futtrup Kjaer, Stifter

jfk@socialsemantic.eu

Frida Launey, Koordinator

fla@socialsemantic.eu / annafridalauney@gmail.com

Martin Launey, Projektleder

mla@socialsemantic.eu

Web: www.socialsemantic.eu

Telefon: +45 70 27 27 31

deSiGn & laYout

Isobar

Ovengaden neden vandet 7

www.isobar.dk

Tlf: 77 300 920

del 1

Artikler skrevet for Socialsemantic.eu af:

Christine Tindahl

christine.tindahl@hotmail.com

Rikke Kloster Lauridsen

rikkekloster@gmail.com

Jacob Dybbroe

jacobdybbroe@gmail.com

del 2

Bloggingindlæg skrevet og redigeret af:

Jonas Juhler Hansen

http://jonasjuhler.dk

FotoGraF

Foto fra konferrencen:

Kristina Møller

Mail2.kristina.moeller@gmail.com

Video

Video venligst udført, klippet og redigeret af:

julie Bezzera/23 video

juliebm@gmail.com

Oplæg videreformidles med ophavsmandens tilladelse.

02

©2012 SocialSemantic


Forord

Vi SKal Være med i Kampen…

henrik hyltoft

Markedsdirektør i dansk erhverv

Det er en kendsgerning, at detailomsætningen, som har ligget meget lavt igennem

kriseårene, fortsat er på et lavt niveau. Samtidig ser vi en markant stigning i handlen

på nettet, som trods krisen bare er boomet. En stor del af salget bliver altså flyttet fra

butikkerne og ud på nettet.

Danskernes brug af de sociale medier er i samme periode nærmest eksploderet. Mere

end 2,8 mio. danskere er eksempelvis på Facebook.

Kigger man over Atlanten, hvor den digitale udvikling typisk er et til to år foran, står

de sociale mediers betydning for detailhandelen klart. I et nyligt amerikansk studium

estimeres det, at Facebook udgør fem procent af den samlede omsætning af al handel

i de 200 største detailbutikker i USA, og den forventes at runde 10 mia. dollar i 2015.

Men også herhjemme er der tydelige indikationer af de sociale mediers betydning for

detailhandelen. Foreningen for Dansk Internet Handels (FDIH) fremtidsudsigter si-

ger, at over 50 procent af detailhandelen i 2020 vil foregå på nettet. I deres e-handel-

sanalyse for 2.kvartal 2012 har de sat fokus på sociale medier og her ses det bl.a., at:

03

• Hver syvende handler første gang i en netbutik efter anbefaling fra andre.

• Op mod hver tiende bruger, der har fået kendskab et nyt produkt eller en ny

webshop via en vens anbefaling på Facebook, også har foretaget køb.

De sociale medier repræsenterer altså en ny og spændende kampplads, når det gælder

markedsføring, salg, kunder og markedsandele. Nye begreber som Social handel,

-retailing, - shopping, -commerce, -marketing og – business popper op overalt og

definerer det nye marked, der buldrer af sted. Det er vigtigt, at dansk detailhandel

kommer ind i kampen, og gør brug af de muligheder og den forretningsmæssige

værdi, som de sociale medier udgør.

For at støtte vores medlemmer i detailbranchen, indgår Dansk Erhverv i et tæt samarbejde

med SocialSemantic.eu om at skabe dansk viden på området. Samarbejdet

affødte blandt andet konferencen: Sociale medier i detailbranchen, hvor vi samlede et

stort felt af de førende eksperter og udøvende ansvarlige medarbejdere fra den danske

detailbranche.

Denne rapport er en opsamling af anbefalinger, erfaringer og fremtidsudsigter fra

konferencen samt en værktøjskasse med guides, tip og gode råd til både begynderen

og øvede.

Jeg er sikker på, at du i denne rapport kan finde inspiration i forhold til at bruge de

sociale medier til at skabe forretningsmæssig værdi.

God læselyst.

Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv

©2012 SocialSemantic


indhold

netWorKed BuSineSS FactBooK 2012

- FORORD 3

- EXECUTIVE SUMMARY 6

del i: KonFerencen - Sociale medier i detailbranchen 8

- Keynote: Eva Steensig, Lighthouse CPH 9

- Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger 10

- Eva Steensig 11

- Keynote: lars Silberbauer, leGo. moderator: Klaus Silberbauer 12

- LEGO - fra fans til forretning 13

- Lars Silberbauer 15

Spor 1: cases & ekspertpanel. moderator: Klaus Silberbauer 17

- Flere kunder i butikken med sociale medier 18

- Martin Kjær Skou – Hi-Fi Klubben 22

- Maria Baagø – VERO MODA 22

- Anders Lunde - Hummel 23

- Morten Gade - FDB 23

Spor 2: cases & ekspertpanel. moderator: anders christiansen 25

- Organisering og måling af værdiskabelse (ROI) i arbejdet med sociale medier 26

- Anders Christiansen - Mindshare 29

- Roslyn Layton - Klean 30

- Johan Bülow – Lakrids by Johan Bülow 31

- Grimur Fjeldsted - ECCO 32

- Morten Jørgensen - Hi3G 33

Spor 3: cases & ekspertpanel. moderator: michael rying 35

- Sociale Medier helt konkret: Ideer og inspiration 36

- Michael Rying – Normann Copenhagen 36

- Rikke Højer Schrøder – I love barcodes 37

- Andreas Rasmussen - Nodes 38

- Jan Mortensen - Converseon 39

- Steffen Tiedemann Christensen – 23 video 40

04

©2012 SocialSemantic


indhold

del ii: VærKtØJSKaSSen – 30 dage med sociale medier 42

- INTRO 42

- Få aktivitet på din Facebook-side. Del 1 43

- Få aktivitet på din Facebook-side. Del 2 47

- Sådan kan du skabe salg ved hjælp af QR-koder og Facebook 49

- 10 essentielle tips hvis du vil have succes på Twitter 51

- Det handler ikke om størrelsen… 55

- Selvfølgelig kan man måle effekt af sociale medier 68

- Fem danske detailvirksomheder der forstår sociale medier 62

- 5 grunde til at modebranchen er perfekt til sociale medier 67

- 6 modebutikker der rykker på sociale medier 68

- Hvordan detailhandlen bliver overflødiggjort af big brands 72

- Hvordan detailhandlen trumfer big brands på sociale medier 75

- Fem myter om sociale medier 78

- Listeamok: De bedste lister om sociale medier 81

05

©2012 SocialSemantic


eXecutiVe

SummarY

Konferencen Sociale Medier i Detailbranchen blev søsat af SocialSemantic og Dansk

Erhverv den 16. november 2011 som den første af sin art. I Brancherapporten har

vi samlet den vigtigste viden, konferencen genererede. Rapporten udgør et konkret

redskab og must-have for enhver med interesse for at professionalisere arbejdet med

sociale medier, da den både favner en teoretisk tilgang til emnet såvel som en række

konkrete, erfaringsbaserede tips til at komme godt i gang.

I DEL I gennemgår vi de konkrete læringer fra konferencen. Over 20 sværvægtere

fra den danske detailbranche var med til at give deres bud på ”dos and don’ts” med

udgangspunkt i deres egne erfaringer og eksempler fra de seneste par års arbejde med

sociale medier. Alt sammen med målet for øje: hvordan får detailbranchen mest for-

retningsmæssigt udbytte af at arbejde professionelt med sociale medier som integr-

eret del af den samlede virksomhedsstrategi?

Udover opsummerende artikler får læseren skitseret de vigtigste pointer samt links til

hver indlægsholders præsentation og til en uforkortet videooptagelse af deres indlæg.

I DEL II åbner vi ”sociale-medier-værktøjskassen”. Som optakt til konferencen

lancerede SocialSemantic 30 dage med sociale medier på bloggen. Her blev indhentet

en lang række nyttige og praktiske tips og tricks til, hvordan man bedst griber arbej-

det med sociale medier an. Denne del af Brancherapporten samler disse interessante

og relevante blogindlæg med et hav af referencer til relaterede internationale artikler

og sites med gode eksempler fra den virkelige verden.

06

©2012 SocialSemantic


martin launey

mla@socialsemantic.eu

Jan Futtrup

jfk@socialsemantic.eu

tlf: 70 27 27 31

Social

Semantic

eu

SocialSemantic.eu – Kort Fortalt

SocialSemantic.eu er et videns- og læringscenter indenfor Networked Business

(Sociale medier, Mobile og Cloud Computing).

Rundt om udgivelserne SOCIAL MEDIA FACTBOOK 2011 og NETWORKED

BUSINESS FACTBOOK 2012/13 er SocialSemantic.eu i dag etableret som det

ubestridt største danske netværk af organisationer, eksperter og engagerede

vidensøgende indenfor Networked business området.

SocialSemantic.eu har med et grundigt forarbejde, en unik samarbejdsmodel, et

professionelt indsamlet datasæt (2700+ respondenter) og en pallette af stærke

samarbejdspartnere som Dansk Erhverv, Børsen og Copenhagen Business School

(DITM) etableret sig som en uvildig kilde til faktuel viden og læring om værdiskabelse

gennem brug af Sociale Medier, Mobile og Cloud Computing.

Opstartet, drevet og vækstet, primært gennem frivillige kræfter i et engageret netværk

er SocialSemantics mission blevet at skabe viden og læring gennem engagement på

områderne ”det sociale” - web 2.0 og ”det semantiske” - web 3.0. Målet er at kana-

lisere denne viden ud i virksomhederne og organisationerne, og herved hjælpe til med

at gøre Danske virksomheder blandt verdens førende på området.

et oplæg til samarbejde

Sidder du i en brancheorganisation, i et fagligt netværk, på et kommunikations-

bureau, er du underviser eller den der bliver undervist, eller et andet sted med kon-

takt til dansk erhvervsliv? Så vil vi gerne samarbejde med dig. Gennem samarbejde

og involvering kan vi sætte ny viden og fortolkning i den rigtige kontekst og gøre dine

medlemmer, dine kunder og Danmark klogere.

Hele projektet bygger på idéen om, at viden bedst skabes og spredes gennem involvering

og samarbejde. SÅ du skal tage røret, eller skrive til os, hvis du kan se, at din

branche, dine medlemmer eller din organisation har brug for et skud ny viden –

viden baseret på fakta og kvalificeret input. Viden der engagerer dem, og bringer

dem videre.

Ring eller skriv en mail, så finder vi ud af, hvordan vi sammen kan gøre dine branchekollegaer

eller kunder klogere.

Med venlig hilsen

SocialSemantic.eu


del i

KonFerencen:

Sociale Medier

i detailbranchen


”Alt, der foregår i online-verdenen

får konsekvenser i offline-verdenen.”

Eva Steensig, Lighthouse Cph


eVa SteenSiG,

liGhthouSe cph

artikel af:

Christine Tindahl

redaktion:

Frida Launey

nye spilleregler for påvirkning af den

digitale forbruger

”Udviklingen indenfor de sociale medier handler om meget mere end ny teknologi.

Det handler om adfærdsændringer, der påvirker både vores liv og vores samfund.”

Sådan lød de indledende ord fra Forbrugerekspert Eva Steensig, da hun åbnede

konferencen Sociale medier i detailbranchen med at sætte fokus på, hvilken indfly-

delse sammensmeltningen af den online og den offline verden har på forbrugernes

adfærd og på virksomhedernes spillerum. Den digitale hverdag er VIRKELIGHED, og

spørgsmålet er ikke længere om men hvordan, man som virksomhed navigerer sik-

kert gennem en verden af nye muligheder.

den reelle dialog

For virksomhederne er det vigtigt at forstå, at Facebook er gået fra at være en fritids-

beskæftigelse til at udgøre en centralnerve i hverdagen – både i forhold til omgang-

skredsen, virksomheder og brands. Forbrugerne er professionelle i brugen af de

sociale medier, og de vil begejstres frem for at oplyses med ligegyldige statusopdater-

inger. Det hele handler om reel dialog!

Den reelle dialog kan skabes igennem transparens og åbenhed, hvor virksomhederne

lukker forbrugerne ind og derved øger forbrugertilliden - eksempelvis ved at oplyse

om leveringstidspunkt, produktets oprindelse eller indhold.

de professionelle forbrugere

Stort set alle forbrugsbeslutninger starter på internettet, og forbrugernes adfærd

påvirkes i stigende grad af anbefalinger og erfaringer fra netværket. Den profes-

sionelle brug af sociale medier kommer til udtryk ved, at forbrugerne skaber netværk

omkring det, der interesserer dem – og derved udvikler et sammen-står-vi-stærkere

fællesskab. Ved sådan et fællesskab går forbrugerne sammen om at få det optimale

ud af købssituationen, ved eksempelvis at dele tips og anmeldelser eller ved at opnå

grupperabat. Det handler ikke længere udelukkende om forbrugerfællesskaber som

modstandskraft, som man så det i 90erne, men snarere om nogle konstruktive og

specialiserede forbrugere, der står sammen for at opnå ”guleroden” – i form af fx

grupperabatten eller øget gennemsigtighed.

De online fællesskaber peger direkte tilbage på vigtigheden af virksomhedernes reelle

dialog med forbrugerne samt kravet om transparens. Hvis virksomhederne forsøger

at tilbageholde informationer, finder forbrugerne alligevel frem til dem igennem

dialog med tidligere kunder, anmeldelser på nettet eller crowdsourcing.

010

©2012 SocialSemantic


eVa SteenSiG,

liGhthouSe cph

legepladsen

Sammensmeltningen af den offline og den online verden giver forbrugerne nye mu-

ligheder for at lege med virksomhederne, og forventningerne til, at interaktionen med

virksomhederne er sjov og underholdende, er enorm. Brugen af ex ” location”- apps og

QR-koder giver

virksomhederne mulighed for at skabe nogle rammer, hvor den offline verden bliver

ført ind i den online verden, og hvor indhold, integritet og kommunikation til sammen

skaber en oplevelse, hvor forbrugeren er i centrum.

In short

centrale pointer:

• Forbrugerne er professionelle i brugen af de sociale medier

• virksomhederne skal skabe en reel dialog, transparens

og åbenhed

• Forbrugerne skaber stærke netværk omkring det, der

interesserer dem

• Forbrugerne vil lege med virksomhederne

• virksomhederne bør skabe oplevelser, hvor forbrugeren

er i centrum

For virksomhederne handler det altså om at lukke forbrugerne ind og skabe transpa-

rens igennem en reel dialog. Samtidig er forbrugerne blevet så professionelle i brugen

af de sociale medier, at oplysninger, som virksomhederne forsøger at holde tilbage,

alligevel kommer frem snarere før end siden. Det legende element, der skaber en

oplevelse hvor forbrugeren er i centrum, er virksomhedernes mulighed for at ind-

drage forbrugerne og skabe en platform, hvor forbrugerne begejstres, og der opstår et

meningsfuldt forhold mellem virksomheden og kunden.

011

eva Steensig

Eva Steensig, der med en baggrund som erhvervssociolog

er stifter af og direktør i reklamebureauet Lighthouse CPH,

arbejder til dagligt med at rådgive virksomheder i forhold

til forbrugernes handlinger og adfærd.

Se Eva Steensigs præsentation her

Se video af Eva Steensigs oplæg her

©2012 SocialSemantic


”Jeg får ofte spørgsmålet: Hvad kommer

sociale medier til at koste mig? Og det er

simpelthen det dummeste spørgsmål man

kan stille, for så ser man det straks som en

omkostning. I stedet skal man spørge sig

selv: Hvilken værdi kan jeg skabe gennem

sociale medier? ”

Lars Silberbauer, LEGO Group


larS SilBerBauer,

leGo

moderator:

KlauS SilBerBauer

artikel af:

Rikke Kloster Lauridsen

redaktion:

Frida Launey

Lego billed

fra Facebook

lego - fra fans til forretning

Med 2.096.358 ’likes’ på Facebook og 5895 followers på Twitter-kontoen, er LEGOs

succes på de sociale medier til at tage og føle på. Men ifølge den strategiske hjerne

bag, handler det ikke blot om at have flest likes, men om at skabe de optimale rammer

for fællesskabet med kunderne.

Brødrene Lars (tv) og Klaus Silberbauer er hinandens komplementære partnere fagligt såvel som

personligt. Lars Silberbauer er Global Social Media Strategist hos LEGO Group og har en stor andel

i LEGOs succes på de sociale medier. Klaus Silberbauer sidder til daglig som Partner & Creative

Director hos bureauet Think! Digital, og Klaus trådte i dagens anledning i karakter som moderator

og hjalp tilhørerne med bag kulisserne hos LEGO under interview med brormand Lars.

Intet hokus pokus

Igennem Lars Silberbauers præsentation står det snart klart: der er ikke noget, der

hedder sociale-medier-tryllestøv og ingen lette løsninger. Det kræver hårdt arbejde

og en overordnet strategi om, at hele organisationen skal gøres social, hvis man vil nå

nogen vegne på den digitale sociale bane.

Lars Silberbauer har det samlede ansvar for LEGO Groups indsats på sociale medier

og er derfor centralt placeret i London, hvorfra han kommunikerer de fælles retnings-

linjer ud til de 130 markeder. Her arbejder LEGO med fire essentielle value creative

dimensioner, som er organisationens grundpiller i deres brug af sociale medier:

• Direkte salg

• Indirekte salg

• Brand Value

• Risk Management

Hele organisationen skal være social

For Silberbauer handler det om, ikke at være tankeløst aktiv på sociale medier – bare

for at være det. LEGO vil ikke gennemtvinge en påtaget dialog med deres brugere,

013

©2012 SocialSemantic


larS SilBerBauer,

leGo

moderator:

KlauS SilBerBauer

som virker falsk og overfladisk. Målet er i stedet at udnytte den massive trofaste

fanskare, der traditionelt har fulgt LEGO gennem en menneskealder, strategisk – og

samtidig gøre hele organisationen social og derved tænke socialt i og på tværs af alle

sammenhænge i virksomheden.

Helt i tråd med dagens tema, inviterede Brd. Silberbauer deltagerne til at stille spørgsmål løbende

via Twitter.

Konkret arbejder LEGO med at opbygge nære relationer til brugerne ved at anspore

til ”consumer til consumer”-dialoger blandt deres fans, og derved er LEGOs fornem-

meste opgave at sætte rammerne for denne scene. De sociale mekanismer eksisterer

allerede derude i den sociale medie sfære, det handler blot om at spotte dem og beny-

tte dem aktivt og målrettet til at lave bedre markedsføring og bedre produkter. At lytte

og tage brugerne seriøst og handle på både de sjove og kreative karteller, der popper

hastigt op (som fx gruppen: ’For all those who have experienced pain by stepping on

a LEGO’) samt på de mere seriøse og potentielt kritiske kommentarer og spørgsmål,

der postes på væggen af de observante professionelle forbrugere. Derved får og føler

brugerne ejerskab overfor hele brandet, som igen vil give en øget brand value.

tænk ikke ”omkostning” og ”udgift” – men ”investering”

og ”værdi”

Det dummeste spørgsmål en virksomhed kan stille sig selv er, hvad sociale medier

kommer til at koste. Det handler i stedet om at se, hvilken værdi virksomheden kan

skabe med sociale medier. Sociale medier ER en værdiskaber, og Lars Silberbauer be-

nytter målinger af LEGOs aktiviteter på de sociale medier som argumentationsredsk-

ab for ledelsen på lige vilkår med øvrige marketingindsatser. Der er dog ikke fokuseret

på dyre monitoreringssystemer, for når man arbejder med sociale medier, så handler

det selvsagt om mennesker og det sociale aspekt af mennesker. Derfor kan mennesker

også varetage denne opgave bedst, mener Silberbauer.

At LEGO tager dette mantra seriøst er senest bevist ved deres investering i at uddanne

125 dedikerede medarbejdere spredt over hele verden til at varetage LEGOs sociale

014

©2012 SocialSemantic


larS SilBerBauer,

leGo

moderator:

KlauS SilBerBauer

medier – de har fået et ”Social Media Driver’s Licence”, der sikrer den professionelle

kvalitet samt en strømlinet standard på tværs af landegrænser.

Hvordan george kom hele verden rundt for 500 kr.

LEGO er en global gigant, men at man ikke behøver være i en størrelsesorden, hvor

man har økonomi og kapacitet til at uddanne 125 mand, illustreredes på fineste vis af

LEGOs kreative George-eksempel.

Med udgangspunkt i LEGOs identitet og verden – leg, kreativitet og fantasi – søsatte

LEGO ’Life of George’-kampagnen med et markedsføringsbudget på blot 500 kr. Ved

hjælp af en kreativ idé, en slipseklædt legetøjsfigur og en simpel app, lykkedes det at

mobilisere tusindvis af trofaste fans og venner, der fik pustet liv i historien om lille

George, som havde været hele kloden rundt allerede inden den officielle kampagne gik

i gang.

tør du stole på dine fans?

LEGO benyttede aktivt deres fans verden over, som en aktiv del af George-kampag-

nen, og er altså ikke bange for at have en tæt relation til deres brugere. Så et essentielt

spørgsmål kunne være: vil du være venner med dine brugere? I ’Life of George’-kam-

pagnen tager brugerne ejerskab for produktet, fordi virksomheden giver mulighed for

ejerskab. Det kræver, at man slipper kontrollen og engagerer virksomhedens brugere.

Tør du det?

centrale pointer:

Sociale medier er en investering – ikke en omkostning

• gør hele din organisation social

• det handler ikke om flest likes

• tag udgangspunkt i virksomhedens identitet

• læg en strategi og følg den

015

lars Silberbauer

Lars Silberbauer er Global Social Media Strategist hos

LEGO Group. Han er manden bag LEGOs succes på de

sociale medier, og ansvarlig for LEGOs globale aktiviteter

på de sociale medier.

Se Lars Silberbauers præsentation her

Se video af Lars Silberbauers oplæg her

©2012 SocialSemantic


annonce


”Alle skal gøre det på deres egen

måde, der findes ikke noget magisk

tryllestøv. Teknologien gør det ikke

alene. Det handler om at finde

koblingen mellem sit brand og

de sociale medier.”

Klaus Silberbauer, Think! Digital.


Spor 1:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

KlauS SilBerBauer

artikel af:

Rikke Kloster Lauridsen

redaktion:

Frida Launey

Flere kunder i butikken med sociale medier

I konferencens første omgang cases & ekspertpanel, gav en håndfuld danske detail-

virksomheder, under ledelse af Klaus Silberbauer, deres markant forskellige bud på,

hvordan de bruger de sociale medier for at få flere kunder i butikken. For én drejer

det sig her og nu om kvantitet af likes i et brand-awareness fremstød – for en anden er

den relevante dialog i højsædet.

Fælles for erfaringerne er det faktum, at der ikke er en facitliste, når du tager fat på de

sociale medier. Intet tryllestøv. Man skal naturligvis planlægge og tilstræbe en strat-

egisk tilgang til arbejdet, men herefter er det 100 % learning by doing. Det vigtigste

er, man har lyst, kreativitet og gåpåmod – og ikke er bange for at kaste sig ud i det og

justere hen ad vejen.

470.000 dedikerede klubmedlemmer

Netop fokus på konstant omstilling og revurdering af indsatsen er noget, man i Hi-Fi

Klubben gør sig meget bevidst. Trods 470.000 likes, betragter Nordic Club Manager

Martin Kjær Skou stadig virksomheden som en lille baby i sociale medier-sammen-

hæng. Under opstartsfasen hyrede Hi-Fi Klubben en konsulent, som var en god hjælp,

men i sidste ende har de måtte gøre deres egne erfaringer og med tiden opstille nye

strategier, i målet om at skabe mest mulig værdi for deres brugere.

018

”Vi bliver nødt til at gøre vores egne

erfaringer; vi har alle forskellige dialoge

og forskellige kunder.”

Klaus Silberbauer, Think! Digital.

©2012 SocialSemantic


Spor 1:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

KlauS SilBerBauer

Hvad forbinder du med god lyd?

Hi-Fi Klubben gør ikke noget ekstraordinært for at få flere likes og er heller ikke af

den overbevisning, at man kan købe likes med uvedkommende konkurrencer og leflen

for masserne. De fokuserer i stedet på at skabe en relevant dialog med deres dedik-

erede brugere omkring det, de har til fælles: interessen for store lydoplevelser. Ved

at sætte scenen for tilladt nørderi, har Hi-Fi Klubben skabt nære relationer til deres

brugere, ligesom de har høstet konkrete idéer til videreudvikling.

al begyndelse er …

Hos VERO MODA deler Online Marketing Coordinator Maria Baagø oplevelsen af, at

en del af arbejdet med Facebook er at sætte store målsætninger og kaste sig ud i det

med åbne arme. Og hun har samtidig erkendt, at man skal kravle før man kan gå, og

at VERO MODA – i lighed med de øvrige virksomheder i øvrigt – endnu har meget til

gode på de sociale medier.

Mål: 2 mio. fans

På de godt seks måneder, Baagø har haft ansvaret for Facebook-strategien, har hun

haft forskelligartede udfordringer af såvel strategisk som af praktisk art, og under

konferencen delte hun gavmildt ud af tankerne bag handlingerne.

Af helt konkret karakter er den udtalte målsætning om, at VERO MODA Global i juli

2012 skal have 2.000.000 likes. Baagø forsvarer ”kvantitets-strategien”, der i øvrigt

blev debatteret lystigt på konferencen med både tilhængere og modstandere, som et

brand-awareness tiltag, hvor VERO MODA tilstræber Top-of-Mind hos målgruppen.

Det gøres oftest med konkurrencer, der tager udgangspunkt i målgruppens univers –

som fx ”Vind en fest for dig og 10 veninder”.

one brand – one voice?

I den praktiske optik italesatte Baagø nogle af de administrative udfordringer, man

som stor, international virksomhed står overfor, når man tager fat på det sociale

medier. VERO MODA har fx valgt at have omkring 20 forskellige facebook-sider, der

henvender sig til forskellige landemarkeder på det respektive sprog. Argumentationen

019

©2012 SocialSemantic


Spor 1:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

KlauS SilBerBauer

for valget af de mange Facebook sider – frem for én global eller engelsk som fælless-

prog - falder tilbage til brandets brugere, der på den måde har mulighed for at kom-

munikere frit på deres modersmål.

Dette valg har dog medført en række daglige administrative udfordringer, som fx

oversættelser og strømlining – som Baagø så igen har søgt at lette ved at udarbejde

en Facebook Guidelines-bibel, som de forskellige administratorer kan orientere

sig efter.

Også tøjmogulen Hummel har i øjeblikket over 20 forskellige Facebook-sider, som er

opstået mere eller mere tilfældigt (heraf er en del dog resultat af forskellige sponsor-

ships). For Online Communicator Anders Lunde er den fornemmeste opgave dermed,

i lighed med Baagøs, at sørge for, der konstant bliver kommunikeret den rette ’Tone of

Voice’ med hele brandet som afsender.

KpI og ejerskab

Hos Hummel spiller de sociale medier ikke kun en rolle i marketingsafdelingen; An-

ders Lundes mål er, at sociale medier skal være én af virksomhedens Key Performance

Indicators. Derfor bliver medarbejderne og direktionen dagligt informeret og involv-

eret omkring det samlede antal af likes, bl.a. via skærme i kontorlandskabet, hvilket

er med til at synliggøre resultaterne og dermed også få direktionen i tale. Derudover

udarbejdes der ugentlige rapporter og nøglemedarbejdere bliver gjort til co-adminis-

tratorer og får dermed ejerskab og andel i Hummels udvikling.

Hvis du ikke har noget godt at sige…

Hummel er bevidst om, at den sociale medie-sfære er brugernes verden, og derfor

bruger virksomheden meget tid på at udarbejde relevant indhold for brugerne, som

har direkte relation til brandet.

020

©2012 SocialSemantic


Spor 1:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

KlauS SilBerBauer

Anders Lunde bryder dog ikke sit hoved med at ’finde på noget’, da han mener, at hvis

man ikke har noget vigtigt at sige – så lad være med at sige noget. I stedet har Hum-

mel haft succes med ugentlige posts, som værdsættes af brugerne.

Brugerne ved, hvad de kan forvente og man undgår dermed skuffede brugere. Dog er

det vigtigt for Hummel at være til stede, både når der er tale om ris og ros. Brandet

skal være tilgængeligt for brugerne og samtidig give brugerne en ekstra oplevelse i

deres relation til brandet.

potentialerne

Morten Gade er med baggrund som Digital chef hos FDB ikke en direkte repræsentant

for detailhandlen, men med 1,7 mio. medlemmer er han om nogen repræsentant for

en social organisation. FDB bruger i høj grad de sociale medier som middel til at give

deres mange medlemmer endnu mere indflydelse. Gade oplever en række potentialer

i de sociale medier, som han og hans team dagligt arbejder med, men som han tillige

mener, kan udgøre en afgørende værdimæssig forskel for detailhandlen.

Konkret ser Gade mediernes styrke i disse parametre:

021

• Kendskab til din virksomhed og dine produkter

• Sympati for din virksomhed

• Bedre forståelse for dine kunder

• Udvikling af nye produkter og services

• Skabe små oplevelser for dine kunder og gøre dem til ambassadører

• En billig kanal

In short

Fælles for alle fire cases er troen på, at sociale medier er et essentielt værktøj til værd-

iskabelse. Og det kan det gøres på mange forskellige måder – der er ikke en endegyl-

dig opskrift. Det handler om at kigge indad og udarbejde en strategi, som helt basalt

tager udgangspunkt i virksomhedens identitet og dens værdier. Og så ellers kaste sig

ud i det og holde ved.

Interesser dig for ”word-of-mouth”, hvor kernebrugerne bliver ambassadører for virk-

somheden. Det vigtigste er, at de fans du har, viser engagement for dit brand, uanset

om du har 10 eller 1.000.000 likes. Sporets hovedpointer er derfor som følger:

• Gør det simpelt og enkelt

• Sæt klare målsætninger, så er det nemmere at få ledelsen med

• Prøv dig frem – læg en strategi, men forbered dig på at rette til undervejs

• Definer værdi for dine brugere og skab rammerne for et værdifællesskab

• Fokuser på engagement frem for antallet af likes

©2012 SocialSemantic


Spor 1:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

KlauS SilBerBauer

022

martin Kjær Skou – hi-Fi Klubben

I Hi-Fi Klubben præges arbejdet på de sociale medier af troen på få, men stærke, værdier:

• Word of mouth

• ærlighed

• Kant

• administration

• oversættelser

• Koordinering

• visuelt udtryk

• Kommunikativ

Martin Kjær Skou fra Hi-Fi Klubben er Nordic Club Manager

a.k.a. Klubansvarlig for medlemsklubben i Skandinavien,

og derudover har han ansvaret for Hi-Fi Klubbens Facebook

profil, som har ca. 470.000 likes.

Se Martin Kjær Schous præsentation her

Se video af Martin Kjær Schous oplæg her

maria Baagø – Vero moda

Maria baagø er online Marketing coordinator

for vero Moda. I sit oplæg fokuserede baagø

på en række praktiske udfordringer i arbejdet

med sociale medier, der er værd at overveje i

planlægningsfasen:

Se Maria Baagøs præsentation her

Se video af Maria Baagøs oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 1:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

KlauS SilBerBauer

• Find rette tone of voice

• Integrer de sociale medier som KpI

• Synliggør resultaterne for hele virksomheden – og direktionen

• Hvis du ikke har noget vigtigt at sige – så lad være

• overvej ugentlige posts

• brandet skal være tilgængeligt, både for ris og ros

• Kendskab til din virksomhed og dine produkter

• Sympati for din virksomhed

• Bedre forståelse for dine kunder

• Udvikling af nye produkter og services

• Skabe små oplevelser for dine kunder og gøre dem til ambassadører

023

anders lunde - hummel

Anders Lunde er ansat hos Hummel som Online Communicator

og har til opgave at administrere virksomhedens

online kommunikation, herunder med fokus på Facebook.

Lundes tips var som følger:

morten Gade - FdB

Se Anders Lundes præsentation her

Se video af Anders Lundes oplæg her

Morten Gade er Digital chef hos FDB, der ejer Danmarks

største dagligvarekæde Coop. Gade tror på, at sociale

medier giver følgende potentialer for detailbranchen:

Se Morten Gades præsentation her

Se video af Morten Gades oplæg her

©2012 SocialSemantic


annonce


“Når vi snakker om ROI, så bliver vi

nødt til at finde ud af, hvad vi vil sn-

akke om; hvad det er, vi vil måle på,

og hvad det er, vi vil værdisætte”

Anders Christiansen, Mindshare


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

artikel af:

Jacob Dybbroe

redaktion:

Frida Launey

organisering og måling af værdiskabelse

(roI) i arbejdet med sociale medier

Efter en række gode indlæg før frokost, var scenen sat til Anders Christiansen fra

Mindshare, som åbnede Spor 2 med en snak om værdiskabelse og måling af ROI i

forbindelse med sociale medier.

Hvad er værdien af en fan?

Anders Christiansen får hurtigt belyst en helt central problemstilling i forbindelse

med virksomheders arbejde med sociale medier, nemlig den, at der ofte bliver al-

lokeret relativt få midler til arbejdet, mens forventningerne til værdiskabelsen er høj.

Efterhånden som de enkelte talere havde præsenteret, blev det tillige klart, at målbar-

heden af en virksomheds afkast (ROI) i forbindelse med investeringer i sociale medier

ikke er helt uproblematisk.

En udbredt tilgang til måling af ROI af sociale medier er, at opgøre tilstrømningen

af fans på sit site. Ikke desto mindre spørger Christiansen, om det overhovedet giver

mening at tale om “værdien af en fan”? Der kan nemlig være mange grunde til at gøre

brug af sociale medier.

Jævnfør SocialSemantics seneste undersøgelse, finder 33 % af de adspurgte en værdi

i at bruge de sociale medier i forbindelse med produkt udvikling, mens andre bruger

dem til at overvåge markedet eller yde kundeservice. Således giver det altså ikke men-

ing bare at tale om værdien af en fan, når man skal opgøre afkastet af ens investering

i sociale medier. I stedet bør man som virksomhed fastlægge, hvad man ønsker at

værdisætte, så dette stemmer overens med virksomhedens overordnede målsætning.

026

©2012 SocialSemantic


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

tretrinsraketten

Arbejdet med de sociale medier vil typisk udvikle sig på tre forskellige niveauer over

tid. Ofte påbegyndes arbejdet af en enkelt dedikeret medarbejder, som enten af egen

interesse eller grundet nye marketingtiltag opretter en firmakonto på f.eks. Facebook

eller Twitter. Her vil fokus som regel være på antallet af fans og interaktioner.

Efterhånden som interessen for de sociale medier øges i virksomheden, vil der typisk

blive allokeret flere midler til arbejdet, hvormed kravet om et målbart resultat øges, og

man bevæger sig fra udelukkende at måle kvantitet til også at se på værdiskabelsen.

På sidste trin vil sociale medier være fuldt integreret i virksomheden på lige fod med

andre kommunikationskanaler. Man vil derfor bruge meget energi på at analysere

opnåede resultater for at optimere virksomhedens afkast og udvikle nye tiltag.

nye målestokke

Roslyn Layton, Senior Director fra Klean, understreger også problemerne ved blot at

opgøre antallet af fans og interaktioner, når man som virksomhed værdisætter tiltag

på sociale medier. Hun tager derfor udgangspunkt i ideen om “customer lifetime

value”, hvor man ikke blot ser på nutidsværdien af den enkelte fan eller kunde, men

forholder sig til værdien af denne over tid.

Layton fremhæver også, at det for mange virksomheder kan være udfordrende at

analysere deres tiltag på sociale medier, fordi de tilgængelige analyseværktøjer fortsat

er utilstrækkelige og kræver en høj arbejdsindsats. Derved kan omkostningerne for-

bundet med analysen hurtigt blive urealistisk høje i forhold til det totale budget, som

virksomheden vælger at investere i sociale medier.

taknemmeligt produkt for sociale medier?

En virksomhed, der ikke investerer i dyre målingsværktøjer – men i øvrigt klarer sig

ganske godt – er den bornholmske entreprenør og lakridsmager Johan Bülow. Bülow

lægger ikke skjul på, at han aldrig har haft nogen decideret social medie strategi,

027

“Don’t sell cars, offer test drives”

Roslyn Layton, Klean

©2012 SocialSemantic


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

udover et overordnet mantra om ”ærlighed”. Alligevel har hans Facebook-side

’Lakrids by Johan Bülow’ opnået mere end 15.000 fans på godt et år.

Det nuværende set-up gør det ikke muligt at spore, om der er en direkte sammen-

hæng mellem Johans Bülows aktiviteter på Facebook og salget af hans lakrids, men

han oplever at få positive købstilkendegivelser på Facebook i forbindelse med lancer-

ing af nye produkter. Bülow har således på egen hånd erfaret, hvordan budskaber

kan spredes effektivt på sociale medier via “word-of-mouth”, og fremhæver brugen

af nyhedsmails og konkurrencer i relation til rekruttering af nye fans. Og så skader

det ikke, som han siger med et glimt i øjet, at man kan lokke med slik – hvorfor netop

hans produkt måske egner sig i særlig grad til emne for et socialt medie-fællesskab.

ecco sætter barren højt

Modsat Johan Bülow, arbejder man hos ECCO med en helt klar strategi, når det

kommer til kommunikation på forskellige sociale medier, og der benyttes en sam-

ling af værktøjer til at måle effekten af de initiativer, man tager på såvel globale som

på lokale sites. På baggrund af en analyse af eget marketingmiks, har ECCO nemlig

besluttet at operere med en kombination af lokale og globale sites, idet man erfarer at

ECCO anskues meget forskelligt af fans i de enkelte markeder.

Hos ECCO arbejder Grimur Fjeldsted ud fra en “Hup and Spoke” model, og agerer

således vidensdeler i forhold til marketingchefer i lokale markeder, men søger des-

uden viden internt i virksomhedens relevante afdelinger, for at kunne fortælle

de “gode historier” og informere ECCOs fans på de sociale medier. Ydermere frem-

hæver han brugen af kortvarige pilotprojekter med henblik på at styrke interessen

forsociale medier i virksomhedens forskellige afdelinger og derigennem skabe et

øget engagement;

028

“Det her [Facebook] er muligvis det mest ærlige

forum, man kan komme ind på”

Johan Bülow, Lakrids by Johan Bülow

“Det gælder om at få defineret (i pilot projekterne)

de små hurtige quick-wins, så man kan overbevise

en afdeling af gangen om at være med”

Morten Jørgensen, Hi3G

©2012 SocialSemantic


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

centrale pointer:

Derfor har man hovedsageligt valgt at bruge Facebook som et led i 3s kundeservice og

til “damage control”. For at imødekomme noget af den negativisme, som hersker på

3s Facebook væg, søger man at afstemme kundernes forventninger i forhold til behan-

dlingstiden på deres spørgsmål og kommentarer. Derfor har man valgt at introducere

noget så atypisk som en “åbningstid” for sitet, altså en tidsramme for, hvornår dedik-

eret personale vil besvare henvendelser. Dette har, til Morten Jørgensens store glæde,

bevirket, at mange kunder yder support til hinanden udenfor den officielle åbningstid,

og derigennem aflaster trykket på 3s kundeservice.

In short

• Man bør som virksomhed afstemme sine forventninger til brugen

af de sociale medier med de ressourcer, man vælger at

allokere til arbejdet

• værdien af en fan kan ikke opgøres ens fra virksomhed til virksomhed

• For at kunne opgøre afkastet af ens investering i sociale medier,

er man som virksomhed nødt til at have en klar målsætning, som

definerer, hvad man vil opnå, og hvad man vil måle på

• brugen af sociale medier er ikke nødvendigvis den billigste måde,

hvorpå en virksomhed kan opnå dækning

Således kunne det på baggrund af fem interessante indlæg konkluderes, at værdien af

sociale medier varierer meget fra virksomhed til virksomhed. Derudover må for-

ventningerne til ROI i relation til sociale medier afstemmes med en klar målsætning

om, hvad man ønsker at opnå og altså ikke udelukkende bero på “værdien af en fan”.

Når alt kommer til alt, er det typisk dem, som endnu ikke er etableret på de sociale

medier, der bekymre sig mest om ROI, så herfra kan lyde opfordringen: undersøg,

hvordan sociale medier kan skabe værdi for netop din virksomhed, og kom i gang!

029

anders christiansen - mindshare

Anders Christiansen er Senior Creative Media Manager i

mediabureauet Mindshare. Han indledte ballet med en

række relevante problemstillinger omkring måling af

aktiviteter på sociale medier – samt forslag til løsninger.

Se Anders Christiansens præsentation her

Se video af Anders Christiansens oplæg

©2012 SocialSemantic


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

Centrale pointer:

• eksisterende værktøjer til analyse af sociale medier er mangelfulde

og kræver ofte en stor arbejdsindsats, hvilket vanskeliggør måling af

roI i relation til sociale medier

• traditionelle roI modeller er ikke tilstrækkelige til at værdisætte

initiative på sociale medier og vil typisk give dårlige resultater, hvis

brugt isoleret

• den traditionelle købscyklus er ikke tilstrækkelig, når man snakker

om, hvordan forbrugere påvirkes på sociale medier

• For at kunne måle værdien af den enkelte kunde igennem hele

købscyklussen, er det nødvendigt at sammenkoble analyser af de

sociale medier med virksomhedens traditionelle crM system og en

analyse af kundernes købsadfærd

030

roslyn layton – Klean

Roslyn Layton er Senior Director i Marketing Analytics

hos Klean. Layton påpeger, at traditionelle ROI modeller

er dårligt egnede til måling af afkast i relation til Sociale

Medier, og at man for at skabe det fyldestgørende billede,

er nødt til at tage nye og mere avancerede metoder i brug.

Se Roslyn Laytons præsentation her

Se video af Roslyn Laytons oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

Centrale pointer:

• Kast dig ud i det - lakrids by johan bülow har oplevet stor succes

med sociale medier uden en egentlig strategi på området

• vægt ærlighed højt i dialogen med dine fans og skab ambassadører

til at sprede et godt budskab og kendskab til dit brand

• brug Facebook til at forstærke effekten af din offline eksponering ved

at formidle denne til dine fans

031

Johan Bülow

–lakrids by Johan Bülow

• brug Facebook til at opnå en øget forståelse af dine kunder

• Sammenkoblingen af nyhedsmails og virksomhedens Facebook site samt

konkurrencer har vist sig effektive i relation til rekruttering af nye fans

Johan Bülow supplerede dagens indlæg med en beretning

om en mere pragmatisk tilgang til de sociale medier i

virksomheden Lakrids by Johan Bülow. Alene mand har han

formået at tiltrække mere end 15.000 fans til virksomhedens

Facebook site på godt et år, og bruger nu denne aktivt til at

udbrede kendskabet til sit brand samt at tiltrække kunder til

begivenheder og udvikle nye produkter.

Se video af Johan Bülows oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

Centrale pointer:

• etabler guidel or arbejdet med sociale medier internt i virksom

heden for at opbygge viden

• arbejd aktivt for at involvere virksomhedens andre afdelinger i arbejdet

med de sociale medier gennem pilotprojekter og synliggørelse af hur

tige quick wins

• Søg den fornødne viden i de relevante afdelinger, for kunne viderebringe

information og gode historier til dine fans på sociale medier

• arbejdet med sociale medier bør integreres i virksomhedens over

ordnede organisationsstruktur og på baggrund af en fælles målsætning

søge at skabe tættere bånd til forbrugeren

• gør brug af monitoreringsværktøjer for at klarlægge effekten af arbejdet

med de sociale medier og optimere virksomhedens kommunikation

på forskellige platforme

032

Grimur Fjeldsted - ecco

ECCO har på få år udviklet arbejdet med sociale medier

med Grimur Fjeldsted i førersædet, så de i dag er fuldt

integreret i virksomhedens kommunikationsmodel. Grimur

Fjeldsted fortæller om, hvordan man igennem engagement,

interaktion og relationer mellem forbrugere og

virksomheden, søger at øge bevistheden om ECCOs brand.

Se video af Grimur Fjeldsteds oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 2:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

anderS chriStianSen

Centrale pointer:

• Folk snakker om dit firma på sociale medier hvad end du vil det eller ej,

så hvorfor ikke deltage i debatten og påvirke den positivt?

• Inddrag gerne Facebook som et led i din kundeservice, men undgå at

behandle enkeltsager på væggen

• afstem kundernes forventning i relation til den service der ydes på en

given social medie platform

• befordre kunders mulighed for at afhjælpe hinandens problemer på

eget initiativ via de sociale medier

• prøv at minimere effekten af dårlig omtale ved at fortælle de “gode

historier” på de sociale medier

033

morten Jørgensen - hi3G

Morten Jørgensen, Online Project Manager hos Hi3G

fortæller historien om, hvordan man hos 3 har været noget

afventende med at etablere sig på sociale medier, hovedsageligt

fordi man frygtede reaktionen fra utilfredse kunder

grundet telebranchens blakkede ry. Ikke desto mindre er

man i dag repræsenteret på flere forskellige platforme,

hvorigennem man søger at løse forskellige udfordringer.

Se Morten Jørgensens præsentation her

Se video af Morten Jørgensens oplæg her

©2012 SocialSemantic


annonce


”Vi inviterede folk via Facebook.

Det betød rent faktisk, at vi var nødt

til at lukke dørene to gange i løbet

af aftenen til vores presale, for der

var simpelthen for mange, der ville

ind i vores butik. Det er en ret fed

fornemmelse at have, når der er

finanskrise.”

Michael Rying, Normann Copenhagen


Spor 3:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

michael rYinG

artikel af:

Christine Tindahl

redaktion:

Frida Launey

”Min udfordring hos Normann Copenhagen

er blandt andet, at annoncebudgettet i år

– som det også var sidste år og året før det

– er på 0 kr.”

Michael Rying, Normann Copenhagen

Sociale Medier helt konkret: Ideer og inspiration

Som prikken over i’et, afsluttedes konferencen med en række praktiske tips og tricks

til, hvilke værktøjer, man som virksomhed har til at kommunikere og interagere med

sine brugere på de sociale medier.

Monitorering – lyt til, hvad dine brugere siger om dig og brug det proaktivt – QR

-koder, konkurrencer og viral video var Buzz-ordene i den varme stol, og indlæg-

sholderne delte gavmildt ud af eksemplerne til inspiration for enhver, der ønsker at få

kunderne i tale og samtidig løfte niveauet for kommunikationen.

Her kan du se, hvad de professionelle lagde vægt på i fem meget forskellige oplæg.

036

michael rying – normann copenhagen

Normann Copenhagen har haft prisvindende succes

med brugen af de sociale medier, og det på trods af, at

virksomheden aldrig har haft et markedsføringsbudget.

Michael Rying, Brand Manager hos Normann Copenhagen,

fortæller om hvordan virksomheden kan markedsføre et

nyt produkt ved hjælp af en god portion kreativitet.

• event – ved at reklamere for en event i butikken via f.eks.

Facbook, skabes der en god synergieffekt mellem det sociale

medie, butikken og produktet

• video – en video kan vise, hvordan produktet bruges, bliver produceret

eller hvordan det kan indgå i andre sammenhænge

• blogindlæg – giver virksomheden mulighed for at vise, hvordan

produktet kan indgå i forbrugernes dagligdag

• Involver forbrugerne – stil spørgsmål til forbrugerne, der viser

at deres mening er vigtig. Spørg eksempelvis om hvad virkso

hedens nye produkt skal hedde, eller hvad der skal tages ind i

sortimentet – dette kan gøres på bloggen, Facebook eller hje

mesiden

• twitter – brug dette medie til komme med ideer til forbrugerne

eller dele viden

Se Michael Ryings præsentation her

Se video af Michael Ryings oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 3:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

michael rYinG

”Med QR-koden har vi en kobling til at bruge

både trykte medier og digitale medier.”

Rikke Høyer Schrøder, I love barcodes

037

rikke højer Schrøder – i love barcodes

Der er for alvor kommet gang i brugen af QR-koder, og

alene fra 1. halvår 2010 til 1. halvår 2011 er antallet

af scannede QR-koder mere end tidoblet. Rikke Høyer

Schrøder, stifter af virksomheden I love barcodes, har fem

gode tips til inspiration og til at undgå de klassiske fejl.

• gennemtænkt indsatsen – find ud af, hvad du vil opnå med

Qr-koderne, eller hvad dine kunder skal have ud af det

• Skab værdi – sørg for, at Qr-koden skaber værdi for kunderne,

enten ved eksempelvis at oplyse nærmeste forhandler eller at

tilbyde dem at blive skrevet op til nyhedsbrevet

• brugerne skal guides – både i hvordan koden skal scannes, og

hvordan den kan bruges

• Mobiloptimer indholdet – leder Qr-koden kunden til virksom

hedens webshop eller hjemmeside er det vigtigt, at den er

designet mobilvenligt

• test, test, test – husk at teste Qr-koden, før den bliver

tilgængelig for kunden

Se Rikke Høyer Schrøders præsentation her

Se video af Rikke Høyer Schrøders oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 3:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

michael rYinG

”Jeg har meget godt at sige om konkurrencer.

Det er rigtigt, vi kan godt trække noget trafik,

som ikke er kvalitativt. (…)

Men mængde har altså også noget at sige. Og

når vi snakker mængde, så er konkurrencer

rigtig gode.”

Andreas Rasmussen, Nodes

038

andreas rasmussen - nodes

Andreas Rasmussen, partner i mediabureauet Nodes,

fortæller om, hvordan en succesfuld Facebookkonkurrence

udformes, og hvilke fire forhold virksomhederne

skal lægge vægt på.

• brugeren skal være i centrum

• brugerne skal kunne interagere

• brugerne skal kunne relatere

• brugerne skal kunne profilere sig

et eksempel på sådan en konkurrence er, at deltagerne skal

producere et produkt – det kan for eksempel være et digt,

design, sangvers eller en video. ved sådan en konkurrence er

det brugerne, der er i centrum, frem for virksomheden bag

konkurrencen. Samtidig interagerer brugeren med konkurrencen

og kan relatere til den. og så kan brugerne bruge konkurrencen

til at profilere sig med.

Se Andreas Rasmussens præsentation her

Se video af Andreas Rasmussens oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 3:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

michael rYinG

”Lyt. Organiser. Engager. Mål.”

Jan Mortensen, Converseon

039

Jan mortensen - converseon

Jan Mortensen fra virksomheden Converseon, der rådgiver

virksomheder i brugen af sociale medier, fortæller om,

hvorfor virksomhederne bør lytte efter, når kunderne snakker

på de sociale medier.

• Hvor mange, der snakker om den – hvilket giver virksomheden

et indblik i, hvor stor brand awareness er, og hvordan den udvikler

sig

• Hvad de siger – bliver der snakket positivt eller negativt om

virksomheden, kommer der nogle gode inputs til virksom

hedens produkter, eller skal virksomheden til at engagere sig

med afsenderne?

• Hvem der snakker om den – hvem er virksomhedens

ambasadører?

• Hvilke sociale medier, der bliver snakket i – hvor vil det måske

være givtigt at annoncere?

• Hvorfor der bliver snakket – har forbrugerne spørgsmål til virksomheden,

dens produkter eller service, eller er det for at

rådgive og anbefale andre forbrugere?

• Hvad der bliver sagt om konkurrenterne – et indblik i hvad

der bliver sagt om konkurrenterne kan give inputs til fremtidig

konkurrent- og markedsanalyser

Se video af Jan Mortensens oplæg her

©2012 SocialSemantic


Spor 3:

caSeS &

eKSpertpael

moderator:

michael rYinG

”Vi gør video til en kommunikationsform

på lige fod med kommunikation

i tekst eller billeder.”

Steffen Tiedemann Christensen, 23 Video

040

Steffen tiedemann christensen

– 23 Video

Steffen Tiedemann Christensen, medstifter af 23 Video,

gennemgik hvorfor det er interessant at beskæftige

sig med kommunikation via video.

• på nettet er video det, der er anderledes og nytænkende

• video er en god måde at fortælle historier på

• video er fantastisk til at give en oplevelse

• video kan forlænge den fysiske oplevelse

• video er en interessant måde at markedsføre produkter

og events

Hvis kunden er i tvivl om valg af produkt, kan video give kunden

muligheden for at se sig selv bevæge sig rundt i, eller med,

produktet samt dele oplevelsen med andre.

Se Steffen Tiedemann Christensens præsentation her

Se video af Steffen Tiedemann Christensens oplæg her

©2012 SocialSemantic


Har du hentet din FACTBOOK?

Bliv klogere på Sociale medier, Mobil og cloud i dansk erhvervsliv

På et område hvor hype og luftig konsulentsnak stor-trives, har SocialSemantic.eu med et

grundigt forarbejde, en unik samarbejdsmodel, et professionelt indsamlet datasæt (2700+

respondenter) og en pallette af stærke samarbejdspartnere som Dansk Erhverv, Børsen og

Copenhagen Business School (DITM) etableret sig som en uvildig kilde til faktuel viden

og læring om værdiskabelse gennem brug af Sociale Medier, Mobile og Cloud Computing.

FACTBOOK-udgivelserne anvendes i dag som baggrundsmateriale i mediernes artikler, i

undervisningen på skoler og universiteter og i konsulentvirksomheders rådgivning landet over.

Hent dit eksemplar gratis her:

www.socialsemantic.eu/factbook2012


del ii

VÆrKtØJSKaSSen:

30 dage Med

Sociale Medier

Intro:

Ambitionerne var skyhøje og armbevægelserne store, da SocialSemantic kastede sig

ud i at skabe Danmarks første konference med fokus på de sociale mediers potentialer

for den samlede detailhandel. Og som var det optakten til FCK-Brøndby på TV3+,

forberedte vi et omfattende optaktsprogram.

Vi allierede os med Jonas Juhler Hansen, og under temaet ”30 dage med sociale

medier” søsatte vi en blogkampagne i måneden op til konferencen, hvor vi behandler

sociale medier på et stramt og anvendelsesspecifikt niveau. Ingen konsulentsnak,

ingen højtflyvende teorier, men tips, guides og cases, du direkte kan bruge i dit eget

arbejde med sociale medier.

InDHoLD:

Indlæggene behandler snart alt, der er værd at forholde sig til, når man skal i gang

med de sociale medier. Du finder således:

• tips til brug af Facebook, twitter og Qrkoder

• Cases på virksomheder, der har fundet melodien og opnået

succes på de sociale platforme

• En perspektivering på detailbranchens plads i forhold til de

store powerbrands, der p.t. dominerer sociale medier

• Inspiration til og udfordring af gængse værdimålingsmetoder

• Henvisninger til de fedeste internationale samlinger af cases,

der kan tjene som inspiration for netop dig

Gør dig klar til at blive klogere.


aKtiVitet på din

FaceBooK-Side

del 1:

Få aktivitet på din Facebook-side. Del 1

Du har oprettet en facebook-side, og nu vil du selvfølgelig gerne have masser af

fans, likes, “synes-godt-om”, eller hvad du nu kalder dem. Men inden du stirrer dig

fuldstændig blind på at jagte tilhængere, så tænk over hvad du vil stille op med alle de

mennesker, du får samlet omkring din forretning.

For “synes-godt-om” er et middel – ikke et mål. Det er bare et tal, der i sig selv ikke

har den store værdi. Det har det til gengæld, hvis dine fans taler om din forretning,

identificerer sig og engagerer sig med det – og med hinanden. Sagt på en anden måde:

Du vil hellere have 100 aktive fans end 1000 passive.

Så hvordan får du sparket liv i din Facebook-side? Følg disse grundlæggende råd og

tilpas dem din egen forretning og kontekst – og du er godt på vej.

043

Råd nummer 1: det skal oprigtigt interessere brugeren

Det burde give sig selv; hvad end du forsøger at bygge et community op omkring, så

skal det være interessant for brugeren at deltage. Det du ønsker, er brugerens tid og i

sidste ende loyalitet, og det kræver, at du har noget med til bordet, der både fænger

og fastholder.

Billed: facebook

hånd 1

Foto: GOIABA / flickr

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fa-aktivitet-pa-din-facebook-side-del-1/

I stedet for at tænke i, hvor mange likes din Facebook-side kan få, så spørg, hvorfor

skal folk bruge deres tid på den? Hvad får brugeren ud af det? Var det en anden virk-

somhed, ville jeg selv finde det interessant?

©2012 SocialSemantic


aKtiVitet på din

FaceBooK-Side

del 1:

Det gode er, at du har allerede en fanbase. Blandt dine kunder, er der en gruppe, som

dyrker dit brand eller produkt lidt mere entusiastisk end alle andre. Start med at iden-

tificere dem, find ud af hvad, der driver dem og byg så din Facebook-side op omkring

dem. De skaber et momentum og et fællesskab, som vil tiltrække andre.

Mennesker er sociale væsener. De søger derhen, hvor der er gang i festen.

044

Råd nummer 2: der skal være personlig gevinst

Hvor velmenende og hjælpende man end kan være på sociale medier, så husk at der

inde i os alle bor en anerkendelseskrævende egoist. Brugeren skal med andre ord

belønnes for være aktiv i dit community.

Gamification er et af tidens hotteste buzzwords, men over det dækker en meget stærk

motivationsfaktor og handler ganske enkelt om at etablere en gennemskuelig incita-

mentsstruktur, hvor brugerne anerkendes for deres indsats og tid brugt i

dit community.

Og det behøver ikke engang at koste dig en øre; non-monetary rewards er lige så

vigtige. Points, virtuelle guldmønter, badges, kreditering osv. Du bliver overrasket

over, hvor meget folk er villige til at gøre for et par digitale duelighedsmærker.

Råd nummer 3: vær autentisk – tillid går begge veje

Ærlighed, tillid, troværdighed, loyalitet. Ja, nu fyres alle buzz-ordene af. Husk at vi

bygger brand communities for at få mere loyale kunder, der virker som ambassadører

for vores brand. Og brugeren gider ikke engagere sig i et community, hvor vedkom-

mende ikke føler sig taget alvorligt eller holdt for nar.

Så lyt til brugeren og tag hans input seriøst – det sker i den bedste mening og kun for

at hjælpe dig. Vis personlighed og deltag i debatten. Brugeren er ikke med for at høre

standardiserede kundeservice-svar, så vær ikke bange for at vise holdning.

Din tilstedeværelse på sociale medier giver brugeren mulighed for en meget mere

personlig og direkte adgang til dit brand end hvad ellers er mulig. Og det giver dig

mulighed for at vise, at din forretning er mere end blot en pæn facade og 2-for-1

tilbud. At I er ægte entusiaster, der lever og ånder for det, I gør.

Autencitet er så uendelig vigtig i dag, og det kan du ikke vise i en bannerreklame eller

i et 15-sekunders spot.

©2012 SocialSemantic


Vi har løsningerne...


Case

Social Medier Løsninger

Isobar teamet er specialiseret i at udtænke kreative og innovative strategier og har omfattende ekspertise i

konceptudvikling og teknisk implementering på tværs af digitale platforme.

Vi forstår målgruppens behov og vores professionelle Community Managers er eksperter i at engagere

dem. Vi ånder og lever for vores brands – derfor er det altid en fest at være kunde hos os.

Med Isobar som totalleverandør sikres kreative koncepter og tværmedielle løsninger der virker. Som kunde

får I en ‘single point of contact’, hvor I ikke blot sparer penge, men også sparer tid på briefings, design,

koordinering og teknisk integration.

Bringing People and Brands together like never before...

Call me’s nye kampagne

”Tal ordentligt - det koster ikke noget” skal

få danskerne op af stolene og ind i kampen

for et rarere verbalt miljø. Det var derfor

centralt for Call me at få skabt et forum,

hvor vi danskere kan debattere holdninger til

skarp tone og give idéer og tips til, hvordan

tonen kan blive mindre hård. Dette forum

blev skabt af telefonselskabets digitale

samarbejdspartner, isobar.

Løsningen kan opleves på både Tal ordentligt

på facebook og på Call me’s hjemmeside,

hvor kampagnesitet er integreret. Her

kan man deltage i debatten, tage testen;

”vatnisse eller tikkende bombe” og læse om

baggrunden for kampagnen.

Vinder af Rambuk

involveringsprisen 2012


aKtiVitet på din

FaceBooK-Side

del 2:

Få aktivitet på din Facebook-side. Del 2

Foto: GOIABA / flickr

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fa-aktivitet-pa-din-facebook-side-del-2/

Vi er nu nået til anden og sidste del af de gode råd til dem, som gerne vil skabe lidt

community-stemning på deres Facebook-side. Vi minder om, at formålet her er ikke

bare at samle ‘likes’, men at få folk til at engagere sig i din forretning, så de af egen fri

vilje uden snedige tricks, anbefaler dig til deres venner – fordi de godt kan lide dig.

047

Råd nummer 4: lad være med at reklamere

Reklamer kan vi få alle steder. Faktisk er det umuligt at undgå dem. Så spild ikke

tiden med forkromet reklamesnak for brugeren ved allerede godt, hvad du sælger

– ellers havde de nok ikke “synes godt om” din side.

Hvis du vil tale om dine produkter, så drop de hurtige fraser og bliv i stedet mere sag-

lig, mere detaljeret. Mere nørdet. Vis din faglighed, erfaring og viden. Kan du huske

dengang man tog sig tid til at rådgive kunden i butikken og ikke bare bippede varer

igennem ved kassen? Den mulighed har du på sociale medier, og det skalerer også

fint, da du kan rådgive mange tusinde ad gangen.

Du kan også helt nedtone det salgsorienterede fokus og koncentrere dig om de ting,

der foregår omkring din forretning. Er du en møbelforretning, så få en indretning-

sarkitekt indover og tal om boligindretning og lad brugerne uploade billeder af

deres sirligt indrettede hjem. De bruger lang tid på det, og de vil elske at dele det

med andre.

Sportsbutikker har uanede muligheder for at rådgive om træning, skader – og ikke

mindst udstyr, og er du i modebranchen, har du formentlig allerede din egen mode-

blog og præmierer hver dag det flotteste outfit, hvor noget af dit kluns indgår. Ikke?

©2012 SocialSemantic


aKtiVitet på din

FaceBooK-Side

del 2:

Pointen er, at det handler om at finde noget, du kan bygge et interessefællesskab op

omkring, og som brugerne har lyst til at bidrage til. Så får du et rigtig velfungerende

og bæredygtig community, og så kan du smide dine reklamer et andet sted.

048

Råd nummer 5: brug konkurrencer med omtanke

Konkurrencer, events og andre gimmicks er gode til at skabe opmærksomhed om din

virksomhed og din Facebook-side. Men det er et hurtigt fix, der ikke siger noget om

din forretning og derfor ikke er et særlig stærkt fundament at basere dit brand com-

munity på. For hvad sker der bagefter? En ny konkurrence?

Det svarer lidt til kun at spise druesukkertabletter uden først at have lagt en bund af

fuldkornsrugbrød. Og du risikerer at få din side fyldt op med lykkejægere, der kun er

med for konkurrencerne og de gratis smagsprøvers skyld.

Brug hellere kræfterne på at etablere et bæredygtig community, hvor drivkraften er

ægte interesse i din forretning og lyst til at bidrage – og dosér så med konkurrencer i

små mængder for en gang imellem at give det et boost.

Råd nummer 6: Hav tålmodighed – det er ikke en kampagne

Nogle har den opfattelse, at en indsats på sociale medier er ligesom en pr-kampagne.

Man hyrer et bureau til at udtænke og eksekvere en kampagne, når budgettet er brugt,

kigger man på resultaterne, klapper sig selv på skulderen over de mange nye ‘likes’, og

det var så det.

Det er selvfølgelig én måde at bruge sociale medier på, men det er ikke en speciel god

metode til at opbygge varige relationer, som er det, sociale medier er så oplagt til.

Det koster ikke dyrt i bannerannoncer, men det kræver tålmodighed og et utrætteligt

gåpåmod – for det tager lang tid at bygge et ordentlig community og sker hverken på

den første eller anden dag.

Til gengæld er et succesfuldt brand community en goodwill-, loyalitets- og mund-til-

mund reklame-generator, du ikke kan købe for penge. Er det ikke værd at vente på?

Der er tusindvis af andre gode råd, når man vil bygge brand communities, og der

findes ikke det, man ikke kan lave et community om. Det handler blot om at angribe

det fra den rette vinkel under hensyntagen både til (først og fremmest) brugeren – og

dernæst forretningen.

©2012 SocialSemantic


Qr-Koder

oG FaceBooK

artikel af:

Rikke Høyer Schrøder

– I love barcodes

Sådan kan du skabe salg ved hjælp af QR-koder

og Facebook

Diesel i Madrid satte QR-koder på deres produkter i butikken.

Link: http://blog.socialsemantic.eu/sadan-kan-du-skabe-salg-ved-hjaelp-af-qr-koder-og-facebook/

Du har nok allerede set dem – QR-koderne! De små grafiske koder, der er ved at ind-

tage de danske markedsføreres annoncer, outdoor, visitkort og facader med storm.

QR-koden er (vidunder)midlet, der forbinder det trykte medie med det digitale. I

bund og grund er QR-koden blot en grafisk version af en URL, der scannes ved hjælp

af din smartphone og en scanner-app.

Men undervurder ikke magien ved denne lille kode, for med lidt sund fornuft og krea-

tive tanker kan QR-koderne bruges som din forlængede salgsarm både i butikken og i

din markedsføring – endda kombineret med Facebook.

Her 5 tips til brugen af QR-koder til dig, der vil drive salg via de eksisterende kontakt-

punkter i detailhandlen.

udstillingsvinduerne

Med QR-koderne er det nu muligt at få solgt varer døgnet rundt, hvis du bruger

vinduerne optimalt! Brug QR-koder på de enkelte produkter, der udstilles i vinduet og

lad dine kunder scanne QR-koden og købe direkte! Eneste forudsætning er naturligvis

en mobiloptimeret shop, og skal den have ekstra gas og mulighed for at øge salget af

den respektive vare, så giv brugeren mulighed for at dele oplevelsen på Facebook.

049

©2012 SocialSemantic


Qr-Koder

oG FaceBooK

Det kan lade sig gøre, ved enten ved at “dele den enkelte vare” eller hele mobilshop-

pen med en QR-kode, som postes direkte på kundens Facebook-profil.

Facaden

Vil du gerne have flere til at synes godt om din side på Facebook eller behov for flere

check-in’s? Så brug facaden som medie. Husk dog det ikke blot er nok at klistre en

QR-kode på hoveddøren. Din potentielle kunde skal have en årsag til at scanne QR

koden – og de skal guides til, hvordan QR-koden scannes.

Skiltning

Gør som Diesel og udnyt potentialet i kombinationen mellem QR-koder og Facebook

på bedste vis. Diesel i Madrid gav deres kunder muligheden for at scanne QR-koder,

der var placeret ved specifikke produkter. Ved scanningen af QR-koden fik kunden

mulighed for at udvælge et favorit Diesel-outfit og “synes godt om”. Tilkendegivelsen

vises naturligvis herefter i vennernes Facebook-strøm og dermed øges kendskabet til

Diesels nye varer.

annoncering

Annoncer, outdoor, visitkort, brochure… på ALT trykt markedsføringsmateriale er

det oplagt at bruge QR koder til at skabe call to action. Det være sig alt fra opsamling

af permissions til et direkte salg! Husk også her vigtigheden af at guide dine poten-

tielle kunder til, hvordan QR koden scannes og ikke mindst hvad kunden får ud af at

foretage et scan.

Facebook side

Din Facebook side skal bruges som et aktiv for at få flere kunder i butikken! En af de

oplagte muligheder er deling af værdi og rabatkuponer. Dette gøres bedst – og nem-

mest ved deling af en QR kode der linker direkte til en specifik mobil værdi eller rabat

kupon, som kunden efterfølgende trasker direkte ned i butikken med.

050

©2012 SocialSemantic


Qr-Koder

oG FaceBooK

ti tWitter tipS

Inden du hopper ud i eventyret så husk:

051

• Brugen af QR koder skal skabe værdi for brugerne – og din virksomhed!

• Brugeren skal have en årsag til at scanne QR koden – fortæl det!

• Der skal guides til hvordan QR koden scannes, og hvor nye brugere får fat i en

scanner applikation

• Mobiltilpasset indhold er et must! Det skal være nemt, overskueligt og let at tryk

ke klik og køb eller del på Facebook.

10 essentielle tips hvis du vil have på Twitter

Link: http://blog.socialsemantic.eu/10-essentielle-tips-hvis-du-vil-have-succes-pa-twitter/

Der er kun et par hundrede aktive på Twitter herhjemme – og det er i øvrigt alle

mandlige journalister over 35 fra København. Fordommene om Facebooks mindre

kendte fætter er mange, men enhver, der har givet Twitter en chance, ved, at det lever

i bedste velgående, og de bånd, der knyttes der, er stærkere end på de fleste andre

sociale netværkstjenester.

At være en forretning med succes på Twitter, kan dog være en smule tricky, da de 140

tegn, som et tweet maksimalt må være, kan være svære at mestre. Vi bringer her 10

essentielle tips til god Twitter-brug fra en af de helt tunge twittere herhjemme, nemlig

JP journalist Kåre Sørensen, som netop har modtaget DONA-prisen (DONA er en

brancheforening for danske onlinejournalister).

©2012 SocialSemantic


ti tWitter tipS

Rådene blev formidlet – via Twitter, naturligvis, og vi gengiver høfligt her med en

kort kommentar.

1. “er du danmarks bedste vinkyper, så skriv løs om vin. og ditto om

biler, katte eller havsalt. Hold dig til ét klart fokus.”

Når mange kæmper for opmærksomhed, er positionering alt. Modtageren skal med

det samme have en klar idé, om hvem du er, og hvad du står for blot ved at se dit pro-

filbillede, og hvis det skal lykkes, må du holde et skarpt fokus.

2. »Men vær dog et menneske: når @bendtner scorer, #thorning vinder

valget eller datteren siger ”far” så råb højt. deltag.«

Men vær hverken en tør kiks eller en robot. Sociale medier handler om relationer, så

vis der er kød og blod bag. Mennesker er nemmere at knytte sig til end butiksskilte.

3. »Kontorer er røvsyge. Kom ud i verden – og tweet! Husk mobilen.

tag billeder! Hvis vi elsker din verden, så vil vi se den.«

Virkeligheden er mere interessant, end hvad du kan drømme op bag skrivebordet, og

billeder fra din forretning taget med en mobil er langt mere interessante end perfekte

produktbilleder fra producenten. Vis I eksisterer – det giver autencitet.

4. »potentielle followers vil dømme dig på to ting: dine seneste 5-10

tweets og din profiltekst. Skriv verdens bedste profiltekst.«

Hav altid dette in mente, du vil konstant blive bedømt på dine seneste tweets og din

profiltekst, og ang. sidstnævnte, så kan humor og selvironi være en rigtig god ting.

5. »Ingen læser twitter af pligt – kun af lyst. tørt sprog = farvel til dine

followers. Skriv skarpt, skriv sjovt, skriv som en gal.«

Modsat annoncer og tilbudsaviser kan tweets – endnu ikke – proppes ned i halsen på

folk med vold og magt. Og der er kontant afregning; enten følger folk dig – eller også

gør de ikke. Hvis de ikke gør, er det som regel et tegn på, at noget skal justeres.

Så gør det.

6. »vælg enten dansk eller engelsk. ja, jeg ved godt, at man kan blande,

men hvad skal amerikanerne med danske tweets?«

Det er en no-brainer. Kommuniker til dine kunder i det sprog, de taler. Ellers kan de

ikke forstå dig, nemlig.

052

©2012 SocialSemantic


ti tWitter tipS

7. »Hjælp andre. Mange stiller spørgsmål på twitter. besvar dem.

Måske har du en dag brug for et godt hotelråd i berlin.«

Twitter er et hjælpsomt forum. En god måde at komme i snak med folk er ved at

hjælpe dem. Lyt – og hvis nogle spørger til dit ekspertiseområde, så slå til! Men lad

være med at foreslå dit eget produkt hele tiden – så virker det ikke hjælpsomt men

som tankeløs reklame.

8. »Følg gavmildt og mange. Først når du følger mindst 100, gerne 300,

er der ægte liv i dit feed.«

Det er samtidig en god måde at gøre andre opmærksom på, at du eksisterer og leverer

de fedeste tweets hver dag. Og hvis de ikke følger dig tilbage, så lad være med at un-

followe med det samme – det virker utroværdigt.

9. »link og skriv ikke kun om holdninger, men også fakta. du har viden.

del den.«

Du ved noget, andre ikke ved – og som nogle med garanti er interesseret i. Så giv

dem det!

10. »lav lister. Hvis du bruger twitter professionelt, så brug f.eks.@

tweetdeck og lav lister med separate søgeord.«

Du kan følge med i, hvad der bliver talt om – også uden for din egen follower-kreds

med søgninger på nøgleord. Fx din forretning, produkter du sælger eller vidensom-

råder, hvor du har hjemmebane.

Følg Kåre Sørensen – og SocialSemantic – på Twitter.

053

©2012 SocialSemantic


annonce


edGeranK

Indlægget er skrevet af

Mikael Lemberg,

som er Chief Innovation Officer hos

Facebook-bureauet Komfo.

Det handler ikke om størrelsen…

Link: http://blog.socialsemantic.eu/det-handler-ikke-om-storrelsen/

Alt for mange virksomheder tror fejlagtigt at mængden af Facebook-fans er et af-

gørende succesparameter. Men du gør klogt i at måle på kvalitet frem for kvantitet.

Ellers kan det ende med at koste dig dyrt!

Du er måske ikke klar over det. Men selv hvis alle dine fans var online netop i samme

øjeblik, som du skrev en opdatering, ville det alligevel ikke være alle, der fik den vist i

deres newsfeed.

Facebooks newsfeed styres nemlig af en algoritme, som sørger for at kun de mest

relevante opdateringer vises på din personlige forside. I gennemsnit får den typiske

Facebook-bruger kun vist opdateringer fra omkring 150 connections. Så har du 200

venner og er fan af 50 Sider, skjuler Facebook faktisk opdateringerne fra op til 100

af dem.

Kender du edgerank?

Algoritmen, der sørger for denne udvælgelse, kaldes Edgerank og kan beskrives med

ovenstående formel. Oversat til dansk betyder det, at en given opdaterings eksponer-

ing afgøres af følgende tre faktorer:

055

• Affinity: Din personlige tilknytning til den pågældende Side.

• Engagement: Det gennemsnitlige engagement, som Siden

får fra sine fans.

• Aktualitet: Jo nyere en opdatering er, jo større er sandsynligheden

for at den vises

©2012 SocialSemantic


edGeranK

Den hellige gral er derfor ikke velforvaret, blot fordi du har mange fans. Hvis kun en

meget lille andel af dem interagerer med dine opdateringer, vil dine opdateringer

nemlig underpræstere og kun vises for en brøkdel af dine fans.

Rekruttering af fans er derfor kun første fase af din Facebook-strategi – og faktisk kan

du sagtens få for mange fans!

Hvad er dine fans værd?

Prøv en gang at opdele dine potentielle kunder i følgende tre kategorier: Stærke, mel-

lemstærke og svage relationer. Hvor mange har du i hver kategori? Sandsynligvis flest

svage og færrest stærke.

Vurder så hvad det koster i ressourcer og annoncering at rekruttere en fan fra hver af

de tre kategorier. De svage relationer er dyrest, ikke sandt?

Overvej slutteligt om de tre forskellige relations-kategorier bidrager med lige meget

engagement på din Side. Nej, vel?

Rekrutterer du hovedløst fans uden at overveje disse tre faktorer, vil du opleve at den

sidst rekrutterede fan hele tiden er lidt dyrere end den forrige, mens den gennem-

snitlige værdi pr. fan falder i takt med Sidens vækst. Det skyldes at dine stærkeste

relationer finder dig først, mens de svage relationer er dyre og forværrer din edgerank.

Indsættes engagement, værdi og omkostninger ved nye fans i en graf, tegner der sig

dette billede:

056

©2012 SocialSemantic


edGeranK

Enhver Facebook Side når på et tidspunkt det stadie i sin vækstcyklus, hvor omko-

stningen ved at rekruttere en ny fan overstiger nytteværdien af selvsamme. Her bør

du stoppe med at rekruttere flere fans, og i stedet fokusere dine ressourcer på at øge

engagementet blandt eksisterende svage og mellemstærke relationer.

Hvad er dit formål?

For nylig introducerede Facebook tre nye Insights for Sider: Friends of Fans, Talking

about og Weekly Reach. Med Friends of Fans kan du nu måle helt præcist hvor mange

Facebook-brugere du samlet kan ramme gennem dine fans, og med de to andre In-

sights kan du benchmarke om det lykkes for dig.

Tallene er imponerende. F.eks. har mine blot 499 fans tilsammen over 180.000

venner, som kan modtage markedsføring om mig, hvis jeg overtaler mine fans til at

fortælle om mig på deres egne profiler.

Dermed toner det egentlige formål med en Facebook-strategi efterhånden ganske

tydeligt frem. Dit mål er ikke at rekruttere alle dine potentielle kunder som fans. Du

skal faktisk bare lige akkurat rekruttere fans nok til at du kan nå resten af målgruppen

gennem deres venner.

Kort sagt: Du skal bede dine fans om at sælge – ikke købe. Brug dine ressourcer på

at give fansene noget at snakke med vennerne om. Lad være med at rekruttere svage

relationer, men øg i stedet kendskabet til dit produkt ved at lade dine engagerede fans

repræsentere dig over for vennerne.

Har du succes?

Komfo udvikler værktøjet Page Analyzer, der lader dig måle dine fans’ engagement og

sammenligne det med lignende virksomheder, forbilleder eller samarbejdspartnere.

057

©2012 SocialSemantic


edGeranK

roi

artikel af:

Jan Mortensen

Converseon Nordics

Jan Mortensen er Managing

Partner i Converseon Nordics,

der er nordisk repræsentant for

Converseon – et af USA’s førende

social media konsulenthuse.

Blandt Converseons specialer er

listening, research, analyser og

strategi. Converseon er også et

full service digital agency med

store kunder verden over.

Værktøjet er gratis tilgængeligt på page-analyzer.dk for alle der ønsker et indblik i

effekten af deres Facebook-strategi.

Vil du være endnu et skridt foran dine konkurrenter, kan du også tilmelde dig servi-

cens gratis nyhedsmail, der ugentligt opdaterer dig med et dybdegående indblik i din

Sides performance.

Læsere: Hvordan måler I jeres succes? Og hvilke virksomheder synes I er bedst til at

engagere deres fans?

Mikael Lemberg er Danmarks førende Facebook-ekspert. Han er marketing-

uddannet og har specialiseret sig i strategisk rådgivning og konceptudvikling på den

sociale platform.

Som fremtrædende skikkelse i Nordens største Facebook-bureau, Komfo, har Mikael

haft afgørende fingre med i spillet på flere af de store Facebook-cases, herunder Jyske

Bank, adskillige fagforeninger samt Socialdemokraternes Facebook-valgkamp i 2011.

Han arbejder i dag med en bred vifte af organisationstyper og bliver ofte brugt som

ekspert i landsdækkende medier, når emnet falder på Facebook.

Selvfølgelig kan man måle effekt af sociale

medier

Link: http://blog.socialsemantic.eu/selvfolgelig-kan-man-male-effekt-af-sociale-medier/

Der er mange muligheder for avanceret måling af en virksomheds brug af sociale

medier. Nye stærke værktøjer og systemer kommer hele tiden til. Men for bl.a. detail-

handlen er det måske vigtigere hurtigt at få indblik i om konkret markedsføring og

salgsgivende aktiviteter også virker i de sociale medier. Så hvorfor ikke begynde med

at måle det så let, enkelt og billigt som muligt?

Når butikker og andre virksomheder bruger sociale medier, så er det ikke, fordi det er

nyt, sjovt og interessant. Det er fordi, de kan få forretningsmæssige fordele af det. De

kan have langsigtede mål om at opbygge relationer og styrke deres brand og de kan

have ønsker om eksempelvis at forøge deres salg og det må som regel gerne begynde

med det samme.

Ligesom ved alle andre investeringer i markedsføring, kommunikation, salgsarbejde,

kundeservice osv., så skal de kunne måle og vurdere effekten.

Der har på det seneste været en del tale om, at man ikke kan måle effekten af det, man

058

©2012 SocialSemantic


oi

gør i de sociale medier. Selvfølgelig kan man det, man skal bare vide, hvordan

man gør.

Det ville være rigtig rart, hvis man sammen med det forholdsvis nye begreb ”sociale

medier” også fik et helt nyt målings- og rapporteringssystem, der med få tal kunne

sammenfatte alt det, man fik ud af de sociale medier. Men sådan er det ikke. Faktisk

får vi gennem brugen af sociale medier meget mere at måle og det gør selvfølgelig

måleprocessen mere kompleks. Men det betyder også, at vi kan få langt mere viden og

mange flere indsigter.

Som i al anden måling er den vigtigste forudsætning, at man ved, hvad man vil måle.

Hvis man er aktiv på Facebook og bare vil opnå en masse fans/likes, så er det nemt at

tælle dem og så selv vurdere, om det er tilfredsstillende. Men det er nok efterhånden

gået op for de fleste, at fans i sig selv ikke garanterer en succes. Så hvis jeres sociale

aktiviteter kun handler om at få fans og likes, så har I ikke problemer med jeres

målinger, men snarere med jeres strategi.

Der er mange muligheder for at måle f.eks. den mere langsigtede effekt af de relation-

er, der bygges op i de sociale medier. Og måle værdien af de enkelte fans, kontakter

og influencers og vurdere vigtigheden af de enkelte medier, fora og så videre. Her er

et eksempel fra vores eget website på, hvad der kan måles – http:// converseon.com/

measure – og det er nemt at finde bud fra mange andre leverandører.

Men for mange er det første logiske skridt noget nemmere (og billigere). Og det er

meget relevant for webshops og andre, der har stor fokus på konkrete og kontante

konverteringer, f.eks. salg. Tag udgangspunkt i jeres eksisterende måleværktøjer,

måske Google Analytics og/eller jeres CRM system. Her har I formentlig allerede

defineret mange af jeres mål. En vigtig information i forhold til jeres brug af sociale

medier er så, hvordan jeres sociale aktiviteter hjælper jer til at nå disse mål? Hvor

mange af de kontakter, der skabes gennem sociale medier køber, booker, bestiller,

downloader, tilmelder sig, bliver til et lead eller hvad I nu ønsker de skal gøre?

Det handler om at få lagt de rigtige koder ind i Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube

etc., så I kan følge disse kontakters gang gennem de sociale medier til eksempelvis

jeres website og måle konverteringerne i jeres allerede eksisterende system. Hvis I

ikke selv kan lægge de rette koder ind på f.eks. Facebook og Youtube, så kan I få hjælp

hos jeres digitale bureau.

059

©2012 SocialSemantic


oi

Selvom sociale medier er mere end blot en ny kanal, så er det dog stadigvæk også en

kanal. Og hvis man kan påvise, at sociale medier faktisk også er en glimrende kanal til

effektiv markedsføring og konkrete salg, så bliver det helt sikkert nemmere at skaffe

budgetter til den lidt mere avancerede brug af sociale medier.

Så selvfølgelig kan man måle effekt og ROI i brugen af sociale medier. Og selvom det

kan gøres meget avanceret og detaljeret, så er det smarteste nok at begynde med at

gøre det på den letteste og mest oplagte måde. Nemlig ved først at udnytte jeres eksis-

terende måleværktøjer.

Jan er oprindeligt Bachelor i engelsk litteratur fra Københavns Universitet og har

siden 1995 arbejdet med online markedsføring. I mange år som medejer af og direk-

tør for M&P e-marketing og efterfølgende som ejer af og direktør for netværksvirk-

somheden SearchAcademy.dk.

060

©2012 SocialSemantic


annonce


5 Gode

eKSempler

Fem danske detailvirksomheder der forstår

sociale medier

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fem-danske-detailvirksomheder-der-forstar-sociale-medier/

Sociale medier er stadig en forholdsvis ny disciplin for mange virksomheder, og trods

mange velmenende råd – bla. også herfra – må man eksperimentere og prøve sig frem

for at se, hvad der virker. Vi har fundet fem virksomheder, som hver har deres egen

tilgang til sociale medier. Måske kan du lære noget af dem?

Vi siger ikke, at de fem er perfekte i alt, hvad de gør på sociale medier, ligesom

målestokken hverken er ROI eller antal ‘likes’. Men de formår at komme brugerne i

møde og pleje deres community – og dermed netop anvende sociale medier til det, de

er bedst til, nemlig at opbygge og vedligeholde relationer. De bringer med andre ord

brugeren eller kunden tættere på deres forretning.

Der er naturligvis og mange flere danske virksomheder, som gør det godt på sociale

medier end de fem her. Fortæl os om dem på bloggen.

lego

Med over 1,3 mio ‘likes’ på Facebook er det iflg. denne oversigt Danmarks suverænt

største Facebook-side, hvilket nok ikke overrasker nogen, da LEGO jo er et globalt

brand. Med så stor en fanbase og så meget på spil kunne man forestille sig en ret

stram styring af aktiviteterne på siden, men tværtimod ser det ud til, at LEGO tager

det meget afslappet.

062

billed lego

på Facebook

©2012 SocialSemantic


5 Gode

eKSempler

Brugerne uploader masser af billeder af deres egne kreationer og får respons fra andre

brugere og nogle gange LEGO selv. De officielle opdateringer er få, men ser ikke ud til

at gå ud over aktiviteten på siden. Og er det ikke drømmen? At et community ikke kun

lever, pga. dit kunstige åndedræt, men at det får sit helt eget liv uden din indblanden.

facebook.com/legogroup

normann copenhagen

Foto: Normann Copenhagen

Designvirksomheden med egen butik på Østerbro har i flere år været helt fremme på

sociale medier og blev sidste år belønnet med FDIH e-handelsprisen for netop den in-

dsats. Normann Copenhagen satser helhjertet på sociale medier og er massivt til stede

på både egen blog, Facebook og Twitter og inddrager også Youtube og flickr, hvor alle

produktbillederne i øvrigt ligger under en åben licens.

Tilstedeværelsen virker naturlig og ikke påtaget og akavet, som når andre nogle gange

prøver lidt for hårdt. Det lykkes faktisk for Normann Copenhagen at skabe et rigtig

brand community, som ikke er afhængig af konkurrencer og andre gimmicks. Men de

har dem da, men også her adskiller de sig fra rosset. Fx når de beder brugerne om at

navngive et af deres produkter, eller den tilbagevendende “be creative and win”, hvor

brugerne photoshopper fantasifulde kreationer af deres produkter.

Michael Rying er Online Brand Manager for Normann Copenhagen, og han var til

stede under konferencen om sociale medier i detailbranchen.

normann-copenhagen.com/platforms

063

©2012 SocialSemantic


5 Gode

eKSempler

pandora

3

064

billed fra

pandora

Pandora-smykkernes indtog på Facebook er næsten et mønstereksempel på com-

munity building. Ikke nok med at de har samlet over 840.000 ‘likes’ uden aggressive

kampagner, de har, med et stramt fokus på produktet, også nogle af Facebooks mest

engagerede brugere.

Utallige billeder af brugernes egne smykker bliver dagligt lagt op på siden og snakken

går livligt på væggen. Man kan sige, at lidt ligesom LEGO, har de mange kombination-

smuligheder i produktet skabt en grobund for et brand community, hvor brugernes

kreativitet – og ønske om at dele den med andre, bliver drivkraften.

facebook.com/pandorajewelry

billed Facebook m.3

At være teleudbyder er ikke altid nemt og er ofte øretævernes holdeplads. For mo-

bildækning lægger man som regel først mærke til – når det ikke er der. Det kan være

©2012 SocialSemantic


5 Gode

eKSempler

årsag til mange frustrationer, hvilket måske vil gøre mange varsomme med at invitere

kunderne ind via de sociale medier – af frygt for en sand storm af brok til offentlig skue.

3 stikker dog ikke hovedet i jorden og bruger dygtigt deres Facebook-side til kundeser-

vice, hvor de besvarer alle de spørgsmål og kommentarer, der kommer ind. Den åbne

dialog er utvivlsomt med til at tage brodden af den værste harme – som sikkert ville få

frit løb, hvis 3 slet ikke var på Facebook eller ignorerede de kritiske røster.

facebook.com/3Danmark

Hi-Fi Klubben

065

billed Facebook m. Hi-Fi

klubben

Man fornærmer vist ingen ved at sige, at HiFi Klubben altid har været især audio-

nørdernes bedste ven. En skarp forretningsprofil og med en meget dedikeret kunde-

base er to stærke elementer, når indsatsen på sociale medier skal lykkes, da relationen

mellem forretning og kunde i forvejen er stærk.

Denne relation ser ud til at være overført til Facebook, for selvom siden ikke når svim-

lende antal ‘likes’, så er engagementet stort. Der er fin dialog på væggen, og man har

fundet et fornuftigt miks i opdateringerne, der ikke ligner den sædvanlige fladpandede

jagt på kommentarer og ‘likes’. Man fornemmer hurtigt, at der er ægte entusiasme

bag, og det går jo fint i spænd med den oplevelse, man formentlig også gerne ser,

kunden får nede i forretningen.

HiFi Klubben deltog ligeledes til konferencen om sociale medier i detailbranchen.

facebook.com/hifiklubbendk

Lidt uden for kategori har vi taget et sjette eksempel med, som langt fra er en detail-

virksomhed, men som har taget sociale medier til sig og haft held med det – imod alle

odds. Det danske skattevæsen har nemlig indtaget Twitter!

©2012 SocialSemantic


5 Gode

eKSempler

Skattefar

066

billed Facebook m.

Skattefar

Lidt i samme båd er SKAT. For hvem kan sige noget positivt om skattevæsenet eller

har lyst til at være ‘connected’ med dem på sociale medier? De er sikkert også de

sidste, du kunne forestille dig være på sociale medier, men alle disse fordomme bliver

stille og roligt gjort til skamme.

For SKAT er på Twitter og har stor succes med det. Det, der startede som en fagdi-

rektørs personlige professionelle konto, er nu blevet til en officiel del af SKATs ansigt

udadtil, hvor kontoen deles mellem 5 medarbejdere. Der tweetes naturligvis om skat,

men også meget andet, og samtalen med andre Twitter-brugere er både personlig og

med glimt i øjet. Hvem skulle have troet det? I skrivende stund har Skattefar næsten

1700 followers på Twitter.

twitter.com/skattefar

Hvem bør ellers nævnes? Aarstiderne? Superbrugsen? Kom med dit bud!

©2012 SocialSemantic


5 Gode Grunde

5 grunde til at modebranchen er perfekt til

sociale medier

Foto: henryjose / flickr

Link: http://blog.socialsemantic.eu/5-grunde-til-at-modebranchen-er-perfekt-til-sociale-medier/

Alle vil gerne på sociale medier, men nogle brancher har et helt naturligt forspring

i forhold til andre. En af de brancher, for hvem sociale medier burde være et rent

smash-oplæg, er modebranchen. Her er fem grunde til hvorfor:

067

1. Mode skal deles med andre

Mode skal vises frem og beundres. Derfor er det som skabt til sociale medier og en

generation af selviscenesættende ekshibitionister, som deler hele deres liv på nettet –

og selvfølgelig også det nyeste kluns, de har købt i yndlingsbutikken. Se mig, elsk mig!

2. Mode er foranderlig af natur

Mode handler om fornyelse, at der hele tiden kommer noget nyt, som kan være på

mode. Den konstante bevægelse, som moden altid er i, er et oplagt drivmiddel til

sociale medier, hvor brugerne hele tiden kræver nyt indhold at forholde sig til og

tale om.

3. Målgruppen er stærkt repræsenteret på de sociale platforme

Man fornærmer vel ingen ved at påstå, at mode især taler til – unge – kvinder. Samti-

dig viser undersøgelser, at netop unge kvinder bruger langt mere tid på sociale medier

end alle andre. You do the math.

4. designere og modeskabere er ofte passionerede mennesker

Mode er ikke matematik, der kan sættes på formel. Det er følelser, holdninger,

dekadence og overdrev. Bare se de største modeskabere hvis personligheder altid

tiltrækker massiv opmærksomhed. Der er altså rigelig med kant i mode, så der altid er

noget at tale om.

©2012 SocialSemantic


5 Gode Grunde

modeButiKKer

der rYKKer

068

5. der eksisterer allerede et stort community

Modebloggerne har forlængst indtaget de sociale platforme og har kæmpe læserska-

rer. Målgruppen er således allerede vant til at engagere sig i mode på sociale medier.

Det er ikke et spørgsmål om at gøre det rigtigt. Det handler om ikke at fucke det op.

6 modebutikker der rykker på sociale medier

Støy Munkholms egen blogger poser med butikkens tøj. Foto: Støy Munkholm

Link: http://blog.socialsemantic.eu/6-modebutikker-der-rykker-pa-sociale-medier/

Mode og sociale medier er som Marc Jacobs og Luis Vuitton, et perfekt match. Mode

er drevet af fornyelse, personlighed og ekshibitionisme, elementer, der er ren TNT for

sociale medier. Så hvad venter du på? Usikker på hvordan? Følg Klaus Silberbauers

råd og kig disse 6 modedetailforretninger over skulderen.

Som med listen over detailvirksomheder på sociale medier, er fællesnævneren også

her, at det ikke er alt de gør, som er perfekt eller virker. Men de gør noget. De eksperi-

menterer og prøver ting af, og er ikke bange for at lave fejl – og det alene sætter dem

lysår foran alle andre, som afventende står og kun dypper en tå i vandet. Og bortset

fra et par stykker på listen, gør de ting, alle kan gøre med ganske få midler.

©2012 SocialSemantic


modeButiKKer

der rYKKer

Taske- og tilbehørsproducenten med egne butikker tog tidligt sociale medier til sig,

hvilket kan ses i dag på deres hjemmevante færden på the internets. Især de alle- sted-

snærværende modebloggere har Friis & Co. haft et langt samarbejde med – et område

hvor troværdighed betyder alt, da stemningen hurtigt kan vende, hvis man er lidt

for frisk. Friis & Co. har dog også egen modeblog, hvor ansatte fortæller historier fra

virksomhedens univers. Og det virker autentisk!

blog.friis-co.dk/blog/

asos

Den engelske onlinegigant er svær at komme udenom, når ordene “mode” og “internet”

skal indgå og samtidig et glimrende eksempel på, at på nettet har din butik ingen

begrænsninger. Stiftet for 11 år siden og omsatte sidste år for tæt på 3 mia. kr. – en

stigning på 52 % ift. året før, og det midt i en global finanskrise. På sociale medier bul-

drer de naturligvis også derud af på de største platforme – og var meget interessant

nogle af de første med en social webshop integreret i Facebook.

facebook.com/ASOS

bianco Footwear

069

billed Facebook m.

Skattefar

Skoproducenten har en fin dialog kørende med sine snart 60.000 Facebook-fans og et

fint miks i opdateringerne. Men værd at bemærke er deres kørende leg med brugerne,

som uploader billeder af dem selv iført – naturligvis Bianco sko og hver uge kåres det

bedste, som så bliver Facebook-sidens profilfoto. Det er nemt (og gratis), det involv-

erer brugerne, og det viser vigtigst af alt, at de tager dem seriøst ved at lade dem blive

virksomhedens ansigt på så vigtig platform som Facebook.

www.facebook.com/BiancoFootwear

©2012 SocialSemantic


modeButiKKer

der rYKKer

Støy Munkholm

Modebutikken på Store Torv i Århus med et tårnhøjt ambitionsniveau har selvfølgelig

også opdaget det dersens internet. Webshoppen er en naturlig udvidelse af deres fy-

siske rækkevidde, deres blog binder flot og personligt det fysiske univers sammen med

det virtuelle, og så er serviceniveauet højt på Facebook-siden. Kan du selv se forskel-

len på disse to svar?

stoy-munkholm.dk/blog

Samsøe Samsøe

Efterhånden en gammel kending på sociale medier, som også virkelig har satset på

de dialogbaserede platforme. De er forlængst nået hele vejen omkring, så stort set alt

hvad de ovenstående butikker rykker på, har Samsøe Samsøe allerede i sortimentet.

Især det gode forhold til modebloggerne bør fremhæves, hvor bla. særlige modeblog-

gerevents og generelt troværdigt samarbejde, har givet Samsøe Samsøe en status i

modeblogosfæren, man ikke kan købe for penge.

facebook.com/samsoesamsoe

burberry

070

©2012 SocialSemantic


modeButiKKer

der rYKKer

Vi lukker lige med et af de helt store high end brands. Burberry, der har gjort brune

tern til hot shit, har som et af de få supereksklusive mærker også satset på sociale

medier. Paradoksalt når “eksklusivt” jo netop handler om at holde nogle ude – og

“social”…ja, du er med. Mest kendt er nok projektet The Art of Trench, hvor man blev

opfordret til at indsende billeder af sig selv iført trenchcoat, hvilket resulterede i over

200.000 billeder i løbet af de første par uger.

Senest gjorde man sig bemærket under London Fashion Week i september ved at

tweete billeder af alt det nye kluns, lige inden det røg på catwalken, således Twitter

blev serviceret før den globale modepresse og kendisserne på første række.

twitter.com/Burberry

Læs også:

retailblog.dk/2009/12/04/sociale-medier-og-mode/

www.kommunikationsforum.dk/artikler/hellere-sociale-medier-end-asocialmarkedsfoering

071

©2012 SocialSemantic


detailhandlen

oG BiG BrandS –

del 1

artikel af:

Klaus Silberbauer

Creative Director, Think! Digital

Hvordan detailhandlen bliver overflødiggjort

af big brands

Detailhandlen vil over de næste par år blive presset til finde ud af, hvordan den kan

sikre sig en placering i kundens sociale sfære, hvor der allerede nu er fyldt godt op af

brands. Store brands, der dag for dag bliver skarpere til social markedsføring.

Hvilken værdi vil detaillisten fremover tilbyde kunderne, udover kundevogne og 1

times gratis parkering? Hvordan konkurrerer man med powerbrands, der nu kommu-

nikerer direkte med forbrugeren – og skal man overhovedet konkurrere?

I dette dobbeltindlæg tegner Klaus Silberbauer først et dystert billede for detail-

branchen, som risikerer at blive sat helt uden for døren af producenterne. I næste

artikel tager han i stedet ja-hatten på og viser den sociale vej ud af mørket.

globale brands brug af social media varsler nye tider

Kan du huske pladebutikkerne? De er væk. Ligesom hovedparten af foto- og kamer-

abutikkerne. Næste gang du møder en boghandler, så spørg hende om, hvad planen er

på 10 års sigt. Det går den vej, som hønsene skraber, som min morfar sagde.

Vi har lynhurtigt vænnet os til tanken. Forhandlere af forbrugerelektronik, bøger,

musik og film er gået online, og det forekommer de fleste af os helt naturligt. Men

husk, at der for få år siden blev der rystet på hovedet af DELL, da de gik direct. For

hvad med rådgivning? Kundeservice? Købsoplevelsen?

Siden da har DELL og andre producenter af forbrugerelektronik haft held med en

model, hvor detail-leddet enten skæres helt væk – eller hvor detaillisten pænt må

072

new York Skyline

Mørke skyer hænger tungt over detailbranchen. Foto: dandeluca / flickr

Link: http://blog.socialsemantic.eu/hvordan-detailhandlen-bliver-overflodiggjort-af-big-brands/

©2012 SocialSemantic


detailhandlen

oG BiG BrandS –

del 1

finde sig i at konkurrere direkte med producentens egne, digitale afsætningskanaler.

De elektronikforhandlere, der overlevede, var dem, der selv gik online – men det gik

trods alt ikke bedre, end at de lever i et blodrødt, prisfølsomt marked, hvor normpris-

erne sættes af producenterne.

Så – hvad har denne kanalforvirring med sociale medier at gøre – og hvorfor mener

jeg, at den vedrører resten af retailsektoren?

retail sat uden for døren

Indtil for nylig har producenterne holdt sig til reglerne: Above-the-line i tv, på print

og i biografen, masser af benhård branding og så en stadig strøm af marketingma-

teriale til detailleddet, som så, sammen med trade marketing-bureauerne fik lov at

tilpasse og målrette det til det lokale marked.

I dag er de store brands’ indtog på de sociale medier ved at ændre spillet. Meget

hurtigt opnår de via Facebook og Twitter direkte kontakt til hundredetusinder, ja mil-

lioner, af eksisterende og potentielle kunder. F.eks. passerede LEGO 1,3 millioner fans

på sin Facebook-side for nylig, og Victoria’s Secret kommunikerer direkte og dagligt

med 15,5 millioner fans verden over.

Der er således åbnet en tovejs kommunikationskanal helt uden om detailleddet.

Producenterne lærer nu dag for dag om kundernes vaner, holdninger og ønsker, og

uanset hvad vil afhængigheden af detailleddet som andet end en logistisk detalje blive

mindre over tid.

Jeg tror, at de fleste brands stadig mener, at de blot udøver massekommunikation.

Men faktum er, at above-the-line-budgetterne i stigende grad bliver kanaliseret over i

målrettede og personaliserede kanaler, og lige pludselig vil det gå op for disse brands

– ét efter ét – hvilken guldgrube, de står med: Muligheden for personlig dialog med

millioner af tegnebøger. Hele det sociale setup skriger jo på direkte salg. Vil et inter-

nationalt brand lade den mulighed passere for at beskytte sine lokale forhandlere i et

fjernt land? Hvad tror du?

Jeg siger ikke, at det vil være det perfekte scenarium for alle brands at gå direkte –

men hvis et brand beslutter at ‘lave en DELL’, så er det i dag uligt meget nemmere,

end før. For kanalen til forbrugerne er allerede åben. Min påstand er, at retailerens

kendskab til målgruppen for et specifikt brand er ringere, end det kendskab, brandet

selv kan opnå via Facebook. Den naturlige vej til kundens hjerne og pengepung går

dermed ikke længere igennem detailleddet.

073

©2012 SocialSemantic


detailhandlen

oG BiG BrandS –

del 1

big brands ejer den virtuelle hyldeplads

Så hvad vil retailers gøre for at bevare kontakten til forbrugerne på disse kanaler, som

fylder så meget i vores hverdag? Hvordan kan det nogensinde give lige så meget social

credit til mig som forbruger at være fan af den lokale Cykelbanditten, som af power-

cykelbrandet Cannondale? Hvordan kan den lokale BR give mig den social currency

der findes i et fanforhold til LEGO? Med andre ord: Hvor er detailleddets sociale kant

– den sociale brand essence, der gør, at jeg overhovedet vil følge retaileren på dennes

sociale kanaler?

Magten har historisk set ligget hos de store detailkæder. Det er dyrt for et brand at

købe sig ind på adgangen til hyldeplads og til det nærmest mytiske købsøjeblik som

supermarkederne tilbyder. Men dette magtforhold vender – måske – når vi taler

sociale medier.

Måske kommer den dag snart, da FDB og Dansk Supermarked skal til at betale

markedsføringsbidrag for eksponering i Arlas sociale kanaler? For online er det efter-

hånden de store brands, der ejer den virtuelle hyldeplads – i form af engagement og

sagnomspunden Facebook Edge Rank.

Hvis man skal tro ovenstående, så er det en grum fremtid, detailbranchen går i møde.

Alt håb er dog ikke ude, i næste indlæg vender Klaus tingene om og peger på de

unikke muligheder, detailhandlen trods alt har for at genvinde det tabte fodfæste.

Klaus Silberbauer har i over 10 år gjort sig gældende i den digitale branche som

bannerfører for user experience-design og denne disciplins berettigelse på strategisk

plan. De seneste syv år har Klaus arbejdet for skandinaviens største digitale bureau,

Creuna – senest som VP for Client Strategy. Her har han rådgivet og designet for

virksomheder som Nordea, Q8 og DSB S-tog. For nylig har han startet sit eget bu-

reau, think! Digital, der skal fokusere på digital forretningsudvikling, user experi-

ence design og eksekvering.

074

©2012 SocialSemantic


detailhandlen

oG BiG BrandS –

del 2

artikel af:

Klaus Silberbauer

Creative Director, Think! Digital

Hvordan detailhandlen trumfer big

brands på sociale medier

I anden del af Klaus Silberbauers dobbeltindlæg, klarer det op for detailhandlen, og

der peges på de muligheder, branchen har for at skabe relationer på sociale medier,

som de store brands aldrig vil få. Og hvorfor ikke udnytte det så? Når det kommer til

købmandsstemningen med høj service, gensidig tillid og kendskab til kunderne, så

har detailledet stadig et kæmpe forspring, i virkeligheden – og på nettet.

lad kundeklubben blomstre digitalt og socialt

Én ting er sikker: Der skal i den grad tænkes kreativt i detailhandlen. Den skal finde

frem til de facetter ved social media, som producenternes brands ikke kan udnytte til

fulde: Det lokale, det regionale – det nære. Hvor globale brands kan skabe forbindelse

til millioner af brugere, kan de lokale handlende være så meget mere intense og mål-

rettede i kommunikationen til de få.

De sociale kanaler er som skabt til at støtte eller bære loyalitetsprogrammer og data-

drevne dialogplatforme, som igen kan kobles til lokale communities og til fysiske

events med langt mere autenticitet, end producenternes efterhånden lidt tamme

flash-mobs på Youtube.

Og kanalerne er billige nok til at selv den mindste handlende ikke har en

undskylning for at lade være: Social media er simpelthen kundeklubbens længe

savnede søster.

075

new York Skyline

Det lysner for detailbranchen i anden del. Foto: Lars Kasper / flickr

Link: http://blog.socialsemantic.eu/hvordan-detailhandlen-trumfer-big-brands-pa-sociale-medier/

©2012 SocialSemantic


detailhandlen

oG BiG BrandS –

del 2

Det kræver naturligvis, at man som retailer – uanset størrelse – kommer frem fra bag

disken, ud af butikken og lærer at forstå, at kommunikationen, servicen og produk-

terne skal leve lige så meget online, som i butikken – og bryder med vaner

og traditioner.

Og hvad der måske er endnu sværere for mange klassiske marketers i detailhandlen:

At man skruer ned for kampagnetænkningen og det bevidstløse dybdetryk af tilbud-

saviser og op for det langsigtede fokus på datadrevne, sociale platforme, der kan

fastholde kundens engagement, også efter de er forsvundet fra butikken.

dialog forpligter

Jeg hører ofte udsagnet: “Og så opretter vi lige en Facebook-side…” Så nemt er det

ikke. Det kræver – som alt andet – fokus og hårdt arbejde at drive sociale medier.

Dialog forpligter – der skal lyttes og svares. Dagligt.

Hent rådgivning og sparring og brug konsulenter til at vurdere din indsat, men forsøg

ikke at outsource det daglige dialogarbejde. Social media drives bedst fra hjertet af

virksomheden og fra de personer, der er tættest på kunder og produkt.

Start småt. Lad være med at investere i dyre buzzmetrics-løsninger og integration,

men start fra en ende af. Hvis Facebook er mediet, så skal virksomheden selv kende

Facebook’s særheder og muligheder. Sæt tid og ressourcer af, ligesom til al anden

marketing. Sørg for, at den/de ansvarlige har tilstrækkeligt mandat og kender virk-

somhed og ydelse godt nok til ikke at dumme sig online.

Pas på med ikke at drukne initiativet i businesscases. Ofte vil vejen fra dialog og

community til rede penge være kompleks, og det kan være svært at se den kortsigtede

forretningsmodel i social media. Men – stol på, at dialog med kunderne i sidste ende

kan betale sig og at den menneskelige kontakt mellem kunde og sælger er penge værd.

Sådan har det altid været, og det ændrer social media ikke på.

Tænk nøje over, x værdi du tilbyder dine kunder. Social media er ikke en tilbudsavis

og dit community er ikke interesseret i at blive spammet. Dialog går begge veje: Der

skal svares og hjælpes og serviceres. Successen er først hjemme, når dine followers

snakker mere, end du selv gør.

Se på hvad andre gør! Det er så nemt – følg konkurrenter og kolleger og små og stor

brands på Facebook, Twitter og andre kanaler og bliv inspireret. Man kan ikke bruge

et medium, som man ikke selv kender fra kundesiden.

076

©2012 SocialSemantic


detailhandlen

oG BiG BrandS –

del 2

Klaus Silberbauer har i over 10 år gjort sig gældende i den digitale branche som

bannerfører for user experience-design og denne disciplins berettigelse på strategisk

plan. De seneste syv år har Klaus arbejdet for skandinaviens største digitale bureau,

Creuna – senest som VP for Client Strategy. Her har han rådgivet og designet for

virksomheder som Nordea, Q8 og DSB S-tog. For nylig har han startet sit eget bu-

reau, think! Digital, der skal fokusere på digital forretningsudvikling, user experi-

ence design og eksekvering.

077

©2012 SocialSemantic


5 mYter

artikel af:

Af: Roslyn Layton

Senior Director, Klean

– Marketing Analytics

Roslyn Layton er Senior Director i

Klean og har i mange år arbejdet

med digitale strategi. Roslyn deltog

i ekspertpanelet under konferencen

om sociale medier i detailbranchen.

Enhjørninge og sociale medier – myterne klæber til begge. Foto: Rob Boudon / flickr

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fem-myter-om-sociale-medier/

Fem myter om sociale medier

Hos Klean oplever vi, at mange af vores kunder efterspørger hjælp til at øge deres

omsætning ved brugen af sociale medier. Vi kan sagtens hjælpe dem med at skabe

sider og profiler hvor fra de kan engagere deres kunder, men vi starter som regel med

at afklare forventningerne ved at fortælle om de fem myter om sociale medier.

1. Sociale medier er en salgskanal

2. Indsatsen på sociale medier kan måles med traditionelle metoder

3. Sociale medier kan hjælpe med at bygge et brand

4. Sociale medier virker for små virksomheder

5. Sociale medier er en social oplevelse

Myte #1: Sociale medier er en salgskanal

Virksomheder har forsøgt sig med at skabe forretningsmodeller for salg på sociale me-

dier, men der er mange flere mislykkede forsøg end successer. De virksomheder, der

har fået succes forstår, at sociale medier handler om engagement. Toyota Danmark

har for eksempel lært, at de ikke skal brug Facebook til at sælge biler. Derimod skal de

bruge Facebook til at få potentielle kunder til at skrive sig op til en prøvetur. Altså skal

sociale medier bruges til at engagere dine kunder og ikke sælge noget til dem.

078

©2012 SocialSemantic


5 mYter

Myte #2: Indsatsen på sociale medier kan måles med

traditionelle metoder

Rapporter fra detailhandlen verden over fortæller i stigende grad, at Facebook giver

en lav Return on Investment (ROI), når man bruger traditionelle metoder kendt fra

marketing til at måle med (cost per lead, return on ad spend). Det er derfor ikke over-

raskende, at Facebook har lavet en ændring, der betyder, at de ikke tillader tredjeparts

API’er at sammenligne Facebook-data ved siden af konkurrenters.

Det betyder, at vi har brug for andre mål end de traditionelle. Dette er en stor ud-

fordring for virksomhederne, da målinger og analyse er bekosteligt og de værktøjer,

der er til rådighed er langt fra perfekte.

Myte #3: Sociale medier kan hjælpe med at bygge et brand

Det er svært at bruge sociale medier til at skabe et brand. De sociale medier er i langt

højere grad et sted, kunder snakker om eksisterende brands. Prøv at se Barbie på Fa-

cebook – her har Mattel skabt en profil til hende, som var hun en rigtig person. Men

hvis ikke hun eksisterede som en rigtig dukke i den rigtige verden, ville hun nok ikke

have 2.6 millioner fans på Facebook.

Lady Gaga med 44 millioner fans er et andet godt eksempel – det er hendes musik,

videoer, personlighed og koncerter folk elsker. Facebook er blot et eksempel på et

digitalt rum hvor fans samles for at udtrykke deres begejstring.

En af de bedste succeshistorier er Apple, der rent faktisk ikke har dedikeret personale

til at arbejde med sociale medier. Folk elsker deres produkter så meget, at Apple slet

ikke behøver at bede folk om at Like dem.

Myte #4: Sociale medier virker for små virksomheder

Dette anser jeg for at være de sociale mediers lille, beskidte hemmelighed. Hvis man

kigger på hvem, der reklamerer på Facebook, er størstedelen små og mellemstore

virksomheder. Mit bedste råd til detailhandlen er at forbedre kundernes oplevelse

med deres produkter, service og butikker i den ‘virkelige’ verden, så skal fans i den

digitale nok komme.

Myte #5: Sociale medier er en social oplevelse

Vi er midt i en tid, hvor mange taler om Facebook afmattelse, hvor folk enten luk-

ker deres profiler eller lader dem stå til. Dette har som minimum den betydning, at

individer og virksomheder er i gang med at definere grænser for sociale medier og

virkeligheder er at verdens ledere næsten ikke har brug for deres egne profiler – folk

“tweeter” eller “poster” blot de vigtige ting der bliver sagt.

079

©2012 SocialSemantic


5 mYter

liSteamoK

Hvad forhandlere ofte glemmer er, at det sociale i form af SMSer og menneskelig

interaktion stadig er vigtigt, måske mere end nogensinde. Der er mere SMS- trafik i

Danmark end i det samlede Twitter feed. Og kunderne betaler rent faktisk for at sende

SMSer, hvilket giver en industri på 23 milliarder dollar. Måske kender du til begrebet

Experience Economy, som betegner kunders villighed til at betale for oplevelser, som

virksomheder markedsfører til dem.

Pizza Hut og Disney er to gode eksempler på virksomheder der activt arbejder med

Experience Economy. Men det betyder også at digital og sociale medier ikke er nok i

sig selv.

Når alt kommer til alt, er det der betyder noget at virksomheden har en klar Unique

Value Proposition (UVP). Virksomheden og brandet skal udfylde en rolle hos kunden,

som de er de bedste i verden til. Og sådan bliver man elsket på de sociale medier.

Listeamok: De bedste lister om sociale medier

Link: http://blog.socialsemantic.eu/listeamok-de-bedste-lister-om-sociale-medier/

Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, når man vil igang med sociale

medier. Det er langt nemmere at se, hvad andre gør og så trække på elementer derfra.

Vi går listeamok og har samlet lister over de bedste Facebook-sider, Facebook-apps,

Twitter-tricks, sociale medier-kampagner og videoer.

080

©2012 SocialSemantic


liSteamoK

40+ gode Facebook-sider

Som titlen angiver en lang liste af inspirerende Facebook-sider, hvor der med garanti

også er noget, du kan bruge.

http://www.noupe.com/showcases/40-great-examples-of-facebook-fan-pages.html

4 essentielle Facebook-apps

Her får du nogle gode apps, du kan udbygge din standard Facebook-side med. Så du

fx kan lave en velkomstside med indhold kun synligt for fans eller tilføje en kontakt-

formular.

http://mashable.com/2011/11/06/facebook-apps-business/

6 nye og innovative social media kampagner

Fine eksempler på kampagner på sociale medier, der bruger platformen og teknolo-

gien meget originalt.

http://mashable.com/2011/06/07/innovative-social-media-campaigns/

10 fantastiske social media kampagne-videoer

Lidt som ovenstående; gennemførte og originale social media-kampagner – her fortalt

i videoform, som giver det hele et ekstra løft.

http://thenextweb.com/socialmedia/2011/05/07/10-fantastic-social-media-cam-

paign-videos-you-shouldnt-miss/

17 marketing tips til twitter

Få mere ud af din Twitter-konto ved at følge disse snedige markedsføringstricks fra de

professionelle i branchen.

http://www.socialmediaexaminer.com/17-twitter-marketing-tips-from-the-pros/

081

©2012 SocialSemantic


Kontakt

Isobar stiller gerne op til en uforpligtende snak om dit brands mobile, sociale og digitale

potentiale. Isobar råder over særdeles erfarende kompetencer inden for social og mobil strategi.

Vi arbejder for de største og mest modige brands og medier, men løfter også opgaver for en lang

række mindre annoncører. Uanset budgettets og opgavens størrelse går Isobar ydmygt til opgaven,

fordi vi af erfaring ved, at det ikke er størrelsen på markedsføringsbudgettet eller brandets navn,

der skaber de bedste kampagner, men derimod idéerne, menneskerne og samarbejdet.

Morten Nørsten

Digital Director

+45 77 300 928

+45 21 832 321

morten.norsten@isobar.com

Scan koden og find vej til os:

Bringing People and Brands together like never before...

More magazines by this user
Similar magazines