28.07.2013 Views

Sociale medier i detailBranchen - Dansk Erhverv

Sociale medier i detailBranchen - Dansk Erhverv

Sociale medier i detailBranchen - Dansk Erhverv

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

udgIvet under SocIalSeMantIc FactBooK dataSættet<br />

Brancherapport<br />

<strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong><br />

i <strong>detailBranchen</strong><br />

Brancherapporten indeholder:<br />

del i:<br />

Fremtidsudsigter, anbefalinger og erfaringer<br />

delt og formuleret af eksperter såvel som udøvende<br />

ansvarlige medarbejdere i dansk detailbranche<br />

(Lego, FDB, HIFI Klubben, Ecco, VeroModa,<br />

Hummel mfl.).<br />

del ii:<br />

Værktøjskasse med guides, tips og gode råd.<br />

Social<br />

Semantic<br />

eu<br />

rapport udarbejdet aF SocialSemantic.eu I SaMarbejde Med:<br />

dIgItal udarbejdelSe aF


KoloFon<br />

redaKtion<br />

Jan Futtrup Kjaer, Stifter<br />

jfk@socialsemantic.eu<br />

Frida Launey, Koordinator<br />

fla@socialsemantic.eu / annafridalauney@gmail.com<br />

Martin Launey, Projektleder<br />

mla@socialsemantic.eu<br />

Web: www.socialsemantic.eu<br />

Telefon: +45 70 27 27 31<br />

deSiGn & laYout<br />

Isobar<br />

Ovengaden neden vandet 7<br />

www.isobar.dk<br />

Tlf: 77 300 920<br />

del 1<br />

Artikler skrevet for Socialsemantic.eu af:<br />

Christine Tindahl<br />

christine.tindahl@hotmail.com<br />

Rikke Kloster Lauridsen<br />

rikkekloster@gmail.com<br />

Jacob Dybbroe<br />

jacobdybbroe@gmail.com<br />

del 2<br />

Bloggingindlæg skrevet og redigeret af:<br />

Jonas Juhler Hansen<br />

http://jonasjuhler.dk<br />

FotoGraF<br />

Foto fra konferrencen:<br />

Kristina Møller<br />

Mail2.kristina.moeller@gmail.com<br />

Video<br />

Video venligst udført, klippet og redigeret af:<br />

julie Bezzera/23 video<br />

juliebm@gmail.com<br />

Oplæg videreformidles med ophavsmandens tilladelse.<br />

02<br />

©2012 SocialSemantic


Forord<br />

Vi SKal Være med i Kampen…<br />

henrik hyltoft<br />

Markedsdirektør i dansk erhverv<br />

Det er en kendsgerning, at detailomsætningen, som har ligget meget lavt igennem<br />

kriseårene, fortsat er på et lavt niveau. Samtidig ser vi en markant stigning i handlen<br />

på nettet, som trods krisen bare er boomet. En stor del af salget bliver altså flyttet fra<br />

butikkerne og ud på nettet.<br />

<strong>Dansk</strong>ernes brug af de sociale <strong>medier</strong> er i samme periode nærmest eksploderet. Mere<br />

end 2,8 mio. danskere er eksempelvis på Facebook.<br />

Kigger man over Atlanten, hvor den digitale udvikling typisk er et til to år foran, står<br />

de sociale <strong>medier</strong>s betydning for detailhandelen klart. I et nyligt amerikansk studium<br />

estimeres det, at Facebook udgør fem procent af den samlede omsætning af al handel<br />

i de 200 største detailbutikker i USA, og den forventes at runde 10 mia. dollar i 2015.<br />

Men også herhjemme er der tydelige indikationer af de sociale <strong>medier</strong>s betydning for<br />

detailhandelen. Foreningen for <strong>Dansk</strong> Internet Handels (FDIH) fremtidsudsigter si-<br />

ger, at over 50 procent af detailhandelen i 2020 vil foregå på nettet. I deres e-handel-<br />

sanalyse for 2.kvartal 2012 har de sat fokus på sociale <strong>medier</strong> og her ses det bl.a., at:<br />

03<br />

• Hver syvende handler første gang i en netbutik efter anbefaling fra andre.<br />

• Op mod hver tiende bruger, der har fået kendskab et nyt produkt eller en ny<br />

webshop via en vens anbefaling på Facebook, også har foretaget køb.<br />

De sociale <strong>medier</strong> repræsenterer altså en ny og spændende kampplads, når det gælder<br />

markedsføring, salg, kunder og markedsandele. Nye begreber som Social handel,<br />

-retailing, - shopping, -commerce, -marketing og – business popper op overalt og<br />

definerer det nye marked, der buldrer af sted. Det er vigtigt, at dansk detailhandel<br />

kommer ind i kampen, og gør brug af de muligheder og den forretningsmæssige<br />

værdi, som de sociale <strong>medier</strong> udgør.<br />

For at støtte vores medlemmer i detailbranchen, indgår <strong>Dansk</strong> <strong>Erhverv</strong> i et tæt samarbejde<br />

med SocialSemantic.eu om at skabe dansk viden på området. Samarbejdet<br />

affødte blandt andet konferencen: <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> i detailbranchen, hvor vi samlede et<br />

stort felt af de førende eksperter og udøvende ansvarlige medarbejdere fra den danske<br />

detailbranche.<br />

Denne rapport er en opsamling af anbefalinger, erfaringer og fremtidsudsigter fra<br />

konferencen samt en værktøjskasse med guides, tip og gode råd til både begynderen<br />

og øvede.<br />

Jeg er sikker på, at du i denne rapport kan finde inspiration i forhold til at bruge de<br />

sociale <strong>medier</strong> til at skabe forretningsmæssig værdi.<br />

God læselyst.<br />

Henrik Hyltoft, markedsdirektør i <strong>Dansk</strong> <strong>Erhverv</strong><br />

©2012 SocialSemantic


indhold<br />

netWorKed BuSineSS FactBooK 2012<br />

- FORORD 3<br />

- EXECUTIVE SUMMARY 6<br />

del i: KonFerencen - <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> i detailbranchen 8<br />

- Keynote: Eva Steensig, Lighthouse CPH 9<br />

- Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger 10<br />

- Eva Steensig 11<br />

- Keynote: lars Silberbauer, leGo. moderator: Klaus Silberbauer 12<br />

- LEGO - fra fans til forretning 13<br />

- Lars Silberbauer 15<br />

Spor 1: cases & ekspertpanel. moderator: Klaus Silberbauer 17<br />

- Flere kunder i butikken med sociale <strong>medier</strong> 18<br />

- Martin Kjær Skou – Hi-Fi Klubben 22<br />

- Maria Baagø – VERO MODA 22<br />

- Anders Lunde - Hummel 23<br />

- Morten Gade - FDB 23<br />

Spor 2: cases & ekspertpanel. moderator: anders christiansen 25<br />

- Organisering og måling af værdiskabelse (ROI) i arbejdet med sociale <strong>medier</strong> 26<br />

- Anders Christiansen - Mindshare 29<br />

- Roslyn Layton - Klean 30<br />

- Johan Bülow – Lakrids by Johan Bülow 31<br />

- Grimur Fjeldsted - ECCO 32<br />

- Morten Jørgensen - Hi3G 33<br />

Spor 3: cases & ekspertpanel. moderator: michael rying 35<br />

- <strong>Sociale</strong> Medier helt konkret: Ideer og inspiration 36<br />

- Michael Rying – Normann Copenhagen 36<br />

- Rikke Højer Schrøder – I love barcodes 37<br />

- Andreas Rasmussen - Nodes 38<br />

- Jan Mortensen - Converseon 39<br />

- Steffen Tiedemann Christensen – 23 video 40<br />

04<br />

©2012 SocialSemantic


indhold<br />

del ii: VærKtØJSKaSSen – 30 dage med sociale <strong>medier</strong> 42<br />

- INTRO 42<br />

- Få aktivitet på din Facebook-side. Del 1 43<br />

- Få aktivitet på din Facebook-side. Del 2 47<br />

- Sådan kan du skabe salg ved hjælp af QR-koder og Facebook 49<br />

- 10 essentielle tips hvis du vil have succes på Twitter 51<br />

- Det handler ikke om størrelsen… 55<br />

- Selvfølgelig kan man måle effekt af sociale <strong>medier</strong> 68<br />

- Fem danske detailvirksomheder der forstår sociale <strong>medier</strong> 62<br />

- 5 grunde til at modebranchen er perfekt til sociale <strong>medier</strong> 67<br />

- 6 modebutikker der rykker på sociale <strong>medier</strong> 68<br />

- Hvordan detailhandlen bliver overflødiggjort af big brands 72<br />

- Hvordan detailhandlen trumfer big brands på sociale <strong>medier</strong> 75<br />

- Fem myter om sociale <strong>medier</strong> 78<br />

- Listeamok: De bedste lister om sociale <strong>medier</strong> 81<br />

05<br />

©2012 SocialSemantic


eXecutiVe<br />

SummarY<br />

Konferencen <strong>Sociale</strong> Medier i Detailbranchen blev søsat af SocialSemantic og <strong>Dansk</strong><br />

<strong>Erhverv</strong> den 16. november 2011 som den første af sin art. I Brancherapporten har<br />

vi samlet den vigtigste viden, konferencen genererede. Rapporten udgør et konkret<br />

redskab og must-have for enhver med interesse for at professionalisere arbejdet med<br />

sociale <strong>medier</strong>, da den både favner en teoretisk tilgang til emnet såvel som en række<br />

konkrete, erfaringsbaserede tips til at komme godt i gang.<br />

I DEL I gennemgår vi de konkrete læringer fra konferencen. Over 20 sværvægtere<br />

fra den danske detailbranche var med til at give deres bud på ”dos and don’ts” med<br />

udgangspunkt i deres egne erfaringer og eksempler fra de seneste par års arbejde med<br />

sociale <strong>medier</strong>. Alt sammen med målet for øje: hvordan får detailbranchen mest for-<br />

retningsmæssigt udbytte af at arbejde professionelt med sociale <strong>medier</strong> som integr-<br />

eret del af den samlede virksomhedsstrategi?<br />

Udover opsummerende artikler får læseren skitseret de vigtigste pointer samt links til<br />

hver indlægsholders præsentation og til en uforkortet videooptagelse af deres indlæg.<br />

I DEL II åbner vi ”sociale-<strong>medier</strong>-værktøjskassen”. Som optakt til konferencen<br />

lancerede SocialSemantic 30 dage med sociale <strong>medier</strong> på bloggen. Her blev indhentet<br />

en lang række nyttige og praktiske tips og tricks til, hvordan man bedst griber arbej-<br />

det med sociale <strong>medier</strong> an. Denne del af Brancherapporten samler disse interessante<br />

og relevante blogindlæg med et hav af referencer til relaterede internationale artikler<br />

og sites med gode eksempler fra den virkelige verden.<br />

06<br />

©2012 SocialSemantic


martin launey<br />

mla@socialsemantic.eu<br />

Jan Futtrup<br />

jfk@socialsemantic.eu<br />

tlf: 70 27 27 31<br />

Social<br />

Semantic<br />

eu<br />

SocialSemantic.eu – Kort Fortalt<br />

SocialSemantic.eu er et videns- og læringscenter indenfor Networked Business<br />

(<strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong>, Mobile og Cloud Computing).<br />

Rundt om udgivelserne SOCIAL MEDIA FACTBOOK 2011 og NETWORKED<br />

BUSINESS FACTBOOK 2012/13 er SocialSemantic.eu i dag etableret som det<br />

ubestridt største danske netværk af organisationer, eksperter og engagerede<br />

vidensøgende indenfor Networked business området.<br />

SocialSemantic.eu har med et grundigt forarbejde, en unik samarbejdsmodel, et<br />

professionelt indsamlet datasæt (2700+ respondenter) og en pallette af stærke<br />

samarbejdspartnere som <strong>Dansk</strong> <strong>Erhverv</strong>, Børsen og Copenhagen Business School<br />

(DITM) etableret sig som en uvildig kilde til faktuel viden og læring om værdiskabelse<br />

gennem brug af <strong>Sociale</strong> Medier, Mobile og Cloud Computing.<br />

Opstartet, drevet og vækstet, primært gennem frivillige kræfter i et engageret netværk<br />

er SocialSemantics mission blevet at skabe viden og læring gennem engagement på<br />

områderne ”det sociale” - web 2.0 og ”det semantiske” - web 3.0. Målet er at kana-<br />

lisere denne viden ud i virksomhederne og organisationerne, og herved hjælpe til med<br />

at gøre <strong>Dansk</strong>e virksomheder blandt verdens førende på området.<br />

et oplæg til samarbejde<br />

Sidder du i en brancheorganisation, i et fagligt netværk, på et kommunikations-<br />

bureau, er du underviser eller den der bliver undervist, eller et andet sted med kon-<br />

takt til dansk erhvervsliv? Så vil vi gerne samarbejde med dig. Gennem samarbejde<br />

og involvering kan vi sætte ny viden og fortolkning i den rigtige kontekst og gøre dine<br />

medlemmer, dine kunder og Danmark klogere.<br />

Hele projektet bygger på idéen om, at viden bedst skabes og spredes gennem involvering<br />

og samarbejde. SÅ du skal tage røret, eller skrive til os, hvis du kan se, at din<br />

branche, dine medlemmer eller din organisation har brug for et skud ny viden –<br />

viden baseret på fakta og kvalificeret input. Viden der engagerer dem, og bringer<br />

dem videre.<br />

Ring eller skriv en mail, så finder vi ud af, hvordan vi sammen kan gøre dine branchekollegaer<br />

eller kunder klogere.<br />

Med venlig hilsen<br />

SocialSemantic.eu


del i<br />

KonFerencen:<br />

<strong>Sociale</strong> Medier<br />

i detailbranchen


”Alt, der foregår i online-verdenen<br />

får konsekvenser i offline-verdenen.”<br />

Eva Steensig, Lighthouse Cph


eVa SteenSiG,<br />

liGhthouSe cph<br />

artikel af:<br />

Christine Tindahl<br />

redaktion:<br />

Frida Launey<br />

nye spilleregler for påvirkning af den<br />

digitale forbruger<br />

”Udviklingen indenfor de sociale <strong>medier</strong> handler om meget mere end ny teknologi.<br />

Det handler om adfærdsændringer, der påvirker både vores liv og vores samfund.”<br />

Sådan lød de indledende ord fra Forbrugerekspert Eva Steensig, da hun åbnede<br />

konferencen <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> i detailbranchen med at sætte fokus på, hvilken indfly-<br />

delse sammensmeltningen af den online og den offline verden har på forbrugernes<br />

adfærd og på virksomhedernes spillerum. Den digitale hverdag er VIRKELIGHED, og<br />

spørgsmålet er ikke længere om men hvordan, man som virksomhed navigerer sik-<br />

kert gennem en verden af nye muligheder.<br />

den reelle dialog<br />

For virksomhederne er det vigtigt at forstå, at Facebook er gået fra at være en fritids-<br />

beskæftigelse til at udgøre en centralnerve i hverdagen – både i forhold til omgang-<br />

skredsen, virksomheder og brands. Forbrugerne er professionelle i brugen af de<br />

sociale <strong>medier</strong>, og de vil begejstres frem for at oplyses med ligegyldige statusopdater-<br />

inger. Det hele handler om reel dialog!<br />

Den reelle dialog kan skabes igennem transparens og åbenhed, hvor virksomhederne<br />

lukker forbrugerne ind og derved øger forbrugertilliden - eksempelvis ved at oplyse<br />

om leveringstidspunkt, produktets oprindelse eller indhold.<br />

de professionelle forbrugere<br />

Stort set alle forbrugsbeslutninger starter på internettet, og forbrugernes adfærd<br />

påvirkes i stigende grad af anbefalinger og erfaringer fra netværket. Den profes-<br />

sionelle brug af sociale <strong>medier</strong> kommer til udtryk ved, at forbrugerne skaber netværk<br />

omkring det, der interesserer dem – og derved udvikler et sammen-står-vi-stærkere<br />

fællesskab. Ved sådan et fællesskab går forbrugerne sammen om at få det optimale<br />

ud af købssituationen, ved eksempelvis at dele tips og anmeldelser eller ved at opnå<br />

grupperabat. Det handler ikke længere udelukkende om forbrugerfællesskaber som<br />

modstandskraft, som man så det i 90erne, men snarere om nogle konstruktive og<br />

specialiserede forbrugere, der står sammen for at opnå ”guleroden” – i form af fx<br />

grupperabatten eller øget gennemsigtighed.<br />

De online fællesskaber peger direkte tilbage på vigtigheden af virksomhedernes reelle<br />

dialog med forbrugerne samt kravet om transparens. Hvis virksomhederne forsøger<br />

at tilbageholde informationer, finder forbrugerne alligevel frem til dem igennem<br />

dialog med tidligere kunder, anmeldelser på nettet eller crowdsourcing.<br />

010<br />

©2012 SocialSemantic


eVa SteenSiG,<br />

liGhthouSe cph<br />

legepladsen<br />

Sammensmeltningen af den offline og den online verden giver forbrugerne nye mu-<br />

ligheder for at lege med virksomhederne, og forventningerne til, at interaktionen med<br />

virksomhederne er sjov og underholdende, er enorm. Brugen af ex ” location”- apps og<br />

QR-koder giver<br />

virksomhederne mulighed for at skabe nogle rammer, hvor den offline verden bliver<br />

ført ind i den online verden, og hvor indhold, integritet og kommunikation til sammen<br />

skaber en oplevelse, hvor forbrugeren er i centrum.<br />

In short<br />

centrale pointer:<br />

• Forbrugerne er professionelle i brugen af de sociale <strong>medier</strong><br />

• virksomhederne skal skabe en reel dialog, transparens<br />

og åbenhed<br />

• Forbrugerne skaber stærke netværk omkring det, der<br />

interesserer dem<br />

• Forbrugerne vil lege med virksomhederne<br />

• virksomhederne bør skabe oplevelser, hvor forbrugeren<br />

er i centrum<br />

For virksomhederne handler det altså om at lukke forbrugerne ind og skabe transpa-<br />

rens igennem en reel dialog. Samtidig er forbrugerne blevet så professionelle i brugen<br />

af de sociale <strong>medier</strong>, at oplysninger, som virksomhederne forsøger at holde tilbage,<br />

alligevel kommer frem snarere før end siden. Det legende element, der skaber en<br />

oplevelse hvor forbrugeren er i centrum, er virksomhedernes mulighed for at ind-<br />

drage forbrugerne og skabe en platform, hvor forbrugerne begejstres, og der opstår et<br />

meningsfuldt forhold mellem virksomheden og kunden.<br />

011<br />

eva Steensig<br />

Eva Steensig, der med en baggrund som erhvervssociolog<br />

er stifter af og direktør i reklamebureauet Lighthouse CPH,<br />

arbejder til dagligt med at rådgive virksomheder i forhold<br />

til forbrugernes handlinger og adfærd.<br />

Se Eva Steensigs præsentation her<br />

Se video af Eva Steensigs oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


”Jeg får ofte spørgsmålet: Hvad kommer<br />

sociale <strong>medier</strong> til at koste mig? Og det er<br />

simpelthen det dummeste spørgsmål man<br />

kan stille, for så ser man det straks som en<br />

omkostning. I stedet skal man spørge sig<br />

selv: Hvilken værdi kan jeg skabe gennem<br />

sociale <strong>medier</strong>? ”<br />

Lars Silberbauer, LEGO Group


larS SilBerBauer,<br />

leGo<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

artikel af:<br />

Rikke Kloster Lauridsen<br />

redaktion:<br />

Frida Launey<br />

Lego billed<br />

fra Facebook<br />

lego - fra fans til forretning<br />

Med 2.096.358 ’likes’ på Facebook og 5895 followers på Twitter-kontoen, er LEGOs<br />

succes på de sociale <strong>medier</strong> til at tage og føle på. Men ifølge den strategiske hjerne<br />

bag, handler det ikke blot om at have flest likes, men om at skabe de optimale rammer<br />

for fællesskabet med kunderne.<br />

Brødrene Lars (tv) og Klaus Silberbauer er hinandens komplementære partnere fagligt såvel som<br />

personligt. Lars Silberbauer er Global Social Media Strategist hos LEGO Group og har en stor andel<br />

i LEGOs succes på de sociale <strong>medier</strong>. Klaus Silberbauer sidder til daglig som Partner & Creative<br />

Director hos bureauet Think! Digital, og Klaus trådte i dagens anledning i karakter som moderator<br />

og hjalp tilhørerne med bag kulisserne hos LEGO under interview med brormand Lars.<br />

Intet hokus pokus<br />

Igennem Lars Silberbauers præsentation står det snart klart: der er ikke noget, der<br />

hedder sociale-<strong>medier</strong>-tryllestøv og ingen lette løsninger. Det kræver hårdt arbejde<br />

og en overordnet strategi om, at hele organisationen skal gøres social, hvis man vil nå<br />

nogen vegne på den digitale sociale bane.<br />

Lars Silberbauer har det samlede ansvar for LEGO Groups indsats på sociale <strong>medier</strong><br />

og er derfor centralt placeret i London, hvorfra han kommunikerer de fælles retnings-<br />

linjer ud til de 130 markeder. Her arbejder LEGO med fire essentielle value creative<br />

dimensioner, som er organisationens grundpiller i deres brug af sociale <strong>medier</strong>:<br />

• Direkte salg<br />

• Indirekte salg<br />

• Brand Value<br />

• Risk Management<br />

Hele organisationen skal være social<br />

For Silberbauer handler det om, ikke at være tankeløst aktiv på sociale <strong>medier</strong> – bare<br />

for at være det. LEGO vil ikke gennemtvinge en påtaget dialog med deres brugere,<br />

013<br />

©2012 SocialSemantic


larS SilBerBauer,<br />

leGo<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

som virker falsk og overfladisk. Målet er i stedet at udnytte den massive trofaste<br />

fanskare, der traditionelt har fulgt LEGO gennem en menneskealder, strategisk – og<br />

samtidig gøre hele organisationen social og derved tænke socialt i og på tværs af alle<br />

sammenhænge i virksomheden.<br />

Helt i tråd med dagens tema, inviterede Brd. Silberbauer deltagerne til at stille spørgsmål løbende<br />

via Twitter.<br />

Konkret arbejder LEGO med at opbygge nære relationer til brugerne ved at anspore<br />

til ”consumer til consumer”-dialoger blandt deres fans, og derved er LEGOs fornem-<br />

meste opgave at sætte rammerne for denne scene. De sociale mekanismer eksisterer<br />

allerede derude i den sociale medie sfære, det handler blot om at spotte dem og beny-<br />

tte dem aktivt og målrettet til at lave bedre markedsføring og bedre produkter. At lytte<br />

og tage brugerne seriøst og handle på både de sjove og kreative karteller, der popper<br />

hastigt op (som fx gruppen: ’For all those who have experienced pain by stepping on<br />

a LEGO’) samt på de mere seriøse og potentielt kritiske kommentarer og spørgsmål,<br />

der postes på væggen af de observante professionelle forbrugere. Derved får og føler<br />

brugerne ejerskab overfor hele brandet, som igen vil give en øget brand value.<br />

tænk ikke ”omkostning” og ”udgift” – men ”investering”<br />

og ”værdi”<br />

Det dummeste spørgsmål en virksomhed kan stille sig selv er, hvad sociale <strong>medier</strong><br />

kommer til at koste. Det handler i stedet om at se, hvilken værdi virksomheden kan<br />

skabe med sociale <strong>medier</strong>. <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> ER en værdiskaber, og Lars Silberbauer be-<br />

nytter målinger af LEGOs aktiviteter på de sociale <strong>medier</strong> som argumentationsredsk-<br />

ab for ledelsen på lige vilkår med øvrige marketingindsatser. Der er dog ikke fokuseret<br />

på dyre monitoreringssystemer, for når man arbejder med sociale <strong>medier</strong>, så handler<br />

det selvsagt om mennesker og det sociale aspekt af mennesker. Derfor kan mennesker<br />

også varetage denne opgave bedst, mener Silberbauer.<br />

At LEGO tager dette mantra seriøst er senest bevist ved deres investering i at uddanne<br />

125 dedikerede medarbejdere spredt over hele verden til at varetage LEGOs sociale<br />

014<br />

©2012 SocialSemantic


larS SilBerBauer,<br />

leGo<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

<strong>medier</strong> – de har fået et ”Social Media Driver’s Licence”, der sikrer den professionelle<br />

kvalitet samt en strømlinet standard på tværs af landegrænser.<br />

Hvordan george kom hele verden rundt for 500 kr.<br />

LEGO er en global gigant, men at man ikke behøver være i en størrelsesorden, hvor<br />

man har økonomi og kapacitet til at uddanne 125 mand, illustreredes på fineste vis af<br />

LEGOs kreative George-eksempel.<br />

Med udgangspunkt i LEGOs identitet og verden – leg, kreativitet og fantasi – søsatte<br />

LEGO ’Life of George’-kampagnen med et markedsføringsbudget på blot 500 kr. Ved<br />

hjælp af en kreativ idé, en slipseklædt legetøjsfigur og en simpel app, lykkedes det at<br />

mobilisere tusindvis af trofaste fans og venner, der fik pustet liv i historien om lille<br />

George, som havde været hele kloden rundt allerede inden den officielle kampagne gik<br />

i gang.<br />

tør du stole på dine fans?<br />

LEGO benyttede aktivt deres fans verden over, som en aktiv del af George-kampag-<br />

nen, og er altså ikke bange for at have en tæt relation til deres brugere. Så et essentielt<br />

spørgsmål kunne være: vil du være venner med dine brugere? I ’Life of George’-kam-<br />

pagnen tager brugerne ejerskab for produktet, fordi virksomheden giver mulighed for<br />

ejerskab. Det kræver, at man slipper kontrollen og engagerer virksomhedens brugere.<br />

Tør du det?<br />

centrale pointer:<br />

• <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> er en investering – ikke en omkostning<br />

• gør hele din organisation social<br />

• det handler ikke om flest likes<br />

• tag udgangspunkt i virksomhedens identitet<br />

• læg en strategi og følg den<br />

015<br />

lars Silberbauer<br />

Lars Silberbauer er Global Social Media Strategist hos<br />

LEGO Group. Han er manden bag LEGOs succes på de<br />

sociale <strong>medier</strong>, og ansvarlig for LEGOs globale aktiviteter<br />

på de sociale <strong>medier</strong>.<br />

Se Lars Silberbauers præsentation her<br />

Se video af Lars Silberbauers oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


annonce


”Alle skal gøre det på deres egen<br />

måde, der findes ikke noget magisk<br />

tryllestøv. Teknologien gør det ikke<br />

alene. Det handler om at finde<br />

koblingen mellem sit brand og<br />

de sociale <strong>medier</strong>.”<br />

Klaus Silberbauer, Think! Digital.


Spor 1:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

artikel af:<br />

Rikke Kloster Lauridsen<br />

redaktion:<br />

Frida Launey<br />

Flere kunder i butikken med sociale <strong>medier</strong><br />

I konferencens første omgang cases & ekspertpanel, gav en håndfuld danske detail-<br />

virksomheder, under ledelse af Klaus Silberbauer, deres markant forskellige bud på,<br />

hvordan de bruger de sociale <strong>medier</strong> for at få flere kunder i butikken. For én drejer<br />

det sig her og nu om kvantitet af likes i et brand-awareness fremstød – for en anden er<br />

den relevante dialog i højsædet.<br />

Fælles for erfaringerne er det faktum, at der ikke er en facitliste, når du tager fat på de<br />

sociale <strong>medier</strong>. Intet tryllestøv. Man skal naturligvis planlægge og tilstræbe en strat-<br />

egisk tilgang til arbejdet, men herefter er det 100 % learning by doing. Det vigtigste<br />

er, man har lyst, kreativitet og gåpåmod – og ikke er bange for at kaste sig ud i det og<br />

justere hen ad vejen.<br />

470.000 dedikerede klubmedlemmer<br />

Netop fokus på konstant omstilling og revurdering af indsatsen er noget, man i Hi-Fi<br />

Klubben gør sig meget bevidst. Trods 470.000 likes, betragter Nordic Club Manager<br />

Martin Kjær Skou stadig virksomheden som en lille baby i sociale <strong>medier</strong>-sammen-<br />

hæng. Under opstartsfasen hyrede Hi-Fi Klubben en konsulent, som var en god hjælp,<br />

men i sidste ende har de måtte gøre deres egne erfaringer og med tiden opstille nye<br />

strategier, i målet om at skabe mest mulig værdi for deres brugere.<br />

018<br />

”Vi bliver nødt til at gøre vores egne<br />

erfaringer; vi har alle forskellige dialoge<br />

og forskellige kunder.”<br />

Klaus Silberbauer, Think! Digital.<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 1:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

Hvad forbinder du med god lyd?<br />

Hi-Fi Klubben gør ikke noget ekstraordinært for at få flere likes og er heller ikke af<br />

den overbevisning, at man kan købe likes med uvedkommende konkurrencer og leflen<br />

for masserne. De fokuserer i stedet på at skabe en relevant dialog med deres dedik-<br />

erede brugere omkring det, de har til fælles: interessen for store lydoplevelser. Ved<br />

at sætte scenen for tilladt nørderi, har Hi-Fi Klubben skabt nære relationer til deres<br />

brugere, ligesom de har høstet konkrete idéer til videreudvikling.<br />

al begyndelse er …<br />

Hos VERO MODA deler Online Marketing Coordinator Maria Baagø oplevelsen af, at<br />

en del af arbejdet med Facebook er at sætte store målsætninger og kaste sig ud i det<br />

med åbne arme. Og hun har samtidig erkendt, at man skal kravle før man kan gå, og<br />

at VERO MODA – i lighed med de øvrige virksomheder i øvrigt – endnu har meget til<br />

gode på de sociale <strong>medier</strong>.<br />

Mål: 2 mio. fans<br />

På de godt seks måneder, Baagø har haft ansvaret for Facebook-strategien, har hun<br />

haft forskelligartede udfordringer af såvel strategisk som af praktisk art, og under<br />

konferencen delte hun gavmildt ud af tankerne bag handlingerne.<br />

Af helt konkret karakter er den udtalte målsætning om, at VERO MODA Global i juli<br />

2012 skal have 2.000.000 likes. Baagø forsvarer ”kvantitets-strategien”, der i øvrigt<br />

blev debatteret lystigt på konferencen med både tilhængere og modstandere, som et<br />

brand-awareness tiltag, hvor VERO MODA tilstræber Top-of-Mind hos målgruppen.<br />

Det gøres oftest med konkurrencer, der tager udgangspunkt i målgruppens univers –<br />

som fx ”Vind en fest for dig og 10 veninder”.<br />

one brand – one voice?<br />

I den praktiske optik italesatte Baagø nogle af de administrative udfordringer, man<br />

som stor, international virksomhed står overfor, når man tager fat på det sociale<br />

<strong>medier</strong>. VERO MODA har fx valgt at have omkring 20 forskellige facebook-sider, der<br />

henvender sig til forskellige landemarkeder på det respektive sprog. Argumentationen<br />

019<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 1:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

for valget af de mange Facebook sider – frem for én global eller engelsk som fælless-<br />

prog - falder tilbage til brandets brugere, der på den måde har mulighed for at kom-<br />

munikere frit på deres modersmål.<br />

Dette valg har dog medført en række daglige administrative udfordringer, som fx<br />

oversættelser og strømlining – som Baagø så igen har søgt at lette ved at udarbejde<br />

en Facebook Guidelines-bibel, som de forskellige administratorer kan orientere<br />

sig efter.<br />

Også tøjmogulen Hummel har i øjeblikket over 20 forskellige Facebook-sider, som er<br />

opstået mere eller mere tilfældigt (heraf er en del dog resultat af forskellige sponsor-<br />

ships). For Online Communicator Anders Lunde er den fornemmeste opgave dermed,<br />

i lighed med Baagøs, at sørge for, der konstant bliver kommunikeret den rette ’Tone of<br />

Voice’ med hele brandet som afsender.<br />

KpI og ejerskab<br />

Hos Hummel spiller de sociale <strong>medier</strong> ikke kun en rolle i marketingsafdelingen; An-<br />

ders Lundes mål er, at sociale <strong>medier</strong> skal være én af virksomhedens Key Performance<br />

Indicators. Derfor bliver medarbejderne og direktionen dagligt informeret og involv-<br />

eret omkring det samlede antal af likes, bl.a. via skærme i kontorlandskabet, hvilket<br />

er med til at synliggøre resultaterne og dermed også få direktionen i tale. Derudover<br />

udarbejdes der ugentlige rapporter og nøglemedarbejdere bliver gjort til co-adminis-<br />

tratorer og får dermed ejerskab og andel i Hummels udvikling.<br />

Hvis du ikke har noget godt at sige…<br />

Hummel er bevidst om, at den sociale medie-sfære er brugernes verden, og derfor<br />

bruger virksomheden meget tid på at udarbejde relevant indhold for brugerne, som<br />

har direkte relation til brandet.<br />

020<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 1:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

Anders Lunde bryder dog ikke sit hoved med at ’finde på noget’, da han mener, at hvis<br />

man ikke har noget vigtigt at sige – så lad være med at sige noget. I stedet har Hum-<br />

mel haft succes med ugentlige posts, som værdsættes af brugerne.<br />

Brugerne ved, hvad de kan forvente og man undgår dermed skuffede brugere. Dog er<br />

det vigtigt for Hummel at være til stede, både når der er tale om ris og ros. Brandet<br />

skal være tilgængeligt for brugerne og samtidig give brugerne en ekstra oplevelse i<br />

deres relation til brandet.<br />

potentialerne<br />

Morten Gade er med baggrund som Digital chef hos FDB ikke en direkte repræsentant<br />

for detailhandlen, men med 1,7 mio. medlemmer er han om nogen repræsentant for<br />

en social organisation. FDB bruger i høj grad de sociale <strong>medier</strong> som middel til at give<br />

deres mange medlemmer endnu mere indflydelse. Gade oplever en række potentialer<br />

i de sociale <strong>medier</strong>, som han og hans team dagligt arbejder med, men som han tillige<br />

mener, kan udgøre en afgørende værdimæssig forskel for detailhandlen.<br />

Konkret ser Gade <strong>medier</strong>nes styrke i disse parametre:<br />

021<br />

• Kendskab til din virksomhed og dine produkter<br />

• Sympati for din virksomhed<br />

• Bedre forståelse for dine kunder<br />

• Udvikling af nye produkter og services<br />

• Skabe små oplevelser for dine kunder og gøre dem til ambassadører<br />

• En billig kanal<br />

In short<br />

Fælles for alle fire cases er troen på, at sociale <strong>medier</strong> er et essentielt værktøj til værd-<br />

iskabelse. Og det kan det gøres på mange forskellige måder – der er ikke en endegyl-<br />

dig opskrift. Det handler om at kigge indad og udarbejde en strategi, som helt basalt<br />

tager udgangspunkt i virksomhedens identitet og dens værdier. Og så ellers kaste sig<br />

ud i det og holde ved.<br />

Interesser dig for ”word-of-mouth”, hvor kernebrugerne bliver ambassadører for virk-<br />

somheden. Det vigtigste er, at de fans du har, viser engagement for dit brand, uanset<br />

om du har 10 eller 1.000.000 likes. Sporets hovedpointer er derfor som følger:<br />

• Gør det simpelt og enkelt<br />

• Sæt klare målsætninger, så er det nemmere at få ledelsen med<br />

• Prøv dig frem – læg en strategi, men forbered dig på at rette til undervejs<br />

• Definer værdi for dine brugere og skab rammerne for et værdifællesskab<br />

• Fokuser på engagement frem for antallet af likes<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 1:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

022<br />

martin Kjær Skou – hi-Fi Klubben<br />

I Hi-Fi Klubben præges arbejdet på de sociale <strong>medier</strong> af troen på få, men stærke, værdier:<br />

• Word of mouth<br />

• ærlighed<br />

• Kant<br />

• administration<br />

• oversættelser<br />

• Koordinering<br />

• visuelt udtryk<br />

• Kommunikativ<br />

Martin Kjær Skou fra Hi-Fi Klubben er Nordic Club Manager<br />

a.k.a. Klubansvarlig for medlemsklubben i Skandinavien,<br />

og derudover har han ansvaret for Hi-Fi Klubbens Facebook<br />

profil, som har ca. 470.000 likes.<br />

Se Martin Kjær Schous præsentation her<br />

Se video af Martin Kjær Schous oplæg her<br />

maria Baagø – Vero moda<br />

Maria baagø er online Marketing coordinator<br />

for vero Moda. I sit oplæg fokuserede baagø<br />

på en række praktiske udfordringer i arbejdet<br />

med sociale <strong>medier</strong>, der er værd at overveje i<br />

planlægningsfasen:<br />

Se Maria Baagøs præsentation her<br />

Se video af Maria Baagøs oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 1:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

KlauS SilBerBauer<br />

• Find rette tone of voice<br />

• Integrer de sociale <strong>medier</strong> som KpI<br />

• Synliggør resultaterne for hele virksomheden – og direktionen<br />

• Hvis du ikke har noget vigtigt at sige – så lad være<br />

• overvej ugentlige posts<br />

• brandet skal være tilgængeligt, både for ris og ros<br />

• Kendskab til din virksomhed og dine produkter<br />

• Sympati for din virksomhed<br />

• Bedre forståelse for dine kunder<br />

• Udvikling af nye produkter og services<br />

• Skabe små oplevelser for dine kunder og gøre dem til ambassadører<br />

023<br />

anders lunde - hummel<br />

Anders Lunde er ansat hos Hummel som Online Communicator<br />

og har til opgave at administrere virksomhedens<br />

online kommunikation, herunder med fokus på Facebook.<br />

Lundes tips var som følger:<br />

morten Gade - FdB<br />

Se Anders Lundes præsentation her<br />

Se video af Anders Lundes oplæg her<br />

Morten Gade er Digital chef hos FDB, der ejer Danmarks<br />

største dagligvarekæde Coop. Gade tror på, at sociale<br />

<strong>medier</strong> giver følgende potentialer for detailbranchen:<br />

Se Morten Gades præsentation her<br />

Se video af Morten Gades oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


annonce


“Når vi snakker om ROI, så bliver vi<br />

nødt til at finde ud af, hvad vi vil sn-<br />

akke om; hvad det er, vi vil måle på,<br />

og hvad det er, vi vil værdisætte”<br />

Anders Christiansen, Mindshare


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

artikel af:<br />

Jacob Dybbroe<br />

redaktion:<br />

Frida Launey<br />

organisering og måling af værdiskabelse<br />

(roI) i arbejdet med sociale <strong>medier</strong><br />

Efter en række gode indlæg før frokost, var scenen sat til Anders Christiansen fra<br />

Mindshare, som åbnede Spor 2 med en snak om værdiskabelse og måling af ROI i<br />

forbindelse med sociale <strong>medier</strong>.<br />

Hvad er værdien af en fan?<br />

Anders Christiansen får hurtigt belyst en helt central problemstilling i forbindelse<br />

med virksomheders arbejde med sociale <strong>medier</strong>, nemlig den, at der ofte bliver al-<br />

lokeret relativt få midler til arbejdet, mens forventningerne til værdiskabelsen er høj.<br />

Efterhånden som de enkelte talere havde præsenteret, blev det tillige klart, at målbar-<br />

heden af en virksomheds afkast (ROI) i forbindelse med investeringer i sociale <strong>medier</strong><br />

ikke er helt uproblematisk.<br />

En udbredt tilgang til måling af ROI af sociale <strong>medier</strong> er, at opgøre tilstrømningen<br />

af fans på sit site. Ikke desto mindre spørger Christiansen, om det overhovedet giver<br />

mening at tale om “værdien af en fan”? Der kan nemlig være mange grunde til at gøre<br />

brug af sociale <strong>medier</strong>.<br />

Jævnfør SocialSemantics seneste undersøgelse, finder 33 % af de adspurgte en værdi<br />

i at bruge de sociale <strong>medier</strong> i forbindelse med produkt udvikling, mens andre bruger<br />

dem til at overvåge markedet eller yde kundeservice. Således giver det altså ikke men-<br />

ing bare at tale om værdien af en fan, når man skal opgøre afkastet af ens investering<br />

i sociale <strong>medier</strong>. I stedet bør man som virksomhed fastlægge, hvad man ønsker at<br />

værdisætte, så dette stemmer overens med virksomhedens overordnede målsætning.<br />

026<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

tretrinsraketten<br />

Arbejdet med de sociale <strong>medier</strong> vil typisk udvikle sig på tre forskellige niveauer over<br />

tid. Ofte påbegyndes arbejdet af en enkelt dedikeret medarbejder, som enten af egen<br />

interesse eller grundet nye marketingtiltag opretter en firmakonto på f.eks. Facebook<br />

eller Twitter. Her vil fokus som regel være på antallet af fans og interaktioner.<br />

Efterhånden som interessen for de sociale <strong>medier</strong> øges i virksomheden, vil der typisk<br />

blive allokeret flere midler til arbejdet, hvormed kravet om et målbart resultat øges, og<br />

man bevæger sig fra udelukkende at måle kvantitet til også at se på værdiskabelsen.<br />

På sidste trin vil sociale <strong>medier</strong> være fuldt integreret i virksomheden på lige fod med<br />

andre kommunikationskanaler. Man vil derfor bruge meget energi på at analysere<br />

opnåede resultater for at optimere virksomhedens afkast og udvikle nye tiltag.<br />

nye målestokke<br />

Roslyn Layton, Senior Director fra Klean, understreger også problemerne ved blot at<br />

opgøre antallet af fans og interaktioner, når man som virksomhed værdisætter tiltag<br />

på sociale <strong>medier</strong>. Hun tager derfor udgangspunkt i ideen om “customer lifetime<br />

value”, hvor man ikke blot ser på nutidsværdien af den enkelte fan eller kunde, men<br />

forholder sig til værdien af denne over tid.<br />

Layton fremhæver også, at det for mange virksomheder kan være udfordrende at<br />

analysere deres tiltag på sociale <strong>medier</strong>, fordi de tilgængelige analyseværktøjer fortsat<br />

er utilstrækkelige og kræver en høj arbejdsindsats. Derved kan omkostningerne for-<br />

bundet med analysen hurtigt blive urealistisk høje i forhold til det totale budget, som<br />

virksomheden vælger at investere i sociale <strong>medier</strong>.<br />

taknemmeligt produkt for sociale <strong>medier</strong>?<br />

En virksomhed, der ikke investerer i dyre målingsværktøjer – men i øvrigt klarer sig<br />

ganske godt – er den bornholmske entreprenør og lakridsmager Johan Bülow. Bülow<br />

lægger ikke skjul på, at han aldrig har haft nogen decideret social medie strategi,<br />

027<br />

“Don’t sell cars, offer test drives”<br />

Roslyn Layton, Klean<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

udover et overordnet mantra om ”ærlighed”. Alligevel har hans Facebook-side<br />

’Lakrids by Johan Bülow’ opnået mere end 15.000 fans på godt et år.<br />

Det nuværende set-up gør det ikke muligt at spore, om der er en direkte sammen-<br />

hæng mellem Johans Bülows aktiviteter på Facebook og salget af hans lakrids, men<br />

han oplever at få positive købstilkendegivelser på Facebook i forbindelse med lancer-<br />

ing af nye produkter. Bülow har således på egen hånd erfaret, hvordan budskaber<br />

kan spredes effektivt på sociale <strong>medier</strong> via “word-of-mouth”, og fremhæver brugen<br />

af nyhedsmails og konkurrencer i relation til rekruttering af nye fans. Og så skader<br />

det ikke, som han siger med et glimt i øjet, at man kan lokke med slik – hvorfor netop<br />

hans produkt måske egner sig i særlig grad til emne for et socialt medie-fællesskab.<br />

ecco sætter barren højt<br />

Modsat Johan Bülow, arbejder man hos ECCO med en helt klar strategi, når det<br />

kommer til kommunikation på forskellige sociale <strong>medier</strong>, og der benyttes en sam-<br />

ling af værktøjer til at måle effekten af de initiativer, man tager på såvel globale som<br />

på lokale sites. På baggrund af en analyse af eget marketingmiks, har ECCO nemlig<br />

besluttet at operere med en kombination af lokale og globale sites, idet man erfarer at<br />

ECCO anskues meget forskelligt af fans i de enkelte markeder.<br />

Hos ECCO arbejder Grimur Fjeldsted ud fra en “Hup and Spoke” model, og agerer<br />

således vidensdeler i forhold til marketingchefer i lokale markeder, men søger des-<br />

uden viden internt i virksomhedens relevante afdelinger, for at kunne fortælle<br />

de “gode historier” og informere ECCOs fans på de sociale <strong>medier</strong>. Ydermere frem-<br />

hæver han brugen af kortvarige pilotprojekter med henblik på at styrke interessen<br />

forsociale <strong>medier</strong> i virksomhedens forskellige afdelinger og derigennem skabe et<br />

øget engagement;<br />

028<br />

“Det her [Facebook] er muligvis det mest ærlige<br />

forum, man kan komme ind på”<br />

Johan Bülow, Lakrids by Johan Bülow<br />

“Det gælder om at få defineret (i pilot projekterne)<br />

de små hurtige quick-wins, så man kan overbevise<br />

en afdeling af gangen om at være med”<br />

Morten Jørgensen, Hi3G<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

centrale pointer:<br />

Derfor har man hovedsageligt valgt at bruge Facebook som et led i 3s kundeservice og<br />

til “damage control”. For at imødekomme noget af den negativisme, som hersker på<br />

3s Facebook væg, søger man at afstemme kundernes forventninger i forhold til behan-<br />

dlingstiden på deres spørgsmål og kommentarer. Derfor har man valgt at introducere<br />

noget så atypisk som en “åbningstid” for sitet, altså en tidsramme for, hvornår dedik-<br />

eret personale vil besvare henvendelser. Dette har, til Morten Jørgensens store glæde,<br />

bevirket, at mange kunder yder support til hinanden udenfor den officielle åbningstid,<br />

og derigennem aflaster trykket på 3s kundeservice.<br />

In short<br />

• Man bør som virksomhed afstemme sine forventninger til brugen<br />

af de sociale <strong>medier</strong> med de ressourcer, man vælger at<br />

allokere til arbejdet<br />

• værdien af en fan kan ikke opgøres ens fra virksomhed til virksomhed<br />

• For at kunne opgøre afkastet af ens investering i sociale <strong>medier</strong>,<br />

er man som virksomhed nødt til at have en klar målsætning, som<br />

definerer, hvad man vil opnå, og hvad man vil måle på<br />

• brugen af sociale <strong>medier</strong> er ikke nødvendigvis den billigste måde,<br />

hvorpå en virksomhed kan opnå dækning<br />

Således kunne det på baggrund af fem interessante indlæg konkluderes, at værdien af<br />

sociale <strong>medier</strong> varierer meget fra virksomhed til virksomhed. Derudover må for-<br />

ventningerne til ROI i relation til sociale <strong>medier</strong> afstemmes med en klar målsætning<br />

om, hvad man ønsker at opnå og altså ikke udelukkende bero på “værdien af en fan”.<br />

Når alt kommer til alt, er det typisk dem, som endnu ikke er etableret på de sociale<br />

<strong>medier</strong>, der bekymre sig mest om ROI, så herfra kan lyde opfordringen: undersøg,<br />

hvordan sociale <strong>medier</strong> kan skabe værdi for netop din virksomhed, og kom i gang!<br />

029<br />

anders christiansen - mindshare<br />

Anders Christiansen er Senior Creative Media Manager i<br />

mediabureauet Mindshare. Han indledte ballet med en<br />

række relevante problemstillinger omkring måling af<br />

aktiviteter på sociale <strong>medier</strong> – samt forslag til løsninger.<br />

Se Anders Christiansens præsentation her<br />

Se video af Anders Christiansens oplæg<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

Centrale pointer:<br />

• eksisterende værktøjer til analyse af sociale <strong>medier</strong> er mangelfulde<br />

og kræver ofte en stor arbejdsindsats, hvilket vanskeliggør måling af<br />

roI i relation til sociale <strong>medier</strong><br />

• traditionelle roI modeller er ikke tilstrækkelige til at værdisætte<br />

initiative på sociale <strong>medier</strong> og vil typisk give dårlige resultater, hvis<br />

brugt isoleret<br />

• den traditionelle købscyklus er ikke tilstrækkelig, når man snakker<br />

om, hvordan forbrugere påvirkes på sociale <strong>medier</strong><br />

• For at kunne måle værdien af den enkelte kunde igennem hele<br />

købscyklussen, er det nødvendigt at sammenkoble analyser af de<br />

sociale <strong>medier</strong> med virksomhedens traditionelle crM system og en<br />

analyse af kundernes købsadfærd<br />

030<br />

roslyn layton – Klean<br />

Roslyn Layton er Senior Director i Marketing Analytics<br />

hos Klean. Layton påpeger, at traditionelle ROI modeller<br />

er dårligt egnede til måling af afkast i relation til <strong>Sociale</strong><br />

Medier, og at man for at skabe det fyldestgørende billede,<br />

er nødt til at tage nye og mere avancerede metoder i brug.<br />

Se Roslyn Laytons præsentation her<br />

Se video af Roslyn Laytons oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

Centrale pointer:<br />

• Kast dig ud i det - lakrids by johan bülow har oplevet stor succes<br />

med sociale <strong>medier</strong> uden en egentlig strategi på området<br />

• vægt ærlighed højt i dialogen med dine fans og skab ambassadører<br />

til at sprede et godt budskab og kendskab til dit brand<br />

• brug Facebook til at forstærke effekten af din offline eksponering ved<br />

at formidle denne til dine fans<br />

031<br />

Johan Bülow<br />

–lakrids by Johan Bülow<br />

• brug Facebook til at opnå en øget forståelse af dine kunder<br />

• Sammenkoblingen af nyhedsmails og virksomhedens Facebook site samt<br />

konkurrencer har vist sig effektive i relation til rekruttering af nye fans<br />

Johan Bülow supplerede dagens indlæg med en beretning<br />

om en mere pragmatisk tilgang til de sociale <strong>medier</strong> i<br />

virksomheden Lakrids by Johan Bülow. Alene mand har han<br />

formået at tiltrække mere end 15.000 fans til virksomhedens<br />

Facebook site på godt et år, og bruger nu denne aktivt til at<br />

udbrede kendskabet til sit brand samt at tiltrække kunder til<br />

begivenheder og udvikle nye produkter.<br />

Se video af Johan Bülows oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

Centrale pointer:<br />

• etabler guidel or arbejdet med sociale <strong>medier</strong> internt i virksom<br />

heden for at opbygge viden<br />

• arbejd aktivt for at involvere virksomhedens andre afdelinger i arbejdet<br />

med de sociale <strong>medier</strong> gennem pilotprojekter og synliggørelse af hur<br />

tige quick wins<br />

• Søg den fornødne viden i de relevante afdelinger, for kunne viderebringe<br />

information og gode historier til dine fans på sociale <strong>medier</strong><br />

• arbejdet med sociale <strong>medier</strong> bør integreres i virksomhedens over<br />

ordnede organisationsstruktur og på baggrund af en fælles målsætning<br />

søge at skabe tættere bånd til forbrugeren<br />

• gør brug af monitoreringsværktøjer for at klarlægge effekten af arbejdet<br />

med de sociale <strong>medier</strong> og optimere virksomhedens kommunikation<br />

på forskellige platforme<br />

032<br />

Grimur Fjeldsted - ecco<br />

ECCO har på få år udviklet arbejdet med sociale <strong>medier</strong><br />

med Grimur Fjeldsted i førersædet, så de i dag er fuldt<br />

integreret i virksomhedens kommunikationsmodel. Grimur<br />

Fjeldsted fortæller om, hvordan man igennem engagement,<br />

interaktion og relationer mellem forbrugere og<br />

virksomheden, søger at øge bevistheden om ECCOs brand.<br />

Se video af Grimur Fjeldsteds oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 2:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

anderS chriStianSen<br />

Centrale pointer:<br />

• Folk snakker om dit firma på sociale <strong>medier</strong> hvad end du vil det eller ej,<br />

så hvorfor ikke deltage i debatten og påvirke den positivt?<br />

• Inddrag gerne Facebook som et led i din kundeservice, men undgå at<br />

behandle enkeltsager på væggen<br />

• afstem kundernes forventning i relation til den service der ydes på en<br />

given social medie platform<br />

• befordre kunders mulighed for at afhjælpe hinandens problemer på<br />

eget initiativ via de sociale <strong>medier</strong><br />

• prøv at minimere effekten af dårlig omtale ved at fortælle de “gode<br />

historier” på de sociale <strong>medier</strong><br />

033<br />

morten Jørgensen - hi3G<br />

Morten Jørgensen, Online Project Manager hos Hi3G<br />

fortæller historien om, hvordan man hos 3 har været noget<br />

afventende med at etablere sig på sociale <strong>medier</strong>, hovedsageligt<br />

fordi man frygtede reaktionen fra utilfredse kunder<br />

grundet telebranchens blakkede ry. Ikke desto mindre er<br />

man i dag repræsenteret på flere forskellige platforme,<br />

hvorigennem man søger at løse forskellige udfordringer.<br />

Se Morten Jørgensens præsentation her<br />

Se video af Morten Jørgensens oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


annonce


”Vi inviterede folk via Facebook.<br />

Det betød rent faktisk, at vi var nødt<br />

til at lukke dørene to gange i løbet<br />

af aftenen til vores presale, for der<br />

var simpelthen for mange, der ville<br />

ind i vores butik. Det er en ret fed<br />

fornemmelse at have, når der er<br />

finanskrise.”<br />

Michael Rying, Normann Copenhagen


Spor 3:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

michael rYinG<br />

artikel af:<br />

Christine Tindahl<br />

redaktion:<br />

Frida Launey<br />

”Min udfordring hos Normann Copenhagen<br />

er blandt andet, at annoncebudgettet i år<br />

– som det også var sidste år og året før det<br />

– er på 0 kr.”<br />

Michael Rying, Normann Copenhagen<br />

<strong>Sociale</strong> Medier helt konkret: Ideer og inspiration<br />

Som prikken over i’et, afsluttedes konferencen med en række praktiske tips og tricks<br />

til, hvilke værktøjer, man som virksomhed har til at kommunikere og interagere med<br />

sine brugere på de sociale <strong>medier</strong>.<br />

Monitorering – lyt til, hvad dine brugere siger om dig og brug det proaktivt – QR<br />

-koder, konkurrencer og viral video var Buzz-ordene i den varme stol, og indlæg-<br />

sholderne delte gavmildt ud af eksemplerne til inspiration for enhver, der ønsker at få<br />

kunderne i tale og samtidig løfte niveauet for kommunikationen.<br />

Her kan du se, hvad de professionelle lagde vægt på i fem meget forskellige oplæg.<br />

036<br />

michael rying – normann copenhagen<br />

Normann Copenhagen har haft prisvindende succes<br />

med brugen af de sociale <strong>medier</strong>, og det på trods af, at<br />

virksomheden aldrig har haft et markedsføringsbudget.<br />

Michael Rying, Brand Manager hos Normann Copenhagen,<br />

fortæller om hvordan virksomheden kan markedsføre et<br />

nyt produkt ved hjælp af en god portion kreativitet.<br />

• event – ved at reklamere for en event i butikken via f.eks.<br />

Facbook, skabes der en god synergieffekt mellem det sociale<br />

medie, butikken og produktet<br />

• video – en video kan vise, hvordan produktet bruges, bliver produceret<br />

eller hvordan det kan indgå i andre sammenhænge<br />

• blogindlæg – giver virksomheden mulighed for at vise, hvordan<br />

produktet kan indgå i forbrugernes dagligdag<br />

• Involver forbrugerne – stil spørgsmål til forbrugerne, der viser<br />

at deres mening er vigtig. Spørg eksempelvis om hvad virkso<br />

hedens nye produkt skal hedde, eller hvad der skal tages ind i<br />

sortimentet – dette kan gøres på bloggen, Facebook eller hje<br />

mesiden<br />

• twitter – brug dette medie til komme med ideer til forbrugerne<br />

eller dele viden<br />

Se Michael Ryings præsentation her<br />

Se video af Michael Ryings oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 3:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

michael rYinG<br />

”Med QR-koden har vi en kobling til at bruge<br />

både trykte <strong>medier</strong> og digitale <strong>medier</strong>.”<br />

Rikke Høyer Schrøder, I love barcodes<br />

037<br />

rikke højer Schrøder – i love barcodes<br />

Der er for alvor kommet gang i brugen af QR-koder, og<br />

alene fra 1. halvår 2010 til 1. halvår 2011 er antallet<br />

af scannede QR-koder mere end tidoblet. Rikke Høyer<br />

Schrøder, stifter af virksomheden I love barcodes, har fem<br />

gode tips til inspiration og til at undgå de klassiske fejl.<br />

• gennemtænkt indsatsen – find ud af, hvad du vil opnå med<br />

Qr-koderne, eller hvad dine kunder skal have ud af det<br />

• Skab værdi – sørg for, at Qr-koden skaber værdi for kunderne,<br />

enten ved eksempelvis at oplyse nærmeste forhandler eller at<br />

tilbyde dem at blive skrevet op til nyhedsbrevet<br />

• brugerne skal guides – både i hvordan koden skal scannes, og<br />

hvordan den kan bruges<br />

• Mobiloptimer indholdet – leder Qr-koden kunden til virksom<br />

hedens webshop eller hjemmeside er det vigtigt, at den er<br />

designet mobilvenligt<br />

• test, test, test – husk at teste Qr-koden, før den bliver<br />

tilgængelig for kunden<br />

Se Rikke Høyer Schrøders præsentation her<br />

Se video af Rikke Høyer Schrøders oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 3:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

michael rYinG<br />

”Jeg har meget godt at sige om konkurrencer.<br />

Det er rigtigt, vi kan godt trække noget trafik,<br />

som ikke er kvalitativt. (…)<br />

Men mængde har altså også noget at sige. Og<br />

når vi snakker mængde, så er konkurrencer<br />

rigtig gode.”<br />

Andreas Rasmussen, Nodes<br />

038<br />

andreas rasmussen - nodes<br />

Andreas Rasmussen, partner i mediabureauet Nodes,<br />

fortæller om, hvordan en succesfuld Facebookkonkurrence<br />

udformes, og hvilke fire forhold virksomhederne<br />

skal lægge vægt på.<br />

• brugeren skal være i centrum<br />

• brugerne skal kunne interagere<br />

• brugerne skal kunne relatere<br />

• brugerne skal kunne profilere sig<br />

et eksempel på sådan en konkurrence er, at deltagerne skal<br />

producere et produkt – det kan for eksempel være et digt,<br />

design, sangvers eller en video. ved sådan en konkurrence er<br />

det brugerne, der er i centrum, frem for virksomheden bag<br />

konkurrencen. Samtidig interagerer brugeren med konkurrencen<br />

og kan relatere til den. og så kan brugerne bruge konkurrencen<br />

til at profilere sig med.<br />

Se Andreas Rasmussens præsentation her<br />

Se video af Andreas Rasmussens oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 3:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

michael rYinG<br />

”Lyt. Organiser. Engager. Mål.”<br />

Jan Mortensen, Converseon<br />

039<br />

Jan mortensen - converseon<br />

Jan Mortensen fra virksomheden Converseon, der rådgiver<br />

virksomheder i brugen af sociale <strong>medier</strong>, fortæller om,<br />

hvorfor virksomhederne bør lytte efter, når kunderne snakker<br />

på de sociale <strong>medier</strong>.<br />

• Hvor mange, der snakker om den – hvilket giver virksomheden<br />

et indblik i, hvor stor brand awareness er, og hvordan den udvikler<br />

sig<br />

• Hvad de siger – bliver der snakket positivt eller negativt om<br />

virksomheden, kommer der nogle gode inputs til virksom<br />

hedens produkter, eller skal virksomheden til at engagere sig<br />

med afsenderne?<br />

• Hvem der snakker om den – hvem er virksomhedens<br />

ambasadører?<br />

• Hvilke sociale <strong>medier</strong>, der bliver snakket i – hvor vil det måske<br />

være givtigt at annoncere?<br />

• Hvorfor der bliver snakket – har forbrugerne spørgsmål til virksomheden,<br />

dens produkter eller service, eller er det for at<br />

rådgive og anbefale andre forbrugere?<br />

• Hvad der bliver sagt om konkurrenterne – et indblik i hvad<br />

der bliver sagt om konkurrenterne kan give inputs til fremtidig<br />

konkurrent- og markedsanalyser<br />

Se video af Jan Mortensens oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Spor 3:<br />

caSeS &<br />

eKSpertpael<br />

moderator:<br />

michael rYinG<br />

”Vi gør video til en kommunikationsform<br />

på lige fod med kommunikation<br />

i tekst eller billeder.”<br />

Steffen Tiedemann Christensen, 23 Video<br />

040<br />

Steffen tiedemann christensen<br />

– 23 Video<br />

Steffen Tiedemann Christensen, medstifter af 23 Video,<br />

gennemgik hvorfor det er interessant at beskæftige<br />

sig med kommunikation via video.<br />

• på nettet er video det, der er anderledes og nytænkende<br />

• video er en god måde at fortælle historier på<br />

• video er fantastisk til at give en oplevelse<br />

• video kan forlænge den fysiske oplevelse<br />

• video er en interessant måde at markedsføre produkter<br />

og events<br />

Hvis kunden er i tvivl om valg af produkt, kan video give kunden<br />

muligheden for at se sig selv bevæge sig rundt i, eller med,<br />

produktet samt dele oplevelsen med andre.<br />

Se Steffen Tiedemann Christensens præsentation her<br />

Se video af Steffen Tiedemann Christensens oplæg her<br />

©2012 SocialSemantic


Har du hentet din FACTBOOK?<br />

Bliv klogere på <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong>, Mobil og cloud i dansk erhvervsliv<br />

På et område hvor hype og luftig konsulentsnak stor-trives, har SocialSemantic.eu med et<br />

grundigt forarbejde, en unik samarbejdsmodel, et professionelt indsamlet datasæt (2700+<br />

respondenter) og en pallette af stærke samarbejdspartnere som <strong>Dansk</strong> <strong>Erhverv</strong>, Børsen og<br />

Copenhagen Business School (DITM) etableret sig som en uvildig kilde til faktuel viden<br />

og læring om værdiskabelse gennem brug af <strong>Sociale</strong> Medier, Mobile og Cloud Computing.<br />

FACTBOOK-udgivelserne anvendes i dag som baggrundsmateriale i <strong>medier</strong>nes artikler, i<br />

undervisningen på skoler og universiteter og i konsulentvirksomheders rådgivning landet over.<br />

Hent dit eksemplar gratis her:<br />

www.socialsemantic.eu/factbook2012


del ii<br />

VÆrKtØJSKaSSen:<br />

30 dage Med<br />

<strong>Sociale</strong> Medier<br />

Intro:<br />

Ambitionerne var skyhøje og armbevægelserne store, da SocialSemantic kastede sig<br />

ud i at skabe Danmarks første konference med fokus på de sociale <strong>medier</strong>s potentialer<br />

for den samlede detailhandel. Og som var det optakten til FCK-Brøndby på TV3+,<br />

forberedte vi et omfattende optaktsprogram.<br />

Vi allierede os med Jonas Juhler Hansen, og under temaet ”30 dage med sociale<br />

<strong>medier</strong>” søsatte vi en blogkampagne i måneden op til konferencen, hvor vi behandler<br />

sociale <strong>medier</strong> på et stramt og anvendelsesspecifikt niveau. Ingen konsulentsnak,<br />

ingen højtflyvende teorier, men tips, guides og cases, du direkte kan bruge i dit eget<br />

arbejde med sociale <strong>medier</strong>.<br />

InDHoLD:<br />

Indlæggene behandler snart alt, der er værd at forholde sig til, når man skal i gang<br />

med de sociale <strong>medier</strong>. Du finder således:<br />

• tips til brug af Facebook, twitter og Qrkoder<br />

• Cases på virksomheder, der har fundet melodien og opnået<br />

succes på de sociale platforme<br />

• En perspektivering på detailbranchens plads i forhold til de<br />

store powerbrands, der p.t. dominerer sociale <strong>medier</strong><br />

• Inspiration til og udfordring af gængse værdimålingsmetoder<br />

• Henvisninger til de fedeste internationale samlinger af cases,<br />

der kan tjene som inspiration for netop dig<br />

Gør dig klar til at blive klogere.


aKtiVitet på din<br />

FaceBooK-Side<br />

del 1:<br />

Få aktivitet på din Facebook-side. Del 1<br />

Du har oprettet en facebook-side, og nu vil du selvfølgelig gerne have masser af<br />

fans, likes, “synes-godt-om”, eller hvad du nu kalder dem. Men inden du stirrer dig<br />

fuldstændig blind på at jagte tilhængere, så tænk over hvad du vil stille op med alle de<br />

mennesker, du får samlet omkring din forretning.<br />

For “synes-godt-om” er et middel – ikke et mål. Det er bare et tal, der i sig selv ikke<br />

har den store værdi. Det har det til gengæld, hvis dine fans taler om din forretning,<br />

identificerer sig og engagerer sig med det – og med hinanden. Sagt på en anden måde:<br />

Du vil hellere have 100 aktive fans end 1000 passive.<br />

Så hvordan får du sparket liv i din Facebook-side? Følg disse grundlæggende råd og<br />

tilpas dem din egen forretning og kontekst – og du er godt på vej.<br />

043<br />

Råd nummer 1: det skal oprigtigt interessere brugeren<br />

Det burde give sig selv; hvad end du forsøger at bygge et community op omkring, så<br />

skal det være interessant for brugeren at deltage. Det du ønsker, er brugerens tid og i<br />

sidste ende loyalitet, og det kræver, at du har noget med til bordet, der både fænger<br />

og fastholder.<br />

Billed: facebook<br />

hånd 1<br />

Foto: GOIABA / flickr<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fa-aktivitet-pa-din-facebook-side-del-1/<br />

I stedet for at tænke i, hvor mange likes din Facebook-side kan få, så spørg, hvorfor<br />

skal folk bruge deres tid på den? Hvad får brugeren ud af det? Var det en anden virk-<br />

somhed, ville jeg selv finde det interessant?<br />

©2012 SocialSemantic


aKtiVitet på din<br />

FaceBooK-Side<br />

del 1:<br />

Det gode er, at du har allerede en fanbase. Blandt dine kunder, er der en gruppe, som<br />

dyrker dit brand eller produkt lidt mere entusiastisk end alle andre. Start med at iden-<br />

tificere dem, find ud af hvad, der driver dem og byg så din Facebook-side op omkring<br />

dem. De skaber et momentum og et fællesskab, som vil tiltrække andre.<br />

Mennesker er sociale væsener. De søger derhen, hvor der er gang i festen.<br />

044<br />

Råd nummer 2: der skal være personlig gevinst<br />

Hvor velmenende og hjælpende man end kan være på sociale <strong>medier</strong>, så husk at der<br />

inde i os alle bor en anerkendelseskrævende egoist. Brugeren skal med andre ord<br />

belønnes for være aktiv i dit community.<br />

Gamification er et af tidens hotteste buzzwords, men over det dækker en meget stærk<br />

motivationsfaktor og handler ganske enkelt om at etablere en gennemskuelig incita-<br />

mentsstruktur, hvor brugerne anerkendes for deres indsats og tid brugt i<br />

dit community.<br />

Og det behøver ikke engang at koste dig en øre; non-monetary rewards er lige så<br />

vigtige. Points, virtuelle guldmønter, badges, kreditering osv. Du bliver overrasket<br />

over, hvor meget folk er villige til at gøre for et par digitale duelighedsmærker.<br />

Råd nummer 3: vær autentisk – tillid går begge veje<br />

Ærlighed, tillid, troværdighed, loyalitet. Ja, nu fyres alle buzz-ordene af. Husk at vi<br />

bygger brand communities for at få mere loyale kunder, der virker som ambassadører<br />

for vores brand. Og brugeren gider ikke engagere sig i et community, hvor vedkom-<br />

mende ikke føler sig taget alvorligt eller holdt for nar.<br />

Så lyt til brugeren og tag hans input seriøst – det sker i den bedste mening og kun for<br />

at hjælpe dig. Vis personlighed og deltag i debatten. Brugeren er ikke med for at høre<br />

standardiserede kundeservice-svar, så vær ikke bange for at vise holdning.<br />

Din tilstedeværelse på sociale <strong>medier</strong> giver brugeren mulighed for en meget mere<br />

personlig og direkte adgang til dit brand end hvad ellers er mulig. Og det giver dig<br />

mulighed for at vise, at din forretning er mere end blot en pæn facade og 2-for-1<br />

tilbud. At I er ægte entusiaster, der lever og ånder for det, I gør.<br />

Autencitet er så uendelig vigtig i dag, og det kan du ikke vise i en bannerreklame eller<br />

i et 15-sekunders spot.<br />

©2012 SocialSemantic


Vi har løsningerne...


Case<br />

Social Medier Løsninger<br />

Isobar teamet er specialiseret i at udtænke kreative og innovative strategier og har omfattende ekspertise i<br />

konceptudvikling og teknisk implementering på tværs af digitale platforme.<br />

Vi forstår målgruppens behov og vores professionelle Community Managers er eksperter i at engagere<br />

dem. Vi ånder og lever for vores brands – derfor er det altid en fest at være kunde hos os.<br />

Med Isobar som totalleverandør sikres kreative koncepter og tværmedielle løsninger der virker. Som kunde<br />

får I en ‘single point of contact’, hvor I ikke blot sparer penge, men også sparer tid på briefings, design,<br />

koordinering og teknisk integration.<br />

Bringing People and Brands together like never before...<br />

Call me’s nye kampagne<br />

”Tal ordentligt - det koster ikke noget” skal<br />

få danskerne op af stolene og ind i kampen<br />

for et rarere verbalt miljø. Det var derfor<br />

centralt for Call me at få skabt et forum,<br />

hvor vi danskere kan debattere holdninger til<br />

skarp tone og give idéer og tips til, hvordan<br />

tonen kan blive mindre hård. Dette forum<br />

blev skabt af telefonselskabets digitale<br />

samarbejdspartner, isobar.<br />

Løsningen kan opleves på både Tal ordentligt<br />

på facebook og på Call me’s hjemmeside,<br />

hvor kampagnesitet er integreret. Her<br />

kan man deltage i debatten, tage testen;<br />

”vatnisse eller tikkende bombe” og læse om<br />

baggrunden for kampagnen.<br />

Vinder af Rambuk<br />

involveringsprisen 2012


aKtiVitet på din<br />

FaceBooK-Side<br />

del 2:<br />

Få aktivitet på din Facebook-side. Del 2<br />

Foto: GOIABA / flickr<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fa-aktivitet-pa-din-facebook-side-del-2/<br />

Vi er nu nået til anden og sidste del af de gode råd til dem, som gerne vil skabe lidt<br />

community-stemning på deres Facebook-side. Vi minder om, at formålet her er ikke<br />

bare at samle ‘likes’, men at få folk til at engagere sig i din forretning, så de af egen fri<br />

vilje uden snedige tricks, anbefaler dig til deres venner – fordi de godt kan lide dig.<br />

047<br />

Råd nummer 4: lad være med at reklamere<br />

Reklamer kan vi få alle steder. Faktisk er det umuligt at undgå dem. Så spild ikke<br />

tiden med forkromet reklamesnak for brugeren ved allerede godt, hvad du sælger<br />

– ellers havde de nok ikke “synes godt om” din side.<br />

Hvis du vil tale om dine produkter, så drop de hurtige fraser og bliv i stedet mere sag-<br />

lig, mere detaljeret. Mere nørdet. Vis din faglighed, erfaring og viden. Kan du huske<br />

dengang man tog sig tid til at rådgive kunden i butikken og ikke bare bippede varer<br />

igennem ved kassen? Den mulighed har du på sociale <strong>medier</strong>, og det skalerer også<br />

fint, da du kan rådgive mange tusinde ad gangen.<br />

Du kan også helt nedtone det salgsorienterede fokus og koncentrere dig om de ting,<br />

der foregår omkring din forretning. Er du en møbelforretning, så få en indretning-<br />

sarkitekt indover og tal om boligindretning og lad brugerne uploade billeder af<br />

deres sirligt indrettede hjem. De bruger lang tid på det, og de vil elske at dele det<br />

med andre.<br />

Sportsbutikker har uanede muligheder for at rådgive om træning, skader – og ikke<br />

mindst udstyr, og er du i modebranchen, har du formentlig allerede din egen mode-<br />

blog og præmierer hver dag det flotteste outfit, hvor noget af dit kluns indgår. Ikke?<br />

©2012 SocialSemantic


aKtiVitet på din<br />

FaceBooK-Side<br />

del 2:<br />

Pointen er, at det handler om at finde noget, du kan bygge et interessefællesskab op<br />

omkring, og som brugerne har lyst til at bidrage til. Så får du et rigtig velfungerende<br />

og bæredygtig community, og så kan du smide dine reklamer et andet sted.<br />

048<br />

Råd nummer 5: brug konkurrencer med omtanke<br />

Konkurrencer, events og andre gimmicks er gode til at skabe opmærksomhed om din<br />

virksomhed og din Facebook-side. Men det er et hurtigt fix, der ikke siger noget om<br />

din forretning og derfor ikke er et særlig stærkt fundament at basere dit brand com-<br />

munity på. For hvad sker der bagefter? En ny konkurrence?<br />

Det svarer lidt til kun at spise druesukkertabletter uden først at have lagt en bund af<br />

fuldkornsrugbrød. Og du risikerer at få din side fyldt op med lykkejægere, der kun er<br />

med for konkurrencerne og de gratis smagsprøvers skyld.<br />

Brug hellere kræfterne på at etablere et bæredygtig community, hvor drivkraften er<br />

ægte interesse i din forretning og lyst til at bidrage – og dosér så med konkurrencer i<br />

små mængder for en gang imellem at give det et boost.<br />

Råd nummer 6: Hav tålmodighed – det er ikke en kampagne<br />

Nogle har den opfattelse, at en indsats på sociale <strong>medier</strong> er ligesom en pr-kampagne.<br />

Man hyrer et bureau til at udtænke og eksekvere en kampagne, når budgettet er brugt,<br />

kigger man på resultaterne, klapper sig selv på skulderen over de mange nye ‘likes’, og<br />

det var så det.<br />

Det er selvfølgelig én måde at bruge sociale <strong>medier</strong> på, men det er ikke en speciel god<br />

metode til at opbygge varige relationer, som er det, sociale <strong>medier</strong> er så oplagt til.<br />

Det koster ikke dyrt i bannerannoncer, men det kræver tålmodighed og et utrætteligt<br />

gåpåmod – for det tager lang tid at bygge et ordentlig community og sker hverken på<br />

den første eller anden dag.<br />

Til gengæld er et succesfuldt brand community en goodwill-, loyalitets- og mund-til-<br />

mund reklame-generator, du ikke kan købe for penge. Er det ikke værd at vente på?<br />

Der er tusindvis af andre gode råd, når man vil bygge brand communities, og der<br />

findes ikke det, man ikke kan lave et community om. Det handler blot om at angribe<br />

det fra den rette vinkel under hensyntagen både til (først og fremmest) brugeren – og<br />

dernæst forretningen.<br />

©2012 SocialSemantic


Qr-Koder<br />

oG FaceBooK<br />

artikel af:<br />

Rikke Høyer Schrøder<br />

– I love barcodes<br />

Sådan kan du skabe salg ved hjælp af QR-koder<br />

og Facebook<br />

Diesel i Madrid satte QR-koder på deres produkter i butikken.<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/sadan-kan-du-skabe-salg-ved-hjaelp-af-qr-koder-og-facebook/<br />

Du har nok allerede set dem – QR-koderne! De små grafiske koder, der er ved at ind-<br />

tage de danske markedsføreres annoncer, outdoor, visitkort og facader med storm.<br />

QR-koden er (vidunder)midlet, der forbinder det trykte medie med det digitale. I<br />

bund og grund er QR-koden blot en grafisk version af en URL, der scannes ved hjælp<br />

af din smartphone og en scanner-app.<br />

Men undervurder ikke magien ved denne lille kode, for med lidt sund fornuft og krea-<br />

tive tanker kan QR-koderne bruges som din forlængede salgsarm både i butikken og i<br />

din markedsføring – endda kombineret med Facebook.<br />

Her 5 tips til brugen af QR-koder til dig, der vil drive salg via de eksisterende kontakt-<br />

punkter i detailhandlen.<br />

udstillingsvinduerne<br />

Med QR-koderne er det nu muligt at få solgt varer døgnet rundt, hvis du bruger<br />

vinduerne optimalt! Brug QR-koder på de enkelte produkter, der udstilles i vinduet og<br />

lad dine kunder scanne QR-koden og købe direkte! Eneste forudsætning er naturligvis<br />

en mobiloptimeret shop, og skal den have ekstra gas og mulighed for at øge salget af<br />

den respektive vare, så giv brugeren mulighed for at dele oplevelsen på Facebook.<br />

049<br />

©2012 SocialSemantic


Qr-Koder<br />

oG FaceBooK<br />

Det kan lade sig gøre, ved enten ved at “dele den enkelte vare” eller hele mobilshop-<br />

pen med en QR-kode, som postes direkte på kundens Facebook-profil.<br />

Facaden<br />

Vil du gerne have flere til at synes godt om din side på Facebook eller behov for flere<br />

check-in’s? Så brug facaden som medie. Husk dog det ikke blot er nok at klistre en<br />

QR-kode på hoveddøren. Din potentielle kunde skal have en årsag til at scanne QR<br />

koden – og de skal guides til, hvordan QR-koden scannes.<br />

Skiltning<br />

Gør som Diesel og udnyt potentialet i kombinationen mellem QR-koder og Facebook<br />

på bedste vis. Diesel i Madrid gav deres kunder muligheden for at scanne QR-koder,<br />

der var placeret ved specifikke produkter. Ved scanningen af QR-koden fik kunden<br />

mulighed for at udvælge et favorit Diesel-outfit og “synes godt om”. Tilkendegivelsen<br />

vises naturligvis herefter i vennernes Facebook-strøm og dermed øges kendskabet til<br />

Diesels nye varer.<br />

annoncering<br />

Annoncer, outdoor, visitkort, brochure… på ALT trykt markedsføringsmateriale er<br />

det oplagt at bruge QR koder til at skabe call to action. Det være sig alt fra opsamling<br />

af permissions til et direkte salg! Husk også her vigtigheden af at guide dine poten-<br />

tielle kunder til, hvordan QR koden scannes og ikke mindst hvad kunden får ud af at<br />

foretage et scan.<br />

Facebook side<br />

Din Facebook side skal bruges som et aktiv for at få flere kunder i butikken! En af de<br />

oplagte muligheder er deling af værdi og rabatkuponer. Dette gøres bedst – og nem-<br />

mest ved deling af en QR kode der linker direkte til en specifik mobil værdi eller rabat<br />

kupon, som kunden efterfølgende trasker direkte ned i butikken med.<br />

050<br />

©2012 SocialSemantic


Qr-Koder<br />

oG FaceBooK<br />

ti tWitter tipS<br />

Inden du hopper ud i eventyret så husk:<br />

051<br />

• Brugen af QR koder skal skabe værdi for brugerne – og din virksomhed!<br />

• Brugeren skal have en årsag til at scanne QR koden – fortæl det!<br />

• Der skal guides til hvordan QR koden scannes, og hvor nye brugere får fat i en<br />

scanner applikation<br />

• Mobiltilpasset indhold er et must! Det skal være nemt, overskueligt og let at tryk<br />

ke klik og køb eller del på Facebook.<br />

10 essentielle tips hvis du vil have på Twitter<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/10-essentielle-tips-hvis-du-vil-have-succes-pa-twitter/<br />

Der er kun et par hundrede aktive på Twitter herhjemme – og det er i øvrigt alle<br />

mandlige journalister over 35 fra København. Fordommene om Facebooks mindre<br />

kendte fætter er mange, men enhver, der har givet Twitter en chance, ved, at det lever<br />

i bedste velgående, og de bånd, der knyttes der, er stærkere end på de fleste andre<br />

sociale netværkstjenester.<br />

At være en forretning med succes på Twitter, kan dog være en smule tricky, da de 140<br />

tegn, som et tweet maksimalt må være, kan være svære at mestre. Vi bringer her 10<br />

essentielle tips til god Twitter-brug fra en af de helt tunge twittere herhjemme, nemlig<br />

JP journalist Kåre Sørensen, som netop har modtaget DONA-prisen (DONA er en<br />

brancheforening for danske onlinejournalister).<br />

©2012 SocialSemantic


ti tWitter tipS<br />

Rådene blev formidlet – via Twitter, naturligvis, og vi gengiver høfligt her med en<br />

kort kommentar.<br />

1. “er du danmarks bedste vinkyper, så skriv løs om vin. og ditto om<br />

biler, katte eller havsalt. Hold dig til ét klart fokus.”<br />

Når mange kæmper for opmærksomhed, er positionering alt. Modtageren skal med<br />

det samme have en klar idé, om hvem du er, og hvad du står for blot ved at se dit pro-<br />

filbillede, og hvis det skal lykkes, må du holde et skarpt fokus.<br />

2. »Men vær dog et menneske: når @bendtner scorer, #thorning vinder<br />

valget eller datteren siger ”far” så råb højt. deltag.«<br />

Men vær hverken en tør kiks eller en robot. <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> handler om relationer, så<br />

vis der er kød og blod bag. Mennesker er nemmere at knytte sig til end butiksskilte.<br />

3. »Kontorer er røvsyge. Kom ud i verden – og tweet! Husk mobilen.<br />

tag billeder! Hvis vi elsker din verden, så vil vi se den.«<br />

Virkeligheden er mere interessant, end hvad du kan drømme op bag skrivebordet, og<br />

billeder fra din forretning taget med en mobil er langt mere interessante end perfekte<br />

produktbilleder fra producenten. Vis I eksisterer – det giver autencitet.<br />

4. »potentielle followers vil dømme dig på to ting: dine seneste 5-10<br />

tweets og din profiltekst. Skriv verdens bedste profiltekst.«<br />

Hav altid dette in mente, du vil konstant blive bedømt på dine seneste tweets og din<br />

profiltekst, og ang. sidstnævnte, så kan humor og selvironi være en rigtig god ting.<br />

5. »Ingen læser twitter af pligt – kun af lyst. tørt sprog = farvel til dine<br />

followers. Skriv skarpt, skriv sjovt, skriv som en gal.«<br />

Modsat annoncer og tilbudsaviser kan tweets – endnu ikke – proppes ned i halsen på<br />

folk med vold og magt. Og der er kontant afregning; enten følger folk dig – eller også<br />

gør de ikke. Hvis de ikke gør, er det som regel et tegn på, at noget skal justeres.<br />

Så gør det.<br />

6. »vælg enten dansk eller engelsk. ja, jeg ved godt, at man kan blande,<br />

men hvad skal amerikanerne med danske tweets?«<br />

Det er en no-brainer. Kommuniker til dine kunder i det sprog, de taler. Ellers kan de<br />

ikke forstå dig, nemlig.<br />

052<br />

©2012 SocialSemantic


ti tWitter tipS<br />

7. »Hjælp andre. Mange stiller spørgsmål på twitter. besvar dem.<br />

Måske har du en dag brug for et godt hotelråd i berlin.«<br />

Twitter er et hjælpsomt forum. En god måde at komme i snak med folk er ved at<br />

hjælpe dem. Lyt – og hvis nogle spørger til dit ekspertiseområde, så slå til! Men lad<br />

være med at foreslå dit eget produkt hele tiden – så virker det ikke hjælpsomt men<br />

som tankeløs reklame.<br />

8. »Følg gavmildt og mange. Først når du følger mindst 100, gerne 300,<br />

er der ægte liv i dit feed.«<br />

Det er samtidig en god måde at gøre andre opmærksom på, at du eksisterer og leverer<br />

de fedeste tweets hver dag. Og hvis de ikke følger dig tilbage, så lad være med at un-<br />

followe med det samme – det virker utroværdigt.<br />

9. »link og skriv ikke kun om holdninger, men også fakta. du har viden.<br />

del den.«<br />

Du ved noget, andre ikke ved – og som nogle med garanti er interesseret i. Så giv<br />

dem det!<br />

10. »lav lister. Hvis du bruger twitter professionelt, så brug f.eks.@<br />

tweetdeck og lav lister med separate søgeord.«<br />

Du kan følge med i, hvad der bliver talt om – også uden for din egen follower-kreds<br />

med søgninger på nøgleord. Fx din forretning, produkter du sælger eller vidensom-<br />

råder, hvor du har hjemmebane.<br />

Følg Kåre Sørensen – og SocialSemantic – på Twitter.<br />

053<br />

©2012 SocialSemantic


annonce


edGeranK<br />

Indlægget er skrevet af<br />

Mikael Lemberg,<br />

som er Chief Innovation Officer hos<br />

Facebook-bureauet Komfo.<br />

Det handler ikke om størrelsen…<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/det-handler-ikke-om-storrelsen/<br />

Alt for mange virksomheder tror fejlagtigt at mængden af Facebook-fans er et af-<br />

gørende succesparameter. Men du gør klogt i at måle på kvalitet frem for kvantitet.<br />

Ellers kan det ende med at koste dig dyrt!<br />

Du er måske ikke klar over det. Men selv hvis alle dine fans var online netop i samme<br />

øjeblik, som du skrev en opdatering, ville det alligevel ikke være alle, der fik den vist i<br />

deres newsfeed.<br />

Facebooks newsfeed styres nemlig af en algoritme, som sørger for at kun de mest<br />

relevante opdateringer vises på din personlige forside. I gennemsnit får den typiske<br />

Facebook-bruger kun vist opdateringer fra omkring 150 connections. Så har du 200<br />

venner og er fan af 50 Sider, skjuler Facebook faktisk opdateringerne fra op til 100<br />

af dem.<br />

Kender du edgerank?<br />

Algoritmen, der sørger for denne udvælgelse, kaldes Edgerank og kan beskrives med<br />

ovenstående formel. Oversat til dansk betyder det, at en given opdaterings eksponer-<br />

ing afgøres af følgende tre faktorer:<br />

055<br />

• Affinity: Din personlige tilknytning til den pågældende Side.<br />

• Engagement: Det gennemsnitlige engagement, som Siden<br />

får fra sine fans.<br />

• Aktualitet: Jo nyere en opdatering er, jo større er sandsynligheden<br />

for at den vises<br />

©2012 SocialSemantic


edGeranK<br />

Den hellige gral er derfor ikke velforvaret, blot fordi du har mange fans. Hvis kun en<br />

meget lille andel af dem interagerer med dine opdateringer, vil dine opdateringer<br />

nemlig underpræstere og kun vises for en brøkdel af dine fans.<br />

Rekruttering af fans er derfor kun første fase af din Facebook-strategi – og faktisk kan<br />

du sagtens få for mange fans!<br />

Hvad er dine fans værd?<br />

Prøv en gang at opdele dine potentielle kunder i følgende tre kategorier: Stærke, mel-<br />

lemstærke og svage relationer. Hvor mange har du i hver kategori? Sandsynligvis flest<br />

svage og færrest stærke.<br />

Vurder så hvad det koster i ressourcer og annoncering at rekruttere en fan fra hver af<br />

de tre kategorier. De svage relationer er dyrest, ikke sandt?<br />

Overvej slutteligt om de tre forskellige relations-kategorier bidrager med lige meget<br />

engagement på din Side. Nej, vel?<br />

Rekrutterer du hovedløst fans uden at overveje disse tre faktorer, vil du opleve at den<br />

sidst rekrutterede fan hele tiden er lidt dyrere end den forrige, mens den gennem-<br />

snitlige værdi pr. fan falder i takt med Sidens vækst. Det skyldes at dine stærkeste<br />

relationer finder dig først, mens de svage relationer er dyre og forværrer din edgerank.<br />

Indsættes engagement, værdi og omkostninger ved nye fans i en graf, tegner der sig<br />

dette billede:<br />

056<br />

©2012 SocialSemantic


edGeranK<br />

Enhver Facebook Side når på et tidspunkt det stadie i sin vækstcyklus, hvor omko-<br />

stningen ved at rekruttere en ny fan overstiger nytteværdien af selvsamme. Her bør<br />

du stoppe med at rekruttere flere fans, og i stedet fokusere dine ressourcer på at øge<br />

engagementet blandt eksisterende svage og mellemstærke relationer.<br />

Hvad er dit formål?<br />

For nylig introducerede Facebook tre nye Insights for Sider: Friends of Fans, Talking<br />

about og Weekly Reach. Med Friends of Fans kan du nu måle helt præcist hvor mange<br />

Facebook-brugere du samlet kan ramme gennem dine fans, og med de to andre In-<br />

sights kan du benchmarke om det lykkes for dig.<br />

Tallene er imponerende. F.eks. har mine blot 499 fans tilsammen over 180.000<br />

venner, som kan modtage markedsføring om mig, hvis jeg overtaler mine fans til at<br />

fortælle om mig på deres egne profiler.<br />

Dermed toner det egentlige formål med en Facebook-strategi efterhånden ganske<br />

tydeligt frem. Dit mål er ikke at rekruttere alle dine potentielle kunder som fans. Du<br />

skal faktisk bare lige akkurat rekruttere fans nok til at du kan nå resten af målgruppen<br />

gennem deres venner.<br />

Kort sagt: Du skal bede dine fans om at sælge – ikke købe. Brug dine ressourcer på<br />

at give fansene noget at snakke med vennerne om. Lad være med at rekruttere svage<br />

relationer, men øg i stedet kendskabet til dit produkt ved at lade dine engagerede fans<br />

repræsentere dig over for vennerne.<br />

Har du succes?<br />

Komfo udvikler værktøjet Page Analyzer, der lader dig måle dine fans’ engagement og<br />

sammenligne det med lignende virksomheder, forbilleder eller samarbejdspartnere.<br />

057<br />

©2012 SocialSemantic


edGeranK<br />

roi<br />

artikel af:<br />

Jan Mortensen<br />

Converseon Nordics<br />

Jan Mortensen er Managing<br />

Partner i Converseon Nordics,<br />

der er nordisk repræsentant for<br />

Converseon – et af USA’s førende<br />

social media konsulenthuse.<br />

Blandt Converseons specialer er<br />

listening, research, analyser og<br />

strategi. Converseon er også et<br />

full service digital agency med<br />

store kunder verden over.<br />

Værktøjet er gratis tilgængeligt på page-analyzer.dk for alle der ønsker et indblik i<br />

effekten af deres Facebook-strategi.<br />

Vil du være endnu et skridt foran dine konkurrenter, kan du også tilmelde dig servi-<br />

cens gratis nyhedsmail, der ugentligt opdaterer dig med et dybdegående indblik i din<br />

Sides performance.<br />

Læsere: Hvordan måler I jeres succes? Og hvilke virksomheder synes I er bedst til at<br />

engagere deres fans?<br />

Mikael Lemberg er Danmarks førende Facebook-ekspert. Han er marketing-<br />

uddannet og har specialiseret sig i strategisk rådgivning og konceptudvikling på den<br />

sociale platform.<br />

Som fremtrædende skikkelse i Nordens største Facebook-bureau, Komfo, har Mikael<br />

haft afgørende fingre med i spillet på flere af de store Facebook-cases, herunder Jyske<br />

Bank, adskillige fagforeninger samt Socialdemokraternes Facebook-valgkamp i 2011.<br />

Han arbejder i dag med en bred vifte af organisationstyper og bliver ofte brugt som<br />

ekspert i landsdækkende <strong>medier</strong>, når emnet falder på Facebook.<br />

Selvfølgelig kan man måle effekt af sociale<br />

<strong>medier</strong><br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/selvfolgelig-kan-man-male-effekt-af-sociale-<strong>medier</strong>/<br />

Der er mange muligheder for avanceret måling af en virksomheds brug af sociale<br />

<strong>medier</strong>. Nye stærke værktøjer og systemer kommer hele tiden til. Men for bl.a. detail-<br />

handlen er det måske vigtigere hurtigt at få indblik i om konkret markedsføring og<br />

salgsgivende aktiviteter også virker i de sociale <strong>medier</strong>. Så hvorfor ikke begynde med<br />

at måle det så let, enkelt og billigt som muligt?<br />

Når butikker og andre virksomheder bruger sociale <strong>medier</strong>, så er det ikke, fordi det er<br />

nyt, sjovt og interessant. Det er fordi, de kan få forretningsmæssige fordele af det. De<br />

kan have langsigtede mål om at opbygge relationer og styrke deres brand og de kan<br />

have ønsker om eksempelvis at forøge deres salg og det må som regel gerne begynde<br />

med det samme.<br />

Ligesom ved alle andre investeringer i markedsføring, kommunikation, salgsarbejde,<br />

kundeservice osv., så skal de kunne måle og vurdere effekten.<br />

Der har på det seneste været en del tale om, at man ikke kan måle effekten af det, man<br />

058<br />

©2012 SocialSemantic


oi<br />

gør i de sociale <strong>medier</strong>. Selvfølgelig kan man det, man skal bare vide, hvordan<br />

man gør.<br />

Det ville være rigtig rart, hvis man sammen med det forholdsvis nye begreb ”sociale<br />

<strong>medier</strong>” også fik et helt nyt målings- og rapporteringssystem, der med få tal kunne<br />

sammenfatte alt det, man fik ud af de sociale <strong>medier</strong>. Men sådan er det ikke. Faktisk<br />

får vi gennem brugen af sociale <strong>medier</strong> meget mere at måle og det gør selvfølgelig<br />

måleprocessen mere kompleks. Men det betyder også, at vi kan få langt mere viden og<br />

mange flere indsigter.<br />

Som i al anden måling er den vigtigste forudsætning, at man ved, hvad man vil måle.<br />

Hvis man er aktiv på Facebook og bare vil opnå en masse fans/likes, så er det nemt at<br />

tælle dem og så selv vurdere, om det er tilfredsstillende. Men det er nok efterhånden<br />

gået op for de fleste, at fans i sig selv ikke garanterer en succes. Så hvis jeres sociale<br />

aktiviteter kun handler om at få fans og likes, så har I ikke problemer med jeres<br />

målinger, men snarere med jeres strategi.<br />

Der er mange muligheder for at måle f.eks. den mere langsigtede effekt af de relation-<br />

er, der bygges op i de sociale <strong>medier</strong>. Og måle værdien af de enkelte fans, kontakter<br />

og influencers og vurdere vigtigheden af de enkelte <strong>medier</strong>, fora og så videre. Her er<br />

et eksempel fra vores eget website på, hvad der kan måles – http:// converseon.com/<br />

measure – og det er nemt at finde bud fra mange andre leverandører.<br />

Men for mange er det første logiske skridt noget nemmere (og billigere). Og det er<br />

meget relevant for webshops og andre, der har stor fokus på konkrete og kontante<br />

konverteringer, f.eks. salg. Tag udgangspunkt i jeres eksisterende måleværktøjer,<br />

måske Google Analytics og/eller jeres CRM system. Her har I formentlig allerede<br />

defineret mange af jeres mål. En vigtig information i forhold til jeres brug af sociale<br />

<strong>medier</strong> er så, hvordan jeres sociale aktiviteter hjælper jer til at nå disse mål? Hvor<br />

mange af de kontakter, der skabes gennem sociale <strong>medier</strong> køber, booker, bestiller,<br />

downloader, tilmelder sig, bliver til et lead eller hvad I nu ønsker de skal gøre?<br />

Det handler om at få lagt de rigtige koder ind i Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube<br />

etc., så I kan følge disse kontakters gang gennem de sociale <strong>medier</strong> til eksempelvis<br />

jeres website og måle konverteringerne i jeres allerede eksisterende system. Hvis I<br />

ikke selv kan lægge de rette koder ind på f.eks. Facebook og Youtube, så kan I få hjælp<br />

hos jeres digitale bureau.<br />

059<br />

©2012 SocialSemantic


oi<br />

Selvom sociale <strong>medier</strong> er mere end blot en ny kanal, så er det dog stadigvæk også en<br />

kanal. Og hvis man kan påvise, at sociale <strong>medier</strong> faktisk også er en glimrende kanal til<br />

effektiv markedsføring og konkrete salg, så bliver det helt sikkert nemmere at skaffe<br />

budgetter til den lidt mere avancerede brug af sociale <strong>medier</strong>.<br />

Så selvfølgelig kan man måle effekt og ROI i brugen af sociale <strong>medier</strong>. Og selvom det<br />

kan gøres meget avanceret og detaljeret, så er det smarteste nok at begynde med at<br />

gøre det på den letteste og mest oplagte måde. Nemlig ved først at udnytte jeres eksis-<br />

terende måleværktøjer.<br />

Jan er oprindeligt Bachelor i engelsk litteratur fra Københavns Universitet og har<br />

siden 1995 arbejdet med online markedsføring. I mange år som medejer af og direk-<br />

tør for M&P e-marketing og efterfølgende som ejer af og direktør for netværksvirk-<br />

somheden SearchAcademy.dk.<br />

060<br />

©2012 SocialSemantic


annonce


5 Gode<br />

eKSempler<br />

Fem danske detailvirksomheder der forstår<br />

sociale <strong>medier</strong><br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fem-danske-detailvirksomheder-der-forstar-sociale-<strong>medier</strong>/<br />

<strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> er stadig en forholdsvis ny disciplin for mange virksomheder, og trods<br />

mange velmenende råd – bla. også herfra – må man eksperimentere og prøve sig frem<br />

for at se, hvad der virker. Vi har fundet fem virksomheder, som hver har deres egen<br />

tilgang til sociale <strong>medier</strong>. Måske kan du lære noget af dem?<br />

Vi siger ikke, at de fem er perfekte i alt, hvad de gør på sociale <strong>medier</strong>, ligesom<br />

målestokken hverken er ROI eller antal ‘likes’. Men de formår at komme brugerne i<br />

møde og pleje deres community – og dermed netop anvende sociale <strong>medier</strong> til det, de<br />

er bedst til, nemlig at opbygge og vedligeholde relationer. De bringer med andre ord<br />

brugeren eller kunden tættere på deres forretning.<br />

Der er naturligvis og mange flere danske virksomheder, som gør det godt på sociale<br />

<strong>medier</strong> end de fem her. Fortæl os om dem på bloggen.<br />

lego<br />

Med over 1,3 mio ‘likes’ på Facebook er det iflg. denne oversigt Danmarks suverænt<br />

største Facebook-side, hvilket nok ikke overrasker nogen, da LEGO jo er et globalt<br />

brand. Med så stor en fanbase og så meget på spil kunne man forestille sig en ret<br />

stram styring af aktiviteterne på siden, men tværtimod ser det ud til, at LEGO tager<br />

det meget afslappet.<br />

062<br />

billed lego<br />

på Facebook<br />

©2012 SocialSemantic


5 Gode<br />

eKSempler<br />

Brugerne uploader masser af billeder af deres egne kreationer og får respons fra andre<br />

brugere og nogle gange LEGO selv. De officielle opdateringer er få, men ser ikke ud til<br />

at gå ud over aktiviteten på siden. Og er det ikke drømmen? At et community ikke kun<br />

lever, pga. dit kunstige åndedræt, men at det får sit helt eget liv uden din indblanden.<br />

facebook.com/legogroup<br />

normann copenhagen<br />

Foto: Normann Copenhagen<br />

Designvirksomheden med egen butik på Østerbro har i flere år været helt fremme på<br />

sociale <strong>medier</strong> og blev sidste år belønnet med FDIH e-handelsprisen for netop den in-<br />

dsats. Normann Copenhagen satser helhjertet på sociale <strong>medier</strong> og er massivt til stede<br />

på både egen blog, Facebook og Twitter og inddrager også Youtube og flickr, hvor alle<br />

produktbillederne i øvrigt ligger under en åben licens.<br />

Tilstedeværelsen virker naturlig og ikke påtaget og akavet, som når andre nogle gange<br />

prøver lidt for hårdt. Det lykkes faktisk for Normann Copenhagen at skabe et rigtig<br />

brand community, som ikke er afhængig af konkurrencer og andre gimmicks. Men de<br />

har dem da, men også her adskiller de sig fra rosset. Fx når de beder brugerne om at<br />

navngive et af deres produkter, eller den tilbagevendende “be creative and win”, hvor<br />

brugerne photoshopper fantasifulde kreationer af deres produkter.<br />

Michael Rying er Online Brand Manager for Normann Copenhagen, og han var til<br />

stede under konferencen om sociale <strong>medier</strong> i detailbranchen.<br />

normann-copenhagen.com/platforms<br />

063<br />

©2012 SocialSemantic


5 Gode<br />

eKSempler<br />

pandora<br />

3<br />

064<br />

billed fra<br />

pandora<br />

Pandora-smykkernes indtog på Facebook er næsten et mønstereksempel på com-<br />

munity building. Ikke nok med at de har samlet over 840.000 ‘likes’ uden aggressive<br />

kampagner, de har, med et stramt fokus på produktet, også nogle af Facebooks mest<br />

engagerede brugere.<br />

Utallige billeder af brugernes egne smykker bliver dagligt lagt op på siden og snakken<br />

går livligt på væggen. Man kan sige, at lidt ligesom LEGO, har de mange kombination-<br />

smuligheder i produktet skabt en grobund for et brand community, hvor brugernes<br />

kreativitet – og ønske om at dele den med andre, bliver drivkraften.<br />

facebook.com/pandorajewelry<br />

billed Facebook m.3<br />

At være teleudbyder er ikke altid nemt og er ofte øretævernes holdeplads. For mo-<br />

bildækning lægger man som regel først mærke til – når det ikke er der. Det kan være<br />

©2012 SocialSemantic


5 Gode<br />

eKSempler<br />

årsag til mange frustrationer, hvilket måske vil gøre mange varsomme med at invitere<br />

kunderne ind via de sociale <strong>medier</strong> – af frygt for en sand storm af brok til offentlig skue.<br />

3 stikker dog ikke hovedet i jorden og bruger dygtigt deres Facebook-side til kundeser-<br />

vice, hvor de besvarer alle de spørgsmål og kommentarer, der kommer ind. Den åbne<br />

dialog er utvivlsomt med til at tage brodden af den værste harme – som sikkert ville få<br />

frit løb, hvis 3 slet ikke var på Facebook eller ignorerede de kritiske røster.<br />

facebook.com/3Danmark<br />

Hi-Fi Klubben<br />

065<br />

billed Facebook m. Hi-Fi<br />

klubben<br />

Man fornærmer vist ingen ved at sige, at HiFi Klubben altid har været især audio-<br />

nørdernes bedste ven. En skarp forretningsprofil og med en meget dedikeret kunde-<br />

base er to stærke elementer, når indsatsen på sociale <strong>medier</strong> skal lykkes, da relationen<br />

mellem forretning og kunde i forvejen er stærk.<br />

Denne relation ser ud til at være overført til Facebook, for selvom siden ikke når svim-<br />

lende antal ‘likes’, så er engagementet stort. Der er fin dialog på væggen, og man har<br />

fundet et fornuftigt miks i opdateringerne, der ikke ligner den sædvanlige fladpandede<br />

jagt på kommentarer og ‘likes’. Man fornemmer hurtigt, at der er ægte entusiasme<br />

bag, og det går jo fint i spænd med den oplevelse, man formentlig også gerne ser,<br />

kunden får nede i forretningen.<br />

HiFi Klubben deltog ligeledes til konferencen om sociale <strong>medier</strong> i detailbranchen.<br />

facebook.com/hifiklubbendk<br />

Lidt uden for kategori har vi taget et sjette eksempel med, som langt fra er en detail-<br />

virksomhed, men som har taget sociale <strong>medier</strong> til sig og haft held med det – imod alle<br />

odds. Det danske skattevæsen har nemlig indtaget Twitter!<br />

©2012 SocialSemantic


5 Gode<br />

eKSempler<br />

Skattefar<br />

066<br />

billed Facebook m.<br />

Skattefar<br />

Lidt i samme båd er SKAT. For hvem kan sige noget positivt om skattevæsenet eller<br />

har lyst til at være ‘connected’ med dem på sociale <strong>medier</strong>? De er sikkert også de<br />

sidste, du kunne forestille dig være på sociale <strong>medier</strong>, men alle disse fordomme bliver<br />

stille og roligt gjort til skamme.<br />

For SKAT er på Twitter og har stor succes med det. Det, der startede som en fagdi-<br />

rektørs personlige professionelle konto, er nu blevet til en officiel del af SKATs ansigt<br />

udadtil, hvor kontoen deles mellem 5 medarbejdere. Der tweetes naturligvis om skat,<br />

men også meget andet, og samtalen med andre Twitter-brugere er både personlig og<br />

med glimt i øjet. Hvem skulle have troet det? I skrivende stund har Skattefar næsten<br />

1700 followers på Twitter.<br />

twitter.com/skattefar<br />

Hvem bør ellers nævnes? Aarstiderne? Superbrugsen? Kom med dit bud!<br />

©2012 SocialSemantic


5 Gode Grunde<br />

5 grunde til at modebranchen er perfekt til<br />

sociale <strong>medier</strong><br />

Foto: henryjose / flickr<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/5-grunde-til-at-modebranchen-er-perfekt-til-sociale-<strong>medier</strong>/<br />

Alle vil gerne på sociale <strong>medier</strong>, men nogle brancher har et helt naturligt forspring<br />

i forhold til andre. En af de brancher, for hvem sociale <strong>medier</strong> burde være et rent<br />

smash-oplæg, er modebranchen. Her er fem grunde til hvorfor:<br />

067<br />

1. Mode skal deles med andre<br />

Mode skal vises frem og beundres. Derfor er det som skabt til sociale <strong>medier</strong> og en<br />

generation af selviscenesættende ekshibitionister, som deler hele deres liv på nettet –<br />

og selvfølgelig også det nyeste kluns, de har købt i yndlingsbutikken. Se mig, elsk mig!<br />

2. Mode er foranderlig af natur<br />

Mode handler om fornyelse, at der hele tiden kommer noget nyt, som kan være på<br />

mode. Den konstante bevægelse, som moden altid er i, er et oplagt drivmiddel til<br />

sociale <strong>medier</strong>, hvor brugerne hele tiden kræver nyt indhold at forholde sig til og<br />

tale om.<br />

3. Målgruppen er stærkt repræsenteret på de sociale platforme<br />

Man fornærmer vel ingen ved at påstå, at mode især taler til – unge – kvinder. Samti-<br />

dig viser undersøgelser, at netop unge kvinder bruger langt mere tid på sociale <strong>medier</strong><br />

end alle andre. You do the math.<br />

4. designere og modeskabere er ofte passionerede mennesker<br />

Mode er ikke matematik, der kan sættes på formel. Det er følelser, holdninger,<br />

dekadence og overdrev. Bare se de største modeskabere hvis personligheder altid<br />

tiltrækker massiv opmærksomhed. Der er altså rigelig med kant i mode, så der altid er<br />

noget at tale om.<br />

©2012 SocialSemantic


5 Gode Grunde<br />

modeButiKKer<br />

der rYKKer<br />

068<br />

5. der eksisterer allerede et stort community<br />

Modebloggerne har forlængst indtaget de sociale platforme og har kæmpe læserska-<br />

rer. Målgruppen er således allerede vant til at engagere sig i mode på sociale <strong>medier</strong>.<br />

Det er ikke et spørgsmål om at gøre det rigtigt. Det handler om ikke at fucke det op.<br />

6 modebutikker der rykker på sociale <strong>medier</strong><br />

Støy Munkholms egen blogger poser med butikkens tøj. Foto: Støy Munkholm<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/6-modebutikker-der-rykker-pa-sociale-<strong>medier</strong>/<br />

Mode og sociale <strong>medier</strong> er som Marc Jacobs og Luis Vuitton, et perfekt match. Mode<br />

er drevet af fornyelse, personlighed og ekshibitionisme, elementer, der er ren TNT for<br />

sociale <strong>medier</strong>. Så hvad venter du på? Usikker på hvordan? Følg Klaus Silberbauers<br />

råd og kig disse 6 modedetailforretninger over skulderen.<br />

Som med listen over detailvirksomheder på sociale <strong>medier</strong>, er fællesnævneren også<br />

her, at det ikke er alt de gør, som er perfekt eller virker. Men de gør noget. De eksperi-<br />

menterer og prøver ting af, og er ikke bange for at lave fejl – og det alene sætter dem<br />

lysår foran alle andre, som afventende står og kun dypper en tå i vandet. Og bortset<br />

fra et par stykker på listen, gør de ting, alle kan gøre med ganske få midler.<br />

©2012 SocialSemantic


modeButiKKer<br />

der rYKKer<br />

Taske- og tilbehørsproducenten med egne butikker tog tidligt sociale <strong>medier</strong> til sig,<br />

hvilket kan ses i dag på deres hjemmevante færden på the internets. Især de alle- sted-<br />

snærværende modebloggere har Friis & Co. haft et langt samarbejde med – et område<br />

hvor troværdighed betyder alt, da stemningen hurtigt kan vende, hvis man er lidt<br />

for frisk. Friis & Co. har dog også egen modeblog, hvor ansatte fortæller historier fra<br />

virksomhedens univers. Og det virker autentisk!<br />

blog.friis-co.dk/blog/<br />

asos<br />

Den engelske onlinegigant er svær at komme udenom, når ordene “mode” og “internet”<br />

skal indgå og samtidig et glimrende eksempel på, at på nettet har din butik ingen<br />

begrænsninger. Stiftet for 11 år siden og omsatte sidste år for tæt på 3 mia. kr. – en<br />

stigning på 52 % ift. året før, og det midt i en global finanskrise. På sociale <strong>medier</strong> bul-<br />

drer de naturligvis også derud af på de største platforme – og var meget interessant<br />

nogle af de første med en social webshop integreret i Facebook.<br />

facebook.com/ASOS<br />

bianco Footwear<br />

069<br />

billed Facebook m.<br />

Skattefar<br />

Skoproducenten har en fin dialog kørende med sine snart 60.000 Facebook-fans og et<br />

fint miks i opdateringerne. Men værd at bemærke er deres kørende leg med brugerne,<br />

som uploader billeder af dem selv iført – naturligvis Bianco sko og hver uge kåres det<br />

bedste, som så bliver Facebook-sidens profilfoto. Det er nemt (og gratis), det involv-<br />

erer brugerne, og det viser vigtigst af alt, at de tager dem seriøst ved at lade dem blive<br />

virksomhedens ansigt på så vigtig platform som Facebook.<br />

www.facebook.com/BiancoFootwear<br />

©2012 SocialSemantic


modeButiKKer<br />

der rYKKer<br />

Støy Munkholm<br />

Modebutikken på Store Torv i Århus med et tårnhøjt ambitionsniveau har selvfølgelig<br />

også opdaget det dersens internet. Webshoppen er en naturlig udvidelse af deres fy-<br />

siske rækkevidde, deres blog binder flot og personligt det fysiske univers sammen med<br />

det virtuelle, og så er serviceniveauet højt på Facebook-siden. Kan du selv se forskel-<br />

len på disse to svar?<br />

stoy-munkholm.dk/blog<br />

Samsøe Samsøe<br />

Efterhånden en gammel kending på sociale <strong>medier</strong>, som også virkelig har satset på<br />

de dialogbaserede platforme. De er forlængst nået hele vejen omkring, så stort set alt<br />

hvad de ovenstående butikker rykker på, har Samsøe Samsøe allerede i sortimentet.<br />

Især det gode forhold til modebloggerne bør fremhæves, hvor bla. særlige modeblog-<br />

gerevents og generelt troværdigt samarbejde, har givet Samsøe Samsøe en status i<br />

modeblogosfæren, man ikke kan købe for penge.<br />

facebook.com/samsoesamsoe<br />

burberry<br />

070<br />

©2012 SocialSemantic


modeButiKKer<br />

der rYKKer<br />

Vi lukker lige med et af de helt store high end brands. Burberry, der har gjort brune<br />

tern til hot shit, har som et af de få supereksklusive mærker også satset på sociale<br />

<strong>medier</strong>. Paradoksalt når “eksklusivt” jo netop handler om at holde nogle ude – og<br />

“social”…ja, du er med. Mest kendt er nok projektet The Art of Trench, hvor man blev<br />

opfordret til at indsende billeder af sig selv iført trenchcoat, hvilket resulterede i over<br />

200.000 billeder i løbet af de første par uger.<br />

Senest gjorde man sig bemærket under London Fashion Week i september ved at<br />

tweete billeder af alt det nye kluns, lige inden det røg på catwalken, således Twitter<br />

blev serviceret før den globale modepresse og kendisserne på første række.<br />

twitter.com/Burberry<br />

Læs også:<br />

retailblog.dk/2009/12/04/sociale-<strong>medier</strong>-og-mode/<br />

www.kommunikationsforum.dk/artikler/hellere-sociale-<strong>medier</strong>-end-asocialmarkedsfoering<br />

071<br />

©2012 SocialSemantic


detailhandlen<br />

oG BiG BrandS –<br />

del 1<br />

artikel af:<br />

Klaus Silberbauer<br />

Creative Director, Think! Digital<br />

Hvordan detailhandlen bliver overflødiggjort<br />

af big brands<br />

Detailhandlen vil over de næste par år blive presset til finde ud af, hvordan den kan<br />

sikre sig en placering i kundens sociale sfære, hvor der allerede nu er fyldt godt op af<br />

brands. Store brands, der dag for dag bliver skarpere til social markedsføring.<br />

Hvilken værdi vil detaillisten fremover tilbyde kunderne, udover kundevogne og 1<br />

times gratis parkering? Hvordan konkurrerer man med powerbrands, der nu kommu-<br />

nikerer direkte med forbrugeren – og skal man overhovedet konkurrere?<br />

I dette dobbeltindlæg tegner Klaus Silberbauer først et dystert billede for detail-<br />

branchen, som risikerer at blive sat helt uden for døren af producenterne. I næste<br />

artikel tager han i stedet ja-hatten på og viser den sociale vej ud af mørket.<br />

globale brands brug af social media varsler nye tider<br />

Kan du huske pladebutikkerne? De er væk. Ligesom hovedparten af foto- og kamer-<br />

abutikkerne. Næste gang du møder en boghandler, så spørg hende om, hvad planen er<br />

på 10 års sigt. Det går den vej, som hønsene skraber, som min morfar sagde.<br />

Vi har lynhurtigt vænnet os til tanken. Forhandlere af forbrugerelektronik, bøger,<br />

musik og film er gået online, og det forekommer de fleste af os helt naturligt. Men<br />

husk, at der for få år siden blev der rystet på hovedet af DELL, da de gik direct. For<br />

hvad med rådgivning? Kundeservice? Købsoplevelsen?<br />

Siden da har DELL og andre producenter af forbrugerelektronik haft held med en<br />

model, hvor detail-leddet enten skæres helt væk – eller hvor detaillisten pænt må<br />

072<br />

new York Skyline<br />

Mørke skyer hænger tungt over detailbranchen. Foto: dandeluca / flickr<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/hvordan-detailhandlen-bliver-overflodiggjort-af-big-brands/<br />

©2012 SocialSemantic


detailhandlen<br />

oG BiG BrandS –<br />

del 1<br />

finde sig i at konkurrere direkte med producentens egne, digitale afsætningskanaler.<br />

De elektronikforhandlere, der overlevede, var dem, der selv gik online – men det gik<br />

trods alt ikke bedre, end at de lever i et blodrødt, prisfølsomt marked, hvor normpris-<br />

erne sættes af producenterne.<br />

Så – hvad har denne kanalforvirring med sociale <strong>medier</strong> at gøre – og hvorfor mener<br />

jeg, at den vedrører resten af retailsektoren?<br />

retail sat uden for døren<br />

Indtil for nylig har producenterne holdt sig til reglerne: Above-the-line i tv, på print<br />

og i biografen, masser af benhård branding og så en stadig strøm af marketingma-<br />

teriale til detailleddet, som så, sammen med trade marketing-bureauerne fik lov at<br />

tilpasse og målrette det til det lokale marked.<br />

I dag er de store brands’ indtog på de sociale <strong>medier</strong> ved at ændre spillet. Meget<br />

hurtigt opnår de via Facebook og Twitter direkte kontakt til hundredetusinder, ja mil-<br />

lioner, af eksisterende og potentielle kunder. F.eks. passerede LEGO 1,3 millioner fans<br />

på sin Facebook-side for nylig, og Victoria’s Secret kommunikerer direkte og dagligt<br />

med 15,5 millioner fans verden over.<br />

Der er således åbnet en tovejs kommunikationskanal helt uden om detailleddet.<br />

Producenterne lærer nu dag for dag om kundernes vaner, holdninger og ønsker, og<br />

uanset hvad vil afhængigheden af detailleddet som andet end en logistisk detalje blive<br />

mindre over tid.<br />

Jeg tror, at de fleste brands stadig mener, at de blot udøver massekommunikation.<br />

Men faktum er, at above-the-line-budgetterne i stigende grad bliver kanaliseret over i<br />

målrettede og personaliserede kanaler, og lige pludselig vil det gå op for disse brands<br />

– ét efter ét – hvilken guldgrube, de står med: Muligheden for personlig dialog med<br />

millioner af tegnebøger. Hele det sociale setup skriger jo på direkte salg. Vil et inter-<br />

nationalt brand lade den mulighed passere for at beskytte sine lokale forhandlere i et<br />

fjernt land? Hvad tror du?<br />

Jeg siger ikke, at det vil være det perfekte scenarium for alle brands at gå direkte –<br />

men hvis et brand beslutter at ‘lave en DELL’, så er det i dag uligt meget nemmere,<br />

end før. For kanalen til forbrugerne er allerede åben. Min påstand er, at retailerens<br />

kendskab til målgruppen for et specifikt brand er ringere, end det kendskab, brandet<br />

selv kan opnå via Facebook. Den naturlige vej til kundens hjerne og pengepung går<br />

dermed ikke længere igennem detailleddet.<br />

073<br />

©2012 SocialSemantic


detailhandlen<br />

oG BiG BrandS –<br />

del 1<br />

big brands ejer den virtuelle hyldeplads<br />

Så hvad vil retailers gøre for at bevare kontakten til forbrugerne på disse kanaler, som<br />

fylder så meget i vores hverdag? Hvordan kan det nogensinde give lige så meget social<br />

credit til mig som forbruger at være fan af den lokale Cykelbanditten, som af power-<br />

cykelbrandet Cannondale? Hvordan kan den lokale BR give mig den social currency<br />

der findes i et fanforhold til LEGO? Med andre ord: Hvor er detailleddets sociale kant<br />

– den sociale brand essence, der gør, at jeg overhovedet vil følge retaileren på dennes<br />

sociale kanaler?<br />

Magten har historisk set ligget hos de store detailkæder. Det er dyrt for et brand at<br />

købe sig ind på adgangen til hyldeplads og til det nærmest mytiske købsøjeblik som<br />

supermarkederne tilbyder. Men dette magtforhold vender – måske – når vi taler<br />

sociale <strong>medier</strong>.<br />

Måske kommer den dag snart, da FDB og <strong>Dansk</strong> Supermarked skal til at betale<br />

markedsføringsbidrag for eksponering i Arlas sociale kanaler? For online er det efter-<br />

hånden de store brands, der ejer den virtuelle hyldeplads – i form af engagement og<br />

sagnomspunden Facebook Edge Rank.<br />

Hvis man skal tro ovenstående, så er det en grum fremtid, detailbranchen går i møde.<br />

Alt håb er dog ikke ude, i næste indlæg vender Klaus tingene om og peger på de<br />

unikke muligheder, detailhandlen trods alt har for at genvinde det tabte fodfæste.<br />

Klaus Silberbauer har i over 10 år gjort sig gældende i den digitale branche som<br />

bannerfører for user experience-design og denne disciplins berettigelse på strategisk<br />

plan. De seneste syv år har Klaus arbejdet for skandinaviens største digitale bureau,<br />

Creuna – senest som VP for Client Strategy. Her har han rådgivet og designet for<br />

virksomheder som Nordea, Q8 og DSB S-tog. For nylig har han startet sit eget bu-<br />

reau, think! Digital, der skal fokusere på digital forretningsudvikling, user experi-<br />

ence design og eksekvering.<br />

074<br />

©2012 SocialSemantic


detailhandlen<br />

oG BiG BrandS –<br />

del 2<br />

artikel af:<br />

Klaus Silberbauer<br />

Creative Director, Think! Digital<br />

Hvordan detailhandlen trumfer big<br />

brands på sociale <strong>medier</strong><br />

I anden del af Klaus Silberbauers dobbeltindlæg, klarer det op for detailhandlen, og<br />

der peges på de muligheder, branchen har for at skabe relationer på sociale <strong>medier</strong>,<br />

som de store brands aldrig vil få. Og hvorfor ikke udnytte det så? Når det kommer til<br />

købmandsstemningen med høj service, gensidig tillid og kendskab til kunderne, så<br />

har detailledet stadig et kæmpe forspring, i virkeligheden – og på nettet.<br />

lad kundeklubben blomstre digitalt og socialt<br />

Én ting er sikker: Der skal i den grad tænkes kreativt i detailhandlen. Den skal finde<br />

frem til de facetter ved social media, som producenternes brands ikke kan udnytte til<br />

fulde: Det lokale, det regionale – det nære. Hvor globale brands kan skabe forbindelse<br />

til millioner af brugere, kan de lokale handlende være så meget mere intense og mål-<br />

rettede i kommunikationen til de få.<br />

De sociale kanaler er som skabt til at støtte eller bære loyalitetsprogrammer og data-<br />

drevne dialogplatforme, som igen kan kobles til lokale communities og til fysiske<br />

events med langt mere autenticitet, end producenternes efterhånden lidt tamme<br />

flash-mobs på Youtube.<br />

Og kanalerne er billige nok til at selv den mindste handlende ikke har en<br />

undskylning for at lade være: Social media er simpelthen kundeklubbens længe<br />

savnede søster.<br />

075<br />

new York Skyline<br />

Det lysner for detailbranchen i anden del. Foto: Lars Kasper / flickr<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/hvordan-detailhandlen-trumfer-big-brands-pa-sociale-<strong>medier</strong>/<br />

©2012 SocialSemantic


detailhandlen<br />

oG BiG BrandS –<br />

del 2<br />

Det kræver naturligvis, at man som retailer – uanset størrelse – kommer frem fra bag<br />

disken, ud af butikken og lærer at forstå, at kommunikationen, servicen og produk-<br />

terne skal leve lige så meget online, som i butikken – og bryder med vaner<br />

og traditioner.<br />

Og hvad der måske er endnu sværere for mange klassiske marketers i detailhandlen:<br />

At man skruer ned for kampagnetænkningen og det bevidstløse dybdetryk af tilbud-<br />

saviser og op for det langsigtede fokus på datadrevne, sociale platforme, der kan<br />

fastholde kundens engagement, også efter de er forsvundet fra butikken.<br />

dialog forpligter<br />

Jeg hører ofte udsagnet: “Og så opretter vi lige en Facebook-side…” Så nemt er det<br />

ikke. Det kræver – som alt andet – fokus og hårdt arbejde at drive sociale <strong>medier</strong>.<br />

Dialog forpligter – der skal lyttes og svares. Dagligt.<br />

Hent rådgivning og sparring og brug konsulenter til at vurdere din indsat, men forsøg<br />

ikke at outsource det daglige dialogarbejde. Social media drives bedst fra hjertet af<br />

virksomheden og fra de personer, der er tættest på kunder og produkt.<br />

Start småt. Lad være med at investere i dyre buzzmetrics-løsninger og integration,<br />

men start fra en ende af. Hvis Facebook er mediet, så skal virksomheden selv kende<br />

Facebook’s særheder og muligheder. Sæt tid og ressourcer af, ligesom til al anden<br />

marketing. Sørg for, at den/de ansvarlige har tilstrækkeligt mandat og kender virk-<br />

somhed og ydelse godt nok til ikke at dumme sig online.<br />

Pas på med ikke at drukne initiativet i businesscases. Ofte vil vejen fra dialog og<br />

community til rede penge være kompleks, og det kan være svært at se den kortsigtede<br />

forretningsmodel i social media. Men – stol på, at dialog med kunderne i sidste ende<br />

kan betale sig og at den menneskelige kontakt mellem kunde og sælger er penge værd.<br />

Sådan har det altid været, og det ændrer social media ikke på.<br />

Tænk nøje over, x værdi du tilbyder dine kunder. Social media er ikke en tilbudsavis<br />

og dit community er ikke interesseret i at blive spammet. Dialog går begge veje: Der<br />

skal svares og hjælpes og serviceres. Successen er først hjemme, når dine followers<br />

snakker mere, end du selv gør.<br />

Se på hvad andre gør! Det er så nemt – følg konkurrenter og kolleger og små og stor<br />

brands på Facebook, Twitter og andre kanaler og bliv inspireret. Man kan ikke bruge<br />

et medium, som man ikke selv kender fra kundesiden.<br />

076<br />

©2012 SocialSemantic


detailhandlen<br />

oG BiG BrandS –<br />

del 2<br />

Klaus Silberbauer har i over 10 år gjort sig gældende i den digitale branche som<br />

bannerfører for user experience-design og denne disciplins berettigelse på strategisk<br />

plan. De seneste syv år har Klaus arbejdet for skandinaviens største digitale bureau,<br />

Creuna – senest som VP for Client Strategy. Her har han rådgivet og designet for<br />

virksomheder som Nordea, Q8 og DSB S-tog. For nylig har han startet sit eget bu-<br />

reau, think! Digital, der skal fokusere på digital forretningsudvikling, user experi-<br />

ence design og eksekvering.<br />

077<br />

©2012 SocialSemantic


5 mYter<br />

artikel af:<br />

Af: Roslyn Layton<br />

Senior Director, Klean<br />

– Marketing Analytics<br />

Roslyn Layton er Senior Director i<br />

Klean og har i mange år arbejdet<br />

med digitale strategi. Roslyn deltog<br />

i ekspertpanelet under konferencen<br />

om sociale <strong>medier</strong> i detailbranchen.<br />

Enhjørninge og sociale <strong>medier</strong> – myterne klæber til begge. Foto: Rob Boudon / flickr<br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/fem-myter-om-sociale-<strong>medier</strong>/<br />

Fem myter om sociale <strong>medier</strong><br />

Hos Klean oplever vi, at mange af vores kunder efterspørger hjælp til at øge deres<br />

omsætning ved brugen af sociale <strong>medier</strong>. Vi kan sagtens hjælpe dem med at skabe<br />

sider og profiler hvor fra de kan engagere deres kunder, men vi starter som regel med<br />

at afklare forventningerne ved at fortælle om de fem myter om sociale <strong>medier</strong>.<br />

1. <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> er en salgskanal<br />

2. Indsatsen på sociale <strong>medier</strong> kan måles med traditionelle metoder<br />

3. <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> kan hjælpe med at bygge et brand<br />

4. <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> virker for små virksomheder<br />

5. <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> er en social oplevelse<br />

Myte #1: <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> er en salgskanal<br />

Virksomheder har forsøgt sig med at skabe forretningsmodeller for salg på sociale me-<br />

dier, men der er mange flere mislykkede forsøg end successer. De virksomheder, der<br />

har fået succes forstår, at sociale <strong>medier</strong> handler om engagement. Toyota Danmark<br />

har for eksempel lært, at de ikke skal brug Facebook til at sælge biler. Derimod skal de<br />

bruge Facebook til at få potentielle kunder til at skrive sig op til en prøvetur. Altså skal<br />

sociale <strong>medier</strong> bruges til at engagere dine kunder og ikke sælge noget til dem.<br />

078<br />

©2012 SocialSemantic


5 mYter<br />

Myte #2: Indsatsen på sociale <strong>medier</strong> kan måles med<br />

traditionelle metoder<br />

Rapporter fra detailhandlen verden over fortæller i stigende grad, at Facebook giver<br />

en lav Return on Investment (ROI), når man bruger traditionelle metoder kendt fra<br />

marketing til at måle med (cost per lead, return on ad spend). Det er derfor ikke over-<br />

raskende, at Facebook har lavet en ændring, der betyder, at de ikke tillader tredjeparts<br />

API’er at sammenligne Facebook-data ved siden af konkurrenters.<br />

Det betyder, at vi har brug for andre mål end de traditionelle. Dette er en stor ud-<br />

fordring for virksomhederne, da målinger og analyse er bekosteligt og de værktøjer,<br />

der er til rådighed er langt fra perfekte.<br />

Myte #3: <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> kan hjælpe med at bygge et brand<br />

Det er svært at bruge sociale <strong>medier</strong> til at skabe et brand. De sociale <strong>medier</strong> er i langt<br />

højere grad et sted, kunder snakker om eksisterende brands. Prøv at se Barbie på Fa-<br />

cebook – her har Mattel skabt en profil til hende, som var hun en rigtig person. Men<br />

hvis ikke hun eksisterede som en rigtig dukke i den rigtige verden, ville hun nok ikke<br />

have 2.6 millioner fans på Facebook.<br />

Lady Gaga med 44 millioner fans er et andet godt eksempel – det er hendes musik,<br />

videoer, personlighed og koncerter folk elsker. Facebook er blot et eksempel på et<br />

digitalt rum hvor fans samles for at udtrykke deres begejstring.<br />

En af de bedste succeshistorier er Apple, der rent faktisk ikke har dedikeret personale<br />

til at arbejde med sociale <strong>medier</strong>. Folk elsker deres produkter så meget, at Apple slet<br />

ikke behøver at bede folk om at Like dem.<br />

Myte #4: <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> virker for små virksomheder<br />

Dette anser jeg for at være de sociale <strong>medier</strong>s lille, beskidte hemmelighed. Hvis man<br />

kigger på hvem, der reklamerer på Facebook, er størstedelen små og mellemstore<br />

virksomheder. Mit bedste råd til detailhandlen er at forbedre kundernes oplevelse<br />

med deres produkter, service og butikker i den ‘virkelige’ verden, så skal fans i den<br />

digitale nok komme.<br />

Myte #5: <strong>Sociale</strong> <strong>medier</strong> er en social oplevelse<br />

Vi er midt i en tid, hvor mange taler om Facebook afmattelse, hvor folk enten luk-<br />

ker deres profiler eller lader dem stå til. Dette har som minimum den betydning, at<br />

individer og virksomheder er i gang med at definere grænser for sociale <strong>medier</strong> og<br />

virkeligheder er at verdens ledere næsten ikke har brug for deres egne profiler – folk<br />

“tweeter” eller “poster” blot de vigtige ting der bliver sagt.<br />

079<br />

©2012 SocialSemantic


5 mYter<br />

liSteamoK<br />

Hvad forhandlere ofte glemmer er, at det sociale i form af SMSer og menneskelig<br />

interaktion stadig er vigtigt, måske mere end nogensinde. Der er mere SMS- trafik i<br />

Danmark end i det samlede Twitter feed. Og kunderne betaler rent faktisk for at sende<br />

SMSer, hvilket giver en industri på 23 milliarder dollar. Måske kender du til begrebet<br />

Experience Economy, som betegner kunders villighed til at betale for oplevelser, som<br />

virksomheder markedsfører til dem.<br />

Pizza Hut og Disney er to gode eksempler på virksomheder der activt arbejder med<br />

Experience Economy. Men det betyder også at digital og sociale <strong>medier</strong> ikke er nok i<br />

sig selv.<br />

Når alt kommer til alt, er det der betyder noget at virksomheden har en klar Unique<br />

Value Proposition (UVP). Virksomheden og brandet skal udfylde en rolle hos kunden,<br />

som de er de bedste i verden til. Og sådan bliver man elsket på de sociale <strong>medier</strong>.<br />

Listeamok: De bedste lister om sociale <strong>medier</strong><br />

Link: http://blog.socialsemantic.eu/listeamok-de-bedste-lister-om-sociale-<strong>medier</strong>/<br />

Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, når man vil igang med sociale<br />

<strong>medier</strong>. Det er langt nemmere at se, hvad andre gør og så trække på elementer derfra.<br />

Vi går listeamok og har samlet lister over de bedste Facebook-sider, Facebook-apps,<br />

Twitter-tricks, sociale <strong>medier</strong>-kampagner og videoer.<br />

080<br />

©2012 SocialSemantic


liSteamoK<br />

40+ gode Facebook-sider<br />

Som titlen angiver en lang liste af inspirerende Facebook-sider, hvor der med garanti<br />

også er noget, du kan bruge.<br />

http://www.noupe.com/showcases/40-great-examples-of-facebook-fan-pages.html<br />

4 essentielle Facebook-apps<br />

Her får du nogle gode apps, du kan udbygge din standard Facebook-side med. Så du<br />

fx kan lave en velkomstside med indhold kun synligt for fans eller tilføje en kontakt-<br />

formular.<br />

http://mashable.com/2011/11/06/facebook-apps-business/<br />

6 nye og innovative social media kampagner<br />

Fine eksempler på kampagner på sociale <strong>medier</strong>, der bruger platformen og teknolo-<br />

gien meget originalt.<br />

http://mashable.com/2011/06/07/innovative-social-media-campaigns/<br />

10 fantastiske social media kampagne-videoer<br />

Lidt som ovenstående; gennemførte og originale social media-kampagner – her fortalt<br />

i videoform, som giver det hele et ekstra løft.<br />

http://thenextweb.com/socialmedia/2011/05/07/10-fantastic-social-media-cam-<br />

paign-videos-you-shouldnt-miss/<br />

17 marketing tips til twitter<br />

Få mere ud af din Twitter-konto ved at følge disse snedige markedsføringstricks fra de<br />

professionelle i branchen.<br />

http://www.socialmediaexaminer.com/17-twitter-marketing-tips-from-the-pros/<br />

081<br />

©2012 SocialSemantic


Kontakt<br />

Isobar stiller gerne op til en uforpligtende snak om dit brands mobile, sociale og digitale<br />

potentiale. Isobar råder over særdeles erfarende kompetencer inden for social og mobil strategi.<br />

Vi arbejder for de største og mest modige brands og <strong>medier</strong>, men løfter også opgaver for en lang<br />

række mindre annoncører. Uanset budgettets og opgavens størrelse går Isobar ydmygt til opgaven,<br />

fordi vi af erfaring ved, at det ikke er størrelsen på markedsføringsbudgettet eller brandets navn,<br />

der skaber de bedste kampagner, men derimod idéerne, menneskerne og samarbejdet.<br />

Morten Nørsten<br />

Digital Director<br />

+45 77 300 928<br />

+45 21 832 321<br />

morten.norsten@isobar.com<br />

Scan koden og find vej til os:<br />

Bringing People and Brands together like never before...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!