nr. 01 · 2010 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

nr. 01 · 2010 - Hospitalsenhed Midt

leder

Projekt 2010 – Omstilling

til fremtidens patientforløb

LEDER | Ved nytårskuren kunne vi med det store smil på læben se tilbage

på det forgangne år. 2009 var året hvor HSI leverede en perlerække af

flotte præstationer. Blandt andet blev vi kåret som landets mest produktive

hospital. Vi fik meget fine karakterer i den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse,

der viser, at vores patienter er blandt de mest

tilfredse i landet. Også arbejdsklimaundersøgelsen var generelt flot.

Samtidigt formåede vi at flytte os og udvikle hospitalet på en lang række

områder. Ikke mindst er vi for alvor kommet i gang med opbygningen af

nye ambulante funktioner, så vi kan leve op til ambitionerne om at være

Region Midtjyllands flagskib, som skal vise vejen frem i udviklingen af

fremtidens planlagte patientforløb.

Økonomisk kom vi ikke ud af 2009 så pænt, som vi havde ventet. Merforbruget

på 14,7 mio. kr. skal betales tilbage. Det kan kun ske ved en omstilling

af driften, så udgifterne ikke overstiger budgettet.

Den særlige rolle, vi har fået som følge af Region Midtjyllands hospitalsplan,

indebærer at vi omstiller til nye funktioner og samtidig udvikler

nye typer behandlingsforløb. En afgørende ændring træder i kraft den 1.

september 2010, hvorefter RSI kun skal modtage visiterede akutte, subakutte

og elektive patienter. Det betyder, at alle afdelinger skal omstille fra

akut til planlagt behandling. Samtidig skal vi gradvist reducere antallet

af indlæggelser for i stedet at tilbyde flere ambulante behandlinger. Det

er i denne proces, at vi skal være innovative og udvikle nye, mere effektive

organiserings- og behandlingsmetoder, der peger mod vores strategi om

det excellente patientforløb.

Projekt 2010 markerer en forandringsproces på HSI, der skal tilpasse

både organisationen og de fysiske rammer, så de bedre afspejler fremtidens

patientforløb. I løbet af 2010/2011 vil der blive gennemført en række

funktions- og strukturændringer samt ombygninger, nyindretninger

og fysiske rokader. Det kommer til at berøre alle afdelinger på en eller

anden måde. 2010 bliver et forandringens og udviklingens år. Det bliver

spændende – men også udfordrende. Vi får i hvert fald fortsat brug for det

samme engagement, professionalisme og gå på mod, som HSI har stået for

i de foregående år.

Hvilke ændringer står vi overfor?

• ny visitation af medicinske patienter pr. 1. marts 2010

• Byggestart Psykiatriens hus på Falkevej (forår 2010)

• ny knoglestue og CT-scanner på radiologisk afdeling 1. maj 2010

• etablering af akutklinik pr. 1. september 2010

• ny operationsafdeling med ekstra flowstue og ny sterilcentral

pr. 1. september 2010

• igennem hele året vil der ske udskiftning af vinduer, tage og isolering

samt andre vedligeholdelsesarbejder flere steder i huset

2 | under kitlen nr. 01 / 2010 | Hospitalsenheden Silkeborg

indhold

Motionstid i GO . . . . . . . . . . . . . 03

Dansen om DDKM . . . . . . . . . . 04

Nytårskur 2009/2010 . . . . . . . . 06

Overgaard på overdrevet . . . 08

Strategibobler til kaffen . . . 10

Besøg i Center of

Excellence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

HSIden sidst & Kort nyt . . . . 14

Jubilæer & journalbøffer . . . 15

FORSIDE: leder af Cognitive neuroscience

research Unit, Morten overgaard, har modtaget

12,5 mio. kr. fra eU til et hjerneforskningsprojekt.

læs portrætartikel om den ambitiøse

forsker på side 8.

FOTO: hans Martin Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines