Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

fm.dk

Vejledning om effektive statslige indkøb - Finansministeriet

9(-/('1,1* 20 ())(.7,9( 67$76/,*( ,1'.‘%

fiske eller funktionelle forhold vil være hensigtsmæssigt med en opdeling

af koordineringsfunktionen inden for ministerområdet.

Stk. 4. Indkøb foretaget via rammeaftaler ved Statens og Kommunernes

Indkøbs Service A/S afløfter institutionernes udbudsforpligtigelse.

Stk.5. Ved tilrettelæggelsen af indkøbspolitikken skal institutionerne være

opmærksomme på de statslige betalingsregler, jf. regnskabsbekendtgørelsen.

Særligt henledes opmærksomheden på, at reglerne om forudbetaling

også gælder ved e-handel.

§7. Finansministeriet vil udarbejde en vejledning om væsentlige forhold

ved indkøb af varer og materiel.

Ikrafttræden

§8. Cirkulæret træder i kraft den 3 januar 2000.

Stk.2. Økonomistyrelsen vil udsende en samlet orientering når den i § 3

nævnte hjemmeside er oprettet.

/Thomas Egebo

Finansministeriet, den 17. december 1999

MOGENS LYKKETOFT

More magazines by this user
Similar magazines