personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

“Store Uddannelsesdag” på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. Forebyggelseskonsulent Susanne Munk Wilbek cykler, og regi-

onsrådsformand Bent Hansen løber sponsorpenge ind til verdens bedste formål, nemlig hospitalsklovner i børneafdelingen.

Læs mere og se masser af billeder på side 2-3 og midtersiderne 12-13.

Uge 48

29. november

2007


“Store Uddannelsesdag” på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

“Store Uddannelsesdag”

“Store Uddannelsesdag” er en tradition, som Region

Midtjylland har overtaget fra Århus Amt. På “Store

Uddannelsesdag” skruer hospitalernes personale ned

for produktionsræset og bruger lidt tid på deres egen

faglige udvikling. På Regionshospitalet Viborg, Skive,

Kjellerup var der mange afdelinger, der havde arrangeret

uddannelse lokalt i deres egen afdeling. Herudover

var der fælles foredrag i mødelokale 21-22 i

Viborg med kendte foredragsholdere, der trak fulde

huse: “Freelance-filosoffen” Keld Brikner; fødevareguruen

Orla Zinck; patient-ernæringseksperten Mette

Holst; den utraditionelle plejehjemsleder Thyra Frank

og humoristen Gunnar Ørskov.

KRAM din kollega

I forhallen i Viborg var der opstillet KRAM-boder med

inspiration fra Det nationale råd for folkesundhed om

de faktorer, der virkelig kan gøre en forskel på danskernes

(u)sundhed: Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

KRAM-boderne var bemandet med specialister,

der gav gode råd og smagsprøver på bl.a. sund mad;

alkoholfrie drikke og nikotintyggegummi tilsat diverse

eksotiske smagsstoffer.

Cyklede og løb 429 km for hospitalsklovnerne

Mellem KRAM-boderne var der opstået “et værre cirkus”.

Gode motionister og venlige sponsorer gjorde fælles

front for at skabe finansielt grundlag for at fortsætte

børneafdelingens hospitalsklovne-ordning en tid endnu.

VSI havde stillet to løbebånd og to motionscykler til

rådighed - og sponsorerne og deres motionister blev

inddelt i to hold. Uden punkteringer på cykelhjul eller

løbesko blev der i de seks timer, løbet varede, cyklet

60.400 kroner og løbet 50.800 kroner ind til det gode

formål - dvs. i alt 111.200 kr. Hver kilometer på cykel

indbragte 200 kr. til det gode formål - og hver kilometer

på løbesko 400 kr. Der blev tilbagelagt 302 km på cykel

og 127 km på løbebånd - dvs. i alt 429 km. På miraku-

løs vis stod de to hold næsten lige, da klokken blev tre,

og løbet skulle afblæses. Den milde dommer lod sig

besnakke og bevilgede en anelse overtid til det hold,

der var sakket en smule bagud - og på den måde gik

det til, at hvert hold tilsammen kunne aflevere 55.600

kr. til hospitalsklovne-ordningen.

Den røde løber

Var der nogle, der (også) havde travlt den fredag - så

var det hospitalsklovnerne Petunia og Fru Ib, som på

alle mulige og umulige måder sørgede for at opmuntre

motionisterne med tilråb, balloner, lakridspiber, porrer,

isvand, “redde-kamme”, medvind fra deres ballonpustere

m.m. De mødte de mange “ping’er” bevæbnet

med deres egen “ping-vin”, ligesom deres “røde løber”

fik en afgørende, motiverende rolle, når en motionist

var ved at “gå død”. “Den røde løber” var en rødlakeret

Barbie-dukke, som i den grad kunne kvikke selv den

mest underdrejede løber op igen.

Special guest stars var Viborg Kommunes forebyggelseskonsulent

Susanne Munk Wilbek og regionsrådsformand

Bent Hansen. De modtog selvfølgelig specialcoaching

af klovnerne, som bl.a. spillede og sang Ӂh,

Susanne”, ”Bent Hansen havde en bondegård” og ”Jeg

er så glad for min cykel”.

Stor tak til alle

Det har været en pragtfuld dag, slog hospitalsdirektør

Jens Anton Dalgaard fast, da “Store Uddannelsesdag”

lakkede mod enden.

- Det har været fantastisk at mærke al den energi, der

kommer af at gøre tingene anderledes. Tilmed har vores

sponsorer været særdeles imødekommende over for

vores klovneprojekt. Stor tak til alle, sagde han.

skopet bringer situationsbilleder fra dagen på siderne

3, 12 og 13. Se også billedet af Susanne Munk Wilbek,

Bent Hansen og hospitalsklovnerne på forsiden.

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


“Store Uddannelsesdag” på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

3


“Operation Life” på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Leif og Vita fra “Operation Life” indtager

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup ...

Af projektleder Henriette A. Eriksen, kvalitets- og uddannelsesafdelingen, og udviklingsmedarbejder Marianne Toppenberg,

medicinsk afdeling

Ja, umiddelbart tænker man nok ikke lige på noget så

alvorligt som at redde liv, når man ser de to minihelte

Leif og Vita. Men de er maskotter i kampagnen “Operation

Life”. Leif og Vita har et væsentligt budskab: At vi

kan redde liv, hvis vi også bruger af de erfaringer, man

har høstet andre steder i verden.

Hvad er “Operation Life”?

“Operation Life” er en landsdækkende kampagne, som

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed

står bag. Kampagnens formål er at øge kvalitet og patientsikkerhed

på danske hospitaler. Målet er at redde

3.000 patientliv i de 18 måneder, kampagnen løber.

“Operation Life” i Danmark har fået inspiration fra en

tilsvarende kampagne i USA, hvor målet var at redde

100.000 liv på 18 måneder. Resultatet blev ifølge kam-

AMI-pakken:

Formålet er at nedsætte dødeligheden efter

blodprop i hjertet

Mobilt akut-team:

Formålet er at yde specialist-assistance til akut

syge patienter i alle hospitalets afdelinger

Medicinafstemning:

Formålet er at forebygge fejl i patienternes medicinering

pagnens egne opgørelser godt 122.000 liv. Den danske

kampagne er tilpasset danske forhold og standarder

af danske eksperter.

“Operation Life” består overordnet af seks kliniske tiltag

/ pakker, hvor kampagnens danske ekspertpanel

mener, der er noget at hente. Hver pakke består af en

række elementer. Erfaringen viser, at det er afgørende

for effekten, at patienterne systematisk får tilbudt samtlige

elementer i en pakke - hver gang.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup har to afdelinger

taget imod tilbuddet om at indgå i “Operation

Life” - se omtale side 5. Kampagnens elementer implementeres

efter “gennembrudsmetoden” fra oktober

2007 til oktober 2008, hvorefter erfaringerne spredes

til resten af hospitalet.

CVK-pakken:

Formålet er at forebygge infektion i blodet hos

patienter med centralt venekateter (CVK)

Sepsis-pakken

Formålet er at mindske dødeligheden ved blodforgiftning

Respirator-pakken:

Formålet er at yde optimal pleje og behandling

af patienter i respirator

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


“Operation Life” på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

MMA -

medicinsk afdeling:

Status:

Medicinsk modtageafsnit MMA har tilmeldt sig medicinafstemningspakken.

Formål:

At forebygge medicineringsfejl ved overgange i patientforløb.

Medicinafstemningspakken har tre elementer:

• Medicinstatus ved indlæggelsen

• Medicinafstemning ved indlæggelsen

• Medicinafstemning ved udskrivelsen

Vi har udarbejdet nogle resultat- og procesmål, som

vi måler på løbende. Undervejs bliver resultaterne

indberettet både i en landsdækkende database og en

lokal database.

Lige nu retter vi indsatsen mod indlæggelsen. Vi har

f.eks. et procesmål der hedder:

“Hos 90 % af patienterne er der foretaget medicinanamnese

ifølge retningslinjer for lægemiddelordination”.

MMA’s team:

Farmaceut Louise Hopkins, specialeansvarlig sygeplejerske

Laila Mejdal, overlæge Kjeld Helleberg og udviklingsmedarbejder

Marianne Toppenberg.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

Anæstesi- og

operationsafdelingen:

Status:

Anæstesi- og operationsafdelingen har tilmeldt sig

tre pakker: respiratorpakken, CVK-pakken og mobilt

akut-team.

Vi har valgt at starte med respiratorpakken, da den

ligger meget i tråd med de tiltag, som allerede er sat i

værk i afdelingen.

Formål med respiratorpakken:

Formålet med respiratorpakken er at reducere komplikationer,

bl.a. lungebetændelse og blodpropper i benene,

som opstår under respiratorbehandlingen.

Vi er lige nu i gang med at udarbejde instrukser for de

fire elementer, pakken består af. Desuden vil vi afprøve

forskellige tiltag. Vi regner med at starte 26. november

med elevation af hovedgærdet som det første af tiltagene.

Undervejs vil vi følge op på, om det virker. Vi

glæder os til at dele resultaterne med jer.

OP/AN’s team:

Sygeplejerske Tina Allerslev, afdelingslæge Torben K.

Laustrup, afdelingssygeplejerske Mette H. Rasmussen,

afdelingslæge Susan K. Pedersen, projektleder

Henriette A. Eriksen og afdelingssygeplejerske Margit

Kristensen.

5


De kører vejene TYNDE

i Region Midtjylland

Ekstern transport

Nogle ser dem aldrig. Mange bemærker dem flygtigt. Men alle er afhængige af deres hyppige, kortvarige

besøg i afsnittet. For hvis de ikke kom - hvem skulle så fjerne affaldet? Og hvem skulle komme med rent

vasketøj og hente det snavsede? Og hvem i alverden skulle man få til at klare de mange forskellige transportopgaver,

der hele tiden skal løses på et hospital?

skopet har sat teamkoordinator René Troels fra hospitalets

afdeling for ekstern transport i stævne. Eller også

er det omvendt.

- Vi vil gerne fortælle om alt det, vi laver. De fleste af

vores kolleger på hospitalet ved, at der er noget, der

hedder “ekstern transport”, men de kender os typisk

kun for nogle få af de opgaver, vi har. Når de hører,

hvad afdelingen også klarer, bliver de som regel meget

overraskede, siger han.

Ekstern i mere end én forstand

Ekstern transport er en del af transportafdelingen, hvor

alle portører og chauffører i Viborg og Kjellerup er ansat.

Hovedparten af ekstern transports opgaver ligger

uden for hospitalets mure.

Fysisk er ekstern transport også ekstern. Afdelingen

har nemlig domicil godt 10 minutters gang fra Regionshospitalet

Viborg. På Erik Glippings Vej 7, hvor

også InterGen - den internationale genbrugstjeneste

for Region Midtjylland - holder til. Ekstern transport får

stort set kun besøg af kolleger fra hospitalet, når de skal

låne en af afdelingens små eller halvstore udlånsbiler

til tjenestekørsel.

“Flåden”

Udlejnings-gesjæften er bare en ganske lille brik i ekstern

transport, selvom den også kaster både reparations-

og vedligeholdelsesopgaver af sig. Plus administration,

for ud over booking skal ekstern transport

også lave kørselsregnskab, så der kan opkræves kilometerpenge

fra de afdelinger, der låner bilerne.

Kommer man som bil-lejer, kan man være heldig at se,

hvad ekstern transport også rummer. Men det kan ligeså

vel ske, at man kommer til en rungende tom vognhal,

... Fortsættes side 7

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Ekstern transport

Nyeste skud på stammen - Region Midtjyllands transpor-

table blodbank, mobilBlod.

Ekstern transport - fortsat fra side 6

hvor der - ud over den bil, man selv er tiltænkt - kun

står en gammel, men velpoleret litauisk veteran-lastbil.

Sidstnævnte er en gave fra hospitalets venskabshospital

i Palanga, og den kommer stort set kun af stald,

når der er veteranbilstævner i omegnen. Den tomme

vognhal er ikke udtryk for, at ekstern transport svælger

i kvadratmeter - det er fordi flådens mange enheder

befinder sig på landevejen.

- Vil man se alle ekstern transports 33 køretøjer på én

gang, må man - alt efter temperament - stå tidligt op

eller gå sent i seng. De første dieselmotorer starter

ved fire-femtiden om morgenen - og nogle gange er

de sidste først hjemme ved to-tiden om natten, siger

René Troels.

11 tunge drenge

Ekstern transport råder over køretøjer i hele spektret

fra mikro til makro. 11 er forvogne over 3500 kilo, og

af disse er Region Midtjyllands mobile blodbank, mobilBlod,

ultimativt den største. I alle dimensioner går

den “helt til kant” efter dansk lovgivning. mobilBlod

ligner en klon af tv-serien “Rejseholdet”s hovedkvarter.

Den indeholder blandt andet syv tappelejer til

bloddonorer.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

... men “aftægts-bilen” bliver også passet godt. Den litauiske

veteranbil af mærket GAZ.

Teamkoordinator René Troels på plads i ekstern transports

“kommandocentral” på Erik Glippingsvej.

- Det er ekstern transport, der flytter mobilBlod fra destination

til destination i det område, der tidligere var

Viborg Amt syd for Limfjorden og Ringkjøbing Amt.

Men det er ikke “bare” et chauffør-job, for vi står også

for den daglige rengøring og vedligeholdelse - og for

at sikre forsyningerne af sodavand og øl m.m. Arbejdet

må i sagens natur foregå på skæve tidspunkter uden

for mobilBlods åbningstid, fortæller René Troels, som

ikke kan løbe fra, at han har et blødt punkt dybt i sit

trucker-hjerte for dette specialfremstillede køretøj, som

... Fortsættes side 8

7


Ekstern transport

Ekstern transport - fortsat fra side 7 Med til ekstern transports faste opgaver hører udbringning

af dialysevæske til patienter, der er i dialyse-

efter næsten et år på landevejen stadig fremstår som behandling hjemme. Hver af de cirka 40 patienter får

“nyfødt” uden en skramme.

25-30 kasser med væske hver 14. dag. De bor spredt i

lokalområdet fra Hanstholm til Silkeborg og under vidt

Resten af ekstern transports tunge vogne bliver brugt forskellige boligforhold, som fra tid til anden udfordrer

til fragt af mad, vasketøj, affald og diverse varer.

chaufførens kreative evner med hensyn til levering og

Madtransporten udgår fra centralkøkkenet i Viborg

store madvogne til hospitalerne i Kjellerup og Skive og

opbevaring.

en række destinationer i Viborg.

Logistik-central

Linned og personaleuniformer transporteres i hurtig - De faste opgaver lægger beslag på en stor del af af-

pendulfart mellem Jysk Linnedservice i Kjellerup og delingens ressourcer på bestemte tider. For alle er jo

hospitalerne i det tidligere Viborg Amt og Regionshos- afhængige af, at vi kommer med fx mad og uniformer

pitalet Herning. Rent med ud - snavset med tilbage. Alt til tiden. Desuden er der pladsmangel overalt, så vi kan

læsses pr. håndkraft; 6-8 tons i hver bil fordelt på 27 ikke lade fx affald hobe sig op - det ville jo også være

tøjvogne - to ruter mod Thisted og to ruter mod Viborg uhygiejnisk, siger René Troels.

hver dag - også i weekenden. Vasketøjstransporten har Som teamkoordinator for de 14 chauffører er han eks-

ekstern transport vundet i licitation.

tern transports blæksprutte, der må forsøge at få de

Affald er en sag for sig. Ekstern transport henter affal- faste og alle de løse opgaver til at gå op i en højere

det “hos kilden” og sørger for miljørigtig bortskaffelse. enhed med fremmødet, de til rådighed værende biler

Med “kilden” menes hospitalerne i Viborg, Kjellerup, Ny- - og arbejdsmiljøreglerne. De løse opgaver kan være alt

købing, Thisted, Søndersøparken og plejehjemmet på mellem himmel og jord - blot de “smager af” transport-

Søndermarken - i Viborg endda helt ude i det enkelte ud-af-huset, fx at udbringe senge og hjælpemidler til

afsnit. Ekstern transport betjener desuden hospitalet i udlån hos patienter i hjemmet; hasteprøver mellem

Skive med hensyn til risikoaffald og patologisk affald. hospitalerne eller deciderede chaufførjob, fx når pa-

Ekstern transport kører hver uge 15-18 tons dagrenovatienter skal transporteres fra paraplegifunktionen til

tion til forbrændingscentret Thyra i Thisted og 2-3 tons behandlingsbygningen eller på hjemmebesøg. Eller

risikoaffald til forbrænding i Vejen. Ekstern tranport står hvis en gruppe ansatte skal køres samlet af sted til et

også for at pakke risikoaffald om i særlig emballage og arrangement i minibus. René Troels indrømmer, at det

på paller. Det patologiske affald, omkring 150 kilo pr. ofte er lidt af en kunst at få enderne til at nå sammen -

uge, opbevares i hospitalets kølecontainer sammen ikke fordi ekstern transport mangler fleksibilitet, men

med risikoaffaldet og afhentes cirka en gang om ugen

af et privat renovationsfirma, som kører det til special-

fordi de faste opgaver fylder så forholdsvis meget.

forbrænding i Nr. Alslev på Falster. Det sorterede affald Den, der smør’ godt, kør’ godt ...

opbevares i containere og køres til aflevering, bl.a. hos Som arbejdsplads er ekstern transport stedet for dem,

Revas i Viborg, efter behov.

der kan lide at køre fast på den samme rute med sam-

Intern transport af varer mellem hospitalerne i Viborg, me arbejde. Det er også stedet for dem, der kan lidt at

Skive, Kjellerup, Nykøbing og Thisted - bl.a. medicin,

depotvarer og hjælpemidler - sker alle hverdage på

skifte mellem ruter, arbejdsfunktioner og forskellige

en fast rute. ... Fortsættes side 9

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Ekstern transport

Ekstern transports vognpark - opstillet på domicilet på Erik Glippings Vej.

Ekstern transport - fortsat fra side 8

vogntyper. Afdelingens volumen er stor nok til at dæk-

ke alle behov. Ledige stunder eksisterer ikke - for der

kan altid repareres lidt på bilerne, evt. forebyggende.

Af samme grund indgår det altid i stillingsopslag fra

ekstern transport, at “ansøgeren må være i besiddelse

af teknisk snilde”, og indsatsen giver resultat. Mange af

ekstern transports biler har kørt længere, end nogen

troede muligt.

- Her på Erik Glippings Vej har vi fået virkelig gode reparations-

og vaskefaciliteter, så vi kan holde bilerne godt

ved lige. Vi har bl.a. to personbil-lifte og svejseværksted,

så vi ordner selv så meget, vi overhovedet kan. Der er

ingen, der længes tilbage til det tidligere nu nedrevne

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

domicil på Gl. Århusvej, siger René Troels. Han tilføjer,

at bilerne bærer regionens logo og hospitalets navn og

dermed er med til at profilere hospitalet udadtil.

Ekstern transport er også uddannelsessted for en lærling

i transport og logistik. Faktisk startede René Troels

selv sin karriere som lærling i ekstern transport.

- Det er et godt uddannelsessted, fordi vi har køretøjer

til alle kørekorttyper; er godt med hvad angår alskens

sikkerhedsudstyr og har så mange forskelligtartede

opgaver. Egentlig er vi jo en pænt stor vognmandsforretning,

slutter teamkoordinatoren.

“Bil-billederne” er venligst udlånt af René Troels.

Teamkoordinator René Troels træffes på lokal 2781.

Hvis han ikke er ved telefonen, stilles samtalen videre til Poul-Erik Hebsgaard, som nu varetager funktionen som

souschef i den samlede transportafdeling (portørtjenesten Viborg og Kjellerup samt ekstern transport).

9


Træning af armfunktion efter apopleksi • Væskedepot på Erik Glippings Vej

Intensiv træning af armfunktion til

neuro-rehabiliteringspatienter

Af specialeansvarlig fysioterapeut Ulla Bleshøy, terapiafdelingen

I fysioterapien på Regionshospitalet Skive blev der i maj

2007 som noget nyt startet et holdtræningstilbud til

neuro-rehabiliteringspatienter, der har brug for intensiv

genoptræning af arm/hånd. Der har de seneste par år

eksisteret et holdtilbud til balance-, udholdenheds- og

muskelstyrketræning af overvejende underekstremiteterne,

men intet til overekstremiteterne. Vi havde derfor

et ønske om at intensivere træning heraf.

Armholdstræningen er inspireret af kurser om evidensbaseret

træning ud fra biomekanisk analyse og træning

beskrevet i “Stroke Rehabilitation” af Janett Carr og Roberts

Sherperd. Holdtræningen tager udgangspunkt i

en målrettet og individorienteret træning, tilpasset hver

enkelt patients motoriske problem. Der arbejdes ud fra

genoptræningsprincipper for motorisk læring, hjernens

plasticitet, baning af bevægelser og mange gentagelser.

Åbent hus på Erik Glippings Vej

Af apoteker Peter Mielche, hospitalsapoteket

Efter et l-a-n-g-t tilløb blev hospitalsapotekets nye lager

på Erik Glippings Vej officielt “indviet” sidste torsdag

ved et åbent hus-arrangement. Gæster i “Café EGV”, som

var indrettet til lejligheden, var ud over apotekets egne

medarbejdere samarbejdspartnere fra de afdelinger,

der har haft en aktie i, at et dejligt, lyst og rummeligt

lokale nu kan tages i brug.

Værter for arrangementet var apotekets “Blå drenge”,

væskeservice-portørerne, der får det nye lager som

Forskning viser, at:

• indlæring sker opgavespecifikt (learning by doing)

• aktiv deltagelse er en forudsætning

• mange gentagelser er en nødvendighed

• læring forudsætter specifikke mål og korrekt feedback

• målene skal være tilpasset og justeret i takt med

forbedringer for at opnå (den bedste) læring

Holdtræningen foregår i en time to gange om ugen i fysioterapien.

Holdet ledes af to fysioterapeuter med op

til otte deltagere. Der indledes med fælles opvarmning

efterfulgt af de individuelle programmer. Programmer

er billedmapper, hvor patienten selv er fotograferet i

færd med at udføre øvelsen. Hver patient har cirka tre-

... Fortsættes side 11

daglig arbejdsplads. Portørerne har selv stået for indretning

af lageret og koordinering med de forskellige

afdelinger og personer, der har bidraget til processen.

Indretningen har været vanskelig, da der har været

mange forhold at tage hensyn til, men de har løst opgaven

særdeles professionelt.

I lageret skal foregå pakning af dialysevæsker m.m. til

patienter i hjemmedialyse. Da der er relativt god plads

på lageret, er der nu udover selve dialysevæskerne

... Fortsættes side 11

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Træning af armfunktion efter apopleksi • Væskedepot på Erik Glippings Vej

Træning af armfunktion - fortsat fra side 10

fem øvelser. Øvelserne kan være såvel koordinerende,

mobiliserende, vægtbærende som udholdenheds- og

funktionstrænende. Der kan være en-arms såvel som

bilaterale øvelser. Udstyr brugt er kun, hvad fantasien

formår og kan være lige fra tæppeflis, bolde, elastikker,

curlingstave, spartler, papirclips til sugerør, syltetøjsglas

drikkeglas, kander, kageruller eller tøjklemmer.

Efter at holdet har eksisteret i cirka seks måneder, er

vores evaluering kun positiv, baseret på terapeutiske

vurderinger af arm- og håndfunktion, patienters

reaktioner og kommentarer samt af observationer af

de sociale kompetencer. Under selve holdtræningen

er erfaringen, at der individuelt er en enorm koncentration

og arbejdsomhed, der sjældent opleves tilsvarende.

Gentagelser når ofte op på hundredvis. Før og

efter træningen sørger patienterne ofte for hinanden,

snakker om holdtræningen, sikrer at alle/andre holddeltagere

kommer ned til træning samt opmuntrer og

stimulerer i relation til øvelser.

Åbent hus på EGV - fortsat fra side 10

Apoteker Peter Mielche (stående til venstre) taler ved

indvielsen af væskelageret på Erik Glippings Vej. Stående

til højre apotekets “Blå drenge”, Preben Tougaard og Jørgen

Jepsen.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

Fotografier venligst udlånt af Ulla Bleshøy. En patient på

øverste billede er anonymiseret efter eget ønske.

samlet andre varer, som tidligere blev ekspederet fra

sterilcentral og depot. Dette bevirker - sammen med

naboskabet med ekstern transport, som skal køre væskerne

ud til patienterne - at pakning og forsendelse

af dialysevæsker nu kan ske meget mere rationelt end

tidligere i de mørke kældergange på hos pitalet. Lageret

er forsynet med løfteapparatur - en transportabel

sugekop i en skinne i loftet - som reducerer tunge løft

af dialyse- og infusionsvæskekasser.

Foruden dialysevæsker opbevarer apoteket en del infusionsvæsker

på EGV.

Endelig har “blodbussen”, som har garage på EGV, lejet

sig ind med forskellige remedier, der skal bruges i

bussen.

11


“Store Uddannelsesdag” på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

“Store Uddannelsesdag” - fortsat fra side 1-3

Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard bød velkommen

i forhallen til det store sponsorløb til fordel for

børneafdelingens hospitalsklovner.

Selv ydede han også et reelt stykke benarbejde på løbebåndet

i den gode sags tjeneste - i øvrigt i følgeskab

med sin kone og foretrukne løbeledsager, operationssygeplejerske

Hanne Dalgaard fra anæstesi- og operationsafdelingen,

på det andet løbebånd.

Ideen til sponsorløbet var Dalgaards - og benarbejdet

med at motivere sponsorer har han også stået i spidsen

for. Hospitalsklovnerne kvitterede med en pakke,

som viste sig at indeholde et “morskab” - det fineste

lille træskab med en højrøstet grinebold. Øverst en lillebitte

skuffe til skuffelserne - hvor også tudekiksen og

en pruttepude holder til. Invitér til smil. Se det sjove. Leg

med kommunikationen. Le for livet. Træn din fantasi.

Tag humoren alvorligt. Sådan lyder klovnernes seks råd,

der er prentet med sirlig skrift på “morskabet”.

De allestedsnærværende hospitalsklovner Petunia og

Fru Ib forsømte ikke en chance for at holde humøret

højt - både hos deres velgørere og hos publikum. Her får

regionsrådsformanden en lille bordbombe-overraskelse

som tak for 5,5 lynhurtige kilometer på løbebåndet.

Ledende overlæge Lars G. Hansen var konferencier ved

sponsorløbet, og han tog selvfølgelig også selv en god

halv times tid på løbebåndet. Petunia og Fru Ib sørgede

både for medvind, slipstrøm - og sågar et helt nyt hjerte

på en ballonstilk, da de på et tidspunkt blev meget bekymrede

for, om deres “torsdagschef”s hjerte overhovedet

slog endnu. I øvrigt var der adskillige sportskendisser,

der støttede løbet, bl.a. håndboldspilleren Louise Bager

(til venstre i billedet) og bjergbetvingeren Mogens Jensen

(på cyklen bag Dalgaard - billedet til venstre).

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Tak for en fremragende indsats til kræftpatienter • Staff-meeting

Ros for indsatsen til kræftpatienter

Regionsrådsformand Bent Hansen var i det gavmilde hjørne i fredags. Først løb han cirka 2.200 kr. ind til fordel for

hospitalsklovnerne. Og aldrig så snart havde han skiftet sine løbeshorts og -sko ud med en mere traditionel “regionsrådsformandsuniform”,

før han dømte timeout mellem to af “Store Uddannelsesdag”s foredrag for at rose hospitalets

personale for velgennemført indsats med at sikre kræftpatienter garanti for hurtig behandling. Han uddelte

store blomsterbuketter som håndgribelige beviser på regionsrådets anerkendelse.

- Tak for en fremragende indsats. På bare en måned er det lykkedes jer at give patienter med lungekræft, hovedog

halskræft og tarmkræft mulighed for at starte udredningen inden for to hverdage. Det er en stor ændring, der

griber ind i rigtig mange rutiner. Det, I sammen har gjort, er lige så vanskeligt som at vende en supertanker, og i

regionsrådet er vi rigtig stolte af jer, sagde han.

Grethe Nielsen, billeddiagnostisk afdeling: Jan Abrahamsen, klinisk fysiologisk afdeling; Lis Lykke Gregersen,

patologisk-anatomisk institut; Anne-Mette Sejer Petersen, øre-, næse-, halsafdelingen; Lars Vinter-Jensen, gastromedicinsk

afsnit; Lene Iversen, lungemedicinsk afsnit, og Pia Brauner Madsen, gastrokirurgisk afsnit, modtog som

repræsentanter for deres kolleger regionsrådsformandens blomster og verbale roser.

Staff-meeting onsdag den 5. december

Program ved “De psykiatriske specialteam, Søndersøparken”:

Depression - en folkesygdom.

Hvordan kan vi behandle og forebygge depressioner?

Staff-meeting foregår klokken 8.00 - 8.45 i lokale 21-22 på Regionshospitalet Viborg.

Næste møde er planlagt til onsdag den 9. januar 2008.

Prag, KMA

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

13


Kunst i KFA • Jul i kantinen

Kunst i KFA - velkommen til reception

Klinisk fysiologisk afdeling byder velkommen til en lille,

lokal kunstudstilling

torsdag den 6. december klokken 15 i afdelingen.

Kunstnerne kommer fra Viborg Kommunes institution

Skriversvej, som tilbyder aktivitets- og samværstilbud til

personer med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne

- både for at opretholde og for at forbedre

personlige færdigheder og livsvilkår.

Der vil være mulighed for at købe billeder på udstillingen.

Julemad i kantinen

torsdag den 13. december 2007

Tagselv-julebuffet fra kl. 11.30 til 13.30

og 17.30 til 18.15 (aften kun i Viborg)

- Kom selv og se de farvestrålende værker, som fysisk og

psykisk handicappede udstiller i klinisk fysiologisk afdeling.

Tag lidt af hvert fra buffet-bordet til din tallerken:

• Sild med karrysalat

• Lun rødspættefilet med remoulade og citron

• Laksetærte

• Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler

• Tarteletter med høns i asparges

• Ribbensteg med rødkål og asier

• Risalamande med kirsebærsovs

• Julefrugt

• Brød og smør

Pris pr. tallerken: 30 kr.

Bemærk: Der er ikke mulighed for at forudbestille mad

til afhentning i kantinen. Og der serveres ikke andre

anretninger og middagsmad.

Med forbehold for udsolgte retter!

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Nyhedsbrev fra registreringskoordinator Birtha Thorsager

Fællesindhold

2008

Afslutning af

kontakter

2007

Temadag

11. december 2007

Ny skaderegistrering

pr. 1. januar 2008

Afslutning af

ambulante kontakter

Økonomi- og planafdelingen

Nyheder December - 2007

Følgende kontakter skal være afsluttede pr. 31. januar 2008:

Stationære kontakter

Skadestuekonkontakter

Sidst udsendte nyhedsbrev: Oktober 2007

Fællesindhold for basisregistrering af sygheuspatienter 2008 er

udkommet.

Hver registrerede afdeling (6-karakters niveau) modtager direkte fra

trykkeriet et enkelt eksemplar af bogen, ligesom sygehusenes

administration m.fl. bliver forsynet med et eksemplar.

Publikationen kan hentes gratis på “www.sst.dk”.

Hvis der ønskes flere eksemplarer af publikationen kan de bestilles

hos Schultz Information, tlf. 4363 2300, e-mail: “schultz@schultz.dk”.

Endvidere er det vigtigt at rette samtlige DOSA-fejl for 2007.

De registreringsansvarlige for PAS-systemerne i Region Midtjylland

samt superbrugere, lægesekretærer og it- og kvalitetsmedarbejdere

med opgaver omkring patientregistrering indbydes hermed til

temadag

tirsdag, den 11. december 2007 i Regionshuset Viborg,

Skottenborg 26, kl. 11.45 – ca. 15.00.

Invitationen med dagsorden og tilmeldingsfrist er sendt til de ledende

lægesekretærer.

En ny skaderegistrering træder i kraft pr. 1. januar 2008. Indholdet

bliver præsenteret på ovennævnte møde i Regionshuset.

Vejledningen bliver udsendt så snart, den foreligger.

Det er meget vigtigt at afslutte den ambulante udredningskontakt

før oprettelsen af indlæggelseskontakt for samme sygdom - også

selv om patienten efterfølgende skal fortsætte i ambulatoriet.

Dette for at

- koble kontakter til ét samlet venteforløb

- forbedre diagnoseregistreringen

- sikre korrekt cancer-anmeldelse.

Eventuelle henvendelser kan ske på e-mail:

“birtha.thorsager@sygehusviborg.dk”

eller telefon: 8927 3718.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

15


Nødråb fra skade-modtageafdelingen • Indvielse af vandret elevator og ambulancehal

Nødråb

Det er vel ikke at være på tværs,

når vi skriver dette vers,

men noget må gøres - vi fryser jo kroppen,

så ej bare kulden kan mærkes på toppen.

“Projekt ambulanceport” - åh, tiden er lang,

og “toget” til hotellet er færdig en gang.

En sommer vi fik med lugte og larm,

men nu er det nok! Vi må slå storalarm,

med underbukser lange og med jakker på,

vi møder på jobbet, et tæppe kan få,

det trækker fra porten - fra loftet, du milde,

og bladene flyver herinde som vilde,

små 15 grader det arbejder vi i,

en spray op i næsen kan gennemløb gi’,

forkølelse og anden sygdom vi får,

fordi vi går og fryser om vore lår,

og alle klager - humøret svinger.

Patienterne siger: Uh, så kolde fing’er

nu har vi en port så stor og så fin,

men hvad hjælper det? Vi er rent til grin,

for én port er planen, men kulden fra nord,

den fortsat herinde på jobbet jo bor,

hvor længe skal vi vente? Hvad venter vi på?

Snart skal vi vel også i sne-støvler stå?

På vegne af frysende personale

i skade-modtageafdelingen

Pernille V. Sørensen

Indvielse af vandret elevator og ambulancehal

Den igangværende “bygge-pakke” i Viborg, som omfatter den vandrette elevator mellem patienthotellet og behandlingsbygningen;

en tilstødende lodret elevator og en ny ambulancehal ved skade-modtageafdelingen bliver færdig

i løbet af uge 49. Det samlede kompleks indvies fredag den 7. december, hvor medlem af regionsrådet og tidligere

formand for sundhedsudvalget i Viborg Amt, Aage Koch-Jensen, har sagt ja til at klippe det røde indvielsesbånd.

16 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Nyhedsbrev fra administrationen • Nyt fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Nyhedsbrev

Administrationen

har lukket mellem

jul og nytår

Personaleoversigt:

Lønudbetaling i december

2007:

Løn- og personaleafdelingen, ledelsessekretariatet, økonomi- og

planafdelingen samt kvalitets- og uddannelsesafdelingen har lukket

den 27. og 28. december 2007.

Løn- og personaleafdelingen

Afdelingerne modtager hver måned en personaleoversigt, hvor

samtlige personer, der har præsteret timer i afdelingen, vises.

For at sikre, at der ikke udbetales løn til medarbejdere, der ikke er

ansat, bedes oversigten gennemgået.

Findes der personer, afdelingerne ikke vil kendes ved, skal Inge Jakobsen

informeres på lokal 2584.

Skattekort og anciennitetskort m.v., der skal benyttes ved lønudbetalingen

i december 2007, skal være løn- og personaleafdelingen i

hænde senest tirsdag den 11. december 2007.

Månedslønnen er til disposition fredag den 28. december 2007.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

Administrationen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

November 2007

Nyhedsbrev fra patientklagenævnet

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har udsendt nyhedsbrev nr. 6 / 2007.

Det handler denne gang om en konkret sag, hvor nævnet har forholdt sig til to sygeplejerskers telefoniske rådgivning

af en patient. Sagen illustrerer, at en sygeplejerskes pligt til at udvise omhu og være samvittighedsfuld også

omfatter en pligt til at videregive patientens henvendelse til en ansvarlig speciallæge med henblik på vurdering

af, om der er behov for en lægelig klinisk vurdering. Nævnet vurderer også, at en sygeplejerske har pligt til at journalføre

en kontakt med en patient, når hun giver råd og vejledning, og patienten oplyser om symptomer, der efterfølgende

kan have betydning for den videre behandling og lægelige kontrol.

Se nyhedsbrevet på “www.pkn.dk/nyheder/3014.html”.

17


Flere tøjdyr fra Nordea

Sponsor-tøjdyr fra Nordea • Tak for opmærksomheden

Nordea i Viborg sponsorerer tøjdyr til Regionshospitalet Viborg i 2007. Hver filial i henholdsvis Sct. Mathias Gade,

Vestergade og Vestervangsvej har i deres kundeområde en tro kopi af den barneseng, som blev prins Christians

første. Barnesengen bruges som hospitals-sparebøsse, og for hver ny bankkunde lægger filialen et nyt tøjdyr i

sengen. 95 nye kunder blev det til i årets tredje kvartal - og dermed 95 tøjdyr, som fire repræsentanter for banken

“udbetalte” i naturalier i den forløbne uge.

Denne gang var det kapellet; medicinsk afsnit M13-1; klinisk biokemisk afdeling og medicinsk dagafsnit M22, som no-

tarius publicus havde udtrukket i den store gevinstopsparing. Sidste uddelingsrunde finder sted i februar 2008.

Fra venstre ses Niels Vinther, kapellet; Annette Andersen, M13-1; Preben Jensen, Nordea Vestervang; Anne Marie

Rasmussen, klinisk biokemisk afdeling; Jette Møldrup, M22; Daniel Høj, Nordea Vestergade; Mette Haahr og Hans-

Henrik Madsen, Nordea Sct. Mathiasgade - i selskab med nogle af de klonede miniudgaver af Bamse, Kylling, Kaj

og Andrea, Ælling og Bjørnen Bjørn.

Arkivfoto.

Tusind tak for

opmærksomheden

Tusind tak for den overvældende store opmærksomhed

til min 60-års-fødselsdag.

De venligste hilsener

Tage Søgaard Pedersen

18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Viborg-Deakin masteruddannelse i sundhedsvidenskab, sygepleje

Stadig ledige pladser! - Ring og hør nærmere

International masteruddannelse i

sundhedsvidenskab, sygepleje

Har du overvejet denne uddannelse?

Uddannelsen er:

• fleksibel - arbejdslivet og videreuddannelse kan

kombineres

• erhvervsrettet - der studeres med afsæt i arbejdsmæssige

erfaringer og funktionsområde

• internationalt orienteret – formidler såvel international

litteratur som kontakt med højt kvalificerede

og internationalt anerkendte undervisere og vejledere

Uddannelsen kvalificerer til at:

• arbejde akademisk, søge og tilegne sig international

litteratur

• kombinere viden med praksis

• læse og skrive fagligt engelsk

• udvikle klinisk, ledelsesmæssig eller pædagogisk

praksis

• anvende it som studie- og udviklingsredskab

En gennemført masteruddannelse giver grundlag for

at kunne fortsætte med et ph.d.-studium.

På studiet arbejdes der bl.a. med evidensbaseret syge-

pleje, narrativer, etik, refleksion, praksis og vidensfor-

mer, omsorg, sygeplejevidenskab, ledelse samt moduler

i forskningsmetoder og projektforberedelse.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

75% af litteraturen på studiet er engelsksproget, og de

resterende 25% er dansk/nordisk. Der stilles krav om,

at du kan læse og skrive engelsk på gymnasialt niveau.

Studiets semesteropgaver og den afsluttende masterafhandling

skrives på engelsk.

Der tilbydes 3-4 årlige seminarer eller workshopper af 1-5

dages varighed i Viborg samt mulighed for deltagelse i et

eksisterende ph.d.-netværk. Al deltagelse er frivillig.

Masteruddannelsen er udbudt af School of Nursing,

Deakin University, Australien, i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen

Viborg / Thisted. Uddannelsen

varer 3 år på deltid og afvikles som fjern- og selvstudium.

Den udbydes under “Lov om åben uddannelse”

og er en australsk godkendt masteruddannelse.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen for optagelse med studiestart februar

2008 var den 12. november 2007, men der er

stadig ledige pladser.

Ansøgningsskemaer og yderligere information kan re-

kvireres fra Sygeplejeskolen i Viborg ved henvendelse

til studiekoordinator Helena Lynggaard, “helena.lynggaard@sygeplejeskolen.com”,

tlf. 8927 3805, eller på

“www.sygeplejeskolen.com”.

19


Nye social- og sundhedsassistentelever

Nye social- og sundhedsassistentelever -

hold juli 2007

Regionshospitalet Viborg:

Start forreste række fra venstre:

Inge Andersen, N09; Pernille Bligaard-

Christensen, N09; Ulla A. Smed, R21;

Anette Snedker, R21; Jytte H. Søndergård,

R22; Inge Merethe Thimm, R22;

Manoharan Kandiah, T10-3; Helena

R. Knudsen, T10-3; Jane K. Knudsen,

T10-3; Christina Ehlert, M12-3; Sonja

Møller, M12-2; Kathrine Elmholdt,

M13-3; Karen-Marie E. Frandsen,

M13-3; Ditte L. Frederiksen, M13-3.

Regionshospitalet Skive:

Start forreste række fra venstre:

Tanja S. Nielsen, N2041; Poul N. Sørensen,

N2041; Annette Thorning,

N2051; Marie Bodilsen, N2051; Marie

R. Jensen, N2051; Mette S. N. Jensen,

N2051.

Fraværende: Marian R. Mikkelsen,

N2041.

20 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ledige job

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 47 med ansøgningsfrist efter 29. november 2007. Op-

slagenes fulde ordlyd kan ses på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”. Har du ikke mulighed for at se opslaget på

hjemmesiden, kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller 2594.

Reservelæge

Børneafdelingen

Børneafdelingen har flere vikariater som reservelæge:

• 1. februar - 31. august 2008 (2 vikariater)

• 1. januar - 30. april 2008

• 1. februar - 30. april 2008

• 1. april - 31. august 2008

• 1. maj - 31. august 2008

I vikariater af min. seks måneders varighed er der mulighed

for at søge ad hoc-godkendelse med henblik på

uddannelse i almen praksis.

Ansøgning 463 senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Social- og sundhedsassistent

Anæstesi- og operationsafdelingen

Operationsafsnittet i Viborg søger social- og sundhedsassistent

1. januar eller snarest derefter til 31. december

2008.

Ansøgningsskema 464 senest 12. december 2007 med

morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Intensivsygeplejerske (uddannelsesansvarlig)

Anæstesi- og operationsafdelingen

Intensiv/opvågning IO25 søger intensivsygeplejerske

37 timer pr. uge fra 1. februar 2008 til funktionen som

uddannelsesansvarlig for specialuddannelsen. Det forudsættes,

at du har relevant videregående uddannelse

eller er villig til at påbegynde denne.

Ansøgningsskema 465 senest 12. december 2007 med

morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

Sygeplejersker

Anæstesi- og operationsafdelingen

Intensiv/opvågning IO25 søger vikarer for sygeplejerske

37 timer pr. uge fra 1. januar eller snarest derefter

til 31. december 2008.

Ansøgningsskema 466 senest 12. december 2007 med

morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Anæstesisygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Anæstesiafsnittet i Kjellerup søger anæstesisygeplejerske

fra 1. januar 2008 eller snarest derefter.

Ansøgningsskema 467 senest 12. december 2007 med

morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Anæstesisygeplejersker

Anæstesi- og operationsafdelingen

Anæstesiafsnittet i Viborg søger anæstesisygeplejersker

37 timer pr. uge fra 1. januar 2008 eller snarest

derefter. Anæstesipersonalet i Viborg dækker en vagt

i Skive.

Ansøgningsskema 468 senest 12. december 2007 med

morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Operationssygeplejerske

Anæstesi- og operationsafdelingen

Operationsafsnittet i Viborg søger vikar for operationssygeplejerske

fra 1. januar 2008 eller snarest derefter

til 31. december 2008.

... Fortsættes side 22

21


Ledige job - fortsat fra side 21

Ansøgningsskema 469 senest 12. december 2007 med

morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Lægevikar

Neurologisk afdeling

Har du lyst til en studiepause, hvor du får afprøvet

dine færdigheder? Så kan vi tilbyde et lægevikariat

ved neurologisk afdeling i Viborg fra årsskiftet og 3-6

måneder frem.

Kontakt vores nuværende lægevikarer på 8927 2198 eller

ledende overlæge Lene Rosendahl på 8927 2197.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Neurologisk afdeling

Neurologisk afdeling søger to sygeplejersker 37 timer

pr. uge fra 1. januar 2008.

Ansøgning 471 senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Portør

Transportafdelingen

Transportafdelingen søger portør 37 timer pr. uge til

sengecentralen fra 1. januar 2008 eller snarest derefter.

Du bliver en del af et team, der også omfatter postafdelingen

og personalet i forhallen.

Ansøgning 472 senest 3. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Bioanalytiker

Kvindeafdelingen, fertilitetsklinikken

Fertilitetsklinikken søger bioanalytiker 32 timer pr. uge

fra 1. januar 2008.

Ansøgning 473 senest 3. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Sengeredning - weekendarbejde

Transportafdelingen

Sengecentralen i transportafdelingen søger studerende

eller andre til søndagsarbejde 8 timer hver anden uge.

Arbejdet består i afredning, rengøring og opredning af

senge i samarbejde med en anden medarbejder.

Ansøgning 474 senest 3. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Reservelæge (introduktion)

Organkirurgisk afdeling

Organkirurgisk afdeling søger reservelæge til 1-årig introduktionsstilling

7601-05-30-i-1 i kirurgi fra 1. marts

2008 eller efter aftale. Arbejdsområde inden for kirurgisk

gastroenterologi og mammakirurgi. Beskeden

udefunktion i Kjellerup.

Ansøgning 475 senest 20. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Rengøringsassistent

Rengøringsafdelingen

Rengøringsafdelingen søger rengøringsassistent til afdeling

Y07, 35 timer pr. uge fra 1. januar 2008.

Ansøgning 476 senest 12. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Hygiejnesygeplejerske

Kvalitets- og uddannelsesafdelingen

Infektionshygiejnisk enhed søger hygiejnesygeplejerske

37 timer pr. uge fra 1. januar 2008. Arbejdsområdet

er bl.a. rådgivning og vejledning af alle personalegrupper

om infektionshygiejne; kvalitetssikring og løsning

af infektionshygiejniske problemstillinger.

Har du ikke videreuddannelsen som hygiejnesygeplejerske,

skal du være indstillet på at deltage i den, når

den udbydes.

... Fortsættes side 23

22 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ledige job - fortsat fra side 22

Ansøgning 477 senest 19. december 2007 med mor-

genposten.

------------------------------------------------------------------------

1. reservelæge

Reumatologisk afdeling

Reumatologisk afdeling søger 1. reservelæge til uklassificeret

stilling fra 1. februar 2008 eller efter aftale. Stillingen

ønskes besat med speciallæge i almen medicin.

Arbejdsfunktioner i både Viborg og Skive. Til stillingen

er knyttet en projektopgave om afdelingens indlagte

rygpatienter.

Ansøgning 478 senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

1. reservelæge

Reumatologisk afdeling

Reumatologisk afdeling søger reservelæge til uklassificeret

stilling fra 1. januar 2008 eller efter aftale. Stillingen

ønskes besat med reservelæge, der tilknyttes paraplegifunktionen

og kan påtage sig forskningsopgaver

inden for behandling af rygmarvsskadede.

Ansøgning 479 senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Reservelæge (introduktion)

Ortopædkirurgisk afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling søger reservelæge til introduktionsstilling

7603-15-42-i-1 fra 1. februar 2008.

Operationer foregår dels i Viborg, dels i Kjellerup.

Ansøgning 480 senest 17. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

Lægesekretær

Børneafdelingen

Børneafdelingens sekretariat søger lægesekretær 37

timer pr. uge fra 1. januar 2008 eller snarest derefter.

Ansøgning 481 senest 17. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Fysioterapeuter

Reumatologisk afdeling - paraplegifunktionen

Paraplegifunktionens fysioterapi søger to fysioterapeuter

til vikariater - det ene på 30 timer pr. uge fra 1.

januar til 30. juni 2008; det andet på 37 timer pr. uge

fra 21. januar til 29. februar 2008.

Ansøgning 482 senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Sygeplejerske

Neurologisk afdeling

Neurologisk afsnit N09 søger sygeplejerske 32 timer

pr. uge fra 1. januar 2008.

Ansøgning 483 senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Social- og sundhedsassistent

Neurologisk afdeling

Neurologisk afsnit N09 søger social- og sundhedsassistenter

34 timer pr. uge fra 1. januar 2008. Stillingerne

opslås i tilknytning til etablering af akut modtagelse i

afsnittet.

Ansøgning 484 senest 10. december 2007 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

23


Kantinen serverer 3. - 9. december

skopv0708.pmd

3.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Kyllingebryst på ris-ærtebund med

grovbrød.

Oste-skinkesalat med flute.

Croissant med hønsefyld.

Torskerognsalat med rejer og flute.

Græsk pastasalat med flute.

Dampet torskefilet med dressing,

rejer, citron og grovbrød.

Kyllingesalat Madagascar med

flute.

Chilistykker med salat, æg og rejer.

Tunmousse med rejer, dildcreme og

flute.

Melon med spegeskinke, lucernespirer

og cherrytomat.

Svensk pølseret.

Hamburgerryg med gratinerede

kartofler.

Karbonade med stuvede

grønærter.

Blomkålsgratin med kryddersmør,

blandet salat og flute.

Kalkunschnitzel med karrykartofler

og gulerodsråkost.

Tortellini i fad med salat .

Rødspættefilet med remoulade

og citron.

Rosenkålsuppe.

Karbonade med kartofler, skysovs og majs.

Æblegrød med mælk.

Italiensk suppe.

Paprikagryde med løse ris og råkost.

Citronfromage.

Kantinemenu i uge 49

Blomkålsuppe.

Fyldte rødspætter med rejer, kartofler, karotter og hollandaisesovs.

Jordbærgrød med mælk.

Tomatsuppe med nudler.

Gule ærter.

Sprængt kam med kartofler, broccoli, legeret sovs, sennep og

rødbeder.

Grøntsagsuppe med rodfrugter.

Italiensk farsbrød med skysovs, kartofler og råkost.

Kirsebærgrød.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Kogt oksekød med peberrodssovs, ærter og kartofler.

Svinekam med kartofler, skysovs og asier.

Pandekager med jordbærsyltetøj.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Kjellerup er åben på hverdage klokken 11.45 - 13.15.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg og i Kjellerup er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.sygehusviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken 12.00 for indlæg til torsdag i næste uge.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@sygehusviborg.dk”). Karl Aage Dissing

(tlf. direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@sygehusviborg.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “klinisk.foto@sygehusviborg.dk”). Informationsafdelingen:

Nida Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@sygehusviborg.dk”).

Repro og tryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines