Maleri-Auktionen

kunstbib.dk

Maleri-Auktionen

Nr.

15.

16.

17.

18.

“ 4 —

H. Thoring: Parti ved Lellinge Sikov.

Viggo Langer: Det lave Hins i Hellebæk.

E. Fischer: Kobbertøjet skures.

Hans Dall: Skovparti ved Arildsleje.

19. Vilhelm Holst: Møens Klint. Sommerspiret.

20. Prof. Harald Foss: Fra Asnæs. 1882-

21. Hans Lund: Parti fra Capri.

22.

23.

Simony Jensen: Paa Baadebroen.

Joks. Gregersen: Under Bygevejr ved Agger.

24. P. Rib er: Interiør fra Sønderho. Fanø.

25. H. Thoring: Hedebakker ved Thorssø. Silkeborg

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32-

33.

34.

35-

•36.

N. Fristrup: Sommerdag ved Vigerslev.

Emmy Thornam: Pralbønner.

C. Svenn Johansen: Fra Sorø.

Yelva Vermehren: Dobbelte Levkøjer.

Viggo' Helsted: Solnedgang ved Agger.

N. Fristrup: Udsigt fra Saltholm mod Agger.

Aage Lund: Bag Bondegaarden.

O. Dahlboe: Søndagsbladet læses.

Laur. Frederiksen: Paa Toppen af Mote hJjerge.

H. Thoring: Efteraarsdag ved Bregentved.

Ole Due: Stevns Klint,

— 5 —

Nr.

37. Simon Simonsen: Fra Stranden ved Hesseiagergaard.

38- C. Dahl: Ved Solnedgang en Vinterdag.

39. E. Fischer: I Landsbyen. Eftermiddiagsbelysning.

10. Hjalmar Matthiesen: U ds’lgt over Roskilde Fjord.

41. Poul Fischer: Landskab fra Norge.

42. Emil Wennerw'ald: T Ræbild Bakker.

43. H. Thoring: Parti ved Jul> Sø. Silkeborg.

44. Ad. Heinrich Hansen: En Fuldblodshest.

45. Simon Simonsen: Staldinteriør.

46. Axel Schovelin: Parti ved Frederiksdal.

47. A. Walseth: Røde og blaa Asters.

48. O. Dahlboe; Bondestue paa Fanø.

49. Olaf Kongsberg: Vinterdag ved Valders i Norg>*.

50. Johan Lange: Landskab.

51. Joks. Gregersen: Sejlere i Kattegat.

52. Holger Liibbers: Fra Dvrborg v. Faaborg. Akvarel.

53. Wedel: Skovparti.

54. E. Fischer: Den lille Pige fodrer Høns.

55. I I . Thoring: Parti fra Sæby Skov.

56- V\gg° Tanger: Vej ved: Jægerspris.

57. Daniel Boiesen: Klitter ved gi. Skagen.

5 3 , Simon Simonsen; Nedlagt Vildt,

More magazines by this user
Similar magazines