Rapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

it.civil.aau.dk

Rapport - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet

2. Limfjordsforbindelserne

Aalborg har en central placering i det danske vejnet, idet

Vendsyssel her forbindes med resten af Danmark via motorvejstunnellen.

På denne måde tiltrækkes en stor mængde

fjordkrydsende trafik til Aalborg. Dette behov for krydsning af

Limfjorden har eksisteret i mange år – og det er stadig voksende.

2.1. Historie

Industrialiseringen begyndte i 1800-tallet, og dermed fulgte et

øget behov for mobilitet for både personer og gods. Dette

medførte betydelige forbedringer af infrastrukturen i Danmark

i form af udbygning af vej- og jernbanenettet.

Første limfjordsbro

Frem til 1865 foregik trafikken over fjorden via søfart, men

behovet for en fast forbindelse over Limfjorden ved Aalborg

steg, og i 1865 indviede Christian IX den første faste forbindelse

mellem Aalborg og Nørresundby (Figur 3). Forbindelsen blev

udformet som en pontonbro, der dog flere gange gik i stykker,

da den havde problemer med at modstå stærk strøm og is.

Pontonbroen forbedrede infrastrukturen, idet den gjorde det

muligt for både gående og kørende at krydse Limfjorden. [Aalborg

Kommune, 2005a]

Figur 3

Pontonbroen mellem Aalborg og

Nørresundby 1902. [Aalborg Kommune,

2005a]

Jernbanebroen

Det primære jernbanenet i Jylland og på Fyn blev etableret op

gennem 1860’erne og -70’erne, mens Vendsysselbanen fra

Nørresundby over Hjørring til Frederikshavn blev færdig i

7

More magazines by this user
Similar magazines