10.11.2012 Views

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 3 · Maj 2008<br />

DANMARKS OPTIKERFORENING<br />

<strong>OPTIKEREN</strong>


MAJ 2008<br />

Kunsten at være en brancheforening<br />

En brancheforenings svære opgave er både at være de få og de manges talerør,<br />

som eksempel kan nævnes samsynstræning, som endnu kun få beskæftiger sig med,<br />

og hvor der både skal tages hensyn til udøvernes muligheder, men samtidig ikke<br />

nedgøre de mange, som endnu ikke arbejder med dette område.<br />

I <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> såvel som i mange andre foreninger gælder det, at<br />

dem, der møder frem eller råber højest, er dem, der kommer til at tegne foreningen.<br />

Det kendetegner desværre situationen for mange foreninger, at det ikke altid er de<br />

mange medlemmers interesse der tilgodeses, men en lille gruppe, der ved deres<br />

tilstedeværelse sikrer at deres interesser varetages i langt højere grad end deres antal<br />

berettiger. Dette sker selvfølgelig også i <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong>, selvom vi<br />

prøver at lytte til alle medlemmerne, men for ofte er det måske ikke det tavse flertals<br />

ønsker, der helt kommer frem. Man kunne fristes til at tro, at det tavse flertal<br />

ikke ved, hvad de ønsker og derfor accepteres de beslutninger, der træffes ud fra<br />

devisen om, at det vel egentlig er godt nok.<br />

En stor del af <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong>s medlemmer er også en del af en kæde,<br />

enten som partner i en kapitalkæde eller selvstændige i en frivillig kæde. Disse<br />

medlemmer kunne have den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at markere sig i<br />

brancheforeningen, for det gør kæden jo nok! Nu er det bare sådan, at kapitalkæden<br />

”kun” engagerer sig med deres egne butikker, og den frivillige kæde har ingen indflydelse.<br />

Så var der måske enkelte der kunne mene at opgaverne som <strong>Danmarks</strong><br />

<strong>Optikerforening</strong> skal løse, kan udføres af kæden. Situationen er den, at mange af de<br />

opgaver som <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> løser, er opgaver som kræver at man ikke<br />

har en kommerciel interesse. Var der måske nogle, der kunne forestille sig, at den<br />

enkelte kæde kunne gå til sundhedsstyrelsen for at få ændret autorisationen, eller<br />

ville det være troværdigt, hvis kæden gik i pressen for at fremme en sag, som ville<br />

betyde forbedret livskvalitet for forbrugeren uden, at der ville opstå mistanke om, at<br />

det var for at forbedre indtjeningen i den pågældende kæde?<br />

Vi ved godt, at det kan være svært at bruge en weekend på noget så ”kedeligt” som<br />

en generalforsamling, hvor mange er nødt til at rejse langt! Derfor kunne en model<br />

være at afholde generalforsamlingen en hverdag og så holde nogle medlemsmøder<br />

rundt i landet, hvor I som medlemmer kunne komme og give bestyrelsen det input,<br />

der skal til for at få jeres ønsker og holdninger indpasset i bestyrelsens strategi for<br />

foreningen. Dette vil gøre det meget nemmere at sikre, at det stadig er flertallets<br />

meninger, der danner baggrunden for foreningens holdninger.<br />

Kære medlem, kom til vores arrangementer, de er til for dig!<br />

Med venlig hilsen<br />

Per Michael Larsen<br />

Arbejdende formand<br />

L e d e r<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008 3


NUMMER 3 · 2008<br />

<strong>OPTIKEREN</strong><br />

Indhold<br />

LEDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Per Michael Larsen<br />

STORT BEHOV FOR OPTOMETRISTER<br />

DER TILBYDER SYNSTRÆNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Claus Suk Yong Jacobsen<br />

BETYDNINGEN AF AT KOMMUNIKERE<br />

MED KUNDERNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Oversat af Anita Robertson og Mona Laursen<br />

DRØMMESYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Bjarne Hansen<br />

EN AMERIKANSK OVERDÅDIGHED . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Vibeke Spange<br />

KONTAKTLINSER KAN BRUGES AF BØRN<br />

HELT NED TIL OTTE ÅR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

Jeffrey J. Walline<br />

ET VIRKE SOM OPTIKER MED FOKUS<br />

PÅ SKÆRMARBEJDSPLADSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Jytte Worre-Jensen<br />

MONTERING AF PROGRESSIVE GLAS . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

Karsten H. Nielsen<br />

PRODUKTNYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />

BRANCHENYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

KALENDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />

ADRESSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />

Drømmesyn<br />

Læs side 18<br />

Et virke som optiker<br />

Læs side 30<br />

Montering af<br />

progressive glas<br />

Læs side 36<br />

I n d h o l d<br />

En amerikansk overdådighed<br />

Læs side 26<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008 5


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

6<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Stort behov for optometrister<br />

der tilbyder synstræning<br />

For et år siden åbnede Roskilde Synspleje, en af landets ganske få specialklinikker,<br />

der udelukkende beskæftiger sig med synstræning. Kunderne er fortrinsvis skolebørn<br />

med indlæringsproblemer, der ifølge eksperter er et stigende problem.<br />

Af Claus Suk Yong<br />

Jacobsen<br />

Optometrister, der beskæftiger sig indgående<br />

med synstræning, vurderer, at<br />

op mod en fjerdedel af alle skolebørn<br />

har ”learning related visual problems”,<br />

altså problemer med visuelle<br />

færdigheder, hvilket kan føre til vanskeligheder,<br />

når de skal læse i længere<br />

tid.<br />

Det fremgår blandt andet af en informationsfilm<br />

produceret for Irisgruppen,<br />

en dansk studiegruppe af<br />

optometrister, hvoraf de fleste beskæftiger<br />

sig med synstræning. Optometrister<br />

med erfaring i synstræning<br />

påpeger desuden, at 90 procent af alle<br />

børn med indlæringsproblemer og<br />

læsebesvær kan hjælpes med synstræning.<br />

”Vi mærker stigende interesse og efterspørgsel<br />

fra både private familier<br />

og faggrupper, der beskæftiger sig<br />

med børn. Det egentlige behov har<br />

været der hele tiden, men det er først<br />

indenfor de sidste 8-10 år, at det rigtig<br />

er blevet erkendt herhjemme at synstræning<br />

har en markant positiv effekt<br />

på indlæringen/læsningen”, udtaler<br />

optometrist Hans Tærsbøl (OD,<br />

FCOVD), som driver en af <strong>Danmarks</strong><br />

ganske få optometriske specialklinikker,<br />

der udelukkende beskæftiger sig<br />

med synstræning.<br />

Henvisningerne kommer fra lærere<br />

og fysioterapeuter, der er blevet opmærksomme<br />

på virkningerne af synstræning<br />

samt fra andre optometrister i<br />

byen.<br />

”Nu, hvor vi alene beskæftiger os<br />

med synstræning, er vore kolleger i<br />

byen glade for at henvise til os”, siger<br />

optometrist Hans Tærsbøl. Han har,<br />

som en af et dusin danske optometrister<br />

taget verdens eneste certificerende<br />

uddannelse i neurodevelopmental optometri<br />

på College of Optometrists in<br />

Vision Development, Ohio.<br />

”De henvisninger vi får via vores<br />

kollegaer, er problemer som er blevet<br />

afdækket i løbet af deres undersøgelse,<br />

og som ikke umiddelbart kan løses<br />

med enten briller eller kontaktlinser.<br />

Det kan dreje sig om dårlig konvergensevne,<br />

nedsat stereopsis, suppressionstendenser<br />

eller hovedpine som<br />

tidligere er blevet undersøgt uden resultat”,<br />

forklarer Hans Tærsbøl.<br />

Henvisninger fra fysio- og ergo-terapeuter<br />

drejer sig fortrinsvis om forhold<br />

i den visuelle perception og de<br />

visuomotoriske præstationer, det vil<br />

sige den rumlige orientering, hånd/<br />

øje koordination i forbindelse med at<br />

kaste og gribe, samt den almene koordinationsevne<br />

hvor synet indgår<br />

som den primære faktor.<br />

Undersøgelse og<br />

træningsforløb<br />

80 procent af klientellet i Roskilde<br />

Synspleje er i øjeblikket børn, hvor<br />

størstedelen er børn i alderen fra 7 til<br />

12 år. En del af børnene er ikke modtagelige<br />

for undervisning i en hel<br />

skolelektion på 40-45 minutter, og de<br />

har derfor også svært ved at koncentrere<br />

sig om hjemmearbejdet.<br />

Når der er tale om børn gør Hans<br />

Tærsbøl og optometrist, Pernille<br />

Østberg, meget ud af at forklare på<br />

forhånd, at hjemmeøvelser udgør en<br />

væsentlig del af synstræningsprogrammet.<br />

”Det kræver meget af familien at<br />

lave sådan et hjemmeprogram. Hvis<br />

man kan få familien med på at lave


nogle øvelser, eventuelt en storebror<br />

eller en storesøster, så bliver det et familieanliggende.<br />

Børn, der er under<br />

teenage-alderen, kan man ikke forvente<br />

skal kunne tackle det selv.<br />

Derfor vil jeg også meget gerne have,<br />

at begge forældrene er med til det<br />

første møde”, siger Hans Tærsbøl.<br />

Forud for det første møde gennemføres<br />

et telefonisk interview med henblik<br />

på at afdække problemstillingen<br />

så tidligt som muligt og afgøre, om<br />

det er relevant at de kommer til en undersøgelse.<br />

”Man kan som hovedregel sige at vi<br />

afviser patologiske tilstande, som<br />

kræver medicinsk eller anden terapeutisk<br />

behandling”, siger Hans Tærsbøl.<br />

Et typisk træningsforløb strækker<br />

sig over 8-12 måneder med træningsintervaller<br />

i klinikken på 60 minutter<br />

hver 2. til 3. uge. Hjemmetræningen<br />

tager 20-30 min. og skal som udgangs-<br />

punkt udføres hver dag for at være effektiv.<br />

Øvelserne de første 3 mdr. vil<br />

som oftest være meget grundlæggende<br />

indenfor de enkelte områder<br />

der skal trænes. Sværhedsgraden øges<br />

efterhånden. I starten kan man ikke<br />

lægge det ind i den tid, man laver lektier,<br />

men i senere faser er dette en tidsbesparende<br />

mulighed.<br />

”Det er væsentligt at finde stress-eller<br />

frustrationsniveauet for den enkelte.<br />

Den grænse bør ikke overskrides”,<br />

siger Hans Tærsbøl. ” Når man<br />

skal vise en øvelse, for eksempel, så<br />

prøver man at se om de kan klare den<br />

let, eller om man kan gå et niveau op.<br />

Nogle gange kan man se, at det er for<br />

svært, og så har jeg overtrådt deres<br />

tærskel.”<br />

Derfor bliver træningsprogrammet<br />

nøje udformet i forhold til de individuelle<br />

betingelser og ændret fra gang<br />

til gang på basis af en synsunder-<br />

søgelse, der skal afdække den centrale<br />

problemstilling. En sådan undersøgelse<br />

varer ca. 1_ time. Det er nødvendigt<br />

med diverse små pauser indlagt,<br />

fordi en stor del af børnene har<br />

vanskeligheder med at bevare koncentrationen<br />

i længere perioder.<br />

”Manglende koncentrationsevne er<br />

jo kun et symptom, og i løbet af vores<br />

undersøgelse af barnet skal vi gerne<br />

nå ind til at afdække problemet og redegøre<br />

for en løsningsmodel.<br />

Løsningen kan også sagtens være en<br />

terapeutisk brillekorrektion, det vil<br />

sige en korrektion der har til hensigt at<br />

'afstresse' synet i læse- indlæringssituationer”,<br />

siger Hans Tærsbøl.<br />

Ud over den standardiserede optometriske<br />

undersøgelse indgår elementer<br />

som grov- og finmotoriske færdigheder<br />

relateret til synet (for eksempel<br />

kaste/gribe, balance, kropsholdning,<br />

læseafstand og blyantgreb ved skriv-<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008 7


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

F a g l i g t s t o f<br />

8 ning), de tidlige reflekser (eventuel tilstedeværelse<br />

af de primitive/fødselsreflekser,<br />

som endnu ikke er integreret<br />

i motorikken) og visuel perception<br />

(opfattelse af rum/retning, visuel hukommelse,<br />

visuelt overblik).<br />

Læsevanskeligheder er et<br />

samfundsproblem<br />

Ifølge OECD's PISA-undersøgelse fra<br />

2000 har 17-18 procent (2000-2003) af<br />

danske unge så dårlige læsekompetencer,<br />

at de ”må forudsiges at have vanskeligheder<br />

ved at kunne anvende<br />

læsning til at tilegne sig ny viden”.<br />

Det er denne procentdel af eleverne,<br />

der somme tider betegnes 'funktionelle<br />

analfabeter'.<br />

Ifølge PISA-undersøgelsens konklusioner<br />

spiller familiebaggrund, klasseforhold<br />

og etnisk bagrund en stor<br />

rolle. Optometrister med baggrund i<br />

Neurodevelopmental Optometri påpeger<br />

imidlertid ofte, at der kan være en<br />

synsrelateret forklaring på det sti-<br />

gende antal børn med indlæringsproblemer.<br />

Ændrede livsmønstre med mere motorisk<br />

passivitet i barndommen fører<br />

til mangelfuld udvikling af de neurologiske<br />

funktioner, der betinger barnets<br />

evne til at fokusere og styre sit<br />

samsyn. Samtidig stiller det moderne<br />

samfund øgede krav om koncentration<br />

og læsefærdigheder.<br />

”Et barns udholdenhed rent læsemæssigt<br />

skal ses i forhold til klassetrinnet,<br />

og de daglige krav der dermed<br />

stilles til koncentrationsevnen. Det afhænger<br />

samtidig af hvor meget hjemmearbejde<br />

der gives af den enkelte<br />

skole”, siger Hans Tærsbøl.<br />

Optometrister, der er på forkant<br />

med udviklingen indenfor synstræning<br />

vurderer, at mellem hver femte<br />

og hver fjerde skolebarn kan få gavn<br />

af et synstræningsforløb, uden at de af<br />

den grund er ”funktionelle analfabeter”.<br />

”De børn vi har i træning oplever<br />

ofte markante forbedringer omkring<br />

den generelle indlæring - øget koncentration<br />

og udholdenhed og dermed<br />

højere læsehastighed, bedre forståelse<br />

og større lyst til at læse”, siger Hans<br />

Tærsbøl og fortsætter:<br />

”Det er vanskeligt at afgøre hvor<br />

mange vi kan hjælpe, da definitionen<br />

på funktionelle analfabeter ikke er helt<br />

tydelig. Af de børn vi træner, ser vi<br />

forbedringer på mange områder udover<br />

det rent indlæringsmæssige. Det<br />

kan være deres sociale adfærd, fritidsinteresser<br />

og deres selvværd. Altså<br />

bløde værdier som er svære at måle<br />

på.”<br />

Som optometrist med en indgående<br />

kontakt til de relevante faggrupper<br />

mener han, at behovet for synstræning<br />

er ”markant større end antaget”.<br />

”Vi lever i en meget visuel verden,<br />

så det betyder virkelig noget, hvis du<br />

har svært ved at læse”, udtaler Hans<br />

Tærsbøl og påpeger, hvordan der i de<br />

seneste år er kommet et øget fokus på<br />

synstræning indenfor sportsverdenen<br />

og i relation til det øgede arbejde med<br />

EDB.<br />

Synstræning er både samfundet<br />

og optometristers interesse<br />

Hans Tærsbøl mener, at det i forhold<br />

til samfundets øgede udbud af visu-<br />

elle informationer og øgede krav på<br />

arbejdsmarkedet er vigtigt at afdække<br />

og afhjælpe visuelt relaterede indlæringsproblemer<br />

så tidligt i skoleforløbet<br />

som muligt.<br />

”Samfundsmæssigt vil befolkningen<br />

ligeledes have gavn af et optimeret<br />

syn og en dermed bedre indlæringsevne.<br />

I skolesystemet kunne det være<br />

anledningen til at udvikle et screeningsystem,<br />

som alle skal igennem før<br />

skolestart for at finde de børn, der har<br />

behov for en mere dybdegående undersøgelse”,<br />

siger Hans Tærsbøl.<br />

Desuden forventer Hans Tærsbøl, at<br />

optometrister fremover vil se en lavere<br />

basisindtjening på produkterne briller<br />

og kontaktlinser, som omvendt vil<br />

kunne profitere af at basere en del af<br />

indtjeningen på honorarer, herunder<br />

synstræningshonorarer.<br />

”Faget kan og bør gøre mere opmærksom<br />

på denne serviceydelse, da<br />

det vil være endnu et tilbud for den<br />

enkelte optometrist, der måske gør at<br />

man ikke er så sårbar i den efterhånden<br />

stigende konkurrence på produkterne”,<br />

siger Hans Tærsbøl og slår<br />

fast:<br />

”Vi kunne sagtens være mange flere,<br />

der udøver denne del af faget”.


TAG PLADS HOS<br />

LANDETS OPTIKER ELITE<br />

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE EN DEL AF DANMARKS MEST AMBITIØSE OPTIKERKÆDE?<br />

Har du lyst til at videreuddanne dig på <strong>Danmarks</strong> eneste elite optiker akademi? Kan du fristes af en arbejdsplads, hvor<br />

det menneskelige og faglige følges ad 100%, og hvor kunderne tænker kvalitet før pris? Kort sagt, kunne du tænke<br />

dig en karriere i Profil Optik? Så kontakt Katrina Akkermann på tlf. 36 88 86 61, send en e-mail til ka@profiloptik.dk<br />

eller gå ind på www.profiloptik.dk


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

10<br />

F a g l i g t s t o f<br />

COVD<br />

COVD er den eneste certificerende uddannelse i synstræning<br />

på verdensplan. Da uddannelsen som optometrist i<br />

USA er en kandidat-uddannelse, mens uddannelsen i<br />

Danmark er en bachelor-grad, skal der søges om særlig tilladelse<br />

til at få lov at gennemføre COVD-kurset.<br />

Prøven, der kvalificerer til titlen FCOVD er legendarisk<br />

Iris-gruppen<br />

Iris-gruppen er en af landets studiegrupper for optometrister.<br />

Den blev grundlagt i Roskilde og fungerer i dag som<br />

en kreds af optometrister, der arrangerer heldagsmøder<br />

med foredrag. Udgangspunktet er, at gruppens medlemmer<br />

anlægger et helhedssyn på optometri.<br />

Hans Tærsbøl<br />

Hans Tærsbøl blev udlært optometrist i 1971. Fra 1971-1973<br />

studerede han på College of Optometry, University of<br />

Houston, hvor der på det tidspunkt var meget fokus på<br />

synstræning. Hans Tærsbøl er desuden dommer i Optimuskonkurrencen<br />

på Optometristhøjskolen.<br />

I 1995 bestod Hans Tærsbøl College of Optometrists in<br />

Visual Development's eksamen, der kvalificerer til at udøve<br />

synstræning i USA, og medfører retten til at føje bogstaverne<br />

FCOVD (Fellow College of Optometrists in Visual<br />

Development) til sit navn.<br />

Hans Tærsbøl tilknyttet som konsulent for DGI, hvor han<br />

underviser i samsynets betydning, blandt andet for eliteskytter.<br />

Roskilde Synspleje samarbejder med Roskilde Hjerneskadecenter<br />

Roskilde Synspleje har indgået et samarbejde om et 12ugers<br />

forløb med BOMI, Roskilde Amts Hjerneskadecenter,<br />

hvor Hans Tærsbøl og Pernille Østberg træner en gruppe<br />

på fem patienter.<br />

I første omgang er der tale om et pilotprojekt på 12 uger,<br />

hvor Hans Tærsbøl og Pernille Østberg træner fem voksne<br />

hjerneskadede i alderen fra 22-62 år.<br />

For alles vedkommende er der visuelle vanskeligheder<br />

som blandt andet dobbeltsyn, suppression og manglende<br />

kontrol over øjenbevægelserne. Desuden er der for fleres<br />

vedkommende klager over svimmelhed, manglende læse-<br />

Fakta<br />

hård og omfatter både skriftlige prøver, multiple<br />

choice tests og mundtlig eksamenination i tre forskellige<br />

cases. Fellows of College of Optometrists in<br />

Visual Development aflægger en ed på at overholde<br />

etiske standarder.<br />

Medlemmerne er som oftest specialiseret i briller, kontaktlinser,<br />

svagtsynsoptik, synstræning, motorisk udvikling,<br />

kognitiv udvikling eller ernæring.<br />

lyst og træthed ved nærarbejde. Problemerne er blandt andet<br />

forårsaget af følgerne efter trafikuheld (piskesmæld),<br />

hjerneblødning og blodpropper, alle områder som optometristne<br />

i Roskilde Synspleje har erfaringer med.<br />

”Når der sker noget med hjernen, mister man ofte kontrollen<br />

over sin øjenmuskulatur. Mange oplever dobbeltsyn,<br />

når de skal læse. Vi har haft folk, der har haft chefstillinger,<br />

men nu er helt opgivende, fordi de end ikke kan læse avis”,<br />

siger Hans Tærsbøl.<br />

De hjerneskadede, der indgår i det aktuelle pilotprojekt,<br />

er udvalgt af personalet ud fra samtaler med Hans Tærsbøl<br />

og Pernille Østberg. De fleste har været i behandlingssystemet<br />

i et år eller længere og har i forvejen været gennem<br />

andre behandlingsformer som fysioterapi og samtaleterapi.<br />

Alle 5 klienter trænes samtidig i Hjerneskadecenterets<br />

lokaler. Træningen foregår i cirka 1_ time, hvortil kommer<br />

hjemmeøvelser af en varighed på 20-30 minutter dagligt.<br />

Roskilde Synspleje har fået frie hænder i forhold til træningen.<br />

Samtidig har centeret stillet to fysioterapeuter til<br />

rådighed, når optometristen er på besøg.<br />

”Vores forventninger på nuværende tidspunkt efter at<br />

have gennemført halvdelen af projektet, er at vi kan se ændringer<br />

i de visuomotoriske færdigheder sammenholdt med<br />

positive tilbagemeldinger fra både klienterne og personalet<br />

på hjerneskadecenteret”, siger Hans Tærsbøl. �


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

12<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Betydningen af at kommunikere<br />

med kunderne<br />

Hvad, hvornår og hvordan siger jeg det til kunderne eller kunderne det til mig?<br />

Forfatter: Helmer Schweizer,<br />

Ur ”Die Kontaktlinse”<br />

Oversat af Anita Robertson og<br />

Mona Laursen<br />

Vejen til succes<br />

Især hos en optiker er en virkningsfuld<br />

og effektiv kommunikation mellem<br />

kunde og fagmand af stor betydning<br />

for succes. Det kan være så<br />

banalt, som at optikeren var venlig,<br />

overholdt tiden, lyttede og forklarede,<br />

så kunden forstod det. Ud over betydning<br />

for omsætningen er de personlige<br />

aspekter af stor betydning.<br />

Hvad får jeg ud af en god<br />

kommunikation?<br />

I det moderne konkurrencesamfund<br />

kan netop evnen til at kommunikere<br />

være en afgørende faktor. I modsætning<br />

til sortiment og pris er det vanskeligt<br />

at kopiere evnen til at kommunikere<br />

på den rigtige måde. En evne,<br />

der giver en unik og uforlignelig forretningsmæssig<br />

fordel. En god kommunikation<br />

resulterer i mere tilfredse<br />

kunder, der bliver stamkunder og giver<br />

gratis reklame i og med, at de fortæller<br />

andre, hvor tilfredse de er.<br />

Omvendt kan utilfredse kunder forårsage<br />

stor skade med deres negative<br />

udtalelser. En god kommunikationskultur<br />

i en virksomhed kan høres<br />

og mærkes, og er endda synlig udadtil.<br />

Den måde, medarbejderne forholder<br />

sig til hinanden og kunderne på,<br />

kan mærkes på deres smil, venlighed,<br />

høflighed og professionelle selvtillid<br />

(kropsholdning og måder at udtrykke<br />

sig på). En god kommunikation kan<br />

også have en meget positiv indvirkning<br />

på effektiviteten i virksomheden<br />

og dermed på væksten, produktiviteten<br />

og fortjenesten.<br />

Hvornår kommunikerer vi?<br />

Den østrigsk-amerikanske forfatter og<br />

kommunikationsguru Paul Watzlawick<br />

sagde på et tidspunkt: “Man kan<br />

ikke ikke-kommunikere”. Det betyder,<br />

at vi altid kommunikerer. Ikke kun,<br />

når vi taler, men alle de måder vi forholder<br />

os på, er kommunikation.<br />

Her vil vi beskæftige os med de former<br />

for kommunikation, der hyppigst<br />

forekommer hos en optiker.<br />

Kommunikationen mellem to mennesker<br />

består af:<br />

• Nonverbal kommunikation<br />

• Verbal kommunikation<br />

• Visuel kommunikation<br />

• Talt sprog<br />

• Støttekommunikation<br />

• Fagter, der understøtter kommunikationen<br />

• Støttet kommunikation<br />

Den nonverbale kommunikation tegner<br />

sig for 80 procent af reaktionerne<br />

(billede 3). Interessant og vigtigt er det<br />

også, at mimik, fagter og kropsholdning<br />

ikke kun påvirker andre men<br />

også os selv. Et velkendt eksempel<br />

herpå er smilet, som man bør finde<br />

frem, inden man tager telefonen. Ens<br />

stemme lyder rent faktisk mere venlig<br />

og blød, hvis man smiler. Et andet vigtigt<br />

punkt er vores indstilling, empatien,<br />

hvordan vi lytter til andre og er i<br />

stand til at anvende og formidle personlige<br />

følelser.<br />

Kommunikation ansigt til ansigt<br />

Kommunikation ansigt til ansigt indebærer<br />

et samspil baseret på nærvær og<br />

muligheden for at iagttage hinanden. I<br />

forbindelse hermed kan man ikke forhindre,<br />

at den måde, man forholder<br />

sig på, opfattes som kommunikation<br />

af modparten. Modparten får information<br />

ved bevidst eller ubevidst at iagttage<br />

vores adfærd. Denne opfattede<br />

information tilskriver iagttageren en<br />

høj grad af sandhed.<br />

Kommunikation ansigt til ansigt udnytter<br />

følgende mulige kommunikationskanaler:<br />

• Auditiv kanal (hørelse)<br />

• Visuel kanal (syn)<br />

• Taktil kanal (følelse, berøring)<br />

• Olfaktorisk kanal (lugt)<br />

• Tematisk kanal (er jeg interesseret i<br />

det, jeg hører, ved jeg noget om emnet,<br />

bryder jeg mig om det, jeg<br />

hører)<br />

• Gustativ kanal (smag)<br />

• Her gælder det, at jo flere kanaler,<br />

der anvendes, jo højere en grad af<br />

refleksion opnås der, og jo mere<br />

præcis bliver kommunikationen.<br />

(Se billederne 1-4).<br />

Faktuelt indhold<br />

Kommunikation på dette niveau<br />

handler kun om indhold og ikke om<br />

personlighed, fagter eller andet.<br />

Informationen indeholder kun fakta.<br />

Kommunikationen er klar, nem at forstå,<br />

neutral og saglig (billede 4).<br />

Anmodning<br />

En anmodning indeholder et ønske, en<br />

opfordring til handling. “Hvad vil jeg<br />

gerne have dig til at gøre?” Han eller<br />

hun forsøger mere eller mindre åbent<br />

eller skjult at påvirke modtageren. En<br />

skjult anmodning kaldes manipulation<br />

(billede 5).<br />

Personligt forhold<br />

Her handler kommunikationen om de<br />

to personers forhold til hinanden eller<br />

giver udtryk for, hvordan forholdet<br />

opleves. Den er kendetegnet af du-/<br />

vi-budskaber. Spørgsmålet er:<br />

Hvordan behandler jeg mine medmennesker<br />

gennem den måde, jeg<br />

kommunikerer på (billede 6)?


Åbenhed<br />

I en kommunikationssituation formidler<br />

den, der taler, bevidst eller ubevidst<br />

altid noget om sine selvfølgeligheder,<br />

sit motiv, sine vurderinger og<br />

sine følelser<br />

Opfattelse og relevans<br />

Den største del af informationen opfatter<br />

vi ubevidst, og vi foretager en<br />

kraftig frasortering, hvilket beskytter<br />

os mod at drukne i information. Vi<br />

sorterer det uvæsentlige fra. Det kaldes<br />

ikke-perceptiv komplettering.<br />

Nonverbal kommunikation<br />

Nonverbal kommunikation tegner sig<br />

for 80 % af vores reaktioner. Mange<br />

mennesker er ikke bevidste om betydningen<br />

af og kontrollen med kropssproget.<br />

Her er den indre indstilling/<br />

holdning (empati) til modparten og<br />

håndteringen af ens egne følelser af<br />

stor betydning.<br />

Billede 1<br />

En god kommunikation resulterer i følgende fordele:<br />

Giver mere tilfredse kunder<br />

Giver stamkunder<br />

Tiltrækker kunder<br />

Skiller sig ud<br />

Giver nye kunder via mund-til-mund reklame<br />

Øger effektiviteten<br />

Giver øget selvfølelse hos både kontaktlinsetilpasser og medarbejdere<br />

Billede 2<br />

Kommunikation<br />

Kommunikation er et vigtigt værktøj til formidling og indhentning af<br />

viden.<br />

Alle måder at forholde sig på er kommunikation.<br />

Billede 3<br />

Nonverbal kommunikation<br />

Tegner sig for 80 % af reaktionerne!<br />

Mange er ikke bevidste om betydningen af og kontrollen med<br />

kropssproget.<br />

Vigtigt:<br />

Indre holdning/indstilling til modparten (empati).<br />

PRODUCT MANAGER NORDIC<br />

PROACTIVE AND DEDICATED PRODUCT MANAGER<br />

As product manager Nordic you are responsible for product<br />

management of Specsavers eye wear in Denmark, Sweden,<br />

Norway, and Finland. Through consistent day to day management<br />

and support to local product teams and country managers,<br />

you contribute to creating a competitive portfolio of<br />

products, increasing customer volume, and cementing<br />

Specsavers' position as a market leader in the Nordic market.<br />

You proactively seek contact with relevant partners and business<br />

relations and create strong synergies across four markets<br />

with different market positions and challenges.<br />

You have a background as an optometrist or optician and<br />

you have experience with strategy setting and execution.<br />

You have excellent project management and team leadership<br />

skills combined with a strong interest in fashion and experience<br />

from an international environment.<br />

You are an energetic and outgoing person with the ability to<br />

build strong relationships across cultural differences.<br />

Specsavers offers you an independent and challenging position<br />

in a dynamic organisation. You will have excellent opportunities<br />

for furthering your career and developing<br />

your position. Approximately 2 - 3 travel days per week must<br />

be expected.<br />

Apply for the position and find more information on<br />

www.uniqueconsult.dk. For further information please contact<br />

UniqueConsult by calling senior partner Kent Haun on<br />

M (+45) 2142 9064. All applications are treated confidentially.<br />

Specsavers Optical Group is one of the top five optical groups<br />

in the world, selling a pair of spectacles every six seconds<br />

across its more than 1000 opticians stores in the UK,<br />

Ireland, Netherlands, Australia and the Nordic countries.<br />

Specsavers employs more than 15.000 people with 500 based<br />

at its headquarters in Guernsey.<br />

For more information see www.specsavers.com<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 2 . 2007 13


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

14<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Autonome kropsfunktioner som for<br />

eksempel svedafsondring, pupilstørrelse<br />

og puls kan ikke styres bevidst.<br />

Modparten kan se dem, og man<br />

kan selv mærke dem, men man kan<br />

ikke påvirke dem. Hvis to mennesker<br />

forstår og kan lide hinanden, tilpasser<br />

de tonefald, fagter, mimik og hovedog<br />

kropsholdning til hinanden under<br />

en samtale. Dette kaldes ”pacing”.<br />

Tænk på smilet, når du hilser på nogen.<br />

Det udtrykker glæde, gør det lettere<br />

at komme i kontakt med hinanden<br />

og kan medvirke til at gøre<br />

kritiske situationer mindre spændte.<br />

Dertil kommer den virkning, et smil<br />

har på ens egen indstilling. Derfor må<br />

vi ikke glemme at smile, når vi tager<br />

telefonen.<br />

Andre eksempler er et fast håndtryk,<br />

en rank holdning, et 'pokeransigt'<br />

og den duft, man afgiver.<br />

Det, der er godt i én kultur, kan<br />

være en forulempelse i en anden (di-<br />

Billede 4<br />

Faktuelt indhold<br />

Handler kun om indholdet.<br />

Går ikke ind på personlighed, fagter etc.<br />

Indeholder rent faktuelle spørgsmål, data og facts i budskabet.<br />

“Hvad informerer jeg om?”<br />

Nyheder indeholder hovedsagelig saglig information.<br />

Afsenderens opgave: at formidle klare facts på en saglig og letforståelig<br />

Billede 5<br />

Anmodning<br />

En bøn eller anmodning indeholder et ønske eller en opfordring til handling.<br />

Hvad jeg gerne vil have, der skal ske<br />

Forsøget på at påvirke kan være mere eller mindre skjult<br />

En skjult påvirkning kaldes manipulation<br />

Billede 6<br />

Personligt forhold<br />

Udtrykker eller tager op, hvordan begge parterne oplever deres forhold<br />

Du-budskab: hvad jeg synes om dig<br />

Vi-budskab: hvordan vi forholder os til hinanden<br />

Hvordan behandler jeg mine medmennesker gennem den måde, jeg kommunikerer<br />

rekte øjenkontakt i islamiske lande) eller<br />

have den stik modsatte betydning<br />

(et nik i Grækenland) (billede 8).<br />

Billede 9 viser den distance, der forekommer<br />

mellem kommunikerende<br />

mennesker. Det er vigtigt for optikeren<br />

- og specielt for kontaktlinsetilpasseren<br />

- at være bevidst om denne distance<br />

og dens betydning. I forbindelse<br />

med skiaskopi, oftalmoskopi og<br />

kontaktlinsetilpasning bevæger vi os i<br />

intimsfæren. En lille drejning og det at<br />

nærme sig fra siden i stedet for lige<br />

forfra kan give en betydeligt større accept.<br />

Vil du gerne have en god dag, så<br />

forvent dig en god dag!<br />

Det hjælper uden tvivl at have en<br />

positiv indstilling til modparten.<br />

Opbygning af et kommunikationsforhold<br />

Det betaler sig at investere i at opbygge<br />

et forhold mellem de kommunikerende<br />

parter. Hvis du gerne vil<br />

kommunikere på en effektiv måde,<br />

skal du tilpasse dig modparten. Tal for<br />

eksempel med samme hastighed.<br />

Læg dine personlige præferencer til<br />

side og frem for alt: Lyt aktivt (billede<br />

10). I henhold til kommunikationsteo-


Safilo Nordic - Gratis telefonnummer 800 31 070 - Fax 800 31 091 - Mail: call.scandinavia@safilo.com - www.safilo.com<br />

mod. CHAMPION<br />

A POINT OF YOUA POINT OF YOU


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

F a g l i g t s t o f<br />

16 rien er det den, der spørger, der styrer<br />

samtalen. Stil altså spørgsmål for at<br />

forstå den anden med henblik på at få<br />

klarhed over, hvad der skal og ikke<br />

skal kommunikeres og 'hvordan'.<br />

Aktiv lytning<br />

At lytte aktivt begynder med at kunne<br />

huske personens navn. Når du udfylder<br />

en formular og ikke er sikker på,<br />

hvordan navnet skrives, så spørg:<br />

Pedersen - er det med ”d” eller ”t”'?<br />

Hils på kunderne med et nik eller et<br />

smil, hvis du er optaget. Hvis det ikke<br />

forstyrrer den kunde, du allerede taler<br />

med, så sig til den nye kunde, at der<br />

kommer nogen og tager sig af vedkommende<br />

om et øjeblik.<br />

Bevar øjenkontakten, mens du lytter<br />

til kunden (NB: vær dog opmærksom<br />

på kulturelle forskelle!). Lad kunden<br />

tale færdigt, medmindre der er tale<br />

om en enetale, der ikke bidrager med<br />

noget nyt. Vis mens du lytter, at du er<br />

med. Sig: aha, ja, javel-ja, jaså, mhm<br />

og så videre.<br />

Sørg for at få bekræftet, at du har<br />

forstået det hele korrekt ved at sige:<br />

“Som du sagde…, “Det er altså vigtigt<br />

for dig… Dette er især vigtigt, hvis<br />

kunden er stum eller vanskelig at forstå.<br />

Hvis du gentager noget af det,<br />

kunden har sagt, viser du, at du virkelig<br />

har lyttet ordentligt.<br />

Omgangen med kunderne<br />

Tænk på, at alle kunder har deres<br />

egen mening om, hvad sunde og raske<br />

øjne er, og hvad et godt syn er. Denne<br />

indstilling påvirker deres villighed til<br />

at søge hjælp og til at acceptere og forstå<br />

resultatet og følge anvisningerne,<br />

men den påvirker også deres forventninger<br />

til dig som optiker.<br />

Vi skal selvfølgelig rette os efter<br />

lovens bestemmelser vedrørende for<br />

eksempel tilstrækkelig god visus til at<br />

køre bil og informere kunden om det.<br />

Somme tider skal man måske oven i<br />

købet informere kunden skriftligt og<br />

sørge for, at han eller hun bekræfter at<br />

have modtaget oplysningerne.<br />

En ting gælder dog altid: Du skal aldrig<br />

diskutere eller argumentere med<br />

kunden! Det er svært. Især, hvis der er<br />

tale om en klage. Det er nemmere,<br />

hvis man ikke tager det personligt.<br />

Prøv at føre klagen tilbage på et sag-<br />

Billede 7<br />

Åbenhed<br />

Taleren formidler, bevidst eller ubevidst, noget om sine selvfølgeligheder, motiver,<br />

vurderinger, følelser osv.<br />

Jeg-budskab: hvad jeg fortæller om mig selv.<br />

Alle udtalelser bliver på denne måde en lille smagsprøve på afsenderens personlighed.<br />

Billede 8<br />

Nonverbal kommunikation<br />

OBS:<br />

Kulturelle forskelle i betydningen af fagter og lignende:<br />

I Grækenland betyder det nej at nikke<br />

Inden for islam er direkte øjenkontakt en uforskammethed<br />

En nedadvendt håndflade er ensbetydende med en invitation i Afrika /<br />

Billede 9<br />

Distancezone/-sfære<br />

Intim distance Intimsfære<br />

(armslængdes afstand (0-0,5 m)<br />

Nærdistance Personlig sfære<br />

(1-3 m) (0,5-1,3 m)<br />

Offentlig distance Social sfære<br />

(>3 m) (1,3-4 m)<br />

Offentlig sfære<br />

(>4 m)<br />

Billede 10<br />

Opbygning af kunderelationer<br />

Tilpas dig til kunden, hvis du vil kommunikere effektivt og virkningsfuldt. Tal med samme<br />

hastighed (kræver stor øvelse). Læg dine personlige præferencer til side. Lyt AKTIVT!<br />

ligt niveau. Empatien må ikke gå tabt.<br />

Håndtering af klager kræver en høj<br />

grad af følelsesmæssig intelligens<br />

(EQ).<br />

Tænk også på, at en del kunder har<br />

vanskeligt ved at bestemme sig. Tilbyd<br />

ikke for mange forskellige alternativer,<br />

når du sætter en tid af. Spørg først, om<br />

kunden vil have en tid om formiddagen<br />

eller om eftermiddagen. Tilbyd<br />

derefter kun én tid, ikke flere forskellige.<br />

Det første møde, historik og<br />

symptomer<br />

Undgå at inddele folk i stereotyper.<br />

Hav ikke en negativ indstilling fra begyndelsen.<br />

Husk at smile!<br />

Det er vigtigt at lytte aktivt i forbindelse<br />

med anamneseoptagelsen. Vær<br />

opmærksom, husk detaljerne. Læg<br />

mærke til det, der ikke bliver sagt, den<br />

nonverbale kommunikation.<br />

Målinger, spørgeteknik, information<br />

angående resultater,<br />

afslutning af undersøgelsen<br />

Kvaliteten af svarene er direkte proportional<br />

med kvaliteten af spørgsmålene.<br />

Informér om resultaterne af undersøgelserne<br />

i små, letforståelige<br />

”doser”. Tilpas din stil til kunden.<br />

Husk på, at mange mennesker kun<br />

husker det sidste, der bliver sagt.<br />

Fastlæg derfor næste trin nøjagtigt og<br />

aftal tid til næste kontrol. Tiltal kunden<br />

med navn, når I siger farvel. Giv<br />

kunden dit visitkort. Det understreger<br />

kommunikationen og fungerer som en<br />

form for signatur. �


Af Bjarne Hansen · Foto: Kim Agersten<br />

Drømmesyn er verdens flotteste<br />

brillemesse. Øksnehallen på<br />

Halmtorvet er den perfekte<br />

historiske ramme om en brillemesse<br />

i international klasse. Her<br />

er toppen af de mest innovative<br />

stel og solbrillemærker repræsenteret.<br />

Samtidig bakker en god<br />

del af glas- og kontaktlinseleverandørerne<br />

samt alle instrumentfirmaerne<br />

op om messen.<br />

2008<br />

Verdenspremiere på Kielsgaard Eyewear<br />

Drømmesyn kunne i år præsentere en verdenspremiere.<br />

Jacob Kielsgaard har i samarbejde med arkitektfirmaet Bønnelycke i Århus<br />

lagt kimen til endnu en dansk designsucces, Kielsgaard Eyewear. Det er en<br />

brilleserie i eloxeret aluminium. Stilen er enkel uden at være minimalistisk.<br />

Filosofien er tilbage til det smukke i den enkle form og i rene farver. Det er<br />

en reaktion på de mere og mere komplekse materiale- og farvekombinationer<br />

med stænger i alle mulige udførelser.<br />

Front og stænger laves og samles i Italien, men undervejs er de en tur i<br />

Jylland, hvor de farves og hærdes.


Fleye fejrer Drømmesyn med Fleyekage<br />

og Champagne. Annette Saust<br />

serverer, og der er meget at fejre.<br />

Firmaet har på få år fået både sit nationale<br />

og internationale gennembrud.<br />

Fleye udstråler farver og livsglæde<br />

både på standen og i brillerne. Den<br />

nye serie er i blanke metaller og Fleye<br />

fortsætter stilen med de store klædelige<br />

briller.<br />

Før Titanflex fik sit gennembrud i<br />

brillebranchen havde det vist sine<br />

evner i rumfartsteknologien. Materialet<br />

er let, fleksibelt og som noget<br />

helt unikt, har det formhukommelse.<br />

Den form det er fremstillet i<br />

vender det tilbage til, næsten uanset<br />

hvor meget, det bliver krøllet<br />

sammen.<br />

Eschenbach har tilført elegance til<br />

materialet og markedsfører Titanflex<br />

som brillen til mænd. Optikerne<br />

har taget den til sig som<br />

førstevalget til rigtige drenge, der<br />

kan ødelægge alt. - Undtagen<br />

Titanflex. Glassene kan ridses og<br />

måske falde ud. Stellet kan ridses,<br />

men det går ikke itu.<br />

Den legendariske Titanflex i den<br />

klassiske pilotbrille facon havde<br />

verdenspremiere på Optica i Køln i<br />

1988. Dobbeltbroen, og det lidt<br />

mere maskuline look, har lige siden<br />

været et gennemgående tema i<br />

næsten alle årene, men nu fås<br />

Gæsterne på messen har alle muligheder<br />

for at få et overblik over udbuddet<br />

i branchen, og udstillerne giver sig tid<br />

til at tale med kunderne. Stemningen<br />

er afslappet og behagelig, lokalerne<br />

lyse og venlige med en god akustik og<br />

et godt indeklima. Noget især de, der<br />

gæster de store internationale messer,<br />

lægger mærke til.<br />

Gæsterne kan se udviklingen mod<br />

større briller fortsætter, og der leges<br />

med naturmaterialer både alene og i<br />

kombination med acetat og titanium.<br />

Træ, horn og skind er med til at indi-<br />

20 år med Titanflex<br />

Titanflex også en randfri udgave i<br />

en mere minimalistisk stil.<br />

I år 2000 lykkedes det Eschenbach<br />

at kombinere titanium og<br />

vidualisere moden. Den der søger det<br />

unikke, finder det her. Og det er ikke<br />

kun fordi det er i København, at de<br />

danske firmaer er dominerende, det er<br />

de også internationalt, når det gælder<br />

trends.<br />

Det er igen lykkedes arrangør Henrik<br />

Ørgreen at skabe en messe, der viser det<br />

ypperligste. Det burde være et must for<br />

danske optikere at besøge Drømmesyn<br />

uanset kædetilhørsforhold. Her har alle<br />

udøvere i faget mulighed for at deltage,<br />

og det er muligt at få en snak med flere<br />

af de internationalt kendte designere.<br />

Titanflex til stor glæde for nikkelallergikere,<br />

og den seneste udvikling<br />

er en kombination med stænger i<br />

plastic.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 2 . 2007 19


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

20<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Ørgreen Optics følger traditionen med<br />

at have byens bedste bar, og så har de<br />

samtidig de mest stilsikre modeller.<br />

Ørgreen har ramt en maskulin linje,<br />

der virker trendi og tidløs på samme<br />

tid. De store modeller i metal med<br />

åbne stænger skiller sig ud fra alt andet.<br />

Ørgreen har sin helt egen stil.<br />

Hans Schumacher og Atila, Noxe er<br />

med helt fremme med Tom Ford.<br />

Fitover er den nyeste solbrilleløsning<br />

fra Polaroid Eyewear.En Fitover er en<br />

stor solbrille som let og enkelt kan<br />

sættes uden på et par almindelige briller.<br />

Den kan være den lette solbrilleløsning<br />

til især brugere af progressive<br />

briller. Brillen er meget let og sidder<br />

overraskende godt. Fitover kollektionen<br />

findes i syn forskellige modeller.<br />

Maui Jim er med for første gang.<br />

Danserne vækker opmærksomhed og<br />

trækker kunderne hen til de lækre solbriller.<br />

Inspiration til kollektionen er<br />

hentet i samspillet mellem jord, vind,<br />

ild og vand på Hawaii øerne. Stel og<br />

glas er i topkvalitet. Det er nyeste teknologi<br />

i polariserede linser i farver, der<br />

dækker ethvert behov. Det er op til optikeren<br />

at rådgive ud fra, om brillen<br />

Kieselstein-Cord Eyewear viser for<br />

første gang Blinde og Chrome Hearts<br />

på Drømmesyn.<br />

Blinde er solbriller, der er designet 3.<br />

Dimentionel efter fra samme princip<br />

som når en billedhugger arbejder. Der<br />

er ingen lige linjer i en Blind solbrille,<br />

og brillerne er store, nærmest i retro<br />

look.<br />

Chrome Hearts er brillernes svar på<br />

rock and roll. Det er meget synlige<br />

briller med flotte metaldekorationer.<br />

Og fælles for både Blinde og Chrome<br />

Hearts er, at de er slået igennem på<br />

filmlærredet.<br />

skal anvendes til solbadning, bilkørsel,<br />

vand- eller adventuresport - eller blot<br />

som hårbånd. Glassene findes i de rigtige<br />

kontrastfremmende nuancer.<br />

Maui Jim har stor succes med solbriller<br />

med bifokale glas med lavt,<br />

næsten usynligt segment. Feltet er<br />

stort nok til læsning i kortere tid og tilpas<br />

lavt til ikke at genere på traveturen.


EA1902<br />

Elizabeth Arden<br />

- en mærkevare til tidens kvinde!<br />

Et moderne kvalitetsstel i<br />

Titanium, Metal og Acetat,<br />

leveret med flot rødt etui.<br />

For fremvisning af kollektion<br />

og nyheder, tag kontakt til:<br />

NORDIC EYEWEAR DANMARK<br />

TLF: +45 2678 9090<br />

Nordic Eyewear Denmark Nordic Eyewear Norway Nordic Eyewear Benelux<br />

Phone: +45 26 78 90 90 Phone: +47 55 98 79 90 Phone: +32 475 45 15 46


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

22<br />

F a g l i g t s t o f<br />

EYED Denmark har specialiseret sig i<br />

at finde nicheprodukter på de internationale<br />

markeder og importere dem til<br />

Danmark. Den enkle udstilling er et<br />

godt blikfang til de spændende stel.<br />

En enkel og på samme tid eksklusiv<br />

udstilling med en Daniel Swarovski<br />

brille lyser op på Silhouette standen.<br />

Danske M.A.D.E. har fået sit gennembrud<br />

med de unikke briller i træ. 2008<br />

kollektionen består af 20 modeller, der<br />

alle fås i 5 træsorter og hver brille er<br />

unik.<br />

M.A.D.E. har udviklet et nyt system<br />

med en gummistreng i stængerne, der<br />

muliggør justering af brillens pasform.<br />

Brillerne er pudset, lakeret og samlet i<br />

hånden på firmaets eget værksted på<br />

Frederiksberg. �<br />

Skaga fejrer 60 års jubilæum med en<br />

retrokollektion og vender tilbage til<br />

navnet Skaga som det gennemgående<br />

navn. Stilmæssigt er det også<br />

back to basic.<br />

De franske firmaer Face a Face og<br />

Lafont er stamgæster på Drømmesyn,<br />

så det er ikke nødvendigt at tage til<br />

Paris for at se fransk design.<br />

Face a Face er det sikre valg i lækre<br />

acetatbriller.<br />

Lafont har hentet inspiration fra<br />

afrikansk kunst og kultur i en ny brilleserie.<br />

Serien er i båder metal og acetat<br />

i dyremønstre og enkelte modeller<br />

kombineret med læder.


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

26<br />

F a g l i g t s t o f<br />

En amerikansk overdådighed<br />

Today's Research, Tomorrow's Practice ® - fra American Academy of Optometry's<br />

årsmøde i Tampa<br />

Af optometrist<br />

Vibeke Spange<br />

Efter 16 timers rejse over Atlanten<br />

kan man godt være lidt<br />

groggy. Krop og sjæl insisterer<br />

stadig på, at det er midt om<br />

natten, men begejstring og<br />

nysgerrighed tager over, gør<br />

én lysvågen, når man en tidlig<br />

formiddag står og ser nedover<br />

en kæmpe kongressal fyldt til<br />

randen med spændende optiske<br />

fristelser.<br />

Det vrimler med optometrister og andre<br />

optiske interesserede i alle nationaliteter<br />

og racer, nogle endda uniformerede<br />

i hærens sandfarvede<br />

kamuflage dragter eller flyvevåbnets<br />

karakteristiske blå dress. Når man er<br />

ansat i militæret eller er indkaldt, kan<br />

man kun få fri, hvis man er uniformeret<br />

og står til rådighed under kongressen.<br />

Alle i dette organiserede kaos prøver<br />

at blive tjekket ind til the American<br />

Academy of Optometry's årsmøde<br />

i Tampa. 4 dage venter med mulighed<br />

for at deltage i 300 timers foredrag og<br />

workshops, 13 symposier, se hundredvis<br />

af posters og forskellige stande<br />

med alt inden for de sidste nye i optiske<br />

tiltag.<br />

American Academy of Optometry<br />

(AAO) har siden 1922 afholdt disse<br />

møder for deres Fellows og andre<br />

udenfor foreningen, der har interesse i<br />

at uddanne sig under sloganet Today's<br />

Research, Tomorrow's Practice®. Alle<br />

AAO's interesseområder og sektorer er<br />

repræsenterede og afholder workshops,<br />

foredrag og symposier på mødet.<br />

Det gælder: Perception og binokulær<br />

syn, svagsynsoptik, cornea og<br />

kontaktlinser, sygdomme, offentlig<br />

sundhed, optisk praksis, optikeruddannelse<br />

og synsvidenskab. Der tilbydes<br />

tillige et stort udvalg af kurser og<br />

foredrag inden for management og<br />

økonomisk drift af privat praksis.<br />

Dette års gennemgående tema var<br />

stigningen i andelen af den store ældre<br />

population i USA. Ifølge James M.<br />

Tielsch Ph.D, School of Public Health<br />

and Medicine, Johns Hopkins University<br />

var 4% af den Amerikanske befolkning<br />

over 65 år i 1900, i dag er det<br />

ca.15% og man forventer, at i 2030 vil<br />

ca.25% af befolkningsgruppen være<br />

over 65. En fordobling over de kommende<br />

20 år af en gruppe, der med<br />

stor sandsynlighed vil være påvirket<br />

af aldersrelaterede synsforandringer.<br />

Det betyder, at vi som optikere, vil se<br />

mange flere ældre med synsvanskeligheder<br />

på grænsen til svagsynethed.<br />

Man ser samtidig, at mange livsstils<br />

sygdomme som f.eks. diabetes og følgerne<br />

af rygning nærmest har epidemisk<br />

karakter. I USA havde 6 mil. diabetes<br />

i 1980 og 15 mil. i 2005, hvilket<br />

giver bekymring for, at gruppen fra 40<br />

- 65 år tidligere vil være påvirket af<br />

synsproblemer end man har set før.<br />

Samfundsmæssigt er det en stor økonomisk<br />

belastning i form af direkte<br />

udgifter til behandlinger og rehabilitering<br />

samt øget behov for særlig pleje<br />

og institualisering og indirekte ved tab<br />

af produktionsevnen. Fra den amerikanske<br />

stat er der ikke iværksat<br />

mange tiltag eller programmer for at<br />

imødekomme problematikken.<br />

Ligesom i Danmark er der foruroligende<br />

mangel på øjenlæge, og uddannelsesraten<br />

er for lille til at dække det<br />

voksende behov på området. Større<br />

optimisme spores ved optometristernes<br />

muligheder for at dække behovet,<br />

hvis man i tide uddanner sig inden for<br />

ældreområdet og sætter uddannelsesraten<br />

op.<br />

Sheila West, Ph.D., Dana Center for<br />

Preventive Ophthalmology på Johns<br />

Hopkins School of Medicine, belyste<br />

de menneskelige omkostninger ved<br />

synstab. Hun tog udgangspunkt i 3<br />

funktioner som i USA giver livsind-<br />

hold og betydning for ældres hverdag,<br />

evnen til at færdes og orientere sig,<br />

læsning samt bilkørsel.<br />

At færdes sikkert er meget afhængigt<br />

af, at man kan stole på sine synsinformationer.<br />

Tab af visus, synsfelt og<br />

kontrastfølsomhed ved øjensygdomme<br />

giver naturligvis problemer<br />

med at færdes. Men undersøgelser viser<br />

også, at selv ametrope ældre med<br />

den naturlige aldersforandring af synet<br />

oplever usikker gang pga. dårlig<br />

syn, hvilket forøger risikoen for<br />

snuble- og faldulykker.<br />

90% af alle hoftebrud sker pga. fald<br />

og rammer primært ældre over 70 år. I<br />

1996 faldt 250.000 ældre amerikanere<br />

og fik hoftebrud, hvilket havde en beregnet<br />

omkostning på 10 bil.$. David<br />

B. Elliott PhD, FAAO. Department of<br />

Optometry, University of Bradford,<br />

UK henviste til en engelsk undersøgelse<br />

fra en aldersmedicinsk klinik,<br />

hvor man i 1995 havde fulgt 200 af de<br />

ældre indlagte med alvorlige brud.<br />

51% havde synsproblemer og 79% af<br />

gruppen med nedsat syn kunne være<br />

hjulpet med bedre korrektion (40%)<br />

eller katarakt operation (39%).<br />

Foruroligende, men forståeligt, idet<br />

hele 60% ikke havde været til optiker<br />

eller øjenlæge inden for de sidste 3 år.<br />

Der blev derfor opfordret til at indkalde<br />

de ældre regelmæssigt til synsundersøgelse.<br />

Dog bør man ved brillesalg<br />

være opmærksom på, at ældre<br />

kan have større risiko for at falde med<br />

bifokale eller progressive briller.<br />

Undersøgelser viste, at der er signifikant<br />

flere fald, især ”det sidste mang-


lende trin”-ulykker, hos multi og bifokale<br />

brillebrugere. Så det anbefales at<br />

foreslå ældre, der har multi- eller bifokale<br />

briller, at færdes med en enkeltstyrke<br />

brille. Især hvis man kan forbedre<br />

kontrastfølsomheden og<br />

stereopsis udendørs, f.eks. ved en filterbrille.<br />

På læseområdet nævnte Sheila West,<br />

at man havde observeret, at mange ældre<br />

med naturlige aldersforandringer<br />

ikke havde optimerede læsestyrker.<br />

Den manglende optimale styrke nedsatte<br />

de ældres læsehastighed og forståelse<br />

for det læste og derved mindre<br />

lyst til at gå i gang med litteratur, der<br />

før havde glædet dem. Tilstande som<br />

kunne være forbedret med ordentlige<br />

læsebriller og dermed højnet den ældres<br />

livskvalitet.<br />

Alle kender til amerikanernes følelse<br />

af, at det er en grundlovsmæssig ret at<br />

have bil og kørekort lige fra man er 16<br />

år. Grundet de meget store afstande og<br />

begrænset offentlige transportmuligheder<br />

i såvel lokalområdet som på de<br />

lange snorlige high-ways mellem byerne,<br />

er det af stor nødvendighed at<br />

kunne transportere sig selv.<br />

I 1977 kørte 73% af de 75+-årige bil i<br />

USA, i 1983 var tallet 82% og man forventer<br />

at tallet har været voldsomt stigende<br />

i de sidste år. Sheila West kunne<br />

fremvise en statistik, der viste en markant<br />

stigning af involvering i bilulykker,<br />

hvor der ikke har været involveret<br />

alkohol, for gruppen af 75+årige i forhold<br />

til gruppen af bilister i 30-75års<br />

alderen.<br />

Faktisk på højde med deres børnebørn<br />

på 18 år. Man må formode, at det<br />

ikke er manglende erfaring, der gør de<br />

ældre til usikre bilister. Undersøgelser<br />

har vist, at synet, den fysiske og psykiske<br />

formåen er afgørende faktorer for<br />

den trafikale opmærksomheds evne<br />

og kørselssikkerhed.<br />

Ved synfunktionen tænker man ikke<br />

alene i evnen til at se de andre trafikanter<br />

skarpt. Tab af visus er ikke eneste<br />

grund til den større ulykkesrate for<br />

de ældre. Tab af synsfelt og nedsat opmærksomhed<br />

for objekter i bevægelse<br />

har også betydning. Tab af kontrast-<br />

følsomheden og hvordan man mestrer<br />

blænding og sløring i forskellige belysninger,<br />

f.eks. i tåge og om natten,<br />

bør ligeledes indgå i kvalitets vurdering<br />

af trafiksynet.<br />

På konferencen kunne man både i<br />

udstillingssalen og på Low Vision-foredragene<br />

finde optikere med ideer til<br />

optik og træningsforløb, der kunne<br />

optimere ældres trafiksikkerhed.<br />

Mange optikere, så vel dem i private<br />

praksisser, forretninger og på de offentlige<br />

synsinstitutioner, har gjort sig<br />

erfaringer med at finde optiske løsninger<br />

til de amerikanske ældre for, at de<br />

kunne bevare deres kørekort så længe<br />

som muligt. Mange kunne klare sig<br />

med optimerede briller til afstand med<br />

evt. filterglas og i store stel, men andre<br />

var kommet ind i svagsynsområdet<br />

med visus dårligere end kørekortsgrænsen<br />

og måtte have speciel optik.<br />

Fra University of Houston fortalte<br />

Randall T. Jose, OD, og Erika Andersen,<br />

M.Ed.C.L.V.T, om teamsamarbejdet<br />

mellem optometristens fremstilling<br />

af det optiske hjælpemiddel og synskonsulentens<br />

arbejde med at lære<br />

bilisten at benytte optikken før de sætter<br />

sig bag rettet med en motorsagkyndig.<br />

Typisk havde man tilpasset optik til<br />

ældre med katarakt, cornea defekter,<br />

AMD og diabetiske nethindeforandringer.<br />

Der var mange fantasifulde<br />

løsninger, men de mest seriøse var de<br />

briller, hvor man i en optimeret afstandsstyrke,<br />

evt. med filter, indsatte<br />

et lille kikkertsystem i øverste tredjedel<br />

af brilleglasset. Man bruger kun<br />

kikkerterne til detaljer som f.eks. af-<br />

læsning af vejskilte og kører primært<br />

ved styrken i brilleglasset. I USA er<br />

der staterne imellem meget store forskelle<br />

på, om man kan få tilladelse til<br />

at benytte speciel optik til kørsel. I<br />

nogle stater tillades det, når det tilladte<br />

synskrav kan opfyldes med optikken,<br />

men kun i særlige aftalte områder<br />

eller på indlærte ruter. I andre<br />

stater tillades det kun, hvis synskravet<br />

kan opfyldes med almindelig optik, og<br />

kikkerten så kan bruges til at optimere<br />

skiltelæsning på store afstande. Men<br />

der er fortsat mange stater, der ikke<br />

tillader at kørsel med speciel optik.<br />

På konferencen mødte jeg nogle hollandske<br />

optikere, der kunne fortælle,<br />

at der allerede i Holland er undersøgelser<br />

i gang med hensyn til kørsel<br />

og optik. Jeg forestiller mig, at det ikke<br />

kan vare længe før vi også i Danmark<br />

vil få forespørgsler på hjælp til at bibeholde<br />

kørekortet længst muligt med<br />

speciel optik. Den fremtidige ældre<br />

gruppe ønsker fortsat at være meget<br />

aktive og udadvendte. De er vant til at<br />

søge oplysninger på Internettet og vil<br />

blive bekendt med diverse hjælpemidler<br />

på det internationale marked.<br />

De sidste tal fra <strong>Danmarks</strong> Statistik<br />

viser at der den 1. januar 2008 var<br />

374.291 danskere mellem 60 og 64 år.<br />

Det højeste antal nogensinde, og 51%<br />

flere end for bare 10 år siden. Som optikere<br />

bør vi være meget opmærksom<br />

på denne gruppes synsudvikling og<br />

forhold, så vi kan imødekomme deres<br />

problemer og ønsker om stadig at<br />

være aktive og derved have en god<br />

livskvalitet til gavn for dem selv og for<br />

samfundet. �<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008 27


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

28<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Kontaktlinser kan<br />

bruges af børn<br />

helt ned til otte år<br />

Jeffrey J. Walline, O.D., Ph.D.<br />

Resultaterne af en ny undersøgelse<br />

af kontaktlinser<br />

til børn taler for at give<br />

børn helt ned til otte år<br />

kontaktlinser rutinemæssigt<br />

- også dem, der aldrig har<br />

brugt briller.<br />

Selvom mange øjenspecialister sjældent<br />

overvejer kontaktlinser til børn<br />

under 12 år, viser resultaterne af den<br />

nye undersøgelse af kontaktlinser til<br />

børn (CLIP - Contact Lens in Pediatrics),<br />

at børn helt ned til 8 år kan tilbydes<br />

kontaktlinser. Undersøgelsen,<br />

som er sponseret af Johnson & Johnson<br />

Vision Care, Inc., omfattede to separate<br />

analyser: Den sammenlignede<br />

den tid, det tog at tilpasse kontaktlinser<br />

til børn i forhold til teenagere, og<br />

den sammenlignede de to patientgruppers<br />

tilfredshed med at bruge<br />

kontaktlinser. I begge analyser viste<br />

børn store ligheder med teenagere.<br />

Tidsforbrug på tilpasning af<br />

kontaktlinser til børn<br />

Til trods for at adskillige undersøgelser<br />

viser, at børn helt ned til 8 år kan<br />

bruge kontaktlinser, fortalte mange forældre<br />

til børnene, der deltog i CLIPundersøgelsen<br />

for nylig, at deres primære<br />

øjenspecialist ikke ville udstyre<br />

deres barn med kontaktlinser, førend<br />

barnet var 12 eller 13. Vi antog, at en<br />

af grundene til at så mange læger foretrækker<br />

at udsætte tilpasningen af<br />

kontaktlinser, til børnene er ældre,<br />

kunne være bekymring over tidsforbruget<br />

på tilpasning af kontaktlinser<br />

til børn. Derfor tog vi tid på alle konsultationsbesøg<br />

som et aspekt i CLIPundersøgelsen<br />

- typisk genomførtes<br />

fire besøg i løbet af tre måneder - for<br />

både børn og teenagere, som fik kontaktlinser<br />

for første gang.<br />

Generelt krævede børn og teenagere<br />

cirka samme konsultationstid hos<br />

lægen til deres første tilpasning af linser<br />

og opfølgende besøg. Børn havde<br />

gennemsnitligt brug for 10 minutter<br />

længere til at øve sig i at sætte kontaktlinser<br />

i og tage dem ud, hvilket<br />

blev trænet af en ansat. Både børn og<br />

teenagere viste god forståelse for pleje<br />

af kontaktlinserne efter træningen i at<br />

sætte dem i og fjerne dem.<br />

Disse fund viser, at tidsforbruget til<br />

tilpasning af kontaktlinser ikke bør begrænse<br />

brugen af kontaktlinser til<br />

børn. Selvom det overordnet kræver<br />

lidt længere tid for øjenspecialisten at<br />

tilpasse linser til børn, var forskellen<br />

mellem børn og teenagere lille, og øjelægen/optikere<br />

brugte ikke længere<br />

tid på patienten, når der var tale om<br />

børn.<br />

Fordele ved kontaktlinser til<br />

børn<br />

En anden mulig årsag til at øjenlæger/optikere<br />

kan tøve med at give<br />

børn kontaktlinser, kan være den opfattelse,<br />

at børn kun vil have få fordele<br />

ved at bruge kontaktlinser i stedet for<br />

briller. Resultaterne af CLIP-undersøgelsen<br />

modbeviser også denne antagelse<br />

og viser i stedet, at børn har lige<br />

så store fordele som teenagere ved at<br />

bruge kontaktlinser.<br />

Ved at måle patienternes tilfredshed<br />

med deres synskorrigering ved hjælp<br />

af en profil for børn med refraktionsfejl<br />

(PREP - Pediatric Refractive Error<br />

Profile) bad vi deltagerne i undersøgelsen<br />

om at evaluere deres tilfredshed<br />

med briller ved baseline-besøget,<br />

hvorefter vi bad dem om at udfylde en<br />

PREP for kontaktlinsebrugere ved opfølgningsbesøgene<br />

efter 1 uge, 1 måned<br />

og 3 måneder.<br />

Vi spurgte også forældrene om, hvor<br />

lang tid deres barn brugte sine kontaktlinser<br />

hver uge, og hvor lang tid<br />

barnet brugte på at sætte linserne i og<br />

tage dem ud. Børn og teenagere<br />

brugte deres kontaktlinser næsten lige<br />

lang tid hver uge, og begge grupper<br />

brugte omtrent lige længe på at sætte<br />

linserne i og tage dem ud.<br />

Både blandt børn og teenagere viste<br />

PREP-scoren en forbedring af livskvaliteten<br />

1 uge efter, at de var gået over<br />

fra briller til kontaktlinser, og denne<br />

forbedring forblev stort set uændret<br />

gennem opfølgningsperioden på 3<br />

måneder. Både børn og teenagere satte<br />

virkelig pris på, at brugen af kontaktlinser<br />

gav dem et bedre udseende og<br />

gjorde det lettere at dyrke sport.<br />

KONTAKTLINSER OG BØRN<br />

Hvorfor kontaktlinser til børn?<br />

- Det tager lige så lang tid at tilpasse<br />

kontaktlinser til børn som<br />

til teenagere<br />

- Børn oplever lige så store fordele<br />

ved at bruge kontaktlinser som<br />

teenagere<br />

- Der blev ikke konstateret nogen<br />

forskelle i sikkerhed på kort sigt<br />

i denne undersøgelse<br />

Dårlige kandidater til<br />

kontaktlinser<br />

- Børn med små øjne<br />

- Børn med dårlig hygiejne<br />

- Børn, der ikke kan klare sig uden<br />

hjælp fra deres forældre


Samlet resulterede disse fordele i, at<br />

både børn og teenagere meldte om<br />

langt større tilfredshed med deres<br />

kontaktlinser end med deres briller.<br />

Bekymringer<br />

Når det tager omtrent lige så lang tid<br />

at tilpasse kontaktlinser til børn som<br />

til teenagere, og børn oplever lige så<br />

store fordele ved at bruge kontaktlinser<br />

som teenagere, hvilke grunde kan<br />

der så være til stadig at begrænse brugen<br />

af kontaktlinser blandt børn? Når<br />

det gælder sikkerhed, oplevede børn<br />

og teenagere i undersøgelsen samme<br />

hyppighed af komplikationer, herunder<br />

viral konjunktivit (som ikke er relateret<br />

til kontaktlinsebrug), brug af<br />

linserne under søvn og ridsning af øjet<br />

under udtagning af en kontaktlinse -<br />

alt sammen noget, der både sker for<br />

børn og teenagere.<br />

Vi konstaterede ligeledes ikke nogen<br />

sikkerhedsmæssige forskelle mellem<br />

børn og teenagere i, hvad vi kunne se i<br />

deres øjne. Og mens denne undersøgelse<br />

kun havde et forløb på nogle<br />

måneder og<br />

’’Både børn og teenagere<br />

rapporterede<br />

meget større tilfredshed<br />

med deres<br />

kontaktlinser end<br />

med deres briller’’<br />

derfor ikke undersøgtesikkerheden<br />

på<br />

lang sigt, har vi<br />

gennemført andreundersøgelser<br />

af sikkerheden<br />

ved<br />

andre typer<br />

kontaktlinser. Selv når patienterne har<br />

brugt linserne i tre år, ser vi ikke nogen<br />

problemer, der ikke også normalt<br />

optræder hos voksne.<br />

Overordnet taler resultaterne af<br />

denne undersøgelse for brug af kontaktlinser<br />

til børn, men der er nogle<br />

faktorer, der kan gøre det sværere for<br />

nogle at bruge kontaktlinser med succes.<br />

Det kan være sværere for børn at<br />

bruge kontaktlinser, hvis de har små<br />

øjne eller dårlig hygiejne, eller hvis de<br />

ikke kan klare sig uden hjælp fra deres<br />

forældre. Selv i disse tilfælde kan<br />

nogle børn bruge kontaktlinser med<br />

succes.<br />

Endelig skal det siges, at mens denne<br />

undersøgelse inkluderede børn helt<br />

ned til 8 år, skal det for børn under<br />

denne alder i hvert enkelt tilfælde vurderes,<br />

om de er egnede til at bruge<br />

kontaktlinser. Mens nogle børn under<br />

8 år kan være kandidater til at bruge<br />

kontaktlinser, har børn i denne alder<br />

ofte svært ved at skelne mellem ube-<br />

hag og smerte,<br />

hvilket giver dem<br />

modvilje mod at<br />

røre ved deres<br />

øjne.<br />

Heldigvis er<br />

efterspørgslen på<br />

kontaktlinser<br />

blandt disse yngre<br />

børn meget lille,<br />

eftersom børn<br />

sjældent begynder<br />

at blive nærsynede<br />

før 8-års-alderen,<br />

hvilket også er<br />

grunden til, at dette er den nedre aldersgrænse<br />

i CLIP-undersøgelsen.<br />

Kontaktlinsetyper til børn<br />

Velegnede kontaktlinsetyper til børn<br />

omfatter mange af de linser, der bruges<br />

til voksne. I CLIP-undersøgelsen<br />

fik både børn og teenagere silikonehydrogellinser:<br />

enten Acuvue ®<br />

Advance with Hydraclear eller<br />

Acuvue ® Advance for Astigmatism,<br />

afhængigt af patientens ordination. I<br />

andre undersøgelser med børn har vi<br />

evalueret brugen af 1-dags-linser, 2ugers-linser,<br />

iltgennemtrængelige kontaktlinser<br />

og toriske linser til bygningsfejl.<br />

Med alle disse typer linser<br />

har børn vist sig i stand til at sætte linserne<br />

i og tage dem ud samt at rengøre<br />

linser, hvor det er påkrævet.<br />

Hvis jeg skulle ordinere en linse til<br />

et barn, tror jeg, at 1-dags-linser er den<br />

bedste type. Eftersom de ikke skal<br />

rengøres, er disse linser mere praktiske,<br />

og børn kan nemmere bruge dem<br />

korrekt. Men CLIP-undersøgelsen og<br />

andre undersøgelser viser, at børn<br />

også kan håndtere længere udskiftningscyklusser<br />

og kan pleje linserne<br />

korrekt. Endelig tror jeg ikke, at forudgående<br />

brug af briller behøver at være<br />

et krav for at overveje kontaktlinser til<br />

børn - det er absolut også en mulighed<br />

at starte med kontaktlinser, især hvis<br />

barnet virker modvilligt over for at<br />

bruge briller.<br />

For alle typer kontaktlinser gælder,<br />

at forældrene i nogen grad skal overvåge<br />

barnet, især hvis der sker en ændring<br />

i barnets rutiner. Jeg fortæller<br />

forældrene, at de af og til skal kontrollere,<br />

at barnet fjerner linserne om aftenen,<br />

fordi børn nogle gange holder op<br />

med at gøre det. Og når børn kommer<br />

ud af rutinen - hvis familien for eksempel<br />

tager på ferie - skal forældrene<br />

holde mere nøje øje med dem for at<br />

sikre, at børnene håndterer deres kon-<br />

De fulde resultater af Dr.<br />

Wallines CLIP-undersøgelse<br />

kan ses i to afhandlinger i<br />

kommende publikationer:<br />

• ”Contact Lens Chair Time for<br />

Children and Teens” bliver offentliggjort<br />

i Optometry and<br />

Vision Science<br />

• ”Benefits of Contact Lens Wear<br />

for Children and Teens” bliver<br />

offentliggjort i Eye and Contact<br />

Lens<br />

taktlinser korrekt.<br />

Betydning for<br />

øjenspecialister<br />

For øjenlæger og<br />

andre øjenspecialister<br />

understøtter<br />

resultaterne af<br />

CLIP-undersøgelsen<br />

anden forskning,<br />

der viser, at<br />

kontaktlinser er et<br />

gyldigt alternativ<br />

til briller for børn<br />

helt ned til 8 år<br />

med behov for synskorrigering.<br />

Eftersom børn rapporterer, at kontaktlinser<br />

forbedrer deres livskvalitet, og<br />

det tager omtrent lige så lang tid at tilpasse<br />

kontaktlinser til børn som til teenagere,<br />

kan øjenlæger sagtens rutinemæssigt<br />

tilbyde kontaktlinser som en<br />

mulighed til børn fra og med 8 år.<br />

Faktisk tror jeg, at børn er betydeligt<br />

bedre til at pleje deres kontaktlinser<br />

end teenagere og formentlig også<br />

bedre end voksne, fordi børn tillægger<br />

lægens instruktioner større vigtighed.<br />

KONKLUSIONEN<br />

Brug af kontaktlinser behøver ikke<br />

være at være forbeholdt teenagere<br />

og voksne. Den nye CLIP-undersøgelse<br />

har vist, at øjenlæger kan<br />

tilpasse kontaktlinser til børn i alderen<br />

8-12 år næsten lige så hurtigt,<br />

som de gør til teenagere, og at<br />

børn og teenagere rapporterer om<br />

tilsvarende forbedringer i livskvaliteten<br />

ved brug af kontaktlinser,<br />

samt at der ikke er nogen sikkerhedsmæssig<br />

forskel på kort sigt<br />

mellem de to grupper.<br />

Jeffrey J. Walline, O.D., Ph.D., er adjungeret<br />

professor ved Ohio State<br />

University College of Optometry i<br />

Columbus, Ohio, USA. Han er også<br />

lønnet konsulent for Vistakon.<br />

Artiklen er skrevet med hjælp fra chefredaktør<br />

for Refractive Eyecare Kay<br />

Downer.<br />

© 2007 Ethis Communications, Inc.<br />

Alle rettigheder forbeholdes.<br />

Gengivet med tilladelse.<br />

Maj 2007 • Refractive Eyecare ® �<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 2 . 2007 29


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

30<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Et virke som optiker med fokus<br />

på skærmarbejdspladser<br />

Af optiker og<br />

jobsynskonsulent<br />

Jytte Worre-Jensen<br />

Refleksioner over 15 års virke som<br />

omkringfarende og uvildig jobsynskonsulent<br />

heraf de seneste snart 10 år<br />

med egen selvstændig konsulentvirksomhed.<br />

Et virke væsensforskellig fra at være<br />

optiker i en forretning, men dog med<br />

vores professions mangfoldighed af<br />

viden med i ”mappen”.<br />

Et virke der med udgangspunkt i<br />

§ 6 i Skærmdirektivet er tæt knyttet til<br />

andre professioners virke på arbejdsmiljøområdet.<br />

Et virke der ofte starter tidligt på<br />

morgenen med triptælleren på 0 og<br />

så derudaf på de danske lande- og<br />

motorveje med første stop måske 250<br />

km længere fremme.<br />

Et virke med mange timers kontorarbejde<br />

med bl.a. planlægning og<br />

kommunikation, udfærdigelse af<br />

skærmbrillerekvisitioner og rapporter<br />

til virksomheden.<br />

Et virke der kræver, at man dagligt<br />

kan sætte sig selv i gang i sit lidt ”ensomme”<br />

arbejdsliv.<br />

Refleksionerne tager udgangspunkt<br />

i en lille opgørelse.<br />

Testen er foretaget ved den enkelte<br />

medarbejders skærmarbejdsplads efter<br />

optimal justering af skærmplacering<br />

under hensynstagen til alle syns- og<br />

arbejdsfunktioner og med den enkeltes<br />

private brille/kontaktlinsekorrektion,<br />

når der eksisterede en sådan.<br />

Testmetode på arbejdspladsen:<br />

1. Monoculær visus på 3 m. og monoculær<br />

sløringsmåling med intervaller<br />

på + 0,50 D på 3 m. Binoculær<br />

sløringsmåling på 6 m. eller længere<br />

(ud i rummet/ vinduet)<br />

2. Konvergensnærpunkt og covertest.<br />

3. Akkommodationsmåling ved pushup<br />

metode<br />

4. Pos./neg. rel. akkommodation på<br />

skærm - og bordafstand.<br />

Yngre personer (ikke presbyope) med<br />

skærmarbejde har ikke behov for speciel<br />

skærmbrille, hvis de er korrigeret<br />

med SBV (subjektiv bedste visus).<br />

Hyperope, med en mindre ukorrigeret<br />

hyperopi, begynder ofte at være<br />

generet af skærmarbejdet i 35-40 års<br />

alderen på trods af en restakkommodation<br />

på ca. 6 D.<br />

Min anbefaling er at få hyperopien<br />

korrigeret. Derved undgår den hyperope<br />

overakkommodation ved skærmarbejdspladsen,<br />

og personen kan<br />

sagtens udføre sit arbejde uden yderligere<br />

addition.<br />

Jeg har testet adskillige personer i<br />

denne aldersgruppe med en hyperopi<br />

på +0,75 - +2,00 D, der ikke havde nogen<br />

korrektion. De havde måske haft<br />

læsebriller som barn, men det blev ligesom<br />

”glemt”, da det med briller var<br />

”irriterende og man jo sagtens kunne<br />

se”. Korrektion af hyperopi er ikke at<br />

forveksle med en arbejdsgiverbetalt<br />

skærmbrille, da der er tale om en ikke<br />

korrigeret synsfejl.<br />

Myope har som oftest en afstandsbrille,<br />

når styrken er =/> - 0,75 D og<br />

er myopien mindre end ca. - 1,25 D<br />

kan man bruge brillen eller lade være<br />

efter behov ved skærmarbejdspladsen.<br />

Astigmater med en astigmatisme <<br />

1,00 D klarer sig ofte udmærket uden<br />

korrektion. Dermed ikke sagt, at en<br />

korrektion ikke vil forbedre deres<br />

synsskarphed og lette læsningen ved<br />

skærmen.<br />

Et vergens- eller akkommodationssyndrom<br />

giver ofte udholdenhedsproblemer<br />

ved længeretidsvarende læseopgaver.<br />

Selvom nogle af disse<br />

syndromer afhjælpes med pluskorrektion<br />

(udover hvad samsynstræning<br />

kan udrette) er en brillekorrektion ikke<br />

nødvendigvis at betragte som en arbejdsgiverbetalt<br />

skærmbrille, da det er<br />

synsfunktionsanormalien, der giver<br />

problemer.<br />

Al anbefaling af profylaktisk myopiudvikling<br />

med pluskorrektion er ikke<br />

virksomhedens ansvar at anskaffe.<br />

Skærmarbejde er læsearbejde som så<br />

meget andet - dog oftest mere koncentreret<br />

og varende over længere tid ad<br />

gangen end mange andre læseopgaver.<br />

Det er naturligt at blive træt efter<br />

en lang dag på arbejde uanset hvad<br />

man beskæftiger sig med.<br />

Syndromet ”Computer Vision<br />

Syndrom” kan skyldes ukorrigerede<br />

synsfejl og/eller samsynsfejl.<br />

Syndromet relateres også til indeklimaproblemer,<br />

arbejdspladsindretning<br />

og belysning.<br />

I en helt ny undersøgelse fra Det<br />

Aldersfordeling > / = 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 > 55 Anb.<br />

år år år år år produkt<br />

Enstyrkeglas 1 2 2 5<br />

Udvidet læseglas 2 12 28 22 64<br />

Flerstyrkeglas * 3 4 7<br />

I kke behov 11 11 5 6 8 41<br />

Testede i alt 12 15 19 37 34 117<br />

Opgørelse over testede medarbejdere for en virksomhed med kontorer på flere<br />

adresser. År 2007. Aldersspredningen er fra 29 år - 62 år.<br />

Opgørelsen ligner tidligere opgørelser, jeg har lavet gennem årene fra andre<br />

større eller mindre virksomheder.


Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø<br />

er det påvist, at der er en<br />

sammenhæng mellem placering af<br />

skærmhøjde, blinkfrekvens og udtørring<br />

af øjet. 1<br />

Der er sket en kolossal udvikling af<br />

kontorarbejdspladsens indretning i de<br />

forløbne år. Både hvad angår de fysiske<br />

rammer og udstyret. Fra små 14”<br />

skærme, der stod i<br />

45-50 cm's læseaf-<br />

stand oven på kasser,<br />

telefonbøger eller<br />

lignende til i dag<br />

med 19” og 21” fladskærme<br />

i læseafstande<br />

på 65-80 cm,<br />

og som kan sænkes<br />

ned til bordfladen.<br />

Mig og min Suzuki<br />

Desværre må jeg konstatere, at man<br />

på trods af større skærme ikke nødvendigvis<br />

også får større tegn at aflæse.<br />

Tværtimod. For at tegnene skal<br />

stå skarpe er fladskærmene sat op<br />

med en høj skærmopløsning. Tegnstørrelsen<br />

i mange arbejdsprogrammer<br />

bliver dermed kun lidt større end almindelig<br />

avisskrift, hvilket giver problemer<br />

når skærmene står i ca. 70 cm's<br />

læseafstand. Sætter man skærmopløsningen<br />

ned bliver tegnene ganske<br />

vist større, men samtidig bliver de<br />

uskarpe.<br />

Når en medarbejder klager sin nød,<br />

må jeg forklare, at det desværre ikke<br />

er kikkerter der leveres som skærm-<br />

En skærmbrille er et<br />

arbejdsredskab på lige fod<br />

med så mange andre<br />

professioners arbejdsredskaber<br />

briller. Man kan rykke skærmene tættere<br />

på, men så går det ud over arbejdspladsindretningen<br />

og indebærer<br />

at medarbejderen skal flytte sit hoved<br />

mere fra side til side.<br />

En ellers velfungerende skærmbrille<br />

bliver måske for svag, og er skærmbrillen<br />

med flere styrker, skal hovedet<br />

løftes som kompensation.<br />

Af opgørelsen ses,<br />

at jeg vurderede ca.<br />

1/3 af de testede<br />

som værende ikke<br />

berettigede til en<br />

skærmbrille.<br />

For de < 40 - 45årige<br />

skyldtes vurderingen:<br />

• At der ikke var behov for en<br />

skærmbrille<br />

• At egen korrektion var ikke eksisterende<br />

eller utilstrækkelig (anbefalet<br />

privat korrektion)<br />

• Samsynsfejl (anbefalet synsundersøgelse<br />

med henblik på samsynstræning).<br />

For de 45 - > 55-årige skyldtes vurderingen<br />

primært, at en allerede eksisterende<br />

privat - eller skærmbrille fungerede<br />

udmærket.<br />

Opgørelsen viser, at det primært er<br />

medarbejdere over 45 år, der har brug<br />

for en skærmbrille. Årsagen er naturligvis,<br />

at den gennemsnitlige akkom-<br />

modationsevne efterhånden er reduceret<br />

til omkring 3 D fra ca. 45-års alderen.<br />

Der er dog store variationer. Jeg<br />

har testet 60-årige, der stadigvæk<br />

havde en restakkommodation på 3 D<br />

og 35-40-årige, der kun kunne akkommodere<br />

ca. 3 D (akkommodationssyndrom?),<br />

hvor restakkommodationen<br />

burde ligge på 5 - 6 D.<br />

Udover SBV er måling af akkommodationsbredde<br />

og pos./neg. rel. akkommodation<br />

samt forimålinger, hvis<br />

der er mistanke om samsynsfejl, de<br />

vigtigste målinger i vurdering af additionsbehov<br />

og anbefaling af skærmbriller.<br />

(Også ved anbefalet læsekorrektion<br />

i øvrigt).<br />

Alt for mange optikere lægger udelukkende<br />

den binoculære krydscylindermåling<br />

til grund for en anbefalet<br />

addition uden hensynstagen til lag og<br />

restakkommodation. Målingen bliver<br />

foretaget på 40 cm - en læseafstand vi<br />

sjældent ser på skærmarbejdspladserne,<br />

der oftest er på 50 cm og derover.<br />

Denne måling er vejledende for anbefalet<br />

højeste addition - ikke en<br />

”sandhedsmåling”.<br />

Presbyope med en restakkommodation<br />

på 3 D kan faktisk godt se skarpt<br />

ved egen hjælp på en skærmafstand<br />

på 65 cm eller længere, men det kommer<br />

til at knibe med læsning over længere<br />

tid med en bordafstand på 50 cm<br />

eller mindre.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008 31


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

32<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Er den presbyope med en restakkommodation<br />

på 3 D korrigeret<br />

med en brille med flerstyrkeglas, vil<br />

denne ofte være tilstrækkelig til skærmarbejdet<br />

en rum tid.<br />

Når restakkommodationen er reduceret<br />

til omkring 2,00 D begynder det<br />

at knibe - afhængig af læseafstanden<br />

til skærmen.<br />

Om der er behov for en skærmbrille<br />

med enstyrkeglas, udvidet læseglas eller<br />

flerstyrkeglas beror således på restakkommodationen,<br />

evt. forien, og<br />

forskellen på additionsbehovet til de<br />

aktuelle læse/arbejdsafstande og højdeplaceringen<br />

af skærmen.<br />

En skærmbrille er<br />

et arbejdsredskab på<br />

lige fod med så<br />

mange andre professionersarbejdsredskaber.<br />

I vores profession<br />

kan man<br />

f.eks. tænke på arbejdsfunktioner<br />

med<br />

påbud om beskyttelsesbriller<br />

eller kirurger<br />

med kikkertbriller.<br />

Får man brug for et<br />

arbejdsredskab, må<br />

man leve med dets<br />

vilkår for at kunne udføre sin profession<br />

så optimalt som muligt. Ikke alle<br />

skærmarbejdspladser kan indrettes efter<br />

de bedste anbefalinger og så må<br />

skærmbrillen/arbejdsredskabet tilpasses<br />

arbejdspladsens indretning for at<br />

undgå belastende arbejdsstillinger.<br />

Der har de seneste år floreret et<br />

sandt hysteri om uacceptabelt slør ud i<br />

rummet med skærmbriller og mange<br />

optikeres anbefalinger har da også<br />

Det er beskæmmende at<br />

konstatere, at nogle optikere<br />

stadigvæk ikke kender<br />

skærmdirektivets rette<br />

intention og ordlyd, men<br />

anbefaler en arbejdsgiverbetalt<br />

skærmbrille så<br />

snart en person nævner<br />

ordet skærmarbejde.<br />

været, at anbefale skærmbrilleglasprodukter<br />

med fuld afstandskorrektion i<br />

den øverste del af glasproduktet som<br />

det eneste brugbare, eksempelvis<br />

Hoyalux Tact.<br />

Udover det tidligere meget brugte<br />

Datacomfort fra Essilor - som fordrede<br />

et ret stort brillestel - har jeg ved kontrol<br />

af skærmbriller sjældent set en<br />

montering med Hoyalux Tact, hvor<br />

der var noget af glassets afstandsdel<br />

tilbage. Det ligger i slamkassen. Altså<br />

let slør i øverste del, medmindre glasset<br />

var monteret for lavt - og så er det<br />

læsedelen, der ligger i slamkassen.<br />

Hvis der i arbejdsfunktionen kræves<br />

skarpt syn på 5-6 m.<br />

f.eks. ved aflæsning<br />

af overvågningsskærme<br />

eller hvis<br />

medarbejderen i en<br />

skrankefunktion føler<br />

sig utryg ved<br />

ikke at kunne se<br />

skarpt ud i rummet,<br />

er glasprodukter<br />

med afstandskorrektion<br />

nødvendige.<br />

Det fordrer at glasproduktet<br />

monteres<br />

i et brillestel, der<br />

er højt nok til at<br />

rumme hele glassets kvalitet. Ellers er<br />

man jo lige vidt.<br />

Langt de fleste glasprodukter af typen<br />

”udvidet læseglas” giver højst<br />

+ 0,50 D slør i den øverste del af glasset,<br />

hvis additionen er udmålt korrekt<br />

til de aktuelle læseafstande.<br />

Det forekommer mig højst mærkværdigt<br />

at et slør på + 0,50 D lige<br />

pludselig skulle være helt uacceptabelt,<br />

da det i årevis har været god<br />

tone at underkorrigere myope.<br />

Prøv selv at sætte + 0,50 foran<br />

øjnene og se efter, hvad det er man<br />

ikke kan se indenfor rummets fire<br />

vægge. Jeg viser altid, hvad et evt. slør<br />

indebærer og langt de fleste siger: ”<br />

Nå - er det ikke værre”.<br />

Det er beskæmmende at konstatere,<br />

at nogle optikere stadigvæk ikke kender<br />

skærmdirektivets rette intention<br />

og ordlyd, men anbefaler en arbejdsgiverbetalt<br />

skærmbrille så snart en person<br />

nævner ordet skærmarbejde.<br />

Skærmdirektivets intention og ordlyd<br />

om anbefalet skærmbrille beror på,<br />

at aflæsning af en skærm foregår på en<br />

anden afstand og position end andre<br />

normale læseopgaver, og derfor skal<br />

korrigeres med en anden læsestyrke<br />

end læsestyrken til almindelig brug.<br />

At høre nogle medarbejdere sige, at<br />

optikeren anbefalede dette eller hint<br />

progressivt glasprodukt til privat<br />

brug, så brillen (med tilskud) også kan<br />

bruges til skærm, er bedrag i mine<br />

ører. Kan den private brille med flerstyrkeglas<br />

også bruges optimalt til<br />

skærmarbejdet, er der ikke tale om en<br />

skærmbrille og en evt. udleveret rekvisition<br />

fra virksomheden bør returneres.<br />

Skærmbriller er virksomhedens<br />

ejendom og må i princippet ikke tages<br />

med hjem, medmindre der også udføres<br />

arbejdsopgaver i hjemmet.<br />

At kalde tingene ved deres rette<br />

navn er til alles og dermed også til ens<br />

eget bedste.<br />

Det er også beskæmmende at konstatere,<br />

at nogle optikere på forventet<br />

efterbevilling sætter en skærmbrille i<br />

produktion uden først at kende den<br />

enkelte virksomheds politik på områ-


+46 8 594 828 80


<strong>OPTIKEREN</strong> 2 . 2007<br />

34<br />

F a g l i g t s t o f<br />

det og den enkelte medarbejders arbejdspladsindretning.<br />

Som jobsynskonsulent er man både<br />

virksomhedens og medarbejderens<br />

samarbejdspartner.<br />

Virksomhederne er deres ansvar bevidst<br />

mht. de love og regler på arbejdsmiljøområdet,<br />

der skal efterkommes.<br />

Nogle love er svære at gennemskue<br />

og dermed at opfylde. Bl.a. § 6 i<br />

skærmdirektivet.<br />

Min konsulentbistand sikrer virksomhedens<br />

arbejdsmiljøansvarlige, at<br />

denne del af loven bliver overholdt af<br />

virksomheden. Den objektive vurdering<br />

af et skærmbrillebehov hos medarbejderen<br />

gør virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige<br />

tryg ved at vide,<br />

at loven er fulgt og at virksomheden<br />

derudover ikke har betalt for mere end<br />

den skal.<br />

Medarbejderne bliver informeret om<br />

forskellen på privat brille og skærmbrille<br />

og bliver trygge ved det. De får<br />

en grundig information om skærmbrilleglassets<br />

særlige konstruktion i<br />

forhold til glasprodukter til privat<br />

brug.<br />

Jeg møder mange der er fejlinformerede<br />

og forvirrede.<br />

Testmetoden gør mig i stand til at<br />

vurdere om der er behov for skærmbriller.<br />

De, der er berettigede iflg.<br />

Skærmdirektivet, bliver anbefalet en<br />

sådan, og de, der har brug for privat<br />

brille, bliver anbefalet at anskaffe sig<br />

en sådan. Det er bestemt ikke altid<br />

uvelkomment. De fleste bliver faktisk<br />

rigtig glade for at få en ordentlig information.<br />

Bekendtgørelse om arbejde<br />

ved skærmterminaler<br />

Arbejdstilsynets bekendtgørelse<br />

nr. 1108 af 15. december 1992<br />

§ 6. Den ansatte har ret til en passende<br />

undersøgelse af øjne og syn:<br />

1. inden arbejdet ved skærmterminalen<br />

påbegyndes<br />

2. med jævne mellemrum herefter,<br />

og<br />

3. når der opstår synsproblemer, der<br />

kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.<br />

Stk. 2. Undersøgelsen skal foretages<br />

af en person med de fornødne kvalifikationer.<br />

Uden at skære alle over en kam gør<br />

testen mig desværre også i stand til at<br />

konstatere mange unoder i vores profession.<br />

Mit optometriske virke med rådgivning,<br />

vejledning og anbefaling som<br />

uvildig konsulent ude på skærmarbejdspladserne,<br />

har givet mig et indholdsrigt<br />

og udfordrerne arbejdsliv.<br />

De færreste dage er ens. Der er<br />

glade og sørgmuntre oplevelser. Jeg<br />

bliver modtaget af positive, ansvarlige<br />

ledere og forventningsfulde medarbejdere.<br />

Jeg glæder mig hver dag, jeg skal på<br />

farten, også selvom køreturene ind<br />

imellem kan være lange og trælse.<br />

Stk. 3. Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse<br />

hos en speciallæge,<br />

hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse<br />

viser, at dette er nødvendigt.<br />

Stk. 4. Den ansatte skal have udleveret<br />

specielle synskorrigerende<br />

hjælpemidler, herunder briller eller<br />

kontaktlinser, som er beregnet til<br />

det pågældende arbejde, hvis de i<br />

stk. 1 - 2 eller stk. 3 nævnte undersøgelser<br />

viser, at dette er nødvendigt,<br />

og hvis den ansattes egne briller eller<br />

kontaktlinser ikke kan anvendes.<br />

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sikre den<br />

ansatte adgang til de i stk. 1 - 3<br />

Undervejs får jeg lyttet meget til P1,<br />

<strong>Danmarks</strong> Radio, så jeg bliver også<br />

lidt klogere en gang i mellem.<br />

* Med ”Flerstyrkeglas” i teksten tænkes<br />

der både på Bifo/Trifocale glas<br />

og Progressive glas.<br />

1. Pernille Kofoed Nielsen - Karen<br />

Søgaard - Jørgen Skotte - Peder<br />

Wolkoff<br />

Ocular surface area and human eye<br />

blink frequency during VDU work:<br />

the effekt of monitor position and<br />

task.<br />

Eur J Appl Physiol DOI<br />

10.1007/s00421-007-0661-y �<br />

nævnte undersøgelser uden udgifter<br />

og så vidt muligt inden for normal<br />

arbejdstid og har desuden pligt til at<br />

sørge for, at den ansatte får udleveret<br />

de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser<br />

uden omkostninger for den<br />

ansatte.<br />

Stk. 6. §§ 9 - 10 om undersøgelsesresultater<br />

i bekendtgørelse nr. 1165 af<br />

16. december 1992 om arbejdsmedicinske<br />

undersøgelser gælder ikke for<br />

de i stk. 2 nævnte undersøgelser.


Du kan få billigere brilleglas, men ikke bedre!<br />

Det skal være let og ligetil at få nye briller med glidende overgang. Du skal ikke finde dig i gammeldags,<br />

besværlige progressive glas.<br />

iD LifeStyle er brilleglas, skræddersyet til dig. Forestil dig, briller, du bare tager på og straks føler dig<br />

hjemme i. iD LifeStyle bringer dit syn i total balance.<br />

Det føles som et glas køligt kildevand på en hed sommerdag.<br />

Hvorfor nøjes med mindre?<br />

Leveres med Hoyalux iD mikrofiberpudseklud og oprindelseskort<br />

- dit bevis på, at du har fået den ægte vare<br />

www.hoya.dk. Tlf. 43 55 82 00 oplyser nærmeste forhandler. Japansk teknologi for øjnene


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

36<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Montering af<br />

progressive glas<br />

Af Karsten H. Nielsen, O.D., M.S.<br />

De fleste, eller nok alle optikere, har<br />

oplevet, at en kunde i forbindelse med<br />

anskaffelsen af en ny progressiv brille,<br />

efter anskaffelsen af brillen, klager<br />

over problemer med brillen, f.eks. ved<br />

at de nye glas ikke virker som forventet<br />

og som lovet af optikeren.<br />

I disse tilfælde siger mange optikere til<br />

kunden, at de blot skal vænne sig til<br />

de nye glas eller lignende. Dette var<br />

måske en rimelig forklaring i ”gamle”<br />

dage, da konstruktionen af progressive<br />

glas ikke var så avanceret, som<br />

den er i dag. På grund af de metoder,<br />

der blev anvendt i fremstillingen af de<br />

første progressive glas, opstod mange<br />

abberationer og medfølgende forvrængninger<br />

i disse glas, der kunne<br />

være årsag til kundens klager.<br />

Imidlertid er langt de fleste moderne<br />

progressive glas i dag konstrueret<br />

efter en ny produktionsmetode. Ja,<br />

i dag er mange oven i købet ”skræddersyet”<br />

specielt til den individuelle<br />

kunde og dennes syn, og tager højde<br />

for faktorer som pantoskopisk vinkel,<br />

betragtningsafstand, monokulær PD<br />

etc. Derfor kræver disse glas også<br />

større præcision i monteringen, end<br />

førstegenerations gjorde.<br />

Den ny, revolutionerende produktionsmetode<br />

er blevet kendt som<br />

FreeForm produktion. Først designes<br />

det ideelle glas baseret på kundens<br />

data. Derefter forsynes en computerstyret<br />

såkaldt CNC (Computer<br />

Numerical Controlled) generator med<br />

oplysninger om tusindvis af datapunkter,<br />

der beskriver glassets overflade,<br />

ja i nogle tilfælde oven i købet<br />

begge overflader. På basis af oplysningerne<br />

produceres en fint slebet overflade<br />

af nøjagtigt den ønskede form så<br />

præcist, at den umiddelbart er klar til<br />

polering, i mange tilfælde ligeledes<br />

ved hjælp af CNC-teknik.<br />

I 2000 påbegyndte såvel Rodenstock<br />

som Carl Zeiss leveringen af progressive<br />

glas fremstillet ved hjælp af<br />

denne FreeForm produktion. I Rodenstocks<br />

”Impression” design overføres<br />

også progressionen til glassets bagside,<br />

der også blev anvendt til en<br />

eventuel astigmatisk korrektion i atorisk<br />

form. Essilor markedsfører nu deres<br />

”Ipseo” glas, der ligeledes genereres<br />

ved anvendelse af FreeForm<br />

metoden.<br />

Johnson & Johnson var de første,<br />

der introducerede produktionen af et<br />

nyt progressivt glas under navnet<br />

Definity i Amerika. Dette er det første<br />

progressive glas, der fordeler additionen<br />

på begge glassets sider. Beskrevet<br />

som et dobbelt-additions design, opnås<br />

en addition 2,00 D ved at lægge<br />

1,25 D af additionen på forsiden og<br />

0,75 D på bagsiden. Johnson & Johnson<br />

påpeger, at ved at fordele additionen<br />

mellem glassets sider er det muligt<br />

at fremstille et glas, der har færre<br />

samlede aberrationer end et glas, hvor<br />

hele additionen ligger på den samme<br />

side.<br />

Hoya har videreudviklet dette princip<br />

i designet af sit Hoyalux iD, der<br />

beskrives som et integreret dobbeltsidet<br />

progressivt design.<br />

Med Free Form produktionsmetoden<br />

er man således ikke begrænset til<br />

slibeskåle i produktionen af progressive<br />

glas. Producenterne har derfor frit<br />

spil i designet af glasset, såsom fordeling<br />

af astigmatisme og addition på<br />

glassets overflader.<br />

Yderligere er det muligt at bestille<br />

dem til en bestemt facon, således at<br />

problemer der skyldes brilleglasforstørrelse<br />

forårsaget af midtertykkelse<br />

er mindst mulig.<br />

Med disse nye design skulle det derfor<br />

være muligt at undgå de fleste problemer<br />

med progressive glas.<br />

Problemet ved decentrering af sfæri-<br />

VisuReal


ske glas er som bekendt den prismatiske<br />

virkning på kunden, som decentreringen<br />

medfører. Men ved progressive<br />

glas, er det jo ikke kun den<br />

prismatiske effekt, der opstår på<br />

grund af decentreringen, der er problemet.<br />

Det er et større problem, at<br />

hele progressionszonen forskydes til<br />

siden, hvilket vil medføre dårligere<br />

syn gennem glasset.<br />

En tysk undersøgelse viser, at ved<br />

en binokulær fejlcentrering på 3 mm,<br />

og en addition på 0,75D indskrænkes<br />

det binokulære synsfelt med ca. 20%.<br />

Ved en addition på 2,50D er synsfeltet<br />

indskrænket med 70%. Undersøgelsens<br />

resultater gælder for Gradal HS,<br />

Progressiv S og Varilux MD. Det må<br />

dog antages, at effekten er tilsvarende<br />

for andre progressive glas. Som det<br />

fremgår af den citerede undersøgelse,<br />

jo højere additionen er, jo mere kritisk<br />

er en nøjagtig centrering.<br />

Husk derfor, at ved centrering af<br />

progressive glas, er det ikke glassets<br />

afstandsstyrke, men additionen, der<br />

kræver den største præcision.<br />

De fleste optikere har også oplevet,<br />

at i tilfælde hvor en kunde ikke kunne<br />

anvende et par progressive glas, løste<br />

det problemet blot at udskifte glassene<br />

med nye glas helt magen til de glas,<br />

kunden ikke kunne bruge. Da de nye<br />

glas er nøjagtig magen til de glas, som<br />

kunden ikke kunne bruge, er det sandsynligt,<br />

at problemerne skyldes monteringen,<br />

der måske er en lille smule<br />

ændret i de nye glas.<br />

Ifølge en tysk undersøgelse kan problemer<br />

med progressive glas i 40% af<br />

tilfældene tilskrives forkert centrering<br />

af glassene. Undersøgelsen hævder<br />

også, at tolerancen i montering af progressive<br />

glas højst er 1 mm.<br />

Baseret på undersøgelserne kan man<br />

stille sig selv det spørgsmål, om det er<br />

muligt, at problemerne med progressive<br />

glas i mange tilfælde skyldes<br />

manglende præcision i opmærkningen<br />

og den efterfølgende placering i stellet?<br />

Ofte vil problemerne simpelthen<br />

skyldes, at optikeren ikke har været<br />

omhyggelig nok ved opmålingen af<br />

glassene, således at de efterfølgende er<br />

blevet placeret forkert i stellet i forhold<br />

til øjnene. Årsagen hertil er, at<br />

moderne progressive glas, som allerede<br />

nævnt, er konstrueret specielt til<br />

kunden. Dette er en stor fordel for den<br />

enkelte kunde, men kræver stor præcision<br />

og omhyggelighed i tilpasningen.<br />

Hvis glassene ikke sidder præcist, vil<br />

alle de omhyggeligt beregnede zoner<br />

blive forskudt i forhold til beregningerne<br />

for glasset.<br />

Ofte kan det også være en god ide,<br />

at afvaske glasset og opmærke det<br />

ifølge indgraveringerne. På denne<br />

måde undgås problemer forårsaget af<br />

unøjagtige stempler på glassene.<br />

Til brug for monteringen anvender<br />

de fleste sandsynligvis et PD-mål, enten<br />

et traditionelt eller et elektronisk.<br />

Ved anvendelsen af det traditionelle<br />

PD får man ikke mulighed for at måle<br />

den monokulære PD, selv om der i<br />

mange tilfælde vil være forskel på den<br />

højre og venstre PD. Dette kan naturligvis<br />

medføre en sideværts forskydning<br />

af begge glas.<br />

Selv om man får målt den monokulære<br />

PD med det elektroniske instrument,<br />

skal man være omhyggelig<br />

med, at instrumentet er placeret rigtigt<br />

på næsen. Man skal ligeledes være opmærksom<br />

på, at anatomiske problemer<br />

kan være ansvarlige på små forskydninger<br />

i forhold til pupillens<br />

placering. Ved udmåling med et traditionelt<br />

PD mål skal man også være opmærksom<br />

på, at synsaksen kun sjældent<br />

passerer gennem midten af<br />

pupillen. Det vil sige, at den pupildistance<br />

man måler fra pupilkant til<br />

pupilkant, ikke svarer til afstanden<br />

mellem synsakserne.<br />

Efter opmålingen af PD vil man herefter<br />

ofte opmærke PD med en touchpen,<br />

der måske oven i købet er ret tyk.<br />

Dette vil være med til at reducere<br />

præcisionen i placeringen af glassene.<br />

Et problem med opmærkning af<br />

progressive glas er udmåling af læsehøjden.<br />

Her har nogle optikere en tendens<br />

til at opmåle læsehøjden til stellets<br />

kant lige under pupillen.<br />

De fleste fabrikanter regner i dag<br />

med højden til stellets laveste punkt,<br />

d.v.s. monteringshøjde ifølge BOX systemet.<br />

Hvis vi taler om en meget<br />

skæv facon, f.eks. en McArtur brille,<br />

kan der være flere mm forskel på de to<br />

systemer. Jeg forstår, at alle fabrikanter<br />

arbejder på at indføre BOX systemet.<br />

Jeg hævder altså, at problemet med<br />

progressive glas som oftest er præcisionen<br />

i placeringen foran øjnene. I tilfælde<br />

hvor en kunde har problemer<br />

med en (kostbar) progressive brille<br />

fører dette i mange tilfælde til irritation<br />

for både kunde og optiker, problemer<br />

der kan føre til dårlig goodwill<br />

for optikeren. Dette vil i mange tilfælde<br />

medføre et måske uopretteligt<br />

forhold, ikke kun til kunden, men<br />

også til familie og omgangskreds.<br />

Derfor er det hensigtsmæssigt at fremstille<br />

brillen korrekt i første forsøg.<br />

Det vil sige, at større omhyggelighed i<br />

fremstillingen af brillen er alfa og<br />

RV Terminal<br />

Centreringsfejl og synsfelt ved progressive glas<br />

Binokulærer centreringsfejl ved 2 mm<br />

Reduktion af synsfelt<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 2 . 2007 37


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

38<br />

F a g l i g t s t o f<br />

omega. Det er tilsyneladende vigtigt,<br />

at sørge for en omhyggelig centrering,<br />

hvor man ikke er afhængig af et PDmål,<br />

tykkelsen på touchpennne og lignende,<br />

Hvordan opnås dette?<br />

Derfor er det heldigt, at flere leverandører,<br />

såvel producenter af progressive<br />

glas, som uafhængige leverandører,<br />

i dag tilbyder udstyr, der<br />

muliggør en præcis centrering af glassene<br />

foran øjnene.<br />

De første, der introducerede et udstyr<br />

til præcis centrering af progressive<br />

glas, var Zeiss, med deres<br />

WinFral system.<br />

Rodenstock leverer et udstyr, de kalder<br />

Integrated Servic Terminal under<br />

navnet ImressionIST, der er et 3D centrerings<br />

system, bestående af en søjle<br />

med to kameraer, et, der<br />

måler klienten forfra<br />

og et fra siden, og en<br />

touch-screen pc<br />

skærm. Udstyret<br />

måler monokulær PD,<br />

toppunktsafstand på<br />

højre og venstre øje,<br />

pantoskopisk vinkel,<br />

centreringshøjde på<br />

højre og venstre øje og<br />

ansigtsvinkel.<br />

Systemet indeholder<br />

ligeledes et glasbestillingsmodul.<br />

Hoya leverer et udstyr<br />

under navnet<br />

VisuReal. Med dette<br />

udstyr kan man med et<br />

kamera udmåle den<br />

monokulære placering<br />

af pupillen med en<br />

præcision på 1/10 mm.<br />

VisuReal udmåler placeringen<br />

både i vandret<br />

og lodret retning, toppunktsafstand<br />

og pantoskopisk<br />

vinkel.<br />

VisuReal kan med et<br />

USB-kabel forbindes til<br />

en PC, hvorpå man kan<br />

se de registrerede data.<br />

RV Terminal<br />

Virkningen af fejlcentrering<br />

Rigtig centrering<br />

Dernæst kan man på VisuReal få<br />

forslag til hvilket Hoya glas, systemet<br />

anbefaler i det enkelte tilfælde.<br />

Desuden indeholder VisuReal også<br />

oplysninger om de fleste andre leverandørers<br />

glas.<br />

Essilor har p.t. ikke sådant udstyr på<br />

det danske marked, men vil introducere<br />

inden for den nærmeste fremtid.<br />

Udstyret har navnet Visioffice. Det vil<br />

kunne måle såvel monokulær PD som<br />

lodret placering. Det vil ligeledes<br />

kunne måle stellets krumning såvel<br />

som toppunktsafstand. Det vil også<br />

kunne tage højde for et par specielle<br />

mål, der skal anvendes i forbindelse<br />

med Essilors Varilux Ipsio-glas.<br />

Hvis man foretrækker udstyr<br />

fra en uafhængig leverandør, leveres<br />

lignende udstyr også fra<br />

f.eks. MMC, der tilbyder udstyr<br />

produceret af ACEP under<br />

navnet Smart Centration<br />

System.<br />

Systemet leveres med et kamera<br />

monteret på en søjle, der<br />

kan justeres fra en højde<br />

på minimum 126 cm til<br />

maksimum 206 cm.<br />

Desuden er der monteret<br />

en touchscreen på søjlen,<br />

hvorpå der kan kaldes forskellige<br />

billeder frem inkl. simulering af effekten<br />

af antirefleksbehandlinger, farveskiftende<br />

og polariserende glas.<br />

Der findes sandsynligvis andre lignende<br />

opmålingsinstrumenter på markedet.<br />

De omtalte instrumenter er ikke billige,<br />

men den enkelte indehaver af<br />

en optikforretning må beslutte om<br />

investeringen ikke er det værd,<br />

Smart Centration<br />

System Impression IST<br />

Fejlcentrering 2 mm<br />

for at reducere antallet af problemer<br />

med monteringen af progressive glas i<br />

dagligdagen.<br />

Den, der ønsker at anskaffe et<br />

sådant udmålingssystem, bør kontakte<br />

de individuelle leverandører for nærmere<br />

informationer. �


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

42<br />

P r o d u k t n y t<br />

Produktnyt<br />

Hoya lancerer arbejdsprogressivt glas i FreeForm TM teknologi<br />

Det nye glas, Hoyalux iD WorkStyle er beregnet<br />

og produceres med den nyeste teknik.<br />

iD WorkStyle har to integrerede progressive<br />

overflader. Det sikrer et perfekt, skarpt syn<br />

gennem hele progressiviteten helt ud i både<br />

højre og venstre side af glasset.<br />

En progressionszone på 23,5 mm sikrer en<br />

perfekt fokus og dybdeopfattelse - med et<br />

bredt, forvrængningsfrit område, både på<br />

nær og i mellemområdet.<br />

Dette sikrer det bredest mulige synsfelt med<br />

minimale forvrængninger. Brugeren får et<br />

bredt synsfelt, både på nær og mellem afstand,<br />

og kan samtidig se på lang afstand i<br />

den allerøverste del af glasset. Dette er den<br />

bedste og ergonomisk rigtigste løsning til<br />

skærmbrugere, der stiller store krav til synet.<br />

En vigtig del af glassets design kalder Hoya<br />

”Balanced View Control”. Teknikken indebærer,<br />

at skarpheden beregnes i detaljer over<br />

hele glassets overflade. Brugeren får derved<br />

en stabil billedopfattelse i alle retninger. Synet<br />

føles behageligt og afbalanceret - selv i bevægelse<br />

- f.eks. ved gang på trapper.<br />

Til de forbrugere, der ikke har behov for<br />

Vision Care<br />

Som de første i Norden tilbyder Vision Care<br />

nu speciallinser i Silicone Hydrogel materiale,<br />

SIH.<br />

Vores fortrukne leverandør på speciallinser,<br />

Swiss Lens, er nu klar til at tilbyde hele deres<br />

program i SIH materiale.<br />

Dette betyder at du nu kan få leveret toriske,<br />

multifokale, sfæriske og toriske multifokale<br />

linser i SIH materiale.<br />

skarpt syn på afstand, men derimod et særligt<br />

stort behov for skarpt syn i bredden på kortere<br />

afstande kan styrkerne tilpasses ved<br />

f.eks. at overkorrigere med +0,5 D på afstand<br />

og samtidig reducere additionen tilsvarende.<br />

Derved får forbrugeren et endnu bredere,<br />

skarpere og tydeligere synsfelt på mellem og<br />

korte afstande.<br />

Linserne bliver i dag solgt under navne som<br />

Toris, Orbis, Borelis og Torelis.<br />

En typisk klient, der har brugt speciallinser<br />

eksempelvis i høje plusstyrker, vil få stor<br />

glæde af de nye linser. Både hvad angår iltgennemtrængelighed,<br />

ca. 3 - 4 gange så høj<br />

(afhængig af linsestyrke), men også på komforten<br />

er der sket forbedringer.<br />

Vores markedsevaluering som vi har foretaget<br />

igennem januar og februar måned, har givet<br />

os høj respons på de nye linser.<br />

Vi er i Vision Care glade for endnu engang at<br />

introducere et nyt innovativt produkt som vi<br />

føler har manglet på markedet.<br />

Sammen med vores nyligt introducerede 1<br />

Day Comfort, med natrium Hyalorunate, vores<br />

kontaktlinsevæskeprogram og nu også<br />

SIH speciallinser, kan vi i dag tilbyde det bredeste<br />

kontaktlinseprogram til mange forskellige<br />

udfordringer. Om kort tid lancerer vi også<br />

sfæriske SIH linser til månedsskift, samt All<br />

Clean Unit Dose.<br />

For nærmere information, kontakt da venligst<br />

vores hovedkontor.


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

44<br />

P r o d u k t n y t<br />

Produkt- og branchenyt<br />

Kendt ansigt til<br />

Kilsgaard Eyewear<br />

Carsten Moth tiltræder 1.maj<br />

2008 en ny<br />

stilling hos Kilsgaard Eyewear.<br />

Carsten skal primært beskæftige<br />

sig med udvikling, produk- Carsten Moth<br />

tionsstyring, salg og eksport i<br />

forbindelse med det nyligt lancerede koncept.<br />

- Se omtalen i artiklen Drømmesyn 2008.<br />

Wallenberg satser på<br />

øjenkirurgi i Danmark<br />

Ifølge den svenske avis Dagens Industri har<br />

Wallenberg-familiens pengetank skudt omkring<br />

140 millioner kr. ind i Memira, der er en<br />

nordisk kæde, der tilbyder laserkirurgi. Kæden<br />

har i dag 25 klinikker og er i Danmark kun<br />

repræsenteret med afdelinger i henholdsvis<br />

København, Århus og Viborg. Med den nye<br />

pengetilførsel er det hensigten at åbne afdelinger<br />

i først Ålborg og Odense og siden hen i<br />

andre større danske byer.<br />

Ifølge artiklen er det endnu kun 5.000 danskere<br />

ud af et potentielt marked på 1,5 mio.<br />

personer, der har lagt sig under laseren.<br />

I Sverige og Norge bliver dobbelt så mange<br />

opereret og i England og USA ti gange så<br />

mange i forhold til indbyggerantallet, så det<br />

danske marked virker let at gå til.<br />

Hvem vil ikke til Silkeborg<br />

Optikerforretning til salg<br />

Thyregods-Optik,<br />

Borgergade 35, 8600 Silkeborg<br />

Sælges vildt billigt:<br />

900.000 kr.<br />

Forretningen er en god, veldrevet, på 13. år butik,<br />

med en omsætning på 1.500.000 kr.<br />

Sælges af personlige årsager.<br />

Henvendelse efter kl. 19.00 på<br />

tlf. 9815 6813<br />

Rettelse<br />

I annoncen fra Nyt Syn i <strong>OPTIKEREN</strong> nr. 2,<br />

2008, var der vist to negativbilleder. Fejlen<br />

opstod under produktionen på trykkeriet.<br />

Så pæne er optikerne Maibritt Skovgård<br />

Jørgensen og Christian Berger i virkeligheden.<br />

Vi beklager.<br />

Maibritt Skovgård<br />

Jørgensen<br />

Christian Berger<br />

Nye ansigter hos Silhouette<br />

Silhouette er flyttet til nye lækre lokaler i<br />

”Den Hvide By” i Køge. Samtidig har<br />

Silhouette ansat to nye kundeservice-medarbejdere<br />

Marlene Kostecki og Gitte Jensen.<br />

De er her fotograferet sammen med Joan<br />

Meelby, der er ansvarlig for bogholderiet og<br />

kontorchef Alice Krag.<br />

Fra venstre: Marlene Kostecki, Gitte Jensen, Joan Meelby og<br />

Alice Krag


Branchenyt<br />

Nyt og spændende marketingkoncept<br />

til optikerbranchen<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Et nyt tysk firma, Styleselector var for første<br />

gang med som udstiller på Drømmesyn.<br />

Firmaet skabte stor opmærksomhed hos de<br />

deltagende optikere med et nyt og spændende<br />

marketingkoncept til effektiv pleje af<br />

kunderelationer.<br />

”Har du lyst til at prøve briller online, uden<br />

at vi taler om internetshop?” eller ”Kan du<br />

forestille dig, at dine kunder vil prøve briller<br />

hjemmefra for at finde en ny stil?” Det var<br />

blot nogle af de spørgsmål, som Lone Zillgen<br />

og Mirko Hirsch fra firmaet Styleselector stillede<br />

de deltagende optikere. Og der var stor<br />

interesse for det nye koncept, der gør det muligt<br />

virtuelt at prøve briller i private omgivelser.<br />

I sin enkelhed drejer det sig om for at<br />

prøve briller på pc'eren over internettet. Dette<br />

har branchen set før, men det unikke med<br />

STYLESELECTOREN er et fælles udvalg af brillekollektioner<br />

fra de førende europæiske designere.<br />

Nyt er det ligeledes, det hele foregår<br />

via butikkens hjemmeside.<br />

Kunden fotografes via webkamera i butikken<br />

og får sin adgangskode tilsendt via e-mail.<br />

Med kundens e-mail er optikeren nu i stand til<br />

at optimere kundekontakten via nyhedsbreve,<br />

tilbud osv. Kunden kan nu hjemmefra til enhver<br />

tid prøve nye stel og få inspiration/<br />

lyst til flere brillestel - og det vigtigste - der<br />

kan sendes e-mails til venner og bekendte<br />

med de udvalgte briller. Disse kan via et link<br />

gå ind på optikerens hjemmeside og ligeledes<br />

prøve briller. På denne måde stiger antallet af<br />

potentielle kunder og der skabes en øget omsætningsvækst,<br />

da kunden er med til at markedsføre<br />

butikken.<br />

Systemet er interessant for alle led i optikerbranchen.<br />

Producenten får mulighed for at<br />

markedsføre hele sit sortiment. Denne mulighed<br />

udnytter bl.a. Silhouette, der har valgt<br />

også at markedsføre sine produkter ved hjælp<br />

af Styleselector. På denne måde kan Silhouette<br />

tilbyde optikerne et stærkt marketinginstrument,<br />

og får samtidig adgang til optikere,<br />

der ellers ikke har Silhouette i butikken.<br />

Anvendelsen af systemet er meget let.<br />

Set med optikerens øjne en innovativ måde<br />

at fange kundens opmærksomhed, uden at<br />

kunden køber brillen over en internetshop.<br />

Det endelige salg foregår i butikken.<br />

www.styleselector.de<br />

B r a n c h e t n y t<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008 45


<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008<br />

46<br />

K a l e n d e r e n<br />

K a l e n d e r<br />

9. - 12 MAJ 2008<br />

MIDO 2008. International messe for optik,<br />

optometri og oftalmologi<br />

Rho-Pero Udstillings kompleks<br />

www.mido.it<br />

28. MAJ<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong>s generalforsamling<br />

afholdes kl. 18.00<br />

Vester Voldgade 96, 3. th.<br />

1552 København V<br />

29. MAJ - 1. JUNI 2008<br />

BCLA Birmingham. U. K.<br />

www.bda.org.uk<br />

3. - 5. OKTOBER 2008<br />

International Vision Expo West<br />

The Sands Expo Center, Las vegas<br />

www.visionexpowesr.com<br />

19. - 22. OKTOBER 2008<br />

SILMO 2008<br />

International messe for briller og optik.<br />

Porte de Versailles, Paris Promosalons.<br />

Tel. 33936266.<br />

www.silmo.fr<br />

2. NOVEMBER 2008<br />

Synoptik-Fondens seminar for øjenlæger<br />

og optikere.<br />

www.synoptik-fonden.dk<br />

6. - 8. NOVEMBER 2008<br />

Hong Kong Optical Fair. Hong Kong<br />

Convention & Exhibition Centre.<br />

www.hkopticalfair.com<br />

23. - 25. JANUAR 2009<br />

OPTI MUNICH 2008 - 10th. International<br />

Optics and Eyewear Exhibition.<br />

New Munich Trade Fair Centre, Munich.<br />

www.messe-muenchen.com<br />

K u r s u s k a l e n d e r<br />

Tilmelding til DOKS arrangementer til Merete Schmitz, Asylgade 1B,<br />

4000 Roskilde, tlf.: 46 32 74 24, fax: 46 32 74 12,<br />

E-mail: merete.schmitz@get2net.dk<br />

7. – 8. MAJ 2008<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

2-dages kursus i erhvervsoptik<br />

Byggecentrum, Middelfart<br />

21. – 22. MAJ 2008<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

2-dages kursus i erhvervsoptik<br />

Byggecentrum, Ballerup<br />

2. JUNI 2008<br />

Materialelære - brillestel<br />

TEC - Frederiksberg, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

3. JUNI 2008<br />

Materialelære - brillestel<br />

Optikerhøjskolen - Randers, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

26. AUGUST 2008<br />

Tooties<br />

TEC - Frederiksberg, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

27. AUGUST 2008<br />

Tooties<br />

Optikerhøjskolen - Randers, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org


A d r e s s e r o g t e l e f o n n u m r e<br />

O P T I K E R E N<br />

DANMARKS OPTIKERFORENING<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V,<br />

tlf. 45 86 15 33. Fax 45 76 65 76. Telefontid: 9-16, fredag 9-15.<br />

E-mail: do@optikerforeningen.dk. Web: www.optikerforeningen.dk<br />

Arbejdende formand Per Michael Larsen, kontorchef Jette R. Møller<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand: Per Michael Larsen, tlf. 62 20 12 37 / 20 28 82 37,<br />

Næstformand: Steen Saust tlf. 70 20 99 98,<br />

Hans Aagaard, tlf. 86 32 63 22,<br />

Henrik Petersen, tlf. 58 52 01 57, Erik Sewerin, tlf. 44 97 05 06,<br />

Jens Sommer, tlf. 38 87 82 77.<br />

DANSK ERHVERVSOPTIK<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V,<br />

tlf. 45 16 26 80. Fax 45 76 65 76. Telefontid 9-16, fredag 9-15<br />

E-mail: deo@optikerforeningen.dk. Web: www.jobbriller.dk<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand: Michael Bruun, tlf. 48 79 66 30,<br />

Næstformand: Gert Larsen, tlf. 47 77 12 13,<br />

Hans Jacobsen, tlf. 59 43 37 72, Jens Malmborg, tlf. 48 24 72 70.<br />

OPTIKERFAGETS FÆLLESUDVALG<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V,<br />

tlf. 45 86 15 33. Fax 45 76 65 76. Telefontid 9-16, fredag 9-15<br />

E-mail: ds@optikerforeningen.dk<br />

Formand: Anette Pedersen, tlf. 35 47 34 00<br />

Sekretær: Dorthe Stadsgaard<br />

Arbejdsgiverrepræsentanter i fællesudvalg:<br />

Næstformand: Steen Saust, tlf. 70 20 99 98,<br />

Thomas Østergaard Pedersen, tlf. 35 85 24 29,<br />

Per Michael Larsen, tlf. 62 20 12 37 / 20 28 82 37<br />

KONSULENT TJENESTEN<br />

Bjarne Hansen, tlf. 45 86 15 33 eller tlf. 62 20 96 99<br />

OPTIKBRANCHENS LEVERANDØRFORENING<br />

Formand: Michael Brock Hansen, sekretariatet: Advokat Christiane<br />

Schaumburg, Hammerensgade 6, 2., 1267 København K<br />

Tlf. 33 36 05 56, fax 33 36 05 65<br />

e-mailadresse: christiane@schaumburg.dk,<br />

DANSK OPTOMETRI OG KONTAKTLINSESELSKAB<br />

Formand: Steen Saust, Byvangen 14, 3550 Slangerup, tlf. 70 20 99 98<br />

URMAGERNES OG OPTIKERNES LANDSSAMMENSLUTNING<br />

Tid & Syn<br />

Formand: Anette Pedersen<br />

Upsalagade 20, 4. 2100 København Ø<br />

Tlf. 35 47 34 00, fax 35 47 34 90<br />

TEC – TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER<br />

Optometriafdelingen, Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg<br />

Tlf. 38 17 73 51, fax 38 17 73 55<br />

OPTIKERHØJSKOLEN<br />

Vester Allé 26, 8900 Randers.<br />

Tlf. 8710 0474, fax 8710 0433<br />

www.optikerskolen.dk<br />

ØJENFORENINGEN VÆRN OM SYNET<br />

Ny Kongensgade 20, 1., 1557 København V<br />

Tlf. 33 69 11 00, fax 33 69 11 01<br />

DET DANSKE OPTIKMUSEUM<br />

Formand Pia Nygaard, Bilstrupvej 73, 7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 32 05. Bankkontonummer: 9260 265-57-32945.<br />

REDAKTION:<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Vester Voldgade 96, 3. th.<br />

1552 København V<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax 45 76 65 76<br />

E-mail: optikeren@optikerforeningen.dk<br />

Redaktør: Bjarne Hansen<br />

Kontor: Tlf. 45 16 26 99<br />

E-mail: bjh@optikerforeningen.dk<br />

ANNONCEBESTILLING:<br />

DG Media as<br />

Gammel Torv 18<br />

DK-1457 København K<br />

Telefon (+45) 70 27 11 55<br />

Fax (+45) 70 27 11 56<br />

e-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANNONCEMATERIALE SENDES TIL:<br />

DG Media as<br />

Gammel Torv 18<br />

DK-1457 København K<br />

Telefon (+45) 70 27 11 55<br />

Fax (+45) 70 27 11 56<br />

e-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN:<br />

Per Michael Larsen, formand for<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

ÅRSABONNEMENT:<br />

6 numre, kr. 350,- excl. moms + porto.<br />

LAYOUT, PRODUKTION OG TRYK:<br />

LARSEN + LARSEN<br />

Box 37<br />

Birketoften 22<br />

3500 Værløse<br />

Tlf. 44 44 19 95<br />

E-mail: jorgen@larsen-larsen.dk<br />

Eftertryk af bladets artikelstof er kun<br />

tilladt med skriftlig tilladelse.<br />

Næste nummer af <strong>OPTIKEREN</strong> (nr. 4, 2008)<br />

udkommer 27.06.2008.<br />

Stof til dette nummer skal være redaktionen<br />

i hænde senest den 06.05.2008.<br />

Annoncer til dette nummer skal være<br />

LARSEN + LARSEN i hænde senest den<br />

03.06.2008.<br />

K a l e n d e r e n<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 3 . 2008 47


Produkterne som gør en forskel<br />

– både for dig og for kunden.<br />

Corning Glarecontrol glassortimentet tilbyder synshæmmede<br />

mennesker, mulighed for at maksimere den visuelle oplevelse<br />

de har i dagligdagen. Dette resulterer i en forbedring af<br />

brugerens livskvalitet. Kontakt os for at få mere at vide om<br />

hjælpemidler, som er designet til at færdiggøre bestemmelsen<br />

af recept og salg af Corning Glarecontrol.<br />

I dag benyttes beskyttelsesbriller i flere erhverv og sammenhænge,<br />

end nogensinde. Vi har brug for beskyttelse mod<br />

gasser, kemiske væsker, gnister og slag, i industri, håndværk<br />

og laboratoriemiljøer. Dertil kommer virksomhedernes øgede<br />

fokus på miljø og sikkerhed. Ring til os, så du også er<br />

opdateret på vort sortiment af sikkerhedsbriller.<br />

Carl Zeiss Vision Denmark A/S Industrivej 22-24, 3550 Slangerup, Denmark<br />

Telefon 4733 5888 Fax 4738 0220<br />

Endeligt et farveskiftende og polariseret<br />

glas udviklet til brug i bilen. Med den nye<br />

teknologi er det muligt at kombinere den<br />

polariserende effekt, et photokromatisk<br />

lag som reagerer på synlig lys og et<br />

standard farveskiftende lag. Carl Zeiss<br />

Vision er eneforhandler af produktet<br />

i Danmark, og vi ser frem til at demonstrere<br />

de gode egenskaber for dig.<br />

Rx glas fra Polaroid får du kun fra<br />

Carl Zeiss Vision Denmark A/S. Glassene<br />

leveres i hele seks forskellige farver, og<br />

giver den ultimative effekt mod blænding.<br />

Benyt Polaroid som en mulighed formersalg<br />

til dine kunder. Der er i år kommet nye<br />

modeller i vor Polaroid pakke. Vi tilbyder<br />

Polaroid stel, glas og indslibning til en<br />

meget fordelagtig pris.<br />

CE SAFE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!