Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

danmarksskatteadvokater.dk

Entreprise og Arbejdsudleje af Advokat Søren Aagaard - Danmarks ...

Gennemgang af regler og relevant praksis fremtil Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195)OECD Modeloverenskomstens artikel 15, stk.2:Er personen hjemmehørende i udlandet, kan indkomsten ikkebeskattes i Danmark efter artikel 15, stk. 2, hvis• personens ophold i Danmark ikke overstiger 183 dage i nogen 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældendeskatteår, og• vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke erhjemmehørende i Danmark, og• vederlaget ikke udredes af et fast driftssted, som arbejdsgiverenhar i Danmark.

More magazines by this user
Similar magazines