27.12.2012 Views

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

OPTIKEREN - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 1 · Januar 2008<br />

DANMARKS OPTIKERFORENING<br />

<strong>OPTIKEREN</strong>


JANUAR 2008<br />

Godt Nytår<br />

Ved et årsskifte kan man vælge enten at se tilbage på året, der gik eller, at se<br />

fremad på de muligheder som fremtiden kunne bringe – Jeg vælger, at fokusere<br />

på de muligheder som foreningen kan være med til at hjælpe medlemmerne<br />

med at udnytte i fremtiden.<br />

Her tænker jeg først og fremmest på mulighederne for optikeren til at specialisere<br />

sig og dermed styrke sine interesseområder. Det kunne f.eks. være indenfor<br />

svagsynsoptik, samsynstræning, specielle kontaktlinser, synsfeltundersøgelse og<br />

fundusfotografering.<br />

Udviklingen indenfor disse specialer går stærkt, og selv om de indgår i pensummet<br />

i såvel den gamle uddannelse som den nye proffessionsbachelor uddannelse,<br />

er vi nødt til at erkende, at samfundet i dag stiller stadig større krav<br />

til indholdet af optikerens kompetencer. Der kommer hele tiden ny viden til,<br />

nye regler etc., og hvordan sikrer vi, at optikeren har den nødvendige viden,<br />

og hvordan sikre vi, at klienterne og sundhedsmyndighederne har garanti for,<br />

at optikeren har fuldt med udviklingen.?<br />

Efteruddannelse og certificering er nøgleordene – ikke for at begrænse nogen i<br />

at begynde at arbejde med specialerne, men for at sikre optikerens troværdighed<br />

og for at højne fagligheden.<br />

En certificering sikrer, at den certificerede sundhedsperson opfylder nogle<br />

mindste krav, der er udarbejdet af faget og godkendt af Sundhedsstyrelsen.<br />

Optikeren kan med en certificering dokumentere, at have såvel interesse som<br />

specialviden inden for arbejdsområdet. – En viden som kan være opnået ved<br />

deltagelse i udenlandske eller danske kompetencegivende kurser. Det er certificeringen,<br />

der er dokumentationen overfor klienter, samarbejdspartnere og<br />

myndigheder.<br />

Der kan nævnes talrige eksempler, der underbygger nødvendigheden af en certificering:<br />

Samarbejde med kommunerne om levering af svagsynsoptik, kendskab<br />

til regler i forbindelse med levering af erhvervsbriller, og uklarhed og<br />

manglende anerkendelse af optikerens kompetencer inden for samsynstræning.<br />

Lad os komme i gang med dette arbejde straks i det nye år – godt nytår.<br />

Med venlig hilsen<br />

Per Michael Larsen<br />

Arbejdende formand<br />

L e d e r<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 3


NUMMER 1 · 2008<br />

<strong>OPTIKEREN</strong><br />

Indhold<br />

LEDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Per Michael Larsen<br />

DEN LYKSALIGE ENER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Claus Suk Yong Jacobsen<br />

HISTORIER FRA DET VIRKELIGE LIV<br />

– OM SKÆRMBRILLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Pernille Andersen<br />

AFTENMØDE I HERNING MED FOKUS PÅ<br />

REFRAKTIV KIRURGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Ove Dormann Frandsen<br />

TENDENSER I 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Malene og Claus Bellinger<br />

KONTAKTLINSESYMPOSIUM MED FOKUS<br />

PÅ KVALITET I TILPASNINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Bjarne Hansen<br />

SILMO 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Bjarne Hansen<br />

FAKTORER, DER PÅVIRKER INTRAOKULÆRT TRYK . . . . 26<br />

Karsten H. Nielsen<br />

DÆKKET OP TIL MODESHOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Bjarne Hansen<br />

HVAD HJERNEN SER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

Jan Skøt<br />

SYNOPTIK-FONDENS HÆDERSLEGAT<br />

UDDELT FOR 13. GANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

Bjarne Hansen<br />

PRODUKTNYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />

BRANCHENYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

KALENDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />

ADRESSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />

Den lyksalige ener<br />

Læs side 6<br />

Silmo 2007<br />

Læs side 22<br />

Tendenser i 2008<br />

Læs side 18<br />

Dækket op til modeshow<br />

Læs side 32<br />

I n d h o l d<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 5


Den lyksalige ener<br />

Af Claus Suk Yong Jacobsen<br />

Heiko Stumbeck har i årtier<br />

gået sin egen vej med eget<br />

brilledesign, butikker i europæiske<br />

storbyer som Paris og<br />

Berlin og den fornemmeste<br />

standard indenfor kundepleje,<br />

der blandt andet udmønter<br />

sig i fyldte butikker<br />

og økonomisk vækst - uden at<br />

en krone er sat af til at markedsføre<br />

mærkevaren Heikoby-Heiko<br />

Heiko Stumbeck er en lykkelig mand.<br />

Med butikker skødesløst spredt omkring<br />

i det danske land og i bannerførende<br />

storbyer som Berlin og Paris,<br />

tilbringer han omkring 100 dage om<br />

året på rejse, ganske som en af vor tids<br />

travle, globalt orienterede erhvervsledere.<br />

Men det er ikke økonomiske ambitioner,<br />

professionel forfængelighed<br />

eller en forkromet forretningsfilosofi,<br />

der har drevet den tysk-fødte optiker<br />

til at blive ”Morgenvækkeren og<br />

Banebryderen”, som Pontoppidan<br />

skrev om Peter Andreas Sidenius i sin<br />

udviklingsroman fra forrige århundredeskifte,<br />

Lykke-Per.<br />

”Det skal være en oplevelse at<br />

komme på arbejde, en dejlig ting, hver<br />

eneste dag”, siger Heiko Stumbeck.<br />

”Mine ansatte skal være glade, og det<br />

skal være en oplevelse hver gang en<br />

kunde sætter sine ben i en af mine butikker”.<br />

Og en oplevelse, det er det skam.<br />

Allerede før gitterdørene i Heiko<br />

Stumbecks butik i Klaregade 14 i<br />

Odense bliver slået op, står kunder<br />

udenfor og venter i forventning om en<br />

service, der svarer til hvad man kan<br />

opleve på restauranter og i modebutikker.<br />

Heiko Stumbeck lægger vægt<br />

på at kræse om kunden.<br />

Inde i butikken mødes man af et<br />

velklædt, entusiastisk personale, der i<br />

exceptionel grad er opmærksomme på<br />

kunderne. Øjenkontakten er der. Man<br />

fornemmer ingen morgentræthed.<br />

Kunderne får anvist plads, og der bliver<br />

hældt kaffe op til dem. Ledige<br />

medarbejdere stiller med blikket et diskret<br />

spørgsmål: Får du hjælp? Det er<br />

subtilt, og det hele foregår i et miljø<br />

karakteriseret af en stil og en klasse,<br />

der næsten kan karakteriseres som fornem.<br />

”Ideerne pibler frem”<br />

Bygningen i Odense, hvor Heiko<br />

Stumbecks hovedafdeling har til huse,<br />

er nu også heldigt valgt. Det er et hvidkalket<br />

bindingsværkshus med romanske<br />

buevinduer i mursten.<br />

Grundplanet er 800 kvadratmeter,<br />

hvor kun stueetagen er i indrettet til<br />

butik, mens administrationen af de i<br />

alt otte Heiko Stumbeck butikker i<br />

Europa foretages fra første sal.<br />

Dekorationen er minimalistisk, men


▼<br />

Heiko Stumbeck sælger briller som var de<br />

smykker, og Heiko-by-Heiko er en unik<br />

mærkevare. Selv butiksindretningen<br />

afspejler denne filosofi og appellerer til<br />

et stilbevidst publikum. En af de otte<br />

Heiko-butikker i Europå er placeret i<br />

Rue de Marignon, kun 28 meter fra<br />

Champs Elysee.<br />

yderst smagfuld. Heiko Stumbeck designer<br />

selv møbler og hylder til briller.<br />

En lille træbro fører over en kunstig sø<br />

med rislende vand, der forbinder to<br />

dele af butikken.<br />

I lokalet på den anden side af broen<br />

fanges blikket af en brilleudstilling<br />

placeret på en kunstfærdigt udformet<br />

konstruktion bestående af hylder udspændt<br />

mellem to parallelle cirkelformede<br />

plader. Igen, ligesom de omkring<br />

300 unikke designs, der årligt<br />

bliver produceret og solgt under navnet<br />

Heiko-by-Heiko, er der tale om<br />

Heiko Stumbecks eget design.<br />

”Vi sad foran domkirken i Milano<br />

og drak cappucino, da Heiko fik inspirationen<br />

til den”, beretter hans partner,<br />

Alice Hjorthøj, der også er virksomhedens<br />

daglige administrative<br />

leder.<br />

Det er sådan, ideerne kommer til<br />

Heiko Stumbeck; de ”pibler frem”.<br />

Alting inspirerer ham, og det er opså<br />

nødvendigt, når der skal leveres 200<br />

originale designs om året.<br />

”For eksempel har vi været på ferie i<br />

14 dage i Malaga i vores hus, men vi<br />

havde jo acetater og plastic og farveprøver<br />

og metaller med i en kuffert.<br />

Der kom jo en farve-eksplosion i de<br />

briller vi tegnede der, og det var<br />

måske Sydens sol, der satte sit præg<br />

på den kollektion”, siger Heiko<br />

Stumbeck.<br />

Multinational virksomhed uden<br />

markedsføring<br />

Heiko Stumbecks succes i en tid<br />

præget af kædeopkøb kan godt forekomme<br />

noget nær et mysterium.<br />

Denne ”multinationale virksomhed”<br />

har hverken marketing-budget,<br />

Human Ressource-afdeling eller forretningsplan<br />

for ekspansion. I stedet<br />

for en ambitiøs målsætning om at<br />

etablere for eksempel 50 butikker<br />

rundt omkring i verden har Heiko<br />

Stumbeck sat en begrænsning.<br />

”Vi vil ikke have flere end 15 butikker.<br />

Hvordan skal vi kunne lære alle<br />

vore medarbejdere at kende, hvis vi<br />

har flere?” siger den i dag 65 år gamle<br />

optiker, der har været egenhændigt involveret<br />

i etableringen af hver eneste<br />

butik.<br />

Vi befinder os på Alice Hjorthøjs<br />

lille kontor på første sal i Klaregade<br />

24, Odense, eventyrets by hvor H.C.<br />

Andersen blev født og fandt inspiration<br />

til sine fantastiske fortællinger.<br />

Heiko Stumbeck insisterer på at have<br />

sin partner med, når han en sjælden<br />

gang stiller op til interview. Som en<br />

rigtig gammeldags forretningsmand<br />

slår han gerne på betydningen af den<br />

rette livspartner, men samtidig foretrækker<br />

han privatlivets fred from for<br />

publicity.<br />

Man skal værne om medarbejderne<br />

For Heiko Stumbeck handler det om<br />

at være glad for det, man laver, om at<br />

bevare jordforbindelsen og tilknytningen<br />

til sine værdier, og om at lade<br />

denne livsstemning smitte af på medarbejdere<br />

og kunder.<br />

”Vi er en stor familie. Det vil vi<br />

gerne tage med til Frankrig, hvor de<br />

ansatte er sådan en der gør honnør om<br />

morgenen”, siger Heiko Stumbeck.<br />

Alice Hjortshøj supplerer med en<br />

anekdote fra dengang Heiko<br />

Stumbeck og hun knoklede for at åbne<br />

den første af deres to butikker i Paris.<br />

”Da vi startede i Frankrig, gav vi de<br />

ansatte ros ved morgenmødet. De er<br />

ikke vant til at få ros. Der var en, der<br />

sad og græd”, beretter Alice Hjorthøj.<br />

Parret har ganske enkelt ikke brug<br />

for en HR-afdeling, for igen har de<br />

formået at omsætte en af erhvervslivets<br />

skåltaler – den om medarbejderpleje<br />

– til realitet.<br />

”Hvis man menneskeligt kan favne<br />

medarbejderne, så giver det mange<br />

gange en følelse af samvær – og sam-<br />

hørighed – og medarbejderne skal<br />

vide, de ikke er et tilfældigt redskab.<br />

Det er mennesker, vi holder af og og<br />

sætter pris på”, siger Alice Hjorthøj,<br />

som netop er i færd med at planlægge<br />

parrets næste rejse til Paris.<br />

”Vi lægger et par dage til for at være<br />

sammen og spise og snakke med de<br />

ansatte, samt ledsagere”, forklarer<br />

hun. Igen er det et udslag af Heiko<br />

Stumbecks personlige filosofi, hvor relationer<br />

går forud for spekulationer.<br />

Det er ikke bare noget, de siger.<br />

Kunderne er ambassadører<br />

Den hjertelighed, der slår kunderne i<br />

møde, gør, at Heiko Stumbeck som<br />

den fornemmeste producent af cognac<br />

eller sportsvogne er i stand til helt at<br />

udelade reklamer fra både budget og<br />

butikslokaler. Det fører også til en usvigelig<br />

loyalitet blandt kunderne og en<br />

yderst virksom markedsføring gennem<br />

netværk og uformel omtale.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 7


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

8<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Heiko Stumbeck understreger, at<br />

priserne skam er på niveau med andre<br />

brillebutikker. En del af hans filosofi<br />

er, at den charmerende stemning og<br />

det unikke brilledesign skal være tilgængeligt<br />

for enhver pengepung.<br />

”Jeg startede med en kontaktlinseklinik<br />

med meget få briller. Der fik jeg<br />

en lille dame ind som kunde, og hun<br />

var rengøringsdame rundt omkring på<br />

forskellige skoler. På det tidspunkt<br />

havde jeg fået en meget dyr, flot<br />

Rodenstock-brille ind, men I stedet tog<br />

jeg en brille ned fra hylden på omkring<br />

det prisleje, jeg troede hun var<br />

interesseret i. Men så havde hun fået<br />

øje på denne brille af hvidguld med<br />

acetat-stænger, der ganske enkelt kostede<br />

kassen, og så sagde hun: ”Nej,<br />

den er pæn. Jeg har set prisen. Den vil<br />

jeg gerne have”, fortæller Heiko<br />

Stumbeck.<br />

På baggrund af denne oplevelse traf<br />

han den beslutning, at uanset hvilken<br />

social klasse kundene nu kommer fra,<br />

så skal de have ”den ypperste behandling”.<br />

”Det er kunderne, der er vores ambassadører”,<br />

slår Heiko Stumbeck fast.<br />

Det er den anden side af mønten.<br />

Selv om der er empati og fleksibilitet i<br />

forhold til medarbejderne, for eksempel<br />

når det kommer til arbejdstider<br />

som tilgodeser familieforholdene, er<br />

der strenge retningslinjer med hensyn<br />

til service. Der må ganske enkelt aldrig<br />

være en kunde, der føler sig tilsidesat<br />

eller dårligt behandlet.<br />

”Hvis der f.eks. kommer en kunde<br />

og klager over, at en brille skaller, så<br />

får medarbejderen skældud, hvis vedkommende<br />

ikke bytter brillen uden diskussion.<br />

Jeg coacher mine ansatte<br />

lidt, og hvis de ikke forstår det her, så<br />

må jeg finde en anden”, siger Heiko<br />

Stumbeck.<br />

Det unikke i en verden af masseproduktion<br />

Heiko-Stumbeck er ellers venligheden<br />

selv, lidt af en kunstner med flere maleri-udstillinger<br />

bag sig, og som person<br />

præget af livsglæde, åbenhed, virkelyst<br />

og nærmest endeløs kreativitet.<br />

Men der er også en mere kontant side<br />

til hans personlighed, der har hjulpet<br />

ham til at træffe de svære beslutninger<br />

og tage de chancer, der skal til for at få<br />

succes som forretningsmand.<br />

Først og fremmest kræver Heiko<br />

Stumbeck, at alt hvad hans navn bliver<br />

forbundet med skal være af bedste<br />

kvalitet. Det kommer fra dengang han<br />

var i lære som optiker i Schweitz efter<br />

at være blevet færdig på optikerskolen<br />

i München. Der skulle de for eksempel<br />

smelte bivoks ned i brillehængslerne,<br />

så de aldrig blev hverken for slappe<br />

eller for stramme. Den schweiziske<br />

præcision og opmærksomhed på detaljen<br />

har sat sig fast.<br />

”Den mand, der lavede brillerne, fik<br />

ikke lov til at kontrollere dem. To mestre<br />

kom og kontrollerede brillerne.<br />

Der var aldrig en skrue, der gik løs, og<br />

vi havde aldrig løse brillestænger”,<br />

erindrer Heiko Stumbeck. ”Jeg kom<br />

nok til en noget snobbet virksomhed.<br />

Der var aldrig nogen, der spurgte<br />

hvad det kostede, og det har præget<br />

mig. Jeg bliver tosset og får ondt i maven,<br />

hvis jeg ser ligegyldigheden<br />

komme ind som blind passager.”<br />

Den unikke brille<br />

Når en brillebærer beslutter sig for<br />

Heiko-by-Heiko bliver han eller hun<br />

ejer af et design så unikt, at maksimalt<br />

40 andre mennesker i verden kan være<br />

i besiddelse af samme model i samme<br />

farve. For at få lov at få sine brillestel<br />

produceret hos de store producenter<br />

skal Heiko Stumbeck aftage mindst


300 stel, men så bliver der heller aldrig<br />

bestilt genoptryk af en model. Så eksklusivt<br />

er det i hvert fald at bære en<br />

Heiko-by-Heiko.<br />

”Der er en tendens til at folk vil<br />

være unikke, og det kan man opnå<br />

ved at købe en brille, som der ikke er<br />

særlig mange der har”, siger Heiko<br />

Stumbeck.<br />

”Jeg vil ikke ende i den samme kædesygdom<br />

som andre. Når du bliver<br />

så stor en kæde, så er det ikke sjovt<br />

længere, og økonomien bliver en anderledes<br />

medspiller”, fortsætter han<br />

og understreger endnu engang, at<br />

Heiko Stumbeck ikke lider af ”volumesyge”.<br />

Når der opstår en ny Heiko Stumbeck<br />

butik, er det produkt af en pludselig<br />

inspiration. Sådan var det, dengang<br />

butikken i Berlin opstod, kort<br />

efter Berlinmurens fald. Heiko<br />

Stumbeck tog til Berlin og syntes, at<br />

det ville være helt fantastisk at have<br />

en brillebutik der. Sådan var det med<br />

butikkerne i Paris – nummer to opstod,<br />

fordi han fik øje på en lokalitet,<br />

der appellerede til hans sans for det<br />

originale parisiske boheme-miljø. Den<br />

ligger i Latinerkvarteret, Quatre Vant,<br />

og der er tale om en noget mindre butik.<br />

Så er der butikkerne i Spanien, som<br />

også er udslag af Heiko Stumbecks<br />

spontane virkelyst.<br />

”Vi tog til Spanien for at finde et<br />

hus”, beretter Alice Hjorthøj. ”Vi måtte<br />

derned seks gange, men fandt til sidste<br />

den smukkeste perle og købte huset.<br />

Det lå ganske afsides, og der var<br />

masser af plads og ingen naboer. Vi er<br />

meget privat anlagte. Nede i byen ligger<br />

der så et tomt lokale. Heiko stopper<br />

og kigger på det og siger: Alice,<br />

her kunne være den smukkeste forretning.<br />

Jeg kigger på ham og siger: Nej,<br />

Heiko, det kunne der ikke. Inden vi<br />

rejste hjem, havde han købt butikken”.<br />

Penge har aldrig været den<br />

primære drivkraft<br />

Som så mange andre succesfulde danskere<br />

er Heiko Stumbeck i dag ejer af<br />

adskillige ejendomme. Boligmarkedet<br />

er blot en i en række af fortrinlige omstændigheder,<br />

der har præget hans liv<br />

og givet ham mulighed for at udfolde<br />

sig som forretningsmand og som designer,<br />

uden anden baggrund end uddannelsen<br />

som optiker. Sit menneskelige<br />

sindelag tilskriver han sin far, ”et<br />

meget socialt anlagt menneske, meget<br />

humanistisk”.<br />

”Jeg tænker ofte om morgenen: Gid<br />

jeg ikke i dag må optræde uretfærdigt”,<br />

siger Heiko Stumbeck.<br />

Kvalitetssans fik han ind i blodet<br />

med læretiden i Schweitz, og så har<br />

han været heldig med kvinderne i sit<br />

liv.<br />

”Det betyder meget, samlivet med et<br />

menneske, der støtter dig 100 procent”,<br />

siger Heiko Stumbeck med diskret<br />

reference til både sin hustru og<br />

til den kvinde, der i dag er hans partner,<br />

privat og professionelt.<br />

Men mere end noget andet har et<br />

usædvanligt sammensat talent, der<br />

både omfatter kreativitet, nytænkning<br />

og sund forretningssans, sat Heiko<br />

Stumbeck i stand til at frembring et<br />

unikum på det danske og det internationale<br />

brillemarked.<br />

I øjeblikket arbejder han på en kollektion<br />

i maghogni. Træ er, ifølge<br />

Heiko, det ypperste materiale at arbejde<br />

i som designer, fordi det giver<br />

hver enkelt brille et helt unikt særpræg.<br />

Tegningerne i træet er som et<br />

fingeraftryk. Det kan ganske enkelt<br />

ikke blive mere originalt. Det kan ikke<br />

blive mere Heiko-by-Heiko.<br />

”Det er ikke penge, der er min drivkraft,<br />

og det har det aldrig været. De<br />

er nødvendige for, at jeg kan leve de<br />

drømme, jeg har. Det er en kæmpe befrielse<br />

for mig”, siger Heiko Stumbeck,<br />

hvis mål i livet som ung ganske enkelt<br />

var at blive selvstændig optiker.<br />

”Siden jeg gik i lære i 1960 har jeg<br />

haft en drøm om min egen butik, men<br />

jeg drømte nu ikke om flere. Jeg havde<br />

også en fornemmelse af, hvordan den<br />

skulle se ud: Der skulle være buevinduer,<br />

vidste jeg, men jeg troede bare,<br />

det skulle være kvadersten. Så blev<br />

det mursten i stedet”, siger Heiko<br />

Stumbeck med henvisning til de statelige<br />

omgivelser i Klaregade.<br />

Det bliver svært at kopiere<br />

Heikos model<br />

Det kom til at gå meget bedre end forventet,<br />

må man sige. Spørger man<br />

Heiko Stumbeck, om der ikke er regnvejsdage<br />

afsat til en mand som ham,<br />

kommer han til at tænke på at løbe.<br />

Han kan godt finde på at løbe ti kilometer<br />

for at ”lutre hjernen”, når der er<br />

problemer, og han har vundet medaljer<br />

i løb, så noget bøvl må der have<br />

været.<br />

Især bureaukratiet i forbindelse med<br />

at åbne butikker i udlandet tærer på<br />

parrets kræfter, så der er stadig et<br />

stykke vej op til de 15 Heiko-butikker,<br />

verden maksimalt må indeholde. Det<br />

må jo ikke blive en kæde. Og i Heiko<br />

Stumbecks tanker er de otte, der allerede<br />

eksisterer, stadig kun ”en butik”.<br />

”Mit mål er at lave en butik, en arbejdsplads,<br />

hvor man kan gå hjem<br />

hver aften og tænke: Det har været en<br />

dejlig dag, ikke bare for mig, men også<br />

for de andre”, siger han.<br />

Som så mange andre har Heiko<br />

Stumbeck set, hvordan udviklingen<br />

går i retning af store kapitalkæder.<br />

Pearl har købt Synoptik, Specsavers<br />

har købt Louis Nielsen og Synsam og<br />

kapitalfond har købt Profil Optik.<br />

Heiko Stumbeck ser ikke lang vej til,<br />

at producenterne åbner deres egne butikker<br />

for at styre hele sagskæden.<br />

”Men der vil altid være plads til<br />

sådan nogen som os”, siger Heiko<br />

Stumbeck, der også ser en mulighed i<br />

at nye optikere slår sig sammen om at<br />

udvikle originale, konkurrencedygtige<br />

forretningskoncepter. Der er faren<br />

selvfølgelig, at temperamenternes uoverensstemmelse<br />

sætter ind og slår<br />

samarbejdet i stykker.<br />

For Heiko Stumbeck har lykkens vej<br />

været at gå sin egen vej og insistere på<br />

at være sin egen herre, uanset hvad<br />

andre nu ellers foretager sig. Han har<br />

fulgt sit hjerte.<br />

”Jeg har altid undgået at kigge på,<br />

hvad de andre laver – mine kolleger<br />

eller konkurrenter. Mine konkurrenter<br />

er tøjbutikker og skobutikker. Man<br />

skal ikke gå i de andres spor, for så<br />

kommer man aldrig foran”, forklarer<br />

han.<br />

Men hvis tanken om metervarer og<br />

masseproduktion er ham imod, hvorfor<br />

så overhovedet åbne butikker i<br />

Frankrig, Tyskland og Spanien, foruden<br />

de danske butikker i Odense,<br />

Middelfart og København?<br />

”Da jeg var ung, og jeg oplevede<br />

mennesker, der havde hjemve, der<br />

havde jeg udlængsel. Jeg voksede op i<br />

en lille by i Bayern, og det hele var så<br />

biedermeyer, så småt og så bourgoisie<br />

i højeste potens, og det var så jeg var<br />

ved at blive kvalt”, siger Heiko<br />

Stumbeck eftertænksomt.<br />

Det er næsten som i H.C. Andersens<br />

Lykke-Peer, eller som det siden kom til<br />

udtryk i Pontoppidans fortolkning:<br />

“For det vidste han nu, at han var<br />

født til paa sit Omraade at blive<br />

Morgenvækkeren og Banebryderen i<br />

dette dorske Samfund af tykblodede<br />

Præste- og Degnesønner.” ■<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 9


HATTEN AF FOR DEN<br />

Hvad gør man, når der ikke findes en målrettet lederuddannelse, hvor man kan give sine i forvejen dygtige optikere<br />

et yderligere kompetenceløft? Man laver selvfølgelig sit helt eget akademi.<br />

Stemningen var god og humøret højt, da nogle af landets dygtigste optikere var samlet for at fejre, at de nu er blevet endnu bedre.<br />

I hvert fald røg samtlige 30 hatte til vejrs, da de dimitterede som første hold fra Profil Optiks Eliteakademi.<br />

Det nye akademi er enestående for branchen, og så er det selve fundamentet i Profil Optiks vision om en ny tid, hvor det ikke er lavpris<br />

og tilbud, der afgør, hvor man køber briller. Men hvor det er faglig kompetence, produktkvalitet og personlig rådgivning, der trækker<br />

kunderne til - og skaber loyalitet.


NYE OPTIKER-ELITE<br />

Derfor har eleverne i 2 år svedt over fag som strategi, planlægning, markeds-/kunde-analyse, personaleledelse, marketing, personlig<br />

udvikling og meget andet. Nu kan de alle uden at blinke kalde sig Elite-optikere - med licens til at skabe de mest kundeorienterede og<br />

progressive butikker i Danmark.<br />

Yderligere 50 butiksindehavere er i gang med akademiet. Dermed har Profil Optik den fortrop, der skal til for at skabe sig en solid<br />

position på fremtidens marked, hvor få større kæder vil slås om kunderne.<br />

I denne fremtid bliver det vigtigere end nogensinde at have en markant profil. Og med mange nyuddannede markante ”Profiler” fra<br />

akademiet vil Profil Optik være godt rustet til kampen.<br />

Tillykke til første hold!


<strong>OPTIKEREN</strong> 6 . 2007<br />

12<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Historier fra det virkelige liv<br />

- om skærmbriller<br />

Af fysioterapeut<br />

Pernille Andersen<br />

En stor del af mit daglige virke er at<br />

møde kontoransatte face to face - det<br />

drejer sig om medarbejdere i alle faser<br />

af voksenlivet, men meget naturligt<br />

med en overvægt af personer, der har<br />

overstået den første ungdom - det er<br />

her man begynder at mærke resultatet<br />

af mange års fastlåste arbejdsstillinger<br />

og mere eller mindre ensformige arbejdsbevægelser,<br />

og det er også her, at<br />

behovet for skærmbriller begynder at<br />

optræde.<br />

Jeg kommer på virksomheder både i<br />

det offentlige og det private erhvervsliv.<br />

Alle ved de godt, at de har pligt til<br />

at forsyne deres medarbejdere med<br />

skærmbriller, når de når en vis alder -<br />

og hvis de ikke ved det, så sørger jeg<br />

for, at de kommer til at vide, hvorfor<br />

det er en rigtig god idé. Instruktion i<br />

hensigtsmæssige arbejdsstillinger og<br />

individuel indstilling af stol og bordhøjde<br />

har som oftest ikke den store effekt<br />

for medarbejdere med hovedpine,<br />

skulderspændinger og nakkeproblemer,<br />

hvis ikke skærmbrillerne er veltilpassede.<br />

Fysioterapeut Pernille Andersen<br />

yder uvildig ergonomisk rådgivning<br />

til offentlige og private virksomheder<br />

om forebyggelse/<br />

afhjælpning af arbejdsrelaterede<br />

gener, arbejdspladsvurdering<br />

(APV) og indretning af pc-arbejdspladser<br />

m.m. Kommentarer og<br />

spørgsmål til artiklens indhold<br />

er velkomne: Tlf. 40 89 49 40,<br />

e-mail: ergonomi@stofanet.dk<br />

I mange af de virksomheder, hvor<br />

jeg kommer, har man på papiret en<br />

rigtig fornuftig skærmbrillepolitik.<br />

Medarbejderne får skærmbriller, når<br />

de har behov for det, og flere steder<br />

har man en fast aftale med en skærmbrilleoptiker,<br />

der kommer i huset<br />

jævnligt. Medarbejderne kan ydermere<br />

ofte selv vælge, hvor de ønsker at få<br />

lavet deres skærmbriller.<br />

Alligevel møder jeg igen og igen -<br />

også på disse virksomheder - medarbejdere,<br />

som ikke har de skærmbriller,<br />

de tydeligvis har behov for. Enten har<br />

medarbejderen, der typisk er 50-55 år<br />

eller ældre, endnu ikke fået skærmbriller,<br />

men bruger på 5. eller 10. år<br />

sine egne progressive briller. Han eller<br />

hun ses derfor ofte siddende med nakken<br />

lagt tilbage under skærmarbejde<br />

og har derfor som hovedregel ondt i<br />

nakken. Eller også har vedkommende<br />

skærmbriller, der er for gamle og/eller<br />

er af for ringe kvalitet.<br />

Ikke sjældent er det alene min anbefaling<br />

af et par (nye) skærmbriller, der<br />

løser vedkommendes problem. Min<br />

rådgivning har altså i deres tilfælde alene<br />

drejet sig om at foreslå et besøg af<br />

erhvervsoptiker eller et besøg hos<br />

egen optiker, alt efter hvad der er<br />

praksis i den pågældende virksomhed.<br />

Som det fremgår af nedenstående<br />

cases, er det ofte min opgave at<br />

”spotte” et udækket behov for skærmbriller:<br />

Case 1<br />

Offentlig ansat mand først i halvtredserne.<br />

Netop startet på arbejde igen efter<br />

2 måneders sygemelding pga. discus<br />

prolaps i nakken. Har været<br />

indlagt men ikke opereret. Ingen af de<br />

behandlere, han har mødt under sit<br />

hospitalsophold og under sin genoptræning,<br />

har været opmærksomme på,<br />

at hans nakke ville blive voldsomt belastet<br />

af manglen på egnede skærmbriller.<br />

Jeg møder ham en af de allerførste<br />

dage, efter at han er vendt<br />

tilbage til sit arbejde. Jeg ser ham<br />

sidde med nakken kraftigt lagt tilbage,<br />

fordi han bruger en privat halv-brille<br />

af ældre dato ved skærmarbejde! Ud<br />

over almindelig tilpasning og indretning<br />

af arbejdspladser (indstilling af<br />

stol og bord, nakkeaflastende styreredskab<br />

m.v.) - anbefaler jeg, at han konsulterer<br />

husets skærmbrilleoptiker<br />

hurtigst muligt. Efterfølgende ser jeg<br />

ham et par gange. Slutresultatet er lykkeligvis,<br />

at han fungerer godt med<br />

sine nye skærmbriller og sin ”nye” arbejdsplads.<br />

Han kan arbejde og cykle<br />

på racercykel som tidligere.<br />

Efterfølgende har jeg tænkt, at det<br />

ville være interessant, hvis man kunne<br />

skrue tiden tilbage og se, hvordan<br />

hans nakkegener havde udviklet sig,<br />

hvis der i tide var sørget for en god<br />

skærmbrilleløsning til ham.<br />

Case 2<br />

52-årig kvinde ansat i stor statslig<br />

virksomhed. Har bedt om at tale med<br />

mig pga. akutte nakkegener. Ved mit<br />

første besøg viser det sig, at hun konsekvent<br />

er nødt til at lægge nakken tilbage<br />

under skærmarbejde, da hun<br />

bærer egne progressive briller på arbejdet.<br />

Ved mit efterfølgende besøg 3<br />

måneder senere fungerer hun fint med<br />

skærmbrillerne, og nakkegenerne er i<br />

kraftig bedring.<br />

Case 3<br />

Kvinde omkring 60 år gammel ansat i<br />

det offentlige. Har meget synskrævende<br />

skærmarbejde: Verificerer<br />

bl.a. indscannede dokumenter, der<br />

ofte er håndskrevet og/eller med meget<br />

små skrifttyper. Er i øvrigt voldsomt<br />

belastet i arme, hænder og nakke<br />

efter et helt livs arbejde med indtastning<br />

og skærmarbejde. Ser ikke ret<br />

godt - er langsynet og bruger brillestyrke<br />

> 10. Gamle skærmbriller har<br />

aldrig fungeret og ligger derfor i skuffen.<br />

Arbejder med egne progressive<br />

briller. Virksomhedens faste skærmbrilleoptiker<br />

har oplyst hende og virksomheden<br />

om, at det ikke er muligt at<br />

lave skærmbriller til hende. Det sidste<br />

mener jeg ikke, at hverken hun eller<br />

virksomheden kan være tjent med, så<br />

vi starter en længerevarende proces


op, hvor husets normale skærmbrilleleverandør<br />

efter flere forsøg opgiver at<br />

lave en skærmbrille til hende.<br />

Historien ender dog godt med, at en<br />

anden optiker fremstiller et par velfungerende<br />

skærmbriller med modificerede<br />

privatprogressive glas. (I parentes<br />

skal det bemærkes, at gældende<br />

regler om skærmbriller (At-vejledning<br />

F.0.2 af februar 2003 om Skærmbriller)<br />

giver alle medarbejdere - uanset styrke<br />

- ret til arbejdsgiverbetalte skærmbriller).<br />

Case 4<br />

Kvinde sidst i halvtredserne/først i<br />

tresserne. Netop begyndt at arbejde<br />

igen efter en blodprop i øjet, der har<br />

kostet hende hovedparten af synet på<br />

venstre øje. Bruger sine tidligere<br />

skærmbriller, men er nødt til at bøje<br />

sig ind over bordet for overhovedet at<br />

se, hvad der står på skærmen. Det<br />

største problem er dog en meget ubehagelig<br />

kvalme og utilpashed, som<br />

kun optræder, når hun er på arbejdet.<br />

Vi gætter på, at utilpasheden primært<br />

skyldes, at hun konstant er nødt til at<br />

sidde og dreje hovedet fra side til side<br />

for ved hjælp af det ”gode” øje at<br />

”scanne”, hvad der står på skærmen.<br />

Ingen af de øjenlæger eller andre<br />

læger, hun har mødt i sin kontakt med<br />

sygehuset, har rådgivet hende om,<br />

hvordan hun skulle klare sit arbejde<br />

med sit nye synshandicap. Jeg henviser<br />

hende til en dygtig optiker, jeg<br />

kender. Her får hun både nye private<br />

progressive briller, og et par progressive<br />

skærmbriller med bredest muligt<br />

synsfelt. Efterfølgende er hun bare så<br />

glad, for nu kan hun udføre sit arbejde<br />

uden det mindste ubehag. Vi er enige<br />

om, at hun næppe i længden ville<br />

have udholdt at passe sit arbejde uden<br />

de nye skærmbriller.<br />

Jeg skal være den første til at erkende,<br />

at både medarbejdere og virksomheder<br />

har indflydelse og uudnyttede<br />

muligheder i forhold til at<br />

fremme, at gode og velfungerende<br />

skærmbriller anvendes og udskiftes i<br />

ret tid. Men det har optikerne også.<br />

Det gælder i høj grad de optikere, der<br />

har specialiseret sig i at levere skærmbrillerådgivning<br />

og skærmbriller. Men<br />

I min erfaringsverden kan den almindelige<br />

optiker bidrage kolossalt til, at<br />

folk med skærmarbejde får de skærmbriller,<br />

de har brug for, og i rette tid.<br />

Hvis optikeren husker at spørge,<br />

hvad kunden arbejder med, og følger<br />

svaret ”skærmarbejde” op med<br />

rådgivning om, hvornår skærmbriller<br />

må antages at blive relevante for vedkommende,<br />

samt oplysninger om,<br />

hvad tegnene på, at man har behov for<br />

skærmbriller, er. Så ville færre sidde<br />

rundt omkring på danske arbejdspladser<br />

og plages at hovedpine, nakkesmerter<br />

og lign. Det ville alt andet lige<br />

være et plus for optikerne - de ville<br />

sælge flere skærmbriller - og for virksomhederne<br />

og deres medarbejdere:<br />

Større effektivitet, færre sygedage og<br />

færre smerter.<br />

Det ville også være en stor gevinst,<br />

hvis optikerne generelt var særlig opmærksomme<br />

på behovet for ”skærmbriller<br />

til tiden”, når de møder kunder<br />

med whiplashskader/”piskesmældslæsioner”<br />

eller andre former for nakkegener.<br />

Disse mennesker er i særlig<br />

og udpræget grad afhængige af at<br />

have gode skærmbriller af høj kvalitet.<br />

■<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 6 . 2007 13


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

14<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Aftenmøde i Herning med fokus på:<br />

Refraktiv kirurgi<br />

- fra hornhindeoperation til computerstyret laserteknik<br />

Af Ove Dormann<br />

Frandsen<br />

Traditionen tro havde øjenlæge Jens<br />

Bjerre Winther, Privathospitalet Dalgas<br />

igen i år inviteret optikerne i<br />

Herning til en faglig interessant og<br />

hyggelig aften på Privathospitalet<br />

Dalgas.<br />

I år havde optikerne ønsket om et<br />

foredrag med efterfølgende diskussion<br />

om Laserkirurgi. Hele 29 af byens optikere<br />

mødte frem den 7. november<br />

2007, og de fik en spændende aften<br />

med god information og debat efterfulgt<br />

af hyggeligt samvær.<br />

Emnet var valgt ud fra de mange<br />

spørgsmål optikerne til dagligt får fra<br />

deres klienter, som ønsker relevant<br />

faglig information om ”Laserkirurgi<br />

og supersyn” i forhold til briller, kontaktlinser<br />

eller anden optisk synshjælp.<br />

Vi valgte en række af disse spørgsmål<br />

som oplæg til aftens emne:<br />

1. Hvilke synsfejl kan opereres?<br />

2. Kan man opereres for nærsynethed?<br />

3. Kan man også opereres for langsynethed?<br />

4. Kan man også operere for bygningsfejl?<br />

5. Hvilke bivirkninger er der?<br />

6. Er resultatet altid fuldt syn 6/6 –<br />

1,0?<br />

7. Hvorfor ikke?<br />

8. Hvor lang holdbarhed er der på<br />

operationen?<br />

Øjenlæge Jens Bjerre Winther holder foredrag for optikerne i Herning.<br />

9. Hvad koster det?<br />

10. Hvem kan få tilskud?<br />

11. Hvad med udenlandsrejser som<br />

pakkeløsning?<br />

12. Henvisning fra optiker til patientens<br />

øjenlæge – før og efter?<br />

Øjenlæge Jens Bjerre Winther indledte<br />

aftenen med et historisk overblik og<br />

fortalte derefter om de forskellige teknikker<br />

og behandlingsrutiner, samt<br />

svarede på spørgsmål.<br />

Udviklingen begyndte med Radiær<br />

Keratotomi for ca. 25 år siden. Det er<br />

en operationsteknik, hvor der bliver<br />

lagt radiære snit i hornhinden. I dag er<br />

den computerstyrede Lasik-teknik den<br />

mest anvendte operationsteknik. Her<br />

løftes et ganske tyndt lag af hornhindens<br />

overflade, hvorefter en computerstyret<br />

laser brænder direkte i hornhindens<br />

cellelag - stromaet - svarende<br />

til laserens indstilling for korrektion af


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

16<br />

F a g l i g t s t o f<br />

synsfejlen. Herefter lægges hornhindens<br />

overflade på plads igen.<br />

Resultatet kontrolleres efter 1-3 dage<br />

og igen efter 1 måned for haze - let<br />

slør - og igen efter ca. 3 måneder,<br />

hvorefter hornhindens overflade er<br />

vokset på plads. Hvis, der i denne periode<br />

opstår komplikationer, skal patienten<br />

straks henvende sig til klinikken<br />

eller egen øjenlæge.<br />

Desuden findes der en teknik, hvor<br />

der indopereres en intraoculær kontaktlinse<br />

(ICL) i de særlige tilfælde,<br />

hvor for eksempel en større bygningsfejl<br />

ikke kan korrigeres optimalt med<br />

Lasik-teknikken. I sådanne tilfælde<br />

placeres kontaktlinsen bag Iris og direkte<br />

på forsiden af patientens egen<br />

linse. Denne teknik kan også med fordel<br />

benyttes ved nærsynethed mellem<br />

minus 6 – 12 D, og langsynethed fra<br />

+5 - 6 D.<br />

Lasik-teknikken kan med stor fordel<br />

benyttes til patienter med nærsynethed<br />

mellem minus 2 - 6 dioptrier, og<br />

langsynethed fra plus 2 - 4 dioptrier.<br />

Selv om visus måske ikke altid er 1,0<br />

giver patienterne udtryk for stor tilfredshed<br />

med resultatet. Men til aldersbetinget<br />

langsynethed anbefales<br />

stadig læsebriller som den bedste<br />

løsning.<br />

For at undgå komplikationer bør en<br />

patient uanset synsfejlens størrelse altid<br />

henvises til øjenlægen for at få den<br />

bedst mulige information om fordele<br />

og ulemper ved Refraktiv Kirurgi.<br />

Dette gælder naturligvis også priser<br />

og muligheder for tilskud. ■<br />

Kommentar fra Flemming Frank, Vision SynsCenter, Herning<br />

Tak for et godt arrangement. Det var<br />

med stor spænding vi mødte op til<br />

endnu en aften med foredrag på<br />

Dalgas. Vi får jo flere og flere fore<br />

spørgsler fra vore klienter om det nu<br />

er relevant eller ej at få foretaget en<br />

laseroperation - og hvad skal man så<br />

svare?<br />

Min personlige mening er, at man<br />

ikke skal operere på sundt væv,<br />

men klienterne vil gerne have flere<br />

argumenter, som de kan forholde sig<br />

til.<br />

Hidtil har vi så bare frarådet dem at<br />

blive opereret eller henvist dem til<br />

samtale hos en øjenlæge, der ikke selv<br />

lavede laserkirurgi, for at han kunne<br />

give dem så objektiv en mening som<br />

muligt.<br />

Først blev vi budt velkommen af aftenens<br />

arrangør, Ove Dormann, som<br />

på alle de fremmødtes vegne, takkede<br />

Jens Winther for altid at stille op til et<br />

foredrag, hver gang vi spørger.<br />

Jens Winther gav os derefter en<br />

grundig indføring i de forskellige operationsteknikker,<br />

samt fordele og<br />

ulemper ved hver enkelt. Det var rart<br />

at få genopfrisket alle de forskellige<br />

teknikker, samt høre nye ting fra den<br />

refraktive operationsstue.<br />

Det var befriende at høre, at øjenlægerne<br />

har nøjagtig de samme overvejelser<br />

angående refraktiv kirurgi<br />

som optikerne. Aftenen sluttede med<br />

en kort spørgerunde, hvorefter vi blev<br />

budt på vin og snacks.<br />

Alt i alt en vellykket aften. Gid optikere<br />

i resten af landet kunne tage ved<br />

lære af det helt unikke samarbejde og<br />

kollegiale miljø, vi har fået etableret<br />

her i Herning. - Torsdag, den 15.november<br />

2007 har vi i øvrigt fælles julefrokost,<br />

hvor alle optikere og deres<br />

medarbejdere mødes til lidt konkurrence<br />

med efterfølgende middag.<br />

Disse traditioner er efterhånden mere<br />

end 15 år gamle og er med til yderligere<br />

at sammentømre os som kolleger<br />

i stedet for som konkurrenter.<br />

Tak for det - Flemming Frank.


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

18<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Tendenser<br />

i 2008<br />

Af Malene og<br />

Claus Bellinger<br />

Individualitet bliver et nøgleord, når<br />

man skal forsøge at beskrive, hvad der<br />

kommer til at ske inden for brillemoden<br />

i 2008. Briller bliver i endnu højere<br />

grad et statement og en måde at vise<br />

verden, hvem man er, og hvad man<br />

står for. Dette krav om individualiserede<br />

produkter vil blive en udfordring<br />

for branchen.<br />

Vi har gennem de sidste tre til fire år<br />

oplevet en mere og mere udtalt ensretning<br />

inden for brilledesign. For fire år<br />

siden så man praktisk talt ingen brillestænger<br />

med udskæringer. I dag arbejder<br />

de fleste firmaer med fokus på<br />

stængerne. Vi er, med andre ord, blevet<br />

alt for ens på det seneste.<br />

I fremtiden vil forbrugeren i endnu<br />

højere grad forsøge at skille sig ud fra<br />

mængden og skabe sit eget individuelle<br />

udtryk. Dette vil betyde, at mange<br />

designfirmaer vil være nødt til at søge<br />

nye retninger inden for design og materialer<br />

og derigennem differentiere<br />

sig markant fra konkurrenterne.<br />

Individualiserede<br />

designerbriller<br />

Vi kommer til at se helt nye måder at<br />

designe og producere briller på: Nye<br />

materialer, nye materiale sammensæt-<br />

ninger og helt nye fremstillingsmetoder.<br />

Der vil blive en stor efterspørgsel<br />

på briller, der ikke ligner alle de andre.<br />

Nye materialer og længere og mere<br />

komplicerede produktudviklingsfaser<br />

vil få prisen på designerbriller til at<br />

stige, men samtidig vil der også være<br />

en vilje til at betale ekstra for en individuel<br />

brille.<br />

Inden for ur branchen ser vi en stadig<br />

stigende interesse for dyre og<br />

sjældne ure, der er produceret i begrænset<br />

antal, og som både teknisk og<br />

designmæssigt skiller sig ud og signalerer<br />

individualitet, netop fordi de<br />

ikke er tilgængelige for alle. Denne interesse<br />

vil brede sig til designerbriller,<br />

og prisen vil, i fremtiden, ikke i nær så<br />

høj grad være et parameter, når man<br />

vælger briller.<br />

Tendensen er typisk for det samfund,<br />

vi lever i, hvor endnu flere bevidste<br />

forbrugere ønsker at bruge deres<br />

fremtoning og dermed også deres<br />

forbrug til at udsende et statement, og<br />

for hvem det ikke er et problem at betale<br />

for det.<br />

Storytelling<br />

For designfirmaer bliver det en udfordring<br />

både at skulle skabe design, der<br />

er markant anderledes, og samtidig at<br />

skulle fastholde sin identitet. Vi vil opleve<br />

at storytelling fremover vil blive<br />

endnu mere udbredt, end vi ser det i<br />

dag. Designfirmaerne kommer til at<br />

skulle formidle deres historie, værdier,<br />

visioner og kultur, fordi ”historien”<br />

bliver en essentiel del af produktet.<br />

Fremtidens forbruger vil ikke længere<br />

nøjes med et produkt, han vil<br />

vide, hvem der står bag produktet,<br />

hvordan de forholder sig til verden<br />

omkring sig, og hvad de vil med deres<br />

produkter. Kort sagt: Han vil have en<br />

historie med ned i posen.<br />

Brillemoden i 2008<br />

I 2008 kommer vi til at se flere forskellige<br />

tendenser: Passioneret ekspressivt<br />

design, hvor der eksperimenteres med<br />

voldsomt farverige briller. Briller med<br />

energiske og optimistiske farver som<br />

turkis, rød, orange, lilla, græsgrøn og<br />

blå.<br />

Samtidig vil modebilledet også være<br />

præget af en masse sort og dæmpede<br />

dunkle farver som dyb mørkegrøn,<br />

gråbrun, blåhvid, lilla hvid, og isblå<br />

hentet fra den skandinaviske natur<br />

kombineret med metalfarver som<br />

guld, sølv og bronze.


Designfirmaernes behov for at differentiere<br />

sig fra hinanden betyder, at vi<br />

kommer til at se mange yderpunkter:<br />

Meget farverige feminine briller og<br />

meget maskuline sorte eller grå briller,<br />

briller med et stærkt grafisk udtryk og<br />

briller med et moderne etnisk udtryk.<br />

De store faconer vil fortsat være en<br />

tendens i 2008, men et stilskifte er på<br />

vej. Måske fortsætter de store faconer,<br />

men i en helt anden stilretning eller<br />

måske kommer der helt små faconer.<br />

Det eneste, der er sikkert, er at vi kommer<br />

til at se mange forskellige briller<br />

og meget mere nytænkning inden for<br />

brilledesign, end vi har været vant til.<br />

Designerbrillen bliver i langt højere<br />

grad en integreret del af modebranchen<br />

og af forbrugerens personlige<br />

fremtoning. Designerbrillens eksistensgrundlag<br />

bliver stærkere, fordi<br />

den kommer til at opfylde et behov for<br />

at kunne fremhæve en individuel stil<br />

og for at kunne udsende statements til<br />

verden. ■<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> ønsker<br />

læsere, annoncører og forfattere<br />

godt nytår og tak<br />

for samarbejdet i 2007<br />

– og vi modtager fortsat gerne<br />

debatindlæg og forslag<br />

til artikler.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 19


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

20<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Kathy Dumpleton og Ingebret Mojord.<br />

Kontaktlinsesymposium med<br />

fokus på kvalitet i tilpasningen<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Kontaktlinsemarkedet stagnerer,<br />

så optikerne må fokusere<br />

mere på kvalitet i<br />

tilpasningen for at udvide<br />

markedet. Med siliconehydrogellinser<br />

kombineret<br />

med additiver, der afgiver<br />

fugt, har optikeren et materiale<br />

til rådighed, der sikrer<br />

kontaktlinsebæreren en god<br />

komfort dagen igennem. –<br />

Men der skal også fokuseres<br />

på den optiske kvalitet i<br />

tilpasningen.<br />

Mere end 100 optikere fra Danmark,<br />

Norge og Sverige deltog, da Ciba<br />

Vision Nordic i september holdt et<br />

spændende symposium med internationale<br />

foredragsholdere i Oslo.<br />

Dobbelt så mange frygter briller<br />

frem for rynker og gråt hår. Det er resultatet<br />

af en undersøgelse foretaget af<br />

Bausch og Lomb, som optometrist<br />

Ingebret Mojord refererede til i et<br />

spændende, engageret og filosofisk<br />

indlæg på symposiet. ”Optometristerne<br />

glemmer kontaktlinserne, når<br />

de skal rådgive presbyoper, der kommer<br />

ind i butikken,” sagde Ingebret<br />

Mojord. ”De fleste ønsker et normalt<br />

liv, og det er nu engang lettere med<br />

linser end med briller. 80% af de adspurgte<br />

i undersøgelsen ønsker at løse<br />

synsbehovet med linser og kun 20%<br />

med briller, men praksis er lige omvendt,”<br />

fortalte han. Og så fik de<br />

mange fremmødte en opfordring til at<br />

udnytte alle de muligheder, der er for<br />

at tilpasse kontaktlinser i dag. Ingebret<br />

anbefalede at tage de nyeste produkter<br />

i brug. Med de nye materialer er det<br />

muligt at tilpasse langt flere til døgnbæring,<br />

og det er det, der efterspørges.<br />

Det giver mulighed for at komme så<br />

tæt på det naturlige liv som muligt.<br />

Udviklingen i linsematerialer<br />

Dr. Jürgen Vogt, der i dag arbejder i<br />

Schweiz med nye materialer til kontaktlinser,<br />

fortalt om udviklingen i materialer.<br />

Der er sket meget, siden<br />

Leonardo da Vinci i 1508 satte det<br />

første glas på øjet. Det største spring<br />

skete nok i 1959 da Otto Wichterle udviklede<br />

den bløde kontaktlinse. Jörgen<br />

Vogt fortalte, at udviklingen inden for<br />

kontaktlinseområdet havde presset på<br />

for at udvikle materialernes evne til at<br />

transportere ilt, samtidig med, at linsen<br />

ikke må ødelægge øjets naturlige immunforsvar.<br />

Det sidste store spring<br />

kom i 1999 med de nye siliconehydrogelmaterialer,<br />

der siden er udviklet<br />

med additiver, der afgiver fugt dagen<br />

igennem. Dermed har industrien hjulpet<br />

godt til med at tilfredsstille kontaktlinsebrugernes<br />

behov om komfort.


Kvalitet i tilpasningen<br />

Kathy Dumbleton, seniorforsker på<br />

Centre for Contact Lens Research på<br />

universitetet i Waterloo i Canada, gav<br />

sit syn på, hvorfor kontaktlinsemarkedet<br />

ser ud til at være stagnerende.<br />

”Med et ”drop out” på 30% inden for<br />

de første 3 år giver det anledning til<br />

selvransagelse,” indledte hun et informativt<br />

foredrag om kontaktlinser i<br />

praksis.<br />

De to største enkeltårsager til ”dropout”<br />

er diskomfort og dårlig visus. De<br />

to udgør tilsammen mere end 50% af<br />

årsagerne. Det er derfor vigtigt, at optikerne<br />

har fokus på komfort i tilpasningen,<br />

og her er det især ”sidst på<br />

dagen” komfort, der er af største betydning.<br />

Ukorrigeret astigmatisme er hovedårsag<br />

til dårlig eller utilstrækkelig<br />

synsskarphed, men også problemer<br />

med korrektioner til presbyope får<br />

kontaktlinsebærere til at droppe kontaktlinserne.<br />

Kathy Dumbleton opfordrede optometristerne<br />

til at holde sig opdateret<br />

og tage de nye materialer og linsetyper<br />

i brug. Der kan stadig være komplikationer<br />

i tilpasningen med siliconehydrogellinser,<br />

men de er meget<br />

mindre i omfang end de traditionelle<br />

bløde materialer.<br />

Air Optix for Astigmatism og<br />

Air Optix Individual<br />

Ross Grant, CibaVision, præsenterede<br />

de sidste to produktnyheder fra Ciba<br />

Vision.<br />

Air Optix for Astigmatism er, som<br />

navnet lyder, en ny kontaktlinse til<br />

brug for kunder med astigmatisme.<br />

Der er næsten dobbelt så meget dropouts<br />

blandt brugere af toriske linser<br />

sammenlignet med bløde sfæriske linser,<br />

fortalte Ross Grant. Der er derfor<br />

et stort behov for en velfungerende<br />

linse til denne kundegruppe.<br />

Den nye linse er udviklet med et<br />

helt nyt afbalanceringsprincip, der giver<br />

mindre gener ved blinkning.<br />

Linsen er simpelthen tyndere i områderne<br />

omkring kl. 4 og kl. 8. Linsen er<br />

stabil og forudsigelig, så den er let at<br />

arbejde med for kontaktlinsetilpassere.<br />

Linsen stabiliserer sig på øjet på mindre<br />

end 30 sekunder, og 95% af kunderne<br />

tilpasses med den rigtige<br />

løsning i første forsøg. Air Optix for<br />

Astigmatism er således let at arbejde<br />

med.<br />

Air Optix Individual er den første<br />

skræddersyede siliconehydrogellinse<br />

på markedet. Nu har optometristen<br />

muligheden for at tilbyde en ny kundegruppe<br />

bløde kontaktlinser i siliconehydrogel,<br />

med de fordele det giver i<br />

Ross Grant, Ciba Vision<br />

form af færre komplikationer. Linsen<br />

stiller større udfordringer til kontaktlinsetilpasserne,<br />

men giver samtidig<br />

flere kunder muligheden for et normalt<br />

liv, som optometrist Ingebret<br />

Mojord fra Norge udtrykker det.<br />

Eller som Ciba Vision siger det generelt<br />

om silikonehydrogellinserne i<br />

deres slogan til optometristerne:<br />

”Iltgennemtrængelige linser af hensyn<br />

til dine kunders øjensundhed.” ■<br />

Dr. Jürgen Vogt<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 21


Silmo 2007<br />

- 40 år med fokus på mode og innovation.<br />

Af Bjarne Hansen<br />

Alt var gjort klar til en publikumsrekord<br />

på Silmo 2008 i anledning af 40<br />

års fødselsdagen. Arrangørerne havde<br />

redet med på bølgen af, at VM i<br />

Rugby afholdtes i Paris. I Frankrig er<br />

rugby en nationalsport, og Frankrig<br />

var en af outsiderne til titlen. Alle udstillere<br />

og VIP personer i alle afskygninger<br />

var inviteret til at overvære finalen<br />

på storskærm i en af udstillingshallerne<br />

lørdag aften. Det skulle<br />

være med til at lokke optikere, der<br />

samtidig er rugbyentusiaster, til Paris<br />

netop denne weekend.<br />

Måske var det netop fordi Paris var<br />

fyldt med turister, at personalet i Metroen<br />

havde valgt at strejke netop den<br />

weekend. Og byen, der er berømt for<br />

sit effektive offentlige transportsystem,<br />

var lige med et slag nærmest ufremkommelig.<br />

Strejken i Metroen blev det store<br />

samtaleemne blandt de gæster og udstillere,<br />

der var mødt op i løbet af fredag<br />

formiddag. Der var synligt færre<br />

gæster end normalt på gangene. De<br />

forudseende havde valgt hoteller tæt<br />

på messen, de øvrige måtte gå eller<br />

kæmpe sig vej gennem byen i taxier.<br />

For udstillerne blev det en langsom<br />

start med aflyste aftaler. For messen<br />

som helhed betød det, at publikumsrekorden<br />

udeblev. Men de 42.699 gæster,<br />

der fandt vejen til Porte des Versailles,<br />

oplevede, hvordan den optiske branche<br />

endnu en gang overgik sig selv i<br />

innovation og iderigdom.<br />

En rund fødselsdag giver altid anledning<br />

til både at skue tilbage og<br />

frem i tiden. De første 40 har udviklet<br />

Silmo til at være helt fremme i front<br />

blandt de internationale messer<br />

Fødselsdagsfesten indikerer, at ambitionen<br />

hos Silmo er at manifestere sin<br />

position. Gæsterne føler sig velkomne<br />

på Silmo, og langt hovedparten af<br />

standene er meget imødekommende<br />

over for selv den lille innovative optiker,<br />

der leder efter det unikke til butikken<br />

derhjemme. Og de flotte farverige<br />

stande lokker til store indkøb.<br />

Alle stilarter er tilladte. Retro vinder<br />

frem, og de gamle havanafarver er<br />

moderniseret med forskellige laminater<br />

og pastelfarver. Formerne er blevet<br />

større, og det modne publikum kan få<br />

smarte modeller i faconer, der er velegnede<br />

til progressive glas.<br />

De danske mærker var igen i år<br />

blandt de mest populære. Lindberg viser<br />

endnu engang, at kompetencerne i<br />

virksomheden inden for bearbejdning<br />

af titanium og acetat – og ikke mindst<br />

i kombinationen af disse materialer -<br />

er præget af ønsket om innovation.<br />

Elegance, komfort og unikt design går<br />

op i en højere enhed, og de nye modeller<br />

følger trenden med større glasformer.


Lindberg<br />

Lindberg 1000 Acetanium-linien præsenterer<br />

en ny serie, der byder på nogle nye<br />

idérige varianter. Kollektionen er præget<br />

af Lindbergs fortolkning af moden, hvor<br />

et strejf af 60’ernes store faconer sammen<br />

med retrobølgen sætter sit præg.<br />

Resultatet er acetanium-briller, hvor acetatfronten<br />

udfordrer både materialets<br />

muligheder, hvad angår farver, mønstre<br />

og lamineringer, samt bearbejdningsteknologien.<br />

Titaniumstængerne med det<br />

æstetisk rendyrkede hængsel og gennemtænkte<br />

kobling til acetaten skaber<br />

tilsammen en ”state-of-the-art” brille,<br />

der på trods af sin noget markante fremtoning<br />

tilbyder brugeren ultimativ komfort<br />

via justerbare, anatomiske tilpasningsmuligheder.<br />

Bellinger Stand<br />

Bellinger<br />

Bellingers stand lyser op i trendområdet. Den udstråler en farverigdom i glade<br />

nuancer, der matcher brillestellene. På få år er der skab en verdenssucces og afta-<br />

Eye Eye Denmark<br />

Eye Eye Denmark er klar med et nyt koncept. Chefdesigner David Fellah udtrykker<br />

det klart: ”Der er ikke noget mere vigtigt at beskæftige sig med for en designer<br />

end briller. Brillen er det mest udtryksfulde accessory. Den sidder lige midt i<br />

ansigtet og har den største indvirkning på andre mennesker og kan totalt ændre<br />

andres opfattelse af den måde, brillebæreren virker på omgivelserne. Den kan forandre<br />

livet.”<br />

Eye Eye Denmarks kollektioner er resultatet af ønsket om at gøre folk glade gennem<br />

glade farver og behagelige former, der forskønner ansigtet.<br />

The Roi’s Denmark har et mørkere, coolere og barskt udtryk. The Roi’s er ifølge<br />

David Fellah for folk, der vil ændre verden.<br />

Fleye<br />

Fleye er briller til det voksne publikum,<br />

der ønsker udtryksfulde briller.<br />

Laves i beta titanium og acetat.<br />

Designer Annette Saust boltrer sig i<br />

både retro og harmoni og leger med<br />

farver i både matte og blanke udførelser.<br />

Der kæles for detaljerne med mønstre<br />

i stængerne. Især i Japan er det<br />

slået an med mønstre inspireret af H.<br />

C. Andersen papirklip, og de andre<br />

markeder skal nok følge efter. Faconerne<br />

er blevet større til stor glæde for<br />

det publikum, der er afhængige af<br />

progressive glas.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 6 . 2007 23


<strong>OPTIKEREN</strong> 6 . 2007<br />

24<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Poul Frank<br />

Et af de nye spændende design, der<br />

blev vist på Silmo, var Paul Frank.<br />

Designeren Paul Frank har på få år<br />

skabt et livsstils brand, der har gjort<br />

sig bemærket i brillebranchen. Retro<br />

stilen er det gennemgående tema i<br />

brillekollektion. Designet er utraditionelt,<br />

lidt fræk og meget innovativ.<br />

Individualisten finder den ubetingede<br />

must-have brille og solbrille i denne<br />

kollektion.<br />

Brillerne, der i Danmark forhandles<br />

af Alivestyle, er typisk i store faconer<br />

lavet i acetatmaterialer i retrofarver<br />

med alt fra sort/hvide til brun/gule<br />

farvekombinationer.<br />

Pro Design<br />

Pro Design har slået sit navn fast internationalt<br />

med farverige briller og<br />

stænger i mange udførelser. Der arbejdes<br />

meget med mønstre i stængerne.<br />

Både det massive look og de lette<br />

strømlinede udførelser.<br />

Danish Eyewear<br />

Danish Eyewear har udvidet Jacob Jensen-linjen med en Ececutive serie i Pure<br />

Titanium. Serien fremstilles i et begrænset antal, og modellerne er signerede med<br />

nummer. Brillerne er mere markante end de tidligere modeller fra Jacob Jensen.<br />

Samtidig har Danish Eyewear tilknyttet<br />

Jørgen Vesterby til at designe en<br />

helt ny stil, der skal indeholde både<br />

klassisk design og den nyeste mode.<br />

Jørgen Vesterby evner at forene retro<br />

med tidens muligheder for at boltre<br />

sig i nye materialekombinationer og<br />

med en farverigdom, der rummer alle<br />

muligheder for at tilfredsstille den<br />

krævende brillebruger.<br />

Ørgreen Optics<br />

Ørgreen Optics er kreative, både når det gælder design og stemning. På stelfronten<br />

har Ørgreen udviklet sin helt egen stil med store metalbriller til herrer. Der er<br />

nye faconer i flere farver og med neonfarver på den indvendige side. Som noget<br />

helt nyt er sortimentet udvidet med en kollektion i acetat. Stilen her er store briller<br />

i retro, og den blev meget positivt modtaget.<br />

Ved indgangen til standen serveres de bedste mojitos med ægte Havana Club<br />

rom, og det er med til at skabe den positive stemning, der hersker omkring hele<br />

Ørgreen-teamet. Her mødes både indkøbere og personer fra andre stande, når de<br />

trænger til at slappe lidt af mellem kundebesøgene.


Silmo dÓr i futuristisk look<br />

Det unikke ved Silmo er Silmo d’Or. Prisoverrækkelsen er højdepunktet for de nominerede og selvfølgelig især<br />

for vinderne. Det virker, som om de franske firmaer har lidt point, inden udvælgelsen starter. I hvert fald er de<br />

franske firmaer stærkt overrepræsenterede blandt de nominerede. Igen i år tog de franske firmaer pænt for sig<br />

af de eftertragtede statuetter. Der var dog undtagelser.<br />

Multi-sports brillen Agilis fra Adidas Eyewear vandt<br />

Silmo d’Or 2007 i kategorien Sport. Det er tredje gang<br />

Silhouettes sportsbrille vinder den eftertragtede kategori.<br />

Adidas har udviklet en sportsbrille, der sidder fast<br />

uden at genere sportsudøveren og med et base 10 glas,<br />

der sikrer optimalt synsfelt. Agilis er monteret med polycarbonatglas<br />

med blueblocker, hvilket yder sikkerhed<br />

både ved mekanisk påvirkning og ultraviolet stråling –<br />

og så fås den med en indsats, der er let at montere, så<br />

den kan laves med styrke.<br />

Det nye designerpar Vanessa og Medhi fra<br />

AlainMikli fik prisen i kategorien modebriller med<br />

model Carapace.<br />

Der er meget store forskelle på, hvordan vinderne<br />

reagerer. Selv om J. F. Ray er vant til at<br />

komme på podiet udstråler han oprigtig glæde<br />

over prisen i kategorien om kreative briller.<br />

Kommunikationschef Isabel Beuzen og præsident Guy Charlot,<br />

Silmo leder prisoverrækkelsen på en meget afslappet facon.<br />

I kategorien solbriller vandt Gold & Wood fra Luxembourg med en<br />

model i træ med metalringe indlagt i stængerne. Naturmaterialerne er<br />

oppe i tiden, og firmaet har specialiseret sig i træ, horn og ædelmetal.<br />

Brillerne føres endnu ikke på det danske marked.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 6 . 2007 25


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

26<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Faktorer, der påvirker<br />

intraokulært tryk<br />

Af Karsten H. Nielsen, O.D.; M.S.<br />

Faglig konsulent<br />

F.A. Thiele A/S<br />

Intraokulært tryk<br />

Til daglig lægger vi ved en måling af<br />

trykket i øjet (IOP) stor vægt på, at<br />

dette endelig ikke må være for højt.<br />

Det har i flere år været praksis at sammenkæde<br />

forholdet mellem glaukom<br />

og intraokulært tryk.<br />

Vi har ofte en tendens til at betragte<br />

det intraokulære tryk som en helt fast<br />

enhed og til at stille en diagnose udelukkende<br />

baseret på trykket. Med andre<br />

ord har vi ment, at blot en bestemt<br />

værdi for trykket ikke blev overskredet,<br />

var der ingen indikation af glaukom.<br />

Variationer i IOP<br />

Efterfølgende har der været en række<br />

studier af det intraokulære tryk. Derfor<br />

ved vi nu, at dette kan variere, og<br />

at det kan påvirkes af mange forskellige<br />

forhold.<br />

Korneas tykkelse har betydning<br />

for IOP<br />

For eksempel har korneas tykkelse betydning<br />

for målingen af det intraokulære<br />

tryk. Corneas tykkelse er en fast<br />

værdi, som vi ikke har nogen indflydelse<br />

på.<br />

Akkommodation har betydning<br />

for IOP<br />

Trykket kan også være påvirket af forhold<br />

som f.eks. akkommodationen1 .<br />

Da dette er én af de faktorer, der kan<br />

have indflydelse på vores daglige<br />

arbejde, vil dette emne blive omtalt<br />

nærmere. Det nævnte forsøg blev fore-<br />

taget af Mauger med flere. Der blev<br />

anvendt et Goldmann tonometer og en<br />

fiksationsafstand på seks meter.<br />

Forsøgspersonerne blev opdelt i tre<br />

grupper. Hver gruppe fik foretaget tre<br />

målinger af IOP: En startmåling, en<br />

måling efter 30 sekunder og en måling<br />

efter 3 1/2 minut.<br />

Den første gruppe fungerede som<br />

kontrolgruppe. I denne blev der ikke<br />

foretaget andet, end at de tre omtalte<br />

målinger af IOP blev foretaget.<br />

I den anden gruppe blev akkommodationen<br />

stimuleret med en –1,50 D<br />

linse umiddelbart efter den første<br />

måling, hvorefter de sidste to målinger<br />

blev foretaget med akkommodationen<br />

aktiveret. I den tredje gruppe blev der<br />

i stedet anvendt en linse på –4,00 D.<br />

Resultaterne viste, at 1,5 D akkommodation<br />

efter 30 sek. førte til et fald i<br />

IOP på 1,15 mm Hg, mens trykket efter<br />

3 1/2 min. faldt med 2,15 mm Hg.<br />

4,00 D akkommodation førte efter 30<br />

sekunder til et fald i IOP på 1,32 mm<br />

Hg og efter 3 1/2 min. til et fald på<br />

2,38 mm Hg.<br />

I kontrolgruppen var der intet fald<br />

efter 30 sek., mens det efter 3 1/2 min.<br />

var på 0,35 mm Hg. Resultaterne fra<br />

kontrolgruppen kan anvendes til at<br />

fastslå, at faldet i de to forsøgsgrupper<br />

rent faktisk skyldes akkommodationen<br />

og ikke det forhold, at øjet f.eks. reagerer<br />

på gentagne målinger.<br />

Det betyder, at vi skal være opmærksomme<br />

på, at hvis kunden af en<br />

eller anden årsag akkommoderer under<br />

udmålingen, kan det resultere i en<br />

måling af IOP, der er lavere end det<br />

faktiske tryk. Det kan f.eks. være, at<br />

kunden tvinges til at fokusere på et<br />

objekt på kort afstand, eller at en hyperop<br />

akkommoderer, fordi brillerne<br />

jo nødvendigvist skal fjernes før<br />

målingen. Husk på, at effekten viser<br />

sig allerede efter 30 sekunder.<br />

Selv om studiet blev foretaget med<br />

et Goldmann tonometer, bør resultaterne<br />

kunne overføres til et lufttryk<br />

tonometer.<br />

Tidspunktet på dagen, målingen tages<br />

på, kan også have indflydelse på<br />

resultatet. Disse variationer i trykket<br />

gælder, lige meget om man anvender<br />

et såkaldt applanationstonometer, der<br />

er i direkte kontakt med øjet under<br />

målingen, eller et instrument, der er<br />

baseret på en måling foretaget med<br />

lufttryk.<br />

Præcision<br />

Goldmann tonometeret nævnes specielt,<br />

fordi det har været betragtet som<br />

det mest nøjagtige tonometer på markedet.<br />

Mange af de studier, der foretages,<br />

eller i hvert fald har været foretaget,<br />

er baseret på målinger taget<br />

med et Goldmann tonometer.<br />

Et Goldmann tonometer er et såkaldt<br />

applanationstonometer. At et<br />

tonometer er af applanationstypen betyder,<br />

at det er i direkte kontakt med<br />

cornea under målingen. Tonometeret<br />

kan typisk være monteret på en spaltelampe.<br />

Tonometeret kan enten være<br />

baseret på det princip, at det registrerer<br />

hvor stort et område af kornea, der<br />

bliver udfladet med en kendt kraft<br />

eller på hvor megen kraft, det kræver<br />

at udflade et forudbestemt areal på<br />

kornea.<br />

Et Goldmann tonometer er baseret<br />

på det sidstnævnte princip, idet det registrerer<br />

hvor megen kraft, det kræver<br />

at udflade et område med en diameter<br />

på 3,06 mm, svarende til et areal på<br />

7,354 mm2 .


Ved anvendelsen af et Goldmann tonometer<br />

skal der anvendes lokalbedøvelse<br />

af hornhinden, flourosin og et<br />

blåfilter. I spaltelampens mikroskop<br />

ser optometristen to halve ringe. Når<br />

trykket mod cornea ændres, forskydes<br />

placeringen af disse i forhold til hinanden.<br />

Det intraokulære tryk kan derefter<br />

aflæses på en skala på instrumentet.<br />

Selv om vi ikke selv kan anvende<br />

et Goldmann tonometer til daglig, er<br />

det relevant for os at studere målinger<br />

taget med dette instrument, da det<br />

som allerede omtalt regnes for at være<br />

det mest pålidelige tonometer.<br />

Da trykmålingen kan variere ikke<br />

kun afhængig af situationen, men også<br />

fra det ene øjeblik til det næste, anbefales<br />

det at foretage flere målinger.<br />

Dette gælder ikke mindst i vore eget<br />

prøverum, hvor vi typisk anvender et<br />

lufttryksbaseret instrument og hvor en<br />

serie af målinger kan tages hurtigt og<br />

problemfrit.<br />

Da jeg arbejdede i USA, var det<br />

standardprocedure at foretage rutinemålinger<br />

med et A.O. non-contact tonometer,<br />

der anvender lufttryk til<br />

målingen. Grunden var, at et instrument<br />

af denne type er hurtigt og problemfrit<br />

at anvende. Hvis målingen viste,<br />

at trykket var højt, blev der<br />

derefter foretaget kontrolmålinger<br />

med et Goldmann-tonometer.<br />

Forudsætning for præcision<br />

Et Goldmann tonometer er konstrueret<br />

til at give en korrekt måling ved en<br />

cornea tykkelse på 520 mm (0,52 mm).<br />

Det betyder, at det er forudsat, at alle<br />

øjne yder den samme modstand mod<br />

tonometerets tryk.<br />

Målt tryk / faktisk tryk<br />

Hvordan sammenligner man en trykmåling<br />

taget med et tonometer med<br />

det reelle tryk? Det reelle tryk kan måles<br />

med et manometer. Et manometer<br />

virker på den måde, at man indfører et<br />

tyndt rør direkte i øjenkammeret. Ved<br />

at forbinde dette med et rør fyldt med<br />

kviksølv (Hg), kan man måle det nøjagtige<br />

tryk direkte. Således er det muligt<br />

at foretage en sammenligning med<br />

et tonometer, der er afhængigt af bl.a.<br />

corneas tykkelse.<br />

Betydning af korneas tykkelse<br />

Af de faktorer, der har betydning for<br />

IOP, er det sandsynligvis korneas<br />

tykkelse, der er den vigtigste.<br />

Alligevel er det kun inden for de<br />

sidste par år, at man har været opmærksom<br />

på netop denne faktor.<br />

Som allerede nævnt forudsætter en<br />

måling foretaget med et Goldmann<br />

tonometer, at kornea har en tykkelse<br />

på 520 mm.<br />

Hvis cornea er tyndere end forudsat,<br />

kræver det mindre tryk på øjet at<br />

indstille tonometeret. Dette resulterer<br />

i, at trykmålingen bliver lavere end<br />

den faktiske værdi. Det omvendte er<br />

tilfældet, når kornea er for tyk, med<br />

det resultat at målingen bliver for<br />

høj.<br />

Hvis corneas tykkelse varierer<br />

fra forudsætningerne, vil<br />

det medføre en fejllæsning.<br />

Ifølge to artikler skrevet af<br />

henholdsvis Shah og Mills citeret<br />

i Optometry & Vision Science2 kan fejllæsningen i IOP variere mellem<br />

0,11 og 0,71 mm Hg for hver 10<br />

mm, korneas tykkelse varierer fra<br />

standarden. Hvis tonometeret giver en<br />

falsk lav måling betyder det, at perso-<br />

Billedet viser et Goldmann tonometer til<br />

montering på en Haag-Streit spaltelampe.<br />

Tonometeret varierer fra den ene spaltelampe<br />

til den anden.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 27


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

28<br />

F a g l i g t s t o f<br />

ner med højt tryk måske ikke bliver<br />

fanget af en screeningsundersøgelse.<br />

Resultatet af måleunøjagtigheden<br />

har ifølge Shah været, at flere sandsynligvis<br />

er blevet fejlbehandlet for<br />

glaucom, mens andre, der viser et lavt<br />

tryk forårsaget af en tyndere end standard<br />

cornea, rent faktisk har glaukom<br />

uden at have modtaget behandling.<br />

Dette betyder, at det målte tryk ikke<br />

nødvendigvist er det samme som det<br />

sande tryk. Phillips med flere 3 omtaler<br />

vigtigheden af at være opmærksom på<br />

denne forskel. De anvender derfor to<br />

forskellige betegnelser for IOP; mIOP<br />

(measured Intraocular Pressure = målt<br />

intraokulært tryk) og tIOP (true intraocular<br />

Pressure (= sandt intraokulært<br />

tryk.)<br />

Phillips studie anfører også, at korneatykkelse<br />

er en faktor, der er klinisk<br />

relevant i vurderingen af risiko for<br />

glaukom. Det er umuligt at foretage en<br />

vurdering af risikoen for glaukom<br />

uden at kombinere trykmålingen med<br />

en måling af korneas tykkelse.<br />

Phillips viste også, at når kornea er<br />

tyk, stiger det målte tryk med 1,22 mm<br />

Hg pr tiår, mens personer med tynd<br />

kornea har et fald i IOP på 0,69 mm hg<br />

over en tilsvarende periode.<br />

En artikel i ”Optikeren 4” citerer et<br />

flerårigt studie af forholdet mellem<br />

IOP og glaukom. Artiklen omtaler nøje<br />

betydningen af korneas tykkelse. Studiet<br />

anbefaler, at ”patienter med trykværdier,<br />

som ikke modsvarer kliniske<br />

fund svarende til papiller og synsfelter,<br />

bør have foretaget en måling af<br />

korneas tykkelse”.<br />

Forfatteren anfører, at en sådan måling<br />

er hurtig at foretage, og at den kun<br />

skal foretages én gang i patientens liv.<br />

En måling af korneas tykkelse foretages<br />

med et pachymeter. Et pachymeter<br />

kan enten være baseret på en<br />

optisk udmåling eller på en måling<br />

foretaget med ultralyd.<br />

Når en måling af korneas tykkelse<br />

er så vigtig, er det vigtigt at kunne<br />

fæstne tillid til målingen. Med andre<br />

ord, kan man regne med, at resultatet<br />

af målingen er nøjagtig?<br />

Marsich og Bullimore 5 fandt at 95%<br />

sandsynlighedsgrænsen for målinger<br />

foretaget med udstyr baseret på ultralyd<br />

varierer mellem –22 til +24 mm<br />

mens grænserne ved optisk udstyr var<br />

mellem 61 og +32 mm. Med andre ord<br />

var målinger foretaget med ultralyd<br />

meget mere nøjagtige end de målinger,<br />

hvor der blev anvendt optisk udstyr.<br />

Salz 6 med flere undersøgte, hvilke<br />

faktorer, der havde betydning for resultatet<br />

af målingerne af såvel ultralyds<br />

baserede som optiske baserede<br />

målinger Studiet viste, at variationerne<br />

var størst ved optisk baserede<br />

målinger, hvor resultatet bl.a. varierede<br />

afhængigt af hvem der foretog<br />

målingen, varierede fra én måling til<br />

en anden, varierede fra højre til venstre<br />

øje, og fra person til person. Disse<br />

variationer blev ikke fundet ved instrumenter<br />

baseret på ultralyd.<br />

Artiken i ”Optikeren” anbefaler, at<br />

målingen foretages med ultralyd.<br />

Effekt af Lasikoperation<br />

Studier har også vist, at trykmålingen<br />

faldt efter en LASIK operation. De tidligere<br />

nævnte studier af af Mills og<br />

Shah viste henholdsvis et fald på 0,46<br />

mm Hg og 0,62 – 1,00 mm Hg for hver<br />

10mm, cornea var blevet tyndere ved<br />

operationen.<br />

Løsningen er, stadig ifølge Shah, at<br />

vi nu ud over at måle det intraokulære<br />

tryk, også skal begynde at sætte trykket<br />

i forhold til en måling af corneas<br />

tykkelse. Dette kræver, at i hvert fald<br />

øjenlæger også anskaffer et instrument<br />

til denne udmåling.<br />

Referencer<br />

1. Robert R. Mauger med flere. ”Effects of Accommodation and Repeated<br />

Applanation Tonometer on Intraocular Pressure”. American Journal of<br />

Optometry and Physiological Optics Vol. 61. Nr. 1, side 28 – 30 (Jan. 1984)<br />

2. Optometry and Vision Science, august 2001<br />

Da denne måling er vigtig, er det<br />

vigtigt, at også målingen af korneas<br />

tykkelse er nøjagtig og pålidelig.<br />

Realini og Lovelace 7 har foretaget et<br />

studie af præcisionen af målinger foretaget<br />

med ultralyd.<br />

Som tidligere beskrevet kan en måling<br />

af IOP variere med forskellige forhold.<br />

Derfor vil man ofte foretage<br />

målingen flere gange og ikke blot<br />

regne med resultatet af en enkelt<br />

måling.<br />

Et af formålene med Realinis og<br />

Loverlaces studie var at undersøge,<br />

hvor mange målinger af korneas tykkelse,<br />

der var nødvendig, for at resultatet<br />

kunne betragtes som pålideligt.<br />

Realini og Lovelace valgte arbitrært at<br />

basere studiet på fem målinger. Derefter<br />

valgte de at undersøge, om fem<br />

målinger er nødvendige, eller om<br />

færre ville være tilstrækkelige. De<br />

fandt, at gennemsnittet af tre målinger<br />

er tilstrækkelige.<br />

Som sagt er corneas tykkelse og akkommodationen<br />

kun et par af de faktorer,<br />

der kan påvirke det intraokulære<br />

tryk. ■<br />

3. Louis J. Phillips med flere. ”Central Corneal Thickness and measured IOP;<br />

A Clinical Study”. Optometry and Vision Science, April 2003<br />

4. John Thygesen ”OHTS giver ny viden om forebyggelse af glaukom hos patienter<br />

med okulær hypertension”. ”Optikeren” Juli 2003.<br />

5. M. W. Marsich; M.A. Bulimorere ”The repeatability of corneal thickness<br />

measures”. Cornea 2000, 19: 792-95.<br />

6. J. J. Salz med flere. ”Evaluation and comparison of sources of variability in<br />

the measurement of corneal thickness with ultrasonic and optical pachymeters.”<br />

Ophthalmic Surgery 1983; 14:750-4.<br />

7. Tony Realini; Kim Lovelace, ”Measuring Central Corneal Thickness with<br />

Ultrasound Pachymetry”. Optometry and Vision Science. Vol. 80 nr. 6,<br />

juni 2003. side 437 – 39.


Dækket op til<br />

modeshow<br />

Forrygende flot<br />

modeshow,<br />

der sætter nye<br />

standarder for<br />

fremvisning<br />

af briller<br />

Den 11. oktober var mere end 150 forventningsfulde<br />

gæster mødt op på<br />

Nationalmuseet i København til modeshow.<br />

Safilo havde valgt en ny<br />

måde at vise næste års solbrillemode<br />

på. Ved traditionelle modeshows er<br />

det vanskeligt at se brillerne. I mørke<br />

er alle katte grå, og på afstand ser alle<br />

briller ens ud. Kun farven i glassene<br />

træder frem.<br />

Efter den traditionelle velkomstdrink<br />

blev gæsterne inviteret til<br />

højbords, eller rettere højt til bords.<br />

På et podie, fire trin oppe, var der<br />

diagonalt i lokalet opstillet to langborde<br />

med en halv meters afstand<br />

imellem. Gæsterne spejdede forgæves<br />

ud i de mørke hjørner efter catwalken,<br />

medens snakken giv livligt om forventningerne<br />

til aftenen.<br />

Efter forretten gik showet i gang.<br />

En forrygende flot opvisning, hvor<br />

brillerne var i centrum. Under ledsagelse<br />

af gode rytmer svævede ansigter<br />

med smarte briller ned mellem bordene.<br />

Ansigterne var dekorerede som<br />

de flotteste masker og stylisterne bag<br />

showet havde udført et imponerende


arbejde. Ikke et hår sad tilfældigt på<br />

modellerne. De var der alle sammen,<br />

de kendte brands fra Safilo. Gucci,<br />

Pierre Cardin, Dior og Alexander<br />

McQueen, blot for at nævne nogen af<br />

dem. Den ene solbrille mere dekorativ<br />

end den anden.<br />

Ansigterne, der bar brillerne, var<br />

mindre end en meter fra gæsterne, og<br />

de drejede elegant rundt så gæsterne<br />

kunne lade sig friste af alle de lækre<br />

detaljer. ■


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

32<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Vores syns opfattelse af<br />

rum er en af de centrale<br />

tolkninger af vores omverden.<br />

Nye undersøgelser har<br />

vist, at denne rumlighed<br />

sandsynligvis bliver dannet<br />

af enkelte neuroner,<br />

der reagerer på simple<br />

træk i det sete.<br />

Af Jan Skøt<br />

“Vi kan måle, at hvordan en enkelt<br />

nervecelle reagerer på en specifik stimulation<br />

af synet. Og vi kan vise,<br />

hvordan den ændrer sin reaktion på<br />

grund af noget andre nerveceller kan<br />

se, som den ikke selv kan se. Men<br />

hvordan det kan lade sig gøre, er stadig<br />

noget mystisk”.<br />

Rüdiger von der Heydt, professor i<br />

neurofysiologi på Mind/Brain Institute,<br />

Johns Hopkins University.<br />

Hvordan forstår vi vores omgivelser?<br />

Hvordan kan lys, der falder ind i<br />

vores øjne bliver til en tredimensional<br />

forståelse af verden inde i vores hoved?<br />

Er der en mystisk sjælelig proces<br />

eller bare biologisk mekanik?<br />

Mennesket har tænkt over det meget<br />

længe. Svar har vi ikke fundet, men af<br />

og til dukker der uhyre tankevækkende<br />

eksperimenter op, som det Rüdiger<br />

von der Heydt fra Johns Hopkins<br />

University har lavet. Eksperimentet<br />

handler om, hvordan vi ser og synes<br />

at vise, at enkelte neuroners tolkning<br />

af meget specifikke elementer<br />

ved et todimensionalt billede er basis<br />

for vores oplevelse af en tredimensional<br />

verden.<br />

Eksperimentet antyder også en<br />

Jan Skøt<br />

Oprindeligt uddannet som cand.<br />

phil. i nordisk litteratur fra<br />

Århus Universitet. Har arbejdet<br />

som freelancejournalist siden<br />

1988. Laver i øjeblikket radio for<br />

Harddisken på DR’s P1 og skriver<br />

for Ingeniøren, Politiken,<br />

Samvirke og en række andre<br />

blade og magasiner.<br />

HVAD<br />

HJERNEN<br />

SER<br />

spændende indsigt i, hvordan hjernen<br />

virker helt nede på celleniveau.<br />

Enkelte neuroner i abehjerner<br />

Det har længe været klart, at hvis vi<br />

skulle nå større indsigt i tankers opståen,<br />

så ville en af de bedste veje<br />

være målinger af enkelte neuroner.<br />

Men eftersom teknologien i øjeblikket<br />

kræver, at man åbner hjerneskallen og<br />

indfører adskillige mikroskopiske nåle<br />

- oven i købet er man nødt til at gøre<br />

det flere gange for at finde de rigtige<br />

neuroner - så er det ikke noget, man<br />

kan gøre med mennesker.<br />

I stedet har von der Heydt lavet forsøget<br />

med makakaber, som har et fortræffeligt<br />

syn og ofte bruges til denne<br />

type undersøgelser. Der er flere spidsfindige<br />

elementer, der skal være i orden,<br />

før forsøget virker:<br />

Von der Heydt undersøgte neuroner<br />

i den del af hjernebarken, hvor man<br />

ved, at synsindtryk bearbejdes. Hver<br />

neuron registrerer kun signaler fra et<br />

bestemt lille udsnit af synscellerne i<br />

nethinden - neuronen “ser” kun indenfor<br />

dette synsområde, det såkaldte<br />

receptive field.<br />

Når den udvalgte neuron først er<br />

blevet kalibreret, så man præcist kender<br />

dette område, er det muligt at stimulere<br />

det. Man kan vise et billede,<br />

hvor man præcist ved hvilken del af<br />

billedet, den målte neuron reagerer på.<br />

Ved hjælp af kameraer, der optager<br />

abens øjenbevægelser, kan man sikre<br />

sig, at den har kigget på det rigtige<br />

sted i det øjeblik, hvor man måler.<br />

Uden alle disse forholdsregler er det<br />

reelt umuligt at sige, om de målte reaktioner<br />

har noget med billedet at<br />

gøre.<br />

Det er en temmelig avanceret forsøgsform,<br />

men den er fuldstændig afhængig<br />

af en lille og aktiv abes opmærksomhed<br />

på det rigtige sted:<br />

- Vi er nødt til at træne aberne, så de<br />

fokuserer på det samme sted tilstrækkeligt<br />

længe. De skal fiksere stedet til<br />

deres hjernebark er færdig med at bearbejde<br />

indtrykket - forklarer von der<br />

Heydt - Vi træner dem til at fiksere<br />

ved at belønne dem med for eksempel<br />

en dråbe frugtjuice for en rigtigt udført<br />

opgave.<br />

Aberne sidder foran en computerskærm,<br />

hvor billederne kan vises med<br />

den nødvendige præcision.<br />

Gestaltning af et rum<br />

Det von der Heydt har undersøgt er<br />

en af de mest fundamentale måder,<br />

vores syn tolker et rum på. Det blev<br />

første gang beskrevet af den danske<br />

psykolog Edgar Rubin - hans disputats<br />

“Synsoplevede figurer” fra 1915 er<br />

en del af grundlaget for von der<br />

Heydts forskning.<br />

Rubins iagttagelser er en del af gestaltteorien<br />

om oplevelse. Dens grundlæggende<br />

idé er, at helheden er større<br />

end de enkelte dele - delene gestalter<br />

eller danner en helhed.<br />

For eksempel ser vi ikke en hel<br />

masse prikker på række som en hel<br />

masse prikker på række, men som en<br />

linje.<br />

Når vi taler om rumlighed, så er en<br />

af de centrale iagttagelser, at vi deler<br />

synsoplevelsen op i baggrund og figurer.<br />

Og hvis der er flere figurer, der<br />

dækker for hinanden, er det afgørende,<br />

hvordan vi tolker grænsen mellem<br />

dem.<br />

Hvis vi for eksempel har to træer,<br />

hvor det ene står foran det andet (se illustration)<br />

så ser vi ikke et rundt træ<br />

og et bananformet træ - vi ser et rundt<br />

træ, der står foran et andet træ med en<br />

muligvis symmetrisk krone. Tolkningen<br />

bestemmes af, at vi oplever grænsen<br />

mellem de to træer, som tilhørende<br />

det forreste træ - det er en afgræns-


A: Der er kun tale om farvede felter på et<br />

fladt billede, alligevel er vi ikke i tvivl om,<br />

at det lyse træ står foran det mørke træ.<br />

Eller at vi kan se kanten af det lyse træ<br />

hele vejen rundt, men ikke kanten af det<br />

mørke træ.<br />

B: Simple 2D billeder kan som regel tolkes<br />

på to forskellige måder. Det øverste billede<br />

kan enten tolkes som et lyst objekt på en<br />

mørk baggrund eller som et vindue i en<br />

mørk flade ind til en lys baggrund.<br />

ning af det forreste træ, men ikke af<br />

det bagerste.<br />

Hvis vi gjorde det modsatte, ville vi<br />

netop se et rundt og et bananformet<br />

træ ved siden af hinanden. Det er<br />

præcis denne effekt, der er på spil i et<br />

af de berømteste eksempler på gestaltteorien,<br />

tegningen Rubins vase opkaldt<br />

efter Edgar Rubin. Det er den<br />

velkendte tegning, som både kan opfattes<br />

som en vase eller to ansigter, der<br />

kigger på hinanden. Afgørende for<br />

om, man ser det ene eller det andet, er<br />

om man tilskriver ejerskabet af skillelinjen<br />

til vasesiden eller ansigtssiden.<br />

Denne måde at tolke det sete på er<br />

aktiv hele tiden. Den er så aktiv, at vi<br />

ikke kan se et fotografi af et landskab -<br />

som jo vitterligt kun er et 2D-billede af<br />

farvede flader - uden straks at lave<br />

3D-tolkninger.<br />

Netop undersøgelsen af ejerskab af<br />

skillelinjen mellem to forskelligt farvede<br />

felter er første del af von der<br />

Heydts spidsfindige forsøg.<br />

Hvem ejer grænsen?<br />

Man har i over ti år vidst, at neuroner<br />

i den visuelle del af hjernebarken reagerer<br />

på at få vist den slags skillelinjer.<br />

Von der Heydts forsøg gik ud på at<br />

vise, hvor ofte, hvordan og om man<br />

kan koble det sikkert sammen med vo-<br />

res bevidste opfattelse af rumlighed.<br />

Første del af hans forsøg gik ud på at<br />

vise aberne en tegning, hvor der var et<br />

lyst eller mørkt felt på en kontrasterende<br />

baggrund. Billedet blev vist på<br />

en skærm på sådan en måde, at den<br />

målte neurons synsområde lå midt på<br />

skillelinjen mellem de to felter.<br />

Det giver to uhyre interessante iagttagelser:<br />

Den første er, at neuronerne kun reagerer,<br />

når grænsen skal ejes til en bestemt<br />

side. I eksemplet på illustrationen<br />

er det, når den hvide firkant ejer<br />

grænsen, svarende til en tolkning af<br />

den lyse firkant som foran den mørke<br />

baggrund. Hvis grænsen hører til den<br />

anden side - som ved en sort firkant<br />

på en hvid flade, hvis rumlige tolkning<br />

er en hvid flade med et vindue<br />

foran en mørk baggrund - så regerer<br />

neuronen ikke. Det vil sige, at neuronen<br />

reagerer fuldstændig i overensstemmelse<br />

med gestaltreglerne om,<br />

hvordan vi tolker den slags billeder.<br />

Men forsøget var sat sådan sammen,<br />

at neuronen faktisk “så” det samme i<br />

begge tilfælde. Den del af billedet, der<br />

befandt sig i neuronens synsområde -<br />

og et pænt stykke udenom - var nemlig<br />

præcist det samme. Det var farven<br />

på omgivelserne, der afgjorde om den<br />

ene eller den anden firkant blev tolket<br />

som forgrund. Så når neuronen reagerer<br />

altså ikke ud fra det, den ser, men<br />

ud fra den sammenhæng, som de andre<br />

neuroner fortæller den, at dens<br />

synsindtryk findes i.<br />

- Vi ved ikke, hvordan systemet gør<br />

det her - forklarer Rüdiger von der<br />

Heydt - Det går fantastisk hurtigt og<br />

neuronerne er meget skarpt afgrænsede<br />

i den måde, de reagerer på. Men i<br />

øjeblikket har vi ikke nogen god forklaring<br />

på det.<br />

Men forsøget viser altså helt klart, at<br />

den enkelte målte neuron er i stand til<br />

at integrere information fra andre neuroners<br />

tolkning af billedet og lade det<br />

påvirke dens egen tolkning af<br />

grænsens tilhørsforhold.<br />

Et bekræftende forsøg<br />

Man kan argumentere for, at det er<br />

usikkert, hvad man egentlig måler -<br />

om det virkelig drejer sig om rumlig<br />

tolkning. Derfor gik anden del af forsøget<br />

ud på undersøge de samme neuroners<br />

reaktion på såkaldte Random<br />

Dot Stereogrammer, RDS. Det er den<br />

type billeder, der umiddelbart ligner<br />

visuel støj, men hvis man fokuserer<br />

“igennem” billedet, så reorganiserer<br />

vores synscenter det og pludselig kan<br />

vi se en tredimensional scene.<br />

Her bygger den rumlige opfattelse<br />

A: En enkelt neurons rektion, den sorte ellipse på billederne er den målte neurons synsområde.<br />

Forsøget blev gentaget med to forskellige størrelser af billedet for at se om det påvirkede<br />

neuronens reaktion. Målinger viser, hvordan neuronen reagerer næsten ens i begge<br />

tilfælde og hvordan den reagerer kraftigt, når den rumlige tolkning er at lægge ejerskabet<br />

af grænsen til den hvide firkant.<br />

B: Viser hvordan feltet rundt om neuronens synsområde - indenfor de stiplede linjer - er<br />

det samme på begge billeder. Neuronens reaktion er afhængig af om den omgivende flade<br />

er lys eller mørk, det vil sige om den samlede opfattelse af billedet er af en lys firkant på<br />

mørk baggrund eller omvendt. I øvrigt en oplevelse, som vi også har bevidst - uden illustrationen<br />

B er det svært at se, at der er tale om den samme figur.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 33


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

34<br />

F a g l i g t s t o f<br />

på stereoskopiske oplysninger, altså en<br />

helt anden måde at tolke rumlighed<br />

på end gestaltreglerne.<br />

I forsøget fik neuronerne vist et<br />

RDS-billede, der efterlignede den situation,<br />

som neuronen tolkede tidligere -<br />

altså for eksempel en lys firkant foran<br />

en mørk baggrund.<br />

Det viste sig, at en mindre gruppe af<br />

de neuroner, som von der Heydt målte<br />

på, var følsomme overfor begge måder<br />

at analysere dybde på. Og grunden<br />

til at von der Heydt overhovedet<br />

har fortalt om sit forsøg er, at de reagerede<br />

på samme måde i begge situationer.<br />

Groft sagt kan man sige, at de gav et<br />

samme signal, hver gang de troede, at<br />

de så en firkant foran en baggrund.<br />

Uanset om de reagerede på gestalt eller<br />

RDS dybdeinformationer.<br />

Når de gør det, er det meget nærliggende<br />

at konkludere, at det virkelig er<br />

dybdeoplevelse af verden, de fortæller<br />

os om.<br />

Et neuron = en computer?<br />

Det spændende er selvfølgelig, at det<br />

tilsyneladende er enkelte neuroner<br />

som denne, der befinder sig langs med<br />

grænsen i billedet, der afgør, hvordan<br />

vores bevidsthed opfatter figuren og<br />

dermed verden omkring os.<br />

Eksperimentet er på sporet af enkelte<br />

simple tanker, som “der står et<br />

træ” eller ”der ligger en kuglepen” for<br />

uden disse neuroners fortolkning af<br />

rum, ville vi nærmest ikke være i<br />

stand til at se objekter.<br />

Men eksperimentet åbner også for<br />

en meget interessant forståelse af,<br />

hvordan vores hjerne fungerer - med<br />

von der Heydts ord:<br />

- Jeg tror, at der findes masser af<br />

mekanismer, der bearbejder massive<br />

informationsmængder på mellemniveauer.<br />

Det er processer, som ofte er<br />

meget selektive og opfylder et bestemt<br />

formål. Hvis vi kunne finde ud af,<br />

hvordan de processer bliver styret,<br />

ville vi være nået langt i forståelsen af<br />

hjernen.<br />

Men allerede billedet af en enkelt<br />

neuron, der er i stand til at modtage<br />

input fra et begrænset antal celler i<br />

nethinden og derefter koordinere en<br />

tolkning med andre neuroner på nogle<br />

hundrede mikrosekunder er nyt i sin<br />

præcision.<br />

Hvis vi skal sammenligne med moderne<br />

elektronik, giver det også et billede<br />

af de enkelte neuroner, som noget<br />

der i kompleksitet ligner en computer<br />

meget mere end de ligner en transistor.<br />

Ikke overraskende har von der<br />

Heydt oplevet stor interesse fra forskere,<br />

der forsøger at udvikle syn og<br />

kunstig intelligens til robotter.<br />

Links:<br />

Den oprindelige videnskabelige beretning<br />

om forsøget fra tidsskriftet<br />

Neuron:<br />

http://phy.ucsf.edu/~idl/pdf_articles/Qiu_Neuron_2005.pdf<br />

Rüdiger von der Heydts hjemmeside:<br />

http://www.mb.jhu.edu/vonderheydt.asp


Gestaltteorien for synet<br />

Det var Max Wertheimer, der fik den<br />

første idé om Gestaltteorien om synet i<br />

1910. Han var uddannet som psykolog<br />

og forskede i Tyskland. Sammen med<br />

sine kolleger Wolfgang Köhler og Kurt<br />

Koffka gjorde han de første forsøg og<br />

formulerede den første udgave af teo-<br />

Eksempler på Gestaltregler for synet<br />

rien i Frankfurt i årene 1910 til 1914.<br />

Så når danskeren Rubin kunne udgive<br />

sin afhandling om synsoplevede<br />

figurer i 1915, var han i høj grad med<br />

til at formulere teorien. Det var Rubin,<br />

der opdagede en af de vigtigste regler<br />

i gestaltteorien, nemlig at synet automatisk<br />

opdeler det sete i forgrund og<br />

Figur 1<br />

Nogle af reglerne er så simple, at vi slet ikke bemærker dem til daglig. Men det<br />

er for eksempel en regel, at en ensfarvet sammenhængende plet opfattes som en<br />

enhed. Det er så indlysende, at det næsten er kedeligt, men i naturen findes der<br />

sjældent så klare eksempler på kontrast. Så i naturen handler reglen om, hvor<br />

ensartet farve en figur skal have og hvor meget kontrast den skal have i forhold<br />

til omverden, før vi opfatter den som en figur. Et godt eksempel er, hvordan vores<br />

øjne i senskumring hægter større og større felter sammen til enheder - et<br />

træ har ikke længere blade, men bliver til én stor skygge.<br />

Figur 4 og 5<br />

En meget interessant lov er loven om konveksitet. Vi vil hellere se konvekse end konkave flader. I billedet herunder<br />

ser vi for eksempel hvide cirkler i stedet for sorte trekanter. Til gengæld kan en enkelt konkav bønne<br />

fange vores opmærksomhed bedre end den konvekse bønne i det andet billede.<br />

Figur 6 og 7<br />

Når øjet snyder - det sker, at gestaltreglerne enten bliver forvirrede eller helt modsiger den fysiske<br />

virkelighed. Vi kender alle den umulige trekant. Den virker, fordi linjen i de inderste<br />

hjørner af trekanten altid tolkes som bagved den flade, linjen slutter i.<br />

Det andet billede viser, hvordan reglen om den gode fortsættelse får os til at tolke de to figurer<br />

baggrund - den regel som Rüdiger<br />

von der Heydt har vist den neurologiske<br />

baggrund for.<br />

Siden Wertheimers og Rubins arbejde<br />

har man fundet mange flere regler,<br />

se nogle eksempler på dem herunder.<br />

■<br />

Figur 2 og 3<br />

En anden simpel regel - som Rubin i øvrigt formulerede<br />

- er, at hvis en linje eller kurve lukker sig, så<br />

opfattes det lukkede område som et objekt og alt<br />

uden om som baggrund.<br />

F a g l i g t s t o f<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 35


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

36<br />

F a g l i g t s t o f<br />

Fra venstre, formand for fondens bestyrelse<br />

Rolf Kuhberg, professor dr. med. Jan<br />

Ulrik Prause, Professor M.D., PhD David<br />

Ben Ezra, overlæge dr. med Hans Fledelius,<br />

professor M.D., dr.med. Rudolf Guthoff,<br />

og professor, M. D., PhD Alistair<br />

Fielder<br />

Synoptik-Fondens<br />

hæderslegat<br />

uddelt for 13. gang<br />

Bjarne Hansen<br />

Traditionen tro var første søndag i november<br />

2007 afsat til spændende foredrag<br />

og uddeling af Synoptik-Fondens<br />

hæderslegat på Radisson SAS hotellet<br />

på Amager. Denne smukke efterårsdag<br />

var der inviteret tre internationalt<br />

kendte professorer som foredragsholdere<br />

til byen. Professor, M. D., PhD<br />

Alistair Fielder London holdt foredrag<br />

om for tidligt fødte børns syn.<br />

Professor M.D., PhD David Ben Ezra,<br />

Tel Aviv fortalte om uveitis hos børn.<br />

Og professor M.D., dr.med. Rudolf<br />

Guthoff, Rostock holdt foredrag om<br />

den nyeste udvikling i de såkaldt akkomodative<br />

intra oculære linser.<br />

Det hædersfulde legat på 100.000 kr.<br />

gik i år til overlæge dr. med Hans<br />

Fledelius. Professor dr. med. Jan Ulrik<br />

Prause motiverede valget og formand<br />

for fondens bestyrelse Rolf Kuhberg<br />

overrakte hædersprisen.<br />

Hans Fledelius fik primært legatet<br />

for sin store forskning om børns syn,<br />

og specielt de for tidligt fødte børns<br />

syn. En forskning, der nyder stor respekt<br />

internationalt.<br />

Forinden prisoverrækkelse havde legatmodtageren<br />

holdt et spændende og<br />

poetisk foredrag om syn og optik – og<br />

om måder at se på. De fremmødte 90<br />

øjenlæger og optikere fik på en<br />

spændende og engageret måde opdateret<br />

viden både om øjets udvikling<br />

med særlig fokus på de for tidligt<br />

fødte børn, og om intra oculære linser.<br />

Samtidig var de var med til at hædre<br />

den populære prisvinder.<br />

Formand for Synoptik-Fondens bestyrelse<br />

Rolf Kuhberg sluttede det vellykkede<br />

arrangement af med at sige<br />

på gensyn samme tid og sted næste år<br />

– første søndag i november på Radisson<br />

SAS hotellet ■<br />

Overlæge dr. med Hans Fledelius modtager<br />

Synoptik-Fondens hæderslegat fra<br />

formanden Rolf Kuhberg


Dansk ErhvervsOptik<br />

tilbyder kurser i erhvervsoptik<br />

Nyt 1-dags kursus i erhvervsoptik<br />

Kurset henvender sig til optikere, der ønsker faglig<br />

viden til at systematisere salget af skærm- og jobbriller<br />

til håndværkere.<br />

Hvordan får du solgt de nødvendige jobbriller til<br />

supplement til den progressive privatbrille?<br />

– Og sådan skabes kontakten til virksomhederne<br />

i lokalsamfundet.<br />

Deltagerne opnår 12 kursuspoint.<br />

Kurserne afholdes på:<br />

Byggecentrum, Middelfart<br />

torsdag den 3. april 2008,<br />

kl. 10.00 – 16.00<br />

Scandic Hotel, Aalborg<br />

torsdag den 7. april 2008,<br />

kl. 10.00 – 16.00<br />

Villa Blide, Ballerup<br />

mandag, den 21. april 2008,<br />

kl. 10.00 – 16.00<br />

Pris: Kr. 1.600,00 excl. moms.<br />

Underviser Bjarne Hansen, jobsynskonsulent Dansk<br />

ErhvervsOptik<br />

Tilmelding senest fredag, den 1. februar 2008<br />

på fax 45 76 65 76 eller<br />

e-mail: deo@optikerforeningen.dk<br />

2-dages kursus i erhvervsoptik<br />

Kurset vil sætte dig i stand til at rådgive virksomhederne<br />

i opmåling på arbejdspladsen, samt i at<br />

udarbejde en politik på området.<br />

Vi øver praktik på Middelfart Rådhus og Ballerup<br />

Rådhus.<br />

Deltagerne opnår 32 kursuspoint<br />

Kurserne afholdes som internatkurser på:<br />

Byggecentrum, Middelfart<br />

fra onsdag, den 7. maj 2008<br />

kl. 10.00 til torsdag,<br />

den 8. maj 2007, kl. 16.00.<br />

Byggecentrum, Ballerup<br />

fra onsdag den 21. maj 2008<br />

kl. 10.00 til torsdag,<br />

den 22. maj 2007 kl. 16.00 .<br />

Pris: Kr. 7.000,00 excl. moms. –<br />

Indkvartering i enkeltværelse<br />

Kurset er forbeholdt optikere, der har deltaget i<br />

Dansk ErhvervsOptiks 1-dags kursus.<br />

Undervisere:<br />

Fysioperapeut Pernille Andersen<br />

Belysningskonsulent Ingvar Christensen, Luxo<br />

Sikkerhedsleder fra de respektive kommuner<br />

Bjarne Hansen, jobsynskonsulent Dansk<br />

ErhvervsOptik<br />

Tilmelding senest fredag den 29. februar 2008<br />

på fax 45 76 65 76 eller<br />

e-mail: deo@optikerforeningen.dk


Generalforsamling i<br />

Dansk ErhvervsOptik 2008<br />

Indkaldelse til ordinær generalforsamling<br />

i Dansk ErhvervsOptik<br />

Søndag den 30. marts 2008 i DGI Byen<br />

i København Kl. 11.00<br />

Dagsorden:<br />

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed<br />

i det forløbne år.<br />

2. Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen.<br />

3. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder<br />

fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer.<br />

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.<br />

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og<br />

revisor.<br />

6. Eventuelt.<br />

Forslag skal være foreningen i hænde senest<br />

21 dage før generalforsamlingen<br />

– det vil sige senest den 9. marts 2008.<br />

PRODUKT- OG BRANCHENYT<br />

Ny BioFlex 1 day Comfort<br />

med fugtgivende stof<br />

Den nye BioFlex 1 day Comfort fra Vision<br />

Care & Sauflon tilhører den nye generation<br />

af 1 dags kontaktlinser med det fugtgivende<br />

ingrediens Sodium Hyaluronate - eller<br />

Hyacare ® .<br />

BioFlex 1 Day Comfort er samtidig også produceret<br />

i et linsemateriale med lavere dehydrering<br />

end traditionelle linsematerialer. Linsen<br />

er den eneste 1 dags kontaktlinse på markedet,<br />

der kombinerer dette materiale og en<br />

komfort øgende “ingrediens”. - Linsen fungerer<br />

derfor godt på kunder med kontaktlinserelaterede<br />

tørre øjne, samt et godt første<br />

valg til mange kunder.<br />

Sæt ✗ i kalenderen nu<br />

Generalforsamling i<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong> 2008<br />

Indkaldelse til ordinær generalforsamling<br />

i <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

søndag den 30. marts 2008 i DGI Byen<br />

i København kl. 13.00<br />

Dagsorden:<br />

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed<br />

i det forløbne år.<br />

2. Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen.<br />

3. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder<br />

fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer.<br />

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.<br />

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og<br />

revisor.<br />

6. Eventuelt.<br />

Forslag skal være foreningen i hænde senest<br />

21 dage før generalforsamlingen<br />

– det vil sige senest den 9. marts 2008.<br />

To nye stelkonsulenter hos<br />

Brock & Michelsen<br />

Brock & Michelsen har ansat<br />

Hanne Carstensen og Lisbeth<br />

Falk til at præsentere samtlige<br />

stelkollektioner hos B&M, herunder<br />

franske OKO by OKO<br />

og hollandske YOU’s. Hanne<br />

Carstensen vil besøge optikerne<br />

på Sjælland & øerne,<br />

Bornholm, sydlige del af Fyn<br />

til og med Odense samt<br />

Færøerne. Lisbeth Falk vil be-<br />

Hanne Carstensen<br />

og Lisbeth Falk<br />

søge resten af Danmark samt Island. Lisbeth<br />

Falk vil samtidig være produktansvarlig for<br />

brillestel.<br />

Hanne Carstensen er 45 år, er uddannet stylist<br />

og har stor erfaring med mode og makeup.<br />

Hanne har en fortid i branchen hos bl.a.<br />

Essilor og A-optik, og senest har Hanne<br />

været salgskonsulent for GB Products by<br />

Gun-Britt.<br />

Lisbeth Falk er 36 år og har arbejdet en<br />

række år i forsikringsbranchen, hvor hun bl.a.<br />

har været Key Account Manager for storkunder.<br />

Senest har Lisbeth været ansat i Frie<br />

Funktionærer i Odense som salgs- og marketingansvarlig<br />

for A-kasse, fagforening og<br />

LønSikring.


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

40<br />

B r a n c h e n y t<br />

Branchenyt<br />

Drømmesyn 2008<br />

Øksnehallen, Halmtorvet 11, København vil i<br />

weekenden 15. og 16. marts 2008 igen<br />

danne den perfekte ramme for Drømmesyn.<br />

Messen er igen klar til at tage udfordringen<br />

op med at forblive Skandinaviens bedste og<br />

lækreste optikmesse.<br />

Arrangørerne har indgået et samarbejde med<br />

NEON, der er et af de førende event bureauer<br />

i Skandinavien, for at sikre de besøgende<br />

endnu engang får en fantastisk oplevelse<br />

ud over det sædvanlige. Der vil være<br />

loungemusik med kendte DJ’s, brilleudstilling,<br />

lækker dekoration af Øksnehallen og underholdning<br />

i løbet af weekenden gennem små<br />

happenings.<br />

Drømmesyn er en fagmesse, der ønsker at<br />

vise de førende mærker og produkter inden<br />

for brillebranchen. Drømmesyn skal ses som<br />

en kombination af købs- og inspirationsmesse.<br />

Udstillerne gør en indsats for at alle<br />

stande ser lækre ud og medvirker til at højne<br />

niveauet af messen og give de besøgende en<br />

unik oplevelse og inspiration.<br />

OCP har ansat 2 nye<br />

medarbejdere på kontoret<br />

i Brøndby<br />

Helle Krasnik er<br />

tiltrådt stillingen<br />

som assistent<br />

og kunderne vil<br />

møde Helle,<br />

når de ringer<br />

til OCP.<br />

Optiker Ove<br />

Christensen er<br />

ansat som an-<br />

Helle Krasnik Ove Christensen<br />

svarlig for den daglige drift.<br />

Der er traditionen tro arrangeret en lækker<br />

middag og efterfølgende fest, hvor alle kan<br />

få mulighed for at spise, feste og hygge med<br />

kunder og kollegaer fra branchen.<br />

Åbningstiderne er lørdag kl. 10.00 - 18.00 og<br />

søndag kl. 10.00 - 16.30. Der er gratis entre,<br />

og de besøgene skal registrere sig ved indgangen.<br />

For yderlige information:<br />

www.drommesyn.dk<br />

Ny servicechef hos<br />

Ciba Vision<br />

Anita Robertson er ansat som<br />

Nordic Professional Services<br />

Manager hos Ciba Vision.<br />

Anita Robertson overtager stillingen<br />

efter Ulrik Bengtsson,<br />

der har valgt at søge nye udfordringer.<br />

Anita er uddannet optiker, og<br />

hun har stor erfaring på kon- Anita Robertson<br />

taktlinseområdet.<br />

Anita Robertson kommer fra en stilling på<br />

S:t Eriks Øjenhospital, hvor hun har været<br />

ansvarlig for kontaktlinseområdet og koordinator<br />

på S:t Eriks Laserklinik.<br />

Anita arbejdsområde bliver både klinisk og<br />

kommerciel træning af optikere i Norden,<br />

samt rådgivning om linser og væsker.


Branchenyt<br />

Profil Optik med i Nordens største optikerkæde<br />

Profil Optik er solgt til den svenske Synsamkæde<br />

og Alipes - det nystartede investeringsselskab,<br />

der ejes af Inter IKEA, IKANO og<br />

Catella. Dermed dannes Nordens førende optikergruppe<br />

med godt og vel en fjerdedel af<br />

det nordiske marked.<br />

Alipes og Synsam har opkøbt 96 Profil Optikbutikker.<br />

De resterende 28 butikker fortsætter<br />

i et partnerskab. Opkøbet er konstrueret, så<br />

den enkelte butiksejer fortsætter som medejer<br />

i kæden, og Profil Optik fortsætter som selvstændig<br />

virksomhed i Danmark.<br />

”Synsam/Alipes er den rigtige partner for os,<br />

både på grund af den stærke iværksætterånd,<br />

der hersker i begge selskaber, og den stærke<br />

positionering, de har inden for højprofil-segmentet,”<br />

siger Finn Heiredal, bestyrelsesformand<br />

i Profil Optik.<br />

Profil Optik vil ekspandere yderligere<br />

”Vi lægger os ikke til hvile med de 126 butikker,<br />

som Profil Optik har i Danmark i dag. Vi<br />

arbejder med et strategisk landkort, der fremadrettet<br />

vil bestå af omkring 150 butikker.<br />

Med vores styrkede position, har vi et godt<br />

afsæt til at vokse yderligere. Og det vil vi,”<br />

fastslår adm. direktør Jørgen Nielsen og<br />

tilføjer:<br />

Jørgen Nielsen<br />

Finn Heiredal<br />

”Tilgangen af nye butikker vil sandsynligvis<br />

primært bestå i alliancer og opkøb i kendte<br />

rækker. Og vi kan sagtens se for os en kæde,<br />

hvor en del udgøres af en kapitalkæde, og en<br />

anden del består af associerede butikker drevet<br />

i et partnerskabs kædesystem – alle under<br />

Profil Optik navnet.”<br />

Den lokale forankring<br />

”For Profil Optik er det vigtigt, at det stadig<br />

er den lokale optiker, der driver forretningen<br />

med afsæt i det lokale marked og med den<br />

danske forbruger for øje. Vi har længe forfulgt<br />

den strategi, at vælge kvalitet frem for<br />

pris, og det vil der ikke blive ændret på. Vi vil<br />

fastholde positionen i optikbranchen, som<br />

den der sælger de kendte mærkevarer til den<br />

kvalitetsbevidste danske forbruger,” siger<br />

Jørgen Nielsen og fortsætter:<br />

”Fremtidens konkurrenceparameter er nok<br />

kvalitetsprodukter, service og pris, men i vores<br />

”optik” vil dygtige medarbejdere være<br />

den altoverskyggende og vigtigste parameter.<br />

Vi vil udvikle en ”frivillig” kapitalkæde, hvor<br />

vi kan tiltrække branchens bedste medarbejdere<br />

- indenfor detailhandel generelt og på<br />

optikmarkedet i særdeleshed – og gøre Profil<br />

Optik til <strong>Danmarks</strong> ubetinget bedste arbejdsplads.<br />

Vores medarbejdere skal føle stolthed<br />

over at være en del af den absolut mest kvalitetsbevidste<br />

kæde i branchen med faglighed,<br />

service og kvalitet i højsædet.<br />

B r a n c h e t n y t<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 41


<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008<br />

42<br />

K a l e n d e r e n<br />

K a l e n d e r<br />

11.-13. JANUAR 2008<br />

OPTI MUNICH 2008 - 10th. International<br />

Optics and Eyewear Exhibition.<br />

New Munich Trade Fair Centre, Munich.<br />

www.okmessen.com<br />

24. – 27 JANUAR 2008<br />

Optonordic Optikmessen, Stokholmmässen<br />

www.solf.nu<br />

23.-27. FEBRUAR 2008<br />

EuroShop 2008, Düsseldorf. International<br />

udstilling om butiksindretning.<br />

www.euroshop.de<br />

14. – 16. MARTS 2008<br />

Kontaktlinskongressen 2008, Aronsborgs<br />

Konferenshotell, Bålsta (udenfor Stockholm)<br />

www.kontaktlinskongressen.se<br />

info@sklf.se<br />

15.-16. MARTS 2008<br />

”Drømme-Syn”, Øksnehallen, København.<br />

www.drommesyn.dk<br />

30. MARTS 2008<br />

Generalforsamling i Dansk ErhvervsOptik<br />

DGI Byen i København Kl. 11.00<br />

30. MARTS 2008<br />

Generalforsamling i <strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

DGI Byen i København Kl. 13.00<br />

11. – 13. APRIL 2008<br />

International Vision Expo East 2008<br />

New York<br />

www.visionexpoeast.com<br />

9. – 12 MAJ 2008<br />

MIDO 2008. International messe for optik,<br />

optometri og oftalmologi<br />

Rho-Pero Udstillings kompleks<br />

www.mido.it<br />

29.MAJ – 1.JUNI 2008<br />

BCLABirmingham, U.K.<br />

www.bcla.org.uk<br />

3. – 5. OKTOBER 2008<br />

International Vision Expo West 2008<br />

Las Vegas.<br />

www.visionexpowest.com<br />

31. OKTOBER – 3. NOVEMBER 2008<br />

SILMO 2008. International messe for briller<br />

og optik. Porte de Versailles, Paris.<br />

Promosalons. Tel. 33936266.<br />

www.silmo.fr<br />

2. NOVEMBER 2008<br />

Synoptik-Fondens seminar for øjenlæger og<br />

optikere.<br />

www.synoptik-fonden.dk<br />

6. - 8. NOVEMBER 2008<br />

Hong Kong Optical Fair. Hong Kong<br />

Convention & Exhibition Centre.<br />

www.hkopticalfair.com<br />

K u r s u s k a l e n d e r<br />

Tilmelding til DOKS arrangementer til Merete Schmitz, Asylgade 1B,<br />

4000 Roskilde, tlf.: 46 32 74 24, fax: 46 32 74 12,<br />

E-mail: merete.schmitz@get2net.dk<br />

29. JANUAR 2008<br />

Journalføring og optikeransvar<br />

Anette Brandstrup (KL-optiker, MSc.Optom.)<br />

TEC - Frederiksberg, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

30. JANUAR 2008<br />

Journalføring og optikeransvar<br />

Anette Brandstrup (KL-optiker, MSc.Optom.)<br />

Optikerhøjskolen - Randers, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

4. MARTS 2008<br />

Dyslexi og hørelse<br />

Kjeld Johansen (Ph.d., MSc.)<br />

TEC - Frederiksberg, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

5. MARTS 2008<br />

Dyslexi og hørelse<br />

Kjeld Johansen (Ph.d., MSc.)<br />

Optikerhøjskolen - Randers, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

3. APRIL 2008<br />

Dansk ErhvervsOptik.<br />

1-dags kursus i erhvervsoptik<br />

Byggecentrum, Middelfart<br />

7. APRIL 2008<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

1-dags kursus i erhvervsoptik<br />

Scandic Aalborg<br />

15. APRIL 2008<br />

Kontaktlinsevæsker<br />

TEC - Frederiksberg, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

16. APRIL 2008<br />

Kontaktlinsevæsker<br />

Optikerhøjskolen - Randers, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

21. APRIL 2008<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

1-dags kursus i erhvervsoptik<br />

Villa Blide, Ballerup<br />

7. – 8. MAJ 2008<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

2-dages kursus i erhvervsoptik<br />

Byggecentrum, Middelfart<br />

21. – 22. MAJ 2008<br />

Dansk ErhvervsOptik<br />

2-dages kursus i erhvervsoptik<br />

Byggecentrum, Middelfart<br />

2. JUNI 2008<br />

Materialelære - brillestel<br />

TEC - Frederiksberg, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

3. JUNI 2008<br />

Materialelære - brillestel<br />

Optikerhøjskolen - Randers, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

26. AUGUST 2008<br />

Tooties<br />

TEC - Frederiksberg, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org<br />

27. AUGUST 2008<br />

Tooties<br />

Optikerhøjskolen - Randers, aftenkursus. DO/DOKS, http://doks.org


A d rr e s s e r r o g t e l e f o n n u m r ee<br />

O P T I K E R E N<br />

DANMARKS OPTIKERFORENING<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V,<br />

tlf. 45 86 15 33. Fax 45 76 65 76. Telefontid: 9-16, fredag 9-15.<br />

E-mail: do@optikerforeningen.dk. Web: www.optikerforeningen.dk<br />

Arbejdende formand Per Michael Larsen, kontorchef Jette R. Møller<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand: Per Michael Larsen, tlf. 62 20 12 37 / 20 28 82 37,<br />

Næstformand: Steen Saust tlf. 70 20 99 98,<br />

Hans Aagaard, tlf. 86 32 63 22,<br />

Henrik Petersen, tlf. 58 53 13 70, Erik Sewerin, tlf. 44 97 05 06,<br />

Jens Sommer, tlf. 38 87 82 77.<br />

DANSK ERHVERVSOPTIK<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V,<br />

tlf. 45 16 26 80. Fax 45 76 65 76. Telefontid 9-16, fredag 9-15<br />

E-mail: deo@optikerforeningen.dk. Web: www.jobbriller.dk<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand: Michael Bruun, tlf. 48 79 66 30,<br />

Næstformand: Gert Larsen, tlf. 47 77 12 13,<br />

Hans Jacobsen, tlf. 59 43 37 72, Jens Malmborg, tlf. 48 24 72 70.<br />

OPTIKERFAGETS FÆLLESUDVALG<br />

Sekretariatet, Vester Voldgade 96, 3. th., 1552 København V,<br />

tlf. 45 86 15 33. Fax 45 76 65 76. Telefontid 9-16, fredag 9-15<br />

E-mail: ds@optikerforeningen.dk<br />

Formand: Anette Pedersen, tlf. 35 47 34 00<br />

Sekretær: Dorthe Stadsgaard<br />

Arbejdsgiverrepræsentanter i fællesudvalg:<br />

Næstformand: Steen Saust, tlf. 70 20 99 98,<br />

Thomas Østergaard Pedersen, tlf. 35 85 24 29,<br />

Per Michael Larsen, tlf. 62 20 12 37 / 20 28 82 37<br />

KONSULENT TJENESTEN<br />

Bjarne Hansen, tlf. 45 86 15 33 eller tlf. 62 20 96 99<br />

OPTIKBRANCHENS LEVERANDØRFORENING<br />

Formand: Direktør Lasse Nielsen, sekretariatet: Advokat Christiane<br />

Schaumburg, Hammerensgade 6, 2., 1267 København K,<br />

tlf. 33 36 05 60, fax 33 36 05 65<br />

DANSK OPTOMETRI OG KONTAKTLINSESELSKAB<br />

Formand: Steen Saust, Byvangen 14, 3550 Slangerup, tlf. 70 20 99 98<br />

URMAGERNES OG OPTIKERNES LANDSSAMMENSLUTNING<br />

Tid & Syn<br />

Formand: Anette Pedersen<br />

Upsalagade 20, 4. 2100 København Ø<br />

Tlf. 35 47 34 00, fax 35 47 34 90<br />

TEC – TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER<br />

Optometriafdelingen, Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg<br />

Tlf. 38 17 73 51, fax 38 17 73 55<br />

OPTIKERHØJSKOLEN<br />

Vester Allé 26, 8900 Randers.<br />

Tlf. 8710 0474, fax 8710 0433<br />

www.optikerskolen.dk<br />

ØJENFORENINGEN VÆRN OM SYNET<br />

Ny Kongensgade 20, 1., 1557 København V<br />

Tlf. 33 69 11 00, fax 33 69 11 01<br />

DET DANSKE OPTIKMUSEUM<br />

Formand Pia Nygaard, Bilstrupvej 73, 7800 Skive<br />

Tlf. 97 52 32 05. Bankkontonummer: 9260 265-57-32945.<br />

REDAKTION:<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

Vester Voldgade 96, 3. th.<br />

1552 København V<br />

Tlf. 45 86 15 33<br />

Fax 45 76 65 76<br />

E-mail: optikeren@optikerforeningen.dk<br />

Redaktør: Bjarne Hansen<br />

Kontor: Tlf. 45 16 26 99<br />

E-mail: bjh@optikerforeningen.dk<br />

ANNONCEBESTILLING:<br />

DG Media as<br />

Rådhustorvet 4, 3. sal<br />

DK-7100 Vejle<br />

Telefon (+45) 70 27 11 55<br />

Fax (+45) 70 27 11 57<br />

e-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANNONCEMATERIALE SENDES TIL:<br />

DG Media as<br />

Rådhustorvet 4, 3. sal<br />

DK-7100 Vejle<br />

Telefon (+45) 70 27 11 55<br />

Fax (+45) 70 27 11 57<br />

e-mail: epost@dgmedia.dk<br />

ANSVARLIG OVERFOR PRESSELOVEN:<br />

Per Michael Larsen, formand for<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Optikerforening</strong><br />

ÅRSABONNEMENT:<br />

6 numre, kr. 350,- excl. moms + porto.<br />

LAYOUT, PRODUKTION OG TRYK:<br />

LARSEN + LARSEN<br />

Box 37<br />

Birketoften 22<br />

3500 Værløse<br />

Tlf. 44 44 19 95<br />

E-mail: jorgen@larsen-larsen.dk<br />

Eftertryk af bladets artikelstof er kun<br />

tilladt med skriftlig tilladelse.<br />

Næste nummer af <strong>OPTIKEREN</strong> (nr. 2, 2008)<br />

udkommer 27.04.2008.<br />

Stof til dette nummer skal være redaktionen<br />

i hænde senest den 08.01.2008.<br />

Annoncer til dette nummer skal være<br />

LARSEN + LARSEN i hænde senest den<br />

10.02.2008.<br />

K a l e n d e r e n<br />

<strong>OPTIKEREN</strong> 1 . 2008 43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!