Twórczość Adama Mickiewicza

pbw.kielce.pl

Twórczość Adama Mickiewicza - Pedagogiczna Biblioteka ...

Sygn. BN 03713 Wypożyczalnia23. Mickiewicz, Adam : Poezye Adama Mickiewicza T. 4 / Adam Mickiewicz. – Wrocław : ZakładNarodowy im. Ossolińskich, 1967. – 285, [4], XII s. ; 14 cm.Sygn.KP-8 05572 Czytelnia24. Mickiewicz, Adam : Powieści poetyckie : Grażyna ; Konrad Wallenrod ; Giaur / Adam Mickewicz. –Warszawa : „Czytelnik", 1973 (Kraków : Druk. Wydawnicza). – 243, [5] ; 19 cm. – (BibliotekaKlasyki Polskiej i Obcej.)Sygn. 13393 Wypożyczalnia25. Mickiewicz, Adam : Trybuna Ludów / Adam Mickiewicz ; [przeł. Leon Płoszewski, art. „O dyplomacjifrancuskiej" przeł. Artur Górski ; objaśnienia oprac. Adam Mauersberger]. al.]. – Warszawa :„Czytelnik", 1956. – 483 s., [1] k. tabl. : portr. ; 21 cm.Sygn. 01090 Wypożyczalnia26. Mickiewicz, Adam : Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 1, 1819-1829 /oprac. Czesław Zgorzelski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973 (Wrocław : Wroc.Druk. Nauk.). – 224, [6] s., [73] k. tabl. : il., err. ; 27 cm.Sygn. KP-8 11596 Wypożyczalnia27. Mickiewicz, Adam : Wybór poezyj, T. 1 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. – Wyd. 7,popr. i uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – CXXVI, [2], 364 s. ; 17 cm. –(Biblioteka Narodowa, Seria 1 Nr 6)Sygn.Bn 25184 Wypożyczalnia28. Mickiewicz, Adam : Wybór poezyj. T. 1 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. – Wyd. 6zm. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – LXXXV, 250 s. : ; 17 cm . – (BibliotekaNarodowa. Seria I ; nr 6)Sygn. BN 11791 Wypożyczalnia29. Mickiewicz, Adam : Wybór poezyj. T. 2 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. – 3 zm. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – CXXVI,368 s. ; 16 cm. – (BibliotekaNarodowa. Seria I ; nr 66)Sygn. BN 25185 Wypożyczalnia4

More magazines by this user
Similar magazines