infopagina

coevorden.nl
  • No tags were found...

Infopagina week 7 - Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden verspreidt

huis-aan-huis verkiezingskrant

De gemeente Coevorden

verspreidt op woensdag 17

februari 2010 huis-aan-huis de

verkiezingskrant in de gemeente.

In de krant heeft iedere politieke

partij een halve pagina de ruimte

om de belangrijkste punten uit

het verkiezingsprogramma toe

te lichten. Ook wordt onder

meer uitgelegd hoe en waar u

kunt stemmen, vertelt griffier

Bert Kunnen waarom de raad

de baas is in de gemeente en is

stembureaulid Jantje Wassen-

Keen uit Wachtum geïnterviewd

over haar werkzaamheden op de

verkiezingsdag.

Het doel van de verkiezingskrant is

opkomstbevordering. Burgemeester

Bert Bouwmeester: ‘We vinden het

belangrijk dat zo veel mogelijk mensen

gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De verkiezingen

zijn voor inwoners dé kans om te

bepalen waar de gemeente zich de

komende vier jaar mee bezig gaat

houden. Kiezers bepalen niet alleen

welke partijen in de gemeenteraad

komen, maar ook welke 25 raadsleden.

Om een weloverwogen keuze te

kunnen maken, is het belangrijk dat

stemgerechtigden zich van te voren

goed laten informeren. De verkiezingskrant

is één van de middelen die

we daarvoor inzetten.’

Posters

Naast de verkiezingskrant verstuurt

de gemeente deze week posters

naar alle openbare gelegenheden in

de gemeente met het verzoek die

op te hangen. Op de posters staan

inwoners uit de stad en dorpen die

plaatsgenoten oproepen om te gaan

stemmen met de tekst Ik stem, u

ook?.

Vier jaar bestuur:

we kijken in drie keer terug!

Aan het begin van een

bestuursperiode bedenken

burgemeester en wethouders in

een collegeprogramma wat ze

van plan zijn in de volgende 4

jaar. Nu, vier jaar later, kijken we

terug. Wat hebben we bereikt

en hoe hebben we dat gedaan?

Vorige week ging het over

Wijken en Dorpen. Nu deel 2:

Werk en Ontspanning.

Werk en Ontspanning

De afgelopen vier jaar laten wat

economie betreft een grillig patroon

zien. De eerste twee bestuursjaren

draaide de economie op volle

toeren en met name het laatste jaar

merkt de gemeente de lasten van

de economische crisis. Toch zijn

De volgende inwoners hebben

meegewerkt aan de posters:

- Astrid Landa uit Coevorden;

- Hennie Oosterhof uit Dalen;

- Bert Blaauw uit Oosterhesselen;

- Cees Akker uit Schoonoord;

- Marcella Regtop uit Sleen;

- Jans Pronk uit Aalden.

Om ervoor te zorgen dat de posters

herkenbaar zijn, worden in Coevorden

en omstreken de posters met

Astrid Landa opgehangen, in Dalen

e.o. de posters met Hennie Oosterhof,

etcetera.

Chatten

Voor de bibliotheken zijn aparte

versies gemaakt. Daar kunt u op 1

maart 2010 gratis met lijsttrekkers

chatten van 19.00-20.00 uur. Dit

staat op de posters vermeld.

Website

Voor meer informatie over de

gemeenteraadsverkiezingen in de

gemeente Coevorden kunt u terecht

op de website:

www.coevorden.nl/verkiezingen.

E-mail nieuwsbrief

Via de website kunt u zich abonneren

op de gratis e-mailnieuwsbrief.

Via de nieuwsbrief blijft u op de

hoogte van het laatste nieuws uit

de gemeente Coevorden over de

gemeenteraadsverkiezingen.

Burgemeester op radio Drenthe

Burgemeester Bert Bouwmeester

schuift donderdag 18 februari 2010

van 12.30 tot 13.00 uur aan bij het

Verkiezingsjournaal van Radio Drenthe.

Vanaf 15 februari is twaalf maal

op Radio Drenthe een verkiezingsjournaal

te horen in Drenthe Actueel.

Elke uitzending staat één gemeente

centraal. Donderdag is de gemeente

Coevorden aan de beurt.

binnen de beschikbare mogelijkheden

werkzoekenden aan werk

geholpen. Hoe? Onder andere door

stevig te investeren in economische

ontwikkelingen. En door inventieve

werkgelegenheidsprojecten op te

zetten. Tegelijk is ook recreatie

gezien als een belangrijke steunpilaar

van de economie. Meer recreanten

leveren meer bestedingen op en ook

meer werk voor alle burgers van

de gemeente Coevorden. Zo zie je

maar hoe economie, toerisme, plattelandsontwikkeling

en werkgelegenheid

met elkaar samenhangen. De

complete versies kunt u lezen op de

website van de gemeente Coevorden:

www.coevorden.nl. Heeft u vragen

over de artikelen? Mail uw vraag

naar communicatie@coevorden.nl.

g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n 3 m a a r t 2 0 1 0

Gratis sms-alert

Kiezers kunnen zich aanmelden

voor het gratis sms-alert door ‘coevorden

aan’ naar 1008 te sms-en.

U ontvangt dan op 3 maart 2010

een sms van de gemeente waarin

u eraan wordt herinnerd dat u kunt

gaan stemmen. Hiervoor hoeft u

alleen de normale sms-kosten te

Commissie voor de

Rechtsbescherming

Op woensdag 24 februari

aanstaande houdt de

Commissie voor de

Rechtsbescherming een

hoorzitting. Tijdens deze

zitting, die in principe openbaar

is, worden reclamanten,

het bestuursorgaan en

derde-belanghebbenden in

de gelegenheid gesteld te

reageren op het te behandelen

bezwaarschrift. Overigens kan

de voorzitter besluiten om in

beslotenheid te vergaderen.

De hoorzitting wordt

gehouden in de gemeentelijke

vergaderlocatie aan de Markt

betalen wanneer u het aanmeldsmsje

verzendt. Deze kosten zijn

afhankelijk van uw eigen provider.

U hoeft zich niet af te melden voor

deze dienst omdat er na 3 maart

geen sms-jes meer worden verstuurd,

maar dit kan wel door ‘coevorden

uit’ naar 1008 te sturen.

5 te Coevorden en begint om

19.30 uur.

Na het horen van

belanghebbende(n) en het verwerende

bestuursorgaan, beraadslaagt

de commissie achter gesloten deuren

over het aan het betreffende

bestuursorgaan uit te brengen

advies.

Voor meer informatie of voor agendapunten

kunt u contact opnemen

met de secretaris van de Commissie

voor de Rechtsbescherming,

mevrouw I. Timmer-Stavast,

telefoon 14 0524.

Brug over haven krijgt

naam bij vertrek Coevorder

delegatie naar Vancouver

Een groep van zo’n 70

Coevordenaren vertrekt op

zondag 21 februari 2010 vanaf

het Kasteel in Coevorden naar

de Olympische Winterspelen

in Vancouver. Voorafgaand

aan hun vertrek wordt om

8.00 uur de naam van de brug

over de haven onthuld. U bent

van harte welkom daarbij

aanwezig te zijn, maar u kunt

de bekendmaking ook via de

webcam volgen.

De naam van de brug wordt door

sportwethouder Jetty Remmelts-van

Royen onthuld en heeft te maken

met Vancouver. Juist een brug

is symbolisch voor de band die

Coevorden met Vancouver heeft.

Op 21 februari, wanneer de groep

vertrekt, wordt figuurlijk de brug

naar Vancouver gelegd. De brug

ligt bovendien op een historische

plaats in de voormalige vestingstad,

namelijk als toegang naar het

Kasteel. Het Kasteel heeft een link

met Vancouver. De voorouders

van George Vancouver, naamgever

van de Canadeze stad, bestuurden

generaties lang vanuit het Kasteel

het gebied dat nu bekend staat als

de provincie Drenthe.

Webcam

U kunt de bekendmaking van de

naam van de brug vanaf 8.00 uur

via de webcam op de website

www.coevordenbeweegt.nl volgen.

Ga daarvoor naar ‘Beelden’ en dan

naar ‘Webcam omgeving Markt’.

70 Enthousiaste Coevordenaren

Een groep van zo’n 70 enthousiaste

Coevordenaren reist van 21 tot en

met 28 februari 2010 naar de Olympische

Winterspelen in Vancouver.

Dit is het resultaat van de inspanningen

van de Stichting Coevorden

2010, die zich in de afgelopen

jaren heeft ingezet de Olympische

Winterspelen in Vancouver aan te

grijpen om Coevorden en Drenthe te

promoten. De delegatie bestaat uit

het bestuur van de Stichting Coevorden

2010, hun sponsors uit het

Coevorder bedrijfsleven en relaties.

De bestuurlijke vertegenwoordiging

van de gemeente Coevorden en de

provincie Drenthe, bestaat uit Commissaris

van de Koningin Jacques

Tichelaar, de Drentse gedeputeerde

van sportzaken Anneke Haarsma,

burgemeester Bert Bouwmeester en

sportwethouder Jetty Remmelts-Van

Royen van de gemeente Coevorden.

Jacques Tichelaar, Anneke Haarsma

en Bert Bouwmeester vertrekken al

op 20 februari naar Vancouver.

Brede missie in Canada

De gemeente Coevorden en de

stichting Coevorden 2010 grijpen

de Olympische Winterspelen aan

om de cultuur-historie en de toeristisch-recreatieve

en economische

mogelijkheden van de gemeente

voor het voetlicht te brengen. Ook

brengen de provinciale bestuurders

het Drents Olympisch Plan onder de

aandacht bij (inter)nationale sportvertegenwoordigers,

het publiek en

de pers.

Website

Kijk voor meer informatie op de

website:

www.coevorden.nl/vancouver.

Radio 1 in Coevorden

Radio 1 zendt op 24 februari van

16.30 tot 18.30 uur uit vanuit Coevorden.

Radio 1 maakt iedere dag

een programma vanuit een stad of

dorp met een link naar Vancouver.

Op 24 februari is Coevorden aan

de beurt. De inhoud staat nog niet

helemaal vast, maar wat wel bekend

is, is dat historicus Huib Minderhoud

vanuit het kasteel iets over de

geschiedenis van de stad en het

kasteel vertelt.

Volg de Coevorder delegatie

in Vancouver

Een grote Coevorden delegatie

verblijft volgende week

in Vancouver tijdens de

Olympische Winterspelen.

De bestuurlijke delegatie legt

een groot aantal bezoeken

af. Op het programma staan

onder meer ontmoetingen met

de City of Vancouver, de City

of Richmond, een ontvangst

door consul-generaal Driessen,

een expertmeeting van het

NOC*NSF, een ontmoeting met

de Steveston Secundary school,

die een scholierenuitwisseling

gaat houden met De Nieuwe

Veste, en het ‘Drenthevent’ in

de replica van het Coevorder

Kasteel in Richmond.

Wmo

Iedere maand staat in deze

rubriek een vraag centraal

over de Wet maatschappelijk

ondersteuning (Wmo). Als u een

vraag heeft voor deze rubriek

dan kunt u die doorgeven aan

het het loket Maatschappelijke

Ondersteuning. Deze maand:

Mijn aanvraag om hulp bij het

huishouden is afgewezen in

verband met ‘gebruikelijke zorg’.

Wat houdt gebruikelijke zorg in?

Honden hebben beweging

nodig. Ze willen rennen, graven,

snuffelen en ravotten. Daarvoor

is een dagelijkse wandeling

nodig, maar de hond los laten

lopen kan en mag niet overal.

Een loslopende hond wordt al snel

als hinderlijk gezien. Bovendien kan

hij het verkeer en zichzelf in gevaar

brengen. In de Algemene Plaatselijke

Verordening (APV) van Coevorden

zijn dan ook artikelen opgenomen

om overlast door loslopende honden

te beperken.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom moeten

honden op wegen en kinderspeelplaatsen,

zandbakken, speelweides

enz. aangelijnd zijn. Dit is geregeld

in artikel 2.4.17 van de Algemene

Plaatselijke Verordening. Buiten de

Daarnaast proberen de Coevordenaren

natuurlijk nog enkele Olympische

wedstrijden mee te pikken! In elk

geval zitten ze op de tribune bij de

schaatswedstrijd 5000 meter voor

dames op woensdag 24 februari.

Volg de Coevordenaren tijdens hun

verblijf in Vancouver! Op onze website

www.coevorden.nl zal dagelijks

een weblog verschijnen. Ook op de

site www.coevorden2010.nl zijn de

belevenissen dagelijks te lezen. Verder

besteedt ook de media aandacht

aan de reis van de Coevordenaren.

Coevordenhuisaanhuis en Dagblad

van het Noorden vergezellen de

groep en brengen dagelijks verslag

uit via hun websites.

Gebruikelijke zorg is zorg die gezinsleden

normaal aan elkaar verlenen

binnen het huishouden, omdat ze

samen verantwoordelijk zijn voor de

huishouding. Uitwonende kinderen

vallen hier buiten. Een huisgenoot,

ook met een fulltime baan, wordt

geacht gebruikelijke zorg te kunnen

verrichten, zoals het doen van

boodschappen of schoonmaken.

Voor gebruikelijke zorg kunt u geen

vergoeding krijgen.

Wanneer de (gebruikelijke) zorg

in omvang, zwaarte en/of duur

aanmerkelijk toeneemt, loopt de

zorgaanbieder het risico overbelast

te raken. In dat geval kan de hulpbehoevende

van de gemeente hulp in

het huishouden, financiële steun en

informatie en advies krijgen.

Gebruikelijke zorg is geen mantelzorg,

Dit houdt in dat bij een

indicatiestelling voor huishoudelijke

hulp eerst wordt gekeken of er gebruikelijke

zorg verleend kan worden.

Als dat niet het geval is, ontstaat er

een recht op zorg die wordt vergoed.

Voor aanvullende informatie kunt

bebouwde kom geldt de aanlijnplicht

niet.

Hondenpoep

De hond mag niet poepen op de

openbare weg bestemd voor verkeer

en voetgangers. Uiteraard geldt dit

verbod ook voor kinderspeelplaatsen,

zandbakken en speelweides.

Hondenpoep is niet alleen vies en

Iedere morgen tussen 7.15 en 8.30

uur is één van de delegatieleden live

aan de telefoon in de ochtenduitzending

van Radio Drenthe. Verder worden

in Vancouver opnamen gemaakt

van de delegatie door onder meer

BNR, NOS-radio, NOS-TV en RTV

Drenthe. Op woensdag 23 februari

zendt de NOS live via Radio 1 een

programma uit vanuit Coevorden van

16.30 tot 18.30 uur.

Vraag het aan het loket

Maatschappelijke ondersteuning

Loslopende honden

u contact opnemen met het loket

Maatschappelijke Ondersteuning,

tel:. 14 0524, e-mail:

wmoloket@coevorden.nl. Of bezoek

de website www.coevorden.socialekaartnederland.nl.

Aanvragen

subsidies 2010

Komt uw vereniging of speellocatie

in aanmerking voor subsidie?

Vergeet dan niet voor 1 april

2010 een aanvraag in te dienen

bij de gemeente Coevorden.

Uw verzoek kunt u richten aan:

Gemeente Coevorden, t.a.v. het

college van B en W, Postbus 2,

7740 AA Coevorden.

onhygiënisch, het vormt ook een

risico voor de gezondheid. Het opruimen

van hondenpoep is een kleine

moeite en draagt bij aan een beter

leefmilieu. Er zijn tegenwoordig speciale

opruimzakjes te koop maar ook

een plastic boterhamzakje volstaat.

Een zindelijke hond begint bij een

zindelijke baas.

Epaper:(www.coevorden.nl)

Informatie

infopagina

Openingstijden

Loketten Coevorden:

Belastingen, Burgerzaken, Werk,

Inkomen en Zorg (WIZ) en

Maatschappelijke Ondersteuning (MO)

Maandag t/m vrijdag

van 08.30 tot 12.00 uur.

Extra openingstijden:

Burgerzaken, MO

Woensdag 12.00 tot 16.00 uur

Belastingen, Burgerzaken, MO

Donderdag 16.00 tot 19.30 uur

Loket Dalen: Vergunningen

Maandag t/m vrijdag

08.30 tot 12.00 uur

Donderdag 16.00 tot 18.00 uur

Invulloket

Voor hulp bij het invullen van

formulieren m.b.t. sociale zekerheid,

schuldhulpverlening en belastingen

iedere woensdagmiddag tussen

13.30 en 16.00 uur in het

gemeentehuis Coevorden.

Vervoersservice

Voor € 2,27 kunnen inwoners van de

gemeente op dinsdagochtend en

donderdagavond per deeltaxi retour

naar het gemeentehuis.

Aanmelden via tel. 0591 - 644 400

(Arriva). Voor meer informatie

kunt u bellen met tel. 14 0524

Telefoonnummers

Bij storingen: 14 0524

Bij storingen (dringend)

buiten kantooruren: 0524-598500

Redactie

Tel. 14 0524

E-mail: communicatie@coevorden.nl

Internet : www.coevorden.nl

Bezorgklachten

Bel 0524-512293 (Boom Uitgevers)


Jaarvergadering Stichting Platform

Gehandicaptenbeleid Coevorden

De Stichting Platform

Gehandicaptenbeleid

Coevorden houdt op

dinsdag 23 februari 2010

haar jaarvergadering.

Geïnteresseerden zijn van

harte welkom vanaf 19.30

uur aan de Markt 5 in

Coevorden.

Agenda

1. Vaststellen jaarrekening

2009

2. Vaststellen jaarverslag 2009

3. Vaststellen werkplan 2010

4. Vaststellen begroting 2010

5. Beamer presentatie

Belastingen

Wijziging van de Verordening op

de heffing en invordering van leges

2010 (1 e wijziging)

De gemeenteraad van Coevorden heeft

in zijn openbare vergadering van 2 februari

2010 besloten tot vaststelling van

de eerste wijziging van de Verordening

op de heffing en invordering van leges

2010.

De verordening treedt in werking op

18 februari 2010 en ligt vanaf heden

kosteloos ter inzage op de twee locaties

van de gemeente in Coevorden en

Dalen en in de openbare bibliotheken

van de gemeente in Aalden, Coevorden,

Dalen, Oosterhesselen, Schoonoord en

Sleen. Daarnaast is de verordening te

raadplegen op www.coevorden.nl/

verordeningen. De verordening is in het

gemeentelijk verordeningenregister opgenomen

onder nr. 6.5. Tegen betaling

van de kosten zijn exemplaren van deze

stukken verkrijgbaar. Voor nadere informatie

kunt u tijdens kantooruren contact

opnemen met de publieksservice, loket

belastingen, telefoon: 14 0524.

Reclamebelasting

De gemeenteraad van Coevorden heeft

in mei 2009 besloten om met ingang

van 1 januari 2010 een reclamebelasting

in te voeren. De belasting wordt

ingevoerd in het centrumgebied van

Coevorden. Voor elke reclame-uiting,

die vanaf de openbare weg zichtbaar is,

moet reclamebelasting worden betaald.

De hoogte van de aanslag hangt af van

het aantal reclame-uitingen. De reclamebelasting

wordt geheven van degene

van wie, dan wel ten behoeve van wie

de openbare aankondigingen worden

aangetroffen. De aanslag wordt eind

februari 2010 verstuurd en dient betaald

te worden voor 31 maart 2010.

Tarieven

- één tot en met drie reclame-uitingen

€ 400 per jaar;

- vier of meer reclame-uitingen € 550

per jaar.

Overige betalingswijzen

Mocht u op een andere manier betalen

(bijv. via telebankieren, telegiro) waardoor

u geen gebruik maakt van onze

acceptgirokaarten, wilt u dan wel steeds

het aanslagnummer vermelden; dat is

het 15-cijferig getal dat rechtsboven op

uw acceptgirokaart staat.

Hoe maak ik bezwaar?

Bezwaar moet schriftelijk worden ingediend

binnen zes weken na dagtekening

van het aanslagbiljet. U stuurt een brief

naar: Gemeente Coevorden, t.a.v. de

heffingsambtenaar, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Meer informatie over de

reclamebelasting kunt u vinden op

www.coevorden.nl.

Kapvergunningen

Aangevraagd

Coevorden

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik voor Ballastweg 13.

- Kinderwereld voor het kappen van

1 prunus op het perceel Thorbeckerstraat

3.

Dalen

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 beuk tegenover Achterbente

13 en 1 eik voor Berkmeerweg

8.

Holsloot

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik aan de Emmerweg.

6. Aanbieding jaarverslag

7. Punten ter bespreking met

de wethouder

a. Openbaar toilet in

binnenstad Coevorden

b. Verlichting in centrum

c. Brandveiligheid in

Coevorden

d. Betrokkenheid/advisering

bij nieuwbouw gemeente

huis

e. Regeling voor compensatie

bij eigen risico

minima tot 120%

8. Gesprekspunten vanuit

Gemeente Coevorden

Nieuwe Krim

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 5 eiken nabij de woningen

Nieuwe Krim 34, 46, 50 en 50a.

Noord Sleen

- Gemeente Coevorden voor het

kappen van 3 eiken en 1 es aan de

Emmerstraat.

Oosterhesselen

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 2 berken aan de Klenkerweg,

2 berken aan de Bergakkers en

1 eik aan de Verlengde Hoogeveensevaart.

Schoonoord

- Gemeente Coevorden voor het

kappen van 1 eik aan de Oude Molenstraat,

1 eik aan de Legerstraat en

2 eiken op het Kibbelveen.

Sleen

- Gemeente Coevorden voor voor het

kappen van 1 eik aan de Batingestraat,

1 eik aan de Bommertsweg,

1 acacia aan de Boterakkersweg, 1

beuk aan de Boelkenweg.

Steenwijksmoer

- Gemeente Coevorden voor het

kappen van 1 berk nabij meester

Christiaansstraat 7.

Wezuperbrug

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik aan het Oranjekanaal

ZZ, 1 eik aan het Oranjekanaal NZ

en 3 berken aan de Brugstraat.

Zweeloo

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 berk aan de Wheem en

1 eik aan de Burg. Tonkensstraat/

Kruisstraat.

’t Haantje

- Gemeente Coevorden voor het kappen

van 1 eik aan de Kanaaldijk en 2

eiken aan het Oranjekanaal ZZ.

Belanghebbenden kunnen een zienswijze

of een verzoek om informatie, naar

aanleiding van de voorgenomen kap,

mondeling of schriftelijk richten aan de

afdeling Publieksservice, Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 te Dalen.

Vergunningen

Door de burgemeester van de

gemeente Coevorden is vergunning

verleend aan:

Dalen

Nederlandse Tafelronde Coevorden voor

het organiseren van een Running Dinner

samen met de reautaurants: ’t Oelnbret,

de Baander, Cornelis en Aolle Bakkerij.

Het Running Dinner zal worden georganiseerd

op 13 maart 2010 van 16.00 tot

21.00 uur.

Ten behoeve van het evenement is toestemming

verleend van het plaatsen van

een tent op het parkeerterrein voor de

NH kerk aan de Hoofdstraat te Dalen.

Het parkeerterrein zal op 13 maart

2010 vanaf 15.00 tot 22.00 uur worden

ontrokken aan het verkeer.

Sleen

Team Ignition voor het organiseren van

de Meet Ignition 2010 op het terrein aan

de Boelkenweg, achter de Brandweerkazerne,

te Sleen op 18 april 2010 van

11.00 tot 17.00 uur.

Stieltjeskanaal

De heer A. Vinke voor het organiseren

van een Country festival op het perceel

perceel Stieljeskanaal 140 op 29 mei

2010 van 13.00 tot 24.00 uur.

Vergadering deelgebiedscommissie

IV

Voor het project Buitengewoon Platteland zijn vier

deelgebiedscommissies ingesteld. De vergaderingen van deze

commissies zijn openbaar. U bent van harte welkom om bij

deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Deelgebiedscommissie IV vergadert op woensdag 17 februari 2010

om 20.00 uur in dorpshuis De Kom, Middendorp 25 in Wachtum.

Agenda:

- Ingekomen stukken: manage Dalerveen, zendmasten

- Bespreken thema landschap, landbouw en recreatie (vervolg)

Wezuperbrug

Circus Solero voor het geven van

circusvoorstellingen op het recreatiepark

’t Kuierpadtien op het perceel Oranjekanaal

NZ 10 van 15 tot en met 18 juli

2010.

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij de burgemeester, Postbus

2, 7740 AA Coevorden. Een bezwaarschrift

heeft geen schorsende werking.

Degene die een bezwaarschrift heeft

ingediend kan, om te voorkomen dat

door de uitvoering van het besluit

onomkeerbare gevolgen ontstaan,

een verzoek tot het treffen van een

voorlopige voorziening indienen bij de

voorzieningenrechter van de rechtbank,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht bij de afdeling

Publieksservice, Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Door de burgemeester en wethouders

van de gemeente Coevorden is

vergunning verleend aan:

Aalden

Heeren van Alede, de heer B. Nijenbanning

en mevrouw F.M. Nijenbanning-Pot

op grond van de Drank- en Horecawet

voor het exploiteren van een horecainrichting

op het perceel Aelderstraat 45

te Aalden.

Coevorden

C.V.V. Germanicus voor het organiseren

van een verloting waarbij huis aan his

verkoop mag plaatsvinden in de stad

Coevorden gedurende de periode 4

maart tot en met 21 maart 2010.

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de voorzieningenrechter van de rechtbank,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men u

precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U kunt

daarvoor terecht bij de afdeling Publieksservice,

Team Vergunningen, Hoofdstraat

2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Epaper:(www.coevorden.nl)

Vergunningen, Publieksservice

team Vergunningen

Overzicht ingekomen aanvragen

Bouwplannen

Burgemeester en wethouders van Coevorden

maken bekend dat in week 5 en

6 van 2010 verzoeken om een bouwvergunning

als bedoeld in artikel 40, lid 1

van de Woningwet zijn ontvangen voor

de volgende percelen:

Ingekomen aanvragen om een lichte

bouwvergunning:

Coevorden – Looweg 28: het oprichten

van een garage;

Dalen – Molenwijk 20: het geheel plaatsen

van een berging;

Dalen – Verbindingsweg 22: het geheel

plaatsen van een serre;

Sleen – Carspelstraat 18: het gedeeltelijk

vergroten van de woning.

Ingekomen aanvragen om een reguliere

bouwvergunning:

Aalden – Baander en Deel ongenummerd:

het oprichten van 10 vrijstaande

woningen met garages;

Coevorden – Looweg 11B: het oprichten

van een woning;

Coevorden – Rembrandtlaan 16: het

gedeeltelijk veranderen van de winkelruimte,

voor- en achtergevel;

Dalen – De Loo 2: het bouwen van een

garage/berging;

Erm – Steenbakkersweg 3: het plaatsen

van toiletunits t.b.v. de camping;

Zwinderen – Burg. Legroweg 19: het

bouwen van een schuur.

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning:

Gees – Goringbos 5: het geheel slopen

van een garage.

Voor inlichtingen omtrent de bouwplannen

kunt u contact opnemen met de

afdeling Publieksservice Team Vergunningen,

telefoon 14 0524.

Overzicht verleende vergunningen

Lichte Bouwvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

11-02-2010 Dalen – Verbindingsweg

22: het geheel plaatsen

van een serre;

12-02-2010 Coevorden – E.E.G.-laan 1:

het gedeeltelijk veranderen

van een carport;

15-02-2010 Geesbrug – Witte Menweg

4a-84: het gedeeltelijk

vergroten van een

recreatiewoning.

Reguliere Bouwvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

11-02-2010 Sleen – Bannerschultestraat

7: het gedeeltelijk

vernieuwen van de reclameuitingen;

12-02-2010 Coevorden – Willem

Mantelstraat 39 (kavel

225+226): het geheel oprichten

van een vrijstaande

woning;

15-02-2010 Gees – De Kamp 1: het

vergroten van een recreatiebungalow.

Reguliere Bouwvergunningen verleend

met toepassing van artikel 3.6, eerste

lid, onderdeel c van de Wet ruimtelijke

ordening:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

11-02-2010 Oosterhesselen – Waterveensweg

10: het gedeeltelijk

uitbreiden van een

recreatiewoning.

Reguliere Bouwvergunningen verleend

met toepassing van artikel 19, lid 1 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening,

zonder dat tegen het ontwerpbesluit

zienswijzen naar voren zijn gebracht:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

15-02-2010 Coevorden – Kasteel 4a:

het gedeeltelijk veranderen

van een voormalig pakhuis

tot logiesfunctie.

Sloopvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

11-02-2010 Coevorden – Stephensonweg

4: het geheel slopen

van een opslagloods;

12-02-2010 Aalden – Gelpenberg 9a:

het slopen van een timmerwerkplaats;

12-02-2010 Schoonoord – Tramstraat

31: het geheel slopen van

een schuur;

15-02-2010 Noord-Sleen – Dorpsstraat

19: het gedeeltelijk slopen

van de inrichting.

Aanlegvergunningen:

Bekendmaking

besluit: Vergunning verleend voor:

11-02-2010 Dalen – Iemakkerssteeg

1: het aanleggen van een

poel, landschapselementen

en bos;

12-02-2010 Coevorden – Groot Weijerswold:

het aanleggen

van een kade, ten behoeve

van de noodwaterberging;

12-02-2010 Geesbrug – Coevorderstraat

vanaf het perceel

nr. 52 tot aan de gemeentegrens

van Hoogeveen:

het aanleggen van een

recreatief fietspad met

sloten.

Belanghebbenden kunnen tegen deze

besluiten binnen zes weken na de

genoemde datum van bekendmaking

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar

indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740 AA

Coevorden. Een bezwaarschrift heeft

geen schorsende werking. Degene die

een bezwaarschrift heeft ingediend kan,

om te voorkomen dat door de uitvoering

van het besluit onomkeerbare gevolgen

ontstaan, een verzoek tot het treffen van

een voorlopige voorziening indienen bij

de Voorzieningenrechter van de Sector

bestuursrecht van de Rechtbank Assen,

Postbus 30009, 9400 RA Assen.

Het is overigens verstandig om, voordat

u bezwaar maakt, informatie te vragen

op het gemeentehuis. Daar kan men

u precies vertellen hoe het betreffende

besluit tot stand is gekomen. U

kunt daarvoor terecht op de afdeling

Publieksservice Team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen. Daar kunt u tevens

informatie krijgen over het indienen

van een bezwaarschrift en een verzoek

tot het treffen van een voorlopige

voorziening.

Seniorenraad Coevorden

Door slechte

weersomstandigheden

is de vergadering van de

seniorenraad op 11 februari

2010 niet doorgegaan. Een

nieuwe openbare vergadering

is gepland op donderdag 18

februari 2010 aan de Markt 5

in Coevorden. De vergadering

begint om 9.00 uur.

Agenda

1. Financiën

2. Werkgroep wonen

3. Aandachtspunten/

Introductie nieuwe

seniorenraad

4. Sollicitatiecommissie

5. Nieuws uit OSO

6. Voortgang traject

WMO raad

7. Evaluatie


Verkiezingen

Zitting van het Hoofd/Centraalstembureau

inzake vaststelling van de uitkomst

van de stemming en vaststelling van de

uitslag van de verkiezing

De voorzitter van het hoofd/centraalstembureau

voor de op woensdag 3

maart 2010 te houden verkiezing van

de leden van de raad van de gemeente

Coevorden maakt, ingevolge

de artikelen O1, P20-1 en P22 van

de Kieswet bekend, dat dit bureau op

vrijdag 5 maart 2010 om 10.00 uur, in

het gemeentehuis te Coevorden in een

openbare zitting zal beslissen over

- de vaststelling van de uitkomst van

de stemming;

- de vaststelling van de uitslag van de

verkiezing.

Wet milieubeheer

Ingekomen meldingen in het kader van

de Wet Milieubeheer

Op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, zijn de navolgende

meldingen ingekomen in het kader van

de Wet Milieubeheer:

Besluit Landbouw milieubeheer:

- De heer G.H. Vrielink, te Benneveld,

voor het oprichten van een

melkrundveehouderij op het perceel

Klenkerweg 15 te Benneveld.

- Besluit algemene regels voor inrichtingen

(Activiteitenbesluit):

- Enexis BV, Emmen, voor het vervangen

van een gasdrukregelinstallatie

op het perceel Zweeloerstraat 8 te

Noord Sleen.

Bovengenoemde meldingen liggen ter

inzage van 18 februari tot en met 3

maart 2010, elke werkdag van 08.30

tot 12.00 uur en op donderdagmiddag

van 16.00 tot 18.00 uur op de afdeling

Publieksservice, team Vergunningen,

Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

Desgewenst kan op de afdeling een

mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen.

Melding art. 8.19

Burgemeester en wethouders van

Coevorden maken bekend dat bij hen

de volgende melding op grond van art.

8.19 Wet milieubeheer is ontvangen:

De heer A. Hilbrands, Wezuperstraat 20

te Wezup voor het wijzigen/uitbreiden

van te drogen

landbouwproducten op een bestaande

drooginstallatie op het perceel Wezuperstraat

20 te Wezup,

en dat akkoord gegaan wordt met

bovenstaande wijziging om reden dat

de toegestane milieubelasting welke is

aangegeven in de vergunning niet wordt

overschreden.

De melding en de andere ter zake

zijnde stukken liggen ter inzage van 18

februari tot en met 31 maart 2010, elke

werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en op

donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00

uur op de afdeling Publieksservice, team

Vergunningen, Hoofdstraat 2 in Dalen.

Na telefonische afspraak is inzage in de

stukken buiten kantoortijden mogelijk.

U kunt hier ook terecht voor een

mondelinge toelichting op de stukken.

Tegen vergoeding van de kosten kan

een afschrift van de ter inzage gelegde

stukken worden verkregen.

Belanghebbenden kunnen tot en met

31 maart 2010 bezwaar maken tegen

de melding bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 2, 7740

AA Coevorden. Alleen als u nu een

bezwaarschrift indient, kunt u in een

later stadium in beroep gaan. De ingekomen

bezwaarschriften worden mede ter

inzage gelegd.

Degene die schriftelijk een bezwaarschrift

indient, kan verzoeken zijn

persoonlijke gegevens niet bekend te

maken. Het daartoe strekkend verzoek

moet gelijktijdig met het bezwaarschrift

worden ingediend.

De melding wordt na 31 maart 2010

van kracht, tenzij voor deze datum een

verzoek wordt ingediend tot het treffen

van een voorlopige voorziening bij de

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor het indienen van een verzoek tot

het treffen van een voorlopige voorziening

dienen griffie-rechten te worden

betaald. De griffierechten bedragen

€ 150,- voor natuurlijke personen en

€ 297,- voor rechtspersonen.

Epaper:(www.coevorden.nl)

Welstandscommissie

Vergadering welstandscommissie

Grote welstandscommissie

Vergadering Donderdag in de oneven

week

Tijd en Plaats 14.00 uur – 17.00 uur

Stationsstraat 11 te Assen

Kleine welstandscommissie

Vergadering Dinsdag 23 februari 2010

Tijd en Plaats Vanaf 13.30 uur

Gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen

Hoofdstraat 2 te Dalen

De agenda’s van de diverse commissies

kunnen ’s maandags voor de betreffende

vergadering vanaf 12.00 uur worden

geraadpleegd op de website van de gemeente

www.coevorden.nl/welstandscommissie

en liggen vanaf maandag ter

inzage op het gemeentehuis Coevorden,

locatie Dalen. Voor informatie kunt

u contact opnemen met de ambtelijk

secretaris, de heer A.J. Leewering, tel.

14 0524.

officiële mededelingen

More magazines by this user
Similar magazines