Views
8 months ago

ĐÁP ÁN + GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN 2 NĂM 2017

LINK BOX: https://app.box.com/s/8alrsbaglsbw5l9sxr2qk67m4hglwmtp LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1v12SF5oYUZCDxdMYz3e0b2E2HC6oAC_I/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 139. When we fully put ourselves _____ the things we care about, we reap greater rewards. A. in B. on C. into D. at - Giải thích: put ….into: đặt…..vào - Tạm dịch: Khi chúng ta hoàn toàn đặt mình vào những điều chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn. 140. We’re more efficient, effective, and we _____ to enjoy the experience. A. get B. are getting C. got D. have gotten - Giải thích: get to Vo: bắt đầu - Tạm dịch: Chúng tôi có năng suất hơn, hiệu quả hơn và chúng tôi tận hưởng trải nghiệm. 141. Even though it might sound counter-intuitive, when we _____time to focus on one thing at a time, we can be more productive. A. have C. take C. make D. get - Giải thích: take time: dành thời gian - Tạm dịch: Mặc dù có vẻ ngược trực quan, nhưng khi chúng ta dành thời gian để tập trung vào một thứ một lúc, chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn. 142. I don't have as much time for reading ___ I would like to. A. like B. so C. as D. that - Giải thích: Cấu trúc as much………..as: - Tạm dịch: Tôi không có nhiều thời gian để đọc sách như tôi muốn. 143. If you commit to something, be present and show up ____ it. A. out of B. for C. beyond D. to DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN - Giải thích: show up for: thực hiện Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định - Tạm dịch: Nếu bạn cam kết một điều gì đó, hãy có mặt và thực hiện nó. 144. People respect you when you’re honest ____ what you want to do and know where you’d rather not put your time. A. with B. of C. for D. about - Giải thích: honest about: chân thành về… - Tạm dịch: Mọi người tôn trọng bạn khi bạn trung thực về những gì bạn muốn làm và biết nơi mà bạn không muốn đặt thời gian. 145. I get up early so that I have _____ time to journal, meditate and write down things I’m thankful for. A. too B. such C. like D. enough - Giải thích: enough + Noun: đủ …… - Tạm dịch: Tôi thức dậy sớm để có đủ thời gian để ghi chép, suy ngẫm và viết ra những điều tôi muốn cảm ơn. 146. According to the recent election's results, the Democrats are ____ smallest of the four main political parties. A. a B. the C. his D. much - Giải thích: the + so sánh nhất - Tạm dịch: Theo kết quả bầu cử gần đây, đảng Dân chủ là nhỏ nhất trong bốn đảng chính trị chính. 147. I challenge myself to be present during staff meetings. I’ll silence my phone, _____ notes in a notebook. A. takes B. taking C. took D. take - Giải thích: will + Vo - Tạm dịch: Tôi thử thức mình để có mặt trong các cuộc họp nhân viên. Tôi sẽ im lặng điện thoại, ghi chép trong một quyển sổ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
CẨM NANG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THỰC HÀNH NGUYỄN MẠNH THẢO (2015)
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016 MÔN NGỮ VĂN NGUYỄN DUY KHA
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Giáo trình toán cao cấp A1
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
Tuyển tập 20 năm đề thi olympic 30 4 tiếng anh 11 (2014)